PDF ke stažení

Komentáře

Transkript

PDF ke stažení
Základní přehled instrukcí
k bezpečnému užívání
a dobíjení.
Technické údaje smart ed
SOC
Nabíjecí výkon
Teplota baterie
Doba nabíjení
20–80 %
3 kW
25 °C
4 h
0–100 %
3 kW
25 °C
8 h
20–80 %
3 kW
-25 °C
10 h
Maximální rychlost
100 km/h
Dojezd dle NEFZ
135 km
Maximální výkon motoru
30 kW
Maximální točivý moment
120 Nm
Přípustná celková hmotnost
1120 kg
Prázdná hmotnost dle DIN
890 kg
V případě problémů, volejte asistenční službu Mercedes Benz;
spojení je umístěno na viditelném místě ve voze.
Zvláštnosti smart electric drive
Nabíjení
• Nabíjení je indikováno:
– kontrolkou ve sdruženém přístroji,
– LED kroužkem okolo dobíjecí zásuvky,
– oranžovou kontrolkou
bezpečnostního vypínače
na originálním nabíjecím kabelu,
– zobrazením klíčku oprávnění k jízdě
ve sdruženém přístroji.
• Během nabíjení není možné se
s vozidlem rozjet.
• Při nízké vnější teplotě se doba nabíjení
prodlužuje.
• V
ůz lze nabíjet v dobíjecích stojanech nebo běžné domácí
zásuvce na 230 V. Je třeba mít na paměti, že odběr elektrické
energie může negativně ovlivnit funkčnost jističe dle jeho
velikosti. Je požadována velikost jističů 16 A.
• Z
apojení do zásuvky proveďte nejdříve zapojením originálního
dobíjecího kabelu do sítě 230 V, poté druhý konec kabelu do vozidla
(v místě víčka běžné palivové nádrže). Potom zapněte ovládacím
tlačítkem na černé části dobíjecího kabelu do polohy ON tok
proudu do vozidla. Kroužek kolem hrdla nádrže se červeně rozsvítí.
Vozidlo může vydávat zvuky (bzučení), případně se v průběhu
nabíjení automaticky zapíná ochlazovací ventilátor.
• N
abíjení provádějte pouze řádným propojovacím kabelem,
který je součástí příslušenství vozu. V případě užití domácího
prodlužovacího kabelu hrozí nebezpečné přehřívání
neoriginálního kabelu, což může způsobit spálení nebo požár.
Z tohoto důvodu je zakázáno používat prodlužovací kabel.
• Doba nabíjení je závislá na stupni vybití akumulátoru (SOC) a jeho
teplotě.
• Samovybíjení Li-Ion akumulátoru se pohybuje okolo 1 % SOC
za týden při 25°C teplotě akumulátoru.
• Byl-li akumulátor vybit na 0 % SOC a ponechán déle než jeden
měsíc při teplotě 25 °C, není již možné akumulátor znovu nabít
• Provozní teplota Li-Ion akumulátoru leží mezi 20–50 °C. Proto je
nutný separátní chladicí/ohřívací okruh.
• Hlídání provozní teploty akumulátoru přímo uvnitř akumulátoru
pomocí automatických teplotních čidel.
• Napájení diagnostiky pohonného řetězce je zajištěno palubní
12V baterií.
Vysokonapěťový okruh Interlock
• Vyskytne-li se závada na vysokonapěťovém okruhu (HVIL),
rozpojí se ochrana teprve po zastavení vozidla a vypnutí
zapalování. Poté není možné s vozidlem dále jet.
• Vysokonapěťové části jsou označeny žlutou nebo oranžovou
barvou.
Zvláštnosti v obsluze smart ed
Připojení
dobíjecího
kabelu
Zobrazení
dostupného
výkonu
Jízda
• Ve sdruženém přístroji je zobrazen dostupný výkonu motoru.
• Při teplotě motoru nad 95 °C je výkon redukován.
• Při teplotě vysokonapěťového akumulátoru > 55 °C nebo < 5 °C
je výkon redukován.
• Mezi 5 % a 2 % SOC je výkon postupně omezován až na 10 kW.
• Ukazatel dostupného výkonu motoru se mění v závislosti
na spotřebě energie vedlejších spotřebičů (HV PTC přihřívač,
klima kompresor atd.).
Stupeň nabití akumulátoru
Směr toku výkonu
(vybíjení/nabíjení)
Nouzový režim
• Z ákazník může jet až do 0 % zobrazeného SOC
• Od 5 % SOC zazní výstražný tón a ukazatel dostupného výkonu
ve sdruženém přístroji začne blikat. Dosáhne-li 0 % SOC,
zůstane vozidlo stát. Po vypnutí/zapnutí zapalování je možné
s vozidlem jet po dobu 2 min. max. 50 km/h do bezpečného
místa.
Možnosti dobíjení
1) B
ěžná síť 115/230 V
Mennekes-Schuko
(do běžné zásuvky)
2) Dobíjecí stojan
Mennekes-Mennekes
Baterie nevykazuje žádný únik H2 při nabíjení
a má zanedbatelný paměťový efekt.

Podobné dokumenty

Stáhnout - Rembrandt sro

Stáhnout - Rembrandt sro (kapsle). Slyšitelně střílí, dýmí a vypadá dokonale jako opravdová zbraň. Jediné nebezpečí je, že si s ní budou chtít všichni hrát. Doporučujeme dětem starším 5-ti let. Náhradní patrony s kapslemi ...

Více

Obchodní podmínky dodávky silové elektřiny č. ENN 04/2012

Obchodní podmínky dodávky silové elektřiny č. ENN 04/2012 v následujícím vyúčtování za příslušné fakturační období. Rozdíl mezi zálohou a skutečnou cenou dodávky bude vyrovnán na základě vystavené faktury s tím, že doplatek bude ZÁKAZNÍK hradit v  předep...

Více

ford credit

ford credit Kupní cena s DPH: DPH: Kupní cena bez DPH:

Více

Tyristorové spínací moduly

Tyristorové spínací moduly J e d n á s e o k o m p a k tn í s p ín a c í m o d u ly , k te ré s e v s o u č a s n o s ti v y rá b ě jí v e č ty ře c h p ro v e d e n íc h . • Ka tk a 2 0 -D – m o d u l s p řiro z e n ý m c h...

Více

O hudbu jde až v první řadě

O hudbu jde až v první řadě šířka 440 mm odpovídá bázi nové generaci firemních komponentů. Design umocňují detaily, třeba broušená kovová pouzdra, do nichž jsou na čelním panelu z masivního hliníku částečně zapuštěny ovládací...

Více

Dobíjecí stanice MICOS VOLTDRIVE DS6 BD

Dobíjecí stanice MICOS VOLTDRIVE DS6 BD Dobíjecí stanice Voltdrive DS6 BD jsou určeny pro bezpečné dobíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem. DS6 BD je zástupce vyšší řady dobíjecích stanic VOLTDRIVE od společnosti MICOS. DS6 BD je ...

Více

CWX nákladní

CWX nákladní › uhlovodíky – některé z nich jsou dráždivé, toxické či karcinogenní

Více