LKPA - POLIČKA

Transkript

LKPA - POLIČKA
AIP
AD 4-LKPA-1
POLIČKA
CZECH REPUBLIC
19 SEP 13
Veřejné vnitrostátní letiště.
Public domestic aerodrome.
LKPA - POLIČKA
2 km N Polička
1 Umístění/Location
2 Provozní použitelnost/Operational availability VFR den/day
Druhy letadel/Aircraft types
letouny, kluzáky, vrtulníky, ultralehká letadla, volné
balony, vzducholodě
aeroplanes, gliders, helicopters, ultralight aircraft, free
balloons, airships
3 Provozní doba/Operational Hours
15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL, jinak/otherwise O/R
4 Celní a pasové odbavení/
Customs and immigration clearance
NIL
5 Provozovalel letiště/Aerodrome operator
Aeroklub Polička, o.s.
Další spojení/
Next contacts
P.O.Box 52, 572 01 Polička, +420 723 363 526, {[email protected], Þ www.lkpa.cz
AFIS - ª+420 607 129 615
Ing. Hynek Mořkovský - předseda aeroklubu/chairman of aeroclub
ª+420 724 121 732, { [email protected]
Jan Rensa, DiS. - vedoucí letového provozu/head of air traffic
ª +420 775 678 502, { [email protected]
6 Druhy paliva/Fuel grades
NATURAL 98 omezeně/limited
7 Druhy olejů/Oil grades
SHELL 10W 40 omezeně/limited
8 Hangárování/Hangar space O/R, omezeně/limited
9 Opravy/Repairs
jen menší opravy/minor repairs only
10 Ubytování/Accommodation
NIL
11 Restaurace/Restaurant
NIL
12 Doprava/Transportation
bus, vlak/train Polička
13.
PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU
13.
13.1
Odklízení sněhu není zajišt’ováno.
LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS
13.1
Snow clearance is not provided.
13.2
RWY jsou po dlouhotrvajících deštích
nezpůsobilé.
13.2
rains.
RWYs are unserviceable after prolonged
13.3
Výška letištních okruhů je 2953 ft/900 m
AMSL.
13.3
The traffic circuit altitude is 2953 ft/
900 m.
13.4
Přílet letadla bez obousměrného
radiového spojení je možný pouze po dohodě s
provozovatelem AD.
13.4
Arrivals of aircraft without two-way radio
communication are possible by agreement with
AD operator.
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
VOL III - AMDT 187/13
AD 4-LKPA-2
19 SEP 13
POLIČKA
AIP
CZECH REPUBLIC
13.5
Letištní provozní zóna (ATZ) je na jihu
ohraničena prostorem LK P7.
13.5
Aerodrome Traffic Zone (ATZ) is
bounded by prohibited area LK P7 on the south.
14.
14.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
ADDITIONAL INFORMATION
14.1
Možná činnost modelářů v blízkosti THR
RWY 15.
14.1
Modeller’s activity is possible in the
vicinity of THR RWY 15.
14.2
Přílet/odlet letounů mimo provozní dobu
letiště je povolen pouze po předchozí domluvě s
provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti ploch).
14.2
Arrival/departure of aircraft outside
aerodrome operational hours is permitted only
after previous agreement with the aerodrome
operator (checking of serviceability of areas).
14.3
Přílet/odlet letounů s celkovou délkou
větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou
trupu větší než 2 m je povolen pouze po
předchozí domluvě s provozovatelem letiště
(zajištění záchranné a protipožární služby).
14.3
Arrival/departure of an aircraft with total
length greater than or equal to 9 m or with
maximum fuselage width greater than 2 m is
permitted only by prior agreement with the
aerodrome operator (to arrange rescue and
firefighting services).
VOL III - AMDT 187/13
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.

Podobné dokumenty

LKPJ - PROSTĚJOV

LKPJ - PROSTĚJOV 2 Provozní použitelnost/Operational availability VFR den, výsadková činnost

Více

lklb - liberec - Aeroklub Liberec

lklb - liberec - Aeroklub Liberec disruption of approach path for rescue service helicopters. It is also forbidden to park on unapproved grounds, these areas are outside marked movement areas of the aerodrome.

Více

Airport Information

Airport Information and ACFT routing via A418/P574 or A419 report crossing level for PAPAR/DARAX. Engine runs on bays are only permitted at IDLE and MAX 5 min. Requests shall be made at least 30 min prior to start-up....

Více

j N - Pneutrade

j N - Pneutrade In designing this series of machines, special attention has been paid to the aspect of “SERVICEABILITY”. All the internal parts are easily accessible, and the oil level is visible from the outside,...

Více

Quick guide - Czech Airlines Virtual

Quick guide - Czech Airlines Virtual Celé online létání je postaveno na faktu, že všichni účastníci používají stejné ( nebo velice podobné ) scenerie letišť a stejné mapy pro přiblížení, odlet a pojíždění. Aktuální mapy a scenérie bys...

Více

Kompletní abecední seznam

Kompletní abecední seznam Arresting (specify/part of/aircraft arresting equipment)

Více

LKHS - HOSÍN

LKHS - HOSÍN provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

Více

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ 4 km NE od středu města, východně řeky Labe 4 km NE from the centre of town, east of the Labe river

Více