EUROPA POKAL 2016 Evropský pohár 2016

Komentáře

Transkript

EUROPA POKAL 2016 Evropský pohár 2016
Katalog zum
Katalog pro
EUROPA POKAL 2016
Evropský pohár 2016
Vollgebrauchsprüfung
Mezinárodní všestranná pracovní zkouška
pro jezevčíky
Rozvadov, Tschechische Republik
02. bis 04. September 2016
in Revieren Hraničky und Lesná
Rozvadov, Česká Republika
2. až 4. září 2016
v honitbách Hraničky a Lesná
Klub chovatelů jezevčíků České republiky z.s.
Wettbewerb Europa Pokal wird in diesem Jahr bei der Reviere
Hraničky und Lesná durchgeführt werden, die Herr Ing. Maršík
gepachtet hat. Revier Lesná mit Fläche 1300 ha ist im Besitz fa Lesy
České republiky, Revier Hraničky (Fläche 750 ha) zu fa Kolowratovy
lesy gehört. Die beide Reviere bilden ein zusammenhängendes
Ganzes, sind im Kreis Tachov befindet - im schönes
Landschaftsschutzgebiet Böhmerwald. Der höchste Gipfel Gebirge
Böhmerwald ist 848 Meter hoch Berg Přimda. Charakteristisch sind da
langgezogene Bergen, in Gebiet neben Dorf Nové Domky auch
umfangreiche Plateau. Die meisten Waldes aus dieser Teil befinden
sich in einem Tal Kateřinské. Die besteht hauptsächlich aus sanft
gewellte Hochebene, deren Höhe variiert zwischen 500 bis 550 meter.
Im nordöstlichen liegt größeren europäischen Wendepunkt, das
Wasser verteilt zwischen dem Schwarzen und Nordsee zu entwässern.
Der größte Teil liegt im Donaubecken und wird abgelassen mit zwei
Flussen - Kateřinský und Hraniční. Die klimatischen Bedingungen sind
mäßig warm und feucht, mit milden Wintern mit Schnee. Die
durchschnittliche Anzahl der Vegetationstage ist zirka 140. Die
durchschnittliche Jahrestemperatur da ist nur 6° C. Die
durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt 700 - 800 mm.
Die Wälder sind meist Nadel und Fichte mit einer Beimischung von
Buche, obwohl es ursprünglich Kiefer Buche hier sind. Die
Anwesenheit von Hirsch ist vielfältig – man da Hirsche und Schwarz,
also auch Hirsch Sika oder europäische Hirsch zu treffen. Damwild
kommt es nur selten. Aus des geschützten Tiere ist hier gewöhnlich
Biber und regelmäßig aufgezeichnet Inzidenz Luchs oder Seeadler.
Regelmäßig nisten hier Uhu, Schwarzer Drachen und andere
Raubvögel und Eulen.
Evropský pohár letos proběhne v honitbách Hraničky a Lesná, které
má pronajaty ing. Karel Maršík. Honitba Lesná o výměře 1300 ha je
majetkem Lesů České republiky. Honitba Hraničky 750 ha je majetkem
Kolowratových lesů. Obě honitby tvoří souvislý celek, nacházejí se na
území okresu Tachov v Chráněné krajinné oblasti Český les.
Nejvyšším vrcholem pohoří Český les je Přimda vysoká 848 metrů.
Charakteristické jsou zde táhlé hřbety. V části u Nových Domků i
rozsáhlejší náhorní plošiny. Většina lesů této části se nachází v
Kateřinské kotlině. Její převážnou část tvoří mírně zvlněná plošina,
jejíž nadmořská výška se pohybuje od 500 do 550 m.n.m.
V severovýchodní části prochází významné evropské rozvodí, které
rozděluje odtok vody mezi Černé a Severní moře. Převážná část leží v
povodí Dunaje a je odvodňována Kateřinským a Hraničním potokem.
Klimatické poměry jsou mírně teplé, vlhké, s mírnou zimou. Průměrný
počet vegetačních dní v roce je kolem 140. Průměrná roční teplota
vzduchu je kolem 6° C. Průměrný roční úhrn srážek činí 700 -800 mm.
Lesy jsou převážně jehličnaté smrkové s příměsí buku, i když původní
jsou zde jedlové bučiny. Zastoupení spárkaté zvěře je zde rozmanité.
Od srnčí a černé, přes jelena siku až po jelena evropského. Daňčí zvěř
se zde vyskytuje jen ojediněle. Z chráněných živočichů je zde běžně
Bobr evropský a pravidelně je zaznamenán i výskyt Rysa či Orla
mořského. Pravidelně zde hnízdí Výr velký, Luňák hnědý a další dravci
a sovy.
Tschechische Dackelklub:
Der erste tschechische Club, der ausschließlich Dachshunden
gewidmet ist, war der Dackel-Verein von Züchtern. Der wurde 1937 auf
Veranlassung von Jaroslav Rydl gegründet. Dackel-Zucht in der
Tschechischen
Republik
wurde
von
mehreren
prominenten
Persönlichkeiten betroffen. Der erste Präsident und Berater Zucht war
doch Gräfin Pavla Kinsky aus Kostelec nad Ohří, die größe Kennel
Stradina gegründet hat. Eine weitere wichtige Person in der
Tschechischen Dackelnkommunity werde Frau Ludmila Laufergerová,
die von 1958 als ein Hauptzuchtberater arbeitete. Sein größter Erfolg
und Nutzen für Teckel war ihr Verarbeitung biometrischer Daten von
Dackel, die auch im Jahr 1965 bei der FCI-Kongress referierte.
Zugleich fungierte als Trainer und Vorsitzender des Vereins
Herr
Vladimír Antoš. Das Wichtigste, was er für den Dackel tat, war
Prüfungsordnung bauen für Bodenjagt und auch für die nationalen
Allround-Wettbewerb Bodenjagt vorberaitet. Die letzte wichtige Person
für die Zucht dackeln war Herr Rudolf Kristl, der 1993 die Position des
Hauptzuchtberater angenommen hatte. Seine Kennel Staccato derzeit
einen ausgezeichneten Ruf hatte. Auch heute finden wir Hunde aus
dieses Kennel in vielen Ahnentafeln Dackeln. Als Hauptzuchtberater
er hat akzentiert die körperliche und geistige Aspekt Dackel und seine
Vollzahnigheit.
Separate tschechische Dackel Züchter Club war im
Jahr 1992 gegrundet. Bis heute rund 1.500 Mitarbeiter Dackelzüchter
und jedes Jahr wird von 1800 bis 2000 Welpen geschrieben.
Klub chovatelů jezevčíků České republiky z.s.: Prvním českým
klubem, který se věnoval výhradně jezevčíkům, byl Klub pěstitelů
jezevčíků. Ten vznikl v roce 1937 na popud Jaroslava Rydla. Na chov
jezevčíka v Čechách mělo vliv několik významných osobností. První
předsedkyní a poradkyní chovu byla hraběnka Pavla Kinská z Kostelce
nad Ohří, která vlastnila významnou stanici Stradina. Další důležitou
osobou v pro české jezevčíky byla paní Ludmila Laufergerová, která
byla od roku 1958 hlavní poradkyní chovu. Největším jejím úspěchem
a přínosem pro jezevčíky bylo její zpracování biometriky jezevčíků, o
kterém přednášela i na kongresu FCI v roce 1965. Ve stejné době
působil v roli výcvikáře a předsedy klubu pan Vladimír Antoš.
Nejdůležitější věcí, kterou udělal pro jezevčíka, bylo sestavení
zkušebního řádu pro norování jezevčíků a také pro celostátní
všestrannou soutěž jezevčíků. Poslední důležitou osobou pro chov
jezevčíků byl pan Rudolf Kristl, který v roce 1993 nastoupil do funkce
hlavního poradce chovu. Jeho stanice Staccato měla v té době
výbornou pověst. Dodnes nalezneme psi z této stanice v mnoha
rodokmenech drsnosrstých jezevčíků. Jako hlavní poradce chovu kladl
důraz na fyzickou i psychickou stránku jezevčíka a prosazoval jeho
plnochrupost. Samostatný Český klub chovatelů jezevčíků začal v roce
1992. Do dnešní doby sdružuje přibližně 1500 chovatelů jezevčíků a
každým rokem je zapisováno od 1800 do 2000 štěňat.
Das Klubgremium / Výbor klubu:
Präsident / Předseda:
Vize-Präsident / Místopředseda:
Schriftführer / Jednatel:
Hauptzuchtberater / Hlavní poradce chovu:
Dressurwart / Výcvikářka:
Ökonom / Ekonom:
Registrator / Matrikář:
Pressereferentin / Tisková referentka:
Website-Manager / Správce webu:
Radomír Svoboda
Jaroslav Horský
Michal Urban
Markéta Chodilová
Monika Illová
Jiří Cikryt
Veronika Kučerová Chrpová
Kateřina Klocová
Lucie Horsáková
Programm:
2.9.2016
17.00 - Eintreffen der Teilnehmer in den Restaurant – Pension "U Tylků",
Svatá Kateřina 96, Rozvadov
19.00 – Kleine Begrüßung und Vorstellung der Hundeführer und Richter Auslosung
3.9.2016
8.30 - Offizielle Begrüßung im Dorf Rozvadov, Abfahrt zur Schweißprüfung
19:00 – Große Abendessen im Restaurant - Pension "U Tylků"
4.9.2016
8.00 - Beginn -Treffpunkt im Areale „Kóta“
16.00 – Preißverleihung im Areale „Kóta“
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Restaurant „u Tylků“ GPS: 49.6745167N, 12.5987467E
Program:
2. 9. 2016
17.00 - Příjezd účastníků do restaurace – penzionu "U Tylků",
Svatá Kateřina 96, Rozvadov
19.00 – Malé zahájení – představení vůdců a rozhodčích. Losování.
3. 9. 2016
8.30 - Oficiální zahájení v centru obce Rozvadov, odjezd na práci na
stopách.
19:00 – Slavnostní večer v restauraci "U Tylků"
4. 9. 2016
8.00 - Zahájení v areálu „Kóta“
16.00 – Slavnostní předání cen v areálu „Kóta“
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání soutěže.
Restaurace „u Tylků“ GPS: 49.6745167N, 12.5987467E
Die Prüfung wird nach der gültigen Prüfungsordnung der FCI für
Internationale Vollgebrauchsprüfung (InterVGP) für Dachshunde.
Tato soutěž je plně v souladu s platným Zkušebním řádem FCI pro
Mezinárodní všestrannou pracovní zkoušku (InterVGP) pro jezevčíky.
Prüfungsleiter / Správce soutěže:
Ing. Radomír Svoboda
Die Richter/ Rozhodčí:
Gruppe/ Skupina
A: (Los Nr. 1. – 4.)
Ing. Štefan Štefík
Marco Candian
Roman Malec
- Bulgarien, Bulharsko
- Italien, Itálie
- Tschechische Republik, Česká republika
B: (Los Nr. 5. – 8.)
František Pasák
Pavel Dobeš
Marcel Kolar
- Tschechische Republik, Česká republika
- Tschechische Republik, Česká republika
- Schweiz, Švýcarsko
C: (Los Nr. 9. – 11.)
Ing. Radomír Svoboda - Tschechische Republik, Česká republika
Ing. Jitka Maršíková - Tschechische Republik, Česká republika
Wolfgang Weis
- Deutschland, Německo
Die Weitere Helfer / Ostatní pomocníci:
Veronika Kučerová Chrpová, Antonín Doležal, Jiří Čech,
Václav Čech, Jiří Švec, Lubomír Nováček, Petr Simeonov
Gru.
Sk.
Los
Nr.
Pla.
Poř.
Pun.
Body
31.5.2014
A
2.
-
Nicht
Bestenden
27.11.2014
C
9.
5.
247
A
4.
-
Nicht
Bestenden
Die Tackel und ihre Führer / Jezevčíci a jejich vůdci:
30.5.2015
C
10.
6.
241
14.6.2013
A.
3.
8.
217
23.2.2011
B.
8.
4.
253
1, Deutschland / Německo
Antonie vom Buchhagen
14T1093R
Hündin / Fena
276097202418203
Rauhhaar / JDrS
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Christina Bertelsmeier
2, Deutschland / Německo
Semper Fi von der Bismarck-Eiche
14T2549R
Hündin / Fena
276095610050094
Rauhhaar / JDrS
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Stefan und Vanessa Fuss
Stefan Fuss
3, Deutschland / Německo
Odin von der Stefans Burg
13Z0836R
Rüde / Pes
276098104770712
21.9.2013
Rauhhaar- Zwerg / JDrT
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Stefanus Middendorf
4, Frankreich / Francie
Best I Ya Roksolana
LOF 242466/45922
Hündin / Fena
6430941003663
Kurzhaar / JHlS
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Elena Thiaville
Philippe Thiaville
5, Schweiz / Švýcarsko
Enno vom Fuchshag (FCI)
SHSB/LOS 719313
756098100676392
Rüde / Pes
Langhaar / JDlS
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Ulrich Sand
6, Niederlande / Holandsko
Nix v.h. Besseveld
NHSB: 2828514
Rüde / Pes
528140000443956
Rauhhaar / JDrS
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Ad Bekkers
Gru.
Sk.
Los
Nr.
Pla.
Poř.
Pun.
Body
A.
1.
-
Nicht
Bestenden
X
X
X
X
B.
5.
1.
276 b.
CACIT
B.
6.
2.
270 b.
CACIT
B.
7.
3.
255
C.
11.
7.
223
7, Italien / Itálie
Qu della Val Vezzeno S/D
LO 1385454
Rüde / Pes
380260041180969
Rauhhaar / JDrS
18.4.2013
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Maria Valentino Verdecchia
8, Italien / Itálie - Hat nicht gestartet / Nenastoupil
Fuori dal Tunnel di Casa Mainardi S/D
LO 1259406
Rüde / Pes
380260000572634
Rauhhaar / JDrS
12.03.2012
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Federica Cavallero
9, Tschechische Republik / Česká republika
Aimee z Krásné doliny
ČLP/J/88525/15
Hündin / Fena
88525
Kurzhaar / JHlS
12.3.2014
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Mgr. Hana Kneřová + Zbyněk Pochman
10, Tschechische Republik / Česká republika
Baddy Akinom
ČLP/J/85501/14
Rüde / Pes
85501
Rauhhaar / JDrS
7.6.2012
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Stanislav Hnátek + Monika Illová
Monika Illová
11, Tschechische Republik / Česká republika
Cato ze Zelené mýtiny
ČLP/J/74355/08
Rüde / Pes
74355
Kurzhaar / JHlS
29.5.2007
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Denisa Johanová
Václav Sluka
12, Tschechische Republik / Česká republika
Idar od Hájkovy lípy
ČLP/J/89328/15
Rüde / Pes
89328
Kurzhaar / JHlS
Besitzer und Führer / Majitel a vůdce:
Ing. Jiří Cikryt
14.6.2014
NOTIZEN / POZNÁMKY

Podobné dokumenty