Česky

Komentáře

Transkript

Česky
Česky
Obsah
Funkce iLook 1321
1
Instalace iLook 1321
2
O aplikaci Genius WebCAM Mate
3
1. Hlavní nabídka
3-6
2. Režim pro obrázky
7-9
3. Režim pro videa
10-11
4. Režim pro zabezpečení
11-14
Používání MSN Messenger,Yahoo Messenger,AOL 14-15
CrazyTalk Avatar Creator
16-39
CrazyTalk CamSuite
40-67
Odstraňování potíží s webkamerou
68
i
Česky
Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný
odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
z
Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné
sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
z
Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány
zodpovědné za likvidaci odpadu.
Vlastnosti iLook 1321
S webovou kamerou iLook 1321 poznáte opravdovou
technologii Plug and play. Zapojte ji do portu USB a rovnou
začněte video konverzaci. Webová kamera třídy USB Video
nepotřebuje žádné ovladače!
1. Tlačítko SnapShot
Tlačítko snapshot stiskněte, když
chcete pořídit statickou fotografii.
2. Čočka
Upravte zaostření otočením čočky.
3.Indikační dioda
Kamera iLook 1321 je připojena
k USB portu počítače a LED se
rozsvítí při snímání videa.
4. Mikrofon
5. Otočná a připínací základna
Nastavitelná základna se hodí
prakticky ke všemu – panelu
notebooku, CRT a LCD monitorům.
-1-
Česky
Instalace zařízení iLook 1321
Webová kamera iLook 1321 podporuje třídu UVC (USB Video Class) a je
vybavena technologii Plug and Play pro systémy Windows XP SP2,
Vista nebo Mac 10.4.9 a vyšší bez použití ovladače.
1.
Ujistěte se, že počítač používá operační systém Windows XP SP2,
Vista nebo Mac 10.4.9 a vyšší.
2.
Kameru iLook 1321 zapojte do portu USB. Nyní je přístroj připraven
k používání v jakékoliv aplikaci. Webovou kameru lze použít s každým
softwarem pro videokonferenci, který podporuje funkci videa.
3.
Aplikace Genius: Pro snímání v reálném čase, záznam nebo
provádění jednoduchých funkcí zabezpečení můžete používat aplikaci
Genius. Funkce Snapshot (Snímek) bude pracovat v aplikaci Genius.
4.
Systém Windows XP SP2 a Vista:
a.
Poklepejte na ikonu Tento počítač. Můžete také klepnout na
tlačítko Start a vybrat volbu Tento počítač.
b.
Vyberte položku “USB video zařízení” a poklepejte na ni; na
obrazovce se automaticky objeví video.
5.
Systém Mac 10.4.9 a vyšší:
Klepněte na ikonu iChat Æ Preference (Předvolby). Nyní můžete
kameru iLook 1321 používat ke konverzaci online.
POZNÁMKA
„
„
Následujícím způsobem zkontrolujte, zda používaný systém Windows
XP má nainstalován servisní balíček SP2.
− Na pracovní ploše nebo v nabídce Start systému Windows
klepněte na ikonu Tento počítač.
− Po zobrazení nabídky klepněte na volbu Vlastnosti.
Pokud systém Windows XP nemá nainstalován servisní balíček SP2
(Service Pack 2), z webových stránek http://www.microsoft.com
aktualizujte používanou verzi.
-2-
Česky
O aplikaci Genius WebCAM Mate
Software Genius WebCAM Mate můžete používat k zachycování
obrázků v reálném čase, k záznamům nebo k provádění jednoduché
funkce zabezpečení.
POZNÁMKA
„
Po instalaci software Genius systém automaticky vytvoří soubor
(C:\WINDOWS\Album nebo C:\WINNT\Album), do kterého se budou
ukládat obrázky, které při používání aplikace Genius vytvoříte.
„
Aplikaci Genius můžete používat na operačním systému Windows
Vista/XP/2000/Me/98SE
1. Hlavní nabídka
-3-
Česky
Pol.
Režim
Popis
Režim pro
Režim pro zachycení statických
obrázky
obrázků.
Režim pro
Režim pro záznam videa.
videa
Režim pro
Monitorovací režim zabezpečení.
zabezpečení
Výběr zařízení
Výběr z různých webkamer.
Výběr rozlišení podle zařízení.
MJPG: 1280x1024, 1024x960,
Výběr
rozlišení
800x600, 640x480, 352x288, 320x240,
176x144, 160x120 pixelů
YUY2: 3360x2520, 1280x1024,
1024x960, 800x600, 640x480,
352x288, 320x240, 176x144, 160x120
pixelů
Stránka
Nastavení preferencí, kde můžete
vlastností
shlédnout svá nastavení a vlastnosti.
Ukončit
Ukončit uživatelské rozhraní Genius.
-4-
Česky
- Stránka Properties (Vlastnosti)
Stránka Properties (Vlastnosti) umožňuje nastavit webovou kameru podle
vlastních požadavků.
-Video Proc Amp
Polož-ka
Popis
Položka Brightnes (Jas) umožňuje upravit úroveň jasu
zobrazeného snímku nebo videa.
Položka Contrast (Kontrast) ovládá poměr mezi tmavými a
světlými plochami.
Položka Hue (Odstín) je jakákoliv barva vybraná z palety.
-5-
Česky
Polož-ka
Popis
Položka Saturation (Sytost) umožňuje nastavit reprodukci
barev snímku nebo videa od černobílé až do barevnou.
Položkou Sharpness (Ostrost) lze změkčit nebo zostřit
obraz, a tím dosáhnout různých efektů.
Funkce Gamma slouží k zesvětlení tmavých ploch
zobrazeného videa nebo snímku, a tím i k většímu
zviditelnění detailů bez toho aniž by světlé plochy byly
přeexponovány („vypáleny“).
Můžete nastavit různé hodnoty pro různé podmínky a
prostředí.
Zapnutím kompenzace protisvětla se zvýší kvalita snímku
v případě, že snímáte scénu s intenzivně osvětleným
pozadím (např. sedíte před silným osvětlením).
-6-
Česky
2. Režim pro obrázky
Okamžitě vyfoťte obrázek a podělte se o něj se svými přáteli.
Režim
Popis
Režim pro zachycení statických
Snímek
snímků.
Zachycení většího množství statických
Více snímků
obrázků na základě počtu snímků.
Pošta
Odeslat fotografii e-mailem.
-7-
Česky
Pol.
Režim
Popis
Přidat
Přidejte ke statickému obrázku foto
rámeček
rámeček. (*)
Sledování
obličeje
Klepněte na toto tlačítko a obrazovka
se automaticky zobrazí ve středu
rámečku. Když sledujete displej, vaše
tvář by se měla zobrazit v získaném
obrázku. U automatického
stereoskopického zobrazení bude
obrázek upravován automatickým
digitálním zoomem.
Otočte statický obrázek o 45 stupňů ve
Rotace
směru otáčení hodinových ručiček. (*)
Střed
Otočte statický obrázek do středu. (*)
Otočte statický obrázek o 45 stupňů
Rotace
proti směru otáčení hodinových
ručiček. (*)
Vyberte počet snímků pro režim více
Počet snímků
snímků od 2 do 10.
Zobrazte webovou kameru přes celou
Celá
obrazovka
obrazovku. Stiskem klávesy ESC
opustíte režim Celá obrazovka nebo se
do normálního režimu vraťte pomocí
klepnutí na levé tlačítko.
-8-
Česky
Pol.
Režim
Popis
Obnovit
Obnovit webovou kameru.
zařízení
Odstranit
Odstranit vybrané soubory.
soubor
Otočit vybraný soubor s obrázkem o 90
Otočit obrázek
stupňů ve zobrazení seznamu titulů.
Soubor
Připojte vybraný soubor s obrázkem
v e-mailu
k e-mailu.
Vytisknout
Vytiskněte vybraný soubor.
obrázek
Poznámka:
* Tato funkce vyžaduje rozlišení 640x480 nebo 320x240. Ujistěte se, že je
rozlišení správně ještě před spuštěním funkce.
-9-
Česky
3. Režim pro video
V této části můžete nahrávat video v reálném čase.
Položka
Režim
Popis
Začněte nahrávat na vaši webovou
Nahrávání
Start/Stop
kameru. Klepněte na
nahrávání zastavili.
Nastavení
Nastavení audio zařízení.
zvuku
-10-
, abyste
Česky
Položka
Režim
Popis
Displej
Zobrazuje čas nahrávání.
s časem
„00:00:00“ znamená hodiny, minuty,
nahrávání
sekundy.
4. Režim pro zabezpečení
Pomocí této funkce detekce pohybu můžete automaticky nahrát
jakýkoli pohyb před vaším monitorem. Nahrávat je možné kdykoli,
dokud se nezaplní pevný disk. Pokud není žádný pohyb, po čtyřech
sekundách se kamera automaticky vypne a aktivní bude opět až při
detekci nového pohybu.
-11-
Česky
Pol.
Režim
Popis
Začněte monitorovat pomocí vaší
Nahrávání
Start/Stop
webové kamery. Klepněte na
abyste nahrávání videa zastavili.
Nastavení
Nastavení audio zařízení.
zvuku
-12-
,
Česky
Pol.
Režim
Popis
Nastavte čas pro zabezpečovací
monitorovací systém.
Plán
nahrávání
Pokud toto tlačítko povolíte, bude
E-mailové
odeslán e-mail v případě, že při
upozornění
nahrávání dojde k nutnosti upozornit.
-13-
Česky
Pol.
Režim
Popis
Nastavte míru kolísání pro každou
Nastavení
sekundu nahrávání videa. Když se
citlivosti
rozdíly dostanou nad nastavenou míru,
systém vás upozorní.
Výběr
Nastavte různé varovné zvukové
výstražnéh
efekty.
o signálu
Zobrazuje čas nahrávání při
Displej
monitorování.
s časem
„00:00:00“ znamená hodiny, minuty,
nahrávání
sekundy.
Použití MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL
„
MSN Messenger
a. Funkce videa je dostupná v MSN Messenger ve verzi 6 nebo
vyšší. Pokud ji nemáte, stáhněte ji z webové stránky:
http://messenger.msn.com.
b. Nyní se přihlaste ke službě MSN Messenger.
c. Zvolte si přítele ze seznamu kontaktů a klikněte na „OK”.
d. Dvakrát klikněte na vaše přátele, kteří jsou dostupní. Klikněte na
ikonu webové kamery.
-14-
Česky
e. Váš přítel poté obdrží pozvání. Pokud je přijme, video bude
zahájeno.
f. Další informace najdete na webové stránce
http://messenger.msn.com
„
Yahoo Messenger
a. Yahoo Messenger stáhněte ze stránky
http://messenger.yahoo.com,a pokud nejste registrováni,
proveďte registraci.
b. Přihlaste se k Yahoo Messengeru.
c. V hlavním okně klikněte na Tools menu a poté vyberte „Start My
Webcam”.
d. Klikněte pravým tlačítkem v seznamu Messengeru a vyberte
„View Webcam”.
e. Váš přítel poté obdrží pozvání. Pokud váš přítel klikne na YES,
video chat může začít.
f. Další informace najdete na webové stránce
http://messenger.yahoo.com
„
AOL Instant Messenger
a. AOL Instant Messenger můžete zdarma stáhnout z
http://www.aim.com, a pokud nemáte registraci, proveďte ji.
b. Přihlaste se do AOL Instant Messenger.
c. Klikněte na „Show Messenger Lists” a vyberte přítele, se kterým
chcete začít video chat.
d. Váš přítel poté obdrží pozvání. Pokud váš přítel přijme pozvání,
video chat bude zahájeno.
e. Další informace najdete na http://www.aim.com.
POZNÁMKA
„
„
Ujistěte se, že jste před spuštěním videokonference nebo programu
s funkcí video připojili kameru k počítači.
Ujistěte se, že jste před spuštěním videokonference nebo video chat
programu ukončili všechny ostatní programy pro webové kamery.
-15-
Česky
Představení CrazyTalk Avatar Creator
Přehled
CrazyTalk Avatar Creator je inovativní softwarový nástroj, který se snadno
používá a který slouží k vytváření animovaných mluvících postaviček a
digitálních pořadačů pro video soubory a pohlednice z vaší vlastní sbírky
fotografií nebo digitálních obrázků. Pomocí snadno použitelných
profesionálních editovacích nástrojů programu CrazyTalk Avatar Creator
můžete animovat jakoukoli osobu, zvíře nebo obrázek.
Když své fotografie upravíte pomocí Facetrix, což je patentovaná
technologie pro morfing obličejů, která je součástí CrazyTalk Avatar Creator,
oživnou v úžasných animacích.
CrazyTalk Avatar Creator potom fotografiím dá hlas a zajistí jejich
synchronizaci se zvukovými nahrávkami a mluvenými textovými zprávami,
přičemž využije exkluzivní technologii pro animaci řeči nazvanou Expressix.
Jakmile projekt dokončíte, CrazyTalk Avatar Creator nabízí veškerou novou
podporu pro populární video editaci a pohlednice.
Svého mluvícího posla nebo pohlednici můžete zaslat v různých formátech
včetně .cab, .mht nebo .AVI.
-16-
Česky
Začínáme
Operační systém
•
Windows Vista/XP/2000
CrazyTalk Avatar Creator vám umožňuje importovat jakoukoli digitální
fotografii, obrázek nebo podobu obličeje pomocí inovativní technologie pro
morfing obrázků v reálném čase a technologie TTS (Text-To-Speech),
abyste své oblíbené fotografie mohli oživit!
-17-
Česky
S využitím různých možností pro výstup můžete v programu CrazyTalk
Avatar svým přátelům a kolegům poslat zprávu kombinovanou se svým
mluvícím obrázkem. Pomocí tohoto programu můžete poslat animované
pohlednice nebo dokonce exportovat filmové soubory různých formátů.
Začínáme – tvorba modelu v programu
CrazyTalk Avatar Creator
S využitím jakéhokoli digitálního obrázku můžete v programu CrazyTalk
Avatar Creator vytvořit vlastní upravený model.
Klepněte na Edit/Model a začněte vytvářet model CrazyTalk Avatar Creator.
-18-
Česky
Jak vytvořit model CrazyTalk Avatar Creator:
1.
Klepněte na Import Image
(import obrázku). Zobrazí se
dialogové okno Open (otevřít). Vyberte požadovaný obrázek a
klepněte na Open (otevřít), abyste jej načetli.
2.
Automaticky se spustí nástroje pro Image Processing
(zpracování obrázku).
‹
Oříznout obrázek
: Vyberte požadovanou plochu
obrázku.
‹
Otočit ve směru HR
/ Otočit proti směru HR
: Otočte obraz o 90 stupňů ve směru nebo proti
směru otáčení hodinových ručiček.
‹
Zrcadlově
: Otočte obrázek vodorovně jako odraz
zrcadla.
-19-
Česky
‹
Inteligentní nastavení
: Upravte úrovně barev
obrázku automaticky.
‹
Úroveň barev
: Upravte jas, kontrast, odstín a
sytost obrázku ručně.
‹
Vyváženost barev
: Upravte vyváženost barev
ručně.
3.
Klepněte na Next (další) a zobrazí se dialogové okno Auto-Fit
Anchor Points (kotvicí body pro automatické pasování).
Postupujte podle vzorového obrázku vpravo a umístěte 4 body pro
pasovací proces.
-20-
Česky
4.
Editace masky na pozadí
: upravte masku obrázku (také
známou jako alfa kanál), abyste definovali tu část obrázku, na
kterou se nebudou vztahovat efekty.
o
Brush Tool (štětec):
Zvýšit
:Zvětšit plochu pozadí obrázku.
Změnšit
o
: Vymazat části masky na pozadí.
Brush Size (velikost štětce): Posuňte posuvný ovladač tak, abyste
upravili velikost štětce.
-21-
Česky
Advanced Facial Settings (pokročilé nastavení obličeje): Klepnutím
otevřete dialogové okno se čtyřmi kartami.
Eyes (oči): Přidejte virtuální oči a nastavte barvu každé části očí.
-22-
Česky
Teeth (zuby): Přidejte virtuální zuby a nastavte je.
-23-
Česky
Mouth (ústa): Upravte barevnou úroveň vnitřní části úst.
-24-
Česky
Lips (rty): Pro zavření a otevření úst na obrázku a nastavení polohy rtů.
-25-
Česky
Začínáme – tvorba skriptu v programu
CrazyTalk Avatar Creator
Stránka Script (skript) v programu CrazyTalk představuje klíčovou fázi
v procesu tvorby mluvícího modelu s výrazem a pohyby v tváři a se
zvláštními efekty.
Vyberte Edit/Script:
Jak vytvořit mluvící zprávu:
1.
Chcete-li specifikovat řeč pro mluvící model, proveďte jeden
z následujících kroků:
•
Záznam hlasu
: Klepnutím otevřete nabídku pro
záznam zvuku.
-26-
Česky
Klepněte na tlačítko Record, abyste zahájili nahrávání ze
specifikovaného zdroje zvuku.
•
Importovat soubor Wave
: Importujte soubor
s řečí ve formátu PCM WAV a použijte jej jako text
skriptu.
•
Editovat pomocí Text-To-Speech
otevřete dialogové okno TTS.
-27-
: Klepnutím
Česky
Napište text. Klepněte na rozevírací seznam Voice Mode
(režim hlasu) a vyberte typ hlasu pro váš model. Pomocí
posuvných ovladačů Volume (hlasitost), Pitch (výška) a
Speed (rychlost) nastavte kvalitu hlasu, abyste dosáhli
realistického efektu. Klepněte na tlačítko
, abyste si
mohli prohlédnout náhled.
POZNÁMKA
„
Konvertor textu na řeč si můžete stáhnout od Microsoftu nebo můžete
zjistit více informací na webové stránce.
2.
Klepněte na Background Audio
vožení hudby na pozadí.
-28-
(zvuk na pozadí) pro
Česky
•
Browse (prohledávat): Klepnutím importujte soubor
PCM WAV jako hudbu na pozadí.
•
Volume (hlasitost): Posuvným ovladačem nastavte
hlasitost.
•
Fade In/Fade Out (postupné zapnutí/postupné vypnutí):
Zaškrtněte, pokud chcete zvuk postupně zesilovat nebo
postupně zeslabovat.
•
Loop (smyčka): Zaškrtněte, pokud se má zvuk
nepřetržitě opakovat.
•
3.
Preview (náhled): Klepnutím zvuk přehrajte.
Klepněte na kartu Emotives, poklepejte na požadovaný profil pro
aplikaci na model a projekt se automaticky přehraje.
4.
Na posuvném ovladači
nastavte intenzitu výrazu modelu.
5.
Klepněte na kartu Timeline (časová přímka) a zobrazí se výzva,
abyste aktualizovali úplné rysy přímky.
6.
Klepněte na tlačítko Save (uložit), abyste uložili aktuální skript
jako upravený profil.
-29-
Česky
Začínáme - tvorba pohlednice
v programu CrazyTalk Avatar Creator
Můžete vytvořit pohlednici s mluvícím obrázkem, osobní zprávou a
speciálními efekty. Kartu můžete uložit jako .MHT (víceúčelové HTML –
zakotvené v e-mailu nebo stránkách html) nebo .CAB (komprimovaný
soubor).
Při tvorbě pohlednice postupujte následovně:
1.
V programu CrazyTalk Avatar Creator vyberte model
s obličejovými rysy, pohyby a výrazy.
2.
Vytvořte skript CrazyTalk Avatar Creator, abyste zadali animaci
a řeč.
3.
Klepněte na kartu Output/Greeting (výstup/pozdrav).
-30-
Česky
4.
Poklepejte na šablonu karty v galerii karet, kterou aplikujete na
model. Pomocí ovladačů pro přehrávání zobrazte náhled karty.
5.
Resize Model
(změnit velikost modelu): Upravte velikost
modelu tak, aby pasoval do rámečku karty.
6.
Rotate Model
7.
Move Model
(otočit model): Otočit mluvící obrázek.
(posunout model): Posuňte obrázek v rámci
rámečku karty.
8.
Reset Model
(resetovat model): Zrušte všechny změny
provedené na modelu a začněte znovu.
9.
Napište text do polí (Enter Receiver [zadejte příjemce], Type
Your Message [zadejte zprávu], Enter Your Name [zadejte
jméno]) na kartě s využitím upravených textových stylů pomocí
Text Editing Tools (nástrojů pro editaci textu).
10.
11.
12.
13.
14.
Reset Text (resetovat text): Zrušte všechny změny v textu.
Card Settings (nastavení karty):
‹
Image Effect (efekt obrázku): Vyberte a uplatněte na
kartě efekt v JavaScriptu.
‹
Auto Play (automatické přehrání): Automaticky
přehrajte kartu.
Image Quality (kvalita obrázku): Posuňte posuvný ovladač nebo
zadejte číslo do editovacího pole, abyste upravili kvalitu obrázku.
Sound Quality (kvalita zvuku): Posuňte posuvný ovladač, abyste
upravili kvalitu zvuku.
Preview (náhled): Klepnutím zobrazíte náhled a kartu přehrajete
(se zaškrtnutým políčkem Auto Play).
Create (vytvořit): Klepnutím otevřete dialogové okno Save As
(uložit jako). Zadejte název, umístění, typ souboru (.MHT – pro
vložení do e-mailu nebo webových stránek a .CAB –
-31-
Česky
komprimovaný soubor) karty a klepněte na Save (uložit), abyste
kartu vytvořili.
-32-
Česky
Začínáme – export filmových souborů
Filmové soubory podporované v CrazyTalk Avatar Creator: AVI, Real
Media (RM), WAV, sekvenční BMP/TGA, animační GIF a soubory
Windows Media (WMV).
POZNÁMKA
„ Z webové stránky společnosti Microsoft nainstalujte WMVEncoder9 pro
export souborů ve formátu WMV.
Při exportu filmu postupujte následovně:
-33-
Česky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vyberte model CrazyTalk Avatar Creator se zadanými
obličejovými rysy, pohyby a výrazy.
Vytvořte skript CrazyTalk Avatar Creator, abyste specifikovali
animaci a řeč.
Klepněte na kartu Output/Movie (výstup/film).
Zobrazí se ořezávací rámeček. Posuňte jej a změňte jeho velikost
(táhněte rámeček nebo editujte možnosti Output Size – výstupní
velikost) tak, aby zahrnoval požadovanou část obrázku pro export.
Klepněte na rozevírací seznam formátu, abyste vybrali formát
médií.
Zaškrtněte pole Original Resolution (původní rozlišení), abyste
získali totéž rozlišení jako u zdrojového souboru.
Zaškrtněte pole Target (cíl), abyste zadali rozlišení odpovídající
formátu média.
Zaškrtněte pole Use Full Image (použít plný obrázek) pro export
média s celým obrázkem.
Zaškrtněte možnost Crop (oříznout), pokud chcete oříznout
mluvící obrázek na stranách.
Klepněte na rámeček Background Color (barva pozadí), pokud
chcete vybrat pozadí barevné škály.
Zadejte rozměry výstupního rámečku tak, že v poli Output Size
(výstupní velikost) zadáte výšku a šířku v pixelech.
V rámečku Frame Rate (frekvence snímků) určete počet snímků
za vteřinu.
K dispozici jsou možnosti HTML, pokud vyberete soubor RM nebo
WMV z formátu médií.
• Zaškrtněte pole Produce HTML Page (produkovat
HTML stránku), chcete-li vytvořit HTML stránku (na
stejném místě jako soubor medií) se začleněným
obsahem médií.
• Zaškrtněte pole Preview HTML Page (nahlédnout
HTML stránku) chcete-li zobrazit náhled HTML stránky
před exportem.
Klepnutím na tlačítko Export provedete export vybraného
mluvícího obrázku do multimediálního formátu.
-34-
Česky
Tipy a podněty pro pasování obličeje
• Jak mohu přesněji odladit obraz modelu, aby pohyby
obličeje byly realističtější?
a. Kontrolní body 1, 2, 3 a 4 jsou klíčové pro ovládání morfování
obličejové sítě. 1, 2 ovládají sílu vertikálního pohybu a 3, 4 ovládají sílu
horizontálního pohybu.
b. Na stránce modelu stiskněte Motion Settings (nastavení pohybu) a
zaškrtněte Head Motion Preview (náhled pohybu hlavy), abyste
zobrazili náhled pohybu. Pokud nejste spokojeni, můžete dialog zavřít a
zkusit změnit umístění kontrolních bodů 1-4.
-35-
Česky
•
Jak mohu docílit toho, aby se brada při mluvení
pohybovala přirozeněji?
a.
Přetáhněte kontrolní bod brady mimo tvář.
Dobře
Špatně
-36-
Česky
b. Používejte i nadále Head Motion Preview (náhled pohybu hlavy)
ke zobrazní náhledu výsledku a přetáhněte myš dolů, abyste
zobrazili náhled s otevřenými ústy, když sehnete hlavu.
• Jak mohu docílit toho, aby oči vypadaly realističtěji?
Pokud nepoužíváte virtuální oči, ale používáte oči původního obrázku,
přetáhněte kontrolní body mimo oční víčka, abyste vytvořili ještě
realističtější mrkání.
Nesprávně
Správně
Pokud používáte oči z knihovny očí v CrazyTalk, musíte kontrolní body
očí nastavit do očních víček. Tak vylepšíte realistickou kvalitu
animovaných očí.
Nesprávně
•
Správně
Jak mohu vylepšit pohyby úst u fotografie s otevřenými
ústy?
Použijte Detailed Facial Mode (podrobný obličejový režim), abyste
udrželi horní a spodní ret oddělený. Použijte funkci Force to Close
(nucené zavření) k zavření úst při mluvení.
Následující obrázek názorně ukazuje, jak u otevřených úst umístit
kotvicí body.
-37-
Česky
•
Jak mohu předejít pohybu pozadí, aniž bych měnil původní
pozadí?
Použijte tlačítko Background Mask Editing
(Editace masky na
pozadí) a rozptylte pozadí pomocí štětce a gumy. Maska by neměla být
příliš blízko oblasti obličeje a ujistěte se, že nepřekrývá hlavu modelu.
Nesprávně
Správně
-38-
Česky
•
Jak mohu použít funkci Close Mouth Points (body při
zavřených ústech) pro urychlení pasování obličeje?
Když stisknete tlačítko Close Mouth Points
(body při zavřených
ústech), ústa se zavřou a výsledkem bude, že body pro horní a spodní
ret se přesunou do polohy, kdy budou tvořit jednotnou linii. Pokud vaše
postava má zavřená ústa, povolte tuto funkci, aby při zavřených ústech
nebyla mezi rty vidět žádná tmavá linka. Pokud váš model má otevřená
ústa, zakažte tuto funkci, abyste mohli body umístit do horní a dolní
oblasti rtů
Před zavřením
•
Po zavření
Jak poznám, který kontrolní bod patří ke spodním nebo
horním kontrolním bodům?
Žluté kontrolní body jsou horní kontrolní body.
Kontrolní body očního víčka
Kontrolní body horního rtu
-39-
Česky
CrazyTalk Cam Suite - úvod
Přehled
Vítejte v CrazyTalk Cam Suite, nástroji pro animované zprávy, který
obsahuje upravitelné emotivní obličejové animace a který na aplikacích typu
IM dává více zábavy než běžné videokonference. S programem CrazyTalk
Cam Suite můžete provádět videokonference s i bez webové kamery
nainstalované na vašem počítači.
Díky snadnému rozhraní CrazyTalk Cam Suite mohou vaši přátelé vidět
váš vybraný avatar, který umí synchronizovat rty, okamžité emotivní
animace a speciální efekty. Nebo mohou vidět vaši tvář s různými výrazy a
speciálními efekty díky funkci MagicMirror.
Z webové stránky Reallusion si můžete stáhnout různé avatary nebo si
můžete vytvořit vlastní avatar z fotografie pomocí programu CrazyTalk
Avatar Creator. Takže jakákoli fotografie vás, vaší rodiny nebo přítele,
vašeho domácího mazlíčka, postavy z komiksu, je možné kouzelně oživit
jako animovanou postavu ve vašem komunikačním programu. Na uvedené
webové stránce také můžete zakoupit více výrazů a komických efektů a
vytvořit si z nich knihovnu. A zábava se samozřejmě násobí, když se o tento
úžasný program podělíte se všemi přáteli používající aplikace IM!
-40-
Česky
Začínáme
Operační systém
•
WindowsVista/XP/2000
Následující kroky využijte, když chcete rychle začít používat CrazyTalk Cam
Suite při vaší IM videokonferenci. Další podrobnosti k tomu, jak používat
všechny funkce CrazyTalk Cam Suite, najdete ve zbytku nápovědy online.
1.
Pokud máte na svém operačním systému nainstalovanou aplikaci IM,
změňte prosím ručně zařízení audio/video.
2.
Můžete uplatnit funkce na kartě Avatar.
i.
Klepněte na jednu emoční položku a shlédněte náhled
videoavatru. Můžete také spustit videorozhovor a shlédnout
videoavatar v okně pro video ve vašem komunikačním programu.
ii.
Klepnutím vyberte emoci z Emotions.
Emoce nabízejí širokou škálu citových výrazů, například šťastný,
smutný, překvapený, vylekaný, rozčilený a plačící. Klepnutím
vyberte emoci pro váš avatar společně se zvukovým efektem.
Pokud používáte videokonferenci, vidí synchronizaci rtů a emoční
animaci i váš partner.
-41-
Česky
iii.
Klepnutím vyberte avatar z nabídky Avatars. Vybraný avatar se
zobrazí v okně náhledu.
Seznam Avatars ukazuje výchozí avatary dodávané v programu
CrazyTalk Cam Suite i případné importované avatary. Klepnutím
vyberte avatar a zobrazí se v okně náhledu. Pokud máte relaci s
videem, váš partner bude schopen vidět avatar a animaci, i pokud
snad nemá nainstalován program CrazyTalk Cam Suite.
3.
Nebo můžete využít vlastní tvář a aplikovat různé efekty v kartě
MagicMirror.
i.
Klepněte na výraz, který chcete na svou tvář aplikovat. Výsledek
se projeví v okně náhledu v MagicMirror a v oknu konference
vašeho komunikačního programu.
Knihovna výrazů obsahuje celou řadu výrazů jako je cizinec, býk,
mladý, hubený, smutný atd. Svůj výraz můžete kdykoli přepnout
podle předmětu vaší konverzace.
ii.
Pomocí posuvného ovladače Strength (síla) můžete zvýšit
nebo snížit sílu vašeho výrazu. Jeden výraz pak generuje různé
aspekty.
-42-
Česky
iii.
Volitelně také můžete klepnout na šablony Comic, abyste při
videorelaci mohli partnera překvapit. Knihovna kreslených prvků
obsahuje efekty jako plamen, bouřku, pot atd. Klepněte na některý
z efektů a okamžitě se zobrazí na vaší tváři v okně náhledu.
4.
Připojte mikrofon a váš avatar může synchronizovat rty s tím, co říkáte.
5.
Nyní jste připraveni na svých IM aplikacích používat širokou škálu
animovaných výrazů společně s vaším videoavatarem. Viz další části
této nápovědy online, kde najdete další informace o programu
CrazyTalk Cam Suite.
-43-
Česky
O rozhraní
Následující obrázky ukazují komponenty rozhraní CrazyTalk Cam Suite:
Rozhraní avataru:
1.
2.
3.
Režimy
Přidat obsah
z webové
stránky
Ovladač
Přehrát
4.
Emoce
5.
Více emocí
6.
Avatary
7.
Více avatarů
8.
Nastavení
9.
Nápověda
10.
11.
12.
Ovládání
zvuku
Umožnit
sledování rysů
obličeje
Náhled
-44-
Česky
Rozhraní MagicMirror:
1.
Režimy
Přidat obsah
2.
z webové
stránky
3.
4.
5.
Morfování
obličeje
Více výrazů
Kreslené
efekty
Více
6.
kreslených
efektů
7.
Ovládání
zvuku
8.
Nastavení
9.
Nápověda
10.
Náhled
-45-
Česky
Avatar
Výběr emoce
Ke svému avataru můžete přidat emotivní animace, abyste při
videokonferenci mohli vyjádřit jakýkoli výraz. S pomocí pokročilé obličejové
morfovací techniky můžete ovládat rty a výrazy svého avataru, a ukázat tak
širokou škálu emocí, například štěstí, smutek a rozčilení, i obličejové pohyby,
jako je přivření očí, mrkání, otevírání a zavírání úst a pohyby nosu či brady.
Navíc všechny emoce jsou doprovázeny zvukovými efekty, které tyto výrazy
jen prohlubují.
Emoci pro svůj avatar vyberte jedním z následujících
kroků:
•
Vyberte emoci a váš avatar ji okamžitě zobrazí.
•
Můžete klepnout na
a získáte více emocí.
-46-
Česky
o
V dialogu můžete vidět Default Emotions (výchozí emoce), My
Emotions (mé emoce) a Online Content (obsah online). Na kartě
Default Emotions vidíte výchozí nabídku emocí dodávanou v
CrazyTalk Cam Suite. Klepněte na My Emotions a uvidíte obsah,
který jste si zakoupili na webové stránce Reallusion nebo vytvořili
v programu CrazyTalk Avatar Creator. Na kartě Online Content
si můžete přehrát a zobrazit náhled posledních avatarů
s emocemi nebo využít odkaz na stránku, na které se prodává
další obsah.
-47-
Česky
o
Poklepejte na některou z emocí v dialogu More Emotions (více
emocí) a váš avatar ji okamžitě zobrazí.
o
Klepněte na Online Content a dostanete se na stránku, na které
se prodává další obsah. Můžete si prohlédnout a zakoupit nový,
vyhledávaný a speciální obsah.
o
Pokud jste si nainstalovali CrazyTalk Avatar Creator, klepněte
na Add Emotions (přidat emoce), abyste zobrazili data vytvořená
v programu CrazyTalk Avatar Creator. Viz prosím podrobnosti
v části Import an Emotion.
o
o
Chcete-li emoci odstranit, vyberte emoci a klepněte na Delete.
Když vyberete emoci a klepnete na To Favorite (k oblíbeným),
přidáte emoci mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený
obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze
kterého pak můžete provést výběr.
o
Vyberte emoci v části Favorite Content a klepněte na Clear, čímž
emoci odstraníte z Favorite Content. Vezměte prosím na vědomí:
obsah tak nevymažete; jen jej odstraníte z části Favorite Content.
Import emoce
CrazyTalk Cam Suite vám umožňuje importovat upravené skripty (.cts)
z programu CrazyTalk Avatar Creator a použít je jako emoce. Tato funkce
může značně rozšířit vaši knihovnu emocí, protože si můžete vybrat
zvukové soubory nebo nahrát vlastní hlas při tvorbě svých emocí.
Kromě tvorby vlastních emocí si můžete stáhnout novou emoci z webové
stránky Reallusion.
-48-
Česky
Import nových emocí:
1. Klepněte na tlačítko
, čímž zobrazíte možnosti
importu.
2. Klepněte na kartu Template (šablona) a projděte složky, abyste vybrali
skript (.cts) z výchozích skriptových šablon v programu CrazyTalk Cam
Suite. Nebo klepněte na kartu Custom a nalezněte vlastní skripty. Viz
nápovědu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit,
jak vytvořit vlastní skripty.
3. Vyberte šablonu nebo upravený skript a klepněte na Preview (náhled),
abyste zobrazili soubor skriptu. Pokud je zaškrtnuté pole Auto Play,
začne se skript automaticky přehrávat.
-49-
Česky
4. Klepněte na OK, chcete-li jej použít jako svou emoci v programu
CrazyTalk Cam Suite. Emoce se pak zobrazí v části My Emotions
v dialogu More Emotions.
5. Chcete-li vytvořit nové emoce pomocí programu CrazyTalk Avatar
Creator, klepněte na Launch Editor, čímž spustíte CrazyTalk Avatar
Creator. Nové emoce se uloží na kartě Custom.
6. Chcete-li stáhnout emoce z webové stránky Reallusion, klepněte na Add
from Web (přidat z webu). Nové emoce se uloží v části My Emotions.
Výběr avataru
CrazyTalk Cam Suite vám umožňuje vybrat upravený obraz vytvořený
v programu CrazyTalk Avatar Creator a použít jej jako svůj avatar při
videokonferencích v aplikacích IM.
•
Vyberte avatar z oblasti Avatars. Uvidíte, jak se vybraný avatar zobrazí
v okně náhledu. Pokud upřednostňujete videokonferenci, uvidíte
vybraný avatar zobrazený v aplikaci IM.
-50-
Česky
•
Můžete klepnout na tlačítko
•
V dialogu More Avatars se zobrazí karty Default Avatars, My Avatars
, chcete-li získat více avatarů:
a Online Content. Default Avatars zobrazuje výchozí avatary
dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepněte na My Avatars
a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion, nebo jiné
importované avatary vytvořené v programu CrazyTalk Avatar Creator.
Na kartě Online Content si můžete přehrát a zobrazit náhled
posledních avatarů s emocemi nebo tam najdete odkaz na webovou
stránku, na které můžete zakoupit další obsah.
•
Vyberte avatar poklepáním v dialogu More Avatars a avatar se zobrazí
v okně náhledu. Pokud připravujete videokonferenci, váš partner uvidí
tento avatar a animaci, i když snad nemá nainstalovaný program
CrazyTalk Cam Suite.
•
Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se
prodává další obsah. Můžete si prohlédnout a zakoupit nový,
vyhledávaný a speciální obsah.
-51-
Česky
•
Pokud jste si nainstalovali CrazyTalk Avatar Creator, klepněte na Add
Avatars, abyste zobrazili data vytvořená v programu CrazyTalk
Avatar Creator. Viz prosím podrobnosti v části Import an Avatar.
•
•
Chcete-li avatar odstranit, vyberte avatar a klepněte na Delete.
Když vyberete avatar a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), přidáte
avatar mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se
zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak
můžete provést výběr.
•
Vyberte avatar v části Favorite Content a klepněte na Clear, čímž
avatar odstraníte z Favorite Content. Vezměte prosím na vědomí:
obsah tak nevymažete; jen jej odstraníte z části Favorite Content.
Import avataru
CrazyTalk Cam Suite vám umožňuje importovat upravené obrázky nebo
fotografie z programu CrazyTalk Avatar Creator a použít je jako vaše
avatary. Tato funkce může značně rozšířit vaši knihovnu avatarů, protože si
jako svůj avatar můžete vybrat jakoukoli svou fotografii nebo třeba fotografii
oblíbené filmové hvězdy.
Kromě tvorby vlastních avatarů si můžete stáhnout nové avatary z webové
stránky Reallusion.
Import nových avatarů proveďte následovně:
1. Klepněte na tlačítko
, čímž zobrazíte možnosti
importu.
-52-
Česky
2. Klepněte na kartu Template (šablona) a projděte složky, abyste vybrali
model z výchozích skriptových šablon v programu CrazyTalk Cam Suite.
Nebo klepněte na kartu Custom a nalezněte vlastní modely. Viz
nápovědu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit,
jak vytvořit vlastní modely.
3. Vyberte šablonu nebo upravený model a klepněte na OK a použijte jej
jako avatar ve vašem komunikačním programu. Avatar je nyní zobrazen
v části My Avatars.
4. Chcete-li vytvořit nové avatary pomocí programu CrazyTalk Avatar
Creator, klepněte na Launch Editor, čímž spustíte CrazyTalk Avatar
Creator. Nové avatary se uloží na kartě Custom.
5. Chcete-li stáhnout avatary z webové stránky Reallusion, klepněte na Add
from Web (přidat z webu). Nové avatary se uloží v části My Avatars.
-53-
Česky
MagicMirror
Využití morfování tváře
Pro vylepšení vaší tváře můžete pomocí technologie pro morfování tváře
přidat různé výrazy. Tak můžete svou tvář vylepšit, aby vypadala štíhlejší,
mladší nebo legračněji s výrazem cizince, býka nebo lišáckým výrazem.
Jak používat funkce morfování tváře:
•
Zaškrtněte pole Apply Expression (uplatnit výraz), abyste výraz uplatnili
na svou tvář. Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud chcete výraz odstranit.
•
•
Klepněte na některý z požadovaných výrazů.
Posuňte posunovací ovladač Strength (síla) vpravo, pokud chcete posílit
výraz, nebo vlevo, pokud jej chcete zmenšit.
•
Klepněte na tlačítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu.
-54-
Česky
•
•
•
Levá část okna, Web Camera, zobrazuje původní vzhled vaší tváře.
Pravá část okna zobrazuje tvář s aplikovaným výrazem.
Část okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic
(kreslený prvek) najednou.
•
Zaškrtněte pole Horizontal Mirror, pokud chcete přepnout obrázky ve
dvou podoknech horizontálně. S programem Cam Suite pak můžete
interagovat podobně jako se zrcadlem.
Jak získat více výrazů
MagicMirror vám umožňuje upravit množství šablon pro výrazy. Kromě toho
můžete také přidávat, odstraňovat nebo nakupovat výrazy, abyste
modifikovali obsah v knihovně oblíbených výrazů.
•
Prosím klepněte na tlačítko
, chcete-li získat více výrazů.
-55-
Česky
o
V dialogu vidíte karty Default Expressions (výchozí výrazy), My
Expressions (mé výrazy) a Online Content (obsah online). Na
kartě Default Expressions můžete vidět výchozí vyjádření
dodané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepněte na My
Expression a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu
Reallusion. Na kartě Online Content si můžete přehrát a zobrazit
náhled poslední výrazy nebo tam najdete odkaz na webovou
stránku, na které můžete zakoupit další výrazy.
o
Poklepejte na kterýkoli výraz v dialogu More Expression a na
vaší tváři se okamžitě zobrazí daný výraz.
o
Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na
které se prodává další obsah. Můžete si prohlédnout a zakoupit
nový, vyhledávaný a speciální obsah.
-56-
Česky
o
o
Chcete-li výraz odstranit, vyberte výraz a klepněte na Delete.
Když vyberete výraz a klepnete na To Favorite (k oblíbeným),
přidáte výraz mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený
obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze
kterého pak můžete provést výběr.
o
Vyberte výraz v části Favorite Content a klepněte na Clear, čímž
výraz odstraníte z Favorite Content. Vezměte prosím na vědomí:
obsah tak nevymažete; jen jej odstraníte z části Favorite Content.
Výběr efektu Comic
Můžete si vybrat zajímavý kreslený efekt pro pobavení vaše i vašich
partnerů. Efekt můžete využít k projevení své nálady, emocí, pocitů nebo
dokonce k přidání nějakých doplňků k vaší tváři.
Jak použít funkce efektu Comic:
•
Zaškrtněte pole Apply Comic (uplatnit kreslený prvek), abyste efekt
uplatnili na svou tvář. Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud chcete výraz
odstranit.
•
Klepněte na šablonu efektu, kterou si přejete.
-57-
Česky
•
Klepněte na tlačítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu.
•
•
•
Levá část okna, Web Camera, zobrazuje původní vzhled vaší tváře.
Pravá část okna, MagicMirror, zobrazuje tvář s aplikovaným efektem.
Část okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic
(kreslený prvek) najednou.
•
Zaškrtněte pole Horizontal Mirror, pokud chcete přepnout obrázky ve
dvou podoknech horizontálně. S programem Cam Suite pak můžete
interagovat podobně jako se zrcadlem.
Jak získat více efektů Comic
MagicMirror vám umožňuje upravit množství šablon pro efekty Comic.
Kromě toho můžete také přidávat, odstraňovat nebo nakupovat efekty,
abyste modifikovali obsah v knihovně oblíbených efektů.
•
Prosím klepněte na tlačítko
, chcete-li získat více efektů.
-58-
Česky
o
V dialogu vidíte karty Default Comics (výchozí kreslené efekty),
My Comics (mé kreslené efekty) a Online Content (obsah
online). Na kartě Default Comics můžete vidět výchozí obsah
dodaný v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepněte na My
Comic a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu
Reallusion.
Na kartě Online Content si můžete přehrát a zobrazit náhled
poslední efekty Comic nebo tam najdete odkaz na webovou
stránku, na které můžete zakoupit další efekty.
o
Poklepejte na kterýkoli efekt v dialogu More Comic a na vaší tváři
se okamžitě zobrazí daný efekt.
-59-
Česky
o
Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na
které se prodává další obsah. Můžete si prohlédnout a zakoupit
nový, vyhledávaný a speciální obsah.
o
o
Chcete-li efekt odstranit, vyberte efekt a klepněte na Delete.
Když vyberete efekt Comic a klepnete na To Favorite (k
oblíbeným), přidáte efekt mezi Favorite Content; (oblíbený
obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní
CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak můžete provést výběr.
o
Vyberte efekt v části Favorite Content a klepněte na Clear, čímž
jej odstraníte z Favorite Content. Vezměte prosím na vědomí:
obsah tak nevymažete; jen jej odstraníte z části Favorite Content.
Ovládání zvuku
Audio Control (ovládání zvuku) vám při telefonování umožňuje kontrolovat
zvuk v reálném čase.
•
Posunovací ovladač Volume (hlasitost) vám umožňuje kontrolovat
hlasitost, když mluvíte.
-60-
Česky
•
Klepněte na tlačítko
na tlačítko
•
, pokud chcete veškerý zvuk ztlumit; a klepněte
, pokud chcete hlasitost zvýšit.
Mixer kontroluje úroveň zvuku mezi hudebním/zvukovým efektem a
mikrofonem.
•
Klepněte na tlačítko
, chcete-li zvýšit hudební/zvukový efekt a snížit
hlasitost mikrofonu.
•
Klepněte na tlačítko
, chcete-li snížit hudební/zvukový efekt a zvýšit
hlasitost mikrofonu.
Sledování obličeje
Tato část popisuje položky související se sledováním obličeje.
Jak umožnit sledování:
1. Stiskněte tlačítko Enable Facial Tracking
(umožnit sledování
obličeje), chcete-li zapnout či vypnout funkci sledování obličeje.
2. Pohněte hlavou/myší, aby avatar začal se sledováním.
Tip: Pokud jde o sledování cíle, viz Nastavení.
-61-
Česky
Klepněte na tlačítko Preview (náhled) a zobrazí se dialogové okno
náhledu. Uvidíte najednou podokno webové kamery a avatary.
Zaškrtněte pole Horizontal Mirror, pokud chcete přepnout obrázky ve
dvou podoknech horizontálně. Potom uvidíte svůj pohyb stejným směrem,
jakým se pohybujete.
-62-
Česky
Nastavení
CrazyTalk Cam Suite vám umožňuje nastavit výchozí
stav:
•
Klepněte na
Settings (nastavení) a zobrazí se okno Setting.
V tomto dialogovém okně můžete změnit všeobecné nastavení.
-63-
Česky
Všeobecná nastavení
•
Change Language (změna jazyka) umožňuje změnit uživatelské
rozhraní na vybraný jazyk.
•
Pokud máte na svém operačním systému nainstalovanou aplikaci IM,
ručně změňte audio/video zařízení.
Vezměme si například Skype 3.0, otevřete dialogové okno
Tools/Options (nástroje/možnosti). Nastavte Audio In a Video/Select
webcam na Reallusion Virtual Audio a Reallusion Virtual Camera.
Sledování obličeje
•
Zaškrtněte tlačítko předvolby Face/Mouse tracking to trigger head
movement (spuštění pohybu hlavy na základě sledování pomocí
tváře/myši), aby hlava a oči avataru sledovaly vaši hlavu nebo myš a
pohybovaly se.
-64-
Česky
•
Select Camera (výběr kamery) umožňuje vybrat vaši výchozí kameru.
Pokud máte na svém počítači nainstalováno více kamer, musíte některou
z nich vybrat.
•
Zaškrtněte pole Popup confirm dialog when change your avatar
(zobrazit potvrzovací dialog při změně avataru) a dialog se zobrazí, když
změníte svůj avatar.
-65-
Česky
Nastavení zařízení
Pro připojení vašeho komunikačního programu a programu CrazyTalk Cam
Suite je třeba ručně nastavit audio/video zařízení. Uveďme si jako příklad
Skype:
1. Před použitím aplikace IM
spusťte CrazyTalk Cam
Suite.
2. Ujistěte se, že jste se do své
aplikace IM přihlásili.
3. Jděte do nabídky
Nástroje/Nastavení..., abyste
otevřeli dialogové okno
nastavení.
4. Vyberte Zvuková zařízení a
nastavte Audio vstup na
Reallusion Virtual Audio.
-66-
Česky
5. Vyberte Video a nastavte Vybrat webkameru na Reallusion Virtual
Camera.
Klepněte na tlačítko Save button. Váš komunikační program pak bude
dostávat zdroj zvuku i videa z programu CrazyTalk Cam Suite.
-67-
Česky
Odstraňování potíží s webkamerou
Q1: Můj počítač nemůže detekovat webkameru, když je
připojená pomocí prodlužovacího kabelu USB.
Pro vyřešení problému:
• Připojte webkameru přímo k portu USB vašeho počítače. Ujistěte
se, že webkamera je připojena do USB portu v zadní části vašeho
počítače. Některé USB porty v přední části počítačů neposkytují
dostatečné napájení pro webovou kameru.
Q2: Nedostatečné systémové zdroje vyhrazené pro USB port
způsobují, že systém není schopen provozu.
V systému je příliš mnoho zařízení, což způsobuje problémy IRQ se
systémovým ovladačem USB.
Proveďte následující:
•
•
•
Odpojte některá zařízení USB ze systému.
Restartujte systém.
Počítač realokuje zařízení.
Q3: Webkamera se nerozsvítí nebo se počítač bez zjevného
důvodu restartuje.
Je možné, že zařízení USB odebírají z vašeho počítače příliš mnoho
energie. To se může stát, když zařízení USB připojujete k pasivnímu nebo
nezávisle napájenému rozbočovači USB. Zobrazí se dialogové okno USB
Hub Power Exceeded (možnosti napájení rozbočovače USB byly
překročeny).
Vyzkoušejte následující:
•
•
Připojte webkameru přímo do portu USB počítače.
Použijte rozbočovač USB s externím napájením.
-68-

Podobné dokumenty

Česky

Česky citlivosti

Více

Česky

Česky citlivosti

Více

Česky

Česky citlivosti

Více

Koupelnový nábyteK

Koupelnový nábyteK účinek vody působil maximálně intenzivně na kůži i svaly, hodí se používat vodu metodou Kneippových střiků. Pomocí speciální hadice je možné komfortně provádět léčebné střiky i v domácí koupelně – ...

Více

Česky

Česky http://messenger.msn.com. b. Nyní se přihlaste ke službě MSN Messenger. c. Zvolte si přítele ze seznamu kontaktů a klikněte na „OK”. d. Dvakrát klikněte na vaše přátele, kteří jsou dostupní. Klikně...

Více

Česky

Česky Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: z Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem. z Další informace v...

Více

Česky

Česky http://messenger.yahoo.com,a pokud nejste registrováni, proveďte registraci. b. Přihlaste se k Yahoo Messengeru. c. V hlavním okně klikněte na Tools menu a poté vyberte „Start My Webcam”. d. Klikně...

Více

zrcadlové skříňky a zrcadla

zrcadlové skříňky a zrcadla a na vnitřních stranách dvířek, díky saténovaným úchytům, pohodlně umístěným elektrickým zásuvkám, zvukovým systémům na přání a mnoha dalším detailům. Varianta s dvířky, která se otvírají do strany...

Více