SKINLIGHT

Komentáře

Transkript

SKINLIGHT
Projekt Nové kompetence žáků v odborném
vzdělávání
Č. projektu: CZ.1.07/1.1.36/02.0008
Podrobný návod
na používání přístroje
Skinlight
Zpracovali: Mgr. Miroslav Šoukal
Mgr. Jarmila Vondrušková
SKINLIGHT:
SKINLIGHT je nejkomplexnější a nejvšestrannější mnohoúčelový přístroj pro ošetření obličeje. Přístroj
je založen na kombinaci různých technik, které využívají technologické principy vyvinuté firmou
SORISA. SKINLIGHT je ideální nástroj pro vyřešení téměř všech nedostatků v obličeji.
SKINLIGHT provádí ošetření prostřednictvím šesti základních funkcí, které se mohou aplikovat
pomocí přednastavených programů, a jejichž postupná kombinace s sebou přináší součinné účinky s
nejoptimálnějším konečným výsledkem.
VŠEOBECNÉ INFORMACE O PŘÍSTROJI SKINLIGHT
Přístroj SKINLIGHT nabízí kombinaci těchto technik: vakuum (pro drenáž a dermoabrazi),
modulované proudy o střední frekvenci (MFM) pro elektroporaci, červené led-diody pro stimulaci
oběhu, kryoterapii pro tonizaci a měřič kožní hydratace.
Přístroj je určen k ošetření základních estetických vad obličeje: ochabování pokožky, vrásek, poruch
pigmentace a pro hydrataci a výživu pleti.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Přehled symbolů
Symbol Pozor, přečíst přiložené dokumenty !
Symbol označující přístroj typu BF
Symbol tlačítka START/STOP
Symbol tlačítek pro zesílení parametru
Symbol tlačítek pro zeslabení parametru
Symbol délky aplikace
Symbol vakuové sondy
Symbol roll-onu pro ošetření obličeje
Symbol zpětné elektrody
Symbol masky pro fotoelektroporaci a fototerapii
Symbol kryoterapie
Symbol měřiče a hydratac
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE
Popis součástí přístroje, důležitých pro uživatele.
1. Hlavní spínač
2. Pojistky přístroje
3. Napájení ze sítě
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Konektor vakua číslo 1
Konektor vakua číslo 2
Konektor roll-onu
Konektor zpětné elektrody
Konektor kryoterapie
Konektor sondy pro měření hydratace
Konektor masky / elektroporace
Přístrojová deska
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Tlačítko pro zeslabení prvního parametru / programu
Tlačítko pro zesílení prvního parametru / programu
LCD displej
Tlačítko pro zeslabení druhého parametru
Tlačítko pro zesílení druhého parametru
Tlačítko pro zeslabení třetího parametru
Tlačítko pro zesílení třetího parametru
Tlačítko pro zeslabení čtvrtého parametru
Tlačítko pro zesílení čtvrtého parametru
Tlačítko pro zeslabení pátého parametru
Tlačítko pro zesílení pátého parametru
Tlačítko pro prodloužení doby ošetření
Tlačítko pro zkrácení doby ošetření
Led –dioda start/stop
Tlačítko start/stop
Tlačítko pro volbu vakua
Ukazatel fungování vakua
Tlačítko pro volbu elektroporace
Ukazatel fungování elektroporace
Ukazatel průchodu proudu maskou nebo sondou pro elektroporaci
Tlačítko pro volbu masky / elektroporace
Ukazatel fungování osvětlení masky
Ukazatel fungování proudu pro elektroporaci v masce
Tlačítko pro volbu sondy pro ošetření chladem
Ukazatel fungování sondy pro ošetření chladem
Tlačítko pro volbu měřiče hydratace
Ukazatel fungování měřiče hydratace
FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE
Uvedení přístroje do chodu
Při uvádění přístroje SKINLIGHT do chodu je třeba postupovat takto:
1) Zkontrolovat, je-li hlavní spínač (1) v pozici “O” – vypnuto.
2) Zapojit síťový kabel do zásuvky přístroje (3) a jeho druhý konec do standardní zásuvky s
uzemněním. PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE DO SÍTĚ JE NUTNO OVĚŘIT, ZDA-LI SÍŤOVÉ
NAPĚTÍ ODPOVÍDÁ ÚDAJI UVEDENÉMU NA ŠTÍTKU S CHARAKTERISTIKOU
PŘÍSTROJE !
3) Sepnout hlavní spínač (1) do polohy “I”. Poté zazní zvukové znamení a na 3 vteřiny se rozsvítí
všechny ukazatele. Na tři vteřiny se objeví uvítací text, který se na přístroji zobrazí a možnost
volby jazyka.
Od tohoto okamžiku je přístroj v chodu.
Vypnutí přístroje
Přístroj je třeba vypnout vždy, když není aktivován žádný funkční modul.
Po zapnutí přístroje
Když uvedeme přístroj SKINLIGHT do chodu pomocí hlavního spínače (1), na obrazovce se objeví
úvodní informace:
Sorisa
language jazyk
Pokud jsou na obrazovce tyto úvodní informace, zní nepřetržitě zvukové znamení a všechny světelné
ukazatele mají svítit. Jestliže tomu tak není, kontaktujte servisního technika za účelem opravy
přístroje.
0/4 programa libre
Seleccionar tecnica
0/4 volný program
Zvolit techniku
Po uplynutí několika vteřin úvodní obrazovka zmizí a máme možnost vstoupit do hlavního menu. Zde
můžeme zvolit dva způsoby práce: přednastavené programy a funkční moduly.
Volba jazyka
Po zapnutí přístroje se na tři vteřiny na obrazovce objeví úvodní informace: v její pravé části uvidíme
slova IDIOMA a LANGUAGE (jazyk). Stisknutím některého z tlačítek pod nimi (22-23) se na
obrazovce objeví nabídka různých jazyků. Stačí stisknout tlačítko nacházející se pod požadovaným
jazykem, aby se text na obrazovce automaticky objevoval v daném jazyce. Tuto operaci stačí provést
jednou, protože přístroj si zvolený jazyk uloží do paměti.
SORISA
LANGUAGE
SKINLIGHT VR.1.0
IDIOMA
Volba jazyka na obrazovce vypadá takto:
ESP
DEUT
ENGL
ITAL
FRANÇ
PORT
Volba přednastavených programů
Pro přístup k předem nastaveným programům a ošetřením přístroje SKINLIGHT je třeba stisknout
tlačítka (11,12). Jak je budete tisknout, budou se objevovat různé programy: volný, ochabování
obličeje, vrásky, pigmentace a hydratace-výživa.
0/4 PROGRAMA LIBRE
SELECCIONAR TECNICA
0/4 VOLNÝ PROGRAM
ZVOLIT TECHNIKU
Pro návrat do předchozího menu stačí stisknout tlačítko (11).
Volný program
Volný program umožňuje, aby si uživatel samostaně nastavil požadovanou techniku. Je proto třeba
zvolit volný program (0) a tlačítky 26, 28, 31, 34 a 36 vybrat požadovaný funkční modul.
0/4 programa libre
Seleccione tecnica
0/4 volný program
Zvolte techniku
Modul vakuum
Jakmile jsme v programu 0, pro vstup do modulu vakuum je třeba stisknout tlačítko (26 – tlačítko pro
volbu vakua) na přístrojové desce (viz předchozí nákres). Na obrazovce se objeví toto:
PROG. LIBRE
VACUUM
VOLNÝ PROGRAM VAKUUM
1p
cont.
15
Na aplikátor vakua dáme nový filtr a připojíme hlavici odpovídající ošetření, které chceme provádět: pro
drenáž bílou teflonovou hlavici a pro dermoabrazi kovovou hlavici s diamantem.
Jestliže budeme pracovat pouze s jedním aplikátorem (normálně pro dermoabrazi), je třeba odpojit
trubici aplikátoru, který nebudeme používat.
Modul vakuum lze aplikovat nepřetržitě nebo pulsně. Pro výběr vhodného způsobu použijeme tlačítka
(16 – tlačítko pro zeslabení třetího parametru, 17- tlačítko pro zesílení třetího parametru). Pulsní způsob
umožňuje nastavit rytmus nasávání a uvolnění pomocí tlačítek (18 - tlačítko pro zeslabení čtvrtého
parametru,19 - tlačítko pro zesílení čtvrtého parametru ,20 - tlačítko pro zeslabení pátého parametru
21 - tlačítko pro zesílení pátého parametru,22 – tlačítko pro prodloužení doby ošetření , 23 – tlačítko
pro zkrácení doby ošetření). Tlačítka (18, 19) odpovídají délce nasávání a tlačítka (20, 21) délce
uvolnění. Také umožňuje nastavit délku sezení pomocí tlačítek (22, 23).
17
PROG. LIBRE
VACUUM
1p
19
21
23
VOLNÝ PROGRAM VAKUUM
PULS.
1,0s
15
1,0s
16
18
20
22
Po nastavení jednotlivých parametrů vakua stiskneme tlačítko Start/Stop (25) a přístroj začne nasávat.
Nyní můžeme nastavit tlak při nasávání pomocí tlačítek (14,15). Existuje 8 úrovní. Z bezpečnostních
důvodů je třeba vždy zesilovat parametr nasávání postupně.
15
PROG. LIBRE
VACUUM
1p
VOLNÝ PROGRAM VAKUUM
PULS.
1,0s
1,0s
15
14
Po uplynutí nastavené doby ošetření uslyšíme závěrečný zvukový signál.
Model VAKUUM:
Teflonové hlavice – účinky a indikace:
 aktivuje krevní oběh
 snižuje přebytečnou mastnotu v pórech
25




snadněji odstraňuje komedony
přispívá k odstranění nadbytečného mazu z pórů
usnadňuje extrakci komedonů
drenáž: SKINLIGHT umožňuje použití sacích hlavic s teflonovým hrotem, které provádějí
odvodňování obličeje. Tato hlavice je vysoce přizpůsobivá odlišným povrchům obličeje,
čímž je dosahováno různých účinků.
Teflonové hlavice – bezpečnostní opatření a kontraindikace:
•
vyhnout se silnému nasávání
•
po každém použití je třeba hlavice umýt a sterilizovat
•
nepracovat na pokožce s teleangiektáziemi
•
nepoužívat na pustulózní akné
•
neaplikovat na pokožku se zraněním, infekcí či zanícené oblasti
Teflonové hlavice – způsob použití:
1.
2.
3.
Umístit filtr a nasadit hlavici nebo hlavice, s nimiž budeme pracovat.
Volba nasávání kontinuální (+ stimulace oběhu) nebo pulsní (+ drenáž).
Pokud používáme pouze jeden aplikátor, je třeba druhý aplikátor odpojit.
4. Zvolit modul vakuum, stisknout Start a postupně zvyšovat intenzitu nasávání.
Kovové hlavice s diamantovým povrchem
PEELING (“to peel”) = loupat
Zahrnuje řadu procesů určených k odstranění povrchové vrstvy pokožky, což následně vede k obnově
buněk.
Typy peelingu :
CHEMICKÝ - kyselina … (retinolová, kojová, fenol …)
FYZIKÁLNÍ - laserové záření
MECHANICKÝ - kroužící kartáčky – brosáž
- brusky, frézky, diamantový hrot (Dermoabraze)
- “pískování” pomocí korundu (Mikrodermoabraze)
Klasifikace peelingů dle hloubky:
Dermoabraze
Díky fyzikálním vlastnostem diamantového prášku a prostřednictvím kovové sací hlavice dosahuje
SKINLIGHT rychlejší a účinnější kontrolovanou abrazi (mechanické obrušování) kůže. S touto funkcí
je SKINLIGHT řešením pro profesionály, kteří chtějí úspěšně provádět tato ošetření: obličejový
peeling, ošetření strií, keratózy, jizev po akné, seboroické kůže, prevence a ošetření stárnutí kůže,
vrásky a pigmentové skvrny.
DERMOABRAZE DIAMANTOVÝM HROTEM
Kosmetický přístroj, pracuje na principu jemného mechanického obrušování vrchní vrstvy pokožky
pomocí speciálních diamantových nástavců. Takto se za současného působení vakua odstraňují
nečistoty z pórů a odumřelé kožní buňky. Působení vakua zlepšuje lymfatickou drenáž obličeje,
stimuluje krevní oběh a detoxikuje pokožku. Výrazně se tak zkvalitní průchodnost kůže pro další
aplikované vyživující či léčebné prostředky. Kombinace všech účinků vakuové mikrodermabraze vede
postupně k novotvorbě kolagenních a elastinových vláken a tedy k tolik žádané rejuvenaci (nastartuje
růst nových, zdravých a elastických kožních buněk, odolných vůči vnějším vlivů, vrátí tak biologický
čas pokožky zpět a zpomalí její další stárnutí).
1) POVRCHOVÁ - nejvrchnější vrstvy epidermis (kosmetické peelingy, brosáž, ultrazvuk)
DERMOABRAZE DIAMANTOVÝM HROTEM
2) STŘEDNÍ - působí na celou epidermis až k bazální vrstvě (kyselina trichloroctová
a další kyseliny, dermoabraze)
3) HLUBOKÁ - působí až na papilární nebo retikulární dermis (fenol, resorcin, resurfacing
(laser) …)
Kovové hlavice s diamantovým povrchem – úrovně ošetření pleti:
1. STUPEŇ:
Přejíždění po pokožce, kosmetické čištění pleti. Působí na úrovni rohové
vrstvy.
2. STUPEŇ: Hlubší působení až k síti kolagenových vláken. Může dojít k drobnému
krvácení. Používá se v kosmetické medicíně.
3. STUPEŇ: Celková abraze epidermis a části dermis.Využívá se v kosmetické
medicíně.
Kovové hlavice s diamantovým povrchem – účinky na pleť:
-
kontrolovaná exfoliace (chemický pleťový peeling a abraze pokožky)
hyperemie
edém
stimulace mechanismů obnovy tkání a dermis-epidermis
Kovové hlavice s diamantovým povrchem - použití:









peeling pokožky obličeje či těla
rohovatění pokožky a mílie
jizvičky po akné, neštovicích či post-traumatické jizvy
prevence a ošetření stárnoucí pleti
seboroická pleť
zmírnění vrásek a rýh
dyschromie a hyperpigmentace
fotostárnutí a/nebo poškozená pleť
strie
Zásady práce s kovovovými hlavicemi s diamantovým povrchem
•
vyhnout se příliš silnému nasávání
•
hlavice je nutno po každé aplikaci umýt a sterilizovat
•
nepracovat na pokožce s teleangiektáziemi (místní nahromadění rozšířených drobných cévek
- kapilár
•
neopalovat se ve dnech před a po aplikaci
•
používat kosmetické přípravky (ampule, krémy atd.)
•
každý den aplikovat opalovací kosmetiku nebo přípravky s velmi vysokým stupněm ochrany
•
při jakýchkoli nežádoucích projevech přerušit ošetření
Kovové hlavice s diamantovým povrchem – kontraindikace:
•
poškození kůže bez jasné diagnózy
•
opar
•
keloidy
•
aktivní akné
•
aktivní infekce
•
poruchy alergického původu
•
zranění
Způsob použití kovové hlavice s diamantovým povrchem
-
umístit filtr a nasadit zvolenou hlavici (velkou nebo malou dle ošetřované oblasti)
zvolit kontinuální nasávání.
protože používáme pouze jeden aplikátor, druhý aplikátor odpojíme, aby nedocházelo ke
ztrátám při nasávání
-
při nasávání budou odstraněny nečistoty a buňky uvolňující se z povrchu pokožky
- při ošetření obličeje je třeba provádět manipulace od středu obličeje směrem ke stranám.
- při ošetření skvrn pracujeme postupně na každé skvrně zvlášť.
- při ošetření strií je vhodné pracovat nejprve na okrajích a poté v rýze strie (pokožka rýhy je velmi
jemná).
- dle velikosti ošetřované oblasti trvá jedna aplikace 10 až 15 minut.
- sezení je možno provádět jednou za 7-10 dní.
- dermoabrazi lze kombinovat s běžnou kosmetikou a dalšími aplikacemi elektroterapie.
Čištění a desinfekce kovových hlavic s diamantovým a teflonovým povrchem
Doporučuje se čistit a sterilizovat hlavice ponořením do antiseptického přípravku (baktericidní
antiseptické mýdlo) nebo v autoklávu.
Elektroporace s roll-onem
Pokud chceme z úvodní obrazovky vstoupit do modulu elektroporace, je třeba stisknout na přístrojové
desce tlačítko (28).
0/4 programa libre
Selecione tecnica
0/4 volný program
Zvolte techniku
Modul elektroporace umožňuje stupňovat intenzitu proudů (po stisknutí tlačítka Start/Stop 25), měnit
frekvenci modulačního proudu stisknutím tlačítka (18, 19) (pro podrobnější informace o doporučených
parametrech a indikacích viz oddíl 8 “Ošetření”) a nastavit délku sezení.
19
PROG. LIBRE ELECTROPORACION VOL.PROGRAM
ELEKTROPORACE
0%
1,6Hz
18
25
Do hlavice pro elektroporaci zapojíme lahvičku s požadovanou aktivní složkou:
Při použití elektroporace je třeba k přístroji vždy připojit zpětnou elektrodu, aplikovat na elektrodu
kontaktní gel a umístit ji blízko míst, kde budeme elektroporaci provádět. V tomto případě použijeme
malou zpětnou elektrodu.
Po nastavení parametrů elektroporace se stiskne tlačítko Start/Stop (25) a přístroj je připraven k
vysílání proudu. V tomto okamžiku aplikujeme hlavici pro elektroporaci na pokožku. Zatímco jí
pohybujeme, začínáme zvyšovat intenzitu na výstupu proudu pomocí tlačítka (14, 15), až zákazník cítí
příjemné poštipování (v žádném případě nesmí být bolestivé).
15
PROG. LIBRE ELECTROPORACION volný program elektroporace
40%
1,6Hz
25
14
Po uplynutí nastavené délky ošetření uslyšíme závěrečný zvukový signál.
SKINLIGHT obsahuje elektroporační hlavici pro aplikaci anti-aging ošetření kosmetickým přípravkem
DermoActif značky SORISA, který je dodáván jako jednorázový roll-on, a který byl speciálně navržen
pro tento proces. V procesu elektroporace vyvolává proud o střední modulační frekvenci (MFM)
dočasné otevření mikropórů ve vrchní vrstvě kůže a v buněčných membránách, čímž umožňuje
dopravit kosmetické přípravky do různých vrstev kůže. Díky tomuto typu ošetření je dosahováno
optimální hydratace kůže, mikrostimulace kožních cév a anti-aging účinků, a to již po několika málo
sezeních. Jedná se o velice účinnou a nebolestivou alternativu k injekčním metodám.
Princip metody ELEKTROPORACE:
•
metoda, jak podpořit pronikání aktivních látek do pokožky pomocí modulovaných proudů o
střední frekvenci.
•
aktivní složky jsou přítomny ve vodním roztoku (není nutné, aby byly ionizovatelné).
•
molekuly jsou snadněji dopraveny do požadované hloubky.
Buněčná elektroporace – popis metody:
Vyslání elektrického impulzu s určitou intenzitou a délkou trvání k buňce s cílem dočasně narušit její
membránu a umožnit do ní průnik DNA nebo léčivé látky, jež zde bude působit. Nese s sebou vznik
dočasných pórů nebo kanálků v buněčné membráně. Používá se při technikách klonování.
Buněčná elektroporace – princip metody:
Otevření pórů v membránách.
Pronikání látky jakéhokoli typu není závislé na polaritě či ionizaci. Mohou to být i velmi velké
molekuly, dokonce také genetický materiál.
Charakteristika:
1. Otevřou se póry nebo kanály.
2. Tyto póry jsou dočasné a vratné.
3. Nedochází k narušení tkání ani buněk.
4. Elektroporace je atermický proces (působící proti ztrátám tepla)
5. K průchodu látek dochází během elektrického impulzu.
6. Umožňuje průnik jakéhokoli typu látky, nezáleží na její elektrochemické povaze.
Póry se otvírají:
•
ve vlastních buňkách (vznik pórů v buněčných membránách)
•
v mezibuněčném prostoru (skrz lipidy v mezibuněčném pojivu)
Způsoby průniku pokožkou:
•
přes epidermis
•
přes mazové nebo potní žlázky
Indikace (použití přípravku):
ROLL-ON DERMACTIF:
Složení :
AQUA ( voda) , Alkohol Denat . ( SD ALCOHOL 39 - C ) , polysorbát - 80 , propylenglykol , amonium glykol , rozpustný kolagen, ethoxydiglykol , polyakrylamid , glykoproteiny , hydrolyzovaný
SOYPROTEIN , styren / ACRYLATES COPOLYMER , bisabolol , tokoferol acetát, retinylpalmitát , C
13-14 isoparafin , Allantoin , hyaluronát sodný , laureth - 7 , PANTHENOL , Fagus sylvatica ( extrakt) ,
Camelia sinensis ( THEA sinensis extrakt) , acetyl- HEXAPEPTIDE 8 , chlorid sodný , methylparaben ,
PROPYLPARBEN, 2 - brom- 2 nitropropan - 1 ,3 diol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE , PARFUM (FRAGRANCE) , CI 14700 ( FD & C červené číslo 4 ) .
Rozpustný kolagen: Účinná hydratační složka, přispívá k oddálení stárnutí pleti.
Silný vypínací účinek.
Glykoproteiny:
Komplexní biologický aktivátor. Revitalizační účinek.
Hydrolyzovaný sojový protein:
Vysoká koncentrace aa.
Retinyl palmitát (vit.A):
Regeneruje buňky dermis.
Fagus sylvatica (buk):
Obsažené taniny a flavonoidy obnovují a zpevňují kožní strukturu. Dodávají pleti pružnost a
pevnost.
Camellia sinensis (zelený čaj):
Působí antioxidačně a proti volným radikálům. Obsahuje polyfenoly a vitaminy
(b1, b2, b3, c, p)
Acetyl hexapeptide-8 (Argireline):
Efekt botox (zmírnění vrásek).
Bezpečnostní opatření
Tato metoda se nesmí používat v těchto případech:
•
břicho těhotných žen
•
srdeční stimulátor
•
akutní svalová zranění
•
v případě výrazných křečových žil, nedávno prodělaného zánětu žil či tromboflebitidy
•
pokud nutíme sval k nadměrnému či bolestivému stahu, může dojít k jeho poranění
•
proto je třeba regulovat výkon vždy pomalu
Prsa v případě fibrózní nebo fibrocystické mastopatie.
Kontraindikace:
Alergie či přecitlivělost na některou z jeho složek.
Kontrolované parametry:
•
frekvence modulační vlny (určuje mikrostimulaci svalstva)
•
výstupní napětí proudu (hodnoty v rozmezí 0-100%)
•
délka ošetření (pro jedno ošetření obličeje se doporučuje přibližně16 min.)
Způsob použití:
1. Zapojení a nastavení přístroje.
2. Připojení přípravku k nástavci pro elektroporaci pomocí kabelu.
3. Umístění zpětné elektrody s vodivým gelem
4. Navlhčení pleti přípravkem
5. Stisknutí tlačítka Start
6. Zvýšení intenzity proudu.
7. Provádění ošetření pomalými krouživými pohyby s lehkým tlakem, aby byl větší účinek
ošetření.
8. Je třeba dbát na neustálé a stejnoměrné zvlhčování ošetřované oblasti.
9. Ošetření provádíme co nejvíce k očím, ale velmi opatrně
10. Obličej je od roll-onu mírně lepivý. Lepivost se odstraní pomocí pleťové vody (může se však
ponechat)
11. Po uplynutí nastavené délky ošetření je možné aplikovat zbytek přípravku pomocí jemné
masáže.
Ošetření provádíme minimálně 15 minut a maximálně 20 minut!
ROLL-ON se doporučuje jako samostatná kůra.
 rollon se nesmí mačkat
 na každou zákaznici se musí použít rollon nový
 1ks rollonu je přibližně na čtyři ošetření
 rollon se po ošetření popíše jménem zákaznice a při dalším ošetření se opět použije
 pokud má být efekt viditelný, ošetření se provádí 2x až 3x týdně
 doporučuje se minimálně 8 - 10 ošetřujících kúr
Maska pro fotoelektroporaci a fototerapii
Nejprve je třeba připojit masku pro fotoelektroporaci a fototerapii k přístroji, tak jak je uvedeno na
obrázku:
Zašroubovat konektory, jak je uvedeno na obrázku, abychom zajistili správné zapojení.
Z úvodní obrazovky vstoupíme do volného programu práce s maskou stisknutím tlačítka (31) na
přístrojové desce:
0/4 programa libr 0/4 volný program
Seleccione tecnica Zvolte techniku
31
Po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví toto:
PROG. LIBRE
0%
20
mascarilla VOLNÝ.PROG.MASKA
0%
Volný program maska umožňuje stupňovat intenzitu led-diod (14,15), intenzitu proudů (16, 17) a
nastavitnastavit délku ošetření (22, 23).
15
PROG. LIBRE
80%
2.2Hz
14
17
19
23
mascarilla VOLNÝ PROG.MASKA
40%
40
16
18
22
25
Po zvolení modulu maska aplikujeme na obličej zákazníka gelovou masku HydroCare a použijeme
ochranu na oči. Potom přiložíme masku přístroje, kterou vzadu upevníme páskem. Připojíme k masce
elektrody a pomocí svorek krokodýlů je připojíme ke
gelové masce, jak je vidět na obrázku:
Poté připojíme k přístroji zpětnou elektrodu (budeme používat velkou elektrodu). Houbičku této
elektrody navlhčíme fyziologickým sérem a umístíme ji do blízkosti ošetřovaného místa (například do
oblasti lopatek).
Po nastavení parametrů masky stiskneme tlačítko Start/Stop (25) a přístroj začíná vysílat proud. V
tomto okamžiku začneme zvyšovat intenzitu výstupního proudu pomocí tlačítek (16, 17), až zákazník
cítí příjemné poštipování (v žádném případě nesmí být bolestivé). Také zvyšujeme intenzitu led-diod
pomocí tlačítek (14, 15) na požadovanou úroveň.
15
17
PROG. LIBRE mascarilla VOLNÝ PROG. MASKA
60%
40%
14
25
2.2Hz
16
Je možné, pokud si to uživatel přeje, pracovat pouze s proudy a nechat na 0 nastavení intenzity leddiod, nebo pracovat pouze se světlem a nechat na 0 nastavení intenzity proudu.
Po uplynutí nastavené doby ošetření uslyšíme závěrečný zvukový signál.
Fotoporace, elektroporace a fototerapie
SKINLIGHT je přístroj, který má pevnou masku speciálně vyvinutou pro aplikaci červeného LED světla
o vlnové délce 617 nm. Tato maska má stimulační účinek na syntézu kolagenu, dále má vasodilatační
(rozšiřující cévy) účinek (fototerapie), schopnost dopravit kosmetický přípravek do pokožky
(fotoporace) a vysílá proud MFM (elektroporace), který působí v kombinaci s aplikací zevní gelové
masky HydroCare. HydroCare obsahuje kromě jiných složek také vitamín E, jehož antioxidační efekt
má velkou schopnost hydratace pokožky a působí v prevenci vrásek.
ELEKTROPORACE – princip metody:
Jedná se o působení elektrických impulsů, které jsou schopny proniknout přes vrchní vrstvu pokožky a
dále do buněčné membrány, kde vytvoří tzv. kanálky, kterými se dostávají účinné kosmetické látky
přímo tam, kde je to nejvíc potřebné.
Současně dochází působením elektrického impulsu ke: stimulaci lymfy,stimulaci svalstva, zvýšení
přívodu kyslíku do tkání, vpravení aktivních látek přímo do dermis.
Účinky tzv. TRANSKUTÁNNÍ ELEKTROPORACE jsou vědecky dokázány a to zejména v posledním
desetiletí.
ELEKTROPORACE – způsob použití:
-se provádí elektroporační hlavici pro aplikaci anti-aging ošetření kosmetickým přípravkem DermoActif
značky SORISA, který je dodáván jako jednorázový roll-on, a který byl speciálně navržen pro tento
proces.
Díky tomuto typu ošetření je dosahováno optimální hydratace kůže, mikrostimulace kožních cév a
anti-aging účinků, a to již po několika málo sezeních. Jedná se o velice účinnou a nebolestivou
alternativu k injekčním metodám.
FOTOTERAPIE:
-je založena na působení světla o určité vlnové délce prostřednictvím LED diod. Světlo je
absorbováno na buněčné úrovni, což má zásadní významný efekt na pokožku.
Dochází ke stimulaci buněčného metabolismu, zlepšení mikrocirkulace a zvýšení aktivity zárodečných
buněk kolagenu a následného viditelného vyhlazení vrásek v obličeji.
Pevná maska speciálně vyvinutá pro aplikaci červeného LED světla o vlnové délce 617 nm. Tato
maska má stimulační účinek na syntézu kolagenu, dále má vasodilatační (rozšiřující cévy) účinek
(fototerapie), schopnost dopravit kosmetický přípravek do pokožky (fotoporace) a vysílá proud MFM
(elektroporace), který působí v kombinaci s aplikací zevní gelové masky HydroCare. HydroCare
obsahuje kromě jiných složek také vitamín E, jehož antioxidační efekt má velkou schopnost hydratace
pokožky a působí v prevenci vrásek.
S účinky elektroporace se zde pojí působení fotoelektroporace a fototerapie.
LED-dioda
Je zkratka z anglického Light-Emitting Diode.
Je to polovodivé zařízení (dioda) vysílající inkoherentní světlo s omezeným spektrem, když je přímo
polarizováno a prochází jím elektrický proud.
Světlo LED-diody – účinky:
•
fotoelektrický – fotochemický účinek (ne tepelný):
- fototoxický účinek(PDT)
- fotobiomodulační účinek
•
účinek fotoporace
Světlo LED-diody – účinky – fotobiomodulační účinek, působí jako stimulátor nebo inhibitor procesu.
Terapeutické účinky:
•
protizánětlivý
•
analgetický
•
trofický
Normalizuje výše uvedené procesy.
Světlo LED-diody – účinky – fotoporace:
Dočasné otevření pórů v rohové vrstvě a buněčných membránách.
Indikace:

elektroporace a fotoporace (průnik aktivních látek)

aktivace oběhu

hydratace pokožky
Ošetření proti známkám stárnutí (proti vráskám)
Indikace:
MASKA HYDROCARE
Maska má hydratační účinky, působí antioxidačně, vyživuje pokožku.
Alantoin: Zjemňuje pleť a chrání ji.
Bisabolol: Regenerační účinky.
Vitamin A: Regeneruje dermis.
Vitamin E: Působí antioxidačně.
Indikace:
Kyselina hyaluronová: Má schopnost zadržovat vodu. Stimuluje tvorbu nového kolagenu.
Aloe Vera: Výrazně regeneruje buňky, působí hojivým a tišícím účinkem.
Kolagen: Zlepšuje pružnost pleti.
Vit. C: Antioxidační účinek.
Bezpečnostní opatření:
Tato metoda se nesmí používat v těchto případech:
•
břicho těhotných žen.
•
srdeční stimulátor.
•
akutní svalová zranění.
•
v případě výrazných křečových žil, nedávno prodělaného zánětu žil či tromboflebitidy.
•
pokud nutíme sval k nadměrnému či bolestivému stahu, může dojít k jeho poranění.
•
proto je třeba regulovat výkon vždy pomalu.
•
prsa v případě fibrózní nebo fibrocystické mastopatie
•
alergie či přecitlivělost na některou z jeho složek
Kontraindikace – světlo LED-diod
•
nesmí zářit přímo do očí
•
léčiva způsobující přecitlivělost na světlo
•
nemoci jako porfyrie
•
na aktivní infekce
•
na nádory
•
na endokrinní žlázy (štítná žláza)
•
opatrně v případě epilepsie
•
čočky a oční protézy
Kontrolované parametry:
•
intenzita LED-diod (0-100%)
•
frekvence modulačního proudu(2-25Hz)
•
výstupní napětí proudu (0-100%)
Způsob použití:
1. Masku opatrně vyndat z obalu, aby se nepoškodila, tekutinu slijeme do misky.
2. Tekutinu vmasírujeme do pokožky nebo namočíme do tekutiny gázu a dáme na krk a dekolt
3. Aplikovat gelovou masku HYDROCARE na obličej.
4. Dáváme pozor – pokud je na obličeji znaménko, piercing, teleeknázie, přikryjeme tato místa
tamponem a teprve potom aplikujeme masku
5. Na oči přiložíme vatové tampony.
6. Nasadíme ochranné brýle na oči.
7. Potom nasadíme masku a připojíme ji „krokodýlky“ ke gelové masce (dva na levé a dva na
pravé straně.)
8. Připojíme k přístroji zpětnou elektrodu (velká deska s houbičkou namočenou ve fyziologickém
séru).
9. Přednastavíme na 20 minut.
10. Nastavíme požadované parametry a stiskneme start.
11. Zvyšujeme intenzitu proudu a světla až na příjemnou úroveň. Klientky se ptáme jak se cítí,
zda je vše v pořádku. Podle možností zvyšujeme světlo do 90%
12. Pokud světlo působí klientka má pocit jako když vnímáte slunce – jsou to LED diody.
13. Světlo je studené – nepálí.
14. Lze pracovat pouze s proudem nebo pouze s LED-diodami. Regulátor intenzity u techniky,
s níž nechceme pracovat, ponecháme na nule.
Existují čtyři druhy masek:




proti vráskám VNICARE
vypínací, zpevňující LIFT
na mastnou pleť BLUECARE
hydratační, výživná HYDROCARE
V jednom balení je 12 kusů masek.
Elektroporace s gelovou maskou (HydroCare)
Když budeme chtít provádět elektroporaci pomocí gelové masky HydroCare bez světla, odpojíme
masku od výstupního kabelu z přístroje (pokud byla zapojená) a na její místo zapojíme kabel se čtyřmi
vývody. Ke každému vývodu připojíme svorku krokodýla.
Pro správné zapojení zašroubujeme konektory:
Dále budeme pokračovat pomocí volného programu maska, na nějž se dostaneme z úvodní
obrazovky stisknutím tlačítka (31) na přístrojové desce:
0/4 programa libre
Seleccione tecnica
0/4 volný program
Zvolte techniku
31
Po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví toto:
PROG. LIBRE
mascarilla VOLNÝ PROG.MASKA
0%
0%
20
Jakmile jsme zvolili modul maska, přiložíme na obličej gelovou masku HydroCare a k masce pomocí
svorek krokodýlů připojíme elektrody, jak vidíme na tomto obrázku:
Poté k přístroji připojíme zpětnou elektrodu (použijeme velkou elektrodu), navlhčíme houbičku této
elektrody fyziologickým sérem a umístíme ji do blízkosti ošetřované oblasti (například oblast lopatek).
Stiskneme tlačítko Start/Stop (25) a přístroj začne vysílat proud. V tomto okamžiku zvyšujeme intenzitu
proudu na výstupu pomocí tlačítek (16, 17), až zákazník cítí příjemné poštipování (v žádném případě
nesmí být bolestivé).
17
25
PROG. LIBRE mascarilla
VOLNÝ PROGRAM maska
0%
40%
16
Po uplynutí nastavené délky ošetření uslyšíme závěrečný zvukový signál.
Indikace:
Indikací elektroporace je průnik aktivních složek masky HYDROCARE do pokožky.
Má hydratační účinky, působí antioxidačně, vyživuje pokožku.
Alantoin: Zjemňuje pleť a chrání ji.
Bisabolol: Regenerační účinky.
Vitamin A: Regeneruje dermis.
Vitamin E: Působí antioxidačně.
Indikace:
Kyselina hyaluronová: Má schopnost zadržovat vodu. Stimuluje tvorbu nového kolagenu.
Aloe Vera: Výrazně regeneruje buňky, působí hojivým a tišícím účinkem.
Kolagen: Zlepšuje pružnost pleti.
Vit. C: Antioxidační účinek.
Bezpečnostní opatření
Tato metoda se nesmí používat v těchto případech:
•
břicho těhotných žen.
•
srdeční stimulátor.
•
akutní svalová zranění.
•
v případě výrazných křečových žil, nedávno prodělaného zánětu žil či tromboflebitidy.
•
pokud nutíme sval k nadměrnému či bolestivému stahu, může dojít k jeho poranění.
•
proto je třeba regulovat výkon vždy pomalu.
•
prsa v případě fibrózní nebo fibrocystické mastopatie
•
alergie či přecitlivělost na některou z jeho složek
Kontrolované parametry:
•
frekvence modulačního proudu (2-25Hz)
•
výstupní napětí proudu (0-100%)
Způsob použití:
1. Na obličej se aplikuje gelová maska HYDROCARE.
2. Zapojí se kabel se 4 výstupy.
3.- 4 výstupy se připojí „krokodýlky“ ke gelové masce HYDROCARE.
5. K přístroji se připojí zpětná elektroda (velká deska s houbičkou namočenou do fyziologického
séra).
6. Nastaví se požadované parametry a stiskne se start.
7. Zvyšuje se intenzita proudu až na příjemnou úroveň.
Kryoterapie
Z úvodní obrazovky se na volný program kryoterapie dostaneme stisknutím tlačítka (34) na přístrojové
desce.
0/4 programa libre
Seleccione tecnica
0/4 volný program
Zvolte techniku
34
Na obrazovce se objeví toto:
PROG. LIBRE crioterapia
VOLNÝ PROGRAM kryoterapie
Volný program kryoterapie umožňuje nastavit intenzitu chladu (po stisknutí tlačítka Start/Stop 25) a
nastavit délku ošetření (22, 23).
Hlavici můžeme aplikovat přímo na pokožku nebo pro snadnější klouzání po pleti můžeme aplikovat
krém či vložit mezi elektrodu a ošetřovanou oblast gázu.
Po uplynutí nastavené doby ošetření uslyšíme závěrečný zvukový signál.
UPOZORNĚNÍ:
Při manipulaci s hlavicí pro kryoterapii v žádném případě nesmíme zakrýt ventilační mřížku elektrody !
Kryoterapie
Kryoterapie spočívá v aplikaci chladu na organizmus, přičemž se využívá jeho tonizačního a
vypínacího účinku na kůži a dále jeho schopnosti docílit požadovaných anti-aging účinků, jako jsou
zpevnění a uvolnění kůže.
Způsob aplikace chladu:
•
led
•
studené obklady
•
viskózní tekutiny “Cold pack”
•
tekutiny (hydroterapie)
•
přístroje pro kryoterapii: PELTIERŮV ČLÁNEK
Účinky a indikace:






analgetický účinek
protizánětlivý účinek
stažení krevních cév
uvolňující účinek
tonizace
pomáhá při pooperačních stavech po kosmetických úpravách
Bezpečnostní opatření
Tato metoda se nesmí používat v těchto případech:
•
poruchy citlivost
•
parestezie
•
závažné poruchy oběhu
•
břicho těhotných žen
•
svalové kontraktury
•
vředy
•
oči a sliznice
•
opatrně u teplot nižších než 10ºC
Způsob použití:



zvolíme modul kryoterapie, délku aplikace (5-10 min.) a stiskneme start.
postupně zvyšujeme intenzitu chladu v %.
přiložíme hlavici a přejíždíme jí po pokožce (je vhodné navlhčit pleť krémem).
Měřič hydratace
Z úvodní obrazovky se na měřič hydratace dostaneme stisknutím odpovídajícího tlačítka (36).
0/4 programa libre
Seleccione tecnica
0/4 volný program
Zvolte techniku
36
Na obrazovce se objeví toto:
Medidor hidratacion
pulsar start
Měřič hydratace
stisknout start
Pro zahájení měření stačí stisknout START/STOP (25) a na obrazovce se objeví toto:
Přiložit měřič na pokožku a počkat
několik vteřin
25
Přiložit hlavici na danou oblast a počkat několik vteřin na zvukové znamení. Naměřená hodnota se
objeví na obrazovce.
Měření hydratace
Abychom mohli ověřit účinky ošetření a poznat stupeň hydratace kůže, doporučuje se měření, a to jak
před sezením, tak i po něm.
Jedná se o orientační měření, které umožňuje sledovat stav pokožky po aplikaci různých
technik.
Pro výstup z modulu měřič hydratace stačí zvolit jiný funkční modul nebo jiný program.
Specifické, předem nastavené programy
Přístroj SKINLIGHT kromě volného programu disponuje čtyřmi předem nastavenými programy:
Program
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Dermoabraze
15 minut
Elektroporace (rollon)
16 minut
Vakuum drenáž
5 minut
Kryoterapie
8 minut
2
Ochablost
pokožky
obličeje
Vrásky
3
Pigment
Dermoabraze
15 minut
4
Hydratacevýživa
Měřit hydrataci
1
Dermoabraze
15 minut
Elektroporace (rollon)
16 minut
Dermoabraze
15 minut
Krok 4
Elektroporace
(roll-on)
16 minut
Maska (foto)
15 minut
Maska
(fotoporace+fototerapie)
5 minut
Kryoterapie
8 minut
Vakuum drenáž
5 minut
Maska
(fotoelektroporace)
15 minut
Krok 5
Měřit
hydrataci
Pro volbu jakéhokoli z těchto programů stačí tisknout tlačítko programu (11,12) opakovaně, až se
dostaneme na požadovaný program.
12
0/4 programa libre
Seleccione tecnica
0/4 volný program
Zvolte techniku
11
Každý předem nastavený program nabízí sekvenci aplikovaných technik. Stačí stisknout tlačítko
Start/Stop (25), aby se aktivovala první technika a sezení mohlo začít. U každé techniky je navržena
délka ošetření, zatímco ostatní parametry (tlak u vakua, intenzita a frekvence proudu u elektroporace,
intenzita světla nebo chladu) je třeba manuálně nastavit pomocí odpovídajícího tlačítka, stejně jako
činíme ve volném programu. Pro podrobnější informace o nastavování parametrů si přečtěte oddíl
věnovaný volnému modulu každé techniky a oddíl 8 “Ošetření”.
V každém případě, pokud je to třeba, lze zkrátit dílčí délku ošetření u každé techniky.
25
2/4 arrugas
2/4 vrásky
Dermoabraze+dren.+elektropor.+fotopor.
Indikace jednotlivých technik
Poruchy rohovatění
(pokožka trpící nadměrným rohovatěním):

peeling pomocí diamantového hrotu
Poruchy pigmentace nebo dyschromie

peeling pomocí diamantového hrotu
Stárnutí pokožky

elektroporace s roll-onem Dermactif

maska pro fotoelektroporaci + fototerapii

maska pro elektroporaci s gelovou maskou Hydrocare

kryoterapie
Acne Vulgaris:
(dle místa výskytu a typu akné)

peeling diamantovým hrotem

drenáž teflonovými hlavicemi

maska pro fotoporaci s gelovou maskou Hydrocare

kryoterapie

měřič kožní hydratace

maska pro fotoelektroporaci + fototerapii

maska pro elektroporaci s gelovou maskou Hydrocare
Dehydrovaná pleť:
Přednastavené programy
1
2
3
4
Program
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Ochablá pokožka
Dermoabraze
Elektroporace (roll-on Kryoterapie
obličeje
15 minut
16 minut
8 minut
Vrásky
Dermoabraze
Drenáž
Elektroporace (roll-on Maska+fotoporace
15 minut
5 minut
16 minut
Pigmentace
Dermoabraze
Elektroporace (roll-on Maska+fotoporace
Kryoterapie
16 minut
fototerapie 15 minut
8 minut
Hydratace - výživa
15 minut
změřit
hydrataci
Dermoabraze
Drenáž
Maska+fotoelektroporace Změřit
15 minut
5 minut
15 minut
Způsob použití:
•
stiskneme Start/Stop pro aktivaci první techniky
•
u každé techniky je navržena délka aplikace
•
ostatní parametry:
tlak vakua,
intenzita a frekvence elektroporace,
intenzita světla nebo chladu se nastavují ručně.
Krok 4
Krok 5
fototerapie 5 minut
hydrataci
Pracovní postup ošetření „Vrásky“:
Vrásky
1.
Dermoabraze
Drenáž
Elektroporace
Maska fotoporace + fototerapie
15 minut
5 minut
16 minut
5 minut
Pečlivě odlíčíme a osušíme pleť.
2. Zvolíme modul „vakuum“ a nasadíme kovovou hlavici s diamantovým povrchem.
3. Odpojíme kabel druhého aplikátoru
4. Zvyšujeme úroveň nasávání a pracujeme od středu směrem ke stranám.
5. Poté vyměníme hlavici za malou a pracujeme na jednotlivých menších oblastech a vráskách.
6. Pokračujeme v modulu „vakuum“. Vyměníme hlavice a nasadíme teflon pro drenáž.
7. Začneme pracovat na krku a pokračujeme na obličeji
8.
9.
10.
11.
Nyní připojíme roll-on DERMACTIF ke kroužku kabelu s tlačítkem.
Umístíme zpětnou elektrodu navlhčenou vodivým gelem.
Navlhčíme pokožku přípravkem a stiskneme start.
Zvyšujeme intenzitu proudu až do příjemného poštipování.
12. Po 16 minutách nasadíme ochranné brýle a masku (fotoporace + fototerapie).
13. Zvýšíme výstupní napětí proudu tak, aby to bylo klientovi příjemné.
14. Po uplynutí 16 minut nastavíme intenzitu světla pro účinek fotoporace –fototerapie
(DERMACTIF).
15. Sejmeme masku i ochranné brýle. Ošetření zakončíme aplikací krému (s ochranným faktorem).
Technické informace
Poruchy na přístroji
PORUCHA
PŘÍČINA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Na obrazovce je zpráva:
“NEZNÁMÉ TLAČÍTKO”.
Přístroj z nějakého důvodu
přečetl tlačítko, jehož hodnota
neodpovídá žádnému z
přítomných tlačítek.
Paměť flash mikroprocesoru
nemůže číst nebo zapisovat.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Na obrazovce je zpráva:
“PORUCHA! PAMĚŤ FLASH
NEODPOVÍDÁ”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ +24V MÁ PŘÍLIŠ
VYSOKOU ÚROVEŇ”
K této anomálii může dojít,
pokud je napětí ve zdroji
napájení skutečně příliš vysoké.
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ +24V JE PŘÍLIŠ
NÍZKÉ, ZKONTROLOVAT
POJISTKU F1”
Na obrazovce je zpráva:
“MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ DC/DC JE
PŘÍLIŠ VYSOKÉ”
(*) K této poruše dochází,
pokud pojistka F1 vyhořela.
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ DC/DC JE PŘÍLIŠ
VYSOKÉ”
Došlo k průrazu tranzistoru Q1,
který reguluje napětí DC/DC.
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ DC/DC JE PŘÍLIŠ
NÍZKÉ, ZKONTROLOVAT
POJISTKU”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ PORACE JE PŘÍLIŠ
VYSOKÉ, MOŽNOST
PRŮRAZU”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ PORACE JE NÍZKÉ,
ZKONTROLOVAT POJISTKY”
(*) Pojistka F2 DC/DC je
vyhořelá.
Na obrazovce je zpráva:
“MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ KRYO. JE
PŘÍLIŠ VYSOKÉ.
ZKONTROLOVAT SPÍNAČ
KRYO.”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ KRYOTERAPIE JE
PŘÍLIŠ VYSOKÉ, MOŽNOST
PRŮRAZU”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ KRYOTERAPIE JE
NÍZKÉ, ZKONTROLOVAT
POJISTKY”
Na obrazovce je zpráva:
“MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ VAKUA
JE PŘÍLIŠ VYSOKÉ,
ZKONTROLOVAT SPÍNAČ
Pravděpodobně došlo k průrazu
tranzistoru Q1, který reguluje
napětí DC/DC.
Došlo k průrazu tranzistoru,
který reguluje napětí DC/DC.
Došlo k průrazu tranzistoru Q1,
který reguluje napětí DC/DC.
(*) Pojistky F2 a/nebo F4 jsou
vyhořelé.
Pravděpodobně došlo k průrazu
tranzistoru Q1, který reguluje
napětí DC/DC.
(*) Pojistky F2 a/nebo F6 jsou
vyhořelé.
K této anomálii může dojít,
pokud je napětí ve zdroji
napájení skutečně příliš vysoké.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
VAKUA”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ VAKUA JE PŘÍLIŠ
VYSOKÉ, MOŽNOST
PRŮRAZU”
Na obrazovce je zpráva:
“NAPĚTÍ VAKUA JE NÍZKÉ,
ZKONTROLOVAT POJISTKU”
K této anomálii může dojít,
pokud je napětí ve zdroji
napájení skutečně příliš vysoké.
(*) K této poruše dochází, když
vyhoří pojistka F1.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
Vypnout přístroj a znovu jej
zapnout. Pokud anomálie
přetrvává, doručit přístroj
servisnímu technikovi.
(*) I když by tyto poruchy mohly být spojeny s vnitřními pojistkami přístroje, je lepší, aby servisní
technik kompletně zkontroloval přístroj, abychom se vyhnuli možným nehodám.
Použitá literatura:
P. Altmeyer et al., Ultrasound in Dermatology, 1991, Springer-Verlag, Berlín
MC Domingo, S Collell, MI Corral-Baqués. Electroestética profesional aplicada. Teoria y práctica para
la utilización de corrientes en estética. Barcelona 2000
H. C. Korting et al., Ultraschall in der Dermatologie, Ein Atlas, 1999, Blackwell Wissenschafts-Verlag,
Berlín-Wien
B. Mole, P. Blanchemaison, D. Elia, M Lafontan, J. Mauriac, S. Mimoum, J. Rasion, High frequency
ultrasonography and celluscore: an improvement in the objective evalution of cellulite phenomenon,
2004, Ann Chir Plas Esthet. Aug 49(4): 387-95
L. Paterson et al., Photoporation and cell transfection using a violet diode laser, Optics Express 2005,
13(2) 595
U. Pliquett et al., Changes in the passive electrical properties of human stratum corneum due to
electroporation, 1995, Biochimica et Biophysica Acta, 1239, 111-121
M. R. Prausnitz et al., Imagin regions of transport across stratum corneum during high voltage and
low-voltage exposuress, 1996, J Pharm Sci, 85 (12), 1363-1370
D. Stevenson et al., Femtosecond optical transfection of cells, Optics Express 2006 14(16) 7125
V. Vicente Ortega et al., Modelo experimental de administración transdérmica de macromoléculas
(tina china e hidroxitirosol) en cobayas, 2005, Revista Espaňola de Patologia L; Vol 38, n.°3: 157-164
www.primavera-and.cz

Podobné dokumenty

Skinlight (1 965,89 kB)

Skinlight (1 965,89 kB) Po nastavení parametrŧ masky stiskneme tlačítko Start/Stop (25) a přístroj začíná vysílat proud. V tomto okamţiku začneme zvyšovat intenzitu výstupního proudu pomocí tlačítek (16, 17), aţ zákazník ...

Více

LIPOCEUTICAL - DAY, NIGHT Biotechnologické emulzie

LIPOCEUTICAL - DAY, NIGHT Biotechnologické emulzie PML (Plurilamelárne multivezikulárne lipozómy) s obsahom Na-hyaluronátu sú polycentrické fosfolipidové mechúriky, ktoré obsahujú hyaluronát sodný a majú schopnosť uvoľňovať aktívnu látku do epiderm...

Více

Výzkum a výuka pokročilých membránových technologií

Výzkum a výuka pokročilých membránových technologií Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Fázové přeměny - FMMI

Fázové přeměny - FMMI 2.4 Regulární roztoky V praktických případech je obvykle vznik tuhého roztoku (smíchání atomů) reakcí endotermickou nebo exotermickou. Výše uvedený model pro ideální roztok může být tedy rozšířen o...

Více

Belex – 08

Belex – 08 4) Připojit nástavec na elektrody do konektoru (4) 5) Vybrat elektrodu, kterou budeme pouţívat a nasadit ji do nástavce 6) Otočit ovladačem výkonu (5) směrem doprava a zmáčknout spínač na drţáku. Z...

Více

nabídkový list - Inovační vouchery v Praze 2014

nabídkový list - Inovační vouchery v Praze 2014 DCODE Mutation Detection System (Bio-Rad) – multifunkční zařízení sloužící k detekci různých typů mutací DNA na základě metod SSCP, DGGE, TGGE ECM 2001 (BTX) – elektroporační přístroj, který je mož...

Více

Lucie Ulrichová

Lucie Ulrichová jmenovky. Pan magistr Chrást nám řekne pár základních informací o práci v laboratoři a konečně můžeme vyrazit k praktické části. práce v laboratoři Nejdříve se dostaneme k fermentorům, které si sam...

Více

Fulltext - Psychologie a její kontexty

Fulltext  - Psychologie a její kontexty kulturní tradicí, životním stylem, hierarchií hodnot, způsobem rodového uspořádání apod. Její projevy jsou obsaženy v prožívání životních událostí tady a teď. Ke zvratům dochází většinou v párových...

Více