Přihláška a smlouva pro českého nezávislého partnera

Komentáře

Transkript

Přihláška a smlouva pro českého nezávislého partnera
Pro potřeby kanceláře
MOD1801532.211113
42
© 2013 Mannatech, Incorporated
Všechna práva vyhrazena
Přihláška a smlouva pro českého
nezávislého partnera
Mannatech Swiss
International GmbH
85A Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY
www.mannatecheurope.com
Telefon: 800 701 450
Faxové: 800 701 451
E-mailové: [email protected]
Vyplňte prosím všechny části a zašlete kopii společnosti Mannatech e-mailem, faxem nebo poštou na adresu uvedenou vpravo.
Pro distribuci pouze v České republice.
INFORMACE O SPONZOROVI
INFORMACE O NOVÉM PARTNEROVI
PŘIHLAŠUJÍCÍ VYPLNÍ PŘED ODESLÁNÍM SPOLEČNOSTI MANNATECH. (TISKACÍM PÍSMEM)
PŘÍJMENÍ (TISKACÍM PÍSMEM)
❏ PARTNER.Č.ÚČTU NEBO ❏ ID PŘIHLÁŠKY ZEMĚ
JMÉNO (TISKACÍM PÍSMEM)
CELÉ JMÉNO SPONZORA (TISKACÍM PÍSMEM)
NÁZEV FIRMY (PODLE OKOLNOSTÍ, TISKACÍM PÍSMEM)
ADRESA (TISKACÍM PÍSMEM)
❏ POZNÁMKA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V
PODMÍNKÁCH NA DRUHÉ STRANĚ TOHOTO FORMULÁŘE.
PSČ (TISKACÍM PÍSMEM)
PO STAŽENÍ Z WEBU SI PRO INFORMACI OKOPÍRUJTE
pevná linka
mobilní telefon
VŠICHNI ŽADATELÉ SE MUSÍ PODEPSAT
SMLOUVA PRO NEZÁVISLÉHO PARTNERA
E-MAILOVÁ ADRESA PRO KOMUNIKACI (TISKACÍM PÍSMEM)
1. Všechny podmínky smlouvy pro partnera společnosti Mannatech (včetně Podmínek na
druhé straně, Zásad a postupů a Plánu odměňování) jsem si přečetl/a, porozuměl/a jim
a souhlasím s nimi.
E-MAILOVÁ ADRESA PRO PROVIZNÍ PŘEHLEDY (TISKACÍM PÍSMEM)
DIČ (PODLE OKOLNOSTÍ)
2. Chápu, že mým jediným finančním závazkem jakožto partnera společnosti
Mannatech během dvanácti měsíců po zahájení platnosti této smlouvy, kromě plateb
za objednané zboží, bude zaplatit registrační poplatek, což je minimální částka ve výši
48,65 € (vč. dopravy).
NAD 18 LET (PROSÍM ZAŠKRTNĚTE)
INFORMACE O DODÁNÍ PRODUKTOVÉHO BALENÍ
3. Je mi přes 18 let.
(V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD POŠTOVNÍ ADRESY, TISKACÍM PÍSMEM)
4. Chápu, že to je nezákonné pro navrhovatele či účastníka systému obchodování
přesvědčit někoho, aby udělal platbu tím, že mu slibuje výhody získávání dalších lidí k zapojení se do systému.
ADRESA (TISKACÍM PÍSMEM)
Nenechte se zlákat tvrzením, že je snadné dosáhnout vysokých výdělků.
Pokud smlouvu podepíšete, máte 14 dní na její zrušení a získání vašich peněz zpátky.
PSČ (TISKACÍM PÍSMEM)
X
INFORMACE O PŘIHLAŠUJÍCÍM
PŘIHLAŠUJÍCÍ A SPONZOR MOHOU BÝT TATÁŽ OSOBA NEBO PŘIHLAŠUJÍCÍ MŮŽE NOVÉHO PARTNERA UMÍSTIT
POD JINÉHO SPONZORA VE SVOJÍ PRODEJNÍ ORGANIZACI. SPONZOR ANI PŘIHLAŠUJÍCÍ NEDOSTANOU ŽÁDNÝ
BONUS, PLATBU ANI JINÝ BENEFIT JEN NA ZÁKLADĚ REGISTRACE NOVÉHO PARTNERA.
❏ Č. ÚČTU NEBO ❏ ID PŘIHLÁŠKY
Tímto žádám, abych se stal/a partnerem společnosti Mannatech.
(POKUD TUTO PŘIHLÁŠKU PODÁVÁ FIRMA, MUSÍ SE ZA FIRMU PODEPSAT JEJÍ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE.)
ZEMĚ
X
MOŽNOSTI PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ (ZAŠKRTNĚTE
POŽADOVANOU MOŽNOST – POUZE JEDNU)
REGISTRAČNÍ BALÍČEK PARTNERA
Champion NutriverusTM
Champion Ambrotose®
ŘEDITEL
Jménem společnosti Mannatech Swiss International GmbH, Turmstrasse 28, CH 6300 Zug.
Společnost je zaregistrována ve Švýcarsku CH-170.4.007.550-9.
CELÉ JMÉNO PŘIHLAŠUJÍCÍHO (TISKACÍM PÍSMEM)
❏ 48,65 €
❏128,00 €
❏ 140,70 €
PODPISDATUM
vyplňte prosím
krok 2, pokud
chcete vytvořit
automatickou
objednávku
❏ od 257,55 € –Premium Champion BALÍČEK NA ZAKÁZKU
327,31€ (vyplňte prosím kroky 1 a 2, do 299.06 € pokud chcete vytvořit automatickou objednávku). (V TOMTO FORMULAŘI SI
PROSÍM VYBERTE PRODUKTY Z produktové sítě. Balíčky
na zakázku mohou být vyžadovány pouze u balíčků
Premium Champion, na preferované úrovni nejsou k
dispozici. VŠECHNY BALÍČKY OBSAHUJÍ ROZLIČNÉ užitečné
obchodní informace).
Pro obsah plného balení kontaktujte osobu, jež vám představila
společnost Mannatech nebo kontaktujte zákaznický servis na
Cena za produktové balení zahrnuje DPH a cenu za dopravu. Počkejte dalších 48 hodin
na schválení a zpracování. Balíček by měl být doručen do 3-5 pracovních dnů od data
zpracování.
INFORMACE O PLATBĚ PRODUKTOVÉHO BALENÍ
CELKOVÁ CENA K ÚHRADĚ V SOUVISLOSTI S PŘIHLÁŠKOU
=
METODA PLATBY (VYPLŇTE A PODEPIŠTE)
❏ visa® ❏ mastercard®
Č. KREDITNÍ ČI DEBETNÍ KARTY
datum expirace
-
X
PODPIS VLASTNÍKA ÚČTU (POKUD PLATÍTE KREDITNÍ ČI DEBETNÍ KARTOU) datum
JMÉNO VLASTNÍKA ÚČTU TISKACÍM PÍSMEM
Pamatujte,že pokud nevyplníte všechny uvedené části,tak se vaše přihláška může opozdit.
telefonním čísle 800 701 450.
€
Výběr produktů pro balíčky na zakázku a/nebo automatickou partnerskou objednávku
Krok 1 –
Krok 2 –
Zvolte si váš balíček na zakázku
Zvolte si vaši automatickou objednávku
od 257,55 € – do 327,31 € (Musí být alespoň 232,55 € a
nemůže překročit 302,31 €)
Nastavte si automatickou objednávku a v rámci věrnostního
programu využijte příležitost získat 20 % hodnoty Vaší objednávky zpět ve formě kreditu na bezplatné výrobky.
Č. ÚČTU NEBO Č. PŘIHLÁŠKY PARTNERA (POKUD JE zNÁMÉ)DATUM
INFORMACE O DODÁNÍ vaší automatické objednávky (TISKACÍM PÍSMEM)
PŘÍJMENÍ (TISKACÍM PÍSMEM)
JMÉNO (TISKACÍM PÍSMEM)
PŘÍJMENÍ (TISKACÍM PÍSMEM)
Možnosti automatické objednávky
Možnosti balíčku na zakázku
Cena pro
Partnery
qty
hodnota
objednávky
Kód
Cena pro automatickou
objednávku
Produkt
PV
41,20 €
377
Advanced Ambrotose® (120 tobolek)
41,20 €
42
67,85 €
375
Advanced Ambrotose® prášek (75 g)
67,85 €
72
132
122,40 €
376
Advanced Ambrotose® prášek (150 g)
122,40 €
41,20 €
127
Ambrotose AO® (60 kapslí)
41,20 €
42
133,05 €
420
Ambrotose AO® (4 x 60 kapslí)
133,05 €
135
27,75 €
166
Omega-3 s vitamínem D3 (60 tobolek)
27,75 €
28
24,30 €
135
MannaBears doplňky (300 g.)
24,30 €
26
57,20 €
343
NutriVerusTM prášek (150 g)
57,20 €
60
50,50 €
220
OsoLean® prášek (366 g)
50,50 €
50
35,65 €
151
Phyt•Aloe® (60 tobolek)
35,65 €
34
41,20 €
112
PhytoMatrix® (120 tablet)
41,20 €
42
PLUSTM (120 tobolek)
35,65 €
34
–
–
35,65 €
111
40,65 €
17010
MEZISOUČET*
POŠTOVNÉ A BALNÉ
CELKOVÁ HODNOTA
balení
25,00 €
VČETNĚ následujících BEZPLATNÝCH
produktů
1 x Advanced Ambrotose® prášek (75g)
Obchodní složka
*Mezisoučet hodnota Premium Champion balíčku na Zakázku
musí být alespoň 232,55 € a nemůže překročit 302,31 €, tj. až
do výše 30% nad stanovenou částku - celkové náklady budou
účtovány vám.
QTY
hodnota
objednávky
–
–
MEZISOUČET
POŠTOVNÉ A BALNÉ
8,00 €
CELKOVÁ AUTOMATICKÁ hodnota objednávky
Podrobnosti o věrnostním programu naleznete na adrese
www.mannatecheurope.com
Uveďte prosím první datum dodání u vaší
automatické objednávky
datum
DŮLEŽITÉ – Objednávky budou generovány každých 28
měsíc
dní od zvoleného data po ověření platby. To znamená 13
dodávek v kalendářním roce nebo jedna dodávka v každém
rok
čtyřtýdenním obchodním období.
INFORMACE O PLATBĚ vaší automatické objednávky
METODA PLATBY (VYPLŇTE A PODEPIŠTE)
❏ visa® ❏ mastercard®
X
Č. KREDITNÍ ČI DEBETNÍ KARTY
datum expirace
✁
PODPIS DRŽITELE KARTY
datum
JMÉNO DRŽITELE KARTY TISKACÍM PÍSMEM
Formulář pro přímý vklad
Formulář pro přímý vklad
Společnost Mannatech vyplácí vaše provize přímo na váš bankovní účet prostřednictvím
systému pro elektronický přesun finančních prostředků. Abyste mohli své platby dostávat,
byli bychom vděční, kdybyste mohli zodpovědět všechny otázky v tomto formuláři a vrátit ho
poštou na adresu uvedenou na formuláři přihlášky.
Pobočka:
Název Banky:
Jméno Držitele Bankovního účtu:
Č. ÚČTU NEBO Č. PŘIHLÁŠKY PARTNERA (Pokud je známé)
PŘÍJMENÍ (TISKACÍM PÍSMEM)
JMÉNO (TISKACÍM PÍSMEM)
Číslo Bankovního Účtu
Tímto opravňuji společnost Mannatech k tomu, aby mé provizní platby vkládala na
bankovní účet uvedený výše:
Datum:
Podpis partnera:
Kód banky:
IBAN: Vaše číslo IBAN můžete nalézt na tištěném výpisu z banky. Pokud si nejste jisti, zavolejte do
své banky.
POZNÁMKA: Tento dokument musí podepsat vlastník účtu Mannatech. Jste zodpovědní za všechny regulační a daňové
požadavky, včetně požadavků bez omezení Živnostenského listu související s jakoukoli platbu provize.
Jak vyplnit formulář přihlášky partnera
Uveďte celé jméno
(nejen iniciály),
pokud uvádíte
název firmy, i
přesto zadejte
jméno a příjmení.
Tuto informaci
vám poskytne
osoba, která
vám společnost
Mannatech
představila
Poštovní adresa.
Uveďte adresu sídla
v České republice.
Jako poštovní
adresu nemůžeme
přijmout nepřímou
adresu (např.
„bytem u“ nebo
„zaměstnán u“).
Uveďte
kontaktní
telefonní číslo a
e-mailovou
adresu
Zde se podepište,
abyste se stal/a
partnerem
Mannatech. Bez
podpisu a datumu
nelze přihlášku
zpracovat.
K dostávání
vašich provizních
přehledů
e-mailem, vyplňte
řádek výše.
Tato e-mailová
adresa musí být
partnerova, ne
přihlašujícího.
Zadejte
celkovou cenu
Dodací adresa
může být
alternativní adresa
v České republice.
Zde jsou nepřímé
adresy možné.
Dodávat však není
možné na adresy
PO BOX
Vyberte jeden
produktový
balíček. Cena
zahrnuje DPH a
dopravné.
Uveďte všechny
podrobnosti
platby a podpisem
platbu stvrďte.
(Podle okolností
uveďte počáteční
datum/vydání).
Po vyplnění formuláře popsaným způsobem ho pošlete ke zpracování
na faxové číslo: 800 701 451 nebo poštou na adresu Mannatech Swiss
International GmbH, c/o Mannatech Limited 85A Park Drive, Milton
Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY.
Podmínky pro nezávislého partnera v České republice
Tato přihláška, tyto Podmínky, Zásady a postupy a Kariérní plán a Plán odměňování společně tvoří celou
Smlouvu pro nezávislého partnera („Smlouvu“), přičemž každý z uvedených samostatných dokumentů je
tímto výslovně začleněn do Smlouvy; dohromady tvoří celou smlouvu mezi vámi, nezávislým partnerem, a
společností Mannatech Swiss International GmbH, Turnstrasse 28, CH 6300 Zug, Švýcarsko (zde označované
jako „Společnost“ nebo „Mannatech“) se sídlem na adrese Mannatech Limited 85A Park Drive, Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY. Společnost Mannatech je organizátorem tohoto prodejního projektu v
České republice. Zbožím, které se prodává v rámci tohoto projektu, jsou produkty v oblasti výživy, stravy, a
související produkty dodávané společností Mannatech. Prodej těchto produktů je zajištěn pomocí partnerů
Společnosti, kteří se projektu účastní jako hlavní prodejci. Partner má prodávat a propagovat zboží Společnosti
přesně podle Smlouvy. Jediným finančním závazkem partnera během období 12 měsíců od zahájení platnosti
této smlouvy je zakoupení úvodního produktového balíčku podle své volby. Partner nemá žádné další roční
finanční povinnosti a zejména má možné volně si zvolit, zda si chce koupit případné zboží či služby.
Partner tímto potvrzuje, že obdržel výtisk všech podmínek tvořících smlouvu pro partnera, že si je přečetl,
porozuměl jim a přijímá je.
A. Společnost souhlasí:
1. V době trvání léto smlouvy se Společnost bude snažit dodávat veškeré zboží a služby objednané
partnerem. Pokud Společnost toto zboží a služby nedodá, má partner nárok na okamžité vrácení všech
příslušných částek. Pokud je zboží dodané partnerovi vadné, je možné ho vrátit v souladu se Zásadami
a postupy. V případě ukončení této smlouvy Společnost odkoupí případné neprodané zboží, které má
partner v držení, a to v souladu s postupy uvedenými v části Zásady a postupy.2. Společnost partnerovi
poskytne odpovídající záznam veškerého zboží a služeb dodaných Společností s ohledem na platby,
které má partner uhradit.
2. Společnost partnerovi zaplatí nebo poskytne bonusy a další benefity vypočítané v souladu s Plánem
odměňování pro Spojené království podle posledního znění. Za objednání školicích materiálů nebo
literatury nebudou vyplaceny žádné bonusy v rámci Plánu odměňování.
3. Společnost bude vyvíjet veškeré možné úsilí, aby objednávky partnerů vyřizovala rychle po přijetí platby
a podle skladových zásob. Společnost si vyhrazuje právo nahradit zboží jiným zbožím rovnocenné
hodnoty a co možná nejpodobnějšími vlastnostmi vzhledem k původní objednané položce, pokud z
nějakého důvodu není identické zboží k dispozici. Společnost si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení
změnit ceny, rozsah a specifikaci svých produktů, svůj Plán odměňování a podmínky vyplácení bonusů a
benefitů ve Spojeném království.
4. Společnost nenese odpovědnost za žádné dluhy ani závazky vzniklé na straně partnera, bez ohledu na
to, zda takové závazky vznikly v době platnosti této smlouvy.
5. Tato Smlouva není závazná pro Společnost, dokud nebyla formálně přijata Společností ve Švýcarsku.
6. Partner zaručuje a prohlašuje, že on / ona získala odpovídající Živnostenský list a poskytne důkaz o
takové licenci na vyžádání Společnosti.
B.
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Partner souhlasí:
Partner bude Společnosti předkládat objednávky na produkty Společnosti za účelem maloobchodního
prodeje nebo osobní spotřeby, ale Společnost není povinna objednávku přijmout.
Partner není oprávněn jménem Společnosti přijmout jakékoli objednávky a není oprávněn jménem
Společnosti přijmout jakoukoli povinnost, závazek nebo odpovědnost.
Partner je nezávislým partnerem zodpovědným za vlastní podnikání a není zaměstnancem,
společníkem, jednatelem ani účastníkem společného podniku typu joint venture se Společností.
Tato smlouva neznamená prodej generálního zastoupení, franšízy ani licence: na partnerovi nebyly
a ani nebudou požadovány žádné poplatky za právo distribuovat produkty, na něž se vztahuje tato
smlouva.
Partner je osobně zodpovědný za platbu daní nebo poplatků požadovaných zákonem, včetně daně z
příjmu, sociálního pojištění a řádného výběru a placení DPH z prodeje a bonusů. Partner bude uchovávat
všechny náležité nezbytné doklady, aby zajistil řádný výměr a platbu takových daní či poplatků.
Partner bude jednat náležitým zákonným, etickým a finančně rozumným způsobem v souladu s
českými Zásadami a postupy a touto smlouvou a nebude se zabývat žádnými činnostmi, které by mohly
poškodit pověst Společnosti nebo jejích partnerů. Partner nesmí využívat zavádějící, klamné nebo
nečestné metody náboru.
Partner s každou svojí objednávkou (nebo za období potom, podle toho, jak Společnost čas od času
dovolí) Společnosti pošle maloobchodní cenu objednaných produktů, bez bonusu povoleného pro
takový prodej v českém Plánu odměňování podle posledního znění.
Partner podpisem této smlouvy souhlasí, že zaplatí částku za produktový balíček uvedenou na
druhé straně tohoto formuláře. Po podepsání této smlouvy si partner zachovává svůj získaný statut
po dobu jednoho roku od data zahájení platnosti smlouvy. Preferovaní partneři jsou každý rok
automaticky obnoveni na základě objednávky ve 14. obchodním období po datu registrace. Partneři
Premium Champion mají možnost obnovit svou příslušnou úroveň zakoupením obnovovacího balíčku
nebo nashromážděním množství osobních členských bodů (PMPV), které se jim podařilo získat v
obnovovacím obchodním období (požadavky najdete v Plánu odměňování Společnosti). Pokud partner
Premium Champion neprovede obnovení, bude způsobilý pro získávání bonusů pouze na úrovni
Championch partnerů. Partneři Premium Champion, kteří po výročním datu provedou obnovení, jsou
okamžitě způsobilí získávat všechny bonusy, pokud odpovídají kvalifikaci uvedené v Plánu odměňování.
Partner maloobchodním zákazníkům prodá nejméně sedmdesát procent (70 %) předchozích
objednávek před další objednávkou (pravidlo 70/30), pokud ovšem předchozí objednávka nebyla
v takovém množství, které je možné zkonzumovat osobně, a partner bude evidovat všechny
prodejní transakce a na žádost Společnosti musí předložit příjmové doklady vztahující se ke všem
maloobchodním prodejům a dodržovat všechny rozumné ověřovací postupy, které Společnost může
čas od času požadovat. Povinnost partnera vůči Společnosti, pokud jde o dodržování pravidla 70/30,
je jedním z nejdůležitějších principů založených na dobré víře pro řádné fungování tohoto prodejního
projektu.
Partner je pro všechny účely nezávislým dodavatelem. Nemá povinnost obstarávat objednávky ani
provádět služby jakéhokoli charakteru. Partner má právo sám si určit pracovní dobu a v souladu s
ustanoveními této smlouvy také své metody působení.
[Možná bude nutné vložit sem ustanovení vyžadující živnostenský list. Bude určeno]
Produkt nebo produktová řada Společnosti nesmí být označeny jiným označením ani uloženy do jiného
balení za účelem dalšího prodeje pod jiným názvem nebo jiným způsobem.
Partner bude dodržovat všechny příslušné zákony, mezi než patří Kodex obchodního chování a Sbírka
zásad Asociace přímého prodeje a tato smlouva.
Partner ponese všechny náklady a výdaje vzniklé ve spojitosti s jeho činností podle této smlouvy a
partner tímto zbavuje Společnost odpovědnosti za jakékoli kroky, postupy, odpovědnosti, nároky, škody,
náklady a výdaje vyplývající nebo související s jeho činnostmi podle této smlouvy nebo činnostmi
případných delegátů, s výjimkou v souvislosti se základní uspokojivou kvalitou a vhodností produktů
Společnosti.
13. Při reprezentování Společnosti, školení dalších partnerů nebo prezentaci produktů bude partner
používat pouze tištěné materiály, které vytvořila Společnost Žádná tvrzení, výroky, sdělení, vyobrazení
nebo záruky, která nejsou v tištěných materiálech Společnosti, nemají platnost, ať se to týká prodeje
produktů nebo náboru perspektivních partnerů. Případné dodatečné propagační materiály je možné
použít jen za výjimečných okolností a před jejich použitím je Společnost musí písemně schválit.
14. Partner nebude využívat obchodní název ani obchodní značky Společnosti s výjimkou materiálů, které
Společnost partnerovi poskytne, nebo s výjimkou výslovného oprávnění v Zásadách a postupech nebo
jiného výslovného písemného oprávnění ze strany Společnosti.
15. Po dobu (6) měsíců po skončení platnosti této smlouvy nebude partner provádět nábor partnerů,
kteří tvoří součást jeho vybudované organizační struktury v rámci prodejního projektu Společnosti,
jménem jiného projektu přímého prodeje, který má konkurenční vztah k projektu vedenému
Společností, ani během této doby nebude takové partnery přijímat do své vybudované organizační
struktury konkurenčního podniku přímého prodeje; a během této doby nebude partner takové
partnery přesvědčovat k ukončení svého vztahu se Společností ani k tomu, aby byli méně aktivní jako
distributoři produktů Společnosti, ani k tomu, aby prodávali produkty nebo se jinak aktivně zapojili do
jiného podniku přímého prodeje, který má konkurenční vztah k podniku Společnosti.
C.Různé:
1. Některé nebo všechny vaše činnosti můžete delegovat jiné osobě nebo osobám, ovšem s předchozím
písemným souhlasem Společnosti. Pokud chcete delegovat výkon svých povinností, musíte Společnosti
předložit jméno a kvalifikaci osoby, kterou chcete využívat v prodeji a propagaci produktů Společnosti.
Předchozí písemný souhlas Společnosti je nutné získat před tím, než osoba jiná než vy převezme
jakoukoli činnost ve vztahu k prodeji a propagaci produktů Společnosti. Jakékoli platby a další výdaje,
které vzniknou v důsledku takových delegovaných činností, budou na váš účet. Vy budete odpovědný/á
za řádné provádění jakýchkoli delegovaných činností v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Obě strany uznávají, že vstup do této smlouvy není založen na vyobrazeních, slibech, příslibech, zárukách
nebo jiných výrocích (písemných nebo ústních) jakékoli povahy kromě těch, které jsou výslovně součástí
této smlouvy (a proto jakékoli podmínky, záruky nebo jiné požadavky implikované nařízeními nebo
zvykovým právem jsou tímto vyloučeny v největší možné míře povolené zákonem).
3. V případě konfliktu nebo neshody mezi:
(a) těmito Podmínkami;
(b) českými Zásadami a postupy; nebo
(c) Plánem odměňování,
platí aktuální české Zásady a postupy a v případě konfliktu nebo neshody mezi českými Zásadami a
postupy a Plánem odměňování, platí české Zásady a postupy.
4. Tato smlouva se řídí a interpretuje v souladu s anglickým právem a zde uvedené strany se tímto
neodvolatelně podrobují nevýlučné jurisdikci anglických soudů vzhledem k jakémukoli sporu, který by
mohl vyvstat, nebo smluvnímu vztahu mezi uvedenými stranami.
5. Partner tímto souhlasí a uznává, že opatření zvykového práva nemusí být dostatečné nebo vhodné pro
nápravu nebo kompenzaci porušení povinností v rámci této smlouvy a že proto strany výslovně mají v
úmyslu a uznávají, že v případě porušení takových povinností má Společnost nárok, pokud to bude v
daném případě požadovat, usilovat o nucené odškodnění (včetně specifického výkonu a příkazu) kromě
jiné dostupné nápravy, včetně odškodnění, ze strany soudu kompetentní jurisdikce.
6. Pokud kterákoli ze stran kdykoli nebude na druhé straně vyžadovat výkon ustanovení této smlouvy,
nebude to mít žádný vliv na právo této strany požadovat nápravu za porušení jakéhokoli ustanovení této
smlouvy a nesmí to být chápáno jako povolení k pokračování nebo k zahájení dalšího porušení těchto
ustanovení.
Ochrana osobních údajů a soukromí ve společnosti Mannatech
1. Osobní údaje: společnost Mannatech Swiss International GmbH (dále jen „společnost Mannatech“)
uchovává osobní údaje uvedené v registračním formuláři (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa a doručovací adresa).
2. Použití údajů: údaje vyplněné v bodě 1. budou použity pro následující účely:
2.1 pro zpracování vaší smlouvy pro Partnery společnosti a pro vyřizování objednávek;
2.2 pro statistické a administrativní účely;
2.3 pro vzájemnou komunikaci o vašem podnikání jako Partner společnosti a o podnikání ve společnosti
Mannatech obecně; a
2.4 pokud usoudíme, že by vás mohly zajímat nové nabídky a produkty společnosti Mannatech,
kontaktujeme vás pomocí e-mailu.
Podpisem registračního formuláře souhlasíte se zpracováním a použitím vašich údajů pro uvedené
účely.
3. Poskytování osobních údajů: Společnost Mannatech Swiss International GmbH je součástí skupiny
Mannatech group se společnostmi ve Velké Británii, Švýcarsku, USA a dalších třetích zemí. Pro účely
uvedené v bodech 2.1 a 2.2 může společnost Mannatech poskytnout vaše osobní údaje dalším
společnostem v rámci skupiny Mannatech group. Ty zahrnují také třetí osoby poskytující služby
společnosti Mannatech. Některé společnosti v rámci skupiny Mannatech group a poskytovatelé
služeb se sídlem mimo země Evropské unie mohou mít předpisy týkající se ochrany osobních údajů
odlišné od předpisů EU a nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany. Podpisem registračního
formuláře souhlasíte se zpracováním a použitím vašich údajů pro účely třetích osob výše uvedených.
Pokud v tomto ohledu potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese
[email protected]
Pokud souhlasíte se zasíláním informací o nabídkách a produktech e-mailem od vašeho upline Partnera,
souhlasíte tím s poskytnutím vašeho jména a e-mailové adresy vašemu upline Partnerovi pro výše
uvedené účely. Pokud je smlouva mezi vaším upline Partnerem a společností Mannatech ukončena,
poskytne společnost vaše údaje jinému upline Partnerovi.
4. Přístup k osobním údajům: dotazy týkající se osobních údajů a údajů zaznamenaných společností
Mannatech o vás, příjemcích těchto údajů nebo účelech jejich zpracování můžete společnosti zdarma
pokládat na e-mailové adrese (s uvedením vašeho jména)
5. Odvolání souhlasu: svůj souhlas se zpracováním, používáním a poskytováním vašich údajů můžete
odvolat pomocí e-mailu zaslaného na adresu [email protected] Po obdržení tohoto
e-mailu nebude společnost Mannatech nadále využívat údaje pro účely, které označíte jako nežádoucí.
6. Úprava zásad ochrany soukromí: společnost Mannatech může kdykoli pozměnit či upravit zásady
ochrany soukromí publikováním upravených opatření. Upravená opatření vstoupí v platnost okamžikem
jejich zveřejnění na webových stránkách. Objednání dalších produktů od společnosti Mannatech bude
považováno za souhlas s těmito úpravami.
Mannatech
SM
Live for Real
®
SM
in Europe

Podobné dokumenty

1801132_Member Application Form.indd

1801132_Member Application Form.indd a jsem si vědom/a, že nesu odpovědnost za navrácení produktů společnosti. Jakmile je můj účet ukončen, nemám po dobu šesti měsíců nárok na sponzorství v nové pozici Člena a nemohu si v tomto období...

Více

Mannatech® Premium Champion balíček pro Obnovení na zakázku

Mannatech® Premium Champion balíček pro Obnovení na zakázku 1 Balíčky na zakázku lze objednat pouze u balíčků Premium Champion přihlašovacího balíčku, All Star balíčku pro Povýšení a balíčku pro Obnovení – balíčky na zakázku nejsou na preferované úrovni ...

Více

Mannatech® Premium Champion balíček pro Obnovení na zakázku

Mannatech® Premium Champion balíček pro Obnovení na zakázku balíčku pro Povýšení a balíčku pro Obnovení – balíčky na zakázku nejsou na preferované úrovni k dispozici. 2 Požadavky musí být zaslány faxem na 800 701 451, e-mailem na [email protected] ...

Více

Přihláška a smlouva pro českého nezávislého partnera

Přihláška a smlouva pro českého nezávislého partnera Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY. Společnost Mannatech je organizátorem tohoto prodejního projektu v České republice. Zbožím, které se prodává v rámci tohoto projektu, jsou produkty v oblasti výživy...

Více

All Star balíček pro 257,55 € – 299,06 € Povýšení na zakázku

All Star balíček pro 257,55 € – 299,06 € Povýšení na zakázku 2 Požadavky musí být zaslány faxem na 800 701 451, e-mailem na [email protected] nebo poštou na adresu: Mannatech Swiss International GmbH c/o Mannatech Limited, 85A Park Drive, Milton Par...

Více