Co je nového

Transkript

Co je nového
NAVRHUJTE LEPŠÍ VÝROBKY
Co je nového
SolidWorks® 2008
© 1995-2007, Dassault Systemes
SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault
Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY).
300 Baker Avenue
Concord, Massachusetts 01742 USA
Všechna práva vyhrazena
Patenty USA 5 815 154, 6 219 049, 6 219 055, 6 603
486, 6 611 725, 6 844 877, 6 898 560; 6 906 712, 7 184
044 a zahraniční patenty (např. EP 1 116 190 a JP 3 517
643). V USA a jiných zemích probíhá vyřizování dalších
patentů.
Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný
software se mohou bez předchozího upozornění změnit
a neměly by proto být považovány za závazky
společnosti SolidWorks.
Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen
v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, včetně
elektronických a mechanických prostředků, bez
výslovného písemného svolení společnosti SolidWorks.
Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na
základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze
v souladu s podmínkami této licence. Veškeré záruky
vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu
poskytnuté společností SolidWorks jsou upraveny
v licenci SolidWorks Corporation (SolidWorks
Corporation License) a ve Smlouvě o poskytování
předplacených služeb (Subscription Service
Agreement). Žádné informace uvedené v tomto
dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být
považovány za změnu či doplnění těchto záruk.
SolidWorks, PDMWorks, 3D PartStream.NET, 3D
ContentCentral, DWGeditor, eDrawings a logo
eDrawings jsou registrované ochranné známky a
FeatureManager je registrovaná ochranná známka
ve společném vlastnictví společnosti SolidWorks.
SolidWorks 2008 je název produktu SolidWorks
Corporation.
COSMOSXpress, DWGgateway, Feature Palette,
PhotoWorks, TolAnalyst a XchangeWorks jsou
ochranné známky společnosti SolidWorks.
COSMOS a COSMOSWorks jsou registrované
ochranné známky, COSMOSMotion,
COSMOSDesignStar a COSMOSFloWorks
jsou ochranné známky společnosti Structural
Research & Analysis Corp.
FeatureWorks je registrovaná ochranná známka
společnosti Geometric Software Solutions Co. Ltd.
Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ
SOFTWARE – CHRÁNĚNO PATENTY
Omezená práva americké vlády. Použití, rozmnožování
nebo zveřejnění Vládou podléhá omezením stanoveným
ve směrnicích FAR 52.227-19 a (Komerční počítačový
software – omezená práva), DFARS 227.7202
(Komerční počítačový software a dokumentace
ke komerčnímu počítačovému softwaru), případně
v licenční smlouvě.
Smluvní strana/výrobce:
SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord,
Massachusetts 01742, USA
Součásti tohoto softwaru © 1990-2007 D-Cubed Ltd.,
© 1998-2007 Geometric Software Solutions Co. Ltd.,
© 1986-2007 mental images GmbH & Co. KG,
© 1996-2007 Microsoft Corporation, © 1997-2007,
Structural Research & Analysis Corp., © 2000-2007
Tech Soft 3D a © 1998-2007 3Dconnexion, IntelliCAD
Technology Consortium, Independent JPEG Group.
Všechna práva vyhrazena.
Součásti tohoto softwaru jsou z PhysX™ poskytnuté
společností AGEIA, 2006-2007.
Součásti tohoto softwaru podléhají autorským právům
a jsou majetkem společnosti UGS Corp. © 2007.
Copyright 1984-2007 Adobe Systems Inc. a její
licencianti. Všechna práva vyhrazena.
Chráněno patenty USA 5 929 866, 5 943 063,
6 289 364, 6 563 502, 6 639 593, 6 754 382;
probíhá vyřizování dalších patentů.
Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller
a Reader jsou registrovanými ochrannými známkami
nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems
Inc. v USA a dalších zemích. Další informace
o autorských právech viz Nápověda, O aplikaci.
Ostatní části produktu SolidWorks 2008 jsou
licencovány od licenciantů společnosti SolidWorks.
Všechna práva vyhrazena
Software PDMWorks Enterprise – © 1998-2007
SolidWorks Nordic AB. Všechna práva vyhrazena.
Technologie prohlížeče Outside In® – © 1992-2007
Stellent Chicago, Inc.
Obsah
Úvod
O této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Jak používat tuto knihu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Převod starších souborů SolidWorks do SolidWorks 2008 . . . . . . . . . . . . . xiv
Kapitola 1
Uživatelské rozhraní
Pruh nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Panel nástrojů pruhu nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Nabídky pruhu nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
SolidWorks vyhledávání a nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
CommandManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Vlastní nastavení CommandManageru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Aktivace doplňkových modulů SolidWorks Office Add-ins . . . . . . . . . . . 1-3
Strom FeatureManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Skrýt/zobrazit položky FeatureManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Filtr stromu FeatureManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Značky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Panel nástrojů Průhledné zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Kontextové panely nástrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Panely zástupců. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Otevírání a zobrazování dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Procházení naposledy otevřených dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Procházení otevřených dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Popisy náhledu dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Podokno úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Tlačítka plovoucího panelu nástrojů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Ovládání zobrazení zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
SolidWorks 2008 – Co je nového
iii
Změny vlastností dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Klipart návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Kapitola 2
RealView
Pracovní postup RealView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Starší modely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Vzhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
PropertyManager Vzhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Základní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Prostředí pro prezentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Prostředí Ateliéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
PropertyManager Upravit prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Dynamické zvýraznění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Kapitola 3
Skicování
Symetrie 3D skici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Bloky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Tvorba 2D bloků ve 3D skicách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Šrafování/vyplnění oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Sloučené PropertyManagery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Nástroje automatického trasování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Zobrazení/skrytí skici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Skicování v Instant3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
SketchXpert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Zdokonalení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Splajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Spojitost v ovladačích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Omezení křivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Manipulátory splajnů k dispozici při neupravování skici . . . . . . . . . . . . 3-10
Splajn na ploše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Kapitola 4
Prvky
Hraniční povrchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Lineární možnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Tangenciální působení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Zaoblení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Zaoblit rohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Výběr zaoblení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
SolidWorks 2008 – Co je nového
iv
Série děr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Zdokonalení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Průvodce dírami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Zdokonalení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Instant3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Kruhová pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Kosmetická pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Rozdělovací křivky a díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Rozdělovací křivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Rozdělené díly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Tažení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Kapitola 5
Díly
Vazby na souřadné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Vkládání a zrcadlení dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Vkládání skic při vkládání dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Zrušení odkazu na díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Uživatelské vlastnosti dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Automatické umístění dílů pomocí vazebních referencí . . . . . . . . . . . . . 5-3
Izolování těl v režimu dílu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Kapitola 6
Sestavy
Obecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Statistické údaje o sestavách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Analýza sestavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Stavy zobrazení v eDrawings® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
AssemblyXpert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Odvozené součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Uživatelské vlastnosti zrcadlených součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Pole odvozených součástí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Zarovnání díry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Návrh sestav na základě rozvržení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Virtuální součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Rozvržení skic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Vazby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Ikony vazeb ve stromu FeatureManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Tvorba vazeb na počátky a souřadné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
SolidWorks 2008 – Co je nového
v
PropertyManager Vazba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
Kopírovat s vazbami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Výběr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Výběr podsestav v grafické ploše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Nástroje na výběr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Upřesňující výběr součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Filtrace stromu FeatureManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Zobrazit skryté součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Zjednodušená znázornění sestav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Stavy zobrazení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Selektivní načítání součástí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Chování starších verzí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Inteligentní šrouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22
Kapitola 7
Konfigurace
Obecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Konfigurační tabulka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Díry vytvořené pomocí Průvodce dírami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Dialogové okno Změnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Vytvoření PropertyManageru ke konfiguraci součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Tvorba a úpravy konfigurací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6
Kapitola 8
Studie pohybu
Rozhraní Studií pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Úrovně funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Zlepšení Správce pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Složitelné podokno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Filtry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Klíčové body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Rychlost přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Uložit animaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Pohyb sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Přidávání motorů do animací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Fyzikální simulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Dotyky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
COSMOSMotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
SolidWorks 2008 – Co je nového
vi
Analytické vlastnosti vazeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Tlumiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Pevné a plovoucí díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Starší studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Ošetření nadbytečných omezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Kapitola 9
Výkresy a detailní určení
Obecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Pozice v poznámkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Text pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Odstranění dialogového okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Zarovnání kót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Vlastnosti kót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Vodící křivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Listy výkresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Nové výkresy z otevřených dokumentů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Kopírování listů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Vkládání obrázků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Pohledy výkresů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Přerušené pohledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Pohledové řezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Pohledy popisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Zarovnání entit skici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Kusovníky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Obsah sloupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Úpravy vlastností. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Virtuální součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Použití materiálu svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Úpravy buněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Vnější úpravy buněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Úpravy tabulek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Rovnice v buňkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Přizpůsobit text buňce nebo poznámce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Záhlaví a stav pozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Umístění záhlaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Skrytí a zobrazení řádků a sloupců v tabulkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Úpravy písem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Úpravy sloupců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
SolidWorks 2008 – Co je nového
vii
Kapitola 10 Kótování a tolerování
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
DimXpert pro díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
Prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
Použití DimXperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
Analýza tolerance TolAnalyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Kapitola 11 COSMOSWorks
Obecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Poradce analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Hyperelastické materiály Mooney-Rivlin a Ogden (A) . . . . . . . . . . . . . . 11-3
Skořepiny zobrazené tloušt’kou či materiálem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3
Nové typy studií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3
Studie tlakové nádoby (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3
Lineární dynamická studie (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4
Nelineární dynamická studie (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8
Příklad lineární dynamické studie (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8
Studie analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-11
Nosníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
Scénáře návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13
Podpora velkého posunutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13
Sledování trendu (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-14
Zatížení a uchycení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-14
Šroubové spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Čepové spoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Sít’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-16
Kontakt a spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-17
Výztuhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-17
Zobrazení výsledků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18
Obrázky náhledu na design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-19
Linearizace napětí(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-19
Kapitola 12 Další funkce
Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Aplikační programová rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
DFMXpress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Kontrola pravidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Konfigurace pravidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
DriveWorksXpress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
SolidWorks 2008 – Co je nového
viii
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
Zachycení parametrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Tvorba uživatelských vlastností. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Návrh vstupních formulářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Tvorba pravidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Spuštění modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
eDrawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Výkresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Mozilla Firefox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Náhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Soubory Pro/ENGINEER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Zdroj RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-11
Stavy zobrazení SolidWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-11
Import/export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Adobe Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Autodesk Inventor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Mapování DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Rozvinuté tvary plechů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Pro/ENGINEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Rhino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Soubory XPS (Specifikace papíru XML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Průzkumník SolidWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Náhledy pravého podokna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Značky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Navrhování forem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
MoldflowXpress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Plechové díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Přidávání svarových housenek do plechových dílů. . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Export rozvinutých tvarů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
SolidWorks Rx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
Přenos informací tabulky přířezů se svařovaným tělem . . . . . . . . . . . 12-16
Kusovníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
Svařovaná těla s mezerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17
Orientace profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
FeatureWorks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2
Automatické rozpoznávání prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2
SolidWorks 2008 – Co je nového
ix
Nástroj Změnit velikost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3
Tažení po křivce s vnitřními smyčkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
PhotoWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Dávkové zpracování dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Mapování krychlového okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5
Nepřímé osvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6
Vzhledy a prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
PropertyManager Vzhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
Emisní vzhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9
Editor prostředí PhotoWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Systémové možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12
Přizpůsobení obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-13
Použít realistický pokles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
SolidWorks Design Checker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
Dokumenty s kontrolami ze souborů DWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
Kontroly úrovně kritičnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
Duplikace kontrol písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-16
Několik souborů norem na aktivním dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-16
Kontroly dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-17
Kontroly kóty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-17
Kontroly dokumentů výkresů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18
Kontroly dokumentů dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18
Kontroly dokumentů sestav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19
Kontroly prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19
SolidWorks Rx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19
Plánovač úloh SolidWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20
Export souborů PDMWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20
Vykreslení a animace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20
Indexování souborů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20
SolidWorks Utilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-21
Porovnání dokumentů – sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-21
Malovat prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-21
Vyhledat/nahradit popisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-21
Zjednodušit zlepšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-21
Kontrola symetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-22
Analýza tloušt’ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-23
PDMWorks Workgroup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-23
Podpora PDF (portable document format) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-23
Zobrazení změněných vlastností dokumentů pomocí eDrawings . . . . 13-24
Exportování a importování úschovny PDMWorks Workgroup. . . . . . . 13-25
SolidWorks 2008 – Co je nového
x
Toolbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-25
Součásti toolboxu s automatickou změnou velikosti . . . . . . . . . . . . . . 13-25
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-26
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
ScanTo3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2
Všeobecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2
Analýza odchylek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4
Nástroje pro úpravu sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
Průvodce křivkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
Průvodce přípravou sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8
Průvodce plošným modelováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9
SolidWorks Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13
Obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13
Elektrické spojky s více body spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Fixní délka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Zjednodušené body spojení a body trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Skladná délka trubek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Automatické trasování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Narovnaná trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16
TolAnalyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16
SolidWorks 2008 – Co je nového
xi
Úvod
O této příručce
Tato kniha upozorňuje na nové funkce v softwaru SolidWorks® 2008 a pomáhá
uživatelům při jejich osvojování. Dále uvádí popis koncepcí a obsahuje podrobně
vysvětlené příklady mnoha nových funkcí.
Kniha však nepopisuje všechny detaily nových funkcí, jež jsou dostupné v této verzi
softwaru. Podrobný popis nových funkcí viz Nápověda SolidWorks.
Komu je kniha určena
Tato kniha je určena zkušeným uživatelům programu SolidWorks a předpokládá,
že již máte dobré pracovní znalosti z předchozí verze. Pokud v programu teprve
začínáte pracovat, doporučujeme vám přečíst si knihu Rychlý start, projít všechny
lekce Kurzů SolidWorks a poté se obrátit na svého prodejce a informovat se
o možnostech školení v systému SolidWorks.
Další zdroje
Interaktivní Co je nového je další zdroj, kde lze najít podrobné informace
o nových funkcích softwaru SolidWorks. Klepnutím na
vedle nových položek
nabídky a titulku nových nebo změněných PropertyManagerů zobrazíte, co je
v daném příkazu nového. U tématu nápovědy se objeví text z této příručky.
Dodatečné změny
Tato kniha nemusí obsahovat všechna zlepšení softwaru SolidWorks 2008.
Dodatečné změny jsou uvedeny v dokumentu Poznámky k verzi SolidWorks.
SolidWorks 2008 – Co je nového
xii
Jak používat tuto knihu
Příkladové soubory
Tuto knihu doporučujeme používat s příkladovými soubory dílů, sestav a výkresů.
Soubory příkladů jsou umístěny ve složce <instalační_adr>\samples\whatsnew.
Protože některé z příkladových souborů obsahují více než jeden příklad, mají
atribut pouze ke čtení, aby nedošlo k jejich náhodnému přepsání.
Novinky v systému SolidWorks 2008: Některé postupy jsou
uvedeny ve zvláštních souborech (podobné jako kurzy)
nazývaných Praktické příklady. Obsahuje-li oddíl této knihy
odpovídající Praktický příklad, lze jej otevřít klepnutím na jeho
hypertextový odkaz.
Konvence používané v této knize
Konvence
Význam
Tučné
Nástroje SolidWorks, položky nabídek
nebo soubory s příklady
Kurzíva
Odkazuje na knihy a jiné dokumenty
nebo zvýrazňuje text
Rada
Odkazy Nápovědy SolidWorks
Modré podtržené
SolidWorks 2008 – Co je nového
Hypertextové odkazy na Nápovědu
SolidWorks nebo Praktický příklad
xiii
Převod starších souborů SolidWorks do SolidWorks 2008
Otevření dokumentu SolidWorks z dřívější verze může trvat delší dobu. Po prvním
otevření a uložení souboru již trvá každé další otevírání kratší dobu.
Průvodce převody SolidWorks slouží k automatickému převodu všech souborů
SolidWorks z dřívější verze do formátu SolidWorks 2008. Průvodce převody
otevřete klepnutím na tlačítko Start systému Windows, Všechny programy,
SolidWorks 2008, Nástroje SolidWorks, Průvodce převody.
V převodní složce dojde k vytvoření dvou souborů zpráv:
• Conversion Wizard Done.txt obsahuje seznam převedených souborů.
• Conversion Wizard Failed.txt obsahuje seznam souborů, které se nepodařilo
převést.
Po převodu souborů do formátu SolidWorks 2008 je nelze
otevírat ve starších verzích systému SolidWorks.
SolidWorks 2008 – Co je nového
xiv
1
Uživatelské rozhraní
Tato kapitola popisuje zlepšení uživatelského rozhraní v následujících oblastech:
„ pruh nabídky,
„ CommandManager,
„ strom FeatureManager®,
„ značky,
„ nástroje průhledného zobrazení,
„ kontextové panely nástrojů,
„ místní panely nástrojů,
„ prohlížeč naposledy otevřených dokumentů,
„ prohlížeč otevřených dokumentů,
„ podokno úloh,
„ tlačítka plovoucího panelu nástrojů,
„ ovládání zobrazení zpráv.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-1
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Pruh nabídky
Uživatelské rozhraní SolidWorks 2008 bylo přepracováno, aby došlo k maximálnímu
využití místa. Nový pruh nabídky obsahuje – kromě názvu aktuálního dokumentu –
dílčí sadu nástrojů ze základního panelu nástrojů, nabídky SolidWorks, pole
SolidWorks vyhledávání a plovoucí nabídku možností nápovědy.
Panel nástrojů pruhu nabídky
Ve výchozím zobrazení pruhu nabídky jsou zobrazena pouze tlačítka panelu nástrojů.
Tento panel nástrojů lze upravit stejným způsobem, jakým se upravovaly panely
nástrojů v dřívějších verzích systému SolidWorks.
Viz Upravit příkazy v nápovědě.
Nabídky pruhu nabídky
Nabídky jsou standardně skryté. Lze je zobrazit posunem myši nad logem
SolidWorks nebo klepnutím na něj.
Chcete-li ponechat nabídku zobrazenou, přišpendlete ji
, aby zůstala otevřená.
Nyní jsou standardně zobrazeny všechny položky nabídek. Nabídky lze upravit
a skrýt nepoužívané možnosti.
Viz Upravit nabídky v nápovědě.
SolidWorks vyhledávání a nápověda
Pole SolidWorks vyhledávání se nyní nachází po pravé straně pruhu nabídky
včetně plovoucí nabídky možností nápovědy.
Nástroj SolidWorks vyhledávání obsahuje obrázky (jsou-li k dispozici) položek
nalezených při hledání. Výsledky hledání jsou zobrazeny v pohledu vyhledávání
podokna úloh. Položky hledání lze přidat do modelu jejich přetažením na
grafickou plochu stejně jako položky Toolbox. Výsledky hledání mohou obsahovat
položky z dodavatelských katalogů 3D ContentCentral®.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-2
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
CommandManager
CommandManager je vždy ukotven nad grafickou plochou v případě jeho
zobrazení.
Záložky pod levou stranou CommandManageru umožňují změnit zobrazení
příkazů: nahrazují tlačítka v oblasti ovládání z předchozích verzí systému
SolidWorks. Standardní zobrazení záložek závisí na typu otevřeného
dokumentu a na vybrané úpravě pracovního postupu.
Vlastní nastavení CommandManageru
Záložky CommandManageru lze upravit těmito způsoby:
• přidáním vlastních záložek a tlačítek nástrojů,
• úpravou jmenovek u tlačítek nástrojů,
• zobrazením či skrytím záložek.
Viz CommandManager v nápovědě.
Aktivace doplňkových modulů SolidWorks Office Add-ins
Pokud máte SolidWorks Office, SolidWorks Office Professional nebo SolidWorks
Office Premium zobrazí se v CommandManageru záložka Produkty Office.
V plovoucím stromu SolidWorks Office aktivujte doplňkové moduly SolidWorks
Office nainstalované na vašem počítači a zobrazte jejich nejčastěji používané
příkazy.
Strom FeatureManager
Nové příkazy vám umožňují kontrolovat to, co je zobrazeno ve stromu
FeatureManager.
Máte následující možnosti:
• skrýt či zobrazit položky FeatureManager,
• filtrovat strom FeatureManageru.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-3
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Nové ikony stromu FeatureManager navíc rozlišují různé varianty prvků. Například
vazby nyní disponují zvláštními ikonami, které označují jejich typ. Viz Ikony vazeb
ve stromu FeatureManager na straně 6-9.
Skrýt/zobrazit položky FeatureManager
Je možné ovládat viditelnost položek, jako jsou Návrhářský pořadač
.
a Rovnice
Nastavení viditelnosti položek ve stromu FeatureManager:
1 Klepněte na Možnosti
(pruh nabídky) nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
2 Na záložce Možnosti systému klepněte na položku FeatureManager.
3 Pod položkou Skrýt/Zobrazit položky stromu vyberte pro každou položku
jednu z následujících možností:
• Automatické. Zobrazí položku při její přítomnosti. V opačném případě bude
skrytá.
• Skrýt/Zobrazit. Vždy skryje či zobrazí danou položku.
4 Klepněte na tlačítko OK.
Ke skrytým položkám ve stromu FeatureManager lze přistupovat pravým klepnutím
na ikonu stromu nejvyšší úrovně a výběrem Skryté položky stromu.
K možnostem skrytí/zobrazení lze také přistupovat rozbalením místní
nabídky a výběrem Skrýt/Zobrazit položky stromu.
Viz Možnosti FeatureManager v nápovědě.
Filtr stromu FeatureManager
Filtr stromu FeatureManager umožňuje vyhledávat konkrétní prvky dílů a součásti
sestav.
Možnosti nastavení filtru:
• typy prvků,
• názvy prvků,
• skici,
• složky,
• vazby,
• značky určené uživatelem,
• uživatelské vlastnosti.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-4
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Nastavení filtru stromu FeatureManager:
1 Zadejte klíčové slovo do pole filtru
ve stromu
FeatureManager.
Klepnutím na šipku dolů v sestavě vyberte další parametry, jako je nastavení
grafické plochy, pro zobrazení položek odpovídajících kritériům filtru. Viz
Filtrace stromu FeatureManager na straně 6-16.
2 Všechny prvky lze znovu zobrazit klepnutím na
v poli filtru.
Viz Filtrace stromu Feature Manager v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-5
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Značky
Značky jsou klíčová slova, jež lze přidávat do prvků a dokumentů SolidWorks pro
usnadnění jejich filtrace a vyhledávání.
• Pro usnadnění filtrace stromu FeatureManager přidejte značky k vybraným
prvkům v grafické ploše.
• Pro usnadnění vyhledávání přidejte značky k vybraným dokumentům:
• na záložce Průzkumníka souborů v podoknu úloh,
• v panelu Průzkumníka souborů v Průzkumníku SolidWorks.
Viz Značky v nápovědě.
Panel nástrojů Průhledné zobrazení
Průhledný panel nástrojů v každém pohledu obsahuje všechny běžné nástroje,
které jsou potřeba k manipulaci s pohledem.
Panel nástrojů Průhledné zobrazení nelze skrýt ani upravit.
Určené vlastní a kamerové pohledy se zobrazí na plovoucím tlačítku Zobrazit
orientaci
.
Plovoucí tlačítko Pohledové filtry
umožňuje ovládat viditelnost více položek
grafické plochy, jako jsou popisy a vazby skici, najednou.
Viz Nástroje průhledného zobrazení v nápovědě.
Kontextové panely nástrojů
Když vyberete položky v grafické ploše nebo geometrii stromu FeatureManager,
zobrazí se kontextové panely nástrojů poskytující přístup k často prováděným
akcím v daném kontextu, např. k úpravám skici vybrané plochy. Nástroje
v kontextovém panelu nástrojů jsou dílčí sadou položek, jež se předtím nacházely
v místních nabídkách. Při zobrazení kontextového panelu nástrojů lze i nadále
klepnout pravým tlačítkem myši a zobrazit další položky nabídky, jež se vztahují
k aktuálně vybrané položce.
Kontextové panely nástrojů jsou k dispozici u většiny běžně používaných výběrů.
Použití kontextového panelu nástrojů v tabulkách výkresu viz Úpravy tabulek na
straně 9-6.
Viz Kontextové panely nástrojů v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-6
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Panely zástupců
Upravitelné panely zástupců umožňují vytvářet vlastní sadu „nekontextových“
příkazů pro každý z následujících režimů:
• Díl
• Sestava
• Výkres
• Skica
Tyto panely zobrazíte stisknutím uživatelem definované klávesové zkratky. Výchozí
zkratka je klávesa „S“.
Viz Panely zástupců v nápovědě.
Úprava panelu zástupců:
1 Stiskněte klávesu S v grafické ploše bez jakýchkoli výběrů.
2 Klepněte pravým tlačítkem na zobrazený výchozí panel zístupců a vyberte
Vlastní.
3 Chcete-li přidat příkazy, vyberte kategorie na záložce Příkazy a přetáhněte
nástroje na místní panel nástrojů.
4 Při otevřeném dialogovém okně Vlastní je také možné:
• Odebrat nástroj jeho přetažením mimo panel zástupců.
• Změnit velikost panelu zástupců umístěním ukazatele na jeho hranu
a tažením.
• Změnit klávesovou zkratku klepnutím na záložku Klávesnice, setříděním
podle Příkazu, posunutím na Panel zástupců a změnou hodnoty položky
Zkratka(y).
5 Dialogové okno Vlastní zavřete klepnutím na OK.
Otevírání a zobrazování dokumentů
Výběr otevíraného či zobrazovaného dokumentu usnadňují nové funkce.
Viz Otevírání a zobrazování dokumentů v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-7
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Procházení naposledy otevřených dokumentů
Pro aktivaci či načtení dokumentu jej lze vybrat podle názvu nebo vizuálního
náhledu v prohlížeči naposledy otevřených dokumentů.
Vizuální výběr dokumentu z naposledy prohlížených dokumentů:
1 Klepněte na Soubor, Procházet naposledy otevřené dokumenty nebo
stiskněte R na klávesnici.
2 Chcete-li zobrazit plnou cestu k dokumentu, přesuňte ukazatel nad jeho náhled
v prohlížeči.
3 Chcete-li dokument otevřít, klepněte na jeho náhled.
Chcete-li prohlížeč zavřít, aniž byste vybrali dokument, klepněte mimo
prohlížeč, nebo stiskněte klávesu Esc.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-8
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Procházení otevřených dokumentů
Aktuálně otevřený dokument lze vybrat a zobrazit jej podle názvu nebo vizuálního
náhledu v prohlížeči otevřených dokumentů.
Vizuální výběr dokumentu z otevřených dokumentů:
1 Klepněte na Okno, Procházet otevřenými dokumenty nebo stiskněte a
podržte klávesu Ctrl a pak stiskněte Tab.
2 V prohlížeči se mezi dokumenty můžete pohybovat přesunutím ukazatele nad
náhledy nebo stisknutím klávesy Tab (společně s klávesou Ctrl).
Náhled dokumentu se zvýrazní a úplná cesta dokumentu se objeví v horní části
prohlížeče.
3 Dokument můžete vybrat klepnutím na náhled, nebo uvolněním klávesy Ctrl.
Popisy náhledu dokumentů
Popis náhledu zobrazíte, když přesunete myš nad název dokumentu v seznamu
naposledy otevřených dokumentů nabídky Soubor nebo v seznamu otevřených
dokumentů nabídky Windows.
Chcete-li dokument otevřít či zobrazit, klepněte na jeho název.
Podokno úloh
Za účelem získání dalšího prostoru v grafické ploše došlo ke změně chování
podokna úloh.
Viz Podokno úloh v nápovědě.
Ačkoli ukotvení podokna úloh lze zrušit a přesouvat jej na obrazovce, toto podokno
je možné ukotvit pouze po pravé straně okna SolidWorks, přičemž záložky podokna
úloh směřují doleva při jeho ukotvení a nahoru při neukotvení.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-9
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Tlačítka plovoucího panelu nástrojů
Podobné příkazy jsou seskupeny do plovoucích tlačítek na panelech nástrojů
a v panelu CommandManager. Například variace obdélníku jsou seskupeny
v tlačítku s plovoucím ovládáním.
Klepnutí na plovoucí tlačítko bez jeho rozbalení:
• U některých příkazů, jako je Skica, bude proveden nejběžněji používaný
příkaz. Tento příkaz je první v seznamu a jeho popis je uveden na tlačítku.
• U příkazů používaných pro skicování tvarů jako například obdélník, kružnice a
elipsa, je nyní jednodušší vytvářet často se opakující varianty tvarů. Když
vytvoříte určitý tvar, změní se ikona tlačítka na tento tvar. Pokud na tlačítko
klepnete znovu, aniž byste rozbalili seznam, bude proveden naposledy
vybraný příkaz.
Výchozí ikona a příkaz na tlačítku je obdélník s počátkem v rohu. Pokud
naskicujete rovnoběžník, změní se ikona tlačítka na rovnoběžník. Při
skicování dalšího tvaru, bude výchozím tvarem rovnoběžník.
Viz Tlačítka plovoucího panelu nástrojů v nápovědě.
Ovládání zobrazení zpráv
Celou řadu zpráv lze nyní potlačit zaškrtnutím políčka Neptat se znovu při jejím
zobrazení.
Pokud se potom rozhodnete, že by měla být zobrazována, lze ji znovu aktivovat.
Viz Upřesňující možnosti systému v nápovědě.
Aktivace potlačené zprávy:
1 Klepněte na Možnosti
(panel nástrojů pruhu nabídky) nebo vyberte
Nástroje, Možnosti.
2 Na záložce Možnosti systému klepněte na položku Upřesňující.
3 Pod položkou Zrušené zprávy (zaškrtnuté zprávy budou zobrazeny znovu)
vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-10
Kapitola 1 Uživatelské rozhraní
Změny vlastností dokumentu
Vlastnosti dokumentu SolidWorks lze změnit, aniž byste otevřeli daný dokument či
dokonce systém SolidWorks. Ke změně Uživatelských a Souhrnných vlastností
dokumentu lze použít Průzkumníka Windows, Průzkumníka souborů SolidWorks
nebo Průzkumníka SolidWorks.
Použití Průzkumníka souborů SolidWorks nebo Průzkumníka Windows:
1 Klepněte pravým tlačítkem na název souboru zavřeného dokumentu a vyberte
Vlastnosti.
2 Vlastnosti můžete změnit na záložkách Uživatelské a Souhrnné. Tyto změny
budou zobrazeny při příštím otevření dokumentu. Viz Úpravy vlastností na
straně 9-5.
Použití Průzkumníka SolidWorks doplňkového modulu PDMWorks Workgroup:
1 Vyberte dokument v podokně úschovny Průzkumníka SolidWorks.
2 V pravém panelu na záložce Vlastnosti poklepejte na hodnotu stávající
vlastnosti a změňte ji.
Klipart návrhu
Klipart návrhu vám umožní znovu použít skici, prvky,
pohledy a tabulky z modelů a výkresů SolidWorks a data ze
souborů DWG a DXF. Design Clipart dissects SolidWorks,
DWG, and DXF files and extracts data so it is reusable in
SolidWorks.
Viz Instant3D na straně 4-6 a Indexování souborů na
straně 13-20.
SolidWorks 2008 – Co je nového
1-11
2
RealView
Tato kapitola popisuje zlepšení grafiky v následujících oblastech:
„ pracovní postup RealView,
„ vzhledy,
„ prostředí,
„ dynamické zvýraznění.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-1
Kapitola 2 RealView
Pracovní postup RealView
V systémech kompatibilních s technologií RealView lze zobrazovat fotorealistické
modely a prostředí přidáním Vzhledů a Prostředí.
• Vzhledy. Materiály jsou nazývány Vzhledy. Vzhled modelu se liší od jeho
fyzikálních vlastností. Modelu lze např. přiřadit fyzikální vlastnost nerezové oceli,
ale aplikovat vzhled lesklé automobilové barvy.
• Prostředí. Prostředí ovlivňují způsob, jak vypadají vzhledy, pomocí zobrazení
různých prostředí, k nimž patří odrazivé podlahy, fotografie obklopující model
a odrazy pozadí.
Ověřte, že máte nainstalovány nejnovější ovladače. Některé grafické
karty kompatibilní s RealView nezobrazí všechny efekty (vlastní stíny
a odrazy).
Viz: www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html.
Při vypnutém RealView lze přesto aplikovat textury a barvy pomocí příkazů
Materiály a Barvy. Nicméně preferovaným pracovním postupem při zapnutém
RealView je použít příkazy Vzhledy
a Prostředí
z podokna úloh.
Starší modely
SolidWorks 2007
RealView zap.
RealView vyp.
Barvy a textury SolidWorks
Vzhledy používají
výchozí plast
Barvy a textury
SolidWorks
Barvy a textury SolidWorks
a vzhledy PhotoWorks™
Textury PhotoWorks
překrývají barvy a textury
SolidWorks
Barvy a textury
SolidWorks
Použití RealView:
V panelu nástrojů Průhledné zobrazení:
• Rozbalte Nastavení zobrazení
přepněte RealView.
a klepnutím na Režim RealView
.
• Klepnutím na Použít prostředí
. projděte prostředími (viz Prostředí na
straně 2-8) a aplikuje další následné prostředí. Prostředí jsou uspořádána ve
stejném pořadí jako ve složce Prostředí v podokně úloh.
• Rozbalte Použít prostředí
Výběrem záložky RealView
• Vzhledy
• Prostředí
a vyberte prostředí, které chcete použít.
v podokně úloh lze zobrazit:
.
.
Pozadí můžete také přidat v nabídce Možnosti
SolidWorks 2008 – Co je nového
, Barvy.
2-2
Kapitola 2 RealView
Vzhledy
Použití vzhledů:
1 Rozbalte záložku Vzhledy
pod položkou RealView v podokně úloh.
2 Procházejte složkami vzhledů v horním panelu.
3 Vyberte náhled z dolního panelu. Další postup:
Přetáhněte vzhled na:
Chcete-li použít vzhled na:
grafickou plochu.
celý díl.
předběžně vybrané prvky či entity
těl ve stromu FeatureManager.
prvky nebo těla.
předběžně vybrané plochy modelu.
vybrané plochy modelu.
4 Chcete-li změnit výchozí vzhledy, stisknutím Alt zobrazte PropertyManager
Vzhledy se záložkami Barva/obrázek
a Mapování
.
Chcete-li použít vzhledy, aniž byste zobrazili PropertyManager
Vzhledy, postupujte podle kroků 1 až 3.
PropertyManager Vzhledy
Záložka Barva/obrázek
Záložka Barva/obrázek
ovládá výběr a vlastnosti barev.
• Vybraná geometrie. Vybírá geometrii pomocí filtrů a odebírá vzhled.
• Barva. Mění barvu.
Záložka Mapování
Záložka Mapování
ovládá orientaci vzhledu (například směr kresby dřeva).
Vzhledy bez textury či vzorku, jako je Lesklé sklo, nemají žádné mapování.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-3
Kapitola 2 RealView
Styl mapování
Mapovací rámeček
Vícestranné modely
Plošné mapování
Plochy
Rovinné mapování
Rovinné plochy
Kulaté mapování
Sférické modely
Válcové mapování
Válcové modely
• Směr os. Upravuje směr projekce vzhledů a mapuje je na základě souřadnic
(xy, zx či yz), aktuálního pohledu (Izometrický, Přední atd.) nebo vybrané
reference (plochy, hrany atd.) modelu.
• Otáčení. Upravuje úhel mapování.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-4
Kapitola 2 RealView
Výchozí styl mapování je založen na geometrii modelu. Na všechny níže uvedené modely byl použit vzhled
šachovnice. Ke změně došlo pouze u stylu mapování. Aby byl vzhled modelu optimalizován, je obvykle
třeba upravit styl mapování i jeho velikost (viz Velikost mapování na straně 2-6).
Mapovací rámeček
Plošné mapování
Rovinné mapování
Kulaté mapování
Válcové mapování
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-5
Kapitola 2 RealView
Velikost mapování
Malá velikost mapování
Obvyklá velikost
mapování
Velká velikost
mapování
Úpravy vzhledů:
1 V grafické ploše klepnutím pravého tlačítka zobrazte kontextovou nabídku.
2 V kontextovém panelu nástrojů rozbalte Popis vzhledu
3 V Popisu vzhledu klepněte na jeden z bloků
.
přihlehlý k entitě, kterou
chcete upravit.
4 V PropertyManageru Vzhledy yberte záložku Barva/obrázek
nebo Mapování
5 Klepněte na
a proveďte změny.
.
Chcete-li zobrazit realistické odrazy na lesklých vzhledech, jako je
chrom nebo velmi lesklá barva, mustíe přidat prostředí s příslušným
obsahem.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-6
Kapitola 2 RealView
Výchozí pozadí RealView s odrazivou
podlahou a bez použití prostředí. Tyto
odrazy jsou obecné.
Použito prostředí Teplá kuchyň
(neodrazivá podlaha). Tyto odrazy
reprezentují skutečné prostředí.
Viz Vzhledy v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-7
Kapitola 2 RealView
Prostředí
Základní prostředí
Pro tento typ prostředí je charakteristické jednoduché pozadí a osvětlení. Patří
k němu např. Teplá kuchyň a Kancelářský prostor.
Chcete-li upravit polohu stínů, rozbalte Světla, kamery
a prostředí
a změňte polohu prvního Směrového
světla ve složce.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-8
Kapitola 2 RealView
Prostředí pro prezentaci
Pro tento typ prostředí je charakteristické pozadí, které se stává součástí daného
prostředí. Patří k němu např. Místnost s dřevěnou podlahou a Nádvoří.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-9
Kapitola 2 RealView
Prostředí Ateliéru
Typ Prostředí Ateliéru kombinuje prvky předchozích dvou typů. Patří k němu např.
Odrazivá šachovnicová podlaha a Mřížkové osvětlení.
Použití prostředí:
• Rozbalte Prostředí
v podokně úloh RealView a přetáhněte
náhled do grafické plochy.
• Klepnutím na Použít prostředí
(panel nástrojů Zobrazit)
aplikujete další následné prostředí. Příklad:
Je-li aktuální prostředí Teplá kuchyň
aplikujete Bílou kuchyň
a klepnete na
,
.
• Rozbalením
zobrazte všechna prostředí. Vyberte prostředí
a klepnutím jej aplikujte.
Praktický příklad
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-10
Kapitola 2 RealView
PropertyManager Upravit prostředí
Úpravy prostředí:
1 Ve stromu FeatureManager rozbalte položku Světla, kamery a prostředí
2 Poklepáním na Prostředí
.
otevřete PropertyManager Upravit prostředí.
Umístění podlahy
• Pozice podle výběru. Obrátí podlahu kolem vybrané geometrie modelu na
základě vybrané rovinné plochy.
• Obrátit směr podlahy
SolidWorks 2008 – Co je nového
. Udělá podlahu ze stropu.
2-11
Kapitola 2 RealView
• Odsazení
. Odsadí geometrii modelu od podlahy prostředí. Zadejte hodnoty
nebo přetáhněte ukazatele.
Když jsou modely odsazeny, dojde ke změně odrazů i stínů.
• Otáčení. Otáčí podlahou. Zadejte hodnoty nebo přetáhněte ukazatele.
Došlo ke změně směru podlahových prken a orientace zadní stěny, ale kresba
dřeva na stolku zůstala konstantní.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-12
Kapitola 2 RealView
Měřítko
Tato funkce ovládá velikost prostředí. Změny měřítka jsou viditelné u prostředí, jako
je šachovnice. Chcete-li změnit měřítko, zrušte možnost Automaticky změnit
velikost a zadejte hodnoty polí Šířka, Hloubka a Výška nebo přetáhněte ukazatele.
Otáčení prostředí
Zadejte hodnotu pro otočení obrazu pozadí kolem osy, která je kolmá k podlaze.
Viz Prostředí v nápovědě on-line.
SolidWorks 2008 – Co je nového
2-13
Kapitola 2 RealView
Dynamické zvýraznění
Pomocí RealView došlo ke změně zvýraznění vybraných hran, plochy a prvků.
Hrany se lesknou a vzhledy splývají.
RealView zrušen
SolidWorks 2008 – Co je nového
RealView vybrán
2-14
3
Skicování
Tato kapitola popisuje zlepšení skicování v následujících oblastech:
„ symetrie 3D skici,
„ bloky,
„ sloučené PropertyManagery,
„ nástroje automatického trasování,
„ zobrazení/skrytí skici,
„ skicování v Instant3D,
„ SketchXpert,
„ splajny.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-1
Kapitola 3 Skicování
Symetrie 3D skici
Když jsou všechny entity v rovině, je v ní k dispozici symetrie vzhledem k čáře ve
3D skice. V tomto režimu je také dostupné zrcadlení a dynamické zrcadlo. Ve 3D
skicování je k dispozici omezení symetrie mezi dvěma entitami a rovinou.
U 2D skic vytvořených v rovině 3D skici jsou tyto možnosti:
• Přidat Symetrické
vztahy.
Chcete-li přidat symetrii mezi dva oblouky, musíte také vybrat
třetí entitu (osu).
• Použít nástroje Zrcadlení
Zrcadlení: Dolní dvě kružnice byly
zrcadleny vzhledem k čáře.
SolidWorks 2008 – Co je nového
a Dynamické zrcadlo
.
Dynamické zrcadlo: Kružnice byla
zrcadlena vzhledem ke konstrukční
čáře.
3-2
Kapitola 3 Skicování
Bloky
Tvorba 2D bloků ve 3D skicách
Pomocí 2D skic lze vytvářet bloky v rovinách 3D skici. Zde je několik funkcí:
• zadání jakéhokoli příkazu 2D bloku (uložit, rozložit atd.),
• import bloků uložených ve 2D do 3D skici,
• kombinace importovaných 2D bloků s 2D skicami vytvořenými v rovině 3D skici,
• přidání vztahů a kót.
Viz Návrh sestav na základě rozvržení na straně 6-8.
Viz Návrh sestavy na základě rozvržení v nápovědě.
Šrafování/vyplnění oblasti
Vzorky Šrafování/vyplnění oblasti
lze přidat do 2D skic, 2D skic v rovinách
3D skici a do skic převedených na bloky.
Chcete-li přidat šrafování/vyplnění oblasti do skic před převodem entit skici na blok
nebo po něm, klepněte na Nástroje, Skicovací nástroje, Šrafování/vyplnění
oblasti
v režimu Upravit skicu.
K vlastnostem šrafování/vyplnění oblasti pro bloky patří:
• Používá PropertyManager, který se podobá výkresům. Obsahuje volbu Barva,
která zobrazí paletu Barvy pro Plné vyplnění oblasti.
• Funguje jako šrafování/vyplnění oblasti ve výkresech.
• Vztahuje se na všechny blokové příkazy. S blokem lze manipulovat, ukládat
šrafování/vyplnění oblasti s dokumentem bloku a znovu jej používat v dalších
modelech.
Barva bloku překrývá barvu šrafování.
Šrafování/vyplnění oblasti použity na dva
protínající se bloky.
Viz PropertyManager Šrafování/vyplnění oblasti v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-3
Kapitola 3 Skicování
Sloučené PropertyManagery
Obdélníkové nástroje používají nový sloučený PropertyManager Obdélník.
Sloučené PropertyManagery Oblouk a Kružnice byly přepracovány, aby
odpovídaly rozhraní PropertyManageru Obdélník.
K novým obdélníkovým nástrojům (panel nástrojů pro skici) patří:
• Obdélník s počátkem ve středu
• 3 bodový obdélník z rohu
• 3 bodový obdélník ze středu
K obdélníkovým nástrojům v PropertyManageru Obdélník patří:
Typ obdélníku
• Rohový obdélník
Skicuje standardní obdélníky.
• Obdélník s počátkem ve
středu
Skicuje obdélník s počátkem
ve středu.
• 3 bodový obdélník z rohu
Skicuje obdélník pod
vybraným úhlem.
• 3 bodový obdélník ze
středu
Skicuje obdélník se středem
pod vybraným úhlem.
• Rovnoběžník
Skicuje standardní
rovnoběžníky.
Z plovoucích nástrojů Oblouk
, Obdélník
či
Kružnice
lze vybrat libovolný nástroj a změnit jej
v příslušném PropertyManageru.
Viz Obdélníky v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-4
Kapitola 3 Skicování
Nástroje automatického trasování
Tyto nástroje umožňují převést rastrová data na vektorová. V nabídce Nástroje,
Skicovací nástroje, Vytvořit obrázek
otevřete dokument, klepněte na
a
vyberte možnosti převodu. Možnosti zahrnují:
• nastavení trasování,
• možnosti zobrazení,
• přizpůsobení.
Po převodu dokumentu na vektorová data vznikne skica, kterou lze upravit, uložit
a použít jako základ 3D modelu.
1. Otevřete rastrová data.
3. Převeďte rastrová data
na vektorová.
4. Upravte skicu.
2. Trace shape outline.
5. Vytvořte 3D model.
Viz Vytvořit obrázek v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-5
Kapitola 3 Skicování
Zobrazení/skrytí skici
Vnořenou 2D skicu lze z místní nabídky upravit, a zobrazit nebo skrýt další vnořenou
2D či 3D skicu ve stejném prvku jako odkaz na ni. Tato funkce umožňuje zobrazit či
skrýt vnořenou skicu během úprav jiné vnořené skici, která je součástí stejného prvku.
Tuto funkci lze používat pro prvky, jako jsou:
• spojení profilů se třemi nebo více profily a dvěma vodícími křivkami,
• tažení se dvěma či více vodicími křivkami,
• plechové díly, v nichž vyberete více hran v prvku lemu z hrany,
• modely obsahující tři a více děr vytvořených pomocí Průvodce dírami.
Skicování v Instant3D
Sled prací je možné zjednodušit od skicování až po prvky.
U skicování:
• ke zvýraznění a aktivaci rovinné plochy či roviny použijte jakýkoli skicovací nástroj,
• začněte skicovat na vybrané entitě nebo ji zaktivujte přesunem na jakoukoli jinou
rovinnou plochu či rovinu.
Viz Instant3D na straně 4-6.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-6
Kapitola 3 Skicování
SketchXpert
Zdokonalení
• Zobrazí obrazy staré geometrie v případě, že nějaká řešení způsobí její posun.
• Zobrazí kóty a vztahy, které mají být odstraněny, pomocí přeškrtnutí.
• Pracuje se 3D skicami.
• Generuje rychleji v rámci řešení.
Řešení 1: Kóta (40) je odstraněna a SketchXpert
zobrazí umístění staré geometrie.
Řešení 2: Kóta (60) je odstraněna a SketchXpert
zobrazí umístění staré geometrie.
Řešení 3: Stejné vztahy jsou odstraněny.
Viz Řešení přeurčených skic v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-7
Kapitola 3 Skicování
Splajny
Spojitost v ovladačích
Když vyberete volbu Zachovat interní spojitost v PropertyManageru Splajn, lze
manipulovat s ovladači splajnu a zachovat interní křivost splajnu.
Volba Zachovat interní spojitost
vybrána:
zakřivení se zmenšuje postupně.
Volba Zachovat interní spojitost
zrušena:
zakřivení se zmenšuje náhle.
Spojitost v ovladačích je u nově skicovaných splajnů
standardně zapnuta.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-8
Kapitola 3 Skicování
Omezení křivosti
Při přidání vztahu Stejná křivost
mezi přilehlé splajny se shodují poloměr
křivosti i vektor (směr). Tím dojde k tvorbě splajnů se stejnou křivostí v ohraničení.
Skici se stejnou křivostí vytvářejí hladší povrchy pomocí nástrojů, jako je prvek
hraničního povrchu.
Viz Hraniční povrchy na straně 4-2.
Požadavky:
• druhý splajn musí být neomezený,
• oba splajny musejí sdílet koncový bod.
Hodnota druhé derivace na obou křivkách je nula.
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-9
Kapitola 3 Skicování
Manipulátory splajnů k dispozici při neupravování skici
Při skicování splajnu a ukončení skici lze zvolit, aby splajn či jeho bod zobrazil:
• aktivní ovladače splajnu,
• polygon splajnu,
• ovladač splajnu u vybraného bodu.
Dříve byla pro zobrazení manipulátorů splajnu nezbytná aktivace režimu Upravit
skicu.
Splajn na ploše
Když skicujete splajn v rámci více ploch (nástroj Splajn na ploše
), musí jít
o tečné plochy. Tyto povrchy mohou být kombinací povrchů a povrchů na objemech.
Tečné povrchy
SolidWorks 2008 – Co je nového
3-10
4
Prvky
Tato kapitola popisuje zlepšení prvků v následujících oblastech:
„ hraniční povrchy,
„ zaoblení,
„ série děr,
„ Průvodce dírami,
„ Instant3D,
„ pole,
„ rozdělovací křivky a díly,
„ tažení.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-1
Kapitola 4 Prvky
Hraniční povrchy
Lineární možnost
Nová Lineární možnost (pod vlivem křivek Směr č.1 nebo Směr č.2) rozšiřuje
vliv křivky lineárně přes celý hraniční povrch, podobně jako u plochy ze spojených
profilů. Tato možnost napomáhá předejít nadměrnému zakřivení (vytvoření kapsy).
Vytvoření kapsy se vyskytuje u velmi lomené řídící křivky na plochách, kde se
křivky v jednom směru sbíhají.
Globální možnost
Lineární možnost
Tangenciální působení
Možnost Tangenciální působení byla přejmenována na Tangenciální působení
%. Již není zobrazena pod seznamem Vliv křivek Směr č.1 nebo Směr č.2.
Tangenciální působení % je zvláštní možnost pod položkou Směr č.1 či 2
a obsahuje posuvník pro nastavení hodnoty vlivu.
Viz Splajny na straně 3-8.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-2
Kapitola 4 Prvky
Zaoblení
Zaoblit rohy
K vytváření a správě prvků „zaoblený roh“ v místě, kde se přesně tři zaoblené hrany
stýkají v jednom vrcholu, slouží nový CornerXpert (PropertyManager FilletXpert).
Původní zaoblený roh
Alternativní zaoblený roh
Máte následující možnosti:
• zvolit alternativní zaoblené rohy,
• zkopírovat zaoblený roh na jiné kompatibilní zaoblené rohy.
Viz FilletXpert v nápovědě.
Výběr zaoblení
Při vytváření nebo změně zaoblení pomocí nástroje FilletXpert se výběrem
jednotlivé hrany či zaoblení zobrazí kontextový panel nástrojů, který usnadní
vybrat více hran či zaoblení.
Když ukážete myší na ikonu v tomto panelu nástrojů, v grafické ploše se zvýrazní
entity. Klepnutím na ikonu v panelu nástrojů vyberte odpovídající entitu a otevře se
PropertyManager.
Popisy v panelu nástrojů:
• Pravá a Levá = pravá nebo levá ploška entity.
• Počátek a Konec = počáteční nebo konečný vrchol entity.
• Virtuální = přilehlé tangentní entity, které program považuje za jednu entitu.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-3
Kapitola 4 Prvky
Série děr
Zdokonalení:
Záložky
PropertyManagery Série děr již nefungují lineárním způsobem. Chcete-li zobrazit
informace každého PropertyManageru, klepněte na záložky v jakémkoli pořadí.
Všechny záložky jsou vždy viditelné. Pokud nainstalujete SolidWorks Toolbox, bude
k dispozici nová záložka Inteligentní šrouby.
Záložka Inteligentní šrouby
Automatická úprava velikosti
Určíte-li velikost série děr, software automaticky upraví velikosti příslušných
inteligentních šroubů. Změníte-li velikost série děr, software upraví velikost
daného inteligentního šroubu.
Musíte nainstalovat SolidWorks Toolbox a zaktivovat jej.
Chcete-li zapnout automatickou úpravu velikosti, vyberte Automatická velikost
podle počáteční díry na záložce Inteligentní šrouby.
Viz Inteligentní šrouby na straně 6-22.
Náhledy
Série děr používá zlepšené náhledy, jež upřesňují jednotlivé
součásti dané série děr. Zároveň dojde ke zvýraznění
jednotlivých součástí inteligentních šroubů.
Například při přechodu na Koncovou díru dojde ke zvýraznění
koncové díry v grafické ploše.
Viz Série děr v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-4
Kapitola 4 Prvky
Průvodce dírami
Zdokonalení
• Došlo k odebrání skupinového rámečku Vlastní velikost. Chcete-li nastavit
vlastní hodnoty velikosti, klepněte na novou možnost Zobrazit vlastní
nastavení velikosti pod položkou Specifikace díry.
• Obsahuje-li model konfigurace vyžadující jiné velikosti děr Průvodce dírami,
lze upravované konfigurace upřesnit pomocí daného PropertyManageru nebo
konfigurační tabulky.
Viz PropertyManager Série děr – záložka Typ v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-5
Kapitola 4 Prvky
Instant3D
Funkce Instant3D umožňuje následující
operace:
• měnit velikost prvků přetažením
geometrie a manipulátorů kót,
• používat pravítka na obrazovce
k přesnému měření úprav,
• vytvářet prvky vysunutí a odebrání
z vybraného obrysu či skic,
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-6
Kapitola 4 Prvky
• zachytávat ke geometrii pomocí
ovladačů pro přetažení,
• provádět dynamické řezy
geometrie modelu pro zobrazení
prvků a manipulaci s nimi,
• používat 3D klipart různého obsahu
modelu, jako jsou prvky, skici, tabulky,
bloky, pohledy atd. k prohledávání
modelů.
Viz SolidWorks vyhledávání a nápověda na straně 1-2, Skicování v Instant3D
na straně 3-6 a Indexování souborů na straně 13-20.
Viz Instant3D v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-7
Kapitola 4 Prvky
Pole
Kruhová pole
Pro Osu pole v daném PropertyManageru lze
vybrat tyto entity:
Kulatá hrana použitá jako osa pole
k vytvoření kruhového pole
• válcovou plochu nebo povrch,
• rotovanou plochu nebo povrch,
• kulatou hranu nebo přímku skici.
Kosmetická pole
Nový prvek kosmetického pole umožňuje kosmeticky určit a zobrazit pole děr místo
zobrazení mozaikového objemového modelu. Tato funkce zkracuje dobu obnovení,
protože nevytváří geometrii pole.
• Kosmetická pole lze použít pouze na rovinné paralelní plochy.
• Výkresy kosmetických polí zobrazují zjednodušenou reprezentaci vzorku.
Pro tvorbu kosmetických polí musí být zapnutý režim RealView.
Klepněte na Pohled, Zobrazení a vyberte Režim RealView.
Tvorba kosmetických polí:
1 V podokně úloh vyberte záložku RealView
, klepněte na Různé, Pole,
poklepejte na kosmetické pole díry, nebo ho přetáhněte na model.
2 Vyberte plochu pro Hranici vyplnění
.
3 Pod položkou Rozvržení pole:
a)
b)
c)
Vyberte rozvržení.
Nastavte možnosti rozteče.
Výběrem hrany stanovte směr pole.
4 Pod položkou Typy zárodků:
a)
b)
Vyberte typ zárodku.
Nastavte možnosti velikosti.
5 Klepněte na
.
Viz PropertyManager Kosmetické pole
v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-8
Kapitola 4 Prvky
Rozdělovací křivky a díly
Rozdělovací křivky
Když vytvoříte rozdělovací křivky, nezměněné hrany lze znovu použít v návazných
prvcích a aktualizaci změněných hran.
Podporované prvky:
• zkosení,
• úkosy,
• zaoblení,
• skořepiny.
Například v tomto modelu je rozdělovací křivka vložena na přední plochu
jako poslední položka ve stromu FeatureManager. Změníte-li pořadí tak, že
Rozdělovací křivka1 bude za prvkem Vysunutí1, model si zachová návazné
zkosení a zaoblení. Dříve tato změna pořadí nebyla úspěšná.
Rozdělené díly
Zdokonalení:
• Odvozený díl lze znovu připojit k určenému skladovému dílu, prvku rozdělení
nebo tělu.
• Když změníte geometrii prvku rozdělení, k vytvoření nových odvozených dílů
nedojde. Stávající odvozené díly budou zaktualizovány při zachování vztahů
rodič-potomek.
• Když rozdělíte díly, můžete vybrat položku Kopírovat uživatelské vlastnosti do
nového dílu v PropertyManageru Rozdělit.
Viz PropertyManager Rozdělení a uložení těl v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-9
Kapitola 4 Prvky
Tažení
Pomocí nové možnosti Objemové tažení lze táhnout objemové tělo podél trasy
a odebrat 3D materiál. Nejběžnější použití je při tvorbě odebrání kolem válcových
těl. Tato možnost je také vhodná pro simulaci konečného frézování.
Požadavky:
1 Objemové tělo:
• musí být otočením,
• smí obsahovat pouze analytickou geometrii,
• nesmí být sloučeno s modelem.
2 Trasa musí být tečná (žádné ostré rohy) a musí mít počáteční bod na nebo v
rámci profilu objemového těla.
Vytvoření odebrání tažením objemového těla:
1 Otevřete soubor Sweep.sldprt.
Trasa
2 Klepněte na Odebrání tažením po křivce
(panel nástrojů Prvky) nebo vyberte Vložit,
Odebrat, Táhnout po křivce.
3 Pod položkou Profil a trasa:
a)
b)
c)
Vyberte Objemové tažení.
Vyberte otočení pro Tělo nástroje
.
Vyberte Šroubovice/spirála1 v poli Trasa
.
4 Klepněte na
Tělo nástroje
.
5 Skryjte otočené objemové tělo.
SolidWorks 2008 – Co je nového
4-10
5
Díly
Tato kapitola popisuje zlepšení dílů v následujících oblastech:
„ vazby na souřadné systémy,
„ vkládání skic při vkládání dílů,
„ přerušení odkazu na díl,
„ uživatelské vlastnosti dílů,
„ automatické umístění dílů pomocí vazebních referencí,
„ izolování těl v režimu dílu.
SolidWorks 2008 – Co je nového
5-1
Kapitola 5 Díly
Vazby na souřadné systémy
Při vkládání těla do dílu lze použít stejnolehlou vazbu mezi souřadným systémem
vkládaného těla a souřadným systémem v cílovém dílu. Vyberete-li také zarovnání
os, ta se stejnolehlou vazbou plně omezí dané tělo.
To je užitečné v návrzích s modulárními díly, jejichž polohy a orientace jsou plně
určeny.
Vkládání a zrcadlení dílů
Při vkládání dílů a odvozování dílů pomocí zrcadlení je nyní možné:
• vkládat objemová těla, skici a vnořené skici,
• přerušit odkaz na původní díl,
• zachovat uživatelské vlastnosti vloženého dílu,
• umist’ovat díly automaticky pomocí vazebních referencí.
Viz Vložit díl a Zrcadlený díl v nápovědě.
Vkládání skic při vkládání dílů
Při vkládání dílu do jiného dílu lze používat objemová těla a nevnořené i vnořené
skici. Vložené skici jsou připojeny se skicou ze souboru vloženého dílu a zůstanou
připojeny, dokud není vložený díl odpojen.
Všechny transformované prvky zavedené spolu s vloženým dílem jsou umístěny
do složek, jež se nacházejí pod ikonou prvku vloženého dílu.
Zrušení odkazu na díl
Odkaz na zrcadlený či odvozený díl lze přerušit a přesto zachovat původní prvky,
aby mohly být upravovány v novém dílu. Tato možnost usnadňuje návrh dílů s levou
a pravou stranou, jejichž definice se trochu liší.
Odkaz na původní díl lze přerušit:
• při vkládání dílu,
• klepnutím na Přerušit vše v dialogovém okně Vnější odkazy.
SolidWorks 2008 – Co je nového
5-2
Kapitola 5 Díly
Uživatelské vlastnosti dílů
Uživatelské vlastnosti dílu lze zachovat v těchto případech:
• při vkládání dílu do jiného dílu,
pokud již soubor cílového dílu obsahuje uživatelské vlastnosti stejného
názvu, budou mít původní uživatelské vlastnosti přednost před uživatelskými
vlastnostmi vloženého dílu.
• vytvoření zrcadleného dílu pomocí Vložit, Zrcadlený díl,
Při vytvoření zrcadleného dílu je tabulka uživatelských vlastností zrcadleného
dílu propojena s tabulkou dílu původního. Jakoukoli individuální uživatelskou
vlastnost zrcadleného dílu lze odpojit úpravou pole s její hodnotou.
Automatické umístění dílů pomocí vazebních referencí
Při vložení dílu do stávajícího souboru dílu jsou všechny existující vazební
reference ve vloženém dílu automaticky použity k umístění těla vloženého dílu,
a do stromu prvků je přidáno omezení přesunu těla.
Tato funkce se týká:
• všech referenčních entit, které lze vybrat,
• všech typů vazebních referencí (výchozí, tečný, stejnolehlý, soustředný
a rovnoběžný),
• všech zarovnání vazebních referencí (libovolné zarovnání, zarovnané,
opačné, nejbližší).
Náhled zobrazí použití existující vazební reference při vkládání dílu před
potvrzením jeho umístění.
Vyberete-li omezení přesunu těla ve stromu FeatureManageru, dojde k jeho
zvýraznění v grafické ploše.
Praktický příklad
Viz Vazby ve vícetělových dílech v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
5-3
Kapitola 5 Díly
Izolování těl v režimu dílu
Jedno či více vybraných těl ve vícetělovém dílu lze izolovat, aby došlo k jejich
plnému zobrazení. Dialogové okno Izolovat slouží k ovládání toho, zda mají být
neizolovaná těla skrytá nebo průhledná. Vybrané zobrazení se týká jednoho
pohledu nebo více pohledů.
Ukončení funkce Izolovat obnoví zobrazení všech těl, které bylo nastaveno před
jejím použitím.
Tato funkce slouží produktovým návrhářům, kteří pracují v režimu vícetělového
dílu při tvorbě forem či svarů.
Viz Izolovat v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
5-4
6
Sestavy
Tato kapitola popisuje zlepšení sestav v následujících oblastech:
„ obecné,
„ AssemblyXpert,
„ odvozené součásti,
„ zarovnání díry,
„ návrh sestavy na základě rozvržení,
„ vazby,
„ výběr,
„ zjednodušená znázornění,
„ Inteligentní šrouby.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-1
Kapitola 6 Sestavy
Obecné
Statistické údaje o sestavách
Informace, které se dříve nacházely v položce Statistické údaje o sestavách, jsou
nyní uvedeny v nástroji AssemblyXpert. Viz AssemblyXpert na straně 6-2.
Reference
Došlo k aktualizaci dialogových oken týkajících se referencí.
Viz následující témata v nápovědě:
• Změna umístění referenčních souborů
• Uložit jako s referencemi
• Najít reference
Analýza sestavení
Toleranci sestavení v sestavách je možné analyzovat. Viz TolAnalyst na straně
14-16.
Stavy zobrazení v eDrawings ®
Když uložíte sestavu jako soubor eDrawings, její stavy zobrazení budou uloženy
do souboru eDrawings. Viz Stavy zobrazení SolidWorks na straně 12-11.
AssemblyXpert
AssemblyXpert analyzuje výkon sestav a navrhuje možná opatření, které
je možná provést k jeho zlepšení. To je vhodné zejména při práci s velkými
a složitými sestavami. V některých případech lze zajistit automatickou
implementaci navržených změn.
Ačkoli podmínky zjištěné nástrojem AssemblyXpert mohou
snižovat výkon sestav, nejedná se o chyby. Proto je důležité
zvážit doporučení nástroje AssemblyXpert a původní záměr
návrhu. V některých případech může implementace těchto
doporučení zvýšit výkon sestav, ale také dojít k narušení
záměru návrhu.
Chcete-li analyzovat výkon sestavy:
V sestavě klepněte na Nástroje, AssemblyXpert
.
Viz AssemblyXpert – přehled v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-2
Kapitola 6 Sestavy
Odvozené součásti
Uživatelské vlastnosti zrcadlených součástí
Když zrcadlíte součásti, můžete vybrat položku Kopírovat uživatelské vlastnosti
do nových součástí v PropertyManageru Zrcadlené součásti.
Pole odvozených součástí
Pole součástí lze odvodit z následujících přídavných typů prvkových polí:
• řízené křivkou,
• vyplnění.
Možnost Vynechané instance je nyní podporována v těchto přídavných typech
prvkových polí:
• řízené skicou,
• řízené tabulkou,
• řízené křivkou,
• vyplnění,
• díry vytvořené pomocí Průvodce dírami,
• díry vytvořené pomocí Série děr.
Pro všechny typy polí odvozených součástí je navíc možné:
• kopírovat vlastnosti vzhledu na úrovni součásti,
• vybrat umístění rodičovského jádra pro tvorbu pole odvozené součásti.
Vložení součástí na základě pole prvků řízeného křivkou:
1 Otevřete soubor Assemblies\patterns\frame_assembly.sldasm.
2 Na záložce Sestavit v CommandManageru rozbalte plovoucí tlačítko Lineární
pole součásti
SolidWorks 2008 – Co je nového
a vyberte Pole součásti řízené prvkem
.
6-3
Kapitola 6 Sestavy
3 V příslušném PropertyManageru:
a)
b)
Jako Součásti pro pole vyberte větší šroub v grafické ploše.
Jako Řídící prvek vyberte jakoukoli díru v poli prvků řízeném křivkou.
4 Klepněte na
.
5 Tím dojde k přidání instancí součásti šroubu podél pole děr řízeného křivkou.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-4
Kapitola 6 Sestavy
Postup změny umístění jádra:
1 Na záložce Sestavit v CommandManageru rozbalte plovoucí tlačítko Lineární
pole součásti
a vyberte Pole součásti řízené prvkem
.
2 V příslušném PropertyManageru:
a)
b)
Jako Součásti pro pole vyberte menší šroub v grafické ploše.
Jako Řídící prvek vyberte díru podle obrázku.
Vybraná díra se stane prvkem jádra.
3 Pod položkou Řídící prvek v daném PropertyManageru klepněte na Vybrat
umístění jádra.
Tím dojde ke zvýraznění možných umístění jádra v grafické ploše.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-5
Kapitola 6 Sestavy
4 Vyberte umístění jádra odpovídající šroubu, jenž jste vybrali pro tvorbu pole.
Tím se dané šrouby zarovnají s polem děr.
5 Klepněte na
.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-6
Kapitola 6 Sestavy
Zarovnání díry
U sestavy lze zjistit přítomnost nesprávně zarovnaných děr.
Zjištění nesprávně zarovnaných děr:
1 Otevřete soubor Assemblies\alignment\shaft_assembly.sldasm.
2 Klepněte na Zarovnání díry
(panel nástrojů pro sestavy) nebo vyberte
Nástroje, Zarovnání díry.
3 V daném PropertyManageru nastavte Odchylku středu díry na 1,00 mm.
4 Klepněte na položku Spočítat.
V seznamu Výsledky budou uvedeny dvojice děr, jejichž středy se vzájemně
neliší o více než 1,00 mm, ale nejsou zarovnané. Uvedena je také maximální
odchylka mezi středy.
5 Vyberte některou položku ze seznamu Výsledky.
Tím dojde ke zvýraznění dané dvojice děr v grafické ploše.
6 Rozbalte některou položku ze seznamu Výsledky.
Tím budou uvedeny obě díry v nesprávně zarovnané dvojici.
Viz Zarovnání díry v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-7
Kapitola 6 Sestavy
Návrh sestav na základě rozvržení
Byla uskutečněna zdokonalení poskytující prostředí pro návrh sestavy na základě
rozvržení, v němž lze střídavě přepínat mezi metodami návrhu shora dolů a zdola
nahoru. V libovolné fázi návrhového cyklu je možné vytvářet, upravovat a odstraňovat
díly či bloky bez jakýchkoli omezení na základě vývoje změn. To je obzvláště užitečné
v procesu koncepčního návrhu, kdy dochází k častým změnám a experimentům se
strukturou a součástmi sestav.
Virtuální součásti
Když vytváříte součásti v kontextu sestavy, software je nyní ukládá do souboru
sestavy, takže lze začít ihned modelovat. Později je možné součásti uložit do
externích souborů nebo je odstranit.
Kromě zjednodušení pracovního postupu existují i další výhody:
• Tyto virtuální součásti lze přejmenovat ve stromu FeatureManager a není tedy
třeba je otevírat, ukládat jako kopii a používat příkaz Nahradit součásti.
• Jednu instanci virtuální součásti lze v jediném kroku učinit nezávislou na
ostatních instancích.
• Složka pro ukládání sestavy není nepřehledná kvůli souborům nepoužívaných
dílů a sestav, jež vznikly v rámci iterací různých návrhů součástí.
Vytvoření virtuální součásti:
1 V sestavě klepněte na Nový díl
(panel nástrojů pro sestavy) nebo vyberte
Vložit, Součást, Nový díl.
Ve stromu FeatureManager dojde k zobrazení nového dílu jako [Díln]. Hranaté
závorky označují, že jde o virtuální součást.
2 Vyberte rovinu či rovinnou plochu, na níž se má nový díl umístit.
Úpravy se budou nyní provádět v novém dílu, ne v sestavě. Mezi vybranou
rovinou a přední rovinou nového dílu se vloží vazba V místě a otevře se skica.
3 Vytvořte prvky dílu stejným postupem, jaký používáte při vytváření vlastního
dílu. Je-li to potřeba, přidejte odkaz na geometrii ostatních součástí v sestavě.
4 Chcete-li se vrátit k úpravě sestavy, klepnutím zrušte výběr ikony Upravit
součást
(panel nástrojů pro sestavy).
Virtuální součásti lze také vytvářet z bloků ve skicách
rozvržení v sestavách. Viz Rozvržení skic na straně 6-9.
Uložení virtuální součásti do externího souboru:
1 Klepněte na díl pravým tlačítkem a vyberte Uložit díl (do externího souboru).
2 V dialogovém okně Uložit jako vyberte daný díl v seznamu Název souboru.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-8
Kapitola 6 Sestavy
3 Klepněte na položku Stejná jako sestava nebo Zadat cestu.
4 Klepněte na tlačítko OK.
Rozvržení skic
Došlo ke zdokonalení bloků, takže lze smíchat návrh na základě rozvržení
s návrhem sestavy. Pomocí této nové techniky rozvržení sestavy je možné:
• Vytvořit v sestavě nový typ skici nazývaný Rozložení.
• Vložit rozvržení do stávající sestavy.
• Omezit bloky v rozvržení na součásti v sestavě a naopak.
• Vytvořit díly z bloků v rozvržení. Tyto díly jsou:
• Omezeny na bloky, aby nenarušily dané rozvržení, ale jinak jsou plně
k dispozici pro vaše omezení.
• Obsahující instance bloků. Tyto bloky lze upravit v rozvržení nebo
v dílech.
• Vytvořeny jako virtuální díly pro zjednodušení pracovního postupu. Viz
Virtuální součásti na straně 6-8.
Praktický příklad
Viz Návrh sestavy na základě rozvržení v nápovědě.
Vazby
Ikony vazeb ve stromu FeatureManager
Ve stromu FeatureManager:
• Nové ikony označují typ vazby. (Dříve všechny vazby používaly
.)
Příklad:
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-9
Kapitola 6 Sestavy
• Když je vazba vyřešena ale chybí reference, nová ikona zůstane stejná a
daná vazba bude označena pomocí . (Dříve došlo ke změně ikony na
ak
označení pomocí .)
Viz Ikony vazeb ve stromu FeatureManager v nápovědě.
Tvorba vazeb na počátky a souřadné systémy
Stejnolehlou vazbu lze použít mezi počátek či souřadný systém součásti a počátek
nebo souřadný systém:
• dané sestavy,
• jiné součásti.
Vyberete-li také zarovnání os, ta se stejnolehlou vazbou plně omezí danou součást.
To je užitečné v návrzích s modulárními součástmi, jejichž polohy a orientace jsou
plně určeny.
Viz Tvorba vazeb na počátky a souřadné systémy v nápovědě.
PropertyManager Vazba
V PropertyManageru Vazba došlo k přidání:
• několika nových typů vazeb,
• skupinového rámečku Strojní vazby,
• záložky Analýza (pouze pro COSMOSMotion™).
Standardní vazby
Došlo k přidání následujícího typu vazby:
Zámek
. Udržuje polohu a orientaci mezi dvěma součástmi. Součásti jsou
vzájemně plně omezené. Vazba Zámek má stejný vliv jako vytvoření podsestavy
mezi dvěma součástmi a její změnu na pevnou podsestavu. Dříve byly vazby
Zámek v COSMOSMotion nazývány pevnými spoji.
Viz Vazba Zámek v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-10
Kapitola 6 Sestavy
Upřesňující vazby
Došlo k přidání následujících typů vazeb:
• Lineární/Lineární vazba
. Vytvoří vztah mezi posunutím jedné součásti
a převodem druhé součásti. Dříve byly položky Lineární/Lineární vazba
vytvářeny v COSMOSMotion pomocí spojené vazby mezi dvěma spoji převodu.
Viz Lineární/Lineární vazba v nápovědě.
• Vazba Dráha
. Omezí vybraný bod na součásti k určité trase. Trasu lze určit
výběrem jedné či více entit v dané sestavě. U součásti a její cesty podél trasy je
možné určit stoupání, vychýlení a naklopení.
Viz Vazba Dráha v nápovědě.
Do nového skupinového rámečku Strojní vazby byly přesunuty následující typy
vazeb:
• Vačka
• Převod
• Ozubená tyč
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-11
Kapitola 6 Sestavy
Strojní vazby
Došlo k přidání následujících typů vazeb:
• Šroub
. Omezuje stejné stupně volnosti jako soustředná vazba, ale přidává
vztah stoupání mezi stupeň volnosti otáčení a stupeň volnosti převodu podél
osy. Převod podél osy způsobuje otáčení podle vztahu stoupání a naopak.
Dříve byly vazby Šroub v COSMOSMotion nazývány šroubovými spoji.
Viz Šroubová vazba v nápovědě.
• Univerzální kloub
. Otáčení jedné součásti (výstupní hřídel) kolem své osy
je řízeno otáčením druhé součásti (vstupní hřídel) kolem její osy. Dříve byly
vazby Univerzální kloub v COSMOSMotion nazývány univerzálními spoji.
Viz Vazba univerzálního kloubu v nápovědě.
Záložka analýzy
K vazbám lze pro použití v analýze COSMOSMotion doplnit následující vlastnosti.
(Tyto vlastnosti lze doplnit, aniž by bylo nutné přidat COSMOSMotion.)
• Nosné plochy. Přidruží další plochy k vazbě kvůli určení, které plochy sdílejí
zatížení. (Dříve byly Nosné plochy nazývány odkazy zatížení a přidávaly se
pomocí PropertyManageru Odkazy zatížení.)
• Tření. Přidruží vlastnosti tření k určité vazbě. Určovat lze koeficient tření
nebo materiály týkající se dané vazby.
• Pouzdro. Přidruží vlastnosti pouzdra k určité vazbě. Určovat lze posuvnou
a torzní tuhost, tlumení, sílu a torzní moment.
Viz Analýza vazeb v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-12
Kapitola 6 Sestavy
Kopírovat s vazbami
Při kopírování součásti lze také zkopírovat její vazby.
Zkopírování vazeb při kopírování součásti:
1 Otevřete soubor Assemblies\fixture\clamping_fixture.sldasm.
2 Klepněte na ikonu Kopírovat s vazbami
(panel nástrojů pro sestavy)
nebo vyberte Vložit, Součást, Kopírovat s vazbami.
3 V daném PropertyManageru vyberte pro Vybrané součásti položku pin106
v grafické ploše.
V seznamu Vazby budou uvedeny dvě vazby: soustředná a sjednocená.
4 Klepněte ve výběrovém poli pod soustřednou vazbou.
Vazební reference je zvýrazněna v grafické ploše.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-13
Kapitola 6 Sestavy
5 Vyberte díru link105, jak je uvedeno na obrázku:
V grafické ploše se zobrazí náhled čepu v díře a dojde ke zvýraznění vazební
reference u další vazby. V daném PropertyManageru se zvýrazní výběrové pole
sjednocené vazby.
6 Pro sjednocenou vazbu vyberte Opakovat v daném PropertyManageru, aby
používala stejnou vazební referenci jako původní čep.
7 Klepněte na
.
Tím dojde k přidání kopie čepu do sestavy. Výběrové pole se vynuluje, abyste
mohli přidat další kopii.
8 Vyberte díru v páce.
9 V daném PropertyManageru zrušte volbu Opakovat u sjednocené vazby.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-14
Kapitola 6 Sestavy
10 Vyberte rovnou plochu páky jako vazební referenci sjednocené vazby pro tuto
kopii čepu.
11 Dvakrát klepněte na
.
Ve stromu FeatureManager se zobrazí kopie čepu pin106. Jejich vazby se zobrazí
ve složce Vazby
.
Viz Kopírovat s vazbami v nápovědě.
Výběr
Výběr podsestav v grafické ploše
Podsestavu lze vybrat v grafické ploše pravým klepnutím na některou její
součást a zvolením položky Vybrat podsestavu. Je-li daná součást ve vnořené
podsestavě, dojde k zobrazení hierarchie v seznamu. Přesunutím ukazatele nad
seznam se zvýrazní různé podsestavy – klepněte na požadovanou podsestavu.
Nástroje na výběr
Výběr součástí v sestavách usnadňují nové nástroje. Klepněte na šipku dolů
tlačítka Vybrat
(základní panel nástrojů) a zvolte:
• Objemový výběr
• Vybrat potlačené
• Vybrat skryté
• Vybrat vázané na
• Vybrat interní součásti
Viz Výběr součástí v nápovědě.
Upřesňující výběr součástí
Dialogové okno Upřesňující výběr nyní používá rozhraní mřížky usnadňující
zadávání a opakování vyhledávání. Navíc došlo k navýšení počtu vyhledávatelných
kritérií.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-15
Kapitola 6 Sestavy
Filtrace stromu FeatureManager
K filtraci položek zobrazených ve stromu
FeatureManager lze použít možnost Filtr v horní části
stromu.
Možnosti nastavení filtru:
• název součásti a prvku,
• stav zobrazení/skrytí součásti,
• uživatelem přidané značky (viz Značky na straně 1-6).
Zároveň lze určit shodu grafické plochy a výsledků filtru.
Filtrace podle stavu zobrazení/skrytí:
1 Otevřete soubor Assemblies\filter\tableassembly.sldasm.
Všimněte si, že součásti rameno a hlava jsou ve stromu FeatureManager
skryté.
2 V položce Filtr klepněte na šipku dolů a vyberte Filtr skrytých/potlačených
součástí.
Součásti rameno a hlava již nebudou zobrazeny ve stromu FeatureManager.
3 Klepněte znovu na šipku dolů a zrušením možnosti Filtr skrytých/potlačených
součástí obnovte zobrazení těchto součástí.
Když skryjete součásti příkazem Izolovat, můžete zajistit
shodu stromu FeatureManager a grafické plochy výběrem
možnosti Filtr skrytých/potlačených součástí v položce Filtr.
Filtrace grafické plochy:
1 V položce Filtr:
a)
b)
klepněte na šipku dolů a zrušte Filtr grafického pohledu,
zadejte CLA.
Všechny součásti kromě svorek již nebudou zobrazeny ve stromu
FeatureManager, ale zůstanou viditelné v grafické ploše.
2 Klepněte znovu na šipku dolů a vyberte Filtr grafického pohledu.
V grafické ploše již nebudou zobrazeny žádné součásti kromě svorek.
3 Klepnutím na
v položce Filtr zrušte daný filtr.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-16
Kapitola 6 Sestavy
Zobrazit skryté součásti
Pomocí této funkce lze přepínat zobrazení skrytých a viditelných součástí.
V grafické ploše lze následně vybrat, které skryté součásti chcete zviditelnit.
Výběr skrytých součástí pro zviditelnění:
1 Otevřete soubor Assemblies\vise\ToolVise.sldasm.
2 Klepněte na Zobrazit skryté součásti
(panel nástrojů pro sestavy).
Otevře se dialogové okno Zobrazit skryté. V grafické ploše budou zobrazeny
skryté součásti a viditelné součásti se již nezobrazí.
3 V grafické ploše vyberte složený střední profil, horní desku<1> a horní
desku<2>, viz obrázek.
Vybrané součásti se přestanou zobrazovat.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-17
Kapitola 6 Sestavy
4 V dialogovém okně klepněte na Ukončit Zobrazit-Skrýt.
Tři vybrané součásti se nyní zobrazí spolu s ostatními součástmi, jež byly
zobrazeny původně.
Zjednodušená znázornění sestav
Přehled
Když hodláte pracovat na malé dílčí sadě součástí ve velké sestavě, můžete zvýšit
výkon sestavy otevřením jejího zjednodušeného znázornění. Stačí upřesnit, které
součásti se mají načíst; ostatní součásti nejsou načteny ani zobrazeny, ale vliv
jejich vazeb zůstane zachován.
To, které součásti mají být načteny, upřesníte otevřením sestavy prostřednictvím
dialogového okna Otevřít. Během otevírání můžete vybrat:
• Jednotlivé součásti. (Danou sestavu není nutné nejdříve zcela otevřít.)
• Stav zobrazení, kde jste předtím určili stav zobrazení/skrytí součástí.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-18
Kapitola 6 Sestavy
Stavy zobrazení
Pro podporu zjednodušených znázornění lze nyní učinit stavy zobrazení nezávislé
na konfiguracích, takže všechny stavy zobrazení budou k dispozici ve všech
konfiguracích. Aktivní stav zobrazení již není uchováván v dané konfiguraci, pokud
k němu nevytvoříte konkrétní odkaz.
Na záložce
ConfigurationManageru se konfigurace zobrazí v horní části panelu
a stavy zobrazení se zobrazí v části dolní.
Máte následující možnosti:
• Pravým klepnutím na název stavu zobrazení otevřít PropertyManager
Vlastnosti stavu zobrazení, kde lze daný stav zobrazení přejmenovat
a vybrat možnosti.
• Vybrat stav zobrazení z dialogového okna Otevřít.
• Přepnout stavy zobrazení pomocí nového panelu nástrojů stavů zobrazení:
• Vytvořit odkaz na stav zobrazení k aktivní konfiguraci výběrem Propojit stavy
zobrazení s konfiguracemi v dolní části ConfigurationManageru
.
Informace o chování stavů zobrazení při otevírání modelů vytvořených ve verzi
SolidWorks 2007 či dřívější viz Chování starších verzí na straně 6-21.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-19
Kapitola 6 Sestavy
Selektivní načítání součástí
Načtení pouze vybraných součástí při otevření sestavy:
1 Klepněte na Otevřít
(základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor, Otevřít.
2 V dialogovém okně Otevřít:
a)
b)
c)
Vyhledejte soubor Assemblies\computer\computer.sldasm.
Vyberte Zběžně zobrazit / Selektivní otevření.
Klepněte na Otevřít.
Tím dojde k zobrazení:
• dialogového okna Selektivní otevření,
• zjednodušeného stromu FeatureManager uvádějícího pouze součásti,
• náhledu dané sestavy.
3 Ve stromu FeatureManager:
a)
b)
Rozbalte položku Sestava napájecího zdroje-1.
Přidržte klávesu Ctrl a vyberte tyto tři součásti:
• Počítačové šasi-1
• Šasi-1
• Konektor napájení-1
Součásti lze také vybírat v grafické ploše.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-20
Kapitola 6 Sestavy
4 V dialogovém okně Selektivní otevření:
a)
b)
Zvolte Vybrané součásti.
Klepněte na položku Otevřít vybrané.
Tím dojde k otevření sestavy se všemi skrytými součástmi kromě tří vybraných.
Skryté součásti nejsou načteny do paměti. Na záložce
ConfigurationManageru
pod položkou Globální stav zobrazení se zobrazí nový stav zobrazení.
Chování starších verzí
V sestavách vytvořených ve verzi SolidWorks 2007 nebo dřívější má každá
konfigurace jedinečné stavy zobrazení, i když mohou mít stejný název (jako je Stav
zobrazení-1). Když převedete sestavu na verzi SolidWorks 2008, tento software:
• přiřadí jedinečný název každému stavu zobrazení ve formátu
<název_konfigurace>_<název_stavu_zobrazení>,
• propojí daný stav zobrazení s konfigurací.
Například stav zobrazení s názvem Stav zobrazení-1 v konfiguraci s názvem
Výchozí bude přejmenován na Výchozí_Stav zobrazení-1 a možnost Propojit
stavy zobrazení s konfiguracemi bude standardně vybrána.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-21
Kapitola 6 Sestavy
Inteligentní šrouby
PropertyManager Inteligentní šrouby byl zaktualizován – nyní obsahuje ovládání
pro přímé přidávání horních a dolních součástí sestavení i pro přístup ke všem
vlastnostem šroubů. V příslušném PropertyManageru:
• Výsledky. Uvádí seznam přidávaných či upravovaných skupin šroubů.
• Výběrem skupiny ji zobrazte a upravte její typ šroubů a vlastnosti.
• Klepnutím na Upravit seskupení zobrazte strom šroubů, kde lze přetáhnout
položky z jedné skupiny do druhé.
• Sériové součásti. Zobrazí typ šroubů pro položku, kterou jste vybrali
v seznamu Výsledky. Typ šroubu lze upravit a přidávat součásti sestavení.
Zároveň lze nastavit možnost automatické aktualizace velikosti hardwaru,
kdykoli dojde ke změně průměru díry.
• Vlastnosti. Zobrazí vlastnosti hardwaru, který je vybrán v položce Sériové
součásti. Tento hardware lze změnit úpravou vlastností.
Nnásledující ikony FeatureManageru se týkají Inteligentních šroubů:
Prvek Inteligentní šrouby. Rozbalením prvku zobrazíte
položky, jako jsou součásti a pole daného inteligentního
šroubu. Pravým klepnutím na prvek a výběrem Upravit
Inteligentní šroub proveďte změny.
Součást Toolbox.
Sada součástí Toolbox pro automatickou úpravu velikosti při
změně vazební geometrie.
Soustředná vazba přidružená k sadě Toolbox pro
automatickou úpravu velikosti při změně vazební geometrie.
K inteligentním šroubům a jejich součástem sestavení lze nyní přistupovat ze
záložky Šrouby v PropertyManageru Série děr. (Záložka Šrouby je k dispozici
pouze tehdy, je-li přidán Toolbox.)
Viz PropertyManager Inteligentní šrouby v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
6-22
7
Konfigurace
Tato kapitola popisuje zlepšení konfigurací v následujících oblastech:
„ obecné,
„ vytvoření PropertyManageru ke konfiguraci součástí,
„ tvorba a úpravy konfigurací,
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-1
Kapitola 7 Konfigurace
Obecné
Konfigurační tabulka
Prvek Konfigurační tabulka
místo ve FeatureManageru
je nyní zobrazen v ConfigurationManageru
.
Díry vytvořené pomocí Průvodce dírami
Velikost děr vytvořených pomocí Průvodce děr lze zkonfigurovat:
• Ručně – klepnutím na Konfigurace v PropertyManageru Specifikace díry
a výběrem položky Tato konfigurace, Všechny konfigurace nebo Upřesnit
konfigurace.
• V konfiguračních tabulkách – pomocí parametrické syntaxe
[email protected]<název_prvku>.
Dialogové okno Změnit
Při úpravách kóty v dialogovém okně Změnit upřesněte, kterých konfigurací se
změna týká, pomocí výběru na plovoucím tlačítku:
Tato konfigurace
Všechny konfigurace
Upřesnit konfigurace
Při výběru položky Upřesnit konfigurace se zobrazí nové dialogové okno Změnit
konfigurace, v němž lze zadat různé hodnoty pro každou konfiguraci. Viz Tvorba a
úpravy konfigurací na straně 7-5.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-2
Kapitola 7 Konfigurace
Vytvoření PropertyManageru ke konfiguraci součástí
Pro díly s více než jednou konfigurací lze vytvořit PropertyManager, který umožňuje
vybrat konfiguraci dílu při jeho umístění do sestavy (to je podobné způsobu výběru
dílů Toolbox při jejich přetahování do sestav).
Vytvoření konfiguračního PropertyManageru:
1 Otevřete soubor Configurations/two_bolt_flange.sldprt.
2 Uložte díl pod názvem Lem.sldprt.
Daný díl obsahuje sedm konfigurací, které mění celou řadu kót. V tomto příkladu
nastavíte PropertyManager na následující parametry:
3 Klepněte pravým tlačítkem na ikonu dílu v horní části stromu FeatureManager
a vyberte Vytvořit PropertyManager.
Zobrazí se dialogové okno Vytvořit PropertyManager. V levém podokně jsou
uvedeny zkonfigurované parametry daného dílu. V pravém podokně se zobrazí
náhled PropertyManageru:
4 V levém podokně pro Dí[email protected]:
a)
b)
Pro Stav zobrazení vyberte Zapnuto.
V poli Jmenovka zadejte Díra a stiskněte Enter.
V náhledu PropertyManageru se zobrazí výběrový rámeček se jmenovkou
Díra. Výběry v rozbalovacím seznamu odpovídají hodnotám pro položku
Dí[email protected] v každé konfiguraci daného dílu.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-3
Kapitola 7 Konfigurace
5 V levém podokně pro [email protected]:
a)
b)
Pro Stav zobrazení vyberte Zapnuto.
Pro Jmenovku zadejte Průměr přidání a stiskněte Enter.
6 V levém podokně pro [email protected]:
a)
b)
Pro Stav zobrazení vyberte Odkaz.
V poli Jmenovka zadejte Vzdálenost mezi šrouby a stiskněte Enter.
Protože byl vybrán Odkaz, nelze upravit pole přidané do PropertyManageru
pro Vzdálenost mezi šrouby.
7 Klepněte na Sloučit.
Tím dojde k přesunu aktivovaných polí do horní části seznamu.
8 Pod položkou Pořadí změňte hodnotu pro [email protected] na 1 a stiskněte Enter.
[email protected] se přesune do horní části seznamu v levém podokně a Průměr
přidání se přesune do horní části v náhledu PropertyManageru.
9 Klepněte na tlačítko OK.
10 Uložte díl.
Viz Vytvořit PropertyManager v nápovědě.
Použití vytvořeného PropertyManageru:
1 Otevřete novou sestavu.
2 V příslušném PropertyManageru:
a)
b)
Vyberte Lem.
Klepněte na
.
Tím se zobrazí PropertyManager Konfigurovat součást s vytvořenými poli.
3 Pod položkou Parametry zadejte výběry v poli Průměr přidání a Díra.
4 Klepněte na
.
Viz Konfigurovat součást v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-4
Kapitola 7 Konfigurace
Tvorba a úpravy konfigurací
Dialogové okno Změnit konfigurace umožňuje tvorbu a úpravy konfigurací pro
běžně konfigurované vlastnosti v dílech a sestavách. Konfigurace lze přidávat,
odstraňovat či přejmenovávat a také měnit, která konfigurace je aktivní.
Díly
Pro prvky a skici v dílech lze konfigurovat:
• kóty,
• stavy potlačení.
Konfigurace kót:
1 Otevřete soubor Configurations\block02.sldprt.
2 Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Popisy
a vyberte
Zobrazit kóty prvků.
3 V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem na Ø30 a vyberte
Konfigurovat
kótu.
Zobrazí se dialogové okno Změnit konfigurace. Okno obsahuje seznam
konfigurací daného dílu v jednom sloupci a hodnoty vybrané kóty v dalším
sloupci.
4 V grafické ploše poklepejte na 40 a na Ø50.
V dialogovém okně se zobrazí sloupce daných kót.
5 V dialogovém okně klepněte na <Vytvoří novou konfiguraci.>.
6 Zadejte malá a stiskněte Enter.
7 Zopakujte krok 6 a vytvořte konfiguraci s názvem velká.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-5
Kapitola 7 Konfigurace
8 V dialogovém okně změňte kóty následujícím způsobem:
Skica3
D1
Vysunutí2
D1
Skica2
D1
Výchozí
30
40
50
malá
15
20
25
velká
35
80
60
9 Klepněte pravým tlačítkem na malá a vyberte Přepnout na konfiguraci.
Malá konfigurace se změní na aktivní konfiguraci.
10 Klepněte na Obnovit aktuální konfiguraci
v levém dolním rohu
dialogového okna.
Díl se aktualizuje na novou konfiguraci.
11 Klepněte na OK.
Sestavy
V sestavách lze zadat:
• které konfigurace součástí se mají použít,
• stavy potlačení součástí, prvků sestav a vazeb,
• kóty prvků sestav a vazeb.
Konfigurace součástí v sestavě:
1 Otevřete soubor Configurations\castor.sldasm.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-6
Kapitola 7 Konfigurace
2 V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem na kolečko a vyberte Konfigurovat
součást.
3 V dialogovém okně klepněte na <Vytvoří novou konfiguraci.>.
4 Zadejte Střední a stiskněte Enter.
5 Ve sloupci Konfigurace pro Střední klepněte na
a vyberte A2.
6 V grafické ploše poklepejte na každou nápravnici.
Tím dojde k přidání sloupců pro nápravnice do dialogového okna.
7 V konfiguraci Střední vyberte D4 ve sloupci Konfigurace pro každou
nápravnici.
8 Klepněte pravým tlačítkem na Střední a výběrem Přepnout na konfiguraci
zaktivujte konfiguraci Střední.
9 Klepněte na Obnovit aktuální konfiguraci
v dialogovém okně.
Tím dojde k obnovení sestavy s vybranými konfiguracemi součástí.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-7
Kapitola 7 Konfigurace
10 Klepněte na tlačítko OK.
Výchozí
Střední
Viz Změnit konfigurace v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
7-8
8
Studie pohybu
Tato kapitola popisuje zlepšení Studií pohybu v následujících oblastech:
„ rozhraní Studií pohybu,
„ zlepšení Správce pohybu,
„ pohyb sestavy,
„ fyzikální simulace,
„ COSMOSMotion.
SolidWorks 2008 – Co je nového
8-1
Kapitola 8 Studie pohybu
Rozhraní Studií pohybu
Studia pohybu používají MotionManager – rozhraní založené na klíčových
snímcích a časové ose (přizpůsobeno z aplikace SolidWorks Animator) –
a obsahují:
• Pohyb sestavy. Vytvoří animace modelů SolidWorks. Aplikace se dříve
nazývala SolidWorks Animator a byla dostupná jako doplňkový modul
pro SolidWorks Office Premium – nyní je k dispozici v základním systému
SolidWorks.
• Fyzikální simulace. Simuluje některé z fyzikálních vlivů na sestavy.
• COSMOSMotion. Simuluje a analyzuje složitější fyzikální vlivy na pohyb
sestavy.
Viz Úvod do Studií pohybu v nápovědě.
Přístup ke Studiím pohybu:
1 Klepněte na záložku Studie pohybu v levé dolní části grafické plochy.
Není-li záložka zobrazena, klepněte na Zobrazit, Správce
pohybu.
2 V položce Typ studie (levý horní roh Správce pohybu) vyberte z možností:
• Pohyb sestavy
• Fyzikální simulace
• COSMOSMotion
Úrovně funkcí
Počet funkcí je aditivní na základě typu vybrané studie. Pohyb sestavy disponuje
základními funkcemi, Fyzikální simulace zahrnuje další funkce a COSMOSMotion
obsahuje všechny funkce dostupné ve Studiích pohybu.
Z důvodu optimálního výkonu zvolte nejnižší úroveň, jež obsahuje funkce nezbytné
pro danou studii. Vyšší úrovně nabízejí větší rozsah realistického zobrazení
a zajišt’ují přesnější simulace, ale jsou časově náročnější kvůli použití složitějších
výpočtů.
SolidWorks 2008 – Co je nového
8-2
Kapitola 8 Studie pohybu
Zlepšení Správce pohybu
Složitelné podokno
Klepnutím na Sbalit studii pohybu
zobrazíte pouze panel nástrojů.
Filtry
Ve Správci pohybu lze filtrovat strom FeatureManager Studia pohybu klepnutím
na jeden z předurčených typů filtru.
• Žádný filtr
. Zobrazí všechny položky ve stromu FeatureManager.
• Filtr Animované
. Zobrazí všechny položky, jež se pohybují nebo mění
během Studie pohybu.
• Filtr Řídící
. Zobrazí všechny položky, které způsobují pohyb či jiné změny
během Studie pohybu.
• Filtr Vybrané
. Zobrazí pouze položky vybrané ve stromu FeatureManager
(položky již musejí být vybrány).
Klíčové body
V klíčových bodech simulací je možné:
• změnit parametry motoru,
• upravit velikost síly (pouze COSMOSMotion),
• potlačit či uvolnit vazby.
Výběrem Automatický klíč
zajistíte, že SolidWorks umístí klíč v aktuálním
místě ukazatele času pro každou posunutou součást – stejně jako ve verzi 2007.
Zrušením Automatický klíč
lze klíče umístit do simulace ručně.
Klepnutím na Přidat/Aktualizovat klíč
vložte nebo aktualizujte klíč vybrané
součásti v aktuálním místě ukazatele času.
Rychlost přehrávání
Nastavte požadovanou Rychlost přehrávání ze seznamu. Tím se změní pouze
rychlost, kterou jsou přehrávány zachycené snímky. Počet zachycených rámečků
za sekundu se nezmění.
Uložit animaci
Klepnutím na Plán v dialogovém okně Uložit animaci lze naplánovat dávkové
procesy pro uložení animací. To je vhodné při ukládání velkých animací, protože jde
o činnost náročnou na prostředky. Viz Plánovač úloh SolidWorks na straně 13-20.
SolidWorks 2008 – Co je nového
8-3
Kapitola 8 Studie pohybu
Pohyb sestavy
Přidávání motorů do animací
Do animací lze přidat lineární či rotační motory a ovládat je pomocí
PropertyManageru Motor.
Praktický příklad
Fyzikální simulace
Dotyky
Klepnutím na Dotyky
určíte sady součásti pro ověření dotyku mezi nimi. Pokud
se během studie pohybu součásti v rámci sady vzájemně dotknou, tento kontakt je
zjištěn a dané součásti zareagují příslušným pohybem. Dotknou-li se vzájemně
součásti neseskupené v určité sadě, tento kontakt bude ignorován a projdou skrz
sebe.
Pružiny
Prostřednictvím PropertyManageru Pružina můžete přidat lineární a torzní pružiny.
Můžete také nastavit vlastnosti tlumiče výběrem položky Tlumič v
PropertyManageru a zadáním hodnot. Torzní pružiny a všechny tlumiče se mohou
používat pouze v COSMOSMotion.
COSMOSMotion
Chcete-li aktivovat COSMOSMotion, vyberte jej v dialogovém
okně Doplňkové moduly.
Analytické vlastnosti vazeb
Odkazy zatížení byly nahrazeny položkou Nosné plochy. Nosné plochy, Tření
a Pouzdra určíte na záložce Analýza PropertyManageru Vazba. Viz Záložka
analýzy na straně 6-12.
Tlumiče
Kromě přímého přidání tlumičů k pružinám lze také klepnutím na Tlumič
vytvořit samostatné tlumiče pomocí PropertyManageru Tlumič.
SolidWorks 2008 – Co je nového
8-4
Kapitola 8 Studie pohybu
Pevné a plovoucí díly
Termíny Uzemněné díly a Pohyblivé díly byly nahrazeny termíny Pevné, resp.
Plovoucí, a jsou automaticky zjišt’ovány na základě vazeb v dané sestavě.
Starší studie
Sestavy obsahující Simulaci vytvořenou pomocí Fyzické simulace v předchozí
verzi SolidWorks lze otevřít pomocí záložky Fyzické simulace ve Správci pohybu.
S přidaným COSMOSMotion lze sestavy obsahující Simulaci vytvořenou pomocí
COSMOSMotion v předchozí verzi SolidWorks otevřít záložkou COSMOSMotion
ve Správci pohybu – na místě stromu FeatureManager ve Správci pohybu se
zobrazí COSMOSMotion IntelliMotion prohlížeč. Simulace není možné měnit,
ale lze je prohlížet a spouštět.
Obrázky
Když vytvoříte obrázky výsledků, zobrazí se na dané součásti či vazbě triáda
ukazující její místní směr X, Y a Z.
Obrázek lze skrýt klepnutím
na jeho pravý horní roh. Chcete-li jej znovu
zobrazit, rozbalte složku Výsledky
ve stromu FeatureManager, klepněte
pravým tlačítkem na XY obrázky
a vyberte Zobrazit.
Ošetření nadbytečných omezení
Při ošetření nadbytečných omezení lze vybrat ze dvou možností.
Specifikace ošetření nadbytečných omezení:
1 Klepněte na Vlastnosti
(panel nástrojů Správce pohybu).
2 Pod položkou COSMOSMotion klepněte na Upřesňující možnosti.
3 V dialogovém okně Upřesňující možnosti simulace vyberte jednu z možností:
• Automaticky odstranit nadbytečná omezení. Odstraní všechna
nadbytečná omezení a zajistí plně omezenou sestavu. Zbývající omezení
podporují zatížení v daném systému.
• Nahradit nadbytečná omezení pouzdry. Nahradí jakoukoli vazbu
s nadbytečnou součástí pomocí pouzdra. Zatížení v daném systému
je rozloženo na základě toho, které vazby jsou nahrazeny.
Viz Nadbytečná omezení v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
8-5
9
Výkresy a detailní určení
Tato kapitola popisuje zlepšení detailního určení v následujících oblastech:
„ obecné,
„ listy výkresu,
„ pohledy výkresů,
„ kusovníky,
„ tabulky.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-1
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Obecné
Pozice v poznámkách
K poznámkám lze nyní přidávat pozice. Při vytváření nebo úpravě poznámky
vložíte pozici tak, že na ni klepnete. Jakákoli úprava vlastností pozice
v PropertyManageru Pozice aktualizuje danou pozici v poznámce. Velikost písma
jednotlivé pozice lze upravit po jejím vložení stejně, jako by šlo o jakýkoli jiný znak
písma.
Poznámka odkazující na položku pozice
číslo 2.3 s odpovídající pozicí ve
tvaru pětiúhelníku vloženou v textu.
Text pozice
Text pozice odkazuje parametricky na kusovník. Úprava položky v kusovníku se
projeví v dané pozici.
Odstranění dialogového okna
PropertyManager Kóta nyní obsahuje funkce, jimiž disponovalo dialogové okno
Vlastnosti kót. Toto dialogové okno a tlačítko Další vlastnosti z PropertyManageru
Kóta byly odstraněny.
PropertyManager Poznámka nyní obsahuje funkce, jimiž disponovalo dialogové
okno Vlastnosti pro poznámky. Toto dialogové okno bylo odstraněno.
Zarovnání kót
Kóty lze nyní zarovnávat s hranami. Umístěte kótu, klepněte na ni pravým
tlačítkem, zvolte Zarovnat s hranou a vyberte hranu ve výkresu.
Vlastnosti kót
Úpravy vlastností kót lze nyní vracet zpět.
Vodící křivky
Nyní lze ke změně délek lomených odkazových čar pro popisy používat ovladače
tažení.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-2
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Listy výkresu
Nové výkresy z otevřených dokumentů
Na plovoucí nabídce položky Nový v pruhu nabídky je k dispozici
nástroj Vytvořit výkres z dílu/sestavy.
Kopírování listů
Uvnitř dokumentu výkresu nebo mezi různými výkresy lze kopírovat
celé listy výkresu. Můžete použít:
Podporované metody
kopírování a vkládání
Podporovaná zdrojová
a cílová místa
Úpravy, Kopírovat/Vložit
Strom FeatureManager
Nabídky pravým klepnutím
Grafická plocha listu
Ctrl + přetažení (mezi okny
výkresu vedle sebe)
Záložky listů
Viz Kopírování listů v nápovědě.
Vkládání obrázků
Do výkresu lze vkládat obrázky stejně jako do skici. Klepněte na Vložit, Obrázek
a vyhledejte daný obrázek. Otevřete tento obrázek a pomocí PropertyManageru
Obrázek skici jej upravte.
Pohledy výkresů
Přerušené pohledy
Čáry přerušení lze uzamknout na místě. Po přerušení pohledu okótujte čáry
přerušení ke známé části geometrie. Pokud se změní celková kóta, čáry přerušení
zůstanou na místě. Kóty čar přerušení jsou skryté v případě, že tyto čáry přerušení
nejsou aktivní. Tyto kóty slouží pouze v dokumentu výkresu a na tištěném výkresu
se nezobrazí.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-3
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Pohledové řezy
Z řezů ve výkresech lze vyloučit žebra. Výběrem žebra v dialogovém okně Řez jej
přidáte do seznamu Vyloučené součásti.
Pohledy popisu
Pohledy s popisy jsou označeny ikonou
v části Orientace PropertyManageru
Pohled modelu; výběrem Importovat popisy načtete tyto popisy do výkresu.
Zarovnání entit skici
Entity skici lze omezit ke geometrii ve více pohledech výkresu. Naskicujte objekty
ve výkresu a použijte omezení stejným způsobem jako ve skice.
Tento obrázek znázorňuje:
• Naskicovaný bod v horním pohledu, omezený k teoretické hraně dílu pomocí
vztahů průsečíku (vztahy nejsou zobrazeny kvůli přehlednosti).
• Naskicovanou přímku v dolním pohledu, omezenou sjednoceností s geometrií
dolního pohledu a naskicovaným bodem v pohledu horním.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-4
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Kusovníky
Obsah sloupce
Poklepáním na záhlaví sloupce zobrazíte seznam voleb pro obsah sloupce.
V tomto seznamu jsou k dispozici uživatelské vlastnosti určené alespoň v jednom
dílu sestavy.
Úpravy vlastností
Změny buněk obsahujících Uživatelské vlastnosti nebo Čísla dílu se nyní
zaktualizují ve Vlastnostech daného modelu.
Viz Kusovník – přehled v nápovědě.
U jakéhokoli dílu, který ještě nemá určenou uživatelskou vlastnost, způsobí
úprava buňky přidání definice této vlastnosti do vlastností dílu na záložce
Určité konfigurace.
Záložku Určité konfigurace zobrazíte klepnutím na Soubor,
Vlastnosti.
Pokud v kusovníku aktualizujete díl, který již má uživatelskou vlastnost určenou,
dojde k aktualizaci odkazu mezi vlastnostmi tohoto dílu a příslušným kusovníkem.
Upravíte-li Číslo dílu, zobrazí se nová hodnota jako Název určený uživatelem
v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace daného dílu.
Chcete-li zobrazit PropertyManager Vlastnosti konfigurace
daného dílu, klepněte na záložku Konfigurace tohoto dílu, klepněte
pravým tlačítkem na používanou konfiguraci a vyberte Vlastnosti.
Virtuální součásti
Když je Typ kusovníku nastaven na Jen díly nebo Odsazený seznam, zobrazí
virtuální součásti v kusovníku tento symbol:
. (Viz Virtuální součásti na straně
6-8).
Použití materiálu svařování
V kusovníku klepněte pravým tlačítkem kdekoli v řádku, který obsahuje svařování,
a výběrem Rozpustit svaření zobrazte použití materiálu daného svařování.
Tabulka přířezů svařování je přepsána pro použití materiálu tak, aby došlo
k zobrazení každého typu materiálu v tabulce přířezů a celkové množství tohoto
typu materiálu (např. celková délka čtyřhranného trubkoví použitého ve všech
součástech svařování). Svařování složíte pravým klepnutím na jeho jakoukoli
součást a výběrem položky Obnovit svaření.
To lze provést pro všechna svařování v kusovníku najednou – zaktivujte kusovník,
klepněte pravým tlačítkem a vyberte položku Rozpustit svaření.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-5
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Tabulky
Úpravy buněk
Poklepáním na buňku zobrazíte kontextový panel nástrojů s položkami pro úpravy
buněk.
Vnější úpravy buněk
Položky s odkazy na vlastnosti v tabulkách (např. úroveň oprav) lze upravit
přímo v Průzkumníkovi Windows. Viz Úpravy vlastností na straně 9-5
a Změny vlastností dokumentu na straně 1-11.
Úpravy tabulek
Přesunem ukazatele nad rozdělovač sloupců změníte jeho tvar a přetažením nebo
Alt + přetažením upravíte velikost sloupce vlevo či vpravo od daného rozdělovače.
Poklepáním na rozdělovač řádku či sloupce se automaticky upraví jeho velikost.
Přesunem ukazatele nad buňku změníte jeho tvar na
. Klepnutím zobrazíte
kontextový panel nástrojů. Tlačítka tohoto panelu nástrojů odrážejí dostupné
možnosti pro daný typ tabulky a výběry (řádky, sloupce a buňky).
Kontextový panel nástrojů slouží k provádění změn formátování a písem, aniž by
bylo nutné používat PropertyManagery. PropertyManagery Řádek, Sloupec
a Buňka byly vyřazeny a jejich funkce vloženy do kontextového panelu nástrojů.
Chcete-li otevřít PropertyManager tabulky, klepněte na ikonu
přesunu tabulky v levém horním rohu nebo klepněte pravým
tlačítkem na tabulku a vyberte Vlastnosti.
Rovnice v buňkách
Když je tabulka aktivní, buňky
obsahující rovnice zobrazují symbol
rovnice. Rovnici zobrazíte přesunem
ukazatele nad její symbol. Klepnutím
na symbol otevřete editor rovnic.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-6
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Přizpůsobit text buňce nebo poznámce
Text lze zkomprimovat a přizpůsobit jej buňce nebo poznámce.
Komprimace textu do buňky dané velikosti:
1 Vyberte upravovanou buňku nebo poznámku.
2 Klepněte na Přizpůsobit text
(kontextový panel nástrojů).
Tím dojde k automatické úpravě velikosti buňky nebo poznámky a na
kontextovém panelu nástrojů se otevře část spravující písmo.
Chcete-li funkci přizpůsobení textu vypnout, klepněte na
Přizpůsobit text
.
Záhlaví a stav pozice
U aktivní tabulky zobrazíte její záhlaví klepnutím na šipky
roztažení (1). U kusovníku zobrazíte stav pozice a strukturu
sestavy klepnutím na šipky roztažení (2).
Umístění záhlaví
Záhlaví tabulky přepnete klepnutím na Záhlaví nahoře
(kontextový panel nástrojů).
nebo Záhlaví dole
Skrytí a zobrazení řádků a sloupců v tabulkách
Řádky a sloupce v tabulkách lze skrýt či zobrazit pomocí kontextového panelu
nástrojů. Klepněte na Skrýt/Zobrazit
a vyberte záhlaví řádků či sloupců, jež
chcete skrýt. Vybrané řádky a sloupce zvýrazněním označují, že dalším klepnutím
na Skrýt/Zobrazit
dojde k jejich skrytí.
Úpravy písem
Klepnutím zrušíte položku Použít písmo dokumentu
(kontextový panel
nástrojů) a zobrazíte část s písmy v kontextovém panelu nástrojů.
Úpravy sloupců
Pořadí sloupců lze změnit přetažením jejich záhlaví.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-7
Kapitola 9 Výkresy a detailní určení
Poklepáním na záhlaví sloupce kusovníku nebo výběrem sloupce a klepnutím na
Vlastnosti sloupce
(kontextový panel nástrojů) dojde k zobrazení panelu
nástrojů s možnostmi pro obsah daného sloupce.
SolidWorks 2008 – Co je nového
9-8
10
Kótování a tolerování
Tato kapitola popisuje zlepšení tolerování v následujících oblastech:
„ přehled,
„ DimXpert pro díly,
„ TolAnalyst™.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-1
Kapitola 10 Kótování a tolerování
Přehled
Geometrické kótování a tolerování (GD&T) znamená celou řadu výhod:
• Návrhový jazyk je standardizován.
• Záměr návrhu je přesný a jasný zákazníkům, dodavatelům a výrobním týmům.
• Nejhorší případ vazebních omezení lze vypočítat.
• Prostřednictvím použití základen jsou výrobní a kontrolní procesy opakovatelné.
• Je zajištěna sestava z ověřených výrobních dílů.
K dispozici jsou dvě nové aplikace na základě GD&T:
„ DimXpert – Umist’uje kóty a tolerance na díly.
„ TolAnalyst – Provádí analýzu pozic na sestavách a zajišt’uje sestavitelnost
součástí.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-2
Kapitola 10 Kótování a tolerování
DimXpert pro díly
DimXpert pro díly je sada nástrojů, která aplikuje kóty a tolerance na díly podle
požadavků normy ASME Y14.41-2003.
Chcete-li zobrazit popisy podle normy ASME, nastavte Normu
kótování na ANSI pod položkami Nástroje, Možnosti,
Vlastnosti dokumentu, Detailování. Jiné normy než ANSI
zatím nejsou podporovány.
Prvky
Prvky DimXpert znamenají prvky průmyslové výroby. Např. v oblasti CAD se vytváří
prvek „skořepina“, který odpovídá prvku „kapsa“ v oblasti průmyslové výroby.
Podporované prvky průmyslové výroby:
• přidání
• protínající čára
• zkosení
• protínající rovina
• kužel
• vrub
• válec
• rovina
• typy nespojitých prvků
• kapsa
• zaoblení
• drážka
• díra s kuželovým zahloubením
• plocha
• díra s válcovým zahloubením
• šířka
• jednoduchá díra
Při aplikaci kót DimXpert na prvky průmyslové výroby používá DimXpert následující
metody pro rozpoznávání prvků:
1 rozpoznávání prvků modelu,
2 rozpoznávání topologie.
Rozpoznávání prvků modelu
Výhoda rozpoznávání prvků modelu spočívá v tom, že se v případě úpravy prvku
modelu – zejména při přidávání prvků či ploch – zjištěné prvky aktualizují. DimXpert
rozpoznává tyto návrhové prvky:
• díra Průvodce dírami,
• zaoblení,
• jednoduchá díra,
• zkosení,
• kosmetický závit,
• některá pole (lineární,
kruhové a zrcadlené
pro vyjmutí pole).
• určitá vysunutí
(pro vyjmutí pole),
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-3
Kapitola 10 Kótování a tolerování
Rozpoznávání topologie
Pokud rozpoznávání modelu nedokáže rozpoznat prvky, DimXpert použije
rozpoznávání topologie. Výhoda rozpoznávání topologie spočívá v tom, že na
rozdíl od rozpoznávání modelu rozpozná prvky průmyslové výroby, jako jsou
drážky, vruby a kapsy. Pro prvky na importovaných tělech se používá pouze
rozpoznávání topologie. Pokud změníte geometrii, dojde k aktualizaci prvků
topologie, ale nové instance nejsou do prvků pole přidány.
Použití DimXperta
Sada nástrojů DimXpert umožňuje vkládat kóty
a tolerance ručně nebo automaticky. Manažer
DimXperta:
• Uvádí prvky tolerance určené DimXpertem
v chronologickém pořadí.
• Zobrazuje nástroje DimXperta.
Nastavení možností DimXperta:
1 Otevřete soubor DimXpert.sldprt.
2 Klepněte na Nástroje, Možnosti, Vlastnosti
dokumentu. Pod položkou DimXpert
vyberte Geometrická tolerance.
3 Pod položkou Základní kóty vyberte Vytvořit
základní kóty.
4 Klepněte na tlačítko OK.
Další možnosti nástroje DimXpert lze nastavit pod položkou DimXpert.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-4
Kapitola 10 Kótování a tolerování
Postup kontroly modelu:
1 Ve stromu FeatureManager rozbalte položku Odebrání vysunutím1 a upravte
Skicu2.
Všimněte si rozměrů odebrání vysunutím. Díl má rozměry 80 x 40 mm.
2 Ukončete skicu.
Ruční vložení kót a geometrických tolerancí pomocí DimXperta:
1 Klepněte na ikonu Základna
(panel nástrojů DimXpert) nebo vyberte
položky Nástroje, DimXpert, Základna.
2 Klepnutím na zobrazenou plochu přidejte základnu
A a přetažením ji umístěte.
3 Přidejte základny B a C podle obrázku a klepněte
na
.
Manažer DimXperta se zaktualizuje a zobrazí
základny.
Není-li tolerance správně orientována,
upravte její orientaci. Klepněte pravým
tlačítkem na popis a vyberte Změnit
popisový pohled, Podle výběru. Vyberte
správnou plochu, která musí být kolmá k
rovině základny, a klepněte na
.
4 Klepněte na ikonu Kóta velikosti
(panel
nástrojů DimXpert) nebo vyberte položky Nástroje,
DimXpert, Kóta velikosti.
Kóty DimXpert jsou řízené. Nemohou tedy být řídícími kótami.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-5
Kapitola 10 Kótování a tolerování
5 Vyberte levou dolní díru.
V kontextovém panelu nástrojů je automaticky vybráno Pole
prostřednictvím
rozpoznávání prvků modelu, protože čtyři díly stejné velikosti se nacházejí
v jednom řezu.
6 Umístěte kótu velikosti klepnutím v grafické
ploše.
7 Klepněte na
.
DimXpert rozpozná čtyři díry jako prvek Pole
děr v Manažerovi DimXperta.
Ikona
pod položkou Pole
děr označuje, že DimXpert použil
rozpoznávání prvků modelu. Při použití
rozpoznávání topologie se nezobrazí
žádná ikona.
8 Klepněte na ikonu Geometrická tolerance
(panel nástrojů DimXpert) nebo
vyberte položky Nástroje, DimXpert, Geometrická tolerance.
9 V daném dialogovém okně:
a)
b)
c)
Vyberte Umístění
v položce Značka.
Zadejte 0,5 pro položku Tolerance 1.
Klepněte na Průměr
.
Ukazatel musí být v okně Tolerance 1.
d)
e)
f)
g)
Klepněte na ikonu Podmínka maximálního materiálu
.
Zadejte A, B a C pro položky Primární, Sekundární a Terciální.
Vyberte levou dolní díru s
polem děr a klepnutím kdekoli
v grafické ploše umístěte
geometrickou toleranci s
kótou pole.
Klepněte na tlačítko OK.
DimXpert vytvoří základní kóty
pro toto umístění díry včetně
horní a pravé plochy.
Základní kóty jsou v oknech.
Například
.
Pokud se základní kóty nezobrazí,
zkontrolujte správné nastavení
možností DimXperta. Viz Nastavení možností DimXperta: na straně 10-4.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-6
Kapitola 10 Kótování a tolerování
10 Klepněte na ikonu Kóta umístění
(panel nástrojů DimXpert) nebo vyberte
položky Nástroje, DimXpert, Kóta umístění.
11 Vyberte horní i dolní plochu a klepnutím umístěte danou kótu.
12 Kótu umístění
použijte k okótování pravé i levé plochy a přední i zadní
plochy. Klepněte na
.
Model by měl být podobný tomuto obrázku.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-7
Kapitola 10 Kótování a tolerování
13 Chcete-li zobrazit, které prvky jsou podomezené či příliš omezené velikostí
a umístěním, klepněte na ikonu Zobrazit stav tolerance
(panel nástrojů
DimXpert) nebo vyberte položky Nástroje, DimXpert, Zobrazit stav tolerance.
• Podomezené prvky jsou žluté. Prvky jsou označené znaménkem (-)
v Manažeru DimXperta.
• Plně omezené prvky jsou zelené.
• Příliš omezené prvky jsou červené a označené znaménkem (+).
Tento model je plně omezený.
14 Chcete-li odstranit všechny tolerance a kóty DimXpert z modelu a z Manažeru
DimXperta, klepněte na ikonu Odstranit všechny tolerance
(panel nástrojů
DimXpert) nebo vyberte položky Nástroje, DimXpert, Odstranit všechny
tolerance. Můžete také klepnout pravým tlačítkem a odstranit jednotlivé položky
v Manažeru DimXperta.
15 Klepněte na Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu. Pod položkou
DimXpert vyberte Možnosti zobrazení.
16 Pod položkou Nadbytečné kóty vyberte Zobrazit počet instancí.
17 Klepnutím na OK připravte díl pro další postup.
18 Nechte daný díl otevřen pro další postup.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-8
Kapitola 10 Kótování a tolerování
Automatické vložení kót a tolerancí pomocí DimXperta:
1 Klepněte na ikonu Automatické kótovací schéma
(panel nástrojů DimXpert)
nebo vyberte položky Nástroje, DimXpert, Automatické kótovací schéma.
2 V příslušném PropertyManageru:
a)
Pod položkou Nastavení vyberte:
• Hranolový jako Typ dílu.
• Plus a minus jako Typ tolerance. Schéma tolerance plus-minus
používá lineární kóty k umístění všech typů prvků.
Primární
b)
Pod položkou Referenční prvky vyberte:
• Přední plochu jako Primární.
• Dolní plochu jako Sekundární.
• Levou plochu jako Terciální.
Sekundární
Terciální
Tyto plochy používají barvy Referenčních
prvků z daného PropertyManageru.
c) Zajistěte výběr všech prvků pod záhlavím Rozsah a všech položek pod
záhlavím Filtry prvků.
d) Klepněte na
.
DimXpert automaticky vloží kóty a tolerance pomocí terminologie plus-minus
pro plné omezení daného modelu.
Kóty a tolerance na obrázku se mohou lišit od zobrazení na
displeji.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-9
Kapitola 10 Kótování a tolerování
3 Odstraňte všechny kóty a tolerance DimXpert.
Spust’te DimXperta znovu pomocí schématu geometrické tolerance, které
používá umístění, kruhový výběh a profily povrchu podle potřeby.
Automatické kótovací schéma
aplikuje tolerance formy
(pouze plochosti), orientace a umístění podle potřeby pro
vzájemně související základny.
4 Klepněte na Automatické kótovací schéma
.
5 Pod položkou Nastavení vyberte Geometrická jako Typ tolerance.
6 Pro Referenční prvky vyberte stejné plochy jako předtím.
7 Klepněte na
.
Kvůli čitelnosti byly obrázky zachyceny pomocí vybrané
možnosti Vždy zobrazit text ve stejné velikosti. Nicméně na
základě norem ASME by popisy měly být v měřítku podle dané
geometrie. Z tohoto důvodu byste měli tuto možnost zrušit
a nastavit příslušné Měřítko textu v dialogovém okně
Vlastnosti popisu.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-10
Kapitola 10 Kótování a tolerování
Analýza tolerance TolAnalyst
TolAnalyst je aplikace pro analýzu tolerance, která zjišt’uje vliv kót a tolerancí na díly
a sestavy. Nástroje TolAnalyst umožňují provádět analýzu „nejhoršího případu“
sestavení tolerancí na sestavách.
Na díly či součásti v dané sestavě se nejdříve použijí nástroje DimXpert k zadání
kót a tolerancí a následně se použijí nástroje TolAnalyst pro využití těchto dat
k analýze sestavení.
TolAnalyst je dostupný pouze v sadě SolidWorks Office
Premium.
Viz TolAnalyst na straně 14-16.
SolidWorks 2008 – Co je nového
10-11
11
COSMOSWorks
Tato kapitola popisuje zlepšení COSMOSWorks® v následujících oblastech:
„ obecné,
„ nové typy studií,
„ studie analýzy,
„ zatížení a uchycení,
„ sít’,
„ spojení a kontakt pro statické studie,
„ zobrazení výsledků.
Pokud není uvedeno jinak, jsou následující zlepšení
k dispozici v aplikaci COSMOSWorks Designer a vyšších
verzích. Zlepšení označená písmenem (P) jsou dostupná
v aplikaci COSMOSWorks Professional a vyšších verzích.
Zlepšení označená písmenem (A) jsou k dispozici pouze
v aplikaci COSMOSWorks Advanced Professional.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-1
Kapitola 11 COSMOSWorks
Obecné
• Aplikace COSMOSWorks je nyní k dispozici v 64bitové verzi.
• Když vyberete plochu v grafické ploše, dojde k rozbalení složky Nosníky,
Skořepiny či Objemy v AnalysisManageru COSMOS® a ke zvýraznění
přidruženého těla nebo součásti.
• Jednotka N/mm2 (MPa) je nyní k dispozici na mnoha místech, jako jsou:
PropertyManager Tlak, PropertyManager Obrázek napětí, dialogové okno
Možnosti a tři záložky dialogového okna Materiál.
• Přístup k rozhraní COSMOSWorks usnadňuje nový CommandManager.
Tento CommandManager je závislý na kontextu, tj. typu a stavu aktivní studie.
• (A) Pro skořepiny v nelineárních studiích lze používat model z materiálu
nikl-titan.
• Do modulů Dynamika COSMOSWorks a Sledování trendu
COSMOSWorks byly přidány nové panely nástrojů.
• V místních nabídkách nejsou uvedeny žádné šedě zvýrazněné příkazy.
• V souborech analýzy, včetně souborů *.sldalasm, *.sldalprt, *.sldasm a
*.sldprt můžete vyhledávat klíčová slova analýzy.
Viz Vyhledávání v dokumentech analýzy v nápovědě.
• Do seznamu ověření byly přidány nové lineární statické testy NAFEMS.
• Nástroj na Zprávy byl pro COSMOSWorks 2008 přepracován.
Viz Zprávy studie v nápovědě.
Poradce analýzy
Došlo ke zlepšení Poradce analýzy
v podokně úloh – nyní obsahuje:
• Pomocné informace pro zatížení, uchycení
a podmínky kontaktu.
• Databáze příkladů zatížení, uchycení
a podmínek kontaktu. Na obrázku jsou
některé ukázky. Tuto databázi lze
přizpůsobovat přidáváním, úpravami
či odebíráním příkladů.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-2
Kapitola 11 COSMOSWorks
Hyperelastické materiály Mooney-Rivlin a Ogden
(A)
Při použití křivky závislosti mezi napětím a namáháním u modelů z materiálu
Mooney-Rivlin či Ogden pro nelineární studie lze zobrazit konstanty vypočítané
programem. Tyto konstanty jsou uloženy do textového souboru s příponou.log
ve složce aktivních výsledků studie.
Skořepiny zobrazené tloušt’kou či materiálem
Skořepiny lze zobrazit barvou, která určuje
jejich tloušt’ku nebo materiál. Klepněte
pravým tlačítkem na složku Skořepiny
v AnalysisManageru COSMOS a vyberte
příslušnou možnost. Na obrázku má čelní
stěna tloušt’ku 1" a dolní stěna 2". Další stěny
nemají zadanou žádnou tloušt’ku a proto jsou
průhledné.
Zároveň lze vytvořit obrázek kvality sítě, jenž
zobrazuje tloušt’ku či materiál skořepiny.
Tento obrázek vytvoříte pravým klepnutím na
Sít’ a výběrem položky Vytvořit obrázek sítě.
Nové typy studií
Studie tlakové nádoby
(P)
V nové studii tlakové nádoby lze zkombinovat výsledky dvou či více statických
studií a stanovit podmínku pro nejhorší případ. Každá statická studie obsahuje
jinou sadu zatížení, která generuje odpovídající výsledky. Studie tlakové nádoby
kombinuje výsledky statických studií algebraickým způsobem.
Viz Studie tlakové nádoby v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-3
Kapitola 11 COSMOSWorks
Lineární dynamická studie
(A)
Statické studie předpokládají konstantní zatížení nebo jejich velmi pomalé
zvyšování na plné hodnoty. Kvůli tomuto předpokladu se rychlost i zrychlení každé
částice modelu považují za nulové. Výsledkem je, že statické studie zanedbávají
síly setrvačnosti a tlumení.
V celé řadě praktických případů není zatížení zvyšováno pomalu, nebo se mění
v závislosti na čase či frekvenci. Pro takové případy slouží dynamická studie.
Lineární dynamické studie jsou založeny na frekvenčních studiích. Software
vypočítá odezvu modelu pomocí akumulace příspěvků každého režimu
k zátěžovému prostředí. K této odezvě ve většině případů podstatně přispívají
pouze dolní režimy. Příspěvek určitého režimu závisí na složkách zatížení:
obsahu frekvencí, velikosti, směru, trvání a umístění.
Frekvence nejvyššího režimu obsaženého v analýze musí být zřejmě vyšší než
frekvence daného zatížení. Faktory přispění hmotnosti vypočítané ve frekvenčních
studiích usnadní rozhodnout, kolik režimů zahrnout do dané analýzy. Některé
směrnice obecně doporučují přispění alespoň 80 % hmotnosti ve směru pohybu.
Pomocí výše uvedených směrnic lze provést několik
iterací e vyšováním počtu režimů a usnadnit vyhodnocení
konvergence ke správným výsledkům.
Dynamické zatížení
Dynamické zatížení lze obecně klasifikovat na deterministické a nedeterministické.
Deterministické zatížení je správně určeno jako funkce času a lze jej přesně
předvídat. Může být harmonické, periodické nebo neperiodické. Je-li zatížení
deterministické, jsou výsledky také deterministické. Nedeterministické zatížení
nelze správně určit jako explicitní funkci času, a je nejlépe popsáno statistickými
parametry. Je-li zatížení nedeterministické, jsou výsledky také nedeterministické.
V dynamických studiích je energie vibrujících systémů rozptýlena různými
mechanismy tlumení. K dispozici jsou následující typy tlumení:
• modální,
• Rayleighovo,
• složené modální,
• posílené tlumiče (pouze pro studie modálního časového průběhu).
Viz Účinky tlumení v nápovědě.
Pro zvládnutí různých prostředí zatížení nabízí COSMOSWorks tři typy lineárních
dynamických studií:
• modální časový průběh,
• harmonická,
• nahodilá vibrace.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-4
Kapitola 11 COSMOSWorks
Analýza modálního časového průběhu
Analýza modálního časového průběhu slouží v případě, že variace zatížení
postupem času je explicitně známa a je-li požadována odezva jako funkce času.
Typická zatížení zahrnují:
• rázové (pulzní) zatížení,
• obecné časově proměnné zatížení (periodické či neperiodické),
• rovnoměrný základní pohyb (posun, rychlost a zrychlení použity na všechny
podpěry),
• pohyby podpěr (posun, rychlost a zrychlení použity na vybrané podpěry).
Amplituda
Amplituda
Amplituda
Čas
Čas
Rázové zatížení
Periodické zatížení
Čas
Neperiodické zatížení
Po spuštění studie lze zobrazit posuny, napětí, poměrné deformace, reakční síly
atd. v různých časových krocích, nebo lze vytvořit graf s výsledky na určených
místech.
Harmonická analýza
Harmonická analýza slouží v případě, že model je vystaven pouze harmonickému
zatížení. Harmonické zatížení P je vyjádřeno jako P = A sin (ω t+Φ), kde: A je
amplituda, ω je frekvence, t je čas a Φ je fázové posunutí. Ukázková harmonická
zatížení v závislosti na čase, se stejnou velikostí A, různými frekvencemi
a fázovými posunutími jsou uvedena níže:
Amplituda
Amplituda
Čas
frekvence = 2 Hz
SolidWorks 2008 – Co je nového
Čas
frekvence = 5 Hz
11-5
Kapitola 11 COSMOSWorks
Ačkoli lze vytvořit studii modálního časového průběhu a určovat zatížení jako
funkce času, přechodové změny v závislosti na čase nemusejí být vždy
požadovány. V takových případech lze šetřit čas a zdroje vyřešením špičkové
odezvy ustáleného stavu v požadovaném rozsahu provozních frekvencí pomocí
harmonické analýzy.
Na obrázku je uveden příklad vstupu pro
harmonickou analýzu. Jde o graf špičkové
amplitudy harmonického zatížení
v závislosti na provozní frekvenci.
Amplituda
Po spuštění studie lze zobrazit špičková
napětí, posuny, zrychlení a rychlosti
v celém rozsahu provozních frekvencí.
Například motor upevněný na zkušební
stolici přenáší harmonické zatížení na
systém podpěr prostřednictvím šroubů.
Podpůrný systém lze modelovat a určit
Rozsah frekvencí
harmonickou studii k vyhodnocení
špičkových posunů, napětí atd.
v ustáleném stavu pro rozsah provozních frekvencí daného motoru.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-6
Kapitola 11 COSMOSWorks
Nahodilá vibrace
Studie nahodilé vibrace slouží k výpočtu odezvy na nedeterministické zatížení.
K příkladům nedeterministických zatížení patří:
• zatížení generované na kolo automobilu jedoucího
po nerovné cestě,
Amplituda
• zrychlení základny generované zemětřesením,
• tlak generovaný turbulencí vzduchu,
• tlak mořského příboje nebo silného větru.
Čas
Na obrázku je uveden příklad nahodilého zatížení
a času.
V úloze nahodilé vibrace jsou zatížení statisticky popsána funkcemi PSD (power
spectral density). Jednotkou PSD je jednotka zatížení na druhou na jednotku
frekvence jako funkce frekvence. Například jednotkou křivky PSD pro tlak je
(psi)2/Hz jako funkce Hz.
Ukázková křivka PSD je zobrazena níže. Osa X je v logaritmickém měřítku, které
jasně znázorňuje široký rozsah frekvencí.
Amplituda2/Hz
Frekvence (Hz)
Po spuštění studie lze vytvořit graf s výsledky denzity výkonového spektra (PSD)
či efektivních hodnot (RMS) napětí, posunů, rychlostí atd. na určité frekvenci, nebo
vytvořit graf s výsledky na daných místech v závislosti na hodnotách frekvence.
Viz Kdy použít dynamickou analýzu v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-7
Kapitola 11 COSMOSWorks
Nelineární dynamická studie
(A)
Obsahuje-li model nelineární materiály nebo je vystaven velkým deformacím, nelze
lineární dynamické studie použít. Nelineární dynamické studie jsou řešeny v časové
doméně. Nelineární dynamické studie – na rozdíl od lineárních dynamických studií
– nevyžadují extrakci frekvencí a tvarů režimu. Zatížení je určeno v závislosti na
čase podobně jako u studií modálního časového průběhu.
Všimněte si, že zatímco čas je pro většinu nelineárních statických studií
pseudoproměnnou sloužící k postupnému zatížení, pro dynamické studie
jde vždy o reálnou proměnnou.
Je-li například model sestaven s tenkostěnnými díly náchylnými k velkým
deformacím, obsahuje hyperelastický model materiálu a je vystaven rázovému
zatížení, je doporučena nelineární dynamická studie.
Příklad lineární dynamické studie
(A)
Vytvoříte lineární dynamickou studii modálního časového průběhu za účelem
vyšetření odezvy obruče basketbalového koše vystaveného rázovému zatížení
způsobeného ručním zavěšením míče.
Simulace odezvy obruče basketbalového koše na impulzní zatížení:
1 Otevřete soubor
COSMOSWorks\Basketball_rim.
sldprt.
2 Lineární dynamickou studii
vytvoříte pravým klepnutím
na položku Frekvence
v AnalysisManageru COSMOS
a výběrem Kopírovat do nové
dynamické studie.
3 V daném dialogovém okně:
a)
b)
c)
Jako Název studie zadejte
První_dynamická.
Jako Typ lineární dynamické studie vyberte položku Analýza modálního
časového průběhu.
Klepněte na tlačítko OK.
Když ze stávající frekvenční studie vytvoříte novou dynamickou studii,
budou do ní zkopírovány vlastnosti materiálů, uchycení a výsledky této
frekvenční studie.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-8
Kapitola 11 COSMOSWorks
4 Pravým klepnutím na První_dynamická a výběrem Vlastnosti nastavte
vlastnosti dynamické studie.
a)
b)
Pro Možnosti frekvence nastavte Počet frekvencí na 5.
Pro Dynamické možnosti nastavte Čas ukončení na 0,8 a Přírůstek času
na 0,0005.
Pro časový krok řešení použijte hodnotu, která je zlomkem období
nejvyšší frekvence zatížení. Doporučujeme spustit analýzu se
snižujícími se časovými kroky a poznamenat si konvergenci výsledků.
5 Klepněte pravým tlačítkem na Zatížení/Uchycení a vyberte položku Síla.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Vyberte přední díl uprostřed obruče pro Plochy, hrany, vrcholy pro sílu.
Vyberte Přední rovinu v rámečku Plocha, hrana, rovina, osa směru.
Vyberte Podél druhého směru roviny a zadejte 260 (lb).
Zaškrtněte možnost Obrátit směr.
Pod položkou Variace postupem
času vyberte možnost Křivka a
klepněte na Upravit. Pro data
silové křivky zadejte následující
hodnoty.
Body
X
Y
1
0
1,0
2
0,4995
1,0
3
0,5
0
4
10
0
Y (velikost)
Klepněte na OK
Klepněte na
.
6 Klepněte pravým tlačítkem na Tlumení
a vyberte Upravit/určit.
a)
Pod položkou Možnosti vyberte
Modální tlumení.
b)
Pod položkou Poměry tlumení zadejte 0,05 ve sloupci Poměr tlumení.
Klepněte na
.
c)
SolidWorks 2008 – Co je nového
0.5
X (čas)
11-9
Kapitola 11 COSMOSWorks
7 Klepněte pravým tlačítkem na Možnosti výsledků
a vyberte Upravit/určit.
c)
V PropertyManageru pod položkou Uložit výsledky, vyberte Pro určené
kroky výsledků.
V rámčcích Kroky výsledků - sada č.1 nastavte Začátek na 1, konec na
1600 a Přírustek na 10.
V rámečku Schémata reakce vyberte Bod 1.
d)
Klepněte na
a)
b)
.
Neupřesníte-li žádný vrchol ani bod v rámečku Schémata reakce,
můžete vytvořit graf odezvy v libovolném uzlu pro kroky
požadované v PropertyManageru Možnosti výsledků.
8 Vytvořte sít’ modelu pomocí Globální velikosti 0,8 pal a spust’te analýzu.
9 Chcete-li vytvořit obrázek časového průběhu posunu v Bodu 1, klepněte pravým
tlačítkem na Výsledky
a vyberte položku Určit graf odezvy
.
Tím se zobrazí PropertyManager Graf časového průběhu se zvýrazněným
Bodem 1 v rámečku Předdefinované umístění.
a)
b)
V daném PropertyManageru pod osou Y vyberte Posun, UY: Posun Y
v položce Součást
a pal v položce Jednotky
.
Klepněte na
.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-10
Kapitola 11 COSMOSWorks
Tím se zobrazí následující graf, kde osa X je s a osa Y je pal.
pal
Statický posun
s
• Graf reakce jasně znázorňuje oscilace obruče basketbalového koše během
ručního zavěšení míče. Maximální posun UY je přibližně 1,35 pal. Tato hodnota
je větší než 0,78 pal, což je maximální statický posun UY obruče (viz obrázek
posunu UY Statické studie). Obruč přejde do klidového stavu přibližně po
0,32 s. Po uvolnění zatížení obruč prochází volnými vibracemi, až obnoví
původní polohu přibližně po 0,8 s.
• Chcete-li otestovat přesnost výsledků, spust’te druhou dynamickou studii pomocí
10 režimů. Výsledky obsahují malé změny v odezvě – to znamená, že použití
5 režimů v tomto případě zajišt’uje přesné výsledky. V mnoha případech bude
zřejmě zapotřebí větší počet režimů.
Studie analýzy
• (P) Výpočty faktorů zobrazení u teplotních studií byly zlepšeny pro skořepiny.
• (P) V dřívějších verzích mohla plocha v teplotní úloze zářit pouze do
okolí nebo na jiné plochy modelu. V této verzi může plocha zářit do
okolí a současně na jiné plochy modelu.
• (A) Formulace velkého namáhání pro nelineární studie byla zlepšena
pro všechny modely materiálu ke zvýšení přesnosti a konvergence.
• (P) Export studií do NASTRAN byl zdokonalen. Překladač nyní exportuje
následující přídavné prvky:
• studie kombinované sítě,
• místní uchycení,
• spojení uzel na plochu a plocha na plochu,
• dotyk uzel na uzel, uzel na plochu a plocha na plochu,
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-11
Kapitola 11 COSMOSWorks
• vzdálené síly, hmotnosti a posuny,
• pružné podpory a spojky.
•
(A)
Statické, frekvenční, stabilitní, nelineární a teplotní studie lze nyní
exportovat do formátu ABAQUS. Kromě exportu sítě, vlastností materiálů,
zatížení a uchycení tento překladač exportuje následující prvky:
• spojení uzel na plochu,
• spojení plocha na plochu (uvedeno ve verzi COSMOSWorks 2008),
• dotyk uzel na plochu a plocha na plochu,
• vzdálené síly, hmotnosti a posuny,
• pevná pružná podpora a čepové spoje.
Export studie do formátu ABAQUS:
1 Klepněte pravým tlačítkem na název studie a vyberte Exportovat.
2 V poli Uložit jako typ vyberte Soubory ABAQUS(*.inp).
3 Do pole Název souboru zadejte název.
4 Klepněte na tlačítko Uložit.
Nosníky
• V kombinované studii sítě můžete kombinovat nosníky, skořepiny a objemy.
• Jinou geometrii než lineární profily tento software rozpoznává jako nosníky.
K podporované geometrii patří: zakřivené profily, vysunutá a tažená těla,
zrcadlené nebo polem vytvořené profily či těla a importovaná geometrie.
Všimněte si, že software nedokáže rozpoznat veškerou sloučenou či
zkombinovanou geometrii jako nosníky.
• Neutrální osy nosníků je možné zobrazit. Pod položkou Výsledky
v PropertyManageru Úprava spojení vyberte Zobrazit nosníky jako čáry.
• Můžete pro každý nosník zobrazit směry použité pro zobrazení výsledků
nosníku. Pro jakýkoliv obrázek vyberte Zobrazit orientaci nosníku pod
položkou Možnosti deformovaného obrázku v PropertyManageru
Nastavení.
• V rámci plné délky nosníku nebo v referenčních bodech lze nyní aplikovat síly.
Referenční body musejí ležet v rámci hranice modelu. V předchozích verzích
bylo možné aplikovat síly pouze ve spojeních.
• Pro síly aplikované v rámci plné délky nosníku lze zadat hodnotu síly nebo
síly na jednotku délky. Chcete-li zadat sílu na jednotku délky nosníku, vyberte
možnost Délka na jednotku pod položkou Jednotky v PropertyManageru
Síla.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-12
Kapitola 11 COSMOSWorks
• Síly a napětí nosníku lze uvést v seznamu. Klepněte pravým tlačítkem
na složku Výsledky a vyberte položku Seznam sil nosníku. K položkám
seznamu patří: osové síly, napětí ohýbání ve dvou směrech, napětí
nejhoršího případu atd.
• Je možné vytvořit obrázky smyku a momentu. Klepněte pravým tlačítkem
na složku Výsledky a vyberte položku Definovat diagramy nosníku. K
typům obrázků patří: osové síly, smyková síla ve dvou směrech, momenty ve
dvou směrech a torzní moment. Možnost Sonda slouží k výpisu výsledků pro
jednotlivé profily.
Scénáře návrhu
Došlo ke vylepšení scénářů návrhu. Máte následující možnosti:
• Upravit velikost dialogového okna a zobrazit více sad či parametrů.
• Automaticky vyplnit hodnoty parametru v jedné ze tří metod: Lineární,
Růstové či Distribuční. Tyto metody jsou podobné metodám v aplikaci
Microsoft Excel. Klepněte pravým tlačítkem na název parametru a vyberte
Výplň série.
• Obnovit hodnoty každého parametru či sady na aktuální hodnotu modelu.
Klepněte pravým tlačítkem na parametr či název sady a vyberte Obnovit.
• Kopírovat tabulkové informace do jiných produktů Microsoft, jako je Excel či
Word, nebo kopírovat z nich. Vyberte kopírované či vyplňované buňky tabulky,
klepněte pravým tlačítkem a zvolte příkaz Kopírovat, resp. Vložit.
• Vybrat souřadný systém pro zobrazení výsledků. Na záložce Umístění
výsledků dialogového okna Scénář návrhu vyberte položku Vybrat
souřadný systém.
• Zobrazit další typy výsledků pro scénáře návrhu v rámci statických studií. Ty
lze zobrazit v dialogových oknech Souhrnné informace výsledků scénáře
návrhu a Graf. K novým typům patří: posun ve směrech X, Y a Z (UX, UY a
UZ) a normálová napětí ve směrech X, Y a Z (SX, SY a SZ). Tyto nové typy
jsou dostupné pro vybrané vrcholy.
Podpora velkého posunutí
Možnost Velké posunutí ve statických studiích nyní funguje:
• s uchyceními cyklické symetrie,
• se všemi pružinovými spojkami – v dřívějších verzích nebyly pouze tlačné či
pouze tažné pružiny podporovány,
• se všemi šroubovými spojkami.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-13
Kapitola 11 COSMOSWorks
Sledování trendu
(P)
Sledování trendu usnadňuje zjišt’ování trendů ve výsledcích z různých iterací
statické studie. Po spuštění statické studie stanovíte základnu. Pak provedete
změny geometrie, zatížení, uchycení či jakýchkoli jiných prvků a spustíte statickou
studii znovu. Software připojí nové výsledky jako novou iteraci.
Chcete-li tuto funkci zapnout, klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte
Sledování trendu.
K hlavním rysům patří:
• Deník trendu uvádí detaily týkající se základny a každé iterace.
• Grafy zobrazí trend v důležitých výsledných množstvích. Můžete zobrazit
jeden z výchozích grafů, nebo přidat graf sledovaných dat.
• Galerie může zobrazit obrázky posunu a napětí pro každou iteraci.
• Integrace se scénáři návrhu umožňuje ukládat sady jako iterace.
• Funkce vrácení zpět umožňuje obnovit model do konkrétní iterace.
Viz Sledování trendu v nápovědě.
Zatížení a uchycení
• Pole hodnoty v PropertyManageru Gravitace nyní obsahuje výchozí hodnotu
podle daných jednotek.
• Na referenční body lze použít zjemnění sítě. Sít’ování vytvoří uzel v každém
referenčním bodu. Zatížení použitá v určených referenčních bodech jsou
aplikována na přesných místech.
• Nepoužijete-li zjemnění sítě v referenčních bodech, lze přesto aplikovat
zatížení v referenčních bodech pro statické, frekvenční a stabilitní studie.
Protože v těchto místech nemusejí být přítomny žádné uzly, software aplikuje
zatížení na uzly přilehlé. V předchozích verzích bylo možné aplikovat bodová
zatížení pouze u vrcholů. Referenční body musejí ležet v rámci hranice modelu.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-14
Kapitola 11 COSMOSWorks
Šroubové spojky
Došlo ke zlepšení šroubových spojek:
• (A) Šroubové spojky lze používat v nelineární analýze.
• Je možné simulovat šrouby se šikmým zahloubením.
• Je možné zajistit stejné průměry hlavy a matice.
• Sešroubovat lze více než dvě součásti sestavy. Pod položkou Upřesňující
nastavení vyberte Série šroubů a z prostředních součástí zvolte válcové
plochy. Tato možnost je dostupná pouze pro statické studie.
• Hmotnost šroubu lze zahrnout do analýzy.
• Pokud šroub protíná rovina symetrie, můžete určit symetrický šroub.
Symetrické šrouby fungují pouze pro 1/2 či 1/4 symetrii. Pod položkou
Upřesňující nastavení vyberte Symetrický šroub. U 1/2 symetrie je také
třeba vybrat rovinu či rovinnou plochu symetrie. Symetrické šrouby jsou
dostupné pouze pro statické studie.
• Uzemněný šroub je nyní nazýván Základový šroub.
• Když přidáte šroub do jedné díry v sérii děr, software umožňuje rozšířit šrouby
do všech ostatních děr v dané sérii.
V dřívějších verzích bylo možné určit šrouby výběrem ploch dotyku hlavy a matice
pomocí Rozdělovacích křivek kolem díry. Nyní lze šroub určit pouze výběrem
hran díry u hlavy a matice.
Pokud upravíte šroub určený v dřívější verzi pomocí ploch
dotyku hlavy a matice, software automaticky vybere správné
hrany a zadá správné hodnoty průměru.
Čepové spoje
• Došlo k přejmenování dvou možností Čepového spoje. Možnost Bez
přesunu je nyní S pojistným kroužkem (Žádné přesunutí) a možnost
Bez otace je nyní S klíčem (Bez rotace).
• U čepových spojů lze zahrnout informace o hmotnosti. Pod položkou
Upřesňující nastavení vyberte možnost Zahrnout hmotu a zadejte hodnotu
hmotnosti. Hodnota hmotnosti slouží ve frekvenční a stabilitní analýze nebo
ve statické a nelineární analýze v případě, že je vybráno gravitační či
odstředivé zatížení.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-15
Kapitola 11 COSMOSWorks
Sít’
• V kombinované studii sítě můžete kombinovat nosníky, skořepiny a objemy.
• Na referenční body lze použít zjemnění sítě. Sít’ování vytvoří uzel v každém
referenčním bodu.
• V dřívějších verzích bylo nutné modelu znovu opatřit sítí po změně podmínky
kontaktu na Uzel na plochu nebo Plocha na plochu. V této verzi kvůli takové
změně ke zneplatnění sítě nedojde, a proto model není třeba opatřovat sítí
znovu.
• Alternativní sít’ování používané v dřívějších verzích bylo nahrazeno sít’ováním
na základě křivosti. Sít’ování funguje pro plné díly a sestavy, v nichž je použito
nekompatibilní spojení. Na plochách s vysokou křivostí vygeneruje jemnější
sít’ a automaticky zajistí její přechody. Následující obrázky ukazují model
opatřený sítí pomocí nového sít’ování.
Chcete-li použít nové sít’ování, klepněte na Možnosti v PropertyManageru
Sít’, vyberte Alternativní a klepněte na
.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-16
Kapitola 11 COSMOSWorks
Kontakt a spojení
• V dřívějších verzích používalo spojení plocha na plochu nebo hrana na plochu
s nekompatibilními sítěmi spojovací algoritmus uzel na plochu. Tato metoda
v některých případech generuje nepřesná napětí v oblastech spojení nebo
kolem nich.
Software v této verzi používá pro spojení ploch na plochy a hran na plochy
nový algoritmus spočívající na metodě spojení maltou. Nový algoritmus
generuje spojité a přesnější napětí i spojovací síly. Zároveň urychluje
konvergenci v případě použití h-adaptivní metody.
Chcete-li tuto novou metodu použít, před spuštěním studie vyberte možnost
Použít spojení maltou pro nekompatibilní sít’ v dialogovém okně Statická,
Stabilita, nebo Frekvence.
• U řešení malých posunů statických
studií došlo ke zlepšení algoritmu
možnosti Plocha na plochu pro
možnosti kontaktu Žádný průnik
a Nalisované uložení. Tento
algoritmus generuje přesnější výsledky
pro napětí i kontaktní síly a urychluje
konvergenci v případě použití
h-adaptivní metody.
Obrázek znázorňuje napětí von
Mises pro nalisované uložení
u dvou kroužků.
Výztuhy
Nosníky můžete v síti nebo na ploše definovat jako výztuhy.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-17
Kapitola 11 COSMOSWorks
Definování výztuhy:
1 Vytvořte kombinovanou studii sítě.
2 Určete nosníky, skořepiny a objemy.
3 Pravým tlačítkem klepněte na složku Mezera/Kontakt a vyberte Určit kontaktní
sadu.
4 V PropertyManageru pod položkou Typ vyberte Spojené.
5 Klepněte na Nosníky a vyberte nosníky pro výztuhy.
6 V položce Plochy pro cíl vyberte plochu kontaktu, která má být vyztužená
nosníky, tak jak je zobrazeno níže.
7 Klepněte na
.
Zobrazení výsledků
• (P) Grafy časového průběhu byly zlepšeny pro nelineární studie a pádové
zkoušky. V předchozích verzích bylo možné pro osu X použít pouze Čas.
V této verzi lze pro osu X použít možnost Čas, Napětí, Posun, Posuvná
rychlost nebo Zrychlení. Po spuštění nelineární studie či pádové zkoušky
lze např. vytvořit graf výsledných posunů v závislosti na napětí von Mises.
• (A) V předchozích verzích bylo pro nelineární studie možné uvést pouze
celkové deformace. V této verzi lze upřesnit typ deformace, kterou chcete
vykreslit či vypsat. K dispozici jsou následující typy:
• Celková poměrná deformace (kombinované deformace),
• Pružná deformace (obnovitelné deformace),
• Plastická deformace (neobnovitelné deformace),
• Teplotní deformace (deformace kvůli teplotnímu zatížení),
• Deformace při tečení (deformace kvůli účinkům tečení).
• (P) Změnu ve výsledcích lze zobrazit v rámci několika iterací statické studie.
Viz Sledování trendu (P) na straně 11-14.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-18
Kapitola 11 COSMOSWorks
Obrázky náhledu na design
Nový obrázek Náhled na design zobrazuje oblasti modelu, které nesou zatížení
nejúčinněji. Někteří uživatelé mohou v tomto obrázku poznat „dráhu zatížení“.
Tyto informace slouží k redukci materiálu daného modelu.
Viz Náhled na design v nápovědě.
Použití obrázku Náhled na design:
1 Otevřete soubor COSMOSWorks\DesignInsight.sldprt.
2 Ve stromu AnalysisManageru COSMOS klepněte pravým tlačítkem na položku
Studie 1 a vyberte Spustit.
3 Po dokončení analýzy klepněte pravým
tlačítkem na složku Výsledky a vyberte
Definovat obrázek Náhled na design.
4 V daném PropertyManageru přetáhněte
posuvník doprava, až dojde k zobrazení
přibližně jako na obrázku. Klepněte na
.
Oblasti uvedené modře označují, že mohou
účinně nést dané zatížení. Průsvitné oblasti obrázku označují hranici původního
modelu.
Tento obrázek Náhledu na design lze použít k aktualizaci modelu, viz obr.
Rozdíly zobrazíte přepnutím konfigurací v ukázkovém dílu. Všimněte si, jak byl
materiál návrhářem ručně odstraněn z oblastí, které nenesly příliš velké zatížení.
Před
Po
Linearizace napětí (P)
V poli napětí je vhodné oddělit konstantní povrchovou vrstvu a napětí v ohybu. Tato
linearizace je doporučena Mezinárodními směrnicemi pro kotle a tlakové nádoby od
Americké společnosti strojních inženýrů (ASME).
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-19
Kapitola 11 COSMOSWorks
Po určení obrázku řezu pro jakoukoli součást napětí v úloze tlakové nádoby
klepněte pravým tlačítkem na obrázek napětí a vyberte možnost Linearizovat.
Potom určete přímku výběrem dvou míst v daném řezu a klepnutím na Vypočítat
zobrazíte povrchovou vrstvu, ohýbání a celkové napětí ve dvou místech.
Přímka spojující obě místa musí plně ležet na daném materiálu. Nesmí tedy
procházet dírami ani oblastmi s neexistencí výsledků. Např. dlouhá přímka v níže
uvedeném obrázku není platná, zatímco dvě další přímky platné jsou. Doporučuje
se používat přímku kolmou k ohraničení, viz přímka na levé straně obrázku. Přímky,
jež nejsou kolmé k ohraničení (např. svislá přímka níže), nejsou doporučeny.
Chcete-li vytvořit graf výsledků,
klepněte na Obrázek
v PropertyManageru
Linearizovat napětí. Software
vygeneruje šest grafů. Každý
graf znázorňuje variaci
povrchové vrstvy, ohýbání
a celkového napětí součásti
podél dané přímky. Jde o šest
součástí: SX, SY, SZ, TXZ, TXY
a TYZ.
Směry X, Y a Z jsou určeny
přímkou, jak bylo vysvětleno
v PropertyManageru
Linearizovat napětí.
SolidWorks 2008 – Co je nového
11-20
12
Další funkce
Tato kapitola popisuje zlepšení funkcí softwaru v následujících oblastech:
„ instalace,
„ aplikační programová rozhraní,
„ DFMXpress,
„ DriveWorksXpress,
„ eDrawings,
„ import/export,
„ Průzkumník SolidWorks,
„ navrhování forem,
„ plechové díly,
„ SolidWorks Rx,
„ svařování.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-1
Kapitola 12 Další funkce
Instalace
Manažer instalací SolidWorks kombinuje instalaci, balíčky oprav, modifikaci
a odebrání všech produktů. Manažer instalací umožňuje instalovat:
• z médií SolidWorks,
• ze zdrojového adresáře se soubory SolidWorks 2008,
• ze SolidWorks Download Center (Centrum pro stahování SolidWorks).
Sériová čísla zjednodušují instalaci, která ve výchozím stavu vybere zakoupené
produkty.
Instalaci lze provést okamžitě nebo naplánovat Manažera instalací na:
• pozdější stažení nebo instalaci,
• pravidelné zjišt’ování aktualizací a upozornění na jejich dostupnost.
Aplikační programová rozhraní
Chcete-li otevřít systémy nápovědy k programovým rozhraním aplikace (API)
SolidWorks, klepněte na položky Nápověda, Nápověda API.
K hlavním změnám API programu SolidWorks v systému SolidWorks 2008 patří
tato zlepšení:
• Klíčová slova. Klíčová slova jiné aplikace lze přidat do souborů SolidWorks
metodou ModelDocExtension::AddOrUpdateSearchData.
• Příkazy Zpět. Příkazy jiné aplikace lze vrátit zpět pomocí metody
ModelDocExtension::SetAPIUndoObject a rozhraní SwUndoAPIHandler.
• Soubory Step. Soubory STEP lze otevřít pomocí metody
SldWorks::GetImportFileData, vlastnosti
ImportStepData::MapConfigurationData a metody SldWorks::LoadFile4.
• Popisové pohledy. Popisové pohledy lze procházet pomocí:
vlastnosti Annotation::AnnotationView,
vlastnosti ModelDocExtension::AnnotationViews,
metody ModelDocExtension::IGetAnnotationViews,
vlastnosti ModelDocExtension::AnnotationViewCount,
metody ModelDocExtension::InsertAnnotationView,
metody AnnotationView::Activate,
metody AnnotationView::ActivateAndReorient,
vlastnosti AnnotationView::AngleMadeWithViewHorizontal,
vlastnosti AnnotationView::AnnotationCount,
vlastnosti AnnotationView::Annotations,
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-2
Kapitola 12 Další funkce
metody AnnotationView::GetHorizontalDirection,
metody AnnotationView::Hide,
metody AnnotationView::IGetAnnotations,
vlastnosti AnnotationView::InvertHorizontalDirection,
metody AnnotationView::MoveAnnotations.
• Nástroj Změřit. Pomocí rozhraní Změřit měří vzdálenost, úhel, poloměr
a velikost a odstup přímek, bodů, povrchů a rovin ve skicách, 3D modelech,
sestavách nebo výkresech.
• Manipulátory triády. Pomocí metody TriadManipulator::SetColorRefAtIndex lze
přiřadit barvu manipulátoru triády a upřesnit, kolik kružnic je v něm zobrazeno.
• Události stisknutí kláves. Pomocí metody
PropertyManagerPage2Handler5::OnKeystroke lze zachytávat a předávat
události stisknutí kláves jiné aplikaci.
• Místní nabídky a výběrové rámečky. Pomocí metody
PropertyManagerPageSelectionbox::AddMenuPopupItem lze zobrazit místní
nabídku v případě, že uživatel klepne pravým tlačítkem na výběrový rámeček
ve stránkách PropertyManageru jiné aplikace.
• Manipulátory. Protože manipulátory – včetně přetahovacích šipek a manipulátorů
triády – lze vybírat, učiňte tak pomocí stránek PropertyManageru.
• Ovládání posuvníku kolečkem myši. Pomocí metod
PropertyManagerPageNumberbox::SetRange2 a
PropertyManagerPageNumberbox::SetSliderParameters lze na stránkách
PropertyManageru vytvořit ovládání posuvníku kolečkem myši.
• Jmenovky stránek PropertyManageru. Ve jmenovkách stránek
PropertyManageru umožňují formát rich text pomocí:
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::Bold,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::CharacterBackgroundColor,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::CharacterColor,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::Font,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::Italic,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::LineOffset,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::SizeRatio,
vlastnosti PropertyManagerPageLabel::Underline.
• Okna se zprávou PropertyManageru. Okno se zprávou lze umístit kdekoli
(tj. nikoli pouze nahoře) na stránce PropertyManageru vytvořením skupinového
rámečku, který obsahuje pouze jmenovku, pomocí vlastnosti
PropertyManagerPageGroup::BackgroundColor a dříve uvedených vlastností
PropertyManagerPageLabel.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-3
Kapitola 12 Další funkce
• Obrázky na skicách. Pomocí rozhraní SketchPicture a metod
Sketch::GetSketchPictureCount, Sketch::GetPictures a
SketchManager::InsertSketchPicture lze přidávat a upravovat obrázky na skicách.
• Obrysové hrany. Pomocí rozhraní SilhouetteEdge a metody
SelectionMgr::GetSelectedObjectsFace lze přistupovat k obrysovým hranám ve
výkresech.
• Pohledy výkresů. Pomocí metod Feature::GetSpecificFeature2 a
Sheet::GetViews lze snáze procházet pohledy výkresu na listech a přitom tyto
listy neaktivovat.
• Středové značky. Délky ramen středových značek na základě popisů lze získat
a nastavit pomocí:
vlastnosti CenterMark::IsGrouped,
vlastnosti CenterMark::GroupCount,
metody CenterMark::GetExtendedLength,
metody CenterMark::SetExtendedLength.
• Spojení profilů. Pomocí metody Modeler::CreateLoftBody lze vytvořit dočasná
těla spojení profilů a pomocí metody Modeler::ThickenSheet vytvořit plechy
s přidanou tloušt’kou pro dočasná těla s přidanou tloušt’kou.
• Prvky odvozeného dílu. Pomocí rozhraní DerivedPartFeatureData lze vytvořit
prvky odvozeného dílu.
• Série děr. Pomocí rozhraní HoleSeriesFeatureData lze přistupovat k sérii děr.
• Prvky Srazit roh. Pomocí vlastnosti
BreakCornerFeatureData::CenteredOnBendLines lze přidat sražení rohů na
střed vzhledem k čarám ohybu na sražení rohů plechu. Pomocí vlastnosti
BreakCornerFeatureData::InternalCornersOnly lze přidat materiál do vnitřních
rohů ve sražení rohů plechu.
• Prvky Uzavřít roh. Pomocí vlastností ClosedCornerFeatureData::GapDistance,
ClosedCornerFeatureData::OverlapUnderlapRatio a
ClosedCornerFeatureData::OpenBendRegion lze upřesnit vzdálenosti mezer,
poměry přes/pod a určit, zda použít oblasti otevřeného ohybu pro uzavřené
rohy plechu.
• Tabulky rozměrů a základní plechy. Tabulky rozměrů pro základní plechy lze
upřesnit pomocí:
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::GaugeTablePath,
metody BaseFlangeFeatureData::GetTableRadii,
metody BaseFlangeFeatureData::GetTableRadiiCount,
metody BaseFlangeFeatureData::GetTableThicknesses,
metody BaseFlangeFeatureData::GetTableThicknessesCount,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::KFactor,
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-4
Kapitola 12 Další funkce
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::OverrideKFactor,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::OverrideRadius,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::OverrideThickness,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::TableKFactor,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::TableRadius,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::TableThickness,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::ThicknessTableName,
vlastnosti BaseFlangeFeatureData::UseGaugeTable.
• Vícetěla. Pomocí metody Feature::SetBodiesToKeep a událostí
PromptBodiesToKeepNotify lze upřesnit, které tělo zachovat po
rozříznutí těla na dvě části v dílech a sestavách.
• Zrcadlení prvků pole. Rozsah prvku pro zrcadlení prvků pole lze upřesnit
pomocí:
vlastnosti MirrorPatternFeatureData::FeatureScope,
vlastnosti MirrorPatternFeatureData::FeatureScopeBodies,
metody MirrorPatternFeatureData::GetFeatureScopeBodiesCount,
metody MirrorPatternFeatureData::IGetFeatureScopeBodies,
metody MirrorPatternFeatureData::ISetFeatureScopeBodies.
• Zaoblení. Pomocí vlastnosti SimpleFilletFeatureData2::TrimAndAttachSurfaces
lze oříznout a vložit zaoblení včetně zaoblení povrchů.
• Prostředí PhotoWorks. Přístup k prostředím PhotoWorks (materiály, nálepky
a textury) lze získat pomocí rozhraní Decal, FaceDecalProperties
a RenderMaterial a pomocí:
metody Component2::GetDecals,
metody Component2::GetDecalsCount,
metody Component2::GetRenderMaterials,
metody Component2::GetRenderMaterialsCount,
metody Face2::GetAllDecalProperties,
metody Face2::GetDecalsCount,
metody Face2::IGetDecalProperties,
metody ModelDocExtension::AddDecal,
metody ModelDocExtension::AddDefaultRenderMaterial,
metody ModelDocExtension::AddRenderMaterial,
metody ModelDocExtension::CreateDecal,
metody ModelDocExtension::CreateRenderMaterial,
metody ModelDocExtension::DeleteAllDecals,
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-5
Kapitola 12 Další funkce
metody ModelDocExtension::DeleteDecal,
metody ModelDocExtension::DeleteRenderMaterial,
metody ModelDocExtension::GetDecal,
metody ModelDocExtension::GetDecals,
metody ModelDocExtension::GetDecalsCount,
metody ModelDocExtension::GetKeepLightInRenderScene,
metody ModelDocExtension::GetLightEnabledInRender,
metody ModelDocExtension::GetMaterial,
metody ModelDocExtension::GetRenderMaterials,
metody ModelDocExtension::GetRenderMaterialsCount,
metody ModelDocExentsion::HideDecal,
metody ModelDocExtension::InsertScene,
metody ModelDocExtension::MoveDecal,
metody ModelDocExtension::ReverseDecalsOrder,
metody ModelDocExtension::SetKeepLightInRenderScene,
metody ModelDocExtension::SetLightEnabledInRender,
metody ModelDocExtension::UpdateRenderMaterialsInSceneGraph,
• Studie pohybu. Pomocí rozhraní MotionStudyManager a MotionStudy lze
vytvářet animace i prezentace a simulovat základní i složité fyzikální vlivy na
sestavy.
• Optické vlastnosti. Probíhá zlepšování spolupráce s novou grafikou RealView
systému SolidWorks.
Seznam všech změn v API systému SolidWorks 2008 viz Poznámky k verzi
SolidWorks API, které jsou k dispozici v nápovědě.
DFMXpress
DFMXpress umožňuje předem zkontrolovat návrhy z hlediska průmyslové výroby
zjištěním oblastí, které jsou obtížné, nákladné nebo nevhodné pro výrobu a to co
nejdříve v průběhu návrhu.
Kontrola pravidel
DFMXpress umožňuje ověřit díly pomocí těchto pravidel návrhu:
• Poměr hloubka/průměr díry: Kontroluje, zda díry nemají příliš velkou hloubku
nebo příliš malý průměr pro účinné odstraňování odpadu.
• Nepřístupné prvky: Kontroluje přítomnost nepřístupných prvků, které vyžadují
zvláštní obráběcí nástroje nebo postupy.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-6
Kapitola 12 Další funkce
• Pravidlo lineární a úhlové tolerance: Kontroluje přísné tolerance, jež nemusejí
splňovat nástroje a parametry standardního procesu.
• Frézovat ostré vnitřní rohy: Kontroluje, zda rohy nejsou pro standardní
frézovací operace příliš ostré.
• Částečné díry: Kontroluje, zda díry procházející hranicí dílu jsou určenou
procentuální hodnotou v rámci daného materiálu.
• Odlehčení díry - pro soustružené díly: Kontroluje, zda jsou otvory
neprůchozích děr na koncích odlehčené.
• Hluboká kapsa/drážka: Kontroluje, zda drážky nejsou pro standardní frézky
příliš hluboké a úzké.
• Plocha vstupu/výstupu díry: Kontroluje, zda plochy vstupu/výstupu vrtaných
děr jsou kolmé ke svým osám, aby špičky vrtáku neujížděly nebo nevytvářely
nerovné výstupní okraje.
• Díry s plochým dnem: Kontroluje, zda neprůchozí díry mají spíše kuželové než
ploché dno pro usnadnění vrtání a rozšiřování.
• Minimální zaoblení rohu - pro soustružené díly: Kontroluje, zda bude
zaoblení rohu vyhovovat nástrojům s hrotem o velkém poloměru.
• Přizpůsobit standardním velikostem vrtu: Kontroluje, zda velikosti děr
odpovídají standardním velikostem vrtu.
• Zaoblení vnějších hran: Kontroluje, zda jsou pro hrany ohraničení horní plochy
zadána spíše zkosení než poloměry.
• Díra prochází dutinou: Kontroluje, zda vrtané díry protínají dutiny.
Postup kontroly dílů:
1 Otevřete daný díl.
2 Klepněte na Nástroje, DFMXpress
.
3 Klepněte na Spustit.
Výsledky jsou seznamy Pravidla selhala a Pravidla prošla kontrolou.
4 Chcete-li zobrazit pravidla generující selhání, rozbalte strom Pravidla selhala.
5 Instance selhání zobrazíte rozbalením pravidel.
6 Vyberte určitou instanci.
Pohled výkresu je zobrazen v grafické ploše.
Praktický příklad
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-7
Kapitola 12 Další funkce
Konfigurace pravidel
Ke stanovení způsobu vyhodnocení pravidel lze nastavit tyto parametry:
• Poměr hloubky a průměru díry
• Minimální % oblasti díry uvnitř dílu
• Poměr hloubky a průměru frézy
• Minimální zaoblení rohu (soustružený díl)
• Min.% povrchu otvoru (soustružený díl)
• Oblast minimální lineární tolerance
• Oblast minimální úhlové tolerance
Postup konfigurace parametrů:
1 Klepněte v panelu DFMXpress na Nastavení.
2 Jako Typ dílu vyberte Hranolový nebo Soustružený.
3 Vyberte hodnoty pro příslušné parametry.
4 Klepnutím na Zavřít uložte změny.
DriveWorksXpress
DriveWorksXpress je nástroj pro automatizaci návrhu, který slouží k automatickému
generování dílů, sestav a výkresů na základě předem určených konstrukčních
informací.
Praktický příklad
Otevření nástroje DriveWorksXpress:
Klepněte na Nástroje, DriveWorksXpress
.
Přehled
Použití nástroje DriveWorksXpress zahrnuje tyto obecné kroky:
• zachycení (stanovení) variabilních kót a prvků modelu,
• nastavení uživatelských vlastností,
• propojení výkresu a modelu pro tvorbu výkresů včetně variací modelu,
• vytvoření formuláře pro vstup dat,
• určení pravidel aplikovaných na vstupní data,
• spuštění modelu k vygenerování variací.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-8
Kapitola 12 Další funkce
Zachycení parametrů
K vygenerování nových variací je třeba zachytit prvky, kóty a složky, jež mají být
v daném modelu variabilní. Zachycené parametry jsou uloženy do databáze
DriveWorksXpress.
Tvorba uživatelských vlastností
Uživatelské vlastnosti přidávají do modelu informace, které lze použít např.
k vykreslení ohraničení či popisů. Vlastnosti přidané prostřednictvím nástroje
DriveWorksXpress jsou shodné s vlastnostmi, které se přidávají do modelu ručně.
Návrh vstupních formulářů
Navržené formuláře slouží ke sběru dat, které jsou potřeba ke generování nových
verzí modelu. Nástroj DriveWorksXpress poskytuje k sestavení formulářů tyto typy
ovládání:
• textové pole,
• číselné textové pole,
• číselník,
• rozevírací seznam,
• zaškrtávací políčko.
Testovací prvek umožňuje vyzkoušet každé ovládání.
Tvorba pravidel
Na formulářový vstup jsou aplikována pravidla pro řízení zachycených parametrů
a generování nových modelů.
Lze vytvořit následující typy pravidel:
• Názvy souboru: Připojí text k názvu souboru. Například text zadaný do pole
Zákazník ve vstupním formuláři lze připojit k názvu souboru a transformovat
Blok.sldasm na Blok Acme.sldasm.
• Konfigurace: Přepne na jakoukoli existující konfiguraci v rámci souboru.
• Uživatelské vlastnosti: Nastaví hodnotu dané uživatelské vlastnosti. Například
výběr jména Pavel Novák z rozevíracího seznamu Návrhář ve vstupním
formuláři nastaví tuto uživatelskou vlastnost na hodnotu Pavel Novák.
• Kóty: K nastavení hodnoty kóty lze vytvořit vzorec.
• Prvky: Změní stav prvku na potlačený, uvolněný nebo odstraněný.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-9
Kapitola 12 Další funkce
Pravidla lze vytvořit v okně sestavení na záložce Pravidla pomocí syntaxe Microsoft
Excel. Text můžete zadat přímo nebo použít zástupce v těchto založených oddílech:
• Vstupy: Vybere ovládání ze vstupního formuláře, např. text zadaný pro pole
Návrhář.
• Poslední: Vybere položky vytvořené jako Změnit rychlý text.
• Matematické operátory: Vybere matematické operátory, jako jsou +, -, &.
• Logický: Vybere logické operátory, jako jsou =>, NOT( ), IF ( , , ).
Spuštění modelů
Po navržení a otestování formulářů a pravidel jsou modely připraveny ke spuštění.
Úvodní stránka označuje, kolik modelů je Připraveno ke spuštění.
Spuštěním modelu se vytvoří nový model na základě dat zadaných ve vstupním
formuláři.
eDrawings
Výkresy
Uživatelské vlastnosti a data tabulky oprav lze měnit ve výkresech SolidWorks, aniž
byste je museli otevírat v systému SolidWorks.
• V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti.
• V Průzkumníku SolidWorks vyberte soubor výkresu v místním pohledu a upravte
vlastnosti na záložce Vlastnosti .
Nezbytný je přístup pro zápis. Vlastnosti lze měnit, aniž by došlo ke změně čísla
opravy. Náhledy v eDrawings, SolidWorks a Průzkumníku SolidWorks zobrazí nová
data.
Mozilla Firefox
V prohlížeči Mozilla® Firefox® můžete otevřít soubory HTML, které se odkazují na
externí soubory eDrawings. (Není možné otevřít soubory HTML uložené v
eDrawings.)
Náhledy
Dialogové okno Otevřít prohlížeče eDrawings zobrazuje náhledy souborů
eDrawings, souborů SolidWorks a všech typů souborů publikovaných do
eDrawings v případě, že tyto soubory byly uloženy v aplikaci verze 2008.
Soubory Pro/ENGINEER
Modely Pro/ENGINEER lze importovat s následujícími omezeními:
• Díly a sestavy importovat lze, ale výkresy nikoli.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-10
Kapitola 12 Další funkce
• Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění
správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS.
• Barvy v souborech dílů jsou rozpoznávány, ale barvy aplikované na úrovni
sestavy ne.
• Některé prvky Pro/ENGINEER – např. popisy, skici a hladiny – nejsou
importovány.
Zdroj RSS
Prohlížeč eDrawings obsahuje na stavovém řádku zdroj RSS (really simple
syndication). Zdroj RSS obsahuje informace o eDrawings, jako jsou dostupné
balíčky oprav, nebo o příbuzných produktech.
• Chcete-li skrýt zdroj RSS, skryjte stavový řádek.
• Chcete-li zobrazit detaily aktuální informace, klepněte na zdroj RSS ve
stavovém řádku.
• Chcete-li zobrazit všechny zdroje RSS, klepněte na ikonu
.
Stavy zobrazení SolidWorks
Prohlížeč eDrawings zobrazuje stavy zobrazení vytvořené systémem SolidWorks
na záložce Konfigurace – v části s názvem Stavy zobrazení. Výběrem uvedeného
stavu jej zobrazíte v grafické ploše.
Je-li v systému SolidWorks vybrána možnost Propojit stavy zobrazení
s konfiguracemi, uloží si každá konfigurace stav posledního zobrazení
a náhledy používají stav zobrazení odpovídající nahlížené konfiguraci.
eDrawings 2008 podporuje stavy zobrazení pro sestavy publikované ze systémů
SolidWorks 2006 a 2007 s následujícími omezeními:
• Atributy textur nejsou zobrazeny.
• Název konfigurace je připojen před název stavu zobrazení.
• Seznam stavů zobrazení se změní v případě změny konfigurace, protože stavy
zobrazení jsou svázány s danou konfigurací.
• Aktuální konfiguraci v době publikace souboru nelze stanovit.
Soubory STL (stereologie)
Do eDrawings můžete nyní importovat soubory STL (*.stl).
Soubory XPS (Specifikace papíru XML)
Pomocí příkazu Uložit jako můžete v SolidWorks vygenerovat soubory XPS
(*.edrwx, *.eprtx, *.easmx) a otevřít je v eDrawings nebo v prohlížeči XPS.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-11
Kapitola 12 Další funkce
Prohlížeč XPS je součástí operačního systému Vista a je distribuován v rámci .NET
Framework 3.0, který se instaluje společně s programem SolidWorks na
operačních systémech XP a Server 2003.
Import/export
Adobe Illustrator
Pro výstup příkazu Uložit jako je k dispozici typ souboru Adobe® Illustrator® *.ai.
Modely sestav a dílů jsou uloženy jako obrázky.
Z aplikace Adobe Illustrator lze kopírovat a vkládat do skic či výkresů SolidWorks a
naopak.
Adobe Photoshop
Data SolidWorks (skici, díly, sestavy a výkresy) lze příkazem Uložit jako uložit do
souborů Adobe Photoshop® *.psd. Data SolidWorks uložená do souborů Adobe
*.pdf lze v aplikaci Photoshop také otevřít.
V nabídce Soubor, Otevřít je pro import k dispozici typ souboru Photoshop
*.psd. Jednohladinové a vícehladinové obrázky jsou vloženy jako obrázky skici
SolidWorks. U vícehladinových souborů Photoshop vyberte importované hladiny,
jež budou sloučeny do jednoho obrázku.
Soubory Photoshop lze používat jako obrázková pozadí v systému SolidWorks.
Typy souboru Photoshop jsou k dispozici v nabídce Nálepky pro obrázky a masky
a v nabídce Materiály.
Autodesk Inventor
Soubory sestav Autodesk® Inventor® (*.iam) lze příkazem Soubor, Otevřít
importovat do systému SolidWorks. Chcete-li použít překladač Inventor, musíte mít
na počítači nainstalovanou aplikaci Inventor, která však nemusí být spuštěna. Nyní
lze importovat soubory Inventor 11 a vyšší verze.
Mapování DXF/DWG
Dialogové okno pro export vlastností vlastního mapování SolidWorks do souborů
DXF/DWG je na jedné stránce pro přístup k hladinám, entitám a barvám mapování.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-12
Kapitola 12 Další funkce
Rozvinuté tvary plechů
Soubory *.dxf rozvinutých tvarů plechů lze vytvořit přímo
z dokumentů plechových dílů bez rozložení modelu.
• Klepněte na Soubor, Uložit jako a pro Typ souboru vyberte
DXF (*.dxf).
• Klepněte pravým tlačítkem na Rozvinutý tvar ve stromu
FeatureManager a vyberte Exportovat rozvinutý tvar
do DXF/DWG.
Před název souboru jsou přidána slova Rozvinutý tvar.
Pro/ENGINEER
Pokud chcete importovat omezení sestavy Pro/ENGINEER®, vyberte Importovat
omezení součásti v dialogovém okně možností Převaděč Pro/ENGINEER do
SolidWorks. Omezení Pro/ENGINEER budou přeložena na vazby sestav
SolidWorks.
Rhino
Importem vícetělových souborů Rhino®
(*.3dm) vznikne jeden soubor dílů
SolidWorks.
Možnosti importu umožňují upřesnit
způsob práce s povrchy a objemy na skrytých hladinách Rhino.
Možnost Rhino je integrována do nabídek SolidWorks pro akce, jako jsou Upravit
prvek a Vložit, Prvky, Importované.
Soubory XPS (Specifikace papíru XML)
Pomocí příkazu Uložit jako můžete v SolidWorks vygenerovat soubory XPS
(*.edrwx, *.eprtx, *.easmx) a otevřít je v eDrawings nebo v prohlížeči XPS. XPS je
doplňkovým modulem SolidWorks a je nastavený jako výchozí.
Prohlížeč XPS je součástí operačního systému Vista a je distribuován v rámci .NET
Framework 3.0, který se instaluje společně s programem SolidWorks na
operačních systémech XP a Server 2003.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-13
Kapitola 12 Další funkce
Průzkumník SolidWorks
Náhledy pravého podokna
Při otevření složky lze procházet soubory v pravém podokně pomocí nového
zobrazovacího mechanismu.
Zobrazení náhledů:
1 Klepněte na dokument v seznamu souborů.
2 Pomocí vodorovného posuvníku pod náhledem procházejte danými dokumenty.
Značky
Značky umožňují přidružit klíčová slova k dokumentům a usnadnit jejich
vyhledávání.
Označení dokumentu v Průzkumníku SolidWorks:
1 Otevřete Průzkumník SolidWorks.
2 Vyberte dokument na záložce Průzkumník souborů v levém podokně nebo
v seznamu souborů v podokně pravém.
3 Klepnutím v poli Značky v dolní části levého podokna zobrazíte seznam již
používaných značek.
4 Vyberte značku ze seznamu nebo zadejte novou.
Použití značky při vyhledávání v Průzkumníku SolidWorks:
Zadejte značku v poli Hledat
v horní části levého podokna a stiskněte Enter.
Záložka Výsledky zobrazí označené dokumenty včetně značky zjištěné jako
DocKeyword.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-14
Kapitola 12 Další funkce
Navrhování forem
MoldflowXpress
MoldflowXpress již není k dispozici.
Plechové díly
Přidávání svarových housenek do plechových dílů
Do rohů složeného plechového dílu lze přidat svarové housenky, a tím zlepšit
grafickou prezentaci svařeného stavu. Při rozvinutí dílu dojde k potlačení svarových
housenek.
Praktický příklad
Export rozvinutých tvarů
Rozvinutý tvar plechového dílu lze vyexportovat jako soubor DXF, aniž by bylo
nutné nejprve vytvořit výkres. Viz Rozvinuté tvary plechů na straně 12-13.
SolidWorks Rx
V systému Windows klepněte na Start, SolidWorks 2008,
Nástroje SolidWorks, SolidWorks Rx
.
V SolidWorks Rx jsou k dispozici nové prvky ze záložky Doma:
• Záložka Soubor a protokoly, kde lze nyní otevřít soubory protokolů Rx.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-15
Kapitola 12 Další funkce
• Záložka Doplňkové moduly, kde lze spravovat a spouštět externí nástroje.
• Nouzové režimy SolidWorks:
• Spustit SolidWorks v režimu Software OpenGL pro diagnózu potíží
s grafickou kartou.
• Obejít nastavení Nástroje, Možnosti pro příští spuštění SolidWorks.
Na stránce Restartování SolidWorks je nyní k dispozici nová možnost obnovení
po chybě: Nahlásit potíže (Spustit SolidWorks Rx).
Video je nyní zachyceno na základě událostí SolidWorks. Můžete nstavit Měřítko
nahrávání videa, Kvalitu videa a Omezit počet zachycených událostí.
Svařování
Přenos informací tabulky přířezů se svařovaným tělem
Když vložíte svařované tělo ze svařovaného dílu do nového dílu a pak nový díl
převedete na svařovaný díl:
• Informace tabulky přířezů pro vložené tělo se zobrazí ve složce tabulky přířezů
nového dílu.
• Změny v informacích tabulky přířezů v rodičovském dílu zaktualizují odvozený díl.
• Dojde-li k přerušení spojení mezi rodičovským a odvozeným dílem, budou
informace tabulky přířezů zachovány v odvozeném dílu.
Kusovníky
• Rozbalením svařovaných dílů v kusovníku dané sestavy lze vypsat seznam
jedinečných profilů, které jsou nutné k vytvoření daného dílu. Celková
požadovaná délka každého profilu se zobrazí ve sloupci množství.
• Svařované díly lze rozpustit, aby se v kusovníku dané sestavy zobrazily pouze
celkové požadavky na materiál. Při rozpuštění více svařování dojde ke
kombinaci podobných položek.
Viz Použití materiálu svařování na straně 9-5.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-16
Kapitola 12 Další funkce
Svařovaná těla s mezerami
Když vložíte svarovou housenku do mezery mezi svařované plochy, můžete zadat:
• úplný průnik mezery,
• vzdálenost pro částečný průnik mezery.
Úplný průnik
Částečný průnik
Svarové housenky lze také aplikovat:
• podél válců,
• podél toroidních ploch.
Orientace profilu
Při vkládání profilu můžete:
• zrcadlit svařovaný profil kolem jeho vodorovné či svislé osy,
• zarovnat vodorovnou či svislou osu profilu s libovolně vybraným vektorem.
SolidWorks 2008 – Co je nového
12-17
13
Součásti SolidWorks Office
Professional
Tato kapitola popisuje vylepšení součástí SolidWorks Office Professional
v následujících oblastech:
„ FeatureWorks®,
„ PhotoWorks,
„ SolidWorks Design Checker,
„ SolidWorks Utilities,
„ PDMWorks® Workgroup,
„ Plánovač úloh SolidWorks,
„ Toolbox.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-1
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
FeatureWorks
Automatické rozpoznávání prvků
Do položky Automatické prvky v PropertyManageru FeatureWorks byly přidány
lemy z hrany a obruby. Pro oba prvky platí stávající omezení plechových dílů.
Viz PropertyManager FeatureWorks v nápovědě.
Lemy z hrany
FeatureWorks rozpoznává:
• jednoduché lemy z hrany,
• vícenásobné lemy z hrany,
• lemy z hrany vytvořené na konci stávajících lemů z hran.
K omezením rozpoznávání patří lemy z hrany:
• vytvořené na rozdělených plochách,
• s tloušt’kou lemu z hrany menší než je délka daného modelu,
• s upravenou laterální geometrií,
• s řezy.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-2
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Obruby
FeatureWorks rozpoznává čtyři typy obrub podporované systémem SolidWorks:
Zavřené
Otevřené
Kapkové
Válcové
K omezením rozpoznávání patří obruby:
• s protínajícími se plochami obruby,
• vytvořené na rozdělených hranách,
• s přesahujícími obrysy (po narovnání ohybů),
• s neválcovými plochami pro plošný ohyb,
• jež jsou sloučeny do základního těla,
• s řezy na lemech,
• s délkou menší než je tloušt’ka.
Nástroj Změnit velikost
Výběrem ploch obsahujících prvek díry, zaoblení nebo zkosení lze zobrazit
kontextový panel nástrojů. Klepnutím na Upravit prvek
zobrazíte a upravíte
parametry prvku v grafické ploše nebo v daném PropertyManageru.
Obsahuje-li prvek více instancí, jež byly vytvořeny současně,
bude upravena pouze instance na vybrané ploše.
Po úpravě prvku (pokud nebyla použita možnost Rozpoznat prvek) dojde k jeho
přidání do stromu FeatureManager pod položku Importovaný
.
Viz Nástroj Změnit velikost v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-3
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Tažení po křivce s vnitřními smyčkami
FeatureWorks rozšířil Interaktivní rozpoznávání na tažení po křivce s vnitřními
smyčkami.
Tažení po křivce se třemi vnitřními smyčkami
K omezením rozpoznávání patří tažení:
• s Typem orientace nastaveným na jakoukoli možnost kromě Použít trasu,
• s vodícími křivkami,
• s uzavřenou trasou,
• s úkosy.
PhotoWorks
Dávkové zpracování dokumentů
K vykreslení dokumentů PhotoWorks lze naplánovat dávkové procesy. Postup
plánování dávkového zpracování:
1 Otevře první dokument.
2 Klepněte na Vykreslit do souboru
(panel nástrojů PhotoWorks).
Nejsou-li aplikované vzhledy k dispozici, můžete vyhledat
náhradu klepnutím na Ano v dialogovém okně Vykreslování
PhotoWorks. Klepnutím na Ne budete ignorovat všechny
chybějící vzhledy.
3 Klepněte na Plán v dialogovém okně Vykreslit do souboru.
4 V dialogovém okně Vykreslení/Animace zadejte požadované informace.
5 Klepněte na Dokončit a:
• Zopakujte kroky 1 až 5 pro každý dokument, který chcete naplánovat nebo
jej vykreslit vícekrát s jinými vzhledy.
Je-li naplánovaný dokument pro dostupnou pamět’ systému
příliš složitý, dávkové zpracování tento dokument vynechá
a zpracuje další naplánovaný dokument.
Viz Dávkové zpracování dokumentů v nápovědě.
Stejně jako u jiných dávkových úloh lze pomocí aplikace Časový plán úlohy měnit
pořadí úloh, generovat zprávy atd. Viz Plánovač úloh SolidWorks na straně 13-20.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-4
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Mapování krychlového okolí
Mapování krychlového okolí zachytává odrazy pomocí šesti promítnutých ploch
obklopujících daný objekt. K vytvoření odrazivého prostředí jsou 2D obrazy
namapovány na šest virtuálních stěn daného okolí.
Šest ploch z prostředí kuchyně
Chcete-li opakovat obrázek na každé stěně, v položce Editor prostředí vyberte
záložku Prostředí a možnost Zkopírovat obrázek na každou stěnu.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-5
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Nepřímé osvětlení
Ovládání pro Nepřímé osvětlení na záložce Osvětlení, Možnosti
(panel
nástrojů PhotoWorks) obsahují předurčená nebo uživatelem určená nastavení.
Předurčená
Vybrat lze z rozsahů, k nimž patří: Koncept (výchozí), Nízká, Střední, Vysoká,
Fotografická, Fotografická vysoká kvalita nebo Určená uživatelem.
Při výběru každého nastavení jsou zobrazeny průměrné rychlosti vykreslování
pomocí nastavení Koncept (výchozí) jako základny.
Nastavená světla, vzhledy i možnosti ovlivňují rychlost
vykreslování. Srovnání s nastavením Koncept (výchozí)
jsou proto relativními ukazateli.
Definovaná uživatelem
Výběrem Určená uživatelem pro kvalitu Nepřímého osvětlení upravíte následující
rozsahy:
• Detaily. Ovládá hustotu bodů shromažďujících světlo a stanovuje, jak jasně
budou vidět rychlé změny mezi světlými a tmavými hodnotami. Vysoké
nastavení zostří kontrast, ale prodlouží dobu vykreslování. Zvýšení hodnoty
rozsahu Detaily vyžaduje zvýšení hodnoty pole Přesnost.
Detaily (a Přesnost): Výsledkem
nízké hodnoty je minimální počet
bodů shromažďujících světlo.
Detaily (a Přesnost): Vysoká
hodnota zvětší počet bodů
shromažďujících světlo.
• Průměrování. Ovládá velikost oblasti, ve které různé části vykreslování plynule
přecházejí mezi sebou. Nízké hodnoty zobrazí tvrdší přechody mezi jasnými
a méně osvětlenými místy. Doba vykreslování je ovlivněna jen okrajově.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-6
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
• Přesnost. Upraví vzdálenost mezi následnými výpočty v bodech
shromažďujících světlo. Snížení vzdálenosti mezi body vyžaduje více výpočtů.
Tím se zlepší fotorealistický efekt, ale prodlouží doba vykreslování.
Přesnost a Detaily nastaveny
vysoko. Detaily jsou jasné i přes
nízkou úroveň světla.
• Odrazy. Stanovuje, kolikrát je světlo přeneseno z jedné plochy na druhou.
Zvýšením hodnoty se rozšíří více světla; nastavením hodnot příliš vysoko
dochází ke splývání barev.
Odrazy nastaveny na 2.
Nízká hodnota rozšíří světlo
úsporně.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-7
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Vzhledy a prostředí
Byly přidány nové vzhledy a prostředí. Celá řada stávajících vzhledů byla
překalibrována. Dokumenty vytvořené pomocí RealView (aplikace SolidWorks)
a dokumenty vytvořené aplikací PhotoWorks nyní vypadají jednotněji.
Ačkoli obě aplikace používají stejné vzhledy a prostředí,
aplikace PhotoWorks přidává větší tvárnost pomocí možností,
jež nejsou v aplikaci SolidWorks k dispozici.
Viz Pracovní postup RealView na straně 2-2.
K novým a překalibrovaným vzhledům patří:
• Emisní vzhledy (viz Emisní vzhledy na straně 13-9).
• Hlazené povrchy.
Nová prostředí (jako je Mřížkové osvětlení) a vzhledy kombinují průhlednost se
schopností zobrazit stíny.
PropertyManager Vzhledy
PropertyManager Vzhledy obsahuje záložky Základní a Upřesňující. Po přidání
aplikace PhotoWorks jsou k dispozici tyto možnosti:
• Klepnutím na záložku Základní zobrazíte záložky Barva/obrázek
a apování
. Záložka Základní slouží k přidávání vzhledů se zjednodušeným rozhraním.
Viz Pracovní postup RealView na straně 2-2.
• Klepnutím na záložku Upřesňující zobrazíte čtyři záložky: Barva/obrázek
,
Mapování
, Osvětlení
a Opracování povrchu
. Záložka Upřesňující
poskytuje větší kontrolu nad vzhledy.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-8
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Emisní vzhledy
Ze složky e Vzhledy pod položkou Světla lze reprezentovat nízkoúrovňové zdroje
světla včetně zdrojů:
• dioda LED (light emitting diode),
• neonová zářivka,
• prosvětlený LCD (liquid crystal display),
• plošné světlo (světlo vychází z oblasti, jako jsou ateliérová svítidla).
Při použití emisních vzhledů postupujte podle těchto doporučení:
• Upravte Jas pro Směrové, Kuželové nebo Bodové světlo.
• Přidejte emisní entity na neutrální neodrazivé oblasti (matné barvy, nelesklé
kovy atd.). Odrazivé vzhledy mohou snížit emisní účinky.
• Obklopením geometrie poskytněte zdrojům světla odrazivé plochy.
• Aplikujte světla na malé entity.
• Emisní entity prohlížejte z malých vzdáleností.
Diody LED
Neon
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-9
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Editor prostředí PhotoWorks
Nové ovládací prvky v Editoru prostředí
byly přidány na tyto záložky:
Prostor
• Odsazení podlahy. Odsadí geometrii modelu od podlahy prostředí.
• Natočení podlahy. Otáčí podlahou.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-10
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
• Vybranou rovinnou plochou (pod položkou Zarovnat s). Obrátí podlahu kolem
vybrané geometrie modelu na základě vybrané rovinné plochy.
Chcete-li umístit druhý obrázek na dlažební kostky, otočte jej
a umístěte.
Pozadí / popředí
Zadejte hodnotu Otáčení pozadí s vybranou položkou Kulový obrázek nebo
Krychlový obrázek (viz Otáčení prostředí níže).
Okolí
Otáčení prostředí. S vybranou položkou Kulový obrázek či Krychlový obrázek
nastavte hodnotu rotace obrázku pozadí kolem osy, která je kolmá k podlaze.
Viz Editor prostředí v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-11
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Systémové možnosti
Zapnout nastavení paměti
Správa paměti byla zlepšena pomocí zjednodušeného uživatelského rozhraní pro
umožnění vykreslování velkých modelů.
Ovládací prvky možnosti Zapnout nastavení paměti na záložce Systémové
možnosti, Možnosti
(panel nástrojů PhotoWorks) byly nahrazeny více prvky
seřízení, jež se dříve nacházely na záložce Vlastnosti dokumentů.
Výhody správy paměti:
• kratší doby vykreslování u velkých modelů,
• větší limity na velikost dokumentu,
• upozornění uživatele při přílišné složitosti modelu na dané systémové zdroje.
Gama korekce
Pro usnadnění nastavení monitoru byl přidán obrázek. Tento obrázek se aktualizuje
zároveň se změnou hodnot Gama korekce obrázku na obrazovce.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-12
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Přizpůsobení obrázku
Přizpůsobení obrázku na záložce Vlastnosti dokumentu ovládá mapování
odstínů. Mapování odstínů realizuje obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
a znamená totéž, co dané typy seřízení ve většině grafických aplikací.
K nastavením Přizpůsobení obrázku patří:
• Jas. Ovládá zářivost obrázku.
• Kontrast. Ovládá úroveň rozdílu mezi světlými a tmavými oblastmi.
• Sytost barvy. Ovládá úroveň intenzity barvy. Ve většině prostředí lze nastavit
Sytost barvy na 100 %. V některých prostředích to způsobí lesk barev. Je-li
nastavení příliš nízké, dojde k vyblednutí barev.
Vyvážené přizpůsobení obrázku
Vysoký jas
Nízký kontrast
Nízká sytost barvy
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-13
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Použít realistický pokles
Do PropertyManagerů Kuželové
, Bodové
a Plošné světlo byl přidán
přepínač Použít realistický pokles. Jeho výběrem lze zlepšit fotorealistické
vykreslení: ovládáním toho, jak se snižuje intenzita světla v závislosti na vzdálenosti.
Přepínač Použít realistický pokles vypnut
Přepínač Použít realistický pokles zapnut
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-14
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
SolidWorks Design Checker
Dokumenty s kontrolami ze souborů DWG
Na základě parametrů ve stávajících souborech DWG lze vygenerovat dokumenty
s kontrolami. K platným kontrolám ze souborů DWG patří:
Skupiny kontrol
Názvy kontrol
Kontroly dokumentu
Norma kótování, Styl šipky, Písmo
poznámky, Písmo kóty,
Písmo detailu, Písmo řezu,
Písmo šipky pohledu, Písmo
tabulky,
Písmo pozice
Kontroly dokumentů
výkresů
Formát listu, Hladina, Titulní blok
V SolidWorks Design Checker klepněte na Soubor a vyberte Vytvořit kontroly
z DWG.
Viz Dokumenty s kontrolami ze souborů DWG v nápovědě.
Kontroly úrovně kritičnosti
Úroveň důležitosti kontrol lze nastavit na základě Kritičnosti. K nastavením patří:
Kritická, Vysoká, Střední a Nízká.
Zobrazení úrovní kritičnosti:
1 Otevřete jakýkoli soubor .swstd a pod položkou Kritičnost nastavte úrovně
pro každou kontrolu podle potřeby.
2 Zkontrolujte dokument a pod možností Design Checker rozbalte seznam
Neprošlo kontrolou.
Všechny položky seznamu Neprošlo kontrolou jsou nyní uspořádány podle
Kritičnosti.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-15
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Duplikace kontrol písma
Hodnoty jedné kontroly písma lze duplikovat do dalších kontrol písma v rámci všech
záložek, jež obsahují kontroly písma bez znovuzadávání jakýchkoli hodnot.
Postup duplikace kontrol písma v novém souboru norem:
1 Klepněte na Systém kontroly
a vyberte položku Vytvořit nový soubor
norem.
2 Na záložce Kontroly dokumentu
Písmo poznámky
vyberte jakoukoli kontrolu písma, jako je
.
3 V dialogovém okně Vytvořit kontrolu písma:
a)
b)
Pod položkou Parametry písma vyberte příslušné hodnoty.
Pod položkou Kopírovat nastavte příslušné typy písma.
4 Klepnutím na Použít zobrazíte panel pro každý vybraný typ písma.
5 Klepněte na OK v dialogovém okně Vytvořit kontrolu písma a pokračujte
ve vytváření nového souboru norem.
Chcete-li duplikovat kontroly písma na stávajících souborech
.swstd, vyberte položku Otevřít existující soubor norem a
výběrem jakékoli kontroly písma, jež předtím nebyla zahrnuta
v daném souboru, zobrazte dialogové okno Vytvořit kontrolu
písma.
Několik souborů norem na aktivním dokumentu
Při kontrole aktivních dokumentů lze vybrat současně několik souborů .swstd.
V dřívějších verzích kontrola dokumentů na základě několika souborů .swstd
vyžadovala zvláštní sekvence kontrol pro každý soubor .swstd.
Použití několika souborů norem:
1 Klepnutím na ikonu Kontrola aktivního dokumentu
v aktivním dokumentu
zobrazíte dialogové okno Výběr norem.
2 Klepněte na Přidat, vyhledejte soubory .swstd a vyberte všechny soubory
norem, které chcete použít.
3 Přidejte tyto soubory klepnutím na Otevřít.
4 V případě potřeby vyberte soubory a klepněte na Odebrat nebo Posunout
nahoru a Posunout dolů.
5 Klepnutím na Ověřit zkontrolujete aktivní dokument a zobrazíte výsledky.
Je-li v několika souborech norem zjištěna stejná kontrola,
zobrazí se upozornění.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-16
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Kontroly dokumentu
Uživatelská vlastnost
Do seznamu Operátor byl přidán operátor != (Nerovná se).
Pokud
a
potom
zadáte Nerovná se jako Operátor
vlastnosti Název a Hodnota jsou identické s vlastnostmi
zadanými na záložce Uživatelské v možnosti Souhrnné
informace
tato kontrola nebude úspěšná.
Kontroly kóty
Nahrazený původní text
Cyklicky prochází všechny kóty v dokumentu SolidWorks a ověřuje, zda nebyl
upraven původní text kóty.
Umístění textu
Přidá kontroly umístění textu.
Přiřazení kontrol pro umístění textu:
1 Vyberte Umístění textu
.
2 Klepněte na jednu hodnotu z každé ze čtyř skupin písma kótování:
Text lineární kóty
Text radiální kóty
Text úhlové kóty
Text kóty zkosení
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-17
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Přesnost kótování
Pro hodnoty kóty a tolerance ověří počet číslic za desetinnou čárkou. Kontroly jsou
prováděny pro sady Hlavní kóta a Úhlová kóta.
Přiřazení kontrol pro přesnost kótování:
1 Vyberte Přesnost kótování
.
2 Zadejte hodnoty přesnosti pro každou sadu:
Hlavní kóta
Úhlová kóta
Pro hodnoty kót vyberte ze seznamu počet číslic
za desetinnou čárkou.
Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet
číslic za desetinnou čárkou.
Kontroly dokumentů výkresů
Režim zobrazení
Cyklicky prochází dokumenty výkresů a ověřuje, zda Pohledy výkresů používají
očekávaný Režim zobrazení.
Přiřazení kontrol pro režim zobrazení:
1 Vyberte Režim zobrazení
.
2 Vyberte režimy zobrazení, které chcete přidat.
Kontroly dokumentů dílů
Tabulky ohybů
Výběrem ikony Tabulka ohybů
ověříte, zda dokumenty plechových dílů
používají správné tabulky ohybů. Při kontrole dokumentu bude tato kontrola
úspěšná v případě, že seznam obsahuje zadané tabulky ohybu.
Přiřazení kontrol pro tabulky ohybů:
1 Klepnutím na
vyhledejte a vyberte požadované Soubory tabulky
ohybů (*.xls).
2 Přidejte tyto soubory klepnutím na Otevřít.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-18
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Kontroly dokumentů sestav
Potlačené součásti
Cyklicky prochází všechny díly a konfigurace v dokumentech sestav (pouze na
nejvyšší úrovni sestavy) pro jakýkoli potlačený díl.
Kontroly prvků
Potlačené prvky
Cyklicky prochází všechny prvky a konfigurace modelu pro potlačené díly.
Pro Potlačené součásti
a Potlačené prvky
:
• Kontrola nebude úspěšná pouze v případě, že tato podmínka
existuje ve všech konfiguracích.
• Jediným uživatelským rozhraním je úroveň Kritičnosti.
SolidWorks Rx
V systému Windows klepněte na Start, SolidWorks 2008,
Nástroje SolidWorks, SolidWorks Rx
.
V SolidWorks Rx jsou k dispozici nové prvky ze záložky Doma:
• Záložka Soubor a protokoly, kde lze nyní otevřít soubory protokolů Rx.
• Záložka Doplňkové moduly, kde lze spravovat a spouštět externí nástroje.
• Nouzové režimy SolidWorks:
• Spustit SolidWorks v režimu Software OpenGL pro diagnózu potíží
s grafickou kartou.
• Obejít nastavení Nástroje, Možnosti pro příští spuštění SolidWorks.
Na stránce Restartování SolidWorks je nyní k dispozici nová možnost obnovení
po chybě: Nahlásit potíže (Spustit SolidWorks Rx).
Video je nyní zachyceno na základě událostí SolidWorks. Software obsahuje
nástroj pro přehrávání videa.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-19
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Plánovač úloh SolidWorks
Plánovač úloh podporuje nové typy úloh.
Export souborů PDMWorks
Plánovač úloh lze použít k realizaci dávkových exportů PDMWorks Workgroup
souborů.
K volbám patří následující možnosti:
• zahrnutí podprojektů,
• zadávání typů cílových souborů (*.dxf, *.dwg, *.igs, *.pdf, *.step, *.jpg),
• filtrování souborů v projektu na základě typu,
• export do zadané složky, do úschovny PDMWorks nebo obojí,
• export jako PDF.
Export souborů PDMWorks Workgroup:
1 Klepněte na Export souborů PDMWorks Workgroup
.
2 Přihlašte se zadáním vašeho uživatelského jména a hesla PDMWorks
Workgroup a zadáním názvu počítače, na kterém je úschovna PDMWorks
Workgroup.
3 V dialogovém okně Export souborů PDMWorks nastavte možnosti a klepněte
na Dokončit.
Vykreslení a animace
Plánovač úloh lze použít ke správě úloh vykreslení a animace vytvořených ve
PhotoWorks nebo studiích pohybu.
Sledování naplánovaných úloh:
Vyberte Vykreslování a animace.
Indexování souborů
Plánovač úloh lze použít k nastavení četnosti a časování indexování souborů pro
Klipart návrhu.
Vyhledávané soubory SolidWorks jsou nyní indexovány pro usnadnění nalezení
a znovupoužití jejich součástí.
Při indexování souborů:
• díly jsou rozčleněny na prvky (vysunutí a odebrání),
• prvky jsou rozčleněny na skici,
• výkresy jsou rozčleněny na obecné tabulky a bloky,
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-20
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
• soubory DWG/DXF jsou rozčleněny na tabulky, bloky a pohledy.
Obrázky miniatur vytvořené při indexování jsou zobrazeny jako miniatury při
vyhledávání v SolidWorks.
Viz Klipart návrhu na straně 1-11
SolidWorks Utilities
Porovnání dokumentů – sestavy
Při porovnávání dokumentů sestav jsou podporovány další vlastnosti:
• jedinečné díly,
• jedinečné podsestavy,
• celkový počet vyřešených součástí,
• celkový počet plně vyřešených součástí,
• celkový počet potlačených prvků,
• celkový počet plně zjednodušených součástí,
• celkový počet těl.
Malovat prvky
Nástroj Kopírovat vlastnosti podporuje prvky plechových dílů kromě ohybu,
vyseknutého rohu, ohnutí, narovnání a svařeného rohu.
Vyhledat/nahradit popisy
Popisy lze najít v těchto tabulkách:
• kusovník,
• obecná tabulka,
• tabulka děr,
• tabulka oprav,
• tabulka přířezů.
Zjednodušit zlepšení
• Odebrání otočením je podporováno (pouze objemové).
• Zjednodušit lze několik typů prvků (např. zaoblení a vysunutí). Dříve bylo
možné zjednodušit pouze jeden typ prvku najednou.
• Když je výběr možnosti Vytvořit odvozené konfigurace zrušen, můžete
zjednodušené prvky přidat do jiné konfigurace vybrané v poli Konfigurace.
Zde také můžete konfiguraci přejmenovat a tato změna se projeví ve stromu
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-21
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
FeatureManager. Na seznamu Konfigurace jsou pouze aktivní konfigurace
a jejich odvozené konfigurace.
Kontrola symetrie
Kontrola symetrie
zkoumá díly a vyhledává symetrie. Tento nástroje
identifikuje symetrické, asymetrické a ojedinělé plochy. Z výsledků lze vygenerovat
a uložit zprávu.
U dílů s několika konfiguracemi probíhá kontrola symetrie pouze v aktuální
konfiguraci. Jakmile v modelu určíte symetrické entity, můžete pracovat
pouze na části modelu, čímž ušetříte čas a zvýšíte výkonnost.
Návod na kontrolu symetrie v dílech:
1 Klepněte na ikonu Kontrola symetrie
(panel nástrojů Utilities) nebo vyberte
položky Utilities, Kontrola symetrie.
2 Určete rovinu symetrie a výběrem příslušných entit v grafické ploše vytvořte
rovinu.
3 Klepnutím na Zkontrolovat zobrazíte výsledky.
Příklad – nesymetrická plocha
4 Klepnutím na
zavřete daný PropertyManager nebo výběrem Zkontrolovat
znovu spust’te další kontrolu symetrie.
Viz Kontrola symetrie v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-22
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Analýza tloušt’ky
Zobrazení Měřítka tloušt’ky pod položkou Nastavení barev umožňují upřesnit dvě
možnosti:
Spojité
Používá přechodné
rozmezí
Nespojité
Používá nespojité barevné pruhy
PDMWorks Workgroup
Podpora PDF (portable document format)
Pro usnadnění výměny dokumentů jsou k dispozici tyto možnosti:
• automaticky vytvořit PDF v úschovně během odevzdání,
• vygenerovat PDF z Plánovače úloh,
• zobrazit náhled libovolného dokumentu PDF v úschovně,
• zobrazit změny vlastností dokumentu pomocí eDrawings.
Vytvoření souborů PDF během odevzdání
Do Správy úschovny PDMWorks VaultAdmin byla přidána možnost PDF pro
zajištění automatické tvorby souboru PDF při procesu odevzdání dokumentu.
Je-li tato možnost zapnuta, dojde při každém odevzdání výkresu SolidWorks
k přidružení souboru PDF se stejným názvem.
Tyto soubory PDF nejsou přílohami ani nejsou viditelné kdekoli v uživatelském
rozhraní, aby nedošlo k úpravě názvu souboru v úschovně.
Po vygenerování souboru PDF obsahuje místní nabídka nový příkaz k otevření
tohoto souboru v aplikaci Acrobat Reader. Tento příkaz je také k dispozici ve
webovém portálu a Průzkumníku SolidWorks.
Po úpravě výkresu a jeho dalším odevzdání bude soubor PDF automaticky
zaktualizován.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-23
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Vytvoření souborů PDF pomocí Plánovače úloh
Plánovač úloh SolidWorks umožňuje naplánovat úlohu exportu souborů PDMWorks
Workgroup ve formátu Adobe Portable Document Format3 (.pdf) i v dalších typech
souborů exportu s podporou systému SolidWorks. Pro každý výkres v exportovaných
projektech je vytvořen soubor PDF.
Plánovač úloh lze také použít k aktualizaci všech souborů PDF v dávkovém režimu.
Při generování souborů PDF pomocí Plánovač úloh lze upřesnit, zda jsou soubory
uloženy v úschovně nebo mimo ní.
Viz Export souborů PDMWorks na straně 13-20.
Zobrazení náhledu dokumentů PDF v úschovně
Náhled jakéhokoli souboru PDF umožňuje zobrazit:
• SolidWorks s doplňkovým modulem PDMWorks,
• Průzkumník SolidWorks,
• Webový portál PDMWorks.
Je-li nainstalován prohlížeč Acrobat Reader, lze soubory PDF přidružené
k výkresům otevírat automaticky. Pokud Acrobat Reader nainstalován není,
budete vyzváni k jeho instalaci.
Průzkumník SolidWorks také podporuje místní a úschovnové
náhledy pro soubory JPG, BMP, GIF, PNG, TXT, XML, HTM
a HTML.
Zobrazení změněných vlastností dokumentů pomocí eDrawings
V eDrawings lze zobrazit změny vlastností dokumentů provedené z PDMWorks
Workgroup, Průzkumníka SolidWorks či Průzkumníka Windows, aniž byste museli
soubory otevírat v systému SolidWorks. K tomu patří:
• přeskočení opravy dokumentu,
Je-li dokument výkresem, můžete zobrazit změny provedené v polích
v titulním bloku.
• uživatelské vlastnosti.
Metody úpravy vlastností výkresu z Průzkumníka SolidWorks
a Průzkumníka Windows viz Změny vlastností dokumentu
na straně 1-11.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-24
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Exportování a importování úschovny PDMWorks Workgroup
Nyní máte k dispozici dva nástroje na exportování projektů PDMWorks Workgroup
z jedné úschovny a importovat je do druhé. Tato funkce umožňuje uchovávat stejné
informace v úschovnách na dvou různých místech, nebo sloučit dvě úschovny.
Uživatelé s oprávněními správce mohou exportovat dokumenty projektu a jejich
metadata do souboru XML, který lze poté importovat do jiné úschovny PDMWorks
Workgroup. Kromě dokumentů mohou být exportováni také správci, uživatelé a
skupiny definované v projektu. Správci mohou exportovat všechny projekty z
úschovny, nebo vybrat pouze určité projekty.
Toolbox
Součásti toolboxu s automatickou změnou velikosti
Vybrané součásti toolboxu disponují funkcí automatické změny velikosti. Pomocí
automatické změny velikosti se součásti toolboxu přizpůsobí velikosti geometrie,
do které jsou přetaženy.
Součásti toolboxu s automatickou změnou velikosti
• Různé druhy šroubů
• Podložky
• Matky
• Ložiska
• Pojistné kroužky
• Těsnící kroužky
• Kolíky
• Ozubená kola
Použití součástí toolboxu s automatickou změnou velikosti:
1 Ze složky Toolbox vyberte součást a přetáhněte ji na grafickou plochu.
2 Vyberte díru, kam hodláte danou součást umístit.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-25
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Součást změní velikost a zobrazí se přesný náhled.
3 V příslušném PropertyManageru:
a)
b)
Pod položkou Vlastnosti upravte hodnoty.
Pod položkou Možnosti vyberte Automaticky přizpůsobit velikost
svázané geometrii.
Když vyberete Automaticky přizpůsobit velikost svázané
geometrii, dojde k aktualizaci součásti v případě změny
geometrie, ke které je tato součást vázána.
4 Přetáhněte další součást, která obsahuje dané úpravy, a umístěte ji podle
potřeby.
5 Po dokončení klepněte na
.
Obsah
Toolbox obsahuje přidaný obsah v následujících normách pro tyto typy:
Normy
Popis
ANSI palce
Samořezné šrouby se Zápustnou plochou, Podříznutou
zápustnou plochou a Šestihrannou hlavou s podložkou atd.
ANSI
metrická
Samořezné šrouby s Válcovou zaoblenou a Šestihrannou
hlavou atd.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-26
Kapitola 13 Součásti SolidWorks Office Professional
Normy
Popis
ISO
Šrouby s Hexalobulární plochou válcovou a Válcovou
zaoblenou hlavou atd.
BSI
Vnitřní a vnější pojistné kroužky, Klíče (obdélníkové
a čtvercové na jednom či obou koncích) atd.
MIL
100° a 82°, křížový se zápustnou plochou hlavou; Závrtný se
šestihrannou hlavou, Vnitřní šestihran, Běžný šestihran atd.
Viz SolidWorks Toolbox – přehled v nápovědě.
Ostatní sady funkcí týkající se Toolboxu viz:
• Inteligentní šrouby na straně 6-22.
• Série děr na straně 4-4.
SolidWorks 2008 – Co je nového
13-27
14
Součásti SolidWorks Office
Premium
Tato kapitola popisuje vylepšení součástí SolidWorks Office Premium
v následujících oblastech:
„ ScanTo3D,
„ SolidWorks Routing,
„ analýza tolerance TolAnalyst.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-1
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
ScanTo3D
Všeobecné
Slučování sítí a odstraňování přesahů
ScanTo3D dokáže vytvořit jednu platnou sít’ sloučením sítí a odstraněním přesahů.
Automatické sloučení sítí:
1 V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor sítě s několika sítěmi.
2 Klepněte na Možnosti.
3 Vyberte Odstranit přesahy sloučením sítí a klepněte na OK.
4 Klepněte na Otevřít.
Ruční sloučení sítí nebo dílčích sítí:
1 Otevřete soubor obsahující několik sítí.
2 Vyberte slučované sítě nebo dílčí sítě, klepněte pravým tlačítkem a vyberte
Sloučit sítě.
Vybrané sítě se zobrazí v seznamu daného PropertyManageru.
3 Klepněte na
.
Skicování na síti protínající rovinu řezu
Pro soubory sítě lze skicovat podél průsečíku roviny řezu a sítě s odkazem na bod
průniku, kde tato rovina protíná fasetovou hranu. Když řez zavřete, zůstane skica
zachována. Tato funkce umožňuje vytvářet referenční skici, které nebyly dříve
možné.
Vytvoření skici na síti pomocí roviny řezu:
1 Vytvořte a umístěte rovinu pro příslušný řez a vyberte ji.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-2
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
2 Klepněte na ikonu Pohled řezu
(panel nástrojů Zobrazit) nebo vyberte
položky Zobrazit, Zobrazení, Pohled řezu.
3 Klepněte na
.
4 Vyberte danou rovinu a otevřete 2D skicu.
5 Ke skicování bodů na rovině řezu s odkazem na danou sít’ použijte nástroj
Splajn
(panel nástrojů Skica).
Při tvorbě skici a odkazů na sít’ si
všimněte, že skica nyní odvozuje
bod průniku, kde daná rovina protíná
fasetovou hranu. Tato funkce vytváří
přesnější skicu, než bylo dříve možné.
6 Ukončete skicu a klepnutím vymažte Pohled řezu
SolidWorks 2008 – Co je nového
.
14-3
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Textury
Jsou-li textury jasně propojeny s daným souborem sítě, ScanTo3D je automaticky
naimportuje ze souborů 3D Studio .3ds, .obj a .wrl. V opačném případě se sít’
naimportuje bez textur. U souborů textur lze zadat jejich umístění.
Zadání umístění pro uložení souborů textur:
1 Klepněte na Otevřít
(základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor, Otevřít.
2 V dialogovém okně Otevřít vyberte Soubory sítě v poli Soubory typu.
3 V poli Název souboru vyhledejte soubor sítě.
4 Klepněte na Možnosti.
5 V dialogovém okně Možnosti importu klepněte na Vyhledat v poli Složka
souborů textury.
6 Vyhledejte složku a klepněte dvakrát na OK.
7 Klepněte na Otevřít.
Analýza odchylek
Nástroj Analýza odchylek zobrazuje odchylky pro tyto typy analýz:
• Křivka k síti. Zbarvené paprsky podél křivky ukazují odchylku mezi touto
křivkou a danou sítí.
• Plocha k síti. Zbarvené zobrazení na síti zobrazuje odchylku mezi vyjmutou
plochou a danou sítí.
• Sít’ k síti. Vytvoří původní sít’ sloužící jako reference pro vytvoření jiné pracovní
sítě. Zpětným měřením k původní síti lze zajistit, že pracovní sít’ zůstane v rámci
tolerance.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-4
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Pohybem ukazatele nad odchylkou zobrazíte její hodnoty. Navíc lze uložit
podrobnou zprávu o odchylkách.
Odchylka mezi křivkou
a sítí
Odchylka mezi plochou
a sítí
Odchylka sítě k síti
Měření odchylky sítě:
1 Otevřete soubor s křivkami nebo plochami odkazujícími se na sít’.
2 Klepněte na ikonu Analýza odchylek
(panel nástrojů ScanTo3D) nebo
vyberte položky Nástroje, ScanTo3D, Analýza odchylek.
3 Vyberte Typ analýzy.
4 Pod položkou Parametry analýzy vyberte sít’ a křivky nebo plochy.
5 Nastavte posuvník Citlivost a horní i dolní hranice a klepněte na Vypočítat.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-5
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Odchylku ukazují zbarvené paprsky či záplaty. Popis označuje maximální,
minimální, průměrnou a směrodatnou odchylku.
6 Pohybem ukazatele nad barvami odchylky zobrazíte přesné místní míry.
7 Klepněte na
.
Viz PropertyManager Analýza odchylek v nápovědě.
Nástroje pro úpravu sítě
Sítě lze přesouvat, kopírovat, přizpůsobovat a odsazovat. Klepněte na ikonu
Úprava sítě
(panel nástrojů ScanTo3D) nebo vyberte položky Nástroje,
ScanTo3D, Úprava sítě. Nastavte možnosti v PropertyManageru Úprava sítě.
Viz PropertyManager Úprava sítě v nápovědě.
Průvodce křivkou
Nový Průvodce křivkou umí vytvářet hraniční křivky a profily v souborech mraku
bodů či sítě. Podél hraničních hran se zformuje hranice. ScanTo3D umí vytvářet
hraniční křivky pouze podél hraničních hran.
Použití Průvodce křivkami:
1 Otevřete soubor mraku bodů či sítě.
2 Klepněte na ikonu Průvodce křivkami
(panel nástrojů ScanTo3D) nebo
vyberte položky Nástroje, ScanTo3D, Průvodce křivkami.
3 Vyberte sít’ nebo mrak bodů.
4 V daném PropertyManageru pod položkou Způsob vytvoření vyberte typ
křivky:
• Křivka řezu
• Hraniční křivka
5 Nastavte zbývající možnosti PropertyManageru.
Pro křivky řezu pod položkou Parametry roviny řezu lze zadat tyto entity
možnosti Rovina řezu:
• dvojici bodů,
• rovinu,
• stávající křivku s možností vytvoření křivek řezu, které jsou na ní kolmé.
6 Klepněte na
.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-6
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Tím dojde k vytvoření křivek jako 3D skici.
Křivky řezu na síti
Křivky řezu se skrytou sítí
Viz PropertyManager Průvodce křivkami v nápovědě.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-7
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Průvodce přípravou sítě
Vyhlazování ohraničení
Průvodce přípravou sítě obsahuje několik možností pro vyhlazování ohraničení sítě.
• V PropertyManageru Odstranění nadbytečných dat: Oříznout hranici sítě
k výběru. Ohraničení sítě lze oříznout přesně k hranici výběru a vyhladit
všechna zubatá ohraničení.
Možnost zrušena =
zubaté ohraničení
Odstraňovaná plocha vybraná
rámečkem
Možnost vybrána =
hladké ohraničení
• V PropertyManageru Vyhlazování. Přemístěním posuvníku Plynulost
hranice vyhladíte zubatá ohraničení.
Plynulost hranice nepoužita
SolidWorks 2008 – Co je nového
Plynulost hranice použita
14-8
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
PropertyManager Zjednodušení
Místní zjednodušení
Nástroje pod položkou Místní zjednodušení slouží ke zjednodušení vybraných
oblastí sítě. Místní zjednodušení lze používat spolu s možností Vybrat doplněk pro
zachování konkrétních oblastí záměru návrhu a přitom zjednodušit zbytek modelu.
Globální zjednodušení stále existuje.
Tenkostěnné díly
Možnost Optimalizovat tenkostěnnou sít’ zlepšuje rozpoznávání dat mraku bodů
jako tenkostěnné sítě.
Mrak bodů
Sít’ optimalizovaná pro
tenkostěnnou sít’
Viz PropertyManager Zjednodušení v nápovědě.
Průvodce plošným modelováním
Obecná zdokonalení
• Průvodce plošným modelováním vytváří plochy s menším počtem záplat, čímž
zvyšuje výkon a použitelnost.
• Průvodce plošným modelováním vytváří překryté plochy, čímž minimalizuje
objem nutné práce na jejich prodloužení před ořezávacími operacemi. Tyto
plochy jsou také výkonnější v případě nutnosti jejich prodloužení.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-9
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Hranice prvku
Plochy vytvořené nástrojem ScanTo3D se skládají
ze záplat (ideálně čtyřstranných). Skupiny záplat
tvoří oblasti na daných plochách. Hranice prvku
tvoří ohraničení mezi oblastmi.
V ideálním případě jsou hranice prvku umístěny
tam, kde zakřivení sítě přechází mezi dotykem
prostřednictvím tečného vztahu. Např. na zaoblené
hraně oddělující dvě strany krychle.
Hranice prvku lze upravit v PropertyManageru
Automatické modelování plochy, takže je možné
vyjmout potřebnější plochy. Můžete vytvářet a odstraňovat čáry nebo přesouvat
čáry a vrcholy.
Viz PropertyManager Automatické modelování plochy v nápovědě.
Praktický příklad
Plochy b-splajnu
Při vyjímání ploch b-splajnu umožňuje sít’ vizualizovat danou plochu. Pro vyjmutou
plochu lze ze sítě přidat křivky do směrů U a V a tím zajistit těsnější přizpůsobení
této plochy k dané síti.
Pro znázornění odchylky mezi sítí a plochou lze zobrazit analýzu odchylek.
Použití sítě k vyjmutí ploch b-splajnu:
1 Otevřete soubor sítě, spust’te Průvodce plošným modelováním a pomocí
řízeného modelování přejděte k PropertyManageru Vyjmutí plochy.
2 Vyberte plochu a pod položkou Nastavení plochy klepněte na B-splajn
.
Zobrazí se plocha se sítí.
3 Otočte model tak, abyste se dívali přímo na plochu.
4 Pod položkou Nastavení plochy vyberte Zobrazit analýzu odchylek.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-10
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Tím dojde k zobrazení odchylky mezi danou plochou a sítí. V grafické ploše se
zobrazí legenda s rozsahem barev. Odchylka plochy je kolem červeně, žlutě a
zeleně zbarvené oblasti.
5 Chcete-li zvýšit přesnost plochy:
• Přidejte U a V křivky pomocí možností Směr-U. a Směr-V. Počet úseků v
daném PropertyManageru.
Přidejte U a V křivky před úpravou
umístění křivek. Změnou počtu křivek
dojde k automatickému přemístění všech
křivek.
• U a V křivky lze vytvořit klepnutím na dvě různá místa přímo na dané síti.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-11
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
• Klepněte na Úpravy UV křivek, vyberte křivku ze seznamu a přetažením ji
přemístěte. Zopakuje podle potřeby.
• Chcete-li zmenšit odchylky, zkuste zvýšit počet U a V křivek nad oblastí
s největší odchylkou.
6 Klepnutím na Regenerovat plochu začleníte úpravy do plochy a zobrazíte
náhled nové analýzy odchylek.
Viz Analýza odchylek na straně 14-4.
Typy vyjmutí plochy
V PropertyManageru Vyjmutí plochy lze vyjmout tyto konkrétní typy ploch
uvedené pod položkou Nastavení plochy:
Typ
plochy
Ikona
Zadávané parametry
Vysunutí
Zadejte samostatnou stěnu přilehlých ploch sítě,
jež tvoří plochu podobnou vysunutí.
Otočení
Zadejte samostatnou stěnu přilehlých oblastí sítě,
jež tvoří plochu podobnou otočení.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-12
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Typ
plochy
Ikona
Zadávané parametry
Přímková
Zadejte samostatnou oblast sítě, jež tvoří plochu
podobnou dvouprofilové výplni bez vodících křivek.
Torus
Zadejte samostatnou oblast sítě, jež tvoří plochu
podobnou ploše vytvořené zaoblením.
Pro Vysunutí a Otočení: Všechny plochy sítě musejí být
součástí jedné sítě pro společné vyjmutí jako vysunutí či
otočení. Ke zjištění ploch sítě se stejnou barvou použijte
nástroje kreslení Průvodce plošným modelováním v
PropertyManageru Identifikace plochy.
Viz PropertyManager Vyjmutí plochy v nápovědě.
SolidWorks Routing
Obecné
Zlepšení pracovního postupu a použitelnosti v SolidWorks Routing:
• U nových dílů a podsestav trasy lze zadat název v PropertyManageru
Vlastnosti trasy místo v různých dialogových oknech.
• Podsestava trasy se vytvoří až po klepnutí na
v PropertyManageru
Vlastnosti trasy. Pokud daný PropertyManager ukončíte dříve, nebude
podsestava vytvořena. Dříve byla podsestava vytvořena před spuštěním
PropertyManageru, takže i v případě zrušení tohoto příkazu zůstala vytvořena.
• PropertyManager Vlastnosti trasy zobrazuje pouze pole týkající se typu
vytvářené trasy a příslušného způsobu jejího vytváření.
• Když spustíte trasu pravým klepnutím na koncovou spojku a výběrem Začít
trasu, můžete klepnout pravým tlačítkem kdekoli na spojce. Dříve bylo nutné
klepnout na daný bod spojení.
• PropertyManager Fixní délka lze otevřít pravým klepnutím na úsek trasy (trubku
či elektrický kabel) a vybráním možnosti Fixní délka.
• Když klepnete pravým tlačítkem na úsek trasy, možnost Vlastnosti úseku trasy
nahradila Vlastnosti trasy v místní nabídce.
• Při vytváření improvizované trasy ji můžete ukončit bez součásti vyznačení trasy.
• Při automatickém vyznačení trasy svorkami lze přepnout stranu, kterou je kabel
přiveden do svorky.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-13
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
• Po umístění součásti do trasy lze toto umístění anulovat, aniž byste museli skicu
trasy ukončit.
Elektrické spojky s více body spojení
Když nyní přetáhnete spojku s více body spojení do sestavy, software automaticky
spustí trasu.
Fixní délka
Použijete-li příkaz Opravit trasu při zapnuté možnosti Fixní délka, software vyřeší
porušení minimálního poloměru ohybu. Pokud oprava vyžaduje změnu délky,
zobrazí se příslušné varování. Výsledná hodnota délky bude novou fixní délkou.
Výjimka: Je-li kabel standardním kabelem, fixní délka zůstane vždy stejná.
Zjednodušené body spojení a body trasy
Aby mohl software načítat data obsažená v bodech spojení a bodech trasy, již
nemusí řešit zjednodušenou součást.
Skladná délka trubek
Při tvorbě nové sestavy s trasou trubky lze zadat standardní délku používané
trubky. Rovné úseky v dané trase jsou rozděleny na standardní délky, přičemž
poslední vytvořený úsek je vytvořen jako zlomek zadané standardní délky. Máte
následující možnosti:
• Změnit standardní délku nebo ji odstranit.
• Použít ve stejné sestavě jiné standardní délky a aplikovat je na různé rovné úseky.
• Automaticky vkládat spojky mezi úseky.
Možnosti
Možnosti vyznačení trasy byly přeuspořádány a seskupeny podle:
• obecného nastavení vyznačení trasy,
• potrubí a trubkoví,
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-14
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
• elektrokabeláže.
Umístění souborů pro vyznačení trasy lze nastavit pro:
• knihovnu vyznačení trasy,
• šablonu pro vyznačení trasy,
• standardní trubky,
• knihovnu kabelů/vodičů,
• knihovnu součástí,
• standardní kabely.
Nastavení souborů se automaticky rozšíří do příslušných polí v průvodcích
elektrickou knihovnou: Průvodci součástí vyznačení trasy a PropertyManageru
Vlastnosti trasy. Chcete-li navíc sdílet výše uvedená nastavení s ostatními
uživateli, uložte tato nastavení do souboru nebo načtěte dříve uložená nastavení.
Změníte-li umístění složky Knihovna vyznačení trasy,
software použije nové umístění složky při otevírání stávajících
sestav trasy a jejich součásti vyznačení trasy.
Viz Možnosti vyznačení trasy a Umístění souboru vyznačení trasy
v nápovědě.
Automatické trasování
PropertyManager Automaticky trasovat a jeho funkce byly zlepšeny:
• Automaticky opravit trasu. Dojde-li při vytvoření trasy k porušení minimálního
poloměru ohybu, software tuto trasu automaticky opraví bez zobrazení výzvy
k její opravě.
• Tlačítko Zpět. Tlačítko Zpět bylo přemístěno na standardní místo v horní části
PropertyManageru.
• Slučování vodících čar. Při slučování vodících čar máte tyto možnosti:
• zároveň vybírat svorky, jimiž bude vedena trasa,
• odklonit výsledný úsek trasy směrem k jedné z koncových spojek,
• zvolit sloučení na jednom konci místo na obou koncích.
Navíc:
• Když spojíte vodící čáry se stávajícími trasami, dojde k automatickému
vytvoření dělícího bodu v případě, že v místě vybraného spojení ještě
neexistuje.
• Pro usnadnění výběru lze filtrovat vodící čáry podle názvu vodiče či kabelu
a názvu signálu na základě názvů importovaných seznamem od-do.
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-15
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
Narovnaná trasa
V rámci 3D modelu lze narovnat podsestavu elektrické trasy. Narovnaná sestava
obsahuje kabely a vodiče, izolace a koncové spojky. Zobrazení spojek lze upřesnit
jako 3D spojky nebo bloky spojek výkresu. Narovnaná trasa je zjednodušeným
znázorněním dané trasy. Čáry nemají skutečné délky, ale kóty na úsecích trasy
zobrazují skutečnou délku vedeného vodiče.
Narovnaná trasa je vytvořena jako nová konfigurace 3D podsestavy elektrické
trasy. Ve stromu FeatureManager je přidán prvek Narovnaná trasa . Chcete-li
přepnout mezi 3D a narovnanou trasou, klepněte pravým tlačítkem na položku
Trasa
či Narovnaná trasa
a vyberte Zobrazit konfiguraci.
V narovnané trase:
• Lze měnit znázornění přetažením entit a jejich omezením. Tyto změny nejsou
aplikovány na 3D konfiguraci.
• Nelze provádět geometrické změny (jako je přidávání či odstraňování větví).
Tyto změny se provádějí v 3D konfiguraci a pak dojde k aktualizaci narovnané
konfigurace.
Chcete-li narovnat trasu v podsestavě, klepněte na ikonu Narovnat trasu
(panel nástrojů Elektro) nebo vyberte položky Vyznačení trasy, Elektro, Narovnat
trasu.
Viz Zploštit trasu v nápovědě.
TolAnalyst
TolAnalyst je aplikace pro analýzu tolerance, která zjišt’uje vliv kót a tolerancí na díly
a sestavy. Nástroje TolAnalyst umožňují provádět analýzu „nejhoršího případu“
sestavení tolerancí na sestavách.
Na díly či součásti v dané sestavě se nejdříve použijí nástroje DimXpert k zadání
kót a tolerancí a následně se použijí nástroje TolAnalyst pro využití těchto dat
k analýze sestavení.
Aplikace TolAnalyst je dostupná pouze v sadě SolidWorks
Office Premium.
Viz DimXpert pro díly na straně 10-3.
Aby bylo zajištěno, že máte platná tolerančních data aplikace TolAnalyst používá
rozhraní průvodce, který vás provede čtyřkrokovým postupem:
1 vytvořit měření mezi dvěma prvky,
2 vytvořit pořadí sestavy mezi prvky měření,
3 použít omezení na každý díl,
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-16
Kapitola 14 Součásti SolidWorks Office Premium
4 vyhodnotit výsledky.
Praktický příklad
SolidWorks 2008 – Co je nového
14-17
Rejstřík
dynamika 11-4
faktory zobrazení záření 11-11
grafy časového průběhu 11-18
harmonická analýza 11-5
jednotky 11-2
kontakt 11-17
linearizace napětí 11-19
lineární dynamické studie 11-4
modely z materiálu Mooney-Rivlin 11-3
modely z materiálu Ogden 11-3
nahodilá vibrace 11-7
nelineární dynamické studie 11-8
nikl-titan 11-2
nosníky 11-12
obrázky dráhy zatížení 11-19
obrázky náhledu na design 11-19
poměrné deformace v nelineárních
studiích 11-18
Poradce analýzy 11-2
profily 11-12
scénáře návrhu 11-13
skořepiny 11-3
sledování trendu 11-14
šroubové spojky 11-15
studie tlakové nádoby 11-3
sít’ování 11-16
tlumení 11-4
velké posunutí 11-13
čepové spoje 11-15
3D
bloky 3-3
instant3D 3-6
symetrie a zrcadlení 3-2
textury, ScanTo3D 14-4
64bitový, COSMOSWorks 11-2
A
Adobe
Illustrator 12-12
Photoshop 12-12
aktualizace, instalace 12-2
analýza modálního časového průběhu,
COSMOSWorks 11-5
analýza odchylek, ScanTo3D 14-4
analýza tolerance 14-16
analýza tolerance TolAnalyst 10-11, 14-16
API 12-2–12-6
AssemblyXpert 6-2
Autodesk Inventor 12-12
automatická změna velikosti, SolidWorks
Toolbox 13-25
automatické trasování, skicování 3-5
C
chybějící reference, indikátory
absence 6-13
CommandManager 1-3
CornerXpert 4-3
COSMOSMotion 8-4–8-5
nadbytečná omezení 8-5
obrázky 8-5
pevné a plovoucí díly 8-5
starší studie 8-5
tlumiče 8-4
vazby 8-4
COSMOSWorks 11-1–11-20
64bitový 11-2
analýza modálního časového průběhu 11-5
SolidWorks 2008 – Co je nového
D
detailní určení 9-1–9-8
DFMXpress
konfigurace parametrů 12-8
pravidla návrhu 12-6
DimXpert pro díly 10-3–10-10
analýza tolerance TolAnalyst 14-16
geometrické tolerance 10-5
geometrické tolerování 10-6
kóta umístění 10-7
kóta velikosti 10-5
kóty 10-5, 10-9
Manažer DimXperta 10-4
Rejstřík-1
možnosti 10-4
odstranit tolerance 10-8
omezení 10-8
pole 10-6
prvky 10-3
přehled 10-3
rozpoznávání prvků modelu 10-3
rozpoznávání topologie 10-4
tolerance 10-9
základny 10-5
doplňkové moduly, aktivace 1-3
DriveWorksXpress 12-8
DXF/DWG 12-12
dynamika 11-4–11-11
analýza modálního časového průběhu 11-5
harmonická analýza 11-5
lineární dynamické studie 11-4
nahodilá vibrace 11-7
nelineární dynamické studie 11-8
příklad lineární dynamické studie 11-8
tlumení 11-4
díly 5-1
izolování těl 5-4
objemová těla 5-2
přerušení odkazů 5-2
skici 5-2
uživatelské vlastnosti 5-3
umístění při vkládání 5-3
H
E
díly 7-5
konfigurační tabulky 7-2
PropertyManager 7-3
sestavy 7-6
vytváření 7-5
změny 7-5
konfigurační tabulky 7-2
eDrawings 12-10–??, 12-12, ??–13-1
emisní vzhledy 13-9
export 12-12–12-13
export souborů, soubory PDMWorks 13-20
exportovat rozvinuté tvary 12-13, 12-15
F
FeatureWorks 13-2–13-4
lemy z hrany 13-2
nástroj změny velikosti 13-3
obruby 13-3
tažení po křivce 13-4
filtrace 6-16
Firefox 12-10
formy 12-15
fyzická simulace 8-4
G
gama korekce, PhotoWorks 13-12
GD&T 10-2, 14-16
geometrické tolerování 14-16
geometrické tolerování, DimXpert 10-5,
10-6
grafické karty, diagnostika v SolidWorks
Rx 12-16, 13-19
SolidWorks 2008 – Co je nového
harmonická analýza,
COSMOSWorks 11-5
hranice prvku, ScanTo3D 14-10
hraniční křivky, ScanTo3D 14-6
hraniční povrchy
lineární možnost 4-2
tangenciální působení 4-2
hranolové díly, DFMXpress 12-8
I
Illustrator 12-12
import 12-12–12-13
indikátory absence chybějících
referencí 6-13
instalace 12-2
Instant3D 4-6
Inteligentní šrouby 6-22
Inventor 12-12
J
jednotky, COSMOSWorks 11-2
K
Klipart návrhu 1-11
konfigurace 7-1–7-8
kontakt, COSMOSWorks 11-17
kontextové panely nástrojů 1-6
kontextové součásti 6-8
kopírovat
listy výkresů 9-3
vazby 6-13
Kopírovat vlastnosti, SolidWorks
Utilities 13-21
kosmetická pole 4-8
kruhová pole 4-8
kusovníky 9-5
kóta umístění, DimXpert 10-7
kóta velikosti, DimXpert 10-5
kótování a tolerování 10-1–10-11
kóty
analýza tolerance TolAnalyst 14-16
DimXpert 10-5, 10-7
SolidWorks Design Checker 13-18
upravit 7-2
vlastnosti 9-2
zarovnání 9-2
křivky řezu, ScanTo3D 14-6
Rejstřík-2
L
lemy z hrany, FeatureWorks 13-2
lineární dynamika, COSMOSWorks 11-4
lineární možnost, hraniční povrchy 4-2
lineární vazby 6-11
M
mapování 2-3–2-6
DXF/DWG 12-12
krychlové okolí, PhotoWorks 13-5
styl 2-3
velikost 2-6
materiály. Viz. vzhledy
miniatury pro soubory SolidWorks 13-20
možnosti
PhotoWorks 13-6
vyznačení trasy 14-14
MoldflowXpress 12-15
Mooney-Rivlin, COSMOSWorks 11-3
motory 8-4
Mozilla Firefox 12-10
mraky bodů, Průvodce přípravou sítě 14-9
místní panely nástrojů 1-7
měřítka, SolidWorks Utilities 13-23
N
nahodilá vibrace, COSMOSWorks 11-7
napětí, COSMOSWorks 11-19
nelineární dynamika,
COSMOSWorks 11-8
nepřímé osvětlení 13-6
nepřístupné prvky, DFMXpress 12-6
nesprávně zarovnané díry 6-7
nikl-titan, COSMOSWorks 11-2
nosné plochy 6-12
nosníky, COSMOSWorks 11-12
náhled
eDrawings 12-10
PDMWorks Workgroup soubory PDF 13-24
soubory SolidWorks 13-20
návrh
obrázky náhledu COSMOSWorks 11-19
Scénáře COSMOSWorks 11-13
shora dolů 6-8
návrh shora dolů 6-8
O
obdélníky 3-4
objemová tažení 4-10
objemová těla 5-2
obruby, FeatureWorks 13-3
obrázky ve výkresech 9-3
odkazy zatížení 6-12
odkazy, přerušení 5-2
odstranit přesah sítě, ScanTo3D 14-2
SolidWorks 2008 – Co je nového
odstranit tolerance, DimXpert 10-8
odvozené díly, přerušení odkazů 5-2
odvozené součásti 6-3
Ogden, COSMOSWorks 11-3
omezení
DimXpert 10-8
Pro/ENGINEER 12-13
omezení křivosti 3-9
opravy, přeskočení 13-24
oříznutí hranice sítě, ScanTo3D 14-8
P
panel nástrojů
Pruh nabídky 1-2
panel nástrojů Průhledné zobrazení 1-6
panely nástrojů
kontextové 1-6
místní 1-7
Průhledné zobrazení 1-6
PDMWorks Workgroup 13-23–13-24
export souborů 13-20
exportování projeků z úschovny 13-25
importování projektů do úschovny 13-25
přeskočit opravu 13-24
vlastnosti dokumentu 13-24
Photoshop 12-12
PhotoWorks 13-4–13-14
dávkové zpracování dokumentů 13-4
editor prostředí 13-10
emisní vzhledy 13-9
gama korekce 13-12
mapování krychlového okolí 13-5
materiály a prostředí 13-8
nepřímé osvětlení 13-6, 13-12
PropertyManager Materiály 13-8–13-11
přizpůsobení obrázku 13-13
realistický pokles 13-14
systémové možnosti 13-12
plechové díly
exportovat rozvinutý tvar 12-12, 12-15
svarové housenky 12-15
plochy
ScanTo3D 14-12
plochy b-splajnu, ScanTo3D 14-10
plochy torusu, ScanTo3D 14-12
plovoucí nabídky 1-10
Plánovač úloh
export souborů PDMWorks 13-20
rozčlenění souborů 13-20
vykreslení a animace 13-20
Plánovač úloh SolidWorks 13-20–13-21
podokno úloh 1-9
podsestavy, výběr 6-15
pohledové řezy 9-4
pohledy výkresu 9-3–9-4
pohledy. Viz. pohledy výkresů
pole
Rejstřík-3
DimXpert 10-6
kosmetické 4-8
kruhové 4-8
součást 6-3
poměr hloubka/průměr díry,
DFMXpress 12-6
popisy
pohledy ve výkresech 9-4
SolidWorks Utilities 13-21
Poradce analýzy, COSMOSWorks 11-2
porovnání dokumentů, SolidWorks
Utilities 13-21
Portable Document Format (PDF)
podpora v PDMWorks Workgroup 13-23
vytvoření během odevzdávání 13-23
vytvoření pomocí Plánovače úloh 13-24
zobrazení v PDMworks Workgroup 13-24
posunutí, COSMOSWorks 11-13
potlačené součásti, SolidWorks Design
Checker 13-19
povrchy
splajn na plochách 3-10
pozice 9-2
praktické příklady
DFMXpress 12-7
DriveWorksXpress 12-8
návrh na základě rozvržení 6-9
Použití aplikace TolAnalyst 14-17
Použití RealView 2-10
Použití vazebních referencí k umístění
vložených dílů 5-3
Práce s hranicemi prvků 14-10
Přidání motoru 8-4
Svařený roh 12-15
pravidla v nástroji DriveWorksXpress 12-9
Pro/ENGINEER 12-10, 12-13
Prohlížeč naposledy otevřených
dokumentů 1-8
prohlížeč otevřených dokumentů 1-9
PropertyManager, skicování 3-4
prostředí 2-8–2-13
ateliér 2-10
editor PhotoWorks 13-10
použití 2-10
prezentace 2-9
základní 2-8
úpravy 2-11–2-13
Pruh nabídky 1-2
prvky 4-1–4-10
CornerXpert 4-3
hraniční povrchy 4-2
Instant3D 4-6
kosmetická pole 4-8
kruhová pole 4-8
Průvodce dírami 4-5
rozdělené díly 4-9
rozdělovací křivky 4-9
rozpoznávání, DimXpert 10-3
SolidWorks 2008 – Co je nového
série děr 4-4
tažení 4-10
zaoblení 4-3
prvky průmyslové výroby 10-3
Průvodce dírami 4-5, 7-2
Průvodce křivkou, ScanTo3D 14-6
Průzkumník SolidWorks
náhled dokumentů 12-14
značky 12-14
Průzkumník Windows 1-11
písma
SolidWorks Design Checker 13-16
v tabulkách 9-7
přerušené pohledy 9-3
přizpůsobit text 9-7
přímkové plochy, ScanTo3D 14-12
R
RealView 2-1–2-14
použití 2-2
pracovní postup 2-2
prostředí 2-8
starší modely 2-2
vzhledy 2-3
reference 6-2
rovnice 9-6
rozdělené díly 4-9
rozdělovací křivky 4-9
rozpoznávání topologie, DimXpert 10-4
rozvržení 6-8
rozčlenění souborů
Klipart návrhu 1-11
plánovač úloh SolidWorks 13-20
S
ScanTo3D 14-2–14-13
analýza odchylek 14-4
hranice prvku 14-10
hranice prvku a záplaty 14-10
hraniční křivky 14-6
křivky řezu 14-6
místní zjednodušení 14-9
nástroje pro úpravu sítě 14-6
odstranit přesah sítě 14-2
oříznutí hranice sítě 14-8
plochy b-splajnu 14-10
Průvodce křivkou 14-6
průvodce plošným modelováním 14-9
skica na síti 14-2
sloučení sítí 14-2
tenkostěnné díly 14-9
textury 14-4
typy vyjmutí plochy 14-12
vyhlazování ohraničení 14-8
zjednodušení místně 14-9
sestavy 6-1–6-22
filtrace 6-16
Inteligentní šrouby 6-22
Rejstřík-4
motory 8-4
Pro/ENGINEER 12-13
reference 6-2
rozvržení 6-8
statistické údaje 6-2
stavy zobrazení 6-2, 6-19
výběr v nich 6-15
výkon 6-2, 6-18
velké 6-2, 6-18
virtuální součásti 6-8
zarovnání díry 6-7
zjednodušená znázornění 6-18
SketchXpert 3-7
skicování 3-1–3-10
3D symetrie a zrcadlení 3-2
automatické trasování 3-5
bloky 3-3
díly 5-2
instant 3D 3-6
splajny 3-8–3-10
šrafování/vyplnění oblasti 3-3
sít’ ScanTo3D 14-2
zobrazit/skrýt 3-6
skořepiny, COSMOSWorks 11-3
skrýt/zobrazit v tabulkách 9-7
sloupce v tabulkách 9-7
SolidWorks Design Checker 13-15–13-19
dokumenty dílů 13-18
dokumenty výkresů 13-18
duplikace písem 13-16
kontroly kóty 13-17–13-18
několik souborů norem 13-16
soubory DWG 13-15
uživatelské vlastnosti 13-17
úrovně kritičnosti 13-15
SolidWorks Office Premium 14-1
SolidWorks Office Professional 13-1
SolidWorks Routing 14-13–14-16
automaticky trasovat 14-15
body spojení 14-14
fixní délka 14-14
možnosti 14-14
skladná délka trubek 14-14
umístění souborů 14-14
vlastnosti trasy 14-13
zploštělé trasy 14-16
SolidWorks Rx 12-15, 13-19
SolidWorks Toolbox
Inteligentní šrouby 6-22
obsah 13-26
součásti s automatickou změnou
velikosti 13-25
SolidWorks Utilities 13-21–13-23
analýza tloušt’ky 13-23
kontrola symetrie 13-22
Kopírovat vlastnosti 13-21
popisy 13-21
porovnání dokumentů, sestavy 13-21
zjednodušit 13-21
SolidWorks 2008 – Co je nového
SolidWorks vyhledávání 1-2
soubory norem, SolidWorks Design
Checker 13-16
soubory Rhino 12-13
soubory STL 12-11
soustružené díly, DFMXpress 12-8
součásti
konfigurace 7-3
kopírování s vazbami 6-13
odvozené 6-3
pole 6-3
selektivní načítání 6-20
výběr 6-15
virtuální 6-8
zobrazit skryté 6-17
splajny 3-8–3-10
omezení křivosti 3-9
splajn na plochách 3-10
spojitost v ovladačích 3-8
spoje
šroub 6-12
univerzální 6-12
vazba 6-11
spoje vazby 6-11
spojení, COSMOSWorks 11-17
správa paměti, PhotoWorks 13-12
Správce pohybu 8-3
šroubové vazby 6-12
šrouby, COSMOSWorks 11-15
starší studie, COSMOSMotion 8-5
stavy zobrazení 6-2, 6-19, 12-11
strom FeatureManager
filtrace 1-4, 6-16
zobrazit/skrýt položky 1-4
studie pohybu 8-1–8-5
svarové housenky 12-15
svary 9-5, 12-16
symetrie, SolidWorks Utilities 13-22
série děr 4-4
Série děr 6-22
sít’ování, COSMOSWorks 11-16
sítě, ScanTo3D 14-2, 14-4, 14-6
T
tažení 4-10, 13-4
tabulky 9-6–9-8
tabulky ohybů, SolidWorks Design
Checker 13-18
tangenciální působení, hraniční
povrchy 4-2
tenkostěnné díly, ScanTo3D 14-9
text
poznámky 9-7
SolidWorks Design Checker 13-17
tabulky 9-7
textury, ScanTo3D 14-4
Rejstřík-5
tlakové nádoby, COSMOSWorks 11-3
tloušt’ka, SolidWorks Utilities 13-23
tlumení, COSMOSWorks 11-4
tolerance
DFMXpress 12-7
DimXpert 10-9
trendy, COSMOSWorks 11-14
trubky, skladná délka 14-14
těla, izolování v dílech 5-4
U
vlastní nastavení CommandManageru 1-3
vložené součásti 6-8
vodící křivky 9-2
vrátit zpět vlastnosti kót 9-2
vstupní formuláře, DriveWorksXpress 12-9
vyhlazování ohraničení, ScanTo3D 14-8
vyhledávání 1-2
vyrobitelnost, DFMXpress 12-6
Vyznačení trasy. Viz SolidWorks Routing
vzhledy 2-3–2-6
emisní vzhledy 13-9
použití 2-3
úpravy 2-6
uživatelské vlastnosti
DriveWorksXpress 12-9
díly 5-3
Průzkumník SolidWorks 1-11
Průzkumník SolidWorks a PDMWorks
Workgroup 1-11
SolidWorks Design Checker 13-17
uložit animaci, Správce pohybu 8-3
UV křivky, ScanTo3D 14-10
V
výběr dokumentu
prohlížeče 1-8
výběr dokumentů
popisy náhledu 1-9
výběr součástí 6-15
výkon 6-2
výkresy 9-3–9-4
kopírování listů 9-3
v eDrawings 12-10
vkládání obrázků 9-3
z dokumentů dílu/sestavy 9-3
vazby 6-9–6-15
COSMOSMotion 8-4
dráha 6-11
ikony 6-9
kopírování 6-13
lineární/lineární vazba 6-11
nosné plochy 6-12
odkazy v dílech 5-3
pouzdra 6-12
počátek 6-10
reference 6-13
souřadný systém 6-10
šroub 6-12
tření 6-12
univerzální kloub 6-12
zamknout 6-10
vazby dráhy 6-11
vazby univerzálního kloubu 6-12
vazby Zamknout 6-10
virtuální součásti 6-8
vlastnosti barvy, RealView 2-3
vlastnosti dokumentu, změna 1-11
vlastnosti pouzdra 6-12
vlastnosti tření 6-12
SolidWorks 2008 – Co je nového
X
XPS (Specifikace papíru XML) 12-11,
12-13
Z
zachycení parametrů,
DriveWorksXpress 12-9
zachytávání videa, Solidworks Rx 12-16,
13-19
zaoblení 4-3
zarovnání
díry 6-7
entity skici 9-4
kóty 9-2
zarovnání díry 6-7
zarovnání entit skici 9-4
zdroj RSS, eDrawings 12-11
zjednodušení místně, ScanTo3D 14-9
zjednodušit, SolidWorks Utilities 13-21
značky
dokumenty a prvky 1-6
Průzkumník SolidWorks 12-14
zobrazení zprávy, ovládání 1-10
zobrazit skryté součásti 6-17
zobrazit/skrýt skicu 3-6
zploštělé trasy 14-16
zrcadlené díly, přerušení odkazů 5-2
základny, DimXpert 10-5
záložka Barva/obrázek 2-3
časový průběh, COSMOSWorks 11-18
čepy, COSMOSWorks 11-15
Rejstřík-6

Podobné dokumenty

První lekce

První lekce též Wiki. Kromě toho, přibaleno je několik manuálů ve formátu PDF (Adobe Acrobat) nebo HTML. Textový mód

Více

SolidWorks 2007 Co je nového

SolidWorks 2007 Co je nového SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY). 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA Všechna práva vyhrazena Patenty USA 5 815 154, 6 219 049, 6 219...

Více

Jak funguje internet - podle Jiriho Peterky

Jak funguje internet - podle Jiriho Peterky • rodina protokolů TCP/IP obsahuje protokoly které pokrývají: – přenos dat (protokoly IP, TCP, UDP) – manipulaci s adresami – fungování služeb (aplikací), např.:

Více

Co je nového v SolidWorks 2011

Co je nového v SolidWorks 2011 Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks 2011...................................................ix Právní ustanovení.............................................................................

Více

Nikon D3300

Nikon D3300 Služba „NIKON IMAGE SPACE“ je cloudová služba, která nabízí uživatelům výrobků Nikon až 20 GB volného prostoru pro ukládání dat a umožňuje snadné sdílení snímků na Facebooku a Twitteru jedním stisk...

Více

POUŽITÁ LITERATURA při zpracování studijních opor pro předměty

POUŽITÁ LITERATURA při zpracování studijních opor pro předměty Franc , J (ed): Miloš Zlámal, zakladatel matematické teorie metody kone ných prvk . VUTIUM, 2006 Slavík J: Po íta ové metody mechaniky. FSI VUT 2000 Koloušek, V a kol.: Stavebné konštrukcie namáhan...

Více

Aktivní a pasivní prvky sítě

Aktivní a pasivní prvky sítě aniž by se nutně muselo jednat o uzly zapojené do nějaké sítě. Mělo se to jmenovat "Open Systems Architecture" (doslova: architektura otevřených systémů), ale samozřejmě se brzy ukázalo, že něco ta...

Více

solidworks premium - Schier Technik Slovakia sro

solidworks premium - Schier Technik Slovakia sro konstrukční funkce, aby umožňovaly rychlý přístup. Automatické vyhledávání příkazů vás okamžitě dovede k  jakémukoli příkazu. Navíc s  rozsáhlou nabídkou výukových kurzů a podpůrnou dokumentací bud...

Více

Co je nového v SolidWorks 2010

Co je nového v SolidWorks 2010 Středové značky....................................................................................................................................70 Kosmetické závity.................................

Více