erasmus+ výběrové řízení zaměstnanecké mobility – ar 2016/2017

Komentáře

Transkript

erasmus+ výběrové řízení zaměstnanecké mobility – ar 2016/2017
ERASMUS+ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANECKÉ
MOBILITY – AR 2016/2017
Fakulta zdravotnických studií UJEP vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst na zaměstnanecké mobility –
výukové pobyty a školení na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+. Přihlášku se stručným
popisem motivace doneste prosím do kanceláře referátu zahraničních vztahů (místnost č. 27a)
Do čtvrtka 22. 09. 2016, 15:00 hodin
Výukové pobyty v AR 2016/2017 a Školení v AR 2016/2017
Výukový pobyt:
Školení:
Minimální délka pobytu jsou 2 dny + 2 dny cesta (dohromady 4 dny)
Minimální délka pobytu jsou 2 dny + 2 dny cesta (dohromady 4 dny)
Seznam partnerských vysokých škol s kapacitou:
OŠETŘOVATELSTVÍ:
Univerzita
Země
Výuka
Školení
Turecko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Litva
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
University of Molise
www.unimol.it
Itálie
1 osoba / min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Technological Educational
Institute www.teicrete.gr
Řecko
1 osoba / min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
University College Sjaelland
Dánsko
2 osoby á min. 8 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Estonsko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre www.ukf.sk
Slovensko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Tallinn Health Care College
Estonsko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Slovensko
2 osoby á 5 dní
/
Sinop Universitesi
Utenos kolegija
www.utenos-kolegija.lt
http://ucsj.dk
Tartu Health Care College
www.ttk.ee
www.ttk.ee
Univerzita Komenského
v Bratislave www.uniba.sk
Catholic University of
Ruzomberok www.ku.sk
Polytechnic Institute of Leiria
Slovensko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
Portugalsko 1 osoba / 5 dní
1 osoba / 5 dní
1 osoba / 7 dní
www.ipleiria.pt
University of Presov
www.unipo.sk
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Slovensko
2 osoby á 5 dní
/
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Německo
2 osoby á 5 dní
1 osoba / 5 dní
Polsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
Finsko
www.mamk.fi
Katholische Hochschule
Freiburg
www.kfh-freiburg.de
Karkonosze State State Higher
School in Jelenia Góra
www.kpswjg.pl
Universidade da Coruňa
www.udc.es
Španělsko
2 osoby á min. 8 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Zdravstveno veleučilište
Chorvatsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
Trnava University in Trnava
www.truni.sk
Slovensko
2 osoby á 5 dní
1 osoba / 5 dní
Pavol Jozef Šafárik University
in Košice www.upjs.sk
Slovensko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
1 osoba / 5 dní / 5 vyučovacích
hodin
/
www.zvu.hr
Recep Tayyip Erdogan
University www.rize.edu.tr
PORODNÍ ASISTENCE:
Univerzita
Tartu Health Care College
Turecko
Země
Výuka
Školení
Estonsko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
www.nooruse.ee
Tallinn Health Care College
Estonsko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Univerzita Komenského
v Bratislave www.uniba.sk
Slovensko
2 osoby á 5 dní
/
Catholic University of
Ruzomberok www.ku.sk
Slovensko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
University of Presov
Slovensko
2 osoby á 5 dní
/
Španělsko
2 osoby á min. 8 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Země
Výuka
Školení
Německo
1 osoba / min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Dánsko
2 osoby á min. 8 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
University of Ljubljana
www.uni-lj-si
Slovinsko
1 os./ 1 týden/ 8 vyučovacích hodin
/
Catholic University of
Ruzomberok www.ku.sk
Slovensko
2 osoby á min. 5 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
University of Presov
www.unipo.sk
Slovensko
2 osoby á 5 dní
/
Polsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
2 osoby á min. 8 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
www.ttk.ee
www.unipo.sk
Universidade da Coruňa
www.udc.es
FYZIOTERAPIE:
Univerzita
Rosenheim University of
Applied Sciences
www.fh-rosenheim.de
University College Sjaelland
http://ucsj.dk
Karkonosze State State Higher
School in Jelenia Góra
www.kpswjg.pl
Universidade da Coruňa
www.udc.es
Španělsko
Zdravstveno veleučilište
Chorvatsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
Slovensko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
Polsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
www.zvu.hr
Pavol Jozef Šafárik University
in Košice www.upjs.sk
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wroclawiu
www.awf.wroc.pl
ERGOTERAPIE:
Univerzita
University College Sjaelland
Země
Výuka
Školení
Dánsko
2 osoby á min. 8 vyučovacích hodin
1 osoba / 5 dní
Slovinsko
1 os./ 1 týden/ 8 vyučovacích hodin
/
Chorvatsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
Polsko
2 osoby á 5 dní
2 osoby á 5 dní
http://ucsj.dk
University of Ljubljana
www.uni-lj-si
Zdravstveno veleučilište
www.zvu.hr
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wroclawiu
www.awf.wroc.pl
VŠICHNI AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FZS JSOU SRDEČNĚ
ZVÁNI!
Klára Pavlíčková

Podobné dokumenty