Vážení čtenáři

Komentáře

Transkript

Vážení čtenáři
Jarčovjan
3
prosinec 2014 • Zpravodaj obecního úřadu Jarcová
Vážení čtenáři,
rozsvícení vánočního stromku nás definitivně nasměrovalo do zimního času. Příroda, včetně nás lidí, se bude snažit
odpočinout a načerpat nové síly na další rok. Tak ať se nám to všem podaří!
Hlavní letošní akce - zateplení objektu kulturního domu a obecního úřadu je u konce a pevně věřím, že spoustu
dalších let nebudeme v tomto směru muset investovat nějaké větší částky. Z EU a státních fondů jsme na tuto akci
získali dotaci ve výši přibližně 2,5 mil. Kč. Naše spoluúčast byla přibližně 1 mil. Kč. V rámci těchto stavebních prací se
v celém objektu vyměnila topná tělesa, proběhlo malování a rekonstrukce elektrorozvodů v hasičárně. Rekonstrukce
zbylých elektrických rozvodů nás ještě čeká a bude to snad poslední velká investice, která završí revitalizaci celého
objektu. Do konce roku bychom rádi ještě stihli drobné úpravy kolem budovy, nové napojení hromosvodů a svodů
dešťové vody.
Další velká akce - přístavba naší mateřské školy se konečně rozběhla a potrvá do poloviny srpna roku 2015 tak, aby
mohla přivítat děti od začátku nového školního roku. Protože se na Ministerstvu školství sešlo mnohem více žádostí
o dotaci, než předpokládali, měli bychom mít jejich stanovisko k naší žádosti do konce tohoto roku. Omlouváme se
za ztížený přístup k autobusové zastávce. Vjezd těžké mechanizace si vyžádal úpravu vjezdu do areálu školy. Firma
TM Stav ze Vsetína, která stavbu provádí, by do vánoc chtěla zvládnout hrubou stavbu s tím, aby v zimních měsících
mohli provádět vnitřní práce. Snad jim počasí bude nakloněno.
V příštím roce bychom mimo jiné rádi pokračovali v terénních úpravách kolem kulturního domu a obecního úřadu,
tak, aby tento prostor byl účelný a zároveň pěkný na pohled. Nebude to určitě záležitost jednoho roku, ale jednou
se začít musí. Tady se naskýtá prostor hlavně pro vás – občany. Pokud byste měli jakýkoliv konstruktivní nápad
na úpravu, vylepšení tohoto prostoru, budeme za něj rádi. „Člověk z venku“ nakreslí cokoliv, ale hlavně místní občané
to mohou vidět jinýma očima (a třeba i v historických souvislostech). Nápadů na zpříjemnění života v celé obci je
mnoho. Bude záležet hlavně na naší šikovnosti, kolik finančních prostředků se nám podaří v dalších letech do obce
dostat.
Ivo Veselý starosta obce
Komunální volby
10. a 11. října se uskutečnily komunální volby. V naší obci je aktuálně 653 voličů a k volebním urnám jich dorazilo
327. Volební účast byla tedy 50% což je o 2% více než průměr v okresu Vsetín. Všem, kteří přišli, děkujeme. Zároveň
děkujeme všem kandidátům, kteří měli a mají chuť pro obec pracovat a dále těm z nich, kteří se do zastupitelstva
nedostali. Doufáme, že je to od příštích voleb neodradí. Starosta Ivo Veselý i místostarosta Jaroslav Šula budou
i nadále vykonávat své povinnosti v rámci nového volebního období. Novými tvářemi jsou v zastupitelstvu paní
Věrka Šulová a pan Jakub Bližňák. Přejeme všem jasnou mysl.
Obecní úřad
Děkujeme panu Jožanu Kubišovi, který stejně
jako minulý rok, daroval obci vánoční stromeček,
který si na přelomu měsíce odbyl svou premiéru.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Naše obec má už více jak deset let uzavřenou
smlouvu s Technickými službami ve Valašském
Meziříčí na odběr nebezpečných složek
odpadu a objemného odpadu včetně biologicky
rozložitelného odpadu (max. 5 kg na občana)
a starého, ale kompletního elektrozařízení, jako
ledničky, pračky, TV, atd. Pro občany to znamená,
že nemusí čekat na tyto svozy, které vždy na jaře
a na podzim zajišťuje obec, ale mohou tento
odpad v průběhu roku na občanský průkaz dovést
a odevzdat do sběrného dvoru ZDARMA sami.
SEZONA mladých hasičů
Naši mladí hasiči objíždějí od jara až do podzimu soutěže, které jsou zařazeny do tzv. okresní ligy. V letošním roce bylo
do této ligy zařazeno 13 soutěží konajících se v celém okrese Vsetín. Naše děti se zúčastnily téměř všech a na většině
z nich se jim dařilo. Výsledky ze všech soutěží se sčítají a v konečném hodnocení obsadili naši starší 8. místo z 19 sborů.
Mladší žáci, kteří mimochodem začali před dvěma lety, vybojovali krásné 7. místo z 15. Tady je vidět, že usilovná práce
nás vedoucích a šikovnost našich dětí se vyplatila a z prvopočátečního ostychu, kdy měli strach chytit do ruky hadici se
vypracovali až do lepší poloviny výsledkového hodnocení okresní ligy.
Nová sezóna u nás u hasičů začíná na podzim a to soutěží nazvanou branný závod. V této soutěži je 6 stanovišť, které
jsou rozmístěny na trase dlouhé u starších 3 km a u mladších 2 km. Stanoviště jsou následující: střelba ze vzduchovky,
překonávání vodorovného lana, základy topografie, hasební prostředky, uzlování, základy první pomoci a požární ochrana.
Letos se tato soutěž konala v Lešné a naši starší obsadili pěkné 2. místo z 33 a mladší žáci, u kterých jsme postavili dvě
hlídky, vybojovali 7. a 9. místo z 23 družstev.
Již několik let jezdíme na soutěže, které jsou mimo náš okres i kraj. Jsou to soutěže v běhu na 60 metrů s překážkami.
První touto soutěží, které jsme se zúčastnili, byla soutěž v Olomouci, tzv. Olomoucký drak. Na těchto závodech jsou děti
rozdělené do několika kategorií: přípravka, mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci. V přípravce vybojovali
Tereza Kozáková 8. a Zdeněk Štacha 9. místo. Mladší žákyně byla z Jarcové pouze Klára Kociánová, která ve své kategorii
zvítězila. V mladších žácích obsadil Lukáš Kozák 22. místo. Za starší žákyně máme největší zastoupení, a to: Tereza
Bajzíková – 3. místo, Tereza Geryková – 6. místo, Kateřina Rusková – 9. místo. Ve starších žácích dopadli nejlépe Vít
Bartošák na 17. a Martin Bajzík na 19. místě.
Další soutěží, na kterou jsme jeli, byl Šumperský Soptík. Na tuto akci jezdíme už pravidelně autobusem v pátek v podvečer
společně se spřátelenými sbory z Hovězí a Francovy Lhoty. Nocleh máme každoročně zajištěn v tělocvičně místní školy.
Stejně jako na Olomouckém drakovi jsou děti rozděleny do kategorií. Výsledky jsou tyto: přípravka: Karolína Rostková
– 9. místo, Zdeněk Štacha – 26. místo. Mladší dívky: Kristýna Kuráňová – 58. místo. Starší dívky: Tereza Geryková
– 27. místo, Klára Kociánová – 31. místo. Starší chlapci: Adam Dufka – 32. místo, Martin Bajzík – 59. místo.
Poslední soutěží v roce je Memoriál Marty Habadové v Praze. Na tuto akci odjíždíme v pátek brzo ráno vlakem a už
po několikáté navštěvujeme s dětmi největší aquapark ve střední Evropě v Praze Čestlicích. Tam trávíme podstatnou část
dne a po vyblbnutí se na atrakcích a tobogánech se přesunujeme přes celou Prahu k našim kamarádům hasičům na Zličín.
Ti jsou na nás vždy připraveni, pravidelně nám vaří nějaké jídlo a my jim na oplátku dovezeme valašskou slivovici a frgály.
V sobotu ráno se hromadně autobusem dopravíme do haly Otakara Jandery ve Stromovce. Po celodenním závodění jsme
všichni utahaní jak psi a už se těšíme, až zalehneme do spacáků. V neděli ráno se všichni přesuneme na hlavní nádraží
a nasedáme do vlaku, kde jeden celý vagón je jen pro soutěžící a jejich doprovod.
Letos podruhé jsme pro naše nejmenší přichystali ukončení sezóny ve Zlínské Galaxii.
V 9 hodin ráno naše plná vandrbedna vyrazila do Zlína. Děti tam řádily od 10 do 4 hodin. Za tu dobu se stihly perfektně vydovádět a tím ukončit hasičskou sezónu.
Nyní budeme všichni odpočívat po náročné a úspěšné sezóně. Odpočinek
nebude moc dlouhý, protože s aktivitou s dětmi začínáme už v únoru, kdy
se připravujeme na první jarní soutěž Moravsko-Beskydské šedesátky.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití Vánočních svátků a hodně
štěstí v nastávajícím roce 2015.
Martin Kuráň, Kateřina Šulová,
Tereza Bajzíková
Požár pily
Dne 18.10. 2014 v 17:06 hodin byl naší jednotce SDH Jarcová vyhlášen výjezd v rámci II. stupně požárního poplachu
k požáru jednopodlažního objektu o půdorysu asi 15 x 80m v areálu bývalé Křižanovy pily u vlakového nádraží ve
Valašském Meziříčí. Jednotka vyjela 6 minut po vyhlášení poplachu v počtu 14 členů s cisternou PV3S a Fordem
Tranzit . V době příjezdu byl již celý objekt zasažen obrovskými plameny. Po příjezdu naší jednotky na požářiště
si vzhledem k intenzitě a rozsahu požáru v 17:18 hodin situace vyžádala vyhlášení třetího (nejvyššího) stupně
požárního poplachu. Na místo události byly povolány další posilové jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů.
K zabezpečení zvýšené dodávky vody pro cisternovou techniku byla zřízena dálková doprava vody a k doplnění
techniky bylo využito hydrantů. Na místo události byla také dopravena další
dýchací technika pro zasahující hasiče. V průběhu hasebních prací vynesli
hasiči z objektu několik tlakových láhví. Členové naší jednotky z části hasili
několikametrové plameny a z části pomáhali v zásahových oděvech vynášet a
zachraňovat materiál, který se ještě zachránit dal. Na místě požáru zasahovalo
20 jednotek buď profesionálních nebo dobrovolných v počtu cca 150 hasičů.
Po pěti hodinách našeho hašení a činnosti se záchranou materiálu v 22:35
hodin byla velitelem zásahu ohlášena lokalizace požáru a poté velitel zásahu
rozhodl o stažení většiny dobrovolných jednotek včetně naší a o vystřídání
čerstvými
silami
z jiných jednotek.
Patří
poděkování
všem členům jednotky
SDH Jarcová, kteří
se zúčastnili tohoto
zásahu, protože ve
svém volném čase
pomáhali
jiným
i mimo naši obec.
Obec Jarcová
zřizovatel jednotky.
Hasičský ples a sportovní karneval
Dne 16.1.2015 se uskuteční tradiční hasičský ples.
Dne 13.2.2015 pořádají naši sportovci karneval pro dospělé a dne
14.2.2015 dětský karneval.
Na obě akce jste všichni srdečně zváni, pozvánky s bližšími údaji dostanete včas od pořadatelů !!!
Milí turisté a spoluobčané!
Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří se zúčastňovali
turistických akcí v roce 2014. Jsme rádi, že zájem o tyto akce je a proto
budeme v této aktivitě pokračovat i v roce 2015. Máme připraveny
nenáročné a pěkné trasy většinou kolem 15 km. Pořadí těchto tras se
bude odvíjet od výhledové předpovědi počasí a budeme vždy týden
dopředu informovat všechny zájemce nejen na webových stránkách
obce, ale znovu i na vývěsce obecního úřadu u pekárny u Přadků.
V roce 2015 taky plánujeme návštěvu Jeseníků, kde pobudeme asi
5 dnů a tuto akci organizačně zajišťují naše turistky a kamarádky
Jiřinka Hubová a Janka Typovská ,která se mimo jiné taky stará
o naše webové stránky za což jí patří náš dík. Znovu připomínáme,
že mezi sebou rádi uvítáme další případné zájemce o turistiku,
opravdu se není čeho obávat. V současné době máme zimní
přestávku a znovu začneme chodit pravidelně jednou za 14 dnů asi
v březnu. Bude to záležet na vývoji počasí
Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a pohody, ale taky
mnoho krásných zážitků v naší překrásné přírodě.
Jana a Richard Nečasovi.
Z kultury Jak jsme avizovali v předchozích zpravodaji, v měsíci listopadu u nás hostovalo divadlo z Polic. Ochotníci přijeli
s představením dle předlohy Františka Ringo Čecha s názvem Pravda o zkáze Titaniku. Dozvěděli jsme se tak zaručenou
pravdu o tom, jak to tehdy doopravdy bylo. Příznivci ochotnického divadla, kterých si do našeho sálu našlo cestu dobrých
šedesát, mohli vidět jiné tváře než na které jsou zvyklí a porovnat jak se divadlo dělá jinde. Naši divadelníci zase mohli se
svými kolegy poklábosit o problémech, inspiracích a zkušenostech, které přináší tento koníček. V minulém zpravodaji jsme
také zmiňovali, že diváky bude letos čekat malé překvapení. Teď už můžeme potvrdit že vše dopadlo dobře a letošní hra
se bude odehrávat pod zbrusu novým světelným aparátem. Po dvouleté snaze se nám konečně podařilo získat sponzorský
dar od společnosti ROBE ve formě sedmi profesionálních barevných světel. Dále jsme prostřednictvím obce zakoupili dvě
světla bílá. Provoz takových světel už je zajišťován ovládacím panelem a s pomocí notebooku budeme schopni vykouzlit
nepřeberné množství vizuálních efektů. Staré světla tedy odešly do zaslouženého důchodu a s novými světly snížíme
spotřebu na desetinu původní hodnoty. Letošní hra s pracovním názvem „Happy Birthday“ sice není bohatá na světelné
efekty, ale do budoucna máme daleko více možností jak udělat zážitek s divadla nezapomenutelným. Proto už si zaznačte
do svých kalendářů, že březnové víkendy jsou jako vždy v Jarcové vyhrazeny umění.
Za DS Nová Snaha Jiří Hrabovský
Ze sportu
Do podzimní fotbalové sezóny 2014/2015 vstoupily za TJ Sokol Jarcová dva týmy a to muži a dorost. Muži po přerozdělení
do vsetínské skupiny zahájili sezónu ve IV. Třídě s velkým nasazením a jejich vytýčený cíl, který je postup do III. třídy není
nereálný. Po polovině soutěže jsou na druhém místě a to jen díky skóre. Velkou zásluhu na tom mají trenéři Martin Bártek
a Luboš Janovský. Tým doplnili o mladé nadějné dorostence, kteří jsou již konkurencí i pro starší hráče a přivedli bývalé
odchovance, jako např. Romana Holčáka, který je podzimním králem střelců ve své třídě.
V kategorii dorostenců se mladým nadějím daří zatím na výbornou a přezimují na 3. místě se čtyř bodovou ztrátou na
vedoucí tým. Kluci jsou pod trenérským vedením, které je stejné jako u mužů velice kvalitně připravováni a jen doufáme,
že zopakují úspěch z minulé sezóny, kdy se dostali až do finále Okresního přeboru.
Všichni naši zástupci Vám děkují za vaší přízeň a budeme se na Vás těšit i v Novém roce 2015, do kterého vám přejeme
hodně zdraví a osobních úspěchů.
Info z obce Voda podraží, ale jen o inflaci
Vodné a stočné od nového roku podraží. Oznámila to společnost Vodovody a kanalizace Vsetín. Za kubický metr pitné vody
zaplatíme 44,97 Kč včetně DPH, stejné množství odvedené vody přijde na 32,20 Kč s DPH. Cena vodného a stočného se
proti letošnímu roku zvýší o 1,9 procenta. Zájmem představenstva společnosti je, aby zatížení odběratelů bylo co nejnižší.
Proto cenu navyšujeme pouze o předpokládanou míru inflace, zdůraznil ředitel firmy Michal Korabík.
Kácení dřevin: Platí nová vyhláška
Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Podle ní lze kácet bez povolení pouze ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaném v katastru
nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití jako zeleň. Druh a způsob
využití pozemku si vlastníci mohou ověřit na webu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Ke kácení ostatních druhů dřevin,
které mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, je nutné povolení. Podrobnější informace získáte
na telefonním čísle 571 674 222 nebo na e-mailové adrese [email protected]
Poděkování
Rád bych touto formou poděkoval všem občanům za třídění odpadů. Formy třídění jsou u různých občanů různě intenzivní.
Někdo třídí opravdu všechno a poctivě. Někdo zatím jen třeba plasty. Vím, že myšlení lidí se nedá změnit ze dne na den, ale
jsem rád, že se s tříděním začalo. Bude trvat ještě nějaký čas kdy si převážná většina z nás uvědomí, že třídění má opravdu smyl.
Pokud bychom poctivě vytřídili všechny složky odpadu (plast, papír, sklo barevné i bílé, tetrapaky, bio dpad do kompostu či
kompostérů, kovy), což nám současné vybavené obce a domácností umožňuje, tak množství komunálního odpadu dokážeme
snížit až o 2/3. Hlavně bio odpad, který je až z 90% tvořen vodou. To obci a následně samotným občanům může přinést
kromě hřejivého pocitu také snížení poplatku za odpady. V obcích, které třídí opravdu poctivě to dělá i stokoruny, což už není
určitě pro rodinný rozpočet zanedbatelná suma. Ještě jednou všem děkuji i jen za to, že se nad tím jen zamyslí.
starosta obce Ivo Veselý
Oddíl tenisu informuje
V letošním roce se uskutečnily dva turnaje v tenise (čtyřhry) na kurtech v Jarcové pod názvem legendy tenisového světa
Oskara Blechy (létající Čestmír). Turnaje byly mezinárodní ,kdy se zúčastnili i tenisté bydlící mimo Jarcovou (Val.Mez.
a okolí). Vítězové, mimo tradičních cen (tenisáky,potítka, omotávky, atd.), měli tu čest pozvednout nad hlavu putovní
pohár nesmírné ceny složený z podstavce z ebenového dřeva, do nějž je vložen nesmírně cenný Jarcovský křemen, nalezený
pod Jarcovskou Gulou. Tato trofej je velice ceněná a její věhlas překonal již Stanleyův pohár, který se uděluje v NHL.
První pořádaný turnaj se uskutečnil 21.6.2014 a zúčastnilo se ho rekordních jedenáct párů. Po urputných bojích bylo
sportovní klání zakončeno slavnostním předáváním cen.
Pořadí: 1. Ivoš Baizik – Barčes (Jarcová) 2. Libor – Jura (Val.Mez.) 3.Petr K. – Marcel Č. (Jarcová) 4. Věrka Š. – Křeňa
(jarcová) 5. Harfy – Mates (Val. Mez.) 6. Sarka (Laďa F.) – Libor B. (Jarcová) 7. Spáča – Petr P. (Val. Mez.) 8. Michal
G. – Radek (Jarcová) 9. Arny – Vilém ( Val.Mez.) atd.
Druhý turnaj se uskutečnil 23.8.2014 a zúčastnilo se ho devět párů.
Pořadí: 1. Charlie – Jirka (Brno) 2. Sokol – Petr P. (Brno,Val.Mez.) 3. Věrka Š. – Barčes (Spáča) (Jarcová, Val .Mez.)
4.Sarka (Laďa F.) – Berka (Pavel K.) (Jarcová) 5- 6. Spáča st. – Spáča ml. (Val.Mez.) 5-6. Libor B. – Milan (Jarcová)
7.Jiřka – Ríša (Val.Mez.) atd.
Oba turnaje proběhly za pěkného slunečného počasí a myslím si, že všichni účastníci byli spokojeni.
Sarka (Ladislav Folta)
Závody MTB SPRINT
4.10.2014 uspořádal valašskomeziříčský cyklistický oddíl VRV TEAM ve spolupráci s obcí Jarcová závody horských
kol v disciplině XCE – sprinty v areálu fotbalového hřiště v Jarcové. Jedná se o 1. ročník a rádi bychom pokračovali v této
tradici i v dalších letech. Jednak pro to, že závodů se mohou zúčastnit všichni zájemci o cyklistiku do 16 let a jednak pro to,
že disciplina XCE – SPRINT ELIMINATOR se tady běžně nejezdí. SPRINTY ELIMINATOR je vyřazovací závod.
Celkem se sprintů zúčastnilo 42 závodníků v šesti kategoriích a každý z nich jel kvalifikační jízdu i finálové rozjížďky.
Pěkně vyznačenou asi 700 m dlouhou členitou trať si tak projeli všichni bajkeři minimálně dvakrát a diváci mohli sledovat
celou trať, což bylo divácky velmi atraktivní a také vytvořili skvělou atmosféru povzbuzováním všech závodníků.
Výsledky závodu horských kol MTB XCE Jarcová 4.20.1014
Přípravka II:
Adam Maliňák (1.) VRV, Radim Kuběj (2.) Rožnov
PřípravkaI:
Jan Kulha (1.) Cyklo MXM Hulín, Jakub Kovařík(2.) VRV, Jakub Sviták (3.) Bike pro racing
Karolína Maliňáková (1.) VRV, Zuzana Kovaříková (2.) VRV
Předžáci chlapci: Filip Kulha (1.) Cyklo MXM Hulín, Ondřej Růžička (2.) BPR, Tomáš Postka (3.) VRV
Adéla Pernická (1.) Bike pro racing, Jana Kovaříková (2.) VRV
Mladší žáci:
Daniel Žvak (1.) Bike pro rating, Jan Masař (2.) Jarcová, Daniel Kovář (3.) Enduro team
Sabina Sobková (1.) VRV
Starší žáci:
Malý Jakub (1.), Matěj Malý (2.), Radim Macek (3.) všichni VRV
Monika Kučerová (1.) VRV
Kadeti:
David Bártek (1.) VRV, Jan Zonyga (2.) VRV, Adam Formánek (3.) cyklo MXM Hulín
Tereza Tvarůžková (1.) VRV, Barbora Nováková (2.) VRV
Tímto závodem jsme chtěli oslovit všechny děti i jejich rodiče, aby se mohli seznámit s další velmi zajímavou disciplinou
cyklistiky a povzbudili zájem o sport. Zároveň mohli i domácí závodníci David Bártek a Terezka Tvarůžková ukázat
i svým sousedům a kamarádům skvělé výkony a krásnou jízdu na domácí trati a zvítězili ve svých kategoriích. Z Jarcové
je i pan Jaroslav Tvarůžek, trenér VRV TEAMU, který tentokrát vzorně plnil funkci ředitele tohoto závodu. Díky němu
a vstřícnému přístupu obce se podařilo vytvořit skvělé zázemí pro závodníky i jejich doprovod a již dnes se všichni těšíme
na 2. ročník a doufáme, že bude větší účast závodníků z řad dětí z Jarcové.
Za VRV TEAM Jiřina Nováková
Info ze školy
LISTOPADOVÁ MINIDRAKIÁDA
I když nám počasí v říjnu, kdy byla původně naplánována Drakiáda, nepřálo, nenechali jsme se odradit a 4. listopadu
se s žáky ZŠ po vyučování se vydali pouštět draky na hřiště. Počasí bylo tentokrát ideální, svítilo sluníčko a hlavně
foukal vítr, takže žádný dráček nezůstal při zemi a všichni se okamžitě vznesli vzhůru k oblakům. Nechybělo ani
pohoštění pro děti díky některým šikovným maminkám a samozřejmě vyhodnocení v jednotlivých kategoriích
jako např. O nejvýše létajícího draka, O nejoriginálnějšího draka, Cena pro ručně vyrobeného draka atd. Všechny
kategorie byly po zásluze odměněny a jejich majitelé si odnesli domů pěkné ceny.
Věřme, že příští rok k nám bude počasí laskavější a budeme moci zorganizovat Drakiádu ve větším stylu i pro širokou
veřejnost jako tomu bylo v minulých letech.
Rekonstrukce místní školy
Na počátku listopadu si mohli obyvatelé Jarcové všimnout, že se ke škole začíná stahovat těžká technika, navážet
stavební materiál atd. Započala tak přístavba ZŠ a MŠ Jarcová, která má za cíl nejen to, aby se rozšířila kapacita míst
ve zdejší MŠ, ale také aby započala kvalitní výuka tělesné výchovy ve zdejší ZŠ, tedy stavba cvičící místnosti ( menší
tělocvičny), která až dosud ve škole velmi chybí.
S tím souvisí zvýšená bezpečnost všech dětí, žáků a návštěvníků ZŠ a MŠ. Všichni rodiče a pedagogové musí dbát a
věnovat zvýšenou pozornost pohybu před školou vzhledem k prováděným úpravám a zvýšenému dopravnímu ruchu
na cestě před školou. Na všechny tyto okolnosti byli rodiče, děti i pracovníci školy včas upozorněni.
Takže teď už nezbývá než jen čekat, až pracovníci stavební firmy o prázdninách stavbu dokončí a v novém školním
roce 2015/2016 budeme moci přivítat děti v novém oddělení MŠ Jarcová.
Eva Janišová ředitelka školy
Školní vánoční jarmark
Rok se s rokem sešel a už je tu opět adventní čas... Stalo se již tradicí, že se toto období snažíme zpříjemnit všem občanům
Jarcové Školním vánočním jarmarkem. Lidé si tak mohou nakoupit adventní věnce nebo drobné dárečky pro své nejbližší
a přátele. Nejde však jen pouhé prodávání, ale především o celkovou atmosféru této akce.
Letošní jarmark uvítal první návštěvníky vystoupením žáků zdejší školy tak, aby všechny naladil do této slavnostní
atmosféry zpěvem vánočních koled a říkadel pod vedením p. uč. Krchňákové a p. uč. Trlicové. Poté se návštěvníci mohli
věnovat nakupování drobných dárečků s vánoční tematikou.
Samozřejmě k tomu nesměl chybět voňavý svařáček a něco dobrého k zakousnutí - zabijačkové pochoutky, sladké zákusky
nebo výborné slané pečivo. Celou atmosféru umocnila ještě
hudební skupina OK COUNTRY, která k poslechu velmi
příjemně hrála.
Nejvíce se však rozzářily oči dětem, když se v 18, 00 hodin
rozsvítil krásný vánoční stromeček, který bude tuto slavnostní
atmosféru připomínat celý sváteční čas. Děkujeme rodině
Kubišových, která k tomuto účelu stromeček věnovala.
Dovolte nám ještě jednou touto cestou poděkovat nejen všem
návštěvníkům, kteří svou koupí přispěli dětem na jejich
školní akce, ale zejména těm, kteří nám celou akci pomohli
zorganizovat nebo přispěli nějakým svým výrobkem či jinak
se podíleli na zdárném průběhu jarmarku.
ZASTUPITELSTVO OBCE JARCOVÁ
zve všechny občanky, občany a občánky na
V. Výroční dobytí Jarčovské kuly tentokráte
východní cestou
Sraz všech účastníků expedice se uskuteční dne 27. 12. 2014 v 10 00 hodin u obecního úřadu.
Za nezbytnou výbavu považujte teplé nápoje a nápoje teplo vyvolávající, chuťovky všeho druhu,
oděv přiměřený počasí a významu akce, potřebné sportovní potřeby včetně dobré nálady.
Vyhodnocení celé expedice bude provedeno na místním lyžařském vleku.
Info z obce
Upozornění občanům Dne 9.12.2014 zastupitelstvo obce Jarcová schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích, která nahrazuje
straší vyhlášky č. 4/2008 a 6/2012. S jejím zněním se můžete seznámit buď na úřední desce, na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Dne 9.12.2014 zastupitelstvo obce Jarcová schválilo Nařízení obce č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád. V rámci tržního řádu se v obci zakazuje prodej
zboží a poskytování služeb v rámci podomního a pochůzkového prodeje. Vyskytly se v obci případy, kdy se „rádoby prodejci“ snažili po domech prodat
zboží pochybné kvality a jejich praktiky a úmysly byly mnohdy nečestné. Pokud by se tedy někdo od 1.1.2015 setkal s takovým způsobem prodeje
a nebyl mu příjemný, může prodejci sám sdělit, že na základě nařízení je v obci zakázán podomní a pochůzkový prodej nebo může hned zavolat
na obecní úřad a informovat nás o tom.
FREKVENČNÍ PLÁN TKR JARCOVÁ
Vydává Obecní úřad Jarcová, PSČ 757 01. Evidenční číslo MK ČR E 20200. Vychází čtvrtletně nákladem 250 výtisků,
zdarma občanům obce. Redakční rada: Iveta Bačová, Jiří Hrabovský, Lenka Kostelná. V Jarcové 15. 12 . 2014,
číslo 3/2014. Příspěvky nejsou redakčně upravovány, neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah odpovídá
Iveta Bačová, email: [email protected] Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2015

Podobné dokumenty