ccsvi - IKTA.CZ

Komentáře

Transkript

ccsvi - IKTA.CZ
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ O É Š Ř Í
ŽILNÍHO SYSTÉMU MOZKU
ŽILNÍHO SYSTÉMU MOZKU
‐ CCSVI (Chronic Cerebrospinal Vascular Insufficiency)
David Školoudík
FN Ostrava
Žilní systém
Cévní systém je složen z tepen a žil. Tepny transportují krev ze srdce do tkání, žíly přivádějí krev zpět do srdce.
Rozdíly mezi tepnou a žílou jsou ve struktuře i funkci: ‐ žíly transportují deoxygenovanou krev (kromě pulmonální a umbilikální žíly),
‐ po nižším tlakem (než tepny),
po nižším tlakem (než tepny)
‐ mají méně svaloviny ve stěně než tepny,
‐ mají obvykle širší lumen než tepny,
mají obvykle širší lumen než tepny
‐ mění šíři lumen podle krevní náplně (mohou úplně zkolabovat)
většina žil má chlopně, které zajišťují jednosměrný tok krve a
‐ většina žil má chlopně, které zajišťují jednosměrný tok krve a zabraňují zpětnému toku (refluxu) způsobeném gravitací nebo změnou nitrohrudního tlaku,
‐ žilní systém je lokalizací více variabilní než tepenný.
Žilní struktura
Povrch žíly tvoří relativně silná vrstva vaziva ‐ tunica adventitia or tunica externa
tunica externa
Střední vrstvu tvoří relativně tenká vrstva hladké svaloviny ‐
tunica media, která na rozdíl od tunica media tepny nemá schopnost kontraktility
Vnitřní vrstvu tvoří endotelové buňky ‐ tunica intima
Tepna vs. žíla
Žilní systém ‐ patologie
Patologické nálezy v žilním systému (mozek, mícha, krční žíly):
g
y
y
(
,
,
y)
‐ Trombóza žíly
‐ Trombóza mozkového splavu
‐ Spontánní echokontrast
‐ CCSVI
Fyziologie žilního toku
Faktory ovlivňující návrat venózní krve z mozku do srdce
Poloha těla
j
• VJI je dominantní cestou toku žilní krve z mozku vleže
• Ve vzpřímené poloze je žilní krev více odváděna přes vertebrální žíly
Dechová aktivita
• Nádech způsobuje
ád h ů b negative nitrohrudní tlak
h d í l k ‐8 cm H2O (potencující žilní návrat)
• Výdech způsobuje
Výdech způsobuje negative nitrohrudní tlak
negative nitrohrudní tlak ‐3 cm H2O
cm H2O
CCSVI syndrom
CCSVI (chronická cerebrospinální žilní insuficience) je charakterizovaná jako stav kdy
insuficience) je charakterizovaná jako stav, kdy se deoxygenovaná krev vrací zpět (ze srdce) žil í
žilním systémem v okolí mozku a míchy díky té
k lí
k
í h dík
zpomalení nebo blokádě návratu do srdce. Nejčastější místo blokády je ve v. jugularis yg
interna nebo v. azygos.
Zobrazitelné žíly a splavy
•
•
•
•
Vena jugularis interna
Vena vertebralis
Vena centralis retinae
y p y, p
Mozkové žíly a splavy, např.
– Venae basalis Rosenthali, magna Galeni, cerebri interna, cerebri media profunda
– Sinuses rectus, transversus, sigmoideus, petrosus
superior et inferior, cavernosus
Vena azygos and hemiazygos
MyLabVinco: a new Esaote Premium Echo Doppler Ultrasound system dedicated to the diagnosis of CCSVI
Conventional and special ultrasound systems
Vyšetření žilního systému krku
Transversální řez
Podélný řez
2D ‐ CFM
Měření průřezu v. jugularis interna vsedě a vleže .
Anomálie v. jugularis interna
Septum
Anulus
Malformovaná chlopeň
Tok krve v oblasti malformované chlopně
p
Reflux ve v. jugularis interna
Reflux
Blokáda toku septem
p
Tok ve vertebrální tepně a žíle
Vertebrální tepna
Vertebrální žíla
Reflux ve v. vertebralis
Normální tok ve v. a a. vertebralis
‐ QDP DIR Technologie
Reflux ve v. vertebralis
‐ QDP DIR Technologie
QDP DIR Technologie
Mozkový žilní systém
Subkondylický přístup
Detekce žilního refluxu
Vena Galeni
Vena Galeni
Vena basalis Rosenthali
Vena basalis Rosenthali
Sinus rectus
Sinus rectus
Sinus cavernosus
Sinus cavernosus
Sinuses petrosus superior et inferior
Sinuses petrosus superior et inferior
QDP (Quality Doppler Profiles) Technology
QDP identifies a brand new technology, unique on the Market, available only on Esaote MyLabVinco Echo Doppler Ultrasound scanner. QDP enables the acquisition of the signals of a large number of sample volumes (256) placed across one or more blood flows. Those sample volumes show the frequency content of each one of the related signals at the same time, in a “velocity profile” graphic form. This velocity profile is related to the analysis region comprised within the acquired sample volumes. In the QDP signal are enclosed all the velocities present in the examined vessel
QDP: “Třírozměrný Doppler”
Zobrazení průtokového profilu pomocí QDP
QDP zobrazí přesný průtokový profil, dokáže odlišit
dokáže odlišit arteriální a venózní typ průtoku a detekovat reflux
detekovat reflux jen v části žíly.
Zobrazení směru toku pomocí QDP plus DIR algoritmu .
QDP DIR zobrazuje směr toku (ne však průtokový profil)
ů k ý
fil)
Reflux
• QDP plus DIR algoritmus – detekce refluxu ve v. jugularis interna
Reflux ve v. jugularis interna
Reflux
Tok v hlubokých mozkových žílách při 0°/90°
Tok bez známek refluxu v hlubokých mozkových žílách při poleze vleže (0°) a vsedě (90°)
Reflux v hlubokých mozkových žílách vleže
Změna směru toku v hlubokých mozkových žílách při inspiriu a exspiriu při poloze vleže.
Zobrazení drenáže šedé hmoty mozkové
‐ subkortikální žíly (VDSGM) Detekce refluxu v subkortikálních žílách
CCSVI u RSM
Zamboni et al 2009
Hemodynamické patologie a RS
Typ A, B –
T
A B optická
i ká neuritida, častější
i id č tější u RR formy
RR f
(1 VJI+AZY .... 2 VJI+AZY)
Typ C – vyskytuje se u RR a SP forem, nebyla pozorována u PP formy
Typ D
yp – míšní léze, PP
,
forma
(AZY)
Bartolomei et al. 2010
Conventional and special ultrasound ESAOTE
systems
MY LAB 25 Vinco
Abnormální dynamika CSF
Silná asociace mezi počtem žilních anomálií a nižším tokem CSF.
Silná asociace mezi počtem žilních anomálií a nižším objemem mozkové tkáně.
Zamboni et al 2010
Zamboni et al 2009
Simka et al 2010
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Obaly CNS

Obaly CNS Prof. MUDr.Karel Smetana, DrSc.

Více

Co se mění v péči o CMP

Co se mění v péči o CMP SONOtripse,  užívá  se  standardní  diagnos]cká   sonda  nastavena  na  max.  výkon   •  Vyšetření  hlubokého  žilního  systému,  význam   v  patogenezi  RS,  CC...

Více

Role transkraniální sonografie v časné diagnostice

Role transkraniální sonografie v časné diagnostice Senzi3vita  a  specificita  u  PN   •  Stejné  provedení  TCS  vyšetření   •  Provedení  a  hodnocení  1  zkušeným  

Více

články - Medindex

články - Medindex Medicínský Index o.p.s.

Více

Akutní zánět zevního zvukovodu

Akutní zánět zevního zvukovodu ■ prudká bolest ucha stupňující se při dotyku/tlaku

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění s náročným diagnostickým algoritmem. Retrospektivně analyzujeme 8 případů CVT u skupiny mladých žen hospitalizovaných v období 18...

Více