Inteligentní počítač

Komentáře

Transkript

Inteligentní počítač
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inteligentní počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................
. . . . . . . . . . . . Blahopřání
....................................................
Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí používat v budoucnosti přirozenou antikoncepci.
Ať jste si vybrala Lady-Comp nebo Baby-Comp, hledáte spolehlivou ochranu
nebo plánujete rodinu, vaše rozhodnutí bylo správné. Stejně se rozhodly již
desetitisíce žen před vámi a všechny jsou s touto bezpečnou a spolehlivou
metodou spokojené.
Ve vašem vlastním zájmu si prosím pozorně přečtěte kompletní návod k
použití. Všechny potřebné informace můžete vyhledat v obsahu nebo
abecedním rejstříku.
Přejeme Vám úspěšný start.
3
4
...............................................................
Lady-Comp / Baby-Comp
Měření teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Připojení
Dobíjení akumulátoru
Měřící interval
Problémy při měření
Ukončení měření
Horečka
Nejdříve to nejdůležitější . . . . . . . . . . . . . . 7
Zadávání menstruace . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Základní pojmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aktivace „M“
Oprava „M“
Dodatečné zanesení „M“
Připojení Lady-Comp/Baby-Comp. . . . . . . 6
Automatické zkoušení, zapnutí
a vypnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ukazatel plodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tlačítka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přístroj se seznamuje s vašim cyklem
Ukazatel těhotenství u Lady-Comp
Ukazatel možnosti oplodnění
Ukazatel předpovědi oplodnění v minulých dnech
Lady-Comp displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Statistické údaje vašeho cyklu . . . . . . . . 22
Dříve než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anovulační cyklus
Vyžádání statistiky cyklu
Výtisk a analýza dat
Lady-Comp úrovně obsluhy . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . Obsah
....................................................
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Doplňkové funkce u Baby-Comp
Nastavení času
Nastavení data
Nastavení tónu budíku, jeho zapnutí a vypnutí
Baby-Comp úrovně obsluhy . . . . . . . . . . 30
Baby-Comp displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Návrat k měření po určité době
nepoužívání přístroje
Cestování /časová pásma
Práce na směny
Letní a zimní čas
Po užívání antikoncepčních pilulek
Vynechání měření
Čištění měřícího sensoru
Pearl-Index
Výtisk dat
Üroveň plánování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vymazaní uložených dat
Regulace světlosti displeje
Ztráta dat vyloučena
Baterie
Cyklus a statistika plánování . . . . . . . . . . 36
Plánování těhotenství
Předpověď pohlaví
Zaznamenání pohlavního styku
Datum početí a porodu
Těhotenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ukazatel těhotenství
Potvrzení těhotenství
Znovupoužití po těhotenství
Analýza dat, vytištění a konzultační servis
Abecední rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5
6
. . . . . . . . .Připojení
. . . . . . . . . Lady-Comp/Baby-Comp
.............................................
Lady-Comp/Baby-Comp jsou dodávány s integrovaným akumulátorem a samostatným
síťovým zdrojem.
Nabíjení akumulátoru
• Lady-Comp/Baby-Comp můžete připojit do
sítě
• nebo používat zabudovaný akumulátor
(doma nebo na dovolené).
Dodržujte prosím následující postup:
1. zapojte konektor kabelu napájení do otvoru A
2. teprve potom zapojte přístroj do elektrické
sítě
3. nabijte baterii
4. odpojte od elektrické sítě
5. odpojte konektor kabelu napájení z otvoru A
Přístroje jsou dodávány bez nabití.
• poprvé je nutné nechat akumulátor nabíjet
24 hodin
• dobíjení trvá asi 12 hodin
• Lady-Comp/Baby-Comp je poté možno
používat asi po dobu jednoho měsíce.
• Baterie musí být znovu nabyta v okamžiku,
kdy se na displeji ukáže BA 9-1.
Připojení
Na zadní straně přístroje:
• konektor kabelu napájení patří do otvoru A
• teplotní senzor do otvoru B
Důležité: nejdříve prosím zapojte konektor do
otvoru A a teprve potom zapojte přístroj do
elektrické sítě.
A
B
. . . . . . . . . . . . Nejdříve
. . . . . . . . . .to
. . nejdůležitější
........................................
Teplotu můžete měřit brzy ráno, ihned po probuzení.
Vždy měřte teplotu okamžitě po probuzení, ještě než vstanete z postele a začnete
být aktivní (bazální teplota je ranní teplota).
V případě, že máte zaznamenány údaje o menstruaci, můžete je ještě před prvním
měřením zadat do počítače.
Budík musíte nastavit a aktivovat den před prvním měřením, tj. před 24:00.
Před používáním Lady-Comp/Baby-Comp prosím přestaňte užívat antikoncepční
tablety. Program je založen na schopnosti přesně určit dobu ovulace a antikoncepční hormony ovulaci zabraňují.
Hormonální spirálu je také třeba odstranit před zahájením měření. Měděné spirály
se doporučují odstranit.
Ihned po zahájení používání počítač pracuje s naprogramovanými daty.
Čím častěji a déle budete měřit, tím rychleji se počítač naučí chápat a
vyhodnocovat váš individuální cyklus. Postupem času vám tak bude ukazovat
více a více zelených dní (neplodné dny) a červené dny (plodné dny) budou
přesněji vymezeny.
7
8
. . . . . . .Základní
. . . . . . . . . pojmy
...............................................
Displej
Operační tlačítka
Měřící sonda
Měřící senzor
. . . . . . . . . . . . .Automatické
. . . . . . . . . . . . . .zkoušení,
. . . . . . . . . . zapnutí
. . . . . . . . .a. .vypnutí
................
Při prvním zapnutí přístroje se objeví hodnoty
uložené jako vzor, které se automaticky po
prvním měření vaší teploty vymažou. Tyto
vzorové hodnoty se znovu objeví v případě,
pokud byste vymazali svá vlastní data.
Zapnutí přístroje
• Stiskněte kterékoliv tlačítko.
• Ukáže se aktuální čas.
Automatické vypnutí a návrat k zobrazení času
Automatické zkoušení a měření nanečisto
Lady-Comp/Baby-Comp při zkoušení ukazuje
všechny vzorové hodnoty.
Vycházejte z ukazatele času:
• Třikrát zmáčkněte plusové tlačítko.
• Lady-Comp/Baby-Comp se po tomto impulsu začne sám testovat a ukazuje všechny
symboly.
• Ukončení testu poznáte podle rozsvíceného
času a teplotního symbolu.
• Zmáčkněte plusové tlačítko, teploměr se
rozbliká a přístroj je připraven k prvnímu
zkušebnímu měření.
• V případě, že nechcete provést zkoušku
měření zmáčkněte součastně tlačítka plus
a minus.
• V případě, že po dobu 30 sekund nezmáčknete žádné další tlačítko, přístroj se
automaticky navrátí k původnímu zobrazení
času.
• V případě, že současně zmáčknete plusové
a minusové tlačítko, přístroj se rovněž
navrátí ke zobrazení času.
• U přístroje zapojeného do sítě se po 30
sekundách automaticky ztlumí světlo.
Při použití baterií:
• V případě, že po dobu 30 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, přístroj automaticky ztlumí světlo. Displej zůstane neosvětlen až do dalšího používání nebo zazvonění
budíku.
9
10
. . . . . . . . .Lady-Comp
. . . . . . . . . . . . .úrovně
. . . . . . . .obsluhy
.................................
krátké zmáčknutí = zapnutí
ÚROVEŇ ČASU
BUDÍČEK
ČAS
ČAS BUZENÍ
Nastavení budíku
Nastavení času
5 sekund
zapnutí / vypnutí
hodiny
DATUM
ROK
TEST
Nastavení data
5 sekund
5 sekund
5 sekund
5 sekund
hodiny
krátce
minuty
minuty
5 sekund
5 sekund
krátké zmáčknutí
ÚROVEŇ PLODNOSTI
PLODNOST
HODNOTA NAMĔŘENÉ / DEN CYKLU
TEPLOTY
/
/
ne
Ukázka 180 až 250 dnů starých dat
PLODNOST
ano
Zaznamenání menstruace
Předpověď na 6 dní
5 sekund
dozadu / dopředu
dozadu / dopředu
ÚROVEŇ STATISTIKY CYKLU
DÉLKA CYKLU
krátké zmáčknutí
MNOŽSTVÍ MĔŘENÝCH CYKLŮ
ZVÝŠENÍ TEPLOTY
OVULAČNÍ ROZSAH
krátké zmáčknutí / návrat do úrovně času
. . . . . . . . . . . . . . . .Tlačítka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
...
Lady-Comp/Baby-Comp mají několik funkčních úrovní. Pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi a
také pro zaznamenávání jednotlivých dat používejte prosím tlačítka.
Středové tlačítko
Plusové tlačítko
• Pomocí středového tlačítka můžete přecházet
mezi jednotlivými funkčními úrovněmi.
• S kruhovým tlačítkem připravíte přístroj pro
zaznamenávání dat.
• S plusovým tlačítkem se můžete posouvat
dopředu a vkládat data (například potvrdit
menstruaci).
• Jedním zmáčknutím se posunete o jednu
jednotku na displeji.
• Příprava k zadání dat: zmáčkněte středové
tlačítko a podržte jej po dobu 5 sekund.
• Displej je připraven pro příjem dat v okamžiku,
kdy bliká. Potřebná data můžete posouvat
dopředu nebo dozadu pomocí plusového
nebo minusového tlačítka.
• Ukončení zadávání dat: zmáčkněte a držte
středové tlačítko po dobu 5 sekund.
• Pokud jsou data uložena, displej přestane
blikat a ozve se zvukový signál.
Minusové tlačítko
• S minusovým tlačítkem se můžete dívat na
již uložená data (například na poslední
měření teploty a jeho vyhodnocení).
• Jedním zmáčknutím se posunete o jednu
jednotku dozadu na displeji.
• Minusové tlačítko můžete také použít pro
korekci již zadaného data.
Návrat do výchozí polohy
Rychlý posun
• Současným zmáčknutím dvou tlačítek
uvedete přístroj do výchozí polohy.
• Pokud plusové anebo minusové tlačítko
stisknete a podržíte, posun dopředu nebo
dozadu se tak zrychlí.
12
. . . . . . . . . Lady-Comp
. . . . . . . . . . . . . displej
.........................................
1
2
3
Ukazatele plodnosti (zleva doprava)
červená = plodné
žlutá
= doba učení, přechodu nebo
chybějící data
zelená = neplodné
Ukazatel buzení
svítí, pokud je nastavené buzení.
Displej pro všechny informace týkající
se času, data, naměřených teplot atd.
4
Symbol teploměru:
svítí v časovém rozmezí vhodném pro měření a
bliká, když je přístroj připraven měřit.
5
Ukazatel menstruace:
bliká před uložením data „+“ ano / „-„ ne
menstruace a "M" zůstane svítit po potvrzení
menstruace.
1
2
4
3
5
. . . . . . . . . . . . Dříve
. . . . . . .než
. . . .začnete
.........................................
1. Nastavení buzení
2. Případné zadání údajů o předcházejících
menstruacích
3. Zadání BMI
4. Aktivace budíku
5. Měření teploty následující ráno
6. Odečtení plodnosti z displeje
7. Vložení „M“ při menstruaci
Lady-Comp/Baby-Comp který dostanete má
již nastaven aktuální čas, datum a rok.
Při cestování do jiných časových pásem
můžete datum a čas nastavit podle lokálního
času.
Baterie v přístroji musí být před prvním
použitím nabíjeny po dobu 24 hodin. Pokud je
přístroj zapojen do elektrické sítě, je možné ho
používat již během doby nabíjení.
1. Nastavení buzení
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte jednou minusové tlačítko.
• Ukáže se nastavený čas buzení.
• Držte kruhové tlačítko 5 sekund, čas buzení
začne blikat.
• Pomocí plusového tlačítka posouvejte
hodiny dopředu nebo
• pomocí minusového tlačítka posouvejte
hodiny dozadu.
• Pokud budete plusové/minusové tlačítko
držet déle než 3 sekundy, čas se bude
posouvat rychleji.
• Po nastavení požadované hodiny zmáčkněte
středové tlačítko. Teď můžete stejným
způsoben nastavit minuty.
• Upravte čas buzení pomocí plusového
tlačítka dopředu nebo
• pomocí minusového tlačítka dozadu.
• Ukládání časů je dokončeno: zmáčkněte a
držte středové tlačítko po dobu 5 sekund.
• Displej přestane blikat a zazní zvukový
signál. Nastavený čas buzení se objeví na
displeji.
13
14
...............................................................
2. Případné zadání předcházejících menstruací
V případě, že máte zapsány údaje o předcházejících menstruacích, můžete je uložit do
přístroje ještě před zahájením měření. Aktivujte
„M“ podle popisu na straně 19.
V každém cyklu stačí zadat pouze první „M“,
přístroj si sám ukládá tři „M“ dny. Začněte s
ukládáním první menstruace, kterou máte zaznamenanou.
3. Zadání BMI
BMI = Body Mass Index: datum narození,
hmotnost a výška. Uložení těchto dat usnadňuje vyhodnocení individuálního cyklu.
Vycházejte z ukazatele času:
• Tato data mohou být uložena pomocí
současného zmáčknutí plusového a minusového tlačítka po dobu 5 sekund.
• Nejdříve se objeví rok narození, svítí symbol
narození.
• Uložení roku narození: Nejdříve zmáčkněte a
5 sekund držte kruhové tlačítko. Hodnota
roku bude blikat. Pomocí mačkání plusového anebo minusového tlačítka za-dejte rok
narození. Ukončení nastavení: 5ti sekundové
držení kruhového tlačítka.
• Uložení výšky: Nejdříve zmáčkněte a
5 sekund držte kruhové tlačítko. Hodnota
výšky bude blikat. Pomocí mačkání plusového anebo minusového tlačítka zadejte vaši
výšku. Ukončení nastavení: 5ti sekundové
držení kruhového tlačítka.
• Uložení hmotnosti: Nejdříve zmáčkněte a
5 sekund držte kruhové tlačítko. Hodnota
hmotnosti bude blikat. Pomocí mačkání plusového anebo minusového tlačítka zadejte
vaši hmotnost. Ukončení nastavení: 5ti
sekundové držení kruhového tlačítka.
• Nyní krátce zmáčknětě kruhové tlačítko.
Displej se navrátí do výchozí pozice, kdy
ukazuje čas.
................................................................
4. Aktivace budíku
6. Odečtení plodnosti z displeje
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte jednou minusové tlačítko. Objeví
se nastavený čas buzení.
• Zmáčkněte ještě jednou minusové tlačítko,
symbol zvonku začne blikat.
• Zmáčkněte plusové tlačítko = budíček
zůstane rozsvícen. Budete buzena podle
nastaveného času.
Přístroj ukazuje vaši teplotu a předpověď plodnosti na tento den.
Červená plodné
Zelená
neplodné
Žlutá
doba učení a přechodu
Blikající červená předpověď ovulace
7. Vložení „M“ při menstruaci
5. Měření teploty následující ráno
Bazální teplotu měřte ráno ihned po probuzení.
Bazální teplota je teplota ihned po probuzení,
dříve, než vstanete z postele budete vyvíjet
jakoukoliv činnost. Další informace k měření
teploty najdete na straně 17.
Měřící interval
Přístroj je připraven na měření teploty:
• +/- 3 hodiny před a po nastaveném
buzení nebo
• +/- 3 hodiny před a po čase předcházejícího měření.
Po změření teploty může blikat
„M“ = menstruace.
• Při menstruaci potvrďte zmáčknutím plusového tlačítka. „M“ zůstane svítit.
• Jestliže nemenstruujete, zmáčkněte minusové tlačítko, „M“ zmizí z displeje.
• Při menstruaci vkládejte „M“ nejméně po
dobu prvních tří dní. V případě, že menstruujete a přístroj vás nežádal o potvrzení,
aktivujte „M“ podle popisu na straně 19.
15
16
...............................................................
Interval měření
Měření teploty obecně
Lady-Comp/Baby-Comp hlídá čas vhodný pro
měření teploty. Interval vhodný pro měření je 6
hodin. Začíná tři hodiny před a končí tři hodiny
po měření teploty, pokud se doba posledního
měření liší od nastaveného času buzení. Měří
se pouze jednou denně a jen v intervalu vhodném pro měření. Před prvním měřením musíte
aktivovat buzení.
Interval pro měření poznáte podle rozsvíceného teploměru. V případě, že jeden den
vynecháte měření, bude interval pro měření
zrušen a musí být znovu nastaven pomocí
budíku.
Denní spolehlivé měření teploty je podstatou
fungování počítačů. Bazální teplota je teplota
ihned po probuzení, dříve než vstanete z
postele a budete vyvíjet jakoukoliv aktivitu.
Nejvhodnější je měřit teplotu současně s
buzením. Doporučujeme vám tedy Lady-Comp/
Baby-Comp používat místo budíku. Když si v
době buzení budete právě měřit teplotu, bude
přístroj zvonit o 5 minut později.
V případě, že se vzbudíte v intervalu určeném
pro měření, například potřebujete vstát k
plačícímu dítěti, změřte si nejdříve teplotu.
Pokud vstanete až po skončení intervalu pro
měření, nebudete tento den měřit.
Čím pravidelněji a déle budete teplotu měřit,
tím rychleji přístroj porozumí vašemu osobnímu
cyklu.
Jak měřit teplotu
Umístěte teploměr dozadu pod jazyk, vpravo
nebo vlevo od uzdičky a zavřete ústa. V
průběhu měření prosím teploměrem nepohybujte. Nejpřesnějšího měření dosáhnete při
každodenním umístění teploměru na stejné
místo.
. . . . . . . . . . . . .Měření
...................................................
Vyrušení v průběhu měření teploty
Měření
Lady-Comp/Baby-Comp vás vzbudí
pomocí signálu.
Zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka signál
zastavíte.
V případě, že dojde k problémům při měření,
např. při pohybování teploměru v ústech, doba
měření se automaticky prodlouží. Přerušení
měření je znázorněno blikající hodnotou.
Symbol teploměru svítí a přístroj je připraven k měření. Zasuňte teploměr
pod jazyk, dozadu vpravo nebo vlevo
od uzdičky a zavřete ústa. Pro zahájení
měření teploty zmáčkněte kterékoliv
tlačítko.
Ukončení měření
Teploměr bliká. Měření teploty trvá asi
60 sekund. Na displeji se objevují
právě měřené hodnoty od 34,50 do
41,00 °C.
Když teploměr nesvítí
Ukončení měření se ohlásí signálem a
naměřená teplota se společně s předpovědí
plodnosti objeví na displeji.
V případě, že nechcete teplotu měřit nebo
chcete přerušit její měření, zmáčkněte současně plusové i minusové tlačítko. Uslyšíte
signál a přístroj zastaví měření. Měření bude
pro tento den vynecháno.
V případě, že teploměr ráno nesvítí, aktivujte
budíček na další ráno. Lady-Comp/BabyComp bude takto znovu připraven k měření.
Vynechání měření
Postup při zvýšené teplotě například vlivem
nachlazení, chřipky, horečky, nedostatkem
spánku anebo vyšším příjmem alkoholu čtěte
prosím na straně 27.
17
18
...............................................................
Při menstruaci vždy ukládejte do počítače „M“,
a to celou dobu jejího trvání, minimálně však tři
po sobě následující dny.
Ukládání „M“ po určité době používání
počítače
Poté co se počítač seznámí s vaším cyklem,
bude se ptát na „M“ jen ve dnech očekávané
menstruace.
Menstruační data na začátku používání
Po změření teploty může blikat „M“
symbol menstruace.
• Při menstruaci zmáčkněte plusové tlačítko,
„M“ zůstane svítit.
• Jestliže nemenstruujete, zmáčkněte minusové tlačítko, „M“ zmizí z displeje.
• Signál potvrdí příjem data a na displeji bude
střídavě blikat naměřená teplota a aktuální
den cyklu.
• Začne se ptát 2 dny před předpokládanou
menstruací („M“ bude blikat).
• Po ukončení „M“ se na ni počítač přestane
ptát.
První krvácení po vysazení antikoncepčních
pilulek není menstruace, ale pilulkami vyvolané
krvácení po vysazení hormonů. U tohoto krvácení do počítače nezadávejte „M“.
Oprava „M“
Chybná „M“ data mohou být opravena jen pro
poslední tři dny.
Když chcete opravovat „M“ data, začněte s
opravou od nejvzdálenějšího data. Postupujte
podle popisu v odstavci: pozdější ukládání „M“.
. . . . . . . . . . . . .Zadávání
. . . . . . . . . .menstruace
.........................................
Aktivace „M“
Dodatečné ukládání „M“
V případě, že menstruujete v den, kdy se LadyComp/Baby-Comp na „M“ neptá, aktivujte
prosím sama „M“.
1. Před zahájením používání přístroje v případě,
že máte menstruační data zaznamenána.
2. V případě, že jste neměřila teplotu (např. na
dovolené), ale máte „M“ zaznamenanou.
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte středové tlačítko. Na displeji se
objeví dnes naměřená teplota a ukazatel
plodnosti.
• Nyní zmáčkněte a držte středové tlačítko po
dobu 5 sekund. „M“ začne blikat.
• Uložte „M“ pomocí zmáčknutí plusového
tlačítka. „M“ zůstane svítit.
V následujících dnech se Vás Lady-Comp/
Baby-Comp bude na „M“ ptát.
Při opravách a dodatečném vkládání dat:
Vložení data je nutné pouze pro první den
„M“ . Přístroj automaticky uloží dva následující dny.
Pokud jste neměřila teplotu, můžete listovat
dozadu a uložit chybějící menstruaci. V případě, že jste měřila teplotu, lze „M“ doplnit
pouze na tři poslední dny.
Vycházejte z roviny času:
• Zmáčkněte jednou středové tlačítko.
• Jděte nazpět pomocí minusové klávesnice k
požadovanému datu.
• Držte středové tlačítko 5 sekund, „M“ začne
blikat.
• Zmačkněte plusové tlačítko a vložte „M“,
„M“ zůstane svítit.
• Při opravách odstraňte „M“ pomocí minusového tlačítka.
19
20
...............................................................
Ukazatelé plodnosti
Přístroj se seznamuje s vaším cyklem
Lady-Comp/Baby-Comp vás informuje o plodnosti po každý den vašeho cyklu pomocí
barevných světel.
Čím častěji měříte teplotu, především při
zahájení užívání přístroje, tím rychleji se přístroj
naučí znát váš osobní cyklus.
červená
plodné
žlutá
doba učení a přechodu,
chybějící měření, pozdní
ovulace
zelená
neplodné
blikající
červená
dnes je nejvyšší šance
otěhotnět, blikající červená
oznamuje předpokládanou
ovulaci
Počet zelených dní bude pozvolna a systematicky narůstat.
V případě, že na delší dobu vynecháte měření,
přístroj nemá data k vyhodnocování a může
narůstat počet žlutých dní.
Ukazatel těhotenství u Lady-Comp
Lady-Comp ukazuje pravděpodobné těhotenství od 15 dne po možném oplodnění
současně blikajícím červeným, žlutým a
zeleným světlem.
Těhotenství je potvrzeno od 18 dne po početí,
pomocí součastně svítícího červeného, žlutého
a zeleného světla (více na straně 34).
. . . . . . . . . . . . . . . . Ukazatele
. . . . . . . . . . . plodnosti
.....................................
Ukazatel možnosti oplodnění
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte středové tlačítko.
• Zmáčkněte plusové tlačítko a dostanete se k
ukazateli možnosti oplodnění.
• Mačkáním plusového tlačítka můžete číst
předpověď plodnosti pro následujících 6 dní.
Počítač ukazuje aktuální stupeň plodnosti na
daný den. Takže například prognóza pro čtvrtý
den může být zelená, ale v případě opožděné
ovulace, kdy jste stále plodná, bude přístroj
čtvrtý den ukazovat červenou.
Předpovídané hodnoty jsou pouze odhady
a mohou se od plodnosti stanovené v
aktuální den lišit. Platná je vždy aktuální
každodenní předpověď.
Ukazatel předpovědi oplodnění v minulých
dnech
Všechny dříve naměřené teploty si můžete
prohlédnout pomocí mačkání minusového
tlačítka u Lady-Comp 180 dnů dozadu, s
Baby-Comp až 250 dnů dozadu.
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte středové tlačítko. Na displeji se
objeví dnešní teplota a ukazatel se střídá s
oznámením aktuálního dne cyklu.
• Zmáčkněte minusové tlačítko. Objeví se včerejší data, kde se střídá včera naměřená
teplota a den cyklu.
• Pohybujte se dozadu minusovým tlačítkem.
• Plusovým tlačítkem se pohybujete dopředu.
• Ukázka minulých dat se zastaví, pokud po
dobu 30 vteřin není zmáčknuto žádné další
tlačítko nebo pokud součastně zmáčknete
plusové i minusové tlačítko.
21
17
22
...............................................................
Anovulační cyklus a nedostatečná funkce
žlutého tělíska
V případě, že ve vašem cyklu nedojte k ovulaci, přístroj vám to oznámí. V takovém cyklu
zůstává svítit červená.
Až 20% cyklů může probíhat bez ovulace. V
případě, že se u vás jedná o vyšší číslo,
doporučujeme vytisknutí dat a konzultaci s
gynekologem. Pomocí tisku dat z LadyComp/Baby-Comp lze diagnostikovat nedostatečnou funkci žlutého tělíska (corpus luteum
insufficiency CLI).
Baby-Comp ukazuje proporci anovulačních
cyklů a cyklů s „CLI“ ve statistice plánování.
Po vysazení antikoncepčních pilulek může trvat
nějakou dobu než opět začne ovulace a váš
organismus se navrátí k normálnímu cyklu. V
případě, že k tomuto tématu potřebujete více
informací, obraťte se na nás.
Statistika cyklu
To, že vám můžeme nabídnout statistické
vyhodnocení vašeho individuálního cyklu je
výsledkem více než 15ti leté výzkumné a
vývojové práce v oblasti přirozené antikoncepce a plánování rodiny. Rádi vám výsledky
této práce nabídneme.
Výtisk a analýza dat
Pokud máte zájem o detailní analýzu vašeho
cyklu a o tisk dat uložených v přístroji, zašlete
nám prosím Lady-Comp/Baby-Comp na naši
adresu.
. . . . . . . . . . . . .Statistické
. . . . . . . . . . . .údaje
. . . . . .vašeho
. . . . . . . . cyklu
.........................
ÚROVEŇ STATISTIKY CYKLU
DÉLKA CYKLU
MNOŽSTVÍ MĔŘENÝCH CYKLŮ
ZVÝŠENÍ TEPLOTY
OVULAČNÍ ROZSAH
Čtení statistického vyhodnocení vašich cyklů
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte středové tlačítko Lady-Comp
dvakrát.
• Ukáže se celkový počet uložených cyklů po
dobu používání přístroje (ukázáno v absolutních číslech, např. C:10).
• Zmáčkněte minusové tlačítko: uvidíte
průměrnou délku vašeho cyklu, např. L:28.
• Zmáčkněte plusové tlačítko: uvidíte
průměrný vzestup teploty po ovulaci, např.
27 = 0,27 °C.
• Zmáčkněte plusové tlačítko dvakrát: uvidíte
rozsah vaší ovulace v plus/minus dnech,
např. 0-:02.
Úroveň statistiky opustíte a k displeji času se
navrátíte současným zmáčknutím plusového a
minusového tlačítka.
23
24
...............................................................
Nastavení času
Nastavení data
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte a držte 5 sekund středové tlačítko.
• Hodiny blikají.
• Posouvejte hodiny pomocí plusového tlačítka dopředu.
• Posouvejte hodiny pomocí minusového
tlačítka dozadu. V případě, že budete držet
plusové nebo minusové tlačítko déle než 3
sekundy, posouvání času se zrychlí.
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte jedenkrát plusové tlačítko. Na
displeji se objeví datum.
• Středové tlačítko držte 5 sekund. Datum
bliká.
• S pomocí plusového tlačítka posouvejte
datum dopředu.
• S pomocí minusového tlačítka posouvejte
datum dozadu.
• Nastavení ukončete zmáčknutím středového
tlačítka po dobu 5 sekund. Uslyšíte signál a
na displeji uvidíte nastavené datum.
Po nastavení hodin krátce zmáčkněte středové
tlačítko. Teď můžete stejným postupem upravit
minuty.
• Ukončení nastavování času: zmáčkněte a
držte 5 sekund středové tlačítko. Displej přestane blikat a uložení času je potvrzeno zvukovým signálem.
Rok se automaticky správně posouvá když
překročíte 31.12. Po prvním uložení data se
datum automaticky správně posouvá, a to i při
odpojení přístroje z elektrické sítě nebo při
vybitých bateriích. V počítačích jsou naprogramovány i přechodné roky.
. . . . . . . . . . . . .Nastavení
...................................................
Zapnutí a vypnutí budíku
Poté, co jste již jednou nebo vícekrát měřila
teplotu, lze nastavené datum posouvat pouze
o jeden den dopředu nebo dozadu. V případě
posunutí data dozadu není možné následující
den měřit teplotu.
Datum můžete vždy posouvat pouze o jeden
den. Datum není možné omylem chybně
nastavit.
Tímto způsobem můžete upravovat datum při
cestování do jiných časových pásem. Měření v
den cesty vynechejte.
Tón budíku
Lady-Comp/Baby-Comp vás budí tichým
tónem, který se postupně zesiluje. Alarm
zastavíte zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte minusové tlačítko. Objeví se
nastavený čas buzení.
• Zmáčkněte minusové tlačítko ještě jednou a
symbol zvonku se rozbliká.
• Pokud chceme být buzeni, zmáčkněte plusové tlačítko.
• Zvonek nepřerušovaně svítí a jako potvrzení
se ozve signál.
• Pokud nechcete být buzeni budíkem, musíte
v průběhu blikání zvonku zmáčknout a držet
minusové tlačítko až do vymizení symbolu
zvonku.
• Pokud jste nastavila buzení, bude symbol
zvonku svítit současně s ukazatelem času a
vy budete další ráno buzena budíkem.
• Pokud symbol zvonku nesvítí, víte, že nebudete buzena. Platí to i pro následující dny.
25
26
...............................................................
Návrat k měření po určité době nepoužívání
přístroje
Cestování / časová pásma
Datum, rok a čas jsou zachovány i pokud není
přístroj připojen k elektrické síti nebo pokud
jsou vybité baterie.
Pokud cestujete do odlišných časových
pásem, můžete nastavit datum a čas podle
lokálních aktuálních dat. Měření teploty tak
první den odpadne (více na str. 24).
Pokud nejsou měřeny teploty, není určen interval k jejich měření a musíte ho proto znovu
nastavit. Nastavte tedy buzení na následující
den a dále pokračujte jako obvykle.
Nastavte a aktivujte budík na požadovaný čas.
Lady-Comp/Baby-Comp bude takto následující
ráno připraven k měření. Obdobně postupujte i
při vašem návratu domů.
Pokud chcete dodatečně uložit „M“ data,
udělejte to dříve, než začnete opět měřit teplotu. Pokud již teplotu měříte, můžete „M“ data
opravovat pouze za poslední tři dny.
Po užívání antikoncepčních pilulek
Před používáním Lady-Comp/Baby-Comp
musíte vysadit hormonální antikoncepci. První
krvácení po vysazení pilulek není skutečná
menstruace, ale krvácení podmíněné vynecháním umělých hormonů. Při tomto krvácení
nezadávejte „M“.
Letní a zimní čas
V době přechodu na letní nebo zimní čas přizpůsobíte údaje posunutím hodin dopředu
anebo dozadu.
Práce na směny
Při práci na směny je budík a tedy i měření
upraveno podle doby vašeho skutečného
spánku. Důležité je vždy měřit teplotu ihned po
probuzení.
. . . . . . . . . . . . .Další
. . . . . informace
..............................................
Vynechání měření
Pearl-Index
Přístroje vypočítávají průběh dalšího cyklu a
tím i plodnost na podkladě dřívějších dat.
Pearl-Index je hodnota, pomocí které se v medicíně vyjadřuje spolehlivost antikoncepčních
metod.
Příklad: pokud bude 100 žen užívat určitou
antikoncepci a jedna z nich za dobu jednoho
roku otěhotní, přípravek bude mít Pearl-Index
1.0.
Zvýšení teploty způsobené nachlazením, horečkou, nedostatkem spánku, nadměrnou konzumací alkoholu a/nebo konzumací léků ovlivňujících teplotu není přirozené a počítače jej
vyhodnotí jako „abnormalní“.
Horečka: V případě, že naměřená teplota napovídá horečku (teplota vyšší než 37,80), na displeji se bude střídat hodnota naměřené teploty
společně s indikátorem „F“ (fieber).
Obecně doporučujeme při horečce, užívání termických léků nebo po „bouřlivých nocích“
vynechat ranní měření teploty a nedodávat tak
počítači abnormální hodnoty.
Denní ukazatele plodnosti u Lady-Comp/BabyComp mají Pearl-Index 0.7, jedná se tedy o
99.3% spolehlivost.
Čištění teploměru
Špičku senzoru teploměru doporučujeme
příležitostně čistit teplou vodou. K čištění
prosím nepoužívejte žádné chemické prostředky ani alkohol.
Tisk dat
V případě zájmu můžeme vytisknou vaše osobní data uložená v přístroji. U Baby-Comp je to
možné až za období 250 dnů a u Lady-Comp
za 180 dnů.
27
28
...............................................................
Vymazání uložených dat
Nastavení jasu
Uveďte přístroj do modu testování podle popisu na straně 9. V průběhu tohoto testu budou
data vymazána.
Možné pouze při zapojení přístroje do elektrické sítě:
V okně ukazujícím čas vidíte nastavený stupeň
jasu, který zůstane zachován na této úrovni.
Jas v ostatních oknech je neměnný.
Při obsluze přístroje má displej vždy normální
jas, který se poté tlumí až na požadovaný stupeň.
• Zmáčkněte současně středové, minusové a
plusové tlačítko.
• Držte všechna tři tlačítka 5 sekund.
• Na displeji se objeví „L“, znamenající vymazání a vpravo číslo „9“.
• Nyní uvolněte všechna tři tlačítka.
• Číslo „9“ je potřeba vymazat devítinásobným
zmáčknutím minusového tlačítka. V případě,
že zmáčknete jiné tlačítko, proces mazání se
zastaví. Při nule je číslo automaticky smazáno a zazní zvukový signál.
• Poté se na displeji objeví aktuální čas.
Tlumení jasu
Vycházejte z ukazatele času:
• Zmáčkněte a držte středové tlačítko.
• Zmáčkněte plusové tlačítko pro „zjasnění“
anebo minusové tlačítko pro „ztlumení“.
V přístroji jsou uložené tři možné stupně jasu.
Díky tomuto postupu je nežádoucí vymazání
uložených dat vyloučené. Po vymazání najdete
u jednotlivých ukazatelů příklady nastavených
dat. Po prvním měření teploty budou tato příkladová data automaticky smazána.
Pomocí snižování stupně jasu můžete přístroj
také zcela vypnout, a to opakovaným
mačkáním minusového tlačítka až do zaznění
zvukového signálu.
. . . . . . . . . . . . Technická
. . . . . . . . . . . .data
........................................
Síťový adaptér
Baterie
Lady-Comp/Baby-Comp jsou dodávány s integrovaným akumulátorem a Euro síťovým adaptérem, 110-230 V.
Aby Lady-Comp/Baby-Comp fungoval bez
připojení do elektrické sítě, je třeba přístroj
nechat v síti nabíjet asi 12 hodin.
Síťový adaptér pracuje v rozsahu 110-230V.
Nabíjení opakujte, pokud se na displeji objeví
BA 9-1.
Jako příslušenství si můžete přiobjednat adaptéry pro USA, Velkou Británii, Austrálii anebo
speciální stolní adaptér.
Přístroje se smí používat pouze s originálním
síťovým adaptérem.
Ztráta dat je vyloučena
Při výpadku elektrického proudu nebo vybití
baterií u Lady-Comp/Baby-Comp nedojde ke
ztrátě dat.
Současným zmáčknutím plusového a minusového tlačítka se dostanete z displeje BA 9-1
zpátky do časového modu.
Důležité! Pokud se přístroj při oznamování
BA 9-1 vypne, musíte jej před dalším použitím
dobít.
29
30
. . . . . . . . . Úrovně
. . . . . . . . .obsluhy
. . . . . . . . .u. .Baby-Comp
..................................
krátké zmáčknutí = zapnutí
ÚROVEŇ ČASU
BUDÍČEK
ČAS BUZENÍ
ČAS
DATUM
ROK
TEST
krátké zmáčknutí
ÚROVEŇ PLODNOSTI
HODNOTA NAMĔŘENÉ / DEN CYKLU
TEPLOTY
PLODNOST
/
PLODNOST
/
Nastavení času a úrovně
plodnosti najdete na
straně 10
krátké zmáčknutí
ÚROVEŇ PLÁNOVÁNÍ
DEN POČETÍ
DATUM
DATUM PORODU
Zaznamenání pohlavního styku (sexual intercourse)
5 sekund
ÚROVEŇ CYKLU A STATISTIKY PLÁNOVÁNÍ
Hodnota
CLI*
ANOVULAČNÍ
CYKLY
POČET DNŮ
SE ZVÝŠNOU
TEPLOTOU
DÉLKA
CYKLU
krátké zmáčknutí
POČET ULOŽENÝCH CYKLŮ
ZVÝŠENÍ
TEPLOTY
ROZSAH
OVULACE
*Nedostatečná funkce žlutého tělíska (CLI = corpus luteum insufficiency)
krátké zmáčknutí / zpět do úrovně času
ÚSPĚŠNOST
PLÁNOVÁNÍ
. . . . . . . . . . . . . .Baby-Comp
. . . . . . . . . . . . .displej
.....................................
1
2
Ukazatelé plodnosti (zleva doprava):
červená = plodná
žlutá
= doba učení, přechodu anebo
chybějící data
zelená = neplodná
Ukazatel budíku:
svítí, pokud je nastaveno buzení.
3
Displej pro všechny informace
týkající se času, data, měřené teploty, atd.
4
Symbol teploměru:
svítí v intervalu vhodném pro měření teploty a bliká
pokud je připraven měřit.
5
Ukazatel menstruace:
bliká před vložením „+“ ano/“-„ ne menstruace a
svítí, pokud byla menstruace potvrzena.
6
Ukazatel data porodu:
symbol bliká na předpokládaném dni porodu.
V případě potvrzení těhotenství tento symbol
zůstane svítit.
7
Ukazatel nejvyšší plodnosti:
symbol bliká v den nejvyšší plodnosti a zůstane
svítit v případě potvrzení těhotenství.
8
Předpověď pohlaví „dívka“:
svítí v době větší pravděpodobnosti zplození dívky
9
Zaznamenání pohlavního styku
(sexual intercourse):
bliká pro zadání pohlavního styku.
10 Předpověď pohlaví „chlapec“:
svítí v době větší pravděpodobnosti zplození
chlapce
1
2
4
3
6
5
7
8
9
10
31
32
...............................................................
Plánování těhotenství
Baby-Comp vám ukáže ten nejvhodnější den
pro početí.
Jako optimální pro početí je považován pouze
jeden den v každém cyklu, a to den před ovulací.
V tento den společně s datumem součastně
svítí symbol „chlapce“ / “dívky“.
Přejete-li si plánovat chlapce, doporučujeme pohlavní styk v průběhu dvou
dnů, kdy na displeji svítí jenom chlapec.
Přejete-li si plánovat dívku, doporučujeme pohlavní styk v průběhu dvou dnů,
kdy na displeji svítí pouze dívka.
Symbol chlapce svítí dva dny před
optimálním dnem pro početí. Symbol
dívky svítí jeden den po optimálním dni
pro početí.
Předpověď pohlaví
V době předpokládaného a potvrzeného těhotenství Baby-Comp předpovídá pohlaví.
Podmínkou této předpovědi je zaznamenání
pohlavního styku ráno po tomto styku.
Symboly dívky a chlapce budou svítit
současně, pokud je pravděpodobnost
narození jednoho nebo druhého stejná
nebo v případě, pokud nejsou zaznamenány údaje o pohlavním styku.
Vycházejte z ukazatele času:
• Dvakrát zmáčkněte středové tlačítko. Na
displeji se objeví aktuální den.
• Nyní zmáčkněte minusové tlačítko a uvidíte
datum oplození se symboly dívka a/nebo
chlapec a se symbolem spermie.
• Teď zmáčkněte dvakrát plusové tlačítko a
uvidíte vypočítaný den porodu se symboly
dívka a/nebo chlapec a se symbolem
porodu.
. . . . . . . . . . . . .Úroveň
. . . . . . . .plánování
...........................................
Zaznamenání pohlavního styku (SI – sexual
intercourse) pro předpověď pohlaví
Pokud chcete získat od Baby-Comp předpověď pohlaví dítěte, je třeba zaznamenávat
data pohlavního styku. Pohlavní styk zaznamenejte vždy následující ráno, po změření teploty.
Údaj o pohlavním styku může být opravován
jenom v průběhu dne, kdy byl zaznamenán.
Vycházejte z ukazatele času:
• Dvakrát zmáčkněte plusové tlačítko, dostanete se do úrovně plánování.
• Nyní zmáčkněte a 5 sekund držte středové
tlačítko, „SI“ symbol bude blikat.
• Potvrďte ano pro „SI“ zmáčknutím plusového tlačítka. Zvukový signál oznámí uložení
údaje.
• „SI“ symbol zůstane rozsvícen.
Poté co přístroj zaznamenal „SI“ data, bude v
průběhu plodných dní ukazovat předpověď
možného početí chlapce nebo dívky v případě
otěhotnění.
Datum početí a porodu
Po určení ovulace bude Baby-Comp v úrovni
plánování ukazovat datum možného otěhotnění a porodu.
Vycházejte z ukazatele času:
• Dvakrát zmáčkněte středové tlačítko, na displeji se objeví aktuální datum.
• Nyní zmáčkněte minusové tlačítko, objeví se
den možného otěhotnění.
• Po dvojím zmáčknutí plusového tlačítka se
objeví odhad termínu porodu.
V okamžiku, kdy je potvrzena ovulace, zůstanou ukazatele svítit (blikaní přestane).
Před ovulací displej a symboly blikají.
Po ovulaci zůstanou symboly trvale
rozsvíceny. V případě, že předpověď není
možná, displej ukazuje: „----„.
33
34
...............................................................
Ukazatel těhotenství
Baby-Comp oznamuje těhotenství ve třech
stupních.
Možné těhotenství, kdy 4-5 dnů po zanesení
„SI“ dat střídavě svítí červená, žlutá a
zelená.
1
2
3
Pravděpodobné těhotenství, kdy po 15
dnech, červená, žlutá a zelená blikají.
Potvrzené těhotenství, kdy po 18 dnech červená, žlutá a zelená zůstanou trvale svítit.
Displej druhého a třetího stupně těhotenství
proběhne i bez zadání „SI“ dat.
Baby-Comp naznačuje možné těhotenství 4-5
den po oplodnění. Tato velmi rychlá předpověď je možná pouze v případě, pokud následující ráno po pohlavním styku zadáte tento údaj
bezprostředně po měření teploty do počítače a
tak umožníte výpočet možného těhotenství.
Symboly oplodnění červená,
žlutá a zelená se střídají.
Po patnáctém dni Baby-Comp ukazuje „pravděpodobné těhotenství“.
Symboly oplodnění červená,
žlutá a zelená blikají.
V případě, že je těhotenství potvrzeno, následuje od osmnáctého dne oznámení.
Všechny tři barvy zůstávají
rozsvícené.
. . . . . . . . . . . . .Těhotenství
...................................................
Potvrzení těhotenství
Používání přístroje po těhotenství
V případě potvrzení těhotenství doporučujeme
pokračovat v měření teplot po dobu dalšího
měsíce. Baby-Comp sleduje vývoj ranného
těhotenství.
Prvních šest týdnů po porodu nejste plodná.
Proto doporučujeme začít s měřením teplot
nejpozději šest týdnů po porodu.
Přístroj bude nejprve ukazovat žlutou.
U potvrzeného těhotenství zůstává datum
početí a datum porodu trvale rozsvíceno.
Nyní je vhodná doba objednat se k vašemu
ženskému lékaři.
Znovuobjevení normálního cyklu se projevuje
mírným kolísáním teplot. Baby-Comp postupně
obnoví obvyklé ukazatele plodnosti.
35
36
...............................................................
Cyklus a statistika plánování
Od uvedení Baby-Comp na trh v roce 1986
výrobce Valley-Electronics pomohl mnohým
párům při plánování těhotenství pomocí výtisku
uložených dat a jejich analýzy.
S údaji uloženými v úrovni statistiky cyklu a
plánování můžete doma stisknutím tlačítka získat informace potřebné pro plánování těhotenství.
Vycházejte z ukazatele času:
• Třikrát zmáčkněte středové tlačítko. Nyní se
nacházíte ve čtvrté úrovni, cyklus a statistika
plánování.
• Displej ukazuje absolutní počet doposud
uložených cyklů, např. C 10.
ÚROVEŇ CYKLU A STATISTIKY PLÁNOVÁNÍ
CLI –
NEDOSTATEČNÁ FUNKCE
ŽLUTÉHO TĚLÍSKA
ANOVULAČNÍ
CYKLY
POČET DNŮ SE
ZVÝŠNOU TEPLOTOU
Mačkání minusového tlačítka
• Jedno zmáčknutí:
Průměrná délka vašich cyklů, např.
symbol L:28.
• Dvojí zmáčknutí:
Průměrný počet dnů s vyšší teplotou,
symbol HL:--.
• Trojí zmáčknutí:
V procentech vyjádřený počet anovulačních
cyklů z 20ti posledních cyklů,
symbol PO:--.
• Čtyři zmáčknutí:
CLI v %, symbol LI:-(CLI = corpus luteum insufficiency, nedostatečná funkce žlutého tělíska).
. . . . . . . . .Menstruační
. . . . . . . . . . . . . cyklus
. . . . . . . .a. .statistika
. . . . . . . . . .plánování
......................
DÉLKA
CYKLU
POČET ULOŽENÝCH CYKLŮ
Mačkání plusového tlačítka
• Jedno zmáčknutí:
Průměrné zvýšení teploty po ovulaci, např.
27
• Dvojí zmáčknutí:
Rozsah ovulace vyjádřen v plus nebo mínus
dnech, např. -:0,2.
• Trojí zmáčknutí:
Úspěšnost v plánování: vlevo je počet cyklů,
vpravo počet úspěchů, počítáno z posledních 20ti cyklů, např. 10:03.
Návratu z úrovně cyklu a statistiky plánování
do časové úrovně dosáhnete současným
zmáčknutím plusového a minusového tlačítka.
ZVÝŠENÍ
TEPLOTY
ROZSAH
OVULACE
ÚSPĚŠNOST
PLÁNOVÁNÍ
Analýza dat, tisk a konzultační servis
V případě, že máte zájem o detailní analýzu
vašeho cyklu a o tisk dat uložených v přístroji,
zašlete nám prosím Lady-Comp/Baby-Comp
na naši adresu. Před posíláním přístroje nás
prosím vždy nejdříve zkontaktujte.
Při potížích s otěhotněním nebo problémech s
vašim cyklem může výtisk z přístroje a jeho
vyhodnocení poskytnout cenné údaje pro vás i
vašeho gynekologa.
37
38
...............................................................
Antikoncepce a Lady-Comp, Baby-Comp ...7, 26
Aktivace „M“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Analýza dat, vytištění a konzultační
servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 37
Anovulační cyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatické vypnutí a návrat do
časové úrovně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatické zkoušení, zapnutí a vypnutí . . . . 9
Horečka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Baby-Comp displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baby-Comp úrovně obsluhy . . . . . . . . . . . . . .
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Body mass index, BMI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjení akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . 6, 29
Nastavení času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavení data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..24
Nastavení tónu budíku, jeho zapnutí
a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Návrat k měření po určité době
nepoužívání přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Návrat k měření po těhotenství . . . . . . . . . . . 35
31
30
29
14
Cestování /časová pásma . . . . . . . . . . . . . . . 26
Čištění měřícího senzoru . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CLI= corpus luteum insufficiency . . . . . . . . . . 22
Datum početí a porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej Baby-Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej Lady-Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatečné zanesení menstruace . . . . . . . . . .
Důležité zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dříve než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
31
12
19
7
13
Lady-Comp úrovně obsluhy . . . . . . . . . . . . . . 10
Letní a zimní čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Menstruační cyklus a statistika plánování . . . 36
Měření teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Měřící interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oprava „M“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pearl-Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plánování těhotenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po užívání antikoncepčních pilulek . . . . . . . . .
Pokusné změření teploty . . . . . . . . . . . . . . . .
27
32
26
.9
. . . . . . . . . . . . . . . . . Abecední
. . . . . . . . . . .rejstřík
....................................
Potvrzení těhotenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Práce na směny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problémy při měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předpověď pohlaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení Lady-Comp/Baby-Comp . . . . . . . . .
Přístroj se seznamuje s vaším cyklem . . . . . .
35
26
17
32
6
20
Statistické údaje vašeho cyklu,
Lady-Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Statistické údaje vašeho cyklu a plánování,
Baby-Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ukazatel těhotenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..34
Ukazatel těhotenství u Lady-Comp . . . . . . . . 20
Ukazatel možnosti oplodnění . . . . . . . . . . . . . 21
Ukazatel plodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ukazatel předpovědi oplodnění v
minulých dnech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ukončení měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Úprava jasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Úrovně ovládání Baby-Comp . . . . . . . . . 10, 30
Úrovně ovládání Lady-Comp . . . . . . . . . . . . . 10
Vymazání uložených dat . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vynechání měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Výtisk a analýza dat . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 27
Vyžádání statistiky cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zadávání menstruace . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaznamenání pohlavního styku, SI . . . . . . . . .
Znovupoužití po těhotenství . . . . . . . . . . . . . .
Ztráta dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8
33
35
29
39
Výhradní zastoupení firmy Valley
Electronics pro Českou Republiku
a Slovensko
VE Valley Electronics GmbH
Wengwies 2
D-82438 Eschenlohe
NaturComp
Češovská 2/1218
193 00 Praha 9
Tel. +49 (0) 88 24 18 31
Fax +49 (0) 88 24 80 71
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.valley-electronics.com
www.naturcomp.cz
05.07
Vývoj a výroba v Německu,
celosvětová distribuce

Podobné dokumenty

Návod ke kávovaru X7.1 - Le Patio International

Návod ke kávovaru X7.1 - Le Patio International k jeho jakémukoli poškození. Přístroj vraťte nejbližšímu prodejci k prohlídce či opravě. − Je-li poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce či oprávněné servisní středisko. − V případě závad...

Více

Pojmy od A

Pojmy od A Poté, co se počítač seznámí s vaším cyklem, se bude ptát na „M“ - menstruaci jen ve dnech očekávané menstruace. Měření Denní spolehlivé měření teploty je podstatou fungování počítačů. Čím pravideln...

Více

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Stáhnutí příbalového letáku v PDF zavést ihned po potratu v prvním trimestru, pokud nebyl doprovázen infekcí. Po porodu je možno zavést Mirenu až poté, kdy se děloha po porodu zmenší do své původní velikosti, vždy je však nutno poč...

Více

Když věda pomáhá prolomit bariéry

Když věda pomáhá prolomit bariéry Ankyloglosie (srůst jazyka) je zpravidla typická přítomností uzdičky pod jazykem, která způsobuje změny vzhledu a/nebo funkce jazyka dítěte. Uzdička je obvykle krátká, nepružná nebo je připojená ke...

Více

informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu

informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu Právě jste dostala do rukou náš informační materiál, protože jste se nejspíše ocitla v některé z těchto situací: při samovyšetřování jste si nahmatala nějakou změnu či „bulku“ v prsu – Váš lékař zj...

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ - RoadRanger.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ - RoadRanger.cz (Vhodný pro montáž na vozy s originálními nerezovými ochrannými rámy VW) Velmi kvalitní kryt vyrobený z ABS termoplastu, určený pro verzi DoubleCab. Uzamykatelný, lakovaný do barvy vozidla. Jednodu...

Více

Český překlad manuálu

Český překlad manuálu Připojte baterii a vypínačem zapněte regulátor. Uslyšíte trylek, který potvrzuje fyzické připojení baterie. Zelená dioda bliká. Po jedné nebo dvou sekundách zazní trylek znovu na znamení, že regulá...

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových terminálů do přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců. Velice snadná instalace a možnost ok...

Více