Prihlaska k ubytovani 2013 - Conference Partners Prague

Komentáře

Transkript

Prihlaska k ubytovani 2013 - Conference Partners Prague
PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ
Kurs kontinuálního vzdělávání - XIVI. ročník EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Lázně Luhačovice, 17. – 19. května 2013, www.conferencepartners.cz/EPO2013
Přihlášku zašlete nejpozději do 15. dubna 2013 na adresu :
Conference Partners Prague s.r.o., Sokolská 26, 120 00 Praha 2, Tel.: 224 262 108, Fax: 224 261 703
Email: [email protected] .
JMÉNO
PŘÍJMENÍ
TITUL
ADRESA
PSČ
MĚSTO
TELEFON
FAX
E-MAIL
DOPROVODNÁ OSOBA
PŘÍJEZD
ODJEZD
TJ. NOCÍ
UBYTOVÁNÍ HRADÍ FIRMA
Objednávám následující ubytování:
Cena
jednolůžkového
Hotel / Penzion
pokoje
Penzion Stella ***
Cena
dvoulůžkového
pokoje
vyprodáno
1.270 Kč
Vepřek-Póla ***
1.005 Kč
není k dispozici
Radun ***
1.620 Kč
2.560 Kč
Ambra ****
2.300 Kč
2.850 Kč
Jurkovičův dům ****
2.320 Kč
3.410 Kč
Alexandria****
2.700 Kč
4.150 Kč
Objednávám
Hradím
Ceny ubytování jsou kalkulovány za celý pokoj a 1 noc včetně snídaně a DPH. Nabízené hotely nebo penziony
se nacházejí přímo v lázních Luhačovice.
Celkovou částku za ubytování uhraďte, prosím, nejpozději do 15.4.2013 bankovním převodem na účet
Conference Partners Prague s.r.o., číslo účtu: 176 573 822 / 0300 u ČSOB Praha 2, Anglická 20, konstantní
symbol: 0308, variabilní symbol: 052013. V případě platby kreditní kartou, prosíme, kontaktujte sekretariát akce.
Potvrzení o provedené úhradě (kopii ústřižku složenky nebo výpisu z účtu) přiložte k vyplněné přihlášce a zašlete
na adresu sekretariátu kursu. Doklady je možné také naskenovat a poslat sekretariátu emailem na adresu:
[email protected] Jakékoliv změny ubytování hlašte, prosím, písemě sekretariátu kursu a ne přímo
hotelům.
Zrušení ubytování:
Zrušení a změny ubytování lze provést pouze písemně na sekretariátu kurzu. Platba bude vrácena po odečtení
stornovacího poplatku dle následujících podmínek:
30 – 21 dnů před příjezdem
20 – 15 dnů před příjezdem
14 – 08 dnů před příjezdem
07 – 0 dnů před příjezdem
30% z celkové částky ubytování
50% z celkové částky ubytování
80% z celkové částky ubytování
100% z celkové částky ubytování
Platbu za ubytování je nutné provést nejpozději do 15. dubna 2013. Po tomto datu budou neuhrazené
rezervace vráceny do volného prodeje. Bez platby a podpisu je tato smlouva neplatná a nelze provést rezervaci.
Datum:
Podpis objednavatele:

Podobné dokumenty

přihláška k účasti - Conference Partners Prague

přihláška k účasti - Conference Partners Prague PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI Přihlášku zašlete nejpozději do 30. června 2011 na adresu: Conference Partners Prague s.r.o., Sokolská 26, 120 00 Praha 2 Tel.: 224 262 108, Fax: 224 261 703, E-mail: [email protected]

Více

přihláška k ubytování - Conference Partners Prague

přihláška k ubytování - Conference Partners Prague (*) Dvoulůžkový pokoj k použití jako jednolůžkový.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Příměstský tábor – Vodní svět Kolín

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Příměstský tábor – Vodní svět Kolín Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. ...

Více

jednodenní - Conference Partners Prague

jednodenní - Conference Partners Prague Celostátní konference s mezinárodní účastí spojená s 4. CESKO-NEMECKÝM TRANSFUZNÍM DNEM, 5. STREŠOVICKÝM TRANSFUZNÍM DNEM A POSTGRADUÁLNÍM KURZEM V TERAPEUTICKÝCH AFERÉZÁCH

Více

Standard Ubytování v soukromí

Standard Ubytování v soukromí lůžko nesmí vrzat dává-li se místo 2 lůžek manželské lůžko (dvojlůžko), musí mít plochu pro ležení o rozměrech min. 200 x 150 cm a musí mít přístup ze stran užívání patrových lůžek se připouští výj...

Více

ABB Česká republika Organizace

ABB Česká republika Organizace ABB Česká republika Organizace © ABB Group October 10, 2013 | Slide 1

Více

Přihláška na konferenci

Přihláška na konferenci - chci, aby byl můj příspěvek zařazen do sborníku anotací (nutné zaslat příspěvek včas): ano – ne * - účastnický poplatek ve výši:

Více