Projekt EU Transformace Zrod společné kultury v severních

Transkript

Projekt EU Transformace Zrod společné kultury v severních
Projekt EU Transformace
Zrod společné kultury
v severních provinciích Římské říše
od Británie po Černomoří
Od přelomu letopočtu do počátku 3. století se vlivem mediteránní kultury a civilizace a pod římskou nadvládou vytvořilo kulturně jednotné území, sahající od britských ostrovů až k Černému
moři. V tomto procesu se přes řadu společných jevů projevily
určité regionální odlišnosti, které vyplývaly z předřímského
vývoje a tradic. Cílem projektu je zobrazení tohoto procesu na
základě vybraných tematických okruhů. Jsou to:
- správní celky
- sídlištní poměry
- hospodářské struktury
- náboženství a kulty
- vliv Říma vně hranic
Postery prezentují proces romanizace na základě vybraných
příkladů. Představují část webové stránky „Transformace“, jejíž
úplná verze je na internetu volně dostupná od 30.6.2007 na
adrese http://www.rgzm.de/transformation/home/frames.htm.
Partneři projektu EU a jimi zpracovaná území
Projekt byl v období od července 2004 do června 2007 finančně podporován Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro kulturu a vzdělávání, v rámci podpůrného programu „Kultura 2000“, celkovým rozpočtem 817.340 €.
Na projektu se pod vedením Museum für Antike Schiffahrt, Mainz, D (3) podílely tyto instituce:
Tyne & Wear Museums – Arbeia Roman Fort & Museum, South Shields, GB (1)
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort-Zeist, NL (2)
Österreichisches Archäologisches Institut, Wien, A (4)
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Régészettudományi Intézete, Budapest, H (5)
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Academia Romănă Filiala Cluj-Napoca, RO (6)
Arheologicheski Institut s Muzej pri Bulgarskata Akademija na Naukite, Sofia, BG (7)
Uniwersytet Warszawski – Instytut Archeologii, Warszawa, PL (8)
Archeologický ústav AV ČR Brno, CZ (9)
Slovenské Národné Muzeum – Archeologické Muzeum, Bratislava, SK (10)
V poradenské roli se projektu zúčastnily:
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, E (A)
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, F (B)
Dipartemento di Scienze Storiche del Mondo Antico, Università di Pisa, I (C)
1