Stáhnout - The BUSINESS SOIRÉE

Komentáře

Transkript

Stáhnout - The BUSINESS SOIRÉE
09–10/2015
Cena / Price
99 Kč
Předseda ODS /
Chairman of the ODS Party
TÉMA / FEATURED TOPIC
PETR FIALA
DONALD TRUMP
chce být prezident. /
wants to be the president.
„Eurozóna ve stávající podobě
nemůže fungovat.“
"The Eurozone in its current
form cannot work."
2000000150000
Vznikla nová obchodní komora /
A new chamber of commerce established:
2000000150000
The Business soirée
The Business soirée
Z á ř í / Ř í j e n 2 015
S e p t e m b e r / O c t o b e r 2 015
CZECH-AFRICAN
BUSINESS COUNCIL
2 EXKLUZIVNÍ
ROZHOVORY /
2 EXCLUSIVE
INTERVIEWS
velvyslanec Kuvajtu v ČR /
the Kuwaiti Ambassador
to the Czech Republic
AYMAN AL-ADSANI
velvyslanec Ruska v ČR /
Russian Ambassador
to the Czech Republic
SERGEJ KISELEV
OBSAH / CONTENTS
04 Představujeme / Introductions
Nová obchodní komora / New
chamber of Commerce: Czech-African Chamber of Commerce.
06 N ovinky / News
Saúdská Arábie investuje v Rusku deset
miliard dolarů. / Saudi Arabia to Invest
up to $10 Billion in Russia.
08 S polečnost / Socienty
Večer ve znamení česko-ruské
spolupráce. / Evening of the Czech-Russian
Cooperation.
10 O sobnost / Personality
Petr Fiala předseda ODS / Chairman
of the ODS Party: „Nenechme
si namluvit, že jsme špatní.“ / “Let's disregard the notion that we are bad.”
Foto na obálce: Archiv Petra Fialy / Photo on the cover: Archives of P. Fiala
16 N ovinky / News
Nový impulz pro česko-turecké
obchodní vztahy. / A new incentive for
Czech-Turkish trade relations.
18 N ázor / Commentary
Jan Vidrna: Soužití s cizinci – Nejlepší
zbraní proti předsudkům je osobní
zkušenost. / Our coexistence with
foreigners – Personal experiences are
the best weapon against prejudice.
26 Představujeme / Introductions
ADNOC otevřená nabídkám! / ADNOC ready for cooperation!
28 Rozhovor / Interview
Roman Míšek: „Nové možnosti přinese českému exportu výrobní
sektor.“ / “Manufacturing is the sector
that is going to create new opportunities for Czech exports.”
34 Téma / Feature Topic
Potenciální problémy trhu Saúdské Arábie. / Problems of the Saudi Arabian market.
36 Rozhovor / Interview
Jan Mládek: „Klíčové je respektovat prostředí.“ / “The Respect for the Country Is Crucial.”
40 Komentář
Renata Vesecká: Nový zákon o státním zastupitelství nepotřebujeme.
42 Rozhovor / Interview
Markéta Moreno: „Díky festivalu jsme zákazníkům blíž.“ / “The festival brings us one step closer to our custo mers.“
44 Na aktuální téma
Petr Bendl: „Nebyl důvod měnit imigrační politiku.“
20 R ozhovor / Interview
Ayman Al-Adsani: „Před námi je ještě
spousta práce.“ / “There is a lot of
work ahead of us.”
48 Rozhovor / Interview
Sergej Kiselev: „Věřím ve zdravý úsudek českého národa.“ / “I believe in the common sense of Czech people.”
24 T éma
Desatero pro obchodování (nejen)
v SAE.
56 Téma / Featured Topic
Kauza Mistral u konce. / Mistral Dispute Resolved.
58 Rozhovor / Interview
Jana Doleželová – farmaceutka
i moderátorka. / Pharmacist as well
as moderator.
60 Téma / Featured Topic
Turkish Stream
64 Téma / Featured Topic
Peer-to-peer projekty jsou hlavně
o svobodě. / Peer-to-peer Projects Are Mainly About Freedom.
66 Téma / Featured Topic
Komora SNS a 57. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. /
The CIS Chamber of Commerce
and the 57. International Engineering Fair in Brno.
70 Rozhovor / Interview
Radek Žďárecký: „Uznávám
měřitelné výsledky.“ / “I Value Calculable Results.”
74 Společnost / Society
Beauty & Golf Tour 2015 se letos představilo i Praze. / Beauty & Golf
Tour 2015 makes its Prague debut.
80 Life Style
Pavel Kortan: „Češky se musí
naučit víc se hýčkat.“ /
“Czech Women Have to Learn
how to Treat Themselves Better.”
82 Téma / Featured Topic
Je Donald Trump eso
v rukávu republikánů? /
Is “The Donald”
the Republicans’ Trump?
Září – Říjen 2015 / September – October 2015
● Šéfredaktor / Editor-in-chief LUBOR DOBEŠEK-WINTER [email protected] ● Grafická úprava / Layout and Graphic Design
DAN ČERNOHORSKÝ, MARKÉTA JEMELKOVÁ ● Jazyková redaktorka / Proofreading MILENA MALÁ
● Obchod / Sales LUKÁŠ JANEČEK [email protected] ● Produkce a distribuce / Production and Distribution JITKA MUSILOVÁ
[email protected] ● Poradce pro mezinárodní vztahy / Advisor for International Affairs PETER ZÁVODSKÝ [email protected]
● Finance JITKA VLASÁKOVÁ [email protected] ● Spolupracovníci redakce / Contributors JITKA MUSILOVÁ, KAREL ČERNÝ,
ANDREW SNELLING ● Vydává / Published by CONSULTIA, A. S., U Kamýku 284/11, Praha 4
● Tisk / Print TRIANGL, A. S. ● Magazín The Business SOIRÉE na internetu: WWW.TBSS.CZ
Z Á Ř Í / Ř Í J E N 2 015
The Business Soirée | 3
Představ ujeme / Introductions
N
a konci července tohoto roku byla v Praze založena
obchodní komora Czech-African Business Council.
Jejím cílem je napomáhat rozvoji vzájemného obchodu
mezi českými a africkými podnikatelskými subjekty
a navazovat a rozšiřovat kontakty mezi společnostmi
obou zemí. Mimo jiné bude poskytovat informační servis
podnikatelům a odbornou pomoc při uzavírání obchodních
smluvních vztahů.
Předsedkyní komory byla zvolena Ivana Bednářová
Častvajová, která již dříve působila jako viceprezidentka
Jihoafricko-české obchodní a průmyslové komory a v rámci
obchodního oddělení na velvyslanectví JAR v Praze.
Místopředsedkyní komory se stala Jitka Palatová, která
vystudovala mezinárodní obchod na francouzské ESC
Rennes a která má bohaté zkušenosti s financováním
nejvýznamnějších českých exportérů, jež získala během svého
působení na pozici viceprezidentky Citibank Europe.
Obchodní výměna mezi Českem a zeměmi Afriky trvale
roste a předpokládá se, že z dlouhodobého hlediska bude sílit
zájem o investiční příležitosti především v zemích východní
a jižní Afriky. „Navázali jsme již řadu zajímavých spoluprací
s jihoafrickými partnery, kteří vyhodnocují a hledají vhodné
příležitosti pro české firmy,“ uvedla Ivana Bednářová
Častvajová.
Česko je pro africké země potenciálně významným
dodavatelem zařízení pro energetiku, strojírenský průmysl
nebo těžební mechanizaci, ale silným partnerem je i v oblasti
zdravotní techniky či zemědělství. Jestliže v roce 1999 činil
vzájemný obchod Česka se zeměmi Afriky sotva 5,8 miliardy
korun (z toho vývoz byl 2,2 miliardy), v roce 2014 již dosáhl
61,2 miliardy korun (z toho byl vývoz 42,8 miliardy). Více
než desetinásobný nárůst přitom nastal především v průběhu
několika posledních let.
Nově vzniklá komora je ideálním partnerem pro
společnosti, které chtějí diverzifikovat svůj export mimo
tradiční trhy a najít v afrických zemích uplatnění a možnost
obchodní expanze. ●
Na Ořechovce 580/4
160 00 Praha 6
Czech Republic
4 | T h e B u s i n e s s S o i r é e
Fax: + 420 233 313 067
T: + 420 777 598 262
E: [email protected]
I: www.cabc.cz
A
NEWLY-CREATED
BUSINESS COUNCIL
FOR DEVELOPMENT
OF COMMERCIAL
RELATIONSHIPS WITH
AFRICAN COUNTRIES
COMMENCES
ACTIVITIES.
t the end of July of this year, Czech-African Business
Council based in Prague, Czech Republic, commenced
its activities as a business chamber for commerce and
trade. The council's mission is to aid and promote
continued bi-lateral growth of commerce and trade between
Czech and African entrepreneurs and to broaden the network
of commercial links between Czech and African business
entities. Among other tasks, the council is set to collect and
disburse pertinent information as well as provide professional
expertise necessary to negotiate and conclude contractual
relationship between business enterprises.
Ivana Bednářová Častvajová was elected Chairwoman of
the council. Previously, Ms. Bednářová Častvajová served as
Vice-Chairwoman of the South African-Czech Chamber of
Commerce and a liaison of the trade and industry section of
the Embassy of South Africa in Prague.
Jitka Palátová was named Vice-Chairwoman. Ms. Palátová
graduated from ESC Rennes School of Business in Rennes,
France, with a degree in international commerce. During
her tenure as a vice president of Citibank Europe, she has
amassed invaluable expertise in business lending while
providing financial services to the largest among Czech
export companies.
Trade transactions between the Czech Republic and
Africa have shown steady rise recently, and further long term
growth of interest in investment opportunities is anticipated,
especially in the countries of Eastern and Southern Africa.
"In cooperation with our partners in South Africa, we
have set up a number of interesting projects already, and
our partners continue to seek out and evaluate tangible
commercial opportunities for a variety of Czech businesses,"
said Ms. Bednářová Častvajová.
African business partners view the Czech Republic as
a potentially-significant supplier of equipment for power
generation, industrial engineering and mining industries, as
well as a strong commercial partner in the area of medical
equipment or in agriculture.
The newly-created business council is uniquelly positioned
to serve as an ideal partner for companies interested in
diversifying traditional commercial portfolios by reaching
out towards African countries, developing solid commercial
positions, and establishing strong footholds for future
expansion in the region. ●
Z Á Ř Í / Ř Í J E N 2 015
Připravila redakce / Prepared by Editorial Staff, Foto / Photo: Stutterstock.com
VZNIKLA NOVÁ
OBCHODNÍ
KOMORA PRO
VZTAHY SE
STÁTY AFRIKY.
Novinky / News
Saúdská
Arábie
investuje
v Rusku
deset miliard
dolarů.
6 | T h e B u s i n e s s S o i r é e
Saudi Arabia to Invest up
to $10 Billion in Russia.
S
audi Arabia has signed a commitment to invest up to
$10 billion in Russia, the Russian Direct Investment
Fund said on June, 6th in Moscow.
Russia’s latest pact with its closest oil-producing
rival marks Moscow’s efforts to replace Western funding,
which has been hit by sanctions, just a few days before a
summit of five major emerging economies, known by the
acronym of Brics, to be held in Russia’s town of Ufa.
The majority of the $10 billion from Saudi Arabia’s
sovereign-wealth fund, Public Investment Fund, will be
spent on Russia’s agricultural projects, as well as on
medicine, logistics, and the country’s retail and real estate
sectors, said RDIF chief Kirill Dmitriev.
The agreement was reached after a “great” contribution
from Mohammad bin Salman Al Saud, Deputy Crown
Prince of Saudi Arabia, who met Russia’s President
Vladimir Putin during an annual economic forum in Saint
Petersburg in June, the RDIF said.
“The key investments will take place on Russian
territory, but we will also invest in Saudi Arabia, which we
consider a very promising market,” Mr. Dmitriev said.
The RDIF also said it signed an agreement with another
Saudi Arabian sovereign-wealth fund, the Saudi Arabian
General Investment Authority, under which the two sides
would seek mutual investment opportunities in Saudi
Arabia and other Middle East countries.
Facing a political standoff with the West, Moscow has
been turning eastward, saying it would seek Asian investors
to reduce reliance on Europe and the U.S. In early May,
Russia signed economic deals with China via the RDIF
worth up to $25 billion, with Chinese banks investing in
Russian companies. However, so far, there has been little
evidence that China’s money has started flowing into Russia
under this pact. ●
Z Á Ř Í / Ř Í J E N 2 015
Připravila redakce / Prepared by editorial staff, Foto / Photo: Shutterstock.com
S
aúdskoarabský Veřejný investiční fond má v plánu
investovat v nadcházející pětiletce celkem 10 miliard
dolarů (zhruba 246 miliard korun) v Rusku. Investované
prostředky Rusko využije v rámci státního Ruského
fondu přímých investic (RDIF). Tato skutečnost je projevem
výrazného zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi.
„Tato investice je pro Rusko velmi významná. Prvních
sedm investičních projektů již má předběžný souhlas,
přičemž RDIF plánuje, že do konce letošního roku uzavře
dalších deset,“ uvedl ředitel fondu Kirill Dmitrijev na tiskové
konferenci 6. 6. 2015 v Moskvě. Řekl také, že se jedná
o největší zahraniční investici v Rusku za poslední čtyři roky.
Investice budou směřovat především do infrastruktury,
zemědělství, zdravotnictví, maloobchodu nebo realit. Není
to však jediná podobná dohoda. Ruský fond uzavřel i další
partnerství s jiným saúdskoarabským státním fondem – Saudi
Arabian General Investment Authority.
Dohoda mezi RDIF a saúdským fondem vznikla
především díky červencové návštěvě saúdského
ministra obrany Mohammeda bin Salmana Al Saúda na
Petrohradském ekonomickém fóru. Ten se také setkal přímo
i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Je zřejmé, že tyto kroky mají také politickou rovinu.
Saúdská Arábie tak reaguje na citelné ochlazení svého
spojenectví se Spojenými státy, o které se řadu let opírala.
Rusko je bezesporu zajímavým potenciálním partnerem pro
ovlivňování vztahů v oblasti Blízkého východu i na širším
mezinárodním poli. A to přesto (nebo právě proto), že
má velmi dobré vztahy se Sýrií, s níž Saúdská Arábie kvůli
občanské válce a postupu syrského prezidenta Bašára Asada
přerušila oficiální diplomatické vztahy.
Také Rusko v současnosti potřebuje ve světě budovat
dobré vztahy. Jeho hospodářství se letos zřejmě propadne
do recese vlivem nízkých cen ropy a západních sankcí kvůli
postupu na Ukrajině.
RDIF do ruské ekonomiky přivedl již přes 25 miliard
dolarů zahraničního kapitálu díky dlouhodobým strategickým
partnerstvím s významnými světovými investičními fondy,
mimo jiné v Číně, Indii, Kuvajtu, Japonsku a dalších
zemích. ●
06-07_SaudiRusko.indd 7
12.09.15 20:52
Společnost
VE ZNAMENÍ
ČESKO-RUSKÉ
SPOLUPRÁCE.
Milan Hovorka
(Ministerstvo průmyslu
a obchodu / Ministry
of Industry and Trade).
Hosté večera. / Guests of
the evening. Vlevo / left
Miroslav Fořt (advokátní
kancelář / law office Xent),
vpravo (right) Cyril Svoboda
(Diplomatická akademie /
Diplomatic Academy).
B
ěhem filmového festivalu jsou všichni
v Karlových Varech, což je skvělá
příležitost potkat se i s přáteli
a známými, se kterými se jinak třeba
celý rok nevidíte. Proto se zde, v příjemných
prostorách hotelu Carlsbad Plaza, uskutečnil
11. 7. Ruský společenský večer, jehož
hlavními partnery byly Rusko-česká
smíšená obchodní komora a Komora
pro hospodářské styky se zeměmi SNS.
Pozvání přijali představitelé Obchodního
zastoupení Ruské federace v ČR, české
vlády, ministerstev a orgánů státní moci
a také představitelé českého a slovenského
hospodářství a kultury. S úvodními slovy
vystoupili poradce ministra průmyslu
a obchodu ČR Milan Hovorka, obchodní
rada RF v ČR Sergej Stupar, výkonný
místopředseda RČSOK Libor Trubelík
a předseda představenstva Komory SNS
Jiří Demiš.
Jedním z hlavních bodů večera bylo
udělování pamětných odznaků k 70. výročí
ukončení 2. světové války představitelům
českého politického a společenského života,
kteří se aktivně podíleli a podílejí na rozvoji
česko-ruských vztahů. Odznak byl udělen
Milanu Hovorkovi, politikovi a řediteli
Diplomatické akademie Cyrilu Svobodovi,
poradci ministra průmyslu a obchodu ČR
Peteru Závodskému a ředitelce agentury
Vizoo Image Zuzaně Poláčkové. ●
8 | T h e B u s i n e s s S o i r é e
Libor Trubelík
(RČSOK /
Russian-Czech Joint
Chamber of
Commerce).
Margita
Balaštíková
(poslankyně
Parlamentu
/ Member of
Parliament).
Jan Struž
(vlevo; Czech
Top 100) s
přáteli. / Jan
Struž (left)
with friends.
Hosté večera.
/ Guests of the
evening.
Z Á Ř Í / Ř Í J E N 2 015
Připravila redakce / Prepared by editorial staff, Foto / Photo: Martina Mühlberger
Hotel
Carlsbad
Plaza.
Vpravo / Right Inga
Pichnovskaja (RČSOK
/ Russian-Czech
Joint Chamber
of Commerce).
Society
IN THE NAME
OF CZECH-RUSSIAN
COOPERATION.
D
uring the film festival, everybody goes
to Karlovy Vary, which makes it a great
opportunity to meet up with friends
and acquaintances you have not seen,
some for the whole year even. Which is why
the Russian Formal Evening took place on
11 July at the pleasant venue of Hotel
Carlsbad Plaza. The main partners of the
event were the Russian-Czech Chamber of
Commerce and the Chamber of Trade and
Industry for CIS Countries.
Officials from the Business Representation
Office of the Russian Federation in the
Czech Republic, from the Czech government
through the individual ministries as well as
representatives of Czech and Slovak economy
and culture enjoyed the evening. The opening
speeches were given by the advisor to the
Czech Minister of Trade and Industry, Milan
Hovorka, the Business
Representative of the
Russian Federation in
the Czech Republic,
Sergey Stupar, the
executive deputy
chairman of the
Russian-Czech Chamber
of Commerce, Libor
Trubelík, and the CIS
Chamber Chairman,
Jiří Demiš.
The evening was
also designated to the
memorial badge awards to representatives
of Czech political and social life, who have
been actively taking part in the development
of Czech-Russian relations, as a token
of the 70th anniversary of the end of World
War II. The badge was granted to Milan
Hovorka, to a politician and a director
of the Diplomatic Academy, Cyril Svoboda,
to the advisor to the Czech Minister of Trade
and Industry, Peter Závodský, and to the
director of the Vizoo Image agency, Zuzana
Poláčková. ●
S E P T E M B E R / O C T O B E R 2 015
Milena Linhartová
(Vodafone)
s doprovodem / with
accompaniment.
(Zleva / From the left)
Sergej Stupar a Cyril
Svoboda (Diplomatická
akademie / Diplomatic
Academy).
Jiří Demiš (Komora
SNS, CIS Chamber
of Commerce).
Sergej Stupar a Zuzana
Poláčková (Vizoo Image).
Zleva / From
the left: Sergej
Stupar (obchodní
rada Ruska
v České republice
/ Business
Chancellor of
Russia to the
Czech R.)
a Peter Závodský
(Ministerstvo
průmyslu
a obchodu /
Ministry of Industry
and Trade).
Tým / Team of The Business
Soirée. Zleva / From the left Lubor
Dobešek-Winter, Jitka Musilová,
Jitka Vlasáková, Lukáš Janeček.
The Business Soirée | 9
Rozhovor
PETR FIALA
„Nenechme si namlouvat, že jsme špatní.“
Při rozhovoru se exministr školství a současný předseda ODS a poslanec Petr Fiala
nevyhýbá žádné otázce. Své názory, třeba i nepopulární, formuluje jasně a se znalostí
věci. Je znát, že je coby profesor zvyklý přednášet a několikrát to vypadá, že mu chybí
tabule, na kterou by mohl malovat schémata. Pouze už ho unavuje mluvit stále o aféře
Nagyová či o minulosti své strany. Zajímá ho současnost a hlavně budoucnost.
"Let's disregard the notion that we are bad."
During our interview, Deputy Petr Fiala, a former minister of education and current
Chairman of the Civic Democratic Party, does not shy away from any question and
formulates his opinions - even the unpopular ones - with clarity and expertise. It's obvious
that as a university lecturer, he is in his element. Occasionally it even seems that he really
misses a whiteboard on which to draw appropriate diagrams. The only subjects that he
has grown tired of are the Nagyová matter and the past of his political party. What truly
interests and invigorates him are the present and above all, the future.
10 | T h e B u s i n e s s S o i r é e
Z Á Ř Í / Ř Í J E N 2 015

Podobné dokumenty