CAFIN Day 2011

Transkript

CAFIN Day 2011
Tisková zpráva, 1. září 2011:
CAFIN Day 2011
V Netvořicích u Prahy proběhl 25. srpna druhý ročník akce s názvem CAFIN
Day. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) se zde konaly přednášky
o netradičních tématech z oblasti finančního řízení a zároveň se uskutečnila finanční
olympiáda mezi účastníky;; ti byli tradičně z řad finančních ředitelů, controllerů a jiných
vedoucích pozic.
Po představení hlavních aktivit České asociace pro finanční řízení vystoupil první
host, Tomáš Hájek (jednatel a finanční ředitel Siemens Enterprise Communications). T.
Hájek odpovídal účastníkům na různorodé otázky: jak rychlé jsou inovace uvnitř podniku, ve
kterém pracuje; proč společnost upřednostňuje tandem dvou jednatelů či jak se ve firmě měří
tvorba hodnoty. Zaměřil se také na multikulturální přístupy – účastníky totiž zajímalo, v čem
jsou Češi jiní.
Po T. Hájkovi dostal slovo Vladimír Pašek (vedoucí týmu financí WITTE Nejdek),
který s účastníky rozebral projektový controlling a dopad finanční krize na něj.
„Projektový controlling společně s nabídkovými kalkulacemi a investičním controllingem tvoří
analytický základ pro efektivní vedení projektů,“ začal svou přednášku. Právě na příkladu
společnosti, v níž působí, vysvětlil nové výzvy projektového controllingu, které s sebou přináší
toto (po)krizové období.
S tématem morálního hazardu a jeho prevence přišla Hana Žůrková (finanční
ředitelka ORGREZ). „Správné řízení lidského potenciálu je jedním ze zásadních kritérií
úspěchu podniku a právě morální hazard v manažerském odměňování bývá považován za
jeden z hlavních faktorů, které přispěly k finanční a hospodářské krizi v letech 2007 až 2009,“
vysvětlila na úvod. A jak je možné proti morálnímu hazardu bojovat? „Smyslem je bránit
firmám, především finančním institucím, poskytovat svým vedoucím zaměstnancům odměny,
které by je motivovaly k >nepřiměřenému a zbytečnému riziku<, a které by současně
ohrožovaly hodnotu, případně i existenci těchto institucí.“
Odpolední program nabídl účastníkům dvě sekce. V sekci A si mohli poslechnout
Jana Bolka (finanční ředitel DEK), v sekci B vystoupil Pavel Smolek (finanční ředitel
Berentzen Distillers ČR). Jan Bolek formou hry 10 stupňů ke zlaté rozebral s účastníky, jaká
je pozice controllingu přímo u nich ve firmách. „Tentokrát jsem si prošel benchmarkingem
Česká asociace pro finanční řízení, Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581
www.cafin.cz; [email protected]
našeho firemního controllingu a dostal jsem impulsy, kam dál postupovat,“ chválil si tuto
interaktivní část jeden z účastníků.
Také Pavel Smolek pojal svoji sekci hravě: aby účastníkům přiblížil problematiku
cenotvorby, vzal si za příklad běžně dostupný produkt – láhev alkoholu. Přestože většina
účastníků měla s cenotvorbou nějaké zkušenosti, náhled do zákulisí rychloobrátkového zboží
a zejména systém spolupráce s obchodními řetězci byl pro většinu překvapením. Ten, kdo
z účastníků nakonec dokázal na základě Smolkových poznatků alkoholický nápoj co
nejpřesněji ocenit, ho i získal jako výhru za své vědomosti.
Závěr dne se již nesl v neformálním duchu: konala se finanční olympiáda mezi týmy,
které tvořily sami účastníci. „Setkání s lidmi s obdobnými zkušenostmi a problémy hodnotím
kladně,“ komentovala CAFIN Day další účastnice. CAFIN Day se konal již podruhé; na akci
opět zazněly netradiční přednášky o neotřelých tématech. Akce byla určena jak pro členy
neziskové organizace České asociace pro finanční řízení, tak také pro zájemce z řad odborné
veřejnosti.
__________________________________________________
Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) je nezisková organizace, která vznikla
v r. 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky se zájmem o finanční řízení podniků;
podporovat výzkum, výuku i vzdělání na tomto poli a aktivně spolupracovat s profesními
organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty. Více informací naleznete
na www.cafin.cz.
Pro bližší informace kontaktujte:
Mgr. Andrea Popovová
_______________________________________
PR koordinátor
Česká asociace pro finanční řízení
E-mail: [email protected]
Internet: www.cafin.cz
Česká asociace pro finanční řízení, Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581
www.cafin.cz; [email protected]

Podobné dokumenty

CAFIN startuje svoji činnost

CAFIN startuje svoji činnost Eurofin Management, shrne, jaké jsou nejčastější problémy firem v období finanční krize, jak posílit likviditu prostřednictvím zásob a pohledávek nebo proč je plán a reporting významný právě v době...

Více

Controllingové modelování ve strojírenském podniku

Controllingové modelování ve strojírenském podniku Jeho controllingovou část doplnil o své postřehy a zkušenosti Ondřej Benda, který vnímá celou problematiku z jiného úhlu – z pozice finančního ředitele. Sám se pak věnoval krok za krokem kalkulaci ...

Více

Letní setkání členů CAFIN

Letní setkání členů CAFIN s názvem Prevence morálního hazardu na úrovni podniku.“

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice_fin.mng_tisk

Výběr kandidátů na finanční pozice_fin.mng_tisk cílové skupiny respondentů. V první fázi jsme oslovili zástupce finančních manažerů a to jak přímo členy České asociace pro finanční řízení, tak i další vybrané finanční manažery. Celkem 83 účastní...

Více

Six sigma není zázračný lék, říká expert

Six sigma není zázračný lék, říká expert (CAFIN). Vystoupil na něm Michal Stránský, který je držitelem certifikace Master Black Belt Six Sigma a působí jako nezávislý konzultant. __________________________________________________ Česká as...

Více