Haas Automation Inc.

Komentáře

Transkript

Haas Automation Inc.
H
HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
Haas Automation Inc.
CZ
T
rvalé zlepšování představuje způsob života ve společnosti Haas Automation.
Neustále hledáme způsoby, jak vylepšit CNC stroje, a poskytnout vám – našim zákazníkům – větší hodnotu.
Naše horizontální obráběcí centra nové generace obsahují mnoho zdokonalení, díky kterým jsou tyto
stroje Haas lepší než kdy dříve. Naši konstruktéři se zaměřili na vylepšení všech aspektů stroje – včetně
řízení pohybu, nádoby na chladicí kapalinu, odvádění třísek, ergonomie a provozní výkonnosti – aby
vytvořili nejkvalitnější a nejspolehlivější obráběcí stroje na trhu.
V této brožuře najdete všechna nejmodernější technická zdokonalení, nové stroje a možnosti, které
společnost Haas Automation vytvořila v průběhu nepřetržitého vývoje a vylepšování produktů.
Obsah
Řízení Haas 2–9
Robustní stavba stroje
10–11
Řízení pohybu
12–13
Vřeteno a jeho pohon
14–16
Paletový systém
17
Zásobníky nástrojů a systém sondování
18–19
Odvádění třísek a chladicí systémy
20–21
EC-300
22–23
EC-400
24
EC-500
25
EC-400 se zásobníkem palet
26–27
EC-1600
28–29
Řada ES a HS
30–31
Technické údaje strojů
32–33
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 1
PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ
Řízení CNC Haas
Řídicí středisko vašeho obráběcího stroje Haas.
Za vytvořením nejlepšího hardwaru a softwaru pro řízení v tomto průmyslovém odvětví stojí roky vývoje.
Naše horizontální obráběcí centra nové generace jsou nabita ještě větší inovací, než byste očekávali u obecně
nejlepšího CNC řízení.
Abychom zajistili plynulé a přesné řízení pohybu, horizontální obráběcí centra Haas nové generace využívají
digitální servomotory příští generace a enkodéry s vysokým rozlišením na všech osách. Spolu s výrazným
zdokonalením softwaru a řízení motoru tyto stroje zajišťují lepší dokončování povrchu než kdy dříve.
Hlavní prvky výbavy
Uzavřený systém Snažíme se zákazníkům poskytovat robustní, spolehlivé řízení, které je bezproblémově
integrováno se strojem. Náš uzavřený systém je optimalizován výhradně pro stroje Haas a nespoléhá se na dodavatele třetích
stran. Když zavoláte do Haas, ozve se vám společnost, která plně zodpovídá za celý stroj.
Speciální klávesnice Klávesnice Haas obsahuje všechna standardní tlačítka včetně alfanumerické klávesnice;
všechny běžné funkce jsou pro usnadnění obsluhy zřetelně označeny. Pokud jste dříve tápali kvůli klávesovým zkratkám nebo jste
procházeli obrazovky a hledali konkrétní funkci, potom určitě oceníte jednoduchost řízení Haas. Nenajdete zde šifrované kódy,
které je nutné si zapamatovat.
Funkce na jedno tlačítko Běžné funkce složené z několika kroků, např. nastavení nástrojových korekcí, byly
upraveny tak, aby se daly provést jediným stisknutím tlačítka. I ostatní často používané funkce, jako nastavení nulových bodů
obrobku, uvedení stroje do výchozí polohy a výběr dalšího nástroje při nastavování, jsou rovněž jednotlačítkovými příkazy.
Multifunkční elektronické kolečko Většina strojů používá elektronické kolečko pouze k ovládání
pohybu os. U strojů Haas lze elektronické kolečko použít i k navigaci v programu pro rychlejší editování, k nastavení korekce otáček
vřetena a rychlosti posuvu vřetena nebo k procházení nastavení, parametrů atd.
15" barevná obrazovka LCD Barevný displej 15" TFT LCD je určen pro výrobní prostředí. Jasný LCD displej
s vysokým kontrastem, který se vyznačuje velmi širokým pozorovacím úhlem a dobrou viditelností i při přímém světle. Panel
displeje je umístěn za antireflexním temperovaným sklem, které zajišťuje ochranu a dobrou viditelnost.
Port USB Vestavěný port USB umožňuje používat vlastní paměťové moduly USB nebo externí pevné disky.
Přepínač zámku paměti Funkce zamknutí paměti zabraňuje editování programů neoprávněnými osobami.
Lze použít i pro zamknutí nastavení, parametrů, korekcí a maker.
2 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
PŘEHODNOCENÍ ZŘEJMÝCH FAKTŮ
Jednoduchost ve třech režimech
Řízení Haas bylo od počátku navrženo tak, aby se jednalo o uživatelsky nejpřívětivější systém CNC
v tomto odvětví. Vyznačuje se spolehlivým provozem a dlouhou životností. Od majitelů strojů Haas
ale nejčastěji uslyšíte, že se jedná o nejsnáze obsluhovatelné CNC obráběcí stroje, jaké kdy viděli. A
to je to hlavní pro celé řízení Haas.
Systém řízení Haas, jenž využívá tři režimy, poskytuje uživatelům přístup ke každé funkci, kterou v
příslušném režimu potřebují, aniž by museli opouštět aktuální obrazovku. Níže najdete několik příkladů,
jak režimy vypadají a fungují.
Obrazovka nastavení Výše je zobrazena obrazovka Setup (Nastavení). Je to snadné. Zde se
provádí veškerá nastavení stroje. Podívejme se na údaje na obrazovce:
V levém horním rohu je pole Active Program (Aktivní program). V pravém horním rohu se nachází
pole Tool Offsets (Nástrojové korekce). Pod nástrojovými korekcemi je pole Work Zero Offsets (Korekce
nulových bodů obrobku). Vlevo dole je pole Spindle Information (Údaje vřetena), které zobrazuje otáčky
vřetena a veškeré hodnoty korekce otáček vřetena, rychlosti posuvu a rychlosti rychloposuvu. Vedle něj je pole
Position (Poloha), které zobrazuje souřadnice operátora, nulových bodů obrobku, stroje a vzdálenosti posuvu.
Vpravo dole je pole Tool Management (Správa nástrojů).
Jednoduché, jasné a snadno pochopitelné. Všimněte si, že pole nástrojové korekce (vpravo nahoře) je bílé a
ostatní pole jsou barevná. To znamená, že pole je aktivní a pomocí šipek klávesnice lze kurzorem pohybovat v
tomto poli.
4 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Obrazovka editování Po
nastavení korekcí na obrazovce
Nastavení budete pravděpodobně chtít nahrát program.
Stiskem tlačítka List Program (Seznam programů) na klávesnici otevřete
obrazovku Edit (Editace), která nabízí přístup k programům z libovolného zařízení
připojeného ke stroji (např. vnitřní paměť, USB modul, ethernet atd.).
Výbornou funkcí v režimu editace je nabídka rychlé nápovědy Quick-Key, která nabízí
úplný seznam a popis všech funkcí, včetně seznamu programů a procházení souborů. V
nabídce rychlé nápovědy Quick-Key se zobrazuje název příkazu a tlačítko přiřazené pro
každou funkci spolu s úplným popisem provedení každé funkce. Obsáhlé nabídky
nápovědy Quick-Key jsou přístupné ze všech tří obrazovek řídicího rozhraní.
V levé dolní části obrazovky editace je pole Editor Help (Nápověda editoru),
ve kterém je zobrazen popis všech dostupných témat. V pravé dolní části obrazovky
editace se nachází pole Clipboard (Schránka). Kdykoli vyjmete nebo zkopírujete
položku, zobrazí se v poli schránky.
Režim editace obsahuje mnoho dalších funkcí týkajících se editování programů, jako
např. Program Simulate (Simulace programu) (nyní s regulací rychlosti posuvu), okno
zobrazující sekundární program pro alternativní programy, funkce MDI a Visual Quick Code.
Provozní obrazovka Na obrazovce Operation (Provoz) najdete
všechny údaje potřebné pro chod stroje – přehledně uspořádané a snadno přístupné.
Níže je podrobnější popis: V levé horní části obrazovky je pole Program Display
(Zobrazení programu). Při vykonávání programů, které obsahují podprogramy, se v
poli odděleně zobrazí hlavní program i podprogram.
Napravo je pole Active G-Codes (Aktivní G-kódy) s textovými popisky,
Coolant Level Indicator (Ukazatel hladiny chladicí kapaliny) a Active Tool
(Aktivní nástroj) včetně grafického zobrazení typu nástroje podle specifikace na
stránce nástrojové korekce.
Uprostřed obrazovky je okno korekcí. Zde můžete upravit jakoukoli korekci, když
je stroj v provozu. Nemusíte opustit provozní obrazovku, když chcete změnit korekci.
V levém dolním rohu je pole Spindle Information (Údaje vřetena) s
hodnotami korekce. V dolní části uprostřed je pole Position (Poloha) a napravo od
něj pole Timers and Counters (Časovače a čítače).
Zkušení obráběči jistě ocení časovač Remaining (Zbývající), který využívá
údaje z časovače posledního cyklu a zobrazuje zbývající čas programu. Signalizuje
operátorovi, za jak dlouho bude cyklus dokončen, aby mu usnadnil rozvržení
časového harmonogramu při bezobslužném provozu stroje.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 5
SKRYTÁ SÍLA V ŘÍZENÍ HAAS
6 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Dálkový ovladač s kolečkem Patentovaný dálkový ovladač
s kolečkem Haas má barevný displej 7 cm, 11tlačítkovou klávesnici, systém ovládání
pohybu třemi tlačítky, umožňující plynulé nastavování rychlostí posuvu, a vestavěnou LED
kontrolku. S jeho pomocí můžete nastavit nástrojové korekce a nulové body obrobku, posouvat se
na všech osách, zobrazit polohu stroje, zobrazit aktuálně spuštěný program a další.
CURNT/COMDS Stránka aktuálních příkazů zobrazuje aktuální provozní stav stroje včetně spuštěného programu, aktuální polohy,
aktivního nástroje, zatížení vřetena a osy, aktuálních otáček vřetena a rychlosti posuvu. Další obrazovky zobrazují příkazy a G-kódy používané
v aktuálním programu; časovač znázorňuje délku cyklu, dobu obrábění, čas provozu stroje a počet M30 (počet obrobků). Ostatní obrazovky
zobrazují aktuálně používaná makra, informace o životnosti nástrojů a minimální i maximální zatížení vřetena u každého nástroje.
HELP/CALC Funkce nápovědy je integrovaná, jedná se o příručku s podporou vyhledávání, která vysvětluje různé funkce stroje Haas. V
libovolném režimu stačí stisknout tlačítko HELP/CALC a zobrazí se nabídka kontextové nápovědy pro daný režim. Dalším stiskem tlačítka HELP/
CALC zobrazíte tabulkový systém nápovědy na obrazovce, v němž najdete obsah celé příručky operátora. Nachází se zde i vestavěné kalkulačky
pro řešení trojúhelníkových rovnic, kruh-kruh-tangentových rovnic, kruh-přímka-tangentových rovnic a rovněž kalkulačka pro výpočet otáček
a posuvu. Je zde i standardní matematická kalkulačka, diagram pro vrtání a závitování a diagram desetinných ekvivalentů. Tyto kalkulačky
usnadňují obráběcí operace a zrychlují matematické výpočty. Navíc řešení rovnice lze z kalkulačky vložit přímo do programu.
Síla jednoho tlačítka Některé z nejvýkonnějších funkcí řízení Haas, které ocení každý obráběč, lze spustit stiskem jediného
tlačítka. Například nástrojové korekce můžete nastavit stiskem jediného tlačítka, aniž byste museli ručně zadávat čísla do systému řízení.
Jednoduše posuňte nástroj k povrchu obrobku, stiskněte tlačítko Tool Offset Measure (Změřit nástrojovou korekci) a délka nástroje se
automaticky uloží do registru délky nástrojů. Stiskem tlačítka Next Tool (Další nástroj) tento postup opakujte u každého nástroje. To je vše!
Nastavení nulových bodů obrobku je stejně snadné. Tyto zdlouhavé procesy byly zredukovány na několik jednoduchých kroků.
Monitorování zatížení nástroje Maximalizování životnosti nástrojů přispívá ke zvýšení produktivity. Řízení Haas umí
monitorovat zatížení vřetena u každého nástroje a automaticky upravuje posuvy, pokud zatížení překročí limit nastavený operátorem. Pokud
nástroj překročí nastavený limit, řízení lze nastavit tak, aby omezilo nastavený posuv, upozornilo operátora, přešlo do režimu podržení posuvu
nebo aktivovalo alarm přetížení nástroje. Při prvním spuštění programu řízení Haas automaticky zaznamená nejvyšší zatížení u každého nástroje.
S využitím těchto údajů a funkce monitorování zatížení stroje může operátor nastavit limity zatížení pro každý nástroj. Tímto se maximalizuje
životnost nástrojů a obrobek i stroj jsou chráněny před vlivy opotřebení nástroje.
Pokročilá správa nástrojů Pro maximalizování produktivity je řízení Haas vybaveno integrovanou pokročilou správou
nástrojů, která umožňuje vytvořit skupinu záložních nástrojů pro příslušný program. Na jedné obrazovce si můžete prohlížet různé skupiny
nástrojů a jejich parametry. Stačí označit, která čísla nástrojů budou patřit do skupiny a jaký parametr bude rozhodující pro výměnu záložního
nástroje. Parametr může vycházet z času posuvu, počtu vyvolání nástroje, počtu vyvrtaných nebo závitovaných děr nebo z nastaveného limitu
zatížení. Chcete-li v programu použít skupinu záložních nástrojů, při vyvolání nástroje zadejte číslo skupiny. Nástrojová korekce definovaná při
nastavení se automaticky načte ke každému nástroji, jakmile bude vyvolán.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 7
VYLEPŠENÍ: možnosti
Řízení 4. a 5. osy Umožňuje použít 4- a 5osé otočné stoly při mnohostranném
obrábění nebo při frézování složitých kontur a tvarů, například oběžných kol. Zvyšuje
produktivitu a snižuje počet nastavení.
Rotace / změna měřítka souřadnic Použití rotace ve spojení
se sondováním nulových bodů obrobku urychluje nastavení obrobku nebo se používá
k rotaci vzoru na jiné místo či po obvodu atd. Změna měřítka zmenšuje nebo zvětšuje
dráhu nástroje nebo vzoru.
Rozhraní ethernet Umožňuje přenos dat mezi strojem Haas a sítí nebo
počítačem s ethernetovým rozhraním. Snadný přenos programových souborů do stroje
a naopak; objemné soubory dostupné několika strojům. Vysokorychlostní přenosy dat
umožňují v režimu DNC přenášet objemné soubory rychlostí až 1 000 bloků za sekundu.
Snadné nastavení z ovládací obrazovky.
Uživatelem definovaná makra Vytvářejte podprogramy z
vlastních obráběcích cyklů, sondovacích úkonu, příkazů operátora, matematických rovnic
nebo funkcí a obrábění soustav dílů s proměnnými hodnotami.
8 M-funkcí Přidání dalších 8 M-funkcí pro celkem až 13 uživatelských rozhraní.
Tyto funkce lze použít k aktivaci měření sondami, pomocných čerpadel, upínacích
zařízení, podavačů atd.
Upgrade paměti Rozšiřitelná paměť umožňuje ukládat, spouštět a
editovat objemné programy přímo ve stroji.
Importování souboru DXF Intuitivní systém programování
Haas nabízí importování souboru *.dxf, díky kterému může programátor snadno
importovat soubor *.dxf do řízení Haas, vybírat funkce – otvory, závity, kapsy,
ostrůvky nebo kontury – a generovat dráhy nástrojů. Programovým výstupem je
standardní G-kód – snadno srozumitelný a upravitelný. Díky editačním funkcím
systému řízení Haas si uživatel může přizpůsobit funkce, změnit pořadí operací
nebo je pohodlně vkládat do jiných programů – to vše v systému řízení, bez
potřeby vracet se k počítači a znovu odesílat program vytvořený softwarem CAM.
Řízení Haas nabízí to nejlepší z G-kódů i z dialogových systémů. Nenutí uživatele
využívat jeden typ operace. Řízení Haas navádí uživatele do jednoduchého, spojitého
systému řízení: Můžete použít ruční G-kód, softwarem CAM vygenerovaný G-kód,
intuitivní systém programování nebo je můžete kombinovat. Použijte tu strategii
programování, která nejlépe vyhovuje příslušnému obrobku; řízení Haas je podporuje
všechny.
VYSOKORYCHLOSTNÍ OBRÁBĚNÍ Možnost vysokorychlostního obrábění
představuje výkonný nástroj, který zkracuje délky cyklů a zvyšuje přesnost. Testování na složitých 3- až
5osých aplikacích prokázalo výrazné zkrácení doby cyklů a zároveň vyšší přesnost a plynulejší pohyb.
Použitím pohybového algoritmu s názvem „akcelerace před interpolací“ spolu s plným načítáním
dopředu umožňuje vysokorychlostní obrábění posuvovou rychlost konturování až 30,5 m/min* bez rizika
deformace naprogramované dráhy. Výsledkem je vyšší přesnost, plynulejší pohyb a vyšší skutečná
rychlost posuvu – i s komplexní geometrií obrobku. Možnost vysokorychlostního obrábění Haas
akceptuje G-kód podle normy ISO ze všech hlavních systémů CAM, a to pouze za zlomek ceny jiných
vysokorychlostních řízení.
* Maximální rychlost posuvu závisí na modelu stroje.
8 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Funkce řídicího
systému
Technické specifikace řídicího systému
Všeobecné údaje
Mikroprocesor
Rychlost provádění programů
Řízení os
Interpolace
Minimální vstupní přírůstek
■■
Komfortní obsluha
■■
Pokročilý editor programů
■■
Bezkartáčové servopohony (AC)
■■
Rychlost posuvu až 30,5 m/min
■■
Trojité 32bitové procesory
Minimální výstupní rozlišení
■■
Provádí až 1 000 bloků/s
■■
Programování G-kódu podle normy ISO
■■
Zadávání korekcí jediným tlačítkem
Funkce posuvu
Regulace rychloposuvu
Regulace pracovního posuvu
Rozlišení elektronického kolečka
■■
200 nástrojových korekcí
■■
105 pracovních souřadnic
■■
Sledování zatížení nástroje
■■
Správa životnosti nástrojů
■■
Šroubovitá interpolace
■■
Editace programů na pozadí
■■
Zobrazení programů na rozdělené obrazovce
■■
Trigonometrický kalkulátor
■■
Obloukové a tangentové výpočty
■■
Kalkulátor otáček a posuvů
■■
Spuštění/zastavení/posuv/pokračování
■■
Rozhraní RS-232 / DNC / USB / volitelně ethernet
■■
Opětovné spuštění uprostřed programu
■■
Programování buď metrické, nebo v palcích
■■
Stránka provozních hlášení
■■
Výběr z více než 20 jazyků
■■
Více než 200 uživatelem definovaných nastavení
■■
Autodiagnostika
■■
Plně popsané alarmy
■■
Programovatelné zrcadlení
■■
Pokročilé frézování kapes
■■
Vrtání kolíkových děr
■■
Grafická simulace
■■
5 neobsazených M-funkcí
■■
Vrstevnicová kontrola přesnosti
■■
Rytí písmen
■■
Vyrobeno v USA
Ruční posuv
Najetí nulových bodů
Funkce vřetena
Příkaz pro otáčky
Regulace
Funkce nástrojů
Délková korekce
Korekce průměru/poloměru
Měření délky
Správa životnosti
Volba
trojitý vysokorychlostní 32bitový
standardně 1 000 bloků/s
3 lineární osy, volitelná 4. a 5. osa
G01, G02, G03, šroubovitá
– v palcích 0,0001"
– v metrických jednotkách 0,001 mm
0,00018 mm
5%, 25%, 50%, 100%
0 až 999 % v krocích po 1 %
– v palcích 0,0001" / 0,001" / 0,01" / 0,1" na jeden dílek
– v metrických jednotkách 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1,0 mm
na jeden dílek
– v palcích 0,1 / 1,0 / 10,0 / 100,0 palců/min
– v metrických jednotkách 1,0 / 10 / 100 / 1 000 mm/min
jediné tlačítko (G28)
S = 1 až max. otáčky vřetena/min
0 až 999 % v krocích po 1 %
200 korekcí, geometrie a opotřebení
200 korekcí, geometrie a opotřebení
automatické ukládání délky
­200 nulových bodů s varováním
příkaz Txx
Programování
Kompatibilita
Polohování
Pevné cykly
Frézování kruhové kapsy
Vrtání kolíkových děr
Pokročilé frézování kapes
Palcové/metrické jednotky
Pracovní souřadnice
Nastavení nulových bodů obrobku
Výstupy M-kódu
2D průměrová korekce
2D délková korekce
3D+ průměrová korekce
5osá kompenzace délky nástroje
G-kód podle normy ISO
absolutní (G90), přírůstkové (G91)
standardně 22 funkcí
G12, G13
G70, G71, G72
G150
přepínatelné
105 nulových bodů
automatické ukládání
5 neobsazených †
G40, G41, G42
G43, G44, G49
G141
G143
Datový vstup/výstup
Komunikační port
Rychlost přenosu dat
RS-232, USB, volitelné 100Base-T Ethernet
až 115 200 baudů ‡
Velikost paměti
Standardní
Počet programů
1 MB; volitelná až 750 MB
500
† Lze použít s volitelnými položkami. ‡ S kabelem 1,8 m nebo kratším.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 9
ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Pevná platforma Nezáleží na typu projektu – rodinný dům, mrakodrap nebo závěsný most
– pevnost konstrukce se odvíjí od stability základů. Stejná zásada platí i pro horizontální obráběcí centra.
O všem rozhodují podložní a sloupové konstrukce. Na stabilitě základové konstrukce závisí, jak dobře dokáže
stroj obrábět.
Robustní konstrukce ve tvaru T Konstruktéři společnosti Haas použili u horizontálních obráběcích center
řady EC klasickou a osvědčenou konstrukci. Pevná základová konstrukce ve tvaru T umožňuje pohyb dopravníku palet na ose Z,
zatímco hlava vřetena se pohybuje pouze na osách X a Y.
10 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
1 nastavení, 5 stran – povrchové obrábění, vyvrtávání a závitování Podstavce
řady EC jsou obráběny na moderních CNC strojích s pětistranným obráběním. Každý odlitek je kompletně obroben, vrtán, závitován a
zkontrolován při jednom nastavení, což zaručuje vyšší přesnost a plynulejší výrobu. Naše schopnost přesně obrábět všechny kritické
součásti každého odlitku eliminuje polohové odchylky v konečné sestavě. Vysoká přesnost a průběžná kontrola
jsou zárukou, že každý obrobek bude splňovat naše nejpřísnější kvalitativní standardy.
Masivní litinová konstrukce Litina se ve srovnání s ocelí vyznačuje až
desetinásobně větší schopností tlumit vibrace. To je důvod, proč Haas u všech hlavních součástí
používá litinu. Všechny odlitky jsou vnitřně vyztužené žebrováním, aby odolávaly
ohybu a tlumily vibrace. Každý odlitek je před a po obrábění podroben
dokonalé výstupní kontrole.
Každá konstrukční součást je optimalizována pomocí analýzy konečných
prvků (FEA).
Neohebné, vyztužené podložní a sloupové podstavce Naše speciálně navržené podložní
a sloupové podstavce jsou neohebné a jsou vyztuženy žebrováním,
které pohlcuje vibrace a odvádí je mimo prostor obrábění. Sloupy
využívají konstrukci torzních dutin, která se vyznačuje skvělou pevností
a nejlepší odolností vůči ohybu u jakékoli konstrukce.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 11
ŘÍZENÍ POHYBU
Dvojí ukotvení kuličkových šroubů Haas používá pouze kuličkové šrouby a lineární vedení prvotřídní kvality
od těch nejlepších výrobců. Přestože jsou dražší, prémiová kvalita představuje jediný způsob, jak dosáhnout vysoké přesnosti a trvanlivosti,
které naši zákazníci požadují. Kuličkové šrouby jsou ukotveny na obou koncích a kontrolovány na 100% rovnoběžnost s lineárním vedením.
Předepnutí matic kuličkových šroubů pak vylučuje zpětnou vůli.
Bezkartáčové servomotory Haas používá nejmodernější, energeticky účinné bezkartáčové servomotory, které poskytují
vyšší krouticí moment v kompaktnějším provedení než jakékoli jiné motory na trhu. Tyto vysoce výkonné servomotory poskytují větší výkon
při těžkém obrábění a vyšší zrychlení/zpomalení, čímž se zkracují délky cyklů. Enkodéry s vysokým rozlišením a digitální zpětná vazba zajišťují
mimořádně přesné polohování.
Přímé spojení servomotorů Naše servomotory jsou přímo spojené s kuličkovými šrouby pomocí ocelových kotoučových
spojek, což eliminuje natahování, dokonce i při kritickém zatížení. Značně se tím zvyšuje přesnost polohování a dosahuje se přesnějšího
závitování a konturového frézování. A v průběhu času nedochází k opotřebení nebo ztrátě přesnosti.
100 % diagnostický test ballbar Haas používá ten nejmodernější ballbar test, který provádí kontrolu lineárního
polohování a geometrie každého stroje. Ballbar velmi přesně sleduje, jak stroj vykonává sérii pohybů, aby certifikoval synchronní pohyb a
ověřil geometrii stroje. Ze získaných dat vytvoří diagram, který znázorňuje stav a provoz stroje. Jakákoli odchylka v geometrii či poloze je
znázorněna ve tvaru zkreslených obrazců. Výtisk tohoto diagramu je přiložen ke každému horizontálnímu obráběcímu centru Haas a
představuje záruku jeho přesnosti a správného nastavení.
12 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Systém minimálního mazání Systém minimálního
Lineární kuličková vedení Haas používá lineární kuličkové vedení u všech os
mazání Haas tvoří dva podsystémy, které optimalizují množství maziva
přiváděného ke komponentům stroje. Systém automaticky dodává
mazivo jen v době, kdy je zapotřebí, čímž snižuje množství maziva
potřebného pro stroj a omezuje rizika kontaminace chladicí kapaliny
v důsledku přebytečného mazání.
každého horizontálního obráběcího centra. Tato vedení jsou předepnutá, aby byla zajištěna nulová vůle,
a vydrží plné zatížení ve všech směrech. Vedení má menší spotřebu energie, nevyžaduje nastavení a je
prokázáno, že svou přesností a rychlostí předčí kluzné vedení. Každé vedení je automaticky mazáno, aby
byla zaručena jeho dlouhá životnost.
Jedno naplnění každého systému by mělo vydržet přinejmenším
1 rok nepřetržitého provozu.
Systém elektronické teplotní kompenzace Kuličkové šrouby se při otáčení zahřívají, což může být příčinou
jejich roztahování. Při těžkém obrábění může roztahování kuličkových
šroubů způsobit nepřesnosti při obrábění. Náš algoritmus elektronické
teplotní kompenzace (ETC) tento zahřívací efekt napodobuje a polohu
šroubu kompenzuje.
Lineární kuličkové vedení předčí kluzné vedení Lineární kuličkové
vedení je předepnuté, aby mezi pohybujícími se povrchy byla zajištěna nulová vůle. Toto zvyšuje jeho
tuhost ve všech směrech a rovněž zaručuje vyšší přesnost a spolehlivost stroje. Lineární vedení se dále
vyznačuje velmi nízkým koeficientem tření, což umožňuje rychlejší pohyb beze ztrát opakovatelnosti a
přesnosti. Kluzné vedení pro svůj provoz vyžaduje vůli mezi pohybujícími se povrchy. Má vysoký koeficient
tření, způsobující váznutí nebo prokluzování, což může vést k chybnému obrábění.
Lineární kuličkové vedení
Kluzné vedení
Nulová vůle
Požadovaná vůle
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 13
CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VŘETENA
Velkokapacitní vložka vřetena Vyspělá konstrukce našich vřeten umožňuje
velké axiální zatížení, a to za minimální tvorby tepla. Přední a zadní vrtání tělesa a vnější průměr vřetena
jsou vyrobeny na jedno upnutí. To zajišťuje perfektní vyrovnání mezi vrtáním a vnějšími průměry a snižuje
se tak zahřívání ložisek.
Naše vřetena využívají ložiska s kosoúhlým stykem s velkou vymezovací vložkou mezi dvěma předními
ložisky pro zvýšení radiální stability, což umožňuje těžké obrábění oceli. Pro zajištění dlouhé životnosti je
vřeteno vybaveno přetlakovým systémem, který zabraňuje kontaminaci chladicí kapalinou, a automatickým
vstřikováním směsi vzduchu a oleje, které zajišťuje přesné mazání a dlouhou životnost ložisek.
Výkonné vektorové pohony vřetena Vektorový pohon vřetena navržený
firmou Haas používá zpětnovazební technologii a digitálně řízené servomotory, což zajišťuje špičkový výkon
a regulaci otáček při těžkém obrábění, výsledkem čehož je rychlejší a výkonnější vřeteno než kdy dříve.
Tyto pohony umožňují zvýšit běžný výkon motoru vřetena až na 150 procent po dobu 15 minut a až na 200
procent po dobu 3 minut. To je větší výkonová špička, než jakou nabízejí ostatní pohony vřeten na trhu.
Přepínání WYE-DELTA za běhu Mnoho horizontálních obráběcích center Haas je
opatřeno systémem duálního pohonu Haas: duálně vinutý motor – hvězda-trojúhelník – s elektronickým
přepínačem, který přepíná mezi dvěma vinutími. Volba nejlepšího vinutí pro nízké nebo vysoké otáčky
obrábění zajišťuje vyšší krouticí moment v širším rozsahu otáček. Přepínání rovněž maximalizuje
akceleraci/zpomalení a zvyšuje tak produktivitu stroje.
14 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Přímý náhon Standardní konfigurací u všech horizontálních obráběcích center Haas s kuželem č. 40 je
přímo poháněné „in-line“ vřeteno, které je napojeno přímo na motor, aby poskytovalo perfektní dokončování povrchu
a lepší teplotní stabilitu. „In-line“ vřeteno je k dispozici v provedení 8 000 a 12 000 ot./min.
Vřeteno Haas s ozubeným převodem a kuželem ISO 50 Vřeteno Haas s
převodovou hlavou poskytuje zvýšený krouticí moment pro nízkorychlostní výkonné obrábění a zároveň je lze použít
i pro obrábění vyššími rychlostmi pro perfektní dokončování povrchu. Výkon 22,4 kW a kužel ISO 50 jsou standardní
výbavou větších horizontálních obráběcích center Haas a dodávají krouticí moment 610 Nm pro těžké frézování
materiálu. K dispozici je volitelné vřeteno s 10 000 ot./min.
Větší krouticí moment vřetena Rychlost obrábění, frézování materiálu a dokončování povrchu závisí na krouticím momentu, otáčkách a výkonu. Tyto
tabulky znázorňují dva způsoby, jak je krouticí moment dodáván do vřetena horizontálního obráběcího centra. Tabulka vlevo zobrazuje „in-line“ vřeteno s 12 000 ot./min a
22,4 kW pro stroje s kuželem ISO 40 a tabulka vpravo zobrazuje volitelné vřeteno s ozubeným převodem, 10 000 ot./min pro stroje s kuželem ISO 50.
Kužel ISO 50 – 10 000 ot./min – 22,4 kW (poháněné převodovkou)
29,8
81
22,4
54
14,9
27
7,4
0
0
0
2 400
4 800
7 200
9 600
12 000
OT./MIN
Krouticí moment
Výkon
37,2
Bod řazení 3 100 ot./min
325
29,8
244
22,4
163
14,9
Výkon (kW)
108
407
Krouticí moment (Nm)
37,2
Výkon (kW)
Krouticí moment (Nm)
Kužel ISO 40 – 12 000 ot./min – 22,4 kW (přímo poháněné)
135
7,4
81
0
0
0
2 000
Krouticí moment –
NÍZKÝ PŘEVOD
4 000
OT./MIN
Krouticí moment –
VYSOKÝ PŘEVOD
6 000
8 000
Výkon–NÍZKÝ PŘEVOD
10 000
Výkon –
VYSOKÝ PŘEVOD
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost za typografické chyby.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 15
CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VŘETENA (pokračování)
Tuhé řezání vnitřního závitu Enkodér připevněný k vysokovýkonnému vřetenu
Haas synchronizuje pohyb osy Z s otáčkami vřetena. Synchronizované závitování vylučuje potřebu drahých
vyrovnávacích závitovacích držáků a zabraňuje deformaci vodicího závitu i stržení začátku závitu. Závitník se
rovněž může zasouvat až čtyřikrát rychleji než řezat závit, což zkracuje doby cyklů.
Převodovka nepřenášející vibrace Společnost Haas
investovala více než 4 miliony dolarů do nejlepšího zařízení na výrobu převodovek
a kontrolu kvality na světě. Ozubená kola Haas jsou obráběna stroji s CNC řízením a
frézována z oceli 8620, tepelně zpracována na 60 Rc a poté přesně obroušena podle
normy kvality AGMA třídy 13. Suchým mazacím systémem cirkuluje olej do všech
důležitých míst převodovky a polyuretanové uložení vylučuje vibrace, které by se
mohly objevit na dokončovacích průchodech.
Kužel č. 50 nabízí více
Kužel č. 40
Kužel č. 50
Kalibrovaný průměr (A)
44,45 mm
69,85 mm
Délka kuželu (B)
68,25 mm
101,60 mm
Upínací síla nástroje*
8 007 N
17 793 N
Max. hmotnost nástroje
5,4 kg
13,6 kg
Max. průměr nástroje
152 mm
254 mm
*Nominální
Konfigurace vřetena
MODEL
EC-400 EC-400PPEC-500 EC-1600
KUŽELč. 40
•
•
•
•
STANDARDNÍ
PŘEVODOVKA
­
•
2RYCHLOSTNÍ
5 000 OT./MIN
standardní 6 000 /
•
volitelná 10 000 ot./min
standardní
8 000
/
•
•
•
volitelná 12 000 ot./min
KUŽELč. 50
Převodovka standardem pro vřeteno s kuželem č. 50. Všechny stroje k dispozici v provedení CT nebo BT.
16 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
A
B
HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE PALETOVÉHO SYSTÉMU
Jednoduchý, závislý systém indexování
palet Systém indexování palet Haas využívá jednoduchou, robustní a v
praxi osvědčenou konstrukci, která byla vylepšována téměř 30 let na základě
zkušeností získaných při stavbě otočných stolů.
Srdcem systému je přesná sestava šnekových kol, která jsou vyráběna podle
normy kvality AGMA třídy 13 s využitím stejných, vysoce přesných technik,
jaké se používají při stavbě otočných stolů Haas. Tato osvědčená konstrukce
zajišťuje přesné polohování a roky bezproblémového provozu.
Volitelné hydraulické upínání Pomocí hydraulického
upínání obrobků u vertikálních obráběcích center EC-400 a EC-500
můžete zkrátit dobu nakládání/vykládání obrobků. Hydraulické upínání
poskytuje hydraulická vedení a trasu signálního kabelu ze zadní části stroje do
dvou rozvodných potrubí umístěných na dveřích měniče palet.
Hydraulická jednotka, přípojky k upínacím blokům a upínání obrobků
nejsou obsaženy.
Robustní upínání palet K pevnému upnutí palety do přijímače v průběhu
obrábění používáme jednoduchou, ale inovativní konstrukci, která využívá mechanických i
pneumatických sil k poskytování upínací síly 7 tun.*
Přesné umístění palety na přijímači zajišťuje šestice polohovacích kolíků, které jsou usazeny v
nejširším možném místě na základně palety. Pomocí kombinace pevných talířových pružin a tlaku
vzduchu následně deska upne paletu přímo za tyto polohovací kolíky. Protože pneumatická síla slouží
pouze ke zvýšení upínací síly a k uvolnění upnutí, při ztrátě tlaku vzduchu nedojde k uvolnění palety.
*Model EC-300 má upínací sílu 4,5 t a používá pouze pneumatické upínání.
Model
EC-400EC-500
Velikost palety
400 mm
500 mm
Kapacita – dělička
454 kg
454 kg
Kapacita – kompletní 4. osa
300 kg
300 kg
Upínací síla*
62 275 N 62 275 N
8 s
9 s
Doba výměny
*Při tlaku vzduchu 5,6 baru.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 17
VÝMĚNA NÁSTROJŮ
Uvnitř postranního zásobníku nástrojů
Haas Synchronizovaný cykloidní pohyb našeho postranního
zásobníku nástrojů je řízen přesnými vačkami, vyrobenými na 5osých
strojích Haas. Tato náročná a spolehlivá konstrukce používá speciální
šnekový náhon Haas a elektronicky řízený systém spouštění/zastavování,
které zajišťují dlouhou životnost a bezúdržbový provoz. Každý postranní
zásobník nástrojů Haas je kompletně vyroben v naší továrně, aby se
zajistila trvale vysoká kvalita a hladký a spolehlivý provoz.
Dálková nakládací stanice nástrojů
Aby se zjednodušila údržba a kontrola, horizontální obráběcí centra
Haas s kuželem ISO 40, vybavená vysokokapacitními měniči nástrojů
(40 a 70 kapes), obsahují dálkovou nakládací stanici nástrojů.
Toto pohodlné boční okno a ovládací panel umožňují operátorovi
snadný přístup k nástrojům bez potřeby nakládání/vykládání nástrojů
přes vřeteno stroje. Operátor může provádět údržbu nástrojů i v
průběhu obrábění, což zvyšuje produktivitu výroby.
Specifikace zásobníků nástrojů
Typ zásobníku nástrojů
Počet nástrojů
Model stroje
Nástroj-nástroj
Tříska-tříska
Max. průměr při plné/
Délka nástroje
Max. hmotnost prázdné př. kapse nástroje
Standardní konfigurace
kužel č. 40 postranní
kužel č. 40 postranní
kužel č. 40 postranní
kužel č. 50 postranní
24+1
40+1
70+1
30+1
EC-400
EC-500
EC-400 se zásobníkem palet
EC-1600
2,1 s
1,6 s
1,6 s
10,3 s
3,7 s
2,8 s
2,8 s
12,6 s
76 mm / 152 mm
76 mm / 152 mm
76 mm / 152 mm
102 mm / 254 mm
305 mm
305 mm
305 mm
508 mm
5,44 kg
5,44 kg
5,44 kg
13,6 kg
Volitelná konfigurace
kužel č. 40 postranní
kužel č. 40 postranní
kužel č. 50 postranní
40+1
70+1
50+1
EC-400
EC-400 a EC-500
EC-1600
1,6 s
1,6 s
10,3 s
2,8 s
2,8 s
12,6 s
76 mm / 152 mm
76 mm / 152 mm
102 mm / 254 mm
305 mm
305 mm
508 mm
5,44 kg
5,44 kg
13,6 kg
18 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Funkce sondování obrobku
a nástroje
•• Snadné a intuitivní programování
měřicích cyklů
•• Zjednodušení nastavení stroje
•• Eliminace nárazů způsobených ručním
nastavením
•• Zkrácení doby cyklů
•• Vynikající opakovatelnost
•• Vysoká spolehlivost
•• Vysoký výkon
•• Vysoká ochrana proti chladicí kapalině
•• Žádné kabely v pracovním prostoru
Bezdrátový intuitivní systém sondování Bezdrátový intuitivní systém sondování
Haas (WIPS) s optickým přenosem pro nastavení obrobků, nastavení nástrojů a kontrolu se skládá z následujících prvků:
• Modul pro sondování vřetena (sondování obrobku)
• Modul pro nastavení nástroje (sondování nástroje)
• Software pro intuitivní systém sondování
Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas usnadňuje obsluhu sondování, neboť nabízí srozumitelný jazyk,
grafické rozhraní a jasné pokyny.
Grafické pokyny krok za krokem ukazují obráběčům způsob, jak nastavit cykly sondování.
Software intuitivního sondování Haas provádí operátory procesem nastavení sondování a vybízí je k zadání všech
potřebných rozměrů.
Po zadání všech rozměrů operátor provede cyklus sondování stiskem tlačítka spuštění cyklu. Cyklus sondování
lze následně uložit do paměti a později vyvolat. S intuitivním systémem sondování Haas nepotřebujete znalost
G-kódu nebo programování maker pro používání systému sondování.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 19
SPRÁVA TŘÍSEK A CHLADICÍ KAPALINY
Systémy odvodu třísek Lidé si kupují CNC stroje kvůli rychlejší výrobě součástí. Poslední
věc, kterou by chtěli, je ztrácet čas odebíráním třísek. Všechna horizontální obráběcí centra Haas se dodávají
se šnekovým nebo dopravníkovým systémem, který automaticky odebírá třísky z krycích panelů a odvádí je
na boční stranu stroje.
Šneky a dopravníky na třísky Vysoce produktivní obrábění generuje velké
množství třísek, které se musí ze stroje rychle odvést, aby se maximalizovala doba obrábění.
Horizontální obráběcí centra Haas EC-400 a EC-500 používají k účinnému odvádění třísek mimo stroj
dopravníkový systém s trojicí šneků. Prudce nakloněné pohyblivé kryty směřují třísky do dvojice bočních
šneků, které odvádějí třísky mimo pracovní prostor. Třetí šnek v přední části stroje přepravuje třísky k
vykládacímu žlabu, přičemž je stlačuje a ždímá z nich chladicí kapalinu. Přední šnek lze u modelů EC-400
a EC-500 nahradit volitelným pásovým dopravníkem, který vykládá třísky ve výšce bubnu.
Model EC-300 používá k odebírání třísek z krycích panelů jednopásový dopravník a třísky vykládá ve
výšce bubnu.
Horizontální obráběcí centra řady ES-5 jsou vybavena jedním šnekem na třísky a stroje řady EC-1600
používají čtveřici šneků, s volitelným pásovým dopravníkem v nádrži. Stroje řady HS jsou vybaveny
dvěma šneky na třísky podél osy X.
20 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Programovatelná chladicí tryska Sledovali jsme operátory při obrábění obrobků
a všimli jsme si, že neustále otevírají dveře stroje, aby upravili směr trysky chladicí kapaliny. Naše
programovatelná tryska chladicí kapaliny je řízena automaticky programem, který chladicí kapalinu směřuje
přesně do místa obrábění, bez potřeby zásahu a nastavení operátora. Trysku lze při spuštěném programu také
nastavit pomocí klávesnice.
Snímač uvnitř nádrže chladicí kapaliny umožňuje sledovat
hladinu chladicí kapaliny přímo na ovládací obrazovce, čímž
zamezuje poškození nástrojů a časovým prodlevám.
Přídavný filtr chladicí kapaliny Tento
25mikronový pytlíkový filtr č. 2 odstraňuje z chladicí kapaliny
nečistoty a malé částice ještě před jejich vstupem do čerpadla
chladicí kapaliny před opětovnou cirkulací. Omezuje se tak
tvorba usazenin v nádrži chladicí kapaliny, což znamená sníženou
potřebu údržby, a systém chlazení středem vřetena (TSC) je
chráněn před poškozením v důsledku kontaminace.
Chlazení středem vřetena o tlaku 21 nebo 69 barů Chladicí kapalina
procházející vřetenem je čerpána pomocným čerpadlem a prochází samotným nástrojem, a to přímo do bodu
obrábění. Tento systém prodlužuje životnost nástrojů, umožňuje vyšší rychlosti obrábění a odstraňuje třísky při
vrtání hlubokých otvorů a při frézování kapes. Dodávají se dva systémy. Jeden poskytuje tlak na místo obrábění
o hodnotě 21 barů a druhý až 69 barů. Se systémem 69 barů se dodává přídavný filtr chladicí kapaliny (popsán
vlevo dole). Skutečný tlak v obou systémech se buse lišit podle velikosti průtokových kanálků v nástroji.
Dynamika průtokové rychlosti U obou typů volitelného chlazení středem vřetena
je nejvyššího tlaku dosahováno při nejmenším průtoku. Skutečný tlak v místě obrábění závisí na velikosti
průtokových kanálků v nástroji. Menší kanálky omezují proudění, čímž zvyšují tlak (až na maximální hodnotu
systému). Naopak větší kanálky umožňují průtok většího množství kapaliny, což má za následek nižší tlak v
místě obrábění.
30,3
Objem (l/min)
Snímač hladiny chladicí kapaliny 26,5
22,7
18,9
15,1
11,3
7,5
3,8
0
21 barů
Výstup TSC
69 barů
Výstup TSC
21
69
Tlak (bar)
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 21
Horizontální obráběcí centrum EC-400
Pracant s kapacitou 400 mm Horizontální obráběcí centrum s paletami
400 mm je osvědčeným pomocníkem v řadě obráběcích dílen a model EC-400 ve svém půdorysu
skrývá větší hodnotu než jakékoli jiné horizontální obráběcí centrum s kapacitou 400 mm na trhu.
Stroj EC-400 nabízí bezkonkurenční výkon v podobě standardního dopravníkového systému se
třemi šneky, volitelného automatického zásobníku nástrojů se 70 kapsami a volitelného systému
chlazení středem vřetena o tlaku 69 barů.
Pojezdy osy (xyz)
Velikost palety
Maximální zatížení palety
Doba výměny palety
Druh nástroje / kužel
508 x 508 x 508 mm
400 mm
454 kg
8 s
CT 40
volitelně BT40
Ø 500 mm
762 mm
22 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Standardní výbava
•• Duální vektorový pohon 14,9 kW
•• Kužel vřetena ISO 40, 8 000 ot./min
•• Přímý pohon „in-line“
•• 1stupňové indexování upínacího bloku
•• Duální měnič palet (palety 400 mm)
•• Rychloposuvy 25,4 m/min
•• Postranní zásobník nástrojů s 24 kapsami
•• Systém tří šneků na třísky
•• Tuhé řezání vnitřního závitu
Volitelná výbava (seznam
volitelných doplňků)
•• Vřeteno 12 000 ot./min
•• Duální vektorový pohon 22,4 kW
•• Otočný systém s kompletní 4. osou
•• Postranní zásobník nástrojů s 40 nebo 70 kapsami
•• Chlazení středem vřetena
•• Programovatelná chladicí tryska
•• Pásový dopravník třísek
Horizontální obráběcí centrum EC-500
Větší obrobky, větší palety EC-500 má pracovní prostor 813 x 508 x 711 mm, duální
měnič palet s paletami 500 mm a zabudovanou, velice přesnou děličku palet. Stroj je standardně vybaven vřetenem
s kuželem ISO 40 s 8 000 ot./min, postranním zásobníkem nástrojů s 40 kapsami, rychloposuvy 25,4 m/min a
vysokoobjemovým chladicím systémem. Do standardní výbavy patří i velmi přesná dělička palet s čelním převodem,
umožňující 1stupňové indexování. Krycí panel stroje umožňuje maximální oběh obrobku 749,3 mm na děličce.
Pojezdy osy (xyz)
Velikost palety
Maximální zatížení palety
Doba výměny palety
Druh nástroje / kužel
813 x 508 x 711 mm
500 mm
454 kg
9,0 s
CT 40
volitelně BT40
Standardní výbava
•• Duální vektorový pohon 14,9 kW
•• Kužel vřetena ISO 40, 8 000 ot./min
•• Přímý pohon „in-line“
•• 1stupňové indexování
•• Duální měnič palet (palety 500 mm)
•• Rychloposuvy 25,4 m/min
•• Postranní zásobník nástrojů s 40 kapsami
•• Systém tří šneků na třísky
•• Tuhé řezání vnitřního závitu
Volitelná výbava (seznam
volitelných doplňků)
•• Vřeteno 12 000 ot./min
•• Duální vektorový pohon 22,4 kW
•• Otočný systém s kompletní 4. osou
•• Postranní zásobník nástrojů se 70 kapsami
•• Chlazení středem vřetena
•• Programovatelná chladicí tryska
•• Pásový dopravník třísek
Ø 750 mm
762 mm
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 23
HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM EC-400 SE ZÁSOBNÍKEM PALET
V čem je systém Haas jiný Centrum Haas EC-400 se zásobníkem palet představuje srozumitelné a produktivní řešení, u kterého se nesetkáte s nevýhodami
složitých a nákladných pružných výrobních systémů (PVS). Instalace systému trvá necelý jeden den a programuje se stejně jako jiné stroje Haas. Standardní výbava zahrnuje
postranní zásobník nástrojů se 70 kapsami, chlazení středem vřetena o tlaku 21 barů a pásový dopravník třísek. Uživatelsky přívětivé rozhraní Haas zjednodušuje plánování
palet i správu nástrojů a jeho obsluha je velmi intuitivní.
Značná cenová dostupnost, snadná obsluha a zázemí v podobě nejlepšího poprodejního servisu – nenajdete produktivnější řešení než centrum EC-400 se zásobníkem palet.
Standardní výbava
Snadné plánování palet Šestice palet v zásobníku palet se plánuje pomocí
obrazovky univerzálního plánovače palet. Operátor může každé ke každé paletě přiřazovat
programy, plánovat úlohy a nastavovat priority. Přepravu palet do nakládací stanice a úložné
police a zpět nastavíte jednoduše výběrem čísla palety na obrazovce a stiskem jediného tlačítka.
Zásobník palet jsme udělali tak, aby jeho ovládání a programování bylo velmi snadné – přesně
tak, jak byste očekávali od společnosti Haas.
•• Přímo poháněné „in-line“ vřeteno s kuželem
ISO 40 s 8 000 ot./min
•• Vektorový pohon 14,9 kW
•• 6stanicový zásobník palet s paletami 400 mm
•• 1stupňové indexování čelního převodu
•• Postranní zásobník nástrojů s kapacitou 70+1 nástroj
•• Chlazení středem vřetena, 21 barů
•• Pásový dopravník třísek
•• 15" barevný LCD monitor s USB portem
•• Vylepšený dálkový ovladač s kolečkem a barevným LCD
•• Uživatelsky programovatelná druhá výchozí poloha
•• Tuhé řezání vnitřního závitu
Volitelná výbava
•• Přímo poháněné „in-line“ vřeteno s kuželem
s 12 000 ot./min, 22,4 kW
•• Otočný systém s kompletní 4. osou
•• Vysokorychlostní obrábění s plným načítáním dopředu
•• Chlazení středem vřetena, 69 barů
•• Programovatelná chladicí tryska
•• Rozhraní Ethernet
•• Intuitivní systém programování
•• Bezdrátový intuitivní systém sondování
24 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 25
Horizontální obráběcí centrum EC-1600
Velká, výkonná, hospodárná Horizontální obráběcí centra řady EC-1600 jsou vybavena kuželem
ISO 50, velkými upínacími kvádry a maximální kapacitou obrobků 4 536 kg. Model EC-1600YZT přidává prodloužený pojezd
osy Z o 203 mm pro podporu delších obrobků a delších nástrojů. Oba modely jsou k dispozici v provedení s otočnou deskou
kompletní 4. osy, integrovanou do stolu s T-drážkami, která umožňuje přístup k obrobku nebo upínacímu bloku ze čtyř stran.
Deska 762 mm pojme obrobky a upínací přípravky s kapacitou až 4 536 kg.
Pojezdy osy (xyz)
Velikost stolu
Maximální zatížení stolu
EC-1600
EC-1600 YZT
1 626 x 1 270 x 813 mm
1 626 x 914 mm
4 536 kg
1 626 x 1 270 x 1 270 mm
1 626 x 914 mm
4 536 kg
Poznámka: Všechny stroje uvedené na této straně musí být ukotveny do železobetonového základu, aby byl zajištěn jejich
správný provoz. Přesné požadavky najdete buď v instalační příručce, nebo se obraťte na společnost Haas.
26 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
Ø 1257 mm
(přední dveře
zavřené)
Hydraulické upínání pro desku 4. osy K udržení desky 4. osy na místě v průběhu
těžkého obrábění horizontální obráběcí centra EC-1600 využívají důmyslnou konstrukci hydraulické brzdy.
Hydraulická kapalina je při tlaku 69 barů vháněna do utěsněné dutiny mezi dvěma kotouči. Kapalina tlačí vnější
disk proti vnitřní stěně ozubeného převodu. Tato sestava se vyznačuje minimální vzdáleností mezi kotoučem a
stěnou ozubeného převodu, díky čemuž posun o několik tisícin palce vytvoří brzdný moment 5 423 Nm. Systém
neobsahuje pohybující se součásti, a proto zajišťuje dlouhodobý, bezporuchový provoz.
Tento systém najdete i u horizontálních obráběcích center řady HS s vestavěnou 4. osou.
Volitelná integrovaná
deska 4. osy
Průměr desky
762 mm
Velikost stolu
1 626 x 813 mm
Hnací systém
servo
Rotační krouticí
moment
2 712 Nm
Brzdný moment
5 423 Nm
Přesnost indexování
±30 obl. s
Max. kapacita
4 536 kg
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 27
TECHNICKÉ ÚDAJE STROJŮ
Dráhy pojezdu
Měnič palet
Volitelná 4. osa
Vřeteno
(standardní)
Vřeteno
(volitelné)
Motory os
Zásobník
nástrojů2
Různé
Kužel č. 40
EC-400 | PP
EC-500
X
508 mm
813 mm
Y
508 mm
508 mm
Z
508 mm
711 mm
Velikost palety
400 mm
500 mm
Kapacita: dělička
454 kg
454 kg
Doba výměny palety
8,0 s
9,0 s
Kapacita: kompletní 4. osa
300 kg
300 kg
Rotační krouticí moment
407 Nm
407 Nm
Brzdný moment
678 Nm
Přesnost indexování
Kužel č. 50
EC-1600 | YZT
X
1 626 mm
Y
1 270 mm
Z
813 mm | 1 016 mm
Délka
914 mm
Šířka
1 626 mm
Šířka T-drážek
16 mm
Max. zatížení stolu
4 536 kg
Průměr desky
762 mm
Rotační krouticí moment
2 712 Nm
678 Nm
Brzdný moment
5 423 Nm
±15 obl. s
±15 obl. s
Max. zatížení desky
4 536 kg
Doba otočení o 90°
5,5 s
5,5 s
Kužel
CT nebo BT 50
Kužel
CT nebo BT 40
CT nebo BT 40
Otáčky
6 000 ot./min
Hnací systém
Otáčky
8 000 ot./min
8 000 ot./min
2rychlostní
převodová hlava
Hnací systém
Přímý pohon „in-line“
Přímý pohon „in-line“
Max. krouticí moment
610 Nm/500
Max. krouticí moment
102 Nm při 1 400 ot./min
102 Nm při 1 400 ot./
min
Max. výkon motoru vřetena1
22,4 kW
Otáčky
10 000 ot./min
Max. výkon motoru vřetena1
14,9 kW
14,9 kW
Hnací systém
2rychlostní
převodová hlava
Max. krouticí moment
339 Nm při 600 ot./min
Max. výkon motoru vřetena1
22,4 kW
Max. síla motorů os
x = 24 910 N
Dráhy pojezdu
Stůl
Volitelná
4. osa
Vřeteno (standardní)
Vřeteno (volitelné)
Otáčky
12 000 ot./min
12 000 ot./min
Hnací systém
Přímý pohon „in-line“
Přímý pohon „in-line“
Max. krouticí moment
122 Nm při 2 000 ot./min
122 Nm při 2 000 ot./
min
Max. výkon motoru vřetena1
22,4 kW
22,4 kW
Max. síla motorů os
20 462 N
20 462 N
Rychloposuvy
25,4 m/min
25,4 m/min
Max. pracovní posuv
12,7 m/min
12,7 m/min
Standardní kapacita (volitelná)
24+1 (40+1, 70+1)3
40+1 (70 +1)
Max. pracovní posuv
Max. průměr nástroje,
plný (vedlejší prázdný)
76 mm (152 mm)
76 mm (152 mm)
Standardní kapacita (volitelná) 30+1 (50+1)
2,1 s | 1,6 s
1,6 s
Max. průměr nástroje,
plný (vedlejší prázdný)
102 mm (254 mm)
Nástroj-nástroj
Tříska-tříska
3,7 s | 2,8 s
2,8 s
Nástroj-nástroj
10,3 s
Hmotnost stroje4
9 526 kg | 13 154 kg
11 703 kg
Tříska-tříska
12,6 s
Objem chladicí kapaliny
303 l
303 l
Hmotnost stroje4
15 014 kg | 15 468 kg
Objem chladicí kapaliny
360 l
Tlak vzduchu
255 l/min při 6,9 bar
255 l/min při 6,9 bar
Tlak vzduchu
255 l/min při 6,9 bar
Napájení (min.)
354–488 VAC
354–488 VAC
Napájení (min.)
354–488 VAC
28 | Přední americký výrobce obráběcích strojů
y = 24 910 N
z = 33 362 N
Motory os
Rychloposuvy
x = 13,7 m/min
y = 13,7 m/min
z = 13,7 m/min
Zásobník nástrojů2
Různé
12,7 m/min
1) 3minutová hodnota. 2) Parametry volitelných zásobníků nástrojů najdete na straně 18. 3) Standardní výbava u EC-400PP.
4) Přibližná hodnota; skutečná hmotnost se liší podle výbavy a konfigurace stroje.
POZNÁMKA: Požadavky FLA/kVA jsou určeny výkonem motoru. Informace o různých požadavcích vám sdělí distributor Haas. K dispozici různé možnosti
VAC/kVA. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby.
Haas Automation, Europe +32 2 522 99 05 www.HaasCNC.com | 29
Najděte si svého místního distributora na
www.HaasCNC.com
Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road • Oxnard
California 93030, USA
Tel. 0800-331-6746 Fax: 805 278 8540
www.HaasCNC.com
Haas Automation, Europe
Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem, Belgium
Tel.: +32 2 522 99 05 • Fax: +32 2 523 08 55
Haas Automation, Asia
No. 96 Yi Wei Road, Building 67, Waigaoqiao FTZ,
Shanghai 200131, China
Tel.: +86 21 3861 6666 • Fax: +86 21 3861 6799
C
C
E
E
R
R
T
T
I
F
I
I
F
E
I
E
D
D
POZNÁMKA: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové a typografické chyby. Za korekturu odpovídá: Jens Thing.
C
E
R
T
I
F
I
E
D
CZ.HMC.06.2014

Podobné dokumenty

haas cnc czech

haas cnc czech Celosvětová síť 170 Haas Factory Outlets zaměstnává 750 certifikovaných Haas techniků s více než 600 servisními vozy. Tito technici dokáží v 90% případů uvést Váš stroj ihned při první návštěvě do ...

Více

Finanční řešení Haas

Finanční řešení Haas Každý měsíc Haas Automation vyrobí více než 1000 strojů – to je více než 40 za den. Haas vyrábí všechny důležité součásti ve svém světovém ústředí v Kalifornii, v USA, kde upřednostňuje vysokou kva...

Více

NT-3 - Vari

NT-3 - Vari Uživatel je povinen seznámit se s tímto návodem k používání a dbát všech pokynů pro obsluhu stroje, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku uživatele, jakož i jiných osob. Bezpečnostní pokyny uvede...

Více

Haas VMC 2014 (CZ)

Haas VMC 2014 (CZ) nebo nastavení nástrojových korekcí, byly upraveny tak, aby se daly provést jediným stiskem tlačítka. I ostatní často používané funkce, jako nastavení nulových bodů obrobku, uvedení stroje do výcho...

Více

Leštící, lapovací a brousící technika IV

Leštící, lapovací a brousící technika IV zástupci, kteří Vám přímo ve Vaší firmě pomohou s výběrem. Může Vás navštívit i naše pojízdná prodejna s velmi širokým sortimentem zboží, která Vašim pracovníkům umožní fyzicky „ohmatat“ poptávané ...

Více