Indikace k plánované operaci - Nemocnice Milosrdných sester sv

Komentáře

Transkript

Indikace k plánované operaci - Nemocnice Milosrdných sester sv
Problematika indikací
v laparoskopické operativě
v neobvyklých případech
Ehrenberger D.
Šimková A.
chirurgické oddělení
Nemocnice Milosrdných sester
sv.Karla Boromejského
Praha 1
Spektrum obvyklé chirurgické
laparoskopické operativy
- cholecystectomia laparoscopica
- appendectomia laparoscopica
- hernioplastica laparoscopica
- fundoplicatio laparoscopica
- destructio adhesiones laparoscopica
Indikace z hlediska časového
- operace plánované
- operace akutní - provádění laparoskopicky
není zcela obvyklé na mnohých pracovištích
Indikace k plánované operaci
- může být neobvyklá - vzhledem k osobní anamnese
- vzhledem k předchozím operacím
- vzhledem k vedlejšímu somatickému nálezu
Indikace k akutní operaci
- nejsou zcela obvyklé na mnoha pracovištích
- nutnost zkušeností
- nutnost personálního a materiálního zajištění
- cholecystitis acuta calculosa
- empyema vesicae felleae
- appendicitis acuta
- perforatio ulceris ventriculi, ulceris duodenalis
Indikace operačního řešení
při souběhu více diagnos
- Zásadní rozhodnutí - zda operovat souběžné diagnosy v jedné době
nebo ve dvou či více etapách
- zda lze vyřešit všechny problémy laparoskopicky
nebo některou diagnosu klasickým přístupem
- stanovit správné pořadí vícedobého operování
Indikace diagnos laparoskopicky
současně řešitelných
- cholecystolithiasis + appendicitis chronica
- cholecystolithiasis + hernia umbilicalis
- cholecystolithiasis + resectio intestini
- appendicitis acuta, chronica + hernia umbilicalis
- hernia inguinalis + hernia umbilicalis
- adhesiones intraabdominales
+ LCHCE, + LAPPE, + hernia inguinalis, ventralis
Indikace diagnos klasicky
a laparoskopicky řešitelných
Operace etapově ve více dobách
Správné pořadí a časový odstup určuje
indikující chirurg.
- 1. cholecystolithiasis + 2. hernia inguinalis
- 1. hernia inguinalis + 2. cholecystolithiasis
- 1. cholecystolithiasis + 2. hernia ventralis
- 1. tumor colorectalis + 2. cholecystolithiasis
Časový odstup mezi operacemi
- LCHCE - 4-6 týdnů - hernia inguinalis
- LCHCE + destructio adhesiones - 4-6 týdnů - hernia ventralis
- APPE, LAPPE - 2 měsíce - hernia inguinalis
- tumor colorectalis - řadu měsíců - /L/CHCE
Onemocnění komplikující
indikaci k operaci
- kožní zánětlivý delší dobu nehojící se exantém
- zánětlivá ložiska v organismu
/gynekologický zánět, stomatologický zánět,
zánět v oblasti ORL, plicní zánět/
- určitý typ kardiostimulátoru s nemožností užití
elektrokoagulace při operaci
- hyperglykemie, hypertense
Indikace u pacienta
s kardiostimulátorem
s nemožností elektrokoagulace
- možnost užití pouze UZ harmonického skalpelu !
Indikace při možnosti řešení
laparoskopicky nebo klasicky
- hernia inguinalis
- appendicitis acuta
- appendicitis chronica
- tumor colorectalis
- hernia ventralis
Požadavky pacienta z neznalosti
výhod a nevýhod
-
hernia umbilicalis
hernia inguinalis
cholecystolithiasis
appendicitis acuta, appendicitis chronica
Indikace absolutní a relativní
bez ohledu na způsob operace
Indikace absolutní – není jiná možnost vyřešení stavu
- cholecystolithiasis
- appendicitis acuta
- hernia inguinalis
Indikace relativní – operační intervence je jednou
z možností postupu a léčby
- appendicitis chronica
- adhesiones intraabdominales
Indikace v souvislosti s ERCP
- cholecystolithiasis et choledocholithiasis
- icterus obstructivus - laboratorně - zvýš. bili, GMT, ALP,
- sonograficky dilatace žlučových cest
- nejprve vždy ERCP,
poté s odstupem indikace k LCHCE
Pooperační stav
po laparoskopické operaci
•
•
•
•
- výhody jednoznačně u LCHCE
- výhody jednoznačně u perforace vředu GD
- převládají výhody u LAPPE
- relativně nevelký rozdíl u hernia inguinalis
- bez výhody u hernia umbilicalis
- diskutabilní u hernia ventralis
Závěry
•
•
- CHIRURG
posuzuje možnost vlastního provedení
plánované operace
•
•
- INTERNISTA
posuzuje možnost provedení plánované
operace na základě interních rizik
Závěry
•
CHYBNÁ KONTRAINDIKACE PROVEDENÍ
operace laparoskopicky
•
může pacientovi snížit kvalitu života
•
a omezit jeho zvyklé aktivity
Závěry
•
•
•
•
stanovení správné INDIKACE
k jednodobému nebo víceetapovému
laparoskopickému vyřešení operace
a stanovení správného pořadí řešení
a určení správného časového odstupu
mezi jednotlivými operacemi
znamená stanovení nejlepšího řešení
•
pro pacienta
•
•
Děkujeme za pozornost
Ehrenberger D., Šimková A.
Chirurgické oddělení
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Praha 1 – Malá Strana

Podobné dokumenty

sborník abstraktů - Česká parazitologická společnost

sborník abstraktů - Česká parazitologická společnost T. Pakosta, L. Vojtek, P. Hyršl, S. Stierandová, L. Vetešník, A. Šimková Vliv oxidačního stresu na tkáně motolice Trichobilharzia regenti (Schistosomatidae) �������������������������������������� ...

Více

EHK č. 838

EHK č. 838 53 (81,5 %) pracovišť uvedlo všechny nálezy správně, deset laboratoří (15,3 %) přehlédlo larvy Strongyloides stercoralis.

Více

Seznam zkouškových rigorózních preparátů

Seznam zkouškových rigorózních preparátů 1. Infarkt myokardu čerstvý 2. Infarkt ledviny 3. Perisplenitis cartilaginea 4. Sekundární amyloidóza sleziny 5. Sekundární amyloidóza ledvin 6. Sekundární amyloidóza jater 7. Ložisková velkokapénk...

Více

Formát PDF

Formát PDF případě je dominantním zájmem ošetřujících lékařů bezpečnost matky, těhotenství samotné by nemělo ovlivňovat rozhodnutí chirurga. Hospitalizace a parenterální výživa spojená se zavedením nazogastri...

Více

Osadníci z Katanu - Oddělení histologie a embryologie

Osadníci z Katanu - Oddělení histologie a embryologie zygota - morula - blastocysta blastomery na obvodu = trofoblast vnitřní buněčná masa = embryoblast implantace (nidace) - 7. den syncytiotrofoblast a cytotrofoblast

Více

zde.

zde. V minulosti jsme probírali každý rok jiné téma z oblasti plicního lékařství, zaměřovali jsme se na plicní záněty, obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní procesy, tuberkulózu a mykobakterióz...

Více

Náhlé příhody břišní

Náhlé příhody břišní (natrávená krev + HCL tvoří chlorhemin tmavohnědé barvy) z duodena – při masivním krvácení je tmavočervená (+ meléna) při mírném krvácení - kávová sedlina (+ meléna)

Více

Novorozenecký pupek – péče a komplikace

Novorozenecký pupek – péče a komplikace Při kontrole pahýl nezasychající, tuhý, edematosní, se žlutým sekretem, diff. dg. omphalitis vs. ductus omphaloentericus persistens Odeslán na JIRPN FN Ostrava

Více

I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1

I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1 3.6. Záněty 3.7. Nádory 3.8. Operace na štítné žláze 4. Příštítná tělíska (Josef Dvořák) 4.1. Morfologie 4.2. Hyperparathyreóza 4.3. Chirurgické výkony při hyperparathyreóze 4.4. Pooperační hypokal...

Více

Hrudní empyém - thoracic

Hrudní empyém - thoracic Za fyziologických podmínek existuje rovnováha mezi sekrecí pleurální tekutiny a její resorbcí subpleurálním lymfatickým systémem. Tato rovnováha je dána poměrem hydrostatického a onkotického tlaku ...

Více