PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE 24kg 35kg

Komentáře

Transkript

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE 24kg 35kg
PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE
24kg
35kg
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV
508991 F
Datum vydání: 9.12.2011
PŘEDMLUVA
WSTĘP
Pro výměnu na stroji musí být použity originální nebo původní díly. Po servisním
zásahu zajistěte všechny panely do původního stavu a nechte tento manuál na
bezpečném místě pro případné informace.
Telefonujete-li nebo píšete ohledně Vašeho stroje, vždy uveďte typ, model a
seriové číslo. Typ, model a seriové číslo jsou uvedeny na výrobním štítku, který je
umístěn na zadním panelu stroje.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího
upozornění změny specifikací, které jsou v tomto katalogu uvedeny. Veškeré
údaje jsou pouze informativní. Uvědomte si prosím, že se tento katalog týká
pouze všeobecných informací, protože není možné uvádět kompletní přehled
všech detailů o všech strojích naší výroby.
Katalog je určen pro stroje s kapacitou:
24kg (53lb) od výrobního čísla 24T003900RE,
35kg (77lb) od výrobního čísla 35T003218RE.
W razie zamiany na maszynie należy zastosować części oryginalne lub
identyczne. Po serwisie należy zabezpieczyć wszystkie osłony z powrotem. Ten
oto podręcznik pozostawić na bezpiecznym miejscu do ew. informacji.
W razie kontaktu telefonicznego lub na piśmie zawsze wymieniać typ, model i
numer seryjny maszyny. Typ, model i numer seryjny wymienione są na tabliczce
znamionowej z tyłu maszyny lub na tylnej stronie podręcznika.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji, opisanych w danym
katalogu, i to bez uprzedzenia. Wszystkie dane mają charakter tylko informacyjny.
Prosze mięć na uwadze, że dany katalog odnosi się tylko do ogólnych informacji,
ponieważ jest niemożliwe zamieścić w nim kompletny przegłąd wszystkich detali o
wszystkich przez nas produkowanych maszynach.
Katalog jest przeznaczony do maszyn o pojemności:
24kg (53lb) od numeru produkcyjnego čísla 24T003900RE,
35kg (77lb) od numeru produkcyjnego 35T003218RE.
- wykonanie maszyny z licznikiem monet, oznaczenie MON, lub bez licznika monet
- ogrzewanie: oznaczenie: elektryczne, parowe, gazowe
- provedení stroje je s mincovníkem, označení MINC, nebo bez mincovníku
- ohřev: označení elektrické, parní, plynové
OBSAH
SPIS TREŚCI
530539......Přední panely ............................................................................................................ 7
521356......Programátor Full control............................................................................................ 9
521358......Programátor Easy control s mincovníkem .......................................................................11
521357A....Programátor Easy control bez mincovníku ......................................................................13
521359B....Kapotáž..............................................................................................................................15
521384......Sušicí buben úplný ...........................................................................................................17
527821A....Dveře úplné .......................................................................................................................19
521362......Elektrické topení.................................................................................................................21
521363......Plynové topení ........................................................................................................ 23
521364......Parní topení............................................................................................................. 25
521360A....Ventilátor.............................................................................................................................27
534966......Odfuk....................................................................................................................... 29
521361......Pohon...................................................................................................................... 31
521365......Panel přístrojů pro elektrické topení...............................................................................33
520512B....Panel přístrojů pro plynové a parní topení .............................................................. 35
521300......Podtlaková klapka ............................................................................................................37
521309......Čidlo vlhkosti .....................................................................................................................39
530539...... Osłony przednie .........................................................................................................7
521356...... Programator Full control ............................................................................................9
521358...... Programator Easy control z licznikiem monet..........................................................11
521357A ... Programator Easy control bez licznikiem monet......................................................13
521359B ... Obudowa..................................................................................................................15
521384...... Bęben suszący kompletny .......................................................................................17
527821A ... Drzwi kompletne ......................................................................................................19
521362...... Ogrzewanie elektryczne...........................................................................................21
521363...... Ogrzewanie gazowe ................................................................................................23
521364...... Ogrzewanie parowe .................................................................................................25
521360A ... Wentylator................................................................................................................27
534966...... Wydmuch .................................................................................................................29
521361...... Napęd ......................................................................................................................31
521365...... Tablica przyrządów dla ogrzewania elektrycznego..................................................33
520512B ... Tablica przyrządów dla ogrzewania gazowego i parowego.....................................35
521300...... Klapa podciśnieniowa ..............................................................................................37
521309...... Czujnik wilgotności ...........................................................................................................39
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Katalog náhradních dílů
3
ВВЕДЕНИЕ
PREDHOVOR
Для замены частей на машине, необходимо использовать только
оригинальные или исходные запасные части. После сервисного ремонта,
верните все пульты в исходное положение и содержите это руководство на
подходящем месте для дальнейшего использования.
При появлении вопросов или проблем, свяжитесь с нами по телефону или
посьменно и всегда сообщите тип, модель и серийный номер Вашей
машины. Тип, модель и серийный номер указаны на щитке на задней
стороне машины или на задней стороне руководства.
Изготовитель оставляет за собой право, без предупреждения проводить
какие-либо изменения спецификации, которые указаны в этом каталоге. Все
инфомации несут только информативный характер. Имейте пожалуйста в
виду, что этот каталог касается только общих информаций, потому что
невозможно привести комплексный разбор всех деталей о всех машинах
нашего производства.
Каталог предназначен для машин с емкостью:
24кг (53лб) от производственного номера 24T003900RE,
35кг (77лб) от производственного номера 35T003218RE.
- исполнение машины с монетным автоматом, обозначение MON или
без монетного автомата
- нагревание: обозначение электрическое, паровое, газовое
Pre výmenu na stroji musia byť použité originálne alebo pôvodné súčiastky. Po
servisnom zásahu zaistite všetky panely v pôvodnom stave a uložte tento manuál
na bezpečnom mieste pre prípadné informácie.
Ak telefonujete alebo píšete ohľadne Vášho stroja, vždy uveďte typ, model a
sériové číslo. Typ, model a sériové číslo sú uvedené na výrobnom štítku, ktorý je
umiestený na zadnom paneli stroja.
Výrobca si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek a bez akéhokoľvek
predchádzajúceho upozornenia zmeny špecifikácií, ktoré sú v tomto katalógu
uvedené. Všetky údaje sú iba informativne. Uvedomte si, prosím, že sa tento
katalóg týka iba všeobecných informácií, pretože nie je možné uvádzať kompletný
prehľad všetkých detailov o všetkých strojoch našej výroby.
Katalóg je určený pre stroje s kapacitou
24kg (53lb), ktoré začínajú od výrobného čísla čísla 24T003900RE,
35kg (77lb) od výrobného čísla 35T003218RE.
- prevedenie stroja je s mincovníkom, označenie MINC alebo bez mincovníka
- kúrenie: označenie elektrické, parné, plynové.
СОДЕРЖАНИЕ
OBSAH
530539......Передние пульты..................................................................................................... 7
521356......Программное устройство Full control ..................................................................... 9
521358......Программное устройство Easy control с монетным автоматом......................... 11
521357A....Программное устройство Easy control без монетного автомата ....................... 13
521359B....Капотирование....................................................................................................... 15
521384......Сушильный барабан в сборе ............................................................................... 17
527821A....Двери в сборе ........................................................................................................ 19
521362......Электрическое нагревание................................................................................... 21
521363......Газовое нагревание............................................................................................... 23
521364......Паровое нагревание.............................................................................................. 25
521360A....Вентилятор............................................................................................................. 27
534966......Отдувка .................................................................................................................. 29
521361......Привод.................................................................................................................... 31
521365......Пульт приборов для электрического нагревания ............................................... 33
520512B....Пульт приборов для газового и парового нагревания........................................ 35
521300......Вакуумная заслонка .............................................................................................. 37
521309......Датчик влажности ...........................................................................................................39
530539...... Predné panely............................................................................................................7
521356...... Programátor Full control ............................................................................................9
521358...... Programátor Easy control s mincovníkem.....................................................................11
521357A ... Programátor Easy control bez mincovníku ......................................................................13
521359B ... Kapotáž..............................................................................................................................15
521384...... Sušicí buben úplný ...........................................................................................................17
527821A ... Dveře úplné .......................................................................................................................19
521362...... Elektrické kúrenie..............................................................................................................21
521363...... Plynové kúrenie ........................................................................................................23
521364...... Parné kúrenie ...........................................................................................................25
521360A ... Ventilátor.............................................................................................................................27
534966...... Odfuk .......................................................................................................................29
521361...... Pohon.......................................................................................................................31
521365...... Panel prístrojov pre elektrické kúreni...............................................................................33
520512B ... Panel prístrojov pre plynové a parní kúrenie .............................................................35
521300...... Podtlaková klapka ............................................................................................................37
521309...... Čidlo vlhkosti .....................................................................................................................39
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Katalog náhradních dílů
4
empty page
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Katalog náhradních dílů
5
PŘEDNÍ PANELY
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Katalog náhradních dílů
6
Přední panely: obrázek č. 530539
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
521078
521079
521081
521082
528972
528973
528974
545548
528975
545549
528964
528965
528967
528968
520401
521041
521042
521075
521076
521077
521221
102259
102260
PRI551005248
PRI610000007
PRI610001007
PRI522000012
PRI505003064
520408
520407
514906
514530
309966240410
100218
524366
Servisní panel úplný, nerez, neplatí pro MINC
Servisní panel úplný, imitace nerezi,
neplatí pro MINC
Servisní panel úplný, nerez, MINC
Servisní panel úplný, imitace nerezi, MINC
Přední panel úplný, nerez, neplatí pro MINC
Přední panel úplný, imitace nerezi, neplatí pro MINC
Přední panel úplný, nerez, MINC,
pravé otevírání dveří
Přední panel úplný, nerez, MINC,
levé otevírání dveří
Přední panel úplný, imitace nerezi, MINC,
pravé otevírání dveří
Přední panel úplný, imitace nerezi, MINC,
levé otevírání dveří
Panel filtru úplný, nerez, neplatí pro MINC
Panel filtru úplný, imitace nerezi, neplatí pro MINC
Panel filtru úplný, nerez, MINC
Panel filtru úplný, imitace nerezi, MINC
Servisní panel bílý, neplatí pro MINC
Servisní panel, nerez, neplatí pro MINC
Servisní panel, imitace nerezi, neplatí pro MINC
Servisní panel bílý, MINC
Servisní panel, nerez, MINC
Servisní panel, imitace nerezi, MINC
Zámek
Tlačítko „centrál stop“, neplatí pro MINC
Tělo tlačítka „centrál stop“, neplatí pro MINC
Štítek tlačítka „centrál stop“, neplatí pro MINC
Zámek, MINC
Západka, MINC
Podložka 21x27x1, MINC
Univerzální ucpávka, neplatí pro MINC
Vložka čepu
Šroub do plechu ST4,2x19
Podložka pod hlavní zámek
Mechanická západka
Šroub M4x10
Šroub do plechu ST4,8x13
Podložka zámku
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Płyta sterownicza kompletna, nierdzewna, nie dotyczy MON Сервисный пульт в сборе, нержавеющий, неотносится к MON Servisní panel úplný, nerez, neplatí pre MINC
Płyta sterownicza kompletna, imitacja mat. nierdz,
Сервисный пульт в сборе, имитация нержав,
Servisní panel úplný, imitace nerezi, neplatí pre MINC
nie dotyczy MON
неотносится к MON
Płyta sterownicza kompletna, nierdzewna, dotyczy MON
Сервисный пульт в сборе, нержавеющий, MON
Servisní panel úplný, nerez, MINC
Płyta sterownicza kompletna, imitacja mat. nierdz, MON Сервисный пульт в сборе, имитация нержав, MON Servisní panel úplný, imitace nerezi, MINC
Przednia osłona kompletna, nierdzewna, nie dotyczy MON Передний пульт в сборе, нержавеющий, неотносится к MON Predný panel úplný, nerez, neplatí pre MIN
Przednia osłona kompletna, imitacja mat. nierdz., nie dotyczy MON Передний пульт в сборе, имитация нержав., неотносится к MON Predný panel úplný, imitace nerezi, neplatí pre MINC
Przednia osłona kompletna, nierdzewna, MON, otwieranie Передний пульт в сборе, нержавеющий, MON, открывание Predný panel úplný, nerez, MINC, pravé otváranie dverí
дверей направо
drzwi prawe
Przednia osłona kompletna, nierdzewna, MON, otwieranie Передний пульт в сборе, нержавеющий, MON, открывание Predný panel úplný, nerez, MINC, ľavé otváranie dverí
дверей налево
drzwi lewe
Передний пульт в сборе, имитация нержав. MON, открывание Predný panel úplný, imitace nerezi, MINC, pravé
Przednia osłona kompletna, imitacja mat. nierdz., MON,
дверей направо
otváranie dverí
otwieranie drzwi prawe
Передний пульт в сборе, имитация нержав. MON, открывание Predný panel úplný, imitace nerezi, MINC, ľavé otváranie
Przednia osłona kompletna, imitacja mat. nierdz., MON,
дверей налево
dverí
otwieranie drzwi lewe
Płyta filtru kompletna, nierdzewna, nie dotyczy MON
Пульт фильтра в сборе, нержавеющий, неотносится к MON Panel filtru nerez úplný, neplatí pre MINC
Płyta filtru kompl., imitacja materiału nierdz., nie dotyczy MON Пульт фильтра в сборе, имитация нержав. , неотносится к MON Panel filtru imitace nerezi úplný, neplatí pre MINC
Płyta filtru kompletna, nierdzewna, MON
Пульт фильтра в сборе, нержавеющий, MON
Panel filtru nerez úplný, MINC
Płyta filtru kompletna, imitacja materiału nierdz., MON Пульт фильтра в сборе, имитация нержав., MON
Panel filtru imitace nerezi úplný, MINC
Płyta sterownicza, biała, nie dotyczy MON
Сервисный пульт, белый, неотносится к MON
Servisní panel bílý, neplatí pre MINC
Płyta sterownicza, nierdzewna, nie dotyczy MON
Сервисный пульт, нержавеющий, неотносится к MON Servisní panel, nerez, neplatí pre MINC
Płyta sterownicza, imitacja mat. nierdz, nie dotyczy MON Сервисный пульт, имитация нержав, неотносится к MON Servisní panel, imitace nerezi, neplatí pre MINC
Płyta sterownicza, biała, MON
Сервисный пульт, белый, MON
Servisní panel bílý, MINC
Płyta sterownicza, nierdzewna, MON
Сервисный пульт, нержавеющий MON
Servisní panel, nerez, MINC
Płyta sterownicza, imitacja mat. nierdz, MON
Сервисный пульт, имитация нержав, MON
Servisní panel, imitace nerezi, MINC
Zamek
Замок
Zámok
Przycisk „Central Stop“, nie dotyczy MON
Кнопка „центральстоп“, неотносится к MON
Tlačidlo „central stop“, neplatí pre MINC
Korpus przycisku „Central Stop”, nie dotyczy MON
Корпус кнопки „центральстоп“, неотносится к MON Telo tlačidla „central stop“, neplatí pre MINC
Etykieta przycisku „Central Stop“, nie dotyczy MON
Щиток кнопки „центральстоп“, неотносится к MON
Štítok tlačidla „central stop“, neplatí pre MINC
Zamek, MON
Замок, MON
Zámok MINC.
Zapadka, MON
Защелка, MON
Západka, MINC
Podkładka 21x27x1, MON
Шайба 21x27x1, MON
Podložka 21x27x1, MINC
Универсальное сальниковое уплотнение, неотносится к MON Univerzálna upchávka
Uszczelka uniwersalna, nie dotyczy MON
Wkładka czopa
Вкладыш пальца
Vložka čapu
Śruba do blachy ST4,2x19
Болт для жести ST4,2x19
Skrutka do plechu ST4,2x19
Podkładka pod zamek główny
Подкладка под главный замок
Podložka pod hlavný zámok
Zapadka mechaniczna
Механическая защелка
Mechanická západka
Śruba M4x10
Винт M4x10
Skrutka M4x10
Śruba do blachy ST3,5x13
Болт для жести ST3,5x13
Skrutka do plechu ST4,8x13
Podkładka zamka
Шайба замка
Podložka zámku
Katalog náhradních dílů
7
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
FULL CONTROL PROGRAMÁTOR
Katalog náhradních dílů
8
Full control programátor: obrázek č. 521356
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
521058
102457
510696
101939
521032
520415
526001
101275
503168
100388
100218
PRI501000071
310934000004
311125000004
311127000004
311679800004
Programátor úplný
Deska programátoru
Sestava držáku
Klávesnice
Kryt programátoru sestava
Dvířka programátoru
Paměť
Ochranná pryž pod displej
Distanční trubička
Přepínač programování
Šroub do plechu ST4,8x13
Průchodka 25
Matice M4
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vějířová M4
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Programátor kompletny
Płyta programatora
Zestaw uchwytu
Klawiatura
Pokrycie programatora, zestaw
Drzwiczki programatora
Pamięć
Guma ochronna pod wyświetlacz
Rurka dystansowa
Przełącznik programowania
Śruba do blachy ST4,8x13
Przepust 25
Nakrętka M4
Podkładka 4,3
Podkładka 4
Podkładka wachlarzowa M4
Katalog náhradních dílů
Программное устройство в сборе
Доска программного устройства
Комплект держателя
Клавиатурa
Кожух програм. устройства, комплект
Дверцы программного устройства
Память
Защитная резина под дисплеем
Дистанционная трубка
Переключатель программирования
Болт для жести ST4,8x13
Бушинг 25
Гайка М4
Шайба 4,3
Шайба 4
Шайба веерная M4
Programátor úplný
Doska programátora
Zostava držiakov
Klávesnice
Kryt programátora, zostava
Dvierka programátora
Pamäť
Ochranná guma pod displey
Dištančná rúrka
Prepínač programovania
Skrutka do plechu ST4,8x13
Priechodka 25
Matica M4
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vejárová M4
9
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S MINCOVNÍKEM
Katalog náhradních dílů
10
Easy control programátor s mincovníkem: obrázek č. 521358
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
521059
102458
102459
519203
521032
521062
526001
510689
100388
100218
PRI501000071
521061
309933000416
310934000004
311125000004
311127000004
311679800004
Programátor úplný
Deska programátoru
Elektronická deska displeje
Klávesnice
Kryt programátoru sestava
Dvířka programátoru
Paměť
Distanční deska pod mincovník
Mincovník, dle objednávky
Přepínač programování
Šroub do plechu ST4,8x13
Průchodka 25
Kabel desky programátoru - displej
Šroub M4x16
Matice M4
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vějířová M4
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Programátor kompletny
Płyta programatora
Płyta elektroniczna wyświetlacza
Klawiatura
Osłona programatora zespół
Drzwiczki programatora
Pamięć
Płyta dystansowa pod licznik monet
Licznik monet, według zamówienia
Przełącznik programowania
Śruba do blachy ST4,8x13
Przepust 25
Kabel płyty programatora – wyświetlacz
Śruba M4x16
Nakrętka M4
Podkładka 4,3
Podkładka 4
Podkładka wachlarzowa M4
Katalog náhradních dílů
Программное устройство в сборе
Доска программного устройства
Электронная доска дисплея
Клавиатурa
Крышка программного устройства комплект
Дверцы программного устройства
Память
Дистанционная доска под монетный автомат
Монетный автомат, по заказу
Переключатель программирования
Болт для жести ST4,8x13
Бушинг 25
Кабель доски програм. устр. –дисплей
Винт M4x16
Гайка М4
Шайба 4,3
Шайба 4
Шайба веерная M4
Programátor úplný
Doska programátora
Elektronická doska dipleja
Klávesnice
Kryt programátora zostava
Dvierka programátora
Pamäť
Dištančná doska pod mincovník
Mincovník, podľa objednávky
Prepínač programovania
Skrutka do plechu ST4,8x13
Priechodka 25
Kábel dosky programátora – displej
Skrutka M4x16
Matica M4
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vejárová M4
11
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
EASY CONTROL PROGRAMÁTOR BEZ MINCOVNÍKU
Katalog náhradních dílů
12
Easy control programátor bez mincovníku: obrázek č. 521357A
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
521059
102458
529112
102459
519203
521032
521062
526001
519201
532160
100388
100218
PRI501000071
530550
309933000416
310934000004
311125000004
311127000004
311679800004
521061
Programátor úplný
Deska programátoru
Deska programátoru, NORTEC
Elektronická deska displeje
Klávesnice
Kryt programátoru sestava
Dvířka programátoru
Paměť
Distanční deska pod mincovník
Štítek logo
Přepínač programování
Šroub do plechu ST4,8x13
Průchodka 25
Nálepka pro záslepku mincovníku
Šroub M4x16
Matice M4
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vějířová M4
Kabel desky programátoru - displej
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Programátor kompletny
Płyta programatora
Płyta programatora, NORTEC
Płyta elektroniczna wyświetlacza
Klawiatura
Osłona programatora zespół
Drzwiczki programatora
Pamięć
Płyta dystansowa pod licznik monet
Tabliczka z logo
Przełącznik programowania
Śruba do blachy ST4,8x13
Przepust 25
Etykieta zaślepki licznika monet
Śruba M4x16
Nakrętka M4
Podkładka 4,3
Podkładka 4
Podkładka wachlarzowa M4
Kabel płyty programatora – wyświetlacz
Katalog náhradních dílů
Программное устройство в сборе
Доска программного устройства
Доска программного устройства, NORTEC
Электронная доска дисплея
Клавиатурa
Крышка программного устройства комплект
Дверцы программного устройства
Память
Дистанционная доска под монетный автомат
Щиток эмблема
Переключатель программирования
Болт для жести ST4,8x13
Бушинг 25
Наклейка для сальника монетного автомата
Винт M4x16
Гайка М4
Шайба 4,3
Шайба 4
Шайба веерная M4
Кабель доски програм. устр. –дисплей
Programátor úplný
Doska programátora
Doska programátora, NORTEC
Elektronická doska dipleja
Klávesnice
Kryt programátora zostava
Dvierka programátora
Pamäť
Dištančná doska pod mincovník
Štítok loga
Prepínač programovania
Skrutka do plechu ST4,8x13
Priechodka 25
Nálepka na kryt mincovníka
Skrutka M4x16
Matica M4
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vejárová M4
Kábel dosky programátora – displej
13
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
KAPOTÁŽ
Katalog náhradních dílů
14
Kapotáž: obrázek č. 521359B
1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
16
18
20
21
22
23
24
25
29
29
29
30
31
33
37
38
40
41
42
43
48
534810
520404
520560
520553
520538
520563
520403
521028
520561
521104
PRI404000095
PRI404000097
PRI404000099
PRI404000100
347700100753
506407
PRI350012007
PRI350000007
517486
101154
515291
501514
321848140028
506045
PRI610011077
517484
521036
521132
521035
516693
518719
309933000416
100218
310934000004
311127000003
311127000004
311125000003
311125000004
PRI501000071
Filtr úplný
Mikrospínač dveří úplný
Kryt zadní horní úplný
Kryt zadní úplný
Horní kryt, 24kg (53lb)
Horní kryt, 35kg (77lb)
Držák mikrospínače dveří
Držák mikrospínače panelu filtru
Dvířka hlavního vypínače pro elektrické topení
Dvířka hlavního vypínače, topení: parní, plynové
Ovládací hlavice hlavního vypínače
Hlavní vypínač, topení: plynové, parní
Hlavní vypínač, topení: elektrické, 30kW / 380-415V,
30kW / 400V, 36kW / 380-415V, 36kW / 400V
Hlavní vypínač, topení: elektrické, 48kW / 380-415V,
48kW / 440V
Hlavní vypínač, topení: elektrické, 30kW / 208-240V
Čtvrtý pól hlavního vypínače, plynové topení,
3 fáz., neutrál, 380-415V
Izolační papír
Svorkovnice
Tyč - svařenec
Izolační podložka
Kryt mincovníku, MINC
Rámek mincovníku, MINC
Krabice mincovníku, MINC
Mikrospínač
Mikrospínač
Mikrospínač
Kryt zadní horní pro elektrické topení
Kryt zadní horní pro plynové topení
Kryt zadní horní pro parní topení
Šroub M3x30
Šroub M3x10
Šroub M4x16
Šroub do plechu ST4,8x13
Matice M4
Podložka 3
Podložka 4
Podložka 3,2
Podložka 4,3
Průchodka 25
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Filtr kompletny
Mikrołącznik drzwi kompletny
Tylna osłona górna kompletna
Tylna osłona kompletna
Osłona górna, 24kg (53lb)
Osłona górna, 35kg (77lb)
Uchwyt mikrołącznika drzwi
Uchwyt mikrołącznika płyty filtru
Drzwiczki głównego wyłącznika ogrzewania elektrycznego
Drzwiczki głównego wyłącznika, ogrzewania: gazowe, parowe
Głowica sterownicza wyłącznika głównego
Wyłącznik główny, ogrzewanie gazowe, parowe
Wyłącznik główny, ogrzewanie el. , 30kW / 380-415V,
30kW / 400V, 36kW / 380-415V, 36kW / 400V
Wyłącznik główny, ogrzewanie el. , 48kW / 380-415V,
48kW / 440V
Wyłącznik główny, ogrzewanie el. , 30kW / 208-240V
Czwarty biegun głównego wyłącznika, ogrzewanie
gazowe, 3 faz., poł. neutr., 380-415V
Papier izolacyjny
Listwa zaciskowa
Drąg , spawany
Podkładka izolacyjna
Osłona licznika monet, MON
Ramka licznika monet, dotyczy MON
Skrzynka licznika monet, MON
Mikrowyłącznik
Mikrowyłącznik
Mikrowyłącznik
Osłona tylna górna dla ogrzewanie el.
Osłona tylna górna dla ogrzewanie gazowe
Osłona tylna górna dla ogrzewanie parowe
Śruba M3x30
Śruba M3x10
Śruba M4x16
Śruba do blachy ST4,8x13
Nakrętka M4
Podkładka 3
Podkładka 4
Podkładka 3,2
Podkładka 4,3
Przepust 25
Katalog náhradních dílů
Фильтр в сборе
Микровыключатель двери в сборе
Задняя крышка верхняя в сборе
Задняя крышка в сборе
Верхняя крышка, 24кг (53ф)
Верхняя крышка, 35кг (77ф)
Держатель микровыключателя двери
Держатель микровыключателя пультa фильтра
Дверцы главного выключателя для эл. нагревания
Filter úplný
Mikrospínač dverí úplný
Kryt zadný horný úplný
Kryt zadný úplný
Horný kryt, 24kg (53lb)
Horný kryt, 35kg (77lb)
Držiak mikrospínača dverí
Držiak mikrospínača panela filtra
Dvierka hlavného vypínača pre elektrické kúrenie
Дверцы гл. выключателя для газовое и паровое нагревание Dvierka hlavného vypínača, kúrenie: parné, plynové
Головка управления главного выключателя
Ovládacia hlavica hlavného vypínača
Главный выключатель, газовое, паровое нагревание Hlavný vypínač, plynové, parné kúrenie
Главный выключатель, эл. нагревание, 30кВт / 380-415B, Hlavný vypínač, elektrické kúrenie , 30kW / 380-415V,
30кВт / 400B, 36кВт / 380-415B, 36 кВт / 400B
30kW / 400V, 36kW / 380-415V, 36kW / 400V
Главный выключатель, эл. нагревание, 48кВт / 380-415B, Hlavný vypínač, elektrické kúrenie , 48kW / 380-415V,
48кВт / 440B
48kW / 440V
Главный выключатель, эл. нагревание, 30кВт / 208-240B, Hlavný vypínač, elektrické kúrenie , 30kW / 208-240V,
Четвертый полюс главного выключателя, газовое
Štvrtý pól hlavného vypínača, plynové kúrenie
нагревание, 3 фаз., нейтрал, 380-415B
3 fáz., neutrál, 380 – 415 V
Изоляционная бумага
Izolačný papier
Svorkovnica
Зажимная плата
Балка, сварная конструкция
Tyč, zvarenec
Изоляционная шайба
Izolačná podložka
Kрышка монетного автомата, MON
Kryt mincovníka, MINC
Рамка монетного автомата, относится к MON
Rámik mincovníka, platí pre MINC
Коробка монетного автомата, MON
Krabice mincovníka, MINC
Микровыключатель
Mikrospínač
Микровыключатель
Mikrospínač
Микровыключатель
Mikrospínač
Задняя крышка верхная для эл. нагревание
Zadný kryt horný pre elektrické kúrenie
Задняя крышка верхная для газовое нагревание
Zadný kryt horný pre plynové kúrenie
Задняя крышка верхная для паровое нагревание
Zadný kryt horný pre parné kúrenie
Винт M3x30
Skrutka M3x30
Винт M3x10
Skrutka M3x10
Винт M4x16
Skrutka M4x16
Болт для жести ST4,8x13
Skrutka do plechu ST4,8x13
Гайка М4
Matica M4
Шайба 3
Podložka 3
Шайба 4
Podložka 4
Шайба 3,2
Podložka 3,2
Шайба 4,3
Podložka 4,3
Бушинг 25
Priechodka 25
15
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
SUŠICÍ BUBEN ÚPLNÝ
Katalog náhradních dílů
16
Sušicí buben úplný: obrázek č. 521384
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
518766
520530
518777
520531
527891
527892
525068
527896
518508
310934240012
311125000013
Sušicí buben úplný, 24kg (53lb)
Sušicí buben úplný, 35kg (77lb)
Buben vnitřní svařenec, 24kg (53lb)
Buben vnitřní svařenec, 35kg (77lb)
Svorník, 24kg (53lb)
Svorník, 35kg (77lb)
Kříž bubnu
Distanční podložka
Vyměnitelná podložka
Matice M12
Podložka 13
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Bęben suszący kompletny, 24kg (53lb)
Bęben suszący kompletny, 35kg (77lb)
Bęben wewnętrzny spawany, 24kg (53lb)
Bęben wewnętrzny spawany, 35kg (77lb)
Sworzeń, 24kg (53lb)
Sworzeń, 35kg (77lb)
Krzyż bębna
Podkładka dystansowa
Podkładka zamienna
Nakrętka M12
Podkładka 13
Katalog náhradních dílů
Сушильный барабан в сборе, 24кг (53ф)
Сушильный барабан в сборе, 35кг (77ф)
Внутрений барабан сварная конструкция, 24кг (53ф)
Внутрений барабан сварная конструкция, 35кг (77ф)
Штырь, 24кг (53ф)
Штырь, 35кг (77ф)
Крест барабана
Дистанционнaя шайба
Заменяемая шайба
Гайка М12
Шайба 13
Sušicí buben úplný, 24kg (53lb)
Sušicí buben úplný, 35kg (77lb)
Bubon vnútorný zváraný, 24kg (53lb)
Bubon vnútorný zváraný, 35kg (77lb)
Svorník, 24kg (53lb)
Svorník, 35kg (77lb)
Kríž bubna
Distančná podložka
Vymenitelná podložka
Matica M12
Podložka 13
17
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
DVEŘE ÚPLNÉ
Katalog náhradních dílů
18
Dveře úplné: obrázek č. 527821 A
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
534743
534745
534874
534746
534747
512052
525107
514530
520201
534749
524367
525101
310934240004
534969
245704003021
Dveře úplné
Dveře svařenec
Ochrana dveří
Horní pant dveří
Dolní pant dveří
Sklo
Venkovní těsnění dveří
Těleso zámku
Čep dorazu
Lišta dlouhá
Šroub M4x6
Šroub M6x20
Matice M4
Lepidlo pro lepení skla - poz. 6, (není na obrázku)
Lepidlo pro lepení čepu - poz. 10, (není na obrázku)
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Drzwiczki kompletne
Drzwiczki spawane
Ochrona drzwi
Zawias drzwi górny
Zawias drzwi dolny
Szkło
Uszczelka drzwi zewnętrzna
Korpus zamka
Czop zderzaka
Listwa
Śruba M4x6
Śruba M6x20
Nakrętka M4
Klej dla klejenia szkła - poz. 6, nie jest na rysunku
Klej dla klejenia czopu - poz. 10, nie jest na rysunku
Katalog náhradních dílů
Дверь в сборе
Дверь, сварная конструкция
Защита дверей
Верхняя петля двери
Нижняя петля двери
Стекло
Внешнее уплотнение двери
Корпус замка
Штифт упора
Планка
Винт M4x6
Винт M6x20
Гайка М4
Клей для стекла - поз. 6, нет на рисунке
Клей для штифта - поз. 10, нет на рисунке
Dvere úplné
Dvere, zvarenec
Ochrana dverí
Horný pánt dverí
Horný pánt dverí
Sklo
Vonkajšie tesnenie dverí
Teleso zámku
Čap dorazu
Lišta dlha
Skrutka M4x6
Skrutka M6x20
Matica M4
Lepidlo na lepenie skla – poz. 6, (nie je na obrázku)
Lepidlo na lepenie čapov – poz. 10, (nie je na obrázku
19
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
ELEKTRICKÉ TOPENÍ
Katalog náhradních dílů
20
Elektrické topení: obrázek č. 521362
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
520290
520298
520297
510984
510985
514127
516092
516669
517238
100218
309933100625
310934100006
311679824006
521331
Skříň elektrického topení
Držák
Zátka
Topné těleso 6kW
Topné těleso 4,5kW
Čidlo
Čidlo
Podložka 4
Šroub do plechu ST3,5x6,5
Šroub do plechu ST4,8x13
Šroub M6x25
Matice M6
Podložka vějířová M6
Kryt elektrického topení
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Skrzynka ogrzewania elektrycznego
Uchwyt
Zatyczka
Grzałka 6kW
Grzałka 4,5kW
Czujnik
Czujnik
Podkładka 4
Śruba do blachy ST3,5x6,5
Śruba do blachy ST4,8x13
Śruba M6x25
Nakrętka M6
Podkładka wachlarzowa M6
Osłona ogrzewania elektrycznego
Katalog náhradních dílů
Шкаф электрического нагревания
Держатель
Сальник
Нагревательный элемент 6кВт
Нагревательный элемент 4,5кВт
Датчик
Датчик
Шайба 4
Болт для жести ST3,5x6,5
Болт для жести ST4,8x13
Винт M6x25
Гайка М6
Шайба веерная M6
Крышка электрического нагревания
Skrinka elektrického kúrenia
Držiak
Zátka
Vyhrievacie teleso 6kW
Vyhrievacie teleso 4,5kW
Čidlo
Čidlo
Podložka 4
Skrutka do plechu ST3,5x6,5
Skrutka do plechu ST4,8x13
Skrutka M6x25
Matica M6
Podložka vejárová M6
Kryt elektrického kúrenia
21
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
PLYNOVÉ TOPENÍ
Katalog náhradních dílů
22
Plynové topení: obrázek č. 521363
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
37
38
520271
522024
520382
520279
520383
512142
512067
102052
102018
514062
102002
357375100500
357456010080
514127
516092
102000
520281
520395
310934240005
309966240550
516669
517232
309798524408
100218
517238
311127240004
313250032006
PRI202001001
309933000516
311127000005
311125000005
311125240004
102019
516144
516143
273454410020
Plynová komora
Izolace plynové bedny
Kryt
Držák elektrod
Kostka 1
Trubka
Šroubení trysky
Hořák
Příruba
Příruba
Detekční elektroda
Elektroda
Zapalovací automatika
Tryska, kód - viz „Manuál k instalaci, údržbě a obsluze
stroje, kapitola 4.5.“
Čidlo
Čidlo
Plynový ventil, 50Hz
Plynový ventil, 60Hz
O-kroužek 33x2
Matice M5
Šroub M5x50
Podložka 4
Samolepicí páska
Šroub M4x8
Šroub do plechu ST4,8x13
Šroub do plechu ST3,5x6,5
Podložka 4
Nýt 3,2x6
Šroub M5x12
Šroub M5x16
Podložka 5
Podložka 5,3
Podložka 4,3
Kryt pro neregulované provedení
Kabel detekce plamene
Zapalovací kabel
Připojovací hadice, (není na obrázku)
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Komora gazowa
Izolacja skrzynki gazowej
Pokrycie
Uchwyt elektrod
Klocek 1
Rurka
Połączenie gwintowe dyszy
Palnik
Kołnierz
Kołnierz
Elektroda detekcyjna
Elektroda
Automatyzacja zapłonu
Dysza, kod - patrz „Podręcznik instalacji, konserwacji
i obsługi maszyny, rozdział 4.5.“
Czujnik
Czujnik
Zawór gazowy, 50Hz
Zawór gazowy, 60Hz
Pierścień-O 33x2
Nakrętka M5
Śruba M5x50
Podkładka 4
Taśma samoklejąca
Śruba M4x8
Śruba do blachy ST4,8x13
Śruba do blachy ST3,5x6,5
Podkładka 4
Nit 3,2x6
Śruba M5x12
Śruba M5x16
Podkładka 5
Podkładka 5,3
Podkładka 4,3
Osłona dla wykonania nieregulowanego
Kabel detekcji płomienia
Kabel zapłonu
Wąż do przyłączenia, (nie jest na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Газовая камера
Изоляция газового шкафа
Крышка
Держатель электродов
Кубик 1
Tрубка
Резьба форсунки
Горелка
Фланец
Фланец
Электрод детектирования
Электрод
Автоматика зажигания
Форсунка, код - см „Руководство по установке, текущему
ремонту и обслуживанию машины, гл. 4.5.“
Датчик
Датчик
Газовый клапан, 50Гц
Газовый клапан, 60 Гц
O-кольцо 33x2
Гайка М5
Винт M5x50
Шайба 4
Самоклеющаяся лента
Винт M4x8
Болт для жести ST4,8x13
Болт для жести ST3,5x6,5
Шайба 4
Заклепка 3,2x6
Винт M5x12
Винт M5x16
Шайба 5
Шайба 5,3
Шайба 4,3
Крышка для нерегулированной конструкции
Кабель детектирования пламени
Зажигательный кабель
Соединяющий шланг, (нет на рисунке)
Plynová komora
Izolácia plynovej debny
Kryt
Držiak elektród
Kostka 1
Rúrka
Závitové pripojenie trysky
Horák
Príruba
Príruba
Detekčná elektróda
Elektróda
Zapaľovacia automatika
Tryska, kód – pozri. „Manuál k inštalácii, údržbe
a obsluhe stroja, kapitola 4.5“
Čidlo
Čidlo
Plynový ventil, 50Hz
Plynový ventil, 60Hz
O-krůžek 33x2
Matica M5
Skrutka M5x50
Podložka 4
Samolepiaca páska
Skrutka M4x8
Skrutka do plechu ST4,8x13
Skrutka do plechu ST3,5x6,5
Podložka 4
Nit 3,2x6
Skrutka M5x12
Skrutka M5x16
Podložka 5
Podložka 5,3
Podložka 4,3
Kryt pre neregulované prevedenie
Kábel detekcie plameňa
Zapaľovací kábel
Propojovacia hadica (nie je na obrázku)
23
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
PARNÍ TOPENÍ
Katalog náhradních dílů
24
Parní topení: obrázek č. 521364
1
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
520287
520286
520390
516718
514166
516717
405054057006
514127
PRI426001217
520227
517238
100218
PRI202001001
310934240005
311125000005
311127000005
273454410020
Parní výměník dvouřadý, 24kg (53lb)
Parní výměník čtyřřadý, 35kg (77lb)
Parní topení sestava
Parní ventil s cívkou, 50Hz
Parní ventil bez cívky, 60Hz
Cívka, 60Hz
Parní filtr 3/4“
Čidlo
Vsuvka
Držák termostatu
Šroub do plechu ST3,5x6,5
Šroub do plechu ST4,8x13
Šroub M5x12
Matice M5
Podložka 5,3
Podložka 5
Připojovací hadice, (není na obrázku)
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Wymiennik parowy dwurzędowy, 24kg (53lb)
Wymiennik parowy czterorzędowy, 35kg (77lb)
Ogrzewanie parowe zespół
Zawór parowy z cewką 50Hz
Zawór parowy 60Hz
Cewka 60Hz
Płyta filtru 3/4“
Czujnik
Złączka
Uchwyt termostatu
Śruba do blachy ST3,5x6,5
Śruba do blachy ST4,8x13
Śruba M5x12
Nakrętka M5
Podkładka 5,3
Podkładka 5
Wąż do przyłączenia, (nie jest na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Паровой обменник двухрядный, 24кг (53ф)
Паровой обменник четырехрядный, 35кг (77ф)
Паровое нагревание комплект
Паровой клапан с катушкой 50Гц
Паровой клапан 60Гц
Катушка 60Гц
Паровой фильтр 3/4“
Датчик
Ниппель (вставка)
Держатель термостата
Болт для жести ST3,5x6,5
Болт для жести ST4,8x13
Винт M5x12
Гайка М5
Шайба 5,3
Шайба 5
Соединяющий шланг, (нет на рисунке)
Parný výmenník dvojradý, 24kg (53lb)
Parný výmenník štvroradý, 35kg ( 77lb)
Parné kúrenie zostava
Parný ventil s cievkou, 50 Hz
Parný ventil bez cievky, 60 Hz
Cievka, 60Hz
Parný filter 3/4“
Čidlo
Vsuvka
Držiak termostatu
Skrutka do plechu ST3,5x6,5
Skrutka do plechu ST4,8x13
Skrutka M5x12
Matica M5
Podložka 5,3
Podložka 5
Propojovacia hadica (nie je na obrázku)
25
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
VENTILÁTOR
Katalog náhradních dílů
a
26
Ventilátor: obrázek č. 521360A
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
523681
523689
523720
523721
101863
523632
523688
523687
100218
309933000616
309933001030
310985000006
310985000010
311125000006
311125000010
311902100006
311902100010
534930
514016
527728
101405
101415
534808
534809
517238
Ventilátor úplný
Kryt ventilátoru úplný
Motor, 1 fáz., bez reverzace
Motor, 3 fáz., bez reverzace
Přívod
Ventilátor
Držák motoru
Kryt přívodu ventilace
Šroub do plechu ST4,8x13
Šroub M6x16
Šroub M10x30
Matice M6
Matice M10
Podložka 6,4
Podložka 10,5
Podložka 6
Podložka 10
Teplotní čidlo
Bezpečnostní termostat, topení: parní
Bezpečnostní termostat, topení: elektrické, plynové
Průchodka M12
Matice M12
Kryt čidel
Držák čidel
Šroub do plechu ST3,5x6,5
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Wentylator kompletny
Osłona wentylatora kompletna
Silnik, 1 fáz., bez rewersji
Silnik, 3 fáz., bez rewersji
Przewód
Wentylator
Uchwyt silnika
prowadzenia wentylacji
Śruba do blachy ST4,8x13
Śruba M6x16
Śruba M10x30
Nakrętka M6
Nakrętka M10
Podkładka 6,4
Podkładka 10,5
Podkładka 6
Podkładka 10
Czujnik temperatury
Termostat zabezpieczający, podgrzew: parowy
Termostat zabezpieczający, podgrzew: elektryczny, gazowy
Przepust M12
Nakrętka M12
Pokrywa czujników
Uchwyt czujników
Śruba do blachy ST3,5x6,5
Katalog náhradních dílů
Вентилятор в сборе
Крышка вентилятора в сборе
Двигатель, 1 фаз., без реверсирования
Двигатель, 3 фаз., без реверсирования
Подвод
Вентилятор
Держатель двигателя
Крышка подвода вентиляции
Болт для жести ST4,8x13
Винт M6x16
Винт M10x30
Гайка М6
Гайка М10
Шайба 6,4
Шайба 10,5
Шайба 6
Шайба 10
Датчик температуры
Защитный термостат, нагревание: паровое
Защитный термостат, нагревание: электрическое, газовое
Проходной изолятор M12
Гайка М12
Крышка датчиков
Держатель датчиков
Болт для жести ST3,5x6,5
Ventilátor úplný
Kryt ventilátoru úplný
Motor, 3 fáz., bez reverzu
Motor, 1 fáz., bez reverzu
Prívod
Ventilátor
Držiak motora
Kryt prívoda ventilácie
Skrutka do plechu ST4,8x13
Skrutka M6x16
Skrutka M10x30
Matica M6
Matica M10
Podložka 6,4
Podložka 10,5
Podložka 6
Podložka 10
Teplotné čidlo
Bezpečnostný termostat, kúrenie: parné
Bezpečnostný termostat, kúrenie: elektrické, plynové
Priechodka M12
Matica M12
Kryt čidiel
Držiak čidiel
Skrutka do plechu ST3,5x6,5
27
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
ODFUK
Katalog náhradních dílů
28
Odfuk: obrázek č. 534966
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
534915
534917
534920
534900
534919
534921
516669
100218
534929
273127001798
309933000516
Odfuk úplný
Klapka
Tvarovka
Doraz klapky
Ucpávka
Tyč
Podložka
Šroub do plechu
Matice M5
Zátka
Šroub M5x16
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Wydmuch kompletny
Klapa
Kształtka
Zderzak klapy
Uszczelka
Drąg
Podkładka
Śruba do blachy
Nakrętka M5
Zatyczka
Śruba M5x16
Отдувка в сборе
Вентиль
Фасонная часть
Концебое положение зацлонки
Сальниковое уплотнение
Балка
Шайба
Болт для жести
Гайка М5
Сальник
Болт M5x16
Katalog náhradních dílů
Odfuk úplný
Klapka
Tvarovka
Doraz klapky
Upchávka
Tyč
Podložka
Skrutka do plechu
Matica M5
Zátka
Skrutka M5x16
29
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
POHON
Katalog náhradních dílů
30
Pohon: obrázek č. 521361
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
528929
514004
514006
326000600300
520449
515570
530681
534703
515514
528925
523732
520419
521119
521126
514480
520461
521103
534704
515517
530690
530719
527724
528924
505449
523724
523725
309916000408
309933000625
309933000820
309933001020
309933001025
309933001120
309933001230
310985000006
310985000008
310934000010
310985000010
310985000012
311902100006
311125000008
311125000010
311127000010
311902100010
311125000013
Sestava napínání
Ložisko
Ložisko
Ložisko
Ložiskový domek
Ložiskový domek
Dvojitá řemenice bubnu
Dvojitá řemenice napínání
Přídržný plech úplný
Řemen
Řemen
Konzola motoru
Konzola ložiska
Konzola ložiska 2
Posuvná deska
Konzola napínání
Distanční kroužek
Hřídel napínání
Pojistný kroužek 17
Řemenice motoru, 50Hz, d14, s reverzaci
Řemenice motoru, 60Hz, d14, s reverzaci
Řemenice motoru, 50Hz, d19, bez reverzace
Řemenice motoru, 60Hz, d19, bez reverzace
Pero
Motor, 1 fáz., 208-240V, s reverzaci
Motor, 3 fáz., s reverzaci
Šroub M4x8
Šroub M6x25
Šroub M8x20
Šroub M10x20
Šroub M10x25
Šroub M10x120
Šroub M12x30
Matice M6
Matice M8
Matice M10
Matice M10
Matice M12
Podložka 6
Podložka 8,4
Podložka 10,5
Podložka 10
Podložka 10
Podložka 13
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Zestaw napinania
Łożysko
Łożysko
Łożysko
Tuleja łożyskowa
Tuleja łożyskowa
Podwójne koło pasowe bębna
Podwójne koło pasowe napinania
Blacha przytrzymająca kompletna
Koło pasowe
Koło pasowe
Konsola silnika
Konsola łożyska
Konsola łożyska 2
Płyta przesuwna
Konsola napinania
Pierścień dystansowy
Wał napinania
Pierścień zabezpieczający 17
Koło pasowe silnika 50Hz, d14, z rewersją
Koło pasowe silnika 60Hz, d14, z rewersją
Koło pasowe silnika 50Hz, d19, bez rewersji
Koło pasowe silnika 60Hz, d19, bez rewersji
Sprężyna
Silnik, 1-fazowy, 208-240V, z rewersją
Silnik, 3-fazowy, z rewersją
Śruba M4x8
Śruba M6x25
Śruba M8x20
Śruba M10x20
Śruba M10x25
Śruba M10x120
Śruba M12x30
Nakrętka M6
Nakrętka M8
Nakrętka M10
Nakrętka M10
Nakrętka M12
Podkładka 6
Podkładka 8,4
Podkładka 10,5
Podkładka 10
Podkładka 10
Podkładka 13
Katalog náhradních dílů
Комплект натяжки
Подшипник
Подшипник
Подшипник
Букса жесть
Букса жесть
Двойной ременный шкив барабана
Двойной ременный шкив натяжки
Придерживающая жесть в сборе
Ременный шкив
Ременный шкив
Консоль двигателя
Консоль подшипника
Консоль подшипника 2
Передвижная доска
Консоль растяжения
Дистанционое кольцо
Вал натяжки
Предохранительное кольцо 17
Ременный шкив двигателя 50Гц, d14 с реверс.
Ременный шкив двигателя 60Гц, d14, с реверс.
Ременный шкив двигателя 50Гц, d19, без реверс.
Ременный шкив двигателя 60Гц, d19, без реверс.
Перо
Двигатель, 1 фаз., 208-240B, с реверсированием
Двигатель, 3 фаз., с реверсированием
Винт M4x8
Винт M6x25
Винт M8x20
Винт M10x20
Винт M10x25
Винт M10x120
Винт M12x30
Гайка М6
Гайка М8
Гайка М10
Гайка М10
Гайка М12
Шайба 6
Шайба 8,4
Шайба 10,5
Шайба 10
Шайба 10
Шайба 13
Zostava napínania
Ložisko
Ložisko
Ložisko
Ložiskový domček
Ložiskový domček
Dvojitá remenica bubna
Dvojitá remenica napínania
Pridržiavajúci plech úplný
Remenica
Remenica
Konzola motora
Konzola ložiska
Konzola ložiska 2
Posuvná doska
Konzola napínania
Dištančný krúžok
Hriadeľ napínania
Poistný krúžok 17
Remenica motora 50 Hz, s reverzom
Remenica motora 60 Hz, s reverzom
Remenica motora 50 Hz, bez reverzu
Remenica motora 60 Hz, bez reverzu
Pero
Motor, 1 fáz., 208-240V, s reverzom
Motor, 3 fáz., s reverzom
Skrutka M4x8
Skrutka M6x25
Skrutka M8x20
Skrutka M10x20
Skrutka M10x25
Skrutka M10x120
Skrutka M12x30
Matica M6
Matica M8
Matica M10
Matica M10
Matica M12
Podložka 6
Podložka 8,4
Podložka 10,5
Podložka 10
Podložka 10
Podložka 13
31
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
PANEL PŘÍSTROJŮ PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ
Katalog náhradních dílů
32
Panel přístrojů pro elektrické topení: obrázek č. 521365
1
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
514021
510993
PRI345022019
516038
358251601312
358251506220
514051
346000014010
524654
346000004010
514133
345805005020
PRI401001021
346000209101
524653
524655
309933240408
311125000004
Transformátor 14,2V + 24V, 208-440V
Stykač motorů
Stykač, 30kW / 230V, 48kW / 380-440V
Stykač, (30kW, 36kW) / 380-440V
Pojistkový odpojovač
Pojistka 6A
Blokování stykačů, platí pro verzi s reverzaci
Krycí víčko
Zástrčka pro pojistku
Pojistkové pouzdro
Pojistka F500mA /500V, 380-415V,440V
Pojistka T500mA /250V
Pojistka F4A /250V
Zakončovací díl
Svorka pojistková
Krycí víčko
Šroub M4x8
Podložka 4,3
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Transformátor 14,2V + 24V, 208-440V
Stycznik silników
Stycznik, 30kW / 230V, 48kW / 380-440V
Stycznik, ((30kW, 36kW) / 380-440V
Odłącznik bezpieczników
Bezpiecznik 6A
Blokowanie styczników, dotyczy werzii z rewersją
Wieko kryjące
Wtyczka bezpiecznika
Tuleja bezpiecznika
Bezpiecznik F500mA /500V, 380-415V,440V
Bezpiecznik T500mA /250V
Bezpiecznik F4A /250V
Część zakończenia
Tuleja bezpiecznika
Wieko kryjące
Śruba M4x8
Podkładka 4,3
Katalog náhradních dílů
Трансформатор 14,2V + 24V, 208-440V
Контактор двигателей
Контактор, 30кВт / 230B, 48кВт / 380-440B
Контактор, (305кВт, 365кВт) / 380-440B
Предохранительный расцепитель
Предохранитель 6A
Transformátor 14,2V + 24V, 208-440V
Stýkač motorov
Stýkač, 30kW / 230V, 48kW / 380-440V
Stýkač, (30kW, 36kW) / 380-440V
Poistkový odpojovač
Poistka 6A
Блокирование контакторов, относится к версии с реверсиров. Blokovanie stýkačov, platí pre verziu s reverzom
Защитная крышка
Krycie veko
Розетка для предохранителя
Zástrčka na poistku
Корпус предохранителей
Poistkové pouzdro
Предохранитель F500mA /500B, 380-415B,440B
Poistka F500mA /500V, 380-415V,440V
Предохранитель T500mA /250B
Poistka T500mA /250V
Предохранитель F4A /250B
Poistka T500mA /250V
Закончивающая часть
Zakončievací diel
Розетка для предохранителя
Svorka poistková
Коробка предохранителя
Krycie veko
Винт M4x8
Skrutka M4x8
Шайба 4,3
Podložka 4,3
33
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
PANEL PŘÍSTROJŮ PRO PLYNOVÉ A PARNÍ TOPENÍ
Katalog náhradních dílů
34
Panel přístrojů pro plynové a parní topení: obrázek č. 520512 B
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
16
17
18
19
20
20
20
21
23
514021
516648
510993
520195
514051
514057
514134
506586
524654
346000280101
346000280301
346000280402
346000209101
524653
514135
524655
PRI401001021
345805005020
PRI401020021
309933240408
311125000004
346000004010
346000014010
514133
345805163032
529121
528391
Transformátor 14,2V + 24V, 208-440V
Transformátor 380-415V, bez N
Stykač motorů
Vybíjecí odpor, platí pro 1 fáz., s reverzaci
Blokování stykačů, platí pro verzi s reverzaci
Relé 24VAC, neplatí pro parní topení
Relé 220VAC, neplatí pro parní topení
Patice relé, neplatí pro parní topení
Zástrčka pro pojistku
Svorka
Krycí víčko
Propoj
Zakončovací díl
Pojistková svorka
Spona pro relé, neplatí pro parní topení
Krycí víčko
Pojistka F4A /250V
Pojistka T500mA /250V
Pojistka 1,6A/250V, 380-415V bez N, 440V
Šroub M4x8
Podložka 4,3
Pojistkové pouzdro, 3x380-415V
Krycí víčko
Pojistka F500 /500V, 380-415V, 440V
Pojistka 1A /500V, 380-415V bez N, 440V, neplatí pro
parní topení
Frekvenční měnič
Transofrmátor pro 240-250V, 50Hz, verze s reverzací
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Transformator 14,2V + 24V, 208-440V
Transformator 380-415V, bez N
Stycznik silników
Opór wyładowania, dotyczy 1 faz., z rewersją
Blokowanie styczników, dotyczy werzii z rewersją
Przekaźnik 24VAC, nie dla ogrzewanie parowe
Przekaźnik 220VAC, nie dla ogrzewanie parowe
Trzonek przekażnika, nie dla ogrzewanie parowe
Wtyczka bezpiecznika
Zacisk
Wieko kryjące
Złącze
Część końcowa
Zacisk bezpiecznika
Sprzączka przekażnika, nie dla ogrzewanie parowe
Wieko kryjące
Bezpiecznik F4A /250V
Bezpiecznik T500mA /250V
Bezpiecznik 1,6A/250V, 380-415V bez N, 440V
Śruba M4x8
Podkładka 4,3
Tuleja bezpiecznikow, 3x380-415V
Wieko kryjące
Bezpiecznik F500 /500V, 380-415V, 440V
Bezpiecznik 1A /500V, 380-415V bez N, 440V,
nie dla ogrzewanie parowe
Przetwornica częstotliwości
Transformator 240-250V, 50Hz, z rewersją
Katalog náhradních dílů
Трансформатор 14,2V + 24V, 208-440V
Трансформатор 380-415V, без H
Контактор двигателей
Разрядный резистор, относится к 1 фаз., с реверсир.
Transformátor 14,2V + 24V, 208-440V
Transformátor 380-415V, bez N
Stýkač motorov
Vybíjací odpor, platí pre 1 fáz., s reverzom
Блокирование контакторов, относится к версии с реверсиров Blokovanie stykačov, platí pre verziu s reverzom
Реле 24VAC, неотносится к паровое нагревание
Relé 24V AC, neplatí pre parné kúrenie
Реле 220VAC, неотносится к паровое нагревание
Relé 220V AC, neplatí pre parné kúrenie
Цоколь реле, неотносится к паровое нагревание
Pätica relé, neplatí pre parné kúrenie
Розетка для предохранителя
Zástrčka na poistku
Зажим
Svorka
Защитная крышка
Krycie veko
Соединитель
Spojka
Закончивающая часть
Zakončievací diel
Зажим предохранителя
Svorka poistková
Шпонка для реле, неотносится к пар. нагревание
Spona na relé, neplatí pre parné kúrenie
Защитная крышка
Krycie veko
Предохранитель F4A /250B
Poistka F4A/250 V
Предохранитель T500mA /250B
Poistka T500mA/250 V
Предохранитель 1,6A/250B, 380-415B без H, 440B
Poistka 1,6A/250 V, 380-415 V bez N, 440 V
Винт M4x8
Skrutka M4x8
Шайба 4,3
Podložka 4,3
Корпус предохранителей, 3x380-415B
Poistkové púzdro, 3x380-415 V
Защитная крышка
Krycie veko
Предохранитель F500 /500B, 380-415B, 440B
Poistka F500/500V, 380–415 V, 440 V
Предохранитель 1A /500B, 380-415B без H, 440B,
Poistka 1 A/500 V, 380-415 V bez N, 440V, neplatí pre
неотносится к паровое нагревание
Parné kúrenie
Частотный преобразователь
Frekvenčný menič
Трансформатор 240-250V, 50Hz, с реверсированием Transofrmátor pro 240-250V, 50Hz, s reverzom
35
PODTLAKOVÁ KLAPKA
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Katalog náhradních dílů
36
Podtlaková klapka: obrázek č. 521300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
520870
520805
520808
520804
520803
PRI610028017
101154
235119001815
516623
518623
520871
311125000003
517441
Podtlaková klapka úplná
Klapka
Doraz
Distanční kroužek
Konzola mikrospínače
Mikrospínač
Izolační podložka
Matice mikrospínače
Šroub M3x16
Šroub do plechu ST4,2x9,5
Šroub do plechu ST4,8x19
Podložka 3,2
Ramínko mikrospínače úplné
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Klapa podciśnieniowa kompletna
Klapa
Zderzak
Pierścień dystansowy
Podtrzymka mikrołącznika
Mikrowyłącznik
Podkładka izolacyjna
Nakrętka mikrołącznika
Śruba M3x16
Śruba do blachy ST4,2x9,5
Śruba do blachy ST4,8x19
Podkładka 3,2
Ramię mikrołącznika kompletne
Katalog náhradních dílů
Вакуумная заслонка в сборе
Заслонка
Упор
Дистанционое кольцо
Консоль микровыключателя
Микровыключатель
Изоляционная шайба
Гайка микровыключателя
Винт M3x16
Болт для жести ST4,2x9,5
Болт для жести ST4,8x19
Шайба 3,2
Плечо микровыключателя в сборе
Podtlaková klapka úplná
Klapka
Doraz
Dištančný krúžok
Konzola mikrospínača
Mikrospínač
Izolačná podložka
Matica mikrospínača
Skrutka M3x16
Skrutka do plechu ST4,2x9,5
Skrutka do plechu ST4,8x19
Podložka 3,2
Rameno mikrospínača úplné
37
ČIDLO VLHKOSTI
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Katalog náhradních dílů
38
Čidlo vlhkosti: obrázek č. 521309
1
2
3
4
5
6
7
518562
102456
518563
309084000306
517238
311679800003
313250004063
532002
Čidlo vlhkosti úplné
Čidlo vlhkosti
Držák čidla
Šroub M3x6
Šroub do plechu ST3,5x6,5
Podložka vějířová M3
Nýt 4x6,3
Antiprachové víčko vlhkostního sensoru, (není na obrázku)
508991_F_Datum_vydani_9.12.2011.doc
Czujnik wilgotności kompletny
Czujnik wilgotności
Uchwyt czujnika
Śruba M3x6
Śruba do blachy ST3,5x6,5
Podkładka wachlarzowa M3
Nit 4x6,3
Klapa przeciwkurzowa czujnika wilgotności (nie ma na
rysunku)
Katalog náhradních dílů
Датчик влажности в сборе
Датчик влажности
Держатель датчика
Винт M3x6
Болт для жести ST3,5x6,5
Шайба веерная M3
Заклепка 4x6,3
Антипылевая крышка сенсора влажности, (нет на
рисунке)
Čidlo vlhkosti úplné
Čidlo vlhkosti
Držiak čidla
Skrutka M3x6
Skrutka do plechu ST3,5x6,5
Podložka vejárová M3
Nit 4x6,6
Antiprachový kryt vlhkostného senzora (nie je na obr.)
39

Podobné dokumenty

80kg 100kg 120kg - Track a Laundry part

80kg 100kg 120kg - Track a Laundry part 535865.....Kapotáž .....................................................................................................................80 kg / 180 lb ........ 7 540891.....Přední rám ................

Více

NOVATORRE je tradiční značka českých koupelnových

NOVATORRE je tradiční značka českých koupelnových NOVATORRE je tradiční značka českých koupelnových doplňků, které přinášejí do každé koupelny dokonalé pohodlí, funkčnost a nabízejí originální styl, který na sebe poutá pozornost jedinečným smyslem...

Více

průmyslový vysokootáčkový prací stroj s

průmyslový vysokootáčkový prací stroj s a sériové číslo. Typ, model a sériové číslo sú uvedené na výrobnom štítku vzadu na stroji alebo na zadnej strane návodu. Výrobca má vyhradené právo vykonať kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajú...

Více

stáhnout

stáhnout ƒ přítomnost poruchy na některém z osmi vstupů způsobí rozblikání příslušné LED diody ƒ zároveň v případě rozšířené poruchové signalizace o reléovou desku s 8 kontaktní výstupy i nabuzení příslušné...

Více