zeměpis - Gymnázium Vysoké Mýto

Komentáře

Transkript

zeměpis - Gymnázium Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto
nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
MATURITNÍ TÉMATA
profilové části maturitní zkoušky
Předmět:
Školní rok:
Třída:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Zeměpis
2015 – 2016
4. A, B
Pohyby Země a jejich důsledky
Základy kartografie
Atmosféra
Hydrosféra
Litosféra
Pedosféra
Biosféra
Obyvatelstvo
Světové zemědělství
Světový průmysl
Světová doprava a služby
Politická geografie
ČR – přírodní podmínky
ČR – hospodářství
Země střední Evropy
Západní Evropa
Francie a Evropské středomoří
Severní Evropa a Pobaltí
Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko
Jihozápadní Asie
Jižní a Jihovýchodní Asie
Východní Asie
Angloamerika
Latinská Amerika
Afrika
Austrálie a Oceánie
Poznámka: Součástí každého tématu je orientace na mapě.

Podobné dokumenty

Témata z geografie

Témata z geografie b. přírodní poměry c. společenské a hospodářské poměry 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie a. poloha, rozloha b. přírodní poměry c. společenské a hospodářské poměry 3. Geografická ch...

Více

Stavba Země, geosféry

Stavba Země, geosféry složení zemské kůry, přes objasnění pojmu nerost a hornina, po vysvětlení pojmů jako je litosféra, astenosféra, atmosféra a hydrosféra. http://www.science.estranky.cz/clanky/stavba-zeme/zeme.html o...

Více

Litosféra a astenosféra - Encyklopedie fyziky

Litosféra a astenosféra - Encyklopedie fyziky Litosférické desky se v některých místech od sebe vzdalují, v jiných na sebe narážejí (viz obr. 37). Konvekce totiž vynáší v některých místech (většinou v oceánských hřbetech C) nahoru materiál plá...

Více