Finanční a osobní gramotnost

Komentáře

Transkript

Finanční a osobní gramotnost
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Uničov, Moravské nám. 681
OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Moderní absolvent strojírenství
Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky
2011
Finanční a osobní gramotnost
Ing. Věra Jančíková
OBSAH
1. Osobní rozpočet – tvoje peníze .............................................................................................................................. 2
2. Rozpočet domácnosti ............................................................................................................................................... 10
3. Hrubý a čistý příjem ................................................................................................................................................. 24
4. Formy mezd .................................................................................................................................................................. 31
5. Osobní korespondence ............................................................................................................................................ 39
6. Poštovní poukázky .................................................................................................................................................... 45
7. Formuláře běžného života ..................................................................................................................................... 59
8. Hledání zaměstnání................................................................................................................................................... 78
9. Pracovní poměr ........................................................................................................................................................... 96
10. Peníze .............................................................................................................................................................................113
11. Úvěry...............................................................................................................................................................................141
12. Investování na finančním trhu ..........................................................................................................................149
13. Daňová soustava ČR ................................................................................................................................................163
14. Podnikání......................................................................................................................................................................185
15. Daňová evidence .......................................................................................................................................................203
14. Zaměstnanec ................................................................................................................................................................226
1
1. OSOBNÍ ROZPOČET – TVOJE PENÍZE
Každý z nás má nějaké příjmy a nějaké výdaje a obecně o osobním rozpočtu platí, že
-
příjmy mohou být větší než výdaje – vzniká přebytek osobního rozpočtu
-
příjmy mohou být menší než výdaje – vzniká schodek osobního rozpočtu
-
příjmy jsou stejné jako výdaje – vyrovnaný rozpočet
( stejně to funguje i u všech dalších rozpočtů – firem, obcí, státu)
Osvědčený způsob, jak se postarat o vlastní finance je spočítat si, kolik každý den, týden nebo
měsíc dostaneš a kolik utratíš.
Zkus si napsat všechny věci, které si během týdne, nebo měsíce koupíš a možná zjistíš, že většinu
peněz utratíš za drobnosti, kterých si ani nevšimneš. Když o nich budeš vědět a zjistíš finanční
částku, kterou představují za určité období, bude pro tebe mnohem jednodušší si říct, jestli jsi je
opravdu potřeboval.
PŘÍKLAD
Petr dostává kapesné od rodičů - 250,- na týden, na praxi si vydělá 300,- měsíčně. Výdaje pro
školu, oblečení, stravenky, jízdné mu platí rodiče, peníze z kapesného a výdělek využívá pro
vlastní potřebu. Mobilní telefon dobíjí 1x měsíčně za Kč 200,-, každý týden chodí s přáteli na
zábavu, nebo jenom posedět, na což si nechává cca 150,- Kč. Každý den si koupí ve škole něco na
chuť (žvýkačky chipsy, tyčinky…) za průměrně 20,- Kč – tj. 100,- týdně.
Příjmy
Výdaje
Kapesné
1 000,-
Telefon
200,-
Výplata
300,-
Zábava
600,-
Sladkosti
400,-
Celkem
1 200,-
Celkem
1 300,-
Měsíčně mu tedy zbude …………… Kč.
Zkus si zapsat všechny výdaje, které jsi měl včera. Vzpomeneš si?
2
Položka
Kč
Jízdné
Pití
Svačina
Cigarety
Noviny, časopisy
Posilovna
Ostatní
Celkem
Určitě jsi na nic nezapomněl?
Následující tabulka shrnuje měsíční příjmy a výdaje studenta na vysoké škole.
Příjmy
Kč
Rodiče
3 000-
Práce na půl úvazku
4 000,-
Příjmy celkem
Výdaje
Ubytování
2 500,-
Jídlo
1 000,-
Stravenky
1 000,-
Tramvajenka
600,- na 3 měsíce
Cestovné domů
200,- týdně
3
Zábava
1 000,-
Cigarety
520,-
Posilovna
200,-
Oblečení, drogerie, CD….
500,-
Knihy, časopisy
300,-
Výdaje celkem
Tímto tempem poroste dluh našeho studenta o …………. ,- Kč měsíc
Zvažte:
-
které náklady může snížit?
-
Platí za něco zbytečně?
-
Jak může zvýšit své příjmy?
Zkus si vytvořit svůj osobní rozpočet a to tak, že nejdříve odhadni své hlavní výdajové položky,
napiš do sloupečku odhadovanou částku na měsíc a po sledování výdajů a příjmů konkrétního
měsíce doplň skutečná čísla.
Příjmy
Odhadovaná částka Kč
Příjmy celkem
4
Skutečná částka Kč
Výdaje
Odhadovaná částka Kč
Skutečná částka Kč
Výdaje celkem
-
odpovídají skutečné částky částkám odhadovaným?
-
Vynechal jsi v odhadu nějakou důležitou položku proti skutečnosti?
-
Odpovídají příjmy výdajům?
-
Objevil jsi některé výdaje, které by se daly změnit a jak bys to provedl?
VEDENÍ POKLADNÍ HOTOVOSTI
Ve svém vlastním zájmu si sleduj veškerý pohyb peněz, budeš okamžitě vědět, kolik peněz máš
k dispozici a také budeš schopný si udělat podrobnou inventuru svých výdajů. Podmínkou je,
abys zapsal opravdu všechny výdaje – nejlépe ihned, popř. večer. Stejným způsobem je vedena i
pokladní kniha ve firmě.
5
Datum
Předmět – za co příjem nebo výdaj
6
Příjem Kč
Výdaj Kč
Zůstatek Kč
Datum
Předmět – za co příjem nebo výdaj
7
Příjem Kč
Výdaj Kč
Zůstatek Kč
V každém rozpočtu je možné najít spoustu mezer, kterými zbytečně utíkají peníze. I když se ti
zdá, že šetříš, možná pořád utrácíš víc peněz, než je nutné. Většina lidí utrácí nejvíc peněz každý
den za maličkosti, což může dělat za měsíc velkou sumu.
Zkus navrhnout na základě inventury svých výdajů pravidla, jak neutrácet zbytečně víc, než je
nutné.
Základní pravidla, které určitě i tobě vyplynula z inventury:
-
nakupuj podle seznamu
-
kupuj jenom to, co spotřebuješ (vynech akce)
-
ber si s sebou jídlo a pití z domova
-
platební kartou plať (omez výběry větších částek)
-
nevěř reklamě
-
dělej si inventuru příjmů a výdajů za určité období
Cash flow (keš flou) – je tok peněz. Je to ukazatel, který říká, jaký je přísun peněz a jejich výdaj
v čase(ukazuje změny peněz za určité období)
Řízení cash flow
-
ti pomůže sladit tvé pravidelné příjmy s výdaji tak, abys měl vždycky dost peněz na
zaplacení svých nákupů. Ukáže ti, v jakém období ti hrozí nedostatek peněz a kdy jich
zase budeš mít víc, než momentálně potřebuješ.
PŘÍKLAD:
Kapesné od rodičů činí 1 000,- měsíčně, na vánoce dostaneš 3 000,- Kč a na narozeniny
1 000,- Kč, brigáda o prázdninách ti vynese 10 000,- Kč. Ve kterém období vudeš mít v roce
největší výdaje, na které je třeba vytvářet rezervu. (vánoce, lyže, hudební festival atd.)
8
Plán nákupu
Stejně jako ve firmě se dělá plán nákupu, je možno si finance na nákup spočítat . Základní údaje,
které potřebuješ znát jsou počáteční zásoba, plánovaná spotřeba a konečná zásoba – v měrných
i finančních jednotkách.
PŘÍKLAD:
Na večer chceš pro přítelkyni nachystat občerstvení – obložené chlebíčky. Doma jsi našel máslo
(Kč 20,-), okurky bez omezení a 10 vajec po Kč 2,-/ks.
Spotřeba surovin na výrobu chlebíčků je:
-
1 veka – Kč 13,-
-
5 vajec
-
15 dkg šunky po Kč 120,-/kg
-
10 dkg sýra po Kč 110,-/kg
-
3 okurky
Na druhý den musí zbýt půl balení másla, 5 vajec.
Obecný výpočet pro nákup :
Počáteční zásoba + spotřeba – konečná zásoba
Počáteční zásoba v Kč:
Spotřeba v Kč:
Konečná zásoba v Kč:
Na nákup potřebuješ ………………….. Kč
9
2. ROZPOČET DOMÁCNOSTI
Při hospodaření domácností vznikají příjmy a výdaje.
Domácností rozumíme určitý počet lidí, kteří se podílejí na výdajích a také příjmech domácnosti.
Domácností může být i jeden člověk – svobodný, vdovec, rozvedený.
Z kolika členů se skládá vaše domácnost?
Výdaje domácností
-
jsou prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti – stravování,
bydlení, topení, osvětlení, oblečení a obuv, zábava, vzdělání sport, cestování……
Mohou být:
a) pevné – opakují se, je těžké je snížit – nájemné, splátky půjček….
b) Kontrolovatelné – můžeme si je snadněji odepřít nebo je omezit – jídlo, telefon, oblečení,
zábava
c) Jednorázové – za delší dobu, jde většinou o větší částky, můžeme ovlivnit – auto, domácí
spotřebiče…
Zkuste určit výdaje vaší domácnosti a zařaďte je do jednotlivých skupin:
-
Pevné
-
Kontrolovatelné
-
Jednorázové (v tomto roce)
10
Příjmy domácností
Mohou být:
a) pravidelné- ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmů např. bytu, různé sociální dávky –
přídavky na děti, důchody, rodičovský příspěvek na mateřské dovolené, podpora v
nezaměstnanosti…
-
lze s nimi po určitou dobu počítat
b) nepravidelné – jejich výše kolísá a ne vždy s nimi můžeme počítat- odměny, brigáda…
c) jednorázové – např. prodej domu
Určete příjmy vaší domácnosti:
Sestavení domácího rozpočtu
Příjmy a výdaje domácnosti bychom měli porovnávat, abychom zjistili, zda máme přebytek nebo
nedostatek peněz. Měli bychom mít vždy na paměti, že když budeme víc utrácet než vyděláme,
povede se nám stále hůř.
11
Do rozpočtu domácnosti zahrnujeme příjmy jako čisté příjmy (po zdanění a odvodech zák. pojištění
– viz. Další kapitola) a jednorázové příjmy sem nezahrnujeme.
PŘÍKLAD:
Sestavme rozpočet rodiny Horákových, když známe tyto údaje:
Čistá mzda pana Horáka v zaměstnání činí 16 200,-, kromě toho podniká a jeho měsíční příjem
činí 8400,-. Paní Horáková je na mateřské dovolené a rodičovský příspěvek činí 7 600,- Kč. Na
nájemném zaplatí Kč 8000,- měsíčně,splácí půjčku Kč 5000,- měsíčně a pan Horák má penzijní
připojištění Kč 1000,-. Další výdaje v měsíci jsou na jídlo 12 000,-, provoz domácnosti Kč 2000,-,
benzin Kč 2000,-, na oblečení i zábavu počítají také s 2 000,-.
Sestavte rozpočet domácnosti Horákových:
Osobní příjmy
Osobní výdaje
Pravidelné
Pevné
čistá mzda p.
Horáka
nájemné
podikání p. Horáka
splátka půjčky
rodičovský
příspěvek
penzijní připojištění
starobní důchod
mezisoučet
mezisoučet
Nepravidelné
Kontrolovatelné
úroky dividendy
provoz domácnosti
provoz auta
jídlo
oblečení
zábava
mezisoučet
Celkem
mezisoučet
………………………
Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů:
12
………………………
Přebytky a schodky (deficity) domácího rozpočtu
Je zřejmé, že náš domácí rozpočet bude mít větší příjmy než výdaje, nebo opačně. Vznikne tak
přebytek, nebo deficit domácího rozpočtu. Obdobně lze sestavit rozpočet jednotlivého člena
domácnosti.
Poznamenejme též, že rozpočet může být i vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou ve stejné výši.
Má-li domácí rozpočet přebytek, pak ho můžeme využít pro různé formy spoření (investování)
Má-li domácí rozpočet deficit, musíme ho samozřejmě nějak krýt. Pokud tomu nebude stačit
rezerva, přicházejí do úvahy různé druhy půjček.
Bude-li deficit opakovaný, pak buď musíme své výdaje omezit, nebo hledat cesty ke zvýšení
příjmů.
Jednorázové větší výdaje domácího rozpočtu
I když jednorázové výdaje nezahrneme do měsíčního rozpočtu, musíme s nimi samozřejmě
počítat. Tyto výdaje můžeme plánovat, pokud o nich víme dopředu (např. výdaje na dovolenou,
studium a soukromé škole, koupi auta, koupi vlastního bydlení, apod.) V jiných případech tyto
výdaje vznikají neočekávaně (závažná porucha pračky či jiného domácího spotřebiče, havárie
nepojištěného auta atd.)
Jsou čtyři cesty, jak tyto výdaje financovat:
a) postupně na ně spořit
b) krýt je z rezerv (v případě, že výdaje vzniknou neočekávaně)
c) krýt je půjčkou, splátkovým prodejem nebo finančním leasingem- je však třeba
počítat s tím, že nám přinesou další výdaje na úroky. Samozřejmě nám vzniknou
pevné výdaje na splácení takové půjčky, které mohou omezovat naše další výdaje
d) hledat způsob, jak zvýšit příjmy (třeba i jednorázově)
MAJETEK A ZÁVAZKY DO MÁCNOSTI
Posuzujeme-li hospodaření domácnosti, musíme zvážit nejen, jaké jsou příjmy a výdaje.
Je užitečné si také porovnat, jaký je náš majetek a naše závazky, edy sestavit si rozvahu
domácnosti/jednotlivce. Jinými slovy zjistit, co domácnost/jednotlivec vlastní a z čeh tento
majetek financuje, kryje. Sečteme náš majetek a závazky a porovnáním zjistíme, zda jsme
celkově spíše zadluženi nebo zda bychom byli schopni splatit všechny své závazky.
13
Porovnání můžeme provést takto:
Osobní majetek
Osobní závazky
1. Peníze- hotovost, bankovní účty(běžné,
termínované, spořící)
1. Krátkodobé do 1 roku- krátkodobé půjčky, příp.
půjčky od přátel, příbuzných
2. Finanční majetek- cenné papíry, stavební
spoření, pezijní připojištění; pohledávky
2. Střednědobé do 5 let- úvěry na spotřební zboží
(včetně auta), splátkový prodej; finanční leasing
3. Nemovitosti- dům, pozemek, zahrada
3. Dlouhodobé závazky- např. hypotéka, úvěr ze
stavebního spoření
4. Ostatní osobní majetek- auto, šperky,
vybavení domu
*Bližší vysvětlení úvěrů, splátkového prodeje, finančního leasingu atd. - viz. Další kapitola
Rozvaha domácnosti/ jednotlivce ukazuje skutečný osobní majetek, pokud ho uvádíme v tržní
ceně, tedy v takové jakou majetek v této chvíli má, za jakou bychom ho mohli prodat. Cena bytu
může stoupat, cena auta průběžně klesá, hodnota akcíí se mění každým okamžikem…
PŘÍKLAD
Osobní majetek
1. Běžný účet
Osobní závazky
1a. Kreditní karta
30 000,-
2a. Podílové listy
1b. Osobní půjčky
200 000,-
2b. Penzijní připojištění
2. Finanční leasing
3. Tržní hodnota bytu
4. Osobní majetek (vybavení
bytu, elektronika, auto)
200 000,-
1 000 000,-
3. Hypotéka
400 000,-
Celkem
Celkem
Rozdíl
14
Domácí rozpočet by měl počítat s rezervou. Využijeme ji v případě nečekaných výdajů či naopak
ztráty příjmů (např. při výpovědi ze zaměstnání, dlouhodobé nemoci atd.) Jak vysoká by měla
rezerva být, závisí na každé domácnosti. Obecně se doporučuje, aby činila trojnásobek až
šestinásobek průměrných měsíčních výdajů. Nicméně výše těchto rezerv bude značně inviduální.
Domácí
finance
Rozpočet
příjmů a výdajů
Majetek a
závazky
Zachycuje
průběžný
stav peněz
Zachycuje
celkový stav
financí
Přebytek
Majetek
splacen
Schodek
Zadluženost
OSOBNÍ AKTIVA A OSOBNÍ PASIVA
Osobní aktiva – majetek, který přináší příjmy - např.
-
cenné papíry – akcie, podílové listy…..
-
majetek, jehož cena v čase stoupá na hodnotě a je dobře prodejný – obrazy, šperky….
-
Nemovitosti, které vytváří příjmy ……………………..(doplňte)
-
Autorská práva – knihy, hudba….
15
Osobní pasiva – majetek, který přináší výdaje – např.
-
nemovitosti k osobní spotřebě – byt, dům, chata
-
automobil k osobní spotřebě
-
osobní spotřební předměty
PŘÍKLAD:
Majetek může být současně osobním aktivem i osobním pasivem – záleží na tom, jak jej
využíváme – zkuste zařadit dům nebo automobil jako osobní aktivum a zároveň pasivum:
PŘÍKLADY HOSPODAŘENÍ
a) hospodaření bez příjmů z osobních aktiv
Sestavte rozpočet rodiny Horákových. Čistá mzda pana Horáka činí 15 000,- Kč a paní Horákové
Kč 9 000,-. Jiné příjmy nemají. Předpokládané výdaje za měsíc činí – nájemné Kč 8 000,-.
Elektřina, plyn a voda Kč 2 000,-, jízdné do práce a benzin Kč 2 000,-, za jídlo spotřebují 9 000,-,
na oblečení plánují zhruba 2 000,- a na zábavu Kč 1 000,-.
Dovoluje rozpočet této domácnosti vytvářet osobní aktiva a zkuste zhodnotit klady a zápory
tohoto rozpočtu.
16
Osobní příjmy
Osobní výdaje
čistá mzda
nájemné
provoz domácnosti
doprava
jídlo
oblečení
zábava
Celkem :
Celkem:
Zkusme si teď spočítat některé příklady, se kterými se určitě v praxi setkáváš a které
souvisí s tvými financemi ať už v současné době nebo v blízké budoucnosti.
PŘÍKLAD 1
17
Zkus si spočítat svou peněžní bilanci co se týče cigaret. Pokud nejsi kuřák, buď rád, poptej se na
spotřebu cigaret kolegy po svém boku a raduj se, kolik ušetříš kromě zdraví taky peněz.
Značka cigaret
Cena krabičky
Cena jedné cigarety
Prokouřeno Po
Prokouřeno Út
Prokouřeno St
Prokouřeno Čt
Prokouřeno Pá
Prokouřeno So
Prokouřeno Ne
Celkem za týden
Za měsíc
Za rok
Prokouřeno v Kč za měsíc
Prokouřeno v Kč za rok
Překvapila tě tato částka? K tomu jsi připočti fakt, že
kouření způsobuje celou řadu zdravotních i psychických
problémů jako jsou např. snížení vitální kapacity plic,
vysoké riziko rakoviny dýchací soustavy, podrážděnost
při nedostatku nikotinu, atd.
Pokud by jsi chtěl tuto částku využít jiným způsobem, neváhej a zkus jednu z metod odvykání a
nebo zajdi na stránky na internetu , na kterých se dozvíš mnoho zajímavých rad týkajících se
této problematiky. Zdraví máme jen jedno. 
18
PŘÍKLAD 2
Ty a tví 3 kamarádi jste se rozhodli udělat něco pro své zdraví a naplánovali jste si jezdit každé
pondělí do Aquaparku v Olomouci. Jako nejzdatnější člen jsi byl vybrán na post řidiče a je na
tobě, aby sis rozpočítal, kolik musíš od každého člena vybrat, abys jsi na cestě netratil.
Počítej s tím, že vyjíždíš z Uničova a cesta do aquaparku a zpátky je 60 km a tvá škodovka
má spotřebu 8 litrů/100 km.
ÚKOLY:
a) kolik musíš od každého ze tří kamarádů vybrat, jestliže chceš, aby se ti zaplatili náklady
za cestu a ty se na nich také podílel
b) protože obětuješ své auto, odečti jsi ze své části 15,- Kč a rozděl je mezi ostatní
c) vypočítej, v kolika členech se ti ještě vyplatí jet autem, když cena zpáteční jízdenky do
Olomouce činí 83,-Kč.
počet osob podílejících se na cestě
4
počet km za jednu jízdu
60
Cena jednoho litru benzínu
32,-
Cena v Kč za jednu jízdu
cena v Kč pro jednoho bez tvé slevy
Cena v Kč pro tebe
Cena v Kč pro ostatní
19
pojedu sám
Zpáteční jízdenka v Kč
cena v Kč za cestu autem
Rozdíl
pojedou 2 osoby
Zpáteční jízdenka v Kč
cena v Kč za cest autem
Rozdíl
pojedou 3 osoby
Zpáteční jízdenka v Kč
cena v kč za cestu autem
Rozdíl
pojedou 4 osoby
Zpáteční jízdenka v Kč
cena v kč za cestu autem
Rozdíl
pojede 5 osob
Zpáteční jízdenka v Kč
cena v Kč za cestu autem
Rozdíl
20
PŘÍKLAD 3
Představ si, že jsi včera oslavil osmnácté narozeniny a rozhodl ses zcela osamostatnit od svých
rodičů.
Našel sis pronájem malého bytu v panelovém domě, s měsíčním nájemných včetně všech služeb
(vodné, stočné, elektřina, topení) 5 500,- Kč.
a) Do prvního sloupce tabulky napiš stručně označení tohoto výdaje, například nájemné a
služby“, a na další řádky stručné názvy všech ostatních výdajů, které by tě v takové
situaci čekaly (jídlo, oblečení atd., ale třeba také náklady na tvé koníčky); výdaje seřaď
podle důležitosti (nejdříve zapiš ty, bez kterých by ses neobešel).
b) Do druhého sloupce zapiš částku, která by podle tvého názoru mohla na daný výdaj stačit
v průměrném měsíci (na řádku „nájemné a sužby“ bude pochopitelně částka 5 500 Kč).
c) Svůj odhad průměrné měsíční výše jednotlivých výdajů v druhém sloupci prober doma
s rodiči a do třetího sloupce si zapiš, jaké výdaje bys měl v uvedené situaci podle odhadu
tvých rodičů na základě jejich zkušeností.
d) Pracuješ ve velké firmě, která ti vyplácí čistou mzdu, tj. celkovou sumu, kterou máš
měsíčně možnost utratit, ve výši: ________________ Kč (nadiktuje učitel). Znovu projdi
výdaje sepsané v tabulce a do jejího předposledního sloupce zapiš částky tak, aby jejich
součet nebyl vyšší než tvoje čistá mzda.
e) Do tvého bytu si chceš koupit velkou televizi. Peníze na ni ušetřené nemáš, a proto si
musíš vzít úvěr, u něhož měsíční splátka činí 2 000,-Kč. Naposledy projdi výdaje sepsané
v tabulce a do jejího posledního sloupce zapiš částky upravené tak, abys byl schopen
hradit každý měsíc i tuto splátku.
výdaj
tvůj odhad
(Kč)
odhad rodičů
(Kč)
nájemné
a služby
jídlo
oblečení
koníčky
21
odhad ve srovnání se
mzdou (Kč)
odhad s
úvěrem (Kč)
výdaj
tvůj odhad
(Kč)
odhad rodičů
(Kč)
odhad ve srovnání se
mzdou (Kč)
odhad s
úvěrem (Kč)
jiné
V jednotlivých sloupcích tabulky jsi postupně upravoval výši svých výdajů tak, abys je byl
schopen pokrýt ze své čisté mzdy. Ve skutečném životě je sice mnoho výdajů nutno pravidelně
udělat každý měsíc, jak je to naznačeno v tabulce, ale čas od času se vyskytne ještě další,
výjimečný a zároveň nezbytný výdaj: ve tvém novém bytě může přestat fungovat lednička,
v domě může přestat fungovat výtah atd. Pokud chceš být aspoň trochu připraven na tyto
nečekané, a přitom nezbyté výdaje, co to znamená pro tvé hospodaření? Jak bys měl upravit čísla
v posledním sloupci tabulky?
Co to znamená krátká fixace pro mé hospodaření?
Představ si, že si včera oslavil osmnácté narozeniny a že jsi se rozhodl zcela osamostatnit od
svých rodičů.
Vyhlédl sis malý byt v panelovém domě. Abys měl peníze na jeho nákup, vzal sis v bance
hypotéku se splatností 30 let . Měsíční splátka hypotéky závisí na úrokové míře zafixované pro
dané období. V prvním roce měsíční splátka činí 3 000 Kč. Za všechny služby (vodné, stočné,
elektřina, topení) platíš měsíčně další 2 000 Kč.
a) Do prvního sloupce tabulky zapiš stručné označení uvedených svou výdajů (například
„splátka na hypotéky“ a „služby“) a na další řádky stručné názvy všech ostatních výdajů,
které by tě takové situaci čekaly (jídlo, oblečení atd., ale třeba také náklady na tvé
koníčky); výdaje seřaď podle důležitosti (nejdříve zapiš ty, bez kterých by ses neobešel).
b) Do druhého sloupce zapiš částku, která by podle tvého názoru mohla na daný výdaj stačit
v průměrném měsíci (na řádku „splátky a hypotéky“ bude pochopitelně částka 3 000 Kč,
na řádku „služby“ bude částka 2 000 Kč).
22
c) Svůj odhad průměrné měsíční výše jednotlivých výdajů v druhém sloupci prober doma
s rodiči(viz. předchozí příklad) a do třetího sloupce si zapiš, jaké výdaje bys měl
v uvedené situaci podle odhadu tvých rodičů na základě jejich zkušeností.
d) Pracuješ ve velké firmě, která ti vyplácí čistou mzdu, tj. celkovou sumu, kterou máš
měsíčně možnost utratit, ve výši: ________________ Kč (nadiktuje učitel). Znovu projdi
výdaje sepsané v tabulce a do jejího předposledního sloupce zapiš částky tak, aby jejich
součet nebyl vyšší než tvoje čistá mzda.
e) Během prvního roku došlo v celé ekonomice k růstu úrokových měr, takže po roce
splácení hypotéky banka navrhuje úrokovou míru pro druhý rok splácení fixovat na
vyšší úrovni. Z toho plyne také zvýšení splátek hypotéky, a to na 4 500 Kč. Naposledy
projdi výdaje sepsané v tabulce a do jejího posledního sloupce zapiš částky upravené tak,
abys byl schopen hradit tyto splátky.
Pokud chceš být aspoň trochu připraven na nečekané, a přitom nezbytné výdaje (rozbitá
lednička apod.), co to znamená pro tvé hospodaření? Jak bys měl upravit čísla v posledním
sloupci tabulky?
výdaj
tvůj odhad
(Kč)
odhad rodičů
(Kč)
nájemné a
služby
jídlo
oblečení
koníčky
jiné
23
odhad ve srovnání se
mzdou (Kč)
odhad s
úvěrem (Kč)
3. HRUBÝ A ČISTÝ PŘÍJEM
V předchozích příkladech jsme se často setkali s pojmem čistá mzda nebo čistý příjem.
Vysvětleme si tedy pojmy hrubý a čistý příjem.
Hrubý příjem - jedná se o částku, kterou za něco obdržíme, nebo částku, kterou si vyděláme –
např. mzda, kterou dostaneme za vykonanou práci a odvíjí se z údajů na mzdovém výměru
– částka, na kterou jsme se domluvili se zaměstnavatelem, že za práci dostaneme – napři. 80,- Kč
na hodinu a 20% prémie.
Když tuto částku vynásobíme počtem odpracovaných hodin – dostaneme hrubou mzdu.
K ostatním příjmům , které můžeme obdržet patří:
-
příjmy z podnikání- příjmy poskytnuté služby (zámečnictví, oprava auta, kadeřnické
práce, poradenská činnost a další, které dostaneme buď hotově zaplaceny, nebo po
zaplacení faktury na náš účet přijde platba)
-
příjmy z pronájmu – např. když pronajmeme někomu náš byt, nebo jeho část¨
-
příjmy z kapitálového majetků – úroky z našich vkladů, výnosy z cenných papírů…
-
ostatní příjmy – např. prodej ovoce, hospodářských zvířat, drobné opravy, na které
nemáme živnostenský list a překročí určitou částku
Tak to jsou hrubé příjmy, které sice dostaneme, ale nemůžeme s nimi počítat pro svoji potřebu
v plné výši.
Nejčastěji se v životě setkáme s výpočtem čisté mzdy a je dobré umět si spočítat, s jakou
konkrétní částkou mohu počítat, když je mi nabídnuta určitá mzda.
Čistá mzda je , když od hrubé mzdy odečteme všechny částky, které nám zákon ukládá tj.:
-
sociální pojištění - ve výši 6,5% z hrubé mzdy (zaokrouhleno vždy na celé Kč nahoru)
-
zdravotní pojištění – ve výši 4,5% z hrubé mzdy (zaokrouhleno vždy na celé Kč nahoru)
-
zálohu na daň z příjmů =
ČISTÁ MZDA
Trochu problém může nastat s výpočtem zálohy na daň. Tu počítáme z tzv. superhrubé mzdy,
kterou vypočítáme tak, že hrubou mzdu násobíme koeficientem 1,34, zaokrouhlíme na celé
24
stovky nahoru a vypočítáme 15% daň. Toto je daň před uplatněním slev, které můžeme podle
zákona využít.
Slevy na dani:
-
na poplatníka 1 970,-Kč (může uplatnit každý po podepsání prohlášení k dani u jednoho
zaměstnavatele)
-
na nezaopatřené dítě 967,- Kč (uplatňuje pouze jeden z rodičů, je bráno i jako bonus, což
vysvětlíme na příkladech)
-
na studenta ……………… (v případě, že pracuješ při denním studiu – ne dálkově)
-
na invalidní důchod
-
atd.
O slevy, na které vznikl nárok, se sníží daň z příjmu a daň po slevách se odečte od hrubé mzdy.
PŘÍKLAD:
Pan Klusák pracuje v hodinové mzdě, která činí 100,- Kč za hodinu. Za splnění prémiových
ukazatelů má 20% prémie. Ve sledovaném měsíci odpracoval 168 hodin a splnil prémiové
ukazatele. V prohlášení k dani uplatňuje l vyživované dítě. Vypočítejte jeho hrubou a čistou
mzdu za sledovaný měsíc.
Výpočet:
Hrubá mzda …100 * 168 = 16 800,- a 10% prémie = 1 680,- Kč …18 480,- Kč
Sociální pojištění 6,5% z HM…………………………………………… 1 202,- Kč
Zdravotní pojištění 4,5% z HM…………………………………………
832,- Kč
Záloha na daň
Superhrubá mzda 18480 * 1,34 = 24 800,Z toho 15% daň =3 720,Slevy – 1970,-(poplatník)
-
967,-(dítě)
Daň po slevách……………………………………………………………
783,- Kč
ČISTÁ MZDA……………………………………………………………. 15 663,- Kč
25
Vidíš, že pan Klusák si z příjmu 18 480,- Kč může spotřebovat pouze 15 663,- Kč.
Zbytek jde do rozpočtu státu a co z těchto peněz máš si řekneme v další kapitole.
PŘÍKLADY:
1. Pan Ubrousek pracuje v úkolové mzdě a jeho hrubá mzda za červen činí 22 154,- Kč.
V Prohlášení k dani uplatňuje 2 vyživované děti.
Jméno
Hrubá mzda
Sociální pojištění (6,5%)
Zdravotní pojištění (4,5%)
Superhrubá mzda
Daň (15%)
Sleva na poplatníka
Sleva na dítě
Daň po slevách
Čistá mzda
Řádky, které nejsou zvýrazněny představují pomocné výpočty pro zjištění čisté mzdy.
2. Pan Králík má ve mzdovém výměru časovou mzdu Kč 80,- na hodinu. Pracoval celý měsíc
a podle docházkového lístku odpracoval 160 hodin. Navíc dostal odměnu Kč 2 000,(patří do hrubé mzdy). Má podepsáno Prohlášení k dani, je svobodný.
26
Jméno
Hrubá mzda
Sociální pojistění
Zdravotní pojištění
Superhrubá mzda
Daň z příjmu
Sleva
Daň po slevě
ČISTÁ MZDA
3.
Paní Horáková pracuje jako účetní a má stanovenou měsíční mzdu Kč 15 000,-.
Pracovala celý měsíc. Má podepsáno Prohlášení k dani, ve kterém uplatňuje 3 vyživované
děti(je rozvedená a děti má ve své péči).
Připomeňme si, že sleva na dítě je brána zároveň jako bonus – nemůže o ni poplatník přijít, ani
kdyby už neměl slevu z čeho odečíst. V tomto případě se sleva mění v bonus a záporná částka se
přičte jako daň plus.
Jméno
Hrubá mzda
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Superhrubá mzda
Daň z příjmu
Sleva na poplatníka
Sleva(bonus)na 3 děti
Daň po slevách ( + )
ČISTÁ MZDA
Vyšlo ti, že čistá mzda paní Horákové je vyšší, než hrubá? Není to chyba, stane se to v případech,
kdy bonus na děti překročí částku soc. a zdr. pojištění. (zaměstnanci s více dětmi a nižší mzdou)
27
DAŇ Z PŘÍJMŮ PODNIKATELE –
ŽIVNOSTNÍKA
Tato daň se počítá stejně jako u zaměstnance. Rozdíl je v tom, že se počítá jednou ročně a to jako
konečná daň a ne záloha.
Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji spojenými s podnikatelskou činností.
Zkuste určit jaké příjmy (druhy příjmů) a jaké výdaje budou spojeny s různými druhy
podnikatelských činností např.:
Autoopravář
Příjmy:
Výdaje (musí být spojeny s podnikatelskou činností, takže např. na dovolenou ne)
Kadeřnice
Příjmy:
Výdaje:
28
Obchod
Příjmy:
Výdaje:
Ve zjednodušeném pojetí rozdíl mezi příjmy a výdaji , které souvisí s podnikáním je základem
pro výpočet daně z příjmů našeho živnostníka. Uplatněnými výdaji jsou kromě výdajů
s podnikáním také platby na sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu činí také 15% ze
základu daně a slevy na dani se uplatňují v roční částce – tzn. slevy , které již známe * 12 měsíců.
PŘÍKLAD:
Pan Dvořák má zámečnickou dílnu. Ve sledovaném roce jeho příjmy za zámečnické práce činily
Kč 326 000,- a jeho uplatnitelné výdaje (materiál, nářadí, odpisy strojů, nájem za dílnu atd…..)
činily 178 000,-. Je bezdětný.
29
Řešení:
Základ daně = 326 000,- - 178 000,- = 148 000,-
15% daň ………………………….22 200,Sleva na poplatníka (roční)……….24 840,-
Daň po slevě ………………………….. ,- Kč
Zkus si příklad vypočítat:
a) příjmy činí 689 000.-
b) příjmy činí 689 000,- a pan Dvořák uplatňuje 1 dítě
c) příjmy činí 689 000,- a pan Dvořák uplatňuje 4 vyživované děti
30
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Podnikatelé a také zaměstnanci, kteří mají souběžně více zaměstnání jsou povinni podat daňové
přiznání na Finanční úřad a to v termínu do 31. 3. v následujícím roce (vyjímku tvoří ti, kterým
účetnictví zpracovává daňový poradce – do 30 .6. následujícího roku)
Z internetových stránek Ministerstva financí se stáhni formulář pro přiznání k dani z příjmu
fyzických osob včetně pokynů pro jeho vyplnění a zkus ho vyplnit podle následujících údajů.
4. FORMY MEZD
Určitě jsi slyšel, že existuje několik způsobů odměňování a je na zaměstnavateli a také druhu
vykonávané práce, jakou formou budeš odměňován.
Základní formy mzdy jsou:
1. časová – odměna je počítána v závislosti na odpracovaných hodinách – zkus
uvést příklady profesí, kde asi bude výhodné tuto formu uplatnit:
2. úkolová – odměna závisí na splnění určitého předem stanoveného úkolu – např.
10,- Kč za jeden kus, 300,- Kč za metr výkopu, 150,- za opsanou stránku…….
Uveď další příklady profesí, kde je výhodné uplatnit tento druh odměny a
zamysli se nad výhodami a nevýhodami uvedených dvou forem odměňování
3. podílová – vychází z podílu zaměstnance na nějakém dosaženém výsledku jeho
práce – tržba v restauraci, v obchodě …..uveď, kde bys tuto formu odměňování
uplatnil a proč?
4. kombinovaná – kombinace předchozích forem např. když chceme zvýšit
zainteresovanost zaměstnance.(číšník pracuje za časovou mzdu - tzn. Ať je nebo
není tržba a navíc je zainteresován podílem na tržbě, takže mu daleko víc záleží
na spokojenosti hostů a návštěvnosti restaurace.)
Uveď další příklady profesí pro odměňování kombinovanou formou:
31
Zkusíme si spočítat hrubou mzdu zaměstnanců v různých formách
odměňování:
Úkolová mzda
Při odměňování úkolovou mzdou bývá stanovena buď norma množství(kolik kusů
výrobků máte vyrobit za hodinu práce) nebo norma času( kolik času potřebujete na
vyrobení jednoho výrobku).
Pří výpočtech je nejjednodušší si vždycky stanovit, kolik Kč dostanu za jeden
výrobek.
PŘÍKLAD 1
Petr Novák pracuje v úkolové mzdě. Časová norma na l kus činí 6 minut. Práce je
zařazena do 8. tarifní třídy – tj. 70,- Kč/hod. V červenci vyrobil 2250 kusů.
Vypočítejte hrubou mzdu za sledované období.
Počet kusů za hodinu………………….. 60 minut / 6………….. 10 kusů
Kč na l kus ……………………………. 70,- Kč/10…………….. 7,- Kč
Kč za 2250 kusů………………………………………………
Hrubá mzda …………………………………….
32
PŘÍKLAD 2
Jan Horák pracuje v úkolové mzdě. Časová norma na 1 kus činí 5 minut. Práce je
zařazena do 9. tar. Třídy tj. 84,- Kč/hod. V srpnu vyrobil 1 520 kusů. Vypočítejte
hrubou mzdu Horáka za srpen:
Počet kusů za hodinu………………………………………………………
Kč na l kus
Kč za 1 520 kusů
Hrubá mzda……………………………………
PŘÍKLAD 3
Jan Kraus pracuje v úkolové mzdě. Norma množství vyrobených výrobků za hodinu
je 12 kusů. Práce je odměňována mzdou 60,- Kč/hod. Zaměstnanec vyrobil v měsíci
květnu 3 000 kusů výrobků. Stanovte jeho mzdu.
Kč na l kus ………………60,-/12 kusy……………..5,- Kč
Kč za 3 000 kusů
Hrubá mzda…………………………………………….
33
PŘÍKLAD 4
Pavel Drábek pracuje v úkolové mzdě. Norma množství vyrobených výrobků za
hodinu je 10 kusů. Práce je odměňována 80,- Kč za hodinu. Zaměstnanec vyrobil
v měsíci květnu 1 950 ks výrobků. Stanovte jeho mzdu.
Kč na 1 kus……………………………………………………………
Kč na 1 950 kusů……………………………………………………..
Hrubá mzda…………………………………………..
Časová mzda – může být stanovena na určitý časový úsek – hodinu, týden, měsíc.
PŘÍKLAD 5
Jana Novotná pracuje v časové mzdě, která činí 50,- Kč /hodinu. Za měsíc květen, který měl
20 pracovních dnů , vykázala na docházkovém lístku 160 odpracovaných hodin. Kolik činí její
hrubá mzda?
Hrubá mzda = ……………………………….
34
PŘÍKLAD 6
Jana Veselá pracuje jako sekretářka a její měsíční mzda činí 12 000,-(v případě, že odpracuje
všechny pracovní dny v měsíci). 2 dny byla nemocná (2 dny pracovní neschopnosti se
neproplácí) a zbytek měsíce odpracovala. Kalendářní fond měsíce března je 20 pracovních dnů.
Kolik činí hrubá mzda Jany Veselé?
Hrubá mzda = ……………………………….
Kombinovaná mzda – kombinace časové a podílové mzdy
PŘÍKLAD 7
Jana Kyselá pracuje jako prodavačka a je odměňována kombinací časové a podílové mzdy a to
takto: hodinový tarif – 50,- Kč /hod. a 0,5% z obratu prodejny. V měsíci březnu odpracovala 20
dnů – tj. 160 hodin a obrat prodejny činí 1 200 000,- Kč. Vypočítejte hrubou mzdu.
Hrubá mzda = ……………………………….
35
PŘÍKLAD 8
Petr Čech pracuje jako číšník a je odměňována kombinací časové a podílové mzdy takto:
hodinový tarif Kč 55,-/hod. a 2% z tržby restaurace. V měsíci lednu odpracoval 21 dnů – tj. 168
hodin a tržba restaurace za leden činila 160 000,- Kč. Vypočítejte hrubou mzdu.
Hrubá mzda…………………………………………..
Další složkou mzdy mohou být příplatky, náhrady mzdy např. za dovolenou, za svátek,
Nemocenské dávky a různé nadtarifní složky mzdy jako odměny, prémie, osobní ohodnocení…
K nejčastějším těmto dalším složkám patří např. náhrada mzdy za dovolenou a přesčasový
příplatek. Najdi na internetu tyto informace:
-
nárok na dovolenou……………………………………………………….….…….…………..
-
výše přesčasového příplatku…………………………………………………………….….
-
příplatek za práci v noci a kdy se jedná o noční práci…………………………….
-
příplatek za ztížené pracovní prostředí…………………………………………………
36
PŘÍKLAD
Jan Urbánek pracuje v časové mzdě a jeho hodinový tarif činí
80,- Kč /hod. a 25% prémie za splnění ukazatelů(prémie se
stanovena z časové mzdy).
Měsíc listopad má 21 pracovních .dnů – tj. 168 hodin.
Na docházkovém lístku má zaměstnanec vykázáno :
- 2. 11. – 4. 11. – řádná dovolená (platí se průměrem
zjištěným za předcházející čtvrtletí)
- zbytek měsíce pracoval a odpracoval 160 hodin(
v případě, že jsi zjistil přesčasovou práci – tj. práci nad 8
hodin denně, bude zaměstnanci poskytnut přesčasový
příplatek ve výši 25% z průměru za minulé čtvrtletí – dle ZP)
-
-
Průměr za minulé čtvrtletí činí 106,-/hod
-
Dále zaměstnanec obdržel odměnu Kč 2000,-
V prohlášení uplatňuje jedno vyživované dítě
37
ÚKOLY :
- vypočítejte hrubou a čistou mzdu zaměstnance
Tabulka pro výpočet:
Jméno a příjmení
JAN URBÁNEK
Odpracované dny/hodiny
Neodpracované dny/hodiny
Základní mzda
Prémie
Odměna
Přesčasový příplatek
Náhrada mzdy (za dovolenou)
Hrubá mzda
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Superhrubá mzda
Daň před slevou
Sleva na poplatníka
Sleva na dítě
Daň po slevách
Čistá mzda
38
5. OSOBNÍ KORESPONDE NCE
Nedělám si iluze, že jste v poslední době napsali nějaké dopisy a možná tuto kapitolku
považujete za zbytečnou. Pro osobní komunikaci s rodinou, přáteli a např. spolužáky určitě
volíte jinou formu než psaní dopisů – telefon, SMS, mail nebo ICQ.
V životě ale může nastat situace, kdy forma osobního dopisu je vhodnější (blahopřání,
kondolence….) nebo nezbytná (kdy příjemce nemá přístup na internet ani telefon).
Proto si stručně shrneme zásady psaní dopisů a hlavně adres na obálky(chcete odeslat např.
objednávku, nebo kupon do soutěže..)
Soukromé dopisy
-
odráží úroveň vztahů mezi lidmi, vyjadřování souvisí s tím, kdo
komu píše. V dopisech neznámému adresátovi bude zdvořilé a
věcné, čím je vztah přátelštější, tím bude tón dopisu srdečnější.
-
Jestliže adresát nezná naši adresu zcela bezpečně, uvedeme ji v levém
rohu nahoře.Nespoléháme, že je uvedena na obálce(příjemci tím
usnadníme práci při odpovědi)
Formální dopisy – obracíme se na osoby méně známé nebo neznámé, např. když žádáme o
informace, odpovídáme na inzeráty, píšeme doporučení, omluvenky apod.
PŘÍKLAD:
1. Napište svému třídnímu učiteli omluvný dopis za vaši nepřítomnost z důvodu např.
onemocnění.
39
2. Najděte si v tisku soukromý inzerát a napište na něj odpověď.
40
Přátelské dopisy
-
Píší se příbuzným a přátelům. Nejdříve bychom měli vyjádřit pozornost adresátovi,v
průběhu psaní mít na mysli jeho situaci a neměli bychom psát pouze o sobě.
Osnova dopisu:
1. Oslovení, zájem o adresáta
4. Vlastní sdělení
5. Zakončení (přání, pozdrav)
PŘÍKLAD:
napište dopis příteli nebo příbuzným, u kterých chcete na dovolené přespat několik nocí.
41
Psaní adres na obálky
-
má obsahovat pouze údaje potřebné pro doručení zásilky. Nesmí být napsána červeně
ani světélkující barvou, na cenných psaních nesmí být žádný údaj podtržený. Na konci
řádků není čárka ani tečka.
-
Adresu píšeme do adresního pole vymezeného orientačními značkami nebo do adresních
linek a rámečků pro číslice poštovního směrovacího čísla.
Obálky bez orientačních značek
SEDUX s.r.o.
Výroba nábytku
Máchova 36
400 07 Ústí nad Labem
Obálka s předtištěnými orientačními značkami
Paní
Paní
Anna Pokorná
Anna Pokorná
Nerudova 790
Nerudova 790
783 91 Uničov
783 91 Uničov
Obálky s předtištěnými linkami
- adresu píšeme do předtištěných linek viz předchozí vzor.
42
Adresy s odlišným způsobem doručení
Pan
Josef Dvořák
Poste restante
772 00 Olomouc
Pan
Rudolf Horník
P.O.BOX 134
710 00 Ostrava 10
Doporučené dopisy
-
v případě, že potřebuješ mít jistotu, že dopis byl doručen a také doklad o zaslání, jedná se
o doporučenou zásilku. Adresu napíšeš známým způsobem, do levého horního okraje
obálky napíšeš svoji adresu pod značku od.(odesilatel) a vyplníš tzv. podací lístek, který
ti na poště potvrdí razítkem.
Podací lístek
Posíláme-li jakoukoliv jinou než obyčejnou zásilku, musíme vyplnit podací lístek.Všechny
zásilky, které dostanou číslo podání – tedy ty jiné než obyčejné, se označují jako zásilky zapsané.
Ve všech případech podání je povinnost vyplnit kolonky odesílatele a adresáta (odesílatel jsme
my, adresát ten, komu je zásilka určena). V případě, že posíláme něco na dobírku(tzn.,že za to
budeme chtít poslat zpátky peníze), uvádí se částka, kterou požadujeme do kolonky dobírka.Do
kolonky cena můžeme uvést částku u jakékoliv zapsané zásilky a je na pracovníkovi přepážky,
doporučit klientovi vhodnou službu.Cena je částka, na kterou je zásilky pojištěna.Odesílatel by ji
měl odhadnout podle zásilky, kterou posílá.Při případné reklamaci musí odesílatel doložit obsah
43
zásilky, podle něj pak bude proplacena reklamovaná částka. Reklamovat zásilku můžeš do l roku
od podání na kterékoliv poště v ČR – a to zadarmo.
Všechny výše zmíněné kolonky jsou silně orámované, jiné kolonky nevyplňuj!!!!!
A když už máš podací lístek vyplněný, nech si jej potvrdit a dobře uschovej, kdyby se se zásilkou
něco stalo.
PŘÍKLAD:
Posíláš na adresu školy omluvenku a chceš mít doklad o zaslání. Vyplň uvedený podací lístek.
44
Větší zásilky, balíky
V případě, že tvá zásilka má vyšší hmotnost než 1 kg, popř. se jedná o balík, musíš postupovat
podle požadavků poštovního řádu.
ÚKOLY:
Uvedené adresy napiš ve správné úpravě na různé druhy obálek, které máš k dispozici
(s předtiskem i nepředtištěné), poštovní směrovací čísla vyhledej v seznamu PSČ nebo na
internetu.
1. LOPAX s.r.o., Mánesovo nám. 120, Kroměříž
2. Ing. Jiří Barbořík, Smetanova 658, Bystřice nad Pernštejnem
3. Obecní úřad, odbor výstavby, paní L. Houdková, Mohelnice
4. Pan Jan Sivák, Štúrova 26, Košice, Slovensko
6. POŠTOVNÍ POUKÁZ KY
Hotovostní placení
-
jde o platbu hotovými penězi. Ty platíš za běžné nákupy zpravidla hotovými
penězi(případně bezhotovostně platební kartou). Při těchto platbách je dobré si vzít a
zkontrolovat doklad o zaplacení – paragon a při větších částkách jej schovat pro
případnou reklamaci.
45
-
Se uskutečňuje při platbách – z ruky do ruky- , nebo prostřednictvím dokladů :
a) šeků
b) poštovních poukázek
c) pokladních složenek (doklad pro hotovostní vklad na účet)
d) výběrních lístků (doklad pro hotovostní výběr z banky)
O vyplňování šeků, pokladních složenek a výběrních lístků se dozvíš v kapitole o bankovních
tiskopisech. Dnes si řekneme něco o vyplňování formulářů na poště, v případě, že chceš využít
služeb České pošty a nevíš si rady s vyplněním kolonek v poukázkách.
Nejdříve si ujasníme, jakou poukázku použít. Jestliže chceme poslat doporučený dopis, balík,
cenné psaní, zásilku na dobírku atd. použijeme podací lístek(viz předchozí kapitola). Pokud ale
někomu posíláme peníze, musíme si vybrat z několika typů poštovních poukázek – podle toho,
jak chceme peníze poslat.
Obecné pokyny pro vyplnění:
-
všechny poštovní poukázky vypisujeme čitelně – nejlépe hůlkovým písmem, nesmíme
psát inkoustovou tužkou, obyčejnou tužkou nebo jednorázovým perem, které lze opravit
zmizíkem.
-
Všechny poštovní tiskopisy lze vyplnit také strojem nebo vytisknout na počítači
-
Údaje musí být přesné (tedy včetně PSČ, dodací pošty)
-
V textu nesmíme škrtat
ÚKOLY:
Vyplň podací lístek:
a) prodal jsi na Aukru nepoužívaný posilovací stroj - adresa kupujícího – Adam Kupka,
Smetanova 1546, České Budějovice (PSČ najdi na internetu nebo v seznamu)
46
47
b) posíláš přihlášku na studium na VŠB v Ostravě, Fakulta strojní, studijní oddělení, Kolejní
152, Ostrava - Poruba
A nyní budeme posílat peníze:
Poštovní poukázky
Úvodní upozornění:
-
na poukázkách se uvádějí číselné hodnoty a ty musíme do kolonek pro čísla vepisovat
tak, aby čísla byla zarovnána vpravo (to znamená, že zprava nesmí zbýt žádné volné
políčko)
48
-
prázdná místa vedle uvedené částky musí být proškrtnuta dvěma vodorovnými čárkami
(něco jako – rovná se =, tomu se říká zamezovky
-
pokud je částka uvedena v celých korunách, do kolonky pro haléře se uvádějí nuly
-
když zapisujeme částku slovy, píše se číslovka dohromady, na začátku s velkým
písmenem (i zde se místo před a za údajem proškrtává) např. =Jednostodvacet=
-
vždy musíme vyplnit obě části poukázky, hlavní díl je zúčtovacím dokladem České pošty,
podací lístek zůstává odesílateli a slouží mu jako doklad pro případnou reklamaci.
Poštovní poukázka A
-
tato poukázka nám slouží k poslání peněz na účet adresáta
-
platíme jí na účty různých organizací – např. školné v jazykové škole, elektřinu,
stravné v jídelně….
-
bílá pole jsou počítačově zpracována a proto je musíme vyplňovat velkým hůlkovým
písmem
49
informace k jednotlivým kolonkám:
Částka Kč
-
údaj se uvádí zarovnán vpravo, pokud je částka v celých korunách, uvedou se místo
-
haléřů nuly, prázdné místo před údajem musí být vyplněno zamezovkou
Číslo účtu
-
jedná se o povinný numerický údaj označující účet, na který peníze posíláš
-
číslo může být členěno na maximálně šestimístné předčíslí a maximálně
desetimístnou(vždy povinnou) základní část, předčíslí se uvádí před dělící čárkou (silněji
vyznačena)zarovnané vpravo d dělicí čáře, základní část čísla se uvádí na dalších deseti
místech zarovnaná opět vpravo, je-li kratší než 10 míst, volná místa k dělicí čáře se
vyplní nulami.
-
Na hlavním dílu se pomlčka oddělující předčíslí od čísla neuvádí, na podacím lístku ji lze
uvést
-
Příklad:
Hlavní díl: 190036478051
Podací lístek: 19-36478051/0100
Kód banky
-
povinný čtyřmístný údaj označující kód banky, u které je veden účet, na který platbu
posíláme
-
na podacím lístku se uvádí za číslem účtu oddělený lomítkem(19-36478051/0100)a
Konstantní symbol
-
není povinný údaj¨
-
pokud se uvádí, jedná se max. o čtyřmístný numerický údaj určující charakter platby,
zarovnává se vpravo
50
Variabilní symbol
-
není povinný údaj
-
pokud se uvádí, jedná se o max. desetimístný numerický údaj sloužící majiteli účtu
k identifikaci platby (rodné číslo dítěte, za které škole platíte lyžařský kurz)
-
jiné znaky než číslice nejsou povoleny, zarovnává se vpravo
Specifický symbol
-
stejné jako u variabilního symbolu
Odesílatel
-
povinný údaj, který je vyhodnocován a dále zpracováván výpočetní technikou a slouží
majiteli účtu pro identifikaci platby
-
při ručním psaní musí být psán hůlkovým písmem
Zpráva pro příjemce
-
jedná se o nepovinný údaj¨
-
v případě, že je zapsán, musí být hůlkovým písmem, slouží pro identifikace platby
Adresa majitele účtu
-
jedná se o povinný údaj
-
nemusí být napsána hůlkovým písmem
Podací lístek
-
nemusí být vyplněn hůlkovým písmem
-
údaje se musí shodovat s údaji v pravé části poukázky – v hlavní části
-
kolonka účel platby je na podacím lístku nepovinná
51
Jestliže jsme majitelem Postžira nebo Postkonta, máme možnost neplatit poukázku hotově,
ale zaplatit ji převodem peněz z účtu na účet. V takovém případě vyplníme v horní části
hlavního dílu povinné údaje a dolní část poukázky silně červeně orámovanou – jedná se o
kolonky datum splatnosti, číslo našeho účtu – na vrub a datum s naším podpisem.
V případě, že nemáme účet u ČSOB – Poštovní spořitelny, máme ještě jednu možnost, jak
platit peníze převodem z účtu. Vyplníme na zadní straně poukázky příkaz k úhradě.
Vyplněny musí být všechny kolonky tohoto příkazu, přední stranu vyplňovat nemusíme.
-
Poukázka A – doklad V se používá velmi často. Firmy, které jsou příjemci
-
peněz, uzavírají s poštou smlouvu, na jejímž základě jim pošta fakturuje cenu za tuto
službu. Odesílatel za tuto službu neplatí.
ÚKOL:
vyplň poštovní poukázku na platbu:
a) oddílu karate platíš pololetní smluvenou částku školného Kč 2 500,-
52
53
b) zaplať si roční předplatné svého oblíbeného časopisu:
54
Poštovní poukázka B
– slouží k proplacení hotovosti z účtů bank. Občasné tak dostávají například přeplatky
elektřiny, plynu, ty tak můžeš dostat peníze od rodičů z jejich účtu. Na poukázce je vytištěn
plátce – odesílatel peněz. Částku v hotovosti si vyzvedneš na poště po prokázání průkazem
totožnosti.
Poštovní poukázky C
–
slouží k proplacení peněz zaslaných hotově od odesílatel k adresátovi(může se jednat o
fyzickou nebo právnickou osobu)
–
Nemá předtištěné údaje o odesílateli ani adresátovi.
–
Povinná k vyplnění jsou silně orámovaná pole
–
Platba může být různými způsoby omezena – v takovém případě máme možnost
zaškrtnout i některé z políček tence červeně orámovaných
lhůtu pro výplatu – jako odesílatel můžeme určit poslední den pro výplatu částky v rozmezí
10 – 30 dnů po odjí poukázky, jestliže to chceme učinit, uvedeme příslušné datum do
kolonky (jestliže tak neučiníme, peníze budou vyplaceny ve lhůtě 25 dnů od podání
poukázky)
nevyplácet před – máme také možnost využít službu termínované výplaty, ale pozor, za
tuto službu se doplácí, znamená to, že peníze nebudou adresátovi předány před dnem, který
uvedeme do kolonky
do vlastních rukou – opět se jedná o placenou službu, ale zaškrtnutím v políčku jsme
zajistili, že peníze dostane výhradně osoba uvedená v kolonce adresát
- do vlastních rukou zmocněnci, zákonnému zástupci – nová placená služba, kdy peníze
může převzít buď adresát nebo osoba k tomu zmocněná „Prohlášením“ vydaným u
přepážek České pošty.
dodejka – placená služba, kterou získáme potvrzení, že částka byla vyplacena adresátovi,
stačí, označíme-li políčko křížkem.
55
Poštovní poukázka D
-
slouží k tzv. telegrafickému poslání peněz, to znamená, že peníze jsou adresátovi
doručeny ještě ten samý den, kdy je posíláme, v případě technických problémů
nejpozději druhý den
-
vyplnění podobné jako u poukázky C
-
povinné údaje – silně orámované
-
možnost omezení – stejné jako u C
56
Česká pošta poskytuje také službu SIPO
-
to umožňuje provádět všechny pravidelné plaky – voda, plyn, nájem, pojištění… jednou
platbou na základě přiděleného spojovacího číslu. Zaplatit můžeš:
-
bezhotovostně inkasem z účtu – nejjednodušší způsob, kdy máš zřízený účet a při tebou
určených platbách provede banka převod z tvého účtu na účet , který určís
-
jednorázovým příkazem k úhradě
-
hotově u přepážky na poště
-
u doručovatele.
Zkusíme si vyhotovit pár příkladů na vyplnění tiskopisů potřebných pro výše popsané transakce
s penězi.
PŘÍKLADY:
1. Od přítele máš vypůjčeno 5 000,- Kč. Lhůta splatnosti ještě není, ale přítel se ocitl ve
finanční tísni a tak jste se telefonicky domluvili na splátce ve výši poloviny dluhu. Peníze
mu zašli poštou a zkus zabránit tomu, aby se dostali do cizích rukou.
57
2. Na základě pořadu v TV jsi se rozhodl věnovat Kč 1 000,- na podporu psího útulku
v Olomouci. Adresa je DUHA – psí útulek v.o.s., U Letiště 158. 770 00 Olomouc, číslo účtu
1002756335/2700.
3. Pracuješ v Praze a bojíš se, aby se ti neztratily vydělané peníze. Proto si část výplaty
zasíláš domů, kde je přebírají rodiče. Zkus i variantu, že peníze zašleš na účet rodičů.
58
Tak to je vše, ještě jedna rada – adresa odesílatele je povinná pouze u zapsaných zásilek, ale
pošta doporučuje, aby byla na všech zásilkách (pokud je např. adresát neznámý – odstěhoval se
atd. , aby bylo možno zásilku vrátit)
7. FORMULÁŘE BĚŽNÉHO Ž IVOTA
59
Vydání řidičského průkazu









podmínka vydání řidičského průkazu při jeho udělení nebo rozšíření je podmíněna
úspěšným složením zkoušky z odborné způsobilosti.
žádosti o vydání ŘP vyřizují příslušná pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí
s rozšířenou působnosti
žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci
tiskopisy žádosti lze vyzvednout na kterémkoli pracovišti evidence řidičů obecních úřadů
tiskopis žádosti nelze kopírovat ani využít elektronickou formu podání. Je nezbytné použít
vždy originál žádosti, žádost nesmí být přehýbána nebo jakkoli zmačkána, deformována.
Poškozené žádosti budou vyřazeny.
k žádosti je potřeba předložit: 1)žádost o řidičské oprávnění/vydání řidičského průkazu,
2)doklad totožnosti (občanský průkaz/pas) 3) jednu barevnou nebo černobílou průkazovou
fotografii (35x45mm )
žádosti se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů
ŘP je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci
vydání ŘP je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50,-Kč
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpis údajů z registru
řidičů
-
-
podat písemnou žádost má právo:
1) fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené
2) fyzická nebo právnická osoba(FO, PO) na
základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným
orgánem.
žádosti o výpis z evidenční karty řidiče se podávají na příslušném odboru obecního
úřadu nebo na magistrátu města
pro podání žádosti není stanoven žádný tiskopis
lhůta pro vyřízení je zákonem stanovena na 30 kalendářních dní od podání žádosti o
výpis z evidenční karty řidiče
vyřízení žádosti ze zákona podléhá správnímu poplatku ve výši 15,-Kč za každou
započatou stranu, 15 Kč pro tisk, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky
60
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu





držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození
nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu
úřadu obce
v případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu
oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto
skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu ŘP policii,
přesto takový postup doporučujeme
další doklady, které je nutné předložit, jsou doklad
totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě
poškození ŘP i ŘP, a jednu barevnou nebo černobílou
fotografii 35x45mm spolu s vyplněnou žádostí o
vydání ŘP.
obecní úřad vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení ŘP, které jako náhrada ŘP platí
pouze na území ČR na dobu 30 dnů.
správní poplatek za vydání dluhopisu ŘP je stanoven ve výši 50,Kč
Postup pro účastníky dopravní nehody
Dopravní nehoda představuje pro její aktéry většinou
otřesný zážitek s vysokým psychickým vypětím. Vše se
ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné
situaci zachovat. Zásadní změny přináší i nový zákon,
který od ledna letošního roku bude ohlašování
dopravních nehod upravovat.
Od nového roku v případě dopravní nehody budeme
povinni volat policii v případě škody vyšší 100 000 Kč.
Kdy tedy volat policii?






Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo usmrcení osoby.
Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě
vyšší než 100.000 Kč.
Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např.
k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.).
Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození
její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového
zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin
z vozidla).
Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit
plynulost provozu
Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.
61
Bez policie? Sepište o nehodě záznam!
Zákon stanovuje od ledna 2009 účastníkům nehody jednu úplně novou
povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci
nehody povinni sepsat záznam o dopravní nehodě.
Evropský záznam o dopravní nehodě
ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky,
identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam
podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně
viníka dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený
formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní
nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit sebou v autě.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout při sepsání záznamu o nehodě,
zavolejte k nehodě policii. Úvahy o zavedení platby za její výjezd k nehodě byl nakonec ze zákona
vyňat. Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí
přestupku.
Desatero správného postupu při dopravní nehodě
1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody
(zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník).
2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění
některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte
v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné
služby)
3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní
nehody a případně nehodu oznamte na policii (Pozor povinnost přivolat policii se vždy
řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo).
4. Pokud došlo k nehodě na zdraví a nebo k poškození obecně (např. veřejné osvětlení,
komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné
přivolat policii
5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci,můžete vozidla
odstranit pokud:
a. je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel
62
b. shodli jste se na odstranění s ostatními účastníky DN a toto nebude na škodu
sepsání společného záznamu
6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie, společně s dalšími účastníky DN sepište
společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský
záznam o nehodě“. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutná pro řádné
zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech
evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě,
že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe,
můžete záznam provést na jakýkoli jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech
účastníků nehody.
7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka
(jste-li na zavinění nehody dohodnutí)
8. Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční
linku vaší pojišťovny, za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti,
že v rámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby! Asistenční linku
kontaktujte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.
9. Nezapomeňte, že pro lepší prokázaní vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě
nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.
10. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém
účastníkovi DN. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle
(registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště-sídlo),
údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti
ZK).
63
ÚKOL Č.1:
Sepiš Záznam o dopravní nehodě a zkus jej se sousedem – účastníkem nehody sepsat.
ÚKOL Č.2:
Vyplňte formuláře dle svých osobních údajů.:
1. Žádost o vydání ŘP
2. Výpis karty řidiče
3. Výpis bodového hodnocení řidiče
4. Přihláška k registraci vozidla
5. Technický popis silničního motorového vozidla
6. Žádost o vyřazení vozidla
64
65
66
67
68
69
70
71
Trvalé bydliště
Místo trvalého pobytu patří k základním identifikačním osobním údajům, které každý člověk
používá prakticky každodenně. Potřebuješ ho na poště, v bance, při hledání zaměstnání i při
jakémkoliv jednání s úřady. Bez trvalého bydliště jako by člověk ani nebyl. Zákon o evidenci
obyvatel proto stanoví, že místo trvalého pobytu musí mít
každý obča n České republiky.
Z ryze praktických důvodů by měl být každý občan přihlášen
tam, kde skutečně bydlí nebo se dlouhodobě zdržuje.Zákon
však stanoví, že místo trvalého pobytu si může občan sám
zvolit a to zpravidla tam, kde má rodiče, rodinu nebo
zaměstnání. \Místem trvalého pobytu přitom může být třeba
ubytovna nebo chata, která je označena evidenčním číslem.
Dokonce i každý bezdomovec má zaevidováno nějaké trvalé
bydliště. V mnoha případech to může být adresa ohlašovny
v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen.
Údaj o trvalém pobytu má jen evidenční charakter
-
zákon výslovně stanoví, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná
práva k objektu či jeho části.
-
Přihlásit se v příslušné ohlašovně úřadu v místě svého nového trvalého pobytu by se měl
občan do tří dnů poté, co u něj k této změně došlo. Kromě vyplnění přihlašovacích
tiskopisů musí doložit doklady o vlastnictví domu či bytu nebo jiný doklad opravňující ho
k jejich užívání nebo úředně ověřený souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému
pobytu.Souhlas vlastníka se nevyžaduje, pokud si občan zvolí místo trvalého bydliště
v místě trvalého pobytu svého příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela.
Přechodné bydliště už neexistuje
Opatrnost při povolování přihlášení k pobytu je na místě
Zákon sice jasně říká, že z údaje o místě trvalého pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, kde
je občan přihlášen, ani k vlastníkovi tohoto objektu. To však neznamená, že by kvůli údaji o
místě trvalého pobytu člověka, ze kterého se vyklube notorický dlužník, nemohl dojít vlastník
domu k úhoně.
Případů, kdy člověk nadělá spoustu dluhů a pak zmizí je v poslední
době čím dál víc. Soudní exekutor, který rozhodne o provedení exekuce
prodejem movitých věcí povinného, nejdříve vyrazí na adresu trvalého
pobytu. Zákon mu umožňuje násilně vniknout do bytu a zabavit a
posléze prodat věci, o kterých má důvod předpokládat, že jsou
povinného. Nezastaví ho ani to, že na zvonku je úplně jiné jméno a
majitel bytu či domu se pak nestačí divit.
72
Druhou možností je, že údaje o trvalém pobytu zneužije podvodník, který si nechá kvůli údajně
ztraceným klíčům otevřít byt, kde dříve bydlel.
Jak se bránit
Hlavně je třeba si dobře rozmyslet, komu dovolíte, aby se k trvalému pobytu u vás přihlásil.
Pokud to nájemníkovi či podnájemníkovi povolíte, důrazně požadujte, aby vás informoval o
všech osobách, které s ním budou žít ve společné domácnosti. Po ukončení pronájmu je nutné
zajistit neprodlené odhlášení těchto osob,dobré je také odstranit jmenovky všech bývalých
uživatelů z dopisní schránky, zvonků…
Jste-li vlastníkem objektu či bytu, příslušná ohlašovna na místním úřadu vám musí na vaši
žádost sdělit jména a data narození osob, která jsou ve vašem domě či bytě přihlášeny
k trvalému pobytu.
ÚKOL:
vyplňte přiložený přihlašovací lístek dle svých osobních údajů.
73
Uzavření manželství
Žadatelem může být:
-
občan starší 18 let
-
občan mladší 18 let, ale starší 16 let na základě rozhodnutí
soudu o povolení uzavřít manželství
Místo podání žádosti, způsob podání a náležitosti žádosti:
-
u matričního úřadu dle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců, v případě církevního
sňatku zvolené církve nebo náboženské společnosti
-
žádost se podává písemně¨
-
žádost je možno vyzvednout ne městském úřadě pověřeném vedením matriky, u orgánu
zvolené církve
Další doklady potřebné k vyřízení žádosti:
-
rodný list
-
občanský průkaz¨
-
je-li občan rozvedený – rozhodnutí soudu o rozvodu
-
je-li ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela
-
jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a pas
-
doklad o státním občanství
-
potvrzení o místě trvalého pobytu a o rodinném stavu
-
a další doklady
Správní a jiné poplatky:
-
bez poplatku – ve stanovený oddávací den a před matričním
úřadem příslušným dle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců
-
1 000,- Kč – mimo stanovenou dobu a mimo úředně stanovenou
místnost
-
1 000,- Kč – pokud jeden ze snoubenců není přihlášen
k trvalému pobytu v ČR
-
2 000,- Kč – pokud ani jeden ze snoubenců není přihlášen k trvalému pobytu v ČR
74
ÚKOL:
na přiloženém formuláři vyplňte potřebné údaje pro případ, že byste chtěli uzavřít manželství.
75
76
77
8. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Po úspěšném ukončení studia na učebním oboru, střední škole popř. vysokoškolského studia se
ocitáme před problémem najít si zaměstnání – uplatnit své nabyté znalosti a také zajistit
finančně své potřeby.
Možnosti získávání informací o volných místech:
-
z tisku – běžný většinou denní tisk s inzertní přílohou nebo speciální noviny, věnující se
přímo nabídkám pracovních příležitostí – např. Profit, Annonce, Avízo atd. – najdi na
trhu noviny s touto inzercí a zkus vyhledat volné pracovní příležitosti pro svoji
kvalifikaci
-
pracovní úřady – konzultanti by vám měli nabízet práci, je však dobré sledovat nabídky
práce aktivně, na internetu najdete nabídky práce ze všech okres.
-
Pracovní internetové portály – mají proti inzertním portálům navíc užitečné
nástroje jak pro pracovníky, tak pro zaměstnavatele, např. vytváření životopisů,
automatické zasílání nabídek na e-mail, přímý odkaz na zaměstnavatele,databáze
uchazečů o práci, poradenství. Příklady velkých portálů v ČR – www.prace.cz,
www.sprace.cz, www.jobpilot.cz.
-
webové stránky firem, u nichž by si rád našel práci
-
informace od známých – každý si určitě jednou řekl, že takové dobré místo jako má ten
a ten je možné sehnat jedině přes známé. A asi má pravdu, Takže pokud hledáte práci
„rozhoďte sítě“ i mezi své známé ať se v práci poptají jestli firma nehledá nového
zaměstnance. Informace o spoustě volných míst se neobjeví ani v inzerátech ani
v nabídce úřadu práce(obzvláště v období krize)
78
-
škola – nabídky firem, které se obracejí přímo na konkrétní školy se zájmem o jejich
absolventy
-
Vyhledávače práce – jsou v ČR poměrně novinkou. Jejich velké výhody nejsou
zatím obecně známé. Hlavní výhodou je to, že obsahují nabídky práce ze všech
ostatních zdrojů- inzerce v novinách, úřady práce a personální agentury.
Nemusíte tedy procházet všechny tyto zdroje.Druhou výhodou je
jednoduchost při hledání dle místa bydliště. Vyzkoušejte: www.najdijob.cz
-
Personální oddělení firem – aktivně se ptát na práci přímo u firmy může být výhodné.
Spousta firem nezveřejňuje inzeráty na nové zaměstnance, někde také ocení vaši
aktivitu. Pokud přijdete osobně, doneste si sebou životopis či jiné doklady o praxi nebo
vašich dovednostech.
-
Personální agentury –jsou odborníci na hledání zaměstnanců. Výhodou je
profesionální pomoc z jejich strany- vypracování životopisu, návrh jaké
zaměstnání hledat na základě testů osobnosti a vzdělání. Najdete je na
stránkách Ministerstva práce a sociálních věci:
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace
ÚKOL:
Vyhledejte prostřednictvím zmíněných zdrojů informace o volných místech ve vašem oboru
popř. alternativní možnosti zaměstnání ( řidič atd..) a to v místě bydliště, popř. volná místa v ČR
s možností ubytování.
Vypište profesi, požadavky, podmínky zaměstnání – plat…, kontaktní adresy a telefonní čísla
79
Co dělat, když se nedaří?
Nezakrnět
-
nastal vhodný čas, aby si absolvent bez práce navýšil kvalifikace, ať už formou
sebevzdělávání, nebo prací na částečný úvazek (možnost dalšího studia, rekvalifikačních
kurzů…..)
Zkusit cizinu
-
různé studentské agentury zprostředkují
zahraniční stáže a brigády, které jsou dobré
pro zlepšení jazykových dovedností, získání
zkušeností a možnost výdělku
80
81
Jít do nultého ročníku
- pro středoškolské absolventy je efektivní využít další rok na pomaturitním studiu jazyka.
Zaplatíte sice asi 30 tisíc korun, ale kromě zvýšení kvalifikace neztratíte status studenta.
ŽIVOTOPIS
Životopis nebo-li Curriculum Vitae ( zkráceně CV) je vaší první a – až do případného pozvání na
pohovor- jedinou vizitkou, která rozhoduje o vaší budoucnosti a s tímto vědomím byste k jeho
sepsání měli přistupovat. Tento klíčový moment vás reprezentuje a mnohé o vás vypovídá, takže
si s jeho přípravou dejte opravdu záležet!!!!
82
-
Při jeho vytváření dbejte na přehlednost a grafickou jednoduchost, piště stručně,
výstižně a hlavně pravdivě.
-
Uváděné zkušenosti seřaďte
chronologicky a zpětně, tedy
od současného zaměstnání až
po první a od nejvyššího
dosaženého vzdělání až
k nejnižšímu. Pro každou
činnost uveďte období, název
školy nebo firmy, popis
pracovní náplně, případně
vaše úspěchy.
-
Vyzdvihněte své aktivity a
zájmy, zvláště pokud
podporují váš profesní cíl,
nebo ukazují vaši inteligenci a
rozhled- pokud jste absolvent
bez praxe a máte málo
pracovních zkušeností,
zmiňte se o absolvovaných
školních soutěžích, brigádách
atd. Piště však jen o tom, co
s hledanou pozicí souvisí.
-
Do životopisu nikdy
nedávejte fotografie
z dovolené nebo se svými
domácími mazlíčky. Dávejte
k němu jen fotografie focené
od profesionálů(např. fotky
na pas nebo občanský
průkaz)
-
Nerozvíjejte zde okrajová témata jako třeba že jste filatelista nebo že rádi lepíte letadla,
to personalisty moc nezajímá.
-
Rozhodně v životopise nikdy nelžete o vašem vzdělání nebo zkušenostech, dříve nebo
později se to projeví.
83
Tvoříme strukturovaný životopis
Zde si popíšeme jak by měl takový životopis vypadat a zkusíme si jej sestavit s tím, že jej budeme
moci po ukončení současného studia, případně doplněný o další vzdělání použít pro hledání
zaměstnání.
Osobní informace
V první řadě jsou Osobní údaje, kde zadáte své jméno a příjmení, datum narození a občanství.
Měl by zde být i nějaký základní kontakt na vás, tedy buď email nebo telefonní číslo a adresa. U
e-mail adres je vhodné, pokud nemáte, si zřídit obecnou adresu např. [email protected],
protože uvádění adresy např. korba, xena, hezoun atd….nejsou pro tento případ vhodné.
Dávejte si pozor na aktuálnost těchto údajů, nesprávné údaje také snižují body.
Historie pracovních zkušeností
Tato část je velmi důležitá.Zde byste měli vypsat seznam vašich nynějších nebo předchozích
profesí. Postupujte od té nynější, po nejstarší. Brigády, které nesouvisí s profesí, na kterou byste
se rádi dostali sem nepište.
Pište jen práce, které hráli nějakou významnou roli ve vašem životě (těžko bude zaměstnavatel
zajímat, že jste v červnu 2008 trhali na brigádě jablka)
Vzdělání
Zde je prostor pro vypsání vašeho dosaženého vzdělání postupně od nejnovějšího – tedy např.
Střední škola – Střední odborné učiliště.
Nepište zde základní školu. Tu už snad v dnešní době má každý a to, kde jste na ni chodili
vyplývá z místa vašeho bydliště a není pro získání místa důležité.
Schopnosti, znalosti a dovednosti
Zde bodově popište co zvládáte a co vám je vlastní. Měly by se tu objevit schopnosti, které byste
rádi uplatnili ve své budoucí práci a uvádějte, jak moc jste v dané dovednosti zdatný – např.
absolvent, začátečník, pokročilý, aktivní (pasivní) znalost jazyka…
84
Kurzy a školení
V tomto bodě vypište všechny vaše získané oprávnění nebo osvědčení – např. řidičský průkaz,
certifikát z jazyka, svářečský průkaz…..
Zájmy a koníčky
Napište velice krátce vaše zájmy – bodově a věcně.
Teď je váš životopis hotov
A ještě rada na závěr – než začnete hromadně rozesílat jeden a ten samý životopis, zkuste si před
každým zaměstnáním, na které chcete životopis poslat jej znovu pročíst a zamyslet se nad tím,
zda by se nehodilo ještě dopsat nějakou dovednost nebo brigádu, která s požadovaným místem
má souvislost.
ÚKOL:
1. Dle předchozích pokynů napište svůj životopis pro hledání zaměstnání. Nejvyšší
dosažené vzdělání uvádějte kladný výsledek vašeho současného studia. Tento životopis
pak po ukončení školy můžete využít v praktickém životě.
2. Na internetu najděte formuláře pro zpracování životopisu , vyplňte je a tisk si ponechte
pro stejný účel, popř. uložte na flaschku.
3. Pokuste se sestavit životopis v cizím jazyce, který studujete.
85
86
Průvodní – motivační dopis k životopisu
Takže jsme napsali svůj životopis a je dobré jej doplnit tzv. Průvodním dopisem.
Jedná se o dopis, ve kterém se představíte, napíšete o sobě vaše praktické znalosti a zkušenosti a
pokusíte se vypíchnout vaše dobré vlastnosti. Vlastně se snažíte přesvědčit personalistu, že vaše
motivace získat místo je tak vysoká, aby si vybral právě vás.
Je dobré tento dopis psát věcně a nechodit tzv. kolem horké kaše. Pokud napíšete kvalitní
motivační dopis, je vysoká pravděpodobnost, že personalistu zaujmete a on na přijímací pohovor
pozve právě vás.
Rozsah dopisu je max. jedna strana A4.
87
Co by měl obsahovat průvodní – motivační dopis?
-
komu je určen – název firmy
-
datum napsání dopisu
-
titulek – o co žádáte
-
oslovení – vážená paní – pane
-
obsah daného dopisu – důvod vašeho zájmu, vaše přednosti a předpoklady pro výkon
dané funkce)
-
podpis
-
adresa
-
přílohy – fotografie, životopis
Obsah motivačního dopisu
1. Úvod – představte se a pokračujte rovnou k důvodu proč píšete. Napište pozici, o kterou
máte zájem, buďte věcní.
2. Hlavní část dopisu, aneb pro vy jste nejlepší – tady už je vám jasno – vypíchněte své
přednosti, vlastnosti a dovednosti a popište, v čem by spočíval přínos pro firmu.
3. Závěr dopisu – požádejte o osobní setkání a uveďte kontakt na sebe a dobu, kdy vás
mohou kontaktovat.
Vyvarujte se gramatických chyb a přílišného užívání frází, neupozorňujte na své slabší stránky,
ani finanční požadavky se v průvodním dopise nehodí uvádět.
Vzor obsahu průvodního dopisu:
Vážený pane,
Reaguji na Vámi zveřejněnou inzerci na portálu www.jobs.cz, kde nabízíte pracovní pozici
automechanika. Domnívám se, že mé znalosti splňují Vámi uvedené požadavky. V současné době
hledám odpovídající pracovní místo, kde bych mohl uplatnit své znalosti a nadšení pro obor.
V příloze Vám zasílám podklady, které svědčí o mé kvalifikaci. Svému zaměstnavateli mohu
nabídnout flexibilitu, schopnost učit se novým věcem, spolehlivost a odpovědnost.
Děkuji za Vaši pozornost věnovanou mému dopisu a v případě Vašeho zájmu se těším na setkání.
88
ÚKOL:
Najděte si pracovní pozici, o kterou byste měl zájem po ukončení studia a dle uvedených
kontaktů a požadavků napište průvodní – motivační dopis.
89
90
Přijímací pohovor do zaměstnání – jak se na něj připravit
Před každým výběrovým řízením se pro zvýšení úspěšnosti na schůzku řádně připravte.
Nepodceňujte přípravu, protože někdy i malý detail může rozhodnout o úspěchu.
Pohovor nelze přirovnat k obyčejnému pokecu s kamarády, můžete čekat záludné otázky a
proto je třeba se připravit.
Vstup do firmy
Při vstupu do firmy, ve které se ucházíte o zaměstnání je užitečné zdravit na chodbě všechny lidi,
které potkáte. Nikdy nevíte, s kým budete při pohovoru mluvit, nehledě k tomu, že zdravení patří
k žádoucímu společenskému chování. Pře vstupem do místnosti vypněte mobil.
Pokud jsou zavřené dveře, zaklepejte a vyčkejte na pozvání. Při vstupu do místnosti pozdravte
jako první, ruku podává dříve člověk, který s vámi povede pohovor. Pevný, rychlý stisk ruky,
lehký úsměv a pohled do očí vám zaručí příjemný start pohovoru. Ihned si automaticky
nesedejte, vydržte, až vám bude místo nabídnuto. Pokud vám asistentka nabídne něco k pití,
kávu, čaj nebo vodu, s úsměvem přijměte vodu. Po kávě vznikne sucho v ústech, čaj dlouho
chládne, proto je voda tou nejlepší volbou.
Seďte rovně, nasaďte lehký úsměv a dívejte se do očí tomu, kdo s vámi hovoří. Ruce mějte klidně
položené v klíně, nehrajte si s vlasy, nebo nekřupejte klouby apod.
Personalistu nechte mluvit, neskákejte mu do řeči, prostor pro vaši řeč určitě bude.Nebuďte
přehnaně skromní, ale také si nevymýšlejte abyste se zbytečně do výmyslu nezamotali.Nechte
vyniknout své úspěchy, zdůrazněte, že o tuto práci velmi stojíte, že jste ochotni se učit a máte
velkou chuť do práce.
91
Možné otázky personalisty:
Řekněte mi něco o sobě.
-
nezačínejte mateřskou či základní školou, vyzdvihněte své nejvyšší vzdělání a případnou
praxi, promluvte krátce o svých vlastnostech, sdělte , co máte rádi (pečlivost, kvalitně
odvedenou práci…)
Jaká je vaše představa o výši mzdy?
-
Netvrďte, že vám bude bohatě stačit 8 000,- hrubého. Doma si předem spočítejte
minimum, které je potřeba pro běžný život. Využijte rozmezí částek např. 10 000,- až
13 000,-, nepřežeňte horní hranici.
Proč jste si vybral naši společnost
-
využijte informace, které jste předem získal z webových stránek firmy. Např. Rád bych
pracoval pro vaši společnost, která má pobočky po celé ČR ……
Jaké jsou vaše silné stránky
-
připravte si nejen pozitivní vlastnosti, ale také jejich odůvodnění, neříkejte, že vaší silnou
stránkou je např. dochvilnost, když jste dorazil o 5 min. později(nejlépe je dostavit se 10
– 5 minut před sjednaným termínem). Použijte např. – zodpovědnost – pravidelně
splácím hypotéku, cílevědomost – např. snaha doplnit si vzdělání např. dálkovým
studiem….
Jaké jsou vaše slabé stránky
-
neřekněte něco, co by mohlo uškodit.
-
Za slabou stránku označte např. skutečnost, že jako absolvent máte málo praxe atd.
Co nám můžete nabídnout?
-
např. velkou chuť pracovat, vůli učit se a rychle se zaučit na nové pozici, kvalitně
odvedenou práci…
92
ÚKOL:
Uspořádejte ve skupinách přijímací pohovor, rozdělte si role personalisty(popř. týmu ) a
uchazeče o zaměstnání, připravte si otázky a pokuste se uspořádat výběrové řízení na určité
pracovní místo. Vyhodnoťte klady a nedostatky uchazečů.
Zapište si otázky:
93
Osobní dotazník
-
je formulář, připravený k vyplnění. Bývá často používán ve státní správě.
Při vyplňování osobního dotazníku byste se měli seznámit s tím, jak bude s vyplněným
dotazníkem naloženo. Zejména jde o nakládání s osobními údaji a tedy jeho následnou skartací,
či vložením do složky zaměstnance v případě, že budete do zaměstnání přijati.Nedoporučuji
podepsání souhlasu s libovolným nakládáním údajů, které jste do dotazníku vyplnili. Vaše údaje
by mohly být zneužity k marketingové činnosti jiných subjektů.Ve vašem případném souhlasu by
mělo být uvedeno k jakému účelu tento souhlas dáváte a jakým způsobem jej lze kdykoli odvolat.
ÚKOL:
Vyplňte přiložený osobní dotazník uchazeče o zaměstnání:
94
95
9. PRACO VNÍ POMĚR
Takže jsme se úspěšně dostali přes výběrová řízení do konečné fáze – získali jsme práci. Jakým
způsobem může být uzavřen pracovní poměr popř. jiná možnost zaměstnání.
Základní informace ze zákoníku práce:
-
způsobilost fyzické osoby vstupovat do pracovněprávních vztahů jako zaměstnanec
vzniká dnem dosažení 15 let, zaměstnavatel však nesmí sjednat jako den nástupu do
práce den, který by předcházel dni, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku.
-
Každý zaměstnanec má v průběhu pracovního poměru obecnou odpovědnost vůči
zaměstnavateli za jím způsobené škody.Navíc po něm může zaměstnavatel požadovat
uzavření dohody o hmotné odpovědnosti (práce jako pokladní, skladník….). Tuto
dohodu lze podepsat nejdříve v den dovršení 18 let.
Pracovně právní vztah může mít podobu:
a) dohody o provedení práce
-
může být uzavřena na maximální rozsah 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
-
může být uzavřena písemně nebo ústně
-
vhodná především pro krátkodobé brigády
-
nevzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění(ani zaměstnanec ani
zaměstnavatel)
-
je povinnost platit daň z příjmu
b) dohody o pracovní činnosti
-
sjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem převýšit v průměru polovinu
stanovené týdenní pracovní doby
-
musí být uzavřena písemně
-
vzniká povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu
c) pracovní poměr
-
nejběžnější v praxi
96
Vznik pracovního poměru:
1. volbou – zvolení poslanci,zvolení řídící pracovníci družstev, zastupitelé města……
2. jmenováním – vedoucí pracovníci jsou jmenování do řídících funkcí dle zvláštních
předpisů
3. pracovní smlouvou
Pracovní smlouva
Povinné náležitosti – vždy musí být ve smlouvě:
a) druh práce, na kterou je pracovník přijímán ( např. automechanik,
kuchař…ne např. dělník)
b) místo výkonu práce – obec, firma – sídlo…..
c) den nástupu do práce – buď přesné datum, nebo formulace např.
po odchodu paní Novákové na mateřskou dovolenou, do důchodu..
v pracovní smlouvě mohou být i další nepovinná ujednání např.:
-
zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou,není-li to sjednáno, jedná
se automaticky o pracovní poměr na dobu neurčitou
-
zkušební doba – není-li v pracovní smlouvě sjednána, neplatí (maximální délka zkušební
doby je 3 měsíce, nelze ji sjednat v případě pracovního poměru na dobu určitou)
-
pracovní smlouva musí být vyhotovena písemně – jedno vyhotovení dostává
zaměstnanec.
Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního
poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do
jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí
obsahovat :
-
jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele(je-li právnickou osobou), nebo
jméno a adresu zaměstnavatele (je-li fyzickou osobou).
-
Bližší označení místa a výkonu práce
-
Nárok na délku dovolené na zotavenou, popř. způsob určování nároku na dovolenou
-
Údaj o výpovědních dobách
-
Údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a
způsobu vyplácení mzdy, stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby.
97
Povinnosti zaměstnavatele:
- přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy
-
platit mu mzdu
-
vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů
Povinnosti zaměstnance:
-
konat práci podle pokynů zaměstnavatele
-
konat práci osobně a ve stanovené pracovní době
-
dodržovat pracovní kázeň
ÚKOLY:
Firma Autolak s.r.o., zastoupena Pavlem Bartoněm, Uničov, Smetanova 16, přijímá tři
zaměstnance - uklízečku, autoklempíře a na dobu prázdnin brigádníka do lakovny.
Uzavřete vhodný pracovně právní vztah na tyto práce:
a) uklízečka na 3 hodiny denně – Jana Bartáková
b) student Karel Poláček – učební obor automechanik
c) Stanislav Urbánek, vyučený autoklempíř, 5 let praxe
Vyplňte přiložené formuláře, osobní údaje zaměstnanců si doplňte:
98
99
100
101
V průběhu zaměstnání může dojít k některým změnám:
1. Převedení na jinou práci – zákoník práce stanoví podmínky, ze kterých zaměstnanec
musí být převeden na jinou práci a podmínky, kdy může být převeden. V některých
případech může být převeden i když s tím nesouhlasí. Pokud je druh práce ve smlouvě
uveden hodně obecně – viz. výše, je převedení pro zaměstnavatele mnohem jednodušší,
proto usilujte o přesnou specifikaci práce ve své pracovní smlouvě.
2. Přeložení na jiné místo výkonu práce – pouze se souhlasem zaměstnance a pouze v rámci
zaměstnavatele.
Skončení pracovního poměru
1. dohodou – je nutný písemný souhlas zaměstnance i zaměstnavatele. Pracovní poměr
končí dnem sjednaným v dohodě.
2. zrušením ve zkušební době – lze ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnance i
zaměstnavatele a nemusí být uveden důvod.Písemné oznámení o zrušení má být
doručeno druhé straně zpravidla 3 dny předem. Tuto formu nelze použít, nebyla-li
zkušení doba ve smlouvě sjednána.
3. okamžité zrušení – tato forma je výjimečná. Organizace může okamžitě zrušit
pracovní poměr se svým zaměstnancem pokud porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým
způsobem, nebo byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu delší než l rok.
Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, kdy podle lékařského
posudku nemůže déle konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho
nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení posudku na jinou vhodnou práci, nebo
v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.
Jiné důvody zákoník práce nepovoluje
4. výpověď – je jednostranný akt. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhé
straně, jinak je neplatná. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi.
a) výpověď ze strany zaměstnance – může být dána z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodu – výpovědní doba je dva měsíce
b) výpověď ze strany zaměstnavatele – může být dána pouze z důvodů
uvedených v zákoníku práce – ruší se organizace
-
přemísťuje se zaměstnavatel
-
stane-li se zaměstnanec nadbytečným z důvodu organizačních změn
102
-
v těchto případech má zaměstnanec nárok na dva měsíce výpovědní doby a odstupné ve
výši tří měsíčních platů.
-
V ostatních případech, kdy může dát organizace dle zákoníku práce výpověď
zaměstnanci, je dvouměsíční výpovědní lhůta a odstupné zaměstnanci nenáleží
-
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci pracovně neschopnému na nemocenské,
uvolněnému k výkonu veřejné funkce, těhotné zaměstnankyni a zaměstnankyni nebo
zaměstnanci trvale pečujícímu alespoň o jedno dítě mladší než 3 roky.
PŘÍKLAD:
Dnešního dne jste obdržel výpověď od zaměstnavatele z organizačních důvodů. Uveďte den, kdy
skončí váš pracovní poměr:
Pracovní doba a doba odpočinku
Pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně, u mladistvých do 18 let maximálně 30 hodin
týdně. V kolektivní smlouvě (smlouva mezi odbory a zaměstnavatelem) může být dohodnuta
kratší pracovní doba bez snížení mzdy.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci po šesti
hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku v délce 30 minut.
Za práci přesčas, práci v noci a ve dnech pracovního klidu náleží
pracovníkovi příplatek.
Dovolená činí 4 týdny, firmy však mohou rozhodnout o delší
dovolené.
103
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro
bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti
práce a bezpečnosti technických zařízení. Mají povinnost odškodňovat
pracovní úrazy a nemoci z povolání.
Dále jsou povinni ze zákona platit zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.
Když člověk onemocní, ztrácí na určitou dobu schopnost pracovat. První tři dny
nemocenské jsou neplacené, následující dny proplácí nemocenskou v určené
výši firma a teprve po 14 dnech nemoci vzniká nárok na nemocenské dávky
z nemocenského pojištění.
(s nemocností svých zaměstnanců musí firma počítat a mít rezervy, které jí pomohou tuto situaci
překlenout)
Úplné znění zákoníku práce najdete na internetu http://portal.gov.cz
Otázce odměňování jsme se věnovali v předchozí kapitole, teď se zkuste na internetu najít: 1.
výši příplatků:
Za přesčasovou práci………………………………………….
Za ztížené pracovní prostředí (hlučnost, prašnost….)…………………………….
Za práci v noci…………………………
Kdy máte nárok na placené volno
104
Formuláře používané při pracovním poměru
V souvislosti s pracovním poměrem se vyplňuje řada různých formulářů. Některé,
nejpoužívanější si ukážeme a zkusíme vyplnit.
Docházkový lístek – je dokladem o přítomnosti zaměstnance v práci a slouží jako podklad pro
výpočet mzdy. Ve velkých firmách se evidence provádí elektronicky prostřednictvím čipových
karet nebo klasicky na tzv. píchačkách. Menší firmy tuto evidenci řeší většinou ručně na
docházkových listech buď hromadných nebo samostatných pro každého zaměstnance.
V evidenci docházky je nutné za každý den uvést:
-
počet odpracovaných hodin
-
v případě nepřítomnosti důvod např:
-
A absence neomluvená
-
D – dovolená
-
N – nemoc
-
NV – náhradní volno¨
-
O – ošetřování člena rodiny – dítě….
-
S – svátek atd….
Evidenci docházky vede většinou přímo nadřízený pracovník – mistr, nebo schvaluje podnikatel.
PŘÍKLAD:
1. Vyplňte formulář evidence docházky pro své tři podřízené za tento aktuální měsíc
a) Jan Procházka , pracovní doba 8 hodin denně, dne 12. pracoval 2 hodiny přesčas , 15. –
18. čerpal dovolenou a od 25. do konce měsíce byl nemocný.
b) Pavla Černá – pracovní doba 6 hodin denně, pracovala celý měsíc
c) Karel Zajíc – pracovní doba 8 hodin denně, 2.odpracoval 12 hodin, 6. odpracoval také 12
hodin a přesčasové hodiny čerpal 17. formou náhradního volna.
105
2. Vyplňte si svůj docházkový lístek za tento měsíc, pracovní doba je 8 hodin denně, první týden
106
jste každý den odpracoval 3 hodiny přesčas a poslední den v měsíci si berete dovolenou.
107
Plná moc
Tento formulář budete vyplňovat v případě, že chcete někoho pověřit např. převzetím peněz
nebo zásilky, která je na vaše jméno.
PŘÍKLAD
– pověřte souseda převzetím výplaty cestovného na Kč 658,- .
108
Propustka
V případě, že opouštíte pracoviště, je nutno vyplnit propustku s uvedením důvodu svého
odchodu a tuto si necháte např. u lékaře potvrdit pro svého zaměstnavatele.
PŘÍKLAD :
Dnes jste na 10 hodin objednán na ošetření u zubního lékaře. Vyplňte propustku – počítejte
s dobou cesty k lékaři.
Výplatní sáček
-
výplata vám může být zasílána bezhotovostně na váš bankovní účet, popř. vyplácena
v hotovosti. Pro hotovostní výplatu se využívá výplatní sáček, kde se za celý rok zapisují
vyplácené částky zálohy a doplatku mzdy.
109
PŘÍKLAD:
vyplňte výplatní sáček za měsíc leden až duben pro zaměstnance Pavla Horáka:
-
leden –
doplatek
12 658,-
-
únor –
záloha
2 000,-,
doplatek
14 568,-
-
březen –
doplatek
10 743,-
-
duben –
záloha
1 000,- ,
doplatek
11 254.
110
Prohlášení k dani
-
tento formulář budete vyplňovat u zaměstnavatele, u kterého budete uplatňovat slevu na
dani – to znamená, v případě více zaměstnání můžete slevu uplatnit pouze u jednoho
zaměstnavatele. V tomto prohlášení zaměstnanec uplatňuje také ostatní možné slevy na
dani dle zákona o dani z příjmu – tj. sleva – popř. bonus na vyživované děti (může
uplatnit pouze jeden z rodičů), slevu na invalidní důchod, studenta…..
-
prohlášení se vyplňuje při vstupu do zaměstnání, každou změnu je třeba neprodleně
nahlásit
-
v lednu se prohlášení podepisuje na příští rok a zároveň slouží jako žádost o výpočet
vyrovnání záloh na daň z příjmu, které zaměstnanec platil v průběhu roku.
PŘÍKLAD
Vyplňte přiložené prohlášení k dani – své osobní údaje.
111
112
10.
PENÍZE
Kde bychom byli bez peněz – zřejmě bychom zůstali u
směnného obchodu jako naši předci. Peníze nám zjednodušují
život a tady nemyslím jenom bankovky a mince, ale celý
finanční svět, ve kterém se s hotovostí vůbec nesetkáme –
kreditní a debetní karty, bankovní účty a půjčky.
Ale zůstaňme si chvíli u hotových peněz.
Peníze jsou zvláštní prostředek směny, který všichni přijímají
při placení zboží a služeb. V minulosti tuto funkci plnilo určité zboží, které bylo možno vyměnit
za jiné – dobytek, plátno atd.
V dnešní době mají peníze formu:
-
bankovek a mincí
-
depozit – vkladů na účtech v bance
-
cenných papírů –směnky, šeky…..
Hotovostní peníze
Mince a bankovky používáme běžně při placení v obchodech, u kadeřníka, opraváře, na poště, při
hromadné dopravě atd……
Bankovky jsou chráněny proti padělání. Jsou tištěny na speciálním papíře, který se odlišuje např.
silou, zbarvením a je opatřen hlubotiskem (pro nevidomé).Také obsahují ochranné prvky:
a) vodoznak – obrazec, který je zřetelný, podíváme-li se na bankovku proti světlu
b) okénkový proužek je vyroben u umělé metalizované hmoty, je zapuštěn do povrchu a
vystupuje po 5 mm na povrch papíru. Je zde čitelná nominální hodnota bankovky a při
pohledu proti světlu je proužek viditelný celý.
c) V papíru jsou zapuštěna ochranná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm, viditelná
pouhým okem
d) Bankovky jsou opatřeny mikrotextem, který je na lícní straně bankovky skryt v pruhu
základní barvy a číselně označuje hodnotu bankovky. Na rubové straně bývá mikrotext
slovně.
Bankovky vyšších hodnot – 1 000,- a výše bývají označeny dalšími způsoby:
113
e) soutisková značka, což je obrazec z něhož z jedné strany bankovky je vidět jedna část a
z druhé strany druhá. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její linky na sebe
navazují.
f) Skrytý obrazec, který je viditelný, dáme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy
proti zdroji světla
g) Opticky proměnlivá barva. Podle toho, v jakém úhlu je bankovka proti světlu, mění se
barva určitého prvku bankovky takto vytištěného. Na tisícikoruně je vytištěn stylizovaný
lipový list v koruně stromu a barva se mění ze zlaté na zelenou.
h) Iridicsentní pruh, který se umísťuje ke kraji bankovky. Při běžném pohledu je průhledný,
slabě okrově zbarvený, při sklopení proti světlu získá slabý barevný nádech, napřů u
tisícikoruny modrý. Při pravém okraji je vyznačena nominální hodnota bankovky.
Kompletní přehled ochranných prvků i s obrázky najdeme na webových stránkách České
národní banky.
PŘÍKLAD:
Najděte ochranné prvky na bankovkách 100,- 200,- 500,-, 1 000,- popř. vyšších , které
obsahují více ochranných prvků.
114
Bezhotovostní peníze (depozita)
Rozvoj ekonomiky, rozšíření směny a růst trhu si
vynutil vznik méně nákladné formy penězbezhotovostních peněz. Obíhají v ekonomice, aniž
by reálně existovaly v podobě mincí nebo
bankovek. Mají většinou podobu vkladů u banknapříklad studentský běžný účet.
Banka otvírá účet klientům na základě smlouvy.
Banky vedou klientům účty v české měně i v cizích
měnách (devizové účty). Nejčastěji jsou devizové
účty vedeny v eurech nebo amerických dolarech.
Platby se uskutečňují odepisováním a připisováním peněz na účet klienta podle jeho příkazů.
Jde o tzv. bezhotovostní platební styk. O pohybu peněz na účtu informuje banka klienta
výpisem z účtu.
Hotovostní placení
Občané platí na běžné nákupy zpravidla hotovými penězi (případně bezhotovostně platební
kartou).
Kladem hotovostního platebního styku je jistota zaplacení, peníze máme stále k dispozici a
z nevýhod můžeme uvést jař časovou náročnost, menší bezpečnost, přesnost a spolehlivost.
Při běžném placení v obchodech nebo podnicích služeb je dobré převzít a zkontrolovat
doklad o prodeji (paragon). Doklad je třeba uložit pro případnou reklamaci.
Podnikatelé používají hotovostní placení výjimečně. Platí mezi sebou zpravidla větší částky,
neplatí ihned při dodání zboží nebo služeb. Od roku 2004 musí být platby větších částek
(nad 15 000 EUR a pro tuzemské platby ekvivalent v Kč podle aktuálního úředního kurzu)
podle zákona prováděny bezhotovostně.
Hotovostní placení se uskutečňuje při platbách „z ruky do ruky“ (v obchodech, u kadeřníka,
maséra, řidiči autobusu….) nebo prostřednictvím dokladů: šeků , poštovních poukázek,
dokladů bank pro vklady na účty (pokladních složenek) a dokladů pro výběry z účtů
(výběrní lístky). Při výběru nebo vkladu větších částek se vyplňuje tzv. výčetka platidel.
Poznamenejme, že výběr peněz hotově na přepážce v bance bývá nevýhodné, protože banky
si často účtují poměrně vysoký poplatek.
Výběrní lístek má v pravé části tzv. výčetku platidel. Tu vyplňujete v případě, že požadujete
bankovky a mince v určité konkrétní hodnotě(např. pro hotovostní výplatu mezd
zaměstnancům.)
115
Podklady pro výčetku si musíme dopředu zjistit a to tímto způsobem:
-
vypíšeme si vedle sebe bankovky a mince od nejvyšší hodnoty po nejnižší – tj. 1,- Kč
-
pod sebe vypíšeme částky, které chceme vyplácet
-
do sloupců s hodnotou bankovek a mincí píšeme počet kusů těchto peněz(na nižší
hodnotu přejdeme, až není možno dát vyšší)
-
nakonec sečteme počet kusů v jednotlivých sloupcích a údaj přepíšeme do výčetky
platidel
-
pro kontrolu ještě na výčetce provedeme kontrolní součet celkové částky.
PŘÍKLAD:
Dnes budete vyplácet 3 zaměstnance, kteří vám pracují na stavbě domu.
-
pan Novák …..14 569,- Kč
-
pan Horák……18 873,- Kč
-
pan Dvořák…..11 171,- Kč
celkem
44 613,- Kč
Bankovky v tomto případě dáme od 2 000,- Kč, protože s bankovkami hodnoty 5 000,- by
byli při platbách problémy(ne každý malý obchodník má na vrácení)
2000,-
1000
500
200
100
14569,18873,11171,kusů
116
50
20
10
5
2
1
VÝBĚRNÍ LÍSTEK
Počet ks
Hodnota
5000,2000,-
Číslo bankovního spojení
Kč
hal.
1000,500,200,100,-
Částka slovy bez haléřů
50,20,-
50,-
Jméno a příjmení příjemce hotovosti
Rodné číslo
Datum výběru
20,10,5,2,-
Variabilní symbol
Konstantní symbol
1,-
Kč
-
VÝČETKA
Vyplňte výběrní lístek včetně výčetky platidel.
-,50
-,20
-,10
Celkem
Razítko banky a podpis
Podpis(y)
-
u FO může vybírat pouze majitel a oprávněné osoby
-
do rubriky slovy se napíšou halíře
-
Nejsou povoleny žádné opravy a škrtání
V opačné případě – jdete uložit hotovost na svůj bankovní účet se vyplňuje tzv. pokladní
složenka
- zásady stejné jako u výběrního lístku
PŘÍKLAD:
Při hotovostních platbách mezi občany a podnikateli se také často používají poštovní
poukázky. S těmi jsme se seznámili už v předchozí kapitole. Takže pro zopakování pošlete
svému sousedovi na jeho adresu Kč 950,- na úhradu vstupenky na hudební festival, kterou
vám zakoupil.
117
118
Hotovostní platební styk ve firmě
Hotovostní platební styk probíhá také ve firmě a to takto: pro práci je určen pokladník, který
má sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti (nejdříve od 18 let - viz. příloha
vede evidenci pokladní hotovosti v pokladní knize
-
všechny zápisy do pokladní knihy musí být podloženy pokladními doklady
-
provádí pokladní skontro – to je srovnání skutečného stavu peněz v pokladně
s konečným zůstatkem v pokladní knize
-
inventarizace pokladny spočívá ve vyčíslení případných rozdílů mezi skutečným stavem
hotovosti a stavem v pokladní knize (může dojít k pokladnímu schodku – manko
v pokladně – uhradí hmotně odpovědný pracovník, nebo přebytku, který se zaúčtuje jako
výnos firmy)
PŘÍKLAD:
Vyhotovte pokladní doklady na základě těchto údajů (vyberte vhodný pokladní doklad –
příjmový nebo výdajový)
1. 2. 3. 2010 vyplácíte cestovné zaměstnanci Ondřeji Polákovi – částka 1 542,- Kč.
2. 15. 3. 2010 – přijímáte hotovostní tržbu za výměnu zimních pneumatik a seřízení kol Kč
965,- od paní Jany Malinkové.
3. 16. 3. 2010 tržba za nástřik karoserie Kč 5 200,- od pana Josefa Nováka.
4. 17. 3. 2010 nákup čisticích prostředků pro zaměstnance v drogerii Uničov za Kč 550,(máte paragon o nákupu – v příloze vyplňte za prodejnu drogerie)
119
120
121
122
PŘÍKLAD:
Na základě vyplněných pokladních dokladů udělejte zápis do pokladní knihy.
Počáteční stav hotovosti 1. 3. 2010 v pokladně je Kč 3 800,-.
Datum Text
1.3.
- popis transakce….. Příjem Kč
Výdej Kč
Zůstatek Kč
Počáteční zůstatek
Dne 17. 3. 2010 bylo provedeno skonto pokladny s tímto výsledkem
123
Hodnota
kusů
1 000,-
3
500,-
2
200,-
8
100,-
15
50,-
7
20,-
13
10,-
9
5,-
12
2,-
1
1,-
1
Celkem Kč
Celkem
Jak dopadla inventarizace pokladny? V případě nesrovnalosti uveďte řešení a vyplňte příslušný
doklad, který zapište do pokladní knihy jako poslední zápis.
124
ŠEKY
Pro výběr mohou být použity pokladní šeky. Pokladní šek je cenný papír, ve kterém výstavce
šeku dává příkaz bance, aby osobě na šeku uvedené vyplatila stanovenou částku.
Šeky slouží k výběru hotovosti z účtů, placení v obchodech jako penězi.
Mohou být :
-
soukromé - vystavuje soukromá osoba, banka za jeho zaplacení neručí (je třeba zjistit,
zda je krytý)
-
bankovní – vystavuje a ručí za něj banka (do určité výše)
Záruční šekový systém – je dohoda mezi bankami, že mezi vydáním a vyplacením šeků budou
dodržovat pravidla. Podmínky:
a) u banky musíte mít účet
b) na účtu určitý zůstatek peněz po určitou dobu
Eurošeky
-
majitelům účtů s určitým zůstatkem a záruční kartou je možno vystavit šeky v jakékoliv
měně
Cestovní šeky
- mají předtištěnou nominální hodnotu
– jejich kladem je bezpečnost a
záporem omezená doba splatnosti
Bezhotovostní platební styk
-
forma placení, při níž nefungují hotové reálné peníze, placení se uskutečňuje pouze
převodem z účtu na účet.
-
Kladem je časová nenáročnost, bezpečnost a přesnost.
-
Nevýhodou je nejistota uskutečnění platby.
-
Převod peněz probíhá z účtu plátce na účet příjemce.
-
Předpokladem pro bezhotovostní platební styk je zřízení účtu u banky .
125
Smlouva o zřízení a vedení účtu
-
je smluvní vztah s bankou, sepisuje se v pobočce vybrané banky.
-
FO potřebuje – občanský průkaz, podnikatelské oprávnění(firma)
-
PO – výpis z Obchodního rejstříku, podnikatelské oprávnění, 2 osoby ze statutárního
orgánu, razítko
-
Počáteční vklad
Účty mohou být:
-
korunové
-
devizové – v cizí měně
-
sporožirové
-
běžné
-
úvěrové
-
kontokorentní – sloučený vkladový a úvěrový účet
Postupy při platbách:
-
Platit 2 dny do splatnosti, převod do 2. pracovního dne!!!!!
Příkaz k úhradě
Je nejběžnější při bezhotovostním platebním styku. Klient zadává bance, ve které má účet
příkaz k převodu peněz z jeho účtu na účet příjemce platby.
Příkaz může být:
-
jednorázový (pro jednu platbu)
-
hromadný (pro více plateb najednou)
-
trvalý (pro opakující se platby – např. pojištění, nájemné…)
Příkaz k úhradě lze také zadat na počítači, v případě, že máte zřízenou tuto službu.
126
127
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NA KORUNOVÝ ÚČET DO JINÉ BANKY V ČR
Částka může být vyčíslena v cizí měně, ale je převáděna do jiné banky vždy v českých korunách
Pro převod v cizí měně do jiné banky v ČR nebo v zahraničí použijte "příkaz k úhradě do zahraničí"
Povinná pole - vyplňte vždy
Nepovinná pole
Převeďte z účtu číslo
částku
název
CZK
slovy
ve prospěch účtu číslo
název
identifikační kód banky
název
účel platu pro příjemce
symboly:
variabilní
konstantní*
platební titul:
950 - převod mezi tuzemci
výlohy ŽB
z účtu plátce nad částku (SHA)
specifický
(není-li vyplněno nebo je-li uvedeno datum stejné nebo dřívější než datum podání, zpracuje se v
nejbližším možném termínu)
splatno dne:
* Bližší informace ohledně
konstantních symbolů naleznete v kapitole Podnikové bankovnictví > Důležité informace > Skladba a uvádění konstantních
symbolů u plateb mezi tuzemci a cizozemci navzájem
Dne
kontakt
vystavil:
telefon
podpis
Živnostenská banka a.s., Na Příkopě 858/20, P. O. Box 421, 113 80 Praha 1, Czech Republic, Tel.: 420 2 2412 1111, Fax: 420 2 2412 5555, www.zivnobanka.cz
IČ 0001368, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1350
128
-
na vrub účtu číslo – doplníte číslo vašeho účtu
-
a ve prospěch účtu – číslo účtu příjemce peněz
-
kód banky – každá banka má přidělený jiný kód např. Komerční banka 0100, ČSOB 0300,
Česká spořitelna 0800, kód se uvádí za lomítkem, kterým se odděluje od čísla účtu
-
datum splatnosti – lze podat i příkaz na ten samý den, kdy jsme příkaz podali
-
variabilní symbol – umožňuje zjistit o jakou platbu jde – např. číslo faktury
-
konstantní symbol – vyplnění není povinné, používá se pro statistické účely např. 008 –
bezhotovostní platba za zboží, 308 – bezhotovostní platba za službu, 558 – převod mezi
účty.
-
podpis a odeslání – papírový příkaz podepisujeme podle podpisového vzoru, při podání
internetem máme přidělené heslo
129
PŘÍKLAD:
Z vašeho účtu zaplaťte fakturu za posilovací stroj, který jste si objednal na internetu. Vaše číslo
účtu je 12345678/0300, fakturovaná částka je 7 850,- Kč. Číslo účtu prodávajícího je
87456321/0100, platíte dnes, splatnost je za 3 dny.
Z předchozího příklady, kdy jste vyplácel hotově 3 zaměstnance na vaší stavbě, vyplatíte pouze
dva hotově a zaměstnanec Dvořák má zřízený účet, na který mu výplatu zašlete. Číslo jeho účtu
je 5245657/0800. Výplatu proveďte k 15. v měsíci.
Inkasní forma placení
130
Se používá při pravidelných platbách např. stravné ve škole, platby za telefon atd…Majitel účtu
zde dává možnost příjemci peněz si částku sám vybrat z jeho účtu. Je dobré si stanovit limit,
v jaké maximální výši je možno částku inkasovat. Mohlo by se vám stát, že z účtu bude omylem
stažena horentní částka např. za telefonní hovory a doba, než vyřídíte reklamaci a peníze se vám
vrátí vás může dostat do nepříjemných potíží s jinými platbami.
Takže, když vlastníte mobilní telefon a platby chcete provádět ze svého účtu, můžete povolit
svému operátorovi, aby si každý měsíc z vašeho účtu inkasoval provolanou částku ale max. 500,Kč.
Platební karty
Takže jsme se dostali od peněz, které máš
v kapse do světa, kde se s hotovostí vůbec
nesetkáme – kreditní a debetní karty,již
zmíněné účty, krátkodobé a dlouhodobé
půjčky.
Je hodně důležité, abyste zvládli stav svých
financí, protože velkým tempem přibývá lidí,
kteří utrácejí víc, než mají, a díky kreditním
kartám, půjčkám a možnosti jít do mínusu jim
narůstají dluhy. Je to velký problém, který se může dotknout celé rodiny a ovlivnit celou
budoucnost.
Platební karty umožňují vybírat hotovost z bankomatů, platit za zboží nebo služby v obchodech,
restauracích a taky nakupovat přes internet.
Debetní karty – tady můžeš nakupovat a vybírat hotovost jen do výše zůstatku na účtu.
Peněžní částka, kterou můžeš vybrat je omezena limitem např. týdenního výběru.
V případě, že máte k účtu sjednaný tzv, kontokorent (sloučení vkladového a úvěrového účtu)
můžete jít v určité povolené částce do minusu.
Tady zase je třeba si dát pozor. Banka ti sice vyplatí peníze, i když je na účtu nemáš, ale úroky za
přečerpání neomezeně stoupají, takže přečerpání účtu se hodí jedině jako překlenovací řešení
krátkodobého problému.Jinak zaplatíš poplatky a nehorázný úrok.
Při používání debetní karty se požaduje zadat PIN nebo podpis podle podpisového vzoru (méně
časté), takže si musíme svůj kód zapamatovat. Není dobré si zadávat např. svá data narození a
131
také kombinace čísel 1234 vaši kartu příliš neochrání. Pokud máte strach, že si PIN
nezapamatujete a chcete si ho napsat, určitě si lístek neschovávejte do peněženky nebo na místo,
kde ho každý najde.
Kreditní (úvěrové karty)
Tady jde již o čerpání úvěru od banky, nebo jiné společnosti do výše dohodnutého limitu.
Čerpání je automatické a může se opakovat. Kreditní kartu dnes můžete sehnat bez problémů,
dokonce se vám na každém kroku nabízí- najdete ji ve schránce, možnosti se nabízejí na
internetu, popř. jako součást časopisů(někdy kromě peněz, které potřebujete nabízejí různé
dárky…telefon…)
Ale pozor – je to jeden z nejdražších způsobů, jak sehnat peníze. Když půjčku nesplatíš
včas, začneš platit úroky, někdy až 30% a dostaneš se do dluhů, které jenom narůstají.
Rada: Pokud si věci, které bys chtěl nemůžeš dovolit, vůbec si kreditku nepořizuj.
Pamatuj, že banky chtějí, abys utrácel a proto na nás bankovní reklamy útočí ze všech
stran a pro mladého člověka jsou velkým lákadlem.
Jak se bránit zneužití platební karty
Platíme-li kartou v obchodě nebo vybíráme-li hotovost, je dobré si vzít potvrzení a potom
z výpisu zkontrolovat, zda bylo z účtu strženo tolik, kolik mělo.
Ztratíme-li kartu, zavoláme ihned do banky a necháme ji zablokovat.
Desatero správného
používání platební karty
1. Chránit se začínáte již při převzetí karty – kartu ihned podepište a pořiďte si kopii
podepsaného podpisového proužku
2. Karta je pouze vaše – kartu nikomu nepůjčujte – držení karty neoprávněnou osobou zakládá
podstatu trestného činu
3. Chraňte PIN a údaje o kartě – PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě PIN neukládejte
v blízkosti karty – nepište na kartu! Zásadně nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky o
sdělení údajů o platební kartě (číslo karty, platnost, bezpečnostní kód ze zadní strany karty
případně PIN)
132
4. U bankomatu buďte opatrní – prohlédněte si bankomat, ze kterého chcete vybírat. Při
zadávání PIN dbejte na to, aby nikdo za vašimi zády nemohl PIN odpozorovat. Pokud se
bankomat chová nestandardně nebo je na něm připevněno nějaké neobvyklé zařízení,
informujte správce bankomatu a raději jděte vybrat jinam. V případě problémů při výběru
nepřijímejte v žádném případě pomoc cizích osob.V případě, že bankomat nevydá bankovky
zkontrolujte pro jistotu zda nebyl na výdejní otvor instalován falešný kryt.
5. Poškozená karta přestává sloužit – chraňte magnetický proužek a kontakty čipu před
mechanickým poškozením a před zmagnetizováním(mobilním telefonem, počítačem,
magnetickým zapínáním kabelek….)
6. Ztrátu karty je třeba odhalit co nejdříve – kartu noste odděleně od osobních dokladů a
pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy se stejnou pozorností
jako ke svým penězům.
7.Při placení kartou buďte pozorní – sledujte personál obchodu. Dbejte na to, aby vaše karta
byla použita pouze na jednom čtecím zařízení a aby byl ke kartě vyhotoven pouze jeden prodejní
doklad. Personál prodejny či restaurace by neměl s vaší kartou odcházet mimo váš dohled.Také
zkontrolujte, zda vám byla vrácena vaše karta.Pokud pojmete podezření, že s platbou nemuselo
být vše v pořádku, raději si co nejdříve ověřte, zda transakce byla zúčtována správně. Při jakékoli
nesrovnalosti informujte banku.
8. Nákupy bez návštěvy obchodu šetří čas, ale zvyšují riziko – pokud máte při platbě kartou
přes internet nebo telefon nějaké pochybnosti o obchodníkovi, raději zvolte jiný způsob úhrady
než platební kartu. Nejbezpečnější jsou obchody, na jejichž stránkách naleznete loga „Verified by
Visa“ resp. „MasterCard Secure Code“.
9. Sledujte své výpisy z účtu – pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při nesrovnalostech
informujte neprodleně banku.
10. Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nejrychleji – při ztrátě nebo odcizení ihned kartu
zablokujte.
Různé typy karet
Banky se předhánějí v nabídce různých typů platebních karet, zkus podle svých požadavků
vyhledat nabídku na internetu a porovnej také poplatky za založení, vedení karty, poplatky za
výběr z bankomatů a další a vyber pro sebe nejvýhodnější nabídku.
133
Placení kartou na internetu
-
zákazník po výběru produktu zadá základní údaje o
kartě – číslo a datum její platnosti, na základě těchto
údajů zaplatí banka obchodníkovi a zákazník obdrží
vybraný produkt.Při placení kartou na internetu se
musíme přesvědčit o tom, že obchodník používá
zabezpečené platby. To poznáme tak, že při placení by
se měla pozměnit v prohlížeči adresa stránky
obchodníka tak, že bude začínat https a ne http.
Zároveň na těchto stránkách uvidíme zlatý rámeček
označující tzv. SSL zabezpečení.
Karta e-card
Je určena pro každého, kdo chce platit bezpečně prostřednictvím internetu.
Virtuální karta není standardní plastiková platební karta, ale (tzv. e-comerce transakce).
Virtuální karta není určená k provádění transakcí v obchodní síti včetně rezervace letenek,
hotelů….ani ji není možné použít k výběru hotovosti. Osobní identifikační číslo PIN
k virtuální kartě není vydáváno.
Moje karta – služba, která je určena všem, kteří si chtějí zvolit vlastní design své platební
karty (obrázek nebo fotografie dle vlastního výběru).
UNIkarta
UNIkarta je určena studentům a zaměstnancům vysokých škol, které spolupracují
s Komerční bankou a vydávají UNIkartu jako identifikační průkaz. Je to kombinovaná
univerzitní identifikační a platební karta a slouží jako identifikační průkaz na vysoké škole a
jako elektronická platební karta Maestro.
Cash back – výběr hotovosti na pokladně u obchodníka
Tato služba je určena těm, kteří potřebují hotovost a chtějí ušetřit čas při výběru
z bankomatu. Kdykoliv si můžete souběžně s placením za zboží či služby prostřednictvím
platební karty pohodlně vybrat hotovost přímo na pokladně u pokladníka.
Můžete tedy bezpečně a rychle během nákupu získat potřebnou hotovost, aniž byste ztráceli
čas hledáním nejbližšího bankomatu a můžete vybírat hotovost i tam, kde není bankomat
k dispozici.
134
ÚKOL:
zjistěte, zda je tato služba k dispozici u nejbližšího obchodníka (Albert)
Co bývá na kreditních kartách psáno drobným písmem:
-
kromě úroků se na kreditech platí další poplatky a to např.:
-
penále za zpozdilé platby
-
poplatky za výběr hotovosti
-
roční poplatek
-
penále za překročení kreditního limitu
Karty z obchodu
Jsou obchody, kde ti nabídnou slevu a jejich kreditní kartu. Je to lákavé, ale roční úroky mohou
být velmi vysoké. Pokud dokážeš zaplatit celou částku, dokud se z ní neplatí ještě úroky, může to
být výhodné ale jinak je to taky velmi rychlá cesta, jak se dostat do dluhů.
Cizí měna
Měna je peněžní soustava určitého státu – bankovky a mince.
Valuta – je cizí měna v hotovosti – konkrétní bankovky a mince – napři dolary, eura…
Deviza – je cizí měna v bezhotovostní formě – na účtech.
Valuty a devizy můžeme proměnit za české koruny a naopak. Poměr, ve kterém je lze vyměnit se
nazývá kurz a můžeme ho denně zjistit na kurzovním lístku – např. na internetu.
135
Za kurz valuta – devizy nákup banky nakupují cizí měnu a za kurz valuta, deviza prodej tuto
měnu prodávají (bývá vždy vyšší) .
Kurz střed je určen pro některé platby, které jsou prováděny prostřednictvím karet.
Kurzovní lístek vydává také Česká národní banka. Tento používají podniky pro účetnictví.
Aktuálního kurzovního lístku k určitému dni:
136
PŘÍKLAD:
Jedete na dovolenou do Egypta a potřebujete si proměnit české peníze za eura.Potřebujete
500 €. Najděte na internetu platný kurzovní lístek a zjistěte, v které bance by pro vás bylo
nejvýhodnější peníze vyměnit.
Směnky
- jsou cenné papíry, které potvrzují určitý dluh a také jimi lze platit.
PŘÍKLAD:
Směnka nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat určité náležitosti. Najdi tyto náležitosti
na internetu a zkus směnku vyplnit (pozor na to, aby se směnka nedostala do nepovolaných
rukou, protože když obsahuje potřebné údaje je platná, i když ji napíšeš na ubrousek).
137
Elektronická peněženka
Co se týká bezhotovostního platebního styku musíme se zmínit
o novince a tou je virtuální elektronická peněženka – světově
známý PayPal nebo moderní česká alternativa PaySec.
V čem se liší elektronické peněženky od platebních karet?
V zásadě jsou určeny pro bezpečné platby menších částek na
internetu. Při jejich používání nemusíte vyplňovat údaje, které
musíte udávat při placení kartou, tedy číslo karty, datum
expirace a kontrolní číslo.
Peníze máte převedeny v elektronické peněžence, kterou dobíjíte
podobně, jako dobíjíte kredit, například u telefonní karty mobilního
operátora. Řečeno jinými slovy – nepotřebujete(na rozdíl od platební
karty) běžný ani jiný účet vázaný na poskytovatele platebního
systému a elektronickou peněženku můžete kdykoliv dobít z účtu
v libovolné bance.
138
Samotná platba prostřednictvím elektronické peněženky je velmi rychlá a jednoduchá. Navíc
každý uživatel této peněženky získává přístup do administračního rozhraní, kde přehledně vidí
stav účtu, proběhlé transakce a má tak
nad peněženkou absolutní kontrolu.
RPSN (úrok)
Roční procentní sazba nákladů – jsou peníze, které zaplatíš za provoz karty. Berou se v úvahu
úroky a všechny platby okolo, které jsou známé před konečným zúčtováním. Díky tomuto údaji
porovnáte, která nabídka je výhodnější – čím nižší RPSN – tím výhodnější nabídka. Nelze se řídit
podle výše úroku, protože při nižším úroku, mohou různé poplatky půjčku učinit nevýhodnější
než při vyšším úroku.
Ale zase – RPSN není nejdůležitější, nejdůležitější je, kolik jsi schopný splácet.
139
Přímé bankovnictví
Desatero bezpečnosti při používání přímého bankovnictví
1. Chraňte svůj soubor s osobním certifikátem – osobní certifikát nahrazuje váš
vlastnoruční podpis a je přístupovým klíčem k vašim účtům a financím.
Doporučuje se uložit soubor na přenosné médium např. USB disk a toto bezpečně
uschovat.
2. Používejte bezpečné heslo PIN- jednoduché heslo nebo PIN lze snadněji rozluštit
a zneužít. Nepoužívejte proto slova a čísla, která mají souvislost se jmény
rodinných příslušníků, jejich daty narození……Bezpečné heslo je kombinací
velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků, mělo by mít minimálně 8
znaků.
3. Ochraňujte své heslo – PIN – nezaznamenávejte si je na papírky , do diářů, do
telefonů…v žádném nastavení počítače nepovolujte zapamatování hesel, hesla a
PIN po určitých časových intervalech měňte.
4. Nastavte se zasílání zpráv a sledujte historii svého přihlašování – zprávy vás
budou informovat o veškerých platbách provedených z vašeho účtu nebo karty.
5. Pravidelně aktualizujte operační systém, prohlížeč a veškeré programové
vybavení
6. Používejte svůj počítač – pro přímé bankovnictví používejte svůj domácí nebo
firemní počítač, neumožňujte práci s počítačem jiné osobě, v případě své
nepřítomnosti počítač uzamkněte nebo vypněte.
7. Používejte programy, které chrání váš počítač, jako jsou antivirové programy,
anti-spywarové programy a osobní firewaly.
8. Nenavštěvujte neznámé stránky a nestahujte z internetu neznámé soubory.
9. Otevírejte pouze důvěryhodné e-maily.
10. Kontaktujte banku při jakýchkoliv pochybnostech.
Kredit rating
Když se dostaneš do dluhů, dlouho to neutajíš. Banka nebo firma, od které máš kreditku předá
informace agentuře, která vyhodnocuje potenciální dlužníky (uděluje kredit rating). Pokaždé,
když požádáš o půjčku, věřitel se na agenturu obrátí, aby zjistil jak jsi na tom teď a jak jsi na tom
byl s půjčkami v minulosti. Pokud je tvůj kredit rating nepříznivý, protože jsi nesplácel nebo
neoprávněně přečerpal úvěr, budeš mít v budoucnu problémy se sjednáním půjčky i když se
tvoje finanční situace výrazně zlepší.
140
V případě, že jsi se do dluhů dostal, pamatuj si tyto zásady:
-
před dluhy se neschovávej, nesmíš je ignorovat ani skrývat. Dluhy ti zůstanou a postupně
tě budou utápět.
-
Nepřestávej otvírat účty a dopisy z banky.
-
Nesplácej dluh dluhem.
-
Nech si poradit – existují organizace, které ti poradí vytvořit plán, jak dluhy
splatíš. Podívej se na http://www.pomocsdluhy.cz
-
Udržuj dobré vztahy s bankou a ostatními věřiteli.
11.
ÚVĚRY
Takže z předchozích kapitol jsme zjistili, kolik za měsíc, nebo rok asi utratíme a za co. Chceme-li
si něco nového pořídit a nestačí nám peníze?
Pro nejjednodušší zvládnutí našich přání je potřeba začít včas plánovat a vytvářet si rezervy
(např. prostřednictvím stavebního spoření atd.)
Jak řídit své osobní finance a na co nezapomenout?
1. Vždy myslete na finanční rezervu, která vám zajistí základní životní potřeby jako jsou
strava, bydlení, splátky úvěrů, pokud se ocitnete v obtížné životní situaci.
2. Uvědomte si, jaké náklady jsou spojené se splácením úvěrů.Nesplácení může vést
k sankcím v podobě vyšších úroků popř. i k exekuci – to je zabavené majetku.
Jak tedy předejít finančním problémům?
-
přizpůsobte své výdaje příjmům
-
vytvářejte a udržujte finanční rezervu
-
než se zadlužíte, dobře si všechno spočítejte nebo konzultujte s rodiči, finančním
poradcem
-
v případě půjčky splátky plaťte včas, v případě možného zpoždění informujte banku
-
při problémech se splácením neřešte dluh další půjčkou- hlavně nereagujte na letáky a
inzeráty ve schránce nebo někde vylepené od neprověřených firem – v lepším případě
půjde o velmi vysoké úroky v horším naletíte podvodníkovi a zaplatíte budď vysoký účet
za placené telefonní číslo nebo vstupní poplatek. Slibované peníze ovšem nikdy
neuvidíte.
-
rozhodně nikdy nepodepisujte bianco směnky (nevyplněné)
141
Nyní se dostáváme do nepříjemné situace, že nám chybí peníze. Máme několik možností- buď
oželíme věc, na kterou nám peníze chybí, nebo si půjčíme od rodičů popř. známých, vezmeme si
úvěr v bance popř. od některé instituce, která nebankovní půjčky poskytuje. Půjčit si v dnešní
době peníze není pro běžného člověka velký problém, finanční půjčky nám nabízejí
prostřednictvím reklam v televizi, rozhlase a jiných médiích.
Je třeba zvážit naše možnosti splácení a také rizika úvěrů v jednotlivých případech.
ÚKOL:
Zkuste doplnit do tabulky výhody a nevýhody možností půjčení peněz od rodiny a přátel, banky
a nebankovních organizací (např. úrok a jeho výše, odložení splátek při problémech, náročnost
administrativy, vedlejší poplatky, rychlost vyřízení atd..)
Výhody
Nevýhody
Rodina, přátelé
Banka
Nebankovní organizace
Co je vlastně úvěr
Je to půjčka, kterou postupně v několika částkách ve sjednaném termínu, nebo jednorázově
musíme splatit. Celková splacená částka je vždy vyšší než původní půjčená a to o tzv. úrok. Výše
úroku závisí na politice banky nebo nebankovní firmy ale také na klientovi – např. dobrý klient
dostane bonus v podobě nižšího úroku.
142
Druhy úvěrů
1. Kontokorentní úvěr (kontokorent) - poskytuje se, máte-li v bance běžný účet.
Kontokorent znamená to, že můžete čerpat do mínusu, ale je stanovený limit, do kterého
je možno čerpat. Tento úvěr se pak splácí tak, že na účet přicházejí prostředky (např.
výplata mzdy) a tím se úvěr automaticky splácí.
Je ale třeba si uvědomit, že úročení tohoto úvěru mívá vyšší sazbu než jiné úvěry.
2. Osobní úvěry – jsou určeny pro financování osobních potřeb. Zpravidla není nutný
ručitel a půjčku lze vyřídit velmi rychle (a to i např. telefonicky, e-mailem, přes internet).
Výše půjčky, forma a doba splácení může být různá. Úroky u těchto půjček bývají vyšší,
často banka požaduje sjednání pojištění pro případ nesplácení.
3. Kreditní karta – o té jsme se již zmínili, jedná se o kartu, kterou čerpáme peníze
z úvěrového účtu.
Úkol: porovnejte kreditní a debetní karty.
4. Hypoteční úvěr – jedná o zapůjčení peněžních prostředků, který je zajištěn nemovitostí,
poskytuje se např. na koupi bytu….
5. Americká hypotéka – jedná se o úvěr, za který klient ručí vlastní nemovitostí, ale
peníze, které mu banka poskytne, může využít na cokoliv. Úroky bývají vyšší, než u
běžného hypotečního úvěru.
ÚKOL:
V následující tabulce vyberte, který typ půjčky je nejvhodnější pro financování níže uvedených
položek (může být i více možností) a zdůvodněte proč.
a) pořízení bytu
b) stavba domu
c) počítač
d) pořízení auta
e) vybavení domácnosti
f) zahraniční dovolená
g) oprava auta
h) nákup vánočních dárků
i) koupě kola
143
Osobní úvěr
Kreditní karta
Americká hypotéka
Hypoteční úvěr
Dále je třeba se zamyslet nad tím, jestli uvedené důvody jsou dostačující pro otevření úvěru.
Takže kdy si vzít půjčku a nebo kdy je to nevhodné?
Tzv. špatný úvěr je ten:
-
který nezbytně nepotřebujeme nebo úvěr na majetek, který rychle stárne (dovolená,
vánoční dárky
-
u kterého jsme nezvážili pořádně, že jej dokážeme splácet i v případě zhoršení naší
situace –ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc…
-
který má horší úrokové podmínky než ostatní úvěry
-
který si bereme na splacení jiného úvěru - tzv. vytloukání klínu klínem.
144
Poskytování úvěru pro občany
-
u jednotlivých druhů úvěrů jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty
splatnosti, účel poskytnutí úvěru, popř. způsob zajištění.
Podklady pro posouzení žádosti o úvěr:
a) doložení finanční situace – příjmy ze zaměstnání, jiné úvěry nebo leasing, které již
splácíte
b) posouzení, zda bude občan schopen splácet – v úvěrovém registru se zjistí, zda nebude
další půjčka nad možnosti jeho splácení, nebo, že se klient vyznačuje špatnou platební
morálkou – nesplácí, nebo platí pozdě)
c) Zajištění úvěru – ručitelé, nemovitý majetek, pojištění úvěru.
ÚKOL:
Zjistěte nabídky alespoň tří produktů finančních půjček pro občany – v televizi, na
internetu, v novinách, na reklamních vývěskách. Na základě jejich reklamy vyplňte
připravenou tabulku, produkty mezi sebou porovnejte.
Důležitým ukazatelem výhodnosti půjčky je pojem RPSN – osvětleme si před vyplněním
tabulky co znamená.
RPSN – roční procentní sazba nákladů – zákon stanoví, že v nabídce úvěrů musí být
uvedena.Kromě úroků zahrnuje také poplatky za uzavření smlouvy, za správu a vedení
účtu, za převody peněz, případně pojištění při neschopnosti splácet.
Je to vždy vyšší částka, než sazba úroku. Proto je třeba porovnat nabídky půjček
z hlediska výše RPSN.
145
PŘÍKLAD:
Půjčili jsme si 50 000,- Kč, splácet budeme 12 měsíců po 5 000,-, celkem tedy
Kč…………………………, což činí …………………..% úroku.
Banka ale vybírá za uzavření smlouvy Kč 1 500,- a za vedení účtu 300,- ročně. Započtěte
tyto poplatky a zjistíme, že nás půjčka bude stát celkem………………, což je
……………………….% RPSN.
A nyní již k tabulce:
Půjčka
1
2
Organizace
Kde byla reklama
uvedena
Na co byl kladen
důraz
Úrok a RPSN
Další podmínky
půjčky
Skutečná výhodnost
146
3
Leasing
Pokud nemáte dostatek financí na nákup motorky nebo auta, ale měsíčně byste mohli
určitou částku splácet, ideálním řešením je pro vás leasing. Celkovou cenu vybraného
vozidla za vás zaplatí leasingová společnost, které budete pravidelně splácet určitou
předem dohodnutou částku. Dopravní prostředek bude sice patřit leasingové
společnosti, vy ho můžete ale používat a po poslední splátce se stanete vlastníkem.
Výhodou je možnost pořízení vozidla bez finančních prostředků, nevýhodou je, že když
nebudete splácet, společnost vám vozidlo zabaví a také v případě havárie a zničení
vozidla, bude pojišťovna hradit leasingové společnosti, která má uzavřenou pojistku.
Leasingová společnost si uhradí své náklady a teprve zbytek dostanete vy .
ÚKOL:
Uveďte, čím se odlišuje úvěr a leasing.
Na internetu, nebo u prodejce získejte nabídku finančního leasingu a podle ní zjistěte:
a)kolik budete muset uhradit hotově při převzetí auta
b)kolik budete měsíčně hradit
c)o jakou částku překročí leasing původní cenu vozidla
147
Co dělat, když nemohu splácet
Ke každému úvěru můžete sjednat pojištění schopnosti splácet. Pomůže vám zajistit splácení
úvěru v případě nenadálých životních situací. Kryje nejen riziko smrti a plné invalidity, ale také
dlouhodobé pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
Když nemůžete úvěr splácet ihned se obraťte na pobočku, která vám úvěr poskytla a společně se
pokuste najít řešení podle dané situace a podmínek – např. odklad splátek, prodloužení doby
splatnosti úvěru.
Pokud se ocitnete ve finanční tísni, můžete se obrátit na Poradnu při finanční tísni,
která je určena těm, kdo v důsledku výrazných změn v životě nemohou řádně splácet
své dluhy (www.financnitisen.cz)
Nesplácíte-li úvěry, věřitelé je začnou vymáhat a to v těchto krocích:
1. Upomínky - při nich se dluh zvyšuje o sankční úroky nebo pokuty. Důležité v této fázi je
na upomínky reagovat, snažit se s věřitelem dohodnout o přerušení splácení nebo
snížení splátek.
2. Vymáhání dluhu – kdy věřitel může prodat dluh vymáhací agentuře (inkasní
společnosti), která dlužníka kontaktuje a důrazně vymáhá dluh. Dluh se zvýší o částku,
kterou tato společnost účtuje za vymáhání – a ta není malá. Také může věřitel vymáhat
dluh soudně – v tomto případě naroste o soudní poplatky a honorář advokáta.
3. Soudní nařízení – dlužníkovi
bude nařízeno soudem dluh
zaplatit
4. Exekuce – to znamená, že
bude dlužníkovi odňat
majetek, dluh naroste o
náklady exekučního řízení.
Jak probíhá exekuce:
a) zablokování majetku dlužníka – obstavení účtu, stavebního spoření…….
b) Exekuce majetku – označení majetku nálepkami Exekučně zabaveno, pokud dlužník
nezaplatí, je majetek odvezen a prodán v dražbě.
c) Exekuce příjmů – ponechává se dlužníkovi pouze nezabavitelné minimum (2/3 životního
minima + částka, která představuje náklady na bydlení)
148
Oddlužení
-
je jeden z možných důvodů, jak zastavit exekuci.
Oddlužení je možné pouze pro občany – ne pro podniky. Smyslem je poskytnou pomoc těm
dlužníkům, kteří chtějí splácet své dluhy, ale již se sami z předlužení nemohou dostat a
nemají dostatek majetku na to, aby uhradili své dluhy.
Oddlužení nabízí možnost zbavit se zcela dluhů a začít znovu. Předpokladem je, že bude
splaceno alespoň 30% z každého dluhu a zbytek je odpuštěn. Oddlužení lze provést pouze 1x
za život.
ÚKOL:
1) najděte na internetu postup a potřebné dokumenty pro oddlužení –
www.justice.cz
2) uveďte důvody, proč se lidé dostávají do předlužení a jak lze předlužení
předcházet
12.
INVESTOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU
Takže teď se dostáváme k opačné otázce než jak
získat peníze a to - kam s penězi, které máme
dočasně volné.
Investováním rozumíme vynaložení peněz tak, aby
přinesly výnos (investování s nižším výnosem se
běžně nazývá spoření)
Tady se nabízí řada možností a je nutné si stanovit , do je pro nás nejdůležitější. Na finančním
trhu obecně působí tři kritéria, která se vzájemně ovlivňují . Jsou to:
1. bezpečnost – jak je investování bezpečné, jestli se nám vrátí alespoň ta částka, kterou
jsme vynaložili.
2. výnosnost – ziskovost – kolik zisku nám investice přinese
149
3. likvidita – za jak dlouhou dobu lze investici přeměnit na peníze (ty jsou nejlikvidnější –
to znamená, že s nimi lze okamžitě platit). Takže když peníze vložím např. do nákupu
bytu, bude trvat poměrně dlouho, než byt zase v případě potřeby vrátím do podoby
peněz .
Co se týká vzájemného vztahu těchto kritérií, platí, že například čím je investice ziskovější, tím
je také rizikovější, jestli mi jde o bezpečí mých peněz, nemůžu očekávat vysoké výnosy.
Kam uložit peníze
Nejdříve bychom si měli ujasnit, na jak dlouho si můžeme
dovolit peníze uložit, než je budeme potřebovat – a tady se
dostáváme k finančnímu plánování. Finanční plánování
znamená také rozložit riziko – investovat do více možností,
čímž snížíme riziko špatného rozhodnutí. Pokud bychom
investovali všechny peníze např. do akcií jednoho podniku,
může mít toto rozhodnutí katastrofické důsledky. Měli
bychom proto investovat do různých akcií, které spolu
nesouvisejí, a tím snížit riziko.
U délky období, na které si můžeme dovolit vázat peníze je nutno vědět, že každá investice má
svoji optimální délku, každá nese jiná rizika a jiný výnos. Toto rozhodnutí, na jak dlouho se
chceme vzdát svých peněz je pro investování nejdůležitější.
Nízké riziko investování
1. Bankovní vklady – spoření , pravidelné i nepravidelné vklady přináší nárok na odměnu
ve formě úroku.
Dělení vkladů :
a) vklady na viděnou – jdou vybrat okamžitě při návštěvě banky, nízký úrok
b) termínované vklady – jsou vázány určitým termínem, ve kterém lze peníze vybrat,
toto je odměněno vyšším úrokem.
Termínované vklady lze sjednat jako revolvingové, to znamená, že když si zřídíš měsíční
termínovaný vklad, který lze vybrat 16. 5., tak při revolvingu se tento termínovaný
vklad obnoví se stejnými podmínkami, když jej 16. 5. nevybereš a další možnost výběru
máš opět 16. 6. a tak dále.
150
Při termínovaném vkladu se tedy vaše peníze lépe zhodnotí, ale pokud potřebujete
peníze vybrat jindy, než ve stanoveném termínu, banka si za to účtuje poplatek.
ÚKOL:
-
uveďte rozdíly mezi běžným účtem, spořícím účtem a termínovaným vkladem.
2. Stavební spoření
Většina z vás má asi od rodičů zřízeno stavební
spoření. Je to nejrozšířenější způsob
financování bydlení, slouží k získání nového
domu či bytu, rekonstrukci staršího, stavební
úpravy, projektovou dokumentaci, požární
zabezpečení a bezpečnostní zajištění, výměnu
bytového jádra , přípojky plynu, vody,
elektrického proudu, vypořádání dědictví atd…
Stavební spoření spočívá v dlouhodobém
pravidelném ukládání peněz, během kterého
získáváte státní podporu a můžete čerpat výhodný
úvěr k vyřešení bytové situace.(státní podpora je
dnes 3 000,- Kč ročně a spolu s úroky je osvobozena
od daně z příjmů). Vklady jsou celou dobu pojištěny
na 100% úspor.
Délka spoření – 6 let. Pokud potom finanční prostředky
vyberete, mohou být použity libovolně – tedy nejen na
bydlení.
151
ÚKOL:
1. Vyhledejte na internetu nebo u konkrétní banky nabídku stavebního spoření a vypište
výhody. Zkonzultujte nejvýhodnější nabídku.
2. Bydlíte u rodičů a po škole plánujete rekonstrukci 2. patra rodinného domu pro své
potřeby. Předběžný rozpočet této rekonstrukce je 250 000,- Kč . Zvažte, jak byste pro
tento účel mohli využít stavební spoření.
3. Určete u stavebního spoření :
-
výnosnost:
-
riziko
-
likviditu (při předčasném ukončení není vyplácena státní podpora, mohou být vyhlášeny
sankce a také samotné vyplacení vkladu trvá až 3 měsíce.)
152
3. Penzijní připojištění
Penzijní připojištění je výhodnou formou dlouhodobého spoření se státním příspěvkem.
Jeho cílem je zlepšit finanční situaci v době, kdy odejdete do penze – předpokládám, že tato
doba je pro vás tak vzdálená, že tuto formu ukládání peněz nebudete považovat v současné
době za preferenční. Ale časem vás třeba začne zajímat, takže si řekněme nejdůležitější
informace.
Penzijní připojištění je podporováno státem. Výše státního příspěvku je maximálně 150,- Kč
měsíčně. V případě, že vám příspěvek nebo jeho část hradí zaměstnavatel, neplatí se z něj
sociální ani zdravotní pojištění a do výše 24 000,- ročně se ani nedaní.
ÚKOLY:
1. Řekli jsme si o výhodách penzijního připojištění, na druhé straně ale klient nese určité
riziko. Zamyslete se, v čem spočívá toto riziko (zvláště v období ekonomických výkyvů)
2. Na internetu najděte podmínky penzijního připojištění a srovnejte výhody a nevýhody
oproti ostatních formám spoření.
3.
153
4. Životní pojištění
-
je pojistkou pro případ nejen smrti ale i úrazu s doživotními následky. Jeho součástí
může být například odškodnění za dobu léčení úrazu, pojištění vážných onemocnění,
pracovní neschopnosti atd..
-
pojištění lze uzavřít komplexně podle vlastních potřeb a jde zde možné využít jak formu
spoření tak investování, pojistné lze zase za určitých podmínek odečíst z daní.
ÚKOLY:
Určete u životního pojištění:
-
výnosnost životního pojištění
-
riziko
-
likviditu
154
Vyšší riziko
1. Podílové fondy
-
jsou prostředkem kolektivního investování – to znamená, že fondu svěřilo své peníze
více lidí a on je společně kontroluje a zhodnocuje.
-
Shromažďují peníze více drobných investorů a ty pak jejich specialisté investují do
různých cenných papírů. Vy obdržíte podílové listy, ze kterých vám plyne nárok podílet
se na výnosu podílového fondu.
-
Podílové listy můžete kdykoli zase prodat zpět a nemusíte se obávat, ze by je fond
nepřijal zpět – fond je od vás odkoupit musí a to za cenu, která odpovídá podílu na
skutečném majetku fondu.
-
Aktuální cena je denně zveřejňována v tisku nebo na internetu.
-
Výnos a riziko je závislé na druhu fondu, chceme –li vyšší výnos, musíme počítat s delší
dobou investice.
2. Jednorázové investice
a) fondy peněžního trhu – jsou určeny opatrným klientům, kteří chtějí investovat jen
krátkodobé – alespoň však na rok. Minimální investice je 100,- Kč.
b) Prémiové vklady – pro ty, kteří se chtějí podílet na vývoji akciových trhů, ale nechtějí
podstupovat rizika spojená s pořízením akcií. Je zde zajištěna návratnost a vklady jsou
pojištěny. Minimální vklad 10 000,- a doba investice od 1 do 3 let.
c) Dluhopisy – cenné papíry, jejich majitel má právo dostat zpět investovanou částku,
včetně předem sjednaného úroku. Mají různou podobu – vkladové listy, depozitní
certifikáty, hypoteční zástavní listy, obligace, pokladniční poukázky(vydává je stát na
pokrytí schodku státního rozpočtu- nakupují firmy, banky – nominální hodnota l
poukázky je milion Kč. V případě např. živelných katastrof vydává stát dluhopisy i pro
běžné občany.)
3. Pravidelné investování
-
spočívá v tom,že pravidelně dlouhodobě investujete menší částky. K pravidelnému
investování se dobře hodí podílové fondy, kde můžete každý měsíc ukládat minimální
částku.
155
Výhody pravidelného investování:
a) postupně si naspoříte větší částku
b) vaše prostředky jsou snadno a rychle dostupné
c) nezatěžujete svůj rozpočet
d) investujete bez ohledu na to, zda trhy rostou nebo klesají, takže snižujete riziko
investování v nepravý čas.
Vysoké riziko
- vysoké riziko může být vyváženo vysokým ziskem
1. Nákup akcií
Akcie jsou cenné papíry majetkového charakteru – to znamená, že majiteli akcie vzniká
nárok na – podíl na zisku – dividenda
-
podíl na řízení společnosti – akcionáři se účastní nejvyššího orgánu akciové společnosti –
valné hromady, samozřejmě záleží a tom, jaký podíl akcií akcionář vlastní na to, aby mohl
ovlivnit řízení
-
podíl na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace
Investování do akcií vyžaduje větší horizont – to je 5 let a více aby bylo možno vykompenzovat
poklesy kurzů akcií v některých obdobích.
ÚKOL:
-
na čem závisí likvidita akcií?
156
- Graf, který znázorňuje vývoj ceny akcií ČEZ v daném období:
Uveďte, kdy je výhodné:
a) prodat akcie
b) nakoupit akcie
- Pan Novák nakoupil 100 ks akcií po Kč 2 000,- za jednu. V příštím roce byla tržní cena (kurz)
akcie Kč 2 560,- za jednu akcii. Pan Novák prodal polovinu svých akcií. Kolik vydělal?
157
-
K 20. narozeninám ti rodiče naspořili 100 000,- Kč. Protože je nechceš hned utratit a
v současné době se nechystáš si něco většího koupit, zkus s pomocí internetu
rozhodnout o zhodnocení těchto peněz. Úkol vyřeš teď a potom se k němu vrať po
posouzení dalších možností investování peněz.
2. Investice do majetku
-
tady spoléháme na růst ceny dané věci. Obvykle se peníze investují do:
-
nemovitostí
-
drahých kovů a kamenů
-
starožitností
-
uměleckých děl
-
cizí měny – spoléháme na růst kurzu
Výnos u tohoto investování může být velmi vysoký, ale riziko je také vysoké, protože investování
do těchto záležitostí potřebují speciální znalosti. Likvidita je poměrně nízká, protože schopnosti
rychle prodat je ovlivněna poptávkou.
ÚKOL:
Vyhodnoťte výhodnost investice do nemovitosti za poslední 3 roky. Posuďte, jestli je v současné
době výhodné nemovitosti kupovat nebo prodávat. (posuďte i jiné komodity – např. zlato –
zjistěte na internetu ceny a možnosti nákupu zlata)
158
3. Investice do podnikání
Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
za účelem dosažení zisku - tolik definice podnikání podle obchodního a živnostenského zákona.
Základní podmínkou podnikání je tedy dosažení zisku. Ač je to podmínka podnikání, není jisté,
že se nám zisku podaří dosáhnout. Takže riziko je vysoké, ale případný zisk může být také velmi
vysoký(samozřejmě v případě neúspěchu i ztráta).
O podnikání jako takovém se budeme bavit podrobně v další kapitole.
K určitému druhu podnikání může také patřit pronájem bytu, anebo se můžeme podílet na
podnikání někoho jiného tím, že do jeho firmy vložíme svůj majetek a staneme se společníkem
popř. tichým společníkem.
Likvidita těchto investic je velmi nízká, protože prostředky máme vložené a vázané v podnikání.
159
ÚKOL:
Vyhráli jste 10 000 000,- Kč. Navrhněte ve třídě, jak s nimi naložit vzhledem k vašemu
současnému životu i k zabezpečení v dalších letech popř. ve stáří. Jednotlivé návrhy zdůvodněte
a rozhodněte pro konečnou variantu. Návrhy a jejich výhody a nevýhody si stručně zapište.
Navrhovaná investice
Klady
160
Zápory
Portfolio – rozložení rizika
Snížit riziko spojené s investováním je možné rozložením nákupu např. akcií od různých,
vzájemně spolu nesouvisejících společností. Když rozložíme majetek do různých oblastí vznikne
tzv. portfolio – soubor několika investic s různými výhodami. Když např. část majetku budeme
mít ve vkladech – máme zajištěný snadný přístup k penězům a část investic vázaná
v nemovitostech a zlatě nám zaručí uchování hodnoty, akcie zase možnost vysokého výnosu.
Rozložením rizika se vyhneme tomu, že v jeden okamžik přijdeme o všechny úspory.
Druhy cenných papírů
Cenné papíry dělíme do 3 základních skupin:
1. Majetkové – jejich vlastník má nárok na :
a) část zisku – dividenda
b) účast na řízení firmy – účast na valné hromadě
c) účast na likvidačním zůstatku při likvidaci firmy
Patří sem především akcie, účasti a podílové listy.
2. Dlužnické cenné papíry – dluhopisy – vlastník má nárok na:
a) vrácení dlužné částky
b) sjednaný úrok
Patří sem: směnky, vkladové listy, depozitní certifikáty,
obligace, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy
3. Odvozené cenné papíry – deriváty – vlastník má právo
např. na odkoupení cenných papírů v určité době za určitou
cenu. Patří se opce, swapy….
161
Ochrana spotřebitele na finančním trhu
I na finančním máme možnost se při nespokojenosti se službami a produkty bránit. Jak vypadá
taková reklamace na finančním trhu.
1. Reklamace na místě
–
a) nejdříve se obraťte na finanční instituci, u které vám vznikl problém, která má pro tyto
případy vypracovaný tzv. reklamační řád
b) v případě, že nejste s řešením spokojeni, obraťte se na interního ombudsmana dané finanční
instituce, který vaši stížnost prošetří.
2. Pomoc profesní asociace nebo sdružení na ochranu spotřebitele
Jestliže problém není vyřešen s danou finanční institucí, můžete se obrátit na příslušnou
profesní asociaci – např. Bankovní asociaci nebo Sdružení ochrany spotřebitelů.
3. Mimosoudní ochrana , kterou může být
a) finanční arbitr – řeší především spory bank a jejich klientů při provádění platebního styku
b) mediace- k dohodě dojde prostřednictvím neutrální osoby
c) rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR
4. Soudní ochrana
162
13.
DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR
Daně – peníze, které lidé i firmy povinně odvádějí do státního rozpočtu a to přes příslušné
finanční úřady.
Principy dnešní daňové soustavy ČR
-
nenávratnosti – společnost tyto peníze vynaloží podle potřeb, ne úměrně podle výše
daně, kterou jste odvedli
-
solidarity – uspokojovány budou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí
-
spravedlnosti – platí stejné podmínky zdanění pro různé subjekty – např. tuzemské i
zahraniční firmy
-
všeobecnosti zdanění – všechny typy vlastnictví podléhají zdanění
-
harmonizace – sbližování s daněmi Evropské unie
ÚKOL:
zjisti, kde sídlí finanční úřad, ke kterému patříš podle místa bydliště (najdi na internetu i adresu
a prohlédni si jednotlivé útvary)
Důležité pojmy, se kterými se setkáš při daňové problematice:
Příjemce daně – státní rozpočet a veřejné rozpočty
Plátce daně – ten, který daň odvádí finančnímu úřadu
Poplatník daně – ten, který daň zaplatí ze svých peněz
163
Struktura daňové soustavy:
Přímé daně
1. Daň z příjmů fyzických a právnických osob
2. Daň z nemovitosti
3. Daň dědická , darovací a daň z převodu nemovitosti
4. Daň silniční
Nepřímé daně
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň spotřební
Ekologické daně
7. Daň ze zemního plynu
8. Daň z pevných paliv
9. Daň z elektřiny
Daň z příjmu
Teď si vysvětlíme nejsložitější z daní, ale také daň, která se týká téměř všech
lidí, protože nějaké příjmy jsou podmínkou toho, aby člověk mohl existovat.
164
Daň z příjmu fyzických osob
Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle
zdržují(min. 183 dnů v kalendářním roce). Vztahuje se na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR ale také
v zahraničí.
Zdaňovací období je kalendářní rok, daň je třeba přiznat a zaplatit do 31. 3. následujícího
roku (v případě, že ti daňové přiznání dělá daňový poradce, tak máš čas do 30. 6.)
Osvobození od daně:
-
příjmy z prodeje bytů – pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky
-
příjmy z prodeje nemovitostí – přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let
-
příjmy z prodeje movitých věcí- s výjimkou prodeje motorových vozidel, letadel a lodí,
přesáhne-li do ba mezi nabytím a prodejem 1 rok
-
ceny z veřejné soutěže a ze sportovní soutěže v hodnotě do 10 000,- Kč
-
nemocenské dávky, důchody, podpora v nezaměstnanosti
-
dotace od státu, EU na pořízení hmotného majetku
-
úroky z hypotečních zástavních listů
-
příjmy v naturální formě v podobě reklamních předmětů do
hodnoty 500,- Kč
Slevy na dani – uvedeme si je v měsíční výši a pak také v ročním souhrnu pro výpočet daně
z příjmu živnostníka a roční zúčtování daně zaměstnance.
Sleva(popř. bonus)
Měsíčně
Ročně
Na poplatníka
2 070,-
24 840,-
Na manželku s příjmem
nižším než 38 040,- ročně
0
24 840,-
Částečný invalidní důchodce
210,-
2 520,-
Plný invalidní důchodce
420,-
5 040,-
Držitel průkazu ZTP
1 345,-
16 140,-
Student
335,-
4 020,-
Vyživované dítě
967,-
10 680,-
165
Co je daňový bonus
Daňový bonus se týká dítěte žijícího ve společné domácnosti a je ve výši 967,- Kč měsíčně. Pokud
má poplatník v daném roce nebo měsíci nižší daňovou povinnost než je sleva, pak tento rozdíl se
stává bonusem a finanční úřad jej proplatí.
Předmět daně – co tedy všechno jsme povinni zdanit
všechny příjmy v peněžní i nepeněžní podobě , kromě příjmů od daně osvobozených – viz. výše.
Zdanit tedy musíme i naturální příjmy, hmotné odměny, využívání služebního auta pro
soukromé účely….
Dělení příjmů – stejně jsou rozděleny v daňovém přiznání, které si sestavíme:
a) příjmy ze zaměstnání
b) příjmy z podnikání
c) příjmy z kapitálového majetku
d) příjmy z pronájmu
e) ostatní příjmy (výhry, prodej majetku, příležitostné příjmy…)
Nezdanitelná část základu daně
-
hodnota darů - dary na vzdělání, kulturu, policii, sport ochrana zvířat,
ekologie…..Hodnota těchto darů nesmí přesáhnout 2% základu daně (ale
minimálně 1 000,-) a nejvýše může činit 10%. Hodnota bezplatného
darování krve se oceňuje jako dar ve výši 2 000,- Kč.
-
Částka zaplacených úroků z úvěrů ze stavebního spoření
-
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistné uhrazené na
soukromé životní pojištění do společného ročního limitu 24 000,- Kč.
Příklady vyplnění daňového přiznání k dani
z příjmu:
166
PŘÍKLAD 1
Stále ještě studuješ, při studiu si chodíš přivydělávat do autodílny a na brigádě jsi byl o
prázdninách na pile. Je leden 2011 a ty víš, že o prázdninách na brigádě jsi platil zálohu na
daň z příjmu. Protože znáš problematiku daní z příjmů, domníváš se, že by ti daň měla být
vrácena. Podklady pro výpočet si vyzvedneš u svých zaměstnavatelů.
Autodílna – Hrubá mzda 36 000,-, sražená záloha na daň 0
Pila – Pracoval jsi o prázdninách 2 měsíce, každý měsíc sis vydělal 15 000,- a byla ti
podle potvrzení o příjmu sražena záloha na daň 1 890,-.
Vypočítej, jaká je tvoje daňová povinnost za rok 2010. (bez daňového přiznání, to si
uděláme u složitějších příkladů)
Řešení:
Příjmy z autodílny………………………………….
Příjmy z pily…………………………………………..
Příjmy celkem………………………………….……
Superhrubá mzda – příjmy x 1, 34 …………………..
Daň – 15% ze superhrubé(zaokrouhleno na 100,- dolů)………………………………
Slevy na dani (v ročním odpočtu) – poplatník……………………………………………...
student…………………………………..……………..
Daň po slevách …………………………………………………………………………………..……...
Zaplacené zálohy ………………………………………………………………………………………
Výsledek:
a) Daňová povinnost – budeš platit……………………..…
b) Finanční úřad ti vrátí přeplatek daně………………..
167
PŘÍKLAD 2
Stále studuješ, od rodičů jsi dostal byt, který pronajímáš měsíčně za Kč 8 000,-. Náklady na
bydlení, které platíš za nájemníka činí 4 000,-. Jaké jsou tvé příjmy ke zdanění a spočítej,
jestli budeš platit daň.
Příjmy z pronájmu …………………………………………..
Daň před slevami…………………………………….……….
Daň po slevách………………………………………………….
PŘÍKLAD 3
Skončil jsi studia a začal jsi pracovat. Příjmy od zaměstnavatele za rok činí 168 000,- Kč. Sražená
záloha na daň činí 9 000,- Kč.
Od července jsi navíc pracoval u taxislužby a vydělal sis 54 000,-., sražené zálohy na daň byly
ve výši 11 640,-(neuplatňovat jsi slevy, protože ty lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele).
Řešení:
Příjmy od zaměstnavatelů celkem………………………………….…….
Základ daně – příjmy x 1,34%..................................................................
Daň – 15% ze základu daně………………………………………………….
Slevy (na poplatníka)…………………………………………………..………
Daň po slevách……………………………………………………………..……..
Zaplacené zálohy daně…………………………………….…………………..
168
Výsledek :
a) bude doplacena daň………………………………………………
b) Finanční úřad vrátí daňový přeplatek…………………….
To jsme pořád byly u zaměstnání, teď zkusíme daňové přiznání v případě, že jsi živnostník nebo
pracuješ jako zaměstnanec a navíc máš ohlášenou živnost – v obou případech jsi také povinen
udělat daňové přiznání.
Daň z příjmu fyzické osoby podnikající – živnostníka
Platí stejné zásady jako v předchozím výkladu. Podnikatel má navíc možnost uplatnit slevu na
dani, pokud zaměstnává zdravotně postižené:
-
za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností Kč 18 000,-
-
za každého zaměstnance s těžkým postižením Kč 60 000,-
Základ daně zjistíme
a) z účetnictví firmy…………….Výnosy – Náklady
b) z daňové evidence……………Příjmy – Výdaje
Podnikatel mají možnost příjmy a výdaje uplatňovat buď prokazatelně podle dokladů nebo
v paušální výši :(procento se počítá z příjmů)
-
80% zemědělci¨
-
60% řemeslné živnosti
-
50% ostatní živnosti
-
40% podnikání podle zvláštních předpisů nebo autorská práva.
169
PŘÍKLAD 4
Ohlásil sis živnost na karosářské práce. Vedeš daňovou evidenci a podle ní jsi zjistil, že
příjmy v roce 2010 činily 487 000,-. Výdaje podle dokladů jsou 211 000,- Kč. Zjisti základ
daně nejvýhodnějším způsobem a daň vypočítej. Jsi svobodný uplatňuješ pouze slevu na
poplatníka.
Základ daně (příjmy – výdaje) ………………………………
Daň před slevami………………………………………………….
Slevy……………………………………………………………………
Daň po slevě…………………………………………………………
Použil jsi skutečně nejvýhodnější způsob výpočtu základu daně?
PŘÍKLAD 5
Spočítej daň z předchozího příkladu za předpokladu,
že máš :
a) jedno dítě
b) tří děti
c) dvě děti a ženu na mateřské dovolené
170
PŘÍKLAD 6
Jsi zaměstnaný a ještě máš ohlášenou živnost na soustružnické práce. Pro výpočet daně máš
následující údaje:
a) příjmy ze zaměstnání 180 000,- ……………………..zaplacená záloha na daň
b) příjmy z podnikání – 220 000,výdaje z podnikání 180 000,zaplacená záloha 15 300,c) příjem z pronájmu bytu je 120 000,-……………….výdaje na byt 80 000,d) příjem z prodeje automobilu, který jsi koupil před 2 roky– prodejní cena 200 000,-,
pořizovací cena 400 000,-,
e) jsi ženatý, máš jedno dítě, manželka pracuje
f) v roce jsi 2x daroval bezplatně krev a máš potvrzení z transfúzní stanice
Vyplň daňové přiznání k dani z příjmu – přiložený formulář.
171
172
Daňový systém ČR
Stručný popis daňové soustavy si ukážeme na následující tabulce:
Daně přímé
typ daně
sazby Příklad placení daně
z příjmu
fyzických osob
15%
při vyplácení výplat
z příjmu
právnických osob
20%
firma odvádí daň ze zisku v daném roce
majetková daň -
daň z převodu nemovitosti
3%
majitel prodá svou nemovitost
majetková daň -
silniční daň
různé
firma používá v daném roce auto
majetková daň -
daň z nemovitosti
různé
platí vlastník nemovitosti v daném roce
majetková daň -
daň dědická a darovací
různé
při darování domu kamarádovi
Daně nepřímé
typ daně
sazby
Příklad placení daně
daň z přidané hodnoty
10% / 20%
obchodník prodá rohlík / auto
spotřební daň
různé (podle typu zboží) obchodník prodá cigarety
Takže si přiblížíme jednotlivé daně daňového systému, se kterými, kromě daně z příjmu můžete
přijít do styku, ať už při podnikání nebo v soukromém životě. U těch nejfrekventovanějších si
vypočítáme pár příkladů a u daně silniční a DPH si sestavíme i daňové přiznání.
Daň silniční:
Předmětem této daně jsou silniční vozidla
(automobily/ nákladní auta) používána
k podnikatelskému záměru. Poplatníkem a
plátcem této daně je majitel vozidla, který je
uvedený v technickém průkazu vozidla. Může
ovšem nastat i případ, kdy firma rozhodně, že
zaměstnanec bude po dobu své práce užívat
své soukromé vozidlo. V tomto případě platí
silniční daň zaměstnavatel.
173
Sazba daně: liší se na typech vozidel (osobní automobil/ nákladní automobil)


u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru
u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a na počtu jeho náprav
Pokud zaměstnanec používá pro služební cestu své vozidlo, může podnikatel využít tzv. paušální
denní sazbu daně. To je velice výhodné používá-li zaměstnanec na služební cestu toto vozidlo
jednou nebo dvakrát do roka).
V současné době se uvažuje o zvýhodnění této daně pro vozidla s nižšími emisemi a pro hybridní
vozidla.
PŘÍKLAD:
Firma vlastní tyto vozidla:




Citroen C3 1.4l 75K, 1360ccm
Škoda Superb 2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech, 1968 ccm
TATRA T 815, 3 nápravy, 22tun
Zjištěte silniční daň pro vaše rodinné auto v případě, že byste jej vložili do firmy
174
ÚKOLY:
1) Najděte roční daň pro tyto vozy (najděte v zákoně popř. na internetu).
Automobil
Silniční daň
Celkem
2) Vozidlo XXX jezdí pouze první 3 dny v měsíci. Rozhodněte, zda by pro firmu bylo
výhodnější využít paušální denní sazbu daně podle zákona (najděte si na internetu).
3) Sestavte přiznání silniční daně za jedno z firemních aut, popř. pro auto , které používáte
v rodině a rozhodl jste se jej vložit do firmy a využívat pro podnikatelskou činnost.
175
176
Daň dědická, darovací
Jedná se o daň jednorázovou, která se vybírá pouze v případě, kdy
pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví). Tudíž u ní
nesledujeme zdaňovací období, ale pouze určitou situaci. Poplatník
(tedy dědic/obdarovaný) je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví
nebo sepsání darovací smlouvy podat přiznání na finanční úřad,
který mu uvedenou daň vyměří.
Sazba daně darovací a dědické závisí na výši převáděného majetku
a vztahu mezi zúčastněnými osobami.


I. skupina- příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci atd. a manželé)
II. skupina- příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice
apod.)
III. skupina- ostatní (stát, kamarádi apod.)


Nejvyšší sazby daně jsou u třetí skupiny.
V současné době platí, že občané jsou od daně dědické i darovací pro I. a II. skupinu osvobozeni.
Daň z převodu nemovitosti
Jedná se také o daň jednorázovou, kterou ovšem v tomto případě platí prodávající. Sazba daně
z převodu nemovitosti činí od roku 2004 3% z ceny odhadní nebo kupní, podle toho, která je
vyšší.
PŘÍKLAD:
Pan Straka se rozhodl prodat svou chatu. Odhadce mu její cenu odhadl na 1 000 000,- Kč, ale
panu Strakovi se jí podaří prodat pouze za 900 000 Kč.
177
ÚKOLY:
1) Vypočítejte cenu daně z převodu nemovitosti.
2) Napište, kdo a kam odvede tuto daň.
3) Jakým činem nabude vlastnictví kupující?
PŘÍKLAD:
Jirka zdědil po svých rodičích rodinný dům, jehož odhadní cena činí 5 000 000,- Kč.
178
ÚKOLY:
1) Jakou částku odvede Jirka finančnímu úřadu?
2) Najdi na internetu, jakou částku by zaplatil psí útulek, kdyby mu Jirkovi rodiče
odkázali dům.
Daň z nemovitosti
Tato daň je spojena s vlastnictvím nějaké nemovitosti (pokud vlastníme dům/pole). Jejím
plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti, který je zapsán na katastrálním úřadě. U
pronajatých pozemků je od roku 2005 poplatníkem v určených případech nájemce.
Zdaňovací období je kalendářní rok (tuto daň musí majitel každý rok do konce května uhradit
finančnímu úřadu).
Tuto daň můžeme rozdělit do dvou částí:

daň z pozemků- základem daně je cena pozemku dle vyhlášky a forma využívání
pozemku u zemědělské půdy a lesů; u stavebních pozemků je to rozloha pozemku.

daň ze staveb- základem je půdorys nadzemní části stavby v m2 a sazba závisí i na
poloze stavby, tj. že poplatník odvádí vyšší částku za stejnou nemovitost v Praze než na
venkově.
Platí zde ovšem zásada, že do odváděné částky se nezapočítává komerční cena nemovitosti. To si
můžeme vysvětlit na příkladu, kdy vedle sebe stojí dva rozměrově stejné domy, z nichž tržní
cena prvního je 1 000 000,- Kč a tržní cena druhého domu činí 10 000 000,-. I přes tuto
179
rozdílnost odvedou jejich majitelé stejnou částku finančnímu úřadu. Do budoucna se ovšem
uvažuje o závislosti této daně na komerční ceně.
Pozemky orné půdy, chmelnic, vinic a ovocných sadů mohou být od roku 2009 od daně
osvobozeny, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou.
Nepřímé daně
DPH (= daň z přidané hodnoty)
-jedná se o daň univerzální, která tvoří část ceny téměř všech výrobků a služeb,
-je vybírána postupně při každém prodeji (např. lesník odvádí DPH, když prodá dřevo dřevařské
společnosti, ta odvede dále DPH při prodeji desek továrně na výrobu nábytku atd.),
-poplatníkem této daně je kupující, plátcem daně je prodávající
Předmětem daně je
a) prodej zboží nebo nemovitosti osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku,
b) poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku,
c) pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu plátcem DPH (import z EU) a
pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU soukromou osobou- občanem,
d) dovoz z nečlenských států EU.
Osoby povinné k dani (plátci DPH):


mají sídlo/ místo podnikání/ provozovnu v tuzemsku
jejich obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
přesáhne částku 1 000 000,- Kč

- považují-li však drobní podnikatelé za ekonomicky výhodnější být také plátci DPH, mohou se
zaregistrovat na finančním úřadě dobrovolně, aniž předchozí kritérium splňují (může se jednat
například o firmu, která je subdodavatelem velké firmy, a to kvůli tomu, aby si ta větší firma
mohla uplatnit odpočet DPH na vstupu).
180
Sazby daně:


základní sazba 20% ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby (kromě vyjímek)
snížená sazba 10% ze základu daně- uplatňuje se na zboží a služby dle seznamů
v příloze 1 a 2 zákona) Patří sem např. potraviny, živá zvířata, voda, dětské pleny, knihy,
noviny.
Sazba této daně podléhá každoročním změnám a tak si budeme muset aktuální sazby ověřit na
internetu, ale předpokládám, že vás tyto záležitosti zajímají a určitě se najde pár studentů, kteří
aktuální sazbu znají.
Existuje pár výjimek osvobozených od této daně:










poštovní služby
rozhlasové a televizní vysílání
finanční činnosti (poskytování úvěrů, směnárenská činnost, správa
cenných papírů apod.)
pojišťovací činnosti
převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
dalších zařízení
výchova a vzdělání
zdravotnické služby a zboží
sociální pomoc
loterie a podobné hry
ostatní osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (například
poskytování služeb veřejnoprávními institucemi nebo dobročinnými
organizacemi na ochranu dětí a mládeže, duchovní péči, sport a
tělesnou výchovu, kulturní služby).
-před vstupem do EU 1.5.2004 ČR musela harmonizovat svůj zákon o DPH s Šestou směrnicí
Evropského společenství a výkonnými procedurami států EU tak, aby ihned po našem vstupu
mohl fungovat volný trh (byly zrušeny pohraniční celní kontroly, deklarace zboží pro státy EU.
Novinkou je, že se musela začít přiznávat DPH při pohybu zboží z EU, protože ta byla před tím
vybírána právě celními orgány pro dovozu).
Přednosti DPH
1. všeobecnost zdanění (vztahuje se na všechny co podnikají a podléhají povinné registraci,
popř. se registrují dobrovolně, bez ohledu na předmět podnikání)
2. zdanění spotřeby (spotřebováváš méně- méně zaplatíš do státního rozpočtu)
3. z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou sám k výrobku přidal
4. daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby ke spotřebiteli, omezuje možnosti
daňových úniků
5. sbližujeme se s daňovými systémy v EU
181
PŘÍKLAD:
1. Jako živnostník máš firmu na stavební práce. Zákazník si u tebe objednal rekonstrukci
koupelny. Materiál jsi nakoupil ve stavebninách a dostal jsi tuto fakturu:
Cena materiálu (vana, kachličky, obklady….) 80 000,+ 20% HPH
Cena celkem
16 000,96 000,-
Práce si provedl za cenu Kč 30 000,-(DPH pro tyto práce činí 10%)
Jaká bude konečná cena pro zákazníka v případě:
a) že jsi plátce DPH
b) nejsi plátce DPH
182
Myslíš, že by pro tvoji firmu bylo výhodné se přihlásit jako plátce DPH, i v případě, že tato
povinnost ti nevznikne?
Spotřební daň
- je to nepřímá selektivní daň tj., že se vztahuje jen na určité druhy zboží
Předmětem spotřební daně jsou v EU vyrobené nebo EU dovezené





minerální oleje
(uhlovodíková paliva a maziva)
líh a lihoviny
pivo
víno
tabákové výrobky
Spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH, zvyšuje tedy u uvedených zboží i
výběr DPH. Jako příklad mohu uvést spotřební daň na litr čistého alkoholu-265 Kč. Z ní si
dokážeme zjistit hodnotu spotřební daně pro půl litrové láhve 40% alkoholu (spotřební daň=
265*0,5*0,4= 53Kč)
PŘÍKLAD:
Máte informaci, že spotřební daň na litr čistého alkoholu činí 265,- Kč. Je základem i pro DPH,
které u alkoholu činí 20%. Zjistěte, kolik Kč získá stát, jako příjemce DPH i spotřební daně,
v případě, že si koupíte litr tohoto alkoholu:(cenu zjistěte v nejbližším obchodě)
Alkohol 1 litr
Cena v obchodě
DPH 20%
Rum
Becherovka
lemon
Skotská whisky –
např.Tulamor
Doplň
preferovanou
značku
183
Spotřební daň
Náklady + zisky
PŘÍKLAD:
Na internetu zjisti, kolik činí spotřební daň na cigarety, které kouříš a stejným způsobem jako
v předchozím příklady zjisti, jestli se státu vyplatí to, že si platíš za ničení zdraví (nekuřáci si
spočítají dle přátel kuřáků)- Tento příklad si udělej za celý rok a zjisti:
a) kolik tě ročně stojí cigarety
b) kolik na této tvé neřesti získá stát
Nové daně pro životní prostředí
(od roku 2008):



daň ze zemního plynu
daň z pevných paliv
daň z elektřiny
184
14.
PODNIKÁNÍ
Podnikání je soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
nebezpečí, za účelem dosažení zisku.
Podnikat můžete jako:
a) fyzická osoba
b) právnická osoba
Nás bude v dalším výkladu zajímat fyzická osoba podnikající – tzv. živnostník.
Fyzické osoby:
Kromě fyzické osoby, kterou jsme my všichni od narození, nás v ekonomice zajímá fyzická osoba
podnikající a fyzická osoba – zaměstnanec.

Podnikatelé
 podnikají na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona,
 podnikají na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů (např. lékaři, veterináři,
sportovci, umělci….)

Zaměstnanci
 osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými zaměstnavateli. Zde se
řídíme především zákoníkem práce
Právnické osoby:
Pro přehled si uvedeme, koho řadíme mezi právnické osoby, k těm se stručně dostaneme
později.



Obchodní společnosti- dle obchodního zákoníku se jedná o:
 veřejná obchodní společnost (v. o. s.)
 komanditní společnost (k. s.)
 společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. / s. r. o.)
 akciová společnost (a. s.)
Družstva – opět dle obchodního zákoníku. Věcně bychom mohli rozlišovat družstva
zemědělská, bytová, stavební, spotřební, výrobní, uměleckých řemesel atd.
Státní podniky- dle zákona o státním podniku
185
Živnost
-
soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,
za účelem dosažení zisku a za podmínek uvedených tímto zákonem
-
jsou-li splněny tyto podmínky, musí se podnikatel přihlásit na živnostenský úřad , ohlásit
svou živnost nebo požádat o udělení koncese a zaplatit příslušné poplatky. V opačném
případě se vystavuje nebezpečí vysokých pokut a případně trestnímu stíhání
-
podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda tohoto cíle dosáhne či
skončí se ztrátou.
Podmínky pro udělení živnosti


všeobecné
-
18 let
způsobilost k právním úkonům (nesmí být zbaven svéprávnosti)
trestní bezúhonnost (čistý výpis z trestního rejstříku nebo trestný čin,
který nesouvisí s podnikáním.)
zvláštní podmínky
- odborná a jiná způsobilost – vyučení, studia, praxe
Rozdělení živností:


ohlašovací
a. řemeslné
b. vázané
c. volné
koncesované
Ohlašovací
ad a) řemeslné- podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru.
ÚKOL:
vypiš z přílohy živnostenského zákona řemeslné živnosti, které byste mohli ty a tvá rodina
ohlásit. Zjisti podmínky, jaké jsou potřeba k ohlášení této živnosti.
186
Chceš si ohlásit živnost – např. provozování restaurace. Protože pro ni nemáš splněnu
příslušnou podmínku vzdělání, ale tento podnik hodně chceš, najdi v živnostenském zákoně
popř. na internetu cestu, jak si toto přání splnit – popř. konzultuj s vyučujícím a vyplň příslušný
formulář (Prohlášení odpovědného zástupce) – viz. dále
pozn. Nesplňuje-li uvedené podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho zodpovědný
zástupce.
ad b) vázané- u každé této živnosti jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti (např.
provozování autoškoly nebo činnost účetních poradců a vedení účetnictví)
ad c) volné- poslední novela roku 2008 zjednodušila tuto oblast a rozlišujeme pouze jedinou
živnost volnou…
ÚKOL:
V příloze je uveden seznam činností náležejících do živnosti volné – výroba, obchod a služby.
Vyber z těchto volných živností tu, pro jejíž provozování máte v rodině podmínky a zkus
upřesnit náplň činnosti této živnosti.
Urči, zda tyto živnosti lze provozovat jako volné, to znamená jen za splnění obecných podmínek:
-
Šití a pletení oděvů
-
Masérské služby
-
Sklenářské práce
-
Průvodce po zámku
-
Úklidové práce
187
pozn. Nesplňuje-li uvedené podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho zodpovědný
zástupce.
Koncesované
-
lze je provozovat pouze na základě udělení koncese
patří sem např. výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, ostraha majetku,
pohřební služba provozování cestovní kanceláře, soukromí detektivové atd.
ÚKOLY:
1. Najdi na internetu nebo v příloze živnostenského zákona, které živnosti patří mezi
koncesované a jaké podmínky musíš splňovat pro jejich provozování:
2. Chceš si zřídit živnost na provozování Čajovny v Uničově.
-Než si ohlásíš živnost, zkus si udělat rozpočet, kolik by takový provoz čajovny stál,
včetně nutných podmínek, které s tímto provozem souvisí.
Ve třídě si zkuste odpovědět na následující otázky, které by vám mohli pomoci při určení
cenových příjmů vaší čajovny
1) kolik byste byli ochotni jako zákazníci v čajovně utratit během měsíce?
2) kolikrát do měsíce byste do čajovny ve vašem městě zašli?
3) v kterých místech by měl být podnik zřízen?
188
-Jak bys postupoval při podnikatelském záměru otevřít si v Uničově benzínku.
Otázky, na které zjisti odpověď:
-Kde se v tvém městě nachází živnostenský úřad?
-Kde si můžete požádat o výpis z rejstříku trestů?
stránka www.mpo.cz tam najdeš formuláře k živnostem- podpora podnikánícentrální registrační místa- jednotný registrační formuláře.
Tyto formuláře vyhledej a urči k čemu slouží. Podle návodu k vyplnění formuláře
vyplň – máš je v dalším textu spolu se zadáním příkladu.
Zánik živnostenského oprávnění
Živnostenské oprávnění zaniká:




smrtí podnikatele
zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku
uplynutí doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou (většina živnostenských oprávnění je
však vydávána na dobu neurčitou)
rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění
189
Podnikatelský záměr
Podstata podnikatelského záměru
Podnikat není možné začít okamžitě, vyžaduje určitou přípravnou fázi. Založení podniku a to i
toho nejmenšího není jednoduchá záležitost. Vyžaduje to řadu přípravných prací, výpočtů,
jednání s úřady a bankou. Chceme-li tedy začít s podnikáním, je nutné si nejdříve stanovit
podnikatelský záměr. Strategický záměr podnikatele by měl obsahovat:
1. jasné vymezení předmětu činnosti – přesné určení výrobního
programu (obchod, služby, zemědělská výroba atd..)
Příklad: je třeba jasně vymezit, co bude vyráběno, jaké druhy výrobků,
jaké služby. Předmět činnosti musí byt přesně označen v živnostenském
ohlášení – některé výrobky se vyrábět nesmí (drogy), jiné nelze vyvážet
do zahraničí nebo podléhají přísným kontrolám (potraviny – hygiena) a
technickým normám (bezpečnost – elektrospotřebiče)
U výběru předmětu činnosti vašeho podnikání je potřeba velkého
množství informací např.:
- potenciální okruh budoucích zákazníků – počet
- finanční síla zákazníků - solventnost
2. výpočty potřeby finančních prostředků a dalších zdrojů (lidí, strojů…)
3. zhodnocení osobních předpokladů pro podnikání – vlastní
dovednosti, znalosti, psychologické aspekty osobnosti, výše rizika
4. zhodnocení právních i technických znalostí, zkušeností, umění jednat
s lidmi atd..
Segmentace trhu potenciálních zákazníků – to je rozdělení trhu zákazníků na různé segmenty
– tj. skupiny lidí např. se stejným vzděláním, příjmy, podle věku, pohlaví atd….
190
PŘÍKLAD:
Rozdělte všechny ve třídě na možné segmenty a zkuste vyjmenovat, které
výrobky nebo služby byste nabídli těmto segmentům.
V předchozím příkladu jsme si zkoušeli založit čajovnu. Který segment byste
uvítali jako budoucí zákazníky – studující mládež, manažery, ženy na
mateřské, seniory – vyjmenujte výhody a nevýhody těchto segmentů a zkuste
navrhnout možnosti, kterými byste určitý segment mohli získat. Potom
vyhodnoťte segment (skupinu obyvatelstva) pro vás nejvýhodnější a
navrhněte postup, jak byste ji získali pro svůj podnik.
Výhody segmentu
Studující mládež
Manažeři
Ženy na mateřské
Senioři
191
Nevýhody segmentu
V dalším příkladu si zkuste diskutovat o možnosti otevření
další restaurace ve vašem městě. Spočítejte všechny tyto
podniky, které zde provozují tuto činnost, zhodnoťte
segment obyvatelstva, který jednotlivé podniky navštěvuje
a zkuste zdůvodnit proč. Vyhodnoťte, jestli by další podnik
měl šanci na úspěch a zkuste navrhnout jeho zaměření –
podle ceny, podle zaměření, podle nabízených služeb……..
Do tabulky doplňte podniky, které navštěvujete ať už
s rodiči např. na oběd, nebo s přáteli za zábavou a pokuste
se porovnat jejich výhody a nevýhody.
Podnik
Výhody
192
Nevýhody
PŘÍKLAD:
Zkusíme si udělat jednoduchý výpočet předpokládaného měsíčního hospodářského výsledku:
Zadání:
Podnikatel chce vyrábět dřevěné podnosy. Pro vyčíslení ekonomických údajů má tyto
parametry:
-
bude zaměstnávat 4 pracovníky se mzdou 15 000,-
-
prodej výrobků může být podle jeho průzkumu 12 000 kusů
-
cena za jeden výrobek se předpokládá ve výši 80,- Kč
-
počet pracovních dnů v roce je 250
-
náklady na materiál a energii se předpokládají ve výši 80 000,- měsíčně
-
režijní náklady – ve výši 50 000,- měsíčně
-
stroje mají hodnotu 600 000,- a odpisová sazba je 10%
-
dílna, kterou chce koupit má hodnotu 1 200 000,- , účetní odpisová sazba je 5 %
-
počáteční nákup materiálu bude činit 50 000,-
-
na počáteční reklamu hodlá vynaložit 5 000,Výpočet výnosů a hospodářského výsledku podle zadaných údajů:
Měsíčně:
-
předpokládané tržby…………………………………….
-
Náklady………………………………………………………..
-
Hrubý zisk – před zdaněním…………………………
Pro zdanění použijeme současnou sazbu daně z příjmu fyzických
osob – tj. 15% a pro náš hrubý předběžný výpočet nebudeme
používat slevy na dani – viz. předchozí výklad.
Hospodářský výsledek měsíční je ………………………………………….
Předpokládaný roční hospodářský výsledek……………………………..
193
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti jsou právnické osoby – to znamená, že jsou to souhrny osob a majetku,
které vystupují pod jedním jménem. Jsou zřizovány a jejich činnost se řídí Obchodním
zákoníkem. Také už nemohou jako fyzická osoba vést daňovou evidenci, ale jsou povinny
vést účetnictví.
Základní znaky jednotlivých obchodních společností:
Veřejná obchodní společnost v. o. s.
-
nemusí tvořit základní kapitál v minimální výši
-
zakládají 2 a více společníků
-
společníci ručí za závazky neomezeně, celým svým majetkem – i soukromým, nerozdílně
a solidárně – to znamená, že ten, kdo je schopen majetkem závazky uhradit je uhradí a
pak se vyrovná se společníkem
-
společnost mohou řídit všichni společníci
-
zisk dělí rovným dílem
Komanditní společnost – kom. spol. nebo k. s.
-
dva druhy společníků – komanditisté a komplementáři
-
komanditisté společnost neřídí a ručí za závazky omezeně
-
komplementáři společnost řídí a ručí za závazky neomezeně – stejně jako společníci
v.o.s.
-
základní kapitál nemusí být tvořen v minimální výši
Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
-
může založit 1 – maximálně 50 společníků
-
základní kapitál musí být vytvořen v minimální výši 200 000,- Kč
-
společníci za závazky společnosti ručí omezeně – jen do výše svých nesplacených vkladů,
až je splatí neručí vůbec, ručí společnost
194
-
společnost musí tvořit rezervní fond
-
rozdělení zisku je podle vložených vkladů nebo podle ujednání společenské smlouvy
-
orgány společnosti: a) valná hromada – vrcholný orgán – rozhoduje o zásadních věcech
společnosti
-
b) jeden nebo více jednatelů – řídí společnost
-
c) dozorčí rada – kontroluje hospodaření společnosti
Akciová společnost a.s.
-
základní kapitál v minimální výši 2 000 000,- - v případě, že se neupisují akcie, nebo
20 000 000,- v případě, že dochází k veřejnému úpisu akcií
-
společníci- akcionáři za závazky neručí – ručí společnost
-
je povinnost tvorby rezervního fondu
-
orgány a.s. : a) valná hromada – všichni akcionáři – min. jednou za rok, řeší se základní
otázky – rozdělení zisku…..
b) představenstvo – řídí a.s. během roku
c) dozorčí rada – dohlíží na hospodaření a.s.
DRUŽSTVO
-
nepatří mezi obchodní společnosti, ale jeho činnost se také řídí Obchodním zákoníkem.
Hlavním rozdílem, které družstvo odlišuje od obchodních společností je jeho účel – není
založeno za účelem dosažení zisku ale za jiným účelem- např. uspokojení potřeb
společníků – např. bytových potřeb – Stavební bytová družstva…….
Základní charakteristika družstva je:
-
Min. počet členů je 5 fyzických nebo 2 právnické osoby
-
Základní kapitál se tvoří v minimální výši 50 000,-
-
Společníci za závazky družstva neručí
-
Základním předpisem, kde jsou práva a povinnosti jsou Stanovy družstva
195
-
Orgány družstva: a) členská schůze – všichni družstevníci – společníci, řeší se zásadní
otázky
-
b) představenstvo – které zvolí ze svého středu předsedu
-
c) kontrolní komise
Vzpomeň na všechny podniky ve svém okolí a urči jejich právní formu, v případě obchodních
společností i o jakou se jedná – v názvu firmy musí být uvedena zkratka obchodní společnosti –
např. UNEX, a. s.
Název firmy
Právní forma podnikání
196
PŘÍKLAD:
urči výhody a nevýhody jednotlivých obchodních společností a družstva
Výhody
Veřejná obchodní společnost
Komanditní společnost
Společnost s ruč. Omezeným
Akciová společnost
Družstvo
197
Nevýhody
198
199
200
201
202
15.
DAŇOVÁ EVIDENCE
V první řadě si osvětlíme, co je daňová existence. Někde se
také můžete ještě setkat s označením jednoduché
účetnictví.
Je to způsob vedení evidence podnikatelské činnosti
a slouží zejména pro zjištění výše základu daně z příjmů .
Poskytuje informace o:
a) příjmech a výdajích
b) o majetku a závazcích podnikatele
Musí ji vést ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání( živnostníci) a jiné samostatné
výdělečné činnosti ( umělci, lékaři, daňoví poradci….).
Tato fyzická osoba nesmí být účetní jednotkou – v tom případě by musela vést účetnictví.
Účetní jednotkou se fyzická osoba stane v těchto případech:¨
-
její obrat za bezprostředně předcházející rok přesáhl částku 15 milionů Kč (pozor –
obrat není zisk, i při tomto obratu by se mohlo stát, že je ve ztrátě)
-
dobrovolně se rozhodne vést účetnictví
-
je zapsána v obchodním rejstříku – např. zahraniční osoba u nás podnikající
Účetnictví je také způsob evidence podnikatelské činnosti, musí jej vést všechny účetní jednotky
– např. s.r.o., akciové společnosti, škola, banky….. a poskytuje komplexnější pohled na
hospodaření firmy. My se účetnictvím zabývat nebudeme, to si necháme na další studia popř.
rekvalifikaci .
203
PŘÍKLAD:
Jestliže fyzická osoba překročí stanovený obrat 15 000 000,-Kč stává se účetní jednotkou od
prvního dne následujícího kalendářního roku, ale povinně povede účetnictví až od prvního dne
následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou – ustanovení zákona si
raději přečtěte vícekrát, aby bylo jasno.
Takže k příkladu:
Máte živnost, ve které provozujete autodílnu. V roce 2009 jste
dosáhl obratu 11 200 000,- a v roce 2010 již 16 100 000,- Kč.
Jaký způsob evidence své podnikatelské činnosti (daňovou
evidenci nebo účetnictví) budete muset vést v těchto letech:
Rok
Daňová evidence
Účetnictví
2009
2010
2011
2012
Jestliže se fyzická osoba stane účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně 5 let
bezprostředně po sobě jdoucích účetních období, dříve lze ukončit pouze v případě ukončení
podnikání.
Doklady
Veškeré záznamy v daňové evidenci lze provádět pouze na základě dokladů, kterými podnikatelé
prokazují své příjmy a výdaje.
204
Členění dokladů:
Doklady můžeme členit z několika hledisek, my si uvedeme základní hledisko členění a to podle
druhů – to znamená, jaké doklady si musí podnikatel schovávat pro evidenci. Určitě už některé
znáte a teď si je vyjmenujeme:
1. Pokladní doklady – slouží k evidenci pohybu peněz v pokladně – to znamená peněz
v hotovosti. Peníze do pokladny buď přibývají, nebo ubývají, podle toho dělíme pokladní
doklady na:
a) příjmový pokladní doklad – označení P – informuje o přírůstku peněz v pokladně –
např. zákazník zaplatil v hotovosti za provedenou opravu auta, za nákup zboží, nebo také
si podnikatel do firmy vložil určitou částku ze svých peněz – tzv. osobní vklad – např. při
zahájení podnikání
b) výdajový pokladní doklad – označení V – informuje o úbytku peněz v pokladně – např.
nákup materiálu, náhradních dílů, výplata mezd zaměstnancům, nákup benzinu….ale
také osobní spotřebu – to znamená, že si podnikatel vybral peníze z pokladny pro své
osobní potřeby – ne pro potřeby firmy.
2. Výpis z bankovního účtu – označení B – informují nás o přírůstku a úbytku peněz na
našem bankovním účtu a také o zůstatku.Výpis z bankovního účtu nemůže být nahrazen
potvrzením z bankomatu o výběru, nebo např. tiskem výpisu z internetbankingu.
3. Faktury - ty dělíme na:
a) faktury vystavené – označení FAV – jedná se o vyúčtování odběrateli např. za prodané
výrobky, zboží nebo provedenou službu.K faktuře je nutné přiložit přílohy např. dodací
list, zakázkový list, soupis provedených prací atd. Na základě FAV nám vzniká
pohledávka za odběratelem (odběratel nám dluží)
b) faktury přijaté – označení FAP – jedná se o vyúčtování od dodavatele např. za materiál,
provedené práce. Na základě FAP nám vzniká závazek vůči dodavateli (dlužíme my)
4. Příjemka – zaznamenává příjem zásob na sklad
5. Výdejka - výdej zásob (např. materiálu) ze skladu do výroby
PŘÍKLAD:
zkuste přiřadit jednotlivým hospodářským operacím příslušný účetní doklad:
205
Hospodářská operace
Doklad
1. firma zaplatila hotově dodavateli za zboží
2. firma přijala v hotovosti za opravu auta
3. firma vydala ze skladu barvu na nástřik auta
4. firma vystavila vyúčtování za provedené
stavební práce
5. firma přijala do skladu materiál
6. banka připsala firmě na účet úhradu od
odběratele
7. firma zaplatila z bankovního účtu mzdy
zaměstnancům
8. firma přijala vyúčtování od dodavatele
materiálu
9.firma přijala v hotovosti za prodané zboží
10. firma poskytla zaměstnanci v hotovosti
zálohu na pracovní cestu
Doklady lze také ještě dělit podle počtu dokumentovaných hospodářských operaci na:
a) jednotlivé – dokumentují jednu operaci – např. nákup benzinu dne 15.9.
b) sběrné – dokumentují více hospodářských operací stejného charakteru např.:
15. 9. nákup benzinu za Kč 1 200,20. 9. nákup benzinu za Kč 1 150,28. 9. nákup benzinu za Kč 980,Na tyto výdaje lze vyhotovit jeden sběrný výdajový
pokladní doklad s datem např. 30. 9. a celkovou
částkou 3 330,- - nákup benzinu.
206
PŘÍKLAD:
Máte živnost – autodílnu. Uveďte jaké doklady budete potřebovat pro zápis do daňové
evidence v těchto případech:
Hospodářská operace
Doklad
1. zažádal jste banku o úvěr a banka vám jej
poskytla a připsala na účet
2. dostal jste vyúčtování za spotřebovanou
el. Energii v dílně
3. zákazník vám zaplatil v hotovosti za
výměnu pneu
4. vybral jste si z banky hotovost do
pokladny
5. do banky vám přišly peníze od zákazníka
za opravu auta
6. platíte poplatek bance za vedení účtu
7. paragon za nakoupené náhradní díly
8. jiné firmě vystavujete vyúčtování za
opravu auta
Vyhotovování dokladů
Aby doklady byly průkazné, musí mít předepsaný obsah, musí být správně vyplněny a to
prostředky zaručujícími trvanlivost zápisu – ne např. tužkou.
Náležitosti účetních dokladů:
a) označení účetního dokladu – např. faktura
b) obsah účetního zápisu a jeho účastníci za co se platí , razítko naší firmy a firma či
jméno zákazníka.
c) peněžní částka – napíše se číslicí i slovy, zabrání se tím omylům či případnému
doplňování částky
207
d) datum vyhotovení účetního dokladu
e) datum uskutečnění účetního případu – je-li odlišné od data vyhotovení dokladu
f) podpisy odpovědných osob
Co když se do dokladu vloudila chyba? Provedeme opravu dokladu a to zase podle
pravidel:
a) chybný údaj se slabě přeškrtne, aby zůstal čitelný, uvede se nad něj správný údaj
a uvede se datum, kdy k opravě došlo a podpis toho, kdo opravu provedl.
b) K původnímu chybnému dokladu vystavíme doklad nový – opravný, je nutno na
obou dokladech uvést odkazy(který doklad je opravený a číslo opravného
dokladu)
Co se děje s doklady ve firmě při daňové evidenci – doklady podstupují určitou cestu – tzv. oběh
dokladů. Představte si případ, že jako podnikatel své autodílny víte, že doklady musíte schovávat
pro evidenci. Po určité době se dostanete k tomu, abyste dal doklady do pořádku, takže
vytáhnete krabici, do které jste si všechno schovával a buď sám, nebo s pomocí účetního si
doklady zaevidujete a to v tomto pořadí:
1.
kontrola dokladů – a to po stránce věcné (jestli to patří k vašemu podnikání – např.
paragon za sobotní nákup potravin v Tesku zde nemá co dělat, také můžeme
zkontrolovat početní správnost )
a po stránce formální – jestli doklad obsahuje všechny předepsané náležitosti, jestli ne, nelze
použít
2.třídění dokladů – doklady rozdělíme podle jednotlivých druhů – faktury, pokladní doklady,
výpisy z bankovního účtu a v rámci takto rozdělených dokladů je uspořádáme podle data.
3.označování dokladů – přidělení čísla dokladům
4. evidence – zápis dokladů do pomocných knih – kniha pohledávek a závazků, pokladní kniha…
5. zaúčtování dokladů – do peněžního deníku
6. úschova dokladů – založení do šanonů, pořadačů a to na dobu nejméně 5 let
7. skartace dokladů – po stanovené době archivace lze doklady fyzicky zlikvidovat.
208
PŘÍKLAD:
Vyberte příslušný účetní doklad a vyplňte jej (doklady jsou v příloze
příkladu)
Máte firmu – Karel Veselý – zámečnictví, Uničov, Moravské nám 650.
Hospodářské operace dnešního dne :
1. váš zaměstnanec Milan Králík byl dnes v obchodě a nakoupil čisticí
prostředky pro firmu za Kč 325,-.
2. zákazník Pavel Mareš vám zaplatil v hotovosti za zhotovení dvířek do
komína Kč 890,3. firmě OMEGA, s.r.o., Smetanovo nábřeží 126, Brno – vystavujete
vyúčtování za zhotovení garážových vrat Kč 28 000,-
209
210
211
Majetek firmy
Každý podnikatel potřebuje ke své činnosti různé prostředky, se kterými hospodaří – to je
majetek.
Dělení majetku:
1. Dlouhodobý – majetek, který má dobu používání delší než l rok a
určitou stanovenou pořizovací cenu.
a) hmotný – doba používání je delší než l rok a pořizovací cena je vyšší než
40 000,- Kč. Patří sem např. auta, stroje, počítače, budovy, pozemky.
Tady bychom si mohli ještě připomenout, co je nemovitý a movitý
majetek. Nemovitost je majetek pevně spojený se zemí – budovy,
pozemky.
b) Nehmotný – doba využitelnosti delší než l rok a pořizovací cena vyšší
než 60 000,-. Patří sem např. software, licence, autorská práce, značka…
c) Finanční – majetek, který mám v držení déle než l rok, neslouží mi
k výnosům v současné době, ale přinese výnos v budoucnosti – např.
dlouhodobé cenné papíry.
PŘÍKLAD:
Určete, zda se jedná o dlouhodobý majetek:
a) počítač za 35 000,- Kč
b) auto za 400 000,c) materiál za 260 000,d) budova skladu 300 000,e) kopírka za 40 000,-
212
2. Oběžný majetek – ve výrobě se spotřebovává a mění svoji podobu –
obíhá. Výchozím podobu oběžného majetku mají peníze, které oběhnou
ve výrobním procesu, několikrát změní svoji podobu a nakonec se vrátí
ke své původní podobě – ovšem ve větším množství – to je také princip
podnikání, abychom vložené peníze násobily.
PŘÍKLAD
oběhu majetku ve výrobní firmě:
Peníze ----materiál-----nedokončená výroba----polotovar----výrobek----peníze.
Zkuste naznačit oběh majetku v obchodní firmě
(nakupujete a prodáváte zboží)
Patří sem:
a) peníze – v hotovosti nebo na bankovním účtu
ceniny- olovní známky, kolky, stravenky….
b) zásoby – nakupované
–
materiál - to co potřebujeme ke zhotovení výrobku nebo poskytnutí
služby
–
zboží – to co nakoupíme a beze změny prodáme.
vlastní výroby
–
polotovary vlastní výroby neprošly celým výrobním cyklem, ale mají už
užitnou hodnotu, dají se prodávat – ingot
–
nedokončená výroba – neprošla výrobním cyklem nemá užitnou
hodnotu – např. roztavené železo v peci
–
výrobky - prošly všemi fázemi výroby, jsou dokončené a určené
k prodeji
–
zvířata – např. hejna slepic, mladá zvířata, ryby v rybníce…
c) pohledávky- nárok podnikatele na úhradu od dlužníka.Typickým
příkladem vzniku pohledávky je vystavení faktury.
213
PŘÍKLAD:
Určete , o jaký druh majetku se jedná:
1. auto za 100 000,- Kč
2. program na projektování za 55 000,- Kč
3. vyúčtování odběrateli za prodané výrobky
12 000,- Kč
4. nákup 11 počítačů – l bude na vedení
účetnictví firmy
- zbylých l0 počítačů je určeno k prodeji
5. náhradní díly určené k provádění oprav
6. budova prodejny 1 500 000,- Kč
7. vyrobený nábytek určený k prodeji 40 000,8.nákup stravenek pro zaměstnance 800,9. nákup akcií, které budou v držení déle než l
rok za 300 000,10.nákup kancelářských potřeb Kč 1000,-
Zdroje financování majetku:
Tady se díváme na stejný majetek jako v předešlé kapitole, ale zajímá nás z čeho je financovaný –
z jakých zdrojů. Tyto zdroje mohou být:
a) vlastní – sem patří především vklady podnikatele do firmy z osobního majetku a
dosažený zisk
b) cizí – a to především úvěry – peněžní prostředky, které firmě poskytuje banka za
úrok(neplést s půjčkou, která nemusí být úročena)
a závazky – vůči zaměstnancům (výplata mzdy je až v polovině následujícího měsíce, takže
firma vlastně do té doby disponuje penězi zaměstnanců – má je od nich vlastně půjčené),
vůči státu – odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění jsou také časově zpožděné a
závazky vůči dodavatelům – splatnost faktury bývá obvykle 14 dní, kdy již máte např. zboží
v prodejně,ale zaplatíte jej až za 14 dní – dodavatelský úvěr.
214
PŘÍKLAD:
Určete zdroje financování majetku:
1. podnikatel vkladá do firmy peníze
2. zisk z podnikání zůstává ve firmě na další
rozvoj
3. podnikatel zažádal o úvěr, banka mu jej
poskytla
4. mzdy za září budou vyplaceny 15. října
5. přijatá faktura za materiál
PŘÍKLAD:
K 31. 12. 2010 máte ve firmě tento majetek a zdroje financování:
Materiál na skladě ……………..23 000,Bankovní účet………….………390 000,Auto…………………………...……320 000,Pokladna……………………………12 000,Úvěr………………………………...200 000,Nezaplacené faktury dodavatelům …..13 000,Nevyplacené mzdy za prosinec…………35 000,-
K 31. 12. 2011 máte tento majetek a zdroje:
Materiál na skladě………………58 000,Stroj…………………………………460 000,-
215
Auto………………………..………320 000,Bankovní účet………………….280 000,Úvěr…………………………….….300 000,Nezaplacené faktury dodavatelům….41 000,Nevyplacené mzdy za prosinec….……42 000,-
Vypočítejte výši majetku a zdroje jeho financování v roce 2010 a 2011
Majetek
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Rok 2010
Rok 2011
Oceňování majetku
1. Pořizovací cenou – to je cena, za který jsme majetek koupili, včetně všech
vedlejších pořizovacích nákladů – přeprava, montáž, clo, pojištění.
PŘÍKLAD
– koupíte počítač, jeho cena je 50 000,- Kč, za dopravu zaplatíte 1 000,- a instalace
programů je 3 000,-.
Pořizovací cena počítače, ve které jej dáte do evidence = 50 000 + 1 000+3 000
=54 000,- Kč
2. Vlastními náklady – používáme při pořízení majetku vlastní činností, zahrnujeme
náklady, které bezprostředně souvisí s vytvořením hmotného majetku.
Příklad: firma ve vlastní režii staví budovu skladu – spotřeba materiálu činí
120 000,- Kč, mzdy včetně soc. a zdr. Pojištění 210 000,- režijní výdaje 30 000,-.
Budova skladu bude oceněna na úrovni vlastních nákladů – tj. 360 000,- Kč.
3. Reprodukční pořizovací cenou – v případě, že nemáme doklad o nákupu – např.
při vkladu soukromého majetku do firmy, nebo dostaneme dar.Reprodukční
pořizovací cena je taková cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy o
něm účtujeme. Stanoví se např. u auta oceněním v autobazaru.
216
PŘÍKLADY:
Podnikatel zaplatil v hotovosti za stroj 86 000,- Kč, za dopravu stroje 1 500,- Kč a za jeho
instalaci Kč 2 000,-. Jaké bude ocenění stroje při převzetí do evidence?
Podnikatel nakoupil zboží za Kč 120 000,-. Přeprava zboží stála 1 000,-. Jaká je pořizovací cena
zboží?
Evidence hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek sledujeme na kartách hmotného majetku, minimální obsah karty
je:
-
název
-
ocenění
-
datum a způsob pořízení
-
způsob odepisování
-
částky odpisů
-
zůstatková cena
-
datum a způsob vyřazení
217
V příloze je inventární karta dlouhodobého majetku, zkusíme ji vyplnit pro osobní auto -
218
Evidence zásob
-
je vedena na skladních kartách
PŘÍKLAD:
Vyhotovte skladní kartu pro tento druh materiálu:
Barva bílá č. 12486
-
měrná jednotka : kg
-
cena za jednotku: 45,-Kč
pohyb materiálu:
1. 1. 10…….. počáteční stav 10 kg
2. 3. 10. …… výdej do spotřeby 4 kg
3. 5. 10…….. nákup 15 kg
4. 8. 10…….. nákup 26 kg
5. 12. 10…… výdej do spotřeby 11 kg
6. 13. 10…… výdej do spotřeby 2 kg
7. 18. 10……. nákup 9 kg
8. 25. 10…….. výdej do spotřeby 6 kg
9. 30. 10. ……..výdej do spotřeby 5 kg
Pro výdej barvy 3. 10. vyhotovte výdejku.
219
220
Evidence finančního majetku
-
je vedena v korunové pokladně – v KČ
-
ve valutové pokladně – valuta = cizí měna v hotovosti ( peníze v cizí měně na účtu se
jmenují devizy – od toho devizový účet)
PŘÍKLAD
vedení pokladní knihy:
(doklady V – výdajový pokladní doklad, P – příjmový pokladní doklad)
1. 1.10. Počáteční stav 1 200,2. 2.10. V – nákup materiálu 450,3. 3.10. P – tržba za prodané skříně 4 200,4. 4.10. V – nákup kancelářských potřeb 840,5. 5.10. V – výplata cestovného zaměstnanci 1242,6. 7. 10. P – doplnění pokladní hotovosti z banky 15 000,7.
8. 10. V – výplata mzdy zaměstnanci 14 893,-
8.
9.10. P – tržba za kuchyňskou linku 12 600,-
9. 11.10.V – nákup šroubů 250,10. 13.10. V – nákup poštovních známek 15 ks po 10,- Kč
11. 15. 10. V – odvod hotovosti do banky 10 000,-
221
222
Deník příjmů a výdajů – peněžní deník
Je to nejdůležitější kniha v daňové evidenci. Zapisují se sem hospodářské operace, které
představují příjem a výdej peněžních prostředků.
Zápisy do peněžního deníku se provádějí na základě těchto dokladů:
P – příjmový pokladní doklad – příjem peněz do pokladny v hotovosti
V – výdajový pokladní doklad – výdej peněz z pokladny – hotovost
B – pohyb peněz na bankovním účtu – příjem a výdej
Příjmy musí být ještě rozlišeny na příjmy zahrnované do základu daně a příjmy nezahrnované
do základu daně. Zrovna tak výdaje se musí rozlišit na výdaje odečitatelné a neodečitatelné od
základu daně.
Příjmy zahrnované do základu daně – sloupec 7 – jedná se hlavně o tržby za
-
prodej zboží
-
prodej výrobků
-
prodej služeb
-
ostatní příjmy vyplývající z podnikatelské činnosti
-
připsaný úrok z běžného účtu
-
náhrady od pojišťovny
-
prodej materiálu a dlouhodobého majetku
-
Příjmy nezahrnované do základu daně sloupec 9 – do firmy sice přibyly peníze, ale tento
přírůstek není výsledkem podnikatelské činnosti – např.:
-
osobní vklad podnikatele do firmy
-
přijatý úvěr
223
Výdaje odečitatelné od základu daně – sloupec 8– od základu daně lze odečíst výdaje,
které byly vynaloženy na provozování podnikatelské činnosti – souvisí s podnikáním např.:
-
nákup materiálu a zboží
-
mzdy zaměstnanců
-
spotřeba energie
-
telefonní služby, poštovné,
-
nákup benzinu
-
pojistné………
Výdaje neodečitatelné od základu daně – sloupec 10 – došlo
k úbytku peněz, ale ten nesouvisí s podnikatelskou činností,
nejsou to výdaje, které přinesou příjmy např.:
-
výdaje na osobní spotřebu podnikatele
-
splátky úvěrů
-
reprezentace
-
nákup dlouhodobého majetku – ten se do výdajů
odečitatelných dostane až ve formě odpisů
224
225
226
14. ZAMĚSTNANEC
V minulé kapitole jsme se bavili o člověku – fyzické osobě podnikající – to byl živnostník.
Záležitosti živnostníka upravoval Živnostenský zákon.
Teď nás bude zajímat také fyzická osoba – ale zaměstnanec, jehož vztahy se zaměstnavatelem
upravuje Zákoník práce.
Zaměstnanec je tedy osoba, která je v závislém vztahu k zaměstnavateli. Mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem vznikají pracovněprávní vztahy , které se řídí zákoníkem práce.
PŘÍKLAD:
Vzpomeňte si na definici podnikání z minulé lekce a uveďte základní odlišnosti živnostníka a
zaměstnance:
živnostník
zaměstnanec
Odpovědnost za vykonanou
práci
Soustavnost práce
Práce na vlastní jméno a na
vlastní riziko
Dosažení zisku
Vyjmenujte výhody a nevýhody podnikání a zaměstnaneckého poměru (např. pracovní doba,
placená dovolená, výše zisku, riziko…………….) a zkuste krátce napsat, čím byste se po ukončení
studia chtěl zabývat a to jestli jako podnikatel nebo raději jako zaměstnanec a proč.
227
PŘÍKLAD
porovnání zaměstnaneckého poměru a samostatného podnikání:
Pracujete ve firmě, která vám platí měsíční mzdu 20 000,-.Na základě dosavadních zkušeností
víte, že za vás platí 25% sociálního a 9% zdravotního pojištění. Vypočítejte čistou mzdu, kterou
ze zaměstnání obdržíte. Vycházíme z toho, že denně pracujete stanovenou dobu 8 hodin.
Čistá mzda je podle výpočtů, které již známe 15 850,- Kč.
V případě,že se osamostatníte a budete podnikat, tak musíte počítat s dalšími výdaji, které
podnikání přinese – např. pronájem provozovny, telefony spojené s podnikáním, kancelářské
potřeby, vedení účetnictví….., také další spotřeba času, na jednání spojené s podnikáním.
Zkusme si vypočítat, kolik bychom museli fakturovat měsíčně, při nákladech spojených
s podnikáním ve výši 5 000,- Kč, aby se nám vyplatilo vyměnit zaměstnání za samostatné
podnikání.
Teď se na zaměstnávání lidí - neboli zabezpečování hlavní činnosti lidskými zdroji podívejme
z pohledu zaměstnavatele.
Určitě platí, že sehnat kvalitního zaměstnance je ve firmě jeden z nejdůležitějších úkolů, protože
neschopný zaměstnanec může i dobrou firmu přivést k bankrotu a naopak dobrý, nebo
vyjímečný zaměstnanec může pro firmu znamenat hotový poklad.
Plánování počtu zaměstnanců
V první fázi je třeba si naplánovat potřebný počet zaměstnanců
v určitých profesích. Tady budeme vycházet z norem, které
jsou dány buď časem potřebným na výrobu výrobku, nebo
provedení služby, nebo množstvím výrobků, které za určitou
časovou jednotku lze vyrobit.
Také vycházíme z počtu potenciálních nebo skutečných klientů
v dané době.
228
ÚKOL:
Otevřeli jste novou provozovnu autoopravny v Uničově. Zkuste popsat vývoj zaměstnanosti ve
vaší firmě, když zatím jste po sobotách a nedělích tyto opravy prováděl sám a tato práce vám o
víkendech zabrala asi 25 hodin. Další možnosti oprav, které jste z kapacitních důvodů nemohl
přijmout odhadujete na asi 30 hodin.
Po dvou měsících fungování vaší autoopravny se klientela rozrostla a týdenní potřeba k zajištění
všech klientů by činila 70 hodin.
Výběr zaměstnanců
Takže víme, že musíme pro svoji firmu zajistit zaměstnance v určitém počtu a profesích. |Jak
budeme postupovat při jejich shánění a výběru. Máme spoustu možností, které se vztahují
k různým profesím např.:
-
inzeráty v tisku, na internetu
-
spolupráce s úřadem práce nebo
pracovní agenturou
-
výběr na školách – končící ročníky
-
doporučení známých
Možné adepty vybereme na základě:
-
osobního dotazníku
-
výběrového řízení
-
konkurzu
229
ÚKOL:
Pro svoji firmu potřebujete na zajištění zakázky tyto zaměstnance: 5 zámečníků, mistra,
mzdovou účetní a sekretářku ředitele. Popište, jak budete postupovat při výběru těchto
zaměstnanců, co budete u kterého preferovat. Při výběru použijte např. kriteria:
-
minimální dosažená kvalifikace
-
praxe v oboru
-
řidičský průkaz
-
znalost jazyka
-
dobré komunikační a řídící schopnosti
-
zdravotní stav
-
oblečení, vystupování, vzhled
-
atd.
Takže zaměstnance jsme vybrali a nastává doba pro uzavření pracovního poměru popř. dohody
mimo pracovní poměr
Tím jsme se již zabývali v kapitole pracovní poměr. Zopakujme si základní pojmy:
-
pracovní poměr
-
pracovní smlouva a její náležitosti
-
dohody mimo pracovní poměr
-
povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
-
změny a ukončení pracovního poměru
230
ÚKOLY
pro zopakování:
1. Vyplňte formulář pracovní smlouvy se svým sousedem, kterého
přijímáte na práci zámečníka ve vaší firmě KOVOKOV s.r.o., Uničov,
Stupkova 56. Den nástupu je od 1. následujícího měsíce, smlouvu
sepisujete dnes.Rozhodněte se o ujednání dalších nepovinných údajů
– zkušební doba……
2. Vyhledejte v zákoníku práce situace, kdy musí být zaměstnanec
převeden na jinou práci
A kdy může zaměstnavatel zaměstnance i bez jeho souhlasu na jinou práci převést:
3. Kdy skončí pracovní poměr pana Horáka, který dnešního dne převzal
písemnou výpověď z pracovního poměru?
4. Vyplňte přiložený vzor o rozvázání pracovního poměru dohodou
k dnešnímu dni se zaměstnancem Pavlem Klosem, který se nečekaně
stěhuje mimo město.
5. Zkuste naformulovat okamžitou výpověď pro zaměstnance Ivana
Poláka, který se opakovaně nedostavil bez omluvy do práce a tím
hrubě porušil pracovní kázeň.Na možnost okamžitého zrušení
pracovního poměru byl již písemně upozorněn.
231
232
233
Pracovní doba a doba odpočinku
Pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně (u
mladistvých 30 hodin). Může být
dohodnuta kratší pracovní doba bez snížení
mzdy.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout
zaměstnanci po šesti hodinách pracovní
přestávku 30 minut.
Za práci přesčas, noční práci, práci ve dnech
pracovního klidu náleží zaměstnanci
příplatek.
Dovolená na zotavenou
Dovolená činí 4 týdny – firmy se mohou
rozhodnou pro delší dovolenou.
Za dny dovolené náleží zaměstnanci náhrada
mzdy ve výši průměrného výdělku.
Za neodpracované dny se nárok na dovolenou
snižuje a to až po 100 dnech a to za každých 22
dnů o 1/12 nároku.
Nárok na dovolenou může být také zkrácen při
neomluvené absenci zaměstnance.
234
PŘÍKLAD:
Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 1. ledna do 30. června.
Bude mu zkrácen nárok na řádnou dovolenou a o kolik dnů?
Nemocenské dávky
Pracovníkovi, který byl nemocen nebo v karanténě, vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy
ve výši průměrného výdělku a to po dobu prvních 14 dnů (za první 3 dny nemoci
nenáleží náhrada mzdy, teprve od 4.
pracovního dne, u karantény je to po celých 14
dnů, ovšem pouze u pracovníka, který je
nemocensky pojištěn a pouze za pracovní dny). Dávky
ze systému nemocenského pojištění dostává
zaměstnanec teprve od 15. dne nemoci. Výši náhrad si
zkuste spočítat na
www.vyplata.cz/vypocty/vypocty.php.
Odměňování zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců řeší řada zákonů – zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o platech,
zákon o dani z příjmu……
Měli bychom vědět, že minimální mzda v ČR je nyní 8 000,- Kč(zaměstnance nelze zaměstnat za
nižší mzdu při plném úvazku).
Zaměstnanci jsou odměňováni:
1. mzdou – peněžní a nepeněžní plnění (naturální mzda)poskytované zaměstnanci za práci
2. platem – peněžní plnění u státních zaměstnanců
3. odměnou z dohody – peněžní plnění za práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti.
235
Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku náleží také zaměstnanci, který nepracoval, protože
na pracovní den připadl svátek.
Základní formy mzdy:
-
úkolová- za splnění určitého úkolu
-
časová – za počet odpracovaných hodin
-
podílová - např. podíl na zisku nebo obratu
-
smíšená – kombinace předchozích forem
PŘÍKLAD:
Uveďte vhodný způsob odměňování u těchto zaměstnanců:
a) dělník kopající kanál
b) dělník vyrábějící skříně
c) sekretářka
d) mistr
e) číšník
f) prodavačka
PŘÍKLAD:
Autoelektrikář pracoval 20 dnů, hodinovou mzdu má 100,- Kč, dva dny byl nemocný, dostal
odměnu Kč 2 000,-. Vypočítejte jeho hrubou mzdu, sociální a zdravotní pojištění, zálohu na daň
z příjmů(v prohlášení uplatňuje jen slevu na poplatníka), nemocenské dávky a čistou mzdu
k výplatě.
236
Dohody mimo pracovní poměr
1. dohoda o provedení práce
-
do 150 hodin ročně
-
neodvádí se z ní sociální a zdravotní pojištění
-
odvádí se daň
2. dohoda o pracovní činnosti
-
maximálně do poloviny stanovené týdenní pracovní doby
-
odvádí se sociální, zdravotní pojištění a daň
Z dohod mimo pracovní poměr nevzniká nárok na dovolenou, dohody jsou vhodné pro
jednorázové, nárazové práce, pro brigády.
Nemělo by se jednat o opakované práce.
237
PŘÍKLAD:
Přijímáte 3 zaměstnance:
1. Jana Svobodová, pracovní zařazení – sekretářka, narozená 23. 5. 1988, rodné číslo –
končí 5362(sestavte celé), bytem Uničov, Nerudova 750, do práce nastupuje 1. 6. 2011,
sjednává se zkušební doba 2 měsíce.
2. Jaroslav Svačina – studující, zavedení účetního programu do firmy, narozen 11. 7. 1990
(rodné číslo doplňte), bytem Olomouc, Foersterova 3, práci bude vykonávat od 1. 8. do
25. 8. 2011 – celkem 100 hodin, jeho odměna bude Kč 150,- /hod
3. Petra Procházková – úklidové práce dle potřeby, 3 hodiny denně, narozena 15. 8. 1975,
bytem Uničov, Smetanova 16, odměna 60,- Kč /hod, nástup do práce 15. 6. 2011.
Pro uvedené zaměstnance zvolte vhodný způsob uzavření pracovního poměru nebo dohody
mimo pracovní poměr. Formuláře najdete v příloze.
238
239
240
241
Poznámka:
Cvičebnice je uložena na webu projektu:
www.projekt-esf.webnode.cz
V sekci: Odkazy
242

Podobné dokumenty