TL Acousticork C11 2015

Komentáře

Transkript

TL Acousticork C11 2015
COMFORT LINE
C11
C11 PE
Plovoucí podlahy
PODLOŽKA
Dostupná také
s parotěsnou zábranou.
Přírodní podložka
snižující kročejový hluk
Vysoká životnost a dlouhodobá odolnost.
Zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahy.
100% přírodní a udržitelný produkt.
Snadná manipulace a instalace.
Podložka z aglomerovaného korku na
tlumení kročejového hluku a tepelnou
izolaci plovoucích podlah
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
VLASTNOSTI (ISO 8301)
Tepelná vodivost: 0,038 W/(m*K)
Tepelný odpor: 0,053 (m2*K)/W
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
STADNARDNÍ ROZMĚR
ALw = 20 dB
(EPH MFPA Leipzig P4.2/08 – 176)
1m x 10m x 2mm
*Další rozměry dostupné na dotaz
POPIS PRODUKTU
FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ
VLASTNOSTI
Hustota: 150 – 200 Kg/m3
Tahové napětí: >200 KPa
Komprese: 30%
Obnova tvaru: > 90%
Životnost: Životnost budovy
Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [email protected]
1
C11
C11 PE
UNDERLAY
20dB
Všeobecné pokyny k instalaci
Následující pokyny k instalaci jsou doporučeny společností
Amorim Cork
Composites, ale nejsou určeny jako
definitivní projektová specifikace. Následující pokyny k
instalaci by měli být použity s ohledem na pokyny k
instalaci podlahové krytiny doporučené výrobcem krytiny.
Klima v místnosti
Teplota > 10°C / Vlhkost v místnosti < 75%.
Podklad
Podklad musí být v dobrém technickém stavu, čistý a
rovný. Obsah vlhkosti v podkladu by neměl být vyšší než
2,5%.
Instalace parotěsné zábrany
Instalace podlahové krytiny
PE parotěsná zábrana musí pokrývat celou plochu
podkladu minimálně 50 mm ve svislém směru po celém
obvodu podlahy. Parotěsná zábrana musí být instalována
před podložkou Acousticork C11. Jednotlivé pásy
parozábrany se musí překrývat alespoň 100 mm. V
případě nutnosti parozábranu přilepte vhodnou páskou.
Parozábrana by měla pokrývat celou plochu podkladu bez
mezer. Parozábranu nikdy nepřipevňujte k podkladu
pomocí šroubů, sponek nebo hřebíků. V těchto místech by
docházelo k prostupu vlhkosti.
Vždy dodržujte pokyny k instalaci stanovené výrobcem
podlahy.
Důležité poznámky
C11 nikdy pevně nespojujte s podkladem (šrouby,
hřebíky, sponkami). Došlo by ke snížení zvukově
izolačních vlastností podložky.
Pokyny k instalaci ACOUSTICORK C11
AcoustiCORK C11 vybalte minimálně 24 hodin před
instalací a uskladněte v místnosti instalace. Nařezejte C11
na požadovanou délku a položte přes celou délku místnosti
30mm od stěny štítkem dolů, vytlačte vzduch z případných
bublin. Po dokončení by C11 měl pokrývat celou plochu
místnosti bez mezer a spár. Doporučuje se C11 podlepit
páskou.
Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [email protected]
2

Podobné dokumenty

TL Acousticork T51 2015

TL Acousticork T51 2015 kročejového hluku a vinylových podlah a linolea.

Více

TL Acousticork U34 2015

TL Acousticork U34 2015 1m x 10m x 8mm 1m x 10m x 12mm

Více

evropská certifikace

evropská certifikace ZERO‐LACK GmbH & Co. KG  •  Bleichstraße 57‐58  •  32545 Bad Oeynhausen  Tel. 0 57 31 / 98 87‐0  •  Fax 0 57 31 / 98 87‐671  •  [email protected]‐lack.de  •  www.zero‐lack.de 

Více

Katalog nové kolekce 2016 k prohlížení

Katalog nové kolekce 2016 k prohlížení „Váza a fotorámečky byly inspirovány prastarou čínskou hrou Tangram. Geometrické tvary Tangramu jsem protáhl do třetího rozměru a začal si pohrával s několika trojhrany a kvádry a tvořil z nich jin...

Více