Provozní řád – Dům s apartmány

Transkript

Provozní řád – Dům s apartmány
Provozní řád – Chalupa U Kožešníků - SEDLOŇOV 88
Vážení návštěvníci dovolujeme si Vás touto formou seznámit s provozním řádem, který se
týká tohoto ubytovacího objektu. Prosíme o dodržování těchto pokynů a předem
děkujeme. Případné dotazy, připomínky, náměty, problémy prosíme, konzultujte s
majitelem (777 702 388).
Přísný zákaz:
-
-
kouření ve všech prostorách
skákání z oken
lezení po střeše chalupy a kůlny
odkládání věcí na krbová kamna a el. Topení
pohybu po cizích pozemcích
pálení odpadků v krbových kamnech
Upozornění:
-
Při převzetí chalupy si prosím zkontrolujte veškeré vybavení a případné závady
obratem nahlaste správci.
Škody zjištěné při ukončení Vašeho pobytu budou hrazeny z Vámi složené kauce.
Při odchodu, chalupu vždy zamykejte. Majitel objektu nenese zodpovědnost za
případné ztráty či poškození Vašich věcí.
TŘÍDĚNÍ ODPADU
Prosíme o třídění odpadu následujícím způsobem:
- směsný odpad do popelnice (u silnice), popelnice je vyvážena každé úterý.
- plasty do žlutého kontejneru u silnice
- sklo do zeleného kontejneru u silnice
- papír (noviny do papírové krabice v chodbičce).
- Zákaz pálení odpadků v krbových kamnech ve společenské
místnosti!!!
TEPLÁ VODA
- v případě výpadku dodávky teplé vody z průtokového ohřívače nebo bojleru je
nutno opětovně nahodit jistič v el. rozvaděči. Tel.č. majitel: 777 702 388,
TOPENÍ
- dodržovat max. teplotu do 60 oC a tlakod 1 do max. 2 Kpa (v případě výpadku el.
energie je nutno uzavřít přívod vzduchu do kamen).
- Přísný zákaz pálení odpadků v krbových kamnech
- Dřevo je uskladněno v dřevníku
- V zimním období se platí za spotřebované dřevo - 100,- Kč/den.
TELEVIZE – SATELIT
- TV i satelit byly seřízeny odbornou firmou, žádáme všechny návštěvníky, aby se
nepokoušeli ladit televizi a satelit. Občasný výpadek signálu je způsoben aktuální
povětrnostní situací.
BAZÉN
- Bazén udržujte v čistotě a pořádku. Po ukončení koupání ukliďte nafukovací a
plovoucí hračky.
-
-
Zákaz používání bazénu při zapnutém filtračním zařízení (nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Filtrační zařízení nutno používat každý den cca 2 hodiny.
Koukání v bazénu na vlastní nebezpečí.
NESKÁKEJTE DO BAZÉNU ZE SCHŮDKŮ. Nebezpečí úrazu.
ZAHRADNÍ KRB
- při grilování dodržujte bezpečnost a pořádek. Na grilování používat zásadně
dřevěné uhlí. Po ukončení grilování krb důkladně vyčistěte a umyjte použité nádobí.
- U majitele k zapůjčení el. motorek.
Venkovní prostory - volejbalové hřiště, trampolína, VELKÉ HŘIŠTĚ u apartmánu
- Hraní je na vlastní nebezpečí.
- Nepohybujte se po cizích pozemcích.
- Neničte vysázený nový živý plot (prolézání, ohýbání)
- Míče a další sportovní náčiní vždy po hraní ukliďte
- Sportovní akce a hry ukončete vždy do 22.00 hodin.
- Vstup na trampolínu bez obuvi, dodržujte stanovená pravidla.
Venkovní posezení
- dále žádáme o uklízení slunečníků a elektrických šipek v nočních hodinách a při
opuštění chalupy.
UKONČENÍ POBYTU – ÚKLID
-
V den odjezdu předejte prosím správci pronajaté prostory do 10.00 hodin
v tomto stavu, v jakém jste je převzali (případně po dohodě jinak).
Vytřít podlahu (lino + dlažba ve WC)
Vyluxovat koberce
Umýt WC (umyvadlo, sprchový kout, zrcadlo)
Setřít prach
Umýt a uklidit nádobí + kuchyňskou linku
VYKLIDIT UMYTÉ NÁDOBÍ Z MYČKY, MYČKU PŘEDAT PRÁZDNOU !!!
Umýt vařič, mikrovlnou troubu, el. konvici
Odmrazit a umýt lednici
Vynést odpadky
Svléct povlečení z postelí
(Úklidové prostředky jsou k dispozici u majitele objektu)
Kauci obdržíte zpět při předání klíčů od objektu. Případné Vámi způsobené škody
Vám budou strženy z kauce. Pokud kauci převýší, zavazujete se vše uhradit do 30
kalendářních dnů od posledního dne Vašeho pobytu.
Jiří Kožešník
777 702 388
Operating Procedure - Haus U Kürschner - Sedloňov 88
Sehr geehrte Besucher, möchten wir diese Form der Betriebsanleitung, die die
Unterkunft umfasst einzuführen. Bitte folgen Sie diesen Anweisungen und danken
Ihnen im Voraus. Fragen, Kommentare, Anregungen, Probleme, bitte Rücksprache
mit dem Eigentümer (777.702.388).
Striktes Verbot:
Rauchen in allen Bereichen
Sprung aus dem Fenster
Klettern auf dem Dach Hütten und Schuppen
die Dinge auf dem Herd und Elektro. Heizung
Bewegung auf dem fremden Land
Müll brennt in Öfen
Warning:
Nach Erhalt Hütten überprüfen Sie bitte alle Geräte und Mängel umgehend
Administratoren.
Schäden am Ende Ihres Aufenthaltes gefunden wird Ihre Kaution abgedeckt werden.
Beim Verlassen immer verriegeln Ihrem Ferienhaus. Der Besitzer ist nicht
verantwortlich für irgendwelche Verluste oder Schäden an Ihrem Eigentum.
ABFALLTRENNUNG
Bitte sort Abfall wie folgt:
gemischte Abfälle in den Papierkorb (an der Straße), wird der Behälter exportiert
jeden Dienstag.
ein gelber Kunststoff-Behälter von der Straße
die grüne Glasbehälter durch die Straße
Papier (Zeitung in einem Karton auf dem Flur).
Ban am brennenden Müll in den Ofen im Wohnzimmer!
HOT WATER
im Falle eines Stromausfalls Zufuhr von warmem Wasser aus dem Durchlauferhitzer
oder Heizkessel müssen in einer elektronischen Schaltung erneut vergossen
werden. Rack. Tel.č. Besitzer: 777 702 388,
HEIZUNG
Einhaltung der Maximaltemperatur auf 70 ° C und einem Druck von 1 bis 2 kPa (im
Falle eines Stromausfalls Energie muss sofort aufhören Heizung aus der Luft auf
dem Herd abgeschaltet.) - gefährliche Überhitzung des Systems.
Striktes Verbot von brennenden Müll in den Ofen
Holz wird im Holzschuppen gespeichert
100, - - CZK / Tag im Winter, für den Verbrauch von Holz zu zahlen.
TELEVISION - SATELLITE
Satelliten-TV und wurden von einer spezialisierten Firma eingestellt worden ist,
bitten wir alle Besucher zu versuchen, Fernseh-und Satelliten einstellen.
Intermittent Signalverlust verursacht durch Wetterbedingungen.
POOL
Halten Sie Ihr Pool sauber und ordentlich. Nach dem Baden und aufräumen
aufblasbaren schwimmende Spielzeuge.
Verbot der Nutzung des Pools, während der Filter-Gerät (Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Filtration Geräte müssen täglich angewendet werden, etwa 2 Stunden.
Watching the Pool auf eigene Gefahr.
Nicht in den Pool springen von den Stufen. Verletzungsgefahr.
Gartenkamin
beim Grillen zu beachten Sicherheit und Ordnung. Verwenden Sie immer die
Grillkohle. Nach dem Grillen Kamin gründlich reinigen und waschen das Geschirr
verwendet.
Für Besitzer el mieten. Motorräder.
Volleyball - Great Course in der Wohnung
Spielen Sie auf Ihr eigenes Risiko.
Nicht auf dem fremden Land zu bewegen.
Zerstören Sie nicht pflanzte neue Hedges (Krabbeln, Biegen)
Bälle und andere Sportgeräte immer Aufräumarbeiten nach der Burg
Sportveranstaltungen und Spiele immer auf 22,00 zu schließen.
Terassenrestaurant
Auch über die Reinigung Sonnenschirme und elektrische Darts in der Nacht und
beim Verlassen der Hütte fragen.
Ende des Aufenthalts - REINIGUNG
Am Tag der Abreise zu einem Administrator-Wohnung bis 10,00 Stunden in diesem
Zustand (oder die Vereinbarung anderweitig) übergeben:
Mop den Boden (Linoleum und Fliesen in der Toilette)
Saugen Sie Teppiche
Wash WC (Waschbecken, Dusche, Spiegel)
Wischen Sie Staub
Waschen und reinigen + Küchenutensilien
Wash Herd, Mikrowelle, elektrische. Kessel
Abtauen und reinigen Kühlschrank
Nehmen Sie Müll
Undress Bettwäsche
(Reinigungsmittel sind an den Vermieter)
Kaution wird zurückerstattet, wenn die Tasten des Objekts. Schäden, die durch Sie
verursacht wird von der Kaution abgezogen werden. Wird die Kaution übersteigt,
stimmen Sie zu, alle innerhalb von 30 Kalendertagen zu zahlen ab dem letzten Tag
Ihres Aufenthaltes.
George Kožešník
777702388