37. Mohelnický dostavník® 2012

Komentáře

Transkript

37. Mohelnický dostavník® 2012
37. Mohelnický dostavník® 2012
Vyšlo 30. 8. 2012
Zdarma
Záštitu nad festivalem převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík
a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák.
Festival se koná za finanční podpory Olomouckého kraje.
No, to se ví, zase se sejdem….
Bylo to v pravé nedělní poledne s
datem 29. srpna roku 2010, kdy se před
hlavní scénou tradičně shromáždily
stovky diváků, aby s domácími Smolaři a
dalšími celebritami, tlačícími se na jevišti, společným zpěvem zakončili další festivalový ročník. Opět nastal jeden z těch
obzvláště silných okamžiků, které nám
pak pokaždé symbolizují Dostavník, na
jaký jsme za ta dlouhatánská léta jeho
existence už zvyklí a na jaký se pokaždé dlouho dopředu těšíme. Okamžik,
při kterém mi pokaždé naskakuje husí
kůže a je mi tak nějak podivně u osrdí, jelikož v této chvíli je opět víc
jak jasné, že za několik málo minut se další ročník „mohelničáku“ zcela
nekompromisně stává historií. „ No to se ví, zase se sejdem..“- zněl tehdy areálem refrén zpívaný několikasethlavým sborem a jsem bytostně přesvědčený, že ani v hledišti ani na jevišti nikdo z nás v nejmenší
míře nepochyboval o tom, že tomu tak opravdu bude, protože tomu
ani jinak být přece nemůže. Že je to prostě takto dáno – další ročník
sice právě skončil, ale v roce příštím pochopitelně všichni opět v Mohelnici ahóóój …
Jenomže … Stalo se to, co se v životě často stává, kdy naše představy, plány a přání jsou znenadání konfrontovány s docela jinou realitou. Jako lavina se republikou začala všemi možnými komunikačními
prostředky šířit zaskakující zpráva, že se Dostavník už konat nebude,
že Aligátor s jeho pořádáním definitivně skončil, že se tedy na konci
léta v Mohelnici už nikdy nesejdeme. Pochopitelně, že tato zpráva
rozvířila bohatou diskusi na téma PROČ?, kdy se objevila i celá řada
dohadů a smyšlenek, které neměly s realitou vůbec nic společného.
Naštěstí Aligátorem poskytnutá informace o tom, že musí podstoupit poměrně komplikovanou operaci s déletrvající dobou léčby a
že se tudíž (jestliže mu to ovšem zdravotní stav dovolí..) v pořádání
festivalu jedná „pouze“ o jednoroční přestávku, celou tuto patřičně
rozjitřenou atmosféru zklidnila. Pozitivní na tom všem bylo, že se mu
postupně začínali ozývat věhlasnější i ty méně známé kapely, mnozí
kolegové - organizátoři a také známí i naprosto neznámí lidé a lidičkové z řad návštěvníků Dostavníku. Všichni nejen s přáním brzkého
uzdravení, ale především pak s nabídkou své pomoci v těchto – pro
hlavního organizátora festivalu tak nelehkých chvílích. Neboť asi jen
málokterý z nich si byl ochoten připustit, že by právě tento jejich srdíčkový festival měl jen tak prostě skončit.
Ovšem bylo by to asi s podivem, kdyby se Aligátorovi také neozvalo několik „šibalů“, z jejichž „kamarádského“ zájmu o další osud Dostavníku jako sláma z bot čouhal zájem se na celé situaci kolem jeho
dalšího osudu přiživit a využít jeho celorepublikové popularity pro
své prazvláštní „podnikatelské plány“. Pregnantněji řečeno – prostě
ho Aligátorovi ukrást.
Skutečnost, že se po oné nutné pauze opět v Mohelnici scházíme
a že vše pod taktovkou až puntičkářského několikanásobného držitele titulu „Osobnost Dostavníku“ funguje tak, jak letitá tradice velí,
hovoří sama za sebe. Dostavník prostě přepřáhnul a plný muziky se
k nezměrné radosti všech jeho příznivců znovu letos vydává na cestu.
Což určitým způsobem může vést k přesvědčení, že jeho další existenci v létech příštích již nic ohrozit nemůže…
Ale může… Věřili byste ještě v loňském roce, že bezesporu největší,
programově nabitý, mediálně nejznámější a přízni významných sponzorů se těšící festival „naší“ muziky, jakým bezesporu byla náměšťská
Zahrada, se zcela překvapivě letos již konat nebude?
Takže, milí příznivci „Mohelničáku“. Popřejme společně Aligátorovi
hodně pevné zdraví, neutuchající přízeň vlídných sponzorů a mecenášů, zájem sdělovacích prostředků a spoustu kamarádů, ochotných
přiložit ve prospěch festivalu ruku k dílu. Doporučme z tohoto místa
těm, kteří ve své malosti Dostavníku při jeho další cestě pomáhat nechtějí, ať mu aspoň přestanou hrnout balvany pod kola. Jestliže se tato
naše přání vyplní aspoň z poloviny, bude víc jak jisté, že se na sklonku
léta v Mohelnici nejen v roce příštím opět sejdeme.
Stařičký dostavnický moderátor Mlok
Jubileum Karla Maye
a Pokladu na Stříbrném jezeře
Za časů nedávné totality jsme nejednou slyšeli, že mayovky patří k brakové literatuře. Kdo je kdy četl a byly
to statisíce lidí u nás, dá mi za pravdu,
že nás učí důležitým hodnotám: čisté
svědomí je nade všechno bohatství,
že každá špatnost nese v sobě trest,
že všichni lidé mají před Bohem stejnou cenu, ať mají jakoukoli barvu
pleti, že odpuštění je víc, než pomsta.
Jestli nás mayovky v čase našeho dospívání vedly i těmto skutečnostem,
pak splnily svůj cíl. Bohužel, dnešním
dětem a mládeži jsou předkládáni jiní „hrdinové.“ Tito jsou především
mistry násilí, vulgarismu a nevázaných způsobů. Ve své autobiografii
Karel May píše: „Úkol spisovatele pro mládež nespočívá v tom, že vytváří postavy, které v každé situaci jednají bezchybně. Umění spočívá v tom,
že své postavy klidně nechá dělat chyby a hlouposti, jichž chce mladého
čtenáře uchránit. Bezchybná mládež a bezchybní lidé jsou špatné vzory.
Odrazují. Ukazujme negativa, ale pravdivě a strhujícím způsobem a tak
dosáhneme pozitiva.“
V dobách totality byly taky knihy Karla May redakčně „upravovány“
i tím způsobem, že ideologové režimu nařídili vypustit z textu každou
zmínku o Bohu. Tímto diletantským způsobem chtěli popřít fakt, že May
byl věřícím člověkem. „Přiznávám, - píše Karel May – že jsem nikdy, ani
na okamžik nezakolísal ve víře v Boha. Byl a doposud jsem přesvědčen o
jeho všemohoucnosti, lásce a spravedlnosti. Nikdy jsem neztratil úctu před
jeho Zákony. Denně jsem se modlil ve všech životních situacích a modlím se dodnes.“ V antikvariátech proto byly žádány výtisky neupraveny,
zpřed roku 1970.
V závěru března letošního roku jsme si připomněli 100 let od úmrtí
Karla Maye, autora románů, které svého času ovlivnily celé generace.
KAREL MAY se narodil do velké bídy 25. 2. 1842 v městečku Ernstthal, jako páté ze 14 dětí. Již v ranném věku onemocněl a dočasně
přišel o zrak. Aby se rodina nasytila, chodil jako chlapec prosit o slupky
z brambor do blízkého hostince. Za malé krádeže šatstva byl potrestán
víc, než zasloužil. Přesto se dokázal vrátit na cestu spořádaného života. Otec si všiml jeho nadání. Karel studoval na učitelském semináři
ve Waldenburgu, ale studie dokončil v roce 1861 v Plauen. Po mnoha
těžkostech se stal redaktorem časopisů nakladatele Münchmeyera.
Zde v letech 1875 - 1877 zveřejnil novelu Old Firehand, v níž se poprvé setkáváme s Vinnetouem. 17. 8. 1880 se oženil s Emmou Linou
Pollmerovou, která se však k jeho povaze nehodila. Mládežnickému
časopisu Der Gute Kamerad věnoval v dalších letech nezapomenutelné příběhy: Syn lovce medvědů, Duch Llana Estacada, Petrolejový
princ, Černý mustang, Poklad na Stříbrném jezeře… V časech své slávy se začal spisovatel vydávat za statečného Old Shatterhanda a Karu
ben Nemsi. Pořídil si slavnou henryovku, medvědobijku i Vinnetouovu stříbrnou ručnici. V lednu 1903 se rozvedl a 30. 3. 1903 se oženil
s Klárou Plöhnovou. Spolu v roce 1908 absolvovali manželé cestu do
USA. Ohlasy na ni daly vzniknout 4. dílu cyklu Vinnetou. Bohužel v roce
1904 vstoupil do jeho života Rudolf Lebius, zkrachovaný žurnalista. Po
Mayovi žádal půjčku, a když ji nedostal, začal Karla systematicky ničit.
Psal o něm urážlivé články, vytahoval Mayovy prohřešky z mládí (připomíná nám to způsoby dnešního bulváru). 18. 12. 1911 byl Lebius za
těžkou pomluvu odsouzen k pokutě 100 marek a 20 dnům vězení. Pro
Maye to znamenalo konečné vítězství. Tehdy ale netušil, že do konce
života mu zbývají tři měsíce. 22. 3. 1912 se konala ve vídeňském Žofiině sálu jeho přednáška. Před dvěma tisíci posluchačů mluvil May o
svém životě, opakovaně se vyznal, že je křesťan, vyzýval k míru a toleranci. Sklidil bouřlivé ovace. Do Radebeulu se vrátil mírně nachlazen
a s lehkou horečkou. Kolem 20. hodiny se náhle v posteli napřímil, pohlédl do dálky zářícíma očima a řekl jasným hlasem: “ Vítězství, velké
vítězství – růže, růžové!“ S nesmírně radostným, zjasněným pohledem
klesl zpátky na lůžko a tiše zemřel. Bylo to 30. března 1912. Dle přání
byla jeho smrt oznámena až po pohřbu. Ten se konal se vší tichostí 3.
dubna ve 12 hodin v poledne na hřbitově v Radebeulu.
„Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí – Old Shatterhand
a Vinnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na Divokém západě
našel svou novou vlast a vykonal hrdinské činy, které mu vynesly nesmrtelnou slávu. A poslední náčelník Apačů, na kterého už doléhá stín tragiky jeho národa, ale který bez váhání nasazuje život, má-li se dopomoci
právu k vítězství. Tož, vydejme se na pouť nekonečnými dálavami amerických prérií, hlubokými údolími a po vrcholcích vysokých pohoří a prožijme s nimi velká dobrodružství a nemilosrdné boje za čest a slávu.“
Ano, těmito slovy začíná nezapomenutelný film podle Karla Maye,
který generace šedesátých let a generace další prostě milovala. Čas
neubral na romantice a kráse filmu a postav, které se staly legendou.
Ve dnech 26. – 29. července 2012 se konala v Berlíně velká oslava 50.
výročí natočení filmu Poklad na Stříbrném jezeře. Přítomni byli mnozí
členové filmového štábu a herecké hvězdy. Hosty z celé Evropy čekaly
přednášky o místech natáčení, výstava, výměna sběratelských materiálů, promítání filmu, besedy s prominentními hosty. Největším lákadlem
byl galavečer, kterého se zúčastnily mayovské hvězdy. Pozvání přijal:
hudební skladatel Martin Böttcher a Riz Ortolani, Chris Howland (Tuff-Tuff – 1. díl Vinnetoua), bývalý producent CCC Berlin Artur Brauner,
Ingebor Schöner (Madame Ruiz z Pokladu Inků), Djordje Nenadovič
(kapitán Bruce z filmu Rudý gentleman, Machredž z Mosulu z orientální série) a nezapomenutelný Gojko Mitic.
Světová premiéra Pokladu se konala 12. prosince 1962 ve vyprodaném stuttgartském kině Universum. Zúčastnili se ji Götz Georgie (Fred
Engel), Karin Dor (Ellen Pettersonová), Ralf Wolter (Sam Hawkens) a
režisér Harald Reinl. Diváci již v polovině filmu nadšeně aplaudovali. Všichni chválili podmanivou melodii skladatele Martina Bötchera,
krásy jugoslávské krajiny, nádherné kostýmy z dílny Irms Pauli i herecké výkony. Film pak získal mnoho ocenění. Nejpodstatnějším bylo
asi „Zlaté plátno“, které se uděluje filmům s návštěvností přesahující 3
miliony diváků za rok. Česká premiéra filmu byla 22. května 1964.
Melodie z filmu již řadu let otevírá na Mohelnickém dostavníku®
Galapřehlídku hostů. Ani letos nebude chybět v sobotu 1. září ve 14
hod. Ať nám všem líbivá melodie připomene „zlatého jubilanta“ od
Stříbrného jezera. Kéž pohne všechny hudebníky a účastníky 37. Mohelnického dostavníku® k úctě a přátelství. Domluvil jsem. HOWG!
Pavel Kavec
Od mikrofonu (Mohelnického dostavníku®)
Marek Eben kdysi porovnal svůj post moderátora televizního Tý tý
k domestikované opičce, která si zvykla sedávat na radiátoru ústředního topení. To bývá v létě vypnuté. A v zimě se jí nechce z vysezeného,
třebaže to nejdřív hřeje a potom ..... Já se dostal ke konferování nějakým záhadným řízením osudu. Potkáte-li se s vlídným pochopením,
držíte se svého kopyta jako švec. Chce to notnou dávku sebereflexe,
když to bidýlko i mikrofon začnou pálit.
Jezdíval jsem do Mohelnice dlouhá léta nadychtěný na vše, co Dostavník nabízí, od pátku do neděle. Štáb, soutěžní klání, vzorná péče o
kapely, noční filmotéky, nespočet báječných lidí, chvíle mikrospánku
nad ránem. Zpívánky u ohně, sejšny do ochraptění, vysilující debaty,
darwinovský vývoj obráceně a rychle.
Věcí, jevů a lidí, co Mohelnický dostavník® způsobily, provázejí a
dotvářejí, je na stovky. „Tatíček zakladatel“ jeden, obklopen bílým kruhem bezpečí své rodiny a posilován pevnou vírou, že činí správně. Co
po jméně, píše Shakespeare. Po ovoci poznáte je, pravím neoriginálně. Úsilí o lidskou pospolitost je provázeno prchavými chvílemi štěstí, pochopení a sdílené radosti. Stojí za to být takovým lidem k ruce, i
když sil valem ubývá, a člověk si místy při padá jako ten výše zmíněný
primát. Vašek Souček – lp 2012
Na Mohelnici se těším
Těším se, až zamířím letos směr Mohelnice. Což o to, jezdím tudy často, ale většinou
jen skrze Mohelnici. Milý okamžik, kdy vyjedu z rychlostky rampou a kolem pumpy zamířím ke kempu, nastává jen jednou do roka.
Loni dokonce nenastal. Těším se na chodníčky mezi stromy, na zadní louku s nedělní ranní bohoslužbou, na stetson mého spolubratra
kněze, na mnohé tváře lidí, kteří se snaží nikdy
nechybět. Těším se na snídani před hnědou
maringotkou. Na pozapomenuté i nové písně hudebních uskupení,
na možnost udělení Ceny za krásu slova, že je komu a za co. Těším se
na polední „Zase se sejdem…
Kdybyste se mě zeptali, o kolik je lepší být na Mohelnickém dostavníku než sedět před bednou a zlobit se nad viděnými špatnostmi,
odpověděl bych: O hodně, o hodně. Pokud se, laskaví čtenáři, těšíte
podobně jako já, mám velkou radost.
Martin Holík z Proglasu
Loštický farní šéfkuchař
,,Několikrát jsme měli to potěšení zahrát si
akusticky v Loštickém kostele. Pro nás (a neskromně doufáme, že i pro posluchače), to byl
duchovní zážitek. To jsme ještě netušili, že nás
na Loštické faře čeká i zážitek kulinářský.
To co Pavel Kavec předvedl v kuchyni (a
následně nám předložil k ochutnání) nás utvrdilo v přesvědčení, že to tam,,nahoře“ musí
mít opravdu dobrý. Protože, to co jsme ochutnali bylo fakt Boží.“ Za Nezmary přeje krásný
Dostavník 2012.
Pavel Jim Drengubák
MORAVSKÝ VRABEC 2012
Máme za sebou další již 17.
ročník této postupové hudební soutěže v oblasti folkové, country, trampské, bluegrassové, folkrockové, folklórní
hudby a jejich příbuzných žánrů. Finálovému klání předcházela tři oblastní
kola a to ve Frenštátě pod Radhoštěm,
v Lošticích a v Turzovce na Slovensku.
Do finále, které se konalo v sobotu 16.
června 2012 v Karviné, a jehož pořadatelem bylo Statutární město Karviná
společně s Městským domem kultury Karviná, se nakonec probojovalo
celkem 10 kapel (REST IN TEST Ostrava, NOACO Litovel, FREĎÁCI Zábeštní Lhota u Přerova, BPT Zlín, ŠPUNT Přerov, VĚNEBAND Litomyšl,
WELCOME DRINK Václavov u Bruntálu, R.A.Š. Leština u Ústí nad Labem,
JADA Martin ze Slovenska a ZGREDYBILLIES z Polska). Finále se konalo v příjemném prostředí v Karviné - Fryštát, v nádherně udržovaném
parku Boženy Němcové u Restaurace Oáza a to v rámci tradičních „Dnů
Karviné“. Vzhledem k tomu, že naše loštické kolo mělo po hudební
stránce ze všech tří oblastních kol nejvyšší úroveň, tak z Loštic do finále postoupilo celkem 5 kapel, což je polovina účastníků finále!
Odborná porota ve složení: Ota Šejk Maňák - předseda a členové
Libor Čenda Cenek, Pavel Aligátor Nenkovský, Apostolis Ben Konstantinidis a Jacek Nawrocki (POL) pak nakonec vyhlásila tyto výsledky: I. místo - Zgredybillies (POL) - rockabilly
II. místo - Rest in test Ostrava - folk-rock
III. místo - BPT Zlín - trampská
„Nejlepší zpěvačka finálového koncertu“ - Irena Poláchová (skupina NOACO)
„Nejlepší zpěvák finálového koncertu“ - Radek Švejda
(skupina R.A.Š.)
Diváci pak ve svém hlasování dali svou
cenu diváků vynikající polské skupině Zgredybillies.
Ta bude mimo jiné pozvaná na 38. Mohelnický dostavník® 2013 a
tudíž sami pak můžete posoudit její kvality.
Již teď můžeme prozradit, že se v příštím roce 2013 uskuteční další a to již 18. ročník Moravského vrabce. Bližší informace najdete na
www.moravskyvrabec.cz.
Aligátor
ČAJOVNA U DUHÁČE
KAMELOT Brno – „Proti proudu“
A.M.ÚLET Moravičany
„Malé velikosti“
FOLK TEAM – „Nebudu“
BPT Zlín – „Já jedu dál“
MARIEN Pardubice – „V půli cesty“
Lada Šimíčková & Ivo Cicvárek
„Hotel v tiché ulici“
Bude otevřena v průběhu
37. Mohelnického dostavníku® .
Orientační otvírací doba (ovlivnitelná
počasím a dalšími okolnostmi):
Pátek 31. srpna 2012:
Sobota 1. září 2012:
Neděle 2. září 2012:
Nová CéDéčka
na 37. Mohelnickém dostavníku® 2012
KOPYTO Opava – „Kopyto“
16.00 – 01.30 hod.
13.00 – 01.30 hod.
09.00 – 12.00 hod.
Tvořivá dílna pro děti i dospělé
Sobota 1. září 2012:
Neděle 2. září 2012:
09.00 – 13.00 hod.
09.00 – 12 hod.
14.00 – 18 hod.
Nabídka aktivit:
Malování na obličej, nafukování a malování balonků, ubrousková technika na kamínky, srdíčka,
výroba sluníčka z papírových tácků a tkaniny, obtisky na papír, navlékání korálků, malování duhy – barva, pastelky, voskovky, křídy.
Soutěže pod stanem :
Skákání v pytlích, šermíři – šermování pro zájemce, opičí dráha.
Maximální doba her dětí v „Tvořivé dílně“ je 2 hodiny s tím, že za další
2 hodiny mohou děti přitít znovu.
V „Tvořivé dílně“ bude dodržován pitný režim (zajistí pořadatel) – jídlo
se zde podávat nebude.
Kontakt pro rodiče na „Tvořivou dílnu“ během Mohelnického dostavníku® : 608 542 765 (Eva Kličková).
Srdečně zve Klub Duháček z Duhové čajovny a Vědomí srdce o.p.s.
POZDNÍ SBĚR – „Výběr z bobulí“
BUJABÉZA Olomouc
„Potvory di mare“
VĚNEBAND – „Všem králům“
®
®
LETOS BUDOU SOUTĚŽIT A O VAŠI PŘÍZEŇ SE UCHÁZET:
1. DRUGA Praha – www.druga.cz
1. Dívčí válka
Lukáš Pokorný
Lukáš Pokorný
2. O věrné lásce
Lukáš Pokorný
Lukáš Pokorný
3. Ovčák a panenka
Lukáš Pokorný
Lukáš Pokorný
Obsazení: Lukáš Pokorný - zpěv, kytary, Romča Sulčíková - akordeon,
zpěv, Kačka Kocfeldová – flétny, Bára Jelínková – baskytara a Alžbětka
Jedelská - zpěv (stálý host).
Druga je umělecká společnost, jejímž záměrem je vyprávět příběh. Samotný název pochází ze starého jazyka Slovanů, ze Staroslověnštiny, a
znamená v doslovném překladu "přítelkyně". Skupinou je však překládán
jako "přátelství". Jméno tak výstižně spojuje původní slovanskou tradici,
která skupinu inspiruje a potřebu se uměním sdílet nejen mezi sebou
na zkouškách, ale také mezi umělci a diváky při vystoupeních. Letos na
II. oblastním kole Moravského vrabce v Lošticích tato skupina získala
cenu diváků. Na Mohelnickém dostavníku® hrají poprvé.
2. MAROD Ostrava – www.matlaskovi.cz
1. Šeptej blues
René Racek Matlášek
2. Casiopea
René Racek Matlášek
3. Stodolní
René Racek Matlášek
Obsazení: René Racek Matlášek – kytara, zpěv, Andrea Ája Matlášková
– zpěv, rytmika, René Tesák Matlášek – zpěv, flétna, rytmika, Alena Ali
Matlášková – flétna, zpěv, rytmika a Luboš Vejmola – basa, zpěv.
Skupina vznikla v roce 2008 a hraje vlastní tvorbu ve stylu tramp-folk.
V roce 2010 se probojovali až do semifinále autorské Porty, v roce
2011 získali 3. místo na akci „Folkování pod Ondřejníkem“, na Náměšťské placce 2. místo, v Horním Jelení – FTP 5. místo a na Svojšickém
podzimu 1. místo. V roce 2011 vydali své první CD „Až děti vyrostou“.
Zahráli si i v TV NOE, jako hosté skupiny Chrpa v jejich pořadu „Trampské jaro“ a zahráli si i v přímém přenosu ČR Ostrava. Na letošním 37.
Mohelnickém dostavníku® mají svou premiéru.
3. SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk
– www.shodou-okolnosti.cz
1. Návrat
Ivča Smýkalová Roman Doležel/aranž. kapela
2. Ukolébavka Ivča Smýkalová Ivča Smýkalová/aranž. kapela
3. Bumerang Ivča Smýkalová Eduard Jůza/aranž. kapela
Obsazení: Eduard Edouš Jůza - kytara, zpěv, Eva Evča Jůzová – zpěv,
Roman Dolan Doležel - kytara, zpěv, Helena Helča Doleželová - bongo,
rytmika, flétna, Martina Marťa Koukolová - baskytara, zpěv a Iva Ivča
Smýkalová – housle.
Napsali o sobě: Hrajeme „poslechovou folkovou“ hudbu. Naše písně jsou založené víceméně na osobních pocitech a prožitcích a jsou
koncipovány ke spolusdílení a i k zamyšlení. Vznikli jsme v roce 2005
jedné květnové noci při táboráčku. Původní obsazení (zpěv a 2 kytary)
bylo pozměněno v únoru 2008 těsně před oblastním kolem PORTY
v Bludově, kdy jsme přibrali dvě ženské posily, jedna hrající na basu
a druhá na housle. V tomto složení hrajeme dodnes. V letošním roce
máme za sebou účast na národním finále Porty v Řevnicích, na mezinárodním finále v Ústí nad Labem. Naši skupinu spojuje hudba a nově
i „kopec“ dětí. Vystupujeme v Šumperku nebo v jeho blízkém okolí. V
současnosti máme vydané jedno CD s názvem „Za starých časů“ (rok
výroby 2010). Přejeme zdar 37. Mohelnickému dostavníku®.
4. ŠPUNT Přerov - www.spunt-prerov.com
1. První lásky
J. Ludvová
I. Nussbaum
2. Krásná místa
J. Ludvová
I. Nussbaum
3. Voda
J. Ludvová
I. Nussbaum
Obsazení: Miloslav Dohnal - zpěv, kytara, Jaroslava Ludvová - zpěv,
Martina Trojková - zpěv, flétny, Ivan Nussbaum -zpěv, kytara, cajon a
Luděk Kadák - zpěv, basová kytara.
Současné složení kapely se váže k roku 2008, kdy se kapela zaměřila na tramp-folkovou muziku. K tomu přispěla i výměna kontrabasu za
basovou kytaru. Osvědčil se skladatelský tandem J. Ludvová - texty/
I. Nussbaum – hudba. Svědčí o tom i účast na mezinárodním finále
PORTY 2008 - 2011v Ústí nad Labem s vlastními skladbami Sudičky,
Mlýnské kameny, Přání a Čas. Za poslední jmenovanou písničku kapela získala v r. 2011 ocenění „Ústecký stříbrňák“.
5. KOPYTO Opava – www.kopytoopava.net
1. V pohodě
Pavel Machold Pavel Machold
2. Kámen
Pavel Machold
Pavel Machold
3. Adieu
Pavel Machold
Pavel Machold
Obsazení: Šárka Černohorská - housle, zpěv, Lenka Weiglhoferová
– zpěv, Pavel Anty Machold - kytara, zpěv a Tomáš Pepa Andrýsek basová kytara.
Skupina vznikla původně jako pánská sestava (název zřejmě označoval
úroveň muzikantských a interpretačních schopností členů kapely). Později tito pánové došli k závěru, že bez ženských to nejde a tak časem se
sestava skupiny ustálila a ve čtyřčlenném složení vystupují již od konce
roku 2008. Hrají výhradně vlastní skladby folkového zaměření. Z úspěchů
z posledních let lze uvést následující: vítězství na festivalu Muzikantské
žně Frýdek-Místek, vítězství na festivalu Orlovská struna, koncerty s Jaroslavem Samsonem Lenkem, se skupinou COP a s Robertem Křesťanem
a Druhou trávou. Ve svém bývalém složení si zahráli i na Mohelnickém
dostavníku®. V roce 2003 zde obdrželi cenu starosty města Mohelnice Ladislava Kavříka. Tento festival berou jako svou srdeční záležitost a
často (i jako diváci) se sem vrací. A samozřejmě rádi se vám letos v Mohelnici představí ve svém novém složení.
6. WELCOME DRINK Václavov u Bruntálu
– www.welcomedrink.estranky.cz
1. Chytrej pes
Marek Zavřel Jelly Roll Morton
2. Dál při mně stůj Marek Zavřel
Ron Block
3. Na cestě
Marek Zavřel
Lennon-Mc Cartney
Obsazení: Marek Mak Zavřel - kapelník, kytara, zpěv a praxe v několika
pražských uskupeních, nejdéle ve skupině Kvokál, Olga Olis Zavřelová
- baskytara, zpěv a příčina Markova přesídlení na Moravu a to nejen díky
svému „Navarovskému“ hlasu, Karel Karlos Soukop - dobro, bodhran,
zpěv a manažer akcí se zkušeností z kapel La Mesta a Bluegrass Comeback a Ivana Ivča Foltýnková - mandolína, zpěv a ekonomka se zlatým
hrdlem a praxí v kapelách La Mesta a Bluegrass Comeback.
Napsali o sobě: Když jsme se jednoho zimního večera v roce 2010
setkali v bruntálském music restaurantu Barbar, zjistili jsme, že si máme
nejen co říct, ale i co zazpívat. A tak jsme využili Markovy mnohaleté zkušenosti s "kapelníkováním" v pražském Kvokálu, Olčina charismatického
hlasu a hudebního cítění, Karlovy a Ivčiny praxe a zkušeností z kapel La
Mesta a Bluegrass Comeback. Společný projekt byl na cestě. Název nám
vnukla oblíbená činnost, kterou zahajujeme každou zkoušku. Mýlí se ten,
kdo by si myslel, že musí jít o alkohol. U diváků z prvních řad jsme velmi
oblíbeni a to právě díky láhve welcome drinku, kterou vždy na začátku
vystoupení obecenstvu nabízíme, aby bylo tolerantní. Hrajeme a zpíváme
tzv. multižánrový vokální kvartet. Zvláště duben letošního roku byl pro nás
velice úspěšný. Podařilo se nám získat např. 2. místo na Portě v Ostravě
a postup do celostátního semifinále v Řevnicích, 1. místo na Moravském
vrabci v Lošticích a odtud postup do finále v Karviné.
7. VĚNEBAND Litomyšl – www.veneband.wz.cz
1. Sladký jako med
Jana Věnečková Jana Věnečková
2. Moc kaštanu
Jana Věnečková Jana Věnečková
3. Volný pád
Jana Věnečková Jana Věnečková
Obsazení: Jana Věnečková – zpěv, housle, mandolína, Iva Věnečková
– klávesy, zpěv, Josef Věneček – kytara, zpěv, Jan Krásný – trubka, perkuse, zpěv, zobcová flétna a Petr Lenoch – baskytara.
Kapela vznikla v roce 2003 jako společné hraní táty a jeho dcer Jany a
Ivy Věnečkových. Zpočátku hráli převzaté folkové písničky a postupně k
nim přidávali i písničky vlastní. V současném složení hrají 2 roky. Jana začala skládat písničky již v devíti letech. Obě sestry úspěšně a pravidelně
vystupují na Folkovém kvítku, Dětské Portě a Bráně. Mezi jejich největ-
ší úspěchy patří opakované 1. místo na Folkovém kvítku i Dětské Portě a společně s Ivou a Honzou pod názvem Věndy získali loni absolutní
vítězství na Bráně a postup na mezinárodní Portu do Ústí nad Labem.
Jana se stala začátkem tohoto roku držitelkou titulu Osobnost Dětské
Porty 2012. V autorské Portě letos (stejně jako v roce 2010) postoupili
na mezinárodní Portu v Ústí nad Labem. Letos (stejně jako vloni) kapela
postoupila až do finále pražského Notování a hrála i ve finále Moravského vrabce 2012 v Karviné. Na oblastním kole Moravského vrabce 2012
v Lošticích skupina získala cenu starosty Ctirada Lolka.
8. CHRPA Chrudim – www.chrpa.webzdarma.cz
1. Bílá kánoe
Jára Tulák, Pavel Milan, Jan Plichta
2. Krásná Izabel
Jiří Voldán
3. Zlaté opojení
autor neznámý, hrál např. Úsvit Praha
Obsazení: Josef Bob Kratochvíl -basová kytara, zpěv, Jiří George Svoboda - kytara, čtyř strunné banjo, zpěv, Tomáš Tom Klásek - foukačky,
heligonka, zpěv a Miloš Zobák Kazda - kytara, zpěv.
Úspěchy: 2008: FTP – Horní Jelení: 3. místo, Svojšický podzim: 2. místo.
2009: FTP – Horní Jelení: 5. místo. Chrpa slaví 35 let v divadle K. Pippicha v Chrudimi – hosté Pacifik a Ozvěna. 2010: FTP – Horní Jelení: 4.
místo. Moravský vrabec – Mezinárodní finále v Karviné – 2. místo. 36.
Mohelnický dostavník® 2010 - cena starosty města Mohelnice Zdeňka
Jiráska. Hráli živě ve vysílání Country radia v pořadu „Ozvěny osadních
ohňů“ Tondy Linharta.
9. FREĎÁCI Zábeštní Lhota – www.fredaci.cz
1. Modrý zvonky
Eva Šiklová
Valerie Smith
2. Noční vlak
Pavla Kudělková Valerie Smith
3. Ještě nám zbývá
Jaroslav Klímek Josh Garrels Obsazení: Dušan FRED Kudělka – kytara, kapelník, Pavla Kudělková –
kytara a kapelníkova žena, Radim Uhrovič – banjo, mandolín, metronom, Petr PEETERS Vařák – baskytara a mudrc a Petr ROLF Vařák ml.
- el. kytara, mandolína, spojař.
Hrají country muziku s nádechem bluegrassu, která se jim líbí a kterou Pavla nebo Radim přetextují do češtiny. Jsou to často písně Valerie
Smith nebo Dolly Parton. Na Mohelnickém dostavníku® hrají Freďáci
poprvé, byť zde např. manželé Kudělkovi hráli již dříve a to s s přerovskými Pytláky. Pod názvem FREĎÁCI skupina začala vystupovat v roce
2008. V roce 2012 postoupili z oblastního kola Moravského vrabce v
Lošticích až do karvinského finále.
10. BPT Zlín – www.bpt-zlin.cz
1. Já jedu dál
Karel Dvořáček Paul Gross
2. Až ztichnou Bílé skály František Korda Jenda Korda
3. Vlak života
H.Svobodová, J. Bužek K. Dvořáček
Obsazení: Martina Maťulína Bužková - zpěv,flétny, Jaromír Tot Bužek
- zpěv, basa, Jana Dvořáčková - zpěv,flétny, Karel Dvořáček - hraje na
všechno možné, Dáša Mája Holubářová - zpěv,flétny, Ladislav Aladin
Kozubík - zpěv, kytara a Pavel Walda Nosálek - zpěv, kytara.
První vystoupení skupiny BPT se uskutečnilo na oblastním kole Porty v r. 1986. V minulosti účastník Porty v Plzni, Řevnicích i v Ústí n. Labem, v roce 2004 CD Tváře, v 2010 roce vítěz FTP v Horním Jelení, 2.
místo FTP ve Skaličce, v roce 2011 3. místo FTP H. Jelení, 1. místo FTP
ve Skaličce. V roce 2012 pak 2. místo na FTP Horní Jelení a 3. místo ve
finále Moravského vrabce. Letos skupina vydala nové CD s trampskou
muzikou „Já jedu dál“. BPT Zlín hráli na 12. MD 1986 (tehdy ale pod názvem BPT Gottwaldov) – s Martinou Karabcovou Bužkovou. Maťulína
hrála rovněž na dostavnickém ránu v neděli dopoledne na 11. Mohelnickém dostavníku® v roce 1985 a na 16. Mohelnickém dostavníku®
dostala doživotní vstupenku s číslem 10.
11. BUJABÉZA Olomouc – www.bujabeza.cz
1. Pivo text: lidová, hudba: Jan Sítař
2. Bude vojna, bude text: lidová, hudba: Jan Sítař
3. Děťobijkyně
text: lidová, hudba: Jan Sítař
Obsazení: Jan Sítař - klavír, zpěv, Vít Zaoral – akordeon, Jan Šebela –
bicí, Vít Smuda - basová kytara, Zuzana Mimrová - zpěv a Ondřej Jehlík - kytara, zpěv.
Kapela vznikala postupně od září 2008. Vyvinula se z instrumentálního
dua tvořeného Honzou Sítařem (klavír) a Víťou Zaoralem (akordeon)
založeného někdy v březnu 2007 pod jménem „Julie od vedle“. Po roce
k nim přibyl bubeník Matěj Slezák a již v červnu 2008 uspořádali první
koncert. Přes léto přemýšleli o změně repertoáru a po měsíčním hraní
Honzy a Víti v Irsku na ulici (hráli převážně české a moravské lidové písně)
založili větší seskupení. Sehnali zpěvačku, basistu a kytaristu a takto hráli
již od ledna 2009. Pak odešel Matěj Slezák a přišel Honza "Metal" Šebela.
Premiéra nové sestavy byla 23. 1. 2009 v Olomouckém Jazz-Tibet klubu,
kde zatím hráli „jen“ jako hosté. Tamtéž se, ale již o dva měsíce později,
konal jejich první samostatný koncert. Jejich první CD se jmenuje „Bujabéza“. Na Zahradě 2011 se v soutěži o Krtky umístili na 1. místě. Z kapely odchází basák Kuba Holinka a přichází Víťa Smuda. Od října 2011 do
ledna 2012 natáčeli své druhé CD s názvem „Potvory di mare“. Ve svém
repertoáru čerpají především ze sborníku Františka Sušila.
Odborná porota, která určí hlavní cenu nejlepší skupině:
Předseda: František Linhárek (Poutníci Brno, Old Boys Poutníci, . . .)
Josef Sandy Nosek („Babí léto Šternberk“ a hudební redaktor ČR Olomouc), PhDr. Petr Čechák („Piano“ Olomouc), Milan Tesař (hudební redaktor Radia Proglas) a Aleš Quack Kubis (Domino Olomouc).
Letos se soutěží o tyto ceny:
Hlavní cenu poroty nejlepší skupině
Cenu diváků – nejlepší skupině
Cenu diváků nejlepšímu filmu
Cenu internetového vítěze
Cenu náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Radovana Rašťáka
 Cenu Českého rozhlasu Olomouc
 Cenu „Mohelnického spolku ručních řemesel“
 V neděli bude udělena cena Radia Proglas „Za krásu slova“.





FILMOVÁ SOUTĚŽ
Velkoplošnou videoprojekci zajišťuje TV NOE a Telepace s.r.o., Ostrava. Uvádí: Ctirad Štipl – MOKAF Mohelnice. Začátek projekce v pátek
31. srpna 2012 ve 22 hod. na hlavní scéně. Soutěžní filmy hodnotí
ve své anketě diváci.
Mimo soutěž - (vítězný snímek 36. Mohelnického dostavníku® 2010)
SVATEBNÍ SKEČ – autoři: Pavel Strakoš a František Klímek, „Křeč“ Ostrava
07´00´´
Soutěžní filmy:
01. PLUJE MÁ LOĎ - Karel Kubišta, Česká Třebová
02. HŘEBÍK A KLADIVO - Bohumír Novák, Nové M. na M.
03. PADAJÍCÍ ANDĚLÉ – o. Leoš Ryška,
Telepace s.r.o., Ostrava
04. KRESLÍM KOLO - Marián Vredík,
Žihľava-Pôtor, Slovensko (SVK)
05. ZA SVOU LÁSKOU - Jiří Beneš, Dvůr Králové
06. LÍPA - Lucie Pracná, Telepace s.r.o., Ostrava
07. 13 x 18 - Jakub Vaňo, SVOŠ Písek
08. KDO BYL SVATÝ FLORIÁN? - Ondřej Lehovec,
Telepace s.r.o., Ostrava
09. KDYŽ NÁM BYLO ŠESTNÁCT - Bohumil Kheil, Praha
10. PLECHOVKY - Bohumír Novák, Nové M. na Moravě
11. VENEZUELÁNA - Karel Kubišta, Česká Třebová
12. FARMÁŘKA A MACHŘI - Vladislav Františ, Kroměříž
13. THE REMOTE CONTROL – Mike, Velká Británie (GBR)
14. JOHNY - Vredík & Plevo,
Žihľava-Pôtor, Slovensko (SVK)
15. DRING, DRING - Roger Horseele, Belgie (BEL)
16. ZÁVÄZOK 6 - SĽUBUJEM - Ivan Vredík,
Žihľava-Pôtor, Slovensko (SVK)
17. PENZISTŮV SEN - Ladislav Ženožička, Kroměříž
18. UP TO DATE - Josef Trixl, Rakousko, (AUT)
19. DIE VÖGELN - Diethelm Jobst, Rakousko (AUT)
20. PLAN B - Dave Dick, Velká Británie (GBR)
21. LOVEC – Ján Kuska, Lipt. Mikuláš, Slovensko (SVK)
22. VRAZI Z DONUCENÍ
– videoklip skupiny „Devítka“ Praha
& DEVÍTKA Praha – recitál.
04´24´´
01´00´´
08´00´´
02´13´´
03´00´´
03´11´´
05´10´´
01´53´´
03´06´´
04´00´´
04´43´´
03´15´´
01´00´´
03´44´´
01´00´´
01´15´´
00´57´´
01´00´´
01´00´´
01´00´´
01´00´´
05´00´´
„Prvním štěstím dítěte je prožitek:
že je milováno.” Don Bosco 37. Mohelnický dostavník® a zaměstnanci mohelnického závodu
Siemens na výrobu nízkonapěťových elektromotorů sbírají uzávěry z
PET lahví pro nemocnou pětiletou Michalku Láníkovou z Holešova.
Tuto výzvu jste si mohli přečíst na www.mohelnickydostavnik.cz.
Zatímco zaměstnanci mohelnického závodu Siemens sbírají vršky již
po celý srpen 2012 a to v rámci celého jejich závodu, můžete i Vy, diváci Mohelnického dostavníku®, přispět Vaším vrškem – uzávěrem právě
teď. KAŽDÝ VRŠEK SE POČÍTÁ. Nádobu na vršky najdete v prostoru za
hlavní scénou. V průběhu letošní sobotní Galapřehlídky bude odhadnuta hodnota všech takto doposud nasbíraných vršků a toto číslo v
korunách se pak objeví na symbolickém šeku, který na hlavní scéně
předá rodině malé Michalky ředitel mohelnického závodu pan Pavel
Pěnička.
Michalku a její rodinu tak společně podpoříme nejenom finančně, ale hlavně tím, že jsme s nimi a držíme jim palce v jejich nelehkém
boji s touto zákeřnou nemocí. Maminka malé Michalky nám napsala,
že pokud by vše dobře dopadlo, tak by mezi nás přijeli i s malou Michalkou a pár hodin zde mezi námi zůstali. A kdyby bylo pěkné počasí,
tak by přijeli i v neděli na dostavnickou mši svatou.
Dopis od Michalky:
„Jmenuji se Michalka, narodila jsem se bez komplikací do zdravé
rodiny, do dvou let jsem si užívala života jako ostatní děti, pak se u mě
začala projevovat zákeřná genetická neléčitelná nemoc, doktoři mně
po testech nedali žádnou šanci na život, přesto díky své mamince bojuji a nevzdáváme to, bez mé maminky se ani nepohnu, ona mi dává
všechen svůj čas, díky ní jsem ještě silná se o život rvát, těch sil mi ale
ubývá čím dál víc a rychleji, v tuto chvíli jsem po operaci, díky ní můžu
jíst a pít hadičkou v pupíku, v boji s touto nemocí ale prohrávám, proto
bych Vás chtěla poprosit o pár minut Vašeho života, ve kterých si na mě
vzpomeňte a poproste pána Boha, ať pro mě najde nějaké to místečko
na zemi, kde bych mohla vyrůstat a žít, věříme, že zázraky se dějí, a já
o přízeň Boží budu bojovat!“
Vaše Michalka
Více je na www.michalka-lanikova.cz
Tato charitativní akce probíhá do dubna 2013.
Na 38. Mohelnický dostavník®
přijedou a na koho se můžete těšit:

FUNNY FELLOWS Slovensko , kteří nám napsali:
„Je to pre nás čest zahrát si na Tvojom prestížnom festivale.
Do kalendára si vpisujem a už teraz sa tešíme na báječnú atmosféru.
Ďakujem a želám krásny festival."
Roman Féder Funny Fellows
 ZGREDYBILLIES - rockabilly, Polsko
- vítězná kapela Moravského vrabce 2012
 NEZMAŘI & Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov
 SEM TAM Týn nad Vltavou
 WILLIE JONES (USA) & NEZNÁMI (SK)
CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
pro náš Dostavník
Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury 2010 za výjimečný počin roku v oblasti
profesionálního umění hudba – získal MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK®.
Již po šesté za sebou uděloval Olomoucký kraj
„Ceny za přínos v oblasti kultury.“ Olomoucký
kraj je jediným krajem v ČR, který každoročně
tyto ceny uděluje.
Toto významné ocenění, milí kamarádi, patří
nejen všem pořadatelům Mohelnického dostavníku, ale i vám, věrným návštěvníkům.
ZRCADLA se vrací do Mohelnice
Zrcadla byla založena 1. dubna 1988 v době působení členů v Praze:
Pavlem Moryskem – zpěv, kytary, Karlem Dvořákem - zpěv, housle, foukací harmoniky, banja, irské flétny a sestrami Martinou Moryskovou –
zpěv, klávesové nástroje, dudy, Ivanou Melicharovou – zpěv, kontrabas
a Irenou Honzíkovou – zpěv, akordeon. V dnešní době sestavu tvoří
ještě Fanda Vrobel – bicí a Jan Faschinbauer - dobro. Zrcadla vydala
čtyři samostatná alba a podílela se na mnoha společných.
Svou autorskou hudbu, která jde napříč hudebními žánry nabídla
posluchačům na většině tuzemských festivalech, při samostatných
koncertech, ale i v rádiových a televizních pořadech. Přesto, že Zrcadla prošla za dobu své existence bouřlivým hudebním vývojem, používají stále ve své hudbě trvale vícehlasý vokál s charakteristickým
trojhlasem sester Martiny, Ireny a Ivany. V současné době je repertoár
postaven spíše v elektroakustických aranžích. Díky svým písním mají
za cíl potkávat dobré lidi.
PROGRAM
Čtvrtek 30. 8 - hrad Bouzov
18.00 hod. – QUANTI MINORIS
19.30 hod. – PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA LOUNKOVÁ
a JAROSLAV MATĚJŮ
Chvíle čekání před bouzovskými recitály, i chvíle než se
rozloučíte s příjemným prostředím Bouzova, Vám zpříjemní výborná pražská trampská skupina SEKVOJ.
Pátek 31. 8 - Loštice, m. sady Mohelnice
Loštice – kostel sv. Prokopa:
19.00 hod. X-TET Jindřichův Hradec
– akustický koncert
Amfiteátr městských sadů v Mohelnici – hlavní scéna:
16 hod. – Soutěž skupin – uvádí MLOK:
DRUGA Praha, MAROD Ostrava, SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk, ŠPUNT Přerov, KOPYTO Opava,
WELCOME DRINK Václavov u Bruntálu, VĚNEBAND
Litomyšl, CHRPA Chrudim, FREĎÁCI Zábeštní Lhota,
BPT Zlín a BUJABÉZA Olomouc.
19.30 hod. SEKVOJ Praha
20.30 hod. KAMELOT Brno - 30. let – premiéra
nového CD „Proti proudu“
22.00 hod. Soutěž neprofesionálních filmů s mezinárodní účastí & devítka Praha
Druhá scéna – uvádí Karel Dvořák
17.00 – 01.30 hod.:
A.M.ÚLET Moravičany, POZDNÍ SBĚR Brno,
MADALEN Zábřeh, QUANTI MINORIS,
ZRCADLA CZ a STRÁNÍCI & Míra Ošanec.
Sobota 1. září – hlavní scéna
08.30 hod. JANA VĚNEČKOVÁ & Věneband
Litomyšl – absolutní vítězka Folkového
kvítku 2012
09.00 hod. DOMINO Olomouc
09.35 hod. STRÁNÍCI Litvínov a Míra Ošanec
10.10 hod. FOLK TEAM Brno
– premiéra nového CD – „Nebudu“
11.00 hod. BLUEGATE Plzeň
11.45 hod. Vyhlášení výsledků soutěží, předání
cen
12.10 hod. Minirecitál vítěze ankety diváků
14 hod.
GALAPŘEHLÍDKA hostů
– uvádí Václav Souček
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR,
DEVÍTKA, JARRET, DOBRÁ POLOHA,
NAČAS, EPY DE MYE,
QUANTI MINORIS, POUTA, ŽAMBOŠI,
ŽALMAN A SPOL., VODOPÁD SK.
22.40 hod. Svátek „POW WOW“ – CATAWBA
– indiánský soubor z Polska
23.00 hod. Country bál: VODOPÁD, FREĎÁCI ...
Autokempink Morava - Osadní táborový oheň
21.00 hod. T. O. CHRPA Chrudim
(hosté: Špunt, Marod, BPT ...).
Druhá scéna - uvádí Láďa Růža a Míra Ošanec
09.00 – 12.40 hod.: freďáci, BUJABÉZA, BG NOVA Šumperk,
ALIBABA Horka nad Moravou,
[email protected] Olomouc – Ostrava.
18.00 – 01.30 hod. - uvádí Josef Sandy Nosek
ŠPUNT, MAROD, WELCOME DRINK,
VĚNEBAND, KOPYTO, X-TET,
DOBRÁ POLOHA, POUTA a BPT.
Neděle 2. září – Městské sady
Zadní louka:
07.30 hod. Katolická mše svatá
pro účastníky Mohelnického dostavníku®
Schola z Lesnice
Hlavní scéna:
08.30 – 11.59 hod.:
Scéna Radia Proglas – uvádí Milan Tesař
ALIBABA,
LADA ŠIMÍČKOVÁ a IVO CICVÁREK,
POUTNÍCI Brno,
MARIEN a Pavel ŽALMAN Lohonka.
12.00 hod. „No to se ví, zase se sejdem“
– zakončení 37. Mohelnického dostavníku®
Pozn.: Dramaturg si vyhrazuje právo na změnu programu.
Doprava autobusem z recitálů na hradě Bouzově:
Odjezd z Bouzova z náměstí pod hradem takto:
Pozn.: recitály na hradním nádvoří skončí cca ve 21.10 hod.
21.45 hod. – odjezd z Bouzova náměstí do Mohelnice
(na autobusové nádraží a pak na točnu u autokempinku Morava)
Jízdenka: 22 Kč – tento autobus se nevrací zpět
23.15 hod. opět z Bouzova náměstí do Mohelnice
(na autobusové nádraží a na točnu u autokempinku Morava). V případě potřeby se autobus vrátí zpět na Bouzov pro zbytek zájemců o
tento druh dopravy. Jízdenka: 22 Kč.
Děkujeme tímto firmě VEOLIA Transport Morava a.s. za vstřícnost.
Ubytování na internátu Obchodní akademie
(Olomoucká ulice - cca 150 metrů od autobusového nádraží jižním
směrem)
Otvírací doba: Čtvrtek 30. srpna 2012
15.00 - 01.00 hod.
Pátek 31. srpna 2012 07.00 - 03.00 hod.
Sobota 1. září 2012 07.00 - 03.00 hod.
Neděle 2. září 2012 06.00 - 09.00 hod.
Na internátě jsou k dispozici třílůžkové pokoje. Poplatek 200 Kč (jedno lůžko na jednu noc). Kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek přísně zakázáno!
UBYTOVÁNÍ v autokempu:
Ubytování v autokempu Morava je přednostně vyhrazeno účinkujícím
a organizačnímu štábu. V případě, že se uvolní část ubytovací kapacity,
tak toto bude ihned nabídnuto ostatním zájemcům a to prostřednictvím služby v recepci autokempu nebo na informacích pořadatelů –
chatka Bobík č.13 (napravo od vchodu do areálu hlavní scény).
Stanování:
 Ve vyhrazeném prostoru městských sadů Mohelnice (viz mapka)
– stanování je zahrnuto v ceně vstupenky.
 V autokempu Morava – za poplatek 50 Kč (stan pro dvě osoby) a
90 Kč (stan pro 3 a více osob) – nutno nahlásit a zaplatit v recepci autokempu.
POZOR! V celém prostoru městských sadů je přísný zákaz rozdělávání ohňů! Dbejte pokynů pořadatelů.
POZOR NA ZLODĚJE
Dávejte bedlivý pozor na své osobní věci
(peněženky, doklady, kreditní karty, mobilní
telefony, fotoaparáty, ...). Malí i velcí zlodějíčkové obchází kulturní a jiné akce a využívají
nepozornosti návštěvníků ke svému obohacení. Nenechávejte ve svých stanech ani v
chatičkách bez dozoru své osobní věci.
Nedejte žádnou šanci nepoctivým lidem.
Prosíme nejen náruživé, ale i sváteční
kuřáky, aby svou závislost neprojevovali
hlavně v davu diváků při koncertech. Neustále je to jedna z nejvíce připomínkovaných skutečností ze strany ostatních
diváků, kteří pasivně musí „šlukovat“ dým
vašich zapálených cigaret. Dbejte pokynů
pořadatelů. Děkujeme.
ÚSCHOVNA BÁGLŮ A ZAVAZADEL:
Tradičně bude i letos zabezpečovat organizace Junák Olomouc v prostoru hlavní scény (viz mapka).
Provozní doba úschovny:
pátek 31. srpna 2012: 16.00 - 01.30 hod.
sobota 1. září 2012:
07.30 - 01.30 hod.
neděle 2. září 2012: 07.30 - 13.00 hod.
Jaroslav Velinský - KAPITÁN KID
*18.12.1932
† 19. 2. 2012
V neděli ráno dne 19. února 2012 zemřel v ústecké Masarykově nemocnici český spisovatel - prozaik, textař, trampský písničkář, hudebník a nakladatel Jaroslav Velinský, známější pod přezdívkou Kapitán
Kid. Jaroslav Velinský zemřel po delší těžké nemoci. Letos v prosinci
by se dožil 80 let. Kapitán Kid značně ovlivnil tvorbu řady dalších autorů v oblasti trampské i folkové písně. Svým literárním dílem se rovněž zařadil mezi naše významné autory v oblasti české detektivní, ale
i sci-fi a dobrodružné literatury. Pro náš region je zajímavé, že v roce
1975 uvedlo Městské divadlo v Šumperku při příležitosti 30. výročí
osvobození jeho hru „Než vyšlo slunce“(v témže roce byl u nás uspořádán první Mohelnický dostavník). Byl spoluzakladatelem známého
a dodnes trvajícího festivalu PORTA (vznik v roce 1967) a je nositelem
řady cen Porty včetně Zlaté Porty (nejvyšší ocenění festivalu). V roce
1999 obdržel Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku a v roce
2010 obdržel Cenu primátora města Ústí nad Labem.
Dětským pěveckým
sborem Úsvit – II. ZŠ
na hlavní scéně zazpíval svou písničku
„No to se ví, zase se
sejdem“. Tato písnička, která vznikla v roce 1974, se
na našem festivalu
stala již neodmyslitelnou součástí zakončení všech dalších ročníků. Kapitán Kid Mohelnici
navštívil při příležitosti 16. Mohelnického dostavníku
v roce 1990 (první
Dostavník po sametové revoluci) a naposledy zde účinkoval na 24. Mohelnickém dostavníku® v roce 1998.
Kapitán Kid napsal více než 100 trampských písniček, z nichž mnohé
zlidověly (Krinolina, Slaboch Ben, Jenoféfa, Savana, Malá Jane, Nezralé maliny, No to se ví a mnoho dalších). Kid nám bude chybět a tak si
na něho vzpomeneme nejen v neděli v pravé poledne při poslední
závěreční písničce „No to se ví, zase se sejdem“.
Aligátor (foto archív Mohelnického dostavníku®)
Vaše názory:
Narodil se v Praze, kde prožil své mládí. Pocházel z divadelního
prostředí a stal se členem skautského oddílu, který vedl všem dobře
známý Jaroslav Foglar (Jestřáb). Do„Foglarovského světa“ se zapsal především volným pokračováním příhod Rychlých šípů s názvem „Poslední tajemství Jana T.“ Během svého poměrně bohatého života vystřídal
řadu zaměstnání. Byl horníkem, soustružníkem, opravoval sportovní
nářadí nebo pracoval jako noční hlídač v zoologické zahradě. Později pracoval v libereckém Divadle hudby jako reklamní grafik, písmomalíř a typograf. Od roku 1983 žil a pracoval v obci Libouchec poblíž
Ústí nad Labem. Jaroslav Velinský byl aktivní prakticky do posledních
dnů svého života. Během své nemoci ještě stačil nadiktovat text svého posledního literárního díla. V posledních týdnech svého života se
svými kolegy ještě připravoval scénář pořadu „Potlach s Kidem“, který
pak byl uveden ve čtvrtek 14. června 2012 na letošním Mezinárodním
festivalu Porta v Ústí nad Labem jako oslava jeho blížících se 80. narozenin. Kapitán Kid již od podzimu 2011 věděl, že už asi nebude moci
zpívat a tak pro jistotu zpěv svých písniček „svěřil“ jiným.
Kapitán Kid a Mohelnice.
Poprvé přijal naše pozvání do Mohelnice v roce 1987 a to na 13.
Mohelnický dostavník, kde se rovněž zhostil funkce člena odborné poroty. Ze své první návštěvy Mohelnice si domů do Libopuchce odvezl
významné ocenění „Mohelnický zelňák“. Kromě svého recitálu v galapřehlídce zahrál v neděli v pravé poledne za hudebního doprovodu
známé pardubické skupiny STOPA v Mohelnici premiérově svou píseň
„No to se ví, zase se sejdem“. Náš Dostavník se mu moc líbil a tak přijel i v následujících letech 1988 a 1989, kdy zde dostal ocenění diváků
„Osobnost Dostavníku“ a společně s dalšími osobnostmi (Vojtou Kiďákem Tomáškem, Františkem Linhárkem z Poutníků a Vláďou „Fáberou“
Bláhou kapelníkem Stopy Pardubice) byl slavnostně přivezen na bryčce
tažené koňmi k hlavnímu podiu. Tři roky po sobě Kapitán Kid kromě
hraní na podiu či u táboráku u nás působil i jako člen odborné poroty.
A právě z 15. Mohelnického dostavníku 1989 je naše dnes již historická fotografie, kdy v neděli 3. září v poledne společně s mohelnickým
 Teď jsem zase zabloudila na stránky Mohelňáku a vzpomněla jsem
si na ten loňský. Seděla jsem na opuštěné scéně a psala dopis. Před
očima se mi promítal film. Začínal tak dávno, že jsem si už ani nevybavila rok. Ale viděla jsem své děti. Jak se houpají na houpačce, tancují v
kempu a usínají při muzice. Každým rokem byly holky větší a Dostavník
byl pro nás krásný rituál, kterým končily prázdniny. Tak jsem tam seděla a říkala si: no tak skončil (stejně jsem věřila, že jen tento rok), ale ty
vzpomínky už nám navždy zůstanou. Jako každý rok, tak i ten loňský
jsem přespala pod hvězdami. No a letos možná přijedu s vnoučkem.
Dobří holubi se vracejí. Přeji pohodové dny a zdraví. Díky.
Divoženka Alena – 9. června 2012
 Už sa nemožu dočkat. Šak bude prča jako dycky, enom aby nechcalo. Dobrú náladu a pevného zdraví vinšuju všem fanouškům dobrej
muziky, keří dojedů.
Pavel H. – 11. června 2012
 Tak jsem si užila Folkového Chvojení 2012 (15. – 16. června) jako
divák a to divák maximálně spokojený. Atmosféra úžasná, program
to samé, a tak jsme se vrátili zase zpátky do reality a už se nemůžeme
dočkat až přijede 37. Mohelnický dostavník®. Atmosférou bylo Chvojení Dostavníku dost podobné ... ticho a krásná muzika ...
Marie H. - 17. června 2012
 Už mnoho let plánuju jet na koncert na Bouzov, tak snad to vyjde
letos. Jinak jsem rád, že bude letos scéna na Zadní louce, ty malý scény mne bavily ... když byly zrušeny, tak jsem na Dostavník nejezdil..
Jiří Lipka – 20. června 2012
 Velice se těšíme na naše koncerty na letošním Mohelnickém dostavníku®. Po roční přestávce věříme ve vystupňovaný hlad po atmosféře této akce a tím pádem po vysoké fanouškovské návštěvě. Velice
rádi se na tento festival vracíme. Atmosféra je vždy maximální.
QUANTI MINORIS - 20. července 2012
 Proč zrovna letos bude na Mohelničáku Tomáš Kočko a Jarret????
Asi proto, že tam nepojedu, že? Kdo měl ten hloupý nápad se loni přestěhovat do Švédska???? Chjo. Tak snad příští rok to vyjde a poletíme
se podívat i s celou mojí Nigerijskošvédskočeskou rodinou. Hlavně ať
vám vyjde krásné počasí a máte spoustu spokojených návštěvníků. To
ještě koukám, že tam bude i Míra Ošanec, Stráníci a Zrcadla..... a Folk
Team ...... NEEEEEEEEEEEEE. Nebýt teď tak drahých letenek, tak letím, i
kdybych na chleba neměla. Jitka Odys Vychodilová – 4. srpna 2012
Napsali nám:
Ahoj Aligátore, neúnavný organizátore,
jsem rád, že se cítíš zdravotně dobře a že se z radostí s Tebou potkám na Mohelňáku. Jsem takový " nestor "tohoto festivalu, který jsem
absolvoval jako účastník v prvních pionýrských letech a který jsem pravidelně navštěvoval, i když jsem na určitou dobu hrál jinou muziku,
která na tento festival úplně nepatřila. A pak přišla náhoda s „Vodopádem“ z Brezna - šel jsem po jamesessionu v parku s Modrotiskem,
někdy kolem třetí hodiny v noci, ke kamarádce Věrce S. a říkal jsem si,
že projdu ještě camp a najednou jsem slyšel v této velmi pozdní noční
době střízlivou a pěknou muziku u jedné chatky. Na můj dotaz zda se
mohu přidat s foukačkou řekli ti muzikanti hej, nebo áno (něco v tom
smyslu), no a tak jsem se přidal. A skončil jsem asi o půl sedmé ráno
a Ondra říká: „Dojdi na mohelnické námestie dopoledne, zahraješ si s
nami“. A pak jsem hrál i na večerním country bále a za týden mi Ondra
volá, jestli nechci jet s nimi do Francie a do Holandska. No a tak jsem s
nimi už více než 7 let a můžu říct, že lepší partu jsem ještě nezažil. Oni
si umí nadat a vzápětí si jdou spolu vypít i po 28 letech - je to až neskutečné, žádné hádky, žádné nesváry. A Ondra, ten je opravdu skvělý
člověk, ale vůbec všichni jsou úžasní. A tak díky šťastné náhodě jsem
zase v Mohelnici, mé velké srdcovce. To Ti píši jen tak, protože nic není
náhoda. Takže se těším na setkání s Tebou a ostatními na Mohelňáku
2012. Měj se a směj se - vždyť život je krásný. Jope – 5. května 2012
Pozn. Josef Joppe Forman zde hrál poprvé na 2. Mohelnickém dostavníku v sobotu 26. června 1976 (tehdy v Domě kultury) se tříčlennou
skupinou ČERNÝ POTOK z Kyjova. Náš dostavnický archív tehdy zaznamenal, že hrál na kytaru, zpíval a hlavně hrál na 8 foukacích harmonik.
Můžete si letos zkontrolovat, kolik foukacích harmonik mu přibylo.
SKLÍČKO & MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK® 2012
Pro Všechny kamarády Mohelnického dostavníku®. Jsme malá nezisková organizace, která se zabývá
volnočasovými aktivitami zdravotně
postižených dětí a mládeže z Mohelnice a okolí. Pořádáme celodenní výlety, sportovní akce, navštěvujeme
kina a divadla. V letošním roce jsme
se na jaře podívali bezbariérovým
autobusem do krásného města Vysočiny, do Jihlavy. Prohlédli jsme si
malou zoologickou zahradu a potom
jsme relaxovali a koupali se v aquaparku. Vraceli jsme se večer všichni
spokojeni a nadšeni. V letošním roce budeme opět se svým stánkem u
hlavního pódia vedle dostavnické pošty a jako každý rok, nabídneme
zájemcům již tradiční dřevěné destičky na památku s pěkným obrázkem
trampského kreslíře Johnkiho. Těšíme se na Vás, že se u nás zastavíte a
svým příspěvkem podpoříte naši činnost. oc děkujeme za finanční dar
z 36. Mohelnického dostavníku® 2010 ve výši 16.000 Kč.
www.sklickomohelnice.eu
Za SKLÍČKO Lenka Jarošová
CATAWBA - www.kondor.hm.pl
„Svátek POW WOW“ – několikahodinový program „na klíč“, sestavený
z písní, tanců, hraných legend a spousty stylových soutěží - to vše v
provedení členů bezesporu nejpopulárnějšího polského indiánského
souboru CATAWBA. Ideální program pro děti všech věkových kategorií, který lze upravit dle přání, potřeb a možností pořadatelů. A právě
tento populární soubor kamarádů z Polska přijel letos k nám do Mohelnice a můžete je navštívit na zadní louce napravo od „Duhové scény“. Soutěže pro děti: sobota 10-13 hod. a 15-20 hod.
Zprávy z osad:
27. – 28. října 2012 se na Starých Hamrech, na vrcholu hory Smrk
„Na Klikanci“ uskuteční slavnostní 61. Výroční oheň osady T.O.Hell´s
Deviles Ostrava u příležitosti 60. let šerifa Johana, 60. let Otmara a 70.
let Zdeňka Ďáblíka Vašíčka. Tímto ohněm tato osada vstoupí do sedmé desítky let svého trvání. Jejich osadní vlajka samozřejmě nechybí
ani letos na hlavní scéně 37. Mohelnického dostavníku®.
Rádio LUMEN je katolícka roz-
DOSTAVNICKÁ POŠTA vám mimo jiné nabídne:
Nové poštovní známky s přítisky a Výroční turistické známky.
hlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Poslucháčom cez svoje vysielanie
ponúka oporu vo viere v Ježiša Krista a
Cirkev, poskytuje spoločenstvo na ceste
a zjavuje Kristove znamenie pre spoločnosť. Vo svojom vysielaní ponúka pestrý
program aj pre hudobných priaznivcov:
Hudobné desiaty – pondelok – piatok od 9.45 hod.,
TOP 15 (hitparáda slovenských a českých aktuálnych nahrávok) – každý pondelok po 16tej
Počúvaj srdcom (výber zo svetovej kresťanskej hudobnej scény) –
pondelok po 22.00 hod.
Vykopávky (hitparáda starších slovenských a českých nahrávok) –
každý utorok po 16tej
Petrolejka (minulosť a história českej a slovenskej populárnej hudby)
– utorok po 22.00 hod.
Pohoda s klasikou – streda po 22.00 hod.
Gospelparáda (hitparáda slovenskej a zahraničnej gospelovej hudby) – každý štvrtok po 16tej
Oldies, but goldies – piatok po 16tej
Viac informácií nielen o týchto reláciách nájdete na www.lumen.sk,
niektoré z nich nájdete aj v sekcii Archív.
Poděkování sponzorům:
Poděkování mediálním partnerům:
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří mě v loňském roce drželi palce a přáli mi uzdravení. Téměř rok trvající
nemoc však způsobila, že jsem musel přerušit dlouhou šňůru v pořádání festivalu Mohelnický dostavník®. Děkuji ještě jednou za podporu, kterou se mi od Vás v průběhu loňského roku dostalo osobně, emailem, po telefonu či na facebooku. Utvrdilo mne to, že nejenom mně, ale hlavně Vám Mohelnický dostavník® schází a tak jsem se po roční odmlce
opět rozhodl „jít do toho“ i za cenu všech rizik s tím souvisejících. Věřím, že pokud zachováte našemu Mohelnickému
dostavníku® přízeň i nadále, tak je docela možné, že budeme moci společně oslavit kulaté výročí a to 40. ročník v roce
2015. S Vámi věrnými diváky, s kamarády pořadateli a s Boží pomocí se nám to snad společně podaří.
Příjemný zbytek léta všem přeje Váš kamarád Pavel Aligátor Nenkovský.
Příští 38. Mohelnický dostavník® se uskuteční ve dnech 29. srpna až 1. září 2013,
tedy opět poslední prázdninový víkend. Aligátor
Redakce: Pavel Nenkovský, P.O.BOX 12, 789 85 Mohelnice, e-mail: [email protected]; www.mohelnickydostavnik.cz. Tel./fax/zázn. 583 430 099.
Mohelnický dostavník® pořádá Pavel Nenkovský, IČO: 40322823 , DIČ: CZ510421073, Pionýrů 1159/19, 789 85 Mohelnice. Kresby Stanislav Johnki Galásek, foto archiv.
Vyšlo ve čtvrtek 30. srpna 2012 při příležitosti konání 37. Mohelnického dostavníku®. NEPRODEJNÉ ! Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice

Podobné dokumenty