MS Word 2013

Transkript

MS Word 2013
Tipy na zefektivnění práce na počítači
MS Word 2013
Základní pravidla při tvorbě dokumentů







Text je členěn pomocí nadpisů a odstavců
Nadpisy (bezpatkové písmo): karta Domů – Styly – Nadpis
Základní text (patkové písmo): karta Domů – Styly – Normální
Odstavce a klávesa Enter: v textovém editoru ukončuje klávesa Enter pouze odstavce, nikoliv
řádek
Mezeru používáme mezi slovy a interpunkčními znaménky. Sloupce nebo odsazení vytváříme
pomocí tabulátorů/tabulek, z důvodu zachování formátování po změně písma
Tabulátory: klávesa Tab, přednastavená pozice zarážek (1,23 cm od sebe)
Karta Domů → – umožňuje zobrazit netisknutelné znaky (např. mezery, tabulátory, konec
stránky, konec oddílu, atd.)
Rychlé tabulky a převod textu na tabulku



Rychlé tabulky: karta Vložení – Tabulka – Rychlé vložení
Převod textu na tabulku: lze použít za podmínky, že máme připravený text, v němž jsou
jednotlivá slova od sebe oddělena středníkem nebo tabulátorem
Příklad:
Jméno; Příjmení; Adresa; Telefon
Jan; Novák; Lipová 1; 777 777 777
Jana; Nováková; Lipová 1; 777 666 555
Text do bloku a přejdeme na Vložení – Tabulka – Převést text na tabulku
Jméno
Jan
Jana
Příjmení
Novák
Nováková
Adresa
Lipová 1
Lipová 1
Telefon
777 777 777
777 666 555
Vložení záhlaví, zápatí a číslování stránek

K úpravě záhlaví a zápatí slouží stejnojmenná skupina v kartě Vložení
Číslování od určité strany:


Aby bylo možné nastavit číslování např. od čtvrté stránky, je potřeba na konec textu třetí
stránky vložit „konec oddílu“.
Karta Rozložení stránky – Vzhled stránky – Konce – Další stránka
1


Na čtvrté stránce kliknout na zápatí. Zobrazí se karta Návrh – Propojit s předchozím
Vložení – Číslo stránky
Obsah




Lze vygenerovat, pokud byly k nadpisům přiřazeny styly
Karta Domů – Styly
Kurzor na místo, kde chcete umístit obsah
Karta Reference – Obsah; vybrat jeden z předdefinovaných obsahů
Označování textu



Dvojklik – označení slova
Trojklik – označení úseku (odstavce)
Ctrl + A – výběr všech položek
Formátování textu – klávesové zkratky


Ctrl + B – změna označeného textu na tučné písmo
Ctrl + I – změna označeného textu na kurzívu
Formátování textu pomocí Poznámkového bloku:





Zkopírováním textu z cizích zdrojů (např. webové stránky) se do Wordu dostanou i nastavené
styly – lze je odstranit pomocí Poznámkového bloku.
Postup:
Označit text, zkopírovat do schránky pomocí Ctrl + C
Otevřít poznámkový blok, vložit text pomocí Ctrl + V
V Poznámkovém bloku označit text pomocí Ctrl + A nebo myší, zkopírovat text do schránky
(Ctrl + C)
Vložit text do dokumentu Word (Ctrl + V)
Pohyb v textu





Klávesa Home – přesun kurzoru na začátek řádku
Ctrl + Home – posun kurzoru na začátek dokumentu
Klávesa End – přesun kurzoru na konec řádku
Ctrl + End – posun kurzoru na konec dokumentu
Ctrl + šipka (vlevo/vpravo) – přesune kurzor na předcházející / následující začátek slova
Ukládání dokumentu


Ctrl + S – (uložit) – uloží aktuální dokument
F12 – (uložit jako) – uloží aktuální dokument na jiné místo, s jiným názvem nebo jako jiný typ
souboru
2
Tisk dokumentu


Ctrl + P
V dialogovém okně lze dále nastavit orientaci dokumentu, okraje, atd.
Vložení speciálních znaků


Zavináč (@) - pravý ALT + V; ALT + 64
Speciální znaky: karta Vložení – Symbol
3

Podobné dokumenty

MS OFFICE 2010 – krok za krokem (Word, Excel, PowerPoint)

MS OFFICE 2010 – krok za krokem (Word, Excel, PowerPoint) použít na další text, ušetříte si čas použitím ikony pro kopírování formátu. Na kartě Domů v sekce Schránka je "štětec" pokud stojíte na textu, jehož formát chcete přenést, kliknete na štětec a pot...

Více

Joint Conference on Digital Libraries Ottawa, Kanada

Joint Conference on Digital Libraries Ottawa, Kanada Program konference byl rozprostřen do tří dnů a pokrýval nejrůznější aspekty problematiky digitálních knihoven. Přednášky probíhaly ve dvou až třech paralelních sekcích. Mnohdy bylo složité vybrat ...

Více

TEST – znám Word?

TEST – znám Word? 7. K čemu se ve Wordu používají „datová pole“? Zkus vyjmenovat alespoň dvě situace, kdy ses s nimi v dokumentu potkal. 8. K čemu slouží v dokumentu vodoznak a jak jen můžeme vložit?

Více

PowerPoint

PowerPoint projektor. Prezentaci promítáme tak, aby byla viditelná a dobře čitelná ze všech míst přednáškové místnosti.

Více

7. Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy) jsou v konečné podobě

7. Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy) jsou v konečné podobě název (dvojjazyčný), jméno, příjmení a adresa autora (včetně poštovního směrovacího čísla a e-mailové adresy), abstrakt, klíčová slova, text práce (členěný dále na úvod, materiál a metodiku, výsled...

Více

Přehled html a css vlastností

Přehled html a css vlastností footer ....... zápatí webové stránky, zápatí článku

Více

za_it_307

za_it_307 Nejprve odpovězte na otázku, dále uveďte, která typografická chyba je na předchozím řádku? f) Jak se označí:

Více