On-line chat pomocí dalších klientů Internetová telefonie

Komentáře

Transkript

On-line chat pomocí dalších klientů Internetová telefonie
S počítačem nejen k maturitě - 2. díl
JAK PRACUJE SYSTÉM ICQ
Celý systém ICQ byl navržen tak, aby dokázal obsloužit velké množství uživatelů a zároveň pracoval rychle
a efektivně. ICQ je řízen centrálním serverem. Ten registruje přihlášení uživatelů, jejich databáze,
aktuální stavy, filtry apod. Jestliže se přihlásíte do systému ICQ, přihlásíte se právě
Komunikace uživatelů v síti ICQ
k tomuto serveru, který zároveň dává vědět
o vašem přihlášení ostatním uživatelům.
Řídicí ICQ server je tedy jakýmsi dozorcem
nad celým systémem. ICQ používají miliony
Výměna informací
Výměna informací
uživatelů. Z toho důvodu není možné, aby
o stavu uživatelů
o stavu uživatelů
všechny datové toky – textové zprávy, přenosy
souborů atd. – probíhaly pouze přes jeden
server. Proto komunikace mezi jednotlivými
uživateli probíhá již přímo, bez účasti řídicího
ICQ server
ICQ serveru. Ten je v celém systému „pouhým“
zprostředkovatelem.
Uživatel 1
uživateli a přenos dat
Uživatel 2
Z obrázku je patrné, že uživatelé komunikují jednak s řídicím ICQ serverem (přihlášení, změna
stavu, informace o ostatních uživatelích) a dále
komunikují sami mezi sebou (zprávy, soubory
a ostatní datové toky).
On-line chat pomocí dalších klientů
ICQ není jediným chatovacím programem (klientem), který může uživatel instalovat na svůj počítač
a využívat k on-line komunikaci. Je spousta dalších, více či méně rovnocenných programů, a záleží pouze na
osobní oblibě toho kterého. Je fakt, že na rozdíl od ICQ zvládají některé další chatovací programy komunikaci
mezi větším počtem chatovacích sítí (servery, které nabízejí různé chatovací sítě), jako je tomu např. u chat
klienta Trillian (který již v základní verzi zvládá sítě AIM, ICQ, MSN, Yahoo, IRC; verze Trillian Pro pak navíc
ještě i síť Jabber). Pokud chcete komunikovat pomocí takového klienta s uživateli různých sítí, předpokládá to,
že také vy jste v těchto sítích registrováni a disponujete příslušnými uživatelskými jmény a hesly. Práce s těmito
chatovacími klienty je velmi podobná činnostem v ICQ.
Internetová telefonie - Skype
Internetová telefonie (VoIP - Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Nachází typické
uplatnění při telefonování prostřednictvím internetu či intranetu. Tato technologie si již získává řadu příznivců,
kteří (pokud jsou připojeni k internetu) se již nespokojí se statickým e-mailem, ale chtějí komunikovat přímo
hlasem či dokonce v podobě videokonference.
Jedním z typických softwarových nástrojů, který toto umožňuje, je program Skype. Skutečnost, že zprostředkovává plnohodnotnou hlasovou komunikaci, a to za cenu již existujícího připojení k internetu, z něj činí skutečně
atraktivní a hojně využívaný komunikační prostředek. uživatelé připojení k internetu, kteří mají nainstalovaný
program Skype a realizují tyto hovory mezi sebou právě prostřednictvím internetu, tak za uskutečnění hovoru
nic neplatí. Zpoplatněny (ve formě kreditu) jsou pak služby volání na pevnou linku či do mobilních sítí, což
program Skype také umí.
Mezi další schopnosti Skypu patří klasická textová komunikace (chat, a to i s více účastníky současně), přenos
souborů a v případě nainstalované webové kamery také přenos videohovorů. V tomto případě je však vhodné
mít poměrně rychlé připojení k internetu (video v reálném čase již představuje větší objem dat při přenosu).
Komunikace probíhá decentralizovaně přes různé počítače zapojené v síti Skype (funguje na principu P2P
sítí), centrální server pouze ověřuje veřejný klíč uživatele při přihlášení do sítě. Pro zajímavost - je zajištěna
i bezpečnost vedení hovorů, komunikace je šifrována 2048bitovým šifrováním RSA pro výměnu klíče
a pro kódování přenosu 256bitovým šifrováním AES.
Instalace programu Skype je bezproblémová. Nejprve musíte ze stránky http://www.skype.com stáhnout
instalační software.
14
Trillian - komunikační klient podporující více chatovacích sítí
Jabber - server komunikačního protokolu
Skype - program umožňující provozovat internetovou telefonii (VoIP)
Skype.kvalitne.cz - rady, návody, fórum, tipy a triky k programu Skype
http://www.ceruleanstudios.com
http://www.jabber.cz
http://www.skype.com
http://skype.kvalitne.cz
Databáze
Nejlepší variantou jak začít vytvářet vlastní databázi je zvolit položku Prázdná databáze.
Pokud zvolíte možnost vytvoření prázdné databáze, začnete
databázi vytvářet od začátku „z ničeho“. To je při návrhu nových
databází zřejmě nejlepší varianta.
Další možností při vytváření nové databáze je využití šablon
aplikace Access. Prostřednictvím položky V mém počítači...
vybíráte z těch, které byly vytvořeny při instalaci kancelářského
balíku Office 2003, položka Šablony na webu Office Online vás
prostřednictvím webového prohlížeče nasměruje na šablony
na serveru společnosti Microsoft.
Založení prázdné databáze sice vyžaduje více znalostí, než kdybyste k vytvoření použili předchystané
šablony, ale zase máte celou databázi, její strukturu a návrh pevně pod kontrolou.
Prostřednictvím položky Šablony na webu Office Online je nutno vybranou šablonu nejprve stáhnout a uložit
na příslušné místo na pevném disku vašeho počítače. Poté ji můžete použít při tvorbě vlastní databáze.
Zvolte tedy první variantu a klepněte na tlačítko OK.
Pracovní prostředí aplikace Microsoft Access 2003
Hlavní nabídka
Panely nástrojů
Okno Databáze. Je to důležité
okno se seznamem všech
objektů, které se v databázi
nacházejí.
Pravá část okna Databáze. Zde se zobrazí
objekty podle toho, na jaké tlačítko bylo
klepnuto v levé části okna. Nyní je tedy
například stisknuto tlačítko Formuláře,
proto se v pravé části budou zobrazovat
formulářové objekty.
Typy objektů
databáze
Pracovní plocha Accessu.
Zde se při práci budou zobrazovat
okna, tabulky, sestavy apod.
Podokno úloh
55
S počítačem nejen k maturitě - 2. díl
Pro malou ilustraci schopností Photoshopu může posloužit následující příklad úpravy grafiky.
„Kouzlení“ s grafikou
Na obrázku vlevo je vyfocená louka.
Na obrázku vpravo maják, který evidentně
s obrázkem vlevo nesouvisí.
A toto je výsledek. Maják z pravého
obrázku byl oříznut a vyjmut a vložen na
louku do obrázku vlevo.
Přitom bylo použito pouze několik
jednoduchých efektů a jeden speciální:
•
Maják byl takzvaně „oříznut“, aby do
levého obrázku nevstoupil i s okolím
(tj. byla odstraněna obloha, silnice,
pozadí apod.)
•
Ořezaný maják byl vložen do obrázku
louky jako nová vrstva - to proto,
aby překryl louku.
•
Velikost majáku byla upravena tak,
aby do krajiny zapadl.
•
Světlo majáku s odlesky v objektivu
jsou rovněž vytvořeny digitálně, tento
speciální efekt se nazývá lensflare.
Celkový dojem zatím není dokonalý, neboť by bylo nutné opravit vržené stíny majáku, upravit jeho velikost vzhledem k louce
a dřevěné ohradě v přední části a zkorigovat perspektivu. Nicméně jistě si dokážete vytvořit představu o možnostech
současných grafických programů.
Jen tak mimochodem, s vědomím toho, co počítačová grafika umí, berte s nadhledem některé „neskutečné“ fotografie
v bulvárních novinách a časopisech ☺...
COREL DRAW
Corel Draw je klasickým zástupcem programu pro zpracování vektorové grafiky. Pomocí vektorových
objektů (čáry, křivky, kruhy, obdélníky, n-úhelníky…) a jejich atributů zde vzniká výsledný obraz.
Přestože je Corel Draw určen pro zpracování vektorové grafiky, umí načíst a pracovat i s rastrovými obrázky
– dokáže zkombinovat práci s rastrovým obrázkem a vektorem. To je výhodné například u tvorby plakátů.
Obrázek je pochopitelně rastrový a nápisy, případně další prvky jsou vektorové. Plakát pak obsahuje klady
obou typů grafického zpracování.
Corel Draw není „pouze“ program pro vektorovou grafiku. Disponuje obrovským množstvím nástrojů, jimiž
lze přesně definovat objekty na stránce. Je možné provádět ohromnou řadu funkcí s textem – měnit velikosti, perspektivu, barvy, atributy, provádět na něm efekty atd. Totéž platí i o ostatních objektech.
Corel Draw je pouze jedním z programů společnosti Corel. Dalšími aplikacemi pro zpracování grafiky jsou
např. Corel Paint Shop Pro (úprava a editace rastrové grafiky, digitálních fotografií), Corel Photo Album
98
S počítačem nejen k maturitě - 2. díl
Digitální fotografie
Digitální fotografie je oblast, která se zejména v posledních letech rozvíjí neuvěřitelně dynamicky. Je to
dáno především možnostmi, které digitální proces fotografování nabízí, a také rapidně klesající cenou
digitálních fotoaparátů a dostupností zpracování fotografií z těchto přístrojů.
Co to tedy digitální fotografie vlastně je? Oblast digitální fotografie zahrnuje snímání fotografických snímků
tzv. digitálním fotoaparátem, jejich zpracování na počítači a následně vytištění snímků na tiskárně připojené
k počítači či ve fotosběrně.
Výhody digitálního fotografování jsou zřejmé na první pohled. V procesu digitální fotografie je od prvotního
pořízení snímku až po jeho výstup možné provádět operace, které by nikdy s klasickým fotoaparátem na
film nebyly možné.
Digitální fotografování umožňuje:
•
Okamžitě prohlédnout vyfotografovaný snímek. Většina současných digitálních fotografických
přístrojů umožňuje ihned po expozici snímek prohlédnout na miniaturním displeji a případně okamžitě
smazat.
•
Upravit vyfotografované snímky. Protože po vyfotografování můžete snímky nahrát do počítače,
je možné s nimi v počítači dále pracovat - retušovat je, ostřit, provádět výřezy apod.
•
Použít snímky pro libovolný výstup. Snímek v digitální podobě je možné vytisknout na jakékoliv
tiskárně ve zvolené kvalitě, nechat jej ve speciálním fotolabu převést na klasickou fotografii, vytvořit
z něj na plotteru plakát formátu A0 apod. To by opět s klasickou fotografií nebylo tak jednoduché (ovšem
ne nemožné).
•
Snadno archivovat snímky. Díky tomu, že snímky jsou v digitální podobě, lze je snadno archivovat.
Na jednom CD tak můžete mít např. kompletní dovolenou nebo oslavu narozenin.
Princip digitálního fotografování
Celý proces fotografování prostřednictvím digitálního fotoaparátu je velmi jednoduchý. V první fázi se
pořídí digitálním fotoaparátem snímek, ten se pak přehraje do počítače a po následném zpracování se
buď vytiskne na papír, nebo například po internetu pošle do fotolaboratoře ke zhotovení klasické fotografie.
Přitom v celém procesu není počítač nutný. Je totiž možné nechat snímky vyvolat přímo z fotoaparátu
ve fotolaboratoři.
Proces digitální fotografie
Z počítače se fotografie mohou
vytisknout na jakékoliv tiskárně.
Digitálním fotoaparátem
pořídíme fotografii.
Pořízené nímky se
v přístroji ukládají
na speciální
paměťové karty.
Z těch pak můžete
data přenést do PC
nebo ve fotosběrně
nechat vytvořit
fotografie.
118
Z počítače se snímky mohou
vytisknout na tiskárně nebo (např. na
CD, DVD či paměťové kartě) přenést
či zaslat do fotosběrny k vyhotovení.
Fotografie se přehraje do počítače
a prostřednictvím programů pro
úpravu grafiky se může zpracovat.
fotosběrna
nebo internetová
fotosběrna
S počítačem nejen k maturitě - 2. díl
Jakákoliv technická údržba nebo fyzické zásahy do vedení sítě jsou opět podmíněny rozpojením sítě,
což ji uvede do nefunkčního stavu.
Počítačová síť s topologií SBĚRNICE (BUS)
Síťová tiskárna
PC stanice 1
Notebook 2
Sběrnice
PC stanice 4
PC stanice 5
Notebook 6
Tento typ topologie již v podstatě dožívá na místech, kde byly počítačové sítě realizovány dříve, a je postupně nahrazován vhodnějším řešením, kterým je typ hvězda - STAR.
HVĚZDA (STAR)
V sítích s topologií hvězda je každá stanice připojena ke společnému uzlu - aktivnímu prvku sítě, kterým
je buďto rozbočovač (hub), nebo modernější přepínač (switch). Ten tvoří základní spojovací jednotku celé
sítě. Od rozbočovače vede ke každé stanici samostatný kabel. Výhodou je obrovská stabilita. Chyby sítě,
jako přerušený kabel apod., se vztahují pouze na jednu větev – její nefunkčnost nemůže ohrozit zbývající
články sítě. Se sítí lze za běhu manipulovat – odebírat a přidávat do rozbočovače části sítě. Mezi hlavní
nevýhody topologie hvězda se řadí hlavně pořizovací cena. Na rozdíl od topologie sběrnice jsou zde použity
další aktivní prvky (zmíněné rozbočovače a přepínače) a podstatně vyšší je i spotřeba kabelů. Síť s topologií
hvězda se používá prakticky ve všech větších organizacích a všude tam, kde je kladen důraz na spolehlivost
sítě. Jedná se o nejpoužívanější topologii vůbec.
Počítačová síť s topologií HVĚZDA (STAR)
Notebook 6
PC stanice 5
Síťová tiskárna
Internet
Switch
Síťový kabel
Notebook 4
PC stanice 1
Notebook 3
140
PC stanice 2
S počítačem nejen k maturitě - 2. díl
aby data byla na disk stlačena blíže k sobě, vejde se jich proto na stále stejně velký disk typu CD
nesrovnatelně více. Navzdory používání různých typů laserů, Blu-ray Disc rekordéry můžou být zpětně
kompatibilní se současnými červenolaserovými technologiemi a dovolují přehrávat CD a DVD. Formát
Blu-ray se pravděpodobně stane standardem pro zálohování dat na PC a médiem pro filmové tituly
a rozsáhlé multimediální projekty ve vysoké kvalitě.
HD DVD
V souvislosti s novými technologiemi optických disků je nutné
zmínit rovněž formát HD DVD, který reprezentují společnosti
Toshiba, NEC a Sanyo. HD DVD v podstatě představuje rozdílný
konkurenční formát technologie Blu-ray. Současná situace trošku
připomíná počátky DVD technologií a rozdílných formátů DV
Video, DVD-ROM a DVD-R. Blu-ray přichází sice s vyspěle
technologií, nicméně HD DVD má srovnatelné výsledky a levně
technologii výroby a nasazení do praxe.
Mechanika HD DVD NEC
Na disky HD DVD může být uloženo 15 až 60 GB dat. U lisovaných HD DVD bude možné uložit na jeden
jednovrstvý, jednostranný disk nejvíce 15 GB dat, v případě dvou vrstev 30 GB a při použití oboustranného
disku pak 60 GB.
ZIP
Běžná disketa je se svou kapacitou 1,44 MB v současné době velkých
datových přenosů prakticky nepoužitelná. Proto byly vyvinuty další formáty
externích záznamových médií, jejichž kapacita je podstatně vyšší než
kapacita klasické diskety. Jedním z nejpoužívanějších médií tohoto typu je
ZIP disketa. Jedná se o médium svou vnější velikostí téměř stejné jako dis
ZIP disketa 100 MB
a o něco silnější. Rovněž princip čtení a záznamu dat je stejný jako u
diskety. Jedná se o elektromagnetický kotouč, na kterém jsou záznamovými a čtecími
hlavičkami po obou stranách zaznamenána data.
Zápis (a čtení) dat na ZIP disk probíhá naprosto stejně ja
nebo disketu. Je možné vytvářet libovolné adresáře,
a upravovat soubory a pracovat se ZIP diskem plnohod
s disketou.
Ke čtení a zápisu na ZIP disk je potřebná ZIP mecha
Ta umí číst pouze ZIP diskety a není kompatibilní s klasický
disketami. Bohužel její pořizovací cena není zrovna
nejnižší, a možná právě proto se ZIP diskety mezi
uživatele výrazněji nerozšířily. Rovněž cena jedné ZIP
diskety je poměrně vysoká. Mechanika pro čtení a zápis d
na ZIP diskety může být interní i externí. Pokud je intern
z vnějšího pohledu podobně jako běžná disketová mechanik
pak lze při nákupu vybrat, přes jaký port bude s počítačem propojena – obvykle
USB, IEEE-1394 FireWire, méně často LPT.
Externí ZIP
mechanika Iomega
s disketou 750 MB
Kapacita původního formátu ZIP disku může být dvojí – 100 MB a 250 MB. Záleží na tom, jakou ZIP disketu si
koupíte. Mechanika umí číst oba formáty. Rychlost čtení dat není nijak závratná, asi 1,4 MB za sekundu, což
je ale v porovnání s disketou skvělý parametr. V současné době existují i moderní ZIP mechaniky schopné
načítání ZIP disků o kapacitě 750 MB.
Spolehlivost ZIP disket je podstatně vyšší než u klasických disket. Přestože pracují na podobném principu,
je ZIP disketa mnohonásobně spolehlivější, neboť záznamové médium je lépe chráněno proti vniknutí
prachových částic. I přesto se ale může ZIP disketa stát v ojedinělých případech nečitelnou.
Přes všechny možné výhody se ZIP diskety bohužel příliš neujaly. Je to způsobeno dvěma faktory. Jednak
výrazně vyšší cenou mechaniky i média, než je cena klasické diskety, a jednak právě i tím, že je nutné
speciální mechaniku vlastnit. A to je kámen úrazu, protože pokud chcete pomocí ZIP disků přenášet data
mezi dvěma počítači, musí i druhý počítač nutně ZIP mechaniku mít. Jinak byste ji totiž s sebou museli
stále nosit, což sice není vyloučeno, ale rozhodně je to nepohodlné.
168
Iomega - mechaniky ZIP, zařízení pro ukládání a zálohu dat
Wikipedie.cz - pojednání o HD DVD technologii optických disků
Server HDDVD.org - novinky z oblasti technologie HD DVD
http://www.iomega.com
http://cs.wikipedia.org/wiki/HD-DVD
http://www.hddvd.org/hddvd

Podobné dokumenty

Speciální prvky modelování I

Speciální prvky modelování I Slouží většinou pro tvorbu designových prvků modelu, montážních prvků, úpravu forem apod. Příkazy pro jejich tvorbu jsou k dispozici v panelu nástrojů montážní prvky, formy a také v nabídce roletov...

Více

Obsah - CPress

Obsah - CPress rok se prodá více než miliarda telefonů. Ale nazvat iPhone „telefonním“ zařízením je krátkozraké. iPhone je mobilní počítačové zařízení. A skutečně, pokud sledujete počítačové trendy, brzy zjistíte...

Více

Výuka informačních technologií na Univerzitě třetího věku Vysokého

Výuka informačních technologií na Univerzitě třetího věku Vysokého jednotlivých položek hlavičky zprávy, SPAM, HOAX  Multimediální komunikace – chatovací servery, NetMeeting - přenos obrazu a zvuku, práce se sdílenou plochou, přenos souborů, sdílení zdrojů, texto...

Více

HTML příručka

HTML příručka Barvu odkazů měníme v tagu . link - barva odkazu, vlink - navštívený odkaz, alink - odkaz, na který právě klepnuto např.:

Více

Astaro Security Gateway Přehled vlastností

Astaro Security Gateway Přehled vlastností a jiný škodlivý software při surfování na Internetu

Více

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků Kolinearita – pokud vodorovné sbíhavé linie nelze přetočit do vodorovné polohy, můžeme si pomoci otočením o 90 stupňů. Pozor, zcela rovnoběžné svislé linie mohou působit příliš strnule. V obou příp...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka zbývá. Čas zotavení je rovněž vidět v jednom ze sumárních zobrazení po tréninku a jako samostatná položka v menu trénink.

Více

Informační materiál ke kulatému stolu v Novém Boru ()

Informační materiál ke kulatému stolu v Novém Boru () se z ústavů stěhuje do běžných bytů či rodinných domů, kde jim je zajištěna potřebná podpora např. formou chráněného bydlení. Využívají také denní stacionáře a další způsoby podpory. Někteří lidé a...

Více