Perfect devotion

Transkript

Perfect devotion
Perfect devotion
War dogs are on the road to heaven
clear objective, perfect plan (to) create hell
God has simple wish and they’ll satisfy it
Faithless beware ‘cause the holy war began…
Váleční psi jsou na cestě do nebe
S jasným cílem a skvělým plánem jak stvořit peklo
Bůh má prosté přání a oni ho splní
Bezvěrci buďte na pozoru, protože svatá válka začala
What kind of hatred of humans
carry things too far?
You hate me ‘cause I don’t believe in
your God…
Is that why I have to die?
Jaká to nenávist k lidem
dohání věci do krajnosti ?
Nenávidíš mě, protože nevěřím
ve Tvého Boha…
Je to důvod proč mám zemřít?
Insanity!!!
Šílenství!!!
[Chorus]
See your own perfect devotion
Triggered machine, which doesn’t know deflections
Podívej na svou vlastní dokonalou oddanost
Spuštěný stroj, který nezná odchylky
What kind of hatred of humans
carry things too far?
You hate me ‘cause I don’t believe in
your God…
Is that why I have to die?
Jaká to nenávist k lidem
dohání věci do krajnosti ?
Nenávidíš mě, protože nevěřím
ve Tvého Boha…
Je to důvod proč mám zemřít?
Insanity!!!
Šílenství!!!
[Chorus]
See your own perfect devotion
Triggered machine, which doesn’t know deflections
See your face without expression
Execute plan and become infamous one
Podívej na svou vlastní dokonalou oddanost
Spuštěný stroj, který nezná odchylky
Podívej na svou tvář bez výrazu
Proveď plán a staň se nechvalně známým
Hatred…
Darkness…
Destruction…
Death…
Nenávist…
Zaslepenost….
Zkáza…
Smrt…
[Chorus]
See your own perfect devotion
Triggered machine, which doesn’t know deflections
See your face without expression
Execute plan and become infamous one
Podívej na svou vlastní dokonalou oddanost
Spuštěný stroj, který nezná odchylky
Podívej na svou tvář bez výrazu
Proveď plán a staň se nechvalně známým
Heslo/Komentář:
“The ink of a scholar is more sacred
than the blood of the martyr....“
Muhammad
„Inkoust učence je svatější krve
mučedníka…“
Mohamed