UŽIVATELSKÝ MANUÁL K AUTOMATICE XS Scuba

Komentáře

Transkript

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K AUTOMATICE XS Scuba
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
K AUTOMATICE
XS Scuba
Výhradní dovozce XS Xcuba, Inc.
pro Českou a Slovenskou republiku:
ES TRANS s.r.o.
Jungmannova 23
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká Republika
Tel: +420566651824
Fax: +420566651820
e-mail: [email protected]
ÚVOD
Gratulujeme Vám k tomu, že jste si vybrali automatiku XS Scuba. V každém produktu se jménem XS Scuba je přes třicet let zkušeností. Naše filozofie je jednoduchá—
vyrobit spolehlivý výrobek, jehož cílem je nabídnout jedinečné vlastnosti pro rekreačního potápěče. Každá automatika je individuálně testována na simulátoru, aby splnila trvale nejvyšší funkčnost a bezpečnost. Veškeré materiály použité v konstrukci
automatik XS Scuba jsou nejvyšší kvality, čímž je zajištěna dlouhá životnost výrobku.
Vaše nová automatika má celoživotní záruku. Pečlivě si přečtěte sekci o záruce v
tomto manuálu a uschovejte si Váš doklad o koupi a servisní doklady. Kopie těchto
dokladů musí být předloženy při každé záruční opravě.
Z celé Vaší potápěčské výstroje, kterou vlastníte, je automatika víceméně to nejdůležitější. Funkčnost a výkon Vaší automatiky je závislý na správné péči a údržbě.
Před ponorem s novou automatikou XS Scuba si pečlivě přečtěte celý tento manuál
a nezapomínejte na předponorovou kontrolu a poponorovou údržbu.
VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ, POZNÁMKY
Toto VAROVÁNÍ označuje situaci, které se vyvarujte, abyste předešli vážnému zranění nebo smrti.
Toto UPOZORNĚNÍ označuje situaci nebo techniku, která může vést k poškození produktu a může způsobit vážné zranění uživatele.
Tato POZNÁMKA je použita ke zdůraznění důležitých bodů nebo výrazů.
HLAVNÍ VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ
*
• Před použitím Vaší automatiky musíte mít úspěšně složený potápěčský kurz.
•
•
•
•
•
Použití automatiky osobou, která nemá potápěčskou certifikaci může vést k jejímu poškození a zároveň tak ztrácíte záruční garanci. Používání potápěčského
vybavení necertifikovanou a netrénovanou osobou je nebezpečné a může
způsobit vážné zranění nebo smrt.
Tato automatika není sestrojena pro použití se směsí dodávané z hladiny.
Vyrovnání tlaku automatiky vždy provádějte pozvolným otevíráním ventilu lahve.
Nikdy nenanášejte na jakékoliv části automatiky nebo ventilu láhve jakákoliv
mazadla. Pouze vyškolený technik XS Scuba je kvalifikovaný promazat části
automatiky.
NIKDY neaplikujte jakýkoliv typ aerosolového mazadla ve spreji nebo aerosolový sprej na automatiku. To může způsobit trvalé poškození plastových částí,
včetně pláště druhého stupně automatiky.
XS Scuba doporučuje provádět servis automatiky jednou ročně. Tento servis
musí být proveden vyškoleným technikem XS Scuba. Demontáž nebo vnitřní
nastavení automatiky nesmí být zkoušen jinou osobou než vyškoleným servisním technikem XS Scuba.
2
• Nikdy neopouštějte láhev, která není dostatečně zabezpečena s automatikou přimon•
•
•
tovanou na ventilu. To může vést k trvalému poškození automatiky a ventilu láhve,
jestliže láhev upadne na první stupeň.
Nikdy nezvedejte láhev za první stupeň automatiky. Vždy zvedejte láhev jednou rukou umístěnou pod dnem láhve a druhou rukou chytněte držadlo umístěné na ventilu
lahve.
Před ponorem ve studené vodě (pod 10 oC), musíte být proškolen v potápění ve studené vodě certifikovaným instruktorem potápění.
Automatiky SeaAir, Spirit, AltAir a AirWave jsou sestrojeny a vyčištěny pro použití
směsí Enriched Air Nitrox (EANx) o celkovém maximálním obsahu kyslíku 40% a
maximálním tlaku 240 bar.
Jestliže používáte tuto automatiku s Nitroxem, měli by jste používat kvalitní plyny
jakosti E nebo lepší. Střídání použití Nitroxu se standardním stlačeným vzduchem
(méně než jakost E) nemusí být správný. Standardní stlačený vzduch může obsahovat stopové prvky uhlovodíku a může znečistit Vaši automatiku případnými vznětlivými usazeninami, které jsou nekompatibilní se směsmi obohacenými kyslíkem. Jestliže používáte nebo testujete tuto automatiku se standardním stlačeným vzduchem,
musí být vyčištěna před použitím Nitroxu.
NEOPOUŽÍVEJTE TUTO AUTOMATIKU S ČISTÝM KYSLÍKEM NEBO
SMĚSMI PŘESAHUJÍM OBSAH KYSLÍKU 40%. NÁSLEDNÉ SELHÁNÍ PŘI
NEDODRŽENÍ TOHOTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ
NEBO SMRTI ZPŮSOBENÉ VZNÍCENÍM NEBO EXPLOZÍ.
3
HLAVNÍ ČÁSTI AUTOMATIKY
Automatika SeaAir—šroub pro regulaci
Vnější šroub pro regulaci dovoluje citlivě regulovat průtok směsi druhým stupněm automatiky dle potápěčovy osobní potřeby. Tento šroub je umístěn na protější straně od
hadice na druhém stupni automatiky SeaAir a reguluje sílu potřebnou k průtoku vzduchu na začátku dýchacího okruhu. Jakmile je otočen ve směru hodinových ručiček nádechový odpor se zvýší, průtok vzduchu se zmenší. To způsobí, že druhý stupeň je
méně citlivý k náhlým změnám v okolním tlaku. Otočením šroubu do pozice proti směru
hodinových ručiček, zvýšíte průtok směsi a nádechový odpor se sníží.
Toto nastavení je využitelné zejména při hlubších ponorech nebo v kolísavých podmínkách, kdy je ovlivňováno otevírací vypětí druhého stupně, jako například v proudu nebo
v příboji. Šroub pro regulaci automatiky SeaAir můžete použít k seřízení vaší automatiky k podpoře vysoké funkčnosti při celém ponoru nebo jej můžete ponechat ve středové pozici a Váš ponor můžete absolvovat bez použití regulačního šroubu.
4
Automatika Spirit
Automatika Spirit nemá žádný šroub pro regulaci na svém druhém stupni. Již z výroby je nastavena na nízkotlaký průtok směsi. Tento druhý stupeň nemůže být nijak
ovládán potápěčem.
Automatika AltAir
Tento octopus je navržen k použití při záchraně potápěče, který nemá vzduch
(směs). Není navržen jako hlavní dýchací systém. Autorizovaný dodavatel XS Scuba Vám může AltAir octopus nainstalovat na Váš první stupeň hlavní automatiky.AltAir octopus je navržen k připevnění na pravou stranu potápěče, měl by být
provlečen pod potápěčovým pravým ramenem a připevněn ke kompenzátoru vztlaku. Součástí octoposu je plastová karabina—samec, která se upevňuje na kompenzátor vztlaku pomocí 1“ karabiny—samice. Jestliže nemáte na Vašem kompenzátoru tuto karabinu, můžete si ji připevnit na kompenzátor pomocí D-kroužku.
Octopus AirWave
Octopus AirWave vám může nainstalovat váš autorizovaný dodatvel XS Scuba na
první stupeň vaší automatiky, dle vašeho přání v závislosti na sestavení vašeho
vybavení a stylu vašeho potápění (zda bude určen pro buddyho jako alternativní
dýchací zdroj nebo jej budete používat sám jako záložní dýchací zdroj a buddymu
budete nabízet hlavní automatiku).
AirWave Octopus—šroub pro regulaci
Funguje podobně jako šroub pro regulaci automatiky SeaAir—dovoluje vám regulovat nechtěný únik plynu z druhého stupně octopusu, když jej nepoužíváte. Když jej
otočíte ve směru hodinových ručiček, pak je zavřený a méně náchylný k samovolnému spuštění, a když jej otočíte proti směru hodinových ručiček, pak zvýšíte průtok směsi, ale zároveň zvýšíte náchylnost k samovolnému spuštění.
AirWave Inline
Autorizovaný dealer XS Scuba může nainstalovat octopus AirWave Inline Kit na váš
octopus AirWave a poté jej nainstalovat na první stupeň vaší automatiky. K připevnění octopusu AirWave Inline k vašemu kompenzátoru vztlaku:
1. Připevnění k power inflátoru vašeho kompenzátoru vztlaku je umožněno rychlospojkou.
2. Před natlakováním automatiky, zapojte rychlospojku na inflátor.
3. Vyzkoušejte připevnění octopusu na inflátor lehkým škubnutím za rychlospojku.
4. Držte se instrukcí o přípravě a nastavení uvedených na stránce 6.
5. Udělejte předponorovou kontrolu uvedenou na stránce 8-9.
6. Zkontrolujte funkčnost inflátoru kompenzátoru vztlaku včetně nafouknutí kompenzátoru.
7. Držte se instrukcí o demontáži automatiky uvedených na straně 11-12.
8. Rozpojení octopusu z inflátoru proveďte stejným způsobem jako připevnění.
5
PŘÍPRAVA A NASTAVENÍ
XS Scuba doporučuje k instalaci doplňků donést vaši automatiku k autorizovanému
prodejci XS Scuba, stejně jako přístroje, LP inflátorové hadice a ostatní zdroje vzduchu.
Autorizovaný prodejce vám může zodpovědět dotazy související s automatikami XS
Scuba.
Pouze SeaAir
Jestliže šroub pro regulaci je otáčen proti směru hodinových ručiček nebo otáčen do
polohy po směru hodinových ručiček, nepoužívejte „sprchu“ automatiky. Tím zabráníte
poškození automatiky a úniku plynu při natlakování.
Jestliže používáte standardní potápěčskou láhev s ventilem se třmenem, zkontrolujte okroužek ventilu na láhvi, zda není opotřebován nebo poškozen. Jestliže používáte vysokotlakou
láhev s ventilem
DIN,
odstraňte
ochranné
víčko z prvního stupně
automatiky a
Menší odpor
zkontrolujte
těsnění
okroužku na
přípojce
DIN. Jestliže
je o-kroužek
poškozen
nebo opotřebený,
vyměňte
jej
Větší odpor
před montáží automatiky na ventil
láhve.
MONTÁŽ PRVNÍHO STUPNĚ NA LÁHEV (VENTIL SE TŘMENEM)
1. Před nasazením automatiky na ventil láhve, otočte ventil směrem od sebe a opatrně profoukněte výstup třmenu automatiky. Takto pročistíte výstup od případných
nečistot.
2. Částečně vyšroubujte třmen prvního stupně automatiky tak, aby kryt byl odstraněn
ze vstupu pro vzduch.
3. Umístěte třmen prvního stupně automatiky na ventil láhve tak, aby
vstup pro vzduch do automatiky byl srovnán s o-kroužkem ventilu láhve
6
a hadice druhého stupně byla směrem přes
potápěčovo pravé rameno. Jakmile umístíte
první stupeň proti o-kroužku ventilu, otočte točítkem třmenu ve směru hodinových ručiček. Zajistěte, aby třmen byl správně umístěn v malém
důlku na ventilu láhve a na těsno třmen pouze
rukou dotáhněte.
4. Jestliže je připojený na první stupeň tlakoměr,
zajistěte, aby byl otočen od vás a od ostatních.
Pomalým otáčením ventilu láhve proti směru
hodinovým ručiček natlakujte automatiku. Otáčejte s ním tak dlouho, dokud ventil nebude plně
otevřený a poté jej vraťte o půl otočení zpět po
směru hodinových ručiček.
5. Poslechněte v blízkosti prvního stupně zda neuniká vzduch. Jestliže únik vzduchu zjistíte,
potopte láhev a první stupeň do vody dokud
nezjistíte místo úniku.
6. Jestliže zjistíte únik vzduchu, musíte odmontovat automatiku z ventilu láhve. Jestliže vzduch
uniká mezi prvním stupněm a ventilem láhve,
vyměňte nebo přesaďte o-kroužek ventilu láhve
a znovu opakujte celou proceduru montáže.
Pokud únik přetrvává, doručte láhev a automatiku autorizovanému prodejci XS Scuba k revizi a
opravě.
MONTÁŽ PRVNÍHO STUPNĚ NA LÁHEV (DIN ventil)
1. Odstraňte ochranný kryt z ventilu láhve. Před nasazením automatiky na ventil láhve,
otočte ventil směrem od sebe a opatrně profoukněte první stupeň automatiky. Takto
pročistíte automatiku od případných nečistot.
2. Odstraňte ochranný kryt ze závitu prvního stupně automatiky.
3. Umístěte první stupeň blízko ventilu láhve tak, aby hadice druhého stupně byla přes
potápěčovo pravé rameno. Našroubujte první stupeň automatiky na ventil láhve. K
utáhnutí nepoužívejte žádné nářadí.
4. Jestliže je připojený na první stupeň tlakoměr, zajistěte, aby byl otočen od vás a od
ostatních. Pomalým otáčením ventilu láhve proti směru hodinovým ručiček natlakujte automatiku. Otáčejte s ním tak dlouho, dokud ventil nebude plně otevřený a poté
jej vraťte o půl otočení zpět po směru hodinových ručiček.
5. Poslechněte v blízkosti prvního stupně zda neuniká vzduch. Jestliže únik vzduchu
zjistíte, potopte láhev a první stupeň do vody dokud nezjistíte místo úniku.
Jestliže zjistíte únik vzduchu, musíte odmontovat automatiku z ventilu láhve. Jestliže
vzduch uniká mezi prvním stupněm a ventilem láhve, vyměňte nebo přesaďte okroužek ventilu láhve a znovu opakujte celou proceduru montáže. Pokud únik přetrvává, doručte láhev a automatiku autorizovanému prodejci XS Scuba k revizi a opravě.
7
Jestliže si přejete používat vaši automatiku na
láhvi s DIN ventilem,
musí váš prodejce upravit první stupeň XS Scuba DIN adaptérem
(RP300).
Také můžete použít automatiku DIN se standardním třmenem pomocí instalování XS Scuba
Spin-On Yoke (AC370).
K instalaci Spin-On Yoke:
1. Odstraňte ochranný
kryt ze závitu adaptéru na automatice,
prověřte závit a těsnost povrchu. Vyměňte o-kroužek, je-li
poškozen.
2. Opatrně našroubujte
na závit ve směru
hodinových ručiček
Spin-On Yoke, tak
aby se závity nekřížily. K utáhnutí nepoužívejte žádné nářadí.
PŘED-PONOROVÁ KONTROLA
Před každým použitím, musíte na automatice udělat vizuální kontrolu a test funkčnosti.
Nikdy se nepotápějte s automatikou, která vykazuje znaky poškození nebo která vykazuje nevyhovující znaky. Takovou automatiku doneste ke kompletní revizi a servisu k
autorizovanému prodejci XS Scuba.
Kontrolní seznam:
1. Pečlivě zkontrolujte všechny hadice připevněné k prvnímu stupni automatiky. Zajistěte, aby byly bezpečně připevněny. Zkontrolujte samotné hadice, aby nebyly
puchýřovité, přeřezané nebo jinak poškozené. Jestliže jsou na hadicích chrániče,
odsuňte je a zkontrolujte upevnění hadic na prvním stupni automatiky. Jestliže je
vše v pořádku, vraťte chrániče na své místo.
8
2. Vizuálně zkontrolujte první a druhý stupeň automatiky, zda nevykazuje vnější
poškození jako únavu materiálu nebo trhliny.
3. Odstraňte ochranný kryt a řádně zkontrolujte stav filtru prvního stupně. Filtr by
měl být čistý a bez korozí nebo vyblednutí. Jestliže je viditelná zelená usazenina
na filtru, pak mohla vniknout vlhkost do prvního stupně automatiky a může způsobit korozi uvnitř automatiky. Toto může narušit funkčnost automatiky. Bílozelená usazenina ukazuje, že automatika byla používána s hliníkovou lahví,
která uvnitř koroduje. Červená barva (rez) ukazuje, že automatika byla používána s ocelovou lahví, která uvnitř koroduje. Jestliže byla nalezena, automatika a
láhev potřebují generální revizi a servis od autorizovaného prodejce XS Scuba.
UPOZORNĚNÍ: Jestliže zbarvení nebo kontaminovanou sedlinu objevíte na povrchu filtru, vážně doporučujeme nepoužívat takovouto automatiku před provedením servisu autorizovaným prodejcem XS
Scuba.
4. Připojte první stupeň automatiky k naplněné potápěčské láhvi. Před montáží si
přečtěte instrukce na straně 5 a 6 tohoto manuálu.
5. Pomalu otevírejte ventil láhve k natlakování automatiky. Několikrát za sebou
stlačte „sprchu“ automatiky a zjistěte, zda dostatečně pouští vzduch. Takto také
vyčistíte druhý stupeň automatiky od možného usazeného prachu nebo krystalek nečistot.
6. Uvolněte „sprchu“ a poslouchejte, zda z druhého stupně neuniká vzduch.
7. (pouze SeaAir) Otočte se šroubem pro regulaci na levé straně automatiky do
polohy proti směru hodinových ručiček. Nespouštějte „sprchu“ automatiky, mohli
byste ji poškodit.
POZNÁMKA: Když je šroub v poloze proti směru hodinových ručiček,
automatika může upouštět nepřetržitě malý průtok vzduchu, ať už z
ní dýcháte nebo ne. Toto je normální a průtok si můžete naregulovat tak, aby automatika měla při dýchání co nejmenší odpor.
*
8. (pouze SeaAir) Jestliže zjistíte mírný únik vzduchu, otočtáčejte se šroubem do
polohy ve směru hodinových ručiček, dokud únik neustane.
9. Dejte si náustek druhého stupně do úst a pomalu zhluboka dýchejte. Automatika
musí dodávat dostatek vzduchu tak, aby se vám lehce dýchalo bez zjevného
odporu.
10. Vaše automatika je připravena k potápění.
POTÁPĚNÍ S REGULOVATELNÝM DRUHÝM STUPNĚM AUTOMATIKY
Před vstupem do vody by jste měli mít šroub pro regulaci na druhém stupni automatiky v poloze ve směru hodinových ručiček. To může eliminovat samovolný únik
vzduchu, jestliže vstupujete do vody z plošiny (například z lodi nebo přístavu) nebo
v zóně přílivu. Jakmile jste připraveni k ponoru, otočte šroubem pro regulaci do pozice proti směru hodinových ručiček.
9
Potom otáčejte šroubem zpět do pozice ve směru hodinových ručiček dokud vám automatika dává vzduch dle vaší potřeby tak, aby se vám dýchalo lehce bez zjevného odporu.
Kdy by jste měli použít šroub pro regulaci?
Nikdy neponechávejte šroub pro regulaci v pozici plně otevřený proti směru hodinových
ručiček, když je vaše láhev otevřená a vy nedýcháte z automatiky. To může způsobit
náhlé vyprázdnění zásoby vzduchu.
Mějte otočený šroub pro regulaci do polohy ve směru hodinových ručiček po celou dobu, kdy z automatiky nedýcháte a když vstupujete do vody v místech, kde by mohl nastat samovolný únik vzduchu (například ponor z lodě, z plošiny nebo v přílivové zóně).
Regulujte si přítok vzduchu během ponoru, aby jste docílili pohodlné dýchání.
VAROVÁNÍ: Nemějte nastavený šroub pro regulaci v poloze ve směru
hodinových ručiček během ponoru, aby jste tak uspořili vzduch. Zvýšený odpor při dýchání může vést k zvýšení spotřeby a může zvýšit obsah oxidu uhličitého ve vaší krvi až do nebezpečné hladiny.
Otočte šroub pro regulaci do polohy proti směru hodinových ručiček, když jste pod vodou v pozici vzhůru nohama nebo v pozici na boku nebo když je proti vám silný proud.
Zjistíte, že toto pomůže snížit úsilí, na takové jak potřebujete.
Otočte šroub pro regulaci do polohy ve směru hodinových ručiček, když jste na hladině
a používáte k dýchání šnorchl.
POTÁPĚNÍ VE STUDENÉ VODĚ
VAROVÁNÍ: Automatiky pro potápění a ostatní potápěčské vybavení má
provozní limity, když je používáte ve vodě studenější než 10 oC. Jestliže se pokusíte potápět ve studené vodě bez řádného vyškolení a tréninku, riskujete vážné poranění nebo smrt.
VAROVÁNÍ: Pro potápění v extrémně studených vodách (pod 10 oC), první stupeň automatiky SeaAir může být vybaven soupravou tzv. „Ice Breaker“ (prodáváno zvlášť). Tato souprava obsahuje mazivo upravené pro
nízké teploty a gumové pouzdro, které je upevněno přes výstupy prvního stupně automatiky SeaAir, což chrání před zamrznutím. Toto vám
nainstaluje pouze prodejce. Před ponorem ve studené vodě, musíte mít
instalovánu tuto soupravu.
VAROVÁNÍ: Automatika Spirit není určena k potápění ve studené vodě
pod 10 oC.
Před ponorem ve studené vodě bez dozoru, je na vaší zodpovědnosti prodělat školení
a trénink pro potápění ve studené vodě a zajistit, že vaše automatika je správně
10
vybavena pro toto speciální potápění. Jestliže tato bezpečnost není zaručena, automatika může neočekávaně zamrznout. Toto se zvláště stává ve sladké vodě jako v
jezerech, kde se vyskytuje drsné počasí s nízkými teplotami.
Důležité je před tímto speciálním výcvikem odnést svoji automatiku k autorizovanému prodejci XS Scuba ke kontrole a případnému servisu. Toto je důležité k ujištění,
že automatika SeaAir je vybavena k potápění ve studené vodě.
Opakované zamrznutí automatiky je možné, i když se potápíte s automatikou navrženou pro potápění ve studené vodě. Z tohoto důvodu je pro vás důležité mít zkušenosti s potápěním ve studené vodě a zabezpečit druhý stupeň proti zamrznutí.
Kdykoliv je vaše láhev naplněná, prosíme, ověřte, že vodní páry dodávaného vzduchu mají menší rosný bod jak –54 oC. Většina potápěčských obchodů a plníren by
vám měla ukázat svoji certifikaci a podat informace o naplněném plynu. Nadměrné
množství vodních par může způsobit potencionální zamrznutí automatiky.
POUŽÍVÁNÍ NITROXU (EANx)
VAROVÁNÍ: Automatiky SeaAir Tri-Metal a Spirit jsou navrženy, vyčištěny a připraveny pro směsi, Enriched Air Nitrox (EANx) s maximální obsahem kyslíku 40% a maximálním tlakem 240 bar.
Jestliže používáte automatiku s Nitroxem, měla by být určená pro dýchání plynů
jakosti E nebo lepší. Střídání použití automatiky s Nitroxem a standardním vzduchem (jakosti menší než E) se nedoporučuje. Standardní stlačený vzduch může
obsahovat stopové prvky uhlovodíku a může kontaminovat systém vaší automatiky
potencionálně hořlavými sraženinami, které nejsou kompatibilní se směsmi enriched-oxygen. Jestliže používáte nebo testujete tuto automatiku se standardním
stlačeným vzduchem, musí být tato automatika před použitím s Nitroxem znovu
vyčištěna.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tyto automatiky s čistým kyslíkem nebo
směsmi plynů, které přesahují obsah kyslíku 40%. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poškození zdraví nebo smrti způsobené vznícením nebo explozí.
DEMONTÁŽ AUTOMATIKY Z POTÁPĚČSKÉ LÁHVE (VENTIL SE TŘMENEM)
1. Zastavte přívod vzduchu otočením ventilu láhve ve směru hodinových ručiček.
2. Nastavte si tlakoměr tak, abyste viděli číselník, zmáčkněte „sprchu“ na druhém
stupni automatiky. Když tlakoměr ukazuje nulu a žádný vzduch již neproudí,
uvolněte „sprchu“
3. Otočte se třmenem na prvním stupni automatiky proti směru hodinových ručiček
a odstraňte první stupeň automatiky z ventilu láhve.
4. Osušte kryt proti prachu ručníkem nebo můžete vysušit kryt ofouknutím vzduchem z láhve.
5. Umístěte kryt přes první stupeň automatiky a bezpečně jej utěsněte na třmenu.
11
DEMONTÁŽ AUTOMATIKY Z POTÁPĚČSKÉ LÁHVE (VENTIL DIN)
1. Zastavte přívod vzduchu otočením ventilu láhve ve směru hodinových ručiček.
2. Nastavte si tlakoměr tak, abyste viděli číselník, zmáčkněte „sprchu“ na druhém
stupni automatiky. Když tlakoměr ukazuje nulu a žádný vzduch již neproudí, uvolněte „sprchu“.
3. Otočte se závitem na prvním stupni automatiky proti směru hodinových ručiček a
odstraňte první stupeň automatiky z ventilu láhve.
4. Utřete veškerou vodu z ochranného krytu ručníkem nebo můžete vysušit kryt ofouknutím vzduchem z láhve. Utřete závit prvního stupně automatiky dočista a sucha.
Umístěte ochranný kryt přes závit prvního stupně.
5. Postavte láhev tak, aby byl ventil nasměrován od vašeho těla a na chvilku lehce
otevřete ventil. Tak vyčistíte ventil od vody, která se mohla dostat do závitu ventilu.
6. Ihned zabezpečte ochranným krytem místo přes otevřený ventil DIN jako prevenci
proti vniknutí vody nebo nečistot.
PO PONOROVÁ KONTROLA A ÚDRŽBA
POZNÁMKA: Jestliže můžete použít sladkou vodu, důkladně v ní propláchněte vaši automatiku před tím, než ji odtlakujete.
*
Správný preventivní postup při údržbě
Je důležité zajistit správnou údržbu, čímž docílíte správnou funkčnost a životnost vaší
automatiky. Následující procedury, vykonané po každém použití, vám zajistí, že vaše
automatika bude čistá, prohlédnutá a připravená pro další používání nebo uskladnění.
1. Když je automatika odstraněna z ventilu potápěčské láhve, je důležité nasadit
ochranný kryt přes první stupeň automatiky nebo přes závit DIN. Tím zamezíte vniknutí vlhkosti do prvního stupně. Tento kryt je upevněn na prvním stupni automatiky,
a proto může být mokrý. Utřete jej nebo profoukněte před nasazením na třmen nebo
závit DIN.
2. Co nejdříve po ponoru, propláchněte automatiku ve sladké vodě, dokud je připevněna na láhvi a je pod tlakem.
3. Proplachujte automatiku tak dlouho, dokud nebude dostatečně čistá. K důkladnému
vyčištění automatiky můžete použít kohoutek s teplou vodou ne však teplejší než 49
o
C.
a. Upřednostňovaná metoda je mít stále automatiku připojenou a natlakovanou na
láhvi a důkladně omýt první i druhý stupeň automatiky. Natlakování automatiky eliminuje vniknutí vlhkosti nebo znečištění do automatiky během omývání. Jakmile je automatika omytá, na krátký čas zmáčkněte „sprchu“, aby jste dostali ven vodu, která je uvnitř
druhého stupně. Toto napomáhá k odstranění minerálních usazenin, které by mohly
ulpět na vnitřních součástech. Můžete otočit šroubem pro regulaci (pouze SeaAir), aby
jste odstranili minerální usazeniny, které mohou ulpět kolem hřídele. Zatřepejte celým
druhým stupněm automatiky, když ji budete mít ponořenou v teplé vodě tak, aby jste
pročistili hadici od případných minerálních usazenin a mohli jste je vypláchnout. Také
zatřepejte prvním stupněm a zbraňte vniknutí vody do okolí vstupů pro hadice. Jestliže
12
je na prvním stupni automatiky přimontován tlakoměr, inflátorová hadice atd., omyjte i toto vybavení a propláchněte jak je potřeba.
b. Při omývání automatiky musí být tato natlakována. Není přípustné, aby nebyla pod tlakem.Bezpečně zajistěte ochranný kryt přes třmen nebo ventil DIN. Nestlačujte „sprchu“, ani neotáčejte šroubem pro regulaci, pokud není automatika pod
tlakem a je zaplavena.
POZNÁMKA: Když umýváte automatiku SeaAir, která není pod tlakem,
dbejte na to, aby šroub pro regulaci na druhém stupni automatiky
byl v pozici ve směru hodinových ručiček, aby jste zabezpečili, že
do hadice a ventilu nevnikne vlhkost
*
UPOZORNĚNÍ: Nestlačujte „sprchu“, nerozpojujte třmen prvního stupně nebo nemějte neustále na druhém stupni automatiky šroub pro
regulaci v pozici proti směru hodinových ručiček, když je automatika ponořená a není pod tlakem. Toto může způsobit vniknutí vody
do automatiky a automatika bude potřebovat servis od autorizovaného prodejce XS Scuba.
4. Jestliže je automatika omývána ve vodě, vytáhněte ji a láhev z vodní lázně a
osušte automatiku do sucha. Dále odtlakujte automatiku uzavřením ventilu
láhve. Nastavte si tlakoměr tak, abyste viděli číselník, zmáčkněte „sprchu“ na
druhém stupni automatiky. Když tlakoměr ukazuje nulu a žádný vzduch již neproudí, uvolněte „sprchu“. Odšroubujte automatiku z ventilu láhve (dle instrukcí
na straně 9-10 tohoto manuálu).
5. Jestliže bude vaše automatika uskladněna na delší dobou, je vhodné osušit
hadici a gumu kolem tlakoměru a nanést pomocí měkké látky vrstvu neaerosolového silikonového mazadla.
6. Automatika SeaAir by měla být uskladněna tak, aby šroub pro regulaci byl v
poloze proti směru hodinových ručiček. To pomůže prodloužit životnost nízkotlakého sedýlka.
7. Když je automatika kompletně suchá, uskladněte ji do čistého boxu nebo uložte
do plastové tašky. Neskladujte ji na místech, kde jsou vysoké teploty nebo v
blízkosti elektrických motorů, které produkují výpary. Delší skladování automatiky na místech, kde jsou vysoké teploty, výpary, chlór a ultrafialové záření může
způsobit předčasný rozklad gumových částí a komponentů.
8. Nikdy neuskladňujte automatiku připevněnou na ventilu láhve.
9. Nepoužívejte žádný typ rozpouštědel nebo petrolejových substancí k čištění
nebo nanášení na části automatiky. Nenanášejte na části automatiky aerosolový
sprej, neboť to může způsobit rozklad gumových částí a komponentů automatiky.
13
PROHLÍDKA A SERVIS U DODAVATELE
1. Nepředpokládejte, že automatika je v dobrém stavu, pokud byla málo používána od
posledního servisu. Příliš dlouhé nebo nesprávné uskladnění může způsobit vnitřní
korozi a/nebo znehodnocení o-kroužku.
2. Musíte zajistit servis automatiky autorizovaným prodejcem XS Scuba nejméně jednou za rok, dbejte na dodržování tohoto časového cyklu. Vaše automatika může
vyžadovat větší frekvenci prohlídek v závislosti na množství použití nebo životním
prostředí, ve kterém je používána.
3. Jestliže je vaše automatika používána pro půjčování nebo výcvik, musíte dodržet
cyklus kompletních prohlídek v období každých tří až šesti měsíců. Používání automatiky v chlorované vodě v bazénu je obzvláště škodlivé prostředí pro vybavení XS
Scuba, z důvodu velkého obsahu chlóru a vysokému stupni pH, které může způsobit rychlé poškození celého stavu automatiky.
4. Neprovádějte sami demontáž nebo servis na vaší automatice. Můžete svým jednáním způsobit funkční poruchu a vzdáte se tak záruky u prodejce XS Scuba. Veškerý
servis musí být proveden autorizovaným prodejcem XS Scuba.
ZAJISTĚTE SERVIS VAŠÍ AUTOMATIKY JEDNOU ZA ROK U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE XS SCUBA. ZARUČÍ VÁM TO OSOBNÍ BEZPEČNOST A MECHANICKOU SPOLEHLIVOST VAŠÍ AUTOMATIKY.
14
ZÁRUČNÍ INFORMACE
K AUTOMATIKÁM XS Scuba
Při reklamaci automatiky musí být předložen originální doklad o prodeji. Záruka se nevztahuje na automatiku poškozenou nehodou, hrubým nebo nesprávným zacházením
nebo zanedbáním údržby, tj. poškození vzniklé nepravidelným čištěním a špatnou údržbou a/nebo sestavováním či rozebíráním automatiky jinou osobou než autorizovaným
prodejcem XS Scuba; poškození způsobené pádem automatiky na zem; poškození při
převozu. Reklamace nemůže být uznána bez jakéhokoli důvodu. Reklamace z důvodu
poškození způsobené potápěčskou nehodou jsou vyloučeny.
Podmínky:
Záruční doba na zboží činí 2 roky ode dne předání zboží kupujícímu k užívání. Prodávající poskytne záruky na jakost a úplnost prodaného zboží. Vady zboží, které jsou zřejmé
při odběru, musejí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo z odpovědnosti za
tyto vady zaniká. Ostatní vady je kupující povinen uplatnit nejpozději do 10 dnů od jejich
zjištění. Reklamace musí být kupujícím uplatněna vždy písemně a doporučeně. Doklad
musí obsahovat popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen
vyjádřit se k reklamaci do 15 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace může být vyřízena opravou závady (pokud je závada opravitelná), výměnou zboží, slevou na zboží nebo vrácením peněz. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající. Záruka se
nevztahuje na vady způsobené normálním opotřebením nebo mechanickým poškozením. Dále na vady způsobené nevhodnou údržbou nebo nesprávným používáním. Případnou opravou nebo výměnou vadných částí zboží se záruční doba prodlužuje o dobu,
po kterou nemohlo být zboží z tohoto důvodu používáno. Záruka na opravené nebo
vyměněné části zaniká současně se skončením záruční lhůty dodávky. Jakékoliv jiné
nároky kupujícího z důvodů zjištěných vad zboží, zejména nároky na škody jakéhokoliv
druhu ušlého zisku apod., jsou vyloučeny.
Dotazy zodpovíme na telefonním čísle 566651824 v pracovní dny od 8:00 do 17:00,
nebo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] .
Naše společnost doufá, že budete spokojeni jak s kvalitou dodaného zboží, tak s úrovní
vyřízení případné reklamace.
Výrobce:
XS Scuba, Inc.
2740 S. Harbor Blvd., Suite E
Santa Ana, CA 927 04 USA
[email protected] ~ www.XSscuba.com
Automatiky XS Scuba mají certifikát CE
15
Reklamační protokol:
Zákazník
Jméno a příjmení
Adresa, telefon
Datum koupě zboží :
Název výrobku :
Počet kusů :
!!! S PROTOKOLEM ZAŠLETE I KOPII DOKLADU
O KOUPI ZBOŽÍ A ZBOŽÍ SAMOTNÉ !!!
V…….…………….. dne ………………..
…………………………………………..
podpis

Podobné dokumenty