v 50 na 40? jarní tipy olivový olej

Komentáře

Transkript

v 50 na 40? jarní tipy olivový olej
01/2016 ZDARMA
www.magazin-lekarna.cz
V 50 NA 40?
Aneb když věk je
jen číslo
8
OLIVOVÝ OLEJ
pro krásné vlasy
JARNÍ TIPY
3
7
pro zdraví
www.magazin-lekarna.cz
LÉKÁRNA Editorial
Vážení čtenáři,
vítáme
vás
na
stránkách časopisu
Lékárna v novém
roce a přejeme vám
především pevné
zdraví, mnoho radosti,
úspěchů,
dobrých nápadů a
správných rozhodnutí.
Co myslíte, objeví se konečně tableta proti
stárnutí, která nám umožní více prožitých
let ve zdraví?
Jakkoliv se průměrná délka života v naší
republice prodloužila zhruba o dva a půl roku,
stárnutí člověka nelze zamezit či vypnout.
Nicméně zdravým životním stylem lze procesy
tělesného i duševního stárnutí zpomalit.
Správná výživa, dostatek pohybu a spánku,
dobrá mysl, optimistický postoj k životu a touha
poznávat nové jistě přispívají k dobré tělesné
aktivitě, správnému fungování imunitního
systému a udržení čilé mysli.
A právě na této cestě vás bude provázet náš
časopis Lékárna. Stejně jako v letech minulých,
budeme i v tomto roce přinášet rady, informace
a aktuality ze světa zdraví spolu s podněty a
návody, jak zdravě žít, co dělat a čemu se raději
vyhnout.
A co naleznete v tomto vydání časopisu?
Článek Odluka od žhavé milenky vás uvede
do problematiky, proč je tak náročné – nikoliv
nemožné – rozloučit se s poslední cigaretou,
a přináší i návod, jak vyzrát na ranní kuřácký
kašel. Když udeří bolest, a každý z nás od
středního věku jistě zažil tento nepříjemný a
paralyzující stav, je třeba rychle mít k dispozici
produkt, který přinese úlevu. Malá žlutá
tuba z lékárny, kterou vidíte na stránkách
10 a 11, dokáže rychle a účinně zbavit bolestí
svalů, kloubů a páteře. Velmi zjednodušeně
je pojímáno také zdraví jater: „Když nepiješ
alkohol, máš játra zdravá.“ Tuto zavádějící
jednoduchost v myšlení jsme se snažili
napravit článkem Játra, kde se odborník (interní
lékař) zabývá problematikou tohoto důležitého
orgánu. Přinášíme rovněž přehled produktů
řady Silymarin, které obsahují mikronizovaný
extrakt ze semen bodláku ostropestřce
mariánského. Tyto produkty byly vyvinuty ve
spolupráci s lékařskou fakultou Palackého
univerzity v Olomouci. Neopomineme ani
zdraví dutiny ústní, problematiku krásné pleti,
prevenci i léčbu nachlazení a na své si přijdou i
luštitelé křížovek.
Přeji vám příjemné čtení a hodně štěstí v novém
roce!
RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka
www.magazin-lekarna.cz
3
PŘÍRODNÍ
PÉČE
Olivový olej pro krásné
vlasy
6
SLOVO
LÉKÁŘE
Trápí vás pigmentové
skvrny?
7
TIPY PRO
ZDRAVÍ
Přivítejme nadcházející
jarní dny
8
ZDRAVÍ
A KRÁSA
V 50 na 40?
Aneb když věk je jen číslo
Naše smysly.........................................................02
Bílá, bílá, bílá... komu by se nelíbila?
Zaměřeno na................................................04–05
Játra
Novinky..................................................................09
Odluka od žhavé milenky
Akutní problém...............................................10–11
Artróza? Revmatizmus?
Zábava pro dospělé.............................................12
Křížovka o 30 cen
Náklad: 300 000 výtisků. Registrační značka: MK ČR E 7658. Distribuce: zdarma na adresy lékáren, nemocnic a ordinací. Požadavky
na objednávky časopisu zasílejte na: [email protected] Šéfredaktor: RNDr. Eva Holubová, Redakční rada: Ing. Radana
Holišová, Ing. Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský, RNDr. Eva Holubová. Marketing: Ing. Romana Bartschová, Ing. Radana Holišová,
Jiří Veřmiřovský. Inzerce: Petr Burkert. E-mail: [email protected] Odborní konzultanti: MUDr. Norbert Semenďák, MUDr. Helena Frkalová, MUDr. Kamil Mazuch, MUDr. Alexandra Fiedlerová. Mgr. Petra Mičkalová-fyzioterapeut. Jazyková úprava: Mgr. Renata
Ožanová. Grafická úprava: Marek Šebesta. Foto: archiv redakce, Jiří Veřmiřovský, Junker Homburg, SRN, www.pixmac.cz, www.depositphotos.com. Kontakt: redakce časopisu Lékárna, 17. listopadu 1607, 736 01, Havířov-Podlesí. Tisk: Moraviapress a. s., U Póny
3061, 690 02 Břeclav. Vaše dotazy zprostředkovává: Ing. Radana Holišová, e-mail: [email protected] Objednávky produktů: na e-shopu www.naturlekarna.cz, nebo na tel. čísle: 596 413 411. Objednávky pro lékárny a obchody: na bezpl. tel. lince:
800 11 44 88.
Více informací o produktech: www.naturprodukt.cz, www.lacalut.cz, www.doliva.cz, www.mucoplant.cz, www.dr-theiss.cz,
www.allgasan.cz, www.additiva.cz, www.rugard.cz, www.hroznovycukr.cz, www.kosmetika-bubchen.cz.
Ochrana osobních údajů
Svou účastí v soutěži každý soutěžící uděluje společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
adresa, e-mail, telefonní číslo za účelem kontaktu v průběhu soutěže, prověření účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, informace o průběhu soutěže, pro
zasílání obchodních sdělení a nabídek a pro informace o dalších marketingových akcích společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. Souhlas je udělen na dobu 5
let. Soutěžící souhlasí se zveřejněním osobních údajů v případě výhry v rozsahu jméno, příjmení, obec. Správcem je společnost Naturprodukt CZ spol. s r.o. se
sídlem Praha - Východ, Šestajovice, Na Viničkách č.p. 638, PSČ 25092, IČ: 48401722. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o
osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo
zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje
náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník
soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno
jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou
písemné informace na adrese správce.
LÉKÁRNA Naše smysly
02
BÍLÁ, BÍLÁ, BÍLÁ...
KOMU BY SE NELÍBILA?
Pro každodenní povinnosti musíme fungovat jako dokonalí
manažeři, rodiče, partneři, kolegové, zaměstnanci… Rolí hrajeme
každý den hned několik. A každé se snažíme zhostit co nejlépe a
s úsměvem. Přirozeně. Proto bychom si měli dopřát TOP péči o
sebe samé…
K dostání v lékárnách.
Made in Germany
Distribuci produktů na českém trhu zajišťuje
Naturprodukt CZ spol. s r.o.
www.lacalut.cz
Co oku lahodí…
Většina
z nás
považuje
zrak
za
samozřejmou součást života. Prostřednictvím zraku identifikujeme své
okolí - lidi, barvy i tvary. Oko je prvním
smyslem, který vnímá, zda se nám to či
ono líbí nebo ne. Věděli jste například,
že lidské oko dokáže rozlišit až 10
miliónů barevných odstínů? Skrze oko
totiž tělo přijímá více než ¾ všech informací, je proto naším nejdůležitějším
smyslovým orgánem.
Trendy zdraví
a krásy
21. století je dobou, kdy se asi více než
kdy jindy staráme o své zdraví a sklad-
chrup. Krásný úsměv dotvořený pev-
sklovinu. Je obohacena o oleje z ty-
nými, zdravými a bílými zuby je vizit-
miánu a eukalyptu, které dezinfikují
kou mnoha z nás. Že po nich rovněž
ústní dutinu.
toužíte? Máme jednoduchou radu…
Zdravé a bílé zuby,
jak na ně?
Mít na tváři okouzlující úsměv, za nímž
Lacalut white zubní kartáček – je
složený z dvousložkových hi-tech
spirálových štětin, které v porovnání
s obyčejnými štětinami odstraní až o
20 % více zubního plaku a skvrn.
se navíc skrývají krásně bílé, zdravé
Lacalut white zubní pasta – šetrně
zuby – to je přání většiny z nás. Ne-
odstraňuje pigmenty a zabarvení
jenže starost o vlastní zdraví by měla
zubní skloviny způsobené kouřením
být priorita každého z nás, ale druhot-
nebo stravou. Je obohacena o laktát
ným průvodním faktem je i trendová
hliníku, který pomáhá proti krvácení
záležitost – zdravý životní styl! Lacalut
dásní. Neobsahuje peroxidy a cukr.
white medicinální systém představuje účinný nástroj k docílení zdravých,
krásných bílých zubů. Tvoří ho:
Lacalut white & repair zubní pasta
- je unikátní bělicí zubní pasta, která
reparuje (obnovuje) zubní sklovinu
bu jídelníčku. Současně žijeme v době,
Lacalut white ústní voda – reduku-
pomocí přírodní složky hydroxyapa-
kdy do módy vstupují takové faktory
je tvorbu zubního plaku a udržuje
titu (hlavní součást zubů). Zároveň
jako perfektní make-up, módní oděv,
tak přirozenou bělost vyčištěných
obsahuje i protiparodontózní složku,
trendy doplňky, ale také apel na péči o
zubů. Odstraňuje zabarvení způso-
která účinně zabraňuje krvácení
sebe samé. Jedním z projevů zdravého
bené kouřením, pitím kávy, čaje, čer-
dásní.
životního stylu je i vlastní péče o
veného vína a remineralizuje zubní
Monika Ševčíková, dipl. d.h.
dentální hygienistka, Morkovice
www.magazin-lekarna.cz
LÉKÁRNA Přírodní péče
03
OLIVOVÝ OLEJ
PRO KRÁSNÉ VLASY
Olivovník patří k nejstarším kulturním
olejům vůbec. Díky obsahu vitaminů
plodinám
E
národů
Středozemního
a
fenolických
látek,
jako
jsou
moře. Byl již před tisíciletími pěstován
jednoduché
v západní Asii, kde jako planý ros-
flavonoidy, má i značné antioxidační
te dodnes. Oliva byla již ve starověku
účinky. Tuto „nesmrtelnou studnici
považována
mládí“ využívá ve svých přípravcích
za
nejužitečnější
ze
fenoly
oleuropein
a
všech plodů, protože pro obyvatelstvo
luxusní
představovala nejen přísun jídla, ale
Doliva. Jednotlivé produkty obsahují
současně skýtala mnohá další využití,
olivový olej
mezi kterými dominovaly kosmetické
virgine“ (extra pa-nenský zastudena
přípravky a léky. Již jen samotné vtírání
lisovaný) nakupovaný přímo u výrobců
olivového oleje do pokožky bylo v Římě
v Buti v Toskánsku.
považováno za studnici mládí. V his-
pečující
s
kosmetická
řada
certifikátem
„extra
torii je známo mnoho krásek, které si
Olivová péče o vlasy
jeho používáním udržovaly svou pleť
Každé roční období má vliv nejen na
mladou a krásnou.
naši psychiku, ale i na celý organizmus.
Proslulost olivového oleje se postupem
Nejinak tomu je u vlasů. Teplé počasí
času rozšířila do celého světa. Dnes
i sluneční paprsky ovlivňují jejich
je dostupná spousta druhů olivových
strukturu i hydrataci, snižují jejich
olejů odlišné kvality z různých oblastí.
elasticitu a vlasy tak ztrácí svůj
Jednou z bohatých oblastí kvalitního
přirozený lesk a bledne jejich barva.
olivového oleje je italské Toskánsko.
Šampony odstraňují z vlasů i pokožky
hlavy
Účinky olivového oleje
na pokožku
Olivový
olej
obsahuje
až
80
nečistoty,
mastnotu
i
soli.
Dopřejte jim kvalitní přírodní péči a
regeneraci také v zimním období.
%
jednoduchých nenasycených mast-
TIPY PRO KRÁSNÉ VLASY
Domácí proteinový kondicionér vrátí lesk vašim
vlasům.
Rozšlehejte čerstvý bílek v polovině šálku teplé
vody a vetřete jej po umytí do vlasů. Nechte působit 5 minut, pak vlasy důkladně opláchněte.
Olivový olej na roztřepené konečky
Dvě hodiny před mytím vlasů si do nich vetřete
lžíci olivového oleje. Vlasy budou pak lesklé a roztřepené konečky zmizí.
Bylinkové odvary vlasy regenerují a viditelně
zvyšují jejich celkovou kvalitu. Jak na ně? Přelijte jednu hrst bylinek 2 litry vroucí vody a nechte
30 minut louhovat. Po uplynutí této doby směs
přeceďte a použijte na poslední opláchnutí. Poté
již neoplachujte.
KOPŘIVA – podporuje pružnost a lesk vlasů, zamezuje jejich vypadávání
MÁTA – zabraňuje tvorbě lupů, dezinfikuje
vlasovou pokožku
HEŘMÁNEK – zvyšuje lesk a pružnost vlasů,
zároveň omezuje tvorbu mazu
BAZALKA – podporuje růst vlasů a usnadňuje jejich rozčesávání
Výživný žloutkový zábal
Vytvořte směs ze dvou žloutků, 4 kapek citrónové
šťávy a 1 lžíce olivového oleje. Směs naneste na
vlasy, přikryjte sáčkem nebo potravinovou fólií,
zabalte do ručníku a nechejte působit 30 minut.
Po uplynutí této doby vlasy jemně umyjte.
ných kyselin a patří k nejzdravějším
o 42 % více hydratace
Doliva
šampony
běžné
šampony
Výsledky studie Doliva šamponů provedené
v Kožním sanatoriu v Ústí nad Labem
MUDr. Hanou Duchkovou, DrSc.:
Pro suché
a poškozené
vlasy
Pro
regeneraci
vlasů
www.magazin-lekarna.cz
Pro
barvené
vlasy
Pro
zvětšení
objemu
Kvalita z lékárny, kterou si můžete dovolit.
Vlasová kosmetika Doliva svým obsahem
nenasycených mastných kyselin reparuje
suchost kůže ve vlasaté části hlavy a přispívá
tak ke zmírnění padání vlasů.
Made in Germany
www.doliva.cz
04
LÉKÁRNA Zaměřeno na...
JÁTRA
Jsou největším vnitřním orgánem a
ních buněk. Důsledkem chronického,
centrálním orgánem látkové výměny.
dlouhotrvajícího poškozování jater je
Plní klíčovou úlohu v metabolizmu
zmnožení vaziva, fibróza, nebo celková
sacharidů, tuků i bílkovin, jsou trávicí
přestavba jater vedoucí k cirhóze, při
žlázou, která produkuje žluč, i žlázou
které je architektura jater nevratně
endokrinní, ve které se tvoří některé
nahrazena tuhou vazivovou tkání.
hormony, jsou orgánem zásobním,
Jaterní cirhóza je
jedním z nejobávanějších onemocnění
jater, protože ve svém
důsledku často vyústí
do jaterního selhání
ukládají glykogen, železo a některé
vitaminy, jsou v nich tvořeny bílkoviny krevní plazmy a nezastupitelná je
jejich úloha při detoxikaci organizmu.
Játra jsou uložena v horní pravé části
břišní dutiny. Zdravá játra jsou tuhá,
ale mají poddajnou konzistenci a červenohnědou barvu. Tkáň je však rela-
Selhání jaterních funkcí je život ohrožu-
tivně křehká, takže při nadměrných
jící stav, rychle dochází ke zhroucení
otřesech nebo nárazech může dojít
vnitřního prostředí organizmu, obje-
k natržení jater a hrozí masivní, život
vují se otoky, ascites, krvácivé stavy
ohrožující krvácení. Játra dospělého
člověka váží 1 200–1 500 g, tvoří tedy
asi 2,3–2,5 % tělesné hmotnosti. U
dětí bývají játra relativně větší a tvoří
5 % jejich hmotnosti. Jsou dobře zásobena krví, v klidu játry protéká až 1,5
litru krve za minutu. Zvláštností jater
a poruchy funkce mozku. Zcela kompletní umělé nahrazení jaterních funkcí není možné, jedinou léčebnou metodou terminálního jaterního selhání je
transplantace jater.
do nich přichází také žilní krev z vrát-
Mezi nejčastější onemocnění,
která mohou vést ke vzniku
jaterní cirhózy, patří:
nicové žíly, která je nasycená vstře-
Virové hepatitidy, zejména hepatitida
banými aminokyselinami a sacharidy z
typu B a C. Počátečními příznaky
žaludku a střev.
bývají únava, nechutenství, občas
je to, že kromě jaterní tepny, která k
nim přivádí čerstvou okysličenou krev,
Nemoci jater
nauzea (nevolnost), zvracení, bolesti
pod
pravým
obloukem
potíží
je
žeberním.
Stejně jako ostatní orgány mohou
Intenzita
různá,
celkově
být játra postižena různými nemo-
připomínají virózu. Po několika dnech
cemi. Játra mají velkou funkční rezer-
se objeví ikterus, nejrozpoznatelnější
vu, základní funkce je schopna plnit
příznak, neboť se jedná o žlutavé
i pouhá jedna pětina jejich tkáně a
zbarvení sklér, kůže a sliznic. Je třeba
mají také velkou schopnost regenera-
podotknout, že pouze malé procento
ce. Při překročení určité hranice však
hepatitid přechází do chronicity a
dochází k nevratnému poškození jater-
následné jaterní cirhózy.
www.magazin-lekarna.cz
Poškození jater
alkoholem
Mezi
muchomůrkou zelenou a muchomůr-
Postavení jater
v čínské medicíně
Tolerance alkoholu je u žen nižší než u
kou panterovou.
Pro lidský organizmus je správná
mužů. Již 20 g čistého alkoholu za den
ty
nejznámější
patří
otravy
houbami.
Nejčastější
jsou
otravy
funkce jater nezbytná.
Zajišťování
u žen (200 ml vína nebo 60 ml des-
Jaterní amébiáza
tilátu) a 60 g u mužů (1 200 ml 12° piva)
Améby obvykle vytvoří rozsáhlý ab-
nou z hlavních funkcí jater. Nejčastěj-
může při pravidelné denní konzumaci
sces o velikosti pomeranče. Toto
ší patologie týkající se jater souvisejí
vést během několika let k jaternímu
onemocnění
mikroor-
tedy s neprůchodnou energií (někde
poškození.
ganizmem
Pravidelné
každodenní
je
vyvoláno
průchodnosti energie qi (čchi) je jed-
histolytica.
je něco zablokováno). Aktivita energie
pití alkoholu je více nebezpečné než
Améby žijí zejména v tropech a sub-
jater a žlučníku představuje nezbytný
pití občasné. Mechanizmus vzniku
tropech – Afrika, jihovýchodní Asie,
předpoklad správného průběhu ener-
poškození jater není přesně znám.
Jižní Amerika. Toto onemocnění je
gie orgánů a dvanácti drah. Je-li tato
K poškození jater, vzhledem k jejich
proto onemocněním cestovatelů, kteří
energie v pořádku, vše cirkuluje, jak
ústřednímu postavení v detoxikačních
pobývají v těchto oblastech.
má (včetně krve).
entamoeba
procesech, dochází taky při otravách.
MUDr. Vladislava Pieniažková,
lékařka internistka, nemocnice Český Těšín
SILYMARIN
forte 250 mg + vitamin D3 tablety
pro ochranu jater
Mikronizace
silymarinu
zvyšuje biologickou
dostupnost!
•k ochraně jater před toxickými účinky
•mikronizovaný extrakt z rostliny
ostropestřce mariánského
•jeden z nejlépe farmakologicky
dokumentovaných rostlinných extraktů
•nemá prokázány žádné vedlejší účinky na
lidský organizmus
•přispívá k normální funkci jater a trávení,
napomáhá pročištění organizmu
V NABÍDCE I DALŠÍ DRUHY SILYMARIN TABLET:
Doplněk stravy.
•Silymarin forte pro ochranu jater a cévního systému
•Silymarin jakon pro ochranu jater a trávicího systému
•Silymarin maka pro ochranu jater a posílení organismu
•Silymarin selen pro ochranu jater a prostaty
•Silymarin s vitaminy C a E pro ochranu jater
a buněk před oxidačním stresem
Ochrana jater
a imunitního
systému
www.silymarin.cz
Exkluzivně v lékárnách.
LÉKÁRNA Slovo lékaře
06
TRÁPÍ VÁS
pigmentové skvrny?
S pigmentovými skvrnami v obličeji se
cytů dochází působením volných radikálů
Záchyt a odstraňování volných radikálů
nemusíte smiřovat. Dnes už existují kos-
aktivovaných slunečním zářením. Volné
provádějí
lapače,
vychytávače
metické přípravky, které pomohou ten-
radikály,
zhášeče
volných
radikálů
to problém vyřešit. Ještě než si pořídíte
s nepárovými elektrony, hledají elektron do
danty. Mezi nejúčinnější antioxidanty patří
konkrétní produkt, poraďte se se svým
páru. Nachází ho v membránách a dalších
tokoferol – vitamin E, který zachytí volné
dermatologem, zda je vhodný pro váš typ
součástech melanocytů. Výsledkem je vy-
radikály za cenu svého zničení dříve, než
pleti.
sušení a rozpad buněk (programovaná smrt
stačí poškodit buňky. Tokoferol je důležitou
buněk). Uvolněný pigment z rozpadlých
součástí Skin in balance Pigment krémů.
buněk buď zůstává mezi kožními buňkami
Součástí je také kyselina citronová a salicy-
(povrchový typ melasma, lépe ovlivnitel-
lová patřící mezi prostředky peelingového
ný léčbou), nebo pronikne do hloubky, do
charakteru (lehce olupují kůži). Kyselina cit-
vazivové části kůže (hluboký typ melasma,
ronová má známé bělicí účinky.
hůře ovlivnitelný léčbou).
Unikátní kompozice ingrediencí v krémech
CO JE TO CHLOASMA?
Plošné pigmentace nacházející se zpravidla
symetricky na čele, spáncích a tvářích, které
vytvářejí ostře ohraničené skvrny nepravidelných tvarů žluté až hnědavé barvy, se
označují jako chloasma (jinak melasma).
Hlavní příčinou vzniku těchto pigmentací je
působení slunečního záření, někdy těhotenství, antikoncepce, výjimečně i kosmetika
s obsahem vazelíny nebo fotosenzibilizujících látkek (bergamotový olej). Časté jsou
různé kombinace.
PŘÍČINY
reaktivní
kyslíkové
sloučeniny
–
nebo
antioxi-
Skin in balance Pigment pro denní i noční
LÉČBA
aplikaci poskytuje nejen depigmentační,
Léčba spočívá především v prevenci –
antioxidativní a peelingové efekty, ale i
omezení působení slunečního záření. Dále
efekty prokazatelně kosmetické spočívající
v důsledném používání fotoprotekce nejen
ve zvýšení hydratace a omlazení pokožky
s obsahem chemické fotoprotekce (SPS-
obličeje po jejich dlouhodobé aplikaci.
označené čísly od 10–50, přeměna světla v
MUDr. Hana DUCHKOVÁ, DrSc.,
teplo), ale i ve fyzikální fotoprotekci odráže-
dermatoložka Kožního sanatoria v Ústí nad Labem,
jící UV paprsky. Mezi tyto látky patří tita-
www.koznisanatorium.cz
nium dioxid obsažený v krémech Skin in
Melanin způsobující chloasmu se vyplavuje
balance Pigment.
atolog
rm
á
ick
kde se pigment tvoří. K poškození melano-
De
z poškozených melanocytů, tedy z buněk,
péče
*nezávazná doporučená spotřebitelská cena v lékárnách
PIGMENT NOČNÍ KRÉM
PIGMENT DENNÍ KRÉM
• působí cíleně proti nadměrné produkci melaninu
• viditelně zesvětluje postižená místa
• ochranný faktor 20 chrání před vznikem pigmentových skvrn
• intenzivně pečuje o pleť a sjednocuje její tón
BEZ konzervačních látek, BEZ parafinového a silikonového oleje,
BEZ parabenů, BEZ barviv
Made in Germany
www.doliva.cz
• působí intenzivně proti tmavým skvrnám na pleti v průběhu noci
• viditelně a šetrně zesvětluje postižená místa
• sjednocuje tón pleti a intenzivně o ni pečuje
• vhodný pro použití na obličej, krk, dekolt a ruce
• klinické studie potvrzují jeho účinnost
• zesvětlení stařeckých/pigmentových skvrn o 37,06 % po 6 týdnech!
BEZ parabenů, BEZ parafinového a silikonového oleje, BEZ konzervačních látek,
BEZ PEG emulgátorů, BEZ parfemace, BEZ barviv
K dostání exkluzivně v lékárnách.
www.magazin-lekarna.cz
LÉKÁRNA Tipy pro zdraví
07
S přicházejícími jarními dny si začínáme všímat delších dnů a
kratších nocí, pociťujeme stále větší intenzitu slunečních paprsků
a pozorujeme první pukající pupeny květů magnólií a zelených
lístků listnatých stromů, stejně jako barvitější povlak travnatých
Přivítejme
nadcházející
jarní dny...
ploch nebo bzučení pracovitých včel na prvních jarních kytičkách.
Odkládáme zimní oděvy a těšíme se z tyrkysově zbarvené oblohy,
vyrážíme na chaty a osazujeme první záhony. Zkrátka jaro je
nejkrásnějším obdobím v roce. Přinášíme vám pár tipů pro zdraví,
abyste si jaro mohli užít plnými doušky a čerpat energii z přírody…
Maximum hořčíku
maximálně
pomůže
Na přelomu zimy a jara začíná pro
alergiky období nejobávanější – pylová
sezóna. Kýchání, smrkání i slzení je na
běžném pořádku. Přírodním pomocníkem
se může stát Dr. Theiss Aqua Med nosní
sprej – léčivá minerální voda s kyselinou
hyaluronovou, eukalyptovým olejem a
solemi manganu, hořčíku, draslíku a
vápníku. Rozpouští hlen a mírní otok
nosní sliznice. Navíc je k dostání i ve
variantě pro děti od 2 let ve formě čisté
minerální vody.
Doplněk stravy.
175 Kč*
Zdravotnický prostředek.
Hepčí!?
86 Kč*
www.dr-theiss.cz
Věděli jste, že hořčík je jedenáctý nejhojnější
prvek v lidském těle? Jeho ionty jsou nezbytné
pro fungování všech buněk. Jeho nedostatek
se projevuje například rozmrzelostí, svalovými
křečemi nebo třeba únavou. Doplňte jeho
hladinu prostřednictvím Zdrovit MaxiMag
Hořčíku 375 mg + B6 šumivých tablet, které
pomáhají při únavě, stresu a vyčerpání.
Nalaďte se na příliv energie, doplňte pitný
režim a dodejte současně tělu tolik potřebný
minerál.
www.zdrovit.cz
Vitaminová bomba
pro zdraví
Také vás trápí jarní únava? Máte problém donutit
se ráno vstát z postele a hned fungovat? Jde
vám po ránu všechno ztuha? Potřebujete energii
na rozjezd? Mějte v kapse nebo kabelce Intact
hroznový cukr multivitamin s 10 základními
potřebnými vitaminy. Již jedna pastilka dodá
vašemu tělu potřebnou energii a pomůže vás
nastartovat ve škole či při sportu.
Doplněk stravy.
54 Kč*
194 Kč*
www.allgasan.cz
www.hroznovycukr.cz
Ač jaro, tak na sport
pomalu a v teple!
Přírodní obranný štít
Náchylnosti k nemocem z nachlazení se patrně
celoživotně nezbavíme.. Někdy stačí promrznout,
napít se studeného nápoje a jindy zase přijít do
styku s již nachlazeným člověkem. Bránit se těmto
důsledkům pomohou Dr. Theiss Echinacea kapky
– přírodní tinktura z kvetoucí rostliny Echinacea
purpurea. Napomáhají zdraví dýchacího systému,
a to hlavně horních cest dýchacích, a přispívá k
normální funkci imunitního systému.
Doplněk stravy.
146 Kč*
S jarem se začíná rozvíjet mnohá v zimě opomíjená
aktivita, ať už sportovního či zahradního charakteru.
Obzvláště první ataky typicky jarních aktivit končí
namoženými svaly a klouby. Mírnit nejen tyto důsledky
pomůže Allga San Mobil krém hřejivý, který dokonale
intenzivně prohřeje bolavá záda, svaly i klouby a pomůže
při pohmožděninách a vyvrtnutích. Navíc podporuje
prokrvení a mírní otoky.
www.dr-theiss.cz
A to je pouze pár jarních tipů z vaší lékárny. Více se inspirujte na www.naturprodukt.cz!
www.magazin-lekarna.cz
*Nezávazná doporučená prodejní cena v lékárnách. Ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.
08
LÉKÁRNA Zdraví a krása
V 50 na 40?
Aneb když věk je jen číslo…
Od malička jsou nám, ženám, vštěpovány do hlavy myšlenky na důležitost vzhledu. Do
úst jsou nám vkládána slova jako revoluční novinka, Anti-aging péče, hit sezóny, móda
apod. Neustále jsme konfrontovány s reklamními výzvami, kde nám jsou předkládány
jako vzory krásy naprosto dokonalé křivky a obličeje žen a dívek, ke kterým bychom se
rády vizuálně přiblížily, ideálně se jim vyrovnaly. Nároky společnosti na vzhled jsou čím
dál vyšší. Žijeme v době mladistvé…
vlivem slunečního záření, kouřením, špatnou hydratací a různými dalšími faktory.
Příčiny už známe, ale jak pozastavit vznik
dalších vrásek?
Příznivě ovlivňuje stav pleti a účinně předchází jejímu vysoušení.
Vitamin E = vitamin krásy
Neúprosné počitadlo:
30, 35, 40, 45, 50…!?
Je to jako s léky s pomalým nástupem
Vitamin B6
Antioxidant, který bojuje proti známkám
stárnutí a chrání před nepříznivými vlivy
prostředí. Navíc pomáhá udržovat v pleti
1. Vyhýbejte se nadměrnému slunění.
vlhkost, takže zůstává jemná a hebká.
účinek se rozvine až po určité době. Stejně
2. Používejte opalovací přípravky s vysokým ochranným faktorem.
Ať už je Vám 30 nebo třeba 60, pamatuj-
tak přistupujeme k zrcadlu. Dnes a denně.
3. Nekuřte.
Vlastně několikrát denně. Ale jednoho dne
nalá? No a co. To není nikdo. Důležité je to,
na sobě najednou zpozorujeme první znám-
4. Dopřejte si kvalitní a dostatečně dlouhý spánek.
ky času v podobě jemných linek a hlubších
5. Spěte na zádech.
vizitkou, ale nedávejte mu v životě větší
vrásek, které nám ubírají na mladistvosti a
6. Nemžourejte! Vždy si vezměte brýle na čtení.
důležitost, než mu náleží – pouze Vás do-
7. Upravte svůj jídelníček: zařaďte do něj více ryb, sóji, kakaa, ovoce a zeleniny.
ale 3 tipy: buďte sama sebou, snažte se být
kterým jsme dosud nevěnovaly tolik pozornosti. Nemá smysl trápit se minulostí a už
vůbec ne věkem. Jedná se jen o číslo, které
dokládá naše datum narození.
První vráska
Vráska je zjednodušeně řečeno záhyb na
kůži. Kožní vrásky se obvykle objevují v
důsledku stárnutí, ztráty tělesné hmotnosti,
nebo dočasně, v důsledku delšího ponoření
ve vodě. Takže se jedná o celoživotní záležitost. Ale trápit nás začínají až v dospělém
8. Používejte hydratační krémy.
te, že věk je pouze číslo. A že nejste dokoco ze sebe vyzařujete. Vzhled je sice Vaší
tváří a identifikuje pro okolí. Mám pro Vás
se sebou spokojená a hlavně – mějte se
ráda! Pak totiž budete nejkrásnější…
Ing. Radana Holišová
Rugard Vitaminový
krém – absolutní
klasik v péči o pleť!
VITAMINOVÝ
KOKTEJL PRO
VAŠI PLEŤ!
K dostání exkluzivně v lékárnách.
účinku. Víte, že je užíváte, ale jejich plný
Rugard Vitaminový pleťový krém
představuje výživný koktejl pro
zářící a svěží pleť.
věku, obvykle mezi 30.–40. rokem života.
Vitamin A
Věk samotných vrásek je dán obvyklými
Podporuje obnovu buněčné struk-
výrazy a zlozvyky v obličeji (jak se tváříme,
tury pokožky a pomáhá udržovat
mračíme, smějeme), stárnutím, poškozením
pleť jemnou a pružnou.
Made in Germany
www.rugard.cz
www.magazin-lekarna.cz
LÉKÁRNA Novinky
ODLUKA
Posilovač slasti a uvolnění. Ale je to
CIGARETA OBŠŤASTNÍ
KUŘÁKA STEJNĚ JAKO
PŘÍJEMNÁ HUDBA,
ČOKOLÁDA NEBO
VROUCÍ POLIBEK
milostný poměr k fatální milence.
Ale nikotin je v podstatě nervový jed
Miliony lidí žijí s cigaretou, je stále
všudypřítomná. Intimní vztah. Vše
krásné v životě – pití kávy, sladký
dezert i sledování televize zdokonalí
šluk z cigarety ve vrcholný zážitek.
Proč?
od žhavé
milenky
a kouření s sebou přináší celou řadu
Tři čtvrtiny kuřáků by raději přestaly
kouřit již dnes než zítra. Ale připadá
jim nesmírně těžké dát prsty pryč od
tabáku. Vztah k cigaretě potlačuje ro-
zdravotních problémů. Je mnoho cest a
metod, které mají napomoci dosáhnout
kýžené abstinence. Ale pouze každý
20. kuřák zruší svou závislost pouhou
09
silou
vůle.
Šanci
zvyšuje léková léčba,
psychoterapie
i
alternativní metody.
ROZTOK PRO
KUŘÁKY? ANO!
„Kuřáci to znají. A rovněž partneři a
partnerky kuřáků to znají až příliš dobře.
Brzy po probuzení přichází na cestě do
koupelny hlučný kašel následovaný
vykašláváním více či méně tmavého
zum a zastiňuje vlastní nemohoucnost.
hlenu,“ píše se na krabici nového
Strach před zhoubným nádorem plic se
produktu firmy Dr. Theiss Naturwaren
rozplyne v kouři a s ním také mizerný
Německo, který nese název Roztok
pro kuřáky. S lišejníkem
pocit z vlastní závislosti.
islandským,
heřmánkem
JAKMILE TABÁK ŽHNE,
UVOLŇUJE SE NIKOTIN
a
meduňkou
Navázán na miniaturní částice dehtu
má příznivý účinek na hrdlo,
se dostává do plic a odsud do krve.
hltan a hlasivky. Je určen
Pokud se tabák žvýká nebo šňupe,
všem těm, kterým se
v případech
ulevuje
podráždění
hrdla a hltanu, zklidňuje a
vstřebává se prostřednictvím sliznice
ještě
nepodařilo
v ústech
zbavit
nikotinové
a
nosu.
Bez
problémů
překoná hematoencefalickou bariéru
a po 7 vteřinách po prvním potáhnutí
z cigarety se dostane molekula nikotinu
závislosti.
RNDr. Eva Holubová
do mozku. Cigareta je někdy stavěná
do jedné řady s kokainem, heroinem
nebo opiem. Návyk na nikotin vzniká
velmi
rychle.
Ovlivňuje
chování
neurotransmiterů, jako jsou serotonin,
noradrenalin, dopamin a endorfiny,
které jsou odpovědné za všechny
příjemné pocity, které kuřáci tak velmi
oceňují.
Adrenalin
zvyšují
koncentraci
a
noradrenalin
a
pozornost,
serotonin produkuje blahodárný pocit
spokojenosti a dopamin hraje první
housle v orchestru tělu vlastního
odměňovacího systému.
www.magazin-lekarna.cz
Made in Germany
www.dr-theiss.cz
10
LÉKÁRNA Akutní problém
ARTRÓZA?
REVMATIZMUS?
Krční páteř, bederní páteř, kyčelní kloub a kolenní kloub – to jsou
čtyři nejslabší místa naší kostry. Především tam se projevují následky
celoživotního zatížení a přetížení, od vadného držení těla, nedostatku
pohybu až k permanentnímu svalovému napětí. Ale také zcela normální
proces stárnutí dává kostem, vazům, chrupavkám a svalům zabrat. Plíživé
opotřebení se časem vyvíjí v bolestivé a pohyb znemožňující utrpení, jako
jsou artróza, výhřez meziobratlové ploténky, bolesti páteře. K nim přistupují
bolestivé stavy po nehodách a sportovních úrazech, často i mimokloubní
revmatizmus. PROBLEMATIKA PÁTEŘE
A MEZIOBRATLOVÝCH
PLOTÉNEK
ALE CO KDYŽ JSOU
VEŠKERÁ OPATŘENÍ BEZ
EFEKTU?
Krční páteř je nejpohyblivější částí lidské
Při akutních i chronických bolestivých
centrální osy a zabezpečuje spojení mezi
stavech páteře přináší pomoc a úlevu Dolgit
hlavou a trupem. Její obratle jsou malé,
krém a Dolgit gel. Ve 100 gramech je ob-
těsně vedle sebe probíhají cévy, nervy
saženo 5 gramů ibuprofenu. Ibuprofen je
spinální i vegetativní. Častěji a dříve trpí
látka s protizánětlivým účinkem a vykazuje
bolestmi v této oblasti ženy než muži, ne-
rovněž účinek proti bolestem. Je určen pa-
boť pracují častěji v poloze s předkloněnou
cientům od 14 let. Tyto produkty mohou být
hlavou. Pobývání v průvanu způsobeném
používány i jako podpůrná léčba současně
klimatizací vede ke ztuhnutí svalstva zadní
s perorálními přípravky s obsahem ibupro-
části hlavy a krku. Teplá koupel, termofor,
fenu. Interakce nejsou při zevní aplikaci
vlněný šál přinášejí zpočátku úlevu. Vhod-
známy. Nedoporučuje se současná aplikace
né je pravidelné plavání na zádech, cvičení,
jiných lokálně působících látek na stejné
pro noční odpočinek malý polštář a nespat
místo.
v poloze na břiše.
V důsledku vzpřímené chůze člověka jsou
dolní úseky páteře vystavovány nejvyšším
nárokům. Celá hmotnost horní části těla
spočívá na několika centimetrech čtve-
ARTRÓZA, OPOTŘEBENÍ
KLOUBŮ, SE PROJEVUJE
VELMI ČASTO V KOLENĚ
rečních v místě, kde páteř bederní přechází
V důsledku celoživotního extrémního za-
v křížovou. Meziobratlové ploténky, které
tížení se kloubní chrupavka ztenčuje a
jako elastické pufry tlumí tlak a nárazy, se
přestává být elastickou. Později dochází
začínají od 30. roku života zmenšovat a vy-
k zánětu okolní tkáně, dostavuje se defor-
sychat. Důsledkem jsou nespecifické boles-
mace kontaktních ploch a chrupavky. Hrozí
ti vystřelující do oblasti pánve a dolních
ztuhnutí kloubu. Kolenu pomáhají jízda na
končetin. Pomoci mohou pohybová cvičení,
kole, plavání, lehká turistika, redukce váhy a
trpělivost a odbourání stresu.
nárazy tlumící vložky do bot.
www.magazin-lekarna.cz
Průvodním znakem všech těchto jevů je
pochází z řečtiny a znamená táhnoucí až
bolest, která signalizuje přítomnost zánětu.
trhavou bolest. Onemocnění postihuje oso-
I v tomto případě lze sáhnout po Dolgit
by všech věkových kategorií, rovněž mladší
krému nebo Dolgit gelu. Obvykle se nanáší
dospělé i děti. Revmatická onemocnění
3–4x denně na postižené místo 4–10 cm
nepostihují jen pevné struktury jako kosti,
dlouhý proužek krému (odpovídá 80–200
klouby a chrupavky, ale napadají rovněž
mg ibuprofenu), který se lehce vtírá do kůže.
měkké tkáně jako svaly, vazy nebo šlachy.
Účinek nastupuje po 30 minutách a trvá
Ke kruhu revmatických onemocnění náleží
několik hodin. Stejné použití má i gel. Dol-
také dna, Lupus erythematodes, artró-
git krém a Dolgit gel se nedoporučuje ředit
za. Revmatická onemocnění nenapadají
nebo míchat s jiným gelovým či masťovým
pouze pohybový aparát, téměř všechny
základem. Průnik krému přes kůži může být
orgány lidského těla mohou být zasaženy
podpořen použitím okluzivního obvazu.
revmatickým zánětlivým procesem: oči,
střevo, ledviny, srdeční sval, nervy.
ÚSTŘEL NEBOLI ISCHIAS
(LIDOVĚ HOUSER) JE
PROJEVEM ÚTLAKU
NEJDELŠÍHO NERVU
LIDSKÉHO TĚLA
Jeho
podráždění
vyvolává
Léčivé přípravky Dolgit krém a Dolgit gel
jsou určeny pro léčbu revmatických onemocnění pohybového aparátu. Postihují většinou osoby starší, více ženy nežli muže. Zánětlivý proces je doprovázen
bolestí, sníženou hybností, někdy také
bolesti
otokem. Velkou předností obou přípravků je
v oblasti sedu a horní části stehna,
skutečnost, že se nevstřebávají do krevního
které vyzařují dál do lýtka až cho-
oběhu, ale jsou přítomny v podkožní svalové
didla. Příčinou bývá mnohaho-
vrstvě, v kloubu, chrupavce či šlaše. Oba
dinové sezení a klid v posteli je
léčivé přípravky lze kombinovat také s to-
špatnou volbou. Doporučujeme
bolkami nebo tabletami protizánětlivě účin-
rovněž použít Dolgit krém nebo
ných léčiv.
Dolgit gel. Po 30 minutách začne
RNDr. Eva Holubová
bolest ustupovat. Nejlepším receptem při ústřelu je mírný pohyb,
• zevní lokální léčba akutních či chronických
který s pomocí Dolgit produktů hravě
bolestivých a zánětlivých stavů pohybového
zvládnete!
ústrojí
• zevní léčba při onemocnění kloubů a páteře
MILIONY LIDÍ VE SVĚTĚ
TRPÍ REVMATISMEM
• léčba zánětů měkkých tkání přiléhajících ke
Pod tento pojem zařazují lékaři více než
• léčba při poranění pohybového ústrojí při
100 různých onemocnění. Jejich společným
znakem je, že jsou vyvolány zánětem. Výraz
Made in Germany
www.magazin-lekarna.cz
kloubům
• léčba při povrchových zánětech žil
sportu nebo nehodách
• pro terapii dětí od 14 let a dospělých
Léčiva. Čtěte pozorně příbalový leták. O případných nežádoucích účincích se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.
LÉKÁRNA Zábava pro dospělé
12
Pomůcka:
Stur, talus
Jarní vzpruha
Nástraha
1.díl tajenky
Geometr.
těleso
Předložka
Sázková
otázka
Kobka
Pomůcka:
Změnový list
Adams, IATA,
Zmrzlá voda
(zkr.)
Imola,
Zrušiti
trvzení
2.díl tajenky
Váha
Část dne
Karetní barva
Jaro nám pomalu klepe na dveře, a tak nastává čas nastartovat organizmus výživnou a
především velmi zdravou stravou. Máme pro
vás tip na polévku z čerstvých bylinek.
Zloba
Sdružení
firem
Nitro
Způsob
zápisu
Druh palmy
Olga (dom.)
Arse
Zasténání
Noc
Ovocný drink
Jarní bylinková polévka
Skutek
Mužské
jméno
Jméno psa
Předložka
Kost hlezenní
CO BUDE POTŘEBA:
větší miska čerstvě nasbíraných divokých
Pomůcka:
Granum,
Reva, TODAK
bylinek (kopřiva, bršlice, sedmikráska,
pampeliška, řebříček, popenec atd.)
Silnice
Italské město
Úmluva
3.díl tajenky
Iniciály herce
Trávníčka
3–4 vajíčka
5 lžic špaldové mouky
Poučné
tvrzení
2. prezident
USA
Německý
automobil
Středověký
nájezdník
1 cibule
1 litr vody
Obyvatel
Arábie
Stát v Asii
Vlněná
tkanina
bylinková sůl na dochucení
Mravouk
Spavá nemoc
Slůvko
pochopení
3 lžíce másla (nejlépe přepuštěného)
Balkánská
řeka
Jiná (slov.)
Karabáč
Organ.
sloučenina
R
Brněnská
nábytkářská
firma
2 menší brambory
POSTUP PŘÍPRAVY:
Pomůcka:
Avuk, Zion,
Brambory opláchneme (neloupeme), uvaříme
do měkka, scedíme a následně je oloupeme
a nakrájíme na kostičky. Takto připravené je
Pták pěvec
Močan
Bylinky opereme a nakrájíme na malé kousky,
cibuli nakrájíme na kostičky. V hrnci roz-
Ňadro
Dobytek
British Navy
(zkr.)
Mrchožrouti
Machři
Druh tkaniny
Úbytek
kapaliny
Kouzelnický
kousek
Sopečná
vyvřelina
Český zpěvák
Cukrářský
výrobek
Řeka v
Nigérii
Možná
Roztávat
Uzavřená
skupina
Orga.
sloučenina
pálíme máslo, necháme na něm cibuli zesklovatět a přisypeme bylinky. Poté vmícháme
mouku a za stálého míchání ji osmahneme
do zlatova. Vše zalijeme litrem vody, osolíme
Cizí mužské
jméno
Český server
Čidlo čichu
Omastek
bylinkovou solí a 10 minut povaříme. Vajíčka
Pobídka
rozklepneme do misky, rozšleháme je vidličkou a necháme srazit v polévce. Přidáme
Pytlákovy
nástrahy
připravené brambory, krátce povaříme a
Druh pásovce
Pořádek
(básn.)
Vybízející
citoslovce
Vysoký strom
Druh ještěra
Biblické
město
Číslovka
Český malíř
A sice
Korálový
ostrov
podáváme s domácím chlebem.
Dobrou chuť!
Pavel Kalina
Miliampér
(zn.)
Cizokrajná
rostlina
Vytékání
Pomůcka:
Cornad, IA
Mezin.
sdružení
leteckých
dopravců
(zkr.)
Krmivo pro
ptáky
Nár.park v
Utahu
Seskupení
včel
vkládáme až do uvařené polévky.
Lyžařský
vosk
Břišní pruh
Ochotně
8
Jméno
brankáře
Viktora
Lesní zvíře
Militesla
(zn.)
Mužské
jméno
Slov. "děti"
Slov.polní
míra
Ř.č. 51
Akademie
věd (zkr.)
Iniciály
zpěváka
Kluse
Iowa (kód)
Šetřit
lepidlem při
slepování
(2 slova)
Slovenská
číslovka
Námořní
vojenská loď
KŘÍŽOVKA O 30 CEN
Doplňky stravy.
Vyluštěte tajenku a vyhrajte 10 roliček intact
hroznového cukru s různými ovocnými příchutěmi.
www.hroznovycukr.cz
Tajenku křížovky zasílejte na korespondenčních
lístcích do 15. 5. 2016 na adresu:
Exkluzivně ve vaší lékárně.
Naturprodukt CZ spol. s r.o.
KŘÍŽOVKA
17.listopadu 1607, 736 01 Havířov
nebo na e-mail: [email protected]
Nezapomínejte napsat vždy celou adresu.
Výherci budou zveřejněni na internetových
stránkách www.magazin-lekarna.cz.
www.magazin-lekarna.cz
Doplněk stravy.
Pocit plného žaludku? Pomalé trávení ?
Made in Germany
Exkluzivně v lékárnách.
www.dr-theiss.cz
Nastartuje
vaše
zažívání
SE SILOU LÉČIVÝCH BYLIN
Distribuce: Naturprodukt CZ, spol. s r.o., Na Viničkách 638, Praha - Východ, Šestajovice, www.naturprodukt.cz
krém
ý
t
a
l
z
,,ten
stem
e
l
o
b
i
t
pro
ny ...“
r
á
k
é
l
z
„... ten mi
pomohl!“
Dolgit krém® vítězí nad bolestí!
Pomáhá při revmatismu a artróze
K dostání pouze v lékárnách.
3 Úleva od bolesti 3 Dobrá kožní snášenlivost
3 Protizánětlivý účinek
Léčivo, čtěte pozorně příbalovou informaci. O případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dolgit krém je určen k zevní lokální léčbě akutních či chronických bolestivých a zánětlivých stavů pohybového ústrojí. Používá se při bolestech
spojených s artrózou, u lokalizovaných forem artritid, mimokloubního revmatismu včetně páteřních bolestivých syndromů včetně ústřelů.
Dále u poranění pohybového ústrojí při sportu nebo při nehodách, jako je náraz, vymknutí a vyvrtnutí. Dolgit krém může být používán jako
podpůrná léčba současně s perorálními přípravky s obsahem ibuprofenu. Vhodný pro mladistvé od 14 let a dospělé.
Léčivo není vázáno na lékařský předpis.
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:
Dolorgiet GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke Straße 1, 53757 Sankt Augustin, Německo
Distribuce: Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, ČR
www.naturprodukt.cz

Podobné dokumenty

Lékarna – 2.číslo 2012

Lékarna – 2.číslo 2012 K celkovému zdraví organismu neodmyslitelně patří i zdravý chrup. Pod záštitou stomatologa budeme testovat novinku na trhu v péči o chrup – zubní pastu Lacalut extra sensitive, která účinně snižuje...

Více

Lékárna - Naturprodukt

Lékárna - Naturprodukt zasílání obchodních sdělení a nabídek a pro informace o dalších marketingových akcích společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. Souhlas je udělen na dobu 5 let. Soutěžící souhlasí se zveřejněním oso...

Více

Lékárna - Naturprodukt

Lékárna - Naturprodukt udělen na dobu 5 let. Soutěžící souhlasí se zveřejněním osobních údajů v případě výhry v rozsahu jméno, příjmení, obec. Správcem je společnost Naturprodukt CZ spol. s r.o. se sídlem Praha - Východ,...

Více

Lékárna - Naturprodukt CZ

Lékárna - Naturprodukt CZ která snižuje krvácivost dásní • obsahuje 1 350 ppm fluoridů

Více

Lékárna - Naturprodukt

Lékárna - Naturprodukt světa. Než se tak ale stane, budeme si muset poradit a pomáhat sami. Podřídit se zdravému životnímu stylu – zdravě jíst, sportovat, nestresovat se a dopřát si dostatečný spánek, případně donorovat ...

Více