kostka 6/2014 - Bohemia Cargo

Komentáře

Transkript

kostka 6/2014 - Bohemia Cargo
KOSTKA
firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o.
6/2014
z obsahu:
Musíme si pomáhat
Sváteční jízdní řád SBS Praha
Konec roku ve skladování
Novinky z dceřiných společností
Kriminalita v dopravě
Mýtné v příštím roce
PF 2015
®
www.bohemiacargo.cz
Úvodník
Vážení spolupracovníci,
vážení obchodní přátelé,
příběhy roku 2014 se pomalu nachylují
ke svému konci a to jak v osobním životě
nás všech, tak v životě naší společnosti
BOHEMIA CARGO s.r.o. Ve firmě jsme zaznamenali řadu velkých úspěchů, hodně
nových zkušeností, ale také několik neúspěchů a omylů. To k životu nás lidí, ale
i firem neodlučitelně patří.
Když mě šéfredaktorka tohoto listu požádala o předvánoční úvodník, venku pršelo
a bylo neobyčejně sychravo. Možná proto
není toto psaní až tak moc vánoční. Přesto
věřím, že až budete tuto Kostku číst, adventní čas již bude cítit ve všech Vašich
domovech i ve firmách našich ctěných klientů. Pro většinu z nás, ateistů i křesťanů
patří Vánoce k nejvýznamnějším i nejoblíbenějším svátkům v roce. Já osobně mám
Vánoce ze všech svátků nejraději a vždy
se na ně velmi těším. Obzvláště pokud se
zadaří a krásnou českou krajinu pokryje
bělostný sníh.
V posledním letošním čísle našeho časopisu se mimo jiné dozvíte o rozmáhajících se podvodech v dopravě, o vývoji
v našich dceřiných společnostech, nebudou chybět informace z poboček i něco
z obchodu. V příštím roce dojde v Kostce
ke změně některých pravidelných rubrik,
poslední jsou tentokrát např. Střípky z historie dopravy a motorismu.
Předběžné výsledky naší „bohemácké
skupiny“ za prvních deset měsíců jsou
více než uspokojivé. BOHEMIA CARGO
s.r.o. dosáhne opět rekordních tržeb
a vlastní plán zisku bychom mohli také
splnit. Akademie logistických profesí s.r.o.
se trvale pohybuje v kladných číslech
a nejinak tomu bude i letos. KIMA
Transport s.r.o. i přes všechny známé
potíže v silniční dopravě minimálně také
zopakuje dobrá černá čísla. Doprava na
paletách s.r.o. poprvé ve své krátké historii
vykáže velmi solidní ziskové hospodaření
a navíc získává stále se zvyšující významný podíl na trhu přepravy paletovaných
zásilek. Za to Vám všem mým spolupracovníkům patří můj dík a uznání.
Rozvojové plány, záměry na příští rok
a Strategie rozvoje produktů nám jakž
takž běží, a přestože v některých oblastech pokulhávají, věřím, že to v tom
příštím šťastném a veselém roce vše
doženeme.
Šťastné a veselé vánoční svátky, mnoho
pracovních i osobních úspěchů v roce
2015 Vám všem přeje
Jan Kučera st.
jednatel společnosti
Co se u nás děje:
Musíme si pomáhat …
Zní to jako fráze vypuštěná pod
vlivem adventu, kdy se díky magické atmosféře blížících se vánočních svátků všichni přeci jen
o něco více než obvykle snažíme
o větší toleranci a vzájemnou
vstřícnost. Pro naši společnost
je to ale ve vztahu k našim obchodním partnerům samozřejmá
věc, bez které bychom nemohli
fungovat.
Postupným vývojem a především nárůstem jednotlivých přeprav (v současné
době uskutečníme přes dvě stovky přeprav
každý den), jsme dospěli k potřebě bu-
dování a udržování kvalitních smluvních
vztahů s našimi dopravci. My jim zajišťujeme pravidelnou práci a oni nám na
oplátku poskytují vozový park s kvalitní
obsluhou.
Tento rovnoprávný partnerský vztah se už
léta snažíme co možná nejvíce rozvíjet a
upevňovat. Důležitá je především naprostá
důvěra obou stran, spolehlivé platby ze strany BC a vzájemná rychlá a úplná informovanost. Se smluvními dopravci se pravidelně
setkáváme a vzájemně si vyměňujeme
zkušenosti, řešíme eventuální problémy a
hledáme další možnosti rozvoje a posilování
dlouhodobého partnerství.
V poslední době se jim také snažíme
pomáhat při obnově vozového parku formou finanční spoluúčasti. Může
to být například zkrácením splatnosti,
navýšením kilometrové sazby, pomocí
při sjednávání úvěru… Tímto nadstandartním způsobem chceme naše vazby
ještě více upevňovat, posilovat vozový
park dopravců a tím zvyšovat náš obchodní podíl na spedičním trhu. Všichni
v BOHEMIA CARGO s.r.o. si totiž velice
dobře uvědomujeme, že náš firemní růst
je s dostatečným množstvím kvalitních
dopravců úzce propojen.
Radomír Vyhnálek
produktový specialista FTL
Vánoční a novoroční jízdní řád sběrné služby - pobočka Praha
Vánoce se blíží a jejich příchod
znamená (jako každý rok) částečné omezení provozu. Připravili jsme pro Vás vánoční jízdní řád
našich hlavních linek, nicméně
jsme samozřejmě připraveni najít pro Vás řešení i mimo stanovené termíny formou mimořádné
přepravy, neváhejte nás tedy
kontaktovat se svými požadavky.
Přejeme Vám krásné prožití Vánočních
svátků a do nového roku hodně osobních
i pracovních úspěchů.
Váš tým sběrné služby
Pobočka Praha
Země
Belgie
Itálie
Německo
Holandsko
Rakousko
Slovinsko
Chorvatsko
Srbsko, BaH + Makedonie
Bulharsko
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Poslední odjezd
2014
export
15.-16.12.2014
16.12.2014
15.-16.12.2014
15.-16.12.2014
15.-16.12.2014
8.-9.12.2014
8.-9.12.2014
8.-9.12.2014
12.12.2014
16.12.2014
bez omezení
12.12.2014
První odjezd
2015
export
5.1.2015
6.1.2015
5.1.2015
5.1.2015
5.1.2015
5.1.2015
5.1.2015
5.1.2015
9.1.2015
5.1.2015
bez omezení
9.1.2015
Poslední odjezd
2014
import
16.12.2014
19.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
16.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
12.12.2014
17.12.2014
bez omezení
12.12.2014
První odjezd
2015
import
6.1.2015
9.1.2015
6.1.2015
7.1.2015
9.1.2015
9.1.2015
9.1.2015
9.1.2015
9.1.2015
6.1.2015
bez omezení
9.1.2015
Konec roku ve skladování
A je tu opět začátek prosince. Čas, kdy plánujeme jak si o vánočních svátcích snad i trochu odpočineme, čas, kdy však do konce letošního kalendáře
zbývá téměř měsíc perné práce a právě tento měsíc rozhodne, jak se nám podaří nastavená kritéria a plány splnit.
Je to zvláštní rozporuplné období, kdy duše
již myslí na příjemné okamžiky s rodinou a
přitom je třeba nasazené pracovní tempo
nejen udržet, ale možná i zvýšit. Kromě
bilancování uplynulého roku je totiž zároveň třeba připravit další ambiciózní plány
na období příští. Inu, prosinec je opravdu
pestrý měsíc plný protikladů.
Letošní rok jsme již ve skladových službách
velkou část díla vykonali, můžeme být
spokojení s plněním plánu i s držením vysoké laťky kvality služeb. Navíc se nám po
mnoha letech daří i plánovaně obměňovat
manipulační techniku, což je pro další provoz velice pozitivní. Pokud bychom takto
letošek „předbilancovali“, tak je to velmi
dobré, ale ještě na nás nemalá část letošní
práce čeká.
Musíme spolu s našimi zákazníky zvládnout závěrečný „finiš“ a mezi svátky také
pravidelné inventury. Nebude to lehký
měsíc, neboť začínáme být nejen vánočně
naladěni, ale zároveň také i skutečně unaveni. Zpracováváme denně manipulačně
přes tisíc celopalet IN/OUT, kompletujeme
týdně zakázky až z 20 tisíc volně ložených
kartonů, ve skladech máme v průměru
uloženo 22 tisíc palet různorodého zboží,
expedujeme často volné zboží v kontejnerech, překládáme jeřábem…Je toho
opravdu hodně, denně kolem 60 kamionů
v obratu zboží.
Pokusíme se proto mezi vánočními svátky
pracovníky všech skladových provozů co
možná nejvíce prostřídat, aby si trochu odpočinuli a vydrželi až „do cíle“. Zároveň nás
může hřát skutečnost, že (pokud to nyní nezakřiknu) většina pracovníků provozů skladů
by díky plnění plánu mohla dosáhnout i na
celoroční motivační odměny a to je moc
dobře. Několik let se nám této mety nedařilo
dosáhnout. Je to skutečně zasloužené.
Všichni se již těšíme na velký živý vánoční
strom, který vždy stavíme kolem desátého
prosince v hlavní budově a sami zdobíme.
Je to pro nás symbol, že Vánoce jsou nyní
již skutečně na dosah, dokonce i u nás ve
firmě! Přeji všem pěkné svátky.
Jiří Ullmann
produktový specialista skladování
Novinky z dceřiných společností
Doprava na paletách s.r.o.
Čtenáři možná vědí, někteří třeba jen tuší a někteří možná nevědí vůbec,
že BOHEMIA CARGO s.r.o. má už bezmála 2,5 roku dceřinou společnost Doprava na paletách s.r.o.
vozuje systém na území ČR. Tento záměr se
podařilo realizovat v poměrně krátkém čase,
a tak červen 2013 lze bez nadsázky považovat
za zásadní restart v činnosti firmy, zejména
s ohledem na vývoj hospodářského výsledku.
Společnost zabývající se přepravou kusových
zásilek, jak už s názvu vyplývá převážně paletovaných, a denním pronájmem plastových
palet splňujících ta nejpřísnější měřítka.
Co je určitě neméně cenné, tato změna neměla vliv na velmi dobrou kvalitu poskytovaných služeb, což při současném stavu na trhu
kusových zásilek považuji za zcela zásadní pro
úspěšnou činnost našich obchodníků. Těm se
tak postupně daří navyšovat objemy počtu
zásilek a celkových tržeb.
Společnost Doprava na paletách s.r.o. má
sídlo v Hradci Králové, provozuje 7 poboček,
kde působí celkem 24 zaměstnanců, kteří
denně odbaví přibližně 500 zásilek. Zajišťujeme přepravy po ČR a SR, nebojíme se ani
realizací kusových přeprav po Evropě. Nadále
s pomocí vlastního programátora rozvíjíme
vlastní informační systém, s jehož podporou
jsme schopni se ve velmi krátké době přizpůsobit jakýmkoli požadavkům zákazníka.
Důležité je pro nás také neustále zdokonalování vlastní objednávkové webové aplikace,
kterou svým zákazníkům poskytujeme zdarma a která šetří práci nejen samotným zákazníkům, ale výrazně také našim pracovníkům.
Za hlavní nejbližší cíle považujeme oživení
projektu denního pronájmu plastových palet,
který jsme při přechodu na spolupráci s výhradním dopravcem museli částečně poza-
stavit, a pak také projekt realizace rozvozu/
svozu zásilek na území města Prahy a Brna
vlastními vozidly.
Závěrem je nutné říct, že pro vývoj společnosti byla zcela zásadní finanční podpora „matky“, bez které by realizace tak zásadních změn
nebyla možná. V osobním životě je podpora
matky vůči dceři možná běžnou záležitostí,
v podnikání to tak úplně platit nemusí. A o to
víc je potřeba si této podpory vážit.
Všem čtenářům přeji příjemný adventní čas.
Petr Weinelt
ředitel společnosti
Firma si od zahájení činnosti v červnu 2012
prošla poměrně divokým vývojem, kdy od
začátku sama provozovala přepravní systém
s podporou vlastního informačního systému,
čtrnácti regionálních dep a jednoho centrálního překladiště.
Bohužel špatné ekonomické výsledky nás
přinutily přemýšlet o zcela zásadní změně
koncepce, a proto bylo na jaře roku 2013
rozhodnuto o variantě svěřit veškeré přepravy
jednomu výhradnímu dopravci, který pro-
®
www.bohemiacargo.cz
Akademie logistických profesí s.r.o.
Bilancovat je předčasné, ale cílit na příští rok je na místě.
V současné době žije ALP přípravou pojistného
programu pro rok 2015, spojeného s výběrem
pojistitele tak, aby byla co nejširší škála rizik
pojištěná a pojistné bylo přijatelné. Nabídky
pojišťoven mnohdy nesplňují zadání nebo se
výrazně liší od našich představ. Proto je dobře, že se analýzou rizik zabýváme celoročně a
dopřáváme klientovi dostatek času na jednání
s pojistiteli. Někdy pomůže smluvní ujednání,
jindy klauzule, někdy i kompromis.
V letošním roce všichni majitelé vozidel zaznamenali růst pojistného POV a nejinak tomu
bude i v roce 2015. Důvodem jsou změny
odškodnění újmy dle NOZ a možné zrušení
zajistného fondu nepojištěných vozidel. Ve
vzdělávání se ALP chce v roce 2015 zaměřit
především na zásadní problém dopravních
firem, tj. nedostatek řidičů. Dopravci mnohdy snižují i dopravní kapacitu, protože řidičů
ubývá. Staří odcházejí do důchodu, mladší za
lepšími platy do zahraničí a čerství řidiči zase
nemají kde získat potřebnou kvalifikaci. Na některých středních školách se sice výuka rozšiřuje o řízení motorových vozidel, ale převážně
se jedná o skupinu B a T. Vojenská služba, kde
měli muži možnost udělat si oprávnění pro
sk. C+E, byla zrušena. Dnes tak mají zájemci
o profesní osvědčení řidiče pouze 2 možnosti:
uhradit si kurzy sami nebo prostřednictvím ÚP
v rámci rekvalifikace.
Cena kurzu se pohybuje od 35 do 50 tis. Kč někde i víc, dle nabídky akreditovaných zařízení.
Tato cena v sobě zahrnuje rozšíření řidičského
oprávnění sk. C (nákladní automobil), dále
rozšíření C+E (přívěs, návěs) a profesní osvědčení v rozsahu 140 hodin. Délka kurzu bývá
cca 2-3 měsíce.
Tato investice není zanedbatelná a dopravních
společností, které by tímto způsobem investovali do řidičů, je málo. Zde platí spíš opačný
způsob. Firmy přijmou řidiče na závazně dlouhou dobu a teprve, když se jim řidič osvědčí,
podílí se zpětně na jeho vzdělání.
ALP připravuje na následující období projekt vzdělávání„neřidičů“ a ráda by využila dotačních možností v rámci výzev ESF. Vzhledem
ke skutečnosti, že se na vyhlášení nových výzev teprve čeká, chceme být připraveni. Mělo
by se jednat o cílené vzdělávání uchazečů
o práci, kdy nejenže získají řidičské oprávnění
a profesní osvědčení, ale vyzkouší si i praktické
dovednosti řidiče, osvojí si alespoň minimální
jazykové znalosti, celní předpisy apod. Uvažujeme i o přípravě OSVČ, které by měly zájem
o získání koncese a ŽL dopravce.
No, a jestliže jsem Vám stroze nastínila plány ALP
na rok 2015, moje osobní plány v předvánočním
a vánočním čase jsou následující: procházky,
svařáček, zabíjačka, pohádky, salát, řízky, stromeček a hodně dárečků, pohoda a klid.
V novém roce Vám všem přeji zdraví a prima
lidi kolem Vás.
Jitka Landová
prokuristka ALP
Statistiky
Představujeme naše zákazníky:
ArjoHuntleigh s.r.o.
Spolupráce se zákazníkem ArjoHuntleigh je stejně letitá, jako naše společnost. Dokonce si troufáme tvrdit, že se jedná o našeho vůbec prvního
zákazníka. To se ale špatně měří, protože těch zákazníků tenkrát bylo samozřejmě víc a nikoho nenapadlo dělat nějakou statistiku pro budoucí časy.
Ať to tak je, či není, v každém případě se jedná o veleváženého klienta a je na čase o něm napsat pár řádek.
Společnost Arjo byla založena ve Švédsku
roku 1957 a po krátkém počátečním období,
kdy vyráběla strojní součásti, se zaměřila na
výrobu zdravotnických pomůcek a zařízení,
potřebných zejména při péči o nemocné
a přestárlé. Tento veskrze ušlechtilý výrobní program je zachován dodnes a některá
z dodávaných zařízení měla a mají na trhu
téměř bezkonkurenční postavení.
Náš obchodní vztah tedy začal v roce 1997,
trvá dodnes a prošel různými etapami vývoje. V počátcích se firma jmenovala Arjo Hospital a jednalo se o ryze Skandinávskou firmu, tak že je vcelku pochopitelné, že jsme se
znali a spolupracovali jsme. V té době jsme
totiž byli jedním z největších provozovatelů
skandinávské sběrné linky v ČR. Tehdy jsme
Arju zajišťovali přepravu ze Švédska do ČR,
celní odbavení, překládku a rozdělení zásilek
s jejich následným doručením konečným
příjemcům. Zvláště doručení vyžadovalo
hodně flexibility a osobního přístupu, vždyť
ve valné většině byly příjemci domovy důchodců a obdobná zařízení.
Od té doby se u nás, v Arju, ale i v Evropě
vůbec mnoho změnilo. Do ČR chodí zboží
z evropského centrálního skladu a ani celním odbavením se již není třeba zabývat. Po
vstupu do EU není ani naše sběrná linka tím,
čím bývala. Náš úkol se zjednodušil, postačí
zboží uskladnit, rozdělit a doručit koncovým
zákazníkům. I tak si ale našeho partnerství
neobyčejně považujeme a jsme patřičně
hrdí, že trvá tak dlouho. A kdo ví, třeba se
jednou okolnosti zase změní a naše spolupráce bude stejně obsáhlá jako před lety.
Tím samozřejmě nemyslíme na znovuobnovení hranic a celního odbavení.
Jiří Šindler
obchodní ředitel
Ze světa logistiky:
Střípky z historie dopravy a motorizmu:
listopadu 1962 byl v Československu zrušen prodej osobních automobilů na
• Odpřidělovaný
poukaz i jejich tzv. volný prodej za vyšší ceny. Místo toho byl zaveden
Ve 3.Q 2014 vzrostly tržby v dopravě meziročně o 2,3%
Ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostly tržby v dopravě a skladování v České republice meziročně o 2,3%.
Růst o 4,0% zaznamenalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě, vodní doprava vzrostla o
2,2% a pozemní a potrubní doprava vzrostla o 1,5%. Po třech čtvrtletích poklesu stouply tržby
letecké dopravy o 1,2%. Dlouhodobý pokles poštovních a kurýrních činností se zpomalil, když
ve 3. čtvrtletí 2014 poklesly o 0,1%. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).
jednotný pořadník žadatelů o koupi osobního automobilu.
listopadu 1904 byla na technice v Aschafenbburgu založena první autoškola
• 7.v Německu.
Na první kurz se přihlásilo 42 žáků.
listopadu 1931 skončil v Ženevě kongres Federation International des Transport
• 7.Commercieaux
par Automobiles. Jednání se zabývalo výhradně konkurencí vlakové a
DHL Freight navýší od ledna cenu za kusové zásilky
Logistický dopravce DHL Freight navýší od 1. ledna 2015 ceny za přepravy kusových zásilek až
o 5%. Důvodem jsou rostoucí externí náklady na provoz přepravní sítě. Generální ředitel DHL
Freight Amadou Diallo uvedl, že odvětví čelí významnému růstu externích nákladů a jednotliví
hráči na trhu budou schopni pokračovat v poskytování služeb v požadované kvalitě a investovat
do nových technologií jen za předpokladu, že část těchto nákladů přenesou na klienty.
automobilní dopravy. Při porovnání statistických údajů se ukázalo, že největší daňové
zatížení automobilismu je v nástupnických státech rakouské monarchie a z nich
největší v Československu.
Vláda zastavila transformaci pošty na akciovou společnost
Vláda zastavila svým rozhodnutím transformaci České pošty ze státního podniku na akciovou
společnost. Podnik bude moci prodávat nadbytečný majetek a získané peníze investovat.
Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) konstatoval, že toto rozhodnutí umožní ČP stabilizovat.
Generální ředitel České pošty Martin Elkán uvedl, že s poštou se počítá jako se strategickým
podnikem, který má i v budoucnu zajišťovat úkoly jak veřejného, tak komerčního zájmu. Česká
pošta získala dle něj stabilizaci a jistotu, které jsou důležité pro další růst a rozvoj společnosti,
stejně tak pro potřebné investice.
1914
• 14.byl listopadu
vyroben první automobil DODGE. Bratři John a Horace Dodgeovi se rozhodli
Nový kontejnerový terminál v Ústí nad Labem
vyrábět kvalitní vozy v ceně kolem 800 dolarů a nekonkurovat tak přímo levnějším
fordkám. Na svou dobu byl jejich první vůz Dodge Brothers 30/35 velmi pokrokově
řešený, byl prvním americkým automobilem s celokovovou karosérií ve velkosériové
výrobě, a již s dvanáctivoltovým elektrickým příslušenstvím. Měl ihned úspěch, což
mezi 1600 registrovanými výrobci automobilů v USA rozhodně nebylo snadné. Dodge
Brothers po Fordově vzoru zavedli pásovou výrobu a jako jedni z prvních vybudovali
vlastní zkušební okruh v Detroitu, na němž automobily hned po opuštění linky
testovali. Kvůli zájmu zákazníků začala značka Dodge vyrábět i nákladní automobily.
Armáda objednala u značky Dodge osobní vozy pro použití v mexické Pancho Villa. Ve
voze Dodge jezdil i poručík George S. Patton, který vytvořil v roce 1916 útvar, jemuž
bylo možné říkat první motorizovaná kavalerie. Spolehlivost vozů Dodge armádě
vyhovovala, takže automobily Dodge získaly renomé velmi spolehlivých a robustní
automobilů, které vydrží i méně šetrné zacházení. Dodge se stalo první americkou
automobilkou, která otevřela výrobní závod v Evropě. Nákladní vozy byly prodávány
pod značkou Graham. Od roku 1928 je Dodge součástí Chrysler Corporation.
Společnost METRANS oznámila rozšiřování jejich sítě kontejnerových terminálů v ČR: „Severní
Čechy patří mezi tradičně silné průmyslové oblasti a z našich analýz zbožových toků, stejně
jako z podnětů od našich zákazníků jsme vycítili vzrůstající potřebu pokrýt i tuto oblast
multimodálním dopravním systémem, který bude mít návaznost na kontejnerový terminál v
této lokalitě. Pro region severních Čech bude mít tento terminál zcela zásadní význam, dojde
ke zkrácení dojezdových vzdáleností a analogicky ke snížení cen za dopravné. Zároveň si také
dovolujeme upozornit, že z depa ÚSTÍ NAD LABEM jde stejně kvalitně obsluhovat i oblast
jižního Saska. Další aspekt tohoto řešení je i omezení nákladní automobilové dopravy, což
je nezanedbatelný příspěvek pro zlepšení životního prostředí. V současné době probíhají na
kontejnerovém terminálu ÚSTÍ NAD LABEM poslední stavební úpravy a předpokládáme, že
v průběhu listopadu 2014 spustíme zkušební provoz pro naše kontejnerové vlaky ve směru
Duisburg/Rotterdam. Ostrý start a plné uvedení do provozu bude v lednu 2015.“
Antonín Prachař skončil na MD – nahradí ho Dan Ťok
Ministr dopravy Antonín Prachař ve vládě končí. 12.11.2014 dopoledne nabídl předsednictvu
hnutí ANO rezignaci na svou funkci, to ji přijalo. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzápětí
navrhl, aby se novým ministrem stal ředitel stavební firmy Skanska Dan Ťok. Pokud Prachařovu
demisi, kterou mu musí předat premiér, přijme prezident, půjde o druhou změnu v Sobotkově
vládě. První byl odchod ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové do funkce eurokomisařky.
1924 zaslala Okresní správa politická v Děčíně dopis nejmenovanému
• 28.členulistopadu
Nordbohmischer Kraftfahrenbund ve kterém ho informuje o jeho odvolání
proti trestu za překročení rychlosti v obci Přípeř 9. září 1923. Hrozilo mu 20 Kč pokuty,
nebo vězení na 48 hodin. Zemská správa vyhověla odvolání, protože jediný strážník
nemohl prý rychlost automobilu přesně zjistit ani pomocí stopek.
Vláda schválila návrh na zvýšení rychlosti na některých silnicích
1982 opustil kopřivnickou tovární linku TATRA poslední nákladní
• 14.vůz prosince
s označením T148. Celkem se na Moravě vyrobilo 113 647 těchto dodnes
PRAHA (12.11.) – Vláda premiéra Bohuslava Sobotky schválila změnu zákona o pozemních
komunikacích, která umožní zvýšení rychlosti na vybraných silnicích 1. třídy na 110 kilometrů
v hodině. Předloha by rovněž měla pomoci zefektivnit ochranu silnic a usnadnit obcím
nakládání s odtaženými vozidly, ke kterým se majitelé nehlásí. Na tiskové konferenci po
jednání vlády to řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
mnohde dobře sloužících nákladních automobilů. Přes 63 tisíc vozů se exportovalo
do 43 zemí světa.
Rychlost nad 100 km/hod na české železnici jen na hlavních tazích
PRAHA (18. 11.) – Rychlosti vyšší než 100 kilometrů v hodině jsou na tuzemské železnici
možné pouze na hlavních tazích. Na regionálních tratích je stále v řadě případů pro vlaky
limitní rychlostí šedesátka. Důvodem je stav infrastruktury, vysoký sklon, příkré zatáčky nebo
absence moderního zabezpečovacího zařízení. Informoval o tom Radek Trejtnar z odboru
traťového hospodářství Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).
Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. - jednatel
®
www.bohemiacargo.cz
Kriminalita v dopravě
Propracovanost krádeží v silniční nákladní dopravě je na tak profesionální úrovni, že i spediční a logistické firmě, která je v oboru řadu let,
může nastat problém.
Každý jistě slyšel o odcizení nákladu, jeho
části, nebo rovnou celého kamionu z hlídaného či nehlídaného parkoviště. Méně
známým, sofistikovanějším, a tím pádem
nebezpečnějším typem kriminality je převzetí nákladu tzv. falešným dopravcem.
Podstata věci je zcela jednoduchá. O náklad,
který chce odesílatel někam přepravit, se
přihlásí falešný dopravce, tj. ten kdo zboží
nechce nikam doručit, ale přivlastnit si ho.
V dnešní elektronické době, kdy se trvalí
spolupracovníci a obchodní partneři nezřídka ani po několika letech osobně neviděli a
neznají se, jde taková věc lehce zorganizovat. Stačí se přihlásit do nějaké kontaktní
databanky, kde se nabízí volná dopravní
kapacita, přijmout a potvrdit objednávku a
potom už jen naložit náklad a odvézt si jej
úplně jinam, než si představuje jeho odesílatel. Většinou to bývá sběrný dvůr, ale jistě
existují i jiná místa prodeje kradeného zboží.
S oblibou se krade tzv. citlivé zboží, které lze
snadno prodat: elektronika, spotřební zboží,
alkohol, cigarety apod. Cílem je také zboží
z barevných kovů, jako měď a hliník. Znám
ale i případy, kdy se ztratila zásilka žehlících
prkem, nábytkového kování, měřicí přístroje
nebo čerpadla. Z toho plyne, že zloději se někdy nejspíš i spletou, anebo předem nevědí,
co kradou. Také to může být tak, že někteří
hledají příležitost ke krádeži, a až potom se
teprve zabývají tím, co vlastně ukradli. Jako
když se losuje v loterii.
Existují i „úsměvné“ případy, kdy si bývalý
majitel své odcizené zboží nevědomky koupí
znovu. Jak napovídají statistiky pojišťoven a
policie, nejedná se o případy nijak ojedinělé. V roce 2012 se jednalo o několik stovek
případů. A to je třeba si uvědomit, že jednotná statistika vlastně neexistuje. Policie
vede tyto případy pod různými kolonkami
(krádež, podvod apod.), jen málo případů
je u pojišťovny poškozeného likvidní a tak
zde takové případy nejsou ani hlášeny ani
evidovány a většina poškozených se takovou
zkušeností ani příliš nechlubí. Kdo přemlouvá zákazníka, aby mu svěřil k přepravě své
zboží, mu zároveň nerad svěřuje informaci,
že se mu něčí zásilka také už ztratila.
I při této pravděpodobné statistické nepřesnosti eviduje za letošní rok Policie ČR 31
případů s celkovou škodou dosahující téměř
88 milionů Kč. Kontaktní databanka (jedna
z několika) eviduje dva pokusy o podvod
týdně. Průměrná doba vydání usnesení Policie je jeden a půl roku. Jedním z důvodu
může být skutečnost, že velmi často vyšetřování probíhá i za hranicemi České republiky,
nejčastěji směrem východně od nás. Policie
je tedy odkázána na pomoc Interpolu nebo
zahraničních kolegů. Pojišťovna zase čeká
s pojistným plněním na usnesení Policie a ta
ho vydá až ve chvíli, kdy je šetření ukončeno.
Zatímco dřív se zloději podvedenému zákazníkovi prokázali zfalšovanou koncesí, zfalšovanou pojistnou smlouvou a přepravu zboží
zajišťovali povětšinou kradeným kamionem
označeným kradenými RZ, dnes je tento
organizovaný zločin mnohem dál. K provozování této činnosti je nakoupena reálná a
pravá dopravní firma s pravými doklady,
koncesemi, pojistkami, a vším co k provozování této živnosti náleží. I kamion má pravou
RZ a je řádně přihlášen. Prostor pro prevenci
a minimalizaci rizik se tím samozřejmě velmi
snižuje, a tak se zde nabízí otázka, co s tím?
V rámci Svazu spedice a logistiky je k řešení této problematiky ustavena pracovní
skupina, složená ze zástupců Policie ČR,
pojišťoven, dopravních databank a samozřejmě také logistických firem. Výsledkem
práce této skupiny samozřejmě není a ani
nemůže být odstranění této kriminality, ale
hledání postupů a doporučení, jak podvodníka odhalit dříve než zmizí i se svěřeným
nákladem.
Díky zkušenostem členů pracovní skupiny
vznikla velmi přísná pravidla pro ověřování
nových dopravců, hlásících se do evidence
databank, a pro členské firmy bylo sestaveno
jakési desatero, jak postupovat při prověření
nového dopravce. Pro každodenní praxi je to
ale stále málo. Nejvíce by asi pomohlo dopadení alespoň několika pachatelů této trestné
činnosti. Obecně je přece známo, že nejlepší
lék na kriminalitu je její postižitelnost.
Avšak ani Policie, v jejíchž rukách takové
řešení spočívá, to nemá příliš jednoduché.
Současná moderní technika je sice na jejich straně - lze kupříkladu sledovat pohyb
podvodného vozidla na dálničních mýtných
branách, to ale vědí i podvodníci a tak často
mění RZ vozidla a policisté musí spoléhat na
jiné poznávací znaky, jako jsou např. odstín
barvy nátěru kamionu a jeho případné poškození a podobně. K negativům je nutno
zároveň přičíst velmi obtížnou komunikaci
české policie s kolegy v jiných státech. Na
úspěšnost v odhalování trestné činnosti
se nejspíš v současných podmínkách příliš
spoléhat nedá, a tak zbývá jediná cesta.
Vyvarovat se náhodných obchodních kontaktů a prověřovat, prověřovat a prověřovat.
Samozřejmě i přitom je nezbytné počítat
s tím, že zločinci mohou být o pověstný krůček před námi.
Jiří Šindler
obchodní ředitel
Mýtné na silnicích v Česku v roce 2015
Účelem výběru mýta u nás je zajistit více
peněz pro financování a údržbu dopravní
infrastruktury, zejména dálnic. Regulační
funkce mýtného systému je téměř zanedbatelná a nefunguje v podstatě nikde v Evropě.
Při našich cenách dálnic se však z vybraného
mýtného může postavit maximálně něco
mezi 10-20 kilometry nových dálnic ročně
a na údržbu a stavbu dalších silnic nic nezbude. Přitom naše dálniční síť je nedostatečná.
Co se stane, pokud MD ČR zvýší od ledna
2015 sazby mýtného pro některé kamiony
o 9,7% ? Pokud se dopravcům v silném konkurenčním prostředí podaří zvyšovat ceny,
mohou se zvýšit v tuzemské dálkové kamionové dopravě náklady o 1-2% a to podle
podílu využití české dálniční sítě. Při absenci
informací o vývoji mýtných sazeb v příštích
letech to vytváří neochotu dopravců investovat do obnovy a rozšiřování vozového parku.
Tato situace spolu s chybějícími nákladními
řidiči vytváří již postupující nedostatek kapacity silniční nákladní dopravy v ČR. Pokud se
ceny nepodaří zvyšovat, nedostatek dopravních kapacit se ještě urychlí, což určitě nepři-
spěje k posílení naší konkurenceschopnosti.
Jen pro zajímavost, víte, že průměrné vážené
sazby mýtného jsou v sousedních státech,
mimo Rakouska, podstatně nižší než u nás?
Pokud sousedi nezvýší sazby, opět se rozdíl
prohloubí.
Má situace nějaké řešení?
Ano a podle mého názoru to je spotřební
daň z paliv vybraná v dopravě, která se má
vrátit zpět do dopravního odvětví. Tato daň
by bohatě ufinancovala investice i údržbu
dopravních sítí a ještě by zbylo na dotace
do osobní dopravy. Zlepšit by se pak mohla
i regulační role mýta, protože kamiony by pak
mohly jezdit po dálnicích levněji a neobjížděly by placené úseky. Přepravní náklady by se
nezvyšovaly. Jak zalepit díru ve státním rozpočtu po spotřební dani je ale otázka pro politiky. Napovím: nerozhazujte jinde, dopravní
síť je priorita.
Jan Kučera st.
jednatel
Různé:
Narozeniny slaví:
Kaftan Pavel
Kurimský Petr
Bašová Katarina
Roušalová Ivana
Šrenk Tomáš
Stibůrková Zuzana
Pelíšek Milan
Vyhnálek Radomír
Chadima Jakub
Jaroš Milan
Ullmann Jiří
Horyna Lukáš
Ullmann Michal
Ulrychová Štěpánka
17.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
24.12.
26.12.
30.12.
04.01.
05.01.
08.01.
10.01.
12.01.
14.01.
Děčín
Praha
Děčín
Děčín
Děčín
Praha
Děčín
Brno
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Tesarczyk Petr
Heinrich Jiří
Trypesová Gabriela
Kučera Jan
Morvay Ivo
Pavlišová Jana
Kučera Josef
Janoušková Jana
Beneš Karel
Holý Jiří
Staněk Miroslav
Parlesák Ota
Bičovský Václav
Šťásek Jakub
16.01.
17.01.
18.01.
22.01.
24.01.
26.01.
04.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
07.02.
08.02.
10.02.
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Liberec
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Gratulujeme!
Zápisky z Menorcy
Mnozí z nás se při ranním balení do šál a kabátů těší (vánoce
nevánoce) především zase na jaro. Abychom se tedy na chvíli alespoň
pomyslně ohřáli, přinášíme Vám tentokrát reportáž z teplých krajin.
O své zážitky z cest se s námi podělila obchodní manažerka Blanka
Bittnerová.
Letos mě zavál jarní vítr na Menorcu. Tento
malý ostrov ve Středozemí patří do souostroví
Baleárských ostrovů. Na rozdíl od svých sester
Mallorcy a Ibizy neprávem opomíjený.
Menorca je svojí rozlohou neveliká, ale svým
kouzlem zanechá velký dojem. Ostrov měří od
východu k západu přibližně 50 km a od jihu
na sever pouhých 15 km.
Hlavní město Mahon (Maó) je na západě a
od bývalého hlavního města Ciutadelly jej
dělí pouhých 40 km. V hlavním městě najdete
druhý největší vojenský přístav na světě, který
má délku 6 km. Na ostrově je pouze jedna
hlavní silnice, která spojuje tato dvě města.
Z této tepny vedou odbočky k malým vesničkám, farmám anebo plážím.
Pobřeží Menorcy měří kolem 200 km a je
lemováno mnoha nádhernými plážemi. Je
běžné, že za jeden den jich vystřídáte hned
několik. Většina pláží je přístupná pouze pěšky
anebo na kole.
Kolem celého ostrova vede tzv. koňská stezka,
která vznikla ve středověku a sloužila strážím
a vojákům při přesunu z jednotlivých pozorovatelen, na kterých sledovali moře kvůli
pirátům a nepřátelům. Před 20 lety místní
tuto stezku obnovili a dnes slouží běžcům,
trekařům či cyklistům.
Nejvyšší hora ostrova má výšku pouhých 350
m n.m, ale na jejím vrcholu se tyčí obrovská
socha Krista.
Menorca má bohatou kulturu. V dávné minulosti ostrov osidlovali Římané, Maurové, po
nájezdu Turků zde zůstalo pouze minimum
původního obyvatelstva. Několik století zde
vládli Britové a 7 let Francouzi, díky kterým se
na Menorcu dostalo pěstování vína.
Hlavním svátkem je 24. červen svátek svatého
Jana kdy se do Ciutadelly sjedou obyvatelé z celého ostrova včetně turistů a město
ovládne velkolepá slavnost, která vyvrcholí
přehlídkou koní. Všichni pijí typický menorský
nápoj zvaný La Pomáda. Je to nápoj smíchaný
z Ginu a citronády. Průměrná spotřeba tohoto
nápoje je v tento den 2 litry na osobu. Většina
účastníků této slavnosti pije tento nápoj až
zase za rok.
Typickým a nejznámějším jídlem tohoto ostrova je polévka z langust a nejlepší můžete
ochutnat v rybářském městečku Fornells.
®
Důkazem může být snad i fakt, že na polévku
sem jezdí až z Madridu dnes již bývalý španělský král Juan Carlos. Za porci polévky zaplatíte
„pouhých“ 70 EUR.
Kdo stejně jako já stále upřednostňuje zasílání pohledů před mms zprávami, může si
vychutnat v největších městech vhození pohlednic do lví tlamy. Tyto poštovní schránky
jsou pozůstatkem britské vlády na ostrově.
Stačí si vybrat jen tu správnou exterior nebo
interior. To podle toho, kam si přejete, aby se
Vaše vzpomínka napsaná na pohlednici dostala.
A má vzpomínka na tento ostrov nezůstane
jen na pohlednici, ale také v mém srdci. Určitě
se sem někdy vrátím.
Blanka Bittnerová
Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost
BOHEMIA CARGO s.r.o. , Chmelnická 98, Děčín 12 - Vilsnice, 405 02
tel.: + 420 412 432 111, www.bohemiacargo.cz
Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015
plný příjemných překvapení
Vám přeje
BOHEMIA CARGO s.r.o.

Podobné dokumenty

kostka_2_2016 web-1

kostka_2_2016 web-1 odvětvích opravdu daří, přistoupil

Více

35. kongres skupiny FORCE v Kapském Městě

35. kongres skupiny FORCE v Kapském Městě v hodnocení. Například Nigerie postoupila z 121. místa na 75. I když v této zemi dochází ke zlepšení na silnicích a na dráze, celkově je infrastruktura stále katastrofální. Česká republika se s LPI...

Více