Příbalový leták: 83099 XANAX SR 0

Komentáře

Transkript

Příbalový leták: 83099 XANAX SR 0
Příbalový leták: 83099 XANAX SR 0.5MG TBL RET 30X0.5MG PPU B R
70/735/95-C
Příbalová informace - Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
XANAX SR
tablety 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 3 mg
(Sustained Release - s pozvolným uvolňováním účinné látky)
V:
Upjohn S. A., Puurus, Belgie.
S:
Alprazolamum 0,5 mg a 2 mg v 1 modré tabletě.
Alprazolamum 1 mg a 3 mg v 1 bílé tabletě.
PL:
Modrá tableta: laktóza, methylhydroxypropylcelulóza, stearát hořčíku, koloidní
oxid křemičitý, F.D. and C. modř č. 2 (aluminiové barvivo).
Bílá tableta: laktóza, methylhydroxypropylcelulóza, stearát hořčíku, koloidní oxid
křemičitý.
IS:
Anxiolytikum, antidepresivum.
CH:
Tablety Xanax SR obsahují jako aktivní složku alprazolam, sloučeninu patřící do
skupiny benzodiazepinů.
Xanax SR učinkuje jako anxiolytikum, relaxans,
sedativum a antidepresivum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity
uvolnění a uklidnění a působící proti depresím).
I:
Xanax SR se užívá při léčbě stavů úzkosti a napětí s depresemi nebo bez nich.
Lze jej použít i pro léčbu panických úzkostných záchvatů.
KI:
Xanax SR se nesmí užívat při přecitlivělosti na benzodiazepiny a při akutním
glaukomu s uzavřeným úhlem.
Jste-li přecitlivělí na příjem hliníku, nebudete moci užívat modré 0.5 mg a 2 mg
tablety Xanax SR, místo nich budete muset brát bíle 1 mg nebo 3 mg tablety
Xanax SR, které hliník neobsahují.
Nepodávejte tablety Xanax SR dětem.
Během těhotenství a v období kojení se užívání tablet Xanax SR nedoporučuje.
NÚ:
Zřídka se objevují následující nežádoucí účinky: mírná ospalost, neostré vidění,
bolesti hlavy, deprese, třes, změny tělesné hmotnosti, poruchy paměti, poruchy
schopnosti soustředění, zmatenost, poruchy koordinace pohybů, nevolnost,
zvracení, zácpa, nechutenství, únava, poruchy řeči, svalová ochablost, poruchy
libida, poruchy menstruace, neschopnost udržet stolici, obtížné močení,
žloutenka, zvýšený nitrooční tlak, vyrážky.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí hlaste
svému lékaři. Stejně jako při užívání jiných benzodiazepinů může vzácně
docházet k neočekávaným reakcím jako jsou vzrušení, podrážděnost, úzkost,
nespavost, záchvaty zlosti, agresivní chování, halucinace a další nežádoucí
změny v chování.
V takovém případě co nejdřív informujte svého lékaře.
Pacienti užívající vysoké dávky mohou pociťovat po náhlém vysazení léku obtíže
jako změny v náladě, nespavost, křeče, zvracení, pocení, pocity napětí a stavy
deliria. Postupné snižování dávky pod dohledem lékaře pomůže těmto reakcím
zabránit.
Jako u všech benzodiazepinů nelze vyloučit vznik návyku nebo i závislosti.
O případném výskytu těchto reakcí nebo stavů rovněž informujte svého lékaře.
IT:
Účinky Xanaxu SR a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době
užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo i bez něj.
Jestliže Vám další lékař bude předpisovat nebo doporučovat nějaký další lék,
informujte ho, že již užíváte Xanax SR. Než začnete současně s užíváním
Xanaxu SR užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.
Současné požívání alkoholu nebo některých sedativ může posílit účinek
benzodiazepinů, např. otupit pozornost a schopnost soustředění a navodit
ospalost nebo i spánek.
D:
Dávkování určí lékař individuálně u jednotlivých nemocných.
Léčba stavu úzkosti a napětí:
Obvyklá počáteční dávka u dospělých je jedna 0,5 mg tableta Xanaxu SR ráno a
jedna před spaním, nebo jedna 1 mg tableta Xanaxu SR před spaním. Lékař
může toto dávkování podle potřeby změnit. Maximální dávka je 4 mg denně.
U starších a zesláblých pacientů je obvyklá počáteční dávka jedna 0,5 mg tableta
Xanaxu SR před spaním. I v tomto případě může lékař dávku upravit podle
potřeby.
Léčba panických stavů:
Léčba panických úzkostných epizod a depresí si může vyžádat mnohem vyšší
dávky Xanaxu SR; dávku stanoví lékař spolu s případnou nefarmakologickou
léčbou těchto stavů. Potřebná dávka k potlačení příznaků se běžně pohybuje v
rozmezí 4-6 mg denně, může však být i vyšší.
ZP:
Tablety je třeba spolknout vcelku, bez rozkousání a zapít trochou vody.
UZ:
Pokud trpíte závažnou poruchou dýchání, např. přestávkami v dýchání při
chrápání ve spánku nebo myasthenií gravis (těžká svalová ochablost), je třeba o
tom informovat lékaře. On pak rozhodne, zda a jak nejlépe budete užívat tablety
Xanax SR.
Rovněž sdělte svému lékaři, trpíte-li glaukomem nebo Vás sužují deprese.
Na začátku léčby můžete pociťovat mírnou ospalost, která obvykle během léčby
pomine. Pokud by Vám to působilo problémy, poraďte se s lékařem. Léčba se
nemá přerušit náhle, dávky je třeba snižovat postupně podle rady lékaře.
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel,
obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat
pouze na základě souhlasu lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se okamžitě poraďte se
svým lékařem.
Nikdy nedávejte postiženému sami napít, pokud není plně při vědomí.
U:
Uchovávejte při pokojové teplotě 15-30 st. C.
VA:
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
BA:
10, 20, 30, 50 a 100 tablet.
DZ:
11.4.1995
DA:
1995/04/11

Podobné dokumenty

Myastenický kurýr 6 - mygra-cz

Myastenický kurýr 6 - mygra-cz hotelu Academic. Setkání zorganizovalo občanské sdružení MYGRA-CZ, založené na jaře letošního roku a sdružující nejen pacienty s Myasthenia gravis, ale i jejich rodinné příslušníky, lékaře a další ...

Více

Tématický plán předmětu

Tématický plán předmětu Současný stav a organizace českého včelařství

Více

stáhnout v pdf - Xanax

stáhnout v pdf - Xanax dávky a délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit původní příznaky nebo příznaky z vysazení. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše...

Více

Myasthenický kurýr 5 - mygra-cz

Myasthenický kurýr 5 - mygra-cz strava, ale i cvičení, či dlouhé procházky prospějí vašemu duchu, ale i kostem a tkáním. Vzhledem k tomu, že denní dávka kalcia se pohybuje od 800 – 1200mg, doporučuji pacientům nejen vydatně jíst ...

Více

stáhnout v pdf - Xanax

stáhnout v pdf - Xanax hypotonie [snížené svalové napětí] a dechová deprese [potlačené dýchání]. Jelikož se u dětí matek, užívajících chronicky benzodiazepiny během těhotenství, vyvine tělesná závislost, mohou se u nich ...

Více

stáhnout v pdf - Xanax

stáhnout v pdf - Xanax Někteří lidé se obávají užívat určité léky kvůli jejich možným nežádoucím účinkům. Na jedné straně není možné ani žádoucí tyto účinky ignorovat; na druhou stranu ani neprospívá tyto účinky zveličov...

Více

Poranění páteře

Poranění páteře mohou však vzniknout i bez postižení kosti při náhlých nadměrných flexích páteře. Podobně může být mícha poškozena při traumatických frakturách páteře (zhroucení těla obratle - tumor, zánět). Vysky...

Více

Zpravodaj AMD 2015/1 - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Zpravodaj AMD 2015/1 - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR informací ohledně práv, která jako pacienti máme. Jistě se mnozí z vás již setkali, když to řeknu zaobaleně, s jednáním lékaře, či obsluhujícího personálu, které zrovna neodpovídalo profesionalitě,...

Více

Sebevražda „dietními“ nealkoholickými nápoji

Sebevražda „dietními“ nealkoholickými nápoji docela nepěkný pokus instalovat prodejní automaty, které zvyšují cenu prodávaných nápojů se stoupající teplotou – neváhala poškodit svůj vztah k zákazníkům, spočívající na léta udržované dobré víře...

Více