Jihomoravský kraj

Komentáře

Transkript

Jihomoravský kraj
Výsledky mapování
povodňového nebezpečí a povodňových
rizik v Jihomoravském kraji
Ing. Lukáš Sýkora
Pöyry Environment a.s.
Brno, 4.3.2014
Jihomoravský kraj
42 úseků
21 agregovaných úseků
cca 214 km délky toků
Úsek PM-28 Svitava – Skrchov, Letovice
Letovice – povodeň
červenec 1997 (78 m3/s)
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Svitava – Rozhraní vodočet
69,9
11,8
24,6
56
117
Svitava – nad Křetínkou
61,5
15,3
31,3
68,5
135
Svitava – Letovice vodočet
59,4
34,5
58,5
95
181
Hydrologický profil
Lávka pro pěší v km cca a PB zaústění
ramene v km cca 62,449
Silniční most v km cca 61,689, pod
mostem stupeň (pohled proti toku)
Silniční most v km cca 60,138 (pohled
po toku)
Délka úseku: 8,7 km
Svitava – Skrchov,
Letovice (PM-28)
Úsek PM-91 Skalice nad Svitavou
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Svitava – nad Bělou
49,3
29,7
55,0
108,0
197,3
Silniční most km 50,977 (pohled proti
proudu)
Železniční most km 49,912 (pohled
proti proudu)
Zaústění Bělé km 49,360
Pohled po proudu pod zaústěním Bělé
Délka úseku: 1,6 km
Svitava – Skalice nad Svitavou,
Lhota Rapotina (PM-91)
Úsek PM-105 Svitava – Rájec - Jestřebí
Hydrologický profil
Svitava – pod Býkovkou
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
40,7
41,1
73,5
136,5
236,6
Odbočení náhonu km 40,804
Jez Rájec – Jestřebí km 40,799
Silniční most km 40,571
Zaústění Býkovky km 40,448
Délka úseku: 1,6 km
Svitava – Rájec – Jestřebí (PM-105)
Úsek PM-32 Svitava – Blansko
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
33,8
45,2
78,6
143,0
244,4
Svitava – nad Punkvou
Lávka pro pěší v km cca 35,762
(pohled po toku)
Silniční most na ul. Rožmitálova v km
cca 34,650 (pohled po toku)
Pohyblivý jez v km cca 33,520
Silniční most na ul. Nádražní a LB
zaústění Punkvy (pohled proti toku)
Délka úseku: 2,8 km
Svitava – Blansko (PM-32)
Úsek PM-103 Svitava – Adamov
Povodeň 1997 Adamov
(LG Bílovice 126 m3/s)
Hydrologický profil
Svitava – Bílovice vodočet
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
15,5
80,5
122,0
176
284,3
Zaústění Křtinského potoka km 25,163
Betonový vlečkový most km 24,742
(pohled po proudu)
Pohled po proudu z pěší lávky v km
23,961
Délka úseku: 1,8 km
Svitava – Adamov (PM-103)
Úsek PM-104 Křtinský potok - Švýcárna
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Křtinský potok - ústí
0,01
6,4
14,0
29,9
56,8
Kamenný stupeň v km 3,720
LB zaústění ramene v km 3,692,
pohled z PB Křtinského potoka
Hospodářský most v km 3,621 (pohled
proti toku)
Charakteristické kotyro toku pod
lávkou v km 3,494 (pohled po toku)
Délka úseku: 0,9 km
Křtinský potok – Švýcárna (PM-104)
Úsek PM-96 Svratka - Doubravník
Hydrologický profil
Svratka – pod
Nedvědičkou
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
95,0
70,7
106,6
158
220,7
Zaústění Rakovce v km 90,368, pohled
po toku Rakovce
Dřevěná lávka v km 87,312
Silniční příhradový ocelový most v km
86,732
LB zaústění „papírenského“ náhonu
do Svratky v km 86,693
Délka úseku: 3,7 km
Svratka – Doubravník (PM-96)
Úsek PM-38 Svratka – Štěpánovice, Předklášteří, Tišnov
Povodeň 2006 – Svratka, Tišnov
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Svratka – pod Besénkem
78,9
109,9
166,4
242
329,3
Svratka – nad Loučkou
79,3
79,5
117,8
168
224,8
Hydrologický profil
Silniční most Předklášteří v km 77,976
(pohled proti vodě)
Betonový jez s PB MVE Tišnov v km
76,779 (pohled proti vodě)
Délka úseku: 8,2 km
Svratka – Štěpánovice,
Předkášteří, Tišnov
(PM-38)
Úsek PM-36, PM-37 Svratka – Veverská Bítýška
Povodeň 2006 – Svratka, Veverská
Bítýška (LG Vev. Bítýška 192 m3/s)
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Svratka – nad Kuřimkou
65,6
123,2
189,7
280,2
385,9
Bílý potok - ústí
0,1
22,4
38,9
64
96,3
Hydrologický profil
Svratka - silniční most v km 66,942
Zaústění Bílého potoka do Svratky
v km 66,941
Povodeň 2006 – Bílý Potok,
Veverská Bítýška
Bílý potok - silniční most v km 0,372
pohled proti toku
Délka úseku: Svratka 8,2 km; Bílý potok 0,7 km
Svratka –Veverská Bítýška (PM-36, PM-37)
Úsek PM-33 Kuřimka, PM-34 Luční p., PM-35 Mozovský p.
Povodeň 2009 – Kuřim (z přívalové srážky)
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Kuřimka - most Moravské
Knínice
6,3
9,2
17,5
32
46
Luční potok – nad Kuřimkou
0,2
1,9
4,7
11,6
24
Mozovský potok – nad
Kuřimkou
0,2
1,6
4,1
10,0
21
Hydrologický profil
Kuřimka - silniční most v km 8,624, LB
vyústění kanalizace v km 8,607
Luční potok - propustek DN 800 v km
0,280 (pohled po toku)
Mozovský potok - retenční nádrž na LB
cca v km 0,650
Délka úseku: Kuřimka 5,6 km;Luční potok 0,4 km;
Mozovský potok 0,7km
Kuřimka – Kuřim (PM-33, PM-34, PM-35)
Úsek PM-30 Svratka
Povodeň 2006 – Svratka
(LG Poříčí 296 m3/s)
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Svratka – pod VD Brno
47,8
108.4
177.4
280
399
Svratka – pod Svitavou
31,9
153.9
244.7
382
557,2
Hydrologický profil
Přehradní hráz VD Brno km 47,810
Jez Kamenný mlýn km 41,730
Pohyblivý jez Přízřenice + lávka nad
jezem km 32,231
Délka úseku: Svratka 18,7 km
Úsek PM-31 Svitava
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Svitava – Bílovice vodočet
15,5
80,5
122,0
176
284,3
Svitava – nad ústím do
Svratky
0,8
65,1
105,8
176
276,5
Hydrologický profil
Jez Obřany km 10,950
Jez Maloměřice km 8,833
Pohled po proudu z mostu v km 6,852
Pohled po proudu na dálniční mosty v
km 2,090; 2,030 a 1,980
Zaústění Svitavy do Svratky
Délka úseku: Svitava 11,4 km
Úsek PM-29 Leskava
Hydrologický profil
Leskava – nad Svratkou
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
0,2
4,7
12,4
31
66,3
Silniční most v km 5,319, pohled po
toku
Železniční most v km 2,374 a dálniční
most v km 2,293, pohled po toku
Koryto Leskavy je v km 2,293 – 2,337
zaklenuto, pohled na výtok
Betonové koryto v profilu dálničního
mostu, pohled po toku
PB zaústění Leskavy do Svratky,
pohled po toku Leskavy
Délka úseku: 5,3 km
Svratka, Svitava, Leskava – Brno, Modřice (PM-30, PM-31, PM-29)
Úsek PM-73 Litava - Brankovice
Pod obcí Malínky km 47,500
Červen 2010 – LG Brankovice 21 m3/s
Brankovice, červen 2010
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Litava – Brankovice
vodočet
46,7
10,3
18,5
30,0
46,0
Koryto Litavy a levobřežní inundace,
pohled z hospodářského mostu v km
47,682 po toku
Betonová lávka pro pěší v km 46,146,
pohled z LB po toku
Silniční most v km cca 60,138 (pohled
po toku)
Délka úseku: 3,5 km
Litava – Brankovice (PM-73)
Úsek PM-94 Litava - Nevojice
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
41,4
13,9
22,9
36,0
56,8
Litava – pod Hvězdličkou
Zaústění PB přítoku v km 39,082
(pohled z LB proti přítoku)
Hospodářský mostek cca v km 39,060
(pohled z PB proti toku)
Koryto Litavy nad zaústěním LB
přítoku cca v km 38,520 (pohled proti
toku)
Silniční most v km 38,357 (pohled z LB
proti toku)
Koryto Litavy, pohled od začátku
úseku v km 37,473 (pohled po toku)
Délka úseku: 1,6 km
Litava – Nevojice
(PM-94)
Úsek PM-72 Litava - Křižanovice
Hydrologický profil
Litava – nad Rakovcem
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
20,6
18,2
29,8
47
68,7
Kombinovaný stupeň s manipulační
lávkou v km 30,226 a práh v km 30,219
Silniční most v km 29,302 (pohled z LB
po toku)
Koryto Litavy na konci zástavby
Křižanovic, pohled z lávky v km 29,198
(po toku)
Nové LB i PB ochranné hráze, pohled z LB od soutoku s Křižanovickým potokem po toku
Délka úseku: 1,9 km
Litava – Křižanovice (PM-72)
33
Úsek PM-71 Litava – Slavkov u Brna, 70 Slavkovský potok
Hydrologický profil
Litava – nad Rakovcem
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
20,6
18,2
29,8
47
68,7
Silniční most v km 25,613 (pohled z PB
po toku)
Pravobřežní ochranná hráz Litavy
(pohled proti toku)
Odlehčovací koryto cca v km 24,338 –
24,163 Litavy, pohled z PB Litavy po
toku
Kombinovaný jez v km 23,162, pohled z
PB po toku
Slavkovský potok – silniční propust
1500/1000 mm v km 0,705 (po toku)
Délka úseku: Litava 4,1 km; Slavkovský potok 1,5 km
Litava – Slavkov u Brna (PM-70, PM-71)
Úsek PM-69 Rakovec - Rousínov
Povodeň červen 2010 - Rousínov
Hydrologický profil
Rakovec – pod Vážanským
potokem
Povodeň červen 2010 - Rousínov
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
10,650
9,3
17,5
31,5
51,6
Silniční most v km 12,501, pohled z LB
po toku
Betonový spádový stupeň v km 10,494
(pohled z PB proti toku)
Koryto Rakovce pod spádovým
stupněm v km 8,549 (pohled po toku)
Délka úseku: 5,6 km
Rakovec – Rousínov (PM-69)
Úsek PM-85 Svratka, PM-86 Litava, PM-87 Říčka
Povodeň březen 2006 – Svratka, jez
Rajhrad (LG Židlochovice 230 m3/s)
Povodeň červenec 1997 – silniční most
Židlochovice (LG Židlochovice 223m3/s)
Říční
kilometr
20,5
Q5
Q20
Q100
Q500
159,4
251,4
389,5
565,1
19,8
208,0
293,0
400,0
579,9
13,6
24,2
41,1
57,0
85,0
Litava – nad Svratkou
0,2
25,9
41,0
62,5
88,8
Říčka (Zlatý potok) - ústí
0,2
12,8
20,9
33,2
48,8
Hydrologický profil
Svratka – nad Litavou
Svratka – Židlochovice
vodočet
Litava – LG Rychmanov
Svratka – Rajhrad km 34,977 pohyblivý
jez
Litava - dálniční most km 4,982, pohled
po proudu
Říčka - hospodářský most v km 1,538,
pohled po toku
Délka úseku: Svratka 6,0 km; Litava 9,5 km; Říčka 1,8 km
Svratka, Litava, Říčka –
Rajhrad, Rajhradice, Opatovice,
Měnín, Blučina, Vojkovice,
Židlochovice (PM-85, PM-86, PM-87)
Úsek PM-97 Rokytná – Moravský Krumlov
Povodeň březen 2005
v Moravském Krumlově
Povodňová situace březen 2006
(LG Moravský Krumlov 82 m3/s)
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Rokytná – Moravský
Krumlov vodočet
16,0
32
57
97
161
Jez km 14,590
Koryto pod silničním mostem (pohled
po proudu)
Hospodářský most s limnigrafem km
12,507 (pohled proti proudu)
Délka úseku: 2,6 km
Rokytná – Moravský Krumlov (PM-97)
Úsek PM-44 Jihlava, PM-43 Oslava, PM-45 Rokytná - Ivančice
Povodeň duben 2006, jez
Ivančice (LG Ivančice 248 m3/s)
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Jihlava – nad Oslavou
40,5
74,5
123,0
195,0
305,0
Jihlava – pod Oslavou
39,5
158,9
237,2
345,0
460,0
Jihlava – Ivančice
vodočet
37,0
192,0
279,0
390,0
540.3
Rokytná – ústí do Jihlavy
0,3
30,4
55,4
98,0
158.6
Oslava – ústí do Jihlavy
0,3
109,5
151.9
205,8
325,0
Hydrologický profil
Jihlava - vakový jez Ivančice
(km 37,900)
Oslava - charakteristické koryto v
horní části úseku, pohled po proudu
Rokytná - zaústění do Jihlavy
Délka úseku: Jihlava 4,2 km; Oslava 1,6 km;
Rokytná 0,35 km
Jihlava, Oslava, Rokytná – Ivančice
(PM-44, PM-43, PM-45)
Úsek PM-124 Jihlava – Cvrčovice, Pohořelice
Povodeň duben 2006 – Pohořelice –
Zahrádky
Hydrologický profil
Jihlava - Přibice
Jez Cvrčovice v km 15,309
Povodeň duben 2006 – Pohořelice Chaloupky
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
8,6
164,3
248,5
364,5
501,6
Jez Cvrčovice v km 15,309 a zaústění
odpadu z MVE v km 15,200 (proti toku)
Betonový silniční most Pohořelice v km
13,927, pohled proti toku
Délka úseku: 6,3 km
Jihlava –
Cvrčovice, Pohořelice
(PM-124)
Úsek PM-106 Dyje - Znojmo
Povodeň 2006 – silniční most pod VD
Znojmo (LG Znojmo 324 m3/s)
Hydrologický profil
Dyje – Znojmo vodočet
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
117,8
127
191
280
386,9
Silniční ocelový most v km 117,630
(pohled z PB po vodě)
Betonovo-kamenný jez s odbočením
náhonu v km 113,654 (pohled z LB)
Povodeň 2002 – ulice v postižené
spodní obytné části města Znojma (LG
Znojmo 379 m3/s)
PB zaústění náhonu v km 111,636,
pohled z LB
Délka úseku: 6,4 km
Dyje – Znojmo (PM-106)
Úsek PM-107 Daníž - Šatov
Hydrologický profil
Daníž - pod rybníkem
Hnánice
Daníž - pod Haťským
potokem
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
22,8
2,3
5,5
12,5
25
19,7
7
13,5
25
-
Jez Obřany km 10,950
Koryto Daníže od cestního mostu v
km 20,554 po toku
PB inundace z místa ocelové lávky v
km 20,362 proti toku
Cestní most v km 20,198, pohled z LB
po toku
Silniční betonový most v km 20,102,
pohled z LB proti toku
Délka úseku: 0,8 km
Daníž – Šatov (PM-107)
Úsek PM-108 Jevišovice – Střelice
Povodeň březen 2006 – podhrází VD
Jevišovice
Hydrologický profil
Jevišovka - Jevišovice pod
přehradou vodočet
Povodeň březen 2006 – pevný jez
Jevišovice
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
54,9
10,4
19,1
36
62,5
Hráz VD Jevišovice km 55,009, pohled
na návodní líc hráze
Jez km 54,419
Most km 52,814, pohled proti proudu
Délka úseku: 2.4 km
Jevišovka – Jevišovice, Střelice
(PM-108)
Úsek PM-112 Kyjovka - Kyjov
Povodeň 1970 – zcela zdevastovaný
úsek železniční trati Čejč – Ždánice u
přejezdu silnice Kyjov Brno
(LG Kyjov 21 m3/s)
Říční
Hydrologický profil
kilometr
Kyjovka – Kyjov
50,9
Pohled po toku ze silničního mostu v
km 51,766
Povodeň červen 1970 - na řadě míst se
v povrchu poddolovaného území
vytvořily krátery
Q5
Q20
Q100
Q500
11,1
21,8
40,5
67,4
Silniční most v km 51,135 (pohled po
toku)
Pohled z železničního mostu v km
50,017 na řešený úsek
Délka úseku: 2.0 km
Kyjovka – Kyjov (PM-112)
Úsek PM-125, 48 Dyje – Lednice, Podivín, Břeclav
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Dyje – LG Nové Mlýny
41,9
341,4
540,8
820
1154,8
Dyje – Břeclav vodočet
-
341,4
540,8
820
-
Hydrologický profil
Časový průběh průtoků během
jarní povodně v roce 2006 v
lokalitě Břeclav
Dyje - charakteristické koryto, pohled
ze silničního mostu v km 32,538 proti
proudu
Dyje - jez Břeclav km 22,906
Dyje - pohled na ohrázované koryto
pod železničním mostem v km 19,866
Délka úseku: Dyje 16,4 km; odlehčovací rameno 4,9 km
Dyje – Lednice,
Podivín, Břeclav
(PM-125, PM-48)
Úsek PM-49, 47 Veselí nad Moravou, Moravský Písek, Vnorovy
Povodeň červenec 1997 – Veselí nad
Moravou
Hydrologický profil
Morava – Strážnice vodočet
Q5
Q20
Q100
Q500
525,0
649,1
790,0
931,1
Morava - silniční most obchvatu I/50 v
km 144,065 (pohled proti toku)
Morava – siln. most Veselí n. Moravou
v km 128,870, pohled proti toku
Morava - pohyblivý jez Vnorovy v km
123,285
Délka úseku: Morava 29,9 km; odlehčovací rameno 9,2 km
Morava – Veselí nad Moravou, Moravský Písek, Vnorovy
(PM-49, PM-47)
Úsek PM-113 Velička - Vápenky
Hydrologický profil
Velička - pod Kamenným
potokem
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
36,479
11,8
23,0
42,0
69,1
Spádový stupeň z kamenného zdiva v
km 36,456
Charakteristické koryto v horní části
úseku, pohled po vodě
Spádový stupeň v km 36,359
Zaústění lesního melioračního příkopu
– LB km 36,153 pod mostem v km
36,160
Charakteristické koryto na dolním
konci úseku
Délka úseku: 0,7 km
Velička – Vápenky (PM-113)
Úsek PM-90, 88, 89 Morava, Kyjovka – Hodonín, Lužice, Mikulčice
Povodeň červenec 1997 – jez Hodonín
(LG Strážnice 900 m3/s)
Povodeň 1997 – Mikulčice
Hydrologický profil
Říční
kilometr
Q5
Q20
Q100
Q500
Morava – Strážnice
vodočet
122,9
525
649,1
790
931,1
Morava – Lanžhot
78,8
525,1
649,3
790,5
932,2
Pohyblivý jez Hodonín + MVE v km
101,794
Kyjovka – odlehčení Kyjovky do
Moravy
Stará Morava - koryto na konci úseku,
pohled proti proudu
Délka úseku: Morava 8,9 km; Kyjovka 7,3 km; Stará
Morava 1,8 km
Morava, Kyjovka –
Hodonín, Lužice,
Mikulčice
(PM-90, PM-88, PM-89)
Děkuji za pozornost.
Ing. Lukáš Sýkora
Pöyry Environment a.s.
Brno, 4.3.2014

Podobné dokumenty

text - UTOK

text - UTOK prameny a literaturu. Jelikož je to problematika nová, česká odborná literatura existuje zatím jen výjimečně, spíše ve zlomcích a v podobě článků v odborných časopisech. Proto jsem často používala ...

Více

ZMĚNA č. 6 - Městys Kácov

ZMĚNA č. 6 - Městys Kácov Plochy kolem Zlivi a část ploch bývalé továrny Lenka jsou navrženy jako volnočasový areál Kácov. Tvoří jej rekreační středisko Lenka (ubytování, stravování, různé sportovní plochy a hřiště včetně d...

Více

pn Steiermark

pn Steiermark Pozn. Území Nizozemska je ohrožováno kombinovaným účinkem rozvodnění vlivem povodňové vlny vznikající odtokem z povodí a přílivové vlny ze Severního moře. 141RIN

Více