plevele - Agro Aliance sro

Komentáře

Transkript

plevele - Agro Aliance sro
HERBICIDY AGRO ALIANCE V RÁMCI BETANAL SYSTÉMU
Posílení účinku na rdesna, svízel, bažanku a citlivé jednoleté trávy, zesílení půdního účinku
T2
Betanal Expert + Stemat Super
1,25 l + 0,1–0,2 l/ha
T3
Betanal Expert + Stemat Super
1,50 l + 0,2–0,5 l/ha
Betanal Expert + Mix Double EC
1,25 l + 1,0–1,2 l/ha
T3
Betanal Expert + Mix Double EC
1,50 l + 1,0–1,2 l/ha
H ER B I C I D Y
T2
T1
Poznámka:
T1
T2
T3
Dávka vody:
T2
HERBICIDY
Posílení účinku na laskavce a přerostlé plevele
T3
plevele ve stádiu děložních listů bez ohledu
na vývojové stádium řepy
druhá aplikace za 5–9 dní po vzejití další vlny
plevelů, plevele musí být ve stádiu děložních listů
třetí aplikace po vzejití další vlny plevelů
150–200 l/ha podle přípravků nebo jejich kombinací
24
27
Tyto plevele
je nejlépe
hubit ve stádiu
děložních lístků:
Tyto plevele
se dají hubit až
do stádia 2 listů:
Tyto plevele se dají
hubit ve stádiu děložních
lístků, 2 pravých listů
až do 4 listů:
Svízel přítula
Heřmánky
Rmeny
Rdesno blešník
Rdesno červivec
Laskavce
Bažanka roční
Violka rolní
Tetlucha kozí pysk
Lebeda rozkladitá
Durman obyčejný
Pohanka opletka
Lilek černý
Zemědým lékařský
Kopřiva žahavka
Rozrazily
Hluchavky
Penízek rolní
Mák vlčí
Merlík bílý
Hořčice rolní
Ředkev ohnice
Ptačinec žabinec
Pěťour maloúborný
Konopice polní
H ER B I C I D Y
HERBICIDY
CITLIVOST PLEVELŮ
EKONOMICKY ÚNOSNÉ ZAPLEVELENÍ (DLE NEURURERA - 1975)
Plevel
Merlík bílý
Pohanka opletka
Svízel přítula
Hořčice rolní
Lilek černý
Pěťour maloúborný
Bažanka roční
Heřmánek pravý
Laskavec ohnutý
Oves hluchý
Ježatka kuří noha
Pýr plazivý
Pcháč oset
28
Počet plevelů na 10 m2, které můžeme tolerovat
1
3
5
3
0
10
10
5
2
3
3
3
1
25
KDY NASTOUPIT S PRVNÍ APLIKACÍ?
Druhá postemergentní aplikace herbicidů má za úkol zničit plevele vzešlé po první aplikaci
a „dorazit” poškozené plevele, které první aplikace zcela nezahubila. Z této filozofie musíme
vycházet při určení časového odstupu mezi první a druhou postemergentní aplikací. Pokud
byla první aplikace 100% účinná, s druhou počkáme na vzejití nové vlny plevelů. Pokud
první aplikace nesplnila svůj účel (smytí deštěm, příliš přerostlé plevele, chybná aplikace
– kombinace trysek a tlaku a pod.), je potřeba druhou aplikaci opakovat za 3–5 dnů a to
úměrně zvýšenou dávkou. Při zvýšení dávky vycházíme z poškození (či nepoškození) plevelů první aplikací.
Je třeba zdůraznit, že překročením intervalu pěti dnů pro opakování zásahu po neúspěšné
první aplikaci se vystavujeme nebezpečí přerůstání plevelů přes citlivou fázi, což vede k vysokým nákladům na jejich hubení!
Třetí aplikace je potřebná vzhledem k vysoké potenciální zaplevelenosti našich půd.
Plevele vzcházejí zpravidla za 10–14 dnů po úspěšné druhé aplikaci. K této třetí aplikaci
je účelné přidávat půdní herbicid proti pozdnímu zaplevelení cukrovky.
CO JE TO POZDNÍ ZAPLEVELENÍ?
Nejlepším pomocníkem pěstitele proti pozdnímu zaplevelení je vyrovnaný a zapojený
porost cukrové řepy.
Zaplevelení, označované u nás jako pozdní, tvoří dle našeho pozorování ve většině případů
plevele, které jsme nedokázali zahubit první nebo druhou aplikací, které odrostly z citlivých
stádií a které před zapojením chrástu cukrovky již dosahují jeho výšku, nebo chrást mírně
přerůstají.
Proti těmto plevelům nepomůže přidání půdního herbicidu do třetí aplikace. Toto opatření
má význam pouze u porostů čistých nebo zaplevelených nově vzešlými citlivými rostlinkami
plevelů.
Právě v souvislosti s pozdním zaplevelením vynikne potřeba plné účinnosti prvních dvou
postemergentních zásahů, které rozhodují o zaplevelení cukrovky během celé vegetace.
Nižší náklady v boji proti pozdnímu zaplevelení u zapojených porostů kompenzují náklady
vynaložené na kvalitní založení porostu (agrotechnika, osivo).
26
29
HERBICIDY
H ER B I C I D Y
Znovu je potřebné zdůraznit včasnost a kvalitu při první aplikaci, protože plevele nám vzcházejí ve vlnách. Když se nám objeví první plevele, tedy když jsou ve stádiu děložních lístků,
zahájíme první aplikaci. Za 5–9 dnů po první aplikaci, kdy vznikne obvykle nové zaplevelení
a první plevele druhé vlny mají stádium děložních lístků, provedeme druhou aplikaci.
RYTMUS VZCHÁZENÍ PLEVELŮ
Měsíc (dekáda)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10. 11. 12.
Drchnička rolní
Heřmánkovec přímořský
Hořčice rolní
Chundelka metlice
Kokoška pastuší tobolka
Kolenec rolní
H ER B I C I D Y
Konopice polní
Kopřiva žahavka
Oves hluchý
Penízek rolní
Pohanka svlačcovitá
Ptačinec žabinec
Rdesno červivec
Rdesno ptačí
Rozrazil perský
Ředkev ohnice
Starček obecný
Svízel přítula
Tetlucha kozí pysk
Vikev chlupatá
Violka rolní
Zemědým lékařský
Rytmus vzcházení vybraných jednoletých plevelů během roku v podmínkách ČR
(podle Robertse - 1992 a Lampkina - 1991).
27

Podobné dokumenty

Prospekt ke stáhnutí

Prospekt ke stáhnutí Kukuřice se ošetřuje postemergentně, zpravidla ve stadiu 3-5 listů (BBCH 13-15), maximálně do 8 listů (BBCH 18), kdy plevele mají 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Ošetření pastvin se provádí postemerg...

Více

Stáhnout soubor - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Stáhnout soubor - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. přípravků byl nejúčinnější Titus 25 WG aplikovaný spolu se smáčedlem v dávce 40–60 g/ha po vzejití porostu brambor a na vzešlé plevelné rostliny. Nejjistější způsob regulace je, vzhledem k charakt...

Více

Safari® 50 WG Venzar

Safari® 50 WG Venzar vzcházející plevele bez ohledu na vývojovou fázi cukrovky. Safari 50 WG lze využít ve všech programech ošetření cukrové řepy v systému 3 ošetření nebo v systému nízkých a častých dávek herbicidů.

Více