Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky

Komentáře

Transkript

Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
CZ
Průmyslové převodovky
pro pásové a korečkové
dopravníky
DRIVESYSTEMS
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Společně to rozhýbeme
Spolehlivý pohon pro pásové a korečkové
dopravníky
Průmyslové převodovky NORD byly vyvinuty na osvědčeném principu blokové skříně pro aplikace
v překládkové technice a v dopravě sypkého materiálu. Ve všech stávajících provedeních a
modulech může být velice jednoduše konfigurováno kompaktní řešení jak pro pásové dopravníky,
tak pro korečkové dopravníky. Pro obě aplikace jsou k dispozici např. identické konzoly, rámy
a moduly. Tato standardizace garantuje kvalitu, redukuje počet komponentů, zjednodušuje
skladové hospodářství a zajišťuje rychlou dostupnost pro naše zákazníky.
NORD DRIVESYSTEMS je již od roku 1965 téměř v každém průmyslovém odvětví jako doma.
Pohonná technika NORD nachází uplatnění při řešení technicky náročných aplikací. Naše pohonné
komponenty a systémy jsou nepostradatelné všude tam, kde musíte s něčím pohybovat, neboť
každý pohyb potřebuje pohon a to pohon vysoce efektivní a spolehlivý. Z tohoto důvodu
nabízíme kompletní spektrum mechanické, elektrické a elektronické pohonné techniky, od
motorů a převodovek až po centrální a decentrální řídící techniku.
Základní informace
•3-stupňová kuželočelní převodovka
•Rozsah výkonu
37 kW až 1000 kW
•Převodové poměry
i =16 až i =71 (300)
•Pohonné momenty
13 kNm až 200 kNm
•Blokové uspořádání
DRIVESYSTEMS
2
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS:
• Nejvyšší technologické
a kvalitativní standardy
• Rozsáhlé systémové a
produktové poradenství
• Vysokou a rychlou dostupnost
servisu po celém světě
Další oblasti využití průmyslových
převodovek NORD
• Transport materiálů
(pásové, korečkové, šnekové a
řetězové dopravníky )
• Stohovací dopravníky a bagry
• Těžební průmysl
• Papírenský průmysl
• Dřevozpracující průmysl
•Míchadla
• Ocelářský průmysl
• Cukrovarnický průmysl
• Úprava odpadních vod
•Čerpadla
• Chemický průmysl
• Jeřáby a zdvihy
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
3
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Systémový přehled pohonů pro
pásové a korečkové dopravníky
DRIVESYSTEMS
4
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
www.nord.com
Měřící zařízení a čidla
Přehled dodávaných měřících zařízení a
čidel:
• Olejové průhledítko
•Olejoznak
• Olejová měrka
• Pt 100 (měření teploty)
• Teplotní čidla, termistory PTC
• Termokontakty, Bimetalový spínač
• Množství částic v oleji
• Množství vody v oleji
• Elektrický ukazatel znečištění olejového
filtru
• Optický ukazatel znečištění olejového
filtru
• Čidlo měření vibrací
• Kontrola stavu ložisek s vyhodnocovací
jednotkou
• Kontrola tlaku olejového oběhu
• Inkrementální snímač otáček
• Speciální přání na poptání
Těsnící systémy
Přehled dodávaných těsnících systémů:
• Jednoduchá hřídelová těsnění NBR/FKM
• Dvojitá hřídelová těsnění NBR/FKM
• Prachové těsnící kroužky
• Takonitové těsnění (labyrintové těsnění)
• Gammakroužky, ochrana proti prachu
• Prachové těsnění - NORD
Teplotní management
Přehled dodávaných teplotních systémů:
• Axiální ventilátor
• Externí vzduchové chlazení oleje
• Vyhřívací patrony
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
5
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Průmyslové převodovky NORD
Ideální řešení pro široké spektrum aplikací
Pásové dopravníky
Průmyslové převodovky NORD jsou vhodné jak pro pomaloběžné, tak pro rychloběžné pásové dopravníky,
jak pro krátké, tak pro dlouhé transportní vzdálenosti a jsou vhodné pro dopravu jakéhokoliv materiálu např.
písku, štěrku, uhlí, rudy nebo cementu. Průmyslové převodovky NORD nacházejí uplatnění ve všech oblastech.
NORD DRIVESYSTEMS projektuje a dodává spolehlivé a na údržbu nenáročné pohonné komponenty, které
dohromady tvoří pohonný agregát skládající se z převodovky, elektromotoru, konzoly, spojky, brzdy, popř.
západkové brzdy, vhodného těsnícího systému a v případě potřeby může být vybaven vytápěcím popř.
chladícím zařízením.
•Aplikace v oblasti pohonů pásových
dopravníků od 37 kW do 1000 kW
•3-stupňové kuželočelní převodovky / i =16 až
i =71
•Pohonné momenty 13 kNm až do 229 kNm
Korečkové dopravníky
Průmyslové převodovky NORD jsou vhodnou volbou pro pohon řetězových nebo pásových korečkových
dopravníků s jakoukoliv dopravní výškou a jakoukoliv dopravní rychlostí. Menší korečkové dopravníky jsou
často používány s měničem frekvence a pro větší požadované výkony jsou používány 3-stupňové kuželočelní
převodovky. V závislosti na dopravovaném množství musí být přes spojku realizován plynulý rozběh, zatímco
u některých korečkových dopravníků musí být nainstalována v pohonu západková brzda blokující jeden směr
otáčení, aby nedošlo ke zpětnému chodu dopravníku. Sériově je integrováno na spojce čidlo kontrolující
počet otáček.
dl o
nost zrca vého uspořá
Mož
dá
Převodovky mohou být dodány jak v
levém tak v pravém uspořádání!
DRIVESYSTEMS
6
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
ní
•Aplikace v oblasti pohonů korečkových
dopravníků od 15 kW do 250 kW
•Pohonné momenty 10 kNm až do 130 kNm
•3-stupňové kuželočelní převodovky / i = 25 až
i = 56
•Jako jednotlivý nebo dvojitý pohon
•Se západkovou brzdou blokující jeden směr
otáčení
•Kontrola otáček
• Symetrická konstrukce
• Skříně sériově s přírubou B14
• Šest možných pracovních poloh
• Možnost zrcadlového uspořádání
• Pro jeden typ skříně jsou stejné připojovací
rozměry pro všechny převody (2 a 3 stupňové)
www.nord.com
Výběr vhodných pohonných komponentů pro optimalizaci interních procesů je rozhodující pro
hospodárnost a spolehlivost Vašich zařízení. Vysoká kvalita výrobků, pokroková technika a celosvětová
přítomnost NORD DRIVESYSTEMS jsou garantem vysoké spokojenosti zákazníka.
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
7
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Přednosti průmyslových převodovek
NORD v blokovém uspořádání
• Vysoká přesnost zpracování díky torzní tuhosti skříně, optimalizované
metodou konečných prvků (FEM)
• Vysoký stupeň utěsnění skříně
• Nižší hmotnost než u převodovek s dělenou skříní, čímž se snižuje
chvění pohonu
• Vyšší životnost ložisek než u převodovek s dělenou skříní
• Jednoduše mazatelné labyrintové těsnění (takonitové těsnění)
• Hlukově optimalizované kuželočelní ozubení (HPG/Wiener)
• Optimální axiální chlazení
• Vyšší provozní bezpečnost díky použití syntetických olejů, nižší
náklady na údržbu díky delší životnosti olejů
• Modulární koncepce
• Možnost vybavení přírubovým čerpadlem (pro dostatečné mazání
ložisek) u podélného sklonu > 5° / příčného sklonu > 3°
• Symetrická konstrukce, u pásových dopravníků (s dvojitým pohonem)
mohou být převodovky bez přestavby navzájem vyměněny
• Dvoustupňové a třístupňové převodovky mají identické rozměry,
dodatečné změny převodu v té samé skříní je možná a osová
vzdálenost zůstane nezměněná
• Vestavba přídavného olejového chladiče je možná
• Možnost vybavení momentově omezenou západkovou brzdou,
blokační brzdou (dvojité pohony)
• Možnost montáže přídavných modulů sériově na standardní skříně
(např. vyhřívací patrony)
• Existence skladových modulů zaručuje krátké dodací lhůty
DRIVESYSTEMS
8
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
www.nord.com
Princip blokové skříně
Z jednoho kompaktního odlitku je
vyfrézována kompletní skříň převodovky,
bez dělící roviny, ve které jsou integrovány
• Bloková skříň, ve které jsou integrována
všechna ložiska
• Kompletní obrobení na jedno upnutí
veškeré převodovkové komponenty.
• Vysoké výstupní momenty
NORD je jediný výrobce, vyrábějící modulové
• Vysoká axiální a radiální zatížitelnost
průmyslové převodovky s výstupním
• Vysoká bezpečnost provozu
kroutícím momentem do 229000Nm v
• Dlouhá životnost
provedení s jednodílným blokovým tělesem.
• Tichý chod
Průmyslové převodovky
NORD ve zkušebně
technologického centra v
Bargteheide
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
9
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Další příslušenství
Příslušenství
pohonu
Příslušenství
převodovek
Zkratka Význam/popis
Provedení
výstupního hřídele
Přehled dodávaných provedení pohonů
pro pásové a korečkové dopravníky
Velikost převodovky
SK 11..07
SK 12..07
SK 13..07
SK 15..07
A
Dutý výstupní hřídel
X
√
√
√
√
AS
Dutý výstupní hřídel se svěrným spojem
X
√
√
√
√
B
Fixační šroub pro dutý hřídel
√
√
√
√
CC
Chladící spirála
X
√
√
√
√
CS
Chladící systém
X
√
√
√
√
EA
Dutá hřídel, drážkování dle DIN 5480
√
√
√
√
FAN
X
X
√
√
√
√
D
Momentové rameno pro záchyt reakce
Ventilátor
X
X
√
√
√
√
ED
Elastické momentové rameno pro záchyt reakce
X
√
√
√
√
X
H
Ochranný kryt rotujících částí
√
√
√
√
MO
Přídavné kontrolní elementy 1)
X
√
√
√
√
MSB
Motorová konzola s brzdou
X
√
√
√
√
MSK
Motorová konzola s elastickou spojkou
X
√
√
√
√
MST
MSTB
OH
X
Motorová konzola s fluidní spojkou
X
√
√
√
√
Motorová konzola s fluidní spojkou a brzdou
X
√
√
√
√
Vyhřívání oleje
X
√
√
√
√
R
Západková brzda (blokuje 1 směr otáčení)
V
Plný výstupní hřídel
X
X
√
√
√
√
√
√
√
√
1) na poptání
DRIVESYSTEMS
10
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
www.nord.com
Vysvětlení
Aby bylo možné předem vybrat správnou převodovku a vhodnou momentovou konzolu, musí být známa technická data na vstupu a výstupu
stroje. Provozní faktor (v závislosti na době provozu pod zátěží , viz. katalog průmyslových převodovek NORD G1050) převodovek pro pásové
a korečkové dopravníky slouží ke stanovení momentu potřebného k výběru převodovky a musí být menší než v tabulce uvedené momenty.
Volbou provedení momentové konzoly a instalovaného motoru může být stanovena z tabulky momentových konzol správná velikost
momentové konzoly (M).
Velikost
převodovky
11407
Jmenovitý moment v kNm pro nmot =1500 min-1 a fB=1,0
Jmenovitý převod iN
16
18
20
22,4
25
28
31,5
35,5
40
45
50
56
63
71
47
49
50
52
53
56
50
52
53
56
50
52
53
56
12407
81
84
85
89
90
95
85
89
90
95
85
89
90
95
13407
106
110
113
117
120
126
113
117
120
126
113
117
120
126
15407
159
162
168
171
180
183
168
171
180
183
168
171
180
183
Vždy je nutné provést termickou kontrolu pohonu.
Provedení momentových konzol
MSKMotorová konzola s elastickou spojkou
MSBMotorová konzola s bubnovou brzdou
MSTMotorová konzola s elastickou fluidní spojkou
MSTBMotorová konzola s elastickou fluidní spojkou a bubnovou brzdou
Velikost
převodovky
11407
12407
13407
15407
Provedení
konzoly
IEC asynchronní motor nmot =1500 min-1
v kW
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
MSK
30
MS07
MS07
MS07
MS07
MS07
MS07
MS09
MS09
MS09
MS09
MS11
MSB
MS07
MS07
MS07
MS07
MS07
MS07
MS09
MS09
MS09
MS09
MS11
355
400
MST
MS07
MS07
MS07
MS07
MS07
MS09
MS09
MS09
MS09
MS11
MS11
MS11
MS11
MSTB
MS07
MS07
MS07
MS07
MS07
MS09
MS09
MS09
MS09
MS11
MS11
MS11
MS11
MSK
MS08
MS08
MS10
MS10
MS10
MS10
MS10
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MSB
MS08
MS08
MS10
MS10
MS10
MS10
MS10
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MST
MS10
MS10
MS10
MS10
MS10
MS10
MS12
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MSTB
MS10
MS10
MS10
MS10
MS10
MS10
MS12
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MSK
MS10
MS12
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MS14
MS16
MS16
MSB
MS10
MS12
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MS14
MS16
MS16
MST
MS12
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MS14
MS14
MS16
MS16
MSTB
MS12
MS12
MS12
MS12
MS12
MS14
MS14
MS14
MS14
MS16
MS16
MSK
MS15
MS15
MS15
MS15
MS17
MS17
MS17
MS17
MS17
MS18
MS18
MSB
MS15
MS15
MS15
MS15
MS17
MS17
MS17
MS17
MS17
MS18
MS18
MST
MS15
MS15
MS15
MS17
MS17
MS17
MS17
MS17
MS17
MS18
MS18
MSTB
MS15
MS15
MS15
MS17
MS17
MS17
MS17
MS17
MS17
MS18
MS18
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
11
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Rozměry momentových konzol u
průmyslových převodovek NORD
DRIVESYSTEMS
12
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
www.nord.com
Rozměry momentových konzol
Převodovka
i
Konzola
LS
LMG
LOG
BS
P1
P2
P3
P4
F1
F2
BF
t
d2
aG
aM
(aO)
GE
HE
dE
BE
RE
SK11407
(16 – 45)
MS07
2650
1564
70
720
250
800
590
560
220
330
660
30
36
695
695
440
1200
855
100
120
80
SK11407
(16 – 45)
MS09
2920
1564
70
720
250
800
590
560
220
330
660
30
36
695
695
440
1200
855
100
120
80
SK11407
(16 – 45)
MS11
3190
1564
70
720
250
800
590
560
220
330
660
30
36
695
695
440
1200
855
100
120
80
SK11407
(50 – 71)
MS07
2650
1564
70
720
250
800
590
560
220
330
660
30
36
695
695
440
1200
855
100
120
80
SK11407
(50 – 71)
MS09
2920
1564
70
720
250
800
590
560
220
330
660
30
36
695
695
440
1200
855
100
120
80
SK11407
(50 – 71)
MS11
3190
1564
70
720
250
800
590
560
220
330
660
30
36
695
695
440
1200
855
100
120
80
SK12407
(16 – 45)
MS14
3460
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(16 – 45)
MS08
2650
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(16 – 45)
MS10
2920
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(16 – 45)
MS12
3190
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(50 – 71)
MS14
3460
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(50 – 71)
MS08
2650
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(50 – 71)
MS10
2920
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK12407
(50 – 71)
MS12
3190
1782
130
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
885
885
535
1600
1065
110
180
90
SK13407
(16 – 45)
MS14
3460
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(16 – 45)
MS16
3730
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(16 – 45)
MS10
2920
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(16 – 45)
MS12
3190
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(50 – 71)
MS14
3460
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(50 – 71)
MS16
3730
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(50 – 71)
MS10
2920
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK13407
(50 – 71)
MS12
3190
1997
60
620
300
900
935
485
240
450
570
30
42
985
985
535
1600
1115
110
180
90
SK15407
(16 – 45)
MS15
3460
2332
60
720
400
1050
855
570
380
570
670
40
48
1030
1030
605
1700
1230
124
230
100
SK15407
(16 – 45)
MS17
3730
2332
60
720
400
1050
855
570
380
570
670
40
48
1030
1030
605
1700
1230
124
230
100
SK15407
(16 – 45)
MS18
4000
2332
60
720
400
1050
855
570
380
570
670
40
48
1030
1030
605
1700
1230
124
230
100
SK15407
(50 – 71)
MS15
3460
2332
60
720
400
1050
855
570
380
570
670
40
48
1030
1030
605
1700
1230
124
230
100
SK15407
(50 – 71)
MS17
3730
2332
60
720
400
1050
855
570
380
570
670
40
48
1030
1030
605
1700
1230
124
230
100
SK15407
(50 – 71)
MS18
4000
2332
60
720
400
1050
855
570
380
570
670
40
48
1030
1030
605
1700
1230
124
230
100
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
13
NORD Drivesystems | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Inteligentní pohonné systémy
od jednoho dodavatele
Pohonná řešení od NORD DRIVESYSTEMS jsou založena na principu
funkční pyramidy: Motory, měniče a převodovky jsou právě tak komponenty z našeho modulárního systému jako plánování, projekce, uvedení
do provozu a servis.
NORD DRIVESYSTEMS vyrábí čelní, ploché, kuželočelní a šnekové
převodovky a jako jediný výrobce na světě také průmyslové převodovky
do 229 kNm v blokovém uspořádání. Výhody pro naše zákazníky spočívají
v extrémní provozní bezpečnosti, ve vysoké těsnosti převodovek a dále
pak ve vysokém přenášeném momentu, ve vysoké axiální a radiální
zatížitelnosti, v tichém chodu, malými požadavky na údržbu a velmi
dlouhou životností. Díky vlastní výrobě ozubení a motorů doplněnou
o výrobu elektroniky, nabízíme naším zákazníkům kompletní systémová
řešení s nejvyšší efektivitou a hospodárností.
DRIVESYSTEMS
14
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
www.nord.com
Vlevo: sídlo NORD DRIVESYSTEMS v Bargteheide,
od shora: výrobní závody v Gadebusch, Glinde,
Aurichu (vše v Německu), závod na výrobu motorů
San Giovanni, (Itálie), výroba ve Waunakee (USA)
Celosvětová dostupnost
Při globalizaci sázíme cíleně na lokální kořeny. Proto jsme vybudovali
síť vlastních montážních závodů a servisních míst v 35 průmyslově
nejdůležitějších zemích, neboť blízkost poradenství, vysoká dostupnost
požadované pohonné techniky a rychlost servisu v daném místě dělají
NORD DRIVESYSTEMS flexibilního a spolehlivého partnera po celém světě.
• Optimální blízkost k zákazníkům díky 35 dceřinným firmám a více než
60 zastoupení po celém světě
• Vysoká dostupnost a rychlý servis díky lokální přítomnosti
• Certifikace ISO 9001, UL, CSA, GHOST-R, CCC a ATEX
• Od návrhu projektu až po uvedení do provozu vše od jednoho
dodavatele
• Další aktuální informace a údaje o NORD DRIVESYSTEMS naleznete na
www.nord.com
DRIVESYSTEMS
Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky
15
NORD Drivesystems | Always close to you
NORD - Poháněcí technika s.r.o.
Montážní závod a sídlo firmy Bečovská 1398/11 104 00 Praha 10 - Uhříněves Tel.: 222 287 222 Fax: 222 287 228 [email protected]
www.nord.com
Obchodní kancelář Palackého 359 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 580 310 - 311 Fax: 495 580 312 Obchodní kancelář
Terezy Novákové 51
621 00 Brno- Řečkovice
Tel.: 541 229 740 - 741
Fax: 541 229 742
DRIVESYSTEMS
A6043 Mat.-Nr. 6043010 / 3311
www.nord.com/locator

Podobné dokumenty

Stáhnout Česky

Stáhnout Česky v konstrukci převodovek: koncept blokové skříně. Všechny ložiskové otvory a těsnící plochy jsou vyrobeny na jedno upnutí na nejmodernějších CNC centrech. Výhody pro naše zákazníky spočívají ve vyso...

Více

PŘEVODOVKY Z LEHKÝCH KOVŮ S MOTORY S HLADKÝM

PŘEVODOVKY Z LEHKÝCH KOVŮ S MOTORY S HLADKÝM KOMPLETNÍ SYSTÉM POHONŮ OD JEDNOHO DODAVATELE Při výrobě komponent pohonů sázíme na maximální standardy kvality. Z tohoto důvodu jsme vybudovali síť vlastních výrobních závodů pro výrobu motorů, p...

Více

Stáhnout Česky

Stáhnout Česky v extrémní provozní bezpečnosti, ve vysoké těsnosti převodovek a dále pak ve vysokém přenášeném momentu, ve vysoké axiální a radiální zatížitelnosti, v tichém chodu, malými požadavky na údržbu a ve...

Více

Poháněcí technika pro letiště

Poháněcí technika pro letiště v extrémní provozní bezpečnosti, ve vysoké těsnosti převodovek a dále pak ve vysokém přenášeném momentu, ve vysoké axiální a radiální zatížitelnosti, v tichém chodu, malými požadavky na údržbu a ve...

Více

AC 1000 - AEG Power Solutions

AC 1000 - AEG Power Solutions 19“-palcový modul pro instalaci v rámu dle DIN 41494 Přirozené vzduchem IP 20 0°C až 45°C měřeno pod jednotkou - 20°C bis +70°C IEC 721, část 3-3, třída 3K3/3Z1/3B1/3C2/3S2/3M2 1000 m nad mořem pro...

Více

Úloha na měření motorů s programovatelnou řídicí - Kit Car

Úloha na měření motorů s programovatelnou řídicí - Kit Car barvou  zvýrazněno  pole,  které  zobrazuje  aktuální  kalibrovaný  tlak  v kPa  a  také  bitovou  hodnotu  vstupu  ze  snímače  do  řídící  jednotky.  My  se  nejprve  zaměříme  na  pole  s bitovo...

Více

Cleaver ceník 2016

Cleaver ceník 2016 Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) Comb 10 sample MC, 1mm thick 790,00 Kč 955,90 Kč Comb 14 sample MC, 1mm thick 790,00 Kč 955,90 Kč Comb 16 sample MC, 1mm thick 790,00 Kč 955,90 Kč Comb 18 sample...

Více

D116 1989, 8.listopad, Praha. – Velvyslanec NDR Ziebart

D116 1989, 8.listopad, Praha. – Velvyslanec NDR Ziebart ale i v dalších krajích ČSSR s. Sadovský z pověření vlády ČSSR a oddělení mezinárodní politiky ÚV [KSČ] poprosil o předání žádosti, aby se výjezdy občanů NDR do SRN odbývaly přímo, a nikoli přes úz...

Více

DOD1 KAT 2009 CZ.indd

DOD1 KAT 2009 CZ.indd není nutná speciální nabíječka - nabíjení jakoukoli nabíječkou pro NiMH baterie spolehlivý zdroj energie za jakýchkoli podmínek (dobrá výkonnost od -10 do +50 °C) • vhodné pro jakékoliv zařízení od...

Více