Den Místo 9:30 – 10:45 14:00 - Domov pro seniory Foltýnova

Komentáře

Transkript

Den Místo 9:30 – 10:45 14:00 - Domov pro seniory Foltýnova
Den
PO
ÚT
Místo
9:30 – 10:45
14:00 – 16:00
KLUBOVNA C
ZPÍVÁNÍ, BUBNOVÁNÍ, TANEC V SEDĚ – Regina Holíková
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – středně těžké - Alena Sobotková
CENTRUM
RELAXACE B
TVOŘIVÁ DÍLNA – Veronika Večeřová (klubovna 2)
VAŘENÍ A PEČENÍ – Veronika Večeřová (klubovna 2)
KLUBOVNA C
FOLKLÓRNÍ KAVÁRNIČKA – Veronika Večeřová
ZPÍVÁNÍ A POSLECH - Veronika Večeřová
CENTRUM
RELAXACE B
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – začátečníci – Regina Holíková
(knihovna)
TVOŘIVÁ DÍLNA – Alena Sobotková
(klubovna 2)
AKCE V DS/VÝLETY/VAŘENÍ /PÉTANQUE
ST
ČT
KLUBOVNA C
KAVÁRNIČKA NAŠEHO MLÁDÍ – Ivana Paravičiny
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – středně těžké – Veronika Večeřová
CENTRUM
RELAXACE B
TVOŘIVÁ DÍLNA – Regina Holíková (klubovna 2)
13:30-15:30 KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU – Ivana Paravičiny
(klubovna 2)
INTERNET DLE INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY –
Veronika Večeřová (internetová kavárna)
INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE - Alena Sobotková (v bytě)
KLUBOVNA C
ZPÍVÁNÍ, POSLECH A ČTENÍ – Regina Holíková
14:30 – 15:30 PĚVECKÝ SBOR - Veronika Večeřová
CENTRUM
RELAXACE B
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – středně těžké – Veronika Večeřová
(knihovna)
TVOŘIVÁ DÍLNA- Alena Sobotková (klubovna 2)
KLUBOVNA C
PÁ
CENTRUM
RELAXACE B
ZPÍVÁNÍ, POSLECH, TANEC V SEDĚ - Alena Sobotková
TVOŘIVÁ DÍLNA – Veronika Večeřová (klubovna 2)
INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE- Regina Holíková (v bytě)
INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE- Veronika Večeřová (v bytě)
Ve všech kroužcích se snažíme přihlédnout k potřebám klienta, jeho dovednostem a
zdravotnímu stavu.
Tvořivá dílna: rukodělné, výtvarné a řemeslné činnosti: šití, vyšívání, háčkování,
pletení, kreslení, vystřihování a skládání z papíru, práce s keramickou hlínou,
vypichování rouna, tkaní na kolíkových stavech, malování na hedvábí, malba na
skleněné výlisky, ubrousková technika, malování triček šablonou, aranžování květin,
výroba přání, pečení a vaření pokrmů na přání klientů atd.
Kroužek dovedných rukou: výroba keramiky, obrazů patchwork bez jehly, tapisérií
z vlněného rouna, batika a malba na hedvábí, malování na sklo, výroba šperků,
podílení se na výzdobě DS.
Kavárnička našeho mládí: vzpomínání na staré časy v různých životních etapách a
situacích nad šálkem kávy nebo čaje, promítání fotografií z akcí v DS i mimo domov
s komentářem, debaty nad památečními předměty, fotografiemi a starými knihami a
časopisy; poslech pamětnických nahrávek hudebních a literárních s besedami o nich,
informace o aktualitách z oblasti politiky, vědy, kultury. Medailonky významných
osobností k příležitosti jejich životního jubilea nebo úmrtí.
Folklórní kavárnička: povídání o lidových krojích a tradicích z různých regionů u
nás i v zahraničí nad šálkem kávy a čaje, promítání fotek a krátkých filmů o folklóru,
seznámení s písněmi z regionů např.: Slovácka, Brněnska, Hanácka,…debaty o
aktuálním dění v této oblasti.
Zpívání a poslech, bubnování, tanec v sedě: zpívání pro radost – lidové, umělé pamětnické písně, koledy, trampské aj., za doprovodu nahrávek profesionálů, nebo
rytmických Orfeových nástrojů i bez doprovodu, písničky na přání, písně podle žánrů,
tématu, autorů, populárních zpěváků a kapel v originále, období vzniku; poslech
hudby všech žánrů - POP, Country, Dechovka, Klasická hudba; hudební kvizy,
trénování paměti pomocí rytmu, hudebních skladeb a lidových písní, bubnování na
africké bubny – djembe, tanec v sedě – možnosti vyjádření se pohybem v rytmu a na
melodii.
Trénování paměti - kognitivní trénink: trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti,
pozornosti, soustředění a výbavnosti, práce se vzpomínkami, nácvik jednoduchých
paměťových technik; hry např. pexeso, Česko, Rychlá slova, tangram, puzzle, karetní
hry, domino, také slovní fotbal, přísloví, citáty, křížovky, sudoku, poznávání
literárních ukázek ze známých knih (poezie i prózy).
Pánský klub: povídání o sportu, historii, geografii, trénování paměti, čtení,
vzpomínání, zpěv, hraní her (šachy apod.) – dle přání a nálady.
Internet pro seniory: individuální výuka práce s PC - základní seznámení s prací na
PC, vyhledávání informací na internetu, založení emailové adresy, posílání emailů,
prohlížení fotek, možnost telefonování s videopřenosem přes internet v programu
SKYPE.

Podobné dokumenty