no. 28 eSogym 5/13 - Školní časopis GYM

Komentáře

Transkript

no. 28 eSogym 5/13 - Školní časopis GYM
no. 28
5/13
eSogym
www.casopisgym.cz
Esoterika
Díla dvouměsíce
-iwish-
Estetic perception of Australia
One of the main topics of latest Art lessons was the beautiful land of Australia. Country with majestic Uluru heart, red sand, the splendid Sydney
Opera House and koala bear with kangaroos became a primary source
for inspiration of our students. The main reason why this was included in
Art lessons was the event that took place in Kino Světozor, remember?
Teacher Kalvasová herself picked few most impressive paintings coming
from all of you. You can check the parade.
Julie Vondrková, I.
Dominika Andrlová, V.
Tereza Stehlíková, IV.
Lucie Lexová, Emma Poláková,
Kateřina Silmbrodová, III.
Irena Krůtová, V.
EDITORIAL
Jak žít s hadem
3
Touha vidět, co je skryté, vědět, co jiní nevědí, snadno dokázat věci, na které se jiní nadřou, a s obtížemi dosáhnout toho, co je jinak nemožné. Magie byla odjakživa přitažlivá; lidé se snažili nadpřirozených úspěchů dosáhnout různými způsoby – přinášení obětí různým bohům, požívání drog, vykonávání složitých rituálů, luštili
budoucnost z karet, rukou, čajových lístků polohy hvězd a mnohými dalšími více či méně odpudivými způsoby.
Tak mě napadlo – co takhle si to trochu vyzkoušet?
Čínská kultura (když vyjmu Mao Ce-tunga a Tibet) je celosvětově obdivována. Izolovaný vývoj nejlidnatějšího
státu světa dodává jeho kultuře a historii zvláštní respekt – pojďme tedy vyzkoušet, jaké poznání skýtá čínský
horoskop. Pohodlně se usaďte, předpověď na příští rok právě začíná.
Připomeňme, že rok hada začal 10. února a tudíž naše předpověď není ani na celý rok. Co bychom tedy měli
vědět o znamení hada je, že představuje umělce. Proto se bude v příštím roce dařit těm z vás, co hrají na hudební nástroj, kreslí nebo obecně produkují tvořivou činnost. Těm ostatním bych doporučil začít hrát alespoň na
harmoniku – jinak budete v nefér nevýhodě a to bych si já nenechal líbit. Chcete, aby vaše dítě bylo intuitivní,
záhadné a rafinované? V tom případě byste si měli pospíšit (matematicky vzato máte jen několik dní – i když
toto poučení se zatím asi nebude týkat studentů) anebo čekat dvanáct let. Pokud před sebou už delší dobu hrnete
minimalistickou práci vyžadující detailní přístup, mám pro vás ještě jedno doporučení: udělejte to letos; rok
hada je totiž rokem pokroku, pozornosti k detailu a ideální pro ty, co se dokáží soustředit. Uran vám ale sejme z
očí růžové brýle, tak je nezapomeňte nasadit, jinak máte smůlu.
A nakonec – díky harmonické pozici Saturnu (který má na rok hada silný vliv) vůči Merkuru a vlivu Pluta na
podvědomé funkce a dysfunkce se mi podařilo odhalit, že se v tomto roce zjeví nový šéfredaktor pro GYM a díky
Marsu, který v roce hada pomáhá vytěžit ze změn to nejlepší, se své role zhostí se ctí.
Pokud se chcete dozvědět více o názorech redakce i vás samotných, nezbývá, než vás odkázat na strany 10-18,
kde najdete téma připravené ostřílenou skupinou redaktorů – Dominik Hořejší, Anna Kohoutová, Petra Kratochvílová, Martina Marková, Iwish Vu a Bára Šimečková. Nemohu si také pomoci a musím vás upozornit na
etický koutek na straně 8, který je tentokráte obzvláště povedený.
Koloběh redakčních tváří se nezastavil – velký dík za dlouhé měsíce zodpovědné práce patří Aničce Cvrčkové
a Petru Kosteleckému, jehož rubriku o sportu by měli od příštího čísla přebrat noví redaktoři, jejihž jména
jsou zatím ve hvězdách. A závěrem
– GYM je i potřetí vítězem Jihočeského předkola soutěže školní časopis roku – je to pro nás stále velký
úspěch a známka toho, že snad neusínáme na vavřínech.
Přeji krásný, ne příliš horký zbytek
jara a příjemné čtení.
Petr Čížek, šéfredaktor
obsah
5
6
7
8
10
13
18
20
21
22
24
26
28
30
32
34
35
37
36
37
Posbíráno
Zamotaná etiketa
Horoskopy v číslech
Etický koutek
TÉMA: Esoterika
Horoskopy v praxi
Hry
Počítače, mobily, internet...
Gym, wellness & stuff
Kam to dotáhli
Drby
Jazykový koutek
Filmy od Věrky
Rozhovor s talentem
Dekahovor: Petra Kratochvílová
Černá kronika
Maturantská anketa
Fotostrip
Na závěr
Komiks
Ještě pořád se
ptáte , komu právě
zvoní hrana?
Časopis GYM vydává Sdružení rodičů při gymnáziu v Třeboni. www.casopisgym.cz
Šéfredaktor: Petr Čížek (-chinano-), Redaktoři: Anna Kohoutová (-ako-), Martin Rosocha (-ros-), Petra Kratochvílová (-P.Krat-), Vu Thanh Huyen (-iwish-), Tereza Stehlíková (-TeSt-), Martina Marková (-mar.mar-), Pavel
Mráček (-mrak-), Dominik Hořejší (-nick-), Anna Betuštiaková (-betuska-), Barbora Šimečková (-bars-), Anežka Papáčková (-anezkap-), Markéta Moravcová (-mm-), Věra Košinová (-bob-) Titulka: Dominika Andrlová
Ilustrace: Petra Kratochvílová, Anežka Papáčková Foto: Vu Thanh Huyen Grafika: Jan Kurš Web: Jan Kurš
Příjem příspěvků a redaktorů u členů redakční rady a na [email protected] Náklad 110 výtisků.
Vydáno 14.05.2013
posbíráno ze všech stran
-nick-
Posbíráno
Shrnutí dvouměsíce nalezené ve hvězdách
N
a konci letošní zimy doznalo
prostředí před naší budovou dvou
velkých změn. Místo jedné lavičky
zde vyrostla informační tabule, což
o několik týdnů později vedlo v
prosluněném počasí k ještě větším
bojům o místa k sezení, než bývá
obvyklé, a také byl před budovou
postaven stožár, pomocí kterého
už nebude muset náš pan školník
absolvovat s každou vlajkou riskantní manévrování po parapetu.
Celý šťastný ihned jmenoval svého vlajkonošského pomocníka, ti
bystřejší si tohoto certifikátu již v
nejmenovaném kabinetu dokázali
všimnout.
P
očátkem dubna proběhla generálka na projekt „Na cestách se
svatým Václavem“, kterou hodnotili zúčastnění za vcelku vydařenou.
Z tohoto místa si však dovolím
podotknout, že by bylo dobré, aby
budoucí účastníci vyžadovali lepší
podmínky pro toto dobrodružství,
zejména po stránce meteorologických jevů.
V
ten samý den vyrazila desetičlenná družina nebojácných bojovníků, vedená hrdinným profesorem Kučerou do nelítostivého boje
v jednom ze starověkých klání. K
zármutku mnohých však nešlo o
gladiátorské souboje, nýbrž o klání ve filipikách. Ačkoli byly jazyky pečlivě nabroušeny, uši bedlivě
nastraženy a štíty pevně chránily
odolnost našich bojovníků, musela
se naše družina k nemilosti sklonit před mistry pánů z Hradce a
k veliké nevoli zkušeného maršála
na lavičce také před strakonickou
cháskou (jak byli později označeni)
a vydali se domů jen s drahocennými zkušenostmi. Chcete-li vědět o
průběhu, bojů či strakonické zradě
vědět více, bude nejlepší navštívit
samotného náčelníka v místnosti s
moudrostí věků.
J
ediný spokojený v tomto dni,
kdy ostatní spolužáci byli sužování
mrazy a sněhem na výletech nebo
starořeckými protivníky na filozofické fakultě, byl Petr Čížek, který v
klidu, v teple a v pohodě zvítězil v
krajském kole olympiády v angličtině a mohl tak jako jediný právoplatně popíjet „té o páté“. Netřeba
podotýkat, že mu chybí už jediné
vítězství k zimní účasti v Soči.
N
áladu nám nadále mohlo napravit vítězství časopisu GYM v
krajském kole o „nejlepší školní časopis“ a kvalifikace do celostátního
kola, již tradičně vám celá redakce
slibuje, že neusne na vavřínech a
bude nadále připravovat čtení, které máte rádi.
P
5
oslední dubnový týden si zpestřilo 43 studentů předmaturitních
ročníků, kteří vyrazili na poznávací zájezd do Skotska a Londýna.
Jejich mladším spolužákům bych
již nyní doporučil, aby se obrátili na své angličtináře s prosbou o
podobnou cestu na příští rok. Byla
by to přece hezká tradice a výborná příležitost pro všechny, kdo rádi
poznávají nové obzory.
6
posbíráno ze všech stran, zamotaná etiketa
P
oslední dubnový den proběhlo
tradiční pasování předmaturitních
ročníků na školní mazáky během
oblíbeného posledního zvonění. To
je předzvěstí maturitních zkoušek,
u kterých přejeme všem letošním
absolventům hodně štěstí, vytříbené znalosti, šťastnou ruku a klidné
nervy.
Před odletem do výšek...
-betuska-
„Roztřesená“ pravice
Míváte někdy noční můry, ve kterých před vámi stojí tisíce lidí,
všude samá ruka a nepřehlušitelný
křik jmen a příjmení, ale vy si stejně nemůžete zapamatovat ani jedno jediné? Výklad: zřejmě máte panický strach z představování ať už
sebe samotných nebo (Bože chraň)
i jiných lidí. Ale nebojte, právě na
toto ožehavé téma se společně zaměříme. Ano, prodereme se labyrintem propletených pravých rukou, úsměvů a všeobecně taktikou,
jak oslnit již při prvním setkání.
Hned na začátek bych ale ráda
uvedla jednu situaci. Každý si to
dokáže představit. Skvěle si užíváš
na diskotéce, tancuješ se svými kamarády ve skupince (celkem asi 5
lidí), když si náhle všimneš svého
spolužáka (zná pouze tebe), který
se k tobě a tvým kamarádům blí-
ží a rád by se přidal do vaší veselé party. Jak budeš postupovat při
představování? Na odpověď jsem
se opět zeptala svých spolužáků.
Gentleman č.1 (VI.): „Vůbec bych
ho nepředstavoval...“
Slečna č.2 (2.roč.): „Nic složitýho
☺ Mávnu na spolužáka, ať jde k
nám, ať se nebojí, normálně ho pozdravím. Obrátím se na kamarády.
„Hele to je Radek. Spolužák. Radku
to jsou (a začnu vyjmenovávat kamarády, vyjmenuju je podle toho
kdo je ke mně nejblíž nebo nejdál,
rozhodně nezačínám třeba u nejoblíbenějšího nebo tak). Aby nebylo
divný, že se k nám jen tak přidal,
tak třeba navrhnu, ať jdeme všichni
na panáka a u baru můžu nadhodit
nějaké téma, kterému rozumí nebo
se o něj zajímá spolužák i kamarádi, aby se trochu poznali. A hlavně
žádná křeč.“
Slečna č.3 (VII.): “V etiketě se
opravdu nevyznám, takže bych postupovala nějak příjemně a nenásilně, jsem si jistá, že bych to v této
zamotaná etiketa, Horoskopy v číslech
situaci opravdu moc neřešila. Nejprve bych svým přátelům řekla, že
přivedu svého spolužáka a jestli jim
nevadí, že se přidá. Poté bych přišla
za ním, přivedla ho za kamarády,
představila jeho všem a následně
každého z nich (pravděpodobně
bych se pokusila začít slečnami)
jemu.“
V této konkrétní situaci bychom
měli postupovat přibližně podle
odpovědí slečny č.1 i slečny č.2.
Rozhodně není moc taktní nechávat spolužáka samotného a dělat
jako že nic, i když jeho tělo vysílá
jasný signál, že by se rád seznámil
s novými lidmi. Dobře vychovaní
lidé nejdříve představí spolužá-
ka svým kamarádům ve skupince
a poté začnou představovat své
přátele jednotlivě. Teď si můžete
oddechnout. Jména přátel představujeme pouze v případě počtu
tři a méně a v ostatních případech
necháme představování na jednotlivcích.
A jaká je teorie představování? S
pozdravem by měl být spojen vždy
úsměv, jinak vyznívá neupřímně.
Společensky méně významná osoba zdraví jako první. Zdraví muž
ženu, mladší staršího, podřízený
nadřízeného. Ve skupině bychom
měli zdravit nejdříve starší osoby
a ženy, poté mladší a muže. Když
vstupujeme například do haly,
-ros-
zdravíme jako první lidi, kteří jsou
již v místnosti.
Vybrala jsem pro vás pouze ty nejzákladnější pravidla, neboť v tomto
případě skutečně velice záleží na
situaci, počtu osob, pohlaví, věku,
společenské funkci i například na
příležitosti setkání. Zkrátka, postačí mít na paměti, že nemusíte
mít hrůzu ze seznamování svých
přátel, protože nikdy nevíte, kdy se
vám bude hodit známý známého,
který vás dovede ke kamarádovi
známého vašeho známého.
Neztrácejte hlavu a dodržujte etiketu!
7
Škola ve znamení panny na vahách
Znamení. Pro někoho znamenají
mnoho, pro jiné pro změnu neznamenají téměř nic. Pokud patříte do
první skupiny, pak vězte, že jsme
provzdušněná škola na vahách,
kterou drží při zemi vliv pan. Nejvzácnějším znamením jsou u nás
vodní znamení z řad štírů a ryb.
A třídy? Jestlipak byste tušili, že
naši benjamínci z primy a sekundy jsou oheň sám, a že narazit na
lva v primě a sekundě je rovno
téměř jistotě... Zemitá a panenská
tercie oproti tomu oheň téměř postrádá. To kvarta je první třídou,
kde vzduch nabírá síly, aby držel
v oblacích rovněž kvintu a sextu.
Septimáni jako by se rozhodli držet lať, záměrně nenechajíce žádné
znamení vyniknout. Oktáva vypadá jako spiknutí všem proti ohni, v
tomto směru by si bezesporu rozuměli s primány... Velmi zajímavým
poznatkem budiž skutečnost, že
čtyřleté studium je ve znameních
daleko více vyrovnáno, třídy mají
ve všech čtyřech živlech téměř rovnocenné zastoupení, ovšem třetí
ročník vyniká nade všechny, neboť
rozložení živlů je téměř ideální. Ať
už ale tak či onak, vypadá to, že je
naše škola znamenitá!
Horoskopy v číslech
8
Tabulkový přehled
Statistika znamení
naší školy
etický koutek
-bars-
Hmyzárium Třeboň
Denně v tom našem malém gymnaziálním společenství potkávám
různé druhy hmyzu-pracovité
mravence, příživnické komáry, půvabné motýly, zdatné luční koníky,
buclaté chrousty, či dravé vážky.
Každý z nich je jedinečný a každý
z nich se nachází v určitém stádiu
psychického a fyzického vývoje.
Nebo tomu tak alespoň bývalo. V
posledních letech se totiž studenými a mnohdy i potemnělými
chodbami hradu šíří jako mor nějaká prazvláštní choroba. Říká se,
že pronikla ze sousedních království spolu s novými obyvateli toho
našeho. Zdá se býti nepolapitelná.
Jako neškodný zárodek proklouzla mezi prsty již bývalé,
avšak velice moudré královně a ta současná, která
do zdí unavených věčným studiem vhání
čerstvý vzduch, již čelí nebezpečné
epidemii. A jaké že má ta záhadná
nemoc příznaky? Hmyz, jakoby
posedlý zlým duchem, ignoruje
svou přirozenost a vrhá se příliš
slabý a často ještě bez křidélek do
propasti plné nečekaných nástrah.
Zákeřnost tohoto viru totiž spočívá
ve výběru cílové skupiny. Dospělé,
či vysloužilé jedince s přehledem
mine a vychytrale napadá ty zdravé, ale nezkušené, nejmladší larvičky. Svou nekonečnou mocí je
ještě před tak důležitým zakuklením nutí žít život dospělce, od
něhož jsou na první pohled téměř
nerozeznatelní. Při tom druhém
a třetím si však zděšeně všímáte
prvních nesrovnalostí a proporčních chyb. Vidíte obrovská, krásně barevná, ale
roztřesená
křídla,
která jako by ne-
patřila k tak neohrabanému tělu a
nevyrovnané mysli. Nevěříte, že by
ty hubené nožky mohly unést tíhu
kolosálních křídel. Avšak unesou
a po několika nejistých krocích
dokonce z vlastní vůle vzlétnou až
příliš vysoko. Okolo totiž zrovna
prochází skupinka podivně tělesně
rozvržených broučic. Svých potenciálních předností jsou si vědomy a
tak je raději předčasně podpoří výrazným pelem, který musely ukrást
nebo draze získat. Některé z nich
za sebou stále táhnou zbytky násilně roztržené kukly, v níž měly ještě
pár let pobýt. Já jsem si tu svou ponechala pro případ, kdy už
to okolní bláznovství nemůžu ani vidět
a hrůzou mi
vstávají háčky
na nohou.
9
téma
Esoterika
Když mi bylo oznámeno téma tohoto čísla, chvíli jsem tupě a nechápavě zírala. Ono totiž pro mne
„Ezoterický“ vždy znamenalo „vědí
jen ti, co znají“, něco vnitřního a tajemného - astrologická spojitost mi
nikdy nedošla. Nu což - jsem hlupec.
Na horoskopech je něco zvláštního.
Nevěřím tomu, že by se budoucnost
dala předpovídat na dny a týdny
dopředu, to absolutně ne. Ale jeden
přítel mi jednou pověděl zajímavou myšlenku - na to, jak se člověk
vyvíjí a jak postupně mění své myšlení přece doba narození mít vliv
může. Kupříkladu, když se někdo
ve znamení Kozoroha naučí chodit
o rok a kousek později (tj. na jaře)
-iwish-
může to znamenat, že bude čilejší a
veselejší povaha, protože první procházky nebyly ve sněhu a mrazu, ale
po prosluněné jarní rozkvetlé louce?
Zamyslete se nad tím, něco na tom
fakt bude. Na tohle mělké přemýšlení bude vždy času dost, tak jako
tak: GYMařští redaktoři dali dohromady opravdu slušnou sbírku ezoterického čtení! Rubriku rozhoupe
úderný magický článek maturující
redaktorky Petry. Nejenom, že byl
ezoterice ze dvou třetin zasvěcen
také jazykový koutek (anezkap &
p.mracek), ale také dle očekávání
ankety (bars & ako). Bars se opět
činila - Etický koutek je hmyzoidně
ezoterice věnován také. A jako bo-
10
nus? Mar.mar si dala práci a hodila
do dvojic učitele a studenty podle
znamení - kombinace jsou to vskutku roztodivné, místy očekávatelné.
Bavte se!
-p.krat-
Magie černá i jinak barevná
Zn.: pro začátečníky i pokročilé
Už vás nebaví v jednom kuse se
učit na písemky, psát domácí úkoly
a být věčně zkoušení? Máte už dost
všech špatných známek a věčných
neshod s učiteli? Škola vás frustruje? S tím je teď konec! Vyřešte své
problémy jednou provždy pomocí
magie! Našli jsme pro Vás ty nejlepší způsoby, kterými dosáhnete
svých cílů ihned s vynaložením
minimálního úsilí. Stoprocentní
úspěšnost zaručena!
1. Horoskop
Zásada číslo jedna: nikdy se nevydávejte do školy, aniž byste před
tím pořádně prostudovali svůj
horoskop. Pokud se dočtete, že
hvězdy nejsou na vaší straně, radši ani nevycházejte z domu, mohlo
by to pro vás znamenat katastrofu.
Následnou omluvenku s textem:
„Špatná astrální předpověď pro
den 3. 5. 2013“ jistě každý rozumný
třídní učitel pochopí.
2. Karty
Neustále s sebou noste balíček karet a vykládejte si je, jak jen to bude
možné. Nahlížení do budoucnosti
je důležitější, než si myslíte.
Poznámka: Z karet na otevírání
školních dveří svou budoucnost
nezjistíte.
3. Amulety
Naprostá nezbytnost, pokud žádný
nevlastníte, jste předem odsouzeni
ke zkáze. U amuletů jde především
o originalitu. Můžete použít cokoliv, ale pamatujte, že různé kameny
a přívěsky nemají valnou účinnost
a co je hlavní, už dávno vyšly z
módy. Chcete-li být cool, sežeňte si
pravou opičí pracku, ještěrčí ocásky, nebo živého netopýra. Netopýr
nedbale zapletený ve vlasech skvěle
dotvoří každý účes.
4. Křišťálová koule
K nezaplacení zvláště při testech.
Kdo by se učil, když stačí pohlédnout do magické koule, která ob-
úvaha, studentská anketa
sahuje odpovědi na vše? A pokud
náhodou nefunguje, tak ji prostě
hoďte po někom, kdo vás v poslední době naštval. Je to účinné.
5. Magie svíček
Barevné svíčky vám také pomohou
splnit přání. Jestliže potřebujete
peníze, zapalte oranžovou svíčku,
když chcete být chytřejší a uspět ve
škole, zapalte žlutou. Pokud nenávidíte školu, je jedno, jakou barvu
má svíčka, kterou ji zapalujete.
Nebo kašlete na svíčky a použijte
rovnou zápalky. Začněte od závěsů
– nejlépe hoří.
6. Voodoo
znamená naprostý převrat v boji
proti vašim nepřátelům. Stačí pouze malý kousek jejich DNA (vlas,
nehet…) a jsou nahraní. Navíc,
zabodávání špendlíků do nenáviděného terče má nesmírně terapeutické účinky.
7. Lektvary
I když jim profesor Snape neudělal příliš dobrou reklamu, stále se
jedná o velmi zajímavou magickou
disciplínu. Nesmíte je však připravovat podle návodů z internetu. Z
toho vám vždycky vyleze akorát
tak slabý bylinkový čajíček, který se
ještě ke všemu ani nedá pít. Potřebné informace proto čerpejte jen z
ověřených zdrojů, jako je například
Harry Potter.
doucnost. Jak prosté a jednoduché,
avšak jen za předpokladu, že by to
kafe nebylo z našeho automatu. V
tomto případě je po věštění, ledaže byste zkoušeli věštit z cákanců,
kterými někteří obzvláště šikovní
jedinci pobryndají podlahu. Jednomu profesionálovi se myslím
jednou povedlo ohodit kafem dokonce i stěnu.
11
Poznámka: pokud jsou vaši nepřátelé obzvláště nezničitelní a žádný
lektvar nezabírá, sáhněte po nějaké dobrotě z chemické laboratoře.
Sice to není magie, ale funguje to
stoprocentně. Kyanid draselný doporučuje deset z deseti vrahů.
8. Magické kyvadlo
Malý předmět zavěšený na niti,
zodpovídá otázky typu ano/ne.
Pokud selže kyvadlo, možná je na
čase přidat jámu, po případě do ní
někoho hodit.
10. Paranormální jevy
Na ty si dávejte dobrý pozor. Občas
se dějí věci naprosto nepředvídatelné a nevysvětlitelné. Také bych
chtěla varovat před paranormálními zjevy, které občas na chodbě
potkám a přiznám se, že někdy se
dokonce i leknu!
9. Věštění z kávové sedliny
Velmi spolehlivá metoda, jak odhalit budoucnost. Prostě si dáte
kafíčko, pohodička, pak si pořádně prohlédnete ten blivajz, co zůstal na dně hrnku a to je vaše bu-
-bars-
Studentská anketa
Mezi nebem a zemí stojí naše gymnázium. A právě v něm jsou do nás denně vtloukány někdy až příliš exaktní
informace, s nimiž během studia a dokonce i v běžném životě počítat prostě musíme. Má na nás ale realistická věda
opravdu takový vliv? Následující otázky nám přinesly vskutku zajímavou odpověď. Posuďte sami.
1.Tvůj postoj vůči ezoterice obecně (alchymie, astrologie, magie, ..)
2.Řídíš se pověrami? Nebo věříš jen ve hmatatelnou realitu ?
3.Máš talismany po štěstí? Držíš se nějakých pravidel, která by se dala spojovat s nadpřirozenem?
4.Čteš a věříš v horoskopy? Věříš ve výklad stavu/budoucnosti člověka z karet/snů ?
5.Máš nějaké osobní zkušenosti s magií, okultismem, astrologií apod. ?
studentská anketa
Daniel Urbánek (VIII.)
1. Krom občasných pokusů někoho
proklít (kdo to někdy nezkoušel,
že) a mávání klacíkem s pocitem,
že jsem Harry Potter, je můj postoj
poměrně apatický, tohle téma mě
nikdy nijak výrazně neupoutalo.
2. Snažím se věřit spíše v realitu,
ale jsou chvíle, kdy se „neovládnu“
a na nějakou tu pověru dám.
3. Mám pár předmětů, u kterých
věřím že by mi mohli při troše
dobré vůle nějaké to štěstí přinést,
ale používám je jen když jsou fakt
potřeba (přijímačky, a podobně).
Při takových příležitostech se snažím vyvarovat čehokoliv, co by mi
mohlo přinést smůlu - ale že bych
objížděl město, protože tam přes
cestu přeběhla černá kočka, to zase
ne.
4. Ačkoliv netvrdím, že podobné
praktiky nemohou nikdy vyjít, nijak je nevyhledávám.
5. Ne, nikdy jsem se nepokoušel
vyvolávat Satana za použití mrtvého komára. Fakt ne.
Markéta Moravcová (VII.)
4.Horoskopy mám ráda, ale ne takovéto „co mě čeká příští týden.“
Baví mě číst charakteristiku osobnosti osob podle znamení. Myslím
si, že na tom prostě něco bude.
Ale takový výklad budoucnosti mi
připadá jako hloupost. Karty ještě
větší a o magické kouli už vůbec
nemluvím.
5.Ani ne. Můj život je naprosto bez
jakékoli magie, proto na ni ani nevěřím.
Klára Lidinská (1.)
1.Tyto věci mě svým způsobem
fascinují, ale nepodléhám jim.
2.Jen některými.
3.Talisman nemám. Stále se snažím udělat něco správně, ale nikdy
to nesplním.
4.Horoskopům věřím, ale občas mi
to připadá až moc přehnané.
5.S magií žádné zkušenosti nemám, snad v budoucnosti.
Eliška Bakulová (3.)
1.Ezoteriku beru jako něco co tu
bylo, je a bude. Ale moc se o ni nezajímám.
2.Na pověry věřím až tehdy, kdy
se mi opravdu něco přihodí. Například když mě v pátek třináctého
provází smůla.
3.Ještě před několika lety jsem takových předmětů měla spoustu
(přívěsky, kamínky, náramky atd.).
Dnes mám pouze jeden „talisman“-lístek papíru s milým nápisem v
peněžence.
4.Horoskopy vůbec nesleduji. Nemyslím si, že je moudré se jimi řídit. Kartám jsem dříve věřila a dokonce jsem si chtěla nechat vyložit
budoucnost od kartářky-profesionálky. Teď jsem ale ráda, že jsem to
neudělala.
5.Tak jako každý z nás jsem četla horoskopy a vykládala si karty.
Znám také mnoho lidí, kteří vy-
12
1.V nic podobného vyloženě nevěřím. Maximálně v magii okamžiku,
ale to se asi nepočítá.
2.Nejsem pověrčivá, ale vždycky
tak pro jistotu… Nemám totiž v
úmyslu pokoušet možnost zatracení.
3.Nemám žádný talisman. Já je
vždycky ztrácím. Někdy zkouším
zdi, jestli se nedostanu do Bradavic.
volávali duchy (já ne, jsem strašpytel). Problematice ezoteriky se
z mého okolí nejvíce věnují moji
rodiče. Do ničeho mě však nenutí,
takže jde vše kolem mě.
Matěj Šimeček (III.)
1.Rozhodně v nic takového nevěřím.
2.Pověrami se často řídím, i přesto,
že vím, že je to úplný nesmysl.
3.Viz předchozí bod.
4.Ne, pokud se člověk zamyslí nad
všemi výklady, horoskopy apod.,
zjistí, že mohou sedět téměř na
každého
5.Ne, jediný způsob, jakým se denně setkávám s magií, je skrze knihy.
Lenka Oušková (VII.) ve spolupráci s šéfem (VII.)
1.Myslím si, že by na tom něco být
mohlo, v mnohých případech se
ale jedná o šarlatány využívající
lidskou pověrčivost. Osobně bych
se ale do ničeho takového nezapletl/a-buďto jsou to vyhozené peníze, a nebo zahrávání si s věcmi,
od kterých je lepší držet se dál.
2.Pověrami se neřídím, nevěřím,
že platí. Přesto není pravda, že
bych věřil/a jen ve hmatatelné-věřím, jen ne v pověry.
3.Talismany nemám z podobného
důvodu, z jakého nevěřím v pověry.
4.Pokud se dá Desatero považovat
za pravidlo spojené s nadpřirozenem.
5.Horoskopy čtu občas pro pobavení, nevěřím jim ani trochu.
studentská anketa, Horoskopy v praxi
Stejně tak ve výklad karet, či snů,
respektive-nezajímá mě, jestli to
funguje a nemám zájem.
6.Nemám.
Jitka Kojanová (VII.)
1.Většinou bych ráda těmto způsobům předpovědi budoucnosti věřila, protože jen málo věcí mě děsí
víc než to, že nevím, co se stane a
jak se všechno vyvrbí. Ale přesto se
spíš klaním k názoru, že tohle ani
astrolog nezvládne.
2.Pověrám nevěřím, jak by asi v
dnešní době odpověděla většina
lidí. Ačkoli si někdy klepu na zuby,
protože nechci něco zakřiknout,
nebo obcházím kanál, když přejde
černá kočka přes cestu. Co kdyby
náhodou?
3.Talismanů jsem vyzkoušela několik. Většinou jsem je ale přestala
nosit, protože mě nudily a nezaznamenala jsem, že by mě nějak
ochraňovaly nebo mi přinášely
štěstí. Dokonce ani lahvička s mořskou solí, kterou jsem před pěti lety
nosila na krku. A to už je co říct.
4.Horoskop si čas od času přečtu.
Obvykle na něj zapomenu, proto
nemůžu říct, zda se mi můj předpovězený osud naplnil. Jsem si na-
13
prosto jistá, že denní nebo týdenní
horoskopy jsou nesmysly. A jestli
jde opravdu vyčíst z hvězd, co nás
čeká? To je ve hvězdách.
5.Jediná zkušenost, kterou s magií
mám, je z páté třídy, kdy mi jedna
z kamarádek tvrdila, že se jí zjevuje
nymfa, kterou jsem si z nepochopitelného důvodu pletla se sfingou.
Prý jí tvrdila, že máme nadpřirozené schopnosti, že jsme čarodějky. Ona kamarádka si to bohužel
vymyslela. Přesto, kdykoli někdo
řekne slovo „nymfa“, stále se mi
vybavuje sfinga pronášející poselství začínajícím čarodějkám.
-mar.mar-
Horoskopy
v praxi
„Učitelské hvězdy nám svítí na cestu životem…“
Pokud jste si někdy všimli, že učitelé nadržují některým studentům,
všimli jste si správně. Učitelé to nedělají proto, že mají některého studenta rádi a druhého nesnáší. Dělají
to proto, že je k danému studentovi
táhne síla astrologických vztahů.
Naši profesoři by se jistě rádi bavili s
každým studentem stejně, ale jejich
sluneční znamení jim to prostě nedovolí, z čehož vyplývá, že pokud se
vám zdá, že vás nějaký učitel nemá
rád, tak to není kvůli vaší chybě, ale
kvůli tomu, že jste se prostě špatně
narodili. Vybrala jsem pár učitelů
a z tajných zdrojů jsem zjistila, kdo
jsou jejich oblíbenci. V následujícím
článku si můžete přečíst, proč jsou
oblíbení právě tito studenti.
Zuzana Dvořáková – Střelec &
Dana Čechová – Panna
Dana ovlivňuje tu část slunečního
horoskopu paní Dvořákové, který
souvisí s její kariérou a ambicemi. Když dá naše angličtinářka na
Daniny rady, povede se jí uzavřít
obchod svých snů. Kdy a s kým obchod uzavře, zůstává ve hvězdách,
ale možná to až tak záhadné není,
protože nejlepším obchodním
partnerem Střelce je právě Panna,
z čehož můžeme usoudit, že vztah
mezi Danou a paní Dvořákovou je
nebo alespoň bude čistě obchodní.
Anna Kohoutová – Ryby & Barbora Šimečková – Ryby
Vztah mezi Bárou a paní ředitelkou je z astrologického hlediska
příznivý pouze za předpokladu, že
jsou obě rozhodnuté dát svým myšlenkám, snům a cílům konkrétní
podobu. Když by se stalo, že jedna
z nich nebude pevně přesvědčena o
svých plánech, může dokonce dojít
i k násilnému rozřešení problému.
Nám tedy nezbývá nic jiného než
věřit, že obě budou vždy vědět, co
chtějí.
Štěpánka Otepková – Kozoroh &
Simona Hrušková – Beran
Když je Simona v přítomnosti paní
Otepkové, probouzí se její smysl pro zodpovědnost. Kozoroh je
Beranův skvělý pomocník při budování kariéry. Saturn Kozoroha a
Beranův Mars spolu vytvářejí rovnoměrnou sílu a obchodní postřeh.
Tento vztah není bezproblémový,
ale Simoně velmi prospívá,
Horoskopy v praxi
protože ji její němčinářka žene kupředu nejen v kariéře, ale i v mentálním vývoji.
Václav Pražák – Rak & Jan Valenta – Váhy
Kateřina Janů – Kozoroh & Iva
Vu – Panna
Merkur Panny se spojuje se Saturnem Kozoroha a společně naznačují mimořádné úsilí namířené
na dlouhodobé cíle. Vztah Iwish a
slečny Janů je harmonický. Panna v
něm funguje jako rozšiřovač osobních i profesních obzorů Kozoroha
a usměvavá angličtinářka krotí živelnou povahu Iwish. Krotí ji tím,
že ji přebije tou svou, která je ještě
živelnější.
Venuše Vah v kombinaci s Měsícem Raka naznačují finanční zisk.
Je-li pan Pražák majitelem akcií a
dá na Honzovi rady, jejich hodnota
se rapidně zvýší. Rak může Váhy
naučit uznávat hodnotu peněz.
Když je Honza v blízkosti pana
Pražáka, probouzí se jeho ambice,
protože náš dějepisář dokáže plně
rozvinout Honzovi schopnosti.
Martin Rosocha – Vodnář & Dominik Hořejší – Panna
Ludmila Císařová – Váhy & Jana
Kučerová – Beran
14
Tento vztah je ukázkou přitažlivosti protikladů. Jemnost paní
Císařové se dokonale doplňuje s
Beranovou „agresivitou“. Váhy nutí
Berana, aby jednal uvážlivě a s rozvahou. Vztah Berana a Vah může
být celkem harmonický, pokud Beran nebude mít tak velké nároky,
protože by jimi mohl Váhy úplně
zadupat.
Kombinace Uranu Vodnáře a Merkuru Panny může být dobrým spojením pro literární činnost a publikování, pokud bude Dominik řešit
detaily a pan Rosocha propagaci a
vztah s veřejností. I finanční poradenská služba může mít úspěch,
bude-li u kormidla Panna s Vodnářem. Jejich spolupráce bude jednou z nejlepších a ještě jim přinese
užitek.
Zbyněk Matějka – Štír & Vojtěch
Koranda – Panna
Vojta má nápady a pan Matějka
tvůrčí sílu, tvoří spolu něco, co lze
nazvat všeobecný vliv. Ale má to
jeden háček, největším problémem
tohoto vztahu je Vojtova netrpělivost a tvrdohlavost pana Matějky. Když se navzájem vyslechnou,
dokážou spolu velké věci. Vojta by
pod vedením pana Matějky měl být
nejvíce úspěšný v reklamní a konzultační činnosti.
Martin Krynický – Lev & Jakub
Pipek – Střelec
Obě tato znamení jsou ohnivá,
což znamená, že si společně dokážou stanovit své hlavní cíle, být
inspirací pro ostatní. To proto, že
společně mění ideje v činy. Slunce
Lva a Jupiter Střelce spolu představují něco, co je inspirující i reálné.
Lev pomáhá Střelci odstraňovat
překážky. Střelec pomáhá Lvovi
překonat jakékoli sklony k depresi
a netrpělivosti.
Adéla Holubová – Blíženci &
Magdaléna Trepková – Střelec
Spojení Blížence se Střelcem může
mít vážný charakter. Může vést
k závazkům různého druhu: od
obchodní smlouvy až po sňatek.
Druhá varianta v tomto případě
myslím nehrozí. Merkur Blíženců
se spojuje se Střelcovým Jupiterem
a spolu symbolizují zodpovědnost
a prospěch. Když spolu Magda a
paní Holubová něco dělají, jasně
si rozdělí role: Střelec uvažuje, Blíženci konají. Tohle rozdělení jim
oběma velice vyhovuje, a tak výsledek jejich práce vždy stojí za to.
Horoskopy v praxi, úvaha
Petr Werner – Kozoroh & Ondřej
Hlinka – Štír
Vztah mezi Štírem a Kozorohem
je plný smíchu a pohybu. Saturn
Kozoroha a Pluto Štíra se spojují
a vytvářejí činnost na mnoha místech najednou. S Kozorohem se
Štír nikdy nenudí, ale je to zvláštní,
protože Kozoroh nepatří zrovna k
nejzábavnějším znamením. Díky
panu Wernerovi je Ondra všestrannější a spolehlivější. Štír má
moc a Kozoroh je stabilní a ukázněný. Při správném spojení může
být tato kombinace úspěšná.
Milada Benedová – Kozoroh &
Hanka Truong – Vodnář
Uran Vodnáře se spojuje se Saturnem Kozoroha a společně vytvářejí nové nápady a průkopnické
snahy. Vodnář je z finančního hlediska pro Kozoroha velmi dobrý
-nick-
partner. Hanka s paní Benedovou
mají skvělé předpoklady pro založení charitativní organizace nebo
klubu pro lidi s mentálním postižením.
Zdeněk Kučera – Ryby & Václav
Žák – Váhy
Neptun Ryb a Venuše Vah vytvářejí
kombinaci síly a iluze. Ryby mají
potřebu rozebírat základní otázky
a Váhy jsou jediné znamení, které
je ochotné se s Rybami základními
nutnostmi zabývat. Je velice těžké
definovat přínos tohoto vztahu.
Ale ať je to přínos jakýkoli, je výsledkem tvrdé práce a plánování.
15
Škola čar a kouzel v Třeboni
Už jste někdy uvažovali nad tím,
jak by to u nás na škole vypadalo,
kdybychom my byli oněmi slavnými Bradavicemi? V následujícím
článku si dovolím nabídnout svůj
názor na některé paralelní dvojce
v našem učitelském sboru s tímto
velice oblíbeným příběhem.
K celé úvaze mne dovedla konverzace na jedné z našich redakčních
rad, kdy jsme se nemohli dohodnout, kdo by byl lepším učitelem
obrany proti černé magii. Osobně
si myslím, že tu máme, lépe řečeno měli jsme, dva skvělé kandidáty.
Pavla Krejču a Lenku Janovskou.
Začněme ale od důležitých postů.
Jistě se ptáte, kdo je tím nejvhodnějším kandidátem na největšího čaroděje všech dob – Albuse
Brumbála. Paní ředitelka jistě promine, ale zde je naprosto jasnou
volbou náš drahý pan zástupce Matějka, který splňuje drtivou většinu
atributů. Na paní Kohoutovou tak
„zbývá“ pozice dvojky, čarodějky s
přísným vzhledem, laskavým srdcem, loajálností ke škole a s velikou
obětavostí. Ano, paní ředitelka by
byla tou pravou Minervou McGonagallovou.
Možná vás napadá, že zde vyvstává problém, koho přiřadit našemu
skvělému školníku panu Liškovi.
Bradavický školník se mu totiž
ničím nepodobá a tak je potřeba
využít jeho praktických dovedností, obětavosti a skvělého přístupu k
nám všem a udělat z Milana Lišky
Remuse Lupina. Druhým adeptem
na tuto postavu by byl pan Rosocha, jenž však díky své specifické
schopnosti pro papírování získává
knižní pozici Siriuse Blacka, což
snad není nutno vysvětlovat.
Výborná shoda se také nabízí pro
obsazení role profesora Kratiknota. Výborný znalec ve svém oboru,
oblíbená angličtinářka s poměrně
autentickou postavou a velmi pronikavým smíchem - to vše je paní
Janů. K její kolegyni paní Holubové mi pak nejlépe sedí Nymphadora Tonksová, třetí angličtinářkou
do party by byla Narcisa Malfoyová alias Dvořáková. Ředitelku
Mrzimorské koleje a přívětivou
botaničku Pomonu Prýtovou charakterizuje rozhodně nejlépe paní
Mašková.
Již zmíněný profesor Krejča, který nás pro letošní ročník bohužel
opustil, nemůže být nikým jiným
než samotným velkým Alastorem
Moodym. Jeho dva nástupci mi jistě prominou přidělení záporných
postav. Na pana Krynického připadá Zlatoslav Lockhart a na pana
Pazourka profesor Quirell.
Paní Janovská, která je nyní na
mateřské dovolené, je adeptkou
na postavu opravdu schopného
úvaha, učitelská anketa
kouzelníka a nenapadá mě nikdo
lepší než Kingsley Pastorek. Na
pana a paní Kopečkovic připadá
pár obětavých, milujících a velice
schopných kouzelníků Arthura a
Molly Weasleyovi. Dále zde máme
zajímavou postavu profesorky Trelawneyové, ke které jakoby pasovala paní Benedová.
Mnohé nyní jistě zklamu, ale pan
Pražák se nejvíce podobá svému
knižnímu kolegovi, jímž je Cuthbert Binns, duch vyučující his-
torii. I pan Werner jistě promine,
když mu přidělím svéráznou postavu madam Hoochové. Postava
dobrosrdečné ošetřovatelky Pomfreyové nemůže připadnout nikomu jinému, než paní Liškové. Panu
Kučerovi se nejvíce podobá učitel
lektvarů Horacio Křiklan, ačkoli
tuším, že mnozí by mu raději přidělili roli bradavického školníka.
Poslední důležitou postavou, která
nikoho nenechává chladným, je
profesor Snape. V tomto ohledu
si v ničem nezavdá s mnohými
proklínanou a jinými zbožňovanou paní Tichou, která dle mého
názoru dopodrobna splňuje téměř
veškeré charakterové vlastnosti tohoto skvělého kouzelníka.
Chápu, že mnozí z vás nebudou
souhlasit a proto si myslím, že toto
je to správné téma, nad kterým se
dá v odlehčené formě diskutovat
na našem webu, kde bude tento
článek znovu uveřejněn.
-ako-
Učitelská anketa
foto: -kris-, -iwish-
V jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili, všimli jste si někdy nějaké typické svojí charakteristiky? Věříte horoskopům?
Martin Krynický
Narodil jsem se jako Lev. O horoskopy se nezajímám, takže nevím,
jaké jsou typické vlastnosti Lvů,
vzhledem k narážkám horoskopických kamarádek mé ženy předpokládám, že tam patří umanutost,
neústupnost, bezohlednost nebo
snaha prosadit svou. Podobně jsem
nedotčený esoterikou. Nejvíce mě
odpuzuje naprostý nedostatek fantazie (který se s bohatstvím reality
nedá srovnat) a skutečnost, že jde o
jeden z nejdrsnějších byznysů založených na lidské důvěřivosti.
16
Martin Rosocha
Narozen jsem ve znamení Vodnáře, prý v ascendentu Vodnáře,
takže se jeho vlastnosti znásobují.
Podle výkladu znamení mám být
nakažen pozitivismem, kašlat na
materiálno, vážit si duchovna, věřit
v intuici, tíhnout k umění, pokoušet se o nemožné a nesnášet nátlak.
Z toho všeho na bedrech mám propadat tu depresím, tu se naopak
vznášet kdesi v oblacích. Mám prý
být dobrým společníkem a pánem
svého času, naplněného tolerancí,
nikoli ovšem k hlouposti, a nadutosti. Pokud prý nemám chvíli nic
na práci, uvadám a jsem duchem
nepřítomen. Má mě bolet často u
srdce, neboť mi horoskop přisuzuje
lehkovážnost ve smrtící kombinaci s vášní pro cokoli dobré. Zemřít
mám uondán, i když nevím, co se
tím myslí. Pokaždé, když potkám
jiného Vodnáře, tak pronášíme
uondánní řeči. A když přijde řeč
na horoskop, tak mávneme rukou,
protože jenom dvanáct nás opravdu není...
Jiří Hendrych
Jsem narozený ve znamení Raka a
nikdy jsem horoskopy nebral příliš
vážně. Zdá se mi, že, obzvláště ty na
internetu, udávají u každého znamení rozmanité charakteristiky, ze
kterých si každý může vybrat takovou, která na něj bezpečně pasuje.
Rozhodně horoskopy nezavrhuji a
občas se u nich i pobavím, ale myslím si, že člověk je v životě daleko
více utvářen jinými vlivy, než je
konstelace hvězd v onom krátkém
momentě, kdy přišel na svět.
Zuzana Dvořáková
Horoskopům v časopisech a v novinách nevěřím vůbec. Ale myslím
si, že nějaká podobnost lidí naroze-
učitelská anketa
ných ve stejném znamení existuje.
Naděžda Krčálová
Já na horoskopy nevěřím, tak je ani
nečtu, jsem ve znamení lva.
Václav Pražák
Jsem narozený ve znamení Raka.
Snad mám i nějaké vlastnosti, které
se rakům obecně připisují, ale nepřikládám tomu žádnou váhu, na
horoskopy nevěřím a jejich časopisové rubriky či internetové stránky
s úspěchem přeskakuji.
Tereza Maříková
nebem a zemí.
Z výše popsaného vyplývá, že horoskopy musím mít a mám ráda,
ale ne ty v bulvárních denících
nebo na internetových portálech všichni víme, jak se vyrábí. Mluvím
o přesně sestaveném horoskopu
pro konkrétního člověka. To však
neznamená, že by i tento horoskop byl jedinou proměnnou, která
utváří člověka. Je to spíš kamínek
ve složité mozaice sebepoznání, je
dobré jej prozkoumat, ale nemůžeme na něj svádět, jací v životě jsme
a jak žijeme svůj život.
Adéla Holubová
Karel Pazourek
Jsem Blíženec. Říká se, že Blíženci
jsou empatičtí, ale i náladoví. To
beru! Obecně si myslím, že charakteristické znaky lidí narozených v
různých znameních do určité míry
fungují, člověk, který začal víc vnímat v zimě, bude jiný než ten, co se
rozkoukal v létě... Jinak horoskopy jsou čistě zábava jako sudoku
- myslím, že v redakcích novin se
při jejich tvorbě hodně společně
nasmějí.
17
Ivana Kubínová
Narozená jsem ve znamení štíra. Z
toho, co se o štírech obecně píše,
na mne sedí asi tolik: Ze zkušenosti vím, že jsem člověk, který přes
silné emoce, které uvnitř prožívá,
dokáže „zachovat chladnou hlavu“ a jednat racionálně. Myslím
si také, že ze štíra mám vytrvalost
jít za svými cíli a nekompromisnost v přístupu k lidem, kteří mne
zklamali nebo svým vlastním přičiněním nějak selhali, tím hůř, pokud při tom ublížili ještě někomu
jinému (to je super vlastnost pro
psycholožku ;) - tak doufám, že se
ke mně teď nebudete bát chodit).
V jedné charakteristice se k tomu
píše „Smysl pro spravedlnost je
u štírů stejně silný jako smysl pro
odplatu“ - tak to jsem já :). Vlastní
je mi též často popisovaný smysl pro krásno, až k dojetí a zájem
o magii a tajemství lidských duší
především a snaha proniknout do
principu a smyslu všech věcí mezi
Jsem blíženec. Blíženkyně: schopna
rychle reagovat na novou situaci? jak kdy. Antitalent k řemeslné práci? - od malička jsem kutilka a na
všechno mi vždy vystačila izolepa
:) Vnitřně nervózní a nespokojená?
- aby byl člověk šťastný, musí mu ke
štěstí vždy něco chybět a spíš než
nervózní jsem strašně nemotorná.
Oblíbená barva žlutá? - Viděli jste
mě někdy v něčem žlutém?! Idealistka? - bohužel nevyvratitelně :)
Horoskopy čtu a věřím jim pouze
tehdy, když se mi to šikne :)
Zdeněk Kučera
Jsem narozen ve znamení ryb. Se
svým znamením jsem spokojený
a věřím tomu, co se v horoskopu
uvádí. Ryby jsou tu a tam nejisté,
občas se zbytečně podceňují, mají
silnou intuici a srdečnou povahu.
A mezi sebou (rybami) si dobře
rozumí.
Narodila jsem se ve znamení Býka,
jsem snad neústupná a zarputilá
jako býk a jdu za svým cílem. Občas si pro zajímavost horoskop přečtu, ale většinou jsou tam obecné
předpovědi a reálný život je trochu
jiný.
Petr Kopeček
Narodil jsem se ve znamení Panny a víceméně všechny charakteristiky tohoto znamení na mě
sedí znamenitě. O horoskopy plné
různých, zaručeně správných rad
pro „dnešní den“ se ale vůbec nezajímám, Panna stojí přece vždy
nohama na zemi, takže na nějaké
vágní předpovědi nedá - má vždy
svůj rozum.
Jana Kalvasová
Narodila jsem se ve znamení Vodnáře. Horoskop si občas ze zvědavosti přečtu, ale nepřikládám mu
téměř žádnou váhu. Lidé narození v tomto vzdušném znamení by
měli být oduševnělí, romantičtí,
učitelská anketa, hry
originální, nadaní, činorodí, přátelští, zdrženliví, lhostejní a líní...
Charakteristice prostřednictvím
horoskopů příliš nevěřím, neboť
neexistuje pouze 12 druhů lidí.
Znám ve svém okolí další Vodnáře a nemyslím si, že bychom si byli
nějak zvlášť podobní. Povahové
rysy dle mého neurčuje datum a
hodina narození, ale spíše výchova
a prostředí, které člověka obkopuje, ovlivňuje a utváří.
Ivana Ahmad
Narodila jsem se v sobotu 2. 6.
62 ve 2.05 (prý opravdu ne o 6).
Znamení mého zvěrokruhu jsou
Blíženci v luně Blíženců. Jsem
moc ráda, že jsem Blíženec, je to
první vzdušné znamení a myslím,
že má povaha se (nevím jestli pro
někoho, ale bohužel), skoro přesně
shoduje s tímto znamením. Blížencům vadí předsudky, vytáčí je
neupřímnost a nedostatek tolerance. Nemají rádi nudu a stereotyp
v životě ani v práci. Nemají rádi
zbytečná omezení. Jejich myšlenky
a city se pohybují tak rychle a nepředvídatelně, že pro někoho není
snadné je pochopit a držet s nimi
krok. Jsou pozorní a romantičtí
idealisté. Jejich život je plný neplánovaných změn. Neklid a touha po
změnách a cestování se mohou pro
zrozence Blíženců stát zhoubnými.
Takže tady bych si měla dát trochu pozor! Ale okolnosti na konci
života prý budou klidné. Takže to
dobře dopadne. Mám dobrou vyhlídku, že na konci života prý budu
obklopena krásou a pohodlím…
To jsem právě vyčetla na stránkách
stary.astromat.cz. Takže se mám
nakonec na co těšit a znovu se jen
utvrzuji v tom, jak jsem ráda že
„jsem Blíženec“. Jinak horoskopy
„na dnešní den“ nečtu, protože si
myslím, že „co si udělám, to mám“
a tak se čtením horoskopů neztrácím čas.
Adéla Schacherlová
Narodila jsem se ve znamení Kozoroha. Jsou mi velmi milí lidé
narození ve znamení Ryb a Lva,
ale nevím proč. Víc se o horoskopy
nezajímám. Když už si nějaký horoskop přečtu, věřím jen tomu, co
se mi hodí.
Anna Kohoutová
Smysluplnost astrologie, zvěrokruhu, charakteristiky jednotlivých
znamení, jejich vztah ke čtyřem
živlům (země, voda, vzduch a
oheň) – o uvěřitelnosti a krásné
provázanosti toho všeho mě přesvědčila jedna chytrá dáma, spisovatelka Daniela Fischerová (stojí
zato nahlédnout do její knížky
Hvězdy a osudy). Chápe astrologii
jako symbolickou hru s prastarými
představami, zkušenostmi, která
má svá pravidla. Když je neznáme, nerespektujeme, rozpadne se v
chaos. Říká třeba, že neexistují lepší či horší znamení, že člověk má
znamení dvě – to sluneční, dané
datem, a druhé, tzv. ascendent,
daný hodinou a místem. Jsem ryba
a cítím se jí být. A ne jen proto, že
ráda plavu.
-chinano-
AtMOS(T)férická trojice
18
Vítám všechny, kteří mají to srdce
trávit krásné dny za obrazovkou počítače, i ty, kteří je nemají, a tak si
rádi počtou, jaké to tam je, aby se
poučili.
Indiana Jonesová za
mlada> Tomb Raider je série,
kterou rozhodně není třeba představovat. Koncept skákání, řešení
středně obtížných prostorových
hádanek a střílení po čemkoliv, co
potkáte, je stejně starý jako Age of
Empires. To vyšel první díl a od té
doby se jen tak nějak vylepšovala
grafika a ladila hratelnost. I když
jedenáctý díl seriálu s Larou Croft
v hlavní roli s podtitulem Underworld nebyl ani omylem propadák,
autoři se rozhodli pojmout násle-
dující díl trochu jinak a nyní je na
světě výsledek. Dobrodružství Lary
Croft ne jako (doslova) ostřílené
archeoložky, ale jako vyděšené,
šestnáctileté holky. Už od úvodních
okamžiků na vás doléhá atmosféra
úzkosti, strachu a boje o přežití.
Obecně je tato hra připodobňována k Uncharted a mnozí jásají, že se
konečně dostala kvalitní hra toho-
hry
to typu i na PC. Já ale musím vzpomenout na jinou hru – Heavy Rain.
Hra totiž v některých okamžicích
silně připomíná interaktivní film
spíše než tradiční hru. Kupodivu to
ale vývojáři nepřehnali a tak, pokud nejste úplně cyničtí, si můžete
užít úžasnou atmosféru která vás
pohltí se vším všudy. Pokud něco
bude rušit atmosféru hry, bude to
moment, kdy si uvědomíte, že vám
mimo souboje (které jsou velkou
výzvou i pro zkušené veterány) nehrozí žádné velké nebezpečí a že se
v přírodě ostrova nemusíte vlastně
moc bát. Když se k tomu přidá naprosto nefungující a zbytečný RPG
systém, působí to skoro odpudivě.
Ale odpudit se určitě nenechte –
přišli byste o hodně.
Správné retro> Grafika je
jeden z určujících prvků herního
zážitku. Pro některé hráče se stala hlavním a prakticky jediným
hodnotícím kritériem, někteří vývojáři zase vypouštějí důkladnější
práci na příběhu a herních mechanismech, aby měli více času ne
„pořádnou grafiku“ Že ale grafika
může být krásná i mimo Full HD
rozlišení, teslace, antialiasingu a
duální grafické karty, opět potvrdili
Cardboard Computer svou novinkou jménem Kentucky Route Zero.
Ti na to totiž šli cestou stylizace a
symboliky. Navíc její hádanky a
mechanismy jsou jednoduché a
dávají smysl, což se o většině jiných
současných adventur nedá říci.
Jednoduchou, ale charismatickou
grafikou se daří vyvolat atmosféru
podobně silnou (i když trochu jinou) jako například ve hříčce One
Chance. Důležité je, že tady si nemáte zavařit mozek – máte procházet hrou, nasávat atmosféru hustou
jako povidla a užívat si každou
chvilku strávenou ve hře.
Tahle hra rozhodně není konina...
Geralt
ve
hvězdách>
Nyní si tak trochu (v duchu tohoto čísla) zahrajeme na profesorku
Trelawneyovou a podíváme se, jak
to bude vypadat s pokračováním
jedné z nejlepších fantasy ság všech
dob. Kdo hrál první dva díly zaklínače, ví, že chlapíci z CD Project
RED jsou schopni poučit se z chyb,
udělat nový herní systém a přitom
zachovat neporušenou úžasnou
dějovou linku a těžko se dá zapomenout na propracované a netuctové vedlejší úkoly, které jsme ani
předtím ani potom v takové míře
neviděli. Po skvělém druhém dílu
ale rozhodně vývojáři neusínají na
vavřínech a vymysleli si další téměř
nedosažitelnou metu: zasadit silný
příběh, hlavní devizu Zaklínače, do
světa o pětinu většího, než Skyrim a
více jak desetkrát většího, než svět
Zaklíanče 2. Tedy – omezeni budete, ale pouze svými schopnostmi – pokud budete tedy nováčci
ve hře, asi si rozmyslíte chodit na
místa, kde vás rozdupe deset obrů,
ale raději si půjdete tradičně (nebo
také netradičně) zabíjet utopence a
podobná malá potvoráčata. Podle
dostupných informací si skloubení
megasvěta a superpříběhu představují vývojáři takto: Budou prakticky existovat tři vrstvy příběhu. Na
té nejnižší si budete plnit nedůležité vedlejší úkoly. Druhá bude spočívat v třech příbězích odehrávajících se na třech velkých územích,
na které bude herní pískoviště rozděleno a konečně vrchol pyramidy
spočívá v samotném příběhu Geralta – jeho hledáním klidu, lásky,
spokojeného života či zúčtování s
Velkým Honem - který se proplétá
s nižšími příběhovými liniemi. Já
už se nemůžu dočkat!
19
A jsme u konce – tentokráte byly
Hry méně polytematické, zato více
hluboké. Doufám, že jsem vám,
přátelé moji, zpříjemnil dlouhou
chvíli a pokud ano, bude mi potěšením setkat se s vámi ještě jednou
před prázdninami.
Počítače, mobily, internet...
-mrak-
Nové tarify - jak to vlastně je
Tak prý jsou
osvobozeni
zdroj: www.vaclavchochola.cz
Vítám vás opět ve své rubrice, jejíž
převážná část bude tentokrát věnována operátorům a jejich novým
tarifům. V poslední době se o nich
mluví a píše prakticky všude, a proto ani tato rubrika nemůže být výjimkou.
Všechno to začalo O2, které jednoho krásného dne uspořádalo tiskovou konferenci s tím, že prý představí něco revolučního. Jenže to už
bylo ze stran operátorů slyšeno tolikrát, že to nikdo nebral moc vážně. Tentokrát to však nebyla úplně
planá slova, jelikož byly představeny tři tarify s názvem FREE, z
nichž byl příjemným překvapením
hlavně ten nejvyšší. V něm je volaní i textové zprávy neomezené, k
tomu navíc v ceně 1 GB internetu
- a to vše za 749 Kč měsíčně. Byly
také ještě představeny dva levnější
tarify s neomezeným voláním do
O2, ty už ale nejsou tak výhodné.
20
Na takovouto nabídku pochopitelně museli zareagovat i dva zbylí operátoři. Reakcí T-Mobilu na
tarify FREE byla nabídka téměř
celá okopírovaná od O2. Nabídka
Vodafonu pak byla také velmi podobná, jen je u něj neomezený tarif
o trochu levnější - stojí 691 korun.
Všichni operátoři tedy nyní nabízí
podobné tarify za podobnou cenu,
zájem o ně je mimořádný. Mohlo by se však zdát, že na nich budou operátoři vydělávat méně než
dříve, když předtím bylo to samé
dražší. To však není uplně pravJo, ale u divadla
da, jelikož předtím si neomezezůstalo...
né tarify mohli dovolit skutečně
jen ti, kdo je maximálně využívali.
Teď však po těchto nových tarifech
sahají i lidé, kteří neomezeně volat
nepotřebují - ale chtějí to, prostě
Na první pohled se to může skuteč- pro ten pocit neomezenosti. Je jasně zdát revoluční a výhodné. Ano, né, že mnoho z nich tuto možnost
pro ty, kdo volají skutečně velmi na začátku bude s radostí využívat
hodně, to výhodné je - pro srov- a všechny obvolávat. Za pár měsíců
nání, předchozí neomezené tarify však již třeba ani nebudou mít o
stály i třeba 2000 Kč měsíčně. Jenže čem povídat a stejně budou muset
pak se začaly postupně ukazovat platit za tarif, který nevyužijí. A to
i stinné stránky, se kterými se O2 se zdá být dobře promyšlenou strapochopitelně na prezentaci moc tegií operátorů.
nechlubilo. Jedna z nich je ta, že
bez úvazku na dva roky vyjdou tyto Nyní trochu odbočme od nových
tarify o 150 Kč dráž. To je velmi tarifů. Následujících pár řádků se
chytrý krok, jelikož za pár měsíců totiž bude týkat nového, velmi očezačnou přibývat virtuální operátoři kávaného smartphonu Samsung
jako houby po dešti a předpokládá Galaxy S 4. Jeho design připomínase, že chtějí-li uspět, budou muset jící mýdlo se od „es trojky“ téměř
mít lepší ceny. O2 si tímto tedy neliší. Zda je to dobře či ne, neuváže spoustu lidí, kteří by pak rádi chám na každém z vás, každopádpřešli právě k novým virtuálům, ně si myslím, že příští generace by
jenže nebudou moci. Další stinnou již mohla mít design jiný. Velikost
stránkou je také to, že O2 přestalo tohoto telefonu se od jeho předchůdce neliší, zato se však podařidotovat telefony.
lo zmenšit okraje a zvětšit displej
na 5 palců. Výbavou patří s jeho
čtyřjádrovým procesorem, 2 GB
RAM a až 64 GB vnitřní paměti
Počítače, mobily, internet... , Gym, wellness & stuff
bezpochyb k tomu nejlepšímu, co
lze na trhu s telefony sehnat. Jeho
13 MPx fotoaparát podle prvních
zkušeností uživatelů také nefotí vůbec špatně, to vše navíc doplněno
spoustou softwarových vychytávek
od Samsungu. Negativa se na tomto telefonu skutečně lehce nehledají, největší slabinou se však zdá
být cena, začínající na 17 tisících
korun u 16 GB varianty.
Tak vážení, to by pro tentokrát stačilo. Doufám, že jsem vám tímto
článkem objasnil, jak to vlastně je
s těmi novými tarify, a budu rád,
pokud si moji rubriku přečtete i
příště.
Ývon gnusmas yxalag!
zdroj: cdn.keddr.com
Lyžáky 2013
Na přelomu února a března se naši
Sněženky a Machři ze sekundy, sexty a 2. ročníku vydali pokořit kopečky do lyžařského areálu Janské
lázně.
Žáci ze sekundy jeli ve dnech 24. 2.
– 1. 3. spolu s učiteli Petrem Wernerem, Zdeňkem Kučerou, Zuzanou Dvořákovou a Janou Kalvasovou do horské chaty Jas. Zúčastnilo
se 29 studentů a počet doplnil student z tercie.
Sextáni a druháci prožili svůj kurz
od 3. 3. – 8. 3. 2013, též v Jánských
lázních, ale v hotelu Siréna. Tentokrát s nimi jeli Martin Krynický,
Petr Werner, Zuzana Dvořáková
a absolvent gymnázia Štěpán Kutiš, který si užíval spolu s několika
Klára Lidinská
studenty na snowboardu. Kurzu
se celkově zúčastnilo 40 studentů
a doplnili je 3 študáci z kvinty a
kvarty.
Mini anketa:
Co se vám nejvíce líbilo na kurzu?
Líbilo se nám, že jsme se mohli zúčastnit jako parta, společné zážitky
a i počasí se vydařilo. Ale
nemůžeme zapomenout na naší
diskotéku.
Radka Francová a Míša Krynická,
sekunda
Co se ti nelíbilo na kurzu?
Vadilo mi, že jsme se museli každý
den vláčet s lyžemi do kopce k vleku. Ale jinak to byl úžasný zážitek.
Ondřej Hlinka,sexta
Co se ti vybaví, když se řekne:
„Náš lyžák“?
Krásné zážitky, ale první věc, na
kterou si vzpomenu je otužovačka
s Karlem Buštou. Vyběhli jsme jen
tak v trenkách na kopec před hotelem a začali se válet ve sněhu.
Marek Čáp, 2.ročník
21
Vzpomínáte si na nějaký nezapomenutelný zážitek, který se
stal během kurzu?
Jistě. V den odjezdu sekundánů
jsme spolu s mými kolegy kontrolovali pokoje, jestli jsou uklizené a
jestli tam něco nezůstalo. V pokoji, ve kterém bydleli tři borci, jsme
zjistili, že neumí rozpoznat peřiňák od odpadkového koše. Všechny jejich odpadky byly nacpané
v peřiňáku! V tu chvíli jsme
Gym, wellness & stuff, Kam to dotáhli
si nebyli jisti, zda jsou doopravdy
studenty gymnázia! Ale jinak celý
kurz sekundy byl fajn a proběhl v
klidu.
Ze sextánsko – druháckého kurzu
mám poněkud silnější zážitek. Na
pokoji, kde bydlelo trio Bušta, Kregl a Bergl se stalo něco pozoruhodného. Hoši chtěli vyzkoušet, jak
moc je jejich pokoj odolný. A dostali odpověď. Podařilo se jim strhnout obložení kolem dveří tím, že
se na něj pověsili a hrozně se divili
tomu, že je neudrželo. Místní údržbář je vybavil šroubováky a způsobené škody museli sami opravit.
Vzhledem k jejich zručnosti jsem
opravu nazval: Akce Pat a Mat.
Petr Werner
Kam to dotáhli
„Karle, jseš si jistý, že je takhle všechny doběhneme?“
-ako-
s„Nikdo
RNDr.
Miladou Vítovou, PhD.
nesmí promarnit své nadání“
Miladu znám od dětství a možná
to z tohoto rozhovoru bude znát.
Naši rodiče se přátelili a my se znaly
už jako děti. Když jsem na našem
gymnáziu maturovala, Milada byla
zrovna v prvním ročníku. Naše cesty se spojily třeba i tehdy, když jsme
spolu hrály v jednom loutkovém
souboru, procestovaly kus světa a
prožily neskutečně zajímavá léta.
Nikdy jsem nepochybovala o tom,
že to jednou daleko dotáhne. Vždy
byla velmi krásná, chytrá, sebevědomá a v tom nejlepším slova smyslu
ambiciózní. I proto jsem si ji vybrala do dalšího dílu série rozhovorů
se zajímavými absolventy našeho
gymnázia. Jsem přesvědčena o tom,
že může inspirovat nejednoho z vás.
22
Mohla bys zavzpomínat na svá
studentská léta na gymnáziu?
Maturovala jsem v revolučním
roce 1989. V době maturit pochopitelně ještě nikdo nic netušil a
představ si, že z ruštiny jsem si vytáhla otázku V. I. Lenin! Byla jsem
tak patrně poslední, kdo maturoval z Lenina. Naše třídní byla paní
doktorka Věra Černá, která stála za
svou třídou pevně jako skála. Dost
často jsme to potřebovali. Učitelé
byli, až na pár výjimek, kvalitní a
dodnes se s některými scházíme.
Se spolužáky jsme vytvořili výbornou partu. Důkazem je, že se pravidelně každé dva roky scházíme. Se
spolužákem Liborem mám dokonce dvě děti.
Budova gymnázia byla v mnohem
Co je v hlavě, to je doma.
foto: archiv M. Vítové
Kam to dotáhli
horším stavu, než je dnes. Například jsme neměli vlastní tělocvičnu
a museli chodit až do sportovní
haly na Hliník, v některých učebnách byly ještě starodávné sklápěcí
lavice, vybavení odborných učeben
bylo zastaralé atd.
Jak kvalitní byla tehdy výuka, dá
se s odstupem času nějak hodnotit?
Výuka zejména humanitních předmětů byla pochopitelně poznamenána komunistickou ideologií, ale
většina učitelů si s tím poradila a
poskytla nám kvalitní vzdělání. K
lásce k literatuře nás vedla paní N.
Řeřábková, ze znalostí chemie od
paní J. Coufalové a O. Tiché jsem
žila celý první ročník na univerzitě. Dodneška umím obstojně rusky
díky paní J. Haiderové. Mezi naše
největší oblíbence patřil pan Z.
Matějka, se svou nepříliš oblíbenou
fyzikou. Jak jsem slyšela, tyto pozice drží dodnes. Mne nejvíc bavila
biologie a chemie, které jsem šla
pak dále studovat a literatura, protože jsem vášnivá čtenářka. Jsem
ten typ, který čte i prášek na praní,
když není nic jiného po ruce.
Jaká jsi byla tehdy studentka? Co
pro tebe znamenala rodina?
Studentka jsem byla pilná, učila
jsem se průběžně, aby se mi nic
nenahromadilo. Jinak to ani nešlo, protože při množství koníčků,
které jsem měla, jsem doma ani ve
škole příliš nepobyla. Rodina pro
mne znamenala, a dodneška znamená, absolutní jistotu a bezpečí.
Doma mi také vštípili, že nejdůležitější v životě je rodina a vzdělání.
Dají se současní studenti porovnat s těmi tehdy?
Na dnešní studenty je tak obrovský
nápor informací, že se někdy divím, že si ještě zachovávají zdravý
rozum. Nároky na ně jsou skutečně
vysoké. V rámci projektů Otevřená věda a Věda pro veřejnost jsem
měla možnost sledovat několik vašich studentů a mohu je jedině pochválit. Na mém projektu pracovala Veronika Řepová a musím říct,
že mít takovou studentku, je prostě
radost. Netroufám si zobecňovat,
ale z mého pohledu mají dnešní
mladí lidé jasné názory, které se
nebojí říkat nahlas, a na rozdíl od
naší generace, se umějí rozhodovat. To vidím jako velké pozitivum.
Kromě toho obdivuji lehkost, s
jakou zvládají všechny nové technologie.
Co jsi po gymnáziu šla studovat a
proč - litovala jsi někdy toho rozhodnutí?
Šla jsem studovat biologii na Univerzitu Karlovu v Praze obor imunologie. Ještě jsem uvažovala o
farmacii, ale biologie mě bavila víc,
takže zvítězila. Nelitovala jsem nikdy.
foto: archiv M. Vítové
Tvoje maminka (RNDr. Milada
Zachlederová) na našem gymnáziu několik let velmi úspěšně vyučovala - přemýšlela jsi někdy o
učitelské kariéře?
Maminka učila na gymnáziu moc
ráda a doufám, že předala dál světýlko vědění, dobra a naděje, ve
které pevně věří. Já jsem dříve o
učitelování neuvažovala, ale nakonec jsem k němu také dospěla.
Vyučuji jako externí lektor na Univerzitě aplikovaných věd v Kremsu v Rakousku. Kdyby se naskytla
podobná příležitost v ČR, nejspíš
bych neodmítla.
23
Co pro tebe znamenalo v dobách
tvých studií loutkové divadlo?
Jaké jsi měla ještě koníčky?
Loutkářský soubor Pekuf pro mne
znamenal krásné dospívání – cestování, první lásky, festivaly, první
mejdany, nekonečné debaty, setkání se skvělými lidmi. Za to všechno
patří obrovský dík Marušce Poesové a Mílovi Poesovi! Kromě divadla
jsem hrála v Třeboňských pištcích
pod vedením manželů Šimečkových a dělala závodně judo pod vedením vlastního otce (jako trenér
byl pěkný ras). Díky všem těmto
aktivitám jsem měla i za „totáče“
značnou svobodu. Dokonce jsme i
vycestovali „na západ“ do Rakouska, Francie a Japonska, což bylo v
té době neslýchané.
Jedna z tvých sester žila a pracovala dlouhá léta v Bostonu - tebe
nikdy nelákalo odjet za kariérou
či zajímavým životem do ciziny?
Žila jsem rok ve Skotsku, kde jsem
pracovala jako laborantka na Vysoké škole zemědělské a dva roky ve
Vídni, kde jsem si dělala doktorát
na Ústavu biochemie a molekulární buněčné biologie. Vždycky
jsem ale věděla, že se chci vrátit, že
v cizině nezůstanu. Všem mladým
lidem bych nicméně doporučila,
na nějakou dobu vycestovat. Minimálně zvládnou cizí jazyk, a
Kam to dotáhli , drby
hlavně se naučí poradit si v situacích, kdy budou odkázáni pouze a
jedině na sebe. Je to dobrá škola.
Co pro tebe znamená cestování,
jak ses v životě vypořádala se studiem jazyků?
Cestování je podstatnou součástí
mého života. Díky své práci jezdím
do zahraničí asi třikrát do roka. V
cizině se nejradši courám městem
a pozoruji lidi. Anglicky jsem se
naučila jako samouk ve Skotsku.
Němčinu jsem měla na gymplu a
pokračovala v ní ve Vídni, ale není
to žádná sláva. Nedávno jsem na
konferenci v Moskvě oprášila ruštinu a docela to šlo.
Tvoje dcera dnes studuje na na-
šem gymnáziu - jak se na něj díváš jako matka, s jakými pocity se
sem vracíš?
Jako matka pociťuji uspokojení,
že je moje dítě v dobrých rukách!
Vracím se ráda. Zjistila jsem, že
tam chodím za účelem nostalgicky
„uronit slzu“.
Čím se v současné době zabýváš,
jaká je tvoje profese, jaké máš
plány?
Pracuji na Mikrobiologickém
ústavu AVČR v Třeboni v oblasti
výzkumu biologie buňky. Letos se
ještě chystám na dvě konference do
Rakouska a Řecka, připravujeme
dva projekty mezinárodní spolupráce s Ruskem a Švýcarskem a v
září jedu tradičně učit do Kremsu.
Mezitím bych měla také něco odpracovat v laboratoři.
Co je pro tebe v životě nejdůležitější, jaké vyznáváš hodnoty, k
čemu vedeš své dvě děti?
Pro mne je jednoznačně nejdůležitější rodina a vzdělání. Děti
vedeme k tomu, aby se chovaly k
ostatním tak, jak by chtěly, aby se
oni chovali k nim. Učíme je, že každý člověk musí rozvíjet své nadání
nebo schopnosti, aby je nepromarnil. Učíme je dodržet dané slovo a
umět se omluvit. Často jim opakujeme, že v životě nedostanou nic
zadarmo, a že co mají v hlavě, jim
nikdo nesebere.
-KRUTOPŘÍSNEJHUSTODÉMON-
SOU Třeboň. Zřejmě na ní natrefil během diskotéky v Chlumu u
Třeboně. A jak jsem zaslechl, SMS
z Anglie, které adresoval své milé,
byli hodně citově zaměřené.
Jaro je tu! Lyžařské výcviky máme
za sebou, z týdenního pobytu ve
Velké Británii se nám všichni ve
zdraví vrátili a aktuální počasí vybízí k tomu, abyste trávili co nejvíc
volných chvil venku se svými partnery. A vy ostatní, kteří jste ještě na
tu pravou nebo pravého nenarazili,
neseďte doma a vyrazte ven na lov!
24
J. B. z 3. už svou lásku objevil, je
to Lenka Kamenišťaková z SOŠ a
K.Š. z 2. a J.Č. z VI. si padli do oka
už při LVK a láska na sebe nenechala dlouho čekat. Při prvních
jarních dnech jsme je mohli vidět
venku objímajíc se na lavičkách.
Krutopřísnejhustodémon spousty
štěstí přeje!
Kdo si myslí, že je A. V. z kvarty v
porno důchodu, je na omylu. Anička je opět na lovu. Nebo se tentokrát nechala ulovit sama? Údajně
randila s bývalým studentem toho
ústavu Filipem Zwettlerem. Ale
ona má nápadníku více, můžeme
vidět spamy na jejím facebooku otravné! Kdyby zůstal na naší škole
byl by to už její několikátý sextán.
Těžko říct, co ty kvartánky k sextánům tak táhne.
M. O. z V. se snaží zaujmout Radima Poroda z Majdaleny tím, že
mu vypráví o všech knížkách, které četla. Velice originální způsob,
ale nejsem si zcela jist, jestli bude
tato taktika úspěšná, ale i tak hodně štěstí.
M. B. z kvarty si konečně užívá
šťastných chvil se svým přítelem
Martinem Obdržálkem. Ani její
spolužačka K. V. jim štěstí nepřekazila.
V. J. z V. to na celoškolním výletě
rozjela. Chtěla obšťastnit T. B. z IV.
Ten se však nenechal.
I čekání na spoj domů může vést k
sblížení, své by o tom mohli vědět
E.P. z V. a O.K. z 2.
drby
Doneslo se mi, že T. N. z 2. se neustále na chodbě sápe po J.K. z V.
Krutopřísnejhustodémon vzkazuje: „Nechovejte se jak malé děti!“
A.M. z 1., která byla tajně zamilovaná do F.M. z 3., cítí křivdu od
spolužačky K.L., že jí Fandu přebrala. Máme tu další menší třídní
dívčí válku!
A.B. z VI. žije zajímavým životem,
jeden den s O.F. z IV. a druhý den
s T.H. z 1. Když jí to hoši trpí, tak
proč by to nedělala?!
P.P., A.Š., K.D. z 2. přestože mají
své partnery, tak na LVK do jejich
pokojů chodili návštěvy i z druhého patra cizí školy, kdyby je navštěvovali během dne, ale i noční
návštěvy se vyskytly.
25
D.D. z VII. se rozhodl, že nebude
již nadále čekat na osud. Už nějakou dobu ho můžete vídat, jak se
často vybavuje s A.R. z V. Ať se vše
ujímá dobrou cestou!
Demoliční četa na LVK, jak jinak
nazvat pokoj K.B. a J.Č. z VI. a
M.B. z V., nejenže demolovali vybavení hotelu, ale i někteří cizí lyžaři mohli být rádi že své lyžování
ve zdraví přežili!
P. P. z 2. očarovala K. B. ze sexty.
Ona je zadaná. Co z toho bude?
Uvidíme časem!
Dáša Štíchová z OA Třeboň + D.H.
z 2. => ©
Jen tak se mi
neschováte
Že by došlo k výměně “manželek”?
Mezi sextány a kvartánkami se dějí
věci!
R.I. a K.S. z III. se nemohou vynadívat na Z.Ch. z VI. Která z nich
bude úspěšnější a Z.Ch. uloví?
Nebo zaútočí někdo jiný z třetí
strany?
O. K. z III. plánuje navštívit blízký
klub „Káčko“! Dámy těšte se, prozradil, že je nezadaný a rád by si
našel přítelkyni.
Tvrdý boj, jak jinak nazvat snahu
L.L., H.L., K.M. a D.K. z II. získat
srdce jejich spolužáka M.D. Uvidíme, které se nejvíce povede?
D.V. z 1. + P.T. 2. => „vážný“ vztah
Květuška Koktavá z Okresu stále
neopětovala lásku Z. N. z IV. Hold
není každý den posvícení.
K.J. z 3. i když má partnera, tak
motá hlavy jiným. Vždy ji podstatě potká ve společnosti spolužáků L.H., P.J. nebo J.Č. Co od toho
chlapci asi čekají?
F.F. z VI. a S.S. z 1. neustále diskutují na chodbách gymnázia a
chvílemi možná i něco více. Povede-li to k něčemu, necháme se
překvapit!
A nakonec smutná, možná pro něho
dobrá zpráva, KRUTOPŘÍSNEJHUSTODÉMON se tímto číslem
s Vámi loučí, doufám, že jsem vás
trápil, co nejvíce to šlo. PS: Nebuďte smutní, o drby nepřijdete, našel
jsem si náhradu a doufám, že vás
bude škádlit minimálně jako já.
S pozdravem
KRUTOPŘÍSNEJHUSTODÉMON
Jazykový koutek - EN
-iwish-
Journal of a Scottish Explorer
Hello to those few who actually
read my articles!
This article is planned to be a little
longer and a little bit more personal than I expected, mostly because
I intend to add a lot of photography and few my personal notes.
The event that I have been waiting
for more than 3 years finally came
true - from 20th to 27th April 2013
few dozens of GT students got a
chance to join in the tour to Scotland. Truth to be told, it was amazing. And because I knew from the
begginning that I will be probably
the one honoured to write a report
from here, so in the end of each
day, I wrote a small journal entry
into my tablet just to have the most
current perspective after a day.
20th April 2013
It is nearly unbelievable how fast
this year have passed. And suddenly everything was paid off, all
documents were filled in, the guide Petr Mnichovský arrived and
we were all ready. While the bus
was waiting up, two drivers tried
to somehow manage the tons of
luggage and tracksuits in the trunk
of TREDOS bus. Wow! I have been
waiting for this journey for so long
and now I am finally on my way
to beloved land which has been
nothing but a blur wild fantasy to
me ever since I began learning English. With one of my best friends
sitting beside me we set off around
1p.m. First day was more or less
just about killing time in the bus
and controlling nausea so nothing
much important had happened on
4/20.
26
Day 1 - Hello, New World!
21st April 2013
Around 4 a.m. we arrived to the
dock in French Callais where we
were supposed to get on a ferryboat at 5 a.m. Some people might say
it was unfortunate but I was actually very much glad that we were
delayed at the border control (sure
I was nervous though that it took
so long) - but at least in this way
we could have experienced a beautiful dawn while leaving the French
harbour. It was the first time I have
ever been on a ferry so the emotion about this were sort of mixed
up - but in the end of all, my dizzy
feelings were more than well offset
by the marvelous view at rising
sun. It was a beautiful wake up call.
After we hit the land and took first
pictures of chalk cliffs of Dover, almost everybody dozed off for two
hours on our way to London. During first day in London we visited
Hampton Court which is a country seat coming from year 1514. It
was beautiful, there were perfectly
maintained gardens, spectacular
fountains, exhibitions regarding
the living conditions of the highest
society and so on. What made the
best impression for me were the
gowns made and cut of paper and
a giant room with comforters and
matresses where you could simply
lay down and watch an animation
showing English history whichwas
projected on the ceiling. Nothing
else I can say but it was breathtaking atmosphere out there. We
made it in time that day to visit
Hyde Park too. There were complications with plenty parts of park
being blocked (London Marathon)
but there have not appeared many
complaints about it whatsoever.
We got to see few religious fanatics yelling their lungs our in the
Speaker’s Corner and choosing
a museum or Albert Music Hall
was optional afterwards. I chose
to walk down entire Oxford Street
with one of my classmates without
buying anything (just to feel the
atmosphere) and during the last
rests of free-time we had a drink
in Pizza Hut and wrote postcards.
At the end of the day we set off our
journey to Edinburgh.
Day 2 - Our exhibition...
For the rest of article, visit
www.casopisgym.cz
Jazykový koutek - SP / DE
-anezka.p-
27
La piramide de Kukulcán
La piramide de Kukulcán es una
de las piramides más famosas construidas por los Mayas. Se encuentra en un lugar llamado Chichén
Itzá en la Península de Yucatán.
La piramide servia principalmente como templo dedicado al dios
Kukulcán o serpiente con plumas.
Tambien servia como calendario
civil maya: cada lado tiene 91 escalones que multiplicados por los 4
lados da un total de 364 más uno,
la plataforma, sumando finalmente
365 dias del aňo solar.
Cuando llegan los equinoccios de
primavera y otoňo la gran Chi-
chén Itzá es el escenario de fenómeno llamado ,, luz y sombra ,, el
cual dura alrededor de 5 horas; en
donde la luz del sol deja ver una
sombra bajando por un lado de la
piramide hasta terminar en una
cabeza de piedra de una serpiente
con plumas, lo que simboliza la
visita del dios Kukulcán a
la tierra para visitar a los
hombres mortales.
Otra cosa interesante
de esta piramide
es el efecto acústico que
tiene. Si
-mrak-
uno se para enfrente y aplaude, el
eco que se oye se parece al canto
del pájaro Quetzal, el cual representaba para los Mayas una gran
fuerza.
Para los Mayas (como para muchos otros) era importante el
contacto con los dioses y por eso
hacian este tipo de construcciones para poder
estar cerca de ellos y
recibir su fuerza.
Meine Meinung auf die Esoterik
Die Esoterik, sowie alle Horoskope, ist sehr fragwürdig. Ich glaube,
dass in der Welt keine Menschen
sind, die die Zukunft voraussagen
könnten. Einfach glaube ich nicht.
Es muss aber ein gutes Business
sein, weil es heute viele Menschen
gibt, die die Zukunft gerne erfahren möchten. Auf der einen Seite
kann es interessant werden, aber
auf der anderen Seite is der Fakt,
dass dann diese Menschen nichts
im Leben überrsachen kann und
dass sich diese Voraussagen sowieso in der Mehrheit nicht erfüllen.
Lesen aus der Hand, Wahrsagungen von Karten, Kugeln und Sterne sind meiner Meinung nach,
sehr seltsam und man kann nicht
dadurch sie die Zukunft wirklich
voraussagen. Ich glaube ihren Ergebnissen nicht und ich sehe
sie nur wie einfache Zukunftschätzung.
Filmy od věrky
28
-bob-
Nadpřirozené filmy
Nadpozemno působí různými způsoby a přestože není vidět, spousta lidí věří, že je kolem nás. Není
to nic obvyklého a každodenního.
Význam slova esoterismus je
,,vnitřní“ nebo také ,,uzavřený“ a
v přeneseném názvu ,,skrytý“. To
vše souhlasí i s filmy. Musíme se
vždy jakýmsi způsobem uzavřít,
abychom pochopili obsah fantasy
(a vlastně i jakéhokoli) filmu nebo
třeba knihy. Líbí se nám myšlenka,
že někde existuje lev Aslan, který
pomáhá ostatním v nouzi, Batman,
který chrání města nebo Jedi, který
bojuje za všeobecný mír. Ale můžeme to brát, že to skutečně všechno
má být před člověkem ,,skryté“ a
tedy jde o velmi jedinečně tajnou
záležitost. Je rozmanitý výběr filmů
o nadpozemských a neobyčejných
příbězích – přes historické filmy,
horory, až po dětské pohádky. Může
se vám zdát, že mnou vybrané filmy se sebou vůbec nesouvisí. Je
to důkaz, že nadpozemnem jsou
méně či více fascinování i nejrůznější režiséři, jejichž směr myšlení
je odražen právě v jejich dílech.
Letopisy Narnie: Lev,
čarodějnice a skříň
(The Chronicles of Narnia: The
Lion, the Witch and the Wardrobe)
USA/Velká Británie, 2005
Režie: Andrew Adamson
Film natočený podle
knihy irsko-britského
spisovatele Clive Staples Lewise je neobyčejný příběh čtyř dětí,
zdroj: csfd.cz
které byly za války poslány do domu jednoho profesora.
V obrovském domě objeví skříň,
přes kterou se dostanou do nového
světa Narnie plné mluvících zvířat,
inspirovaných antickou mytologií,
a všudypřítomné magie. V příběhu
je jasně vymezeno dobro, v podobě
lva Aslana, a zlo, v podobě zlé Bílé
čarodějnice – i na základě toho se
dá mluvit o fantasy pohádce. Čtyři
děti musí s pomocí Aslana zvítězit
nad zlem a navrátit Narnii mír. Příběh je hlavně magický tím, že člověk přechází ze skutečného, válkou
zasaženého, světa do krásné neuvěřitelné země Narnie, jež má sama
svoje starosti. Autorovo objevení
inspirace pro název ,,Narnie“ je
dětské a velmi zajímavé. Když byl
malý, v atlase jednoduše narazil na
město poblíž Říma, italsky ,,Narni“
a latinsky ,,Narnia“. Nálsedně četl
mnoho knih od latinských autorů,
kde se mu odkaz k Narnii objevil
nejméně sedmkrát. Milovníky nekonečné fantazie by měla zaujmout
vizuálně zpracovaná zvířata jako
jsou fauni anebo kentauři. Všechna ta stvoření v příběhu v čele se
lvem Aslanem vás nabudí dobrou
pozitivní náladou, jako když se po
dlouhé zimě opět probudí jaro. V
tomto filmu je spousta tajemství,
jež některá z nich nejsou vysvětlena a k nim budete muset hledat
odpověď samy. Film je příjemný na
shlédnutí a rozhodně vám nevídaně rozšíří rozpětí fantazie
Umučení Krista
(The Passion of the Christ)
USA, 2004
Režie: Mel Gibson
Film
,,Umučení
Krista“ je nejsilnější biblický příběh o
posledním dni Ježíše
Nazaretského
a zároveň natočení
zdroj: cztorrent.net tohoto filmu bylo
dlouhodobým snem Mel Gibsona.
Nejdůležitější role, Ježíš Kristus,
v ohromném a obětavém podání
Jamese Caviezela (Hrabě Monte
Christo, Tenká červená linie) byla
zahrána s nejvyšší upřímností chápajícího katolíka. Film začíná v
Getsemanské zahradě, kde se Ježíš
modlí ke svému otci. V zahradě se
snaží Ježíše pokoušet Satan, který
doprovází příběh svou zlobou a
posměchem o zbytečnosti Ježíšovi
oběti. Příběh o nespravedlivém odsouzení Ježíše bojácnými velekněžími pokračuje bolestnou křížovou
cestou. Ani milující matka Maria
nemůže jít po boku svého syna a
musí se prodírat s pomocí Kristova učedníka Jana mezi římskými
vojáky. Ježíš, posilněný skrze svou
filmy od věrky
víru, po každém svém pádě vstává a
táhne svůj kříž až na konec své cesty. Ježíšovi nejbližší – matka Maria
(Maia Morgenstern), Jan (Hristo
Jivkov) a Máří Magdaléna (Monica Belluci) – zůstávají se svým
Mistrem až do jeho smrti na kříži.
Setkala jsem se, a jistě ne naposled,
s názorem, že je to ,,zbytečně brutální film“. Lidé s tímto názorem
většinou film nedokoukali do konce (a často ho ani nerozkoukali).
Kvůli posledním vteřinám výstupu
Krista z hrobu stojí za to vidět film
celý. Je protkaný vzpomínkami na
poslední večeři, Ježíšovou dětství
nebo na první setkání Ježíše s Máří
Magdalénou. Film je možnost pro
křesťany doprovodit svého Pána až
do hrobu a je vyznáním úcty vydržet s ním na jeho cestě. Chápu, že
někomu se příčí koukat na takové
utrpení a taky je pochopitelné, že
podstata filmu spoustě lidem nic
neříká. Každopádně je film krásně
dobově ztvárněn a výprava filmu
byla dopředu kvalitně připravená.
A co když je to pravda?
(Just Like Heaven)
USA, 2005
Režie: Mark Waters
Samotářský David se
snaží sehnat vhodný
byt k pronajmutí. Z
volných nejrůznějších bytů ho zaujme
hezky zařízený byt po
zdroj: csfd.cz
ženě, která je už několik měsíců po autonehodě v nemocnici v komatu. Během prvních
dnů si David užívá krásný byt. Ale
jednoho večera ho překvapí mladá
žena (Reese Witherspoon) přímo v
jeho bytě. Začnou hádky ohledně
toho, kdo z nich má odejít. David se bytu nehodlá vzdát, jelikož
si je jistý, že si ho právě pronajal.
Elizabeth odmítá odejít, jelikož je
přesvědčená, že v bytě žije už několik let. Všechny věci v bytě patří
Elizabeth, na což má vzpomínky i
důkazy, ale když nevidomky projde skrze stůl a nemůže uchopit
telefon, zjistí, že problém je jinde.
David se snaží Elizabeth pomoct
a když s ní potřebuje mluvit, tak
si ji vyvolá. Klíčové ve filmu je i
to, proč Elizabeth vidí jen David a
nikdo jiný. Film je zajímavý dějem
samotným a různými souvislostmi v příběhu, které na sebe navazují. Ve filmu je zábavné, když si
David pozve Číňanky, aby skrze
své umění vyhnaly ducha z bytu,
nebo když si sjedná u faráře, aby
svěcenou vodou ducha ,,zapudil“,
na což vždy Elizabeth kouká jen
s opovržením. Je to jeden z mála
filmů, kde se mi líbí postava ducha. Je to také první film, který se
mi vybavil v souvislosti s pojmem
esoterika a který, podle mě, s ní
nejvíc souvisí – samozřejmě jsem
ale ještě spoustu filmů neviděla.
Těžce zamilován
29
(Shallow Hal)
USA/Německo, 2001
Režie: Peter Farelly, Bobby Farelly
zdroj: csfd.cz
kou vlastnost – ohledně výběru
žen je to snad ten nejvíce povrchní člověk, o jakém jste slyšeli. Je
přesvědčený, že s ním by mohla
chodit jedině dívka s modelkovskými měrami a se vzhledem bez
jediné chybičky. Při náhodném
setkání ve výtahu s odborníkem
přes vztahové problémy, mu vztahový terapeut pozmění vnímání,
aby odteď z vnějšku viděl duševní
krásu žen. Od té doby Hal potkává krásné ženy, které jsou k jeho
nezvyku milé, chytré a skromné.
Jednou z nich je překrásná Rosemary (Gwyneth Paltrow). Snaží se
ji za každou cenu získat, ale k jeho
nepochopení se skvělá Rosemary bojí vztahů a je velmi opatrná.
Halův kamarád nedokáže pochopit
přítelův výběr, jelikož Hala zná a ví,
jak bývá povrchní. Nemůže pochopit, proč se mu líbí žena takových
obřích rozměrů. Ovšem, to zase
nechápe Hal, který vidí Rosemary
jako přenádhernou ,,superkost“.
Film je zajímavý svou myšlenkou
ohledně výběru partnera. Ve filmu
jsou často vtipné scény, když štíhlá Gwyneth převažuje kánoj, nebo
když sní třetinu dortu najednou.
Jde o odlehčený pohodový film,
který se vám bude chtít dokoukat
do konce. Ve scénách, kde vystupuje skutečně vypadající Rosemary, je Gwyneth věrohodně namaskovaná, aby vypadala minimálně
dvakrát těžší. Hlavně vám tato komedie přednese důvody, proč nehledat své vysněné partnery podle absurdních měřítek a stane se
vám to jakýmsi varováním, abyste
se na základě toho nezbláznili.
Příběh ,,Těžce zamilován“ je o průměrném
ležérním
chlapovi Halovi (Jack
Black), který má po
otci zděděnou jednu
velmi nesympatic-
rozhovor s talentem
-mar.mar- & -test-
Daniel
Řezníček
„Na gymplu se mi moc líbilo a teď to všechno končí”
30
Chcete-li zachytit dynamiku života, potřebujete především řádný stativ...
Vždy vyčnívá z davu. Nejen výškou, ale i talentem. Díky tomu jsme
si ho vybraly pro tento rozhovor.
Dan Řezníček ještě stále navštěvuje 4. ročník našeho gymnázia, ale
po jistě úspěšné maturitě ho už na
chodbách potkávat nebudeme. A
tak jsme se rozhodly, že vám ho ještě
na poslední chvíli blíže představíme.
Jaké předměty tě u nás
nejvíce bavily? Budeš z
nich i maturovat?
Na gymplu mě bavilo všechno víceméně stejně, ale pokud bych měl
jmenovat pár předmětů, na které
nejradši vzpomínám, byly by to
tyto: Matematika s panem Krejčou, zeměpis s panem Rosochou
a hudebka s paní Kohoutovou. Ze
zeměpisu i matematiky maturovat
budu.
Jakým činnostem
věnuješ?
se
Asi nejzajímavější činností, která
mě provází od dětství, je filmování.
Vlastně už ve školce jsem připravoval nejrůznější filmové projekty.
Byl jsem ale dost megaloman, protože takové filmy, které jsem si tenkrát navymýšlel by dnes měly roz-
počet tak 100 miliónů USD. Tehdy
tedy všechny nápady pravidelně
končily krachem. Můj největší problém byl, že jsem dlouhou dobu
neměl vlastní kameru. Řekl jsem
si tedy, že když nemůžu filmovat
klasicky, půjdu na to jinak. Na
prvním stupni ZŠ jsem se poprvé
dostal k programu na 3D grafiku.
Hodně mě to chytlo a začal jsem
se intenzivně věnovat 3D filmům.
Myslím, že na to, kolik mi bylo, to
nebylo vůbec špatné (navíc v době,
kdy 3D animace ještě nebyla tak
běžná jako dnes). Poté jsem od ní
ale odešel a vyzkoušel si loutkovou
31
rozhovor s talentem
a kreslenou animaci (u těch byla
kvalita o dost horší). Ke konci ZŠ
skončilo moje “animované období” a konečně jsem se dostal do
styku s normální kamerou. Od té
doby natáčím hrané filmy a jeden
dokument. V současné době vytvářím 3D animovaný reklamní spot,
takže se vlastně na chvíli vracím k
tomu, u čeho jsem začínal.
Dosáhnul jsi nějakých
významnějších úspěchů?
U filmů těch cen několik bylo (2x
Nejlepší film- Náchodská Prima
sezóna, Nejlepší hraný film napříč
kategoriemi nad 18 let- VideoCulture Fest, 2. místo- Juniorfilm atd.).
Možná bych se mohl účastnit i více
soutěží, ale můj problém je, že mě
moc nebaví řešit to veškeré papírování, které s přihlašováním filmů
souvisí. Když už se pak rozhodnu a
začnu se tomu věnovat, zjistím, že
jsem termín prošvihl a je po všem.
Máš nějaký vzor?
Co se týče filmování, vzory jsou
asi tři. Prvním je Miloš Forman,
druhým je Jakub Kohák (v dnešní
době profláklý spíše jako Zadar z
reklamy na T-mobile, jinak ovšem
vynikající reklamní režisér) a poslední Ivan Zachariáš (vedle Miloše Formana jediný český režisér,
který se uchytil v Hollywoodu a jeden z nejlepších světových režisérů
reklam. U nás ho však skoro nikdo
nezná). Jinak co se týče osobních
vzorů, těch by bylo určitě víc, pár
jsem jich našel i díky studiu na
gymplu.
takže ta cesta povede možná trochu oklikou. Nejde mi ani tak o
natáčení klasických filmů, ale spíš
o reklamní spoty.
Jak trávíš svůj volný
čas?
Pokud pominu filmování, tak se
ještě věnuji hraní na kytaru a volejbalu. Volejbal jsem hrál kdysi i
závodně, ale to jsem už pověsil na
hřebík. Od té doby už se sice už
moc nezlepšuji, ale zase mě to baví
víc, než když jsem to dělal „na vážno“. No a potom tu je ještě spousta
věcí, o které se dlouhodobě zajímám, ale zatím jsou spíše okrajové.
Co ti bude z naší školy
nejvíce chybět?
Těžko říct, ale dost se toho děsím!
Na gymplu se mi moc líbilo a teď to
všechno končí. A to všudypřítomné: “Středoškolská léta jsou to nejlepší, co tě kdy potká” mi taky moc
na optimismu nepřidává. Mám
odsud spoustu zážitků a ikdyž se
mi líbilo i na základce, nedá se to s
gymplem vůbec srovnávat. Dneska
trochu lituji, že jsem sem nešel rovnou z 5. třídy.
Chtěl by ses filmování
věnovat i v budoucnu?
Ano. Počítám s tím, že cesta k
tomu nebude nejlehčí, ale doufám,
že to nakonec vyjde. Dostat se na
FAMU je navíc téměř nemožné,
Sfoukněte lístky, přichází fikce...
foto: archiv D. Řezníčka
Kam budou směřovat
tvé kroky, až opustíš
naše gymnázium?
Přijali mě na architekturu na
ČVUT, nicméně celou záležitost
ještě zvažuji, protože se bojím, aby
mě to moc neodklonilo od filmu.
Věříš, že znamení zvěrokruhu určuje povahové vlastnosti člověka?
Moc ne. Je to stejné, jako s horoskopy- prostě někdy vyjdou a někdy ne. Jejich výhoda přitom je, že
lidé si je 100% zapamatují, když to
na ně náhodou přesně sedí a rádi
zapomenou všechny ty případy,
kdy byl jejich horoskop naprosto
mimo mísu.
Nechal sis někdy věštit z křišťálové koule, z
dlaně nebo z karet?
Párkrát se mi někdo pokoušel luštit
z dlaně, ale skončilo to tím, že některé čáry mám poloviční, některé
rozdvojené, některé vůbec a nic
jsem se nedozvěděl
Dekahovor
-mar.mar- & -TeSt-
Petra
Kratochvílová
,,Co tě nezabije, to mě zklame“
32
Pro tento dekahovor jsme si vybraly extravagantní oktavánku Petru
Kratochvílovou. Petřin program je
nabitý, ale humor ji neopouští. Jak
sama říká, v poslední době si našla
nové hobby - stresování z maturity
a přijímaček na vysokou školu. Útlá
studentka nám však na všechny
otázky ochotně odpověděla a vy teď
máte před sebou kuriózní odpovědi,
ve kterých se dozvíte plno zajímavých (často děsivých) informací.
Co tě přivedlo k práci v
GYMu?
Nejspíš nad míru dobrá nálada
pana Rosochy. Seděly jsme tehdy s
kamarádkou (Aničkou Cvrčkovou)
na chodbě na zemi, on přikráčel a
vesele se nás zeptal, jestli nechceme
psát do GYMu.
Máš kromě ilustrování a
psaní do školního časopisu i jiné záliby?
Samozřejmě, hraju na klavír a jsem
mírně závislá na zumbě. Strašně
ráda také nedělám nic. A nedávno
jsem začala běhat, jsem zvědavá,
jak dlouho mě to bude bavit.
Existuje ve tvém životě
někdo, kdo tě inspiruje,
ke komu vzhlížíš?
Ne, neexistuje. K nikomu nevzhlížím, ale inspirovat něčím nebo
někým se tu a tam nechám, hlavně
v psaní a kreslení. Podle mě, mít
nějaký vzor stejně nikam nevede.
Když si řeknete: „Chci být jako ten
a ten“, budete to pořád vy a bude
vás to štvát. Sami musíte vědět, v
čem nejste dobří, a co na sobě chcete zlepšit. Já jsem například neuvěřitelně líná. Chtěla bych to změnit,
ale tak strašně se mi nechce! Takže
žádné „vzhlížející“ osoby, žádný
Dalajláma, ani Justin Bieber.
dekahovor
Jak by podle tebe měl
vypadat ideální učitel?
V první řadě by měl velmi dobře
znát to, co učí, být schopen to srozumitelně a zajímavě podat a jako
bonus by ho to mohlo i samotného
bavit. Ideální učitel by vždy měl být
spravedlivý, nebo se o to alespoň
snažit. Měl by také chápat, že jeho
předmět není středem vesmíru a
někteří studenti na něj prostě nejsou. I přes to, že takovéto exempláře jsou velice vzácné, a navíc se
říká, že nic ideálního neexistuje, já
stejně vím, že pár takových se na
naší škole vyskytuje.
Jakou hudbu posloucháš?
Skoro všechnu, vyjma dechovky,
country, rapu a jiných podobných
bizarností, jako je třeba techno.
Poslouchám převážně to, co větši-
na lidí v našem věku a mám ráda
i klasickou hudbu. Ale taky mám
občas praštěnou náladu a jsem
schopná blbnout na takové šílenosti, jako je Gangnam style, nebo
Harlem shake.
Jaké jsi znamení?
Vodnář. Abych se přiznala, horoskopy čtu, ale někdy jim věřím,
a někdy ne. Pokud horoskop zní:
„Dnes vám hvězdy nepřejí, dejte si
pozor, mohl by se objevit problém.
Velké úspěchy nečekejte a buďte
opatrní“ moje reakce je: „horoskopy jsou na nic, není to vědecky
potvrzené, nebrat vážně, kašlu na
to…“ Jestliže však čtu „Dnes jste
nejúžasnější na světě, všichni vás
zbožňují, na co sáhnete, to vám půjde a ve čtvrtek najdete lásku svého
života“ jsem si téměř jistá, že horoskop se nikdy neplete. Jenomže
když se nad tím zamyslím logicky,
dovedete si představit, že například
Mladá fronta by zaměstnávala někoho, kdo by s nimi seděl v kanceláři, pozoroval hvězdy, zkoumal
křišťálovou kouli a pak psal, co
vyvěštil?? To asi ne. Horoskopy si
zákonitě někdo vycucává z prstu.
Já bych to zvládla taky, koukněte:
„Dnes vám půjdou všichni na nervy kvůli tomu, že Jupiter prolétá
kolem Saturnu, Mars už není ve
vašem znamení a Měsíc je v úplňku… Změňte účes, uvařte večeři
a nezapomeňte nakrmit rybičky.
(mohlo by se vám to stát – kvůli
Venuši)
33
Máš sourozence? Jak s
nimi vycházíš?
Sourozence bohužel (nebo bohudík?) nemám. Jsem jedináček. Jednou jsem četla takový hrozně zajímavý článek. Už ani nevím, kde to
bylo, ale nějaký pan psycholog (?)
tam psal, že všichni jedináčci jsou
naprosto nesnesitelní a otřesní lidé,
se kterými se absolutně nedá vyjít.
Výjimky prý neexistují, všichni
jsou stejně děsní a ničí celou společnost. Jaké měl pan psycholog
trauma z dětství a kterou duševní
poruchou trpěl, už do článku nenapsal, ale aspoň teď víte, co ode mě
můžete čekat.
Chtěla bys učit obranu
proti černé magii?
Ovšem! Kde se můžu hlásit? Obrana proti černé magii by se rozhodně vyučovat měla, černá magie je
totiž všude. I škola je jí plná. Maturita je jedna z nejčernějších magií,
jaké si dokážete představit. Mám
však pouze teoretické znalosti typu
„mdloby na tebe“ a „expelliarmus“
a obávám se, že bych používala i
kletby, které se nepromíjejí.
Rock the Crayonhands
dekahovor, černá kronika
Jsi pověrčivá? Díváš se
na EZO.TV apod.?
Na EZO.TV se doopravdy nedívám. Jen občas, když se náhodou
vyskytnu někde v knihkupectví,
čtu si takové ty „čarodějnické knížky“ a docela se bavím. Pověrčivá
rozhodně nejsem, jenomže když
vám přes cestu přeběhne černá
kočka, vy prostě musíte udělat
sedm kroků zpátky a až pak teprve jít dál, protože by se vám určitě
stalo něco strašného. Onehdy jsem
si rozbila zrcátko, a protože jsem o
sedm let neštěstí nestála, nezbylo
mi nic jiného, než se dát do slepování. Sice se v něm už nevidím,
34
ale není rozbité, jestli mě chápete,
takže sedm let neštěstí se nekoná.
Taky vždycky přeskakuju nápis
GYMNÁZIUM před školou. Kdo
ví, co by se stalo, kdybych na něj
šlápla. Do školy se zásadně vstupuje pravou nohou a pravou nohou se
taktéž překračují všechny významné „čáry“ na školní podlaze a pokaždé, když se jde nahoru ze šatny,
musí se sáhnout na rybičky namalované na stěně. (páni, to už skoro
hraničí s obsedantně kompulzivní
poruchou…). A na kanály se nešlape. Takže ne, nejsem pověrčivá.
Chtěla bys být věštkyně?
Rozhodně. Usídlila bych se v jeskyni, vchod do ní by hlídal dvouhlavý pes. Na krk bych si pověsila
dravčí spár a na ruce bych nosila
živého hada. Pořídila bych si černou kočku s potvrzením, že jde o
stoprocentní nosič smůly. Nesměl
by chybět kotlík na lektvary a taky
veliká sova, která by děsila všechny, kteří by se do jeskyně odvážili
vstoupit. Věštila bych z křišťálové
koule, i předpovídala budoucnost
z karet. Jediný, a dost zásadní, problém vidím v tom, že vůbec neumím věštit.
-p.krat-
Vše, co jste (ne)chtěli vědět
Jestli si myslíte, že ve škole jste v
bezpečí a nic vám tu nehrozí, tak
to mám pro vás špatnou zprávu.
Když pominu fakt, že škola je pro
mnohé z vás noční můrou už sama
o sobě, jsou tu ještě další důvody,
proč se jí obloukem vyhnout. Mohl
by vám tu například z ničeho nic
spadnout na hlavu třeba kus zdi.
Dalšími zprávami nepotěším ani
studenty, kteří trpí arachnofobií…
Proč? Čtěte dál a možná se i dozvíte, jak přežít.
omítkou a ve stropě zela díra asi
deset centimetrů hluboká a velká
půl metru v průměru. Kdyby u stolu v tu chvíli zrovna někdo seděl,
kdo ví, jak by to s ním dopadlo…
Co dodat, škola se pomalu hroutí.
Na závěr přidám ještě jednu báseň
z lidové tvořivosti pro ty, které nevýslovně těší, že se nám naše krásné gymnázium rozpadá:
Škola nám padá na hlavu
Zrovna jsem si o polední pauze
četla něco o americké vládě, mimozemšťanech a konci světa, když
mou pozornost upoutal shluk lidí
u dveří paní hospodářky. Zvědavost mě donutila jít se podívat, oč
jde. Nahlédla jsem do místnosti –
vzduch byl plný prachu a vypadalo
to, jako kdyby tu byla mlha. Stůl s
počítačem byl zavalen kusy zdi a
Škola je krásná, škola je boží,
jenom když padá, anebo hoří.
Bojíte se jich…?
Pan školník je velmi spolehlivým
zdrojem, co se zpráv do černé kroniky týče. Tentokrát se vám ale jeho
informace líbit nebudou. Sdělil mi
totiž, že, ostatně jako každé jaro,
zaznamenal ve škole zvýšený výskyt jistých mrňavých osminohých
a osmiokých členovců. Tentokrát je
však vyšší, než obvykle a paní Lišková má prý při úklidu práci navíc – chytání utíkajících pavouků.
O pavouky se nezajímám, protože
je nemám ráda, takže nevím, jaký
druh to ve škole máme, ale jsou to
ti tencí s dlouhýma nohama. Pan
školník ještě dodal, že to nemůže
být jen tak, abychom jich tu měli
tolik, a s největší pravděpodobností mají prý hnízda na půdě, kam se
je musí vydat zlikvidovat. Zároveň
však připouští, že to může chvíli
trvat, protože zatím na to nezbývá
čas. To znamená, že si na chvíli budeme muset zvyknout na tu a tam
pobíhající pavoučky.
maturantská anketa
-bars-
Maturantská anketa
A vyzpovídali jsme i letošní pilné
maturanty. Zajímalo nás, na jaké
školy se hlásili, co je k právě takovému výběru vedlo a jak vůbec probíhala jejich příprava na příjímací
zkoušky. Mnoho z nich odpovídalo
velmi užitečně pro případné zájemce o studium stejného nebo podobného oboru, čtěte tedy pozorně. V
září se snad od některých dovíme,
jestli se jejich sny vyplnily a možná
za několik let společně zhodnotíme,
kam to dotáhli!
Jan Valenta (VIII.)
Hlásím se na Mendelovu Univerzitu - Zahradní a krajinářská architektura (realizace) - Lednice a na
ČZU - Zahradní a krajinná tvorba
- Praha. V Lednici už jsem byl na
přijímačkách a naše gymnázium
dokáže připravit tak na 2 body z
50. Připravoval jsem se - pokud se
to tak dá nazvat - z loňských testů.
Do Prahy mám možnost dostat se
přes dobré maturitní vysvědčení.
V Lednici je kvalitnější škola, ale
v zimě tam chcípne pes, v Praze je
to opačně. Když to neklapne, tak
budu plejt tulipány v Holandsku.
Petr Kostelecký (4.)
Jako svůj obor na VŠ jsem si vybral
Geografii. Přihlášky jsem si podal
dvě. První na Přírodovědeckou
fakultu UK, obor geografie, kartografie, kde mě čekají přijímačky
ze zeměpisu a OSP. Druhou školou, na kterou se hlásím, je Fakulta stavební ČVUT, obor geodézie
a kartografie. Původně jsem měl
v plánu ještě druhou přihlášku na
ČVUT, na strojní Fakultu. Měla
to být záchranná varianta. Zjistil
jsem však, že na stavební Fakultu
se mě přijímačky také netýkají a
zůstal jsem u dvou. O tom, kterou
školu nakonec zvolím, rozhodne
v blízké budoucnosti několik faktorů. Prvním jsou přijímačky na
UK, když se nepodaří, mám jasno.
Jelikož jsou obě školy trochu jinak
zaměřeny, tak i v případě přijetí na
UK proběhne rozhodování, kam
nakonec půjdu. Na přijímačky se
zatím nějak speciálně nepřipravuji. Věřím, že kvalitní příprava na
maturitu ze zeměpisu mi dá slušný
základ, na kterém budu stavět během přípravy na samotné přijímací
zkoušky, které mě čekají v červnu.
Co se týče OSP, tak si myslím, že
se nějak systematicky naučit nedá.
Jde o logické uvažování a úsudek.
Myslím, že díky našemu gymnáziu
mám oba tyto dovednosti na dobré
úrovni.
Daniel Urbánek (VIII.)
Zatím jsem podal čtyři přihlášky,
všechny na Karlovu univerzitu - na
Fakultě sociálních věd na Politologii, na Mezinárodní teritoriální
studia a na Žurnalistiku, a na Filozofické fakultě na Filmová studia.
Nejraději bych se dostal na FSV,
na jeden z prvních dvou zmíněných oborů. Na přijímačky se nijak
zvlášť nepřipravuju, po Scio testech, které mám za sebou, následuje jen test obecných znalostí, na
který se příliš učit nedá. S průpravou od gymnázia jsem spokojen,
minimálně právě ony Scia díky ní
nebyly takový problém.
František Válek (VIII.)
Hlásím se jen na religionistiku na
FF UK, kam chci z různých důvodů
a taky protože nikam jinam vlastně ani moc nechci a nerad bych šel
na VŠ jen proto, abych byl na VŠ.
Dělají se tam dvoukolové přijímačky, na které se připravit musím.
Minimálně na druhé kolo, kde mě
čeká pohovor nad přečtenou literaturou. Na první kolo mi snad bude
stačit cvičně si přeložit několik textů z minulých let.
Kateřina Šteflová (4.)
Dávala jsem přihlášku jenom jednu VŠ, a to na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. Jediné,
co opravdu chci dělat, je pomáhat
a starat se o zvířata. Je to mým
životním snem už od mých 4 let.
Udělám pro to všechno, co bude v
mých silách. Takže se budu učit a
učit, starat se o svá zvířátka a znovu
učit.
Materiálem, ze kterého můžu studovat, nás na gymnáziu zásobovali dost. Dokoupila jsem si pouze
učebnice „Odmaturuj z ...“. A i když
jsem notorický zapomnětlivec,
35
maturantská anketa
přece jen si něco z hodin vybavuji
a i to málo mi pomáhá k lepšímu
učení. Takže pro ty, kteří mají dobrou paměť, stačí výklad z hodin a
učení navíc ani nepotřebují.
Anna Kolářová (VIII.)
kultu Informatiky a statistiky VŠE
v Praze. Na obě školy mě přijmou
díky známkám bez přijímaček. Z
nabízených oborů mě nejvíce zaujal obor Finanční a pojistná matematika na MFF UK. Věřím, že
v začátcích studia využiji znalosti
látky, která se probírá na našem
gymnáziu v seminářích.
Kristýna Vojtíšková
(VIII.)
36
V průběhu prvního pololetí jsem
se mimo gymnázium intenzivně
připravovala na zkoušky na Pražskou konzervatoř, které se konaly v
lednu. K mému potěšení tyto „přijímačky“ dopadly úspěšně. Ke konzervatoři mám v úmyslu od příštího školního roku studovat vysokou
školu, konkrétně bych se nejraději
dostala na obor Francouzština pro
mezikulturní komunikaci na Ústavu translatologie UK v kombinaci
se Švédskými studii. V rámci stejné
univerzity se navíc hlásím na Angličtinu pro mezikulturní komunikaci, Hudební vědu a na Estetiku.
Zkoušky na tyto obory probíhají v
průběhu května a června a předpokládám, že právě při nich využiju
zejména jazykové znalosti získané
na třeboňském gymnáziu.
Petra Kratochvílová
(VIII.)
Mým snem je dostat se na vůbec
nějakou vysokou školu a pokud
možno nezametat zde před školou
chodníky, protože byste se mi smáli, stačí?!
Václav Žák (VIII.)
Podal jsem si přihlášky na Matematicko-fyzikální fakultu UK a Fa-
o fous, ale je to doma, mámo!
Jestli chcete studovat v Británii, potřebujete CAE nebo IELTS certifikát, což je drahá sranda, ale pokud
vás podporuje slečna Janů, máte
skoro vyhráno. V Brightonu jsem
se byla v říjnu podívat. Mazaný je,
využít toho, že jste bizár z Česka,
zaklepat nějakému profesorovi na
rameno a nestydatě se ho ptát a ptát
a usmívat se. Vysokoškolské vzdělání je v Anglii obrovská finanční
zátěž, jedna prodaná ledvina nestačí. Ve výsledku mě stejně nechtěli
(úspěšnost 0,4 %). Zkusím to příští
rok, tentokrát na architekturu.
Milan Wölfl (4.)
Před dvěma lety jsme v chemii brali nějakou pravděpodobně sympatickou látku, jelikož jsem si tehdy
myslela, že pro dobro světa bude
nejlepší, když vystuduju mlíko a
tuky (jo, vážně) na VŠCHT a založím si vlastní kosmetickou značku.
Pak jsem se probudila.
Hlásila jsem se tedy na 4 umělecké školy, (Plzeň - vizuální
komunikace, VŠUP- ilustrace,
Brighton- illustration a Glasgow printmaking). Školy toho typu mají
nastavený deadline pro přihlášky
do konce listopadu, ale s přípravou
je radno začít třeba už na základní
škole. Potřebujete totiž hodně pestré a velkorysé portfolio. Znalosti z
gymnázia vám pomůžou možná až
u pohovoru (pánové komisaři jsou
filutové zvídaví). Samotné příjímací řízení trvá týden (rozloženo do
dvou kol). V prvním kole obnažíte
své portfolio a v druhém tak trochu
sebe. V Plzni jsem měla štěstí a vybrali mě-jako jedinou gymplačku-mezi třináctku nejlepších. Bylo to
Rozhodování, co po skončení
střední školy nebylo nijak obtížné alespoň ne v mém případě. Vzhledem k mému oblíbenému dějepisu
a s ním spojeným zálibám jsem
nezaváhal. Rád bych studoval právě historii, ale především archivnictví a pomocné vědy historické.
Svět dávné i nedávné minulosti je
zkrátka i mým světem, velmi rád si
utvářím obraz minulosti, ve které
žili mí předkové. Dlouhotrvající
genealogická a numismatická „praxe“ snad nebyla ke škodě a doufám,
že se mi jednou podaří proniknout
mezi historiky a archiváře, abych
mohl i pro další generace zachovávat tradice a minulost, která by
jinak byla zapomenuta.
Vojtěch Votruba (VIII.)
Hlásím se pouze na ČVUT Strojní
v Praze. Příjímací zkoušky zde nejsou, stačí mi zvládnout maturitu z
matiky. Od začátku jsem chtěl na
technický obor a tohle se mi zalíbilo víc než elektrotechnika. Hlavně
tam budu potřebovat matematiku
a fyziku, které se gymplu učí, takže
by snad neměl nastat žádný problém.
maturantská anketa, fotostrip
Ondřej Zajíček (VIII.)
Rozhodl jsem se pro pedagogickou
fakultu v Českých Budějovicích,
rád pracuji s dětmi a mám rád
sport, takže sportovní fakulta pro
mě byla jasná volba-spojit příjemné s užitečným. Na gymplu jsem se
neučil.
otázky – zahrnují středoškolské
učivo. Myslím, že z našeho gymplu
máme dobrou průpravu.
Kryštof Prášil (VIII.)
Po dokončení gymnázia bych rád
pokračoval ve studiu na jedné z
pražských lékařských fakult. Být
lékařem by pro mne bylo velmi
naplňující, přineslo by mi to hlubší
smysl mé existence a v neposlední
řadě bych mohl být užitečným pro
ostatní. Jako přípravu na přijímací
zkoušky jsem si opatřil modelové
Martin Pecha (VIII.)
Hlásím se na VŠCHT na tři obory.
Chtěl bych se dostat na mikro- a
nanotechnologie v chemickém inženýrství. Přijímačky zde nejsou,
musím zvládnout maturitu z che-
-ros- & -iwish-
Fotostrip
1
2
3
37
mie a matematiky. Okruh znalostí
získaných u nás na gymnáziu mi k
tomu bohatě stačí. Obor mě zaujal
díky tématu mé závěrečné práce a
taky doufám, že budu mít přístup
k laboratornímu vybavení, abych
si mohl pálit slivovici (a vyrábět i
jiné sloučeniny). Také se těším na
studentský pivovar.
Za celou redakci děkuji, že jste anketě věnovali svůj teď velice drahý
čas a svěřili nám vaše plány a očekávání.
Všem maturantům přeji hodně
štěstí u zkoušky dospělosti, přijímaček na vysoké školy a v budoucím studiu!
NA ZÁVĚR
Horoskop školy
38
Narodila jsem se prvního září, tedy ve znamení panny; jest to znamení systematické,
utvářející povahu mou vzácně
obdařenou rovnováhou rozumu a
citu. Charakterizuje mne uzavřená sdílnost, jež se projeví toliko
tomu, kdož dokáže prohlédnout
mou melancholií, uzavřenou za
hradbu kamenného mlčení. Ráz
mého znamení podsunuje mi skrývanou tužbu být v očích ostatních
přitažlivou, oslňující, okouzlující a
krásnou; vášně mé jsou ovšem obestřeny plachostí, živenou věčnými
pochybami.
Tolik všeobecně.
Mimo tyto základní
charakteristicky, jež jsou ostatně
obecné mnohým z nás, jest má povaha bytostně spjata s Merkurem,
-ros-
planetou ryzího úsudku, logiky a
inteligence, zároveň však planetou
obdařenou duševní svěžestí a pružností. Tato konstelace činí mou
povahu obezřetnou a náročnou,
obzvláště v situacích, které jsou
obtížné a pracné na posouzení. Mé
majetkové poměry zaopatřeny jsou
pak systematicky, ba téměř až pedanticky; hazard a spekulace jsou
mi na míle vzdáleny, ač bych v nich
zajisté v určité míře úspěch nalézt
mohla. Zajisté těžko ve mně tedy
hledati někoho, kdo přílišné rozevlátosti by propadl; všechen můj
osobní projev sestává z vnitřního
nadšení, které přichází ve chvílích,
kdy se důvěra obrací v jistotu a nejistota v prach. Kdesi v hloubi duše
jsem bytostnou pesimistkou, abych
se mohla právě proto povrchním
soudům jevit v přesném opaku.
Zastření mých citů pak bystrým
pozorovatelům neznemožní rozpoznat vášeň, která mnou cele prostupuje ve chvílích štěstí. Můj osud
spočívá na bedrech těch, kteří jsou
ochotni souznění s mými ideami
radostí, které nemusí být veliké,
stejně tak jako nemusí být neustálé. Snad z tohoto důvodu cítím se
paradoxně občas osamělá a všichni
blízcí jeví se mi nesmírně dalecí.
Mé zdraví jest postaveno na srdcích těch, kteří mnou
procházejí, aby nalezli vzdělání,
moudrost a charakter. Prožívám
život mnohotvárný, bez cestování, které mi osud zprostředkovává
fantazií těch, kteří umějí vyprávět.
Stojím uprostřed cesty, která neurčuje směr mně samotné; dotčena
osudy ostatních a možnostmi, které jim skýtá mé zázemí, cítím se
dokonale a pozemsky šťastna.
komiks
-ros- & -anezkap-
Privilegium esoteriky
ESORCE
Prodám zbrusu
nové a nepoužité beranidlo.
Vyvarujte se
temné strany
Síly!
Karel Veliký
Rakata
Daruji
starou
pannu.
Zn.: Už nejsem
dítě
Bude pro vás
jistě nenadále,
jak rychle k sobě
budete mít blíž.
Nestřílejte od
boku!
Agentura Closer
Wyatt Earp
S etiketou na štíru?
Etiketa se Špačkem!
Chovej se slušně,
Kreutzere!
Plavete příliš ve
škole? Pak plavte
jako šampión!
Lev Nikolajevič
Tolstoj
Phelps & Thorpe
Jste na suchu? Půjčujeme vod až do!
Vodnář & Donář
Nebojte se váhy!
Pomůžeme vám
odobtloustnout!
Obéza & Otylek
Nebojte se váhy!
Pomůžeme vám
odobtloustnout!
Daruji zánovní
stoličku.
Obéza & Otylek
Sedící býk

Podobné dokumenty