pevně ukotvený průmyslový prací stroj s

Komentáře

Transkript

pevně ukotvený průmyslový prací stroj s
PEVNĚ UKOTVENÝ PRŮMYSLOVÝ
PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM
35kg
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV
504606 E
Datum vydání: 25.5.2012
PŘEDMLUVA
WSTĘP
Pro výměnu na stroji musí být použity originální nebo původní díly. Po servisním
zásahu zajistěte všechny panely do původního stavu a nechte tento manuál na
bezpečném místě pro případné informace.
Telefonujete-li nebo píšete ohledně Vašeho stroje, vždy uveďte typ, model a
seriové číslo. Typ, model a seriové číslo jsou uvedeny na výrobním štítku, který je
umístěn na zadním panelu stroje.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího
upozornění změny specifikací, které jsou v tomto katalogu uvedeny. Veškeré
údaje jsou pouze informativní. Uvědomte si prosím, že se tento katalog týká
pouze všeobecných informací, protože není možné uvádět kompletní přehled
všech detailů o všech strojích naší výroby.
Katalog je určen pro stroje s kapacitou 35 kg / 80 lb od výrobního čísla 35R003135PP.
Provedení stroje:
- s mincovníkem, označení (minc), nebo bez mincovníku
- OPL - verze ovládaná tlačítky bez mincovníku, označení (OPL)
- ohřev: elektrický, parní
W razie zamiany na maszynie należy zastosować części oryginalne lub identyczne.
Po serwisie należy zabezpieczyć wszystkie osłony z powrotem. Ten oto podręcznik
pozostawić na bezpiecznym miejscu do ew. informacji.
W razie kontaktu telefonicznego lub na piśmie zawsze wymieniać typ, model i numer
seryjny maszyny. Typ, model i numer seryjny wymienione są na tabliczce
znamionowej z tyłu maszyny lub na tylnej stronie podręcznika.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji, opisanych w danym
katalogu, i to bez uprzedzenia. Wszystkie dane mają charakter tylko informacyjny.
Prosze mięć na uwadze, że dany katalog odnosi się tylko do ogólnych informacji,
ponieważ jest niemożliwe zamieścić w nim kompletny przegłąd wszystkich detali o
wszystkich przez nas produkowanych maszynach.
OBSAH
504648E....Rám........................................................................................................................... 7
504649D ...Kapotáž ..................................................................................................................... 9
533019A....Ovládací panel Graphitronic, Easy Control ............................................................. 11
527053......Mincovník ................................................................................................................ 13
526268......Horní kryt................................................................................................................. 15
521450A....Dveřní zámek .......................................................................................................... 17
504658E....Dveře....................................................................................................................... 19
526267A....Vnější a vnitřní buben ............................................................................................. 21
527063B....Pohon...................................................................................................................... 23
526270C ...Zadní panel ............................................................................................................. 25
526278......Násypka, vypouštěcí systém................................................................................... 29
504659B....Náboj....................................................................................................................... 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
Katalog jest przeznaczony do maszyn o pojemności:
35 kg / 80 lbs od numeru produkcyjnego 35R003135PP.
Wykonanie maszyny:
- z licznikiem monet, oznaczenie (mon), lub bez licznika monet
- OPL – wersja sterowana przyciskami bez licznika monet, oznaczenie (OPL)
- ogrzewanie: elektryczne, parowe
SPIS TREŚCI
504648E ... Rama..........................................................................................................................7
504649D ... Obudowa ....................................................................................................................9
533019A ... Pulpit sterowania Graphitronic, Easy Control............................................................11
527053...... Zasobnik monet.........................................................................................................13
526268...... Osłona górna ............................................................................................................15
521450A ... Zamek drzwiczek.......................................................................................................17
504658E ... Drzwiczki...................................................................................................................19
526267A ... Wewnętrzny i zewnętrzny bęben................................................................................21
527063B ... Napęd.......................................................................................................................23
526270C ... Tylna płyta.................................................................................................................25
526278...... Wsyp, system wylewania...........................................................................................29
504659B ... Piasta........................................................................................................................31
3 / 31
ВВЕДЕНИЕ
Для замены частей на машине, необходимо использовать только
оригинальные или исходные запасные части. После сервисного ремонта,
верните все пульты в исходное положение и содержите это руководство на
подходящем месте для дальнейшего использования.
При появлении вопросов или проблем, свяжитесь с нами по телефону или
посьменно и всегда сообщите тип, модель и серийный номер Вашей
машины. Тип, модель и серийный номер указаны на щитке на задней
стороне машины или на задней стороне руководства.
Изготовитель оставляет за собой право, без предупреждения проводить
какие-либо изменения спецификации, которые указаны в этом каталоге. Все
инфомации несут только информативный характер. Имейте пожалуйста в
виду, что этот каталог касается только общих информаций, потому что
невозможно привести комплексный разбор всех деталей о всех машинах
нашего производства.
Каталог предназначен для машин с емкостью:
35 kg / 80 лб от производственного номера 35R003135PP.
Исполнение машины:
- с монетным автоматом, обозначение (монет), или без монетного автомата
- OPL – версия управляемая кнопками без монетного автомата,
обозначение (OPL)
- нагревание: электрическое, паровое
СОДЕРЖАНИЕ
504648E....Рама ......................................................................................................................... 7
504649D ...Каpот......................................................................................................................... 9
533019A....Пульт управления Graphitronic, Easy Control ...................................................... 11
527053......Mincovník ................................................................................................................ 13
526268......Верхняя крышка...................................................................................................... 15
521450A....Замок двери ........................................................................................................... 17
504658E....Дверь ...................................................................................................................... 19
526267A....Внешний и внутренний барабан........................................................................... 21
527063B....Ступица .................................................................................................................. 23
526270C ...Задний пульт........................................................................................................... 25
526278...... Воронка, выпускная систем .................................................................................. 29
504659B....ступица.................................................................................................................... 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
4 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
5 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
RÁM
Katalog náhradních dílů
6 / 31
Rám: obrázek č. 504648E
1
5
6
7
8
9
519287
310934240006
311125240006
311679824006
345711910111
309084000410
Stojan
Matice M6
Podložka 6,4
Podložka vějířová M6
Kabelová příchytka
Šroub M4x10
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Stojak wersja
Nakrętka M6
Podładka 6,4
Podkładka wachlarzowa M6
Sprzączka kabla
Śruba M4x10
Katalog náhradních dílů
Стойка версия
Гайка M6
Шайба 6,4
Шайба веерная M6
Кабельный проходной изолятор
Болт M4x10
7 / 31
KAPOTÁŽ
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
8 / 31
Kapotáž: obrázek č. 504649D
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
-
519484
534220
519485
534221
526225
526226
526227
526228
521781
521782
521783
R35100010013
526216
R35100010812
R35100010112
309933000625
309933000630
309966240650
310934000006
310985000005
311125000005
311125000006
311127000006
311902100006
311734900006
PRI247000001
PRI521002001
PRI610000078
PRI611000023
R07114002414
R35100011514
503572
526202
526229
309933000616
506012
528054
520058
520032
Boční panel pravý
Boční panel úplný pravý, lakovaný
Boční panel levý
Boční panel úplný levý, lakovaný
Přední panel (OPL) - nerez
Přední panel (OPL) - modrý
Přední panel (minc) - nerez
Přední panel (minc) - modrý
Ovládací panel úplný MCB EC
Ovládací panel úplný MCB FC
Ovládací panel úplný MCB EC, (odolný proti vandalství)
Servisní panel - nerez
Servisní panel - modrý
Zadní kryt pro parní topení
Zadní kryt úplný, pro elektrické topení
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x50
Matice M6
Matice M5
Podložka 5,3
Podložka 6,4
Podložka 6
Podložka 6
Podložka M6
Podložka M6
Podložka 15x7x2
Táhlo
Čep
Distanční trubička
Montážní lišta
Šroub M5x12
Kryt zámku úplný - nerez
Kryt zámku úplný - modrý
Šroub M6x16
Šroub M6x10
Svazek vodičů dveřního zámku, (není na obrázku)
Hlavní svazek vodičů, (není na obrázku)
Svazek vodičů „centrál stopu“ (OPL), (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Osłona boczna prawa
Боковой пульт правый
Osłona boczna lewa
Боковой пульт левый
Płyta przednia(OPL) - nierdzewna
Osłona przednia OPL, Niebieski
Osłona przednia, mon, nierdzewna
Osłona przednia mon, Niebieski
Pulpit sterowania kompletny MCB EC
Pulpit sterowania kompletny MCB FC
Передний пульт OPL, нерж.
Передний пульт OPL, Синий
Передний пульт монет., нерж.
Передний пульт монет., Синий
Пульт управления в сборе MCB EC
Пульт управления в сборе MCB FC
Pulpit sterowania kompletny MCB EC(odporne na uszkodzenie)
Пульт управления в сборе MCB EC(противовзломное исполнение)
Płyta serwisowa - nierdzewna stal
Płyta serwisowa - niebeska
Tylna pokrywa (ogrzewanie parą)
Tylna pokrywa kompletny ogrzewania elektrycznego
Śruba M6x25
Śruba M6x30
Śruba M6x50
Nakrętka M6
Nakrętka M5
Podkładka 5,3
Podładka 6,4
Podładka 6
Podładka 6
Podładka M6
Podładka M6
Podkładka 15x7x2
Cięgło
Czop
Rurka dystansowa
Listwa montażowa
Śruba M5x12
Pokrywa zamka kompletna – nierdzewna
Pokrywa zamka kompletna – niebieska
Śruba M6x16
Śruba M6x10
Wiązka kablowa zamka drzwi(nie ma na rysunku)
Główna wiązka kablowa (nie ma na rysunku)
Wiązka kablowa „central stop“ (OPL) (nie ma na rysunku)
Сервисный пульт нержав.
Сервисный пульт голубой
Задний кожух (паравое нагревание)
Задний кожух в сборе электрическому нагреванию
Болт M6x25
Болт M6x30
Болт M6x50
Гайка M6
Гайка M5
Matica M5
Шайба 5,3
Шайба 6,4
Шайба 6
Шайба 6
Шайба M6
Шайба M6
Шайба 15x7x2
Тяга
Штифт
Дистанционная трубка
Монтажная планка
Болт M5x12
Крышка замка в сборе – нержавеющая сталь
Крышка замка в сборе – Синий
Болт M6x16
Skrutka M6x10
Болт M6x10
Пучек проводников замка двери, (нет на рисунке)
Главный пучек проводников, (нет на рисунке)
Пучек проводников „централь стопа“ (OPL) , (нет на рисунке)
Katalog náhradních dílů
9 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
OVLÁDACÍ PANEL GRAPHITRONIC, EASY CONTROL
Katalog náhradních dílů
10 / 31
Ovládací panel Graphitronic, Easy Control: obrázek č. 533019A
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
13
14
15
16
17
18
19
19
20
22
23
23
24
24
24
25
26
-
534166
534167
534168
534169
516745
525905
527273
527274
527276
526008
526004
526001
102127
311679824003
101041
PRI543000004
510846
529591
529592
521444
521701
521702
102259
102260
310934000004
311125000004
311679800004
101266
101267
310934000003
311679800003
534351
532265
534376
534379
534185
PRI551005248
PRI229000004
Ovládací panel Graphitronic, šedý
Ovládací panel Graphitronic, černý
Ovládací panel Easy Control, šedý
Ovládací panel Easy Control, černý
Klávesnice Graphitronic, šedá
Klávesnice Graphitronic, černá
Klávesnice Easy Control, šedá
Klávesnice Easy Control, černá
Klávesnice Easy Control, Tecnitramo
Deska programátoru Graphitronic, verze MC5 FC
Deska programátoru Easy Control, verze MC5 EC
Paměť
Rozpěrka M3x12x7
Podložka M3
Šroub s rýhovanou hlavou M3x30
Plastový kryt
Lepicí páska oboustranná
Štítek pracích symbolů, šedý
Štítek pracích symbolů, černý
Rozpěrka M3x5x3
Štítek OPL (šedý)
Štítek OPL (černý)
Tlačítko nouzoveho zastavení
Spínací jednotka
Matice M4
Podložka M4
Podložka vějířová M4
Štítek logo (šedý)
Štítek logo (černý)
Matice M3
Podložka M3
Firemní štítek šedý
Firemní štítek černý
Štítek 35 kg, šedý
Štítek 35 kg, černý
Štítek 80 lbs, černý
Mincovník (dle objednávky)
Štítek tlačítka nouzového zastavení
Matice čtvercová M6, (platí pro mincovník, není na obrázku)
Štítek pracích programů, (dle jazykové verze, není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
11 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
MINCOVNÍK
Katalog náhradních dílů
12 / 31
Mincovník: obrázek č. 527053
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
25
521640
321848140028
501514
M07114002713
R07A18100014
309933000616
309933000416
309084000410
311679800004
311679800006
311902100004
311902100006
311125000004
PRI350000007
PRI350012007
310934000004
PRI211000033
520033
Skříň mincovníku
Plastová krabice mincovníku
Rámek mincovníku
Držák skříně mincovníku
Kryt mincovníku
Šroub M6x16
Šroub M4x16
Šroub M4x10
Podložka vějířová M4
Podložka vějířová M6
Podložka M4
Podložka M6
Podložka M4
Svorkovnice
Izolační papír
Matice M4
Šroub M4x12 bez drážky
Propoj centralstopu (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Zasobnik monet
Zasobnik plastykowy licznika monet
Ramka licznika monet
Uchwyt zasobnika monet
Pokrywa licznika monet
Śruba M6x16
Śruba M4x16
Śruba M4x10
Podkładka wachlarzowa M4
Podkładka wachlarzowa M6
Podkładka wachlarzowa M4
Podkładka wachlarzowa M6
Podkładka wachlarzowa M4
Listwa zaciskowa
Papier izolujący
Nakrętka M4
Śruba M4x12 bez rówka
Złącze „central stop“, (nie ma na rysunku)
Katalog náhradních dílů
Шкаф монетного автомата
Пластмассовая коробка монетного автомата
Рама монет. автомата
Держатель шкафа монетного автомата
Крышка монетного автомата
Болт M6x16
Болт M4x16
Болт M4x10
Шайба веерная M4
Шайба веерная M6
Шайба веерная M4
Шайба веерная M6
Шайба веерная M4
Зажим. плата
Изоляционная бумага
Гайка M4
Винт M4x12 без дорожки
Соединение „централь стопа“, (нет на рисунке)
13 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
HORNÍ KRYT
Katalog náhradních dílů
14 / 31
Horní kryt: obrázek č. 526268
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
522142
526214
PRI610000007
PRI522000012
516832
521957
313251002104
313250004063
PRI505038027
F01121000214
PRI211000033
310934240004
PRI610003923
PRI610002007
Horní víko - nerez
Horní víko - modré
Zámek krátký
Podložka 21x27x1
Pant
Šroub M4x12
Nýtovací matice M4
Trhací nýt 4x6,3
Víčko násypky
Lišta
Šroub M4x12
Matice M4
Klíč zámku
Západka krátká
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Wieko górne – nierdzewne
Wieko górne – Niebieski
Zamek krótki
Podkładka 21x27x1
Zawiasa
Śruba M4x12
Nakrętka lutownicze M4
Nit rozrywający 4x6,3
Wieko zasobnika
Listwa
Śruba M4x12
Nakrętka M4
Klucz zamka
Zapadka krótka
Katalog náhradních dílů
Верхняя крышка – нержавеющая сталь
Верхняя крышка – Синий
Замок короткий
Шайба 21x27x1
Петля
Болт M4x12
Заклепочная гайка M4
Разрывная заклепка 4x6,3
Крышка воронки
Рейка
Болт M4x12
Гайка M4
Ключ замка
Защелка короткая
15 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
DVEŘNÍ ZÁMEK
Katalog náhradních dílů
16 / 31
Dveřní zámek: obrázek č. 521450A
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
PRI610060077
PRI610000086
PRI610000132
101154
PRI610011077
PRI346000003
273121008002
PRI610012077
PRI611000047
PRI242000013
PRI610000087
PRI611000050
PRI611000048
PRI610000134
PRI610001122
PRI610000135
M07124000114
PRI610000090
PRI610000091
PRI610032077
309084000408
309798500306
309798500314
526217
309933240612
309963240306
311125240006
311127240006
PRI230000007
PRI723000004
RM4710001428
245704003021
PRI704000050
PRI704000022
Zámek úplný
Základ zámku
Zámek
Izolační podložka
Mikrospínač
Bimetal
Pryžová průchodka
Cívka
Pružná opěrka
Pojistný kroužek
Západka zámku malá
Pružina cívky
Pružina zámku
Zamykací táhlo
Vymezovací podložka
Táhlo
Krycí plech
Závěra
Váleček
Mikrospínač
Šroub M4x8
Šroub M3x6
Šroub M3x14
Šroub M5x35
Šroub M6x12
Šroub M3x6
Podložka M6
Podložka M6
Podložka 5,1x3,3x0,1
Šňůra pro zámek
Svazek vodičů dveřního zámku
Lepidlo pro lepení šroubu, (není na obrázku)
Lepidlo, (není na obrázku)
Lepidlo pro utěsnění šroubu - poz. 26, (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Zamek kompletny
Podstawa zamku
Zamek
Podkładka izolacyjna
Mikrowyłącznik
Bimetal
Rurka gumowa
Cewka
Podpora sprężynująca
Pierścień zabezpieczający
Mała zapadka zamku
Sprężyna cewki
Sprężyna zamka
Cięgło zamykające
Podkładka rozgraniczająca
Cięgło
Blaszka kryjąca nierdzewna
Cięgło zamykające
Wałek
Mikrowyłącznik
Śruba M4x8
Śruba M3x6
Śruba M3x14
Śruba M5x35
Śruba M6x12
Śruba M3x6
Podkładka M6
Podkładka M6
Podkładka 5,1x3,3x0,1
Linka dla zamka
Wiązka kablowa zamka drzwi
Klej do klejenia śrub (nie ma na rysunku)
Klej-(nie ma na rysunku)
Klej dla uszczelnienia śruby - poz. 26, (nie ma na
rysunku)
Katalog náhradních dílů
Замок в сборе
Основа замка
Замок
Изоляционная подкладка
Микровыключатель
Биметалл
Резиновый проходной изолятор
Катушка
Гибкая поддержка
Предохранительное кольцо
Защелка замка малая
Пружина катушки
Пружина замка
Тяга замка
Ограничивающая шайба
Тяга
Защитная жесть
Петля
Валик
Микровыключатель
Болт M4x8
Болт M3x6
Болт M3x14
Болт M5x35
Болт M6x12
Болт M3x6
Шайба M6
Шайба M6
Шайба 5,1x3,3x0,1
Шнур для замка
Пучек проводников замка двери
Клей для уплотнения винтов (нет на рисунке)
Клей (нет на рисунке)
Клей для уплотнения винтов - поз. 26, (нет на рисунке)
17 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
DVEŘE
Katalog náhradních dílů
18 / 31
Dveře: obrázek č. 504658E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
526198
529574
526182
310934240006
310934240010
526275
526197
526196
100386
R35108002614
518284
523035
319300006001
PRI610000082
PRI610000089
PRI610011086
321848035313
PRI611000045
R35108000814
PRI247010013
311125240006
311125240008
309965240408
100305
516876
516877
309933240825
526193
518362
310917240006
245704003021
PRI704000022
Dveře lepené
Těsnění dveří
Kostka závěsu
Matice M6
Matice M10
Závěs dveří
Podložka kostky závěsu
Podložka 10,5
Klika madla pro madlo lesklé
Klika madla pro madlo černé
Podložka závěsu dveří
Výztuha dveří
Hadička 6x1
Deska závěsu
Čep
Madlo lesklé
Madlo černé
Pružina zámku
Podložka dveří
Pružinová podložka
Podložka 6,4
Podložka 8,4
Šroub M4x8
Šroub M4x12
Šroub M6x16
Šroub M6x25
Šroub M8x25
Šroub M10x25
Matice M4
Matice M6
Lepidlo pro lepení šroubů - poz. 25, 27, (není na obrázku)
Lepidlo pro utěsnění šroubu - poz. 26, (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Drzwi klejone
Uszczelka drzwi
Klocek zawiasy
Nakrętka M6
Nakrętka M10
Zawiasa drzwiczek
Podkładka klocka zawiasy
Podładka 10,5
Klamka rękojeści dla – rękojeść błyszcząca
Klamka rękojeści dla – rękojeść czarna
Podkładka zawiasy drzwi
Wspornik drzwi
Wężyk 6x1
Płytka zawiasy
Czop
Rękojeść błyszcząca
rękojeść czarna
Sprężyna zamka
Podkładka drzwi
Podkładka sprężynowa
Podkładka 6,4
Podkładka 8,4
Śruba M4x8
Śruba M4x12
Śruba M6x16
Śruba M6x25
Śruba M8x25
Śruba M10x25
Nakrętka M4
Nakrętka M6
Klej do klejenia śrub-poz. 25, 27 (nie ma na rysunku)
Klej dla uszczelnienia śruby - poz. 26, (nie ma na
rysunku)
Katalog náhradních dílů
Двери клееные
Уплотнение двери
Кубик петли
Гайка M6
Гайка M10
Петля двери
Подкладка кубика петли
Шайба 10,5
Ручка поручня для – поручень блестящий
Рукча поручня для – поручень черный
Шайба петли двери
Армировка двери
Гибкая трубка 6x1
Доска петли
Штифт
поручень блестящий
поручень черный
Пружина замка
Подкладка двери
Гибкая шайба
Шайба 6,4
Шайба 8,4
Болт M4x8
Болт M4x12
Болт M6x16
Болт M6x25
Болт M8x25
Болт M10x25
Гайка M4
Matica M4
Гайка M6
Клей для приклеивания винтов - поз. 25, 27 (нет на рисунке)
Клей для уплотнения винтов - поз. 26, (нет на рисунке)
19 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BUBEN
Katalog náhradních dílů
20 / 31
Vnější a vnitřní buben: obrázek č. 526267A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
-
R35104000013
519482
R35103000011
519471
230100005315
309912121680
R35100011014
F02119000014
311127000016
311737000016
310934000016
PRI614000047
273222012025
309933241025
PRI230000003
503839
319428324805
540132
540127
PRI342001016
PRI524000001
514162
514166
514167
405054057006
526286
526287
230100007014
309933000820
319428324305
F02116001514
540159
R35113000714
311127000008
X02100008414
311127000006
311902100006
310934000006
311125000008
PRI704000053
245704003021
529258
Náboj úplný
Vnější buben svařenec
Prací buben
Čelo vnějšího bubnu úplné
Stavěcí šroub
Šroub M16x80
Těsnicí kroužek
Spona
Podložka 16
Podložka M16
Matice M16
Držák čidla termostatu
Těsnění
Šroub M10x25
Podložka 22x11x1
Teplotní čidlo
Zátka
Topné těleso 2x3000W, l=470mm
Topné těleso 2x2000W, l=470mm
Ucpávka
Těsnicí kroužek
Parní ventil ¾“
Parní ventil ¾“, bez cívky, platí pouze pro USA
Cívka, platí pouze pro USA
Filtr ¾“
Držák parního ventilu
Parní trubka
Těsnicí kuželka
Šroub M8x20
Vsuvka
Šroubení
Třmen
Trubka 2
Podložka 8
Matice
Podložka 6
Podlozka 6
Matice M6
Podložka 8,4
Silikonový těsnicí tmel pro pozici 7, (není na obrázku)
Lepidlo pro lepení šroubu - poz. 14, (není na obrázku)
Sada pro přestavbu na parní ohřev, (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Piasta kompletna
Bęben zewnętrzny część spawana
Bęben prania
Czoło zewnętrznego bębna kompletne
Śruba ustalająca
Śruba M16x80
Pierścień uszczelniający
Sprzączka
Podkładka 16
Podkładka M16
Nakrętka M16
Przepust czujnika termostatu
Uszczelka
Śruba M10x25
Podkładka 22x11x1
Czujnik temperatury
Czop
Grzałka 2x3000W, l=470mm
Grzałka 2x2000W, l=470mm
Dławnica
Pierścień uszczelniający
Zawór parowy ¾“
Zawór parowy ¾“ bez cewki, dotyczy tylko SZA
Cewka, dotyczy tylko SZA
Uszczelka ¾“
Втулка в сборе
Внешний барабан сварная конструкция
Стиральный барабан
Торец внешнего барабана в сборе
Стопорный винт
Болт M16x80
Уплотняющее кольцо
Хомут
Шайба 16
Шайба M16
Гайка M16
Бушинг датчика термостата
Уплотнение
Болт M10x25
Шайба 22x11x1
Датчик температуры
Teplotné čidlo
Заглушка
Нагревательный элемент 2x3000Bт, l=470mm
Нагревательный элемент 2x2000Bт, l=470mm
Сальник
Уплотнительное кольцо
Паровой клапан ¾“
Паровой клапан ¾“ без катушки, относится только для США
Катушка, относится только для США
Уплотнение ¾“
Rura (wstawka)
Вставка
Strzemie
Хомут
Podkładka 8
Nakrętka
Podkładka 6
Podkładka 6
Nakrętka M6
Podkładka 8,4
Klej do klejenia śrub (nie ma na rysunku)
Klej-(nie ma na rysunku)
Шайба 8
Гайка
Шайба 6
Шайба 6
Гайка M6
Шайба 8,4
Клей для приклеивания винтов (нет на рисунке)
Клей (нет на рисунке)
Katalog náhradních dílů
Matica M6
21 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
POHON
Katalog náhradních dílů
22 / 31
Pohon: obrázek č. 527063B
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
16
16
16
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
338400100032
508483
510642
510639
PRI606000087
PRI609002053
R22100012014
510634
501570
501589
PRI611000056
510922
272111002137
F05109000214
525935
100925
100946
525931
525932
520049
528235
309916000606
309933001240
309933001450
309933000820
309084240510
309084000410
309084240412
310934000020
310934000012
310934000008
310934000004
311125000020
311127000014
311125000013
311127000012
311125000008
311125000005
311127000005
311125000004
311127000004
311679800004
245704003021
510889
Motor
Kabel motoru, (není na obrázku)
Držák motoru - svařenec
Řemenice motoru
Řemenice bubnu
Distanční kroužek
Podložka 90x10
Hřídel držáku motoru
Deska frekvenčního měniče
Kryt frekvenčního měniče
Pružina
Šroub s okem M8x80
Řemen
Objímka kabelu
Filtr, 3fáz., 400V
Brzdový odpor, 1fáz., 230V
Brzdový odpor, 3fáz., 400V
Frekvenční měnič, 1x230V
Frekvenční měnič, 3x400V
Komunikační kabel, (není na obrázku)
Ventilátor frekvenčního měniče, (není na obrázku)
Šroub M6x6
Šroub M12x40
Šroub M14x50
Šroub M8x20
Šroub M5x10
Šroub M4x10
Šroub M4x12
Matice M20
Matice M12
Matice M8
Matice M4
Podložka 20
Podložka 14
Podložka 13
Podložka 12
Podložka 8,4
Podložka 5,3
Podložka 5
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka vějířová M4
Lepidlo pro lepení šroubů, (není na obrázku)
Antikorozní ochrana, (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Silnik
Kabel silnika-(nie ma na rysunku)
Uchwyt silnika część spawana
Koło pasowe silnika
Koło pasowe bębna
Pierścień dystansowy
Podkładka 90x10
Wał uchwytu silnika
Płyta przetwórnika frekwencyjnego
Pokrywa przetwórnika frekwencyjnego
Sprężyna
Śruba oczkowa M8x80
Pas
Tuleja kabla
Uszczelka
Rezystor hamulcowy 1 faz., 230V
Rezystor hamulcowy 3 faz., 400V
Przetwornik frekwencyjny, 1 x230V
Przetwornik frekwencyjny, 3x400V
Kabel komunikacyjny, (nie ma na rysunku)
Двигатель
Кабель двигателя (нет на рисунке)
Держатель двигателя сварная конструкция
Ременный шкив двигателя
Ременной шкив барабана
Дистанционное кольцо
Шайба 90x10
Вал держателя двигателя
Доска частотного преобразователя
Крышка частотного преобразователя
Пружина
Винт с петлей M8x80
Ремень
Обойма кабеля
Уплотнение
Тормозное сопротивление 1фаз., 230B
Тормозное сопротивление 3фаз., 400B
Частотный преобразователь, 1x230B
Частотный преобразователь, 3x400V
Коммуникационный кабель, (нет на рисунке)
Wentylator przetwórnika frekwencyjnego(nie ma na rysunku) Вентилятор частотного преобразователя(нет на рисунке)
Śruba M6x6
Болт M6x6
Śruba M12x40
Болт M12x40
Śruba M14x50
Болт M14x50
Śruba M8x20
Болт M8x20
Śruba M5x10
Болт M5x10
Śruba M4x10
Болт M4x10
Śruba M4x12
Болт M4x12
Nakrętka M20
Гайка M20
Matica M20
Nakrętka M12
Гайка M12
Nakrętka M8
Гайка M8
Nakrętka M4
Гайка M4
Matica M4
Podkładka 20
Шайба 20
Podkładka 14
Шайба 14
Podkładka 13
Шайба 13
Podkładka 12
Шайба 12
Podkładka 8,4
Шайба 8,4
Podkładka 5,3
Шайба 5,3
Podkładka 5
Шайба 5
Nakrętka 4,3
Гайка 4,3
Nakrętka 4
Гайка 4
Podkładka wachlarzowa M4
Шайба веерная M4
Klej do klejenia śrub (nie ma na rysunku)
Клей для приклеивания винтов (нет на рисунке)
Ochrona antykorozyjna, (nie ma na rysunku)
Антикоррозионная защита, (нет на рисунке)
Katalog náhradních dílů
23 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
ZADNÍ PANEL
Katalog náhradních dílů
24 / 31
Zadní panel: obrázek č. 526270C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
519507
520693
522015
522041
516648
516012
514038
510120
PRI540000014
PRI520001009
100388
533036
PRI426003217
PRI426001217
PRI426001107
PRI404000100
PRI404000099
PRI404001099
PRI404000095
PRI401022021
PRI401001020
PRI350020007
PRI350000057
PRI350001057
PRI340020035
PRI340030038
PRI401003020
PRI340004030
PRI240000002
PRI231000062
345900032132
345805163032
313250004007
311679800004
311679824006
310934000004
310934100006
309084000410
309933100625
309084000410
309084000420
522090
526128
510856
534273
524714
101416
273121013002
313251000006
309933000416
309933000620
309963000312
Zadní panel
Držák transformátoru úplný
Držák stykače
Držák stykače dvojitý
Transformátor
Filtr, 1fáz., 230V
Stykač
Šroubení
Hadice
Těsnění
Přepínač programování
Napouštěcí hadice
Prodloužení ¾“ x 40
Šroubení
T-kus
Hlavní vypínač 80A
Hlavní vypínač 63A
Čtvrtý pól hlavního vypínače 63A
Ovládací hlavice hlavního vypínače
Pojistka 0,5A/250V
Pouzdro pojistek
Svorkovnice topení
Kabelová průchodka
Matice průchodky
Dvojcestný ventil
Trojcestný ventil
Pouzdro pojistek
Filtr
Hadicová spona
Podložka 28x42x5
Univerzální ucpávka
Pojistka 1A/500V
Nýt 4x7
Podložka M4
Podložka vějířová M6
Matice M4
Matice M6
Šroub M4x10
Šroub M6x25
Šroub M4x10
Šroub M4x20
Přípojka 6-ti tekutých pracích prostředků
Závitová příložka
Vrut M4x13
Plastová krabice
Svorkovnice
Matice kabelové průchodky M16
Pryžová průchodka
Nýtovací matice M6
Šroub M4x16
Šroub M6x20
Šroub M3x12
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Tylna płyta
Uchwyt transformatora kompletny
Uchwyt stycznika
Uchwyt stycznika podwójny
Transformator 115/230V
Uszczelka 1fáz., 230V
Stycznik
Połączenie gwintowe
Wąż
Uszczelka
Przełącznik programowania
Wąż nalewania
Przedłużenie ¾“ x 40
Połączenie gwintowe
Trójnik
Wyłącznik główny 80A
Wyłącznik główny 63A
Czwarty biegun glównego wyłącznika 63A
Sterowanie
Bezpiecznik 0,5A/250V
Piasta bezpiecznika
Listwa zaciskowa ogrzewania
Przepust kablowy
Nakrętka rurki przepustowej
Dwudrożny zawór
Trójdrożny zawór
Piasta bezpiecznika
Uszczelka
Sprzączka węża
Podkładka 28x42x5
Uszczelka uniwersalna
Bezpiecznik 1A/500V
Nit 4x7
Podkładka M4
Podkładka wachlarzowa M6
Nakrętka M4
Nakrętka M6
Śruba M4x10
Śruba M6x25
Śruba M4x10
Śruba M4x20
Przyłącze 6 środków piorących w płynie
Nakładka gwintowa
Wkręt M4x13
Puszka plastykowa
Listwa zaciskowa
Nakrętka przepustu kablowego M16
Rurka gumowa
Nakrętka nitownicza M6
Śruba M4x16
Śruba M6x20
Śruba M3x12
Katalog náhradních dílů
Задний пульт
Держатель трансформатора в сборе
Держатель контактора
Держатель контактора двойной
Трансформатор 115/230B
Уплотнение 1fáz., 230B
Контактор
Резьба
Шланг
Уплотнение
Переключатель программирования
Напускной шланг
Продолжение ¾“ x 40
Резьба
Т- часть (прямой тройник)
Главный выключатель 80A
Главный выключатель 63A
Четвертый полюс главного выключателя 63A
Ключ управления
Предохранитель 0,5A/250B
Корпус предохранителей
Зажимная плата нагревания
Кабельный проходной изолятор
Гайка проходного изолятора
Двухходовой клапан
Трехходовой клапан
Корпус предохранителей
Уплотнение
Хомут шланга
Шайба 28x42x5
Универсальный сальник
Предохранитель 1A/500B
Разрывная заклепка 4x7
Шайба M4
Шайба веерная M6
Гайка M4
Гайка M6
Болт M4x10
Болт M6x25
Болт M4x10
Болт M4x20
Присоединение 6-ти жидких стиральных средств
Резьбовая накладка
Шуруп M4x13
Пластиковая коробка
Зажимная плата
Гайка кабельного проходного изолятора M16
Резиновый бушинг
Клепальная гайка M6
Болт M4x16
Болт M6x20
Болт M3x12
Transformátor 115/230V
Prepínač programovania
Podložka M4
Matica M4
Matica M6
Skrutka M4x10
Skrutka M6x25
Skrutka M4x10
Skrutka M4x20
Krabica plastová
Svorkovnica
Matice kabelovej priechodky M16
Gumová priechodka
Nitovacia matica M6
Skrutka M4x16
Skrutka M6x20
Skrutka M3x12
25 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
26 / 31
Zadní panel: obrázek č. 526270C
52
53
54
55
56
57
58
59
60
-
310934000003
311125000003
311125000004
311125240006
PRI540020005
522200
526133
526134
101406
PRI551002217
PRI551001217
527270
527271
527272
PRI551010073
516715
PRI551000047
PRI551000001
PRI551001001
230200007514
PRI551006001
529605
Matice M3
Podložka 3
Podložka M4
Podložka M6
Hadice d10/14
Hadice d14/18
Spona d15,5-16
Spona d18,5-19,5
Kabelová průchodka M16
Štítek 1A/250V, (není na obrázku)
Štítek 1A/500V, (není na obrázku)
Štítek „Horká voda“, (není na obrázku)
Štítek „Studená voda měkká“, (není na obrázku)
Štítek „Studená voda tvrdá“, (není na obrázku)
Výrobní štítek, (není na obrázku)
Průsvitná fólie, (není na obrázku)
Štítek „Pozor odfuk“, (není na obrázku)
Štítek uzemnění 10, (není na obrázku)
Štítek „L1, L2, L3“, (není na obrázku)
Štítek „Blesk“, elektrické zařízení (není na obrázku)
Štítek „PE“, (není na obrázku)
Sada pro tekuté prací prostředky, (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Nakrętka M3
Podkładka 3
Podkładka M4
Podkładka M6
Wąż d10/14
Wąż d14/18
Sprzączka d15,5-16
Sprzączka d18,5-19,5
Przepust kablowy M16
Tabliczka 1A/250V, (nie ma na rysunku)
Tabliczka 1A/500V, (nie ma na rysunku)
Гайка M3
Шайба 3
Шайба M4
Шайба M6
Шланг d10/14
Шланг d14/18
Хомут d15,5-16
Хомут d18,5-19,5
Кабельный проходной изолятор M16
Щиток 1A/250B, (нет на рисунке)
Щиток 1A/500B, (нет на рисунке)
Matica M3
Podložka 3
Podložka M4
Podložka M6
Hadica d10/14
Hadica d14/18
Spona d15,5-16
Spona d18,5-19,5
Kábelová priechodka M16
Tabliczka produkcyjna (nie ma na rysunku)
Folia przezroczysta(nie ma na rysunku)
Etykietka "Uwaga, wylot" (nie ma na rysunku)
Tabliczka uziemienia 10(nie ma na rysunku)
Tabliczka „L1, L2, L3“, (nie ma na rysunku)
Производственный щиток (нет на рисунке)
Прозрачная фольга
Щиток "Осторожно, обдувание" (нет на рисунке)
Щиток заземления 10, (нет на рисунке)
Щиток „L1, L2, L3“, (нет на рисунке)
Výrobný štítok
Katalog náhradních dílů
27 / 31
NÁSYPKA, VYPOUŠTĚCÍ SYSTÉM
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Katalog náhradních dílů
28 / 31
Násypka, vypouštěcí systém: obrázek č. 526278
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
PRI340055051
PRI340054051
PRI340002051
519463
PRI503000027
PRI503002049
PRI505000077
PRI505000078
518363
R35100016914
PRI503002049
PRI505039027
PRI505040027
PRI505041027
PRI505042027
PRI505043027
PRI505044027
PRI505045027
PRI505046027
PRI505047027
R35100016114
PRI540001003
R35100016014
R35100016214
R35100016314
R35100016414
R35100016514
R35100016714
R35100017014
R35112000114
R35112000214
R35112000314
R35112000414
R35112000514
321848000019
PRI240000005
PRI240000007
PRI240000017
PRI240000021
PRI241000017
PRI241000006
309798124313
309931008120
309933000820
310934000008
311125000008
311127000008
311902100008
Vypouštěcí ventil úplný (obsahuje PRI340054051
+ PRI340002051)
Komora vypouštěcího ventilu
Motorek s převodovkou vypouštěcího ventilu
Vypouštěcí koleno
Redukce vzduchové pasti
Hadice tekutých prostředků
T-kus
T-kus
Hadice odvzdušnění
Hadice tekutých prostředků - díl 1
Hadice tekutých prostředků - díl 2
Těsnění násypky
Násypka vnější
Vložka násypky
Komora násypky
Cilindr
Víko
Clona - předeprání
Clona - praní
Clona - konečné máchání
Hadice násypky - buben
Hadička hladinového spínače
Hadice násypky - buben
Hadice buben - vypouštěcí ventil
Vypouštěcí hadice 1
Vypouštěcí koleno 2
Hadice
Zátka
Koleno vzduchové pasti
Hadice přepadu 1
Hadice přepadu 2
Hadice přepadu 3
Hadice přepadu 4
Hadice přepadu 5
Y-kus
Hadicová spona
Hadicová spona
Hadicová spona
Hadicová spona
Spona
Spona
Šroub do plechu ST3,5x13
Šroub M8x120
Šroub M8x20
Matice M8
Podložka 8,4
Podložka 8
Podložka 8
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Zawór wypustowy
Выпускной клапан
Komora zaworu wylotowego
Silnik zaworu wylotowego
Kolano wypustowe
Redukcja pułapki powietrznej
Wąż środków piorących w płynie
Trójnik
Trójnik
Wąż odwietrzenia
Wąż środków piorących w płynie - 1
Wąż środków piorących w płynie - 2
Uszczelka wsypu
Wsyp zewnętrzny
Wkładka zasobnika
Komora zasobnika
Cylinder
Wieko
Przesłona - pranie wtępne
Przesłona - pranie zasadnicze
Przesłona - płukanie końcowe
Wąż wsypu - bęben
Wężyk wyłącznika poziomowego
Wąż wsypu - bęben
Wąż bęben – zawór wylotowy
Wąż wylotowy 1
Wąż wylotowy 2
Wąż
Czop
Redukcja pułapki powietrznej
Камера выпускного клапана
Моторчик выпускного клапана
Выпускное колено
Переходник воздушного клапана
Шланг жидких средств
T-часть (прямой тройник)
T-часть (прямой тройник)
Шланг отвода воздуха
Шланг жидких средств - 1
Шланг жидких средств - 2
Уплотнение воронки
Воронка внешняя
Вкладыш воронки
Камера воронки
Вал
Крышка
Заслонка - предварительная стирка
Заслонка - стирка
Заслонка - окончательное полоскание
Трубка воронки - барабан
Трубка выключателя уровня воды
Трубка воронки - барабан
Шланг барабана – выпускной клапан
Выпускной шланг 1
Выпускной шланг 2
Шланг
Заглушка
Колено воздушной ловушки
Y-część
Sprzączka węża
Sprzączka węża
Sprzączka węża
Sprzączka węża
Sprzączka
Sprzączka
Śruba gwintująca ST3,5x13, nierdzewna stal
Śruba M8x120
Śruba M8x20
Nakrętka M8
Podkładka 8,4
Podkładka 8
Podkładka 8
Y-часть
Хомут шланга
Хомут шланга
Хомут шланга
Хомут шланга
Хомут
Хомут
Болт саморезный ST3,5x13, нержав.
Болт M8x120
Болт M8x20
Гайка M8
Шайба 8,4
Шайба 8
Шайба 8
Katalog náhradních dílů
29 / 31
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
NÁBOJ
Katalog náhradních dílů
30 / 31
Náboj: obrázek č. 504659B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
R35104000112
PRI608000066
PRI608000065
R22105000614
R22105000714
PRI158001035
PRI530000027
309933000612
510636
R22105000513
PRI530000023
PRI530000030
309963240410
R35100011014
309933241025
PRI230000003
311127240006
309912121680
522084
245704000603
PRI704000056
Náboj
Ložisko
Ložisko
Distanční kroužek
Kroužek
Kroužek těsnění
Těsnění
Šroub M6x12
Kroužek
Miska axiálního těsnění
Axiální těsnění
Krouzek axiálního těsnění
Šroub M4x10
Přítlačný plech
Šroub M10x25
Podložka 22x11x1
Podložka 6
Šroub M16x80
Náboj úplný
Lepidlo Loctite 603 pro lepení ložiska - pos. 2, 3, (není na obrázku)
Nátěr Scotch-Clad 776, pro pozice 11, 12, (není na obrázku)
504606_E_Datum_vydani_25.5.2012.doc
Piasta
Łożysko
Łożysko
Pierścień dystansowy
Pierścień
Pierścień uszczelki
Uszczelka
Śruba M6x12
Pierścień
Miseczka uszczelki osiowej
Uszczelka osiowa
Pierścień uszczelki osiowej
Śruba M4x10
Ступица
Подшипник
Подшипник
Дистанционное кольцо
Кольцо
Кольцо уплотнения
Уплотнение
Болт M6x12
Кольцо
Тарелка аксиального уплотнения
Аксиальное уплотнение
Кольцо аксиального уплотнения
Болт M4x10
Śruba M10x25
Podkładka 22x11x1
Podkładka 6
Śruba M16x80
Piasta kompletna
Klej Loctite 603 do klejenia łożyska - poz. 2, 3 (nie ma na rysunku)
Lakier Scotch-Clad 776, dla pozycji 11, 12, (nie ma na
rysunku)
Болт M10x25
Шайба 22x11x1
Шайба 6
Болт M16x80
Втулка в сборе
Katalog náhradních dílů
Skrutka M4x10
Клей Loctite 603 для приклеевания подшипника - pos. 2, 3, (нет на рисунке)
Покраска Scotch-Clad 776, для позиции 11, 12 (нет на
рисунке)
31 / 31

Podobné dokumenty

pevně ukotvený průmyslový prací stroj s odstřeďováním

pevně ukotvený průmyslový prací stroj s odstřeďováním PEVNĚ UKOTVENÝ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM

Více