PŘEVODOVKY Z LEHKÝCH KOVŮ S MOTORY S HLADKÝM

Komentáře

Transkript

PŘEVODOVKY Z LEHKÝCH KOVŮ S MOTORY S HLADKÝM
IntelligentDrivesystems,
Drivesystems,Worldwide
WorldwideServices
Services
Intelligent
PŘEVODOVKY
Z LEHKÝCH
PŘEVODOVÉ MOTORY
KOVŮ
A
MĚNIČE FREKVENCE
S MOTORY S HLADKÝM
PLÁŠTĚM
0,37 – 1,1 kW
CZ
KOMPLETNÍ
SYSTÉM POHONŮ
OD JEDNOHO DODAVATELE
KOMPLETNÍ SYSTÉM POHONŮ
OD JEDNOHO DODAVATELE
Při výrobě komponent pohonů sázíme na maximální standardy kvality.
Z tohoto důvodu jsme vybudovali síť vlastních výrobních závodů pro výrobu
motorů, převodovek a elektroniky.
Výroba skříní
Projektové poradenství, vysoká dostupnost potřebné pohonné techniky, krátké dodací lhůty
a rychlý servis v daném místě dělají z NORD DRIVESYSTEMS celosvětově pružného a
spolehlivého partnera pro pohonnou techniku. Centrála společnosti NORD s technologickým
a logistickým centrem, jakož i správou je umístěna v Bargteheide u Hamburku. K ní se
přidávají další výrobní pobočky v Německu, Itálii, Polsku, USA a Číně. Díky blízkosti velmi
výkonného hamburského přístavu a letiště Hamburg nacházejí naše kompletně smontované
pohonné jednotky, jakož i jednotlivé konstrukční díly rychle svou cestu do celého světa.
Společnost NORD vyrábí čelní, ploché, kuželočelní a šnekové převodovky a jako jediný
výrobce na světě také průmyslové převodovky v blokovém provedení až do 250 kNm.
Vlastní výrobní závody, zajišťující produkci ozubených kol, hřídelů, skříní a motorů zaručují
našim zákazníkům typickou vysokou kvalitu a spolehlivost dodávek NORD. S doplněním o
naši vlastní výrobu elektroniky nabízíme našim zákazníkům kompletní a náročná systémová
řešení s maximální efektivností a hospodárností.
Výroba hřídelů
n Centrála s technologickým a logistickým centrem v Bargteheide u Hamburku
n Výroba ozubených kol v Glinde u Hamburku
n Výroba ozubení v Gadebusch, Meklenbursko – Přední
Pomořansko a v Waunakee, Wisconsin, USA
n Výroba motorů v San Giovanni Persico, Itálie
a Suzhou u Šanghaje, Čína
n Výroba měničů frekvence v Aurichu, Dolní Sasko
Výroba ozubených kol
Modularita našich produktových řad garantuje maximální variabilitu a flexibilitu pro
konfiguraci širokého spektra individuálních pohonných řešení od jednoho dodavatele.
Převodovky s nejlepšími účinnostmi, kombinované s energeticky účinnými motory a
centrálními nebo decentrálními měniči frekvence poskytují rozmanitá systémová řešení s
maximální efektivností a hospodárností. Naši zákazníci obdrží na přání kompletně funkčně
připravená předprogramovaná řešení pro dané odvětví včetně dokumentace jako kompletní
logistické balíčky.
Převodovky
Elektromotory
Výroba motorů
n Rozvaděčové
měniče
úsporné motory
n Decentrální
n Jednofázové
pohonná
motory
elektronika
n Motory s hladkým
n Motorové
pláštěm
spouštěče
n Speciální motory
n Čelní převodovky n Energeticky
nPloché
Výroba elektroniky
2
převodovky
n Kuželočelní
převodovky
nŠnekové
převodovky
n Variátory
Regulované
elektrické pohony
Pohony a měniče frekvence
Povrchová antikorozní ochrana
n Zušlechtění
povrchu nsd tupH
www.nord.com
SMĚRNICE EKODESIGNU EN50598
NOVÉ TŘÍDY ÚČINNOSTI PRO MOTOROVÉ SYSTÉMY
K uveřejnění nové
normy, definující IE třídy
pro měniče frekvence a
IES třídy pro kombinace
měniče frekvence a
motoru, došlo počátkem
roku 2015.
Spolkový úřad pro životní prostředí: „Cílem směrnice o ekodesignu je snížení vlivů výrobků
s relevantní spotřebou energie na životní prostředí při zohlednění celého životního cyklu.“
Řešení pohonů společnosti NORD DRIVESYSTEMS splňují přísné požadavky nové normy EN
50598 již dnes.
Nové pojmy a definice v EN 50598
Extended Product
Celkový systém řízení pohonu,
motoru, přenosu síly do poháněného
stroje.
Driven Equipment
Motor System
Vlastní poháněný stroj včetně mechanického přenosu
síly převodovkou nebo řemenem.
Motor plus systém řízení motoru
Kombinace řízení pohonu a motor včetně motorového kabelu, nezávisle na
technologii motoru.
(PDS / Power Drive System = CDM + motor)
Motor Control System
CDM (Complete Drive Module) nebo motorový startér
CDM = Měnič frekvence včetně všech potřebných pomocných komponent a pomocných zařízení.
EN 50598-2
(IE třídy pro
měniče)
IE0
IE1
+25 % ztráty
EN 50598-2
(IES třídy pro
měnič a motor)
IES0
-25 % ztráty
IES1
+20 % ztráty
www.nord.com
IE1 = reference
IE2
IES1 = reference
IES2
-20 % ztráty
Pohony a měniče frekvence
3
NORD DRIVESYSTEMS
PŘEVODOVÉ MOTORY
Společnost NORD
vyvinula již v roce
1981 revoluční
konstrukci blokové
skříně. Kompletní
skříň převodovky je
vyfrézována z jednoho
kompaktního odlitku a
jsou v ní integrovány
veškeré převodovkové
komponenty.
n Jedna bloková
skříň, ve které jsou
integrována všechna
ložiska
Čelní převodovky (Katalog G1000)
3 Patkové nebo přírubové provedení
3 Dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu
3 Optimální utěsnění
3 Bloková skříň
Velikosti
11
kW
0,12 – 160
Nm
10 – 26 000
i
1,35:1 - 14 340,31:1
Čelní převodovky NORDBLOC.1 (Katalog G1012)
n Vysoké výstupní
3 Patkové nebo přírubové provedení
3 Hliníková tlakově litá skříň
3 Bloková skříň
3 Rozměry dle průmyslové normy
Velikosti
8
n Vysoká axiální a
kW
0,12 – 37
Nm
55 – 3 300
i
2,10 :1 – 456,77 :1
n Kompletní obrobení
na jedno upnutí
momenty
radiální zatížitelnost
n Vysoká provozní
bezpečnost
n Dlouhá životnost
n Tichý chod
Ploché převodovky (Katalog G1000)
3 Patkové, přírubové nebo násuvné provedení
skříně
3 Dutý nebo plný hřídel
3 Kompaktní konstrukce
3 Bloková skříň
Velikosti
15
kW
0,12 – 200
Nm
110 - 100 000
i
4,03:1 – 6 616,79:1
Kuželočelní převodovky (Katalog G1000)
3 Účinnost až 95 %
3 Patkové, přírubové nebo násuvné provedení
skříně
3 Dutý nebo plný hřídel
3 Bloková skříň
4
Velikosti
11
kW
0,12 – 200
Nm
180 – 50 000
i
8,04 :1 – 13 432,68 :1
Pohony a měniče frekvence
www.nord.com
2-stupňová kuželočelní převodovka NORDBLOC.1 (Katalog G1014)
3 Účinnost až 97 %
3 Patkové, přírubové nebo násuvné provedení
skříně
3 Dutý nebo plný hřídel
3 Bloková skříň
Velikosti
5
kW
0,12 – 9,2
Nm
50 – 660
i
3,58:1 - 70:1
Šneková převodovka s čelním předstupněm (Katalog G1000)
3 Patkové, přírubové nebo násuvné provedení
skříně
3 Dutý nebo plný hřídel
3 Bloková skříň
Velikosti
6
kW
0,12 – 15
Nm
94 - 3 058
i
4,40 :1 – 7 095,12 :1
Šneková převodovka UNIVERSAL SI (Katalog G1035)
3 Modulární
3 Univerzální možnosti upevnění
3 Mazivo na celou dobu životnosti
3 IEC provedení
Velikosti
5
kW
0,12 – 4,0
Nm
21 – 427
i
5,00 :1 – 3 000,00 :1
Šneková SMI převodovka (Katalog G1035)
3 Hladké povrchové plochy
3 Mazivo na celou dobu životnosti
3 IEC provedení
www.nord.com
Velikosti
5
kW
0,12 – 4,0
Nm
21 – 427
i
5,00 :1 – 3 000,00 :1
Pohony a měniče frekvence
5
NORD DRIVESYSTEMS
PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY
Průmyslové převodovky (Katalog G1050)
Do 250 000 Nm
Společnost NORD je
jediný výrobce, vyrábějící
modulové průmyslové
převodovky s výstupním
kroutícím momentem až
250 000 Nm v provedení
s jednodílnou blokovou
skříní.
3 Všechny plochy pro ložiska a těsnící plochy
jsou zhotoveny při jednom upnutí
3 Žádné dělící roviny, proto nepůsobí žádné
příčné síly a momenty na těsnící plochy
3 Vysoká osová přesnost je zárukou tichého
chodu
3 Dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu
3 Rozsah převodů 5,54 až 400:1 při stejných
rozměrech skříně
3 Převodovky v paralelním i v úhlovém
provedení
Velikosti
9
kW
2,2 – 3 000
kNm
25/30/40/50/75/110/150/190/250
i
5,54 :1 – 1 600,00 :1
Stavebnicový systém průmyslových převodovek
Jednotlivé, optimálně vzájemně sladěné komponenty jsou základem vysoké rozmanitosti
variant, vysoké flexibility a krátkých projekčních a montážních termínů. To umožňuje i
u velkých převodovek přizpůsobení příslušných řešení pohonů individuálně na míru
potřebám zákazníků a to při krátkých dodacích lhůtách.
6
Pohony a měniče frekvence
www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS
MOTORY
Energeticky úsporné motory
Vícerychlostní motory
Jednofázové motory
Motory s hladkým pláštěm
Společnost NORD
dodává motory z
vlastního vývoje pro
všechny důležité trhy v
rámci celého světa.
Nevýbušné motory pro prostředí
s výbušným plynem
Nevýbušné motory pro prostředí
s výbušným prachem
Tato soběstačnost
zajišťuje vysokou
nezávislost na
subdodavatelích a
poskytuje zákazníkům
rozhodující výhodu
krátkých a maximálně
spolehlivých termínů
dodávek.
Motory s prstencovým
žebrováním
www.nord.com
Pohony a měniče frekvence
7
NORD DRIVESYSTEMS
MĚNIČE FREKVENCE A MOTOROVÉ STARTÉRY
Společnost NORD vyrábí
měniče frekvence a
motorové startéry pro
požadovanou výkonovou
elektroniku.
Řešení měničů jsou
k dispozici jak pro
klasickou instalaci ve
skříňovém rozvaděči, tak
i pro decentrální a plně
integrované pohonné
jednotky.
Centrální měnič frekvence SK 500E
3 Funkce pro úsporu energie
3 Integrovaná funkce polohování „Posicon“
3 Zásuvné moduly k obsluze a komunikaci
(sběrnice Fieldbus)
Velikosti
11
U [V]
1 ~ 115V
1 ~ 230V
3 ~ 230V
3 ~ 400V
P [kW]
0,25 - 160
Decentrální měnič frekvence SK 200E
3 Funkce pro úsporu energie
3 Integrovaná funkce polohování „Posicon“
Velikosti
4
U [V]
1 ~ 115V
1 ~ 230V
3 ~ 230V
3 ~ 400V
P [kW]
0,25 - 22
Decentrální měnič frekvence SK 180E
3 Provoz Stand-alone
3 4 sady parametrů (přepínatelné online)
3 Bezsenzorové proudově vektorové řízení (ISD
regulace)
Velikosti
2
U [V]
1 ~ 115V
1 ~ 230V
3 ~ 230V
3 ~ 400V
P [kW]
0,25 - 2,2
Motorový startér SK 135E
3 Integrovaný elektronický brzdový usměrňovač
3 Jednoduchá struktura parametrů
3 Reverzní startér s funkcí pozvolného rozběhu
8
Velikosti
2
U [V]
3 ~ 230V
3 ~ 400V
P [kW]
0,12 – 4kW
0,25 – 7,5kW
Pohony a měniče frekvence
www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS
INDUSTRIE 4.0 READY
Máme pohon pro inteligentní procesy: zapojitelný do sítě – samostatně se
rozhodující – volitelně rozšiřitelný.
V současné době zaujímají inteligentní pohony NORD DRIVESYSTEMS v zařízeních
propojených do sítě důležitou roli pro urychlení tzv. čtvrté průmyslové revoluce, v
jejímž středu pozornosti je rozsáhlá výměna informací na všech úrovních.
„NORD 4.0 READY“ – to znamená, že pohony NORD jsou zapojitelné do sítě, samostatně se
rozhodující a volitelně rozšiřitelné. Rozhodujícím a stěžejním bodem jsou měniče frekvence se
svými výkonnými procesory a rozsáhlým vybavením s rozhraními a funkcemi. Kontrolují nejen sebe
a motor, nýbrž i svou práci odváděnou do poháněného zařízení.
Integrovaný PLC zpracovává data připojených senzorů a akčních členů, spouští eventuálně přímo
řízení procesu a přenáší data pohonu a aplikační data ve vysoké kvalitě na velín a další připojené
komponenty. Inteligentní řízení procesu může například vypadat tak, že pohon samostatně rozhoduje
o poloze přepínače a je příslušným způsobem činný. Pohonné jednotky mohou ale i vzájemně
komunikovat: „Pozor, vezu balík zboží do tvého směru, startuji tvůj dopravní pás.“ Slave pohon se
může pro určitou úlohu synchronizovat na funkci Master a následně se opět vrátit zpět na normální
provoz. Jako sady parametrů jsou založeny stovky typických funkcí, které lze snadno převzít.
Tím mohou měniče v případě potřeby koordinovat jednoduché a komplexní aplikace nezávisle na
řízení zařízení, reagovat na změny procesu a odstraňovat mnoho procesních poruch bez externího
zákroku.
Senzorika / Procesní data
Aktorika
www.nord.com
Pohony a měniče frekvence
9
ALTERNATIVA K UŠLECHTILÉ OCELI
ZUŠLECHTĚNÍ POVRCHU nsd tupH
Sealed Surface Conversion System
Motory s převodovkou NORD se
zušlechtěním nsd tupH jsou optimální
pro použití v náročných okolních
podmínkách.
n Snadno čistitelný povrch
n Odolnost proti kyselinám a louhům
(široký rozsah pH)
n Žádná podpovrchová koroze, ani při
poškození
n Nemůže se odlupovat
n Korozní odolnost, zamezuje kontaktní
korozi
n Alternativa k ušlechtilé oceli
n Shoda dle FDA Title 21 CFR 175.300
n Bez chromanů
Kompletní řešení pro extrémní
podmínky
n Povrchově ošetřené části skříně
n DIN díly a normalizované díly z
ušlechtilé oceli
n Washdown skříň (převodovka a
motor)
n Hřídele z ušlechtilé oceli
n Speciální hřídelová těsnění
n Potravinářský olej
Dostupné produkty
s nsd tupH:
Zušlechtění nsd tupH pro extrémní
požadavky
n
n
n
n
n
n
n
Nápojový a potravinářský průmysl
Mlékárny
Farmaceutický průmysl
Vodárny a čistírny odpadních vod
Myčky automobilů
Offshore a pobřežní oblasti
Čištění s chemikáliemi (washdown,
široký rozsah pH)
Provedené testy povrchově ošetřených
hliníkových částí skříně:
Kuželočelní převodovky
ASTM D714 Tvorba bublin
ASTM D610-08 Koroze
ASTM D1654-08 Škrábance
ASTM B117-09 Zkouška v solné mlze
ASTM D3170 Gravelometrický test
DIN EN ISO 9227 Zkouška v solné
mlze
n DIN EN ISO 2409 Mřížkový test
n
n
n
n
n
n
Čelní převodovky
Motory s hladkým
pláštěm NORD s
nsd tupH
Šnekové převodovky
UNIVERSAL
Motory s hladkým
pláštěm
Decentrální měnič
frekvence SK 180E
10
Pohony a měniče frekvence
www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS Group
Sídlo firmy a
technologické centrum
nedaleko Hamburku
Mechanické
produkty
Elektrické
produkty
Elektronické
produkty
Převodovky
Motory
Měniče frekvence a spouštěče
motorů
Výroba převodovek
Výroba motorů
Výroba měničů
Inovativní řešení
pohonů
pro více než 100
průmyslových
odvětví
7 technologicky
špičkových výrobních
poboček
vyrábí převodovky,
motory, měniče
atd. i pro kompletní
pohonné systémy od
jednoho dodavatele.
Dceřiné společnosti
v 36 zemích na 5
kontinentech
poskytují poradenství
přímo na místě,
montážní centra,
technická podpora a
zákaznický servis.
Více než 3 200
zaměstnanců po celém
světě
zajišťuje specifická
řešení dle přání
zákazníků.
www.nord.com
Pohony a měniče frekvence
11
NORD DRIVESYSTEMS Group
Sídlo firmy a technologické centrum
Bargteheide u Hamburku
Inovativní řešení pohonů
pro více než 100 průmyslových odvětví
Mechanické produkty
Ploché, čelní, kuželočelní a šnekové převodovky
Elektrické produkty
Motory IE2/IE3/IE4
Elektronické produkty
Centrální a decentrální měniče frekvence, motorové startéry
7 výrobních závodů se špičkovou technologií
pro všechny komponenty pohonů
Dceřiné společnosti v 36 zemích na 5 kontinentech
poskytují poradenství přímo na místě, montážní centra, technická podpora a zákaznický servis
Více než 3 100 zaměstnanců po celém světě
zajišťuje specifická řešení dle přání zákazníků.
www.nord.com/locator
NORD-Poháněcí technika, s.r.o.
Bečovská 1398/11
104 00 Praha 10 - Uhříněves
T +420 222 287 222
F +420 222 287 228
[email protected], www.nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group
F1300 Mat.-Nr. 6021610 / 1516
Zastoupení v ČR:

Podobné dokumenty

Stáhnout Česky

Stáhnout Česky Pohonná řešení od NORD DRIVESYSTEMS jsou založena na principu funkční pyramidy: Motory, měniče a převodovky jsou právě tak komponenty z našeho modulárního systému jako plánování, projekce, uvedení ...

Více

Stáhnout Česky

Stáhnout Česky energeticky úspornými motory a centrálními nebo decentrálními měniči poskytují mnoho variant systémových řešení s vysokou efektivitou a hospodárností. Naši zákazníci obdrží na přání plnohodnotné a ...

Více

Pružiny tlačné - Pružiny Alcomex

Pružiny tlačné - Pružiny Alcomex Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejt...

Více

here the issue 01/2015 |

here the issue 01/2015 | mřížkovým řezem DIN EN ISO 2409. Gravelometrický test dle ASTM D3170 neprokázal žádné sklony k odlupování. Test v solné mlze dle ASTM B117-09 (dle DIN EN ISO 9227) neprokázal žádnou korozi ani po 2...

Více

Údaje o použití

Údaje o použití BettePur IV/V A BettePur IV/V Comfort A BetteRomantica A BetteSeat A BetteSetline A BetteSet A BetteSet Comfort A BetteSign A BetteSkyline D BetteSpa E BetteStarlet B BetteStarlet Comfort B

Více

Poháněcí technika pro letiště

Poháněcí technika pro letiště Šnekové převodovky s čelním předstupněm • Násuvné, patkové nebo přírubové provedení • Dutá nebo plná výstupní hřídel • Bloková skříň

Více

TECHNICAL BULLETIN

TECHNICAL BULLETIN Stříkací pistole HRS na tlak vzduchu přibližně 7 bar (85 psi), s nástavci K3 a K4. Soustava stříkacího čerpadla pro směs 1:3, přenosná nebo upevněná na stěně. Tlak materiálu přibližně 4,5 bar (65 p...

Více

DOD1 KAT 2009 CZ.indd

DOD1 KAT 2009 CZ.indd bezdrátový zvonek používá automatické kódování, které je nastaveno při výrobě. Není tedy možné dokoupit náhradní tlačítko. • prodejní obal: 1 ks, blistr • rozměry: zvonek: 120 x 65 x 70 mm tlačítko...

Více

Untitled - GTK Tupesy

Untitled - GTK Tupesy (často využívány jako reverzační dopravníky). Nízká konstrukce z válcovaných profilů U – DIN 1026 mm předpokládá využití těchto pásových dopravníků v třídírnách a úpravnách sypkých hmot a také recy...

Více