4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE

Transkript

4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m RP Ženy kategória A
čas
body
1
2
3
4
5
6
NIEDZIELSKA
KOKEŠOVÁ
JUREČKOVÁ
OSIADACZ
HOFBAUEROVÁ
GÓRSKA
Olga
Lenka
Nikola
Anna
Veronika
Monika
95
97
97
97
97
1900
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
00:20,41
00:20,80
00:21,21
00:22,07
00:22,14
00:22,25
709
682
654
598
594
587
k10
50
46
42
39
36
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
400m PP Ženy kategória A
čas
body
1
2
3
4
HOFBAUEROVÁ
JUREČKOVÁ
KOKEŠOVÁ
OSIADACZ
Veronika
Nikola
Lenka
Anna
97
97
97
97
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
03:47,84
03:52,91
04:01,38
04:13,20
738
700
640
563
k11
50
46
42
39
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Ženy kategória A
čas
1
2
3
4
5
6
7
KOKEŠOVÁ
NIEDZIELSKA
GÓRSKA
JUREČKOVÁ
OSIADACZ
HOFBAUEROVÁ
SKIBA
Lenka
Olga
Monika
Nikola
Anna
Veronika
Katarzyna
97
95
1900
97
97
97
96
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
00:24,83
00:25,04
00:25,50
00:25,69
00:25,88
00:25,96
00:37,07
800
785
752
739
727
721
205
k12
50
46
42
39
36
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m RP Muži kategória A
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
DOFEK
DYRSZKA
MICHALAK
KERN
PALUCH
WIECZOREK
WOZNIAK
Ondřej
Jakub
Adrian
Kamil
Szymon
Michał
Patryk
96
97
95
97
95
96
96
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
00:17,56
00:17,96
00:18,02
00:18,06
00:18,29
00:20,15
38:24,00
727
694
689
686
668
536
0
k10
50
46
42
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
400m PP Muži kategória A
čas
body
1
2
3
4
DYRSZKA
DOFEK
WOZNIAK
KERN
Jakub
Ondřej
Patryk
Kamil
97
96
96
97
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
03:27,07
03:27,16
03:43,01
04:01,89
724
723
600
475
k11
50
46
42
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Muži kategória A
čas
1
2
3
4
5
6
DOFEK
DYRSZKA
WIECZOREK
KERN
PALUCH
WOZNIAK
Ondřej
Jakub
Michał
Kamil
Szymon
Patryk
96
97
96
97
95
96
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
00:20,22
00:21,74
00:22,34
00:22,79
00:23,05
00:23,55
912
779
731
697
678
642
k12
50
46
42
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m RP Ženy kategória C
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KŘEPELKOVÁ
KASPEREK
PAPÁKOVÁ
LEONIUK
WINIARSKA
HRAŠKOVÁ
JAKUŠOVÁ
MACHOVÁ
HAMŠÍKOVÁ
MICHALČÁKOVÁ
Klára
98
Aleksandra 98
Denisa
98
Oliwia
99
Żaneta
99
Zuzana
99
Nikola
99
Pavlína
98
Monika
98
Gabriela 98
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
Zlín
Zvolen
00:17,90
00:20,50
00:21,77
00:22,04
00:22,11
00:22,57
00:22,62
00:22,71
00:23,33
00:23,36
1067
835
742
723
719
689
685
680
641
639
k10
50
46
42
39
36
33
30
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
400m PP Ženy kategória C
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KŘEPELKOVÁ
HRAŠKOVÁ
JAKUŠOVÁ
KASPEREK
MICHALČÁKOVÁ
MACHOVÁ
PAPÁKOVÁ
LEONIUK
HAMŠÍKOVÁ
WINIARSKA
Klára
98
Zuzana
99
Nikola
99
Aleksandra 98
Gabriela 98
Pavlína
98
Denisa
98
Oliwia
99
Monika
98
Żaneta
99
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zlín
J.Zdroj
03:37,24
03:51,71
03:52,09
03:53,01
04:10,85
04:11,40
04:14,07
04:19,74
04:34,89
04:38,70
971
848
845
837
707
703
685
648
557
536
k11
50
46
42
39
36
33
30
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Ženy kategória C
čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KŘEPELKOVÁ
HAMŠÍKOVÁ
HRAŠKOVÁ
KASPEREK
MACHOVÁ
WINIARSKA
PAPÁKOVÁ
JAKUŠOVÁ
LEONIUK
MICHALČÁKOVÁ
Klára
98
Monika
98
Zuzana
99
Aleksandra 98
Pavlína
98
Żaneta
99
Denisa
98
Nikola
99
Oliwia
99
Gabriela 98
N.Jičín
Zlín
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
00:22,31
00:24,61
00:25,24
00:25,31
00:25,33
00:25,60
00:25,62
00:25,72
00:27,14
00:27,33
1151
950
901
896
894
875
873
866
768
756
k12
50
46
42
39
36
33
30
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m RP Muži kategória C
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FOJTÍK
GIBA
POLÁŠEK
PŁASKA
RACHUNA
BALCAR
PATÁČ
MALČEK
NIKOLOV
BATÍK
VÁCLAVÍK
Lukáš
Bartłomiej
Daniel
Wojciech
Daniel
Marek
Adam
Ladislav
Alexander
Tomáš
Jakub
98
99
99
98
99
99
98
99
98
98
99
N.Jičín
J.Zdroj
Zlín
J.Zdroj
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zlín
Zvolen
00:18,05
00:18,87
00:20,84
00:21,96
00:22,33
00:22,64
00:22,69
00:23,28
00:23,65
00:25,04
00:29,06
867
796
648
576
554
536
533
500
481
411
249
k10
50
46
42
39
36
33
30
27
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
400m PP Muži kategória C
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FOJTÍK
POLÁŠEK
BALCAR
GIBA
PŁASKA
MALČEK
BATÍK
NIKOLOV
RACHUNA
PATÁČ
KUŇÁK
VÁCLAVÍK
POLIAK
Lukáš
Daniel
Marek
Bartłomiej
Wojciech
Ladislav
Tomáš
Alexander
Daniel
Adam
Radim
Jakub
Martin
98
99
99
99
98
99
98
98
99
98
99
99
99
N.Jičín
Zlín
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
Zlín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zlín
Zvolen
Zvolen
03:39,90
03:45,80
03:59,72
04:00,61
04:21,85
04:28,95
04:29,06
04:29,55
04:34,38
04:42,48
05:11,73
05:22,19
06:01,24
819
771
668
662
527
487
486
483
457
416
283
241
107
k11
50
46
42
39
36
33
30
27
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Muži kategória C
čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FOJTÍK
GIBA
PATÁČ
PŁASKA
RACHUNA
BALCAR
NIKOLOV
BATÍK
POLÁŠEK
MALČEK
FILIPCZYK
VÁCLAVÍK
KUŇÁK
POLIAK
Lukáš
Bartłomiej
Adam
Wojciech
Daniel
Marek
Alexander
Tomáš
Daniel
Ladislav
Damian
Jakub
Radim
Martin
98
99
98
98
99
99
98
98
99
99
99
99
99
99
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
Zlín
Zlín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zlín
Zvolen
00:21,70
00:22,67
00:23,95
00:24,65
00:24,70
00:24,77
00:24,84
00:24,94
00:25,09
00:26,98
00:27,90
00:28,37
00:28,39
00:33,41
930
848
749
699
696
691
686
680
669
553
501
476
475
254
k12
50
46
42
39
36
33
30
27
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
25m RP Ženy kategória D
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
POLIŠENSKÁ
SVOBODOVÁ
PÁLKOVÁ
GORYS
HORÁKOVÁ
RZEPKA
NULÍČKOVÁ
HRNČÍŘOVÁ
KUCZAJ
KNEIFELOVÁ
DURAJOVÁ
POLÁCHOVÁ
STŘELCOVÁ
NEKORANCOVÁ
ŠIMKOVÁ
ŚCIANA
OSLIZLO
HANZELOVÁ
DÁVIDOVÁ
BIESIADA
CHOVANCOVÁ
MATUSZAK
MADLENOVÁ
FOLDYNOVÁ
LIPTÁKOVÁ
KÁNOVÁ
MIKULOVÁ
DUGOSZ
NÁMEŠNÁ
Petra
Barbora
Barbora
Klaudia
Karolína
Zuzanna
Zuzana
Simona
Edyta
Adéla
Karolína
Eliška
Tereza
Barbora
Ema
Martyna
Juliana
Terézka
Petra
Paula
Johanka
Katarzyna
Zuzana
Ivana
Miroslava
Viktoria
Eliška
Julia
Beata
00
01
00
01
00
01
01
00
00
00
01
00
01
01
01
01
01
00
00
01
01
01
01
00
01
01
01
01
00
Zlín
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
Zlín
N.Jičín
N.Jičín
Zlín
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zlín
Zvolen
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
00:10,09
00:10,15
00:10,54
00:10,56
00:10,62
00:10,68
00:10,96
00:11,11
00:11,11
00:11,32
00:11,33
00:11,47
00:11,55
00:11,84
00:11,98
00:12,11
00:12,26
00:12,30
00:12,45
00:12,47
00:13,03
00:13,11
00:13,13
00:13,19
00:13,23
00:14,16
00:15,82
00:18,23
00:21,16
826
816
758
755
746
738
699
679
679
653
651
634
624
590
574
560
543
539
523
521
466
458
456
451
447
367
248
113
0
k10
50
46
42
39
36
33
30
27
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
200m PP Ženy kategória D
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
HORÁKOVÁ
SVOBODOVÁ
POLIŠENSKÁ
RZEPKA
NULÍČKOVÁ
PÁLKOVÁ
HRNČÍŘOVÁ
STŘELCOVÁ
NEKORANCOVÁ
GORYS
KNEIFELOVÁ
KUCZAJ
DURAJOVÁ
ŠIMKOVÁ
HANZELOVÁ
DÁVIDOVÁ
ŚCIANA
POLÁCHOVÁ
CHOVANCOVÁ
FOLDYNOVÁ
BIESIADA
MADLENOVÁ
LIPTÁKOVÁ
OSLIZLO
MIKULOVÁ
KÁNOVÁ
ZURKOWSKA
DUGOSZ
Karolína
Barbora
Petra
Zuzanna
Zuzana
Barbora
Simona
Tereza
Barbora
Klaudia
Adéla
Edyta
Karolína
Ema
Terézka
Petra
Martyna
Eliška
Johanka
Ivana
Paula
Zuzana
Miroslava
Juliana
Eliška
Viktoria
Paulina
Julia
00
01
00
01
01
00
00
01
01
01
00
00
01
01
00
00
01
00
01
00
01
01
01
01
01
01
00
01
N.Jičín
N.Jičín
Zlín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
N.Jičín
Zlín
N.Jičín
J.Zdroj
Zlín
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
Zlín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
01:50,50
01:53,87
01:54,12
01:54,28
01:55,06
01:56,63
01:59,28
02:00,10
02:00,54
02:01,34
02:03,80
02:05,08
02:05,81
02:09,37
02:13,62
02:14,16
02:17,34
02:18,29
02:24,40
02:27,70
02:28,19
02:28,20
02:31,01
02:38,86
02:55,17
03:08,13
03:31,85
03:39,01
971
913
909
906
893
867
826
813
807
795
759
741
731
684
630
623
586
575
508
475
470
470
442
371
243
158
28
0
k11
50
46
42
39
36
33
30
27
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Ženy kategória D
čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
POLIŠENSKÁ
GORYS
SVOBODOVÁ
PÁLKOVÁ
HORÁKOVÁ
STŘELCOVÁ
KUCZAJ
RZEPKA
NULÍČKOVÁ
OSLIZLO
NEKORANCOVÁ
KNEIFELOVÁ
DURAJOVÁ
ŠIMKOVÁ
HRNČÍŘOVÁ
CHOVANCOVÁ
POLÁCHOVÁ
ŚCIANA
DÁVIDOVÁ
FOLDYNOVÁ
LIPTÁKOVÁ
HANZELOVÁ
MADLENOVÁ
BIESIADA
MIKULOVÁ
KÁNOVÁ
ZURKOWSKA
DUGOSZ
NÁMEŠNÁ
PIZYK
Petra
Klaudia
Barbora
Barbora
Karolína
Tereza
Edyta
Zuzanna
Zuzana
Juliana
Barbora
Adéla
Karolína
Ema
Simona
Johanka
Eliška
Martyna
Petra
Ivana
Miroslava
Terézka
Zuzana
Paula
Eliška
Viktoria
Paulina
Julia
Beata
Magorzata
00
01
01
00
00
01
00
01
01
01
01
00
01
01
00
01
00
01
00
00
01
00
01
01
01
01
00
01
00
01
Zlín
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
Zlín
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
Zlín
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zlín
Zvolen
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
00:25,48
00:25,52
00:25,59
00:26,02
00:26,07
00:26,14
00:26,22
00:26,54
00:26,77
00:26,95
00:26,99
00:27,15
00:27,33
00:27,87
00:28,31
00:28,53
00:29,34
00:29,65
00:29,87
00:30,04
00:30,25
00:30,34
00:30,83
00:31,04
00:34,58
00:35,21
00:36,27
00:36,94
00:41,23
00:52,37
907
904
899
867
864
859
853
831
815
803
800
790
778
743
716
703
656
639
627
617
606
601
576
565
405
380
339
315
178
0
k12
50
46
42
39
36
33
30
27
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
25m RP Muži kategória D
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
KOVAŘÍK
VASIL
KMINIAK
KOSMOWSKI
MADLEN
BĚLOHLÁVEK
JANIK
Jakub
Michal
Adam
Jakub
Tadeáš
Matěj
Robert
01
01
01
01
01
01
01
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zlín
J.Zdroj
00:09,49
00:10,58
00:12,63
00:12,72
00:13,21
00:14,59
00:16,97
834
668
435
426
382
273
127
k10
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
200m PP Muži kategória D
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
KOVAŘÍK
VASIL
KOSMOWSKI
KMINIAK
MADLEN
BĚLOHLÁVEK
JANIK
Jakub
Michal
Jakub
Adam
Tadeáš
Matěj
Robert
01
01
01
01
01
01
01
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
Zlín
J.Zdroj
01:46,88
02:00,47
02:22,50
02:34,21
02:37,67
02:58,98
03:22,25
922
705
441
332
303
147
15
k11
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Muži kategória D
čas
1
2
3
4
5
6
7
KOVAŘÍK
VASIL
KOSMOWSKI
MADLEN
KMINIAK
BĚLOHLÁVEK
JANIK
Jakub
Michal
Jakub
Tadeáš
Adam
Matěj
Robert
01
01
01
01
01
01
01
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
Zlín
J.Zdroj
00:23,61
00:28,00
00:29,34
00:29,90
00:31,47
00:32,42
00:36,55
922
621
547
518
442
400
242
k12
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
25m RP Ženy kategória E
čas
body
1
2
3
4
4
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
DIMIDĚNKOVÁ
GAJUR
KORVÍNIOVÁ
MINÁČOVÁ
BEDNÁRIKOVá
KILISZEWSKA
ROSOVÁ
CHOVANCOVÁ
JUREČKOVÁ
MACÍČKOVÁ
NOVOTNÁ
BABICOVÁ
DI CAPUA
RACHUNA
DZIURA
IZAIRI
NIEROBIS
Dita
Martyna
Klaudia
Viktoria
Eva
Stefania
Hana
Marie
Natálie
Vendula
Klára
Lucia
Nicole
Sylwia
Marta
Vera
Lilianna
02
02
02
03
03
02
03
03
03
02
02
02
03
02
02
E
02
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
00:12,22
00:12,53
00:12,56
00:12,86
00:12,86
00:13,06
00:13,98
00:14,13
00:14,13
00:14,30
00:14,68
00:15,25
00:15,96
00:16,59
00:18,80
00:19,62
00:21,95
707
671
667
634
634
612
521
507
507
492
460
414
361
318
190
150
52
k10
50
46
42
39
39
33
30
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
200m PP Ženy kategória E
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DIMIDĚNKOVÁ
GAJUR
MINÁČOVÁ
KORVÍNIOVÁ
BEDNÁRIKOVá
MACÍČKOVÁ
CHOVANCOVÁ
JUREČKOVÁ
ROSOVÁ
NOVOTNÁ
KILISZEWSKA
BABICOVÁ
BRYCHCY
DI CAPUA
IZAIRI
Dita
Martyna
Viktoria
Klaudia
Eva
Vendula
Marie
Natálie
Hana
Klára
Stefania
Lucia
Magda
Nicole
Vera
02
02
03
02
03
02
03
03
03
02
02
02
02
03
E
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
02:15,77
02:21,81
02:22,11
02:22,73
02:24,16
02:29,64
02:32,45
02:32,95
02:34,09
02:37,47
02:43,93
03:04,10
03:13,57
03:20,04
03:29,62
750
675
672
665
648
588
558
553
542
509
449
290
227
188
133
k11
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Ženy kategória E
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DIMIDĚNKOVÁ
GAJUR
CHOVANCOVÁ
NOVOTNÁ
MINÁČOVÁ
MACÍČKOVÁ
KORVÍNIOVÁ
JUREČKOVÁ
ROSOVÁ
KILISZEWSKA
BEDNÁRIKOVá
RACHUNA
BRYCHCY
NIEROBIS
DZIURA
BABICOVÁ
DI CAPUA
PAPIEROK
KLOTKOWSKA
IZAIRI
KUTULA
Dita
Martyna
Marie
Klára
Viktoria
Vendula
Klaudia
Natálie
Hana
Stefania
Eva
Sylwia
Magda
Lilianna
Marta
Lucia
Nicole
Patrycja
Natalia
Vera
Oliwia
02
02
03
02
03
02
02
03
03
02
03
02
02
02
02
02
03
03
03
E
03
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
00:27,41
00:28,41
00:29,62
00:30,50
00:30,68
00:30,76
00:30,78
00:31,41
00:31,45
00:31,45
00:31,74
00:35,18
00:35,38
00:36,77
00:36,87
00:37,51
00:38,25
00:38,80
00:40,16
00:40,94
01:04,32
933
865
789
737
727
723
721
687
685
685
669
506
498
441
437
412
385
365
319
294
0
k12
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
25m RP Muži kategória E
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KLIMPAR
DYRSZKA
ALBRECHT
KREMEL
KOŠÁREK
JAKUŠ
GRANAT
MICHALČÁK
PÁLKA
MATEJ
RASZKA
DUJKA
HANZELKA
MOKOŠ
Jakub
Hubert
Krystian
David
Adam
Milan
Rafał
Daniel
Jakub
Dominik
Michal
David
Jiří
Patrik
02
03
02
03
03
02
02
02
03
02
03
03
03
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
00:10,07
00:10,99
00:11,10
00:11,26
00:12,03
00:12,16
00:12,33
00:12,47
00:12,81
00:13,12
00:13,39
00:13,70
00:14,64
00:18,76
952
808
792
770
672
656
636
621
584
552
525
496
415
154
k10
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
200m PP Muži kategória E
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KLIMPAR
DYRSZKA
ALBRECHT
MICHALČÁK
KREMEL
KOŠÁREK
JAKUŠ
MATEJ
DUJKA
GRANAT
HANZELKA
PÁLKA
RASZKA
MOKOŠ
DANADA
DUGOSZ
Jakub
Hubert
Krystian
Daniel
David
Adam
Milan
Dominik
David
Rafał
Jiří
Jakub
Michal
Patrik
Samuel
Piotr
02
03
02
02
03
03
03
03
02
03
02
02
03
03
03
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
01:54,45
02:08,15
02:12,28
02:20,66
02:20,85
02:21,82
02:22,52
02:25,50
02:32,39
02:32,50
02:32,60
02:34,18
02:46,99
02:59,92
03:09,44
03:56,50
972
761
706
605
602
591
584
551
481
480
479
464
351
254
191
0
k11
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Muži kategória E
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KLIMPAR
ALBRECHT
KREMEL
PÁLKA
KOŠÁREK
GRANAT
MICHALČÁK
JAKUŠ
DYRSZKA
RASZKA
DUJKA
MATEJ
HANZELKA
DUGOSZ
MOKOŠ
DANADA
KROK
WIKTORIA
WALCZUK
Jakub
Krystian
David
Jakub
Adam
Rafał
Daniel
Milan
Hubert
Michal
David
Dominik
Jiří
Piotr
Patrik
Samuel
Dawid
Oszkiel
Wiktor
02
02
03
02
02
02
03
03
02
03
03
03
03
03
03
02
03
03
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
00:24,73
00:26,83
00:27,20
00:27,76
00:28,90
00:29,08
00:29,28
00:29,38
00:29,45
00:30,75
00:31,02
00:31,67
00:31,84
00:33,46
00:35,80
00:40,72
00:45,86
00:46,07
00:49,12
1099
935
908
870
796
785
773
767
762
688
673
639
630
551
450
275
132
126
57
k12
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
25m RP Ženy kategória E 0
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SIKORA
VASILOVÁ
GORYS
HUDÁKOVÁ
BRYCHCI
POLÁŠKOVÁ
PACYNA
PAPIEROK
HALASOVÁ
FUJAK
DANKOVÁ
KMEŤKOVÁ
MAJDA
Balbina
04
Hana
04
Magdalena 0 4
Hana
04
Magdalena 0 4
Jana
04
Emila
04
Natalia
06
Veronika
04
Zuzanna 0 4
Adéla
05
Zuzana
04
Marta
08
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
Zlín
J.Zdroj
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
00:13,06
00:13,28
00:13,46
00:15,66
00:16,00
00:16,25
00:16,71
00:17,95
00:17,97
00:19,14
00:19,61
00:21,83
00:30,31
612
589
571
383
358
341
310
236
235
173
151
57
0
k10
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
100m PP Ženy kategória E 0
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIKORA
VASILOVÁ
GORYS
HUDÁKOVÁ
PACYNA
POLÁŠKOVÁ
HALASOVÁ
KMEŤKOVÁ
FUJAK
DANKOVÁ
Balbina
04
Hana
04
Magdalena 0 4
Hana
04
Emila
04
Jana
04
Veronika
04
Zuzana
04
Zuzanna 0 4
Adéla
05
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
Zlín
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
01:04,25
01:07,99
01:10,66
01:13,10
01:14,92
01:21,64
01:25,96
01:27,35
01:31,08
01:33,59
665
574
514
464
428
310
244
225
175
143
k11
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Ženy kategória E 0
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SIKORA
HALASOVÁ
GORYS
HUDÁKOVÁ
VASILOVÁ
POLÁŠKOVÁ
KMEŤKOVÁ
FUJAK
DANKOVÁ
PACYNA
JASKIEWICZ
PAPIEROK
CHVALEK
KWIATKOVSKA
Balbina
04
Veronika
04
Magdalena 0 4
Hana
04
Hana
04
Jana
04
Zuzana
04
Zuzanna 0 4
Adéla
05
Emila
04
Dominika 0 4
Natalia
06
Zosia
06
Marta
04
J.Zdroj
N.Jičín
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
Zlín
Zvolen
J.Zdroj
Zvolen
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
00:29,56
00:30,80
00:31,14
00:31,33
00:31,56
00:37,52
00:39,20
00:40,59
00:41,33
00:43,58
01:01,80
01:06,53
01:09,25
01:10,73
792
720
701
691
679
412
352
305
282
216
0
0
0
0
k12
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
25m RP Muži kategória E 0
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
GILBA
MAJDA
HAUSNER
PALUŠÍK
HRAŠKO
KARNAS
KONRAD
BOHÁČ
MATEJ
HENRYCH
CHOVANEC
MOKOŠ
KNÁPEK
Filip
Łukasz
Alan
Jakub
Jakub
Andrej
Kapek
Simon
Nicolas
Samuel
Ján
Matúš
Daniel
04
04
04
04
05
04
04
05
05
05
05
05
05
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
N.Jičín
00:12,30
00:13,54
00:15,41
00:17,02
00:17,14
00:17,87
00:18,13
00:18,68
00:18,99
00:19,11
00:19,87
00:20,99
00:21,66
640
511
355
249
242
201
187
158
143
138
103
56
31
k10
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
100m PP Muži kategória E 0
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GILBA
KONRAD
MAJDA
HAUSNER
HRAŠKO
PALUŠÍK
HENRYCH
KARNAS
MOKOŠ
KNÁPEK
CHOVANEC
MATEJ
SOJAK
BOHÁČ
Filip
Kapek
Łukasz
Alan
Jakub
Jakub
Samuel
Andrej
Matúš
Daniel
Ján
Nicolas
Lukasz
Simon
04
04
04
04
05
04
05
04
05
05
05
05
04
05
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
N.Jičín
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
N.Jičín
01:03,61
01:15,82
01:18,22
01:19,31
01:20,13
01:22,51
01:25,78
01:25,90
01:33,78
01:34,79
01:35,54
01:38,20
01:52,84
01:53,61
559
308
267
250
237
202
156
154
57
46
38
9
0
0
k11
50
46
42
39
36
33
4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE ZDROJ
50m BF Muži kategória E 0
čas
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
GILBA
KONRAD
MAJDA
HAUSNER
KARNAS
PALUŠÍK
HRAŠKO
MOKOŠ
HENRYCH
SOJAK
BOHÁČ
CHOVANEC
PELACZYK
KNÁPEK
MATEJ
MATUSZAK
Filip
Kapek
Łukasz
Alan
Andrej
Jakub
Jakub
Matúš
Samuel
Lukasz
Simon
Ján
Jakub
Daniel
Nicolas
Marcin
04
04
04
04
04
04
05
05
05
04
05
05
05
05
05
05
J.Zdroj
J.Zdroj
J.Zdroj
Zvolen
Zvolen
N.Jičín
Zvolen
Zvolen
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
N.Jičín
J.Zdroj
N.Jičín
Zvolen
J.Zdroj
00:29,66
00:32,97
00:33,92
00:35,41
00:35,74
00:36,68
00:37,92
00:38,55
00:38,78
00:40,74
00:41,46
00:41,46
00:42,85
00:43,36
00:45,14
00:58,23
750
574
530
466
452
415
369
346
338
274
252
252
211
197
150
0
k12
50
46
42
39
36
33

Podobné dokumenty

4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE

4.KOLO SPM v plavání s ploutvemi 23.11. 2013 JASTRZEBIE FOJTÍK GIBA POLÁŠEK BALCAR PŁASKA RACHUNA PATÁČ NIKOLOV BATÍK MALČEK VÁCLAVÍK KUŇÁK FILIPCZYK POLIAK

Více

Středoevropský pohár mládeže v plavání s ploutvemi 2013 SPM

Středoevropský pohár mládeže v plavání s ploutvemi 2013 SPM Středoevropský pohár mládeže v plavání s ploutvemi 2013 SPM 2013 Ženy kategória E 0 Celkom za rok body

Více

Středoevropský pohár mládeže 2012

Středoevropský pohár mládeže 2012 16. 10. Černoušková Klára 17. 11. Kasperska Aleksandra 19. 12. Hamšíková Monika

Více

XXX.TXT - Poznámkový blok

XXX.TXT - Poznámkový blok 7. 100 PP hoši E0, E, D, B, C,A

Více

Středoevropský pohár mládeže 2012

Středoevropský pohár mládeže 2012 Černoušková Klára Hamadová Dominika Luptáková Alžběta Jankovičová Kristína

Více

Lista startowa

Lista startowa SIENICKI Łukasz SZAJTER Jakub LECHOCKI Paweł DULEWICZ Adrian MATEJ Dominik

Více

XXX.TXT - Poznámkový blok

XXX.TXT - Poznámkový blok 6. Grygaříková Jana

Více