informační materiál k trvalkovému záhonu v Kostelní ulici

Komentáře

Transkript

informační materiál k trvalkovému záhonu v Kostelní ulici
Návrh řešení záhonu v Kostelní ulici - stromořadí ve smíšené trvalkové výsadbě
investor
MHMP Odbor ochrany prostředí
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35, 110 01 Praha 1
projektant
Ing. Štěpánka Šmídová
Pernerova 11, 186 00 Praha 8
www.smidova-la.com
datum
9/2009
1
řešené území
Řešeným místem je ostrůvek v komunikaci v Kostelní ulici v Praze 7; severně
od plochy se nachází Národní technické muzeum a jižně park Letenské sady.
V současnosti je na ploše relativně udržovaná travnatá plocha.
informace k tématu
www.perennemix.de
www.stauden.de
2
řešení trvalkového záhonu
Inspirace
V rámci výzkumných projektů realizovaných v Evropě a dnes i u nás
v České republice (VÚKOZ Průhonice), byl po několik let sledován a
hodnocen vývoj vzorových výsadeb trvalkových směsí navržených
do extrémních podmínek městského prostředí. Základním kritériem
procesu návrhu pak byla extenzivní, celoročně proměnlivá výsadba s
minimálními nároky na založení a zejména následnou údržbu.
Vzhledem k velikosti řešené plochy je záhon doplněn o
prostorotvorný prvek stromořadí a také je sám dělen do 5 segmentů,
aby nepůsobil monotónně. Jednotícím prvkem celého záhonu jsou
okrasné trávy.
Koncepce
Osa celé výsadby - stromořadí je navrženo z jerlínu japonského
(Sophora japonica), který dobře snáší městské prostředí a svým
habitem je prostorově ideální pro řešené místo. Vlastní trvalkový
záhon je komponován na finální výšku cca 1m tak, aby v kombinaci
se stromořadím působil harmonicky. Klíčovým kritériem výběru
rostlin byla jejich schopnost zdárného růstu v podmínkách cílového
stanoviště, kterým je suchý, propustný a málo živný substrát, bez
nutnosti jeho nákladné výměny, resp. vylepšování. Pro tvorbu místní
druhové skladby trvalek byly použity osvědčené směsi Indian
Sunset a Tanz der Grässer, jejichž druhová skladba byla dále
upravena dle zkušeností s obdobnými výsadbami v Dendrologické
zahradě Průhonice. Výsledkem jsou 2 základní kombinace druhů a 1
podkombinace, které budou vysázeny dle schématu A1-B-A2-B-A1.
Extenzivní trvalkové směsi jsou složeny z 15-30 druhů, z nichž
5-15% tvoří solitérní druhy
30-40% doprovodné druhy
min. 50% půdopokryvné rostliny
doplněné výplňovými druhy, cibulovými a
hlíznatými rostlinami
Jedná se o systém schopný autoregulace, který funguje jako celek,
s možným vymizením některého druhu, resp. s předpokládanou
změnu poměru jednotlivých druhů v závislosti na konkrétních
podmínkách stanoviště.
Díky promyšlené druhové skladbě se jedná o prvek dlouhověký ( dle
zkušeností ze zahraničí), s nízkými nároky na údržbu, avšak nutností
promyšlených, odborných zásahů.
Směs Tanz der Grässer v DZ Průhonice
3
navržené trvalkové směsi
Trvalková výsadba bude cca 1-1,2m vysoká, vzdušná, s výrazným aspektem trav, které budou tvořit jednotící prvek.
2
2
Plocha záhonu 782m byla rozdělena na 5x 156m segment.
80
20
30
20
10
11%
3%
4%
3%
1%
125
31
47
31
16
120
90
70
100
2. skupinové rostliny
Achillea filipendulina ‚Cloth of Gold‘ – řebříček tužebníkový
Buphthalmum salicifolium – volovec vrbolistý
230
20
20
33%
3%
3%
359
31
31
70
50
Coreopsis verticillata ‚Grandiflora‘ – krásnoočko přeslenité
30
4%
47
70
Echinacea purpurea ‚Alba‘ – třapatka nachová
20
3%
31
70
Euphorbia polychroma – pryšec mnohobarvý
Helenium ‚Moerheim Beauty‘ – záplevák
Hemerocallis ‚Crimson Pirate‘ – denivka
Pennisetum alopecuroides ‚Hameln‘ – dochan psárkovitý
Potentilla ‚Monarch‘s Velvet‘ – mochna1
Sedum ‚Carl‘ – rozchodník
30
20
10
30
20
30
4%
3%
1%
4%
3%
4%
47
31
16
47
31
47
40
80
70
60
40
60
370
80
53%
11%
577
125
20
50
7%
78
30
Aster Dumosus ‚Kristina‘ – hvězdnice křovitá
60
9%
94
30
Geranium x cantabrigiense ‚Biokovo‘ – kakost
90
13%
140
25
Chrysogonum virginianum – chrysogonum
90
13%
140
20
1. struktury
Miscanthus sinensis ‚Silberspinne‘ – ozdobnice čínská
Panicum virgatum ‚Rotstrahlbusch‘ – proso prutnaté
Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‚Goldsturm‘ – rudbekie
Perovskia abrotanoides – perovskie dřevinkovitá
3. půdopokryvné
Alchemilla saxatilis – kontryhel
Anemone sylvestris – sasanka lesní
říjen
září
srpen
vel.
červenec
ks/segment
červen
%
květen
2
duben
ks/100m
1092
březen
700
únor
SMĚS A1 dle Indian Sunset
celkem
4
4. cibuloviny
Allium karataviense – česnek karatavský
Crocus chrysanthus ‚E. P. Bowles‘ – šafrán zlatý
Narcissus cyclamineus ‚Jetfire‘ – narcis bramboříkovitý
Tulipa kaufmanniana ‚Abra‘ – tulipán Kaufmannův
Tulipa praestans – tulipán vznešený
Tulipa ‚Van Eijk‘ – tulipán
5. putující rostliny
Gaura lindheimerii – gaura Lindheimerova
4000
500
1500
500
500
500
500
20
20
3%
3%
6240
780
2340
780
780
780
780
31
31
20
10
25
40
40
60
20/85
Směs A1 je navržena ve 2 segmentech.
Coreopsis verticillata ´Grandiflora´ - krásnoočko přeslenité
Hemerocallis ‘Corky’ – denivka
Iris (skupina Barbata-media) – kosatec
10
20
15
25
2%
3%
2%
4%
16
31
23
39
Papaver orientale ´Royal Wedding´ - mák východní
10
2%
16 20/80
50
50
20
335
8%
8%
3%
51%
78
78
31
523
110
45
50
60
9%
94
30
Calamagrostis × acutiflora ´Karl Foerster´ - třtina ostrokvětá
Calamagrostis brachytricha – třtina chlupatá
Miscanthus sinensis ´Flamingo´ - ozdobnice čínská
Panicum virgatum ´Rotbraun´ - proso prutnaté
Perovskia abrotanoides – perovskie dřevinkovitá
2. skupinové rostliny
Agastache ´Blue Fortune´ - agastache
Achillea filipendulina ´Cloth of Gold´ - řebříček tužebníkolistý
Artemisia ludoviciana var. albula ´Silver Queen´ - pelyněk Ludovicův
Phlomis russeliana – sápa Russelova
Salvia officinalis ´Berggarten´ - šalvěj lékařská
Sedum ´Matrona´ - rozchodník
3. půdopokryvné
Anemone sylvestris – sasanka lesní
prosinec
říjen
září
srpen
listopad
vel.
117
8
23
31
39
16
335
8
16
červenec
ks/segment
10%
1%
2%
3%
4%
2%
32%
1%
1%
červen
%
75
5
15
20
25
10
215
5
10
1. struktury
květen
2
duben
ks/100m
březen
1092
700
únor
SMĚS B dle Tanz der Grässer
celkem
120
80
90
80
100
80
70
70
70
80
80
5
Aster dumosus ´Victor´ - hvězdnice křovitá
Bergenia ´Baby Doll´ - bergénie
Geranium himalayense ´Baby blue´ - kakost himalájský
Geranium sanquineum ´Cambridge´ - kakost krvavý
Origanum vulgare ´Compactum´ - dobromysl obecná
4. cibuloviny
Allium jesdianum ´Akbulak´ - česnek
Allium sphaeroceaphalon – česnek kulatohlavý
Crocus chrysanthus ‘Dorothy‘ – šafrán zlatý
Crocus tommasinianus – šafrán tmavokvětý
Crocus tommassinianus ‘Ruby Giant‘ – šafrán tmavokvětý
Tulipa praestans ´Füsilier‘ – tulipán vznešený
5. putující rostliny
Centranthus ruber ‘Coccineus’ – naviň červená
Gaura lindheimerii – gaura Lindheimerova
Lychnis coronaria – kohoutek věncový
Penstemon ´Husker Red Strain´ - dračík
35
60
5%
9%
55
94
30
30
60
9%
94
30
60
60
5500
500
500
1500
1500
1000
500
75
20
9%
9%
20
25
11%
3%
94
94
8580
780
780
2340
2340
1560
780
117
31
15
2%
23 20/85
20
20
3%
3%
31 20/75
31
70
90
40
10
10
8
20
60
Směs B je navržena ve 2 segmentech.
1. struktury
Eremurus Pinokkio – liliochvostec
Miscanthus sinensis ‚Graziella‘ – ozdobnice čínská
Panicum virgatum ‚Rotstrahlbusch‘ – proso prutnaté
Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‚Goldsturm‘ – rudbekie
2. skupinové rostliny
Achillea filipendulina ‚Cloth of Gold‘ – řebříček tužebníkový
Buphthalmum salicifolium – volovec vrbolistý
Coreopsis verticillata ‚Grandiflora‘ – krásnoočko přeslenité
Echinacea purpurea ‚Alba‘ – třapatka nachová
70
10
10
30
20
250
20
20
30
10%
1%
1%
4%
3%
36%
3%
3%
4%
109
16
16
47
31
390
31
31
47
20
3%
31
říjen
září
srpen
vel.
červenec
ks/segment
červen
%
květen
2
duben
ks/100m
1092
březen
700
únor
SMĚS A2 dle Indian Sunset
celkem
125
150
90
70
70
50
70
70
6
Euphorbia polychroma – pryšec mnohobarvý
Helenium ‚Moerheim Beauty‘ – záplevák
Hemerocallis ‚Crimson Pirate‘- denivka
Pennisetum alopecuroides ‚Hameln‘ – dochan psárkovitý
Potentilla ‚Gibson‘s Scarlet‘ – mochna
Sedum ‚Carl‘ – rozchodník
3. půdopokryvné
Alchemilla saxatilis – kontryhel
30
30
20
30
30
20
360
90
4%
4%
3%
4%
4%
3%
51%
13%
47
47
31
47
47
31
562
140
40
80
70
60
60
60
Aster dumosus ‚Kristina‘ – hvězdnice křovitá
90
13%
140
30
Geranium x cantabrigiense ‚Biokovo‘ – kakost
90
13%
140
25
90
4000
500
1500
500
500
500
500
13%
140
6240
780
2340
780
780
780
780
20
Chrysogonum virginianum - chrysogonum
4. cibuloviny
Allium sphaerocephalon – česnek kulatohlavý
Crocus chrysanthus ‚E. P. Bowles‘ – šafrán zlatý
Narcissus cyclamineus ‚Jetfire‘ – narcis bramboříkovitý
Tulipa kaufmanniana ‚Abra‘ – tulipán Kaufmannův
Tulipa praestans – tulipán vznešený
Tulipa ‚Van Eijk‘ - tulipán
30
70
10
25
40
40
60
5. putující rostliny
Gaura lindheimerii – gaura Lindhemerova
20
3%
31
10
1%
16
20/85
Penstemon ´Husker Red Strain´ - dračík
10
1%
16
70
6. výsevy
Eschscholzia caespitosa ‚Milk Maid‘ – sluncovka
Eschscholzia californica – sluncovka kalifornská
Sanvitalia procumbens ‚Irish Eyes‘ – vitálka položená
Směs A2 je navržena ve 1 segmentu.
7
navržené výsadby stromů
druhová skladba/počet kusů/druh výpěstku
Sophora japonica- jerlín japonský
celkem
9ks
typ výpěstku
alejový strom se zemním balem min. Ø 800mm, vel. 20-25
výška nasazení koruny min. 2,2 m
pěstební tvar
kmenný tvar stromu
.
8
realizace v ulici Kostelní
Vzhledem k náchylnosti mladých rostlin, byl záhon opatřen dočasným
ohrazením, které má zamezit volnému pohybu chodců a pejskařů.
Stav před realizací. Srpen 2009.
Stav těsně po realizaci. Listopad
2009.
Březen 2010. Rozkvétá
šafrán (Crocus chrysanthus
‚E. P. Bowles‘ ).
9

Podobné dokumenty

Informační panel ke stažení v PDF formátu

Informační panel ke stažení v PDF formátu Mák východní (Papaver orientale ‘Prinzessin Victoria Luise’) Hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) Volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium) Krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata ‘Zagr...

Více

Asociační pravidla

Asociační pravidla 1.1. pokud Combp a Combq se shodují v k-2 kategoriích přidej Combp ∧ Combq do Ck 2. pro každou kombinaci Comb z Ck 2.1. pokud některá z jejich podkombinací délky k-1 není obsažena v Lk-1 odstraň Co...

Více

Priloha c.2 soupis rostlin

Priloha c.2 soupis rostlin Spiraea japonica 'Little Princess' tavolník japonský, vel. 20-30 cm

Více

Trávy - Jena

Trávy - Jena Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'

Více

Aktuální ceník trvalek podzim 2008 - Čtyřlístek

Aktuální ceník trvalek podzim 2008 - Čtyřlístek Trollius chinensis G.Queen Veronica spic. Blue Carpet Lythrum Kyprej

Více

studie Inovace sortimentu trvalek

studie Inovace sortimentu trvalek ploch, kde vytvářejí přírodní harmonii a rozmanitost. Rozkvetlá louka je jedním z nejkrásnějších rostlinných společenství české krajiny. Zastoupení většího počtu druhů rostlin je předpokladem pro s...

Více

tulipány - LukonBulbs

tulipány - LukonBulbs variety. Botanická skupina tulipánů se nemusí po odkvětu vyjímat ze země a mohou se tudíž pěstovat na jednom místě více let, zahradní skupina tulipánů je pro tento způsob méně vhodná, i když mnozí ...

Více

Podzim - Zahradnictví Dvořák a syn

Podzim - Zahradnictví Dvořák a syn 10-20 cm podle její velikosti (v těžších půdách o něco mělčeji). Na jaře vytvoří česnek přízemní listovou růžici, ze které vyrůstá v červnu či červenci stvol s květenstvím. Nejčastěji kulovité květ...

Více