Magazíny, ročenky, sborníky (stav k 31

Komentáře

Transkript

Magazíny, ročenky, sborníky (stav k 31
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Magazíny, ročenky, sborníky apod. - knihovna HOK
(stav k 10. 3. 2011)
Magazines, year-books, proceedings etc. - HOK library (state March 10,
2011)
Pokud je možné zjistit je uvedeno (v tomto pořadí): autor (-ři), rok vydání, název díla,
vydavatel nebo nakladatelství, místo vydání, počet stran, číslo vydání (pokud není uvedeno,
jedná se o první), jazyk. If it is possible to find out, the following data are stated in this
sequence: author(s), year of publishing, name of work, publisher or publishing house, where
published, number of pages, number of edition (if not stated, it is the first edition), language.
Jazyk (language): CZ – česky (czech), D - německy (german), E – anglicky (english), ESP španělsky (spanish), F – francouzsky (french), H - maďarsky (hungarian), IT - italsky
(italian), LIT – litevsky (lithuanian), PL – polsky (polish), R – rusky (russian), ROM rumunsky (romanian), SK – slovensky (slovak), SLO - slovinsky (slovenian), SWE - švédsky
(swedish), UKR - ukrajinsky (ukranian)
Aebischer A. 1991: Einfluss der Wasserstandsschwankungen des Neuenburgersees auf den
Bruterfolg von schilfbewohnenden Singvögeln. Zwischenbericht 1991: Resultate der Jahre
1990 und 1991. Zoologisches Institut, Universität Fribourg. 36 s. D
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2006: Jak značit exempláře CITES? AOPK, Praha.
44 s. CZ
Aladzasová-Přibylová V. 2005: Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi. Ministerstvo
zemědělství ČR, Praha. 28 s. CZ
Aladzasová-Přibylová V. 2005: Provozování stanic pro handicapovaná zvířata a podobných
zařízení. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. 28 s. CZ
Albrecht K., Hammer M., Rudoplh B. U. Bleckmann F. & Wieding O. 2008: Fledermäuse
Lebensweise, Arten und Schutz. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg & LBV,
Hilpolstein. 48 s. D
Almanach Klubu milovníků dálkových pochodů Dědová. Ročník 2004. 68 s. CZ
Amrhein V. 1999: Das Revierverhalten der Nachtigall Luscinia megarhynchos. Fingerzeige
auf sexuell selektierte Muster. Diplomarbeit, Universität Basel. 72 s. D
Amhrein V. 2004: Singing aktivity and spatial behaviour as sexually selected traits in the
Nightingale Luscinia megarhynchos. Inauguraldissertation, Universität Basel. D + E
Andreas M. & Cepáková E. 2004: Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů.
AOPK ČR, Praha. 70 s. CZ
Andreska J. 1990: Přezimování ptactva v jižních Čechách v letech 1977 - 1982. Příloha
Zpravodaje CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, Třeboň. S. 53-68. CZ
Andrews J. & Carter S. 1993: Britain´s Birds in 1990-91: the conservation and monitoring
review. BTO & JNCC, Thetford. 200 s. E
11
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Anonymus 1964: Chráněná přírodní území v severní části Západočeského kraje. Ústav pro
další vzdělávání učitelů a výchovných pracovnků, Plzeň. 7 s. CZ
Anonymus 1984: Seznam spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze.
Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 22 s. CZ
Anonymus 1986: Stanovy České společnosti ornitologické. ČSO, Praha. 14 s. CZ
Anonymus, 1991: Vogelschutz an Freileitungen. VWEW, Frankfurt a. M. 16 s. D
Anonymus 1993: Zoologické dny 1992. Abstrakta referátů z konference 6. - 7. 11. 1992.
Brněnská pobočka České zoologické společnosti, Brno. 25 s. CZ
Anonymus 1999: Český les - příroda a její budoucnost. Sborník přednášek ze semináře
konaného ve dnech 30. září a 1. října 1999 v Klenčí pod Čerchovem. MŽP územní odbor
pro Plzeňskou oblast, Senát parlamentu ČR - výbor pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí. 56 s. CZ
Anonymus 2001?: Lesné kurovité vtáky na Slovensku. Zborník referátov z konferencie
konanej v Lipt. Hrádku 14. 12. 2001. ŠOP SR, Správa TANAP, Liptovský Mikuláš. 61 s.
SK
Anonymus 2004: Chráněná území Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.
32 s. CZ
Anonymus 2006: „Krížová zhoda“ ako environmentálny základ pre poľnohospodársky
využívanú krajinu v štátoch Európy. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 10 s. SK
Anonymus 2007 (?): The population status of birds in the UK. Birds of conservation koncern:
2002-2007. 12 s. E
Anonymus 2007: Ornitologický stacionár Drienovec (Bird Ringing Station) N 48o37´ E
20o55´. 6 s. SK
Anonymus 2007: Sýček obecný ohrožený druh kulturní krajiny. ČSOP, Břeclav. 4 s. CZ
Anonymus 2007: Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern Jahresbericht 2007. 12 s. D
Anonymus 2009: 2nd Pan-European Duck Symposium. Arles, France, 23-26 March 2009. 74
s. E
Anonymus ?: Český les - Co zde žije? Správa CHKO Český les, Přimda. 14 s. CZ
Anonymus ?: Cena za světlo. Vliv venkovního elektrického vedení na ptačí populace aneb
Projekt ekologizace venkovního elektrického vedení. Ochrana fauny, Votice. 8 s. CZ
Aubrecht G. & Brader M. (eds.) 1997: Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter
Vogelarten in Oberösterreich. Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich,
Naturschutz aktuell, Sonderband 1997. Linz. 148 s. D
AWS ?: Arbeitskreis Wanderfalkenschutz Kurzbericht 1998. Freiberg. 10 s. D
Babó T. 1981: Chráňme naše sovy. Príroda, Bratislava. 48 s. SK
Bacia D. 1998: Territorial behaviour and food composition of two pairs of the Little Owl
Athene noctua Scopoli, 1769, nesting at a distance of only 40 m apart. Verslagen en
technische gegevens 75, University Amsterdam. 22 s. E
Bachmann S., Haller B., Lötscher R., Rehsteiner U., Spaar R. & Vogel C. 2008: Leitfaden zur
Förderung der Uferschwalbe in der Schweiz. Stiftung Landschaft & Kies, Uttingen. 28 s.
D
22
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Bährmann U., Blaschke W., Wiedemann D., Meinert K.H. & Kaminski R. ?: Die Vogelwelt
von Bährmann bis zur Gegenwart. Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, Brieske.
108 s. D
Balát F., Folk Č., Havlín J., Hudec K. & Klíma M. 1963: Metody terénních ornitologických
výzkumů. Účelová příručka č. 3. ÚVO ČSAV, Brno. 80 s. CZ
Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J. & Rezková
K. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. Biologická olympiáda 2010-2011, 45.
ročník, přípravný text pro kategorie A, B. Česká zemědělská univerzita, Ústřední komise
biologické olympiády, Praha. 191 s. CZ
Bárta F. & Bělka T. 2003: Ptačí oblast Komárov. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Barták R., Bártová Z. & Jůzová B. 2007: Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky.
ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm. 12 s. CZ
Barthel P. H. 1992: Vogel des Jahres 1993 Der Fluβregenpfeifer. Naturschutzbund
Deutschland & LBV Bayern, Bonn. 20 s. D
Barthel P. H. & Helbig A. J. 2005: Liste der Vögel Deutschlands. Limicola Verlag, Einbeck.
32 s. D
Bartoš J., Goš V., Kašpárková S., Kauerová V. & Tuša I. 1998: 100 let Lovecko-lesnického
muzea v Úsově. Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk. 92 s. CZ
Bartošová D., Kunc L., Krba J. & Pavelka J. 2002: Velké šelmy v Beskydech. ČSOP
Valašské Meziříčí. 24 s. CZ
Bäβler R., Schimkat J. & Ulbricht J. (eds.) 2000: Artenschutzprogramm Weiβstorch in
Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2000, Sächsisches Landesamt
für Umwelt und Geologie, Dresden. 116 s. D
Baťa L. 1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. Vlastivědná
společnost jihočeská, České Budějovice. 68 s. CZ
Baumung S. 2002: Der Mauersegler. Vogel des Jahres 2003. NABU, Bonn. 30 s. D
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 1998: Artenschutzkartierung Bayern
Brutvogelatlas 2000. Arbeitsatlas. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, München.
D
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1997: Arten– und
Biotopschutzprogramm. Anwendungsmöglichkeiten. Bayerisches Staatsministerium für
Landesentwicklung und Umweltfragen, München. 56 s. D
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1997:
Biotopverbund. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen,
München. 58 s. D
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 2005: Rote
Liste der gefährdeten Tiere und Gefäβpflanzen Bayerns. Kurzfassung. Bayerisches
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, München. 194 s. D
Bejček V., Bělka T., Diviš T., Formánek J., Poprach K., Škopek J. & Šťastný K. 1997: Pták
roku 1997 - Sova pálená. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Bejček V., Formánek J., Hudec K., Řezníček J., Škopek J. & Zajíc M. 1993: Pták roku 1993 Rehek zahradní. ČSO, Praha. 16 s. CZ
33
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Belgard A. L. (ed.) 1972: Voprosy stepnovo lesovedenija. Vypusk 3. Ministerstvo vysševo i
srednevo specialnovo obrazovanija SSSR, Dnepropetrovsk. 176 s. R
Belgard A. L. (ed.) 1975: Voprosy stepnovo lesovedenija i ochrany prirody. Vypusk 5.
Ministerstvo vysševo i srednevo specialnovo obrazovanija SSSR, Dnepropetrovsk. 240 s.
R
Belgard A. L. (ed.) 1977: Voprosy stepnovo lesovedenija i ochrany prirody. Vypusk 7.
Ministerstvo vysševo i srednevo specialnovo obrazovanija SSSR, Dnepropetrovsk. 160 s.
R
Benešová H. 2004: Hnízdní hustota a preference stanoviště u straky obecné (Pica pica) v
Plzni. Diplomová práce, PedF Plzeň. 94 s. CZ
Beránek J. 1967: Studie růstu sterna vrabce domácího (Passer domesticus L.) v postnatálním
vývoji. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 51 s. CZ
Berg H. M. 1997: Vögel (Aves). Eine Rote Liste der in Niederösterreich gefährdeten Arten. 1.
Fassung 1995. NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz. Wien. 184 s. D
Bergmann G., Donner K. O. & von Hartmann L. (eds.) 1960: Proceedings XII International
Ornithological Congress Helsinky 5. - 12. VI. 1958. Volume I. s. 1-436. E + D
Bergmann G., Donner K. O. & von Hartmann L. (eds.) 1960: Proceedings XII International
Ornithological Congress Helsinky 5. - 12. VI. 1958. Volume II. s. 437-820. E + D
Biber O. 1993: Lebensraum und Raumnutzung der Goldammer Emberiza citrinella zur
Brutzeit in einer intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft. Inauguraldissertation,
Hochdorf. 64 s. D + E
Biber O., Enggist P., Marti C. & Salathé T. (eds.) 1995: Proceedings of the International
Symposium of the White Stork (Western Population). Basel. 370 s. E
Bibič A. ?: Slovensko podeželje in ptice. DOPPS, Ljubljana. 6 s. SLO
Binder P. & Szuchy M. 1972: Vtáctvo Podunajskej nížiny. Ornitologická výstava
Podunajského múzea v Komárne. Podunajské múzeum, Komárno. 40 s. SK + HUN
BirdLife International 1998: BirdLife International Checklist of Globally Threatened Birds.
BirdLife International. 36 s. E
BirdLife International 2000: Chraňme ptactvo, pomozme lidem. ČSO, Praha. 32 s. CZ
BirdLife International 2000: Významná ptačí území v Evropě. Prioritní místa pro ochranu.
Souhrn. ČSO, Praha. 16 s. CZ
BirdLife International 2000: BirdLife 2000 the strategy of BirdLife International 2000 - 2004.
BirdLife International, Cambridge. 26 s. E
BirdLife International 2001: Ochrana biotopů… Podpora ptactva a biodiverzity. ČSO, Praha.
24 s. CZ
BirdLife International 2002: Globally Threatened Birds indicating priorities for action.
Cambridge, UK, BirdLife International. 24 s. E
BirdLife International & EBCC 2003: Birds as biodiversity indicators for sustainability: a
pan-European strategy. 6 s. E
BirdLife International 2004: Birds in the European Union. A status assessment. BirdLife
International, Wageningen. 50 s. E
44
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
BirdLife International 2004: Europe´s birds after 25 years of the EU Birds Directive. 6 s. E
BirdLife International 2004: Tracking Ocean Wanderers. The global distribution of
albatrosses and petrels. Results from the Global Procellariiform Tracking Workshop, 1-5
September, 2003, Gordon´s Bay, South Africa. BirdLife International, Cambridge. 100 s.
E
BirdLife International & RSPB ?: Educating for BirdLife. 49 s. E
BirdLife International/SOS/BirdLife Slovensko ?: Príroda pre blahobyt v EÚ. Slovenská
ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava. 28 s. SK
Blana E. & Blana H. 1975: Die Lebensräume unserer Vogelwelt. Biotopschlüssel für die
Hand des Ornithologen. Beiträge zur Avifauna des Rheinlandes, Heft 2. 35 s. + XXXViii.
D
Blattner M. & Perrenoud A. 2001: Auerhuhn und Waldbewirtschaftung. BUWAL Bern.
Vollzug Umwelt. 22 s. D
Blondel J. 1969: Synécologie des passereaux résidents et migrateurs dans le midi
méditerranéen Francais. Centre Regional de Documentation Pedagogique, Marseille. 248
s. F
Bobek M., Peške L., Rabas P., Pojer F., Šimek J. & Baalbaki K. 2003: Nová odysea. Příběhy
Petra, Romana a Kateřiny. Podkrušnohorský zoopark Chomutov & Český rozhlas Online,
Praha. 40 s. CZ
Bobek M., Peške L., Rabas P., Pojer F., Šimek J., Mahéšvaran G. & Abonyi O. 2004: Nová
odysea. Cesta čápů černých ze Sibiře do Indie. ČSOP Praha, Český rozhlas. Praha. 56 s.
CZ
Boháč P. 2002: Geografická jména České republiky. Český úřad zeměměřičský a katastrální,
Praha. 104 s. + mapa CZ
Böhm H. 1979: Festschrift zu Ehren von Johann Friedrich Naumann 1780-1980.
Wissenschaftliche Hefte der Pädagogischen Hochschule „Wolfgang Ratke“ Köthen. 6.
(14.) Jahrgang, Heft 1. 224 s. D
Božič L. 2003: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi Posebnih
zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. DOPPS BirdLife Slovenija, Ljubljana. 142 s. SLO
Brabec J. (ed.) 2010: Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech. Mezi lesy, Prostiboř.
128 s. CZ
Brandl P. 2001: Reprodukční chování budníčka menšího (Phylloscopus collybita). Doktorská
disertační práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 68 s. CZ
Brehme A., Helb H. W., Kooiker G., Langgemach T., Mäck U., Sommer P., Sperber G.,
Stimm B., Stuiber U. & Wallschläger D. 2001: Die Rabenvögel im Visier. Ökologischer
Jagdverein, Rothenburg o. d. Tauber. 160 s. D
Brejšková L. 2003: Pták roku 2003 - Vrabec domácí. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Brewka B., Cenian Z. & Kalisiński M. 2001: Ochrona strefowa miejscrozrodu ptaków
drapieżnych. Komitet ochrony orłów, Olsztyn. 16 s. PL
Brockhaus T. & Mackenthun G. (eds.) 1993: Ökologische Beurteilung von Flieβgewässern im
Regierungsbezirk Chemnitz. Staatliches Umweltfachamt Chemnitz. 90 s. 2nd ed. D
55
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Brozio K., Hein J. & Weier D. 2009: Zwischen Beek und Großem Landgraben. Schutzobjekte
im Landkreis Ostvorpommern und in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.
Landkreis Ostvorpommern, Greifswald. 172 s. D
Bruderer B. 1978: Vogelzug. Vogelwarte Sempach. 18 s. D
Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.) 2008: Zoologické dny České Budějovice
2008. Sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV
ČR, Brno. 246 s. CZ
Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.) 2009: Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z
konference 12. – 13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. 256 s. CZ
Bryja J. & Zukal J. (eds.) 2002: Zoologické dny Brno 2002. Abstrakta referátů z konference
14. – 15. února 2002. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. 192 s. CZ
Bryja J. & Zukal J. (eds.) 2004: Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference
12. – 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. 234 s. CZ
Bryja J. & Zukal J. (eds.) 2006: Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.
– 10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. 270 s. CZ
Bub H. & de Vries R., 1973: Das Planberingungs-Programm am Berghänfling (Carduelis f.
flavirostris) 1952-1970 II. Durchführung und Ringfunde. Wilhelmshaven. s. 245-652. D
Buner F. 1998: Habitat use of wintering Kestrels (Falco tinnunculus) in relation to perch
availability, vole abundance and spatial distribution. Diplomarbeit, Zoologisches Institut
der Universität Basel, Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 27 s. D
Burdová Z. 2007: Mezidruhová agresivita pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a pěnice
hnědokřídlé (Sylvia communis) vůči alopatrickým druhům pěnic. Magisterská diplomová
práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 50 s. CZ
Bureš S. 2002: Ptactvo a hmyzí škůdci lesů a zahrad. Stanislav Bureš, knihovnička MOS 21,
Bohuňovice. 88 s. CZ
Burger H. 2008: Natur. Vielfalt. Bayern. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz, München. 32 s. D
Burkhardt M. & Keller V. 2003: Vögel am Wasser. Vogelwarte Sempach. 34 s. D
Bürger P., Hora J. & Pykal J. 2007: Chřástal polní - Pomozme mu přežít. MŽP, Praha. 2 s.
CZ
Busching W. D. 2002: Ein Führer durch das Naumann-Musem in Köthen (Anhalt). NaumannMuseum, Köthen. 48 s. D
Bušek O. 1975: Avifauna Jivjanských rybníků a nejbližšího okolí. Práce SVOČ, Gymnázium
J. Š. Baara Domažlice. 24 s. CZ
Celmiņš A., Baumanis J. & Mednis A. 1993: List of Latvian Bird Species 1993. Riga. E
Cepák J. 2001: Ptáci vod a okolí. ČSO, Praha. 24 s. CZ
Cepák J. & Hořák D. 2004: Přehled dosavadních výsledků kroužkovací činnosti na území
České a Slovenské republiky. Praha. 57 s. CZ
Cepák J. & Škopek J. 2005: Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok
2004. Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 36 s.
CZ
66
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Cihlář F. 2004: Hnízdní hustota a výběr hnízdiště u poštolky obecné (Falco tinnunculus) v
Plzni. Diplomová práce, PedF Plzeň. 64 s. CZ
Cílková M. 2008: Kompromisy v chování ptáků. Bakalářská práce. UK Praha,
Přírodovědecká fakulta. 38 s. CZ
Cranswick P. A., Waters R. J., Musgrove A. J. & Pollitt M. S. 1997: The Wetland Bird
Survey 1995-96: Wildfowl and Wader Counts. BTO, WWT, RSPB & JNCC, Slimbridge.
166 s. E
Creutz G. 1985: Duldet die Schwalben! Kulturbund der DDR. Zentralvorstand der
Gesellschaft für Natur und Umwelt, Berlin.16 s. D
Czernik A. 2005: Hnízdní úspěšnost pěvců a ochrana ptačích hnízd před predátory.
Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta, katedra
ekologie a životního prostředí, Olomouc. 85 s. CZ
Čech P. (ed.) 2006: Ledňáček říční Alcedo atthis. Ochrana a výzkum. Sborník referátů z
mezinárodního semináře Vlašim 1. října 2005. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim. 116 s. CZ
Čech P. (ed.) 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Metodika ČSOP
č. 34, Vlašim. 108 s.
Čech P. (ed.) 2009: Ledňáček říční Alcedo atthis. Jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z
II. mezinárodního semináře Vlašim 15. listopad 2008. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim. 132 s.
CZ
Čech P., Formánek J., Plesník J., Škopek J. & Šťastný K. 2000: Pták roku 2000 - Ledňáček
říční. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Čepička I., Falteisek L., Kolář F., Lišková J. & Pánek T. 2009: Mnohobuněčnost. Biologická
olympiáda 2009-2010, 44. ročník, přípravný text pro kategorie A, B. Česká zemědělská
univerzita, Ústřední komise biologické olympiády, Praha. 105 s. CZ
Čepička I., Kolář F. & Synek P. 2007: Mutualismus vzájemně prospěšná symbióza.
Biologická olympiáda 2007 - 2008. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Ústřední
komise Biologické olympiády. Praha. 88 s. CZ
Černý W. & Klíma M. (eds.) 1956: Sborník přednášek I. celostátní konference
Československé ornithologické společnosti v Praze v říjnu 1956. ČOS, Národní muzeum,
Praha. 126 s. CZ
Černý W. & Urbánek B. (eds.) 1962: Sborník přednášek II. celostátní konference
Československé ornithologické společnosti v Praze v červnu 1962. ČOS, Národní
muzeum, Praha. 168 s. CZ
Čeřovský J., Petříček V., Trpák P. & Damohorský M. 1988: Rukověť ochránce přírody 3.
SZN, Praha. 400 s. CZ
Česák V. 1988: Karvinské mládí - Hyla č. 28. ODPM, Karviná. 24 s. CZ
Čihák K., Hromádko M. & Zámečník V. 2006: Ptačí oblast Orlické Záhoří. ČSO, Praha. 8 s.
CZ
Danko Š. 2008: Vtáctvo „Senného“ v minulosti a dnes. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava.
152 s. SK
77
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Danko Š. & Pčola Š. 2007: Vtáctvo Vihorlatských vrchov a ich predhorí (priľahlé časti
Východoslovenskej pahorkatiny a Beskydského predhoria). Správa CHKO Vihorlat,
Michalovce. 148 s. SK
Daňo J., Kůsová P. & Miles P. 2006: Lesní mravenci. ZO ČSOP Formica, Liberec. 20 s. CZ
Delany S. N., Reyes C., Hubert E., Pihl S., Rees E. C., Haanstra L. & van Strien A. 1999:
Results from the International Waterbird Census in the Western Palearctic and Southwest
Asia 1995 and 1996. Wetlands International Publication No. 54, Wetlands International,
Wageningen, The Netherlands. 178 s. E
Demeter G. ?: Príručka k starostlivosti o populáciu orla kráľovského. Ochrana dravcov na
Slovensku, Bratislava. 12 s. SK
Demko M., Šutiaková T., Sárossy M. & Juričková Z. 2003: Zachovajme bohatstvo našich lúk
a polí. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bratislava. 8 s. SK
Die Partner GmbH, 2000: Natura 2000. Europäische Schutzgebiete in Sachsen. Umsetzung
der FFH-Richtlinie und der Vogelschutrichtzlinie in Sachsen. Sächsisches
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden. 28 s. D
Dijkstra C. 1988: Reproductive tactics in the kestrel Falco tinnunculus. A study in
evolutionary biology. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen. 150 s. NL
Diviš T. 1990: SVODS - Podskupina Východočeského kraje. Zpráva o činnosti 1989. 16 s.
CZ
Diviš T. 1993: SVODS - podskupina východních Čech. Zpráva o činnosti 1992. 17 s. CZ
Dornbusch M. & Dornbusch G. 1994: Schwarzstorch Information. Ein Schutzprogramm für
Sachsen-Anhalt. Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. Ministerium für
Umwelt und Naturschutz, Magdeburg. 16 s. D
Dostál J. 1906: Ptactvo okolí Lanštorfského. Zprávy Kommisse pro přírodovědné
prozkoumání Moravy, Oddělení zoologické, čís. 4, Brno. 13 s. CZ
Dravecký M., Danko Š. & Siryová S. 2006: Orol křiklavý Lesser Spotted Eagle. Ochrana
dravcov na Slovensku & Štátná ochrana prírody SR, Bratislava. 24 s. SK
Drdáková M. 2002: Hnízdní biologie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech
Krušných hor. Diplomová práce. ČZU, Lesnická fakulta, Praha. 102 s. CZ
Drent P. J. 1983: The functional ethology of territoriality in the Great Tit (Parus major L.).
Proefschrift, Rijksuniversiteit te Groningen. 224 s. NL
Duben J. 2006: Je ptačí chřipka nepřítel číslo 1? Ministerstvo zemědělství, Praha. 16 s. CZ
Dusík M., Formánek J., Plesník J., Riegert J., Škopek J. & Voříšek P. 2002: Pták roku 2002 Poštolka obecná. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Dušek J. 2003: Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční
(Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu. AOPK ČR, Praha. 44 s. CZ
Dvorský M. (ed.) 2005: Jak chráníme přírodu. 25 let činnosti Českého svazu ochránců
přírody. ČSOP, Valašské Meziříčí. 164 s. CZ
Dvořáková S., Krásenský P., Rabasová I., Rabas P. & Šíl M. ?: Podkrušnohorský zoopark
Chomutov. Podkrušnohorský zoopark Chomutov. 64 s. CZ
88
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Eaton M. A., Ausden M., Burton N., Grice P. V., Hearn R. D., Hewson C. M., Hilton G. M.,
Noble D. G., Ratcliffe N. & Rehfish M. M. 2006: The state of UK´s birds 2005. RSPB,
BTO, WWT, CCW, EN, EHS & SNH, Sandy, Bedfordshire. 36 s. E
Eichstädt W., Sellin D. & Zimmermann H. (eds.) 2003: Rote Liste der Brutvögel
Mecklenburg-Vorpommerns. 2. Fassung. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern,
Schwerin. 40 s. D
Eickenrodt E., Clausnitzer H. J., Köneke H. & Spitzer H. (eds.) 1984: Pflanzen und Tiere im
Landkreis Celle. Gefährdung und Schutz. Erich Eikenrodt, DBV - Kreisgruppe Celle.
Celle. 286 s. D
Elphick J. & Wodward J. 2003: RSPB Pocket Birds. A unique photographic guide to the birds
of Britain and Europe. Dorling Kindersley Ltd, London. 224 s. E
Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České
republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha. 760 s. CZ
Feil J. & Scholz W. 2009: Bayern. Natürlich. Artenreich. Bayerische Akademie für
Naturschutz und Landschftspflege, Laufen an der Salzach. 52 s. D
Fejklová L. 2007: Faktory ovlivňující inkubační chování u pěvců a metody jeho studia.
Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 32 s. CZ
Ferenc M. 2007: Faktory ovplyvňujúce diverzitu a početnosť vtákov v urbánnej zeleni.
Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 33 s. CZ
Filip Z. 1988: Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 1 – 50. Okresní
vlastivědné muzeum, Šumperk. 88 s. CZ
Filip Z. 1999: Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 51 – 75. Okresní
vlastivědné muzeum, Šumperk. 64 s. CZ
Fjeldså J. & Meltofte H. (eds.) 1983: Proceedings of the third Nordic Congress of
Ornithology. Dansk Ornitologick Forening, Zoologisk Museum København. 240 s. E
Flade M. 2008: „Quer zum Trend“: Die Bestandsentwicklung der Brutvögel der Gemarkung
Brodowin und der Choriner Endmoräne im Zeitraum 1997-2008. M. Flade, Brodowin. 22
s. D
Flousek J. 2009: Pták roku 2009 - Skorec vodní. Česká společnost ornitologická, Praha. 20 s.
CZ
Flousek J., Formánek J., Smrček M. & Škopek J. 1999: Pták roku 1999 - Konipas bílý. Česká
společnost ornitologická, Praha. 16 s. CZ
Fontaine V. 1953: Göteborgs naturhistoriska museum ringmärkningar av flyttfåglar under
1952. Göteborgs musei årstryck. Göteborg. s. 9-30 SWE
Formánek J. (ed.) 1977: Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací
stanice Národního muzea v Praze v letech 1934-1955. 1. Kroužkovací stanice Národního
muzea, Praha. 44 s. CZ
Formánek J. (ed.) 1977: Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací
stanice Národního muzea v Praze v letech 1964-1970. 3. Kroužkovací stanice Národního
muzea, Praha. 16 s. CZ
Formánek J. (ed.) 1978: Pokyny pro činnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního
muzea v Praze. Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 16 s. CZ
99
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Formánek J., Hudec K., Plesník J., Rejman B., Řezníček J., Škopek J. & Šťastný K. 1994:
Pták roku 1994 - Čáp bílý. ČSO, Praha. 20 s. CZ
Formánek J., Hudec K., Plesník J., Řezníček J., Šálek M., Schröpfer L., Škopek J. & Šťastný
K. 1995: Pták roku 1995 - Čejka chocholatá. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Franz D. 1991: Vogel des Jahres 1992. Das Rotkehlchen. Naturschutzbund Deutschland &
LBV Bayern, Bonn. 20 s. D
Fulín M. 1995: Bocian biely. Metodické listy č. 5. Slovenská agentura životného prostredia,
centrum Banská Bystrica. 30 s. SK
Fulín M. 2003: Ciconia Slovensko 2003. Zborník príspevkov z odbornej konferencie
venovanej problematike ochrany bocianov konanej 14. 10. 2003 v Martine. SOVS BirdLife Slovensko, Martin. 94 s. SK
Gamauf A. 1991: Greifvögel in
Umweltbundesamt, Wien. 136 s. D
Österreich.
Bestand
-
Gefährdung
-
Schutz.
Gamauf A. & Berg H. M. (eds.) 2006: Greifvögel & Eulen in Österreich. Naturhistorisches
Museum, Wien. 200 s. D
Gamauf A. & Berger V. (eds.) 1996: Greifvögel und Eulen Österreichs. Faunistik - Forschung
- Schutz. Abhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich, Wien.
224 s. D
Gavrilov E. I. (ed.) 1978: Biology of Birds in Kazakhstan. Transactions of the Institute of
Zoology, Vol. 38. Academy of Sciences of the Kazakh SSR, Alma-Ata. 170 s. R
Gedeon K. (ed.) 2003: Vogelmonitoring in Deutschland. Tagungsband. Berichte des
Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Sonderheft 1/2003. Landesamt für
Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle. 152 s. D
Gedeon K., Mitschke A. & Sudfeldt C. (eds.) 2004: Brutvögel in Deutschland. Stiftung
Vogelmonitoring Deutschland, Hohenstein-Ernstthal. 36 s. D
Gedeon K., Mitschke A. & Sudfeldt C. (eds.) 2006: Brutvögel in Deutschland. Erster Bericht.
Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, Hohenstein-Ernstthal. 56 s. D
Geidel C. 2007: Untersuchungen zur bioakustischen Individualerkennung adulter Uhus (Bubo
bubo). Diplomarbeit, Fachhochschule Anhalt. 89 s. + 5 pp. D
Geister I. 1989: Slovenski prispevek k evropskemu ornitološkemu atlasu. Društvo za
opakovanije in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana. 40 s. SLO
Gilissen N., Haanstra L., Delany S., Boere G. & Hagemeijer G. 2002: Numbers and
distribution of wintering waterbirds in the Western Palearctic and Southwest Asia in 1997,
1998 and 1999. Results from the International Waterbirds Census. Wetlands International
Global Series No. 11. Wageningen. 182 s. E
Gnielka R. & Zaumseil J. (eds.) 1997: Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des
Südteils von 1990 bis 1995. Ornithologenverband Sachsen-Anhalt, Halle (Saale). 220 s.
D
Gorbaň I. M., Pograničnij V. O. & Bokotej A. A. 1989: Metodičny rekomendacii dlja
kartografuvanija ornitofauny Lvivskoj oblasti. Častica I. Gorobini. Lvivskyj klub
ornitologiv, Lviv. 62 s. UKR
10
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Gorbaň I. M., Pograničnij V. O. & Bokotej A. A. 1989: Metodičny rekomendacii dlja
kartografuvanija ornitofauny Lvivskoj oblasti. Častica II. Negorobini. Lvivskyj klub
ornitologiv, Lviv. 62 s. UKR
Graf R. & Kestenholz M. 2002: Vögel in den Alpen. Vogelwarte Sempach. 34 s. D
Grauer A., Greiser G., Heyen B., Klein R., Muchin A., Strauß E., Wenzelides L. & Winter A.
2008: Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands. Status und Entwicklung
ausgewählter Wildtierarten in Deutschland, Jahresbericht 2007. Deutscher JagdschutzVerband e. V., Bonn. 72 s. D
Gregor J. (ed.) 1986: Zborník odborných prác západoslovenského TOP. Zväzok II.
Topoľčianske Podhradie - 1984. Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a
ochrany prírody, Bratislava. 190 s. SK
Gregor J., Janík M., Kunc L., Orálek M., Pavelka J. & Voskár J. 2001: Ochrana ovcí před
velkými šelmami. ČSOP Valašské Meziříčí. 32 s. CZ
Grim T. 2010: Kukačka pobecná – Pták roku 2010. ČSO, Praha. 24 s. CZ
Gromadzki M. 1995: Czy budki lęgowe rozwiążą problem ochrony dziuplaów?
Ogólnopolskie towarzystwo ochrony ptaków, Gdaňsk. 16 s. PL
Grulich V. & Hora J. 2007: Příroda Boletic. Sdružení Calla, České Budějovice. 20 s. 2nd ed.
CZ
Grulich V., Vydrová A., Kloubec B. & Molek V. 2007: Mokřady Boletic. Calla - Sdružení
pro záchranu prostředí, České Budějovice. 8 s. CZ
Gúgh J., Labašová K. A kol. 2010: Vták roka 2010 Cíbik chochlatý Northern Lapwing. SOS/
BirdLife Slovensko, Bratislava. 16 s. SK
Haas D. & Nipkow M. ?: Caution: Electrocution! NABU, Bonn. 22 s. E
Haas D. & Schürenberg B. (eds.) 2008: Stromtod von Vögeln. Grundlagen und Standarts zum
Vogelschutz an Freileitungen. 304 s. D
Hájek J., Hotový J., Koutecký P. & Matějů J. 2004: Úvod do biogeografie. Biologická
olympiáda 2004/2005. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Praha. 98 s. CZ
Hájek V. 1977: Klíř k určování bahňáků. Příloha metodického zpravodaje Pobeskydí č.
2/1974 Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek. 16 s. CZ
Háková A. 2007: Ptačí oblast Libavá. Sagittaria, Olomouc. CZ
Háková A. 2007: Ptačí oblast Králický Sněžník. Sagittaria, Olomouc. CZ
Háková A. 2007: Ptačí oblast Jeseníky. Sagittaria, Olomouc. CZ
Háková A. 2007: Ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Sagittaria, Olomouc. CZ
Halla J. 1907: Ptactvo kraje Mor. - Krumlovského a Střelicka. Zprávy Kommisse pro
přírodovědné prozkoumání Moravy, Oddělení zoologické, čís. 8, Brno. 32 s. CZ
Hanák F. 2003: Katalog cizokrajných ptáků v moravskoslezských ornitologických sbírkách.
Muzeum Komenského v Přerově, Přerov. 364 s. CZ
Hanák F., Hudeček J., Flasar I. & Tuša I. 2003: Zoologické sbírky Lesnicko-loveckého muzea
v Úsově. Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk. 56 s. CZ
Hanel L. 1995: Ochrana ryb a mihulí. Metodika ČSOP č. 10. ČSOP, Vlašim. 148 s. CZ
11
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Hanel L. (ed.) 1996: Lampetra II. Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků.
ČSOP, Vlašim. 144 s. CZ
Hanel L. & Pešout P. (eds.) 1996: Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod II. (sborník
referátů). ČSOP, Vlašim. 144 s. CZ
Harengerd M. & Kölsch K. (eds.) 1990: Dokumentation der Schwimmvogelzählung in der
Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe des DDA 11. 180 s. D
Havlín J. & Hudec K. 1969: Klíč k určování pěvců. Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV,
Brno. 54 s. CZ
Havrančík S. & Šrank V. 1985: Tábory ornitologickej sekcie ZO SZOPK Partizánske I. - V.
TOS 1980 - 1984. Kronika táborov a súhrn odborných výsledkov. Vlastivedné múzeum,
Topoľčany. 54 s. SK
Hayward G. D., Hayward P. H. & Garton E. O. 1993: Ecology of Boreal Owls in the Northern
Rocky Mountains, USA. Wildl. Monogr. 124: 1-59. E
Hejkal J., Havelcová A., Michálek J. & Roškotová J. 2006: Průzkum a ochrana rolavských
rašelinišť. Sborník příspěvků k regionálnímu semináři. Kraslice 5. 9. 2006. MÚ Kraslice
& AOPK ČR Praha. 65 s. CZ
Helfrich R. & Filbrandt U. 1990: Vogel des Jahres 1991. Das Rebhuhn. Naturschutzbund
Deutschland, Bonn. 24 s. D
Heneberg P. & Bernard M. 2007: Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v
podmínkách ČR. Calla, České Budějovice. 20 s. CZ
Hes O., Honsa V., Jiroušek V., Moucha P. & Trávníček J. 2003: Doporučení Ústřední komise
pro ochranu zvířat. Podmínky chovu plazů v zajetí včetně velikosti a základního vybavení
chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu. Ministerstvo zemědělství
ČR, Praha. 80 s. CZ
Hirschfeld E. (ed.) 2008: Rarebirds Yearbook 2009. The wolrd´s 190 most threatened birds.
MagDig Media Ltd., Shropshire. 274 s. E
Holáň V. & Formánek J. 1996: Pták roku 1996 - Ťuhýk obecný. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Holänd J. & Schmidt K. 1983: Zur Vogelwelt des Bezirkes Suhl. 4. Teil. Bezirksvorstand,
Suhl. 56 s. + XVIII p. D
Holänd J. & Schmidt K. 1984: Zur Vogelwelt des Bezirkes Suhl. 5. Teil. Bezirksvorstand,
Suhl. 72 s. + XVI p. D
Holečková D. 2009: Chov ohrožených druhů v ZOO Dvůr Králové III. Nosorožci. ZOO Dvůr
Králové. 336 s. CZ
Holečková D. & Bobek M. 2000: Mládě milénia. Ohrožený svět nosorožců. Zoo Dvůr
Králové n. L., Český rozhlas & ESCAD Trade, Praha. 40 s. CZ
Holečková D. & Dousek J. 2001: Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat. Podmínky
chovu savců volně žijících druhů v zajetí včetně velikosti a základního vybavení
chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu. Ministerstvo zemědělství
ČR, Praha. 72 s. CZ
Holečková D., Čihák K. & Čulík L. 2007: Chov ohrožených druhů v ZOO Dvůr Králové II.
Levhart perský - Žirafy - Plameňáci. ZOO Dvůr Králové. 278 s. CZ
12
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Holečková D., Moucha P. & Čihák K. 2006 (?): Chov ohrožených druhů v ZOO Dvůr
Králové I. Ara hyacintový - Hrošík liberijský - Pes hyenový - Gepard. ZOO Dvůr
Králové. 216 s. CZ
Holý P. 2002: Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech
Krušných hor. Diplomová práce. ČZU, Lesnická fakulta, Praha. 101 s. CZ
Holzer M. 2007: Raci u nás. ZO ČSOP Astacus, Olomouc. 8 s. CZ
Holzgang O., Keller V., Schmid H. & Bruderer B. 2001: Tauben. Vogelwarte Sempach. 34 s.
D
Honců M. 2007: Ptačí oblast Českolipsko-dokeské pískovce a mokřady. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Hora J., Cepák J., Kloubec B., Bureš J. & Ševčík J. 2009: Ptáci Národní přírodní rezervace
Velký a Malý Tisý. MŽP, Praha. 88 s. CZ
Hora J., Damohorský M., Härtel H., Plesník J., Říhová G. & Stejskal V. 1998: Legislativa EU
a ochrana přírody. ČSO, Praha. 96 s. CZ
Hora J. & Kaňuch P. a kol. 1992: Ochrana a výzkum ptactva v Československu 1990-91. 59
s. CZ
Hora J., Kaňuch P. a kol. 1992: Významná ptačí zemí v Evropě. Československo.
Československá sekce ICBP, Praha. 116 s. CZ + SK
Hora J., Kaňuch P. a kol. 1992: Important Bird Areas in Europe. Czechoslovakia.
Czechoslovak ICBP section, Prague. 128 s. E
Hora J., Kučera T. & Plesník J. 1999: Ochrana přírody v Evropské unii. ČSO, Praha. 16 s.
CZ
Hora J., Bejček V., Damohorský M., Chytil J., Plesník J., Stejskal V., Suchomelová E.,
Šťastný K. & Voříšek P. 2000: Směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků v České
republice. Česká společnost ornitologická, Praha. 166 s. + XVii CZ
Hora J., Marhoul P. & Zámečník V. 2003: Chráníme polní a luční ptáky. ČSO, Praha. 16 s.
CZ
Horáček V. 2008: Lesy v Plzeňském kraji. Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 48 s. CZ
Horáček V., Polák S., Bůžek M., Zíková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J.,
Heclerová V. & Králová J. 2009: Lesnické stavby Plzeňského kraje. Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň. 104 s. CZ
Horák J. a kol. 2007: Proč je důležité mrtvé dřevo? Pardubický kraj, Pardubice. 20 s. CZ
Horal D. 2007: Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Hötker H., Lebedeva E., Tomkovich P. S., Gromadzka J., Davidson N. C., Evans J., Stroud D.
A. & West R. B. (eds.) 1998: Migration and international conservation of waders.
Research and conservation on North Asian, African and European flyways. International
Wader Studies 10. International Wader Study Group, Norfolk. 500 s. E
Hrabě S., Kux Z., Obr S. & Šeda Z. (eds.) 1964: Sborník přednášek III. ornitologické
konference v Brně. Přírodovědecký klub při Moravském muzeu v Brně. 72 s. CZ
Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K. & Škopek J. 1992: Příručka k určování našich
pěvců. Část 1. Hradec Králové. s. 1-64. CZ
13
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K. & Škopek J. 1993: Příručka k určování našich
pěvců. Část 2. Pěnicovití - ťuhýkovití. Hradec Králové. s. 57-116. CZ
Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K. & Škopek J. 1998: Příručka k určování našich
pěvců. Část 3. krkavcovití - strnadovití. Invence Litomyšl. s. 119-200. CZ
Hruška F. 2007: Výskyt a hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L., 1758) a
sýce rousného (Aegolius funereus L., 1758) v severní části Jihlavských vrchů. Maturitní
práce. Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního postředí Veselí nad Lužnicí.
31 s. CZ
Hudec K., Formánek J. & Řezníček J. 1992: Pták roku 1992 - Vlaštovka obecná. ČSO &
ČSOP, Praha. 16 s. CZ
Hudoklin A. ?: Krakovski gozd. DOPPS, Ljubljana. 8 s. SLO
Hummel J., Kravčíková J., Patrik M. & Pokorný J. 2010: Natura 2000 a účast ve správních
řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občan, jak se vyznat ve vyhláškách a
paragrafech. Arnika a Daphne ČR, Praha. 172 s. CZ
Hušek P. (ed.) 1966: Symposium o koroptvi. Výzkumný ústav lesního hospodářství &
Československý myslivecký svaz, Praha. 196 s. CZ
Hyťha M., Koubek P., Kunce P., Molek V., Storm V. & Řehounek J. 2007: Stromy v krajině a
ve městě, jejich význam a ochrana. Sdružení Calla, České Budějovice. 28 s. CZ
Chavko J. 1993: Ochrana vtákov na Slovensku. Protection of birds in Slovakia. Slovenská
spoločnosť pre ochranu vtákov, Vranov nad Topľou. 16 s. SK + E
CHKO Železné hory, 1992: Sborník referátů z konference 1. výročí vyhlášení Chráněné
krajinné oblasti Železné hory, 21. a 22. května 1992, Seč u Chrudimi. 96 s. CZ
CHKO Železné hory, 1996: Železné hory - Sborník prací č. 4. Konference Aplikace
teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi, květen 1996, Seč. Invence,
Litomyšl. 80 s. CZ
Christen W. 1996: Die Vogelwelt der Aareebene westlich von Solothurn. s. 9-118. D
Chvapil S. 1999: Ptáci v zemědělské krajině a jejich význam. Stanice ekologické výchovy
CICONIA, ZO ČSOP Roudnice nad Labem. 24 s. CZ
Chvapil S. 2008: Draví ptáci na Podřipsku. Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem. 28 s.
CZ
Chytil J., Hakrová P. & Vlasáková L. 2006: Wetlands 2006 of the Czech Republic. The list of
wetland sites of the Czech Republic. Czech Ramsar Committee, Praha. 36 s. 2nd ed. CZ
IUCN ?: A Pocket Guide to IUCN. The World Conservation Union 1996/1997. IUCN, Gland.
144 s. E
Ivanauskas T. 1988: Zoologijos muziejaus stuburiniu gyvunu preparatu katalogas (The
catalogue of vertebrate specimens of the Kaunas Zoological Museum). Lietuvos TSR MA
Zoologijos ir parazitologijos Institutas, Vilnjus. 88 s. LIT
Jakubiec Z. 1991: Population of White Stork Ciconia ciconia (L.) in Poland. Part II. Some
aspects of the biology and ecology of White Stork. Studia naturae, Seria A, Polska
Akademia Nauk, Zaklad ochrony przyrody i zasobów naturalnych, Kraków. 124 s. PL
Janda J. 1906: Ptactvo okolí Kroměřížského. Zprávy Kommisse pro přírodovědné
prozkoumání Moravy, Oddělení zoologické, čís. 3, Brno. 66 s. CZ
14
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Janečková A. 2001: Časoprostorová aktivita káně lesní (Buteo buteo). Diplomová práce.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 93 s. CZ
Janoušková L., Boušová M., Kašparová M. & Vlček J. 2009: Obojživelníci a plazi
Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň. 46 s.
CZ
Janušková M. 2008: Změny v početnosti, výběr prostředí a potravní chování vrabce domácího
(Passer domesticus) a vrabce polního (Passer montanus) v Praze. Diplomová práce.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 66 s. CZ
Jasík M., Kalúz S., Kochjarová J. & Samešová D. (eds.) 2004: Príroda Nízkych Tatier 1.
ŠOP, Správa Národného parku Nízke Tatry, Banská Bystrica. 406 s. SK
Jelínek V. 2008: Kvalita hnízda jako součást reprodukčního úspěchu u ptáků. Bakalářská
práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 35 s. CZ
Jenkins D. (ed.) 1995: Proceedings of the 6th International Grouse Symposium. World
Pheasant Association & Instituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Berkshire & Ozzano
dell´Emilia. 176 s. E
Jenni L., Berthold P., Peach W. & Spina F. 1994: Bird Ringing in Science and Environmental
Management. Euring, Heteren. 24 s. E
Jenni L., Birrer S., Jenni-Eiermann S., Keller V., Kestenholz M., Leuenberger-Jörg B., Liechti
F., Marti C., Rohner J., Schaub M., Schmid H. & Schifferli L. 2010: Forschen – schützen
– informieren. Das Engagement der Schweizerischen Vogelwarte Sempach für die
einheimische Vogelwelt. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 64 s. D
Jenni L., Kestenholz M., Künzle I. & Pauli D. 2005: Biodiversität. Vielfältige Vogelwelt.
Vogelwarte Sempach. 34 s. D
Jenni-Eiermann S. 1993: Vögel als Überlebenskünstler. Vogelwarte Sempach. 36 s. D
Jihočeský ornitologický klub DK ROH v Českých Budějovicích, 1987: Avifauna jižních Čech
a její změny 1. Sborník přednášek z I. jihočeské ornitologické konference konané ve
dnech 22. - 23. února 1986 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice. S.
1-136. CZ
Jihočeský ornitologický klub DK ROH v Českých Budějovicích, 1987: Avifauna jižních Čech
a její změny 2. Sborník přednášek z I. jihočeské ornitologické konference konané ve
dnech 22. - 23. února 1986 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice. S.
137-270. CZ
Jihočeský ornitologický klub DK ROH v Českých Budějovicích, 1990: Ptáci v kulturní
krajině 1. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech
25. - 26. února 1989 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice. S. 1-162.
CZ
Jihočeský ornitologický klub DK ROH v Českých Budějovicích, 1990: Ptáci v kulturní
krajině 2. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech
25. - 26. února 1989 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice. S. 163-328.
CZ
Jiroušek V. 2007: Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Unie českých a
slovenských zoologických zahrad. 28 s. CZ
15
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Jiroušek V. T. et al. 2005: Zoologické zahrady České republiky a jejich přínos k ochraně
biologické rozmanitosti. MŽP, Praha. 52 s. CZ
Jirsík J. 1927: Seznam slovenského ptactva. Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně, D5,
Brno. 67 s. CZ
Jongepierová I. & Poková H. 2006: Obnova travních porostů regionální směsí. ČSOP Bílé
Karpaty, Veselí nad Moravou. 104 s. CZ
Jung J. 1995: Čáp bílý bibliografie z území České republiky (1853-1991). ČSO, Praha. 42 s.
CZ
Jurlov K. T. (ed.) 1977: Migraciji ptic v Azii. Nauka, Sibirskoje otdelenije, Novosibirsk. 250
s. R
Jurlov K. T. (ed.) 1981: Ekologija i biocenotičeskije svjazypereletnych ptic Zapadnoj Sibiri.
Nauka, Sibirskoje otdelenije, Novosibirsk. 288 s. R
Kadlec O. 1961: XII. kroužkovací zpráva Čs. ornithologické společnosti za rok 1949. Praha.
46 s. CZ
Kadlec O. 1963: XIII. kroužkovací zpráva za rok 1950. Kroužkovací stanice Národního
muzea & Československá ornitologická společnost, Praha. 48 s. CZ
Kadlec O. & Bašová D. 1957: IX. kroužkovací zpráva Čs. ornithologické společnosti za rok
1943-1946. Krajské muzeum, Jihlava. 72 s. CZ
Kalchreuther H. (ed.) 2000: Fifth European Woodcock and Snipe Workshop. Proceedings of
an International Symposium of the Wetlands International Woodcock and Snipe Specialist
Group 3-5 May 1998. Wetlands International, Global Series 4. Wageningen. 86 s. E
Kaňuščák P. 2007: Vtáky širšieho okolia Piešťan. Balneologické múzeum, Piešťany. 176 s.
SK
Kasparek M. 1981: Die Mauser der Singvögel Europas - ein Feldführer. DDA, Lengede. 90 s.
D
Keil H. (ed.) 1999: Steinkauzbericht 1998 im Landkreis Ludwigsburg. Oberriexingen. 14 s.
D
Keil H., Riedel W. & Rock M. (eds.) 2001: Eulen als Kulturfolger. Probleme und Chancen
14. - 16. September 2001. 17. bundesweite Tagung der AG-Eulen in Ludwigsburg.
FOGE, Oberriexingen. 72 s. D
Keller V. 1998: Hans Huckebein & Co. – die Familie der Rabenvögel. Vogelwarte Sempach.
32 s. D
Kessel B. 1998: Habitat Characteristics of Some Passerine Birds in Western North American
Taiga. University of Alaska Press. 118 s. E
Kestenholz M. 1988: Der Sempachersee als Rastplatz für ziehende Wasservögel.
Diplomarbeit, Zoologisches Institut der Universität Basel & Schweizerische Vogelwarte
Sempach. 51 s. D
Kestenholz M. 1995: Movements and roosting behaviour of diving ducks (Aythya fuligula and
A. ferina) wintering in Switzerland. Inauguraldissertation, Sempach. 106 s. D + E
Kestenholz M. 1999: Einblicke. 75 Jahre Schweizerische Vogelwarte Sempach. Vogelwarte
Sempach. 36 s. D
16
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Kinzelbach R. 1995: Der Seidenschwanz, Bombycilla garrulus (LINNAEUS, 1758), in
Mittel- und Südeuropa vor dem Jahr 1758. Kaupia, Darmstädter Beiträge zur
Naturgeschichte, Heft 5, Darmstadt. 62 s. D
Kinzelbach R., Schmitz N. & Bick A. 1997: Geschichte und Bestand der Vogelsammlung der
Universität Rostock. Stock & Stein, Schwerin. 152 s. D
Klán M. (ed.) 2007: Životní prostředí města Plzně. Díl 4. Statutární město Plzeň, odbor
životního prostředí Magistrátu města Plzně, Plzeň. 56 s. CZ
Klaus G., Kägi B., Kobler R. L., Maus K. & Righetti A. 2005: Empfehlungen zur
Vermeidung von Lichtemissionen. BUWAL, Bern. Vollzug Umwelt. 37 s. D
Klůz Z. 1965: Pomocné ornitologické tabulky. Národní muzeum, Praha. 136 s. CZ
Klůz Z. 1980: Pomocné ornitologické tabulky. KSSPPOP, Ostrava. 176 s. CZ
Klůz Z. 1997: Léto na Ptačím ostrově. Východočeské muzeum Pardubice & Východočeská
pobočka ČSO při Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice. 84 s. CZ
Klvaňová A., Voříšek P., Gregory R. D., Burfield I. J., Škorpilová J., Auninš A., de Carli E.,
Crowe O., del Moral J. C., Elts J., Escandell V., Foppen R. P. B., Fornasari L., Heldbjerg
H., Hilton G., Husby M., Jawinska D., Jiguet F., Joys A., Lindström Å., Martins R., Noble
D. G., Reif J., Schmid H., Schwarz J., Spasow S., Szép T., Teufelbauer N., Väisänen R.
A., Vansteenwegen C. & Weiserbs A. 2009: The State of Europe´s Common Birds 2008.
CSO/RSPB, Prague. 28 s. E
Kment M. 2002: Africký cestovatel Dr. Emil Holub. Město Holice, Kulturní dům Holice. 38
s. CZ
Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. 2005: Přírodní parky Plzeňského kraje. Krajský
úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 48 s. CZ
Kočvara R. 2002: Hnízdní biologie ptáků ve dvou typech lesních porostů. Diplomová práce,
Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, Olomouc. 72 s. CZ
Koch E. & Rohn B. 1987: Die Brutvögel Halle-Neustadts. Kulturbund der DDR,
Kreisvorstand Halle-Neustadt. 28 s. D
Kohli L., Graf R., Kestenholz M. & Schifferli L. 2004: Vögel im Kulturland. Vogelwarte
Sempach. 34 s. D
Kolektiv autorů, 1976: Dravci. KSSPPOP, Ústí nad Labem. 88 s. CZ
Kolektiv autorů, 2006: Sborník o stavu prostředí v Ostravě. Statutární město Ostrava. 73 s.
CZ
Koller A. 2004: Einfluss der Nestlingsnahrung auf Wachstum und Aufzuchterfolg der Dohle
(Corvus monedula). Diplomarbeit, Zoologisches Museum der Universität Zürich,
Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 78 s. D
Konvička J., Beneš J. & Čížek L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a
management. Sagittaria, Olomouc. 128 s. CZ
Korňan J., Macek M. & Jurík J. 2005: Orol skalný Golden Eagle. Ochrana dravcov na
Slovensku & Štátná ochrana prírody SR, Bratislava. 24 s. SK
Koschová M. 2008: Vliv globálních klimatických změn na ptačí druhy a společenstva.
Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 33 s. CZ
17
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Koskimies J. & Routamo E. 1953: Zur Fortpflanzugsbiologie der Samtente Melanitta f. fusca
(L.). Papers on Game Research 10, Helsinki. 106 s. D
Kosturová J. & Vermouzek Z. 2007 - 8 (?): Letní ptačí zahrady. Ornis, Ornitologická stanice
Muzea Komenského, Přerov. 8 s. CZ
Kosturová J. & Vermouzek Z. 2007 - 8 (?): Zimní ptačí zahrady. Ornis, Ornitologická stanice
Muzea Komenského, Přerov. 8 s. CZ
Kowalski H. 2001: Der Haussperling. Vogel des Jahres 2002. NABU, Bonn. 30 s. D
Kowalski H., Nipkow M. & Kiefer A. 2003: Der Zaunkönig. Vogel des Jahres 2004. NABU,
Bonn. 30 s. D
Kowalski H., Nipkow M., Opitz H. & Stork H. J. 2007: Der Kuckuck. Vogel des Jahres 2008.
NABU & Landesbund für Vogelschutz, Bonn & Hilpolstein. 24 s. D
Kowalski H., Nipkow M. & Opitz H. 2009: Der Kormoran. Vogel des Jahres 2010. NABU &
Landesbund für Vogelschutz, Bonn & Hilpolstein. 34 s. D
Krajský úřad Plzeňského kraje 2008: Záchranné stanice poraněných živočichů Plzeňský kraj.
Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 20 s. CZ
Král B. (ed.) 1966: Proceedings of the International Conference on Wildfowl Research and
Conservation. Brno, Czechoslovakia, 13-16 April, 1965. Institute of Vertebrate Zoology,
Brno. 356 s. E + D
Krátký M., Dostalík S. & Dubová Z. 2008: Chráněná území okresu Olomouc. Sagittaria,
Olomouc. 91 s. CZ
Kratzsch L. & Stubbe M. 2003: Biodiversität Hakelwaldes - Höhlenbrüter. Tiere im Konflikt
8/2003. Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg. 160 s. D
Krištín A. (ed.) 2010: Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poĺana. Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava. 145 s. SK
Kropil R. (ed.) 2001: Zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou. Lesnická fakulta TU, Zvolen. 26 s. SK
Křenek D. 2007: Ptačí oblast Horní Vsacko. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Křížek P. 1995: Ptačí fauna v okolí Plané u M. L. Diplomová práce, PedF Plzeň. 61 s. CZ
Kučera A., Černý M., Dvořák L. & Vojtěch O. 2008: Horské smrčiny. NP Šumava, Vimperk.
26 s. CZ
Kučera O. & Rumler Z. 1999: Výsledky chovu bažantů a mysliveckého hospodaření v
bažantnici Střeň - Březová v letech 1962 - 1991. Vlastivědné muzeum v Olomouci. 96 s.
CZ
Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 1953: Vogelschutz und
Vogelforschung. Referate der Dritten Zentralen Tagung für Ornithologie und Vogelschutz
in Halbertstadt am 9. und 10. Mai 1953. Urania Verlag, Jena. 116 s. D
Kumari E. 1982: Contributions of Russian and Soviet Ornithologists
Zoogeography. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Tallinn. 48 s. E
to Palearctic
Kumstátová T., Nová P. & Marhoul P. (eds.) 2005: Hodnocení projektů aktivní podpory
ohrožených živočichů v České republice. AOPK ČR, Praha. 432 s. CZ
Kůs E. (ed.) 1995: Generální plemenná kniha koně Převalského. ZOO Praha. 232 s. CZ + E
18
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Kyzlík P. & Kubátová I. (eds.) 2007: Břehové porosty. Sborník referátů. Česká lesnická
společnost, Mladá Boleslav. 36 s. CZ
Labhardt A. 1991: Zur Biologie des Braunkehlchens (Saxicola rubetra) im Voralpengebiet
der Westschweiz. Tanner & Bosshardt, Basel. D
Lacina D. & Rejman B. 2003: Čáp bílý a jeho ochrana. ČSO, Praha. 12 s. CZ
Lanz U. 2004: Der Uhu. Vogel des Jahres 2005. NABU, Bonn. 30 s. D
Larionov V. F. (ed.) 1963: Ornitologija. Vypusk 6. Izdatělstvo Moskovskovo universitěta,
Moskva. 508 s. R
Larionov V. F. (ed.) 1965: Ornitologija. Vypusk 7. Izdatělstvo Moskovskovo universitěta,
Moskva. 516 s. R
Latková H., Danko Š., Privrel M. & Kaľavský M. 2005: Plamienka driemavá. Ochrana
dravcov na Slovensku, Bratislava. 4 s. SK
Latková H., Siryová S. & Noga M. 2007: Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát.
Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava. 16 s. E
Laufener Seminarbeiträge 6/91: Länderübergreifende Zusammenarbeit im Naturschutz. O
spolupráci v ochraně přírody překračující hranice. Bayerische ANL, ČÚOP, Laufen. 208 s.
D+CZ
Lemberk V. 1997: Příroda na Pardubicku dříve a nyní. Východočeské muzeum, Pardubice.
100 s.
Lemberková M., Pešata M. & Žaloudková R. 2009: Přírodní rezervace Pardubického kraje.
Okres Pardubice. Pardubický kraj, Pardubice. 12 s. CZ
Leugger-Eggimann U. 1997: Parental expentidure of Red-backed Shrikes Lanius collurio in
habitats of varying farming intensity. Inauguraldissertation, Allschwill. 106 s. E + D
Lissek J. 2002: Čáp bílý Ciconia ciconia na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku. ČSOP, Opava.
16 s. CZ
Lízner M. (ed.) 1998: Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP
a v hl. m. Praze v roce 1997. Plzeňská oblast. MŽP, Praha. 16 s. CZ
Lohmann M. 1997: Vogel des Jahres 1998. Die Feldlerche. NABU, Bonn. 36 s. D
Lõhmus M. 2005: Endocrinology, behaviour and imunity related to energetic condition in
birds. Göteborg University, Göteborg. E
Lontkowski J. & Stawarczyk T. 2001: Ptaki drapieżne. Komitet ochrony orłów, Olsztyn. 16 s
PL
Loos K. 1936: 16. Bericht über die Tätigkeit der Ornithologischen Station „Lotos“ in Liboch
a. E. für das Jahr 1929. Lotos, Prag, Band 79. 24 s. D
Lorenc J., Čížek M. & Starý P. 2002: Ptáci a jejich ochrana. AVES stanice handicapovaných
živočichů. Referát ŽP OkÚ Kladno. 12 s. CZ
Lukášek J., Otáhal I. & Trpák P. (eds.) 1989: Záchranné chovy a odchovy. Sborník referátů z
celostátní konference, Nový Jičín 28. - 30. 10. 1987. SÚPPOP, Praha. 382 s. CZ
Lukeš I. & Kratochvílová I. 1984: Rozbor synuzií obratlovců státní přírodní rezervace Černé
a Čertovo jezero. Závěrečná tematická práce výzkumného úkolu NM - R 2 - 1/6. Muzeum
Šumavy, Sušice. 24 s. CZ
19
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Macek M. & Jurík J. 2005: Rehabilitácia dravcov a sov. Ochrana dravcov na Slovensku,
Bratislava. 4 s. SK
Maderič B., Gilleard M., Brunner A., Szabolcs N. & Šutiaková T. 2006: Integrácia
požiadavek sústavy NATURA 2000 do národného Programu rozvoje vidieka 2007 - 2013.
Opatrenia pre manažment Chránených vtáčích území. Spoločnosť pre ochranu vtákov na
Slovensku, Bratislava. 74 s. SK
Machar I. 2007: Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. ČSOP Pomoraví, Horka
nad Moravou. 16 s. CZ
Macháček P. 2007: Ptačí oblast Lednické rybníky. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Macháček P., Pykal J., Ševčík J. & Chobotská H. 2008: Výsledky dlouhodobého monitoringu
vodních ptáků na jižní Moravě a v jižních Čechách. MŽP Praha, AOPK Praha &
Regionální muzeum v Mikulově, Praha. 56 s. CZ
Makoň K., Trnka R., König P. & Bernášková D. (eds.) 2002: Životní prostředí. Praktický
rádce III. Statutární město Plzeň, odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně,
Plzeň. 108 s. CZ
Mammen U. & Opitz H. 1999: Vogel des Jahres 2000. Der Rotmilan. NABU, Bonn. 28 s. D
Marhoul P. & Hora J. 2002: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO,
Praha. 16 s. CZ
Marti C. 1996: Bilderbuchlandschaften für Vögel. Vogelwarte Sempach. 34 s. D
Marti C. 2000: Die Schweiz aus der Vogelperspektive. Ein Buchfink auf Reisen. Vogelwarte
Sempach. 34 s. D
Marti C. & Jenni L. 1992: Rastplätze für Zugvögel. Vogelwarte Sempach. 32 s. D
Marti C. & Kestenholz M. 1997: Familie Rotkehlchen – Vögel in der Brutzeit. Vogelwarte
Sempach. 34 s. D
Martin J. L. 1988: Variation geographique, adaptation et speciation: l´exemple de Parus
caeruleus (Aves). These, doctorat. Montpellier. 166 s. E + F
Mastrorilli M. 2003: Athene noctua. News from Italy. 47 s. IT
Mastrorilli M. 2003: In volo sulle Foppe. Gli ucelli dell´Oasi Le Foppe. Parco regionale
Adda Nord. 28 s. IT
Mathews G. V. T. 1993: Feuchtgebiete. Schutz und Erhaltung im Rahmen der RamsarKonvention. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien. 232 s. D
Matoušek B. & Schmidt W. 2010: Pộvod a význam viedeckých mien vtákov. Prekladový,
výkladový a etymologický slovník vedeckých mien vtákov. Diel I. Náklad vlastní,
Trnava. 520 s. SK
Matoušek B. & Schmidt W. 2010: Pộvod a význam viedeckých mien vtákov. Prekladový,
výkladový a etymologický slovník vedeckých mien vtákov. Diel II. Náklad vlastní,
Trnava. 405 s. SK
McAtee W. L. 1932: Effectiveness in nature of the so-called protective adaptations in the
animal kingdom, chiefly as illustrated by the food habits of nearctic birds. Smithsonian
Miscellaneous Collections, 85 (7). E
20
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Meile P. 1982: Wintersportanlagen in alpinen Lebensräumen des Birkhuhns (Tetrao tetrix).
Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 135. 102 s. D
Mendlíková K. 2007: Hnízdní biologie a frekvence krmení mláďat potápky roháče (Podiceps
cristatus). Diplomová práce. PřF UK, Praha. 65 s. CZ
Menzel F. & Klauke W. (eds.) 2007: Ornithologischer Jahresbericht 2006. Fachgruppe
Ornithologie Niesky. 100 s. D
Meschede A., Günthler W. & Boye P. ?: Fledermäuse im Wald. Informationen und
Empfehlungen für den Waldbewirtschafter. Deutscher Verband für Landschaftspflege &
Bundesamt für Naturschutz, Ansbach & Bonn. 20 s. D
Meyburg B.-U. & Chancellor R. D. (eds.) 1989: Raptors in the modern world. Proceedings of
the III. World Conference on Birds of Prey and Owls. Eilat, Israel, 22-27 March 1987.
World Working Group on Birds of Prey and Owls. Berlin, London, Paris. 612 s. E
Městková L. 2000: Přehled poznatků o hnízdní populaci hohola severního (Bucephala
clangula) v Evropě. Bakalářská práce. Fak. přírodovědecká UK, Praha. 31 s. CZ
Mihelsons H. (ed.) 1968: Ecology of Waterfowl of Latvia. Ornithological Study 5. Academy
of Sciences of the Latvian S. S. R. Riga. 260 s. E
Mihelsons H. (ed.) 1981: X pribaltijskaja ornitologičeskija konferencija. Tom I. Academy of
Sciences of the Latvian S. S. R. Riga. 192 s. R
Mihelsons H. (ed.) 1981: X pribaltijskaja ornitologičeskija konferencija. Tom II. Academy of
Sciences of the Latvian S. S. R. Riga. 210 s. R
Mihelsons H. & Vilka I. 1975: Methods of investigation of celestial and non-celestial
orientation of birds. Zinātne, Riga. 48 s. E
Michálek J. 2006: Památné stromy Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.
48 s. CZ
Mikátová B. & Vlašín M. 2002: Ochrana obojživelníků. Metodika ČSOP č. 1, EkoCentrum,
Brno. 3rd ed. 140 s. CZ
Mikeš V. 2003: Potravní chování městských a mimoměstských poštolek obecných (Falco
tinnunculus). Bakalářská práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 32 s. CZ
Mikeš V. 2006: Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) na gradientu
urbanizace. Magisterská práce. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 35 s. CZ
Milota J. & Bartoš J. 2009: Průvodce po minerálních pramenech. III. Minerální prameny
Mariánskolázeňska. ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně. 64 s. CZ
Milvus Group - Bird and Nature Protection Association, 2005?: Biannual Report 2003-2004.
36 s. ROM
Mindell D. & Johnson J. A. 2006: IV North American Ornithological Conference. Abstracts.
Systematics, Genetic Diversity and Conservation of Raptors. Proceedings Wings Without
Borders, Veracruz, Mexico - October 3-7, 2006. 33 s. E + ESP
Mizera T. & Meyburg B.-U. 2005: Badania i problemy orlika gruboziobego Aquila clanga i
orlika krzykliwego Aquila pomarina. Biebrzanski Park Narodowy, Osowiec-PoznanBerlin. PL + E
Mlíkovský J. 2003: Ornitologické tabulky. Metodika ČSOP č. 27, ZO ČSOP Vlašim, Vlašim.
48 s. CZ
21
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Mlíkovský J. & Lemberk V. (eds.) 2006: Josef Musílek - český ornitolog a legionář na Sibiři.
Východočeské muzeum, Pardubice. 198 s. CZ
Mollet P. & Marti C. 2001: Auerhuhn und Waldbewirtschaftung. BUWAL Bern. Vollzug
Umwelt. 22 s. 2nd ed. D
Mugglin F. 1981: 100 Jahre Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern 1881-1981.
Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern, Luzern. 58 s. D
Musil P. (ed.) 1994: Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních ptáků.
Sborník abstraktů, IAE VŠZ, Kostelec nad Černými lesy, březen 1994. 36 s. CZ
Musil P., Cepák J., Hudec K. & Zárybnický J. 2001: The long-term trends in the breeding
waterfowl populations in the Czech Republic. OMPO & IAE, Paris & Praha. 120 s. E
Naef-Daenzer L. 1994: Meisen. Vogelwarte Sempach. 36 s. D
Naturschutzbund Deutschland Landesverband Sachsen, Ornithologischer Verein zu Leipzig &
Staatliches Umweltfachamt Leipzig, 1995: Brutvogelatlas der Stadt und des Landkreises
Leipzig. Umweltfachamt Leipzig. 137 s. D
Němec J. (ed.) 1998: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. EnviTypo, Praha. 130 s. CZ
Nerb W. & Stierstofer C. 2009: Regensburger Naturverführungen. LBV, Regensburg. 28 s. D
Neužilová Š. 2007: Mezidruhový hnízdní parazitismus u potápivých kachen - poláka velkého
(Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula). Diplomová práce. PřF UK,
Praha. 74 s. CZ
Nicolai B. 1994: Steinkauz Information. Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt.
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Magdeburg. 32 s. D
Nikl I. (ed.) 1995: Vlastivěda Klatovska - Příroda. Okresní muzeum, Klatovy. 96 s. CZ
Nilsson L. 1970: Non-breeding ecology of diving Ducks in southernmost Sweden.
Department of Animal Ecology, University of Lund. 170 s. E
Noga M. 2004: Kaňa popelavá ohrozený druh nížin. Ochrana dravcov na Slovensku,
Bratislava. 4 s. SK
Nöhring R. (ed.) 1980: Acta XVII Congressus Internationalis Ornithologici. Band I. Deutsche
Ornithologen-Gesellschaft, Berlin. s. 1 - 748. E + D
Nöhring R. (ed.) 1980: Acta XVII Congressus Internationalis Ornithologici. Band II.
Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Berlin. s. 757 - 1464. E + D
Noskov G. A.(ed.) 1977: Metodiki issledovanija produktivnosti i struktury vidov ptic v
predelach ich arealov. Časť pervaja. Mokslas, Vilnjus. 136 s. R
Nuhlíčková S., Maderič B. & Noga M. ?: Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Dolné
Povážie. RPS Slovakia, Bratislava. 16 s. SK
Nuhlíčková S., Maderič B., Chavko J. & Lengyel L. ?: Dravce a sovy Chráneného vtáčieho
územia Dunajské luhy. RPS Slovakia, Bratislava. 16 s. SK
Odbor životního prostředí a zemědělství, 200?: Řešení střetů vznikajících při ochraně ptáků v
lidských sídlech a údržbou těchto sídel. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Odbor
životního prostředí a zemědělství, Ostrava. 4 s. CZ
Ojaste I. 1999: Birds of Läänemaa. E
22
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Olivier G. - N. 2007: The Jack Snipe. OMPO, CICB, Paris. 208 s. E
OOS Košice - vidiek & OV SZOPK Košice - vidiek, 1986: Zborník referátov zo seminára
Bocian biely Ciconia alba II, Poproč 1985. Košice. 36 s. SK
Opitz H. 1998: Vogel des Jahres 1999. Die Goldammer. Naturschutzbund Deutschland,
Bonn. 20 s. D
Országhová Z., Hrvol J., Benická V. & Sobeková K. 2006: Hniezdna biológia lastovičky
domovej (Hirundo rustica). Univerzita Komenského, Bratislava. 126 s. SK
Otáhal I. a kol. 1997: Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních.
Metodika ČSOP č. 15, MŽP, ZO ČSOP Nový Jičín & Stanice pro záchranu živočichů
Bartošovice, Nový Jičín. 44 s. CZ
Otáhal I. & Plesník J. (eds.) 1998: Záchranné programy živočichů v České republice. ZO
ČSOP Nový Jičín - Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice na Moravě, Nový Jičín a
Kunín. 182 s. CZ
Otáhal I. a kol., ?: Sokol stěhovavý a raroh velký v České republice. AOPK ČR, Poradní sbor
pro záchranu sokola stěhovavého a raroha velkého v ČR, Muzeum Novojičínska, ČSOP
70/01 Fulnek, ČSOP 26/02 Plzeň. 24 s. CZ
Ottenberg S. (ed.) 2000: Birkhuhnschutz heute - Perspektiven für eine langfristige
Entwicklung dieser Vogelart in mitteleuropäischen Lebensräumen. Sächsische Akademie
für Natur und Umwelt, Dresden. 128 s. D
Papazoglou C. (ed.) 2009: BirdLife International European Programme 2009-2012. BirdLife
International, Brusel. 12 s. E
Parnell E., Lambertini M. & Langley N. 2004: Working together for birds and people.
Delivering solutions for our changing world. BirdLife International, Cambridge. 32 s. E
Pasinelli G., Weggler M. & Mulhauser B. 2008: Aktionsplan Mittelspecht Schweiz.
Artenförderung Vögel Schweiz. Umwelt Vollzug Nr. 0805. Bundesamt für Umwelt,
Schweizerische Vogelwarte, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz. Bern, Sempach
& Zürich. 67 s. D
Patermann I. 2003: Vliv krajinných, klimatických a antropogenních faktorů na intenzitu
průtahu dravců. Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 85
s. CZ
Pavelka J. 2006: Přírodní památka Vršky - Díly a další přírodní zajímavosti v okolí Vsetína.
ARION, Rožnov pod Radhoštěm. 8 s. CZ
Pavlovský J. 1966: Rybnikářství (Především v západních Čechách). Státní vědecká knihovna,
Plzeň. 34 s. CZ
Pecina P. 1983: Dravci a sovy. SSPPOP Středočeského kraje, KSSPPOP Ústí nad Labem &
ČSOP, Praha.40 s. CZ
Pecina P. 1989: Krmení ptactva. SSPPOP Středočeského kraje, Praha. 56 s. CZ
Pelantová J. & Hudec K. (eds.) 1984: Vodní ptactvo a jeho prostředí v ČSSR. Sborník
referátů. Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno. 272 s. CZ
Peš T. 2008: Botanický průvodce Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně.
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Plzeň. 78 s. CZ
Peterson R. T. ?: Bird Houses and Feeders. National Audubon Society, New York. 16 s. E
23
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Petržík V. 1967: Ptactvo okresu Domažlice, jeho pozorování a využití v učivu ZDŠ.
Diplomová práce, PedF Plzeň. 57 s. CZ
Pfister H. P. 1991: Unsere Vögel im Winter. Vogelwarte Sempach. 26 s. D
Pfister H. P. 1994: Ökologischer Ausgleich in der Kulturlandschaft. BUWAL, Bern &
Schweizerische Vogelwarte Sempach. 38 s. D
Pfister H. P. & Birrer S. 1991: Lebensraum für die Zukunft. Vogelwarte Sempach. 40 s. D
Pikula J. 1976: Metodika výzkumu hnízdní bionomie ptactva. Vlastivědný ústav v Přerově,
Moravské ornitologické sdružení, Praha. 258 s. CZ
Pirožnikov P. L. & Erman L. A. (eds.) 1985: Gidrobiologičeskoje issledovanija v SSSR.
Kratkij istoričeskij obzor. Nauka, Moskva. 128 s. R
Pivoňková L. 2007: Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského
kraje, Plzeň. 56 s. CZ
Pivoňková L. & Sýkora R. 2009: Maloplošná zvláště chráněná území Plzeňského kraje.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň. 60 s. CZ
Pohlová M. 2007: Frekvence krmení a mimopárová paternita u měststké populace rehka
zahradního (Phoenicurus phoenicurus). Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK,
Praha. 40 s. CZ
Pochová M. 1997: Ptačí fauna okolí Křivoklátu a její využití ve výchovně-vzdělávacím
procesu žáků základních škol. Diplomová práce. Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň. 57 +
IVii s. CZ
Pokorný J. & Smrtová E. 2004: Co jsou evropsky významné lokality? MŽP & AOPK, Praha.
4 s. CZ
Polak S. (ed.) 2000: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Important Bird
Areas (IBA) in Slovenia. DOPPS, Monografija DOPPS Št. 1, Ljubljana. 220 s. SLO
Polášek Z. 2007: Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Porter R. D. & White C. M. 1973: The Peregrine Falkon in Utah, emphasizing ecology and
competition with the Prairie Falkon. Brigham Young University Science Bulletin,
Biological Series, 18 (1). E
Portmann A. & Sutter E. (eds.) 1955: Acta XI Congressus Internationalis Ornithologici. Basel
29. V. - 5. VI. 1954. Birkhäuser Verlag, Basel & Stuttgart. 680 s. E + D
Procházka P. & Sedláček O. (eds.) 2006: 8th Workshop of the Southeast European Bird
Migration Network (SEEN). Praha, Czech Republic, 2-5 February 2006. Programme and
Abstract Book. ÚBO ČSAV, Brno. 56 s. CZ
Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein e. V. 2010: Grossvogelschutz im Wald.
Jahresbericht 2010. Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein e. V., Kiel. 28 s. D
Pykal J. 2007: Českobudějovické rybníky. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Pykal J., Janda J. & Bürger P. 1990: Atlas hnízdního rozšíření ptáků jižních Čech 1985 1989. Příloha Zpravodaje CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, Třeboň. S. 2-52.
CZ
Raven M. J. & Noble D. G. 2006: The Breeding Bird Survey 2005. BTO Research Report
439. BTO, Point Nature Conservation Comitee & RSPB. Thetford. 16 s. E
24
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Referát ŽP OÚ Chrudim, 1992: Příroda Chrudimska. OÚ, Chrudim. 20 s. CZ
Rehsteiner U. P. 2001: Breeding ecology of the Woodchat Shrike Lanius senator in one of its
strongholds, south-western Spain. Inauguraldissertation, Universität Basel.
Schweizerische Vogelwarte. 142 s. E
Rešl D. 2007: Pomozme chránit hnízdiště lučních bahňáků. MŽP, Praha. 2 s. CZ
Richter K. 1936: 21. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station „Lotos“ in
Böhm.-Leipa (vormals Liboch a. d. Elbe) für die Jahre 1934 und 1935. Lotos, Prag, Band
84. 16 s. D
Richter K. 1937: XXII. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station „LOTOS“ in
Leipa (vormals Liboch a. Elbe) für das Jahr 1936. Lotos, Prag, Band 85. 16 s. D
Richter K. 1938: 23. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station „LOTOS“ in
Böhm.-Leipa für das Jahr 1937. Lotos, Prag, Band 86. 22 s. D
Richter K. 1939: 24. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station „LOTOS“ in
Leipa a. d. P. ‹Sudetengau, Deutschland› für das Jahr 1938. Ornithologische Station
„LOTOS“ in Leipa a. d. P. Sudetengau, Prag. 20 s. D
Ridzoň J. 2005: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Slovensku (2003/2004). Spoločnosť
pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bratislava. 20 s. SK
Ridzoň J. & Vermouzek Z. 2008: Sčítaní běžných druhů ptáků - nezbytná součást ochrany
přírody v ČR a SR. Sčítanie bežných druhov vtákov - nevyhnutná súčasť ochrany prírody
v ČR a SR. SOS/BirdLife Slovensko & ČSO, Bratislava & Praha. 12 s. CZ + SK
Riegert J. 2001: Potravní ekologie a reprodukční úspěšnost poštolky obecné (Falco
tinnunculus) v Českých Budějovicích. Magisterská diplomová práce. Biologická fakulta
JČU, České Budějovice. 72 s. CZ
Riegert J. 2005: Ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí. PhD.
Thesis. Biologická fakulta JČU, České Budějovice. 81 s. CZ
Roček Z. 1973: Obratlovci severovýchodních Čech. Soupis literatury do roku 1970. Státní
vědecká knihovna v Hradci Králové & Krajské muzeum v Hradci Králové. 212 s. CZ
Rodziewicz M. ?: Orlik krzykliwy. Komitet ochrony orłów, Olsztyn. 12 s. PL
Rochlitzer R. und Mitarbeiter, 1993: Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Naumann Museum,
Köthen. 220 s. D
Rose P. M. (ed.) 1992: Western Palearctic Waterfowl Census 1992. Mid-winter Waterfowl
Counts, January 1992. IWRB, Slimbridge. 108 s. E
Rose P. M. & Taylor V. (ed.) 1993: Western Palearctic and South West Asia Waterfowl
Census 1993. Mid-winter Waterfowl Counts, January 1993. IWRB, Slimbridge. 216 s. E
RSPB 1992: RSPB Member´s Handbook. RSPB, Sandy, Bedfordshire. 16 s. E
RSPB 2000: Rozšíření EU - požehnání nebo prokletí? ČSO, Praha. 4 s. CZ
RSPB & BirdLife International 2010: Evropská biodiverzita v roce 2010: úpadek nebo obrat k
lepšímu? RSPB & BirdLife International, Bedfordshire & Brussels. 22 s. CZ
RSPB ?: Cesta k ničeniu? Zničí rozvoj dopravy v kandidátských krajinách EÚ každé piate
Významné vtáčí územie? RSPB. 6 s. SK
25
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Rudin M. 1989: Der Bruterfolg des Neuntöters (Lanius collurio) in der Nordwestschweiz
(Untersuchungsjahr 1987). Diplomarbeit, Zoologisches Institut der Universität Basel,
Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 58 s. D
Rudoplh B. U., Lang C. &Bleckmann F. 2008: Fledermausquartiere an Gebäuden Erkennen,
erhalten, gestalten. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg. 36 s. D
Runde O. J. & Barrett R. T. (eds.) 1981: Proceedings of the Second Nordic Congress of
Ornithology, 1979. Norsk Ornitologisk Forening, Stavanger. 144 s. E
Rybanič R., Šutiaková T. & Benko Š. (eds.) 2004: Významné vtáčie územia na Slovensku.
Územia významné z pohledu Európskej únie. Spoločnost pre ochranu vtáctva, Bratislava.
220 s. SK
Rychlíková H., Formánek J. & Škopek J. 2001: Pták roku 2001 - Kavka obecná. ČSO, Praha.
16 s. CZ
Řehounková K., Řehounek J., Bernard M. & Heneberg P. 2006: Pískovny v krajině. Calla,
České Budějovice. 8 s. CZ
Řehounková K., Řehounek J., Grulich V. & Vydrová A. 2007: Lesy Boletic. Calla, České
Budějovice. 8 s. CZ
Řehounková K. & Zámečník V. 2006: Bezlesí Boletic. Sdružení Calla + Česká společnost
ornitologická, Praha. 8 s. CZ
Řepa P. 1978: Zvířena tachovského okresu. Sborníky metodických materiálů pro výchovnou
a vzdělávací akci „Mládež a kultura“. Řada přírodních věd. Sv. 1. Okresní muzeum,
Tachov. 59 s.
Řepa P. 1978: Obratlovci SPR Diana a Přimda na okrese Tachov. Výzkumný úkol rezortního
plánu výzkumu MK ČR R-21/73 B. Okresní muzeum Tachov. 138 s. CZ
Řepa P. & Komosný J. 1982: Rozbor synuzií obratlovců státní přírodní rezervace Podkovák.
Závěrečná tematická práce výzkumného úkolu NM - R 2 - 1/4a. Okresní muzeum, Tachov.
71 s. CZ
Řepa P. & Komosný J. 1982: Rozbor synuzií obratlovců státní přírodní rezervace Farské
bažiny. Závěrečná tematická práce výzkumného úkolu NM - R 2- 1/4b. Okresní muzeum,
Tachov. 140 s. CZ
Řepa P. & Komosný J. 1985: Změny ve společenstvu vodního ptactva na rybniční oblasti
Tachovské brázdy způsobené intenzifikací zemědělské a rybnikářské výroby. Závěrečná
tematická práce výzkumného úkolu NM - R 2. Okresní muzeum, Tachov. 151 s. CZ
Řepa P. & Komosný J. 1985: Změny ve společenstvu vodního ptactva na rybniční oblasti
Tachovské brázdy způsobené intenzifikací zemědělské a rybnikářské výroby. Tabelární a
obrazová příloha. Závěrečná tematická práce výzkumného úkolu NM - R 2- 1. Okresní
muzeum, Tachov. 64 s. CZ
Řezníček T. (ed.) 1987: Skládkování tuhých odpadů. Metodická příručka ČSOP č. 11. ÚV
ČSOP, Praha. 56 s. CZ
Sadoul N. 1996: Dynamique spatiale et temporelle des colonies de charadriiformes dans les
salins de Camargue: implications pour la conservation. These, doctorat. Arles. E + F
Sárossy M. (ed.) 1999: Plamienka driemavá (Tyto alba). Prehľad údajov o výskyte plamienky
na Slovensku zaznamenaných do roku 2000. Pracovná skupina Plamienka, ZO
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Zvolen. 36 s. SK
26
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Sárossy M. (ed.) 1999: Plamienka driemavá na Slovensku. Stav poznatkov o rozšírení,
početnosti a ochrane do roku 2000. Pracovná skupina Plamienka, ZO Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny, Zvolen. 20 s. SK
Sartor J. 1998: Herbstlicher Vogelzug auf der Lipper Höhe. Beiträge zur Tier- und
Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein, Band 5, Siegen. 234 s. D
Sachslehner L. (ed.) 2008: Der Raubwürger in Österreich. The Great Grey Shrike in Austria.
Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg, Stockerau. 304 s. D
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2006:
Europäische
Vogelschutzgebiete in Sachsen. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, Dresden. 24 s. D
Sedláček K. & Pecina P. 1978: Dravci 1977. 1. díl. Sborník referátů z celostátní porady.
Davle u Prahy, 6. - 9. září 1977. SSPPOP Středočeský kraj, SÚPPOP a ÚV ČMS, Praha.
s. 1-106. CZ
Sedláček K. & Pecina P. 1978: Dravci 1977. 2. díl. Sborník referátů z celostátní porady.
Davle u Prahy, 6. - 9. září 1977. SSPPOP Středočeský kraj, SÚPPOP a ÚV ČMS, Praha.
s. 107-214. CZ
Sedláček O. 2007: Nové interakce v novém prostředí: koexistence blízce příbuzných druhů
pěvců v lidských sídlech. Autoreferát doktorské dizertační práce. Univerzita Karlova v
Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha. 16 s. CZ
Schäffer N., Mammen U. & Schäffer A. 1999: Der Wachtelkönig. Biologie, Gefährdung,
Schutz. LBV, Hilpolstein. 20 s. D
Schmid H. 1985: Die ersten 10 000. Eine Bilanz der Zugbeobachtungen von Greifvögeln
(Falconiformes) auf der Wasserscheide / Gurnigel. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
Gurnigel (AGU). 54 s. D
Schmid H. 1995: Segler und Schwalben. Vogelwarte Sempach. 38 s. D
Schmid H. 1998: Greifvögel und Eulen. Vogelwarte Sempach. 42 s. 2nd ed. D
Schmid H., Leuenberger M., Schifferli L. & Birrer S. 1992: Limikolenrastplätze in der
Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 160 s. D
Schmid H., Waldburger P. & Heynen D. 2008: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht.
Vogelwarte Sempach. 50 s. D
Schneider A. 2006: LBV-Projekt-Report Weissstorchschutz (Stand April 2006). Rundbrief für
Horstbetreuer/innen und Weiβtorch - Interessenten. LBV, Hilpolstein. 16 s. D
Schröpfer L. 1981: Kvalitativní výzkum avifauny Holýšovska. Ročníková práce z biologie,
Gymnázium J. Š. Baara Domažlice. 69 s. CZ
Schröpfer L. 2003: Výskyt a početnost kormorána velkého a dalších vodních ptáků
chráněných zákonem č. 114/92 Sb. na rybnících na území Plzeňského kraje v roce 2003.
Závěrečná zpráva projektu pro Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 110 s. CZ
Schröpfer L. 2007: Pták roku 2007. Slavík obecný. ČSO, Praha. 20 s. CZ
Schröpfer L. 2007: Hnízdní rozšíření potápky roháče a volavky popelavé v Plzeňském kraji.
Závěrečná zpráva projektu pro Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 22 s. CZ
Schröpfer L. 2008: Pták roku 2008. Racek chechtavý. ČSO, Praha. 20 s. CZ
27
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Schröpfer L. & Vacík R. 2001: Zpráva Západočeské podskupiny Skupiny pro ochranu a
výzkum dravců a sov ČSO za rok 2000. Západočeská pobočka ČSO při Západočeském
muzeu v Plzni, Plzeň. 24 s. CZ
Schröpfer L. & Vacík R. 2002: Zpráva Západočeské podskupiny Skupiny pro ochranu a
výzkum dravců a sov ČSO za rok 2001. Západočeská pobočka ČSO při Západočeském
muzeu v Plzni, Plzeň. 32 s. CZ
Schulz H. ?: Der Weiβstorch - geliebt und bedroht. Naturschutzbund Deutschland. 36 s. D
Schulze-Hagen K. & Franz D. 1988: Vogel des Jahres 1989. Teichrohrsänger.
Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz & LBV Bayern, Bonn & Hilpolstein.
16 s. D
Schwerdtfeger O., Illner H., Radler K. & Schwerdtfeger J. (eds.) 2000: Ökologie und Schutz
europäischer Waldeulen 12. - 15. Oktober 2000. Internationales Symposium Harz 2000.
AG Eulen, Osterode. 92 s. D
Schwerdtfeger O. & Schwerdtfeger J. (eds.) 2003: Ökologie und Schutz europäischer Eulen
23. - 26. Oktober 2003. Internationales Symposium Dornbirn 2003. AG Eulen, Osterode.
88 s. D
Sibley C. G. (ed.) 1963: Proceedings XIII Ornithological Congress Ithaca 17-24 June 1962.
Volume I. s. 1-610. E + D
Sibley C. G. (ed.) 1963: Proceedings XIII Ornithological Congress Ithaca 17-24 June 1962.
Volume II. s. 611-1246. E + D
Signorell N. 2001: Wachstum und Entwicklung von Rauchschwalbennestlingen (Hirundo
rustica) in Abhängigkeit von verschiedenen Einflussgrössen. Diplomarbeit, Zoologisches
Institut der Universität Basel, Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 61 s. D
Sitko J. 1981: Seznam dermoplastickcý preparátů, kožek a prsních kostí ze sbírek Moravské
ornitologické stanice. Knihovna MOS sv. 5. Okresní vlastivědné muzeum J. A.
Komenského, Přerov. 32 s. CZ
Sitko J. & Trpák P. (eds.) 1987: Dravci 1985. Sborník z ornitologické konference Přerov 14. 16. 11. 1985. SÚPPOP, Praha. 254 s. CZ
Sitko J. & Trpák P. (eds.) 1988: Sovy 1986. Sborník z ornitologické konference Přerov 14. 15. 11. 1986. SÚPPOP, Praha. 168 s. CZ
Sitko J. & Trpák P. (eds.) 1988: Vodní ptáci 1987. Sborník z ornitologické konference Přerov
6. - 7. 11. 1987. SÚPPOP, Praha. 156 s. CZ
Sitko J. & Trpák P. (eds.) 1990: Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference. Okresní
vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, Praha. 176 s. CZ
Sitko J. & Trpák P. (eds.) 1990: Sborník z ornitologické konference Přerov 1989. SÚPPOP,
Praha. 72 s. CZ
Skadhauge E. 1981: Osmoregulation in Birds. Zoophysiology Vol. 12. Springer Verlag,
Berlin, Heidelberg, New York. 206 s. E
Skála P. (ed.) 1996: Čechy nad zlato. Metodika ČSOP č. 12. ZO ČSOP Louňovice pod
Blaníkem. 64 s. CZ
Skljarenko S. L., Welsh D. R. & Brombacher M. 2008: Ključevije ornitologičeskije territorii
Kazachstana. BirdLifeInternational, Associacija sochraněnija bioraznoobrazija
Kazachstana. Almaty.320 s. R
28
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické, 1996:
Dravci a sovy 1996. Mikulov, 27. - 29. 9. 1996. Sborník abstraktů. Mikulov. 14 s. CZ
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické, 1998:
Dravci a sovy 1998. Mikulov, 18. - 20. 9. 1998. Sborník abstraktů. Mikulov. 14 s. CZ
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické, 2000:
Dravci a sovy 2000. Mikulov, 24. - 26. 11. 2000. Sborník abstraktů. Mikulov. 24 s. CZ
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické, 2002:
Dravci a sovy 2002. Mikulov, 20. - 22. 10. 2002. Sborník abstraktů. Mikulov. 40 s. CZ
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické, 2004:
Dravci a sovy 2004. Mikulov, 24. - 26. 9. 2004. Sborník abstraktů. Mikulov. 40 s. CZ
Slabeyová K., Ridzoň J., Darolová A., Karaska D. & Topercer J. 2008: Správa zo sčítania
vodného vtáctva na Slovensku 2004/05. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 84 s. SK
Slabeyová K., Ridzoň J., Topercer J., Darolová A.& Karaska D. 2009: Správa zo sčítania
vodného vtáctva na Slovensku 2005/06. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 154 s. SK
Slud P. 1976: Geographic and Climatic Relationships of Avifaunas with Special Reference to
Comparative Distribution in the Neotropics. Smithsonian Contribution to Zoology 212. E
Smart M. 1979: Proceedings. First Technical Meeting on Western Palearctic Migratory Bird
Management. IWRB Slimbridge. 228 s. E + F
Snížek J. 1998: Základy chovu pštrosů. Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství
ČR v Praze, Praha. 32 s. CZ
Snow D. W. (ed.) 1967: Proceedings of the XIV International Ornithological Congress.
Oxford 24-30 July 1966. Blackwell Scientific Publications. Oxford & Edinburgh. 406 s.
E
Sofron J. & Nesvadbová J. (eds.) 1997: Flóra a vegetace města Plzně. Západočeské muzeum,
Plzeň. 200 s. CZ
Sokolovskaja B. C. & Pikálek P. 1979: Genetika v příkladech. SPN, Praha. 116 s. 3th ed. CZ
SOS/BirdLife Slovensko ?: Sprievodca Chránenými vtáčími územiami na Slovensku.
Banskobystrický kraj. 8 s. SK
SOS/BirdLife Slovensko ?: Sprievodca Chránenými vtáčími územiami na Slovensku.
Nitranský kraj. 8 s. SK
SOS/BirdLife Slovensko ?: Sprievodca Chránenými vtáčími územiami na Slovensku.
Prešovský kraj. 8 s. SK
SOS/BirdLife Slovensko ?: Sprievodca Chránenými vtáčími územiami na Slovensku.
Trenčianský kraj. 8 s. SK
SOS/BirdLife Slovensko ?: Sprievodca Chránenými vtáčími územiami na Slovensku.
Trnavský kraj. 8 s. SK
Spagnesi M. & Serra L. (eds.) 2005: Uccelli d’Italia. Quaderni di Conservatione della
Natura, numero 22. 164 s. IT
Spaar R. 1996: Flight behaviour of migrating
Inauguraldissertation, Sempach. 148 s. D + E
29
2
raptors
in
southern
Israel.
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Speek G., Clark J. A., Rohde Z., Wasenaar R. D. & Van Noordwijk A. J. 2006: The Euring
exchange-code 2000. Heteren. 138 s. E
Spejchal V. 2007: Dotkni se sokolnictví. Myslivost, Praha. 48 s. CZ
Stalmach J. 1973: Dravci našeho kraje. KSSPPOP, Ostrava. 41 s. 2nd ed. CZ
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2007: Natura 2000 Sachsen und das
europaweite Schutzgebietsnetz. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft. 82 s. D
Stejskal V. & Vermouzek Z. 2004: Ptáci & Zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitologa.
ČSO, Praha. 76 s. CZ
Stockmann V. 2009: Kto je kto v ochrane prírody Slovenska. Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš. 240 s. SK
Stoll N. R. (ed.) 1962: Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury přijatá XV.
mezinárodním zoologickým kongresem v Londýně v červenci 1958. Překlad z angličtiny
a francouzštiny. Národní muzeum, entomologické oddělení, Praha. 86 s. CZ
Storch I. 1995: Auerhuhn-Schutz: Aber wie? Ein Leitfaden. Wildbiologische Gesellschaft
München, Ettal. 24 s. 2nd ed. D
Strachoňová Z. 2007: Vliv predace na hnízdní úspěšnost vybraných druhů otevřeně hnízdících
pěvců v urbánním prostředí. Diplomová práce, Univerzita Palackého, přírodovědecká
fakulta, katedra zoologie a ornitologická laboratoř, Olomouc. 44 s. CZ
Stubbe M. & Stubbe A. (eds.) 1994: Säugertierarten und deren feldökologische Erforschung
im östlichen Deutschland. Tiere im Konflikt 3, Martin-Luther Universität HalleWittenberg. 52 s. D
Sudfeldt C., Dröschmeister R., Grüneberg C., Mitschke A., Schöpf H. & Wahl J. (eds.) 2007:
Vögel in Deutschland 2007. DDA, BfN & Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten, Münster. 40 s. D
Sudfeldt C., Dröschmeister R., Grüneberg C., Jahne S., Mitschke A. & Wahl J. (eds.) 2008:
Vögel in Deutschland 2008. DDA, BfN & Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten, Münster. 46 s. D
Sudfeldt C., Dröschmeister R., Flade M., Grüneberg C., Mitschke A., Schwarz J. & Wahl J.
(eds.) 2009: Vögel in Deutschland 2009. DDA, BfN & Länderarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten, Münster. 68 s. D
Suter C. 2001: Habitatwahl und Brutergfolg der Grauammer Miliaria calandra im Grossen
Moos (BE/FR). Diplomarbeit, Zoologisches Insitut der Universität Basel, Schweizerische
Vogelwarte, Sempach. 39 s. D
Svejkovský K. 1967: Ptactvo rokycanského okresu, jeho pozorování a využití poznatků ve
výuce zoologie na základní devítileté škole. Studijní závěrečná práce, PedF Plzeň. 58 s.
CZ
SVS - BirdLife Switzerland 2002: BirdLife European Address Booklet 2002. BirdLife
International. 36 s. E
Swenson J. E. 1991: Social organisation of Hazel Grouse and ecological factors influence it.
Doctor of Philosophy Thesis. University of Alberta. 186 s. E
30
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Šálek M. 2004: Ekologie sýčka obecného (Athene noctua) v zemědělské krajině. Diplomová
práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zemědělská fakulta, katedra
ekologie. 92 s. CZ
Šálek M., Šťastný K. & Zeman J. 1998: Pták roku 1998 - Koroptev polní. ČSO, Praha. 16 s.
CZ
Šebestián J. & Brinke T. 2009: Českobudějovické rybníky. Významné ptačí území roku 2009.
Navržená ptačí oblast soustavy Natura 2000. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Šeffer J., Viceníková A., Stanová V., Kürthy A., Kadlečík J., Slobodník V. & Holotová E.
1996: Mokrade pre život. Daphne, Bratislava. 32 s. SK
Ševčík J. & Vermouzek Z. 2006: Pták roku 2006 - Orel mořský. ČSO, Praha. 20 s. CZ
Šimeček K. & Brinke T. 2007: Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví. Významné ptačí
území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura 2000. Česká společnost ornitologická,
Praha. 16 s. CZ
Šimeček K. & Hora J. 2003: Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Škopek J. & Cepák J. 2005: Pokyny pro činnost spolupracovníků Kroužkovací stanice
Národního muzea Praha. Národní muzeum, Praha. 50 s. CZ
Škoudlínová A. (ed.) 2000: Přírodní park Jesenicko. Rabasova galerie, Rakovník. 40 s. CZ
Šťastný K. 1985: Ptáci a savci rybničních hrází Třeboňska (využití z hlediska ekologie).
Jihočeské muzeum, České Budějovice. 64 s. CZ
Šťastný K. & Bejček V. (eds.) 1989: Abstracts. XI International conference on bird census
and atlas work. Praha. 92 s. CZ
Štollmann A. (ed.) 1989: Ciconia´88. Zborník referátov z odborného seminára konaného 28. 29. júna 1988 v Komárne. KÚŠPSOP, Bratislava. 78 s. SK
Šubová D. (ed.) 2006: Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a
pracovníkov múzeí v prírode. Zborník referátov 23. - 25. 5. 2006, Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš. 132 s. SK
Šubová D. (ed.) 2008: Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a
pracovníkov múzeí v prírode. Odpady jako rizikový faktor životného prostredia. Zborník
referátov 20. - 21. 5. 2008, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský
Mikuláš. 52 s. SK
Šubová D. (ed.) 2009: Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a
pracovníkov múzeí v prírode. VII. Ročník. Natura 2000 v celoživotnom vzdelavaní.
Zborník referátov. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský
Mikuláš. 56 s. SK
Švantnerová J. 2008: Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v hospodářských
lesích na území Plzeňska. Diplomová práce, ČZU Praha, fakulta ŽP, katedra ekologie a
životního prostředí. 82 s. CZ
Tanner K. M. 1993: Die Bestandsentwicklung der Vogelfauna in den Kantonen Baselland und
Basel-Stadt zwischen 1750 und 1990. Inauguraldissertation, PhilosophischNaturwissenschaftliche Fakultät, Universität Basel. Liestal. 304 s. D
Tejrovský V. 2007: Ptačí oblast Východní Krušné hory. ČSO, Praha. 4 s. CZ
31
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Thurston P. 1983: Bauen für Segler. Leitfaden für Architekten, Handwerker, Hauseigentümer,
Bauherren und Natur- und Vogelschützer. Gartenbauamt der Stadt Zürich. 20 s. D
Tichý H. & Houda J. 1988: Připravovaná státní přírodní rezervace Lenešický rybník.
Almanach č. 12, Okresní knihovna v Lounech, Louny. 30 s. CZ
Tószögyová A. 2008: Historické a klimatické determinanty druhového bohatstva živočíchov
vo veľkých merítkach. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakuta UK, Praha. 55 s. SK
Trávníček J., Vobruba M., Šír J. & Peš T. 2007: Plzeňská Zoo, docela jiný svět. Průvodce
zoologickou a botanickou zahradou. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Plzeň.
114 s. CZ
Tremlová M. & Hubený P. 2000: Chráněná území okresu Klatovy. Okresní muzeum, Klatovy.
42 s. CZ
Tykač J. 1934: Obratlovci západních Čech. I. žijící. Sborník městského historického muzea v
Plzni, Plzeň. 48 s. CZ
TYTO ?: Moták lužní (Circus pygargus) příčiny ohrožení a možnosti ochrany. 4 s. CZ
Underhill L. G., Tree A. J., Oschadleus H. D. & Parker V. 1999: Review of ring recoveries of
waterbirds in southern Africa. Avian Demography Unit, University of Cape Town. 120 s.
E
UNEP/AEWA Secretariat ?: The African-Eurasian Migratory (Waterbird) Agreement. UNEP/
AEWA Secretariat, Bonn. 12 s. E
Urbánek L. 2007: Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. ČSO, Praha. 4 s. CZ
U. S. Departement of Agriculture Statistical Reporting Service Crop Reporting Board, 1961:
Chickens and Eggs. Monthly egg production, layers on farms, pullets not of flying age,
and rate of lay by States and Geographic Regions. Revised Estimates 1955-59. Statistical
Bulletin No. 283, Washington. 40 s. E
U. S. Forest Service and Alaska Dept. Of Fish & Game ?: Birds of Southeast Alaska. A
Checklist. U. S. Forest Service and Alaska Dept. Of Fish & Game. 16 s. E
Vacík R. 1989: Rozšíření a hnízdní biologie sýce rousného (Aegolius funereus) v ČSR.
Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 142 s. CZ
Valijus M. (ed.) 1976: Ekologija ptic Litovskoj SSR. 1. Materialy ornitologičeskich
issledovanij v Litve. Institut zoloogii i parazitologiji Akademii Nauk Litovskoj SSR,
Vilnjus. 180 s. R
Valijus M. (ed.) 1981: Ekologija ptic Litovskoj SSR. 2. Birds of the Agrolandscape. Institut
zoloogii i parazitologiji Akademii Nauk Litovskoj SSR, Vilnjus. 206 s. R
Valijus M. (ed.) 1986: Ekologija ptic Litovskoj SSR. 3. Antropogenous Effect on Avifauna
and Protection of it. Institut zoloogii i parazitologiji Akademii Nauk Litovskoj SSR,
Vilnjus. 250 s. R
Valijus M. (ed.) 1987: Ekologija ptic Litovskoj SSR. 4. Avifauna of Reservation Žuvintas and
neighbouring Reserve. Institut zoloogii i parazitologiji Akademii Nauk Litovskoj SSR,
Vilnjus. 180 s. R
van Ballen J. H. 1967: The signifikance of variation in body weight and wing length in the
Great Tit, Parus major. Ardea, 55 (1/2), Leiden. 59 s. E
Vašák P. & Rajchard J. 2004: Pták roku 2004 - Rorýs obecný. ČSO, Praha. 16 s. CZ
32
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Večlová B. 2008: Variabilita v barvě ptačích vajec. Bakalářská práce. Přírodovědecká
fakulta UK, Praha. 41 s. CZ
Vermouzek Z. & Velkoborský P. 2010: Ptáci 2010. Katalog výstavy. Muzeum Komenského,
Přerov. 56 s. CZ
Veselovská V., Šura J., Lemberk J., Dolanský J. & Šafářová L. 2007: Příroda východního
Polabí. Průvodce stálou expozicí Východočeského muzea v Pardubicích. Východočeské
muzeum, Pardubice. 56 s. CZ
Veselovský Z. 1971: Zoo Praha. Umíte se dívat na zvířata. Zoo Praha, Praha. 156 s. CZ
Veselý J. (ed.) 1954: Ochrana československé přírody a krajiny. Díl I. (Část všeobecná).
Nakl. ČSAV, Praha. 356 s. CZ
Víceníková A., Stanová V., Kürthy A., Kürthyová M., Šeffer J. & Hajnalová M. 1997:
Prosieckou a Kvačianskou dolinou. Nadácia DAPHNE, Bratislava. 50 s. SK
Viktora L. 2006: Ptačí domovy. Ochrana fauny, Votice. 8 s. CZ
Viktora L., Nová P. & Bartonička T. 2008: Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích
budov. ČSO, AOPK, ČESON, Praha. 24 s. CZ
Vileta J. 1982: Příspěvek k hnízdnímu výskytu ptáků na Plzeňsku. Plzeň. 15 s. CZ
Vít R., Chvapil S. & Pecina P. ?: Přehled soustavy a české názvy ptáků. Astrildovití pěvci,
papoušci, vrubozobí. ČSCHDZ, Brno. 124 s. CZ
Vítek J. a kol. 2008: Přírodní parky Pardubického kraje. Pardubický kraj, Pardubice. 60 s.
CZ
Vítek J., Faltysová H., Lemberk V., Nožířová R., Pecháček J., Mocek B., Zámečník J. &
Mikát M. 2009: Kralický Sněžník nejvyšší pohoří Pardubického kraje. Pardubický kraj,
Pardubice. 52 s. CZ
Vlašín M. & Málková I. 2004: Ochrana netopýrů. Metodika ČSOP č. 30, ZO ČSOP Veronica
Brno, Brno. 80 s. CZ
Vlašín M. & Mikátová B. 2007: Metodika sledování plazů v České republice. Metodika
ČSOP č. 35, ZO ČSOP Veronica Brno, Brno. 40 s. CZ
Vlček J. 2008: Zvláště chráněné druhy ptáků Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor životního prostředí, Plzeň. 59 s. CZ
Vlček J., Červený J. & Boušová M. 2010: Zvláště chráněné druhy savců Plzeňského kraje.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň. 42 s. CZ
Vodička J. 1997: Železné hory očima geologa. Sborník č. 5, Invence, Litomyšl. 68 s. CZ
Vokurková J. 2008: Vliv mezidruhové hybridizace na hlasové projevy ptáků. Bakalářská
práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 22 s. CZ
Voldřichová V. (ed.) 2004: I. ročník projektu Sovy do škol. Ornita, Praha. 72 s. CZ
Voldřichová V. (ed.) 2005: II. ročník projektu Sovy do škol. Ornita, Praha. 144 s. CZ
Volf O., Tejrovský V. & Brinke T. 2008: Východní Krušné hory. Významné ptačí území roku
2008 - Ptačí oblast soustavy Natura 2008. ČSO, Praha. 16 s.
von Siemens M., Hanfland S., Binder W., Herrmann M. & Rehklau W. 2006: Mrtvé dřevo
přináší život do řek a potoků. Bavorský zemský úřad pro životní prostředí, úřad v
33
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
působnosti Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu
spotřebitelů, Bavorský zemský rybářský svaz & AOPK Praha (překlad). 48 s. CZ
Voous K. H. (ed.) 1972: Proceedings of the XVth International Ornithological Congress. The
Hague, The Netherlands. 30 August - 5 September 1970. E. J. Brill, Leiden. 746 s. E
Voříšek P. 1991: Hnízdní biologie a zimování káně lesní (Buteo buteo L.). Diplomová práce.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha. CZ
Voříšek P. ?: Ptačí budky. ČSO, Praha. 8 s. CZ
Voříšek P. & Gregory R. 2006: The state of Europe´s common birds 2005. PECBM, Praha.
20 s. E
Voříšek P., Klvaňová A., Gregory R. … 2007: The state of Europe´s common birds 2007.
ČSO & RSPB, Praha. 24 s. E
Voříšek P., Klvaňová A., Wotton S. & Gregory R. D. 2008: A Best Practice Guide for Wild
Bird Monitoring Scheme. EBCC, ČSO, BirdLife International,
RSPB & CBS
Netherlands, Praha. 150 s. E
Voskár J. & Renčík M. (eds.) 1986: IX. východoslovenský tábor ochrancov prírody Borša 1985. Prehlad odborných výsledkov. Odbor kultúry ONV & Okresný výbor SZOPK,
Trebišov. 168 s. SK
Votýpka J., Varga V. & Varga M. 2003: Parazitismus. Biologická olympiáda 2003/2004.
Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Praha. 120 s. CZ
Vránová S. (ed.) 2010: Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V. Dlouhý 2010. Sborn.
Abstraktů z celostátní ornitol. konf. k 35. výročí založení Východočes. Pob. České společ.
ornitologické 22. - 24. 10. 2010. VČP ČSO, Pardubice. 60 s. CZ
Výrut J. 1971: Pěvci okolí Soběkur a blízkého okolí. Diplomová práce, PedF Plzeň. 72 s. CZ
Waclawek K. ?: Orzeł przedni. Komitet ochrony orłów, Olsztyn. 12 s. PL
Waldkleineulen - Gruppe Nordbayern 1992: Tagungsbericht Linden. 76 s. D
Wasserwirstchaftsamt Hof, Okresní úřad Cheb referát životního prostředí, Staatliches
Umweltfachamt Plauen, MŽP ČR odbor ochrany vod, 1996: Perlorodka v oblasti trojmezí
„Čechy – Bavorsko – Sasko“. Die Perlmuschel im Dreiländereck „Böhmen – Bayern –
Sachsen“. MŽP ČR, Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und
Umweltfragen, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung,
Povodí Ohře. Praha, München, Dresden, Chomutov. 68 s. CZ + D
Waters R. J., Cranswick P. A., Evans J. & Pollitt M. S. 1996: The Wetland Bird Survey
1994-95: Wildfowl and Wader Counts. BTO, WWT, RSPB & JNCC, Slimbridge. 56 s. E
Wieding O. (ed.) 2004: LBV-Artenhilfsprogramm Weiβstorch. Seminar 08. 05. 2004.
Zusammenfassung. LBV, Hilpolstein. 52 s. D
Wiprächtiger E., Häfliger G. & Kestenholz M. 2007: Numbers of birds ringed and recovered
by the Sempach ringing centre in 2006. Vogelwarte Sempach. 8 s. E
Záhoř O. 1993: Mortalita a tah české populace kosa černého (Turdus merula). Diplomová
práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 134 s. CZ
Zámečník V. 2005: Pták roku 2005 - Skřivan polní. ČSO, Praha. 16 s. CZ
Zámečník V. 2006: Ptactvo a rozptýlená zeleň. ČSO, Praha. CZ
34
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Zasadil P. 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodika
ČSOP č. 20, ČSOP, Praha. 136 s. CZ
Zasadil P. 2007: Ptačí oblast Novohradské hory. ČSO, Praha. 4 s. CZ
Závalský O. 2004: Naši dravci a jejich praktická ochrana. Metodika ČSOP č. 29, ZO ČSOP
Nový Jičín, Nový Jičín. 80 s. CZ
Zbytovský P. ?: Příroda Táborska. ČTK-Pressfoto, Praha. 28 s. CZ
Zdobnitzky F. 1906: Die Vogelwelt von Unter-Wisternitz und Umgebung. Mitteilungen der
Kommission zur naturwissenschaftlichen Durchforschung Mährens. Zoologische
Abteilung, Nr. 5, Brno. s. 87-119. D
Zdobnitzky F. 1907: Das Winterleben unserer Corviden (insbesondere von Corvus frugilegus
L.) in der weiteren Umgebung Brünns. Mitteilungen der Kommission zur
naturwissenschaftlichen Durchforschung Mährens. Zoologische Abteilung, Nr. 9, Brno. s.
98-124. D
Zdobnitzky F. 1907: Ergebnisse von Früjahrsbeobachtungen aus der Umgebung von Muschau
(1907). Mitteilungen der Kommission zur naturwissenschaftlichen Durchforschung
Mährens. Zoologische Abteilung, Nr. 11, Brno. 38 s. D
Zdobnitzky F. 1908: Beitrag zu einer Ornis der Brünner Umgebung. I. Teil. Gesammelte
Beobachtungen aus den Jahren 1900-1908. Mitteilungen der Kommission zur
naturwissenschaftlichen Durchforschung Mährens. Zoologische Abteilung, Nr. 14, Brno.
60 s. D
Zeman J. (ed.) 1982: Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje.
Jihočeské muzeum České Budějovice. 104 s. CZ
Zuna-Kratky T. (ed.) 1994: Beringung in Österreich. BirfLife Österreich - Gesellschaft für
Vogelkunde, Wien. 16 s. D
Žalakjavičijus M. (ed.) 1987: Izučenije nočnoj osenněj migraciji ptic v električeskom svete
teplic. Institut zoloogii i parazitologiji Akademii Nauk Litovskoj SSR. Mokslas, Vilnjus.
160 s. R
Žurinskaja K. I. (ed.) 1962: Ornitologija. Vypusk 4. Izdatělstvo Moskovskovo universitěta,
Moskva. 476 s. R
35
3

Podobné dokumenty