Zobrazit

Komentáře

Transkript

Zobrazit
16,00 Kč
ročník LIII.
28. července 2011 • číslo 30
blahopřejeme
předpověď počasí
čtvrtek 28. července
pátek 29. července
sobota 30. července
neděle 31. července
pondělí 1. srpna
úterý 2. srpna
středa 3. srpna
Viktor
Marta
Bořivoj
Ignác
Oskar
Gustav
Miluše
25 / 7
23 / 10
24 / 7
24 / 8
24 / 8
24 / 6
24 / 7
VESNICE ROKU 2011
Zelená stuha putuje do Teplýšovic
Obec Teplýšovice získala ve středočeském kole soutěže Vesnice roku 2011
Zelenou stuhu za péči o životní prostředí. Je letos jedinou oceněnou obcí
z našeho regionu. Odborná komise tak
ocenila dlouholetou snahu vedení obce
i jejích obyvatel o údržbu zeleně, obnovu alejí, remízů a vodních ploch. Zelená stuha ozdobí novou obecní vlajku,
která bude spolu s novým obecním
znakem (četli jste v Jiskře) představena
20. srpna při Teplýšovických slavnostech.
Naučnou stezku se sedmnácti panely můžete nově navštívit na farmě Čapí hnízdo v Tomicích II u Olbramovic. Trasa stezky vede zoologickou části ekocentra, prochází mezi ohradami se zvířaty a podél biotopu s četnými jezírky, hnízdištěm mnoha druhů chráněných ptáků
a výskytem dalších živočichů. Dominantou a esteticky nejvýraznější stavbou farmy je krásná víceúčelová aréna v podobě čapího hnízda.
„Zelená stuha pro nás znamená moc,
doposud jsme takové ocenění nedostali,
i když jsme se do soutěže Vesnice roku
zapojili už potřetí. Žijeme v krajině, která je pěkná sama o sobě, i bez našeho
přičinění. Je ale příjemné si prostřednictvím ocenění ověřit, že práce, kterou
jsme v této oblasti v uplynulých pěti letech udělali, nebyla marná. Neděláme to
jen pro sebe, ale hlavně pro naše děti a
děti jejich dětí. Napravujeme tak křivdy
minulého režimu, kdy se rozoraly meze
nebo vybudovaly meliorace bez napojení na rybníky, takže se z krajiny postupně ztrácí voda. Opatřeními, která nyní
realizujeme, chceme zajistit budoucím
generacím kvalitní životní prostředí,
alespoň takové, jaké máme dnes,“ řekl
místostarosta Miroslav Kratochvíl.
V současné době například Teplýšovičtí dokončují projekt revitalizace
vodních ploch v místní části Kochánov,
na nějž dostali dotaci z ministerstva
životního prostředí. Jeho součástí je
odbahnění dvou rybníků, vybudování dvou tůní a přeměna melioračních
struh v otevřenou vodoteč. Přispěje to
nejen ke zlepšení vzhledu krajiny, ale
také k ochraně živočichů, kteří v území
žijí, mimo jiné zmijí, čolků a žab.
Krajinotvorná opatření, která Teplýšovice realizují, vycházejí ze studie,
kterou nechal zhruba před pěti lety
pokračování na str. 2
Kondrac
Tomice
Kladruby
Pyšely
Benešov
Chtějí investovat, nejsou peníze
Ekocentrum Čapí hnízdo otevřeno
Nehoda jim změnila život, ale žijí
Stálé expozici muzea je 15 let
Bezbariérově přístupné toalety
Obec Kondrac by potřebovala odhadem kolem 30 milionů korun na vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace v obci. Vodovod obec má, chybí jí
ale kanalizační síť. „Bude to do budoucna
obrovská investice, pokud se obec rozhodne
kanalizaci vybudovat. Do roku 2013 se to
ale určitě nepodaří,“ řekl starosta Miroslav
Matuška. Finanční náklady stavby jsou
nad možnosti obce, která má 470 obyvatel a její roční rozpočet se pohybuje kolem
pěti milionů korun. Bez dotace se proto
neobejde. Obec podle starosty nemůže investovat tolik peněz, kolik by potřebovala,
z důvodu finančních závazků z minulých
let.
Zchátralý statek s lihovarem, ležící poblíž
obce Tomice u Olbramovic, byl přebudován
v atraktivní farmu. Je využívána především
pro vzdělávání, ale také k zábavě a odpočinku. Typická pro tuto farmu je hala v podobě
čapího hnízda, která je dominantou areálu.
Provedeny byly rekonstrukce některých budov ze 17. století, vyrostly zde nové budovy,
revitalizován byl rybník a upraveny rozlehlé
pozemky s pastvinami, golfovým hřištěm.
Především je zde ale otevřeno nové centrum ekologické výchovy votické Ochrany
fauny ČR a 1.500m dlouhá naučná stezka se
17 panely, která je od 1. července přístupná
veřejnosti. Reportáž z Farmy Čapí hnízdo
čtěte v příštím vydání.
Tuto sobotu 30. července se na hřišti Rehabilitačního ústavu v Kladrubech uskuteční již počtvrté netradiční akce s názvem Respekt. Respekt = šance, jak přežít. Respekt
= jednodenní akce bez alkoholu nejen pro
pacienty rehabilitačního ústavu, ale i pro širokou veřejnost, jejímž hlavním smyslem je
připomenutí, abychom si my všichni, kteří
se denně pohybujeme v silničním provozu
uvědomili, jaké riziko podstupujeme, a to
bez rozdílu, usedáme-li do sedla motocyklu
nebo za volant auta a chovali se na silnici
k sobě navzájem ohleduplně a s respektem.
Respekt = přímá konfrontace „zdravých“ s
„handicapovanými“, kteří se po úrazu ocitli
na invalidním vozíku.
Zásluhou Arnošta Chvojky a několika
místních obyvatel bylo v roce 1938 založeno Pyšelské muzeum. Jeho sbírka byla velmi
pestrá a bohatá. Bohužel, v roce 1948 bylo
stejně, jako muzea v jiných obcích, zrušeno a jeho sbírky byly rozvezeny po větších
muzeích v okolí a jeho sbírkové předměty
zmizely. Po 45 letech, v roce 1993, byla Pyšelskému muzeu znovu udělena zřizovací
listina a muzeum tak dostalo další šanci pro
prezentaci historických předmětů z místa i
blízkého okolí. Nemělo však odpovídající
prostory. Ty pro něj vyčlenil až v roce 1996
tehdejší starosta. Už v říjnu téhož roku zde
byla otevřená pro návštěvníky stálá expozice.
Více čtěte na str. 2
-if-
Více čtěte na str. 6
Více čtěte na str. 4
V Pražské ulici, nedaleko kruhové objezdu, by mohly vzniknout nové veřejné
toalety pro veřejnost, ale především nově s
bezbariérovým přístupem pro spoluobčany s tělesným postižením a pro maminky s
malými dětmi. Projekt této výstavby připravuje Město Benešov v rámci projektu Toa
point, který realizuje Národní rada osob se
zdravotním postižením. Tělesně postižení a maminky otevřou toalety speciálním
Euroklíčem, který je určen pro osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace k
otevření veřejně přístupných soc. zařízení,
výtahů, schodišťových plošin apod. Tento
klíč bude také poskytnut rodičům dětí do
věku tří let. Ostatním budou záchodky přístupné po vhození dané mince.
-if-
možná nevíte, že ...
… v těchto dnech byly zpracovány
všechny údaje o veterinárních kontrolách v roce 2010, které se zaměřovaly
na ochranu zvířat. Výsledkem je 20 odsouzených a pokuty za 850 tisíc korun.
Je to málo, nebo hodně?
V současné době Teplýšovičtí dokončují projekt revitalizace vodních ploch v místní části Kochánov,
na nějž dostali dotaci z ministerstva životního prostředí. Jeho součástí je odbahnění dvou rybníků,
vybudování dvou tůní a přeměna melioračních struh v otevřenou vodoteč. Snímek jsme pořídili těsně
po zahájení prací v březnu letošního roku.
Foto: -šeL-
„Proti předchozím letům došlo k několika změnám. Ve snaze vyjít vstříc zemědělcům, a jak Ministerstvo zemědělství
ČR usiluje je administrativně co nejméně
zatěžovat, sloučili jsme některé kontroly,
takže při zachování účinnosti došlo k celkovému snížení počtu kontrol v chovech.“
Řekl nám Josef Duben, tiskový mluvčí
SVS ČR.
Bylo provedeno 12.841 kontrol, z
toho 8.790 u hospodářských zvířat. Zjištěno bylo 842 závad, z čehož byla prakticky polovina (419) zjištěna u hospodářských zvířat.
„Obecně lze říci, že jednání se zvířaty
je v ČR na srovnatelné úrovni s ostat-
ními zeměmi EU. Avšak, zatím co péče
o pohodu hospodářských zvířat se stále
mírně zlepšuje, u zájmových zvířat tomu
tak není. Proti dvacetině závad z počtu
kontrol u hospodářských zvířat je u zájmových zvířat problém zhruba při každé
desáté kontrole - 3.615 kontrolních akcí a
398 závad.“ Konstatoval J. Duben.
Za „nepohodu zvířat“ byly vyměřeny
pokuty za 852.000 korun pokut, nejvíce
ve Středočeském kraji - za 487 tisíc, pak
v Jihočeském - za 136 tisíc. Za týrání
bylo v roce 2010 odsouzeno 20 osob. Je
to stejné jako v posledních letech (v roce
2009 bylo odsouzeno 19 lidí, v roce 2008
to bylo 23 lidí). Od roku 1992, kdy nabyl
účinnosti zákon na ochranu zvířat proti
týrání, bylo odsouzeno 350 osob.
Celkový pohled na systém dozoru a
výsledky v oblasti péče o zvířata přináší
informační bulletin Státní veterinární
správy ČR - Program ochrany zvířat,
situace v roce 2010. Publikaci lze nalézt
na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz.
-if-
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
PŘEDPLATNÉ
JISKRY
2. POLOLETÍ 2011
hotovostní platba v redakci: 325 Kč
anketa
ptali jsme se v Benešově
 UMÍTE CHYTAT LELKY?
 V KTERÉM STOLETÍ SE NARODIL
LOUIS DE FUNES?
pokračování na str. 2
strana -2 -
JISKRA
anketa
číslo 30
VESNICE ROKU 2011
ptali jsme se v Benešově
 UMÍTE CHYTAT LELKY?
 V KTERÉM STOLETÍ SE NARODIL
LOUIS DE FUNES?
(XX.)
pokračování ze str. 1
• Jana Šandová,
Neveklov
 Lelky chytat umim.
Doma u televize... na
gauči.
 XX.
• Pavel Zelený,
Benešov
 Ano, samozřejmě.
Sedim... voni lítaj kolem mě a já je chytám.
 XX.
Zelená stuha putuje do Teplýšovic
pokračování ze str. 1
zpracovat mikroregion CHOPOS. Studie počítá s obnovou starých cest, alejí,
remízů a mezí, navrhuje vznik nových
vodních ploch. „Používáme ji jako nástroj a čerpáme z ní nápady,“ dodal Miroslav Kratochvíl.
Komise, která obec v krajské soutěži Vesnice roku hodnotila, podle něj
ocenila i to, že nové rybníky v regionu
staví také soukromí investoři. Líbily
se jí i upravené zahrádky před domy
v Teplýšovicích, o které se starají sami
obyvatelé.
Ocenění znamená také finanční odměnu ve výši 400 000 korun. Obec ji
plánuje investovat opět do projektu v
oblasti životního prostředí. Uvažuje
například o nákupu profesionální techniky na údržbu zeleně a veřejných pro-
stranství.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí,
jejich představitelů a občanů, kteří se
snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do společenského života v obci. Letos
se do soutěže přihlásilo 305 obcí.
V rámci hodnocení krajských kol
mohly obce získat kromě Zlaté stuhy
(za vítězství v krajském kole) i další
ocenění: Modrá stuha (za společenský
život), Bílá stuha (za činnost mládeže),
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní
prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu).
-JT-
• Jaroslava Jirásková,
Mnichovice
 Ano, umim dobře.
Dělám to tak, že nic
nedělám.
 XIX.
Návštěvníci tradiční poutě, konající se vždy „na Markétu“ v Ouběnicích, měli velké štěstí.
Přálo jim totiž počasí, které se hned po víkendu zkazilo a vydatné deště potrápily celou
republiku. Pouťová zábava (hrál místní RockTom) se tentokrát konala až v sobotu a pro
změnu v sále U Pampelišky v Tomicích, pouťových atrakcí si ale děti užily v tropické
neděli tradičně na návsi v Ouběnicích.
Foto: -if-
pokračování ze str. 1
• Ludovic Cruchot,
Saint Tropez
 Rozhodně ne! Rozhodně ne!! Sem se mi
dívejte! Jaký lelky?!
My s panem štábním
chytáme pouze nudisty! Ano nudisty!! Sem
se mi dívejte!!!
 Bien! Bien!! Zeptám se svého papá! Nebo
mamá!
Obec se zadlužila například kvůli
stavbě turistické ubytovny a Farního muzea. Získala na ně sice dotace,
finanční spoluúčast ale musela řešit
úvěrem.
Nedostávají se jí tak například peníze na opravu místních komunikací.
Rekonstrukci by potřebovaly silnice v
Kondraci, Dubu i Krasovicích. Kromě
peněz jsou ale překážkou oprav také
nevyjasněné pozemkové vztahy. „To
nás hodně brzdí a nedosáhneme kvůli
tomu ani na žádnou dotaci. Náklady
na opravu komunikací jsou přitom
hodně vysoké a z vlastních prostředků
je nedokážeme pokrýt,“ dodal starosta
obce.
Obec by potřebovala také dokončit
rekonstrukci bývalé školy, v níž je nyní
obecní úřad. Na budově už vyměnila
střechu, která byla ve špatném stavu.
Na opravu čeká ještě fasáda a topení.
-JT-
PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ S FERDINANDEM
-sj-
Dne 21. července v 6.08 hod. jel řidič osobního vozidla Škoda Favorit po
silnici 2. třídy č. 107 ve směru od Čakovic na Týnec nad Sázavou. Po projetí pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré vozovce, přejel do protisměru a narazil do stromu. Řidič při dopravní nehodě utrpěl těžké zranění a byl
transportován leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice.
nprap. Diana Škvorová
poezie
výstava
Hospodář
Vojenská nostalgie v Čerčanech
Léto již chrpy s máky
rozhodilo
ba naklonilo zlaté klasy
K zemi
Čerčanské informační centrum umí
sestavit působivé výstavy. Takovou
byly např. výstavy fotografií J.Krásy z
Podkarpatské Rusi nebo výstava s tématem heydrichiády.V letošním létě
je k vidění expozice, vzpomínka, na
armádu rakousko-uherské monarchie
z přelomu 19. a 20.století, konkrétněji
na 102. benešovský pluk.
Co na ní uvidíme? Figuríny vojáků
z roku 1866, 1908, 1914, uniformy nepřátel mocnářství, tedy ruské a francouzské. Dále pušky, šavle, revolvery,
dýky, boxery, tornistry, čutory, bubny,
kufr vojáka 1. světově války, dobové
bankovky, nechybí ani porno pro důstojníky a lechtivé vtipy.
Ženský svět je zastoupen figurínou
dámy v promenádních šatech a ošetřovatelky Červeného kříže. Stoly výstavní síně jsou přetíženy množstvím
knih s vojenskou tématikou. Celkově
je exponátů v nevelkém prostoru takové množství, že se výstava podobá
depozitáři.
A co na výstavě nenajdeme? Informaci, jaký je cíl expozice, kdo je jejím
autorem, kdo vlastníkem takového
množství exponátů. U většiny vystavených předmětů chybí popiska, mnohé
termíny nejsou přeloženy. Ví dnešní
návštěvník, co znamená landvér (zeměbrana), feldvébl (šikovatel, rotmistr)? Snad by za touto nostalgickou přehlídkou měl být dodatek, že ty muže v
působivých uniformách čekalo utrpení, zmrzačení, smrt. Velebený stařičký
mocnář nakonec svolil, aby „jeho“ národy šly na jatka.
Návštěvnická kniha je plná pochvalných zápisů - a právem. Výstava pana
feldvébla Ivana Veselého si ocenění
zasluhuje. A těm uvedeným nedostatkům měli zabránit pracovníci informačního centra.
A hospodář již vyšel
do polí
by rozemnul klas
ve své dlani
By zvážil
kolik asi posype
když rozhlédl se
dlouze v poli
ZA ZÁTKY VYHRAJTE
SUD PIVA FERDINAND
JAROSLAV DUŠEK
odpověď na kvíz ze str. 3
kdo přinese do redakce Jiskry nejvíce zátek
od jakéhokoliv lahvového piva Ferdinand - VYHRÁVÁ
uzávěrka 3. kola soutěže 10. srpna
citát: CHCEŠ
15. července byl v Benešově v ul. Černoleská hlídkou OO PČR stavěn řidič
motocyklu Jawa 20, který řídil bez přilby a motocykl neměl registrační značku.
Na výzvu nezastavil a začal ujíždět ulicí U Vodárny, okolo S-Centra směrem ke
koupadlům, kde se hlídce ztratil. Po šetření v okolí města Benešova byl opět hlídkou spatřen, jak jede na uvedeném motocyklu po silnici ze Skalice na Myslíč,
odkud sjel na louku a přes pole vzrostlé kukuřice zpět na Skalici. Na louce pod
tímto polem byl zadržen. Řidiči byl rozhodnutím Okresního soudu v Benešově
29.6.2011 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců.
Orientační test na přítomnost návykových látek měl pozitivní hodnotu na metamfetamin. Podezřelému za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři léta.
By úrodu
v své ruce potěžkal
zkušeným okem
pohleděl teď na ni
• Jana P., Benešov
 To umí každej!
Lehnu si... dám nohy
nahoru a nic nedělám.
 XIX.
• Tajemný poeta
Já málokdy je chytám
Však jejich odchyt
vítám
A když už chytat lelky
Tak jedině velký
16. července okolo 13.20 hodin došlo k dopravní nehodě řidiče vozidla zn.
VW-Golf, který jel po silnici ve směru od Bedrče na Benešov. Při projíždění levotočivé zatáčky vjel řidič na pravou krajnici, kde zachytil o ocelové svodidlo, přejel
mimo komunikaci a čelně narazil do vzrostlého stromu. Po nárazu do stromu se
vozidlo vrátilo zpět na komunikaci. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, se
kterým byl letecky přepraven do pražské nemocnice, kde je v současné době hospitalizován. Zkouška na alkohol byla negativní. Způsobená škoda činí 80.200Kč.
Dne 20. července okolo 11.10 hodin jel řidič na motocyklu Honda CB900
Hornet od obce Pavlovice na Vlašim. Na přímém úseku začal řidič motocyklu
předjíždět osobní vozidlo. Když byl na úrovni předjížděného vozidla, toto vozidlo vybočilo vlevo a srazilo motorkáře. Předjížděné vozidlo bez zastavení odjelo
z místa dopravní nehody směrem na Vlašim. Motocyklista byl se zraněním letecky převezen na ošetření do pražské nemocnice, kde je v současné době hospitalizován. Věc je nadále v šetření. Způsobená škoda činí 30.000Kč.
Chtějí investovat, nejsou peníze
• Miroslav Staško,
Praha
 Neumim. Ani nevim, co je lelek...
 ???
Neznámý pachatel v noci ze 13. na 14. července vystříhal otvor v oplocení
pozemku novostavby v ul. Hrubínova v Benešově a z volně přístupné, neobydlené budovy, odcizil 250m měděných kabelů o průměru 1,5mm až 4mm, čímž
vznikla majiteli škoda 50.000Kč.
Neznámý pachatel v noci z 18. na 19.července vnikl do areálu zámeckého
parku Líšno, kde překonal vstupní bránu na nádvoří a z budovy zámku odcizil
19m okapových měděných svodů, 1m okapového měděného žlabu, 1,8m měděného drátu z hromosvodu a dále z altánu na nádvoří odcizil měděnou kopuli ve
tvaru kuželu, na které byl kohout. Způsobená škoda činí 12.000Kč.
• Kristýna J.,
Benešov
 Ježišmarjá... asi
jo. Jak to dělam? Popravdě ani nevim. Ale
umim to!
 ???
• Honza N., Benešov
 Lelky chytat...?
Umim asi. Nic nedělám a přemejšlim nad
blbostma.
 XIX.
ČERNÝ
TÝDEN
Autem srazil motorkáře a ujel
Pak cestou polní
zvolna domů kráčel
by myšlenky své
v hlavě rovnal
jako zrno v dlani
Pak zrakem v dáli
v oblohu se zahleděl
„jen aby bylo počasí“
Když Pán Bůh dá
ono se vyčasí
Z.T.Benešov
-LI DOSTAT CHYTROU ODPOVĚĎ, MUSÍŠ POLOŽIT CHYTROU OTÁZKU. Johan Wolfgang von Goethe
-Rn-
číslo 30
JISKRA
fejeton
MŮJ MALÝ CESTOPIS
Taková pouť za vírou je strašně pěkná věc. Člověk čeká spoustu obrácení a alespoň
malý zázrak jako třešničku na dortu. A tak jsme se také rozhodli vyrazit, abychom vše
zažili na vlastní kůži. Nebyli jsme zklamáni. Skutečně nastaly chvíle, kdy k obrácení
moc nechybělo. K obrácení zpět domů.
Je nutno říci, že jsme žili téměř jako světci. Ti mají často jako atribut nějaké to zvířátko. Byly jim postupem času určeny holubice, orli či kohouti. My jsme měli to štěstí,
že jsme měli na výběr. Ze všech stran nás obléhali vřeštící cikády, chlupatí pavouci
nadpřirozených rozměrů, kudlanky a hadi, kteří jen čekali na to, až si někoho z nich
pozveme do našeho skromného obydlí. Byla tu zkrátka téměř celá populace Noemovi
archy, alespoň co se kdejakého chlupatého či slizkého neřádu týče.
Nebyli jsme jako moudrý muž, který stavěl svůj dům na skále. My jsme postavili
svůj stan na třech mraveništích. Podobně jako muži, který stavěl svůj dům na písku,
náš příbytek dlouho nevydržel na tomto zlořečeném místě. Naše louka, blízko které se
páslo sedm hubených krav, skutečně nebyla žádným rájem.
Při vaření jsme doufali, že dojde k zázraku proměnění či rozmnožení tenčících se
zásob. Zapařený knedlík se vskutku za ty dva dny v autobuse proměnil. A to v knedlík
téměř malomocný. A ani ten zbytek, který zůstal v kastrůlku, se nerozmnožil, nýbrž ho
sežrali mravenci. Měli jsme vážné obavy, že se jednalo o naši poslední večeři.
Co se týče dorozumění s místními - bylo možné se domluvit jakousi formou češtiny
a angličtiny. Hotový Babylon! Když na mě poprvé touto hatlapatilkou promluvili, zůstal jsem stát jako solný sloup. Brzy jsem však jejich řeči přivykl.
A kde že jsme to vlastně byli? Předmětem naší nábožensko-dobrodružné výpravy
byla Bosna a Hercegovina, která se pro nás vskutku stala slzavým údolím, a kde nás
večer uspávaly podivné rány podezřele podobné střelbě a výbuchům. A dočkali jsme
se nakonec zázraku? Mohu říci, že ano. Přežili jsme!
strana -3-
Soutěž pro děti
(BENEŠOV) - Dětské oddělení
Městské knihovny Benešov vyhlašuje soutěž pro všechny tvořivé
děti, kterým je 10-15 let.
Máš svoji oblíbenou publikaci a nelíbí se ti podoba její knižní obálky?
Chceš, aby vypadala jinak? Namaluj, nebo nakresli libovolnou technikou svůj vlastní lepší návrh. Přines ho
k nám do dětského oddělení Městské
knihovny Benešov do 20. září 2011 a
pokud možno, připoj vysvětlení, proč
se k příběhu v dané knize tvoje obálka
hodí víc.
Tři nejlepší účastníci soutěže budou
odměněni pěknými knihami.
Markéta Kalendová
-MG-
REDOT FEST FAVORY za dveřmi!
BENICE 30.července
budete moci ve stanovém městečku,
jehož součástí budou toalety a tekoucí
voda. Městečko bude zřízeno v těsné
blízkosti statku, postavení stanu bude
zdarma. K dispozici bude parkoviště
situované pár desítek metrů od vchodu
do areálu. Více informací o festivalu je
na stránkách www.redotfest.cz.
30. července se uskuteční čtvrtý ročník Redot festu, který letos nadobro
zakotvil v areálu kouzelného barokního statku Benice, na okraji Chrášťan
u Benešova. Důvod je prostý - kapely
zde široko daleko nikoho neruší, místo
má dobré spojení jak z Benešova, tak z
Vstupenky jsou v předprodeji za
Prahy a je opravdovým architektonic- 299Kč, na místě za 350Kč, VIP vstukým unikátem.
penka stojí 950Kč. Kontaktní osoba:
Letošním ročníkem provede Jiří Macháček a jeho hosté. Diváci se můžou
těšit na kapely Mig 21, Matěje Rupperta a Romana Holého s jejich projektem
Neruda, Aleše Brichtu, Abraxas, Zbyňka Drdu, November 2nd, Post-it, Vítkovo Kvarteto, Lili Marlene a Tři sestry
revival.
Přijeďte si užít muziku a současně
objevit báječné místo, kam se můžete
vracet i v průběhu roku! Ubytovat se
Barbora Vokatá, telefon: 733 120 111,
[email protected] Na
festival bude jezdit kyvadlová doprava.
Program:
13.00 - Zbyněk Drda • 13.45 - Abraxas
14.45 - Post-it • 16.00 - November 2:nd
17.15 - Lili Marlene • 18.15 - Aleš Brichta
19.45 - Matěj Ruppert, Roman Holý a Neruda
21.15 - MIG 21 • 23.00 - Vítkovo Kvarteto
00.30 - Tři setry revival • 02.00 - ukončení
nabízíme:
veškerý deskový materiál•palubky•parapety
kování•kuchyňská dvířka•pracovní desky
řezání materiálu•olepování ABS hran
AKCE - SRPEN
SLEVA 15%
na desky OSB
Křižíkova 1703, Benešov (za prodejnou Mountfield)
telefon: +420 602 350 231 e-mail: [email protected]
www.psdbenesov.cz
jdeme do kina
BENEŠOV
28. července od19.00 hodin
V PEŘINĚ
29. července od 19.30 hodin
LIDICE
30. a 31. července od 19.30 hodin
PAN PROPPER A JEHO TUČŇÁCI
4. a 5. srpna od 19.30 hodin
PRINC A PRUĎAS
6. a 7. srpna od 19.30 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
VLAŠIM - LETNÍ KINO
28. a 29. července od 21.15 hodin
PAN PROPPER A JEHO TUČŇÁCI
30. července od 21.15 hodin
LIDICE
4. srpna od 21.15 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
5. srpna od 21.15 hodin
KUNG FU PANDA 2
6. a 7. srpna od 21.15 hodin
PRINC A PRUĎAS
ČERČANY
29. července od 20.00 hodin
LIDICE
30. července od 17.30 hodin
HOP
30. července od 20.00 hodin
WESTERNSTORY
NEVEKLOV
29. července kino nepromítá
30. července od 15.00 hodin
RIO
Animovaná pohádka • Vstupné 20Kč.
VRCHOTOVY JANOVICE
LETNÍ KINO
28. července od 21.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
29. července od 21.00 hodin
NEVINNOST
30. července od 21.00 hodin
OBŘAD
3. srpna od 21.00
LIDICE
5. srpna od 21.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ
6. srpna od 21.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5
Miroslav Fechtner
pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku
Sidonius Jiro
smějeme se ...
• „Víte, pane kolego, že k vám do třídy chodí
můj vnuk?“
„Ano, vím, je to velice vtipný člověk. Právě,
minulý týden si bral volno na váš pohřeb.“
Miroslav Fechtner
• „U nás Vás naučíme výborně plavat během první lekce.“
„Jak to dokážete?“
„Současně se žáky vpouštíme do vody krokodýly!“
obtížnost: střední
7
9
2 7 5
1
4
8
9 4
2
3
4
1
1
7
9
8
6
1
3
2
1 8
6
7
7 1 4
3
9
4
KVÍZ - najděte jméno českého herce. (správná odpověď na straně 2)
přísloví uzbecké: LEPŠÍ VESTOJE
ZEMŘÍT, NEŽ NA KOLENOU ŽÍT.
strana -4-
JISKRA
číslo 30
PYŠELSKÉ MUZEUM SLAVÍ 15 LET OD ZALOŽENÍ STÁLÉ EXPOZICE
V muzeu umění a designu na Malém náměstí v Benešově je do 4. září otevřena
výstava s názvem CESTÁŘ - výstava skupiny šperkařů, jejichž hlavním tématem je
krajina, kamení, rostliny a prach na botách - na výstavě se autorsky podílí Jana Veselá, Věnina Kolomazníková, Kateřina Vacínová, Martina Přikrylová, Milan Nováček,
Soňa Šišková, Alena Štukavcová-Doležalová.
Původní pyšelské muzeum vzniklo roku 1938. Zakladatelem byl pan Arnošt
Chvojka, bankovní úředník. Společně s několika místními obyvateli spravovali
muzeum. Sbírky muzea byly různorodé, velmi početné, jak ukazuje přírůstková
kniha, která se zachovala. V roce 1948 bylo administrativním zásahem muzeum
v Pyšelích zrušeno a jeho sbírky rozvezeny po větších muzeích v okolí, hlavně do
Říčan. Pyšelské muzeum tak nadlouho zaniklo a jeho sbírkové předměty zmizely.
V létě roku 1993, po 45 letech od
zrušení, bylo Pyšelské muzeum obnoveno zřizovací listinou dle zákona
České národní rady o obcích z roku
1990. Znovuotevření muzea předcházela snaha několika kultury-milovných
pyšelských lidí, akademického sochaře
Michala Vitanovského, PhDr. Jiřího
Chvojky, pyšelských rodáků a členky
Společnosti přátel starožitností Zdeňky
Srnské.
K získání zřizovací listiny v roce
1993 pomohl i následující fakt - v roce
1992 bylo započato se stavbou čistírny
odpadních vod pro seniory pražského
magistrátu, umístěných v pyšelském
zámku. Kolem zámku se začalo kopat
a ve vyhozené zemině byly objeveny a
vyzvednuty stovky zlomků historické
keramiky, kamnových kachlů, skla a
kovu.
Muzeum sice mělo zřizovací listinu,
ale nemělo místo, kam uložit takové
množství cenných materiálů. Tehdejší starosta Pyšel Mgr.Vladimír Paclík
měl pochopení pro myšlenku obnovení pyšelského muzea, a tak dal muzeu
uvolněné místnosti v 1.patře domu
č.34 (služební byt) na náměstí T.G.Masaryka. Zde byla 12. října 1996 zřízena
stálá expozice Pyšelského muzea. Muzeum zde sídlí dodnes.
Pyšelské muzeum navazuje na vlastivědný charakter původního muzea.
Vzhledem k místní tradici a situaci, se
zaměřuje hlavně na dějiny obce a blízkého okolí. Sběratelská činnost v případě archeologie se opírá o vlastní sběry
u zámku a o náhodné sběry v obci při
zemních pracích a v těsné blízkosti
obce.
Etnografická sbírka, která dnes čítá
na 530 kusů, pochází z darů od občanů
z Pyšel a z okolí, část také z torza vrácených sbírek z říčanského muzea. Stejně
tak sbírka numismatická, která má na
300 kusů bankovek, plaket a mincí.
Sbírka historie obce obsahuje 370
kusů fotografií z Pyšel a okolí, dále 570
archiválií a 260 knih starých i nových
publikací.
Za osmnáct let trvání muzea přibylo v přírůstkových knihách velké
množství exponátů. Všechny jsou již
odborně zpracovány. Například v roce
2000 kolínští archeologové nově určili
pravěké kamenné nástroje z našich sbírek a zařadili je do doby neolitu (5800
- 3500 př.n.l.). Posunuli tak doložený
pobyt člověka v naší lokalitě o mnoho
set let. Podobně Dr. Zdeněk Hazlbauer
z Prahy publikoval v odborném i pyšelském tisku kompletní zpracování historických kamnových kachlů z období
gotiky a renesance. Na archeologickém
pracovišti AVČR v Praze zařadil PhDr.
Jan Frolík další keramický střepový
materiál do doby hradištní a středověké.
Zvláštní pozornost si zaslouží keramika nalezená u zámku, která pochází
z 15. století, neglazovaná z červeným
a bílým dekorem. Tento nález byl vyhodnocen jako jediný ve středních Čechách.
V historické části muzea je velmi
cenná sbírka pyšelského rodáka profesora Emanuela Rádla. Exponáty z jeho
Ukázka z výstavy Krása starých výšivek a ručních prací, která je k vidění do konce srpna v přízemí
MěÚ Pyšely.
Kulturní centrum Sázava vás zve na výstavu JAN HEŘMAN - POSÁZAVÍ A HRADY V REKONSTRUKCÍCH A KRESBÁCH - výstava je k vidění v Informačním centru
Sázava, náměstí V+W 280 do konce července - vstupné volné.
Pražský ŠRAML - koncert skupiny, která hraje nejen staropražské písničky, si můžete přijít vyslechnout v pátek 29. července od 18.00 hodin ve Voticích U Modré
kočky na Kopečku.
Výměnná schůzka svazu českých filatelistů KF 01-15 Benešov se koná 31. července
od 8.45 do 11.30 hodin v klubovně hotelu Pošta v Benešova.
Do 31. srpna můžete v přízemí MěÚ Pyšely zhlédnout výstavu s názvem KRÁSA
STARÝCH VÝŠIVEK A RUČNÍCH PRACÍ, otevřeno Po 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
St 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00 hod.
Část stálé expozice.
pozůstalosti věnovala Pyšelskému muzeu jeho rodina.
V národopisné sbírce, která je velmi
četná, se nachází zemědělské a řemeslnické nářadí, předměty denní potřeby
používané v domácnosti, oděvy, kroje,
ale i předměty používané při sportu i
oddechu.
Velký dík patří těm, kteří se dokáží
pozastavit a zamyslet nad tím, že ten
či onen předmět může ještě zazářit ve
vitríně muzea, někoho potěšit při vzpomínce na dětství, nebo být pro poučení
mladším generacím. Vše totiž nebývalo tak, jak je tomu dnes.
Posláním muzea není jen historické
předměty sbírat, odborně zpracovávat
a ukládat, ale také je vystavovat. Pyšelské muzeum žije ve stísněných podmínkách, pouze 40m2 výstavní plochy.
Z prostorových důvodů proto nelze
všechny předměty vystavovat. Vystavená je jen velmi malá část. Je proto
nutné pořádat výstavy mimo budovu,
v přízemí městského úřadu. Takových
výstav byla již celá řada, z nových přírůstků do muzea, výstava historických
fotografií a pohlednic Pyšel, výstava k
výročí muzea a Lorety.
Letos, k připomenutí patnáctého
výročí stálé expozice Pyšelského muzea, je právě v přízemí MěÚ od června
uspořádána výstava s názvem „Krása
starých výšivek a ručních prací“. Výstava je doplněna o exponáty, které se
používaly při výrobě plátna - tkaní, výšivka, praní a žehlení.
Pyšelské muzeum je otevřeno sezónně od 22. dubna do 13. listopadu. Výstava „Krása starých výšivek a ručních
prací“ je otevřena v pondělí a ve středu
v 9 - 12 a 13 - 17 hodin, v sobotu v 9
- 12 hodin. Výstava potrvá do konce
srpna.
Těšíme se na vaší návštěvu v Pyšelském muzeu.
Zdeňka Srnská, vedoucí muzea
Křižíkova 2178 • Benešov 256 01• telefon: 606 140 000 • e-mail: [email protected] • www.quad-centrum.cz
YR]tN]DĀW\őNRONXQDSőHSUDYXGőHYD
YĀHWQěVXQGDYDFtVNORSQpNRUE\DQDNOiGDFtKRUDPHQD
‡YìN\YQpQiSUDY\
‡RWRĀQìĀHSSőtSRMQpKRPHFKDQLVPX
‡PRçQRVWGRY\EDYHQtHOHNWULFNìPQDYLMiNHPVGiONRYìPRYOiGiQtP
‡FHQD
jednou větou
YĀHWQě'3+
Výstava o zdravotnictví na Benešovsku do roku 1945 „Zdravíčko, pane doktore.
Zdravotnictví na Podblanicku do roku 1945“, vznikla při příležitosti 70 let od úmrtí
prof. Jindřicha Matiegky (1862 - 1941), zakladatele české antropologie a benešovského
rodáka - výstava je k vidění na zámku ve Vlašimi do 28. srpna.
Výstava Babiččiny kočárky je do 31. srpna k vidění v Českém Šternberku - historické kočárky pro děti a panenky z let 1860 až 1960, kromě kočárků i dobové oblečení na miminka, zavinovačky, polštářky, ukázky z dětských pokojíčků nebo nádobí
pro panenky.
Sraz důchodců z Maršovic se koná 3. srpna od 10 hodin v restauraci Na Radnicici v
Maršovicích - těšit se můžete na vaši oblíbenou hudbu.
Zámek Konopiště zve 3., 17. a 31. srpna od 21 hodin do zámeckých komnat, vašimi společníky budou historické osobnosti z doby Františka Ferdinanda, rezervace
nutná na tel. 317 721 366, [email protected]
MC Kulíšek Bystřice zve 3. srpna od 19 hodin na Ješutovo náměstí u kašny v Bystřici,
kde proběhne Večer se Štěpánem Kojanem - nenechte si ujít.
V Městské výstavní síni bude do konce léta instalována výstava ak. malíře Ladislava Hojného, který se ve své tvorbě mimo jiného zabývá mapováním středočeských
vesniček. Své kresby a malby doplnil interaktivní hrou pro malé i velké návštěvníky.
Sdružení Zlenice a Baštírna pod Hláskou vás zvou na Dětský den, aneb Hrad plný
pověstí v sobotu 30. července od 14 hodin (v případě deště se akce uskuteční v neděli)
- na děti čekají postavy z našich bájí a pověstí, na cestě po stopách lapků pro ně budou
připraveny nástrahy, dovednostní disciplíny a vědomostní kvízy pro každý věk, rodinné zápisné 50Kč (výtěžek bude použit na provoz údržby hradu Zlenice.
Obec Strančice, MC Lodička a SDH Svojšovice zvou na Anenský pouťový trh v
sobotu 30. července od 13 do 20 hod. na prostranství před kaplí sv. Anny ve Strančicích - pro děti historický kolotoč, od 15 hod. pohádky, stylové občerstvení, mistři
starých řemesel, od 16 hod. hraje Maršovanka.
Přípravný výbor pro obnovení Spolku veteránů a přátel c.k. 102. pěšího pluku zve
do čerčanského infocentra na výstavu Rakouská monarchie a k.u.k. Infanterieregiment
N0 102 v Benešově.
ŘEKA PLNÁ SLUNÍČEK - v sobotu 30. července od 9.00 do 12.00 hod. splutí řeky
Sázavy z Týnce do Pikovic ve „žlutém“ - trička, kraťasy, plavky, čepice… a Sázava
bude zase „zlatá“ (pořádá Bisport Týnec nad Sázavou).
-ifIn promotion s. r. o. uvádí:
kosheen(uk)
belleruche(uk)
NOUVELLE VAGUE
(fr)
monkey business
Tomas klus/wohnout
charlie straight
nightwork/j.a.r.
...… A BRZY SE DOZVÍTE MNOHO
OD
DALŠÍCH
ALŠ
ŠÍCH
Limitovaná
á edice predprodeje v
sítích ticketpro a eventim
v cr za 550kc + poplatky,
na slovensku za 20€
více na:
WHOHIRQ‡ZZZTXDGFHQWUXPF]
Speciální
pe
Benešovská prodejna s omezeným poctem vstupenek:
Jirí
irí Pekar – hudební nástroje, Masarykovo nam. 222, Benešov.
číslo 30
JISKRA
strana -5-
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • EZOTERIKA • GRAFOLOGIE • FILOSOFIE
SVĚTOVÁ MOUDROST • VYUŽITÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ • ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
čtvrtek 28. července
dorůstající Měsíc
couvající Měsíc
+2526.23
na tento týden sestavila zkušená
astroložka Eva
blíženci (vzduch - květ)
východ
5:25
2:40
západ
20:52
19:09
posilujte paže
úklidové prostředky nahraďte octem
řízkujte fuchsie a pelargonie
pátek 29. července
nyní i na internetu
www.astrohled.cz
Tel.: 906 7
7 0 60 70
1. července
(novoluní 10:53 - LČ)
8. července
(první čtvrt)
Tip na tento týden
Trápí vás zácpa?
rak (voda - list)
východ
5:27
3:48
západ
20:50
19:47
omezte slané a tučné potraviny
posilujte prsní svaly
zalévejte, vysazujte, vysévejte
sobota 30. července
rak (voda - list)
východ
5:28
5:03
západ
20:49
20:18
jezte sezonní zeleninu a ovoce
přesazujte pokojové rostliny
perte v malém množství prášku
neděle 31. července
Pod pojmem zácpa se většinou rozumí
obtížné vyprazdňování. Správnou
životosprávou můžete bojovat proti
jejímu vzniku. Pravidelně jezte
(5x denně) a pijte dostatek tekutin
(minimálně 2 litry denně). Do
jídelníčku zařaďte hodně vlákniny, která
napomáhá žaludku dobře zpracovat
potravu, respektive upravuje optimální
konzistenci stolice. A které potraviny
vlákninu obsahují? Například celozrnné
pečivo, ovesné vločky, ovoce a zelenina,
lněná semínka, pohanka, otruby,
pšeničné klíčky, luštěniny, ořechy…
Důležité je samozřejmě dodržet pitný
režim. Kromě vody jsou vhodné
zakysané mléčné výrobky - kefír,
podmáslí atd. A také nezapomeňte na
dostatek pohybu a pokud možno se
vyhněte stresu. Pomoci můžou i masáže
břicha.
-šeL-
den
fáze měsíce
15. července
(úplněk 8:39 - LČ)
východ
5:29
6:22
západ
20:47
20:45
otužujte se
jezte avokádo
okopejte jahody
30. července
(novoluní 20:40 - LČ)
LEDINKOVÁ VODA
Jednoduchou úpravou vody získáme
silný energetický zdroj, můžeme zamezit stálé únavě a dokonce zvýšit svou
potenci.
Příprava ledinkové vody je jednoduchá, ale vše geniální je v podstatě jednoduché:
1. Necháme v mrazáku zmrazit asi litr
vody v nádobě, která se neroztrhne.
Pak ji necháme rozmrazit při pokojové
teplotě. Zmrzlá a roztátá voda obsahuje takové útvary (ledinky), které se
nalepí na buňky a regenerují je, samozřejmně, když tu vodu pijeme.
2. Voda se nesmí více ohřát než na 38
stupňů, jinak ledinkové útvary zmizí.
Než voda v nádobě promrzne, trvá to
nějakou dobu, proto necháme současně jednu vodu mrazit a druhou tající
přes den popíjíme.
Snad každý z nás si všiml, že když
dáme do nějakého nápoje led, že nás to
osvěží. Není to tím, že je nápoj chladný,
ale právě ledinkami. Ledinky najdeme
také ve zmrzlině, která nás zpočátku
osvěží, ale tuk, který zmrzlina obsahuje, za nějaký čas naopak zvýší tělesnou
teplotu a dochází k útlumu.
V ledinkové vodě, kterou necháme
nejdřív roztát, můžeme louhovat slupky z jablek, ale i jiné ovoce. Když sníme
celé jablko, to se dostane do trávení a
působí jinak. Slupky z jablek louhované 10 hodin ve vodě působí povzbudivě na intelektuální sféru člověka a
hlavně posílí srdce. Čím kyselejší jablko, tím lépe. Vylouhované slupky jsou
bezcenné, ty vyhodíme. Nejúčinnější
je popíjet tuto vodu po troškách celý
-AMden.
stříhání, mytí
trvalá
operace na těle
větrání
péče o nehty
depilace
čtvrtek N -2
neutrální den
neutrální den
nejlepší den
neutrální den velmi špatný den neutrální den
pátek
velmi špatný den velmi špatný den nejlepší den
N -1
špatný den
nejlepší den
neutrální den
neutrální den velmi špatný den neutrální den
neděle N +1
výborný den
špatný den
velmi dobrý den výborný den neutrální den
velmi špatný den
pondělí
N +2
výborný den
špatný den
neutrální den
výborný den neutrální den
velmi špatný den
úterý
N +3
výborný den
výborný den
špatný den
špatný den
velmi špatný den
středa N +4
výborný den
výborný den
špatný den
špatný den
Jahody podle Ing. Jaroslava Netolického, CSc.
lev (oheň - plod)
západ
20:46
21:08
masírujte si hrudní kost
nechte si zastřihnout vlasy
vysaďte nové jahody
úterý 2. srpna
panna (země - kořen)
východ
5:32
9:04
západ
20:44
21:31
vypijte sklenici vlažné vody nalačno
zatahujte břicho, posílíte svaly
nepracujte s půdou
středa 3. srpna
panna (země - kořen)
východ
5:34
10:26
západ
20:43
21:54
jezte oves, divokou rýži
zajděte ke kadeřníkovi
převraťte prázdné záhony
Archeologové zjistili, že již člověk z doby
kamenné mlsal planě rostoucí jahody. První
dochované zprávy o jahodách a hlavně o jejich
léčebných účincích pocházejí od věhlasného řeckého lékaře Hippokrata a již ve starém
Římě byly jahody pěstovány jako lahůdkové
ovoce. Ve středověku brzy přišli jahodám na
chuť mlsní mnichové, kteří je pěstovali v klášterních zahradách. Krásné, červené plody však
nesměly chybět ani na zámeckých hostinách
nejprve v Anglii, Belgii, Francii a nakonec i u
nás.
První odrůdy jahodníku se příliš nepodobaly dnešním velkoplodým. Byly to plané
formy lesních jahůdek, zejména jahodníku
obecného s plody lehce oddělitelnými, dále
jahodníku truskavec s malými, obtížně oddělitelnými plody a pak známé trávnice s kališními lístky pevně přisedlými k jahodě, které
rostou na pasekách, paloucích a mezích a
dodnes patří pro svou vynikající vůni i chuť k
vyhledávaným lesním plodům.
Nová epocha v pěstování a šlechtění velkoplodého jahodníku začala až po objevení
Ameriky - někdy v průběhu 17. století. Nejprve byly do Evropy dovezeny sazenice jahodníku virginského a o něco později přivezl jeden
z námořníků z Jižní Ameriky několik rostlin
jahodníku, jehož plody mu velmi zachutnaly.
Jednalo se o jahodník chilský. U zrodu prvních velkoplodých odrůd byly právě tyto dva
dovezené druhy a mlsný jazýček francouzského krále Ludvíka XV., který na svém osobním
zahradníkovi požadoval stále nové a nové lahůdky (možná proto se také jahodám říká královské ovoce). A tak zahradník zkřížil jahodník virginský s chilským a světlo světa spatřila
nová odrůda s mnohem většími a chutnějšími
plody, kterou nazval jahodník ananasový.
Jahody obsahují z 87% vodu. Jsou bohatým
21. 3.–19. 4.
Budete si s rodinou užívat
příjemné chvíle. Je potřeba, abyste
se na chvíli zastavili a nechali čas
plynout. Svěřte se jim se svými novými nápady.
více na tel.: 906 70 60 70
Býk
20. 4.–20. 5.
Pro šéfa se dnes stanete
jeho pravou rukou. Budete naprosto skvělým spolupracovníkem.
Nenechte však na sebe házet špínu od závistivých kolegů.
více na tel.: 906 70 60 70
Blíženci
21. 5.–21. 6.
V zaměstnání se budete
pomalu, ale jistě probojovávat
kupředu. Je třeba, abyste se soustředili na to, co děláte, a měli vše
neustále pod kontrolou.
více na tel.: 906 70 60 70
Rak
22. 6.–22. 7.
Dobrý známý za vámi přijde, aby vás požádal o radu.
Spolkněte všechny zbytečné chytré řeči a snažte se mu opravdu pomoci. Jen tak uděláte nejlépe.
více na tel.: 906 70 60 70
VYBERTE SI ZDARMA
Tel.: 800 700 750
Lev
neutrální den
neutrální den
velmi špatný den
pondělí 1. srpna
východ
5:31
7:43
Beran
svou osobní KARTÁŘKU!
sobota NOVOLUNÍ 20:40 LČ velmi špatný den velmi špatný den nejlepší den
lev (oheň - plod)
23. července
(poslední čtvrt)
zdrojem vitamínů A, B, C, E a minerálních
látek, zejména bóru, draslíku, fluoru, fosforu, hořčíku, kobaltu, síry a vápníku. Na ovoce
obsahují jahody překvapivě mnoho vláknin,
měkkých, lehce stravitelných a naopak velice
málo přírodního cukru. Mohou tak být doporučovány při nejrůznějších dietách.
Kromě jiného také obsahují organické kyseliny, které jahodám dodávají charakteristickou
vůni a chuť. Bohužel ale díky těmto kyselinám
(jablečné, citrónové, chininové, šťavelové a salicylové) jsou na jahody někteří lidé alergičtí.
Plody jahod posilují metabolismus, pomáhají
při léčbě chorob srdce a cév, při chudokrevnosti, dně, močových a žlučových kamenech.
Mají protizánětlivý účinek, snižují také horečku a zmírňují nachlazení.
V lidovém léčitelství se tradičně využívaly k
pročištění zažívacího traktu a zlepšení látkové
výměny. Navíc jahody výrazně zvyšují sexuální výkonnost obojího pohlaví, což je pravděpodobně dáno vysokým obsahem zinku v
semínkách. Zinek je nejdůležitější minerál
ovlivňující sexuální výkonnost, neboť ovládá
množství a sekreci mužského pohlavního hormonu testosteronu. Ten mimo jiné aktivuje
spermie a ženám pomáhá rychleji se vzrušit a
dosáhnout orgasmu. Obsahují kyselinu ellagovou, což je dělá doopravdy velmi speciálními.
Pouze dva jiné druhy ovoce - třešně a hroznové víno - obsahují tuto zvláštní látku, která, jak
se ukázalo, brání karcinogenům měnit zdravé
buňky v nádorové.
Jsou výborným zdrojem vitamínu C - jeden
hrneček jahod obsahuje 82mg, což je 120 procent denní doporučené dávky tohoto vitamínu.
Podle Ing. Jaroslava Netolického, CSc.
zpracoval Petr Sedláček
23. 7.–22. 8.
Tento týden se budete snažit zbavit nějakých chmur a budete nekontrolovatelně utrácet. Měli
byste se trochu krotit. To prostě
nemůže skončit dobře.
více na tel.: 906 70 60 70
Panna
23. 8.–22. 9.
Přijdete na to, že stará láska nerezaví. Měli byste se snažit
zachránit, co se dá. Vždyť víte, že
když člověk miluje doopravdy, stojí to vždy za to.
více na tel.: 906 70 60 70
Váhy
23. 9.–23. 10.
Budete se snažit napravit
v rodině malicherné spory, které se
v poslední době rozjely. Nenechejte nic na poslední chvíli a připravte
si, co máte říct.
více na tel.: 906 70 60 70
Štír
24. 10.–22. 11.
S přáteli si uděláte příjemný večer a poklábosíte o své nové
lásce, která vás neuvěřitelně přitahuje. Nenechte se odradit podivnými řečmi kamarádů.
více na tel.: 906 70 60 70
ZLOMILA VÁS ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ?
Co bude dál? Odhalím vám
budoucnost! Astroložka Lucie na
tel.: 906 706 070
Střelec 23. 11.–21. 12.
Objeví se osoba, která ve
vás probudí soutěživého ducha.
Budete naprosto soběstační a nenechte si od nikoho pomáhat. Jedině takhle můžete vyhrát.
více na tel.: 906 70 60 70
Kozoroh 22. 12.–19. 1.
Mezi příbuznými rozptýlíte
dusnou atmosféru, ze které však
nebude nikdo nadšený. Raději
byste se z ní měli co nejdříve vytratit, než se úplně udusíte.
více na tel.: 906 70 60 70
Vodnář
20. 1.–18. 2.
Jistá osoba se vám vyzná ze
svých citů. Budete naprosto konsternovaní její upřímností a tím,
co vám řekne. Nechte se přece jen
nějakou chvíli dobývat.
více na tel.: 906 70 60 70
Ryby
19. 2.–20. 3.
Rutinní činnost v zaměstnání vám bude vyhovovat více než
činnost, při níž byste přemýšleli.
Kvůli srdečním záležitostem nejste
schopní se soustředit.
více na tel.: 906 70 60 70
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH,
www.platmobilem.cz
strana -6-
JISKRA
RESPEKT je šance, jak přežít
Tváří z plakátu letošního ročníku je Gabriela Knapová, pravidelná účastnice akce Respekt, která po nehodě na motocyklu utrpěla vážné poranění páteře a zůstala na invalidním vozíku. Pokud nebude muset předčasně do porodnice, ani letos nebude v Kladrubech chybět.
RESPEKT - jednodenní akce s bohatým programem je dnem všech, pro které se mo- potřebují.
tocykl stal součástí života, láskou i osudem. Hlavním smyslem tohoto setkání je to,
Letošní IV. ročník Respektu
abychom si my všichni, kteří se denně pohybujeme v silničním provozu, uvědomili
proběhne
v sobotu 30. července
jaké riziko podstupujeme (bez rozdílu usedáme-li do sedla nebo za volant) a chovali
2011
opět
na fotbalovém hřišti v
se na silnici k sobě navzájem ohledupně a s respektem.
Akce Respekt však sleduje nejen tento preventivní cíl. Jejím
smyslem je i přímá konfrontace
„zdravých“ s „handicapovanými“
(kteří se po úrazu a často právě po
Skvělý koncert odehrál na loňském ročníku
David Koller.
nehodě na motocyklu ocitli na invalidním vozíku), neboť je to pro
obě strany výjimečná příležitost
k setkání a zamyšlení nad mnoha
životními otázkami. Velký význam
má i setkání současných nových
pacientů s těmi, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík již mnoho
let. Mohou totiž nejen předat své
zkušenosti, ale především být
vzorem, důkazem, že ani po velmi
vážném úrazu život nekončí. Pro
každého člověka, kterému se ať
již vlastní chybou, či nešťastnou
náhodou ve vteřině zcela změní
život, není nejtěžší prodělat náročné operace, ale psychicky se
vyrovnat s tím, co se stalo a se
svým často nevratným tělesným
postižením. Když ale má možnost
vidět druhé, kteří se nejen smířili
se svým handicapem, ale dokázali
častokrát mnohem víc, než kterýkoli zdravý člověk, může to být
právě ono povzbuzení, které tito
lidé v těžké životní situaci nejvíc
Pohádkové léto
Zámek Jemniště
29. července v 19.00 hod.
POPELKA
Eva Hrušková
Hřebčín Favory Benice u Netvořic
29. července v 18.00 hod.
ELIŠČINY POHÁDKY
Divadlo Já to jsem
jednotné vstupné 60Kč • občerstvení
zajištěno
Za deště se hraje ve špejcharu
Letní divadelní scéna Posázaví
30. července od 18.00 hod.
O BAJAJOVI
Bílkovo kratochvílné divadlo, Jan Bílek
vstup zdarma • občerstvení zajištěno
U Modré kočky na kopečku ve Voticích
31. července od 18.00 hod.
HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
Zemanovo divadlo
hraje se za každého počasí • vstupné 50Kč
HUDEBNÍ VEČERY
NA HRADĚ TÝNEC
tradiční letní hudební večery
pod širým nebem
29. července v 19.00 hod.
areálu Rehabilitačního ústavu v
Kladrubech. Na programu je motocyklová exhibice ve stylu trialu,
kterou přijedou předvést mistři v
této disciplíně Trial Team Beroun.
Účastník Dakaru 2010 Honza Ve-
číslo 30
selý přiveze ukázat svoji Yamahu
WR 450, na které absolvoval uplynulý ročník královny všech rallye a
jezdec anglické první ligy Adrian
Rymel přiveze svůj plochodrážní
speciál, se kterým jezdil za club
Berwick Bandits. Během dne vystoupí několik hudebních skupin,
hlavním bodem programu bude
odpolední koncert Báry Basikové.
Posázavský veteran klub se přijede pochlubit svými dvou i jednostopými unikáty. Od rána bude
v akci výjimečně nadaný sprayer
Chemis, který na betonové zdi
vytvoří vlastní „graffiti art“. Pro
zájemce z řad dětí i dospělých je
stejně jako minulý rok připraven
„paintball“. Členové benešovské
„záchranky“ během dne všem
zájemcům zodpoví jakékoli dotazy týkající se poskytnutí první
pomoci při dopravní nehodě, zejména jak postupovat při záchraně zraněného motorkáře. Mezi
hosty nebudou ani letos chybět
členové Motoklubu vozíčkářů,
kteří dorazí na svých čtyřkolkách,
herec Honza Potměšil a další. Celým programem bude provázet
moderátor Radia Beat Honza Tomek. Před soumrakem odstartuje
horkovzdušný balon a po setmění
bude jedním z posledních bodů
programu ohnivá show. S úderem
půlnoci na pódiu ztichne aparatura a zhasnou světla, aby se pacienti rehabilitačního ústavu mohli
v klidu uložit ke spánku.
Příznivce motocyklů potěší i pouhá procházka mezi zaparkovanými stroji účastníků akce.
Pravidelný účastník kladrubské akce herec Jan
Potměšil.
Protože alkohol za volant a řídítka nepatří, i celá akce Respekt
probíhá každoročně bez alkoholu, což však neznamená, že by během dne byla nouze o občerstvení. Točené nealko pivo Lobkowicz,
točená Kofola i točená limonáda
Ferdináda jsou nápoje, které zaručeně přijdou k chuti po pečené
kýtě, steaku, bramboráku nebo
langoši a dalších dobrotách, které
jsou každoročně na Respektu prodávány za opravdu „lidové“ ceny.
Pro sběratele i všechny ostatní
budou k mání samolepky, nášivky „keep respect“ a samozřejmě
trička, mikiny, šaty i šátky opět v
novém designu.
Vstupné bude, stejně jako v
předchozích ročnících, i letos
dobrovolné. Každý, kdo přijede, může dle vlastního uvážení
a možností přispět tímto způsobem na dobrou věc. Minulý rok se
za částku vybranou na dobrovolném vstupném zakoupil sportovní invalidní vozík určený pro basketbal, floorbal i jiné sálové hry
„vozíčkářů“. Pokud tedy nemáte
na poslední červencovou sobotu
ještě nic v plánu, Respekt je rozhodně dobrým důvodem vyrazit
právě do Kladrub u Vlašimi. (více
informací o akci najdete na www.
keeprespect.cz, informace týkající
se Rehabilitačního ústavu Kladruby na www.rehabilitace.cz)
Right News Music Garden
OPEN·AIR REGGAE FESTIVAL
Švihadlo
dub/reggae | Praha
Dub
Artillery
Praha
Jahtec Jammin’ Job
Žatec
Tour de Bars
Neratovice
ExTProsečnice/Praha
Band
Swamp Safari
Praha
Sound System
Týnec
Zahrada SC
nad Sázavou
15:30–23:00
30.7.
2011
www.rightnews.cz
vstup 100,- v předprodeji
160,- na místě
Kapela AGNATHA Benešov
folk • blues • country • spirituály
pranostika: ČERVENEC
NESE PARNA, KRUPOBITÍ A MEDOVICE, JEST HOJNÝ NA BOUŘKY A VICHŘICE.
číslo 30
JISKRA
strana -7-
Toulky Podblanickem a Posázavím (XIII)
RATAJE NAD SÁZAVOU
Malebná obec Rataje nad Sázavou,
do roku 1900 nazývaná Rataje Hrazené, se nachází na samém rozhraní
Benešovského okresu. S otevřením
Posázavské železnice (1901) se staly
oblíbeným turistickým střediskem a
po roce 1920 zaznamenáváme prudký stavební rozvoj. Monografií a studií obce, je jen několik. Přestože po
levém břehu vedla pravěká severojižní dálková stezka „Vitorazská“ (Květ),
jsou zde doloženy archeologické ná-
Panorama Ratají nad Sázavou 1872.
lezy z doby bronzové a slovanské,
předpokládá se zde i románský kostel, tak první písemná zmínka o Ratajích (osadě oráčů), je z roku 1289.
Ves i s okolím odejmul král Václav
II. pánům z Úžic a tento majetek dal
roku 1293 pražskému biskupovi Tobiáši z Bechyně. Tobiáš pokračoval
s těžbou stříbra a rud v nedalekých
Malovidech , na lokalitě „Stříbrný
vrch“. Za vlastnictví pánů z Dubé a
především Jindřicha z Lipé, který je
pravděpodobně stavebníkem obou
ratajských gotických hradů a městských hradeb, dochází k přeměně
trhové vsi na malé městečko. Páni z
Pirkštejna, kupují Rataje Hrazené od
pánů z Lipé, kteří si za své rezidenční sídlo volí dolní hrad Pirkštejn.
Nejznámější držitel je Hynek Ptáček
z Pirkštejna, vůdčí osobnost české
šlechty a osobní přítel Jiřího z Poděbrad. Po náhlé Ptáčkově smrti (1444)
dědí Rataje s Pirkštejnem jeho jediná
dcera Žofie, která je přináší jako věno
knížeti Viktorinovi z Kunštátu a Poděbrad.
Protože na Ratajské ostrožně nebyl ve středověku jediný zdroj pitné
vody, Rataje často vyhořely do základů. Z prvého požáru v polovině
13. století se vzpamatovaly poměrně
brzy a rozšířily se přibližně do půdorysu dnešního náměstí. Druhý ničivý
požár je uváděn v době dobrodružného Hanuše a šlo pravděpodobně
o pomstu za jeho loupeživé výpravy
do okolí. Při požáru byl zničen Horní
hrad, gotický kostel a škola. Třetí ničivý požár Ratají vznikl neopatrností
služebnictva roku 1469 a vyhořely
při něm zbytky Horního hradu, jeho
okolí a domy na náměstí. Význam Ratají Hrazených rychle upadal a není
divu, že celé panství rychle střídalo
své majitele. K změně dochází teprve za pánů Malešických z Černožic,
kteří přestavěli zničený Horní hrad
na renesanční zámek. Při selském
povstání v roce 1627 byly Rataje i s
okolím vypleněny a vydrancovány
vzbouřenými sedláky. Roku 1636
kupují ratajské panství Talmberkové,
kteří provizorně sídlí ještě na hradě
Pirkštejně. Talmberkové si pozvali
do Ratají italského stavitele Ondřeje
de Quarda, který postupně přestavěl
starý hrad na barokní zámek, upravil
okolí a řídil novostavbu kostela sv.
Matouše. Dolní hrad Pirkštejn již od
roku 1676 není obýván. V roce 1712
kupuje ratajské panství rod Kinských,
majitelé zde většinou nesídlí a správu
panství ponechávají svému úřednictvu. Dolní hrad Pirkštejn byl v letech
1713- 1724 upraven na faru. Plánová
dokumentace nám prozrazuje něco
málo z jeho úprav. Bergfritová věž
byla snížena o jedno patro, které bylo
nahrazeno dřevěnou nástavbou s novou střechou. Do věže byly osazeny
dva zvony. Vedle dnešního kostela
stávala na severní straně gotická půlkruhová bašta, později přestavěná na
zvonici. Po roce 1500 severní půl-
Retrokresba Jan Heřman
kruhová bašta musela ještě plnit svoji
obrannou funkci a kontrolovala pohyb na západním svahu při řece. Původní kostel sv. Matouše byl koncem
17. století zbourán a nahrazen novostavbou. Uvádí se zde čtyři obranné věže, rozmístěné do světových
stran. Polohu čtvrté věže neznáme,
ale předpokládáme ji v sousedství
Horního hradu. Posledními držiteli Rataj jsou Liechtensteinové, kteří
prodávají zámek v roce 1933 ratajské
obci. Ikonografie nám ukazuje, jak je
postupně odbouráno celé předhradí
s hospodářským dvorem, pivovarem
a mizí i zachovalá renesanční brána.
Zámek slouží civilním účelům a je do
něj umístěn obecní úřad, pošta, četnická stanice, škola a malé muzeum.
Nejstarší známé vyobrazení Ratají
je kolorovaný lept od Antonína Pu-
cherny (1797). Veduta zobrazuje pohled na Rataje od severovýchodu, zabírá pravý břeh se starým Břečkovým
mlýnem. Rataje zobrazil v roce 1847
i další kreslíř -František Alexander
Heber. Autorem grafik je rytec Josef
Richter. Celou jednu generaci Rataje nikdo nezobrazoval. V roce 1848
byla v Ratajích zřízena revoluční
městská garda a v čele obce stál purkmistr s radou konšelů. Roku 1856
byla zbořena stará radnice s věžičkou
a zvoncem a na jejím místě byla postavena nová (Lutrýn). Politická situace v roce 1860 dovolila v Ratajích
i výstavbu židovské synagogy. Ratajské brány nám zachytila ikonografie,
výjimku tvoří horní brána, zaniklá
teprve v roce 1825. Dřevěnou lávku
s padacím mostem nahradil most kamenný, který byl v té době doplněn
sochařskou výzdobou.
Známé a často reprodukované jsou
precizní kresby Václava Jansy, vytvořené pro dílo J. Otty: „Čechy“, díl
VIII. - Táborsko (1892). Jeho kresby
a akvarely se vyznačují dokonalou
věcností a zvládnutou perspektivou.
Stejně působivý a faktograficky přesný je další vedutista Karel Liebscher.
Na fotografickou tvorbu J. V. Sládka
navázal fotograf Josef Bartl (*18551929). V roce 1899 dává vytisknout
pan František Mrkvička prvé litografické pohlednice Rataj. Jednobarevné pohlednice „Pohledy z Posázaví“
vydává od roku 1898 i fotoateliér E.
Velim - Praha, některé pohlednice
jsou ručně kolorované, ale většina
zůstává černobílá. Sázava učarovala
i velikánům české malby: Josefu Šímovi a Václavu Špálovi, kteří zde vytvořili řadu olejomaleb. Příležitostně
zde maloval i Václav Haise a Jaroslav
Šváb. Lunetu na slunečních hodinách
na ratajském zámku nám vytvořil
malíř Karel Brož.
Od roku 1925-1939 dominuje Posázavské ikonografii černobílý fenomén: „umělecká fotografie“. Snímky
jsou anonymní, číslované a vycházejí
pouze pod značkami: K. A. V., D x P,
Fotofon – Praha, Fototypia Vyškov,
Bromografia, Fototyp, Grafo Čuda
z Holic, Révész Praha. V poválečné
tvorbě má dominantní postavení na-
Rataje v 15. století.
Rekonstrukční kresba Jan Heřman 2005
kladatelství Orbis Praha. Následuje
vydavatelství Panorama, ale hlavním
vydavatelem pohlednic je nakladatelství Press Foto - ČTK. V monografiích Posázaví se odráží nutnost
zobrazit „současný život“: Ota Zouplna- Sázava (1965), Erich a Milada
Einhornovi (1980), Ivan a Jiří Doležalovi (1982), Jan Reich -Posázaví
(1988). Po roce 1990 dokumentuje
Posázaví i fotograf Lumír Běhal a F.
Pleva. Výběr z leteckého snímkování:
předválečná série KČT, E. Vasiliak
(1960 /70), Miroslav Krob a junior,
JAS AIR – Hosín, Martin Gojda, Archeologický ústav AV ČR - program
letecké archeologie. Za pozornost
stojí i unikátní CD: „Sázava letecky“
od Imricha Hornyáka (SAFO 2003).
K posledním monografiím patří kni-
Hrad Pirkenštejn.
ha Františka Plevy: Sázava – milovaná (2005), či kniha Jana Heřmana:
Z ikonografie středního Posázaví
(2009). Podrobnější přehled této
ratajské lokality najdete ve zmíněné
Ikonografii.
Mgr. Jan Heřman
e-mail :[email protected]
Výběr z literatury:
Kovář, M., Peták, J., Tomíček, T., Úlovec, J., Vaněk, V. 2004: Rataje nad Sázavou. Praha.
Lutrýn, V. 2001: Rataje, perla Posázaví., IV. upravené a doplněné vydání.
Heřman Jan 2009: Z ikonografie
středního Posázaví. Vlašim.
Rekonstrukce Jan Heřman
Životní vibrace Jan a Hana Marešovi a
Obþanské sdružení PĜátelé Chvojna
si vás dovolují pozvat na oslavu tradiþního keltského svátku vrcholu léta
Lughnasad
Jedná se již o druhé setkání u pĜíležitosti tohoto svátku v místČ starého
keltského hradištČ Chvojen. Svátek Lughnasad je oslavou úrody a
vzýváním ochrany pro všechno, co pĜíroda lidem dopĜála. Keltové jej
chápali jako slavnosti slunce, oslavy poþátku jeho sestupné dráhy do
osidel zimní temnoty. Keltové vČĜili, že kdo slaví Lughnasad, zajistí si
dostatek obilí, mléka, dobrou úrodu ovoce a domácí pohodlí.
Jak budeme slavit my? Vy, kdo nás znáte, již víte odpovČć. Pro vás ostatní
na vysvČtlenou - oslava a pĜípadný rituál probČhne pomocí zvuku. Bubny,
tibetské mísy, chrastidla, chĜestítka, didgeridoo a další nástroje mĤžete vzít
s sebou. Bude se jednat o jakýsi spoleþný „džem“ na jakékoliv nástroje.
TĜeba dojde i na zpČv, tanec a mnoho dalšího.
Chvojen - keltské hradištČ
(u kostela sv. Jakuba a Filipa)
v blízkosti Zámku KonopištČ u Benešova
pondČlí 1. srpna v 18.00 hodin
(délka: možná hodinu, nebo dvČ - uvidíme)
Vstup dobrovolný pro Obþanské sdružení PĜátel Chvojna
Pokud máte v okolí nČkoho, kdo by mČl zájem se zúþastnit, dejte mu vČdČt.
TČšíme se na setkání na ChvojnČ.
Rekonstrukce hradu Pirkštejna.
Kresba Jan Heřman 2005
lidové rčení: NEŽ
www.zivotni-vibrace.cz
ŘEKNEŠ ŠVEC.
www.chvojen.cz
strana -8-
JISKRA
číslo 30
Areál BN s.r.o.
Hodějovského 541, 256 01 Benešov
telefon: 604 500 100, e-mail: [email protected]
www.arealbn.cz
NABÍZÍME PRONÁJEM NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR - ZAŘIZUJE RK EVROPA
AKTUÁLNĚ: 120m2 KOMPLETNĚ ZAŘÍZENA PRODEJNA „ZVÍŘECÍ KRMIVO A POTŘEBY“
WHO
!!! ŽHAVÁ NOVINKA !!!
WHO
tvorba kuchyňských linek
pomocí 3D programu
(vytvoříme kuchyň na míru
přesně dle Vašeho přání a potřeb)
• Velký výběr kuchyní od 1,6m až po rohové provedení
ceny od 2.000Kč
• Jídelní set (stůl + 4ks židle)
ceny od 3.650Kč
• Dětské pokoje
ceny od 2.350Kč
SKLUZAVKA PLASTOVÁ - více barev
• Sedací soupravy
cena 3.400,- (3m) • cena 2.700,- (2,4m)
5 LET ZÁRUKA
ceny od 6.950Kč
• Bytové dekorace
• Kuchyňské potřeby
• Keramika
• Hračky
PÍSKOVIŠTĚ BAZÉNEK
cena 525,• Úklidové prostředky
• Drobné a doplňkové zboží
• Autodoplňky
PŘEHUPOVADLO
cena 359,-
HOUPACÍ KŮŇ
cena 379,-
• Postele a pohovky
ceny od 2.400Kč
VARIABILNÍ SOUPRAVA LÍZA
cena od 3.750,-
PC STŮL ARNB22
cena 3.342,-
REGÁL ARNR84 KADIBUDKA
cena 2.855,-
cena od 7.970,-
KŘESLO DĚTSKÉ SKLÁDACÍ
cena 369,- (růžové)
VÝPRODEJ VYBRANÉHO ZBOŽÍ NÁBYTKU
!!! SUPER SLEVY !!!
SLUNEČNÍK DISNEY
cena 505,- (180cm)
KŘESLO DĚTSKÉ SKLÁDACÍ KŘESLO DĚTSKÉ S DEŠNÍKEM
cena 445,- (modré)
cena 539,- (červené)
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
WHO
WHO
Vibrační deska LUMAG 60kg
4 hod./200 Kč
24 hod./400 Kč
KRBOVÝ VYSAVAČ KAMINER ODK 001
cena 1.390,- 1.112,-
• Nářadí
ruční
elektrické
zednické
pro zahrádkáře
• Barvy & laky
• Spojovací materiál
• Elektromateriál
• Měřidla
• Pracovní oděvy
• Ochranné pomůcky
ELETRICKÁ PILA POW 64256
cena 2.790,- 2.232,STOLOVÁ PILA POW 8510
cena 2.290,- 2.232,-
• Boxy na auta
• Bourací a vrtací kladiva
• Vrtačky, brusky, stavební pěchy
• Sekačky na trávu, křovinořezy
• Vertikulátory
• Stavební vysavače
• Elektrické tepovače
• Kalová čerpadla
• Štípačky na dříví
• Elektrocentrály
HADICE PRŮSVITNÁ
cena 549,- 439,-
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
!!! VÝHODNÉ CENY !!!
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 6:00 do 19:00 hodin, neděle od 7:00 do 15:00 hodin
Motorová pila STIHL 250
4 hod./175 Kč
24 hod./350 Kč
Nůžky na plot STIHL HS45
Křovinořez STIHL
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
na ruční, elektrické a stavební nářadí
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: DENNĚ od 7:00 do 18:00 hodin
Nová prodejna motocyklů a příslušenství
včetně servisu a náhradních dílů.
otevírací doba: pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17.00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin, telefon prodejna: 739 691 407, telefon info v neděli: 603 248 996
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY od 90m2 do 350m2
www.arealbn.cz
číslo 30
JISKRA
strana -9-
VÍTÁME VÁS NA SVĚT…
Představujeme vám miminka narozená v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.
LUKÁŠ LÍPA
EMILKA FAJMANOVÁ
narozen: 20. července 2011 v 4:43 hod.
váha: 2,64 kg
rodiče: Lucie Havlíčková a Josef Fišer z Votic
narozen: 19. července 2011 v 5:37 hod.
váha: 3,28 kg, výška: 49 cm
rodiče: Petra a Petr Lípovi z Vlašimi
bratříček: Tomášek 3,5 roku
narozena: 19. července 2011 v 8:47 hod.
váha: 3,27 kg
rodiče: Michaela a Radek Fajmanovi z Lipin u Zruče n. sáz.
sestřička: Kačenka 3 roky
TEREZKA BABOROVÁ
ANETKA RADAČOVSKÁ
narozena: 11. července 2011 v 7:50 hod.
váha: 2,05 kg, výška: 43 cm
rodiče: Pavla a Michal Baborovi z Čerčan
narozena: 18. července 2011 v 4:56 hod.
váha: 3,64 kg, výška: 50 cm
rodiče: Martina a Zdeněk Radačovský z Pecerad
MATĚJ FIŠER
ROZÁRKA POLÁKOVÁ
HONZÍK ZEMAN
narozena: 19. července 2011 v 12:30 hod.
váha: 4,135 kg, výška: 49 cm
rodiče: Markéta Baranová a Lukáš Polák ze Phova
narozen: 18. července 2011 v 19:32 hod.
váha: 3,04 kg, výška: 48 cm
rodiče: Miluše a Ladislav Zemanovi z Bystřice
ŠIMON KADEŘÁBEK
narozen: 20. července 2011 v 24:00 hod.
váha: 4,36kg, výška: 52 cm
rodiče: Jitka Kadeřábková Fottová a Jan Kadeřábek z Čakovic
sestřička: Eliška 2 roky
telefon: +420 226 216 500 • fax: +420 226 216 501
e-mail: [email protected] • www.idsys.cz
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
strana -10-
JISKRA
číslo 30
Plochá dráha v Divišově
Mistrovství ČR juniorů - 16. července
První ostrý start na divišovské malé dráze předvedli jezdci mladší 10 let.
Foto: Jan Neruda a Jan Kobzáň
Václav Milík dokonale využil šanci, kterou si
sám vytvořil.
Když se Václav Milík nedokázal ve dvanácté
jízdě třetího dílu českého juniorského šampionátu dostat před Romana Čejku, zdálo se, že
na své plzeňské vítězství nenaváže. A to tím
spíše, vozili-li Michael Hádek, Jan Holub a Michal Dudek jednu trojku za druhou. V rozjížďce s číslem dvacet však všichni čtyři stanuli na
roštu najednou. Václav Milík si vítězstvím vynutil rozjezd, v němž odvedl Michaela Hádka.
Vyhrávají jedině favorité a jinak už nikdo
Rozlosování letošních závodů českého juniorského šampionátu šalamounsky zohledňuje stav v průběžném pořadí. První čtyři se
totiž pokaždé střetnou až v rozjížďce s číslem
dvacet. Na jednu stranu dostává mítink vyvrcholení, jenž se dá směle přirovnat k finálové
rozjížďce. Negativem ovšem může být nulový
zisk, který si odnese čtvrtý z této jízdy, což mu
může zkomplikovat život v rámci celého seriálu. A také skutečnost, že se ostatních dvanáct
závodníků potkává s okruhem favoritů rovnoměrněji a častěji.
Divišovský závod toho byl pádným důkazem. Ve čtyřech úvodních sériích nevyhrál někdo z vedoucí čtveřice jen v jednom jediném
případě. Alfou a omegou úspěchu se přitom
stal povedený startovní manévr. Jako první
se o tom přesvědčil Eduard Krčmář, který v
rozjížďce s číslem jedna marně stíhal Václava
Milíka.
Stylem start - cíl vzápětí triumfovali Jan
Holub, Michael Hádek a Michal Dudek, když
Pavol Pučko, Ondřej Veverka a Roman Čejka
prozatím nedokázali překročit svůj vlastní stín
a vystoupit z pozice černých koňů.
Čtyřmi jízdami však série neskončila, jelikož diváci mohli sledovat mistrovské boje
stopětadvacítek na malé dráze, kterou prve
slavnostně otevřel divišovský starosta. Šampionát kolibříků doprovází jiný závod půllitrů
už standardně, ale ještě nikdy se nestalo, aby
oba závody probíhaly naráz. Zdeněk Holub se
tak postaral o primát, když současně bojoval
ve dvou závodech. Záhy se k němu připojil i
Michal Škurla, jenž kvůli opožděné přihlášce
plnil úlohu náhradníka, ale využil technických
trablů Stanislava Pouznara.
Problémy technického charakteru ovšem
řešil Jaroslav Hladký, který tolik překvapil při
středečních juniorských družstvech v Pardubicích. V rozjížďce s číslem pět mu prasknul
sekundární řetěz. Více než ztráta jednoho
bodu ovšem bolela rána mezi nohy. Pražský
závodník kvůli poruše zastavil ještě jednou,
avšak v rozjížďce s číslem sedmnáct ukořistil
přece jenom vítězství na úkor Ondřeje Smetany. Jeho otci Radkovi a mechanikovi Martinu
Šťastnému však spíše zamotal hlavu zadřený
motor ve dvanácté jízdě.
Avšak pojďme zpátky na začátek druhé pětiny, kdy čtveřici favoritů začali komplikovat život také ostatní závodníci. Prvním byl v tomto
ohledu Roman Čejka, když odstartoval v rozjížďce s číslem pět na Jana Holuba. Úřadující
mistr republiky a současný závodník číslo tři
ho však stačil objet vnějškem první zatáčky.
V šesté jízdě ale Michal Dudek po raketovém startu zmizel záhy z dohledu Pavla Pučka,
který už měl plnou hlavu nedělního flat tracku
v Mariánských Lázních. Stejně si v sedmé jízdě
počínal Michael Hádek. Eduard Krčmář se dokázal v prvním oblouku probít před Michala
Škurlu, ale mšenský Plzeňan ho dále nepustil.
Václav Milík musel vzápětí vyhrát osmou
jízdu hned dvakrát. Ondřej Veverka si totiž ve
skrumáži škrtnul o jeho zadní kolo a následoval nevyhnutelný let do nafukovacích mantinelů. „Připrav motorku,“ byla jeho první slova
adresovaná otci Hynkovi, když se ještě vleže
na dráze dozvěděl, že dostává od rozhodčího
šanci při repete. Sanitkou se do depa svezl jen,
aby ušetřil čas.
Zase takový frčák to ovšem nebyl, jelikož
pořadatelská parta musela opravit proražený
vak. Václav Milík se i napodruhé dostal dopředu. Růžky však vystrčil Daniel Hádek. Velkorysým vnějším obloukem se v první zatáčce
posunul před Ondřeje Veverku a nechybělo
málo, aby pokazil rovněž sólo vedoucího Pardubičana.
Na leadera si každý troufá
Daniel Hádek nebyl v žádném případě jediným, kdo si vyšlápl na Václava Milíka. Pardubický leader průběžné klasifikace se stal
prvním z velké čtyřky, kdo se musel smiřovat
s prohrou. Po startu rozjížďky s číslem dvanáct
se mu motocykl vzepjal na zadní a než stačil
vrátit přední kolo na pevnou zem, Roman Čejka jel před ním.
Václav Milík ho vzápětí nepřestával pronásledovat až na cílovou metu, avšak Slaňák jel
excelentně. „Špatnej start, byla to jednokolejka
a nešlo předjíždět,“ měl jasno v otázce své prohry. Přitom ještě netušil, že se bude muset rvát
o další tři body ještě v rozjížďce s číslem šestnáct.
Michal Klein najel do pásky, což okamžitě
zmobilizovalo Michala Škurlu, který si chystal
svou stopětadvacítku na finále A závodu kolibří kubatury. Že nám v jeho osobě roste další
výtečný závodník, přesvědčil už ve vložených
jízdách jarního test matche Aligátorů se Lvy a
v chabařovickém Memoriálu Jiřího Hurycha.
Rozhodně však nikdo nečekal, že se dnes
v první zatáčce šestnácté jízdy přežene okolo
všech jako kanárkově žlutá čára. Václav Milík
ovšem kul pomstu, která mu vyšla ve druhém
okruhu v úvodním oblouku. Pavol Pučko se
ovšem před patnáctiletého borce dostal až
ve třetím kole. „Od startu ti odpálilo, musím
to zaťukat, ale starty jsem měl dobrý,“ vyprávěl
Michal Škurla o svém parádním kousku. „Ale
Venca má víc zkušeností a obtáh‘ mě po venku.
A s Pučkinem jsem posral nájezd.“
Václav Milík dobře věděl, jak důležité tři
body předjetím Michala Škurly získal. Trojice, s
níž se měl utkat v rozjížďce s číslem dvacet, se
z dráhy stále vracela se štítem. Michael Hádek
hladce vyhrál devátou jízdu, jejíž start se musel opakovat kvůli haprování startovacího zařízení. Ve čtrnácté jízdě se mu ovšem do cesty
připletl Roman Čejka, namlsaný skalpem Václava Milíka. Jenže Michael Hádek se nenechal
zaskočit a ještě před prvním nájezdem mu vedení říkalo pane.
Jan Holub hrál hlasité sólo v rozjížďkách
s čísly deset i patnáct, přičemž nejbližšími
posluchači byli Ondřej Veverka, resp. Daniel
Hádek. Michal Dudek zase v jedenácté jízdě
rychle ujel Eduardu Krčmářovi. Na samém prahu čtvrté série měl sice rychlejší reakci na let
pásky Ondřej Veverka, jenže Slaňák ho v první
zatáčce objel.
Starosta městyse Divišova Zdeněk
Eichler slavnostně otevírá malou závodní dráhu v Divišově.
Foto: Jan Neruda a Jan Kobzáň
Každá šance se musí využít
Po šestnácti jízdách bylo nad slunce, které
celý den pražilo jako zběsilé, jasné, že se o majitelích pohárů rozhodne v rozjížďce s číslem
dvacet. Ostatním nezbylo, než usilovat o další
příčky, přičemž jejich motivací nebyly ani tak
finanční prémie, jako body do průběžné klasifikace seriálu mistrovství republiky.
A dnešní závod v tomto ohledu nabídl nejedno překvapení, ať už pozitivního či negativního charakteru. Do té horší alternativy se
zařadil i Eduard Krčmář. Po třech dvojkách v
řadě, konečně perfektně odstartoval do rozjížďky s číslem patnáct, až se Jan Holub nestačil divit. Jenže wheelie slánského závodníka
zastavila až nafukovací bariéra.
13.8.2011 - 14:30
Na stupně vítězů nastoupili všichni úspěšní z obou závodů.
Foto: Jan Neruda a Jan Kobzáň
„Měl jsem trošku zbrklejší start,“ vyprávěl,
když se v závodnickém prádle a vysokých botách chystal na předčasnou cestu do sprch.
„Zvedlo se mi to, nechtěl jsem ubrat, tak jsem
páčkoval. Pořád to ale bylo nahoře a v půlce zatáčky jsem jel furt rovně. Myslel jsem, že se odrazím od nafukovaček, jenže jsem vyletěl a dal si
nohy přes řidítka.“
O šťastnějším konci Jaroslava Hladkého už
byla řeč. Podobně se v osmnácté jízdě mohl
smát Daniel Hádek. Vítězství ho dostalo na
šestou pozici závěrečné klasifikace, která je
o to skvělejší, uvážíme-li skutečnost, že závodním debutem za řidítky pětistovky prošel
teprve před dvěma měsíci. Cestu k triumfu
mu však nechtěně pomáhal dláždit Zdeněk
Holub. Po fantastickém startu upadl ve druhé
zatáčce. I když se okamžitě vrátil do sedla, na
body nedosáhl.
Po třech bodech prahnul také Pavol Pučko.
Proto na devatenáctou jízdu použil nesjetou hranu a poručil si těžší převod. Nakonec
ovšem skončil jako další propichovač nafukovacích mantinelů, když společně s Romanem
Čejkou v prvním oblouku objížděli Michala
Škurlu.
„Venek jede, myslel jsem, že je obtáhnu,“ líčil,
zatímco mítink dostával opravou vaku další zpoždění. „Proto jsem si to nastavil vzteklý.
Pořád jsem si říkal, že to vyjde, ale pak už, že to
nevyjde.“ Repete se stalo jednoznačnou kořistí
Romana Čejky. Slaňák připravil Ondřeje Veverku o první příčku už v úvodním oblouku, aby
se stal jediným závodníkem mimo silnou čtyřku, jenž dokázal vyhrát víc než jedinou jízdu.
Pozornost všech již byla ovšem upřena na
klíčovou rozjížďku s číslem dvacet. „Bude to o
startu,“ přemítal Michael Hádek. „První vingl
bude maso, doufám, že z toho vyjedu.“ Michala
Dudka zase zaujala červená hasičská sedmsetšestka kropící ovál. „Už do něho narazte traktorem,“ láteřil, zatímco Václav Milík, stojící před
výjezdem z depa, se přimlouval za další dávku
vody.
Nakonec však za nejdelší konec provazu zatáhl Michal Dudek. Michael Hádek ho v první
zatáčce podjel, ale jenom na chvilku. Přesto
však nepolevoval v tlaku, který vyvíjel rovněž
Václav Milík. Jan Holub zůstal vzadu. „Jednička
byla strašně suchá,“ reklamoval poslední úpravu dráhy.
Michal Dudek se statečně držel na čele, ale
záhy přišly problémy. „Ve druhým kole začala
motorka brutálně vadnout,“ posteskl si po závodech, aby usilovně hledal divišovského mechanika Jana Hlačinu pro konzultaci. V první
zatáčce třetího kola pronikl Václav Milík vnějškem do vedení jako blesk z čistého nebe.
„Dudu věděl jenom o mně, když jsem ho podjížděl a Milíček tam byl,“ popsal okamžik Michael Hádek. Sám však záhy Slaňáka předjel
také. Václav Milík však nečekaným triumfem
zabil dvě mouchy jedinou ranou. Především
díky vyrovnanému bodovému zisku zůstal o
jediný bod na čele průběžné klasifikace. A v
neposlední řadě si vynutil rozjezd o vítězství s
Michaelem Hádkem. Ten si stěžoval na suchou
startovní pozici. Po vylétnutí pásky zaostal za
pardubickým závodníkem. „Nemá smysl, dělat
kraviny,“ vysvětlil, proč se už od druhého kola
pohyboval po divišovském ovále jen volnějším tempem.
Hlasy z depa
„Nečekal jsem to,“ připouštěl Václav Milík, že
už nevěřil, že po prohře v rozjížďce s číslem
dvanáct dokáže ještě mítink dotáhnout do
úspěšného konce. „Prosral jsem to s Čejkinem.
Špatnej‘ start, byla to jednokolejka, nešlo předjíždět. Poslední jízda byla paráda. Odstartoval
jsem na hovno, zkoušel jsem venky a vyšlo to. V
rozjezdu byl už start dobrej‘. Myslel jsem, že Haďas odstartuje. Ale viděl jsem jeho suchou jedničku a tak jsem odjel a bylo to. Hlavně, že vedu
a budu v tom pokračovat dál.“
„Jednička a dvojka byly suchý,“ vrátil se Michael Hádek na start rozjezdu. „Tady šlo jen o
start. Dělat kraviny, abych ho sestřelil, nemá
smysl. Jde jen o pohár a těch bude ještě víc.
Dudu to posral v poslední jízdě. Podjížděl jsem
ho, ale on věděl jenom o mě. A Milíček tam byl.“
„Celkem dramatický,“ klasifikoval závod Michal Dudek. „Měl jsem to dobře rozjetý. Ale v
poslední jízdě motorka začala ve druhým kole
brutálně vadnout. Kdyby to nebylo, dopadlo to
dobře. Start se poved‘, byl jsem tam. Třetí místo
je ale taky dobrý. Myslel jsem, že dráha bude rozbitější, ale udělali to dobře. Byl to beton, někde
materiálek a spíš to bylo vyházený po venku.“
„Celý závody zkurvený kvůli jediný jízdě,“ neskrýval Jan Holub své zklamání. „Posrali to, že
to nakropili. Vzadu to bylo tvrdý, klouzalo to a
jednička byla strašně suchá. Ve Mšeně uvidíme,
ale čekal jsem, že to sedne i dnes.“
„Už mě to sere,“ nezastíral Roman Čejka skutečnost, že se mu doposud za čtyři sezóny
ještě nepovedlo vystoupit na stupně vítězů v
podniku mistrovství republiky juniorů. „Starty
jsem měl tak na půl, jednou se podařil, jednou
jsem to spíš doháněl v nájezdu. Ale byli tu rychlejší než já. Ale jsem spokojenej‘, dvanáct bodů je
dobrý.“
„To byla příprava na zejtra,“ vysvětloval Pavol
Pučko svůj let do nafukovacích bariér připomínkou na nedělní flat track v Mariánských
Lázních. „Byla to raketa. Zbyla mi nová hrana,
šel jsem o zub dolů. Venek jede, myslel jsem, že je
obtáhnu. Proto jsem si to nastavil vzteklý. Pořád
jsem si říkal, že to vyjde, ale pak už, že to nevyjde.
Dneska tomu něco chybělo. Motorka je zvinglovaná, ale teď je čas to rovnat. Ťuknul jsem se do
hlavy, ale na zejtra jsem v pohodě.“
„Jel jsem nějak rovně, ale ono se musí zatočit,“
žertoval Eduard Krčmář na téma svého pádu
v rozjížďce s číslem patnáct. „Měl jsem trošku zbrklejší start. Zvedlo se mi to, nechtěl jsem
ubrat, tak jsem páčkoval. Pořád to ale bylo nahoře a v půlce zatáčky jsem jel furt rovně. Myslel
jsem, že se odrazím od nafukovaček, jenže jsem
vyletěl a dal si nohy přes řidítka.“
„Dneska jsem si zajezdil,“ říkal Michal Škurla,
který stejně jako Zdeněk Holub absolvoval
souběžný podnik stopětadvacítek na nové
malé dráze. „Počítal jsem, že pojedu maximálně
jednou, dvakrát.“
Antonín Škach, Speedway A-Z
PREMIÉRA NEJMENŠÍCH ZÁVODNÍKŮ NA NOVÉ PLOCHÉ DRÁZE
Vedle podniku české juniorky se druhým
chodem divišovského menu stalo třetí kolo
šampionátu republiky stopětadvacítek na
malé dráze.
FINÁLE MČR JEDNOTLIVCŮ
Tento nový malý plochodrážní ovál slavnostně otevřel starosta městyse Divišova pan
Zdeněk Eichler, neboť místní radní finančně
podpořili tento progresivní projekt. Pomineme-li
čtvrteční testování a dnešní oficiální trénink, pak
se jako první v závodním tempu na nové dráze
objevili borci mladší deseti let, jimž regule zabraňují účastnit se mistrovství republiky. Ukázková
exhibiční rozjížďka viděla vítězství Filipa Šifaldy
před Zdeňkem Halaszem a Františkem Klierem,
jenž se po svém sobotním pádu v Liberci v tamní
nemocnici naštěstí ani neohřál.
Pak se však už bojovalo o body do průběžné
klasifikace republikového šampionátu. Počáteční průběh nenasvědčoval, že bychom se mohli
dočkat nějakých závratných překvapení. A to
tím spíše, pakliže mladí závodníci technickou
dráhu zpočátku očuchávali.
Po suverénním triumfu v Chabařovicích
koncem minulého měsíce měl Michal Škurla
nakročeno k osmnáctibodovému maximu také
tentokrát. Jenže prvním vítězem na zbrusu novém oválku se stal Zdeněk Holub před Jakubem
Ondrouškem a Michalem Škurlou.
Premiéra na novém oválu pro nejmenší závodníky se velmi vydařila a dokázala všem, že
realizace malé závodní dráhy je správný krok ku
prospěchu ploché dráhy nejen v Divišově.
Jan Trojánek
číslo 30
JISKRA
strana -11-
Fotbalisté Fanklubu Sparty z Děčína přepsali dějiny
V sobotu 16.7. se konal 2. ročník tur- soupeře 5:1 a 7:3.
Třetí místo pro nás překvapivě získal FCS
naje v malé kopané o pohár Fanclubu
Formanka Benešov vítězstvím nad Real BeSparta Týnec n. Sázavou.
Hrálo se jako v minulém roce na pronajatém hřišti v Bukovanech. Tentokrát
přálo i počasí, sešlo se celkem 10 týmů z
řad Fanclubů, příznivců fotbalové Sparty a
mužstev z blízkého okolí.
Týmy byly vylosovány do 2 skupin, kde
se hrálo systémem každý s každým. Ve skupinách se nejvíce dařilo Modrému Baletu,
který prošel skupinu bez zaváhání s plným
počtem bodů. Postupovaly vždy 4 z každé
skupiny, kde se pokračovalo křížem 1. s 4. a
2. s 3.
Čtvrtfinálovými zápasy, které jsou rozhodující pro úspěch či neúspěch na turnaji,
prošel suverénně Modrý Balet. Z penaltového rozstřelu postupil FCS Formanka Benešov. Jediný gól rozhodl, že vítěz prvního
ročníku, tým Bukovan, nepřešel přes Real
Benešov. Pro pořadatele turnaje, FCS Týnec,
skončila cesta ve čtvrtfinále, kde byli nad
naše síly kamarádi z Fanclubu Děčín. Přestože Tomáš Kreps ubránil nejnebezpečnějšího
hráče Ondra Barillu, udeřilo před koncem z
nohy Honzi Ptáčka a pro nás to znamenalo
konec v turnaji, ale naše přátelství tím nijak
neutrpělo, ihned po zápase jsme si udělali
společné foto.
Semifinále bylo jasnou záležitostí Modrého Baletu a hráčů Děčína, kteří porazili své
nešov 2:1.
K finálovému zápasu nastoupit FCS Děčín
a Modrý Balet, který se ujal vedení a kontroloval hru. Děčínu se přeci jen podařilo
vyrovnat a v samém závěru se zrodila ještě
obrovská šance Děčína, který mohl dokonat
obrat, ale brankář Baletu skvělým zákrokem
poslal finálový duel do penaltového rozstřelu. V něm pak měli více štěstí hráči FCS Děčín. Celý turnaj vyhráli a odvezli si domů do
Děčína putovní pohár.
Závěrečné vyhlášení proběhlo ihned po
finále přímo na hřišti. Ceny a pohár předal
předseda Fanclubů Sparty pan Jaroslav Obdržal z Neratovic.
Po turnaji se konala zábava v areálu TJ v
restauraci U Pramene, kde hrál DJ Wormík,
rožnilo se prasátko a všichni se náramně
bavili. Večer patřil vítězův a šampaňské teklo proudem.
Závěrem chci poděkovat členům výboru
TJ Sokol Bukovany za vstřícný postoj a pronájem hřiště a zázemí, rozhodčím, hráčům,
kteří se turnaje zúčastnili a všem, co pomohli tuto akci připravit. Laťka je nastavena vysoko a už se těšíme na 3.ročník, který
proběhne v červenci 2012.
Za pořádající Fanclub Sparta Týnec
Struhařovští sportovci uspořádali pod vedením Jiřího Straky ml. 23. července ve Struhařově již pátý ročník nohejbalového turnaje. Letos
se přihlásilo 11 družstev (10 mužských, 1 smíšené). Zleva: Petr Matějovslý, Daniel Drábek, Ondřej Kocábek, Aleš Strnad, Jan Hroch,
David Božovský, Michal Kaňka, Jiří Straka ml., Zdeněk Pessr.
-šeL-
Příměstský atletický tábor s Hvězdičkou
(BENEŠOV) - Již třetím rokem pořádá Mateřské centrum Hvězdička příměstský atletický tábor. Hlavním organizátorem je trenérka dětské atletiky
Jana Kahounová, která má k ruce tři
šikovné studentky z gymnázia, středpředseda Pavel Macháček
ní pedagogické a střední ekonomické
školy.
Kroužek dětské atletiky je velmi oblíbený, a proto není překvapením, že je o
tábor veliký zájem. Tábory jsou celkem
dva. Jeden v červenci pro děti, co atletiku nenavštěvují a druhý v srpnu pro
děti z atletického kroužku.
První z nich proběhl od 11. do 15.
července. Děti měly celý týden pestrý program. Každé ráno se scházely v
prostorách MC Hvězdička, které jim
sloužilo k výtvarným činnostem, hrám,
klidovým aktivitám a relaxaci. V dopoledních hodinách navštěvovaly sportovní hřiště u ZŠ Jiráskova. Věnovaly se
nejen různým atletickým disciplínám,
ale i hrám a velice je bavily strategické
skupinové hry.
NÁBYTEK (kuchyně, komody, postele)
KUTIL (ruční i el. nářadí, spojovací materiál)
PŮJČOVNA NÁŘADÍ (stavební i ruční)
PRODEJ, SERVIS MOTOCYKLŮ
POMŮŽEME, PORADÍME VYTVOŘIT KUCHYŇ VAŠICH SNŮ
Při objednání kuchyně na naší prodejně,
grafický návrh ve 3D provedení ZDARMA.
Benešov, Hodějovského 541, areál sila u restaurace „Na Bejkárně“
otevřeno denně • telefon: 604 500 100 • www.arealbn.cz.
Na obědy docházely do jídelny pod
hotelem Pošta. Zajišťovala jim je paní
Pechová, která byla velmi vstřícná k
dětskému jídelníčku.
Odpoledne se věnovaly nejen hrám
na zahradě Piaristické koleje, ale vyrážely i na výlety. Mezi nejoblíbenější patřil výlet vláčkem na Chvojen na
koně, kde si prohlédly stáje, vyzkoušely
si osedlat koně a povozily se. Pak šly po
svých k Růžové zahradě na Konopišti a
odtud zase zpět vláčkem k MC Hvězdička.
Děti měly velkou radost i z návštěvy
plaveckého bazénu, ve kterém si nejen
zaplavaly a pohrály, ale i zasoutěžily. Ředitel KPB pan Hruška, byl velmi
ochotný a bez problémů jim rezervoval
odpolední hodiny. Navštívily i městské
muzeum, kde si prohlédly výstavu a vyzkoušely si dechová cvičení.
Završením tábora byl hromadný,
asi 10 kilometrový cyklistický výlet v
okolí Benešova, kterého se zúčastnili
i někteří rodiče, a následné slavnostní
rozloučení v Rajské zahradě Piaristické
koleje. Děti předvedly rodičům vystoupení, které si během týdne nacvičily.
Na závěr jim Jana Kahounová předala pamětní listy, ve kterých vyzdvihla
přednosti každého „táborníka“, a také
odměnu, kterou si všichni zasloužili.
Tábor se velice vydařil, děti byly
nadšené a spokojené. Jediná nevýhoda
byla, že jim velice rychle utekl. Tak zase
za rok!
Blanka Škorpová
MC Hvězdička
strana -12-
JISKRA
číslo 30
Jiskra reality • Jiskra reality
byty-nemovitosti
➢ 01-02 Pronajmu byt 2+kk v centru Benešova, v novém domě s výtahem, garáž.
Tel. 603 854 522.
➢ E-14 Koupím RD se zahradou v Benešově.
RK nevolat. Tel. 606 374 220.
➢ 16-09 Pronajmu byt v centru Benešova
3NP 2+1 68m2. Cena 10.000 Kč vč. služeb.
Tel. 731 890 093.
➢ F-13 Prodám dvougenerační rodinný
dům v Bukovanech. Tel. 736 630 352.
➢ 13-07 Prodám RD v BN, 4,3mil. Kč, zahrada 1.006m2, voda, kanal., plyn. Volejte:
317 726 856.
➢ F-05 Prodám byt 2+1 v OV v Bystřici.
Tel. 777 888 889.
➢ 08-27 Prodám stavební parcelu pro výstavbu RD v Čerčanech - Nové Městečko,
727m2, plyn, elektřina, 800.000Kč.
Tel. 317 726 856.
➢ 16-21 Prodám 3+1, OV, 85m2, cihla, Ladova ul. BN, 2. Patro, za 3.000.000Kč.
Tel. 725 297 729.
➢ F-14 Pronajmu dobře vybavenou chatu na
Nové Živohošti (Slapy) k týdennímu pobytu
pro 6 osob za 3.000 Kč. Tel: 317 812 959.
➢ 16-24 Pronájem nadstandardního bytu
3+1 v RD v Benešově u Prahy, Spartakiádní
ul., nájem 11.500Kč, předpokládané poplatky + 2.500Kč. Možnost pronájmu garáže s
dálkovým ovládáním vrat, která je součástí
RD + 1.500Kč. Další Inko + foto na www.
nemovitosti-inzerce.cz nebo
tel. 776 554 165.
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
➢ 17-13 Pronajmu garáž v Neveklově.
Tel. 728 045 222.
➢ 17-15 Pronajmu zahradu, vhodná k rekreaci a zahrádkaření. Tel. 317 722 777.
6.8.
➢ 13-08 Prodám statek u Libohošťského
rybníka, 4,5mil. Kč. Volejte: 317 724 020
večer.
(3. září)
PRODEJTE
SVOU
NEMOVITOST
S JISKROU
➢ 17-17 Pronajmu byt 2+kk v klidné část
Benešova. Cena dohodou. Tel. 603 768 945.
[email protected]
➢ 17-19 Pronajmu velký nadstandard. byt
na náměstí v BN. Vhodné i jako kanceláře,
samostatný vchod. Tel. 605 900 999.
➢ 17-22 Pronajmu pěkný byt po rekonstrukci 3+1 (59m2) s balkonem, v 1. patře s výtahem v centru Benešova na klidném místě,
spoustou výhod, volný ihned, cena 7.500Kč
+ poplatky. Tel. 731467468.
TOMICE
venkovní parket
dne:
30. července
➢ 17- 21 Dlouhodobě pronajmu garážové
stání v Benešově, ul. Táborská. Kontakt:
Tel. 317 721 723, Mob. 728 228 789.
začátek:
v 20:59 hod.
➢ F-11 Prodám byt 3+1, 75m2 v Týnci n. Sáz.
Zateplení, plast. okna. Cena: 1.490.000Kč.
Volejte 777 846 518.
hosté:
Přijďte si ještě vybrat svůj byt a dostavte
si jej dle svých představ.
POZOR - Kolaudace již v červenci!
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588
různé
➢ EKOLIKVIDACE a odtahy autovraků
zdarma. Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
➢ Provádím veškeré zednické a pomocné
práce (fasády, zdění, omítky, betony, SDK
atd.). Tel. 739 817 549.
➢ Ateliér JIRO vytváří obrazy - olejomalby
na zakázku. Obrazy, krajiny, zátiší, domy,
portréty atd. Tel. 603 537 350.
➢ LPG přestavby levně a kvalitně.
Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
----------------------------------------------➢ F-07 Jazyková laboratoř Chocerady otvírá další kurzy angličtiny na opravu maturit. Vždy v pátek odpoledne 16.00h -18.15
hod. Začátek 5. srpna 2011 do 9. září 2011,
celkem 18 vyuč. hodin - 2.900Kč. Kontakt:
Jana Lightburn 775 614 778.
----------------------------------------------➢ F-12 Provádím veškeré staveb. a zednické
práce, rychle, levně, kvalitně. Práce všeho
druhu: malířské práce, zednické práce, sádrokartonářské práce atd. Tel. 604 561 390.
adrese: Danone a.s., Konopišťská 905, Benešov. Sraz před vrátnicí. Nástup ihned.
to díly, literaturu.
Tel. 327 591 267, 602 978 492.
➢ F-06 Hledáme kuchaře do restaurace v
Říčanech. Tel. 606 263 777.
➢ 17-14 Prodám trabanta. Tel. 317 722 777
➢ 17-18 Prodám štěňata čivavy dlouhosrsté,
2x pejsek, 1x fenka s průkazem původu, po
výstavních rodičích. Tel. 776 748 390.
prodám
seznámení
➢ F-08 Nová česko-anglická školička Fialka
v Choceradech hledá zkušenou učitelku s
dobrou znalostí angličtiny. Otvíráme 3. října 2011. Kontakt: Jana Lightburn.
Tel. 775 614 778.
➢ 16-27 Prodám míchačku na 4 kolečka,
cena 4.000Kč. Tel. 724 066 897.
➢ D-25 Která drobnější žena chce občas
hezké odreagování, nezávazně nebo i vážně,
VŠ, abst., přispěji i na nájem atd.
Tel. 722 624 398.
➢ F-09 Přijmeme topenáře a servisního
technika kotlů. Obě pozice i na ŽL - možnost zaučení, www.liska-servis.com.
Tel. 603 781 746.
➢ 16-23 Prodám trámy - různé délky a druhy, kleštiny, vaznice, pozednice neosámované, prkna v délce 4-8m. Cena dohodou bez
DPH, Netvořicko. Tel. 607 829 794.
➢ 17-12 Prodám obilí. Tel. 728 045 222
➢ F-10 Hledáme osobní asistentku na pečování o 82 letou paní. Tel. 602428188.
➢ 17-25 Přijmu pro práci na farmě rodinu.
On všestranný pracovník, který má dobrý
vztah k hospodářským zvířatům, řidičský
průkaz T, ona kuchařka, pokojská. Možnost
ubytování. Tel. 603 531 570.
hledám zaměstnání
nabízíme zaměstnání
➢ Nabízím státním i soukromým organizacím dobrovolnickou pomoc v administrativě, organizaci práce nebo práci s lidmi.
Podmínkou je nekuřácké prostředí a úhrada cestovného v případě dojíždění.
Tel. 773 626 505.
➢ 16-04 P a N servis, s.r.o. přijme strážné
na ostrahu objektu Danone a.s. Benešov.
Nábor se koná každé úterý 10 - 12 hod. na
➢ 09-17 Koupím staré motocykly, auto-mo-
➢ 17-26 Provedeme stavební práce, zateplování fasád, podbíjení říms a štítů, dlažby,
ploty, přístavby, práce zednické i tesařské.
Tel. 605 968 998, 731 705 574.
➢ 17-03 Prodej obilného šrotu, směs pšenice - ječmen, 1q/400Kč. Tel. 723 803 412.
auto - moto
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
koupím
➢ A-04 Koupím triodou, elektromotory,
startéry, chladiče a autobaterie, stabilní motor, i nefunkční, likvidace - výkup pozůstalosti. Tel. 607 160 158.
➢ Koupím vše, co se týká 16mm filmu: filmy, příslušenství - promítačky, lepičky, součástky atd. Tel. 732 640 556.
zvířectvo
➢ 16-26 Prodám štěňata Patter Dale Teriér,
levně. Tel. 724 066 897.
➢ Drůbežárna Teplýšovice nabízí živá vykrmená kuřata. Cena 26Kč/kg ž. v. Prodej
sobota 30. července 8 - 9 hod.
Info. tel. 317 795 186, 602 112 964.
vzpomínáme
❦ Dne 1. srpna 2011
uplyne již 30 let, co
od nás ve věku 53
let navždy odešel
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
František Kulík mlynář z Vlašimi, naposledy bytem Trhový
Štěpánov 133. Stále vzpomínají manželka
Zdena, synové Petr, Pavel, Fanda a Zdeněk
s rodinami, dcery Jitka a Lída s rodinami,
16 vnoučat a 17 pravnoučat.
❦ 26. července (svátek sv. Anny) vzpomínáme 60. výročí zatčení br. Františka Zemana
z Milovanic. Odsouzen byl za napomáhání
k velezradě na 14 roků, k peněžitému trestu 50.000Kč a propadnutí celého majetku.
Ve výkonu trestu byl 9 let na Jáchymovsku.
Zemřel 27. října 2006 na rakovinu. Vzpomínají přátelé z konfederace politických
vězňů.
❦ Dne 29. července uplyne 11 smutných let
od úmrtí našeho drahého manžela a tatínka Jana Kadeřábka z Blaženic. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. S láskou vzpomínají manželka
a synové Jan a Jiří.
❦ Co osud vzal, to
nikdo nevrátí, ta
rána v srdci bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 21. července
tomu bylo 13 let, co
nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan
Karel Belko z Poříčí
nad Sázavou. S láskou vzpomínají manželka, bratr s rodinou, děti s rodinami a ostatní
příbuzní.
❦ Dne 20. července 2011 tiše odešel
z tohoto světa p. Jiří
Straka ze Struhařova, rodák z Třebešic,
ve věku nedožitých
77 let. Děkujeme za
péči a starostlivost
všem pracovníkům
Domova seniorů v
Benešově a Mudr. Evě Drábkové. Zarmoucená rodina.
Týdeník vydává: JISKRA Benešov s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČO 24 78 01 97, ISSN 1212 2416, MK ČR E 10771, ročník: LIII, Šéfredaktorka: Irena Franková [email protected], tel. 734 688 988, sport - redaktorka: Helena Novotná - [email protected], tel. 734 688 588, adresa redakce: Žižkova 2040, 256 01
Benešov, telefon/fax: 317 726 636, inzerce: [email protected], 317 726 636, předplatné: info., objednávky a změny přijímáme na [email protected],
tel. 317 726 636, výroba: MKstudio Benešov, tiskne: Grafotechna Print, spol. s r.o., rozšiřuje: Mediaprint & Kapa. Jiskra vychází každý čtvrtek. Předplatné pro rok 2011
je: půlroční 325Kč, roční 650Kč. Nevyžádané příspěvky a fotografie a nevracejí. Příspěvky dopisovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje
v případě potřeby příspěvky upravovat.

Podobné dokumenty