Návod k použití CZ

Komentáře

Transkript

Návod k použití CZ
KRYOSAUNA (KRYOKOMORA)
CRYO JETT KS
NÁVOD K OBSLUZE
Jett Cosmetics
Compex, spol. s r.o.
Palackého třída 105, 612 00 Brno, Česká Republika
Obsah
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE .....................................................................................................3
2. POPIS A KONCEPCE ZAŘÍZENÍ .............................................................................................6
3. TECHNICKÉ ÚDAJE .................................................................................................................8
4. ZNAČENÍ ....................................................................................................................................8
5. PŘEDCHLAZENÍ, PROCEDURA A PROVOZ ZAŘÍZENÍ .....................................................9
6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ....................................................................................................17
7. ÚDRŽBA ...................................................................................................................................17
8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH ..................................................................................................18
9. POUŽÍVÁNÍ POČÍTADLA ......................................................................................................20
10. BALENÍ...................................................................................................................................20
11. SKLADOVÁNÍ .......................................................................................................................20
12. PŘEPRAVA .............................................................................................................................20
13. ZÁRUKA VÝROBCE .............................................................................................................21
14. CERTIFIKÁT O PŘEVZETÍ VÝROBKU ..............................................................................22
PRO KRYOSAUNU (KRYOKOMORU) CRYO JETT KS .........................................................22
ČÍSLO: ...............................................................................................................................................22
15. VYHLÁŠENÍ O SHODĚ ........................................................................................................23
Strana 2 z 23
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tento Návod k obsluze obsahuje popis kryosauny (kryokomory) Cryo JE TT KS (dále nazý vaná jak o
„zařízení“), principy jejího fungování, její technickou charakteristiku a příručku pro uživatele. V průběhu
montáže a už ívání zařízení musí uživatelé dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a bezpečnostní
pravidla pro zacházení s tekutým dusíkem a dodržovat předpisy v souladu s pravidly země, kde se
terapie chladem – kryoterapie provozuje.
Chladící zařízení je navrženo pro kryoterapii, starostlivost o tělo a pokožku, otužování – zlepšení kondic e
a jeho energizace. Je určeno k používání v salonech krásy, ve sportovních a fitness centrech,
rekreačních objektech, sanatoriích, doma a podobně.
Kryogenní zařízení nemá být považován za lékařské zařízení, a proto se na něj nevztahují
požadavky směrnice 93/42/EEC.
POZOR! Návod k obsluze by měl být koncovému uživateli doručen společně se zařízením.
Přečtěte si prosím pozorně tento manuál, než začnete zařízení provozovat. Můžete zde najít důležité
informac e týkající se bezpečnosti, provoz ování zaříz ení a jeho údržby a také popis všech provozovac ích
procedur. Tento návod pros ím ponec hejte v blízkosti místa provozování produktu, aby mohl být kdyk oliv
znovu použit.
Varování zmíněná v návodu jsou zaměřená na zajištění bez pečnosti provozu zařízení, provozování
kryoterapie, terapie chladem.
Pokud je zařízení předmětem opětovného prodeje, nebo je předáno jinému vlastníkovi a/nebo je
přemísťováno, zabezpečte, aby byl návod převezen spolu se zařízením a mohl tak být použit novým
vlastníkem. Taktéž o této skutečnosti uvědomte výrobce/distributora, aby na demontáž zařízení mohl
ohlížet autorizovaný zástupce.
Pokud je zařízení předmětem demolice, součástky zařízení, které by mohly být potenciálně nebezpečné,
by měli být recyklované podle ustanovení národní environmentální legislativy.
Rozloha provoz ovací místnosti pro zařízení by měla mít přinejmenš ím 9 metrů čtverečních a měla by být
vy bavena šatnou. Ro stěny a strop dané místnosti neexistují žádné speciální požadavky, takže mohou
být dekorovány tapet ou anebo jinými materiály. Je vš ak doporučeno použ ívat kachlíky, aby se předešlo
zvyšování úrovně hluku. Šířka dveřních rámů by měla být alespoň 750mm. Speciální ot vor s průměrem
130 mm by se měl nacház et na některé ze stěn, v okně, nebo na stropě. Tento ot vor by měl být využit pro
umístění aluminiové roury určené pro vypouštění použitých dusíkových plynů a vlhkosti z kryosauny
v procese sušení.
Z bezpečnostních důvodů je lepš í obstarat sací a výfukovou ventilaci nebo klimatizaci v místnosti. Další
možností je instalace kyslíkového senzoru (Dreager pac. 5500).
Odpadový systém a potrubí pro dodávk u vody jsou volitelné. Požadavky elektrické sítě – SP 220-230 V,
50-60 Hz, jistič C16. Zástrčka by měla být dostatečně uzemněna.
POZOR! Před použitím zařízení nebo před začátkem jakékoliv technické údržby si prosím přečtěte tento
manuál. Provoz ovat zařízení a starat se o jeho údržbu může pouz e k valifikovaný personál (vyškolený
výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem).
POZOR! Před jakoukoliv údržbou nebo opravou musí být zařízení odpojeno z elektrické sítě.
POZOR! Porušení bezpečnostních pravidel během provozu může vést k nehodám.
Strana 3 z 23
1.2. Kryosauna (kryokomora) KS: Kryoterapia - terapie chladem
Kryosauna je opakem běžné sauny, s teplotami v rozmezí -120 až -170 ˚ С. Pocit v ní je však pohodlnější
než koupání v studené vodě, protože vzduch je špatný vodič. Další výhodou otevřené kryosauny,
kryokabiny je, že pacient je zdvižen na pohyblivé podlaze tak aby bol v chladném plynu jen do výšky
ramen. Tak se může cítit pohodlně díky bezproblémovému dýchání a nepřetržitým kontaktem s
ošetřujícím personálem.
Teplota v kryosauně klesá na -170 ˚ v průběhu prvních 30 sekund a potom zůstává stabilní, procedura
trvá 60 až 180 sekund. Za normálních okolností se procedura opakuje 10 až 20 krát, podle toho jak je
doporučeno. V průběhu prvních 60 sekund teplota kůže klesne na 0 ˚ С, ale potom v důsledku zvýšení
periferního prokrvení má její teplota až 35 ˚ С (normální teplota kůže je 32,5 ° С). Vnitřní tělesná teplota
zůstává beze změny. Kompenzační nárůst teploty je následně udržovaný po dobu 1,5 až 3 hodiny.
Chlad v k ryosauně přirozeně stimuluje imunitní systém, což má za následek revizi všech vnitřních orgánů,
upravuje endokrinní profil a metabolizmus, a dodává energii do těla, následkem čehož dochází k
uvolňování endorfinů (hormonů štěstí). Kryosauna zlepšuje mikrocirkulaci, optimalizuje metabolické
procesy, zlepšuje kožný turgor – tlak pletiv a tkaniv těla, výrazně zlepšuje vzhled pokožky.
V závislosti na hmotnosti pacient ztratí v průběhu jedné procedury nejméně 1000 kcal. V některých
případech pacienti zhubli od 7 do 10 kg po absolvování 20-30 procedur.
Kryoterapie – terapie chladem nabízí:
- nabuzení, tréning všech systémů těla
- široký rozsah použití pro terapeutické účely v medicinských oblastech: revmatologie a vertebroartrologie,
dermatologie, neurologie, ortopedie a traumatologie, sexuologie a urologie, gynekologie, endokrinologie,
gastroenterologie, pneumologie, kardiologie
- efektivní způsob odstraněni stresu
- energizující a vitalizující způsob jak se udržet v dobré náladě
- zpevňující efekt - jedna série sezení kryoterapie odpovídá 3-4 rokům intenzívního cvičení, zpevňovaní
těla a otužovaní
- rychlý a pohodlný způsob pro kontrolu váhy, zpevněni kůže, prevenci proti celulitidě
- omlazení těla, prevence stárnuti, účinek proti vráskám
- posilnění a ošetření vlasů a nehtů
- přirozená obnovu buněk v tele
- posilňovaní a rehabilitaci imunitního systému
- prevenci proti celé řadě chorob
- rychlá a účinná rehabilitace po chorobě anebo operaci
Celotělová kryoterapie, kryosauna (kryokomora) KS
Lidé využívají léčivou moc chladu už dlouhou dobu na zmírnění bolesti a zápalu, k zlepšení zdraví,
zpevnění a oživení těla a jako prevence proti chorobám.
Před více než sto lety německý vědec, farář Sebastian Kneip skočil do ledové vody Dunaje, aby tak
vyléčil svoji tuberkulózu a ukázalo se, že aj nejzávažnější onemocnění možno překonat stimulováním těla
a aktivováním samoléčebných procesů v těle. Později tento muž zdokonalil systém stimulace organizmu
chlazením, který se stále používá v moderní medicíně.
Vzhledem k pokrokům v této oblasti, už dnes umíme vytvořit podmínky a teploty, které jsou daleko
efektivnější než v začátcích tohoto objevu.
V roku 1970 japonský profesor Tosimo Yamauchi vyvinul novou metodu léčby při velmi nízkých teplotách
(až -180 ˚ С). Výsledky jeho práce mluví samy za sebe: v průběhu 10 let na své klinice uzdravil víc než
2000 pacientů s revmatickými onemocněními v pokročilém stádiu. Téměř 80% z nich se zbavilo bolesti
a vrátili se do normálního života.
Prvý krát Yamauchi prezentoval zprávu o svojí metodě v roku 1979 na revmatickém kongresu ve
Wiesbadene. Pragmatičtí Němci rychle pochopili logiku a klinický smysl myšlenky, jejich následný podíl
Strana 4 z 23
ve vývoji terapie chladem je nezpochybnitelný. A tak v roce 1984 na klinice profesora Reinharda Frickeho,
začal pracovat první kryoterapeutický modul se 100 procedurami denně. V současné době v západní
Evropě pracuje více než 400 kryoterapeutických center, kde tyto uzdravující procedury mohou podstoupit
milióny lidí.
Lékařský účinek všeobecné kryoterapie vzduchem je stanovený nejen minimální teplotou vzduchu v
prostoru, místem kde se uplatňuje kryoterapie, ale také rychlostí klesání a vhodného střídaní teplot.
1.3Hlavní indikace pro terapii chladem
Revmatologie
- revma a revmatické onemocnění mäkkých tkaniv, osteochondróza a další patologické změny v páteři,
kolagenové poruchy, spondylitidy
Hepatologie
- chronická auto imunitní hepatitida, chronická virová hepatitida, cirhózy v náhradní fáze
Neurologie
- neurózy, migrény, poruchy spánku, radiculitis
Kosmetologie
- zpevněni kůže, kontrola celulitidy, všeobecné omlazení organizmu a prevence, zpomalení stárnuti,
zvýšeni metabolických procesů v kůži, účinek proti vráskám, posilněni a ošetření vlasů a nehtů, léčba
kožních vad
Sexuologie a urologie
- léčba impotence, posilnění potence a libida, obnova a zlepšení merkantilní funkce, léčba poruch
psycho-emocionální a funkční stav obnovy
Gynekologie
- předmenstruační syndrom, klimakterický syndrom
Endokrinologie
- obezita, endokrinní a imunitní poruchy
Pneumologie
- chronická bronchitida, včetně obstrukční, poruchy průdušnice
Kardiologie
- prevence kardiovaskulárních chorob, vegetovaskulární poruchy
Dermatologie
- dermatitida, atopický ekzém, ekzém, psoriáza
Ortopedie a traumatologie
- v pooperačním období
Sportovní medicína
- léčba a rehabilitace při akutních a chronických sportovních úrazech, zvyšování a zachování co nejvyšší
atletické formy
Výkonné posilnění zdravotného stavu
- prevence proti nachladnutí a katarálním onemocněním, prevence proti stresu a jeho důsledků
(nespavost, deprese, poruchy chuti do jedla), zvýšení imunity, nabuzení metabolizmu
1.4. Všeobecné kontraindikace Kryoterapie
- všeobecně špatný a vážný stav pacienta
- dekompenzace chronických kardiovaskulárních chorob
- akutní infarkt myokardu, v rehabilitačním období po infarkte
- mozková mrtvice
- etapa ІІ esenciální hypertenze (АP> 180/100 mm Hg)
- etapa ІІ srdcové nedostatečnosti
- nepříznivý srdcový tep a poruchy oběhu
- horečka
- plicní tuberkulóza v aktivní formě
- zhoubné nádorové bujení
- krvácení diatéza
- hysterická neuróza
- individuální nesnášenlivost chladu
- těhotenství
- věk do 10 let.
Strana 5 z 23
2. POPIS A KONCEPCE ZAŘÍZENÍ
2.1.
Určení zařízení
Kryogenní zařízení kry osauna (kry okomora) KS je určeno ke kryoterapii - terapie chladem, starostlivost o
tělo a pokožku, otužování – zlepšení kondice těla a jeho energizování, atd.
2.2. Součástky zařízení
Zařízení je strukturováno jako monoblok, sestavené na místě a skládající se z následujících jednot ek:
kabina pro klienta, zařízení na přípravu plynu, elektrický kabinet, atd.
Dané jednotky mají být sestaveny na společné platformě a spojeny upevňovac ími šrouby. Těsnění
zabezpečuje hermetické uzavření kanálů vedoucích ze zařízení na přepravu plynu do kabiny a zpět.
POZOR! V případě selhání těsnění si přečtěte kapitolu “Bezpečnostní opatření”.
2.2.1. Kabina pro klienta
Kabina je určena k poskytnutí okamžitého chlazení kůže pomoc í výparů kapalného dusíku, které
mají velmi nízkou teplotu. Kabina je sama o sobě tepelně izolovaná válcová konstrukce s dvířkami pro
klienta na vstup a výstup. Kabina je vybavena systémem kanálů k průtoku plynného dusíku.
V horní části má kabina ot vor pro recirkulaci směsi vzduchu a dusíku, který je spojený pomoc í kanálu so
zařízením na přípravu plynu. Další ot vor slouží k vypuštění nadbytečných dusíkových par, aby se
zabránilo jejich přetečení přes
horní řez kabiny. Spodní
část kabiny
je
vy bavená ventilačním ot vorem, který je pokrytý ochranným štítem, který zajišťuje odsun dusíkových par
z kabiny na konci používání v průběhu ventilační fáze, kdy výtah s klientem sjede dolů.
Kabina je vybavena elektricky ovládaným výtahem pro nastavení polohy osoby vevnitř kabiny tak, aby
jeho ramena byly na jedné úrovni s horním řezem kabiny.
POZOR! Přímý kontakt klienta a tek utého dus íku vevnitř k abiny je abs olutně nemožný samot nou
konstrukcí zařízení.
2.2.2. Zařízení na přípravu plynu
Zařízení na přípravu plynu (tekutého dusík u) zabezpečuje dodávku a obnovení ply nného dusík u
cirkulujícího v kabině, stejně tak jako i jeho úplný odsun z kabiny po skončení používaní.
Zařízení na přípravu plynu obsahuje krátkodobý výměník tepla otevřeného typu, který dodává plynný
dusík do kabiny. Ochlazení na teplotu 130 - 170 °С je zabezpečené za pomoci odpařovaní tek utého
dusíku.
POZOR! Je přísně zakázané otevírat krytí zařízení na přípravu plynu, pokud je zařízení v provozu!
2.2.3. Kryogenní nádoba
Kryogenní nádoba je určena na skladování a doplnění zařízení tekutým dusíkem. Obvykle sada obsahuje
dvě Dewarovy nádoby 40+40L a jeden přepravní vozík na kolečkách.
POZOR! Obsluhujíc í pers onál by měl dodržovat bezpečnostní pož adavky týkající se skladování
a použ ívaní tekutého dusíku, které jsou všeobecně stanoveny. V průběhu zacházení s Dewarovými
nádobami je přísně zakázán střet tekutého dusíku s odhalenou lidskou pokožkou.
2.2.4. Systém umělé ventilace v horní časti kabiny pro klienta
Plynný dusík obsahuje velmi málo kyslíku, proto by plocha jeho kontaktu s tělem měla být omezená.
Ochrana před hypoxií je zabezpeč ená umělou ventilací v horní části kabiny. Přívodové zařízení
ventilačního systému je nainstalované v horní časti kabiny za ochranným štítem.
Strana 6 z 23
Výtah reguluje pozici klienta vevnitř kabiny, tak aby byl vršek jeho ramen srovnaný s horním řezem
kabiny a aby jeho hlava zůstala vždy nad úrovní ply nného dusíku zaplňujíc ího kabinu. Kromě toho je
v horní časti kabiny další ventilač ní ot vor, který zabraňuje proniknutí plynného dusíku do místnosti přes
horní řez kabiny.
POZOR! V průběhu práce s plynným dusíkem jsou jeho výpary smíšené se vzduchem v části, kde se
nacház í obsluhujíc í pers onál, což vede k úbytku obsahu kyslíku v okolitém vzduchu, což může následně
způsobit nedostatek kyslíku pro operátora. Právě proto by dveře do kabiny neměly být otevřené (pouze
pokud je to absolutně nevy hnutné) předtím, než se provoz ukončí. Doporučuje se zabezpečit umělou
ventilaci v místnosti, aby se zajistil odsun výparů dusíku v anebo aby se místnost po každé terapii
provětrala.
2.2.5. Tekutý dusík
Všechen tekutý dusík použitý jako chladivo má být uskladněný, přepravovaný a má se s ním Zacházet
v souladu s místními a národními pravidly v oblasti, kde se zařízení nachází.
Tekutý dus ík je tekutý plyn vařící při nízkých teplotác h, bezbarvý a bez zápac hu, s bodem varu při 195.79°C. Dus ík sám o sobě není ani toxický, ani výbušný. V plynné formě se nacház í v atmos férickém
vzduchu.
Hlavní rizika při práci s tekutým dusíkem jsou asociované s jeho nízkou teplotou a faktem, že při jeho
odpařování vznikne značné množst ví plynného dus íku. Tento plyn, pokud je mu umožněno uniknout do
okolitého vz duchu v uzavřeném prostoru, může způsobit úbytek obsahu kyslíku ve vzduchu až do bodu,
kdy znemožní normální dýchání a způsobí váž né pot íže a dokonce až smrt. Pokud obsah kyslíku
v okolitém vzduc hu klesne z 21% na 6%, ztráta vědomí může nastat bez Jakýchkoliv předchozíc h
příznaků. Proto je odporučeno zajistit řádnou ventilaci v provozní místnosti pro případ náhlého únik u
dusíkových výparů.
2.2.6. Celkové rozměry a váha součástek
Č.
Rozměry v mm,
ne víc než
Šířka
Výška
Délka
770
1750
770
600
2185
1285
240
800
350
520
320
550
Popis
1
2
3
4
Kabina pro klienta
Zařízení na přípravu plynu
Elektrický panel
Schod
Tabulka 1
Váha, kg, ne
víc než
120
200
30
10
2.2.7. Sada zásilky
Tabulka 2
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
Platforma s pohonnou
jednotkou
Zařízení na přípravu plynu
Kabina pro klienta
Dveře do kabiny
Elektrický kabinet
Schod
Kryogenní nádoba
Výfuková roura
Vybavení a náhradní díly
Návod na obsluhu
Počet
Poznámky
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Další nádoby dostupné za příplatek
POZOR! Na základě kupní Smlouvy, může zásilka obsahovat Návod na Obsluhu v angličtině. Soft ware
a Všechno značení v zařízení je taktéž v jazyku stanoveném kupnou smlouvou.
Strana 7 z 23
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
3.1. Spotřeba, provozní teplota a charakteristiky výtahu
Teplota v kabině pro klienta během provozu je od mínus 130 °С do mínus 170° С.
Provozní podmínky (od mínus 5 do mínus 60°С) jsou dosaženy za méně než 30 sek.
Spotřeba tekutého dusíku na jeden provoz – ne víc než 3 kg.
Spotřeba tekutého dusíku na prvotní ochlaz ení zaříz ení na mínus 60°С - mínus 100°С - ne více než 3.5
kg.
Spotřeba energie - ne více než 1,5 kW.
Napětí – 220-230 V
Frekvence sítě– 50/60 Hz.
Výtah zvedne klienta do výšky ne menší než 30 cm.
Maximální váha zvednutelná výtahem – do 120 kg.
Akustický tlak – méně než 70 dBa.
3.2. Životnost a provozní podmínky
Zařízení dokáže pracovat nepřetržitě bez potřeby režimu sušení max. 120 minut.
Životnost zařízení je 10 let od data výroby.
Pro řádné fungování vevnitř zařízení vyžaduje následující podmínky:

okolitá teplota

relativní vlhkost

klimatizace a ventilace s cirkulujícím vzduchem (přívod i výfuk)
(15...24)°С;
(30...50)%;
3.3. Třída prostředí a úroveň ochrany
Třída prostředí zařízení - N.
Zařízení je vyrobeno s úrovní ochrany IP54.
4. ZNAČENÍ
4.1. Označení zařízení je na štítku (viz Obr.2), upevněné na elektrickém kabinetu u automatického jističe.
Štítek obsahuje následující informaci:

Typ zařízení – kryosauna (kryokomora) KS

Chladivo – tekutý dusík;
 Napětí;
 Frekvence sítě;
 Spotřeba energie;
 IP úroveň ochrany;
 Rok výroby:
Strana 8 z 23
 Sériové číslo;
 Krajina původu;
 CE značka
Výrobce
Jett Cosmetics
Kryogenní zařízení Kryosauna (kryokomora)
CryoJETT KS
~ 230 V 50 Hz; třída І
Spotřeba energie
1.5 kW
Úroveň ochrany
ІР 54
Chladivo
tekutý dusík
Rok výroby
Sériové číslo
2012
1015
Made in Slovakia
Obr. 2. Štítek .
4.2
Ochranná známka výrobce je umístěná na čelo zařízení na přípravu plynu.
5. PŘEDCHLAZENÍ, PROCEDURA A PROVOZ ZAŘÍZENÍ
Montáž/demontáž, nastavení a začáteční startování zařízení by měla být realizována pouze
autorizovaným zástupcem Výrobce/Distributora.
5.1. Pořadí montáže
Montáž zařízení by měla být vykonaná v souladu s instrukcemi dále v texte.
POZOR! Nesprávná montáž může způsobit zranění a škody. Výrobce nenese zodpovědnost za takovéto
škody.
Zařízení dodané Zákazníkovi běžné sestává z 3 částí (4 části u Premium-Lux model s nákladním autem
anebo Standard model balení na přepravu letadlem) obsahujících 6 bloků, které jsou sestaveny na místě:
- platforma (základna) s pohonnou jednotkou;
- zařízení na přípravu plynu;
- kabina pro klienta;
- dveře do kabiny;
- elektrický kabinet;
- schod.
Strana 9 z 23
Montáž začne přípravou místa na instalaci kryo kabiny. Povrch by měl být plochý, rovný, s náklonem ne
větším než 0.5% (5 mm na 1m délky).
POŘADÍ MONTÁŽE
1. Po připravení místa je platforma namontovaná a zarovnaná tak, jak to je ukázáno níže (viz Poz. Č. 1);
2. Zařízení na přípravu plynu má byť namontováno na vyšší část platformy a upevněno 4 šrouby М10х22
(viz Poz. Č. 2);
3. Kabina pro klienta se namontuje na nižší část platformy a upevní se pomocí:
- 3 šrouby М10 х 60 k zařízení na přípravu plynu;
- 3 šrouby М10 х 40 k platformě (viz Poz. Č. 3);
4. Dveře jsou namontovány do s vých pantů. Prosím zkontrolujte těsnost (dveří) a zarovnejte, pokud je to
potřeba (viz Poz. Č. 4);
5. Elektrický kabinet je připevněný ke kabině šrouby М6х60 (6 ks). Následně je klínový řemen s částí A
I=600 mm připevněný vevnitř kabinetu a řádně napnutý. (viz Poz. Č. 5);
6. Nastavte schod do kabiny (viz Poz. Č. 6).
7. Zašroubujte měchy na místo (viz Poz. Č. 7)
Strana 10 z 23
5.2 Startování – prvý test.
Po dokončení montáže zařízení, uvedení do provozu proběhne následovně:
- zapojeni elektrických zařízení;
- uzemnění (pokud je to potřebné);
- testování napnutí klínových řemenů (řemeny by se měly ohnout aspoň o 1.5 cm);
- montáž vzduchové trubice (vlnitá trubice) na odsun výfukových dusíkových plynů;
- zkušební spuštění a kontrola výkonnosti všech mechanizmů bez zatížení (bez dusíku);
- příprava a instalace nádoby s tekutým dusíkem;
- kontrola provozuschopnosti zařízení a jeho zkušební spuštěni s tekutým dusíkem.
POZOR! Nesprávné uzemnění anebo jeho absence mohou způsobit riziko vážného zraněni anebo smrti.
Všechny montážní a instalační práce by měly být vykonané trénovaným a k valifikovaným personálem
(zaučený Výrobcem/Distributorem ). Zařízení by mělo být připojeno do s ítí v souladu s platnými národními
a lokálními regulacemi pro bezpečnost spotřebitelů.
POZOR! Jakékoliv porušení předstartovac ích a nastavovacích instrukcí může být nebez pečné pro lidský
život a může taktéž způsobit škody na zařízení a jiných přístrojích.
5.3.
Provoz zařízení
POZOR! Některé části zařízení jsou pod napětím, které je nebezpečné pro lidský život!
5.3.1. Provozní režimy
Zařízení funguje ve dvou základních režimech: «Provoz» and «Sušení».
Režim «P rovoz» slouží na výkon všech stáží t echnologického cyklu krom za krokem. Poz ůstává z 4
podrežimů:
А – Doplňování. Zaříz ení je zapnuté, přívodovou trubku dejte do horní pozice. Otevřete dveře v
základně a zasuňte Dewarovu nádobu s Kolečkovým podvozkem bez vršku na sudě tak moc, jak
to půjde (vymez ení vevnitř zajistí správnou pozici). Zkontrolujte zarovnaní ot voru nádoby s měchy
a stiskněte tlačítko na ovládac ím panelu, aby se zasunula přívodová trubice. Proces doplňování je
hotový. V pod-režime “Doplňování” jsou přemístěny asi 4 kg tekutého dusíku z kryogenické
nádoby do zařízení na přípravu plynu.
B – Dodávání. Dodávání tekutého dusíku do výparník u, kde je konvertovaný do plynné formy
a přes míchací systém, kde jsou výpary smíchané se vz duchem a přivedené do kabiny pro klienta.
V pod-režimu “Dodávání” je kabina zaplněná plynným dusíkem. Plynný dusík plyne dolů do nižších
částí kabiny, zaměňuje vz duch a do 20-30 sek. dosahuje úrovně recirk ulačního kanálu. Přes tento
kanál je částečně extrahovaný do zařízení na přípravu plynu a zbytek výparů je ventilátorem
odsunutý z kabiny přes otvor v nižší části kabiny.
C – Odčerpávání. Odčerpávání vy puštěných dusíkových výparů z kabiny na ulici pomoc í pružného
potrubí po provozu.
D – Pauza. Pod-režim “Pauza” je stav zařízení v intervalech mezi provozy, to znamená období po
skončení jednoho provozu a před začátkem dalš ího nebo krátkodobé odstavení. Během těchto
období funguje jen výfukový ventilátor, který dostává ven vypuštěné výpary tekutého dusík u.
Doporučená délka pod-režimu “Pauza” - 5 minut.
5.3.2. Ovládací režimy
Zařízení může být ovládáno v aut omatick ém režimu a poloautomatick ém (manuálním) režimu z
ovládacího panelu (viz Obr. 3). Současný režim je zobrazený na obrazovce v sekci 5.
Strana 11 z 23
1.
ZOBRAZUJE TEPLOTU V KABINĚ
2.
ZOBRAZUJE PŘÍSUN DUSÍKU – ČAS PAUZY
3. ZOBRAZUJE ČAS PROCEDURY NEBO ČAS ZBÝVAJÍCÍ DO
KONCE AKTUÁLNÍHO PROCESU
4.
ZOBRAZUJE SYSTÉMOVÉ ZPRÁVY
5.
ZOBRAZUJE OVLÁDACÍ REŽIM (AUTOMATICKÝ NEBO
MANUÁLNÍ)
6.
ZAPNI ZAŘÍZENÍ
7.
ZASTAV
8.
ÚDRŽBA
9.
VYPNI ZAŘÍZENÍ
10. ZPUSŤ
11. POSUŇ
(POSUVNOU PODLAHU KABINY) NAHORU
12. TRUBICA NAHORU
13. PRODULŽ ČAS PROCEDURY
14. PRIMÁRNÍ CHLAZENÍ ZAŘÍZENÍ
15. POSUŇ (POSUVNOU PODLAHU KABINY) DOLŮ
16. TRUBICE DOLŮ
17. ZKRAŤ ČAS PROCEDURY
18. SUŠENÍ
19. PRODLUŽ ČAS PŘÍSUNU DUSÍKU
20. PRODLUŽ PAUZU MEZI PŘÍSUNY DUSÍKU
21. PRODLUŽ ČAS VENTILACE PO PROCEDUŘE
22. PAMĚŤ
23. ZKRAŤ ČAS PŘÍSUNU DUSÍKU
24. ZKRAŤ PAUZU MEZI PŘÍSUNY DUSÍKU
25. ZKRAŤ ČAS VENTILACE PO PROCEDUŘE
26.
Obr.3. Ovládací panel
V automatickém režimu je teplota v kabině regulovaná v rámci nastavených limitů automaticky. V
manuálním režimu jsou změny teploty řízené operátorem.
Změna režimu:
Strana 12 z 23
1) Abyste změnili režim, stiskněte tlačítko SERVICE.
2) Abyste přepnuli z automatického režimu do manuálního, anebo
naopak, stiskněte tlačítko 0.
3) Abyste opustili Service menu, stiskněte tlačítko SERVICE.
4) Stiskněte tlačítko MEMORY, pokud potřebujete uložit změny
pro další provozy.
Abyste změnili horní a dolní teplotní hranici v automatickém režimu, opakujte krok 1.
Strana 13 z 23
5) Abyste vložili heslo v Service menu, stiskněte tlačítko 8.
6) Zadejte heslo: 4361
7) Parametry automatického režimu mohou být změněny
tlačítkem 9.
8) Horní teplotní hranice se mění tlačítky 2 (zvýšit) a 5 (snížit)
Strana 14 z 23
9) Dolní teplotní hranice se mění tlačítky 1 (zvýšit) a 4 (snížit)
10) Abyste opustili Service menu stiskněte tlačítko SERVICE.
Stiskněte tlačítko MEMORY, pokud potřebujete uložit změny pro další provozy.
.
5.3.3. Pořadí doplňování zařízení tekutým dusíkem
1. Připojte zařízení k 230V 50Hz zdroji energie. Použijte jen ŘÁDNĚ UZEMNĚNOU přípojku.
2. Abyste dodali elektrickou energii, dejte «Power» vypínač na pravé straně zařízení do horní polohy;
stiskněte červené tlač ítko (6) ON na ovládacím panelu. Zat ímco se ovládací panel spouští, spustí se i
ventilátor, který odsouvá výpary z tekutého dusíku.
3. Zdvihněte přívodovou trubici stiskem tlačítka (12) na ovládac ím panelu. Přívodová trubice může být v
horní poloze pouze po dobu umísťování kryogenní nádoby, ne více než 4 minuty.
Umístěte kryogenní nádobu (bez uzávěru a na správné mí sto aby mohla roura vniknout do
sudu, pokud ne, může dojít k trvalému poškození motoru zařízení) s tekutým dusíkem do
doplňovac ího oddělení (do spodní části kryosauny/kryokomory) stiskněte tlačítko (16) na ovládacím panelu.
V případě, že trubka je už ve správné poloze v sudu, na displeji se objeví Ready Auto.
4.
5.3.4. Začátek provozu kryoterapie/terapie chladem
7A. V manuálním režimu:
Stiskněte tlačítko (14), aby se začalo přípravné ochlazování. Pokud bylo zařízení (kryosauna/kryokomora)
nečinné během doby delší než 1 hodina, opakujte přípravné ochlazování znova.
7B. V automatickém režimu:
Přípravné ochlazování v tomto případě není potřebné, pracovní teplota bude dosažena během prvního
provozu. Pokračujte proto dalším krokem.
8. Stiskem tlačítek (+) anebo (-), (13) anebo (17) nastavt e plánovanou dobu provoz u, která bude
zobrazená na monitoru (3).
9. Poproste klienta, aby vstoupil do kabiny.
10. Stiskem tlačítek ↑ anebo ↓, (11) anebo (15), které se nacház ejí na ovládacím panelu, upravte výšku
posuvné podlahy tak, aby klientova ramena byla na jedné úrovni s horním řezem kabiny.
11. Stiskněte tlačítko «START» (10) na ovládacím panelu.
Operátor by měl udržovat verbální kontakt s klientem během celé terapie!
12 Po ukončení terapie, poproste klienta, aby vystoupil ven z kabiny.
13. Pro odstartování další terapie opakujte kroky 8 až 12.
Strana 15 z 23
Provoz může být ukončen kdykoliv stiskem tlačítka “STOP“ (7): jinak skončí automaticky po vypršení
nastaveného času. Na konci provozu se zapne ventilace automaticky.
5.3.5 UKONČENÍ PROVOZU
1. Když se ukončí všec hny terapie v daný den (a po přibližně hodině práce) vyberte kryogenní nádobu
ven z doplňovac ího oddělení a vždy před funkcí sušení, vraťte přívodovou trubici na dusík do dolní
polohy, jinak bude sušeni nefunkční!
2. Stiskněte tlačítko sušení «DRYING» (18), aby začal sušicí režim, který potrvá 60 minut; po uplynutí
tohoto času se funkce vypne automaticky.
3. Stiskněte (a krátce podržte 1-1.5 sek) tlač ítko (9) “OFF”, počkejte, až se monitor ovládac ího panelu
nevypne.
4. Zastavte dodávku energie přepnutím vypínače «POWER» na pravé straně do dolní polohy.
5.3.6 Řízení provozu kryoterapie/terapie chladem
1. Nastavt e z volený čas provoz u na časovači (3) na ovládac ím panelu (dostupné č asy pro k aždý provoz
jsou od 60 do 240 sek.) tlačítky (13) anebo (17).
2. Poproste klienta, aby vstoupil do kabiny a pořádně zavřete dveře.
3. Pokud je to potřebné, změňt e výšku podlahy tlačítky ↑ (11) anebo
klientova ramena byla na jedné úrovni s horním řezem kabiny.
↓ (15) na ovládac ím panelu, tak aby
4. Stiskněte tlačítko (10) «Start» na ovládacím panelu. Zásobovací nádrž zařízení na přípravu plynu bude
automaticky naplněna chladivem a kabina bude zaplněná plynným dusíkem.
5. Teplota v kabině v manuálním režimu je regulovaná upravováním času dodávky tekutého dusíku (tlač ítka
19 a 23) a pauzou mezi dodávkami (tlačítka 20 a 24). Předvolené nastavení – 3 sek. dodávka dusíku, 30
sek. pauza. Pokud je teplota v kabině příliš nízká, po další dodávce stiskněte tlačítko NITROGE N - (23)
jednou. Pokud je teplota stále nízká, prodlužte pauzu mezi dodávkami stlačením tlačítka PAUSE + (20)
jednou nebo dvakrát.
Pokud teplota není dost nízká, po další dodávc e dus íku stiskněte tlačítko NITROGE N + (19) jednou, pokud
je to potřebné, dva nebo tři krát.
V automatickém režimu je teplota regulovaná automaticky, není potřebné, aby operátor zasahoval, pouze
v tom případě, když chce změnit teplotní hranice.
6. Aby se ušetřil dusík, pokud operátor vidí, že 5 nebo 10 sekund předtím, než skončí provoz, nastane dalš í
dodávka dusíku i navzdory tomu, že teplota v kabině je v pořádku, může tuto poslední dodávku zrušit
prodloužením pauzy.
7. Po ukončení provoz u je studený plyn automaticky odčerpaný z klientovy kabiny, zatímco výtah sjede
dolů do původní polohy. Zařízení je připraveno na další provoz.
POZOR! Před začátkem série terapií je doporučeno přes ušit kryosaunu např. ráno a po každé skončené
sérii terapií (a taktéž po přibližně jedné hodině práce) by zařízení mělo být vysušené. Aby sušení bolo
účinné, vyberte ven kryogenní nádobu z doplňovacího oddělení a dejte trubici do dolní polohy, potom
stiskněte tlačítko (18) «Drying» na ovládac ím panelu. Tento režim je automatický a trvá 60 min. Sušení
můžete kdykoli zastavit stiskem tlačítka “S TOP ” (7). Je však doporučeno kabinu řádně vys ušit, aby se
zvýšila životnost zařízení.
Strana 16 z 23
6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
6.1 Bezpečnostní pokyny pro provozování kryosauny – kryokomory KS
Během provozu je důležité sledovat vývoj plnění kabiny plynným dusíkem.
1.
Operátor by měl sledovat stav klienta během celé doby provozu.
2. Operátor je zodpovědný za to, aby se klient nenadýchal plynného dusíku. Činí tak
nastavováním výšky podlahy. Taktéž může přikázat klientovi, aby naklonil hlavu dozadu a vyhnul
se tak stoupajícím výparům (pokud je to potřebné).
3. Aby se předešlo podchlazení dolních končetin, obsluhujíc í personál zajistí, aby klient měl
teplé (pouz e vlněné anebo bavlněné) ponožky anebo polo punč ochy a bavlněné kalhoty. To
stejné platí pro ženské podprsenky. Během provozu by se měl klient pomalu otáčet.
4. Aby se předešlo podchlazení horních končetin, klient zdvihne obě ruky na horní hranici
kabiny (dá je na horní řez kabiny).
5. Neot vírejt e dveře do kabiny předtím, než skončí provoz a plynný dusík je vy puštěný, pouze
pokud je to absolutně nevyhnutné.
6. Pokud je v případě mimořádného otevření kabiny do místnosti vypuštěný plynný dusík, je
vysoko doporučené místnost větrat po dobu 1-2 min.
Obsluhující personál musí dodržovat bezpečnostní pokyny. Zanedbání dodržení pokynů je
považované za porušení pracovní di sciplíny, což může znamenat di sciplinární řízení anebo
zodpovídaní se před zákonem.
6.2 Bezpečnostní pokyny pro zacházení s kryogenními nádobami
1. Ot vor nádoby by měl být zakrytý jen standardní pokrý vkou. Je zakáz áno použ ít pro tento účel jiné
pokrývky anebo zátky.
2. Není povoleno vkládat do nádoby vat ové podložky anebo Jakékoliv jiné doplňky pro kryo terapii.
Nahromadění cizích objektů v nádobě s tekutým dusíkem může vést k zamrznutí uvnitř nádoby
a způsobit její zničení anebo selhání zařízení (kryosauna - kryokomora).
3. Aby se zabránilo nadměrnému odpařování tekutého dusíku z nádoby, by měla být nádoba
uskladněná daleko od ohřívacích zařízení a ne na přímém slunci.
4. Pokud se během provozu na povrc hu nádoby objeví jinovatka a její vrst va se z většuje v důsledku
vy parování tekutého dusíku, může to znamenat stratu vakua. V takovém případě by měl být tekutý
dusík odstraněný z nádoby, nádoba by mala byť zahřátá a sušená po dobu 24 hodin a následně
opravená.
5. Nikdy nedoplňujte tekutý dusík v odtlakované nádobě.
6. POZOR! Vnitřní nádoba (cena 1080 euro!) je zavěšená na ot voru vnějš í nádoby bez jakékoliv
další podpory. Proto neopatrné zacházení s nádobou (nárazy, pády atd.) mohou skončit jejím
zničením.
7. ÚDRŽBA
POZOR! Zařízení je pod 230V napětím!
7.1. Všeobecné údaje
Provoz a údrž ba zařízení je povolena pouze členům personálu, kteří plně rozumějí tomuto manuálu a
obdrželi speciální certifikát od výrobce zařízení Compex, s.r.o. anebo od jeho autorizovaného zástupce.
7.2. Technická údržba
Technická údržba zahrnuje preventivní údržbu a servis, stejně jako eliminaci poruch a selhání, které
mohou nastat během procesu provozu.
Strana 17 z 23
7.2.1. Denní údržba vyžaduje opraš ování – ut íraní vnitřní části kabiny pomocí měkkého hadříku. Posuvná
podlaha by měla být čištěna taktéž každý den. Na odstranění špíny použijte měkký flanelový hadřík
namočený v mýdlovém roztoku. Na odstranění vlhkosti použijte měkký hadřík.
7.2.2. Preventivní údržba zahrnuje inspekci a prověření všech jednotek a sestav zařízení.
POZOR! Před začátkem běžné údržby a servisu by mělo být zařízení vy pojeno ze s ítě. NEDODRˇŽENÍ
TOHOTO POKYNU MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.
7.2.3. 14 měsíců od data výroby by měl být proveden důkladný servis a inspekce přístroje. Toto zahrnuje:
- prověření elektrického vybavení;
- zkontrolování funkčnosti výtahu;
- výměna klínových řemenů zvedacího zařízení;
- namazání otočného mechanizmu výtahu, trubice a zdviháku;
- prověření vzduchotěsnosti měchů a vzduchových trubic;
- prověření funkčnosti trojsměrného ventilu;
POZOR! V případě pohotovostní odstávky elektrické energie v místnosti, kde je nainstalovaná kryosauna
během jejího provozu, prosím postupujte následovně:
1. otevřete kabinu a pusťte klienta ven;
2. Vypněte automatický jistič (nachází se vpravo od ovládacího panelu), vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
3. Počkejte, než se přísun elektrické energie neobnoví. Zapněte zařízení, zdvihněte přívodovou trubici,
vyndejte ven nádobu s tekutým dusíkem, dejte trubici do dolní polohy a aktivujte «DRYING» (sušící)
funkci;
4. Následně může provoz pokračovat jako obvykle.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
8.1. Seznam pravděpodobných poruch je uveden v Tabulce 1.
Tabuľka 1
Č.
Popis poruchy
Pravděpodobná příčina
Způsoby odstranění
a jej příznaky
1
Když pracuje motor, přívodová
trubice se nezvedá
Klínový řemen je špatně napnutý
Pořádně napněte klínový řemen
2
Když pracuje motor, platforma
se zákazníkem se nezvedá
Klínový řemen je špatně napnutý
Pořádně napněte klínový řemen
3
Pracovní mechanizmy se
nezapínají
Zařízení není v síti anebo je
vypnutý automatický jistič
Vsuňte zástrčku do zásuvky,
přepněte vypínač do horní
polohy.
.
4
Po stlačení červeného tlačítka
(6) na ovládacím panelu se
ovládací panel nezapne
Bez výkonu (energie)
Strana 18 z 23
Otevřete prostor na baterky
(nachází se vevnitř schránky za
ovládacím panelem pod šedým
krytem) a upravte kontakty
anebo vyměňte baterie.
5
6
Teplota v kabině pro klienta
neklesne na předepsané
hodnoty
Nedostatek tekutého dusíku
v Dewarově nádobě anebo
prasknuté mechy
Prodlužte čas plynutí zásoby
dusíku (19) o 1-2 body.
Ovládací panel se nezapne
Bez výkonu (energie)
Zkontrolujte, zda je
“POWER“ vypínač v horní
pozici.
Vyměňte mechy.
POZOR! V případě selhání anebo vážné poruchy by mělo být zařízení vypojeno ze sítě. Nesnažte se
zařízení opravit anebo manipulovat s mechanizmy. Neuposlechnuti výše uvedené výz vy je potenciálně
nebezpečné pro lidský život a může způs obit škodu na zařízení a jiném vy bavení. P rosím kontaktujte
kvalifikované členy personálu, kteří jsou výrobcem autorizováni vykonávat opravy a údržbu.
Strana 19 z 23
9. POUŽÍVÁNÍ POČÍTADLA
1. Stiskněte tlačítko SERVICE (8) na ovládacím panelu;
4. Monitor zobrazí počet vykonaných provozů (Pr=);
6. Abyste resetovali počítadlo, stiskněte číslo 5 a zadejte heslo - čísla 4361;
7. Opakujte krok 1.
10. BALENÍ
9.1 Každá sestavovací jednotka je zabalená do krabice z vlnitého kartónu anebo do lisované lepenky
a umístěná na paletu. Rozměry každého balení (délka, šířka, výška) jsou uvedeny v tabulce 2
Tabulka 2
Šírka Š, mm,
Výška, mm,
Délka L, mm,
ne víc než
ne víc než
ne víc než
1. Kabina
1200
980
2000
2. Výkonný blok (zařízení na
přípravu plynu) + ovládací panel
+ schod
800
1200
1400
3. Základna + 2 Dewarovy
nádoby
800
950
1400
Popis
9.2. Všechny technické a obchodné dokumenty k doručenému zařízení jsou zabalené v PE pytlíku
a umístěné v krabici Č. 2 s elektrickým kabinetem.
11. SKLADOVÁNÍ
10.1 Zařízení by mělo byť uskladněno v obale ve vytápěné a odvětrané místnosti.
Požadavky na skladování zařízení jsou:
- okolitá teplota (15…24)°С;
- relativní vlhkost (30…45)%;
10.2 V sklade by neměly být přítomné škodlivé plyny, kyseliny, alkalické roztoky, které mohou způsobit
rezavění.
10.3 Doba skladování zařízení ve výše uvedených podmínkách by neměla překročit 18 měsíců.
12. PŘEPRAVA
11.1. Zaříz ení může být přepravováno jakýmkoli dopravním prostředkem, okrem otevřené paluby
námořních lodí, v souladu s pravidly určenými pro danou přepravní metodu.
11.2. Umístnění a zabezpečení zabalených jednotek během přepravy by mělo vyloučit jejich nes právné
zařazení a kontakt mezi paletami vevnitř dopravního prostředku.
11.3. Paleta umožňuje nakládání / vykládaní pomocí zdvižných zařízení.
11.4. Prosím vezměte na vědomí, že balíky nemohou být naskládané na sebe, protože součástky
nohou být poškozené, a proto by na přepravu měl být zabezpečený adekvátní prostor.
Strana 20 z 23
13. ZÁRUKA VÝROBCE
vý robce garantuje výkonnost zařízení v s ouladu s technickými charakteristikami specifikovanými
v Certifikáte o převzet í, pod podmínkou, že Zákazník dodržel všechny požadavky týkajíc í se přepravy,
zacházení, montáže, provozování a skladování, které jsou definované zde a v kupních a dodac ích
smlouvách.
Záruč ní doba na zařízení je 6000 procedur anebo 24 měs íců od data pověření uvedeného v Certifikátu
o převzetí, ale ne víc než 25 měsíců od data zásilky Zákazníkovi.
Zařízení by mělo být použ ívané pouze ve specifik ovaných podmínkách a na specifikovaný úč el. Jakékoliv
jiné použiti je považováno za nevyhovujíc í a proto nebezpečné. Jakákoliv zodpovědnost ze strany
Výrobce je podle smlouvy vylouč ena, pokud byla způsobena chybami v provozování anebo jinými
nedodrženími požadavků výrobce.
POZOR! Pokud během záruční doby selže jakákoliv jednotka anebo sestava k vůli chybě Výrobce,
Spotřebitel má nárok na bezplatnou opravu, během které mají být opraveny všechny chyby a také
jednotky anebo sestavy, které selhaly během přepravy anebo provozu mají být vyměněné. Spotřebit el se
zavazuje spolupracovat při odstranění poruchy a okamžitě výrobce informovat (odeslat fotografie, popis
poruchy)
Záruk a vý robce je vyloučená a bezplatný poprodejní servis zařízení nebude vykonaný v následujíc ích
případech:
А) Na zařízení jsou důkazy o nekvalifikovaných, neautorizovaných opravách;
B) Chyba je způsobená změnami v dizajne anebo v schématu el. zapojení, které nejsou odsouhlasené
výrobcem.
C) Objevené chyby jsou způsobené cizími tělesy, hmotou, tekutinami, hmyzem, zvířaty atd., které se
najdou v zařízení.
D) Selhání, nedodržení režimů provozu zařízení popsané v tomto návode.
E) Neodborná demontáž a transfer (přeprava) zařízení do nové lokace.
F) Pokud byly škody způsobené “vyšší“ mocí, tj. výpadek proudu, blesk, požár, záplavy atd.
Záruč ní doba nebude platná v případě, že opětovný prodej, demontáž a přeprava nebyly dohodnuté s
výrobcem, připadne distributorem v dané krajině.
Strana 21 z 23
14. CERTIFIKÁT O PŘEVZETÍ VÝROBKU
PRO KRYOSAUNU (KRYOKOMORU) CRYO JETT KS
ČÍSLO:
Technické údaje:
1. Teplota v kabině pro klienta během provozu je od mínus 130 °С do mínus 170° С.
2. Provozní podmínky sú dosaženy za méně než 30 sek.
3. Spotřeba tekutého dusíku na jeden provoz – ne víc než 3 kg.
4. Spotřeba tekutého dusíku na prvotní ochlazení - ne víc než 3.5 kg.
5. Spotřeba energie – ne víc než 1.5 kW, napětí 230 V, frekvence sítě 50 Hz.
6. Rozměry:
- Délka – ne víc než 1,550 mm;
- Šířka – ne víc než 1,230 mm;
- Výška – ne víc než 2,500 mm.
Zařízení Kryosauna (kryokomora) Cryo JE TT KS, sériové číslo.
, rok výroby 2012, model 2013 , bylo
na tomto místě převzato. Kryosauna je přijat á jako kompletní sada a je v dobrém, provozuschopném
stavu. Členové personálu zodpovědní za servis a provoz zařízení byli poučeni o provozu, údržbě
a hlavních bezpečnostních pokynech na základe Návodu na obsluhu. Zúčastněné strany nemají vůči
sobě další nároky.
Tento certifikát o převzetí byl vydán ve dvou kopiích, jedna kopie pro každou zúčastněnou stranu.
ZA VÝROBCE
V
ZA KUPUJÍCÍHO
dne
Strana 22 z 23
15. VYHLÁŠENÍ O SHODĚ
Compex, s.r.o. tímto vyhlašuje, že OTEV ŘENÁ kryo kabina “Kryosauna (kryokomora) ‘CRYO JE TT KS’”
odpovídá všem příslušným instrukcím, směrnicím a standardům:
Strojová směrnice
98/37/EC
Standard: EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 13732-3:2005
2006/95/ES
Nízko napěťová směrnice
Standard: EN 60335-1: 2002
2004/108/EC
EMC směrnice (elektromagnetická kompatibilita)
Standard: EN 61000-6-3:2001, EN 55014-1:2000, EN 61000-6-1:2001,
EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:1995, EN 61000-4-11:2004, EN 55014-2:1997
VÝROBCE:
Compex, spol.s r.o.
Palackého třída 105, 612 00 Brno, Česká republika
jettcosmetics.cz
Strana 23 z 23

Podobné dokumenty

STAŇ SE TVÁŘÍ MERcuRY - Mercury centrum České Budějovice

STAŇ SE TVÁŘÍ MERcuRY - Mercury centrum České Budějovice protože by to určitě vypadalo vznešeněji, ale živím se hlavně jako moderátorka, takže je to moje hlavní práce. Hrát mě baví, role ve filmech a seriálech si užívám a jako modelka jen občas zaskakuji...

Více

122.08.1209_Torro_Jumbo_cz.qxd:alpin_150 01 0104

122.08.1209_Torro_Jumbo_cz.qxd:alpin_150 01 0104  Sestava se senáÏním vozem je v˘hodnûj‰í Linka se senážním vozem vyžaduje při kratších přepravních vzdálenostech nižší náklady než linka s řezačkou. Pokud je plocha každoročního použití menší než ...

Více

Akční nabídka a slevy

Akční nabídka a slevy Jak dosáhnout nádherné přirozené barvy plné světel a stínů? Jak být krásná, vypadat a cítit se skvěle? Můžete shlédnout nevšední zážitek spojený s originální kadeřnickou exhibicí celého týmu ROSO C...

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Kopkování textu pomocí myši: Označíme si text, který chceme zkopírovat. Nyní stiskneme klávesu Ctrl a pomocí stisknutého levého tlačítka myši přesuneme text na požadované místo. Stisknutá klávesa C...

Více