MonitoRovaCí JeDnotKa pRo ZaBeZpečení voZiDel GC 076

Komentáře

Transkript

MonitoRovaCí JeDnotKa pRo ZaBeZpečení voZiDel GC 076
LEVEL s.r.o.
CZECH REPUBLIC
Plhovská 1997, Náchod 547 01
Tel./fax: +420 491 44 66 11/44
E-mail: [email protected]
www.levelna.cz
MONITOROVACÍ JEDNOTKA PRO ZABEZPEčENÍ VOZIDEL GC 076
GSM, GPS AUTOALARM S IDENTIFIKACÍ PřÍSTUPOVÝMI KARTAMI A 3D G SENZOREM
popis
GC076 je unikátní GSM,GPS komunikační jednotka, která slouží pro monitorování
a zabezpečení vozidel. Je určena pro skrytou montáž ve vozidle, kde monitoruje:
•
•
•
•
•
•
Přítomnost oprávněných identifikačních karet v dosahu
Stav zapalování, typ jízdy, případně jiné binární vstupy
GPS pozici, směr a rychlost jízdy
Palubní napětí
Hodnoty zrychlení vozidla ve 3 osách
Senzory zabezpečení jako náklon vozu či pohyb v kabině
Veškeré údaje jednotka ukládá do paměti a současně odesílá na server
k dalšímu zpracování a zobrazení uživatelům.Jednotka rovněž podporuje komunikaci SMS a volání, které se využívají pro odeslání poplachu na
mobilní telefon majitele nebo bezpečnostní agenturu, případně v opačném směru k odstavení vozidla nebo nastavení.
Autoalarm je trvale zastřežen a oprávněnost každé manipulace s vozidlem se ověřuje dotazem na přítomnost přístupové karty. Nezjistí-li se
v dosahu vozu žádná oprávněná přístupová karta, vyhlásí se poplach
prostřednictvím datového přenosu, SMS a prozváněním. Dosah přijímače přístupové karty je přibližně 5 m. Obvyklá doba úspěšného zjištění
karty je do 5 s.
prostoru vozu a nárazové čidlo pro vyvolání poplachu v případě havárie. V
autoalarmu je možné také aktivovat interní otřesové čidlo a vyvolat poplach
v případě změny polohy vozu.
Pokud se mění poloha vozu bez přítomnosti ID karty, interní otřesové čidlo
umožňuje detekovat poplach. Autoalarm je vybaven tísňovým tlačítkem pro
manuální vyvolání alarmu a pro dočasnou blokaci alarmu. Autoalarm může
být vybaven imobilizačním relé pro odstavení vozidla. Autoalarm je možné
zálohovat externí záložní baterií. Prostřednictvím autoalarmu je možné ovládat i vybrané funkce vozu, např. nezávislé topení. Přes USB rozhraní lze k
jednotce připojit display.
K autoalarmu je možné připojit náklonové čidlo pro zjištění pokusu o odtažení nebo vyheverování vozidla, mikrovlnné prostorové čidlo pro střežení vnitřního prostoru vozu, kapotové čidlo pro střežení motorového
použití
Jednotka je určena pro aplikace GSM Alarm, zabezpečení vozidel, monitorování vozidel on-line a elektronickou knihu jízd.
Typy GC 076
GSM
GPRS
GPS
USB
Vstupy / Výstupy
3D G
senzor
GPS
anténa
GSM
anténa
SIM
GC 076 332 C
•
•
•
6 x binární vstup
4 x výstup
•
externí
interní
-
GC 076 332 S
•
•
•
6 x binární vstup
4 x výstup
•
externí
interní
•
GC 076 obsahuje
APLIKACE
Zabezpečení vozidla - alarm
S
Zabezpečení vozidla - alarm - SIM vložena z výroby
Příslušenství v sestavě
• 2x identifikační karta
• Externí GPS anténa
• Elektromontážní bižuterie
Aplikace
S
LEVEL s.r.o.
CZECH REPUBLIC
Plhovská 1997, Náchod 547 01
Tel./fax: +420 491 44 66 11/44
E-mail: [email protected]
www.levelna.cz
VOZIDLOVÝ KOMUNIKÁTOR GC 076
GSM, GPS JEDNOTKA, 3G SENZOREM,
TECHNICKÉ PARAMETRY
GSM
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | SIM karta 1,8 V
Komunikace
Volání, SMS, GSM Data, GPRS
Volání
Bezplatné alarmové prozvánění | Spuštění akce prozvoněním (dotaz na polohu, imobilizace...)
SMS
SMS alarm, info, příkaz, dotaz, odpověď, nastavení, změna konfgurace - až 4 parametry
v jedné SMS
GPRS Internetové připojení
Class 10 | Podpora statické i dynamické IP a VPN sítě | UDP protokol | Zabezpečení přenosu
asymetrickou šifrou 128 bitů | Upgrade firmware a konfigurace
GPS
50 kanálů | Modul μ-Blox 6, vysoce citlivý | Konektor antény SMB - f
6x binární vstup
4x binární výstup
1x interní piezo - akustická signalizace
Vstup maximálně 30 V ss
Výstupní proud maximálně 0.2 A
Přijímač přístupových karet
frekvence 2,4 GHz, šifrovaný obousměrný přenos, dosah 5 - 10 m, výdrž baterie v kartě 1 rok
Senzor přetížení G
3-osý akcelerační senzor
Registrace incidentů | Pohybová indikace | Hodnocení chování řidičů
Napájení
12 – 24 V ss | Spotřeba v klidu <15 mA při 12 V | Maximální příkon 400 mA při 12 V
Micro USB
Připojení k PC - konfigurace, upgrade
LCD dotyková obrazovka 7” nebo 4.3”. Messaging, WorkFlow, Navigace
Paměť událostí
Flash 512kB tj. 8000 pozic (20.000 pozic při komprimaci)
Synchronizace času
Datum a čas synchronizovány s GPS
Rozměry
150 x 70 x 20 mm
Hmotnost
120 g
Rozsah teplot
-30 °C to +85 °C
Třída krytí
IP 20
Příslušenství, které lze dokoupit
ED 076 618
Náklonové čidlo
ED 076 611
Pohybové čidlo mikrovlnné
ED 060 601
Tísňové tlačítko s kabelem 2m
ED 060 606
Kapotový spínač
ED 060 613
Nárazové čidlo
ED 060 614
Imobilizační relé
ED 076 002
Záložní baterie 12 V