Celé číslo ke stažení

Transkript

Celé číslo ke stažení
lidé &
stavby
Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ
TERMINÁL LETIŠTĚ
stRiGiNO
Ročník XX. l červen 2016 l číslo 2
3 / lidé a stavby
byty v Praze 4 – Podolí
Nad Podolskou vodárnou
www.nadpodolskouvodarnou.cz
4 /
Centrální depozitář UPM byl slavnostně otevřen
obsah
AKTUÁLNĚ................................................................................................... 4
• Centrální depozitář UPM byl slavnostně otevřen
V pondělí 4. dubna byl slavnostně zahájen provoz v budově Centrálního depozitáře UPM
v Červeňanského ulici v Praze-Stodůlkách. K položení základního kamene depozitáře došlo
11. července 2014 a po jednadvaceti měsících se sem postupně mohlo začít stěhovat více
než půl milionu sbírkových předmětů muzea.
• Uskutečnilo se setkání zaměstnanců PSJ
• PSJ znovu nejobdivovanější českou stavební firmou!
LETIŠTĚ STRIGINO............................................................................ 6 - 8
• PSJ postavilo nový terminál letiště Strigino v Nižném Novgorodu
• Duran: Realizace výkladní skříně regionu byla velkou zkušeností
V TOWER...................................................................................................... 9
• Konstrukce budovy V TOWER pod rukama PSJ vyšplhala do 17. podlaží
STAVBY V REALIZACI.................................................................10 - 11
• V Brandýse stavíme skladovací halu pro Continental
• Ve Zborné budujeme splaškovou kanalizaci
• V Havlíčkově Brodu připravujeme prostor pro Domov pro seniory
NEMOCNICE JIHLAVA.........................................................................12
• Úvodní fáze rekonstrukce interny bude vzorem pro další etapy prací
str. 4
PSJ postavilo nový terminál letiště Strigino v Nižném
Novgorodu
Akciová společnost PSJ fakticky na konci května dokončila prestižní výstavbu nového terminálu
pro osobní přepravu na letišti Strigino v Nižném Novgorodu. Realizace zásadní modernizace
letiště a posílení významné dopravní tepny, která je nezbytná pro zvládnutí světového fotbalového šampionátu v roce 2018, si vyžádala investici přesahující 3,2 miliardy rublů.
HOLANDSKÁ ČTVRŤ............................................................................13
• Holandskou čtvrť v Olomouci rozšíří čtyři bytové domy
AUPARK.......................................................................................................14
• Aupark Hradec Králové: PSJ provedlo kompletní monolit
NAD PODOLSKOU VODÁRNOU....................................................15
• Rezidence Nad Podolskou vodárnou
DIVIZE EXPORT.......................................................................................16
• Ve švédském Köpingu realizujeme chemický provoz
PSJ BAU .....................................................................................................17
• Merkur v Drážďanech: po prázdninách bude hotovo
PSJ HYDROTRANZIT..................................................................18 - 19
• PSJ Hydrotranzit zajišťuje pokračování projektu WESTEND
• Zrekonstruovali přečerpávací stanici vod do Dunaje
str. 6 - 8
Konstrukce budovy V TOWER pod rukama PSJ
vyšplhala do 17. podlaží
Na pankrácké pláni roste další nepřehlédnutelná dominanta. Pod rukama pracovníků PSJ
už do 17. patra vyšplhala železobetonová monolitická konstrukce obou věží 104 metrů
vysoké budovy V TOWER. Nejvyšší čistě bytový dům v Česku vzniká na pankrácké pláni
v Praze v sousedství budov City Empiria a City Tower.
• V areálu DUSLA realizují nádrž na taveninu dusičnanu amonného
ROZHOVOR...............................................................................................20
• Lang: Věříme, že nás nečeká další pokles tržeb
Z HISTORIE PSJ.......................................................................................21
• PSJ před pěti lety v Kralupech dokončilo zakázku Polybutadien
PSJ CUP.............................................................................................22 - 23
• PSJ CUP 2016: premiérový triumf zaměstnanců Ekoklimy!
PODPORUJEME.......................................................................................24
• PSJ tradičně podpořilo soutěž Poznej Vysočinu
• Úspěšné sezóny HC Dukla i KK PSJ
SPORT...........................................................................................................25
str. 9
PSJ Hydrotranzit staví pokračování projektu WESTEND
Společnost PSJ Hydrotranzit ve spolupráci se střediskem železobetonových monolitických konstrukcí PSJ zajišťuje hlavní stavební část pokračování administrativního komplexu
WESTEND na bratislavské křižovatce Patronka – výstavbu polyfunkčního objektu PLAZZA
•T
ulis: Ročník provázely vlny radostné naděje a nepříjemného zklamání
ENGLISH SUMMARIES........................................................................26
• PSJ has built the new STRIGINO Airport Terminal in Nizhny Novgorod
• A chemical plant is being built in Köping, Sweden
tiráž
Vydává: PSJ a. s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČO 253 372 20
Vychází: čtvrtletně
Redaktor: Miroslav Fuks - tiskový mluvčí společnosti
Jazyková korekce: Mgr. Martina Zachová, Ing. Iva Bártová
Kontakt: tel.: 567 550 223, e-mail: [email protected]
Tisk: JIPRINT, s. r. o.
Grafika a sazba: YASHICA s. r. o.
Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 11872
Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 2533-3232
Datum vydání: 30. 6. 2016
str. 18
3 / lidé a stavby
aKTUÁLNĚ
Zleva přestřihují pásku František Vaculík, ministr kultury Daniel Herman a ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. Foto: PSJ
CENTRáLNí DEPOZITář UPM
bYL SLaVNOSTNĚ OTEVŘEN
PRAHA » V pondělí 4. dubna byl slavnostně zahájen provoz v budově Centrálního depozitáře UPM
v Červeňanského ulici v Praze-Stodůlkách. K položení základního kamene depozitáře došlo 11. července
2014 a po jednadvaceti měsících se sem postupně mohlo začít stěhovat více než půl milionu sbírkových
předmětů muzea.
Stavba byla financována z programu Péče o národní kulturní
poklad Ministerstva kultury ČR a vyžádala si celkové náklady včetně
kompletního vybavení ve výši téměř 315 milionů korun. Ministr
kultury Daniel Herman, který se slavnostního otevření Centrálního
depozitáře osobně zúčastnil, pokládá tyto prostředky za velmi dobře
využité: „Nový depozitář Uměleckoprůmyslového musea v Praze
splňuje svými parametry nejvyšší nároky na moderní odborné
pracoviště. Současně má díky citlivému architektonickému řešení
atmosféru, která jej předurčuje stát se dalším pražským odborným
a kulturním centrem,“ uvedl ministr kultury při zahájení provozu.
Pětipodlažní budova má kruhový obvod kolem vnitřní čtvercové
základny. Je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zaručují
jak bezpečné uložení sbírkových předmětů, tak i komfort souvisejících
pracovišť. Ředitelka UPM Helena Koenigsmarková dostavbu
Centrálního depozitáře velmi vítá: „Přetíženost původní muzejní
budovy sbírkami a nedostatek prostoru pro expozice a výstavy jsme
pociťovali dlouhodobě. Rozšíření muzea jsme chtěli původně řešit
využitím pozemku zahrady, který byl za tímto účelem v roce 1913
zakoupen. Tento záměr však nenašel podporu u orgánů památkové
péče, proto jsme se soustředili na nový projekt – stavbu depozitáře,
který by umožnil vyklizení historické budovy a její následnou
rekonstrukci. Dlouho jsme tento projekt připravovali, zkoumali
provoz a vybavení různých depozitářů doma i v zahraničí. Dnes jsme
se dočkali otevření nového depozitáře a já doufám, že zhruba za
rok budeme otevírat pro veřejnost i historickou budovu muzea.“
Depozitáře jednotlivých sbírek mají svůj vlastní režim ve vnitřní
čtvercové budově o rozloze 6.340 m2. Sbírky jsou uloženy podle
typu materiálu. V ochozech po obvodu budovy jsou umístěny
moderně vybavené restaurátorské ateliéry a kanceláře všech
odborných pracovníků, kteří o sbírky pečují, od kurátorů, správců
4/
sbírek, restaurátory po pracovníky evidence sbírek. Na každém
patře se nacházejí i badatelny pro odbornou veřejnost. Ve vestibulu
bude pro veřejnost otevřena kavárna a je zde také prostor pro
přednášky, workshopy či menší společenské události. „Barevné
řešení jednotlivých pater není náhodné, ale vychází z jednotného
vizuálního stylu UPM,“ dodává Helena Koenigsmarková.
„Rád bych touto cestou ocenil vstřícnou spolupráci s vedením
muzea a jeho pochopení. K vlastnímu stavebnímu dokončení díla
došlo v lednu letošního roku a souběžně s tím se rozběhl proces
přejímek a zkušebního provozu. Troufám si konstatovat, že jsme
stavbu předali ve velmi dobré kvalitě,“ říká ing. Jaromír Gregor,
projektový manažer za generálního dodavatele stavby Regionu
Čechy, akciové společnosti PSJ.
-upm-
Centrální depozitář UPM v Červeňanského ulici v Praze. Foto: PSJ
Uskutečnilo se setkání
zaměstnanců PSJ
JIHLAVA » Hotel Gustav Mahler v Jihlavě patřil v pátek 24. června 2016 setkání zaměstnanců akciové
společnosti PSJ. Jeho cílem bylo zaměstnance seznámit se zhodnocením roku 2015, který se díky dvěma
projektům v Rusku zapíše do černé historie PSJ, a optimistickým výhledem na rok 2016 a 2017.
Úvodní řeč dne měl generální ředitel PSJ František Vaculík, který
zhodnotil uplynulý rok a nastínil změny ve vedení společnosti
platné od 1.1.2017. Jako další si vzal slovo výkonný ředitel Petr
Vondruška, jenž přítomné seznámil s ambiciózními plány na
druhou polovinu roku 2016 a rok 2017. Současně kolegům
prezentoval novou organizační strategii platnou od 1.7.2016.
Aktuální ekonomické výsledky shrnul ekonomický ředitel Martin
Höfler a personální ředitelka Helena Dybová informovala o nových
benefitech pro zaměstnance v oblasti pracovně-právních vztahů.
Protože setkání zaměstnanců je především o předávání zkušeností,
mohli jsme se pomocí našich kolegů přenést na dva velké projekty.
Jaromír Gregor referoval o průběhu výstavby Centrálního depozitáře
UPM a Libor Vanko shrnul realizační úspěchy i ekonomické
neúspěchy projektu Něbo v Nižném Novgorodu.
-hd-
Úvodní slovo setkání zaměstnanců PSJ přednesl generální ředitel František Vaculík. Foto: PSJ
PSJ znovu nejobdivovanější
českou stavební firmou!
PRAHA » Osmnáctý ročník prestižní ankety 100 obdivovaných firem České republiky, kterou vyhlašuje
Sdružení CZECH TOP 100, podruhé v řadě přinesl velmi příjemné ocenění pro akciovou společnost PSJ.
I pro rok 2016 se stala nejobdivovanější českou stavební firmou! Značka PSJ zároveň potvrdila svoji pozici
mezi českou stavební elitou, neboť mezi čtveřicí nejobdivovanějších firem v oboru stavebnictví figuruje
popáté v posledních šesti ročnících ankety.
Za prvním PSJ se na druhé příčce umístila akciová společnost
BENEŠ a LÁT, třetí skončil EKOSPOL a čtvrté Zakládání Group.
Hlavní žebříček nejobdivovanějších firem letos opět vyhrála
Škoda Auto, následovaná Agrofertem a Kofolou. Na dalších
místech následují ČEZ, Alza.cz a Student Agency. Oproti loňskému
ročníku se v první desítce objevili tři nováčci – a to společnosti
Linet, Hamé a Passerinvest. Pořadí první desítky All Stars uzavírá
Česká spořitelna. Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 7. dubna
2016 na slavnostním obědě ve Francouzské restauraci pražského
Obecního domu.
V letošním ročníku žebříčku byla firmám rovněž otevřena
možnost samostatně se do hodnocení nominovat. Tuto možnost
řada firem využila a tak téměř tisícovku firem posuzovali nezávislí
hodnotitelé z řad manažerů, analytiků, akademiků a představitelů
státní správy. Hodnotili inovace, kvalitu managementu, vztah ke
společnosti a k životnímu prostředí, kvalitu produktu, finanční
spolehlivost a další kritéria bez souvislostí s číselně měřitelnými
kritérii. -mf-
5 / lidé a stavby
LETIŠTĚ STRIGINO
Nový terminál mezinárodního letiště Strigino. Foto: PSJ
PSJ POSTAVILO NOVý TERMINáL LETIŠTĚ STRIGINO V NIžNéM
NOVGORODU
NIŽNIJ NOVGOROD » Akciová společnost PSJ fakticky na konci května fakticky dokončila prestižní
výstavbu nového terminálu pro osobní přepravu na letišti Strigino v Nižném Novgorodu. Realizace zásadní
modernizace letiště a posílení významné dopravní tepny, která je nezbytná pro zvládnutí světového
fotbalového šampionátu v roce 2018, si vyžádala investici přesahující 3,2 miliardy rublů.
Nový terminál pro osobní přepravu zahrnuje 27 tisíc metrů
čtverečních ploch. Disponuje třemi nadzemními a jedním
podzemním podlažím s veškerým technickým zázemím.
Konstrukčně představuje železobetonový monolitický objekt,
kterému dominuje čelní zvlněná prosklená fasáda s výrazným
markýzovým přesahem střešní konstrukce. Díky využití
nejmodernějších technologií poskytuje služby cestujícím
a leteckým společnostem na kvalitativně vyšší úrovni.
Odbavovací kapacita nového terminálu činí více než 1,5
milionu cestujících ročně. Terminál je vybaven 4 teleskopickými
nástupními mosty a dalším moderním technologickým
zařízením. Ve svých útrobách nabízí 2.675m2 pronajímatelných
obchodních ploch. Venkovní plochy umožňují parkování pro
394 vozidel.
Investor s ohledem na rozsáhlé změny zadání a projektové
dokumentace přistoupil na etapovité předávání objektu do
užívání. Část, v níž jsou odbavovány vnitrostátní lety, obdržela
kolaudační rozhodnutí 25. prosince loňského roku. „Poté byl
prostor připraven ke komplexním zkouškám chodu objektu
a nezbytnému zaučení personálu. Souběžně bylo nutné vyřešit
požární bezpečnost této části budovy, jelikož projekčně nebyla
navržena pro nezávislý provoz jednotlivých etap. Plný letecký
provoz na lince pro vnitrostátní lety se tak rozběhl 4. března
2016,“ rekapituluje klíčové termíny díla projektový manažer
6/
Ing. Pavel Duran a doplňuje: „Stavební práce na části pro
mezinárodní lety jsme uzavřeli k 8. dubnu, přičemž poté nastal
postupný náběh provozu této části nižněnovgorodského
terminálu. Mezinárodní linky bude provozovatel naplno
spouštět v srpnu letošního roku. Ještě předtím jsme do konce
května zprovoznili systém chlazení a předání terénních úprav
a drobné venkovní architektury.“
Program rozvoje a rekonstrukce nižněnovgorodského
leteckého uzlu bude realizován po etapách a je naplánován
až do roku 2021. Nyní probíhá rekonstrukce přistávací plochy,
dále má letiště v Nižném Novgorodu v plánu napojení dopravní
infrastruktury na železnici a výhledově také vybudování nového
kargo terminálu, realizaci II. etapy terminálu pro pasažéry
a výstavbu letištního hotelu. Investorem je nejvýznamnější letištní
holding v Rusku – společnost ZAO UK „Aeroporty Regionov“,
která spravuje a modernizuje letiště v Jekatěrinburgu, Samaře
a právě v Nižném Novgorodu.
-mfTerminál mezinárodního letiště STRIGINO,
Nižnij Novgorod, Ruská federace
Investor: ZAO UK „Aeroporty Regionov“
Realizace: PSJ, a. s. – Divize export
Finanční objem: 3.260 mil. Rbl
Termín realizace: 06/14 – 05/16
Terminálu dominuje čelní zvlněná prosklená fasáda. Foto: PSJ
Ing. Pavel Duran / projektový manažer
Realizace výkladní skříně regionu byla velkou zkušeností
NIŽNIJ NOVGOROD » Projektový manažer Ing. Pavel Duran je podepsán pod řadou významných staveb PSJ
- dostavbou archivního areálu Chodovec v Praze, obchodním centrem Zlaté Jablko ve Zlíně, administrativní
budovou Gamma v areálu BB Centra či závodem na výrobu OSB desek v Petrozavodsku. Srovnatelnou výzvou
nepochybně byla aktuálně završená výstavba nového terminálu letiště Strigino v Nižném Novgorodu. Kam
tuto zakázku v plejádě staveb, které měl možnost realizovat, řadí?
Jistě šlo o velkou zkušenost. Měl jsem možnost stát v čele
výstavby velkého významu, jež představuje výkladní skříň města
a celého regionu. Tomu odpovídal neustálý bedlivý dohled
místní státní správy a především osobní zájem gubernátora
Nižněnovgorodské oblasti Valerije Šanceva, jenž prováděl
inspekční kontroly v průběhu celé výstavby. Hlavně v závěru
loňského roku před dokončením etapy tuzemských linek
jsme byli pod velkým tlakem nejen investora, ale i náměstků
gubernátora, pro kterého bylo splnění termínu do značné míry
i politickou otázkou. O významu svědčí i návštěva objektu ze
strany prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, k níž došlo
v úterý 29. března.
Jak složité bylo zvládnutí průběžných dílčích uzlových
bodů? Který z nich byl nejvíce napnutý?
Naplňování uzlových bodů je vždy složité, smlouvy nám, jako
dodavateli, neposkytují moc prostoru, především při takovém
množství milníků, které chce mít zákazník pod kontrolou. Je
jasné, že samotné splnění závisí na mnoha faktorech, přičemž
velice důležitý je postoj zákazníka. Pokud sleduje jen snížení
svých nákladů, potom je téměř každý uzlový bod nesplnitelný.
Do poloviny loňského roku se nám dařilo plnit klíčové termíny
dle harmonogramu, neboť byly reálně postavené ve smlouvě
a tolik se do nich nepromítaly změny definované investorem.
Za jeden z nejnáročnějších uzlových bodů lze považovat
dokončení objektu vnitrostátních leteckých linek do konce roku
2015 a poté těžko dosažitelný termín dokončení a spuštění
všech inženýrských systémů do 5. 2. 2016. Na těchto termínech
jsme si bohužel vysloužili nějaké trestné body.
Podílely se na výstavbě i české firmy? Jak byly zapojeny
firmy ze Skupiny PSJ?
Zapojeny byly sesterské společnosti, a to konkrétně
firma Inovat, která zajišťovala kompletní dodávky elektro,
a společnost EKOKLIMA, za níž šla realizace topení, chlazení
a ventilace.
PSJ v Nižném Novgorodu v krátkém časovém úseku
realizovalo tři zakázky. Přineslo vám to nějaké výhody či
synergie?
Nesporně ano. Využili jsme řady osvědčených dodavatelů,
kteří obstáli při výstavbě obchodního a zábavního komplexu
Něbo.
S jakými největšími těžkostmi a problémy jste se
během realizace nového terminálu letiště Strigino museli
vypořádat?
Zásadní
problémy
představoval
stav
projektové
dokumentace, která nebyla s ohledem na množství průběžných
změn a upřesňování zadání ze strany investora k dispozici
7 / lidé a stavby
Odbavovací přepážky letiště v Nižném Novgorodu. Foto: PSJ
v potřebných termínech a kvalitě. To se samozřejmě negativně
promítalo do koordinace dokončovacích prací a problémů
s místními dodavateli, kteří mnohdy kapacitně nezvládali
zvýšené nasazení při závěrečných pracích a dvousměnný provoz.
Potřebné kapacity jsme tak museli najímat od jiných firem. Ve
vrcholné fázi na stavbě pracovalo kolem 700 lidí. Musím ještě
podotknout, že průběh jednání s investorem o kompenzaci
nákladů za tyto změny a další vícepráce byl pro nás velice
obtížný. V konečné fázi nebyly zákazníkem uznány veškeré naše
oprávněné nároky. Tato skutečnost také byla příčinou posunu
termínu dokončení.
Co vnímáte jako největší architektonickou či technologickou
výjimečnost stavby?
Z architektonického hlediska se mi líbí provedení centrální
fasády ve skle v rozvlněné formě, což terminálu dodává určitou
vzdušnost. Též bych upozornil na centrální halu odbavení
s panoramatickým výtahem. Co se týče technologických
výjimečností, tak jsou to především zařízení, která zajišťují
účelovost objektu pro obsluhu letištního provozu - teleskopické
nástupní tubusy k letadlům anebo odbavovací linky zavazadel.
byla kompletní přestavba realizačního týmu včetně klíčových
pozic hlavního stavbyvedoucího, vedoucího přípravy a dokonce
i hlavního inženýra projektu projekční firmy. Mělo to různé
příčiny, od problémů s migrační policií a udělením pracovních
víz až po rodinné problémy. V zásadě lze shrnout, že po celou
dobu realizace jsme na zakázce působili čtyři, z toho místní
účetní a asistentka. Též musím zdůraznit, že korespondence,
jakou jsme nepřetržitě vedli s investorem, není obvyklá
a v tomto případě musím poděkovat zvlášť našim právníkům,
především Marině Lonskaja. Bez nich bychom v komunikaci
s tak náročným investorem neuspěli. Můj dík patří všem, kteří
se na projektu nějakou měrou podíleli. Přesto bych chtěl zmínit
alespoň dva spolupracovníky, jejichž účast na Striginu byla pro
projekt klíčovou. A to Martina Švomu, který zásadním způsobem
změnil náš přístup k zákazníkovi a tím vytvořil podmínky pro
rovnocenné jednání s ním, a Josefa Nohu, bez jehož přínosu
bychom napnuté termíny v žádném případě nezvládli. Děkuji!
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
Stál jste v čele největšího kontraktu v historii PSJ –
realizace dřevozpracujícího závodu Kalevala. Jak vyznívá
srovnání s touto zakázkou?
Dle mého názoru nelze tyto dva projety srovnávat. Jak jsem již
podotkl, dohled a vnímání veřejností vůči stavbě terminálu bylo
na zcela na jiné úrovni, než s jakým jsme se setkali při budování
fabriky za městem. Dalším zcela odlišným faktorem byla samotná
struktura projektu z pohledu financování a z toho plynoucí vztah
s objednatelem. Kalevala byla finančně zajišťována ze zdrojů
exportního financování, což pro nás byla podstatná výhoda.
V čem se liší podmínky pro stavění v Nižném Novgorodu
a v Petrozavodsku?
Pokud se na věc podíváme z pohledu klimatických podmínek,
tak v Petrozavodsku jednoznačně nejsou pro stavební činnost
zrovna příznivé. Zažili jsme i více než 40 stupňové mrazy, zima
nastupovala brzo a držela se dlouho. Z hlediska regionu žádný
podstatný rozdíl nevidím. Ruské prostředí je samo o sobě pro
nás dostatečně specifické, takže regionální rozdíly jsou pro
mnohé z nás pod prahem rozlišitelnosti.
Kdo tvořil realizační tým stavby?
Než budu jmenovat svoje spolupracovníky, bez kterých by
projekt neměl šanci dopadnout úspěšně, musím zmínit ještě
jeden moment, se kterým jsem se setkal poprvé ve své praxi. Tím
8 /
Pavel Duran (zcela vlevo) v květnu loňského roku na stavbě nového terminálu letiště Strigino.
Společnost mu dělají zástupci investora Maxim Shevalov a Anton Getmanov. Foto: PSJ
V TOWER
železobetonovou monolitickou konstrukci budovy V TOWER realizuje specializované středisko PSJ. Foto: PSJ
KONSTRUKCE BUDOVY V TOWER
POD RUKaMa PSJ VYŠPLHaLa
DO 17. PODLaží
PRAHA » Na pankrácké pláni roste další nepřehlédnutelná dominanta. Pod rukama pracovníků PSJ už do
17. patra vyšplhala železobetonová monolitická konstrukce obou věží 104 metrů vysoké budovy V TOWER.
Nejvyšší čistě bytový dům v Česku vzniká na pankrácké pláni v Praze v sousedství budov City Empiria
a City Tower. Investorem je lucemburská investiční skupina Aceur Investment, přičemž úkoly developera
zajišťuje společnost PSJ INVEST.
Luxusní třicetipodlažní V TOWER nabídne 130 bytů a své
obyvatele by měl přivítat v říjnu 2017. Byty budou k dispozici od
pátého patra výš a jejich půdorysné rozměry se budou pohybovat
od 50 do 400 metrů čtverečních. Budova bude disponovat i velmi
luxusními penthousy s vlastními střešními bazény. Pro majitele
bytů bude k dispozici privátní fitness a bazén, služby hotelového
typu včetně čistírny, úklidu či non stop fungující recepce. Denně
bude nepřetržitě fungovat také vlastní ochranka objektu. Ve třech
podzemních podlažích vznikne 254 parkovacích stání.
Realizace železobetonové monolitické konstrukce budovy
V TOWER se z pohledu střediska PSJ zařadí mezi nejvýznamnější
zakázky jeho historie po boku objektů AZ TOWER, FILADELFIA,
Aviatica či Florentinum. Dodávka služeb PSJ se rozběhla v prosinci
2015, dle smluvního harmonogramu by měla potrvat do konce
prosince 2016 a vyžádá si náklady ve výši 148 milionů korun. „Přes
stále větší časový tlak investora na rychlost výstavby se nám daří
zvládat technickou složitost jednotlivých konstrukcí a následnou
provázanost podlaží. Činíme kroky k urychlení našich prací, což by
se snad mělo pozitivně promítnout do ekonomiky naší dodávky
a dokončení před stanoveným termínem. Na stavbě máme
v průměru nasazeno 56 pracovníků,“ poskytl informace hlavní
stavbyvedoucí pan Martin Vanko.
V TOWER je unikátní svou komplexností a promyšleností.
Odvážná architektura je zkombinována s bezpočtem technických
inovací zaměřených na zdraví, komfort a udržitelnost a vytváří
tak dům, který posouvá hranice možností moderního bydlení ve
střední Evropě. Všechny byty jsou prosvíceny sluncem a otevřeny
do parku obklopujícího dům. Unikátní rezidence jsou navržené tak,
aby poskytly dokonalé pohodlí a pohodu pro život. Špičková kvalita
použitých materiálů doplňuje funkčnost a eleganci promyšlených
interiérů. V TOWER jako první rezidenční projekt v celé Evropě
aspiruje na zisk certifikátu LEED PLATINUM, který má nejpřísnější
požadavky na vztah k životnímu prostředí, komfort bydlení
a efektivnost provozu. Autorem jedinečné stavby je architekt
Radan Hubička.
-mf-
V TOWER - bytový dům bDE – monolitická konstrukce
Investor: V TOWER Prague, a. s.
Realizace: PSJ, a. s. – Region Morava
Finanční objem: 148 mil. Kč
Termín realizace: 12/15 – 12/16
Vizualizace 104 metrů vysoké budovy V TOWER na pankrácké pláni. Foto: PSJ INVEST
9 / lidé a stavby
stavby
V REaLIZaCI
V BRANDýSE STAVíME SKLADOVACí HaLU PRO CONTINENTaL
BRANDÝS NAD LABEM » Výrobce součástek pro automobily Continental Automotive Czech Republic se rozhodl
rozšířit svůj závod v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi o velkokapacitní skladovou halu. Developerská
společnost CPI - Real Estate, která je vlastníkem areálu, tomuto požadavku vyšla vstříc a v červnu 2016 se
rozběhla stavba, která závod rozšíří o 9.922 metrů čtverečních. Zakázku za více než 160 milionů korun získal
Region Čechy akciové společnosti PSJ.
Dokončené dílo už na konci letošního roku zvýší nedostatečné
skladovací kapacity areálu a v dvousměnném provozu přinese
práci pro asi 70 lidí. Zprovoznění haly navíc díky dvoupodlažnímu
vestavku zlepší sociální zázemí pro zaměstnance a rozšíří
administrativní prostory závodu.
Vlastím stavebním pracím PSJ předcházely přípravné práce
v podobě přesunu původního buňkoviště, nezbytného provedení
přeložek a přípojek a též realizace nové hrubé komunikace, která
je nezbytná pro nepřetržitý provoz areálu. „Skladová hala bude
založena na pilotách a její nosnou konstrukci bude představovat
železobetonový prefabrikovaný skelet. Ten následně obalí skládaný
střešní a obvodový plášť, částečně také sendvičové panely. Podlaha
bude s ohledem na velké zatížení z drátkobetonu. Halu doplní
plastová okna a především osm nákladových můstků a vrat,“
popsal budoucí podobu haly projektový manažer Jiří Sudík.
Firma Continental Automotive se v Brandýse nad Labem
specializuje hlavně na výrobu autorádií, ovládacích panelů
klimatizací a palubních přístrojů do aut. V zóně má továrna dva
výrobní závody, přičemž v divizi Interior se vyrábí multimediální
výrobky, autorádia, palubní přístroje a ovládací panely klimatizací
a divize Powertrain se specializuje na palivové jednotky. Stávající
průmyslový areál sestává ze tří výrobních hal, dvou administrativních
budov a dvou skladových hal. Součástí objektu jsou i parkovací
plochy pro 618 osobních automobilů.
-mfContinental bDY I., brandýs nad Labem – přístavba haly S3
Snímek ze slavnostního poklepu na základní kámen nové haly S3 v brandýském závodu společnosti Continenal. Zleva Pavel Matějka, projektový manažer, Martin Soukup, manažer Continental Automotive CR, a Radek Aulík, ředitel Regionu Čechy PSJ. Foto: Continenal
Investor: CPI - Real Estate, a. s.
Realizace: PSJ, a. s. – Region Čechy
Finanční objem: 162,5 mil Kč
Termín realizace: 06/16 – 12/16
VE ZBORNÉ BUDUJEME
SPLaŠKOVOU KaNaLIZaCI
ZBORNÁ » Od září loňského roku vzniká v jihlavské místní části Zborná nová splašková kanalizace včetně tří
přečerpávacích stanic. Práce za 29,5 milionů korun uhradí město Jihlava prostřednictvím městské společnosti
Jihlavské vodovody a kanalizace. Dílo, jehož realizátorem se na základě nejnižší předložené nabídky stalo
sdružení firem PSJ a SYNER VHS Vysočina, bude ukončeno v únoru 2017.
Nyní jsou splaškové vody na území obce likvidovány pomocí
žump, domovních čistíren a septiků s přepady do Zlatého
potoka. „Po vybudování nové kanalizace bude původní síť do
potoka odvádět už jen dešťovou vodu. Odpadní vodu ze Zborné
budou tři čerpací stanice odvádět do kanalizačního systému
sousedního Pávova, odkud bude voda pokračovat do centrální
čistírny v Jihlavě. Přínos pro snížení znečištění vody bude
zásadní,“ uvedl jihlavský primátor Rudolf Chloupek.
Celková délka nové kanalizace na splaškovou odpadní vodu
bude činit bezmála 5,2 kilometru a vznikne ve třech etapách.
Trasy kanalizace povedou převážně ve zpevněných plochách
místních komunikací. „O přesně specifikované stavební části se
ve sdružení dělíme s firmou SYNER VHS Vysočina. Ta momentálně
10 /
Z probíhajících prací na splaškové kanalizaci v obci Zborná. Foto: PSJ
dokončuje své práce na páteřních stokách A a A2, jejichž součástí
jsou revizní šachty k domovním přípojkám kanalizace. Nám už
se podařilo provést tlakovou kanalizaci v půldruhého kilometru
dlouhém úseku Zborná – Pávov, převážně v lesním úseku, kde je
Splašková kanalizace Zborná
Investor: Jihlavské vodovody a kanalizace
Realizace: Sdružení PSJ, a. s. a SYNER VHS Vysočina, a. s.
Finanční objem: 29,5 mil. Kč
Termín realizace: 09/16 – 02/17
cesta uvedena do původního stavu a předána Správě městských
lesů Jihlava,“ uvedl stavbyvedoucí Ondřej Marek z PSJ.
„Ve Zborné jsou k dnešnímu dni osazeny tři vyprojektované
čerpací stanice a do 30. června je provedeno 70% splaškové
kanalizace. Nepochybně to uvítali všichni obyvatelé obce, neboť
byla ukončena nepříjemná uzavírka hlavní komunikace směrem
do Jihlavy,“ doplnil informace Marek, jenž upozornil na problémy
s neznámým stavem stávajících inženýrských sítí, zejména
s plynovodem: „Musíme se této realitě průběžně přizpůsobovat.
Vyžaduje to provádění ochranných přeložek potrubí na
plynovodu. Přestože nás to částečně limituje při výstavbě, tak
nedochází k zásahům do stanoveného harmonogramu.“ -mf-
V Havlíčkově Brodu připravujeme prostor pro Domov pro seniory
HAVLÍČKŮV BROD » V okrese Havlíčkův Brod dlouhodobě chybí místa v zařízeních pro seniory. Na umístění
se čeká týdny až dva roky. Tento stav by na konci roku 2017 měla zlepšit přístavba krajského Domova pro
seniory, která nabídne desítky nových lůžek. Na zrodu objektu se podílí akciová společnost PSJ, přičemž
stavbu financuje Kraj Vysočina za podpory MPSV.
Od konce března provádějí pracovníci úseku Specializací
PSJ v areálu havlíčkobrodské nemocnice přípravné práce pro
přístavbu moderního sociálního objektu, jenž bude propojen se
sousedním Domovem pro seniory Havlíčkův Brod v Husově ulici.
Nový objekt vyroste na místě sto let starého pavilonu plicního
oddělení a oddělení péče o dlouhodobě nemocné. „Budovy však
půjdou k zemi až v červenci, nyní se pacienti dočasně stěhují
do náhradních prostor. Plocha pro vlastní výstavbu domova
Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10
a příprava území pro přístavbu
Investor: Kraj Vysočina
Realizace: PSJ, a. s. - Specializace
Finanční objem: 38,6 mil. Kč
Termín realizace: 12/15 – 12/16
důchodců, který bude předmětem samostatné veřejné soutěže,
bude připravena do konce listopadu letošního roku. Na stavbu
se vrátíme na podzim 2017, kdy zajistíme vytvoření nových
parkovacích ploch a kompletní rekonstrukci navazujících vozovek,
chodníků a zeleně v této části nemocnice,“ informoval projektový
manažer Pavel Farkač.
Aktuální havlíčkobrodská zakázka PSJ je rozdělena na šest
etap, aby byl zajištěn bezproblémový provoz nemocnice a také
stávajícího Domova pro seniory. „Zatím jsme provedli práce na
přeložení všech sítí, které vedou přes budoucí zastavěnou plochu
nového domova. Jednalo se o přeložku kabelů elektrického
vedení z hlavní trafostanice do hlavní rozvodny umístěné
v budově prádelny a vybudování energetického koridoru, jenž
zajistí odpovídající propojení se stávajícím seniorským zařízením,“
popsal Farkač dosavadní náplň dodávky PSJ.
-mf-
Snímek z přípravných prací pro vznik nového Domova pro seniory v Havlíčkově Brodu. Foto: PSJ
11 / lidé a stavby
NEMOCNICE
JIHLaVa
Stavební výtahy budou fasádu jihlavského interního pavilónu zdobit až do konce roku 2019. Foto: PSJ
ÚVODNí FáZE REKONSTRUKCE INTERNY bUDE VZOREM PRO DaLŠí ETaPY PRaCí
JIHLAVA » V lednu začala za zdmi interního pavilonu krajské Nemocnice Jihlava komplexní rekonstrukce
prostor určených pro klíčové fungování největšího zdravotnického zařízení v regionu. Investici Kraje Vysočina
ve výši 308 miliónů korun zhmotňuje dodavatelské sdružení společností PSJ a Podzimek & synové. Práce jsou
prováděny s řadou nezbytných omezení, které s sebou přináší realizace za provozu, a její první fáze má pro
celkovou rekonstrukci velký význam.
Úvodní etapa prací, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce
sedmého nadzemního podlaží, rozšíření strojovny VZT v 8. NP,
ale i nemálo nutných zásahů do nižších pater, probíhá tak, aby
co nejméně narušovala provoz pavilonu. „Proto jsme upravili
harmonogram a sdružili provádění některých prací tak, abychom
měli časový prostor nalézt optimální řešení celé rekonstrukce. Dle
získaných znalostí bude možno nastavit jednotlivé mechanismy
generální rekonstrukce v dalších šesti patrech. Toto úsilí by se mělo
promítnout do plynulejšího průběhu dalších etap zakázky,“ uvedl
projektový manažer Michal Vorel.
Prostory interního pavilonu budou přebudovány podle nových
standardů, které řeší hygienické zázemí pacientů i personálu,
zřízení nadstandardních pokojů a budou vyměněny veškeré
rozvody inženýrských sítí. Zmodernizovaný pavilon bude mít
maximální kapacitu 331 lůžek v sedmi podlažích. „Stavební práce
byly rozšířeny o statické zajišťování železobetonových konstrukcí
zvedaných stropů, což má dopad do prodloužení termínu
dokončení a předání sedmého patra. Doufáme, že předání uživateli
stihneme do konce roku. V současné době zde máme provedeny
veškeré hrubé podlahy, omítky a úpravy povrchů. Dokončujeme
rozvody veškerých technologií a rozběhly se práce na obkladech,
dlažbách, sádrokartonech a podhledech. Připravujeme se na
montáž hliníkových i dřevěných výplní otvorů a prosklených stěn.
Zároveň montujeme vzduchotechnické jednotky a technologická
zařízení ve strojovně v 8. podlaží na střeše. V 6. patře probíhají
odstrojovací práce, abychom byli připraveni na provádění další
etapy,“ informoval projektový manažer PSJ.
Rekonstrukce je o to náročnější, že probíhá za plného
nemocničního provozu na pěti ze sedmi podlaží. Vyžaduje to
velkou trpělivost jak ze strany zdravotnického personálu, tak
pacientů. „Každodenně řešíme řadu dílčích problémů, kterým se
jednoduše nelze vyhnout. Vše konzultujeme s vedením nemocnice
tak, aby nedošlo ke komplikacím při poskytování zdravotní péče.
K částečnému omezení prašnosti přispívá využití technologie tzv.
sacího bagru, za nímž se skrývá obrovské vysoce výkonné sací
zařízení, které zjednodušuje i komplikovaný svislý přesun sutí,“
doplnil stavbyvedoucí Michal Vilímek ze společnosti Podzimek &
synové. Za PSJ se na řízení kontraktu podílejí stavbyvedoucí Milan
Valeš a přípravář Michal Doležal.
Podzemní podlaží pavilonu bude v budoucnu sloužit jako
sklady a šatny lékařů i technického personálu. V prvním podlaží
vznikne lůžková část urologického a kožního oddělení. Druhé
patro projde největšími dispozičními úpravami a pacienti tady
najdou kardiologické oddělení, ve třetím podlaží vznikne interní
oddělení, nad ním bude sídlit chirurgické oddělení, další bude
patřit onkologickým pacientům a ve zbylých dvou patrech budou
fungovat neurologické oddělení a nakonec plicní a ORL. Nejvyšší
patro bude i po rekonstrukci prostorem strojovny výtahů a nově
i strojovnou vzduchotechniky.
-mfNemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Z těchto hromad suti se již brzy vyloupne zrekonstruované sedmé podlažní interního pavilonu Nemocnice Jihlava. Foto: PSJ
12 /
Investor: Kraj Vysočina
Realizace: Sdružení PSJ, a. s. a Podzimek a synové s. r. o.
Finanční objem: 307,7 mil. Kč
Termín realizace: 01/16 – 01/19
HOLaNDSKÁ
ČTVRŤ
Holandská čtvrť v Olomouci – pohled na stav výstavby objektů A a B. Foto: PSJ
HOLANDSKOU ČTVRŤ V OLOMOUCI ROZŠíŘí ČTYŘI bYTOVé DOMY
OLOMOUC » V období od července 2012 do února 2014 byla realizována první etapa bytového projektu
Holandská čtvrť. Ambiciózního záměru významné nizozemské skupiny CERE Invest se po stavební stránce
ujala společnost PSJ, která se do nové olomoucké ulice Edvarda Beneše vrátila přesně před rokem. Druhá fáze
úspěšného projektu předpokládá výstavbu čtyř bytových domů a završení stavebních prací v únoru 2017.
Zatímco úvodní část projektu Holandská čtvrť představoval
sedmipodlažní bytový dům se 136 byty, aktuálně v blízkosti
obchodního centra Olomouc City rostou čtyři energeticky
úsporné bytové domy, z nichž každý nabídne 59 bytových
jednotek. Projekt reaguje na současné požadavky a trendy na
trhu nemovitostí a přináší dostupné bydlení, které odpovídá
vyšším nárokům na prostor a klade důraz na komfort bydlení.
Vyšší kvalita se promítne zejména do standardu zařizovacích
předmětů, jako jsou obklady, dlažby a dveře. Obyvatele hanácké
metropole nepochybně potěší prostorné balkony a terasy, stejně
tak i nabídka garážových stání v podzemním podlaží a komor.
V červnu 2015 PSJ zahájilo výstavbu dvou bytových domů
A a B, které by měly nové obyvatele přivítat nejpozději v říjnu
letošního roku. „V současné době je naše dodávka v lehkém
předstihu. Hotové jsou podlahy, dokončujeme omítky,
zahajujeme výmalbu, probíhají práce na obkladech a dlažbách
a montujeme sanitární techniku v koupelnách. Venkovní
pohled nabízí finální činnosti na fasádě, realizaci venkovních
inženýrských sítí, zpevněných ploch a terénních úprav,“ sdělil
Ing. Radek Štencl, projektový manažer realizujícího Regionu
Morava.
V listopadu loňského roku byla zahájena výstavba dalších
dvou objektů C a D. Jejich železobetonovou konstrukci nyní
dokončuje středisko monolitických konstrukcí PSJ, přičemž
uvnitř probíhají práce na vyzdívkách a vnitřních instalacích.
Holandská čtvrť by v budoucnu měla zahrnovat až deset
bytových domů ve vyhledávané lokalitě na kraji města,
leč s výbornou dopravní obslužností. Dalším plusem je
záruka jednotnosti budoucí zástavby a rozhodně nadčasově
a nadstandardně pojatá architektura bytových domů.
-mf-
Holandská čtvrť, Olomouc, II. a III. etapa
Investor: Holandská čtvrť II. a III., s. r. o. ze skupiny CERE Invest
Realizace: PSJ, a. s. – Region Morava
Finanční objem: 279 mil. Kč
Termín realizace: 06/15 – 02/17
V listopadu loňského roku byla zahájena výstavba dalších dvou objektů C a D. Foto: PSJ
13 / lidé a stavby
aUPaRK
Pohled na dokončenou monolitickou konstrukci parkovacího domu v Hradci Králové. Foto: PSJ
AUPARK HRADEC KRáLOVÉ:
PSJ PROVEDLO KOMPLETNí MONOLIT
HRADEC KRÁLOVÉ » Specializované středisko PSJ završilo v centru Hradce Králové stavbu rozsáhlé
železobetonové monolitické konstrukce obchodního centra Aupark a navazujícího pětipodlažního parkovacího
domu. Zakázka pro developerskou skupinu HB Reavis, která si vyžádala 280 milionů korun, byla dokončena
v polovině června.
Železobetonová monolitická konstrukce budoucího obchodního
centra začala vyplňovat stavební jámu od konce března loňského
roku. „Museli jsme se vypořádat s vysokou světlou výškou
jednotlivých podlaží, která přesahují pět metrů. Tato skutečnost
zvýšila nároky na realizaci stropů a stěn, navíc šlo o poměrně členitou
konstrukci s řadou odskoků a netradičních tvarů. Přesto jsme
dodávku zvládli bez potíží a v polovině září 2015 už byl betonový
skelet hotový. Představuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží
a celkem asi 44 tisíc metrů čtverečních podlahových ploch. Do konce
loňského roku jsme pak provedli železobetonový propojovací krček
ke stávajícím objektům,“ uvedl Kamil Holeka, projektový manažer
PSJ z Regionu Morava. Jeho tým dále tvořili mistři Jaroslav Bárta,
Martin Tamchyna, Karel Vlášek a Martin Huňka.
Po dokončení konstrukcí obchodního centra Aupark se kapacity
PSJ přesunuly na navazující stavbu pětipodlažního parkovacího
domu, který na zhruba 15 tisících metrech čtverečních podlahové
plochy vytvořil asi dvanáct set nových parkovacích míst. „Betonová
konstrukce parkovacího domu byla zkompletována v souladu
s představou investora do poloviny června letošního roku. Jedna
jeho polovina byla provedena již na konci března. Průběh dodávky
se obešel bez komplikací,“ informoval Holeka.
Šéf dodávky PSJ dále doplnil: „Průběh díla hodnotím jednoznačně
pozitivně. Vedle vysokých nároků na provedení a kvalitu konstrukce
jsme zvládli i složitou dopravní situaci v okolí stavby, kterou
ztěžovala návaznost na probíhající stavbu nové okružní křižovatky
vedle obchodního centra. Vlastní realizace parkovacího domu
byla jednodušší z hlediska nižší světlé výšky podlaží, na druhou
stranu byla oproti nákupnímu centru složitější z hlediska členitosti
objektu.“
První projekt Auparku v Česku vyroste na konci Gočárovy třídy.
Královéhradecký komplex nabídne svým návštěvníkům na ploše
více než 20 tisíc metrů čtverečních nejen obchody, ale také rozšíří
spektrum služeb, zábavy a volnočasových aktivit ve městě. Součástí
nákupního centra bude 140 obchodů známých renomovaných
značek, supermarket, prostor pro rodiny s dětmi a zároveň v něm
vznikne kromě restaurací a kaváren i prostranství, kde se budou
konat například kulturní akce nebo výstavy.
-mfaupark Hradec Králové – monolitická konstrukce
Parkovací dům a obchodní centrum Aupark dělí úzký prostor. Foto: PSJ
14 /
Investor: HB Reavis
Realizace: PSJ, a. s. – Region Morava
Finanční objem: 280 mil. Kč
Termín realizace: 03/15 – 06/16
NaD PODOLSKOU
VODÁRNOU
Pohled na jednu z prostorných teras Rezidence Nad Podolskou vodárnou. Foto: PSJ
REZIDENCE NAD
PODOLSKOU VODÁRNOU
Atraktivní lokalitu pražského Podolí v ulici Na Dolinách obohatila komorně laděná novostavba Rezidence
Nad Podolskou vodárnou.
Moderní dům respektující okolí
Rezidence Nad Podolskou vodárnou je citlivě zasazena do okolní
zástavby s činžovními domy a rodinnými vilami se zahradami.
Architektonické řešení od studia Heidler Architekti proto plně
respektuje architektonické tvarosloví zdejší obytné čtvrti. „Náš
dům navíc dokonale využívá svažitý terén. Předzahrádky tak mají
nejen majitelé přízemních bytů, ale patří i k bytovým jednotkám
ve vyšších podlažích. Terasy nebo prostorný balkon náleží téměř
ke všem bytům. Jižní křídlo novostavby zaujme úchvatnými
výhledy na panoramata Barrandova, Petřína či Podolí,“ upozornil
Pavel Tošovský, projektový manažer PSJ.
Architektonicky zajímavý objekt ukrývá na šesti nadzemních
podlažích osm bytových jednotek. „V nižších patrech jsou na
jednom podlaží situovány maximálně dva byty. Čtvrté ustupující
patro je věnováno solitérnímu bytu, páté a šesté podlaží tvoří
mezonetový byt se střešní terasou a balkonem.. Bytové jednotky
mají dispozice 3+kk až 5+kk a velikost od 95 m2 do 134 m2.
Podzemní patro je určeno pro parkování, přičemž ke všem
bytům přísluší dvě parkovací stání. Ke každému bytu navíc náleží
komora, umístěná na patře, kterou je možné využít k ukládání
sezónních věcí.
-mf-
Architektonicky zajímavý objekt ukrývá na šesti nadzemních podlažích osm bytových jednotek. Foto: PSJ
Moderní sociální vybavení nabízí každá z bytových jednotek. Foto: PSJ
15 / lidé a stavby
DIVIZE EXPORT
PSJ se v rámci závodu společnosti Yara AB podílí na zrodu nové výrobní jednotky na výrobu kyseliny dusičné. Foto: PSJ
VE šVÉDSKÉM KÖPINGU REaLIZUJEME CHEMICKÝ PROVOZ
KÖPING » PSJ těží ze svých zkušeností. Ve švédském Köpingu se od dubna letošního roku v rámci závodu
společnosti Yara AB podílí na zrodu nové výrobní jednotky na výrobu kyseliny dusičné, čímž navazuje na
obdobné realizace pro značku SYNTHOS v Kralupech nad Vltavou a v Osvětimi. Zároveň má možnost navázat
na předchozí zakázky ve Švédsku.
Společnost Yara AB je dceřinou firmou celosvětového výrobce
průmyslových hnojiv Yara International ASA se sídlem v norském
Oslo. Ve švédském městě Köping, nacházejícím se 150 kilometrů
západním směrem od Stockholmu, společnost Yara vlastní areál
chemického výrobního závodu původem ze šedesátých let. Firma
se svůj rozvoj rozhodla podpořit investicí do projektu SYRA4,
který v rámci existujícího areálu představuje realizaci nové výrobní
jednotky na produkci kyseliny dusičné o nominálním výrobním
výkonu 685 tun kyseliny za den. Realizací svého záměru Yara
pověřila českou firmu Chemoproject Nitrogen, která poskytuje
komplexní služby v oblasti projekce, inženýringu, dodávek stavby,
uvádění technologických celků do provozu a managementu při
realizaci investic do průmyslových technologií chemie dusíku.
„Společnost Chemoproject Nitrogen nás poptala na dodávku
kompletní stavební části výrobní jednotky vyjma ocelových
konstrukcí. Uspěli jsme v konkurenci švédských stavebních firem
Skanska, NCC a PEAB. Domluva se zákazníkem byla velmi rychlá,
když od prvního kontaktu do podpisu základních obchodních
podmínek uběhly pouhé 3 týdny. Zakázku opět realizujeme
obchodním modelem „Cost & Fee“, kdy se konečný finanční
objem díla odvíjí od výsledků tendrování subdodavatelských
firem,“ informoval Karel Pejčoch, projektový manažer PSJ.
Dodávka PSJ potrvá do ledna příštího roku. Konkrétně bude
zahrnovat vybudování zařízení staveniště, zemní a základové
práce, železobetonové konstrukce, opláštění a zastřešení objektu,
realizaci kyselinovzdorných dlažeb a laminátů a též nátěry a izolace
konstrukcí. Dále budeme zajišťovat dodávku požárních vrat a dveří,
topení, venkovní komunikace, dešťové kanalizace a požárního
vodovodu. Vlastní kapacity PSJ bude zastupovat specializované
středisko pod vedením Jaromíra Juránka, které provede fasádní
práce, montáže prefabrikovaných panelů, střechy a výplní otvorů.
Doplňme, že pod značkou PSJ jsme ve Švédsku realizovali už již
pátou zakázku. Poprvé jsme se zde představili už v roce 1998, kdy jsme
provedli menší práce v útrobách stockholmské rezidence velvyslance.
O rok později byla završena rekonstrukce zastupitelského úřadu
ČR ve švédském hlavním městě. V roce 2001 naše firma postavila
Český dům v Malmö v rámci projektu European Village project. Na
přelomu srpna a září roku 2013 se řemeslníci PSJ věnovali zejména
rezidenci českého velvyslance, která se dočkala nové střešní krytiny,
úpravy venkovních kamenných ploch a v neposlední řadě též
opravy venkovního oplocení. Vedle toho na ambasádě provedli
kompletní renovaci nátěrů střechy a obnovu vstupních schodů.
-mfProjekt SYRa4 - jednotka na výrobu kyseliny dusičné,
Köping, Švédsko
V Köpingu aktuálně realizujeme zemní a základové práce. Foto: PSJ
16 /
Investor: CHEMOPROJECT NITROGEN a. s.
Realizace: PSJ, a. s. – Divize export
Finanční objem: 10 mil. €
Termín realizace: 04/16 – 01/17
PSJ baU
Výstavba bytového domu Merkur I. bude ukončena na konci letních prázdnin. Foto: PSJ Bau
MERKUR V DRážĎANECH:
PO PRÁZDNINÁCH bUDE HOTOVO
DRÁŽĎANY » Už jen prázdninový finiš je před obnovenou stavební premiérou PSJ v Německu. Výstavba
bytového domu Merkur I. v drážďanské ulici Wallstrasse směřuje ke svému úspěšnému konci. Pozoruhodný
záměr investorského sdružení Baywobau CTR, který si vyžádá stavební náklady ve výši 10,5 milionů eur
bez daně, realizuje sesterská firma PSJ Bau.
Projekt Merkur I. představuje sedmipatrový bytový dům se
dvěma podzemními patry pro garáže a sklepy. Objekt nabídne
62 bytových jednotek a přízemní komerční prostor, v němž
bude sídlit banka Postbank. O kvalitě projektu Merkur I. svědčí
fakt, že byl investorem prodán společnosti Patrizia Immobilien
AG z Mnichova, jedné z největších property management firem
v západní Evropě.
Liší se nějak tradičně hektický stavební finiš stavby
v Německu a v Česku? „U našich západních sousedů je tento
proces jednodušší, neboť neexistuje závěrečná kolaudace
a stavba průběžně prochází schvalovacími procesy jednotlivých
souborů, jako je statika, požární systémy či elektro revize,“
upozornil Jiří Boudník, spolujednatel PSJ Bau.
Boudník poskytl též aktuální pohled na průběh díla:
bytový dům Merkur I., Drážďany, Německo
Investor: Baywobau CTR GmbH & Co.
Realizace: PSJ Bau GmbH
Finanční objem: 10,5 mil. €
Termín realizace: 01/15 – 08/16
„V přízemí si budoucí nájemník – Postbank – montuje příčky
a poté zajistíme osazení radiátorů. V bytech v 1. až 7. patře
pokládáme dřevěné podlahy a keramické obklady v kuchyních
a koupelnách. Na střeše vysypáváme její svrchní štěrkovou
vrstvu a klempíři pokrývají atiku a dojezdy výtahů. Na usazených
balkonech, které budou představovat výrazný exteriérový
prvek stavby, nám zbývá provést balkonové dělící stěny,
namontovat skleněná zábradlí, realizovat pohledy, zatěsnit
spáry a v neposlední řadě musíme provést barevný nátěr
prefabrikovaných balkonových dílců. V horních dvou podlažích
ještě musíme vymalovat, osadit dveře a zkompletovat elektro.
Samozřejmost představuje dodělání venkovních ploch.“
Zakázku řídí vedoucí projektu Michal Kaderka a dohlíží na ni
i projektový manažer František Vymětal a hlavní stavbyvedoucí
je Peter Szabó. Do realizačního týmu náleží též stavbyvedoucí
Tomáš Hrnčíř, Jiří Janovský a Martin Drobný, rozpočtář Radim
Hlatký a přípravářky Kristýna Klucová a Jitka Kudličková. Toto
uskupení se zároveň věnuje zpracování cenových nabídek
na další projekty, které by firma PSJ Bau mohla realizovat
v Německu. Zvládnutí drážďanské zakázky Merkur je k tomu
tou nejlepší referencí.
-mf-
17 / lidé a stavby
PSJ
HYDROTRaNZIT
Polyfunkční budova WESTEND PLAZZA celkem nabídne plochu 36.430 metrů čtverečních. Foto: J&T Real Estate
PSJ HYDROTRANZIT ZAJIšŤUJE
POKRaČOVÁNí PROJEKTU
WESTEND
BRATISLAVA » Společnost PSJ Hydrotranzit ve spolupráci se střediskem železobetonových monolitických
konstrukcí PSJ zajišťuje hlavní stavební část další etapy administrativního komplexu WESTEND na bratislavské
křižovatce Patronka – výstavbu polyfunkčního objektu PLAZZA. Investorem tohoto záměru je firma Westend
Crossing, která je součástí skupiny J&T Real Estate.
Polyfunkční budova WESTEND PLAZZA se bude skládat ze
dvou bloků T a Z, které budou v součtu disponovat plochou
36.430 metrů čtverečních. Převážně nabídne pronajímatelné
administrativní prostory, které v přízemí doplní variabilní
obchodní jednotky občanské vybavenosti. Propojení dvojice
bloků zajistí čtyři podzemní podlaží, v nichž celkem vznikne
1109 parkovacích míst. Objekt Z v severozápadní části
pozemku vyšplhá do výšky 10 nadzemních podlaží, přičemž
objekt T, který vyroste v jihovýchodní části, bude o dvě patra
nižší. Architektura objektu bude odrážet nejnovější trendy
moderních kanceláří a spolu s nádvořím a malým náměstím
doplní byznys bulvár WESTEND.
Zakázka PSJ Hydrotranzit zahrnuje významný rozsah
stavebních prací. „Naše dodávka se rozběhla v dubnu
letošního roku výkopovými pracemi, na něž jsme navázali
provedením a stabilizací stavební jámy. V průběhu léta zahájí
naši kolegové z PSJ stavbu železobetonové monolitické
konstrukce. Dále budeme garantem realizace střešního
pláště, nosných příček a stěn, omítek, podlah, dveří, maleb,
klempířských a zámečnických konstrukcí a též nášlapných
vrstev podlah,“ nastínil projektový manažer Ing. Pavol Petrovič.
Jeho realizační tým dále tvoří stavbyvedoucí Miroslav Drgo
a Ing. Maroš Kollárik a za dodávku monolitu zodpovídá
stavbyvedoucí Ing. Pavol Kutlák.
-mfPolyfunkčný objekt WESTEND PLaZZa, bratislava
Investor: Westend Crossing, s. r. o.
Realizace: PSJ Hydrotranzit
Termín realizace: 04/16 – 12/17
Bratislavský projekt WESTEND PLAZZA se bude skládat ze dvou bloků T a Z. Foto: J&T Real Estate
18 /
Zrekonstruovali přečerpávací
stanici vod do Dunaje
ŠTÚROVO » Sesterská firma PSJ Hydrotranzit v uplynulých letech provedla sérii zakázek pro slovenský státní
podnik Vodohospodárska výstavba. Většina z nich přímo souvisela s modernizací Vodního díla Gabčíkovo a na
krocení vod Dunaje se podílí i v únoru dokončená rekonstrukce čerpací stanice na přečerpávání průsakových
a povrchových vod z přilehlého území do Dunaje. Stanice se nachází v obci Obid na levém břehu Dunaje
nedaleko města Štúrovo.
Kompletní rekonstrukce čerpací stanice byla zahájena
v dubnu loňského roku a vyžádala si investici ve výši necelých tří
milionů eur. Objekt je situovaný zhruba 40 metrů od osy hráze
a z přilehlého okolí do něj ústí přívodní kanál. Během desíti
měsíců se dočkal modernizace technologické, elektroinstalační
i stavební časti. „Elektroinstalace prošla komplexní výměnou
včetně transformátorů, kabelových rozvodů a osvětlení.
Demontováno bylo 5 původních čerpadel a souvisejících
technologií a následně byla provedena dodávka a montáž
stejného počtu ponorných čerpadel značky Grundfos včetně
montáže potrubí. Každé z čerpadel podzemním potrubím do
Dunaje přečerpá za sekundu 1 200 litrů průsakové vody. Vedle
toho byly instalovány dálkově ovládané armatury v evakuační
stanici a namontován byl i čistící stroj. V budově byly vyspraveny
stěny, vyměněna okna, provedena zateplená fasáda a opravou
prošlo i zázemí trafa a rozvodny vysokého napětí. Nově byly
vytvořeny prostory velína a sociálního zázemí,“ poskytl základní
souhrn prací projektový manažer Ing. Stanislav Brázdil.
„Dokončili a předali jsme kvalitní dílo, jehož součástí byla
nejen rekonstrukce stavební části, ale i kompletní výměna
čerpací technologie, silové instalace až po nový moderní řídicí
systém s dálkovými přenosy do velína v Gabčíkovu. Součástí
zakázky bylo též vypracování projektové dokumentace
a provozního manuálu,“ uvedl Brázdil, kterého doplňovali
stavbyvedoucí Ing. Peter Užák a Vladimír Naď.
-mf-
Kompletní rekonstrukce ČS v obci Obid
Investor: Vodohospodárska výstavba, š.p.
Realizace: PSJ Hydrotranzit
Finanční objem: 2,95 mil. €
Termín realizace: 04/15 – 02/16
Pohled na čerpadla v útrobách přečerpávací stanice průsakových a povrchových vod z přilehlého
území do Dunaje. Foto: PSJ Hydrotranzit
V areálu DUSLA realizují nádrž
na taveninu dusičnanu amonného
ŠALA » Mezi výrazné specializace společnosti PSJ Hydrotranzit náleží výstavba velkoobjemových nádrží. A to
nejen na ropu, ale například i pro uskladnění taveniny dusičnanu amonného. Jednu takovou od dubna realizuje
pro inženýrskou a projektovou firmy EXPRO v areálu společnosti DUSLO v Šaľe.
Náklady ve výši necelých dvou milionů eur zde roste nová
nerezová nádrž o objemu 1.400 m3, která bude součástí výroby
minerálních hnojiv na Univerzální granulační lince (UGL).
Dílo bude probíhat do listopadu letošního roku za přísných
Nový zásobník DA na UGL
Investor: EXPRO, s. r. o.
Realizace: PSJ Hydrotranzit
Finanční objem: 1,95 mil. €
Termín realizace: 04/16 – 11/16
bezpečnostních opatření v těsné blízkosti výrobního provozu.
Stavební práce budou vedle vlastní nádrže obnášet realizaci
základové betónové desky a nových ocelových konstrukcí
potrubních mostů k nádrži zásobníku, na kterých budou
vedeny veškeré technologické rozvody.
Z aktuálního pohledu na staveniště je patrné, že se PSJ
Hydrotranzit podařilo vybudovat základ nádrže a patky pod
potrubní most a technologii. Dále bylo provedeno nerezové
dno nádrže a její první díl pláště. Zakázku řídí projektový
manažer Ing. Stanislav Brázdil a stavbyvedoucí Ing. Peter
Hrušecký a Ing. Michal Siredžuk.
-mf-
19 / lidé a stavby
ROZHOVOR
Ing. Richard Lang / ředitel D.I.S.
VěříME, žE NáS NEČEKá
DaLŠí POKLES TRžEb
BRNO » – Už takřka před pěti lety byl uskutečněn majetkový vstup PSJ do brněnské společnosti D.I.S. spol.
s r.o. Ta již čtyřiadvacet let platí za významného a stabilního hráče na českém trhu infrastrukturního stavitelství.
Jak se jí vedlo v roce 2015 a vnímá tento rok jako kýžený obrat z krize, která nejen české stavebnictví řadu let
svírala? Nikoli jen tyto dotazy jsme položili Ing. Richardu Langovi, řediteli D.I.S..
I v uplynulém roce byla situace na českém stavebním trhu
složitá, tudíž mne těší, že jsme další těžký rok zvládli. Zůstali
jsme finančně stabilní a udrželi jsme pohromadě sehraný
zaměstnanecký kolektiv. Věříme, že nás už nečeká další pokles
objemu tržeb a dojde i k nezbytnému růstu marží zakázek.
Prací bez zisku se dlouhodobě uživit nedá.
Jakých ekonomických výsledků jste v roce 2015 dosáhli?
V roce 2015 došlo k navýšení obratu na úroveň 803 milionů
korun. Tržby ze stavební výroby doplnily tržby za služby
zámečnické výroby, půjčovny mechanizace a dopravy.
Které zakázky realizované v roce 2015, byste označil za
nosné a z pohledu veřejnosti zajímavé?
Významný kontrakt představovala „Přeložka silnic II/156
a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 (zanádražní
komunikace)“, která byla realizovaná v období 2014-2015.
Z hlediska preventivní výchovné činnosti je pro veřejnost
bezpochyby významná stavba „Areálu dopravní výchovy
v Brně“, kterou jsme též uskutečnili v letech 2014 a 2015.
Slouží jako dopravní hřiště pro více než pět set mateřských
a základních škol ve spádové oblasti jihomoravské metropole.
Ve kterých oblastech stavebnictví v současné době
působíte?
Nosným výrobním programem jsou realizace nových
dopravních staveb, opravy a rekonstrukce komunikací,
kanalizací, vodovodů a stavby vodohospodářského charakteru.
V současné době je firma nejvíce zaměřena na infrastrukturu
měst a obcí.
Snímek z rozsáhlých prací na přeložce silnic II 156 a II 157 v Českých Budějovicích. Foto: D.I.S.
20 /
Jaké tendence vnímáte pro letošní rok? Nakolik Vaši
zakázkovou naplněnost ovlivňuje novela zákona EIA?
Vzhledem k novému posuzování vlivu na životní prostředí,
který je daný novelou zákona EIA, došlo k poklesu stavebnictví
a zákon zcela zastavil vypisování veřejných zakázek na již
administrativně připravených stavbách. Tento stav je zcela
tristní a způsobuje doslova prudký pokles cen na stavebním
trhu. Množství veřejných soutěží kleslo o více jak polovinu.
Na kterou stavbu z vašeho zásobníku prací pro rok 2016
byste chtěl upozornit?
Zde bych si dovolil zmínit stavbu silničního obchvatu města
Třinec „I/11 Nebory Oldřichovice“, na které spolupracujeme
ve sdružení s firmou IMOS Brno. Jedná se o dálniční úsek
ve finančním objemu 1 miliardy korun, kde poměr mostních
konstrukcí tvoří přibližně 50% prací. Tato skutečnost je pro nás
velmi důležitá jak pro budoucí reference firmy, tak z hlediska
zkušeností získaných z této zakázky.
Naplňuje pozice společnosti D.I.S. v uskupení PSJ vaše
představy? V čem při kooperaci s PSJ spatřujete rezervy?
Jsme rádi, že nejsme na stavebním trhu osamoceni a že jsme
součástí většího celku. Propojením s jednou z nejvýznamnějších
českých firem v oblasti pozemního stavitelství jsme schopní
lépe konkurovat jiným firmám působícím na českém trhu
i v segmentu dopravních a inženýrských staveb.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
Z HISTORIE PSJ
Celkový pohled na nově vybudovanou část závodu SYNTHOS v Kralupech nad Vltavou. Foto: PSJ
PSJ PřED PěTI LETY V KRALUPECH
DOKONČILO ZaKÁZKU POLYbUTaDIEN
KRALUPY NAD VLTAVOU » Společnost PSJ v Kralupech nad Vltavou před pěti lety dokončila zakázku, kterou
bylo možné z hlediska aktivit na českém stavebním trhu označit za netradiční. Pro firmu SYNTHOS, která
patří mezi přední petrochemické podniky v Česku, se významnou měrou podílela na realizaci nové výrobní
jednotky na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku. Zakázka označená „POLYBUTADIEN“ byla
zahájena v září 2009 a své tečky se dočkala v červnu 2011.
Nová výrobní jednotka navazuje na již existující surovinovou
základnu a energetickou infrastrukturu závodu. Její výrobní
kapacita činí zhruba 80 000 tun za rok. Dodávky PSJ se
postupně na základě dodatků a více prací vyšplhala na celkový
finanční objem ve výši 320 milionů korun. Klíčovým úkolem
generálního dodavatele stavební části bylo včas zajistit veškeré
připravenosti pro nástup dodavatelů technologických celků.
To představovalo realizaci potrubních technologických mostů,
dodávku inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch,
skladu, schodišťových věží a souboru monolitických konstrukcí.
Dále PSJ ve zkráceném termínu předalo dvouposchoďový velín.
Do dílčích dodávek byla zapojena střediska PSJ - ocelových
konstrukcí a železobetonových monolitických konstrukcí.
„Na počátku března 2011 jsme naši dodávku bez vad
a nedodělků předali investorovi a zároveň se postupně rozběhly
složité provozní zkoušky jednotlivých technologií. Završeny
byly v květnu. Do konce června 2011 jsme setrvali na stavbě,
abychom řešili případné reklamace a ukončili dílo k archivaci.
Troufám si říci, že jsme tuto náročnou zakázku zvládli velice
dobře a značce PSJ jsme zde udělali pozitivní renomé,“ uvedl
manažer projektu Ing. Jaromír Gregor.
Netradiční zakázka logicky obnášela určitá specifika.
„Realizace prací v prostoru chemického průmyslu s sebou nesla
náročné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. I proto na
stavbě trvale působil specializovaný pracovník BOZP,“ doplnil
Gregor. Jeho realizační tým tvořili hlavní stavbyvedoucí Roman
Skuhra a stavbyvedoucí Ing. Jiří Procházka, Vojtěch Krumpholz,
Sviatlana Shulhouskaya a Ing. Martin Srb. Dále vedoucí přípravy
Ing. Petra Nosková, přípraváři Ing. Štěpán Hora a Oldřich Točín
a asistentka Barbora Slavíková.
-mf-
Průmyslový závod Polybutadien, Kralupy nad Vltavou
Investor: SYNTHOS Kralupy, a. s.
Realizace: PSJ, a. s. – Divize Čechy
Finanční objem: 320 mil. Kč
Termín realizace: 09/09 – 06/11
Dodávka PSJ obnášela realizaci potrubních technologických mostů, dodávku inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch, skladu, schodišťových věží a souboru monolitických konstrukcí.. Foto: PSJ
21 / lidé a stavby
PSJ CUP
Takřka kompletní tým společnosti EKOKLIMA, která premiérově zvítězila na PSJ Cupu! Foto: PSJ
PSJ CUP 2016: PREMIÉROVý TRIUMF ZaMĚSTNaNCů EKOKLIMY!
JIHLAVA » V areálu FC Vysočina proběhl v pátek 20. května 2016 šestý ročník zaměstnaneckého sportovního
dne alias „PSJ CUPu“. Zhruba dvě stovky zaměstnanců rozdělených do deseti soutěžních týmů bojovaly
o úspěch v šesti disciplínách a především pak o ceněnou putovní trofej pro vítěznou sesterskou firmu či
divizi PSJ. Tradiční klání skončilo fiaskem týmů PSJ, naopak skvělé úspěchy slavily sesterské firmy, když
premiérově triumfovala EKOKLIMA!
Zaměstnanci Skupiny PSJ se k firemní olympiádě tradičně
sešli v areálu stadiónu FC Vysočina v Jiráskově ulici v Jihlavě
a na úvod se jim dostalo nejen základních pokynů, ale
i přivítání z úst generálního ředitele Františka Vaculíka.
Příjemný průběh akce podpořilo hezké počasí, které dalo
vyniknout velmi dobře připraveným sportovištím. Ideální
tečku za netradičně stráveným pracovním dnem připravil
Hotel Gustav Mahler v podobě pestrého obědového menu
a pohodu ke gurmánskému zážitku a lahodnému pivu dotvářel
pěvecky zdatný harmonikář.
A jaká dramata nabídlo vlastní sportovní klání? Celkový
triumf EKOKLIMY rozhodně nebyl překvapením. Šlo o logické
navázání na úspěchy, které borkyně a borci z Milevska dosáhli
v předchozích ročnících. V loňském roce byli bronzoví a v roce
2014 dokonce stříbrní. Pod skvělý zisk 15 bodů se podepsala
schopnost významně bodovat ve většině disciplín, přičemž
nijak nevadilo, že EKOKLIMA vítězství slavila jen za zelenými
stoly. Třetí místo v pétanque totiž podpořila druhá místa
v malé kopané, nohejbalu a volejbalu.
To druhá příčka SCf Servis překvapením nepochybně
byla! Tato společnost, jejíž nosnou specializací je Facility
Management, v roce 2015 získala jen 4 body a dělila se
22 /
o celkovou 6. a 7. příčku celkového pořadí. Její reprezentanti
po roce zaznamenali velkého zlepšení, které přineslo vítaný
skok na 14 bodů! Tým obhájil loňský volejbalový triumf,
k němuž se přidalo vítězství v golfu, stříbrná příčka v pétanque
Celkový triumf je třeba si vychutnat! Foto: PSJ
a bronz v ping-pongu.
Společnost Alpine Bau na firemní olympiádě stříbrnou
pozici neobhájila a musela se spokojit s bronzem. Její borci
potvrdili, že si rozumí s fotbalovým míčem, když ovládli malou
kopanou a nohejbal, jenže jejich úspěchy doplnil pouze jediný
bodík z pétanque.
Brněnská společnost D.I.S. už potřetí v řadě skončila
na bramborové pozici. Dokonce s odstupem 12 měsíců
zopakovala zisk devíti bodů, tedy stejný zisk jako třetí Alpine
Bau. O jejím odsunu na konečné 4. místo rozhodl menší
počet vítězství v některé z disciplín. D.I.S. totiž zvítězil „jen“
v pétanque, k čemuž přidal dva bronzy ve volejbalu a golfu.
Sesterským firmám se dařilo, tudíž se Region Morava PSJ
znovu musel spokojit s pátou příčkou. Bodovat dokázal pouze
ve čtyřech disciplínách, jenže mezi úplnou špičku pronikli jen
stolní tenisté, kteří nestačili jen na EKOKLIMU. Třetí skončili
fotbalisté.
Vytvoření samostatného úseku Specializací PSJ bezesporu
oslabilo kádr Regionu Morava. Jediné tři body, které sportovci
ze Specializací vybojovali druhou příčkou v golfu a umístily
je na 6. pozici celkového pořadí, by jejich moravské kolegy
posunuly do elitní trojky.
Katastrofa. Blamáž. Zklamání. Nejen tato přirovnání sedí
k výsledku historicky nejúspěšnějšího mančaftu PSJ Cupu.
THP tým PSJ, jenž slavil celkový triumf ve čtyřech předchozích
ročnících zaměstnaneckých sportovních her, letos zcela selhal
a získal pouhé dva body za bronz v nohejbalu! Výsledkem je až
sedmá příčka v bodování týmů a snad i velká motivace zlepšit
se v příštím ročníku.
Uskupení DevEx PSJ (spojení Divizí export a development)
pravidelně nasazuje malou výpravu sportovců, kteří v silné
konkurenci vybojovali 4. místo v golfové soutěži. Jediný bod
vynesl celkovou 8. příčku.
Role FC Vysočina spočívá v přípravě sportovišť a v zapojení
ryze dámského týmu do pétanque. V něm letos „fotbalistky“
skončily v poli poražených. Bez bodu dopadl i tým Regionu
Čechy, jenž tentokrát obsadil jen minimum disciplín.
Firmy Inovat a PSJ Hydrotranzit tentokrát pro vytížení svých
zaměstnanců absentovaly.
PSJ CUP 2016 - celkové pořadí:
Pořadí v jednotlivých disciplínách:
1. EKOKLIMA (15 b.)
Malá kopaná: 1. Alpine Bau, 2. EKOKLIMA, 3. Region Morava PSJ,
4. SCF Servis
2. SCF Servis (14 b.)
3. Alpine Bau (9 b.)
4. D.I.S. (9 b.)
5. Region Morava PSJ (7 b.)
6. Specializace PSJ (3 b.)
7. THP tým PSJ (2 b.)
8. DevEx PSJ (1 b.)
9. - 10. Region Čechy PSJ (0 b.) a FC Vysočina (0 b.)
Nohejbal: 1. Alpine Bau, 2. EKOKLIMA, 3. THP team PSJ,
4. Region Morava PSJ,
Volejbal: 1. SCF Servis, 2. EKOKLIMA, 3. D.I.S.,
4. Region Morava PSJ
Golf: 1. SCF Servis, 2. Specializace PSJ, 3. D.I.S., 4. DevEx PSJ
Petanque: 1. D.I.S., 2. SCF Servis, 3. EKOKLIMA, 4. Alpine Bau
Ping pong: 1. EKOKLIMA, 2. Region Morava PSJ, 3. SCF Servis,
4. D.I.S.
Ceny všem medailistům předával generální ředitel František Vaculík. Foto: PSJ
Vítězové minigolfu – tým SCF Servis. Foto: PSJ
Vítězný celek prestižního turnaje v malé kopané - tým Alpine Bau. Foto: PSJ
Účastníci firemní olympiády při jejím zahájení. Foto: PSJ
23 / lidé a stavby
PODPORUJEME
PSJ TRADIČNě PODPOřILO
SOUTĚž POZNEJ VYSOČINU
JIHLAVA » V pátek 18. března 2016 v jihlavském sídle Kraje Vysočina vyvrcholil VII. ročník vědomostní soutěže
s názvem Poznej Vysočinu. Hlavním partnerem soutěže, která je vypsaná pro všechny žáky druhých stupňů
základních škol a víceletých gymnázií, je každoročně akciová společnost PSJ
Cílem soutěže Poznej Vysočinu je prověřit znalosti žáků
základních škol zejména v oblasti regionálního zeměpisu, místopisu,
přírodovědy, historie, kultury nebo ochrany životního prostředí.
Výsledky záludného vědomostního zápolení vyhlásil ředitel Divize
Česká republika PSJ, a.s., Petr Vondruška společně s náměstkem
hejtmana Ing. Liborem Jouklem a radními kraje Janou Fialovou
a Marií Kružíkovou. Absolutním vítězem finálového klání se stal Jiří
Klusák ze ZŠ Bystřice nad Pernštejnem. Zbytek medailových míst
obsadili studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou Tomáš Kalas a Anna
Švaňhalová. Čtvrtou pozici a bonusovou cenu v podobě originálního
hraného dresu FC Vysočina získala Sarah Šestáková ze ZŠ Počátky.
Krajským finálovým kolem soutěže v letošním roce prošlo 161 žáků
z 81 přihlášených základních škol a gymnázií.
Trojice nejlepších se radovala z moderní elektroniky – tabletu nebo
notebooku. Odměna však čeká hned na čtyřicet nejúspěšnějších
řešitelů zadaných otázek, neboť se mohou těšit na dvoudenní
VIP výlet Prahy. „Kromě společenského programu tedy návštěvy
divadelního představení a setkání s herci je pro výherce připravena
také prohlídka Národního technického muzea, výstavy TITANIC, výlet
lodí, návštěva jedné z komor Parlamentu ČR, zajištěn je špičkový hotel
a dobré jídlo. Výlet má být odpovídající odměnou za mimořádné
znalosti regionálních reálií,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast
školství Jana Fialová.
-mf-
Společný snímek představitelů Kraje Vysočina a Petra Vondrušky s nejúspěšnějšími účastníky letošního ročníku vědomostní soutěže Poznej Vysočinu. Foto: PSJ
ÚSPěšNÉ SEZÓNY HC DUKLa I KK PSJ
JIHLAVA » Podpora akciové společnosti PSJ se v oblasti sportu nesoustředí výhradně na fotbalisty FC Vysočina.
Logo PSJ je totiž nepřehlédnutelně a dlouhodobě spojeno s kuželkáři KK PSJ Jihlava a hokejisty HC Dukla
Jihlava. Oba kluby ve skončené sezóně 2015/16 shodně dosáhly významných úspěchů.
Hokejová Dukla, které s dvanácti mistrovskými tituly nadále patří
primát historicky nejúspěšnějšího českého týmu, už od roku 1999,
s výjimkou sezóny 2004/05, působí ve druhé nejvyšší soutěži.
V letošním roce však byla blízko návratu mezi elitu. V základní
části soutěže obsadila 2. příčku, když ji předčilo pouze Kladno.
V následném play-off splnila roli favorita jak ve čtvrtfinále, když
přešla přes Havířov, tak i v semifinále, kdy udolala Ústí nad Labem.
Po dlouhých letech tak dosáhla na postup do baráže o extraligu a při
překvapivém vypadnutí Kladna z play-off mohla převzít pohár pro
vítěze WSM Ligy. V baráži byla jihlavskému celku přisouzena role
Hokejisté HC Dukla s pohárem pro vítěze druhé nejvyšší české soutěže - WSM Ligy Foto: PSJ
24 /
outsidera, kterou se Dukle nepodařilo zlomit. V konkurenci Litvínova,
Karlových Varů a Slavie Praha obsadila poslední 4. příčku. HC Dukla
přejeme úspěšnou nadcházející sezónu 2016/07 a minimálně
zopakování barážové účasti!
Kuželkáři KK PSJ Jihlava v loňském roce oslavili návrat do nejvyšší
soutěže. Jejich comeback mezi českou elitou dopadl velmi dobře,
neboť ve dvanáctičlenné soutěži obsadili 5. příčku. Úspěšný tým
tvořili Daniel Braun, Jiří Ouhel, Robin Parkan, Jiří Partl, Stanislav Partl,
Václav Rychtařík a Tomáš Valík. Dodejme, že na republikové zlato
překvapivé dosáhl dorostenecký tým.
-mf-
SPORT
Ing. Zdeněk Tulis /
ředitel FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.
ROČNíK PROVáZELY VLNY RADOSTNÉ
NaDĚJE a NEPŘíJEMNéHO ZKLaMÁNí
JIHLAVA » Na skončený fotbalový ročník lze z hlediska FC Vysočina nahlížet různou optikou. Optimista by se
nemýlil, pokud by jej označil za čtvrtý nejúspěšnější v dějinách fotbalu v našem kraji, pesimista by měl pravdu,
když by jej nazval jako nejhorší v novodobé prvoligové éře klubu. A jak uplynulý ročník ji hodnotí ředitel klubu
Zdeněk Tulis?
Hodnotím ji jej jako velice těžký a složitý. Prakticky celou sezónu
jsme hráli o záchranu a jako většina prvoligových klubů jsme se
potýkali s nevyrovnanými výkony. Díky tomu jsme zažívali velkou
hektiku a náročnost při rozhodnutích, která jsme museli činit, abychom
dokázali ustát sestupový tlak a udržet se mezi elitou. V konečném
součtu jsme se dokázali udržet v soutěži i s nízkým počtem 31 bodů.
Že nakonec bylo výsledkem poměrně příznivé 11. místo, není ani
tak zásluhou naší, jako odraz faktu, že se na konci v závěru tabulky
nacházelo 6 mužstev, která získala relativně málo bodů.
Přes všechny problémy, radosti i starosti, které jsme prožili ve
skončené sezóně, si myslím, že by celý Kraj Vysočina, město
Jihlava, potažmo i náš klub měli být spokojeni, že jsme se v nejvyšší
fotbalové lize udrželi ve čtvrtém ročníku po sobě. Musíme si
uvědomit, že naše fotbalová tradice není zdaleka tak velká, přitom
řada renomovaných klubů, jako je Hradec Králové, České Budějovice
či aktuálně Olomouc, se v I. lize střídají po roce či dvou. Je dobře,
že jsme na sebe kritičtí a nároční, ovšem na druhé straně je třeba
vycházet z historie a reality. Pokud vezmu dosavadních pět ročníků
působení FC Vysočina v nejvyšší soutěži, tak jsme v průměru získali
34 bodů a umístili jsme se na rozhraní 10 a 11. místa. To si myslím,
že pro náš klub, který si stále hledá prostor mezi českou fotbalovou
elitou, není vůbec špatný výsledek.
Týmu se loni v letních prognózách nevěřilo, po podzimu byl
až na 14. místě a v první polovině sezóny se u něj vystřídali dva
trenéři. Věřil jste v zimě, že se mančaft dokáže vyškrábat na
konečnou 11. příčku?
Věřil, ovšem nutno přiznat, že jsme v průběhu skončené sezóny
vyprodukovali řadu chyb. A to jak ze strany hráčů, realizačního
týmu, tak i vedení klubu. Musíme udělat vše pro to, abychom
tyto chyby neopakovali nebo je výrazně eliminovali. Rozhodně
nesmíme dopustit, abychom po devíti odehraných kolech měli na
kontě pouhých 5 bodů. To byla hrozná výchozí situace.
Co bylo zásadním impulsem k záchraně? Příchod kouče
Hippa? Zimní doplnění kádru? Zvýšená tréninková náročnost?
Nepochybně se ukázalo, že odvolání kouče Klusáčka bylo
správným krokem. Nástup sportovního manažera Bokši a trenéra
Kučery přinesl jiný způsob tréninku a znamenal důležitý impuls
vůči týmu. Výsledkem byl zisk takového počtu bodů, který nám po
podzimu dával reálnou naději na záchranu. Na situaci v realizačním
týmu jsme vhodně navázali, když jsme v zimní pauze přivedli
slovenského lodivoda Hippa. Potvrdil, že je velice náročným
trenérem z hlediska přípravy kondiční i taktické. Bohužel, ani tak
jsme se na jaře nevyvarovali diametrálně odlišných výkonů. Dělo
se tak zvláště v utkáních, kdy jsme to nejméně čekali a věřili jsme,
že je zvládneme a posuneme se blíže ke klidnému středu tabulky.
nováček týmu Petr Hronek nastřílel šest branek. K němu se přidal
jeden z nejzkušenějších hráčů Lukáš Vaculík, jenž v celém ročníku
asistoval u devíti branek a sám 4 góly vstřelil. Oba nám obrovským
způsobem pomohli klíčové body získat a vlastně tak částečně dali
zapomenout na útočníka Mešanoviće, jenž v zimě přestoupil do
Slavie. Ostatní hráči se na naší gólové bilanci podíleli sporadicky.
Který jarní duel Vás nejvíce potěšil a po kterém jste naopak
zažíval největší zklamání?
Potěšila mne minisérie, kdy jsme otočili nesmírně těžké domácí
utkání s Olomoucí, v němž tým ukázal svoji vnitřní sílu, a následně
ji potvrdil cennou výhrou na Dukle Praha. Jenže z toho jsme velmi
rychle vystřízlivěli hned v dalším kole, kdy jsme na svém stadiónu
propadli v utkání proti Příbrami. Podobné vlny radostné naděje
a nepříjemného zklamání nás provázely po celý ročník.
Počítáte s tím, že realizační tým do příštího ročníku vykročí
v nezměněném složení?
Předpokládám, že ano. Sezóna však teprve skončila a my nyní
intenzivně diskutujeme v rámci vedení klubu, ročník analyzujeme
a vyhodnocujeme. Realizační tým v jádru splnil to, co jsme od něj
očekávali. Před startem ročníku jsme věřili v umístění mezi 8. –
10. místem, ovšem nakonec jsme se dostali do situace, kdy jsme
bojovali o holé přežití. Jarní realizační tým v tomto úkolu obstál
a nelehkou záchranářskou misi zvládl. Konečný závěr k otázce
realizačního týmu učiníme nejpozději v první polovině června.
Zásadní otázku jistě představuje podoba kádru pro příští
ročník? Nakolik se promění?
Náš scouting má vytipovaných asi pět hráčů, kteří by mohli
stávající kádr oživit, zvýšit konkurenční tlak a nastartovat celý tým
ke stabilnějším výkonům. Na druhou stranu počítáme s tím, že se
s některými hráči rozloučíme. O podobě kádru nyní diskutujeme,
jednání probíhají. Víme, na kterých postech sestavy nás tlačí bota.
Jsme přesvědčeni, že přivedeme charakterově a sportovně silné
hráče, kteří nám pomohou k tomu, že budeme hrát vyrovnaněji
a kvalitněji. Chtěli bychom, aby tým byl více založen na bojovnosti,
poctivosti a sebeobětování pro tým a klub. Každý hráč se musí
sám zamyslet nad svými výkony a chybami. Věříme, že například
talentovaní mladí hráči Kryštůfek a Fulnek v příští sezóně potvrdí,
že se mohou stát stabilními hráči základní sestavy.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
Čím si vysvětlujete nevyrovnané výkony během celého
ročníku?
Nad tímto problémem, který neprovázel pouze naše výkony, se
musíme vážně zamyslet. Moc bychom si přáli, aby změnu přinesl už
nadcházející ročník. Hlavní problém vidím v tom, že řada zkušených
hráčů nepodávala takové výkony, jaké se od nich čekaly. Registrovali
jsme řadu individuálních chyb. Za další jsme velice těžko stříleli góly.
Zjednodušeně lze říci, že jsme se zachránili díky tomu, že zimní
Gólová radost fotbalistů FC Vysočina z vítězného duelu proti Baníku Ostrava. Foto: FC Vysočina
25 / lidé a stavby
ENGLISH
SUMMaRIES
PSJ HAS BUILT THE NEW STRIGINO AIRPORT
TERMINaL IN NIZHNY NOVGOROD
NIZHNY NOVGOROD » At the end of May, 2016, joint stock company PSJ effectively completed the prestigious
construction of a new terminal for passenger transport at the Strigino Airport in Nizhny Novgorod. The fundamental
modernization of the airport and strengthening of the major transport thoroughfare, which is necessary for the
Football World Cup in 2018, required an investment exceeding 3.2 billion rubles.
The new terminal for passenger transport includes 27 thousand
square meters of space. It has three floors above ground and one
underground floor with all technical facilities. Design-wise, this is
a reinforced concrete building dominated by a frontal corrugated
glass facade and distinctive marquee roof structure overhang. By
utilizing the latest technology, it provides services to passengers
and airlines at a qualitatively higher level. The handling capacity of
the new terminal is more than 1.5 million passengers annually. The
terminal is equipped with 4 telescopic boarding bridges and other
modern technological facilities. Inside, the building offers 2,675 m2
of leasable retail space, and the outdoor spaces allow parking for
394 vehicles.
In view of the extensive changes of the project and project
documentation, the investor acceded to the phased transfer of the
building into use. The section in which domestic flights are handled
received an approval decision on 25 December of last year. “The
space was subsequently prepared for comprehensive testing and
operation of the building, and the required staff training. It was also
necessary to concurrently resolve the fire safety of the building, due
to the fact that it was not designed for independent operation of
individual stages. Full air traffic on the routes for domestic flights
began on 4 March 2016,” says Project Manager Ing. Pavel Duran,
summarizing the key dates of the work project manager, and adding:
“We concluded the construction works on the international flights
section on 8 April, after which a gradual start-up of that part of the
Nizhny Novgorod terminal began. The operator will fully launch
international routes in August of this year. Prior to this, before the
end of May we put into operation the cooling system and the
handover of landscaping and a small outdoor architecture.”
The program for the development and reconstruction of the
Nizhny Novgorod hub will be carried out in stages and is planned
until the end of 2021. The reconstruction of the landing area is
currently underway, and the airport in Nizhny Novgorod also plans
to connect its transportation infrastructure to the railway, and in
the future, a new cargo terminal and phase II of the terminal for
passengers and the airport hotel. The investor of the work is the most
significant airport holding in Russia - ZAO UK “Aeroporty Regionov”,
which manages and modernizes airports in Yekaterinburg, Samara
and Nizhny Novgorod.
A CHEMICAL PLANT IS BEING
bUILT IN KÖPING, SWEDEN
KÖPING » PSJ is benefitting from its experiences. Since April of this year, In Köping, Sweden, within the Yara AB
plant, PSJ will be contributing to the birth of a new production unit for the production of nitric acid, which builds
on a similar implementation for the SYNTHOS brand in Kralupy nad Vltavou and in Oświęcim. PSJ will also be able
to build on previous contracts in Sweden.
Yara AB is a subsidiary of a global fertilizer manufacturer, Yara
International ASA, which is headquartered in Oslo, Norway. In the
Swedish city of Köping, located 150 kilometres west of Stockholm,
Yara owns a chemical manufacturing plant dating back to the
1960s. It has decided to support its development via an investment
in the SYRA4 project, which, on the existing premises, represents
the implementation of a new production unit for the production
of nitric acid with a nominal production performance of 685 tons
of acid per day. It has entrusted Czech company Chemoproject
Nitrogen to carry out its plan. Chemoproject Nitrogen provides
comprehensive services in design, engineering, construction
supplying, commissioning of technological units into operation and
management of the implementation of investments into nitrogen
industrial technology.
“Chemoproject Nitrogen asked us to supply the complete
construction part of the production unit, with the exception of
steel structures. We succeeded against the competition of Swedish
construction companies Skanska, NCC and PEAB. We came to an
agreement with the customer very quickly, as just three weeks
passed from first contact to signing the basic business terms. We
will once again be implementing this contract using the “Cost &
Fee” business model, wherein the final financial volume of work will
26 /
depend on the results of tendering subcontractors,” says PSJ Project
Manager Karel Pejčoch.
PSJ will supply the project until January of next year. It will
particularly include building the construction site equipment, ground
and foundation work, concrete structures, cladding and roofing of
the building, implementation of acid resistant tiles and laminates, as
well as painting and insulation of structures. It will involve the supply
of fire gates and doors, heating, outdoor roads, storm sewers and
fire mains. PSJ’s own capacity will be represented by a specialized
centre under the leadership of Jaromír Juránek, which will carry out
the façade works, installation of prefabricated panels, roof and filling
of holes.
“Jsou příležitosti,
které se neopakují…”
AZ TOWER představuje moderní, ekologickou a ekonomicky úspornou budovu,
která se po svém dokončení stala nejvyšší budovou v České republice.
A může patřit i vám!
O
N
Á
D
O
!
PR
Ů
T
Y
B
%
4
9

Podobné dokumenty