zde

Komentáře

Transkript

zde
Absolventi školy
1892
Třídní profesor Emanuel Bronec
Bureš František, Coufalík Stanislav, Crhonek Josef, Červinka Julius, Deutsch Bohumír, Doležal Martin,
Dvořáček František, Hladík Josef, Hyánek Hynek, Janík Ladislav, Kaksa Jindřich, Kovařík Jan, Krybus
Leopold, Kukla Inocenc, Liška Alois, Mazal Otakar, Mrhálek Josef, Ozynula Augustin, Pospíšil Jan,
Procházka Jan, Prusenovský Rudolf, Roháč Vincenc, Řezáč Josef, Sedláček Jindřich, Smetana František,
Stavinoha František, Vejborný Břetislav, Vrbíček Jan, Zamazal Antonín, Zlámal Vincenc, Župka Josef,
Žůrek Jaroslav
1893
Třídní profesor Václav Lokvenc
Adamík Richard, Bachura Antonín, Barnet Jan, Bekárek Jaroslav, Bureš Leopold, Coufalík Ignác, Čechák
Jan, Doleček Richard, Frkal Josef, Halaška Alois, Hrabal Antonín, Hubík Josef, Kulendík Vítězslav,
Kvasnička Petr, Letocha Edvard, Maglia Bohumil, Maryánek Antonín, Mildschuh Viktor, Očadlík
František, Oharek Alfons, Pěček František, Pištěcký Bohumír, Polišenský Jan, Skopal František, Svačina
Alois, Šimeček Jan, Švrčina Josef, Vejborný Miloš, Vrána Stanislav, Zdražil František
1894
Třídní profesor Karel Káčer
Bednář Josef, Černý František, Dvořák Jaroslav, Fiala Štěpán, Gazda Antonín, Glos Bohuslav, Hauk
Roman, Hradil Josef, Jadrníček František, Janeček Ladislav, Kytlica Vladimír, Mazal Viktor, Mildschuh
Oskar, Navrátil Otakar, Novák Alois, Obhlídal František, Plhal Josef, Podmolík Jan, Šamánek Augustin,
Špaček Vincenc, Trpík Karel, Vrzal Rostislav, Vymazal Antonín
1895
Třídní profesor Bedřich Fialka
Bernovský Raimund, Bouček Zdeněk, Gaja František, Kašpárek Otakar, Kavan Edvard, Konečný
František, Konečný Leopold, Kosatík Josef, Krondl Antonín, Lochmann Bernard, Menšík Jakub, Michna
Hugo, Mlčoch Augustin, Mocka František, Petrovský František, Rumpl František, Slavotínek Štěpán,
Svozil František, Špaček Vincenc, Tomáš Josef, Vaculík Jan, Kytlica Alois, Černoch Vilibald
1896
Třídní profesor Emanuel Bronec
Götz Ferninand, Hejný František, Herman Jindřich, Hudeček Ferdinand, Churý Jan, Janeček Antonín, Jež
Cyril, Jiřičný Ferdinand, Klamenář Jan, Kampf Vladimír, Kočiřík Rudolf, Konečný František, Konečný
Jan, Konečný Jindřich, Košut Mikuláš, Kučera Antonín, Malbohan František, Michna Hugo, Mildschuh
Vilibald, Novák Ludvík, Ondřej Alois, Sedláček Josef, Skácel Antonín, Suchý Josef, Vaculík Antonín,
Veselý Emanuel, Zbořil František
1897
Třídní profesor Václav Lokvenc
Bernovský Ludvík, Červinka František, Čížek Jan, Derka František, Došla Jan, Fryšák František, Haderka
Edvín, Hoppe Jaroslav, Horák Medard, Koutný Alois, Kristinek Theodor, Křepelka Vladimír, Mildschuh
Leopold, Mráček Jakub, Navrátil Augustin, Pazdera František, Pažout Jan, Polášek Ladislav, Ryšánek
František, Sedlář Eduard, Skácelík Arnošt, Sklenář Josef, Suchý Julius, Šírek Valentin, Unzeiting Josef,
Velgó Jan, Vrtěl Vojtěch, Zapletal Josef, Zelinka Karel
1898
Třídní profesor Emanuel Bronec
Bábek Jaroslav, Bouchal Jindřich, Čech Ferdinand, Dusík František, Haiser Edmund, Haitl Jan, Hála
Bohumil, Helcelet Vojtěch, Chmelař František, Jarolímek Ferdinand, Jedlička Eduard, Konečný Bohumil,
Krejčíř Jan, Kreutzer Arnošt, Kristinek Bohdan, Kučera Inocenc, Lochman Jan, Mikeš Karel, Něníček
Josef, Opravil Inocenc, Pazderka Alois, Peterka František, Podešva Josef, Pospíšil Karel, Pospíšil
Maxmilian, Pozdíšek František, Šebestík Jan, Štěpán Jan, Trčala Stanislav
1899
Třídní profesor Bedřich Fialka
Adam Karel, Benda Alois, Blinka Jiří, Ferenc Josef, Fialka Jindřich, Fuksa Jan, Havránek František,
Helcelet Ivan, Chmelař František, Jašek Martin, Jeřábek Vladimír, Kaláb Josef, Kaláček Jan, Kantorek
Augustin, Karel Bedřich, Klapil Štěpán, Kráčmar Vladimír, Krésa Arnošt, Křikal Alois, Kytlica Jan,
Malina Stanislav, Meitner František, Mikeš František, Mohrbacher Eugen, Očadlík Augustin, Opravil
Vladislav, Pecník Ludvík, Petr Jan, Plhal František, Procházka Rudolf, Řezáč Jan, Soldán Vincenc, Spisar
Karel, Straka František, Svozil Jan, Šajbr František, Štolfa Jaroslav, Šulc Antonín, Tihelka Vilém, Vaněk
Inocenc, Vlach Ferdinand, Vrána Josef, Vrána Konstantin, Zapletal Inocenc, Zapletal Lev, Zatloukal
Rudolf, Zdražil Jan
1900
Třídní profesor Emanuel Bronec
Černý Jan, Dobeš Adolf, Fojtl Arnošt, Jeřábek Julius, Kallus Emilián, Klimecký František, Kment Ignác,
Kolkop Edmund, Krajíček Eduard, Křepelka Bedřich, Kvasnička Jan, Kyselák Emil, Mikulášek František,
Nádeníček Alois, Ogoun František, Pfeifer Josef, Přikryl Bohumil, Řezníček František, Řezníček Jan,
Skácel Josef, Skácel Vilém, Sloupský Ladislav, Šiška Bedřich, Štěpaník Augustin, Vymazal Jakub,
Zatloukal Josef
1901
VIII. A Třídní profesor Josef Sloupský
Baďura Eduard, Barnet Dominik, Berák Václav, Beránek František, Černušák Gracián, Červík Vojtěch,
Derka Josef, Dostálek Antonín, Fritz Josef, Hanačík František, Hanosek Vladislav, Hoppe Otakar, Horák
Jan, Hradil Jaroslav, Hrubík Josef, Hrubý František, Churý Kazimír, Chytil Alois, Janák Rudolf, Javůrek
Václav, Jiřičný Emil, Klimeš Rudolf, Kojecký Hubert, Kolář Arnošt, Koutný Josef, Kovář Metod, Kozák
František, Křikal Čeněk, Malota Josef
VIII. B Třídní profesor Václav Lokvenc
Bébar Bohumil, Blažek Metod, Izák Jaroslav, Jadrníček Vítězslav, Kobliha Alois, Mayer Josef, Navrátil
Cyril, Obdržálek Augustin, Pavlák Vladimír, Procházka Antonín, Přecechtěl František, Přikryl Otakar,
Rolíček Vilém, Rotter Ladislav, Sicha Richard, Směja Ladislav, Svačina Rudolf, Sypěna Stanislav, Šolc
Jaroslav, Trpík František, Valach František, Vévoda Bertin, Vidlář Florián, Víteček Josef, Vorálek Karel,
Zapletal Bohumil, Zeman František, Žalčík Alois
1902
VIII. A Třídní profesor Josef Sloupský
Borovička František, Eliáš Stanislav, Gromes Leo, Hauk Jan, Horák Antonín, Horák Heřman, Horák Jan,
Horák Leopold, Hrubý František, Ježka Karel, Joska Vladislav, Jurák Josef, Knajbl Jan, Kurz Lev, Kroutil
František, Kudělka Viktor, Kyselák Stanislav, Lochman Josef, Matoušek Josef, Navrátil Bohumil, Outrata
Jan, Pícha František, Pírek František, Pištěcký Josef, Pláňava František, Rozehnal František, Skopal
Severin, Švarc Karel
VIII. B Třídní profesor Václav Lokvenc
Bednář Antonín, Berák Vratislav, Bělín Metoděj, Bochořák Kazimír, Dlabaja Josef, Dundálek Martin,
Fabiánek Vavřinec, Mikeš Václav, Nábělek Jan, Neumann Ladislav, Parma Adolf, Pavlas František,
Rozkošný Donát, Seichert Karel, Sigmund Jan, Sotorník Bohuslav, Stav Jan, Stross Ludvík, Šilhánek Jan,
Širek František, Šoupal Jan, Špaček Josef, Taufer Bohumil, Tomášek Augustin
1903
Třídní profesor Alois Zavřel
Baďura Antonín, Bartoník František, Daněk Vladimír, Drábek Josef, Drobný Josef, Foukal František,
Hegr Jan, Horák Jan, Hýžďal Vojtěch, Chmelař Jan, Indrák Eugen, Karas Karel, Kosatík Antonín,
Kovařík Otakar, Krčma František, Kroutil Rudolf, Lochman Cyprian, Michálek Augustin, Mikulík Josef,
Nečesaný Pavel, Nepustil František, Palásek Emil, Pavlas František, Pittner Rudolf, Plaček František,
Pospíšil Antonín, Růžička Gustav, Růžička Václav, Sigmund Rudolf, Skácel Jan, Sládeček Josef, Slouka
Bohumil, Sochor Josef, Svoboda Emanuel, Šebestík Josef, Šich Bedřich, Věrný Teodor, Vomela Karel,
Vykydal František, Zlámal Karel, Žák Bedřich, Bravený Jaroslav, Hoppe Vladimír, Ptáček Rudolf,
Vozihnoj Alois
1904
Třídní profesor Emanuel Bronec
Bakala Metoděj, Bakala Rudolf, Barták Josef, Beneš František, Čecháček Emil, Daněk Jaromír, Dorazil
Jaroslav, Haderka František, Hejný Josef, Hladký Arnošt, Hlaváč Jan, Horák František, Hrabánek Alois,
Hromada Josef, Hůlka Josef, Jankovič Jaroslav, Javůrek Rudolf, Knichal Josef, Konečný Jan, Košut Josef,
Kulp Jan, Kyselák Oldřich, Marek Vladimír, Medek Josef, Medek Konstantin, Mlčoch Josef, Navrátil
Bohumil, Oral František, Pospíšil František, Přecechtěl Antonín, Růžička Vladimír, Slavinger František,
Slezáček Karel, Smažinka Josef, Svozil Jan, Ševčík Karel, Šoupal Karel, Teplíček Karel, Trněný Jan,
Vilímek Josef, Vojáček Bohumil, Vrána František
1905
VIII. A Třídní profesor Josef Sloupský
Bochořák Vladimír, Bouzek Jan, Buksa Miloslav, Cyrus Eugen, Deutsch Rudolf, Dvořák Otakar, Ertl Jan,
Hacar Bohumil, Hůlka František, Jahoda Jindřich, Janíček Augustin, Joska Miloš, Knichal František, Kočí
Oldřich, Kousek Josef, Kubíček Bedřich, Kučera Josef, Kyselák Bohumír, Lorek Ladislav, Macke Karel,
Měřínský Karel, Novotný Josef, Podjukl Bohumil, Regentík Miloslav
VIII. B Třídní profesor Alois Zavřel
Hanzlíček František, Janoš Ferdinand, Koutný Viktor, Klézl František, Kolář Karel, Navrátil František,
Petr Emil, Přecechtěl Jaroslav, Ptáček Cyril, Rypka Jan, Řezáč Metoděj, Sahánek Oldřich, Souček Miloš,
Strašák Alois, Strouhal Karel, Svačinka Viktor, Šelepa František, Schiebel Karel, Šik František, Valenta
Cyril, Vavroušek Josef, Velímek Josef, Veselý František, Vorálek Lev, Zámečník Josef, Zavadil
Ferdinand, Zlámal František, Žalud Miloš
1906
Třídní profesor Josef Bartoš
Albert Alois, Axman Emil, Burša Rudolf, Dostál Jan, Dvořáček František, Fuks Tomáš, Havlíček Karel,
Hrabal Emil, Jurčík Alois, Koplík Augustin, Křeček Václav, Matula Josef, Miškář Karel, Opravil
Augustin, Pazourek Michal, Pištěcký František, Pozdíšek Valentin, Prokop František, Přecechtěl Antonín,
Přecechtěl Jan, Řezáč Josef, Stoukal Karel, Suchánek Duchoslav, Suchý Vladimír, Svačina František,
Svozil Vojtěch, Štěpán Leopold, Taufer Stanislav, Večerka Alois, Wadas Ervín, Zmeškal Bohuslav
1907
Třídní profesor Alois Zavřel
Bartoš Josef, Blinka Jiří, Bochořák Karel, Buček František, Horák Alois, Chmela Antonín, Krčma Josef,
Letocha František, Matoušek Jindřich, Mühlmann Jaroslav, Mucha Jaroslav, Němeček Adolf, Ohnůtek
František, Pospíšilík Josef, Přecechtěl Kazimír, Rudolf František, Sedlák Jan, Sixta Václav, Skládal
František, Slezáček Julius, Stratil Ignác, Šiška Josef, Telička František, Tenora Bohumír, Vodička
Vladimír, Zábranský Josef, Zeman Jaroslav, Žalud Ladislav, Pospíšil Josef, Nábělková Marie
1908
Třídní profesor Emanuel Bronec
Doležel Antonín, Drobný Josef, Dubovský Karel, Holub Antonín, Kohn Josef, Kozánek Jan, Kunovský
Oskar, Kvasnička Augustin, Mizera Rudolf, Navrátil Václav, Nedbálek František, Nop Edvard, Roller
Bedřich, Sixta Václav, Sloupský Vladimír, Stavinoha Eligius, Šebestík Václav, Štolfa Josef, Vavruch
Zdeněk, Vozihnoj Bohumil, Zdražil František
1909
Třídní profesor Josef Sloupský
Beneš Jan, Bělín Jan, Čebaňa Vojtěch, Deutsch Jaroslav, Fialka Karel, Hanák Antonín, Havlíček Jan,
Havlík František, Helsner Karel, Hubáček Inocenc, Chupík František, Jahoda Erich, Janoš Ludvík,
Kojecký Rostislav, Kořínek Jan, Křížan Josef, Kytlica Karel, Lízal Jan, Novotný Jan, Novotný Vladimír,
Ogoun Josef, Petřík Viktor, Pokorný Bohumír, Pospíšil František, Růžička Květoslav, Řičánek Viktor,
Sklenář Ladislav, Stloukal Stanislav, Suchomel František, Šesták Antonín, Šumšal Josef, ThunHohenstein František Antonín, Valach Jindřich, Vítek František, Vláčil František, Zlámal Jaroslav,
Nábělková Anna
1910
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Barnet František, Bláha Tomáš, Cambal Alois, Čížek Tomáš, Dočkal Vilém, Dvořák Jindřich, Dvořák
Oldřich, Franc Antonín, Klanic Edvín, Kroutil Ladislav, Kuchynka Karel, Macourek Alois, Matuška Jan,
Oral František, Sahánek Zachariáš, Sázel Josef, Skula Ludvík, Sloupský Bohuslav, Sommer Emil,
Trnečka František, Uher Alois, Vaněk Vojtěch, Vrzal Emil, Zajíc Vojtěch, Zbořil Karel, Žalud Zdeněk
1911
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Bilík Vincenc, Daněk Vladimír, Ečer Bohuslav, Franta Emil, Frantík Josef, Hylák Zdeněk, Janoch Josef,
Jedlička Otakar, Juráš Břetislav, Kudláček Bedřich, Mašláň František, Mišurec Vendelín, Novotný
Bohumír, Pospíšil František, Přecechtěl Josef, Rittich Boleslav, Skopal-Procházka Josef, Soustružník
Antonín, Šálek Josef, Tondl Karel, Večeřa Josef, Vlček Josef, Volný Rostislav, Klvaňová Marie
1912
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Brablc Vladimír, Čáp Josef, Dvorský Jaroslav, Fialka Jaromír, Fryštacký František, Gregor František,
Hobl Jaroslav, Horák Mojmír, Hruška Josef, Kajdoš Vladimír, Kovařík Jakub, Krystin Jaroslav, Kucián
Josef, Kuraczek Leo, Loučka Vincenc, Nop František, Pacholík Karel, Pšenčík Dimitrij, Řezníček
František, Řičánek Leopold, Sehnal Ferdinand, Sítko Jan, Ševčík Alois, Valach Antonín, Vavrouch
František, Zeman Otmar
1913
Třídní profesor dr. Jaroslav Reiniš
Bělín František, Císař Emanuel, Kozák Josef, Křenek Vladimír, Kubiš Antonín, Mannsfeld Josef, Mezník
Václav, Mišurec Josef, Novák Vincenc, Otevřel Emil, Richter Alois, Ruppert Viktor, Růžička Lubomír,
Skula Emil, Srovnalík František, Striegel Jindřich, Strouhal Stanislav, Sudolský Gabriel, Sulík Otakar,
Valach Josef, Vaněk Eduard, Vaněk Josef, Vidlička Jaroslav
1914
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Černošek Jan, Dostál Josef, Förster Hugo, Klvaňa Josef, Kouřil Vladimír, Koutňák Vladimír, Králík
František, Kuncek Julián, Laciga Alois, Nábělek Ludvík, Pánek Rudolf, Sládeček Josef, Střaslička
Antonín
1915
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Frajt Vladimír, Grulich Ignác, Grünberger Edgar, Holaník Richard, Mezírka Karel, Neradil František,
Opavský Josef, Ott Ignác, Páter Jindřich, Pelíšek František, Peška Rudolf, Pospíšil Josef, Ruppert Josef,
Ryšavý Jiří, Řezníček František, Svoboda Vendelín, Šiška Bedřich, Šťuřík František, Tetour Bohumil,
Valenta Zdeněk, Záhořák František, Zatloukal Florián
1916
Třídní profesor Josef Sloupský
Bezděk Ignác, Bochořák Stanislav, Dias Alois, Dohnal Augustin, Dostál Jaroslav, Dvorský Vladimír,
Dvořák Stanislav, Ehrman František, Jašek František, Kadlec Josef, Kajdoš František, Kouřil Antonín,
Krejčíř Josef, Kubíček Bohumír, Kulp Emil, Morgenstern Bohumil, Navrátil Augustin, Novotný Ladislav,
Pisch Ondřej, Radil Jaroslav, Skládal Josef, Smolka Kliment, Sobek Soběslav, Šráček František, Uher
Josef, Vaněk Augustin, Vokáč Eduard, Lukešová Eugenie, Volná-Isopová Marie
1917
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Beck Blažej, Darebník Vojtěch, Jeřábek František, Kopečný Josef, Krajča Jaroslav, Nevrla František,
Pospíšil Florián, Skula Eugen, Šamánek Oldřich, Šik Adolf, Staněk Miloslav, Tomšů Vendelín, Valenta
Bohumil, Zeman Štěpán, Zlámal Alois, Pischová Ludmila, Stiskalová Aloisie, Tauber Miloš, Franta Jiří
1918
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Domanský František, Dubovský Alois, Förchtgott Karel, Koza Jaroslav, Kratochvíl Karel, Matyáš Rudolf,
Odložilík Otakar, Richter Josef, Rosík Jan, Rozsypal Jaroslav, Smolka Václav, Šprindrich Jan, Šťastník
Emanuel, Štěrba Miroslav, Švec Alois, Vaněk Cyril, Zbořil Josef, Skládalová-Jirková Pavla, Minksová
Olga
1919
Třídní profesor dr. Josef Zahradníček
Buksa František, Dobiáš Svatopluk, Doležel Josef, Gattermayerová Ludmila, Gazda František, Hoffner
Jaromír, Horák František, Homola Tomáš, Hromada Ignác, Hruban Vladimír, Jedlička Jaromír, Loučka
Bohumil, Lubojacký Ladislav, Najzr Josef, Pospíšil Augustin, Sehnal Svatostav, Singer František, Skula
Ladislav, Šamánek Jan, Viewegh Eduard, Vyskočil František, Zapletal Vladimír, Dohnalová Josefa,
Falberová Senta, Vrzal Otakar, Rosík Josef, Würz Richard, Suchomel Metoděj, Štréblová Ludmila
1920
Třídní profesor Jan Kaláček
Barták Vladimír, Dubina Ladislav, Dvorský Karel, Havlíček Stanislav, Herrmann František, Homolka
Zdeněk, Jüttner Vilém, Kapitán Josef, Komárek Otto, Komárek Vladislav, Maurer Alois, Mysliveček
Emil, Návrat Karel, Novák Karel, Pikner Ferdinand, Piskovský Jan, Poledňák Ladislav, Pospíšilík
Bedřich, Rozsypal Jan, Řihák Josef, Šamánek Alois, Štros Vladimír, Šustek Bohuslav, Vaculík Vincenc,
Valášek Ferdinand, Valčík František, Veselý František, Zaoral František, Bartáková-Kouřilová Anna,
Valentová-Toušová Alice, Krejčířová Milada, Minksová Irena
1921
Třídní profesor Josef Sloupský
Brhlík Bernard, Damec Vítězslav, Gogela Karel, Hartl Bedřich, Huňáček František, Lochmann Miloš,
Malina Vladislav, Němeček Ferdinand, Opletal Josef, Pavlík Antonín, Sklenařík Vladimír, Spáčil Max,
Stratil František, Schmidt František, Večerka Josef, Křížová-Wildmannová Marie, Rosenbaumová Jarmila
1922
Třídní profesor František Batůšek
Dostál František, Fuchs Alois, Götzlinger Kurt, Heidenreich Julius, Kolařík Karel, Kroupa Karel, Lorenc
Jaroslav, Plaček Antonín, Polák Karel, Porázek Vladimír, Rosenbaum Oldřich, Roubal Josef, Roušar
Zdeněk, Sotorník Vladimír, Svoboda Ludvík, Šich Arnold, Vítek Miloslav, Weisskopf Josef, Wolf Hynek,
Nevřalová Jarmila, Tomanová Miroslava, Župka Stanislav, Štěpánková Ludmila, Stržínková Blažena
1923
Třídní profesor dr. Jaroslav Reiniš
Bílý Zdenek, Čech Stanislav, Dostál Josef, Frinta Karel, Hamal Karel, Heidenreich Zdeněk, Honsa Miloš,
Hýžďal Vojtěch, Chala Josef, Jašek Jaromír, Kukula Karel, Lochmann Otto, Stejskal Jan, Vrzalík Jan,
Abelesová Pavla, Arnsteinová Zdenka, Čtvrtníková Květa, Urválková Marie, Skoumal Aloys, Mencl
Vlastimil, Roch Miloslav, Pazdera Ladislav, Tihelka Antonín
1924
Třídní profesor dr. Ludvík Tereba
Coufalík Alois, Čáp Jiří, Dokoupil Ladislav, Drápela Adolf, Dřímal Jaroslav, Ečer Rudolf, Hořínková
Antonie, Jeřábek Josef, Komárek Ivan, Langer Bohumír, Malina Rudolf, Martinů Alois, Musil Josef, Pilz
Bedřich, Procházka Alois, Rozehnal Alois, Řičánek Viktor, Třasoň Ferdinand, Úlehla Josef, Vykydal
Metoděj
1925
Třídní profesor Bohumír Laštovička
Bardas Vilém, Cásek Josef, Cvek Stanislav, Cypra Emil, Glaser Otto, Holas Miloslav, Jurtík Bohumil,
Králík Oldřich, Kramplová Marie, Lukáš Otakar, Motal Josef, Paul Jindřich, Plaček Antonín, Pospíšil
Antonín, Přibyl Jan, Přibyl Karel, Sláma Josef, Slezáček Ladislav, Spálovský Antonín, Střelec Vojtěch,
Tomeček Jaromír, Vavrouch Jaroslav
1926
Třídní profesor Dominik Kocian
Bronec František, Coufalík Antonín, Foltýn Rostislav, Freund Hanuš, Grimm Adolf, Hlavinka František,
Hůlka Antonín, Kochánek Miloslav, Kopeček Oldřich, Kopečný Jan, Korčián Miroslav, Kroupa Jaroslav,
Krybus Vilém, Kulfánek Karel, Münster František, Nábělek Josef, Ředina Stanislav, Segeťa Josef,
Schwarz Vilém, Šafařík Josef, Tkadlec Antonín, Vávra Jaromír, Vlček Antonín, Bermannová Melanie,
Heinišová Olga, Turková Marie
1927
Třídní profesor Josef Hilgartner
Dvořák Ladislav, Hamalová-Zelinková Anna, Chvapil Josef, Korčián Miroslav, Koseček František,
Krejčiřík Ladislav, Máca František, Mudroch Bohuslav, Nehoda Alois, Oliva Jindřich, Pitrun František,
Plaček Metoděj, Straka Antonín, Štégr Bohumír, Veselka Antonín, Vlk Jaroslav, Zbořil Jan, Zvěřinová
Božena
1928
Třídní profesor dr. Jaroslav Reiniš
Adámek Vladimír, Bednařík Robert, Filip František, Galatík Josef, Hadač Antonín, Chala František, Jež
Bohumil, Kopečný František, Lehar Jaroslav, Macek Jaromír, Maurer František, Plaček Alois, Podešva
František, Rafaja Valentin, Solovský František, Stratil Antonín, Šíp František, Výšek Bedřich, Mekysková
Karla, Pospíšilíková Kateřina, Vařečková Marie
1929
Třídní profesor Jan Kaláček
Brokešová Milada, Čáp Jindřich, Čepička Alexej, Dosoudilová Zdeňka, Dubina Oldřich, Libiger Vilém,
Motal Bohumil, Novotný Jiří, Rygal Vojtěch, Šeděnka Jan, Valenta Zdeněk, Vavrouch Vlastimil, Veselka
Josef, Videman Jan
1930
Třídní profesor Alois Kubánek
Friedová Rita, Hepnar Jakub, Hoffmann Přemysl, Hořinka Jaroslav, Hradec Václav, Kaláček Ota,
Lehovcová Jarmila, Lucký Karel, Novák Bohumil, Reinišová Jana, Spisar Ota, Stratil Josef, Vojtek
Vladimír, Zapletalová Věra
1931
Třídní profesor Alois Kubánek
Domanský Josef, Filgas Jindřich, Havránek Josef, Hermannová Olga, Hložek Vojtěch, Libiger Jan,
Obdržálek František, Opravil Karel, Pavelka Karel, Řezníček Josef, Šamánek Josef, Unzeitig Josef,
Ustupská Ludmila, Zívala Antonín
1932
Třídní profesor František Nedbálek
Dirigner Oldřich, Gardavská Františka, Hanischová Vlasta, Hladůvka Jaromír, Hyánek Jaroslav, Konečník
František, Lakomý Jaroslav, Miklica Jan, Minks Svatopluk, Navrátil Arnošt, Pektor Bohumil, Plaček
Stanislav, Pospíšil František, Rumplík Antonín, Šubčíková Anna, Unger Raimund, Vykopal Alois
1933
Třídní profesor Karel Mašek
Bařinka Bedřich, Beer Alfred, Dočkal Emil, Drápal Vincenc, Goldman František, Chocholatý Josef,
Jančíková Karla, Janoušek Ladislav, Jarošek Viktor, Jordán Josef, Kebrlová Marie, Koutný Vratislav,
Kubala Ludvík, Kučerová Lidmila, Leharová Milada, Miklík Stanislav, Novotný Josef, Rozner Boleslav,
Skopalová-Procházková Vlasta, Šťastník Ondřej, Terebová Božena, Vyhnal Rudolf, Vykydal Antonín,
Veselý Josef
1934
Třídní profesor František Švanda
Babušník František, Batušek Jaroslav, Dittrich Jaroslav, Filipec Josef, Foltánek Zdeněk, Fury Ladislav,
Hoch Bedřich, Holas Jiří, Hradilík Josef, Janovský Bohuslav, Loučka Inocenc, Málková Ludmila,
Michálek Otakar, Mikeš Alois, Miklicová Marta, Mrtvá Miroslava, Plihalová Věra, Stašek Vladimír,
Šamárková Věra, Tesař Miroslav, Tomeček Ervín, Vomela Emil, Zelinka Bedřich, Živný Oldřich, Foltýn
Alois, Gardavský Čeněk, Menčl Josef, Neoral Zdeněk, Polišenský Josef
1935
Třídní profesor Josef Hilgartner
Beer Artur, Brokeš Zdeněk, Dohnal Jaroslav, Dolének Antonín, Frantálová Zdeňka, Frydecký Oldřich,
Hohn Miroslav, Kolomazník Ladislav, Paul Josef, Stáhala Jaroslav, Šatana Klaudius, Urválková Milada,
Ordelt Vladimír, Zlámalová Iljuška
1936
Třídní profesor dr. František Voříšek
Gardavský Oldřich, Hermannová Helena, Hronec Ladislav, Kánský Eduard, Knoll Karel, Kociánová
Helena, Kroutil Jaroslav, Lýčka Miroslav, Obdržálková Božena, Opravil Augustin, Paul Zdeněk,
Popolanská Marie, Rumplíková Jarmila, Sedláček Jaroslav, Smolka Vladimír, Trpíková Ludmila, Valina
František, Zahradníčková Vlasta, Zubík Pavel, Beňa Miroslav
1937
Třídní profesor Karel Mašek
Černý Lubomír, Frajt Miroslav, Fuchs Karel, Gerschová Bedřiška, Hauk Roman, Konečná Zdeňka,
Kovářík Stanislav, Medek Bohumír, Minaříková Marie, Mlčoch Vratislav, Pospíchalová Zora,
Přecechtělová Marie, Roubal Vladimír, Strašák František, Vojtek Cyril, Holec Jan, Jaša Jan, Rochla
Antonín, Žáček Adolf
1938
Třídní profesor Josef Hilgartner (Otakar Černý)
Ambrožová Evženie, Batušek Jiří, Bosáková Ludmila, Broschek Bernard, Droběna Jaroslav, Hájek Beda,
Hejný Ivo, Horák Vojtěch, Janiš František, Janovský Vladimír, Jordánová Marie, Kloss Milan, Kohútová
Věra, Kubaštová Eva, Machala Vratislav, Macháček Vladimír, Navrátilová Miroslava, Nunvářová Marie,
Oharková Natálie, Pavlů Karel, Potoček Miroslav, Psotka Jan, Ptáček Jaromír, Řezníčková Drahomíra,
Sedláček Miroslav, Segeťová Jarmila, Šafařík František, Urbanová Vlasta, Veselka Jan, Vojtek Josef,
Zapletalová Božena, Zatloukal Miroslav, Krajčová Helena, Rudolf René, Churý Jaroslav
1939
VIII. A Třídní profesor Marie Randulová
Bartíková Zdeňka, Bartošková Miluše, Bártová Marie, Bermann Hanuš, Binková Drahomíra, Bureš Milan,
Dutkevičová Drahomíra, Frajt Dušan, Gallová Lidmila, Grégr Jan, Hájek František, Hilgartnerová Olga,
Hluštíková Marta, Kadlčík František, Keppert Vladimír, Kolomazník Dobroslav, Kuncová Františka,
Langová Dobroslava, Navrátil Augustin, Otáhal Jindřich, Paleta Jan, Pavlák Radko, Sovadina Ladislav,
Studený Josef, Svoboda Miroslav (Pavlovice), Svoboda Miroslav (Jalubí), Sýkora Vladimír, Wodecki Jan,
Zuska Jaroslav, Kvasničková Josefa, Prokešová Marie
VIII. B Třídní profesor Miloslav Spáčil
Amlerová Herta, Capilová Zdeňka, Erichleb Ladislav, Hronec Václav, Klabal František, Krybus Vojtěch,
Löwenthal Pavel, Martínek Leopold, Mrůzek Jaroslav, Pecníková Ludmila, Peštuková Jarmila,
Pospíšilová Josefa, Pospíšilová Věroslava, Přecechtělová Libuše, Přikrylová Milada, Rakovič Zdeněk,
Rezková Marie, Rosková Věra, Řezníčková Milada, Řihošek Otakar, Řimák Pavel, Stáhala Josef,
Stoklásková Zdeňka, Stuchlík Zdeněk, Sušilová Jaroslava, Švrčina Jaroslav, Valentová Alena, Voláková
Zdenka, Zatloukal Jaroslav, Zeman Jiří, Zimmer Otto, Žurman Oldřich
1940
VIII. A Třídní profesor Otakar Černý
Bergl Miloš, Bezděková Libuše, Brandová Lydia, Čápová Dagmar, Čech Otakar, Červenka Josef, Daněk
Otakar, Dočkal Miloslav, Fiala Josef, Gaja Slavoj, Gazdíková Anna, Hagen Zdeněk, Hejný Mirko,
Holubová Jarmila, Hlaváč Ladislav, Hýžová Vlasta, Janča Bohumír, Juřena Vladislav, Kepertová Eva,
Koudelková-Klossová Věra, Krejčí František, Kubáč Oldřich, Látalová Věra, Meitner Miloslav, Mlýnek
František, Nesvadbová Marie, Pilhartová Vlasta, Polišenská Ludmila, Prošek Mojmír, Přecechtělová
Jarmila, Ptáčková Drahomíra, Řihák Jaroslav, Segeťa Jaromír, Slovák Miroslav, Slováková Ludmila,
Švárová Jaroslava, Šamánek Milan
VIII. B Třídní profesor Václav Jizba
Asmus Rudolf, Blažková Zora, Frydecký Jaroslav, Hejníček Vladimír, Horáková Lydie, Horehleď
Vladimír, Kroupa Zdeněk, Hoza Zdeněk, Ořechovský Antonín, Rektořík Miroslav, Rozehnal Miloslav,
Sedláček Ladislav, Skýpalová Růžena, Smažinka Josef, Svoboda Rudolf, Šafařík Jiří, Šebestík František,
Ševčík Pavel, Tepera Antonín, Trpíková Vlastimila, Truneček Oto, Týma Romeo, Ungrová Eliška,
Wainharová Ragneda, Vavruša Bohdan, Večerka Ladislav, Weissenstein Dimitrij, Velímková Libuše,
Videman Miloslav, Vilím Jaroslav, Vlach Bohuslav, Vrba Eugen, Zavadilová Zdeňka, Zwillinger Zdeněk,
Král František
1941
VIII. A Třídní profesorka Marie Marsová
Bělař František, Černý Václav, Došlík Vítězslav, Duša František, Fukal Rudolf, Hájek Pavel, Hermann
Vladimír, Jurečka Josef, Kaminská Julie, Kania Vladimír, Keppert Svetozar, Klusal Lubomír, Kohnová
Vlastimila, Nakládal Břetislav, Nedbálková Vlasta, Niedenführová Soňa, Papiežová Eva, Polišenská
Růžena, Přikryl Gustav, Rozsypalová Zora, Schwarzer Miloslav, Slavík Miloš, Straková Marie, Šmoldas
Václav, Uher Zdeněk, Urbánek Josef, Vašák Otto, Večerka Jan, Zabloudil Miroslav, Zapletal Alois
VIII. B Třídní profesorka Kamila Burešová
Bajer Josef, Bartík Miroslav, Bočková Marie, Březinová Marie, Daněk Zdeněk, Domanský Antonín,
Drbal Miloš, Fránek Miloslav, Gazdík Alois, Holub Drahoslav, Horáková Vlasta, Jiřičný Miloš,
Kolčavová Miloslava, Kollorosová Markéta, Kopečková Milada, Kotková Věra, Kovaříková Hana,
Kudělásková Marie, Kutějová Jaroslava, Langrová Jiřina, Malíková Zdeňka, Merta Josef, Mlčoch Zdeněk,
Páleníček Miloslav, Pavel Miroslav, Poledňák Alois, Rozsypálek Stanislav, Šafářová Ema, Šivic Miloslav,
Škrabal Josef, Štefek Radim, Vrchovecký Emil, Zelinka Jaroslav, Zlámalová Žofie
VIII. C Třídní profesor Oldřich Tillmann
Antal Leopold, Bálek Dušan, Barnet Jaroslav, Filgas Miroslav, Gallová Věra, Gazda Rudolf, Holubec
Rudolf, Hybnerová Jindřiška, Ján Miroslav, Jerieová Vlasta, Kachyňa Zdeněk, Konečná Božena,
Koštyalová Zdeňka, Kuchař Jaroslav, Majerová Marie, Kunovský Oskar, Matějková Milada, Mlýnek
Vladimír, Motal František, Němec Jaromír, Outrata Oldřich, Peštuka Antonín, Sázel František, Smažinka
Antonín, Součková Vlasta, Starý Zdenko, Svobodníková Jarmila, Švancava Vitězslav, Valentová Marie,
Vlasák František, Vojtek Jiří
1942
VIII. A Třídní profesor Eduard Hobst
Burgetová Liboslava, Conk Vladimír, Dostálek Dušan, Faldík Vojtěch, Foltýnová Lydie, Frgál Vladimír,
Hambálek Oldřich, Chlud František, Jelínová Blažena, Kačírek Bedřich, Maliňáková Vlasta, Málková
Jarmila, Navrátilová Marie, Nejezchleb Antonín, Němec Josef, Reichmann Zdeněk, Slaninová Marie,
Slavík Božek, Šelepová Božena, Ševčíková Libuše, Šrubař Vratislav, Štěrba Jaromír, Trnečka Jiří, Vrobel
Toman, Zavřel Jan, Zavřelová Anna, Zeman Otmar
VIII. B Třídní profesor dr. František Bouchal
Babiánek František, Bartková Božena, Bosáková Božena, Čech Svatopluk, Doleželová Miroslava,
Dušková Hana, Ečerová Božena, Fialka Miloslav, Fuksa Drahomír, Chlebníček Jiří, Chudobová Marie,
Jeleček Vilém, Kartusek Václav, Kolejková Věra, Králová Běla, Mikulcová Květoslava, Navrátil Jan, Nop
Bohumír, Petřík Josef, Sochorec Antonín, Ševeček Josef, Škobrtalíková Dagmar, Topič Evžen, Vaculka
František, Vrtěl Jaroslav, Wodecki Alfred, Zapletalová Drahomíra, Zima Miloslav
VIII. C Třídní profesor Miloslav Spáčil
Abrahám František, Andrýsek Ludvík, Berger Jaromír, Březinová Antonie, Dittrichová Květoslava,
Doubravová Vlasta, Dušková Vlasta, Frkal Vladimír, Horal Zdeněk, Homolková Ludmila, Jeřábek
Rostislav, Kaniok Ervín, Kopecký Miloslav, Koudelka Zdeněk, Křenová Zdeňka, Kšírová Anna, Kubáč
Vladimír, Kubiš Antonín, Kurc Vladimír, Malíková Božena, Melion Vojtěch, Müllerová Libuše,
Polišenská Marie, Pospíšil Bořivoj, Prchalová Jarmila, Ptáček Zdeněk, Roháček Jan, Starý Boris, Straka
Miroslav, Strejčková Miluše, Strouhalová Ludmila, Svoboda Miroslav, Šeda Milan, Tupý Josef, Vaňhara
František, Vavroušková Desanka, Wollmannová Blažena, Zapletal František, Zatloukal Zdeněk, Zavřel
Mojmír, Zelinka Zdeněk, Zimák Evžen, Rösnerová Štěpánka
1943
VIII. A Třídní profesor Oldřich Tillmann
Baarová Helena, Babáčková Zdenka, Bártová Anděla, Bezděk Břetislav, Erichleb Milouš, Fišer Pravomil,
Fišer Svatopluk, Fuksa Alois, Holík Jan, Horák Jan, Jakubíček František, Knapová Jindřiška, Koukal
Milan, Kroutilová Taťana, Maliňáková Jiřina, Mezihorák Miloslav, Moudrý Ladislav, Myška Břetislav,
Myška František, Nesvadba Jaroslav, Neumann Jiří, Paráčková Miloslava, Pavláková Zdenka, Ratůzný
Konrád, Skopalík Miroslav, Válková Hana, Zábranská Blažena, Zahradníčková Věra
VIII. B Třídní profesor Karel Kučera
Arnošt Jaroslav, Friedlová Blanka, Hlaváček Miloš, Hudeček Lubomír, Jílek Oldřich, Kaňa Jaroslav,
Keppert Andrej, Myslivý Milan, Navrátil Zdeněk, Otáhal Jiří, Pektor Alois, Pochyla Květoslav, Rozkopal
Zdeněk, Slavík Jiří, Smékalová Drahomíra, Streitová Jiřina, Sváda Oto, Šťastný Vincenc, Tichý Vlastimil,
Tlalková Olga, Tvrdý Jindřich, Vašáková Věra, Večerka Josef, Vilímková Růžena, Vepřek Miroslav,
Vraník Emil, Všetička Vladimír, Zavadil Zdeněk, Zdražilová Sonja
VIII. C Třídní profesorka Kamila Burešová
Bank Vladimír, Březina Jindřich, Celnar Vítězslav, Čejková Eva, Černý Václav, Dedek Bohumír,
Doleželová Marie, Filgasová Magda, Francl Josef, Holubová Drahomíra, Ján Lubomír, Křen Jaromír,
Maruštíková Blanka, Pekárek Vlastislav, Peksa Josef, Pěnčík Jan, Petřivalská Věra, Přecechtělová
Danuše, Rait Milan, Rychlík Jaromír, Růžičková Zora, Smékalová Vojena, Stanovský Oto, Škubal
Jaromír, Špůr Miroslav, Tupý Rostislav, Vavroušková Lydie, Vrána Slavomil
1944
VIII. A Třídní profesor dr. Vladimír Slaminka
Adamík Blahoslav, Bilík Milan, Dudkevičová Danuška, Dvořák Alois, Dvořák Josef, Frkal Antonín,
Gallat Jiří, Gazdíková Jiřina, Grumlík René, Hladil Viktor, Hluštíková Františka, Hýkel Karel, Chalupová
Helena, Kouřil Vladimír, Kupka Karel, Němec Jaroslav, Novotný Zdeněk, Přikryl Lutobor, Rušák
Ferdinand, Suchánek Jan, Syhora Karel, Tomaňa Jiří, Tomášek František, Vávra Svatopluk, Večerka
Vladimír
VIII. B Třídní profesor Ladislav Kučera
Brázdil Jaroslav, Fanc Adolf, Formáček Slavoj, Francek Lumír, Hajda Josef, Karkan Miroslav, Kozel
Cyril, Kubičková Zdenka, Macík Ivo, Marek Vladislav, Motal Josef, Řezníček Ladislav, Sedlák Stanislav,
Smýkal Rudolf, Svobodová Vlasta, Trefilová Marie, Vrbas Lubomír, Zimáková Anna, Zoufalý Bohumil,
Čech Svatopluk
VIII. C Třídní profesor Josef Mašíček
Bartáková Marie, Berger Libor, Březina Rudolf, Derka Vladimír, Hanslíková Ludmila, Jakubů Květuše,
Holubová Marie, Kacálková Věra, Košťál Svatopluk, Kozánek Emil, Nesvadba Jan, Nesvadbová Albína,
Otevřel Otakar, Pospíšilová Věra, Procházková Josefa, Prošek Vilém, Rokycanská Eva, Ryšánek
František, Řezníček Svatopluk, Schmidt Vladimír, Smíšková Hana, Smýkal František, Štiborová Marie,
Šumberová Vlasta, Třasoňová Libuše, Vašíček Josef, Vlková Marta
VIII. D Třídní profesor Bohumil Beneš
Adamec Vít, Doležel Miloš, Dršťák Oldřich, Dušek Jan, Dušek Vratislav, Dvořák Jan, Forbelský Josef,
Fránková Alenka, Horáková Miroslava, Ivanov Vladimír, Janas Jaroslav, Jelínek Otto, Kolbinger Antonín,
Kučeřík Miroslav, Kutálek Antonín, Kvesnička Vladimír, Malenovský Oldřich, Michl Vladimír, Müller
Miroslav, Olšina Otmar, Pallan Zdeněk, Pittner Milan, Rozsypalová Libuše, Růžička Antonín, Stloukal
Ivan, Vaněčková Lada, Vlach Miloslav, Zedek Slavomír, Zmek Pavel, Čipera Jan, Procházka Miloslav
VIII. E Třídní profesor Václav Černý
Baran Stanislav, Bilík Josef, Čevela Vincenc, Eigel Josef, Janíček Jaromír, Jošek Jaroslav, Kaláb Martin,
Kapounek Josef, Keprda Mojmír, Kratochvil Alois, Mayer Vincenc, Mikulec František, Moškoř Alois,
Navrátil Antonín, Procházka Antonín, Riedl Gustav, Roháček Antonín, Sádlo Josef, Srovnalík Antonín,
Šnévajs Alois, Ticháček Václav, Velísek Josef, Veteška Vladimír, Voráč Boleslav, Zapletal Bohumír,
Zbožínek Jaroslav, Humpola Hubert, Staša Jan, Tobiáš Josef
1945
VIII. A Třídní profesor Oldřich Tillmann
Bochořák Jaroslav, Böhmová Drahomíra, Brůža Ivo, Čehovská Bronislava, Červínek Jan, Dadej Vojtěch,
Hrabal Vít, Chmela Zbyněk, Janišová Karla, Janovský Břetislav, Kazlepková Jiřinka, Kolářová Danuška,
Koukal Jan, Marek Vladimír, Procházka Miroslav, Přikryl Čestmír, Rivolová Jitka, Skoutajanová Jitka,
Spatziererová Irena, Suchánek Duchoslav, Šušlík Josef, Třasoň Zdeněk, Vodička Zdeněk, Barabáš Jan,
Havlíčková Marie
VIII. B Třídní profesor dr. František Voříšek
Baďura Vratislav, Beníček Josef, Březinová Olga, Čapek Rudolf, Fialíková Milada, Filipská Dagmar,
Hudec Luděk, Kozánková Jana, Krpeš Václav, Kvasnička Josef, Mlýnek Rudolf, Motal Dimitrij,
Nesvadba František, Ovečka Josef, Pišlová Pavlína, Plaček Emil, Přikryl Josef, Sedláček Josef, Složilová
Ludmila, Stratilová-Varhaníčková Vlasta, Svoboda Vladimír, Svobodová Zoe, Štěrbová Valerie, Šuta
Milan, Večerka Ignác, Volek Bohumil, Nesvadba Jaromír
VIII. C Třídní profesor dr. Ota Fric
Bajer Ladislav, Bínek Bedřich, Daněk Vlastimil, Dosoudil Vlastislav, Dvořák František, Hrabálková
Milada, Knittl Vítězslav, Kapálek Josef, Macků Jiří, Mašlaňová Svatava, Müller Milan, Ochmann Josef,
Pavlíková Věra, Polišenský Alois, Přidal Jaromír, Šimík Karel, Šušlík Lubomír, Vala Miroslav, Zanáška
Zdeněk, Zavadil Karel
VIII. D Třídní profesor Ladislav Kučera
Bukovanský František, Cigánek Adolf, Fiala Vratislav, Havlík Lubomír, Hutera Mojmír, Janeba Vladimír,
Koukal Lubomír, Krčková Alena, Matulík Jaroslav, Jordánová-Melichárková Ludmila, Pulec Josef,
Slavíková Zdeňka, Štěpánek Miloš, Tauferová Libuše, Teimer Adolf, Trpík Dalibor, Zavřel Vratislav, Fall
Pavel, Šimeček Alois
VIII. E Třídní profesor dr. Otakar Lukáš
Bureš František, Dočkal Květoslav, Flek Jaroslav, Foltýn Jaromír, Hrabánek Lumír, Hulenka Jaroslav,
Hyka Zdeněk, Kaniok Richard, Krumplovič Dušan, Kubes Bernard, Kvasnička František, Mazanec Josef,
Niedenführová Olga, Říský Drahoslav, Stančík František, Suchomel Rudolf, Vašek Alois, Volec Milan,
Vožda Alois, Zehnula Oldřich, Ondruška Stanislav, Zavřel Mojmír
VIII. F Třídní profesor dr. Vladimír Slaminka
Balajková Marie, Brablc Vladimír, Daněk Ladislav, Došlík Jan, Dušek Jaromír, Gavronský Antonín,
Gazda Jaroslav, Janoušek Miloš, Kolmašová Zdeňka, Křivák Zdeněk, Mazánek Zdeněk, Odložilíková
Ludmila, Paulíková Drahomíra, Pazdera František, Ptáčník Antonín, Rýznar Jan, Urbánek Alois, Vlasák
Miroslav, Wittreich Milan, Zukalová Libuše
VIII. G Třídní profesor dr. Rudolf Piska
Hanuš Bohuslav, Husek Josef, Jaworski Igor, Kalabis Josef, Kovařík Karel, Marášek Josef, Mareček
Vojtěch, Mitošinka Emil, Neoral Miloš, Neudecker Rostislav, Novák Oldřich, Pavelka Antonín, Pugner
Václav, Řechka Jindřich, Straka Václav, Šamánek Stanislav, Štětina František, Zajíc František, Zanáška
Lubomír, Zlámal Vojtěch
1946
VIII. A Třídní profesor Josef Kovář
Ambrož Jaroslav, Baňura Jaroslav, Bárta Dalimil, Černošek Antonín, Fila Jaromír, Formánek Bedřich,
Heinrich Jaroslav, Hrabal Stanislav, Kulendík Svatopluk, Letfus Stanislav, Lihán Zdeněk, Mádr František,
Myška Dušan, Nerad Karel, Novotný Karel, Pektor Alois, Přikryl Radovan, Šlapeta Ervín, Vančura
Květoslav, Waisser Zdeněk, Zapletal Zdeněk, Žák Jindřich, Mikulec Alois, Mikulička Jindřich
VIII. B Třídní profesor dr. Vladimír Slaminka
Ambrozová Anežka, Bartíková Milada, Čada Lubomír, Derková Milada, Forbelská Anna, Frgal Antonín,
Hajda Jan, Horáková Zdeňka, Koutňáková Jaromíra, Kozová Olga, Kšírová Danuška, Kutáčková Helena,
Matulíková Libuše, Münsterová Eva, Navrátilová Anna, Novák Miroslav, Pokora Timoteus, Poláchová
Marie, Sadílková Miloslava, Starková Sonja, Stavinohová Zdeňka, Šišková Milada, Šušlíková Vlasta,
Tomečková Jiřina, Zavadilová Jana, Zdráhal Milan
1947
VIII. A Třídní profesor dr. Ota Fric
Beck Miroslav, Došlík Zdeněk, Hajda Alois, Hlobil Zdeněk, Horák Jan, Horanský Marian, Junaštík
Jaroslav, Kartousek Zdeněk, Koudelák Milan, Koukola Karel, Koutná Alena, Krybus Josef, Menšík
Miroslav, Mikulcová Marie, Mišák Otakar, Sádovská Eliška, Sedláková Danuška, Šustek Bohuslav, Švec
František, Tomečková Drahoslava, Tunklová Drahomíra, Váňa Ludvík, Vlčková Jindřiška, Vymětal
Antonín, Zvěřina Zdeněk
VIII. B Třídní profesor Josef Mašíček
Bartík Lubomír, Blažej Jaroslav, Červenka Bohuš, Holásek Zdeněk, Horáček Miroslav, Chrastina Jaromír,
Chytil Josef, Janiš Lubomír, Jarková Jarmila, Jelšík Alois, Jenerál Jiří, Klesnil Vratislav, Kopečný
Vlastimil, Medek Alois, Mlčoch Lubomír, Muchová Marie, Navrátilová Silvie, Novák Jiří, Paulík
Jaroslav, Pavličíková Zdeňka, Pazdera Tomáš, Pikner Milan, Ratuská Alena, Suchánková Růžena,
Štěpánek Antonín, Švrčková Olga, Vaňková Jiřina, Vašek Antonín
1948
Třídní profesor dr. Otakar Lukáš (Václav Černý)
Barnet Miroslav, Bedřich Ladislav, Fiala Jaroslav, Haišman Alexander, Heinrich Karel, Horák František,
Hrubý Miroslav, Chovanec Josef, Janský Josef, Kameníček Svatopluk, Karásek Jaroslav, Lajkep Zdeněk,
Madlmayer Zdeněk, Melichárek Ladislav, Nejezchleb Zdeněk, Ondra Otmar, Peška Rudolf, Pěček
Bohumil, Prnka Oldřich, Rozsypal Rostislav
1949
VIII. A Třídní profesor Emanuel Smejkal
Bišof Radko, Černocký Ivo, Daněk Josef, Foltýn Ladislav, Gerák Lubomír, Hanák Josef, Hlaváček Lev,
Kelnar Jaroslav, Kratochvíl Jiří, Kügler Karel, Kvasnička Alois, Mařík Eugen, Obdržálek Miloslav,
Ondruška Miroslav, Podolský Jaroslav, Rieger Hubert, Roháček František, Štětina Lubomír, Tlach Radko,
Zavadil Rostislav, Zbořil Milan
VIII. B Třídní profesor Karel Kučera
Coufal Jaroslav, Dočkálková Ludmila, Drejslová Iva, Fialová Eva, Formánková Kamila, Goiš Milan,
Hnyková Alena, Horák Cyril, Hubený Jiří, Jetmarová Iva, Kabelková Olga, Kalábková Eva, Kiková
Jarmila, Koupilová Libuše, Melichárková Libuše, Neoral Milan, Rumplík Bedřich, Schovánková Jitka,
Studený Zdeněk, Šamánek Milan, Šedová Soňa, Šiška Zbyněk, Turková Alena, Valentová Ivanka,
Valoušek Dalibor, Vytrhlíková Jarmila, Zaoral Vladimír
1950
IV. A Třídní profesor Eduard Klobouk
Bastl Ivan, Brand Ivo, Březina Karel, Budík Milan, Čevela Mojmír, Dvorský Ivan, Foltýn Jan, Haník
František, Hlaváč Miloslav, Horanský Miloš, Krejča Milan, Krejčí Lubomír, Kulendík Otakar, Kunčar
Alois, Kvapilík Josef, Malinovský Lubomír, Minks Josef, Navrátil Jaroslav, Navrátil Jiří, Obrtel Milan,
Opustil Jan, Pospíšil Milan, Šrámek Karel, Švec Jan, Vláčel Rudolf, Zavadil Radomír, Kuliš Jaroslav
IV. B Třídní profesorka Marie Sochorová
Daňková Marie, Dohnalová Drahomíra, Doláková Jarmila, Dvořáková Marie, Dýšková Milada, Gájová
Marie, Gotvaldová Miloslava, Horáková Jiřina, Jeřábek Lubomír, Kabelková Jarmila, Kocourek Emil,
Kozová Taťána, Křístková Marie, Listopadová Marta, Ondrová Marie, Plíhalová Eva, Rádlová Dagmar,
Růžičková Jarmila, Sedláčková Jindřiška, Smejkalová Dagmar, Šidlejová Pavla, Tlachová Věra, Válka
Jiří, Věženský Lubomír, Zahradníček Jan, Zaoralová Dobromila, Zatloukalová Olga, Zavadilová Jitka
IV. C Třídní profesor dr. Vladimír Slaminka
Andrýs Radomír, Doležálek Zdeněk, Fabík Antonín, Homola Vojtěch, Hubáček Vojtěch, Indrák Antonín,
Krupa Josef, Marcaník Josef, Matůš Iren, Planička Vojtěch, Polášek Josef, Popelka František, Sasín
František, Sehnal Svatoslav, Sekanina Jan, Stojaspal Antonín, Strachvic Bedřich, Šmigura Jaroslav, Věrný
Zdeněk, Weiss Jaroslav, Zapletal František
1951
IV. A Třídní profesor dr. Otakar Lukáš (dr. František Bouchal)
Balejová Lydia, Bednář Julius, Binková Eva, Bukačová Ludmila, Čadová Alena, Darebníková Dagmar,
Dostál Zdeněk, Fialová Quiduše, Hájek Jaroslav, Hájek Jiří, Hamal Fedor, Honzírková Milada, Hronková
Eva, Jesenský Štěpán, Klimáková Zdeňka, Kočař Antonín, Kopecká Františka, Králík Štěpán, Kypěnová
Iva, Leinert Boleslav, Lukáš Antonín, Martínková Věra, Netopil Oldřich, Pacek Milan, Prokop Mojmír,
Puškarěv Vladimír, Rataj Jiří, Sedláček Jiří, Skácel Ludvík, Šiler Milan, Švára Miroslav, Vožda Gustav,
Zapletal Otakar
IV. B Třídní profesor Štěpán Rusňák
Ambrož Richard, Barnet Otakar, Barová Alice, Bartík Jiří, Bartůsek Antonín, Calábek Vladimír,
Cimrmann Mojmír, Forman František, Francek Zdeněk, Fuksová Bohumila, Hluštík František, Horák
Ladislav, Hýža Jaroslav, Ingr Jaroslav, Kalužíková Jiřina, Kočan Mojmír, Kolm Antonín, Kopřiva
Zdeněk, Kouřil Miloš, Kuličenková Sylva, Michálek Vlastimil, Minaříková Marie, Motl Antonín,
Navrátilová Emílie, Novotná Vlasta, Obdržálková Jiřina, Ráček Rostislav, Skřičíková Ludmila,
Starnovská Lilián, Štégerová Olga, Šuránková Anna, Tesaříková Marie, Vítková Ludmila, Zdražilová
Zdeňka
IV. C Třídní profesor dr. František Bouchal
Buksa Jaromír, Butula Jan, Coufal Jan, Coufal Zdeněk, Drkoš Vlastimil, Dvořák Stanislav, Gřegorčík Jiří,
Hlobil Karel, Hnilička Jaromír, Kovalovský Valdemar, Kuchař Svatopluk, Mareček Ladislav, Maťa Karel,
Navrátil Antonín, Noga Jan, Novák Vladislav, Ochmann Jindřich, Peroutka Emil, Pěnčík Jasoň, Plachý
Zdeněk, Procházka Ivo, Roušar Ivo, Schovánek Oldřich, Smetana Miloš, Stojaník Ladislav, Šesták
Miloslav, Ševela Jan, Štětina Jan, Šrámek Miroslav, Švábeník František, Večerka Jan, Vrbka František,
Vykydal Richard, Zaoral Ivan, Zdražil Oldřich, Zezula Vladimír, Kalužíková Jiřina, Mitáš Karel, Tereba
Luděk
1952
IV. A Třídní profesorka Olga Kristová (Božena Lukšová)
Adensam Ludvík, Bořuta Jaroslav, Boučková Milena, Cibulcová Ludmila, Černošek Miloslav,
Červinková Dagmar, Domorád Ladislav, Dubovský Aleš, Freundová Věra, Husovská Vlasta, Hýžďal
Vojtěch, Janík Viktor, Jaroš František, Karnet Jiří, Kocourková Františka, Kořínek Drahomír, Kučerová
Věra, Kulendíková Edita, Kusala Vladislav, Lukáš Alois, Marčík Antonín, Matuška Antonín, Mikula
Vladimír, Pavlíček Miloslav, Skácel Karel, Spáčilová Jindra, Šafaříková Marie, Šimečková Jarmila,
Šimon Jaromír, Tesařík Pavel, Vodák Rudolf, Zapletal Alexander, Zapletal Ladislav, Zapletalová
Drahomíra, Zimmrová Jitka
IV. B Třídní profesor dr. František Voříšek
Dvořáková Marie, Fuksová Jarmila, Gregorová Věra, Helferová Marie, Indráková Marie, Kopecká Alena,
Krejčířová Aloisie, Křístková Jiřina, Lašková Alena, Malá Hana, Malá Věra, Matuštíková Vilma,
Navrátilová Eva, Ratuská Blanka, Sloupová Věra, Sobotková Věra, Suchomelová Alena, Šimková Libuše,
Špačková Anna, Trávníčková Ilonka, Špačková Irena, Trefilová Jana, Třasoňová Květa, Vacová Zina,
Valentová Olga, Vaňharová Milada, Vysloužilová Zdena, Zbořilová Marie, Zdráhalová Miroslava,
Zlámalová Eva, Znojilová Hana, Žďárská Slavomíra, Dočkalová Evženia
IV. C Třídní profesorka Božena Lukšová
Adamec Milan, Aujeský Miroslav, Drobyševová Tatjana, Dršťák Richard, Fuchs Aleš, Heindrich Milan,
Juřička Jaroslav, Koutňák Ladislav, Matula Lubomír, Michálek Zdeněk, Moser Zdeněk, Obdržálek
Richard, Opravil František, Pazdera Jan, Petrovský Eduard, Pokorný Vratislav, Pospíšil Bedřich, Přikryl
Zdeněk, Přivřel Zdeněk, Raclavský Milan, Rozehnal Václav, Sládek Zdeněk, Sommer Miroslav, Šebor
Pavel, Šmída Vladimír, Šusta Ladislav, Švec Miloslav, Tichý František, Trefil Karel, Úlehla Zdeněk, Vala
Miroslav, Voříšek Vlastimil, Vymazal Milan, Zelinka Vladislav, Zeman Jiří, Žourek Jaroslav
IV. D Třídní profesor dr. František Bouchal
Adamec Vojtěch, Ambro Miroslav, Balajka Vladimír, Borovička František, Brázdil Miloš, Čajánek
Bohumil, Černocký Zdeněk, Dvořák Oldřich, Foltýn František, Fric Rostislav, Heloňa Jiří, Chytil Oldřich,
Jachan Milan, Koutňák Vladimír, Král Ladislav, Krejčí Miroslav, Krpec Adolf, Krška Josef, Kunc Alois,
Malošík Václav, Matoušek Zdeněk, Olšanský Vladimír, Přibyl Václav, Sigmund Zdeněk, Skoupilík
František, Storoženko Jaroslav, Storoženko Milan, Šamánek Milan, Ševčík Jaromír, Vašíček Karel, Zavřel
Jan, Zima Jiří
1953
IV. A Třídní profesorka Božena Lukšová
Bíbr Jaroslav, Bleša Vladimír, Drápal Jiří, Dratva Jaroslav, Foltýn Milan, Hanusík Josef, Herodková Věra,
Hlaváček Jindřich, Ingr Milan, Janeba Ivo, Jenerál Milan, Ježka Karel, Kačírek Mojmír, Kaňková
Jindřiška, Kika Jiří, Kouřilová Naděžda, Králík Josef, Kuntschiková Viktorie, Kyselík František, Mohyla
Oldřich, Mojžíš Jaroslav, Nemela Milan, Nesvadbová Eva, Nevřala Vilém, Ostrčilová Anežka, Rapant
Bohumil, Regentík Josef, Sekerová Eva, Sovová Marie, Stratil Josef, Šmidák Stanislav, Tvrdý Alois,
Vaníčková Marie, Večerka Jan, Vodica Vladimír, Zakravač Vladimír, Zlámal Josef, Žampachová Karla
III. A Třídní profesorka Olga Kristová
Bednářová Blažena, Brand Milan, Brázdilová Ludmila, Bureš Alois, Dundálek Josef, Hnilica Jindřich,
Ježek Miroslav, Karný León, Kočař Čestmír, Kozáková Stanislava, Krčmová Jarmila, Kubáček Zdeněk,
Kulendík Viktor, Macek Lubomír, Mlčoch Josef, Mohelník Josef, Obruča Leopold, Odstrčil Josef, Petřík
Roman, Roušarová Zdeňka, Řezníčková Marcela, Stratil Jiří, Svobodová Alena, Trávníček Stanislav,
Vojáček Zdeněk, Volec Zdeněk, Vrchovecký Karel, Vymětal Antonín, Zavadil Miroslav, Žižka Bohumír
III. B Třídní profesor dr. František Voříšek
Bleša Radoslav, Bosák Jaromír, Bradík Vladimír, Butulová Iva, Dostál František, Hanák Tomáš,
Kiliánová Zdeňka, Medková Marie, Oharková Marie, Saibertová Svatava, Stavinoha Lubomír, Šefraný
Stanislav, Šimčák Stanislav, Tomečková Miluše, Uhrová Radka, Zahradníček František
1954
XI. A Třídní profesor dr. František Bouchal
Jančář Jiří, Kadlec Metoděj, Kamenčák Zdeněk, Křížková Věra, Kunčarová Marie, Lehar Jan, Lehkoživ
Ladislav, Nevřala Bohumír, Němec Miloš, Onderka Zdeněk, Opatrná Eva, Pospíšilíková Milada,
Puszkailer Leo, Solař Vojtěch, Střelec Ivo, Svoboda Jiří, Šesták Otakar, Šiler Zdeněk, Švábeníková
Terezie, Tvrdý Ladislav, Uličný Oldřich, Vacová Lydie, Vejmola Josef, Vymětal Miroslav, Dvorský Boris
XI. B Třídní profesor Karel Obadal
Bočková Eva, Dostálová Danuše, Franěk Jiří, Franková Marie, Gregor Karel, Chytilová Zdeňka, Ingrová
Eliška, Koutňák Jaroslav, Kuliš Vladimír, Lvová Věra, Matuštíková Věra, Motalová Ludmila, Ohlídalová
Božena, Podolský Milan, Raková Irena, Rusková Alena, Simerský Zdeněk, Slaminka Vladimír, Sukopová
Věra, Talská Božena, Teterová Jarmila, Tělupil Alois
1955
XI. A Třídní profesor Karel Obadal
Čihánková Marie, Foltýn Antonín, Fuks Luděk, Hájíčková Věra, Hradec Václav, Chytil Milan, Jamrych
Jiří, Klusalová Helena, Kolářová Jaroslava, Kratochvílová Milada, Kučera Ladislav, Kužela Lubomír,
Letko Antonín, Linka Arne, Malina Rudolf, Mareček Vladimír, Motal František, Procházková Marie,
Prokopová Libuše, Skula Ladislav, Svačina Jiří, Šimek Bohumil, Štětina Hynek, Šustek František, Vítová
Božena, Vlček Antonín, Zanášková Soňa, Zapletal Jiří
XI. B Třídní profesorka Olga Kristová
Ambrožová Zdeňka, Domanský Ivo, Dvořáková Božena, Flora Alois, Kavková Věra, Kouřílková Eva,
Laskafeld Dušan, Mikšík Jaroslav, Ochmannová Marie, Peštuková Božena, Přikryl Junoš, Ratiborský Jiří,
Rytíř Vladimír, Řezníčková Jane d¦Arc, Steigerová Bohumila, Sušena Jiří, Šedivý Svatopluk, Ticháková
Zdeňka, Tichý Jaroslav, Vaňková Pavla, Voženílková Marta, Závorová Eva, Zlámal Zdeněk, Znojilová
Pavla, Živná Eva
1956
XI. A Třídní profesorka Marie Kabrnová
Akubžanov Vladimír, Bouchalová Milada, Brázdilová Alena, Buksa Jaroslav, Čihánek Karel, Dostál Vít,
Duchoň Drahomír, Faconová Danuše, Foltýnová Jaroslava, Ginter Hynek, Herodek Oldřich, Holubníček
František, Haneš Oldřich, Hruban Ivan, Indrová Miluše, Ingrová Libuše, Kochaníčková Marie, Konečný
Bohumil, Kunovská Eva, Malenovský Augustin, Malošíková Jindřiška, Malý Pavel, Michálek Miloš,
Nováková Jindřiška, Ohlídal Alois, Otáhalík Vlastimil, Otáhalová Jarmila, Procházková Eva, Tlusťáková
Radomila, Zavřel Stanislav, Zezulová Marie
XI. B Třídní profesorka Olga Kristová
Endlicher Josef, Jakoubková Žofie, Kalářík Antonín, Konečná Marie, Kosinová Věra, Krejčiřík Zdeněk,
Laskafeld Milan, Malina Jiří, Mazáčová Věra, Navrátil Josef, Noga Ivo, Novák Karel, Pacholíková Jitka,
Páníková Evženie, Přikrylová Štěpánka, Raška Jaromír, Rybenský Milan, Smýkalová Alena, Studénková
Alžběta, Sukop Jiří, Sumová Anna, Šimková Zdeňka, Šmíd Milan, Šubertová Eva, Tetera Břetislav,
Vaverková Olga, Večerka Josef, Vojtečková Anežka, Vondráček Stanislav, Voříšek Jiří, Zívalová Eva
XI. C Třídní profesor Čeněk Malý
Borečková Marie, Bradová Věra, Brňáková Ilona, Dočkal Miloslav, Dočkalová Eva, Dostál Jiří, Dvorská
Soňa, Gabrhelíková Alena, Hodaň Karel, Jurášek Jiří, Klemmová Helena, Kouřilová Jiřina, Kroutil
František, Manďák Jaroslav, Masná Anna, Mátlová Naděžda, Mušálek Karel, Nábělek Milan, Peštuka
Miroslav, Plíhalová Daniela, Procházka Pavel, Rada Jan, Rupertová Bohumila, Sigmund Petr, Skulová
Justina, Svoboda Václav, Šeda Milan, Šeda Vlastimil, Šišková Hana, Vrbová Eva, Zapletalová Helena
1957
XI. A Třídní profesor dr. František Bouchal
Akubžanov Ivan, Babyšta Jiří, Bártek Jiří, Bazalková Marie, Béna Antonín, Benešová Marie, Beníčková
Jana, Blaha Lubomír, Brázdilová Jarmila, Bronec Miroslav, Černá Zdeňka, Černý Jaroslav, Hanák Ivo,
Handlová Jana, Honzírek Stanislav, Horák František, Hrubíková Olga, Přikrylová Jiřina, Rusňák Štěpán,
Sehnalová Mojslava, Skopalíková Jana, Skula Jiří, Sládková Jiřina, Slavíková Jana, Smolková Jarmila,
Solař Jiří, Spisarová Jarmila, Stoklasová Jarmila, Šebková Zdeňka, Tomáš František, Trávníčková
Helenka, Vykydal Petr
XI. B Třídní profesorka Anna Boudová
Calabová Naděžda, Horák Miroslav, Jadrníček Bohumil, Jenerál Jiří, Jeřábek Vladislav, Katrňák
Miroslav, Klíma Václav, Klusal Jarek, Kopčilová Božena, Koudeláková Eva, Koutský Václav, Kubíčková
Věra, Kvapilík Petr, Linková Mlada, Lyčka Karel, Macková Milada, Machula František, Marková Alena,
Mlčochová Helena, Mozgová Zdeňka, Musil Jaroslav, Oharková Františka, Pagáčová Jarmila, Pospíšilová
Jarmila, Ratiborská Božena, Rupert Emanuel, Sedlák Karel, Seibertová Jana, Seibertová Pavla, Švec
František, Vystavělová Ludmila, Zapletalová Anna
XI. C Třídní profesor dr. Jiří Marek
Bečica Josef, Dostálová Miluše, Havlíčková Jarmila, Hlaváček Pavel, Jelšík Jan, Malá Jarmila, Menčl
Tomáš, Nevřala Vilém, Palich Ctibor, Petříková Marie, Pída Antonín, Stoklasa František, Střelec Jiří,
Syblík Jaroslav, Šťávová Eva, Štroblík Václav, Táborská Blanka, Vaculík František, Vlasák Jaroslav,
Vlček Karel, Vlček Oldřich, Vondráčková Marie, Zamazal Rudolf, Zapletal Miroslav, Zavřel Ivan, Zavřel
Ladislav, Zimmrová Dagmar, Žižková Jarmila
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Štěpán Rusňák
Čížek Stanislav, Pazderová Sylva, Plachký Ferdinand, Procházka Ladislav, Študent Antonín, Teplý
Vladimír, Vykoukalová Anna Marie
1958
XI. A Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep (Marta Hermannová)
Akubžanová Milada, Bartík Jaroslav, Bobrovská Marta, Brhlík Jan, Elefantová Jarmila, Gazda Vladimír,
Kučerová Eva, Mesenský Ladislav, Mužík Oldřich, Nezdařil Josef, Obadalová Věra, Peštuková Eva,
Sommerová Helena, Spáčilová Miloslava, Spitz František, Stejskal Eduard, Válková Svatava, Vlasáková
Jarmila, Vlasáková Zdenka, Vodička Jiří, Vozdková Růžena, Vranka Antonín, Wohlráb Rudolf,
Zapletalová Alena, Zawacká Marie, Řezníček Zdeněk
XI. B Třídní profesor Vincenc Drápal
Hanák Stanislav, Hartl Jindřich, Hromek Václav, Kotolanová Hana, Krajný Miloslav, Kýbl Alois,
Lejsková Jarmila, Lukášová Erika, Maitnerová Matylda, Marčík Karel, Matějíčková Jarmila, Mohelníková
Jana, Mrvková Helena, Němec Josef, Petlachová Jana, Provazníková Dana, Sedlaříková Marta, Sekera
Jiří, Soldánová Libuše, Stratilová Věra, Šamánková Jitka, Šotek Jiří, Štěrba Oldřich, Štourač František,
Vach Vladimír, Veselý Miroslav, Vondráček Josef, Zahradník Boleslav, Vykydal Pavel
XI. C Třídní profesor dr. Jiří Marek
Arabasz Jindřich, Bílek Josef, Birkás Oldřich, Čech Jiří, Čech Petr, Dostál Alois, Hrbasová Eva, Jeřábek
Jiří, Jeřábková Ludmila, Košinová Milada, Lohynská Dobroslava, Matyášová Eva, Melionová Jarmila,
Motal Jiří, Plískalová Jana, Plískalová Pavla, Pospíšil Josef, Ptáčková Věra, Rýznar Leopold, Smýkal Petr,
Spáčilová Oldřiška, Stojaníková Danuše, Šišková Eva, Tulachová Marie, Urválková Aloisie, Valíčková
Jiřina, Zlámal Jaromír, Žáček Ladislav
1959
XI. A Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep
Antal Jaroslav, Bergmannová Olga, Ciglínová Jana, Císařová Liduška, Doležel Štěpán, Dupal Zbyněk,
Gabrhelík Vojtěch, Graclík Josef, Hlaváček Petr, Horák Zdeněk, Chmelová Anna, Kilián Jan, Kopecká
Hana, Kopecká Eva, Krejčířová Jarmila, Kubová Marie, Matula Herbert, Oškerová Marie, Ploc Jan,
Pospíšil Ladislav, Purmenský Bohuslav, Stašková Olga, Svoboda Oldřich, Šmídová Marie, Šušáková
Sylvia, Ticháková Věra, Tomeček Václav, Vykydal Jan, Zahradníková Marie, Zajíc Ladislav
XI. B Třídní profesorka Olga Kristová
Bartoš Josef, Branná Magda, Doleželová Hana, Dostál Jaroslav, Dvořáková Jitka, Františ Ladislav, Fritz
Miloslav, Hanáková Ludmila, Horáková Alena, Janovský Josef, Krajčová Olga, Kubiczková Justina,
Kuchařík Quido, Nezvalová Marta, Ovečka Miroslav, Petráš Miloslav, Plaček Josef, Polišenský Karel,
Raclavský Jaroslav, Sigmundová Antonie, Silný Jan, Skříček Josef, Smítal Jaroslav, Staněk Karel, Šerý
Jaroslav, Škvařilová Jana, Uličný Milan, Urban Milan, Valerian Mario, Vymlátil Ferdinand
XI. C Třídní profesorka Marie Kabrnová
Adamíková Jiřina, Bartončíková Helena, Březák František, Garguláková Olga, Hanáková Věra, Hauk
Roman, Horáčková Helena, Chmelař František, Churý Josef, Košuta Vladimír, Koukal Jiří, Krbcová
Anežka, Křivdová Květoslava, Kučerová Jarmila, Macášková Eva, Marčík Bohumil, Meluzinová Věra,
Mlčochová Anna, Mucha Jaroslav, Pavlů Dagmar, Petlach Jiří, Podešvová Danuše, Přibyl Petr, Složilová
Lenka, Sušil Antonín, Tallová Marie, Vach Pavel, Vašek Josef, Zapletalová Ludmila, Zelinka Ladislav
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Štěpán Rusňák
Coufalová Marie, Hanák Jaroslav, Molčanová Drahoslava, Nesvadba František, Šenkyříková Zdenka,
Vaňhara Josef
1960
XI. A Třídní profesorka Olga Beranová
Doležalová Hana, Ešner Jiří, Filip Vladimír, Filová Jana, Galatíková Marta, Halouzka Pavel, Konečná
Miloslava, Kopecký Jiří, Krajný Aleš, Krejčíř Ivo, Krůpa Václav, Linková Jarmila, Malíková Ludmila,
Mareš Otakar, Mazánek Leopold, Motal Jaroslav, Neubauerová Marie, Nevřala Rostislav, Pacholík Jiří,
Petráš Karel, Polišenská Alena, Procházka Jaromír, Schaffer Jan, Slouka Josef, Sommerová Jarmila,
Svobodník Jaromír, Šamánková Eva, Ševčík Stanislav, Šmedková Jitka, Večerka Jaroslav, Vondráček Jan,
Zezulová Milena, Kroutil Ivan
XI. B Třídní profesorka Anna Boudová
Babyšta Jan, Babyštová Eliška, Blahová Kristýna, Bronec Jaromír, Butula Miroslav, Daňková Marie,
David Jaroslav, Ečerová Věra, Feldsamová Angela, Frank Karel, Hlobilová Božena, Hubík Miloslav,
Hubík Petr, Indrák Stanislav, Kucián Bohumil, Kudela Milan, Ležák Jaromír, Machů Josef, Mlýnková
Marie, Petříková Marie, Plačková Jana, Řikovský Karel, Sigmundová Jana, Šedivý František, Šišková
Drahomíra, Štanglicová Marie, Vaněk Petr, Zapletalová Jana, Závorková Jitka, Zlámalová Vladěnka,
Žáková Marie, Přibyl Petr, Kočařová Jindřiška
XI. C Třídní profesorka Alice Kramářová
Balšíková Marta, Býma Rostislav, Červinková Zdenka, Dohnal Josef, Háček Milan, Hilšerová Hana,
Kostka Ivo, Koutský Vladimír, Krejčíř Otakar, Lukáš Otakar, Malá Marie, Metochová Marie, Mikšík Jiří,
Navrátilová Marta, Nohálová Věra, Očadlíková Alena, Pirnosová Alena, Ploc Karel, Slačíková Věra,
Stoklasa Bedřich, Šimčáková Marie, Škroníčková Ludmila, Tillmannová Věra, Trdlica Karel, Valtr Jiří,
Vítová Ludmila, Vranková Helena, Zdráhalová Marta, Zelinka Zdeněk, Zelinková Jarmila, Zubíková
Libuše, Žáček Rudolf
1961
XI. A Třídní profesor dr. František Bouchal
Capíková Eva, Drnovská Dana, Dvořák Václav, Havelová Věra, Helísková Dagmar, Horský Jiří, Králová
Milada, Králová Věra, Kuchařová Alena, Malina Petr, Matúš Jiří, Mezihoráková Jarmila, Michajlovičová
Ljubica, Niklová Jindřiška, Olejníková Jaroslava, Pisková Marie, Provazník Vladimír, Rumánková Vlasta,
Soldánová Eva, Staňková Věra, Stöhr Jaroslav, Sumová Jana, Šimčíková Vlasta, Šméralová Jarmila,
Šotová Eva, Štěrbová Hana, Tichá Marie, Topič Jiljí, Topinka Václav, Urbancová Olga, Vavříková Olga,
Vlček Milan, Vlčková Jana, Vrbová Marie, Zadražilová Věra, Drnovská Jana
XI. B Třídní profesor dr. Jiří Marek
Bartošek Jiří, Firlová Helena, Hřídel Oldřich, Janíčková Vlasta, Jeřábková Jaroslava, Keprda Ladislav,
Krist Petr, Květoňová Jaroslava, Liška Josef, Malá Marie, Malčíková Květoslava, Mazák Josef,
Mekysková Jiřina, Mořkovská Blažena, Petera Jiří, Polišenská Růžena, Příborská Ludmila, Říkovská
Věra, Sedlářová Květoslava, Sekanina Emil, Slavičínský Zdeněk, Slezáček Antonín, Šiška Rostislav,
Šmídová Vilma, Špinková Milena, Štěpáníková Iva, Tomaštík Josef, Uličný Bohumír, Válková Marie,
Vencovská Eva, Vlček Jindřich, Vlčková Věra, Vysloužil František, Zapletalová Ludmila, Zavadilová
Anna, Žaludová Milada
XI. C Třídní profesor dr. Otakar Lukáš
Bajza Jiří, Bublíková Alena, Coufalová Božena, Černý Miroslav, Dočkálková Miroslava, Dvořáčková
Eva, Francová Eva, Gardavský Ivan, Gremlicová Marie, Hrib Nikolaj, Hromková Marie, Jochmannová
Marie, Kočař Vladimír, Kranz Alois, Kudličková Eva, Lagová Ludmila, Lukášová Miloslava, Matlochová
Alena, Obdržálek Antonín, Oheralová Milada, Ondrouchová Jarmila, Páterová Zdenka, Pišťáčková
Ludmila, Plesníková Marie, Regnerová Jiřina, Rerková Marta, Rusňák Pavel, Řehová Eva, Sekerová
Jaroslava, Skopalová Alena, Sršňová Věra, Sýkorová Dagmar, Vaverka Josef, Večeřová Dagmar, Zajíc
Josef
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesor Miloš Foltýn
Bajgard František, Bařina Josef, Bozděch Blahoslav, Fojtík Ladislav, Chlistovský Josef, Javořík František,
Jeřábek Jaromír, Judas Miroslav, Kornel Bohumil, Kořánek Miroslav, Lukáš František, Michálek Eduard,
Pergl Jiří, Píža Martin, Sabo Ivan, Schovanec Bohumil, Svatoš Vladimír, Trněný Josef
1962
III. A Třídní profesorka Olga Kristová
Červinková Vlasta, Derka Jaroslav, Dohnalová Danuše, Doleželová Marta, Fuksová Věra, Hájková
Milada, Hanák Miroslav, Havlenová Jitka, Hlochová Nina, Hradilová Zdenka, Jaroš Milan, Klímová
Ludmila, Kolomazník Ivan, Kotrnec Josef, Kordiová Dagmar, Krejčí Marie, Malchárek Miroslav,
Nováková Libuše, Okounová Stanislava, Olík Miloš, Pallán Vilém, Plachý Michal, Radová Anna,
Rakovský Gustav, Románek Zdeněk, Simerská Eva, Sommerová Ludmila, Stejskal Josef, Tillmannová
Helena, Tvarůžka Tomáš, Valenta Alois, Vybíral Stanislav, Zábranský Emil, Jirka Antonín
III. B Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep
Bartoš Miroslav, Bazán Pavel, Doležel Karel, Hrdlička Emilián, Hurtová Milena, Jakubcová Jitka, Jeřábek
Milan, Jurtík Zdeněk, Kostiha Petr, Kovářová Hana, Kubíčková Helena, Kužela Antonín, Lierová Pavla,
Lukešová Marta, Lvová Zdeňka, Maděrka Josef, Mahel Kazimír, Martišek Vojtěch, Navrátilová Věra,
Novák Zdeněk, Palír Jaroslav, Plaček Milan, Stoklásková Dalimila, Šlampová Věra, Šulová Ivana,
Šumberová Anna, Tesařová Zdeňka, Trhlík Milan, Vaculík Milan, Vejrosta Jiří, Volníková Stanislava,
Židlíková Marie, Kolomazník Václav
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesorka Věra Mikšíková
Darmovzal Josef, Dolejský Josef, Doležal Karel, Frank Julius, Chalupa Jaroslav, Juřička Bohumil,
Mořkovský Josef, Nikl František, Poborský Jaroslav, Pobuda Antonín, Pšeja Milan, Skyba Jan, Spěváček
Ladislav, Sýkora Milan, Švec František, Vychodil Josef
1963
III. A Třídní profesorka Olga Beranová
Dočkal Radomil, Dočkalová Ludmila, Dvořáková Světlana, Gaisler Karel, Hodaň Jaromír, Horáková
Věra, Hudivok Dimitrij Boris, Hutař Josef, Kavková Marie, Klusalová Jitka, Kostihová Anna, Kučírek
Bohuslav, Manďáková Květoslava, Michajlovič Pavel, Motalík Jaroslav, Nováková Vladimíra, Oharková
Eva, Pálka Petr, Pazdera František, Petráš Zdenko, Pospíšil Václav, Povalačová Věra, Řezníček Petr,
Šenkyříková Libuše, Škrabal Arnošt, Šrámková Naděžda, Švec Jiří, Vaculíková Jaromíra, Valentová Jana,
Vodicová Helena, Vránová Milada, Zavadilová Alena, Zubík Miroslav, Žemlíková Emilie
III. B Třídní profesor Zdeněk Pacek
Benešová Soňa, Blaha Jiří, Bradíková Milana, Čechová Milada, Gaťaříková Marie, Gazdíková Marie,
Gromesová Jarmila, Hojná Věra, Hroncová Iva, Hrubá Milada, Hudečková Marie, Jehlářová Anna,
Klimecká Jaroslava, Kostihová Jaroslava, Limlová Eva, Majdová Věra, Nesvadbová Ludmila, Ondruch
Zdeněk, Otáhalová Marta, Paulusová Věra, Petrášová Ludmila, Plachý Michal, Salingerová Naděžda,
Silná Jindra, Sklenářová Jaroslava, Svoboda Ivan, Šméral Ivan, Štěpánová Marta, Talla Pavel, Tomeček
Pavel, Topič Milan, Toulcová Jarmila, Trávníčková Věra, Trdlica Luděk, Urválková Marie, Válková
Jindřiška
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Zdeněk Pacek
Blabla Bohuslav, Dutkevič Jiří, Kenša Rostislav, Knedla Jindřich, Kopčil Jiří, Kučera František,
Obdržálek František, Opravil Oldřich, Perútka Pavel, Šedivý Josef, Vajgl František, Žákovský Jiří
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Josef Šubert
Bohatý Miroslav, Dědková Emma, Hána Zdeněk, Paculová Libuše, Petřík Stanislav, Stavinoha Rostislav,
Tas Miloslav, Vavrda Ladislav
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesorka Olga Kristová
Beneš Vladimír, Bukovjan Jindřich, Dostalík Josef, Dvořák Ladislav, Dubašák Milan, Fulek Štefan,
Janíček Alois, Janošek Bohumil, Kratěna Vítězslav, Krčmář Miroslav, Ponča Miroslav, Řehák František,
Stoniš František, Šural František, Šustr Antonín, Větrovec Josef, Zimek Alois
Střední škola pro pracující
Třídní profesor dr. Otakar Lukáš
Kadůrek Jan, Machula Ladislav, Němec Pavel, Pražák Zdeněk, Urban Josef, Zahradník Lubomír
1964
III. A Třídní profesor Zdeněk Pacek
Bartl Pavel, Galatíková Jana, Horáček Zdeněk, Hradečná Marta, Janáč Bohuslav, Jančíková Anna,
Jelínková Libuše, Klepš Otakar, Kuchařová Marta, Mrkvica Miroslav, Mrvková Vladimíra, Nováková
Eva, Procházková Věra, Schafferová Zdena, Skopalová Vlasta, Šimoník Richard, Šmíd Jiří, Vávrová
Emilie, Večerka Ladislav
III. B Třídní profesor Jaromír Mikeš (Alena Šedová)
Blešová Jana, Buksová Otýlie, Dřímalová Drahomíra, Frajtová Eva, Chudobová Miloslava, Pátíková
Jiřina, Sedlařík Jan, Smejkal Josef, Smolinková Alena, Svozílková Jarmila, Štěpánek Stanislav, Tesáček
Jan, Vašinová Eva, Vdolečková Božena, Vylíčilová Marie
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Josef Šubert
Hurta Vlastimil, Kadlčák Miroslav, Kašík Zdeněk, Klech Vladimír, Lukáš Eduard, Pavličík Miloslav,
Pospíšil Jiří, Stránský Vladimír, Vaculík Zdeněk, Zlámal Josef
Střední škola pro pracující
Třídní profesorka Věra Bénová
Bránecká Věra, Doležel Jaroslav, Garunda Lubomír, Horáková Anna, Jochman Oldřich, Kohoutová
Anděla, Kvasnička Josef, Láníková Milada, Mareš Zdeněk, Menšíková-Syblíková Marie, Plaček Vladimír
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesor Jaroslav Pavelka
Adámek Antonín, Brůžička František, Bystřický František, Čajánková Danuše, Češek Emil, Dorotíková
Eliška, Fabrika Tomáš, Friedl Jaroslav, Háder Jaroslav, Janota Jaroslav, Kočí Milan, Kostráb Karel,
Krčmař Václav, Kůrka Drahoš, Lorenc Bohuslav, Matura Karel, Novosad Josef, Obadálek František,
Ondráček Václav, Procházka Vladimír, Rožič Josef, Skoták Miroslav, Šafář Tomáš, Toman Antonín,
Trýska Josef, Tureček Václav, Uherek Zdenek, Vláčilík Drahoslav, Vrtěl Miroslav, Jurčíková Zdena
1965
III. A Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep
Ambrož Vladimír, Daněk Alois, Dostálová Šárka, Durmanová Zdeňka, Gracl Petr, Hanáková Marie,
Hermannová Dagmar, Hyánková Marie, Indrová Zdeňka, Ištvánek Dalibor, Konupčík Pavel, Krejčí
Božena, Kučerová Marie, Lemberk Stanislav, Mišurcová Ivanka, Mojžíš Zdeněk, Mrázková Anna,
Nasvetrová Libuše, Novosadová Drahomíra, Palírová Renata, Polášková Jitka, Rataj Pavel, Roupcová
Jana, Sedlařík Petr, Semerádová Alena, Slivka Petr, Spáčilová Marie, Stöhr Karel, Strnadová Marcela,
Šerý Oldřich, Šestáková Kateřina, Šimková Jana, Švajdová Marta, Urválek Vít, Vymazal Pavel,
Zanášková Jindřiška, Zaoral Pavel, Zapletal Zdeněk, Zeithammer Jan, Židlíková Hana
III. B Třídní profesor dr. Otakar Lukáš (Věra Mikšíková)
Bartlová Milada, Bartošková Jana, Bocková Danuše, Broncová Marie, Calábková Eva, Červíková Zdeňka,
Dočkalová Jarmila, Doležalová Jarmila, Drápal Vít, Fialová Dagmar, Gernová Květa, Horáčková Vlasta,
Horáková Marta, Horská Alena, Hunková Lidmila, Králová Marie, Kudela František, Kuklová Sylva,
Martinovská Eva, Matoušková Jana, Mikulíková Jana, Netopilová Jana, Ochmannová Marie, Opravilová
Alena, Přidalová Marie, Přikrylová Jitka, Přikrylová Lidmila, Rottová Naděžda, Ryšavá Ludmila, Řezáč
Jindřich, Sovadinová Jana, Staňková Marie, Švecová Jaroslava, Vlčková Milena, Vyhnalová Miroslava,
Zajícová Jarmila
III. C Třídní profesorka Justina Skulová
Bednařík Ivan, Čermák Jaroslav, Dratvová Jindřiška, Foltýnová Karla, Formánková Ludmila, Frkal
Vojtěch, Frkalová Pavlína, Hajduková Marta, Horáková Olga, Kolková Jarmila, Komínek Karel, Kopp
Josef, Kunc Augustin, Mikulcová Marie, Mikulčíková Marta, Nesvadbová Jaroslava, Peštuková Jaroslava,
Pištěcká Marta, Pomališová Ludmila, Pospíšil Miroslav, Procházková Helena, Ptáčková Milena, Sehnal
Záviš, Sousedíková Marie, Stratilová Marie, Štěpánek Vladimír, Valach Antonín, Vlček Alois, Zbořilová
Dana, Zdražil Antonín, Zrna Miloslav
Střední škola pro pracující
Třídní profesor dr. Otakar Lukáš
Droběnová Jarmila, Gabrhelík Emil, Kajnar Antonín, Kutěj Vladimír, Polišenský Jiří, Singr Antonín,
Ščotka Josef, Štefka Jaroslav, Večerka Jaromír
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Jaromír Mikeš
Dohnal Pavel, Horáček Vladimír, Odložil Josef, Odstrčilová Helena, Olšina Josef, Malý Bohumil, Opršal
Josef, Sedlařík Pavel, Švábeníková Vladimíra
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesor Emil Frydecký
Baroš Jaroslav, Bartoš Josef, Blažek Miroslav, Blažo Florián, Boch Jaroslav, Bytomský Vladimír, Čech
Josef, Daněk Eduard, Držálek Vratislav, Chorvát Dominik, Jurásek Miroslav, Korček Ludvík, Král
Antonín, Krejčí Josef, Malina Josef, Marek Vlastimil, Onderka František, Peťovský Ludvík, Polách
Milan, Remeš Josef, Rozštípil Miroslav
1966
III. A Třídní profesor dr. Otakar Lukáš
Babušník Jiří, Bazalková Zdeňka, Bolf Vladimír, Doležel Miroslav, Dvořák Jiří, Frajtová Hana, Fuks
František, Horáček Antonín, Horák Vítězslav, Hynek Zdeněk, Churý Oldřich, Karamon Josef, Karas
Bohumil, Kokeš Václav, Matušíková Pavla, Novák Miroslav, Olejníková Helena, Orel Jaromír, Páter
Lubomír, Pěnčíková Hana, Procházková Drahomíra, Přikrylová Eva, Sabo Ivan, Sáha Petr, Sedlařík
Antonín, Sigmund Boris, Sigmund Jaroslav, Sigmundová Alena, Skácelová Alena, Slavičinský Miroslav,
Šafář Tomáš, Šaffer Michal, Vala Eugen, Vojta Petr, Vybíralová Ladislava, Zavřelová Zdeňka, Zdražilová
Jaroslava
III. B Třídní profesorka Olga Beranová
Balšíková Zdeňka, Brázdilová Helena, Čtvrtníková Marcela, Danielová Alena, Dobrovolná Zora,
Dvořáková Jana, Fuksová Danuše, Glozigová Stanislava, Gregorová Hana, Havránková Antonie, Churá
Jana, Jonášková Naděžda, Jurová Ludmila, Klimentová Drahomíra, Korseltová Alena, Kotolanová
Miroslava, Králíková Jana, Kresová Jana, Kubáček Jan, Kubáník Marian, Mrhálek Jaroslav, Nehodová
Věra, Novotná Věra, Otrusina Pavel, Pávišová Hana, Přecechtělová Jana, Přikrylová Miroslava,
Šajďáková Jindřiška, Šajďáková Miloslava, Tesařová Jaroslava, Tichý František, Tomanová Jarmila,
Vaculíková Hana, Valoušková Alena, Votinská Zdena, Zaoralová Hana, Zapletalová Vanda, Žáková Eva,
Žárský Zdeněk
III. C Třídní profesorka Anna Boudová
Bleša Miloš, Brázdilová Marie, Čada Jaromír, Daňková Vlasta, Färber Vilém, Fojtová Marie, Foltýn
František, Heyda Pavel, Jalový Miroslav, Kadlčíková Dana, Karásková Jana, Kašparová Vlasta, Knobová
Hana, Konštacký Stanislav, Kubíček Vlastimil, Kunešová Marie, Litvinová Anna, Mášová Zdenka, Mazel
Jiří, Němečková Marie, Nesvadbová Alena, Novák Jiří, Olejníček Ivan, Olšová Marie, Ondrouch Libor,
Procházka Jiří, Přivřelová Emilie, Řepňáková Zdenka, Řiháková Eliška, Smržáková Jiřina, Staňa Jaroslav,
Stavinohová Milada, Suchomelová Marie, Šimčíková Miroslava, Šubčík Antonín, Prnková Helena, Vacl
Josef, Valenta Zdeněk, Valtr Igor, Vrána Jiří, Zbořilová Alena, Zezula Miloš
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Josef Šubert
Čala Milan, Fritz Pavel, Podhorská Alena, Kroutil Jaroslav, Ludvík Zdeněk, Munzlinger Lubomír, Prokeš
Miloš, Rakušan Vlastislav, Stloukal Zdeněk, Sťahel Jiří, Tvarůžek Lubomír, Valachová Jarmila, Zetěk
Josef, Žižlavská Anna
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesor Emil Frydecký
Bahner František, Bobčík Otakar, Bulva Viktor, Chmelík Pavel, Janík Jan, Kolomazník Stanislav,
Nesvadba Josef, Nos Josef, Novák Ján, Rotter Miroslav, Sadílek Eduard, Tichý Ladislav
1967
III. A Třídní profesor Zdeněk Pacek
Anděl Karel, Bartíková Jarmila, Bermannová Eva, Bisaha Vladimír, Foltýn František, Horáková Marie,
Hůlková Květoslava, Irein Jaroslav, Jašek Jan, Křivda Jiří, Kužela Petr, Martin Bohumil, Maulerová
Miroslava, Měrka František, Mořkovská Milena, Navrátil Petr, Netopil Jaromír, Olšina Petr, Palička Josef,
Plachý Jiří, Polišenský Jaromír, Řepňák Vladimír, Staněk Jindřich, Světlíková Anna, Ševčíková Ludmila,
Šťávová Jana, Tománek Zdeněk, Topinková Miroslava, Valentová Helena, Vilímková Alena, Vlk Jiří,
Vránová Dagmar, Židlík Vladimír
III. B Třídní profesorka Věra Bénová
Buziková Helena, Cápek Jiří, Dohnálková Marie, Gattermayerová Zdena, Hejný Ivo, Horáková Anna,
Hrabalová Jaroslava, Chlud Miroslav, Klepšová Kristina, Králíková Vlasta, Legátová Irena, Liml
Vladimír, Lukášová Květoslava, Majdová Anna, Mikulenková Ludmila, Mitek Jiří, Navrátilová Božena,
Opustilová Věra, Ovečková Bohumila, Pecháčková Miluše, Petrová Hana, Pokorová Pavla, Popelka
Jaroslav, Přikrylová Jaroslava, Ptáček Miroslav, Řehák Stanislav, Řeháková Hana, Silná Marie,
Slavičínská Pavla, Svoboda Jiří, Šatná Dagmar, Škrabal Jan, Štrublíková Dana, Šumberová Jarmila,
Vavrušová Marie, Velnerová Marie, Župková Marie
III. C Třídní profesor Jaromír Mikeš
Antonijová Anna, Bártek Ladislav, Dohnalíková Anna, Gábová Vlastimila, Hanáková Jarmila, Jarušková
Svatava, Janáčová Jana, Kišnerová Adéla, Klapilová Olga, Klusalová Karla, Koňaříková Marie, Krpcová
Jindra, Mádrová Iva, Mrhálek František, Megela Jan, Mrvková Marie, Obdržálek Jiří, Oharková Jana,
Pátík Petr, Permédlová Marie, Planička Oldřich, Prucková Danuše, Rotter Miroslav, Rozsypalová Marie,
Řezníčková Jaroslava, Sázelová Marie, Shromáždilová Jana, Sochorcová Helena, Šamánek Josef, Šabata
Vratislav, Šubertová Irena, Trdlicová Miroslava, Úlehlová Olga, Vavřík Vlastimil, Vymětalová Danuše,
Večerková Miluše
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Josef Šubert
Cagášek Zdeněk, Čech Svatopluk, Dostál Karel, Hanáček Bohumil, Krejčířová Magda, Krpenský
František, Medek Josef, Pospíšilová Františka, Řikovská Ludmila, Sedlák František, Skřipec František,
Stavinohová Marie, Stoklásek Miroslav, Svatoš Bohumil, Valová-Macháňová Anna, Vidimský Vladimír
1968
III. A Třídní profesorka Věra Mikšíková
Březinová Anděla, Bubrjaková Věra, Císař Jaroslav, Dedková Alena, Dostál Miroslav, Dvořáková Eva,
Franková Miluše, Habartík Jan, Jurášek Stanislav, Hrouzek Stanislav, Kamínek Petr, Klimecký František,
Klučarová Anna, Lukášová Helena, Majdová Ludmila, Malchárková Helena, Malý Vladimír, Matějíčková
Věra, Mišurec Karel, Morkusová Ivanka, Mrhálková Jaruška, Novotný Ladislav, Obadalová Věra,
Plesníková Anna, Pokorová Hana, Pospíšilová Jarmila, Rýznarová Ludmila, Schneider Karel, Tupá
Vlasta, Vondrová Marcela, Zavadil Antonín, Zlámal Aleš
III. B Třídní profesorka Marie Prokešová
Bayerová Lenka, Bubeníčková Helena, Daněk Bedřich, Dvořáková Ludmila, Flašar Jaroslav, Fuksová
Blanka, Hladná Jaroslava, Horáková Věra, Hůlka Karel, Chudárek Bohuslav, Jadrníčková Jitka, Jindříšek
Miroslav, Kopečná Anna, Kotěra František, Kubáček Jiří, Lišková Helena, Matura Květoslav, Meitner
Miloslav, Müllerová Helena, Navrátil Miroslav, Navrátilová Oldřiška, Obdržálek Jiří, Olejníčková Olga,
Pazderová Helena, Pudelka Ladislav, Sigmundová Libuše, Škopík Pavel, Štábl Richard, Vilímek Jaroslav,
Vrtěl Milan, Šimordová Alexandra, Kočařová Svatava
III. C Třídní profesorka Justina Ondrová
Březinová Milena, Bůžková Miloslava, Fiurýová Alena, Friedlová Sylva, Hradilová Jaroslava, Hýžová
Jiřina, Churá Eva, Janků Marie, Kozáková Eva, Krčová Marie, Křepelková Bohumila, Kupková Iva,
Navrátilová Emílie, Neničková Marie, Novotná Růžena, Opravilová Jarmila, Otáhalová Marie, Paduchová
Dagmar, Slezáková Hana, Svoboda Josef, Syslová Marie, Třasoňová Ludmila, Valerianová Libuše,
Večerka František, Večerka Oldřich, Veselý Zdeněk, Vrbasová Jarmila, Vymětalová Marie, Zatloukalová
Marie, Zonová Marie, Ordelt Svatopluk, Doležalová Milena, Dvořáková Miloslava
III. D Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep
Burešová Ivana, Buřičová Jiřina, Cveková Ludmila, Drábková Eva, Foltýnová Raduška, Gloziga Jaromír,
Halašková Ilona, Havelka Hynek, Hovadík Jiří, Chludová Blažena, Kotová Františka, Krejčiříková Eva,
Křivánková Věra, Kutějová Marie, Matušík Zdeněk, Müllerová Marie, Navrátilová Jiřina, Navrátilová
Věra, Nesvadba Jan, Nucová Vlasta, Obručová Marcela, Odložilíková Marie, Odstrčilíková Jaroslava,
Ondráčková Pavla, Pavlová Helena, Pirklová Jitka, Rozkydalová Ludvika, Škrobová Marie, Tvarůžková
Zuzana, Vybíralová Vlasta, Zapletal František, Zdráhalová Marie
1969
III. A Třídní profesorka dr. Zdeňka Malcherová (Čeněk Malý)
Cejpková Irena, Coufalíková Iva, Čechová Hana, Gabriel Karel, Gremlica Lubomír, Horáková Hana,
Hubík Vladimír, Chovancová Ludmila, Karas Miroslav, Klimešová Vladimíra, Kozánek Jan, Kučerová
Věra, Kunčarová Blažena, Navrátil Vít, Novák Luděk, Nováková Milena, Pospíšilová Anna, Pospíšilová
Dagmar, Plačková Marcela, Rožičová Dagmar, Růžičková Hana, Řezníčková Ivana, Řihák František,
Suchomel Ladislav, Svitáková Silvie, Šoltésová Marcela, Topinková Jana, Tuček Jan, Vybíralová
Věroslava, Werner Pavel, Zavadil Rudolf, Zikmundová Jarmila
III. B Třídní profesor Mgr. Otakar Lukáš
Adamík Miloslav, Adensam Jan, Daněk Lubomír, Děcký Josef, Fiala Petr, Hájková Alena, Hanák Pavel,
Homola Petr, Janča Bohumír, Jireš Ivan, Kocian Ilja, Kytlicová Helena, Malenovská Marta, Mojžíš Ivan,
Moudrý Pavel, Musil Karel, Navrátilová Libuše, Otáhalová Milada, Petříková Marie, Prudil Miloš,
Přikrylová Jana, Slanina Oldřich, Staněk Rostislav, Svoboda Miroslav, Ševčíková Zdenka, Šprňa Václav,
Tesař Jaroslav, Trávníček Vlastimil, Urbánková Jarmila, Váhala Miroslav, Vávra Alois, Voláková Miluše,
Jovbaková Věra
III. C Třídní profesorka Jana Zemánková
Bašná Věra, Buček Jiří, Davidová Eliška, Doláková Jana, Fischer Karel, Frajtová Pavla, Hodanová Eva,
Hojačová Jana, Jasková Drahoslava, Karásková Jitka, Kirilenková Marie, Kolomazníková Věra, Koupil
František, Kovář Jaroslav, Křen Radomír, Neubauerová Helena, Novák Bohumil, Paličková Alena, Pešák
Karel, Plaček Robert, Slováková Jana, Spáčilová Olga, Stoklas Miroslav, Šoustalová Marie, Tesařová
Ludmila, Vaníček Zdeněk, Vranová Marie, Zapletalová Alice, Ženčáková Ludmila, Žůrková Ludmila
III. D Třídní profesorka Jarmila Potměšilová - Goláňová
Bartoňová Miroslava, Cermanová Hana, Daňhelová Jitka, Drápalová Šárka, Fialová Ivana, Heloňová
Zdeňka, Holoubková Jana, Jarolíková Jana, Jordán Ivan, Kaniová Renáta, Kolárovcová Zdena, Krajčová
Emílie, Králíková Helena, Kulendíková Svatava, Mlčochová Božena, Novotná Jaromíra, Parobková
Vladimíra, Pátíková Jarmila, Rozumová Marcela, Různarová Svatava, Stanošková Jarmila, Steigerová
Ivanka, Španihelová Ivana, Vaculíková Věra, Večerka Otakar, Zdráhalová Anežka, Přemyslovská Anežka
1970
III. A Třídní profesor Zdeněk Pacek
Bichler Libor, Císař Josef, Dvořáček Petr, Endlicherová Alena, Frajt Dušan, Hnilicová Milada,
Holubníčková Jiřina, Hradil Jiří, Jovbak Vladimír, Jurčík Stanislav, Kadlec Lubomír, Kašík Josef,
Kohútová Božena, Kostka Petr, Krbec Svatopluk, Menčl Josef, Motal Jan, Moučková Marie, Ohnoutek
Jaroslav, Říkovská Jiřina, Silný Miroslav, Stratil Vladimír, Šiška Josef, Tesařík František, Vondra Rudolf,
Vrbecký Zdeněk, Vymětalová Zdenka, Zapletalová Jarmila
III. B Třídní profesorka Věra Bénová
Barnetová Marie, Blažek Vladimír, Čížkovská Eliška, Haška Jan, Heloňa Stanislav, Holec Ladislav,
Holubec Jiří, Janečková Nataša, Kašparová Stanislava, Kašparová Vladimíra, Kolísek Antonín, Kozmík
Oldřich, Martináková Jitka, Motl Antonín, Mozga Miroslav, Myšková Helena, Navrátil Miroslav,
Němcová Štěpánka, Ocknecht Pavel, Ondrůšek Petr, Šafář Vladimír, Šafařík Jiří, Vidlářová Jarmila,
Vrzalová Soňa, Zítka Jaroslav, Zmrzlík Ferdinand
III. C Třídní profesorka Marcela Šulcová
Bičišťová Eva, Frajt Miroslav, Dobrovolná Jana, Gřivová Vladimíra, Habrová Marie, Horehleďová
Vladimíra, Jonášek Josef, Kalina Josef, Kočař Stanislav, Kočařová Vladimíra, Kočová Hana, Kubík
Zdeněk, Kudínková Jitka, Mazurová Anežka, Metodievová Lydie, Nevřala Lubomír, Němcová Jarmila,
Odstrčilík Zdeněk, Pácl Jan, Plšek Karel, Přivřelová Regína, Švrčina Jaroslav, Tesař František, Vančurová
Libuše, Veverka Milan, Vojtek Jiří
III. D Třídní profesor Jaromír Mikeš
Bytomská Jitka, Čiháčková Soňa, Dostál Jiří, Fránková Irena, Hradilová Libuše, Hrouzová Hana,
Kadlecová Alena, Koza Josef, Konstacká Miluše, Kopčilová Marta, Krobathová Pavla, Lišková Marcela,
Malá Bronislava, Muchová Jarmila, Nováková Anna, Ondrejová Irena, Pátíková Božena, Pěnčíková Eva,
Pospíšilová Irena, Slavičínská Jaroslava, Trtek Vratislav, Urbanová Bronislava, Valentová Alena,
Vašíčková Anna, Vlášková Jindra, Veselá Alena, Vrzalová Vladimíra, Zavřelová Zdeňka, Žílová Eva
Střední škola pro pracující
Třídní profesor Josef Šubert
Hladilová Ludmila, Hřib Josef, Chálová Eva, Job František, Krejčíř František, Machálek Jaroslav,
Mezírka Michal, Nádeníček Jan, Skřipec Ladislav, Večerková Jana
Střední škola pro pracující (důstojnický kurs)
Třídní profesor Emil Frydecký
Ballay Ignác, Daniel František, Hapl Josef, Hric Dušan, Chodníček Oldřich, Janča Antonín, Juřík Josef,
Klenovský Vladimír, Kovařík Jaromír, Mentlík Rudolf, Mičík Jozef, Mrhálek Zdeněk, Svarovský Emil,
Šafránek Mojmír, Wasserbauer Vladimír
1972
IV. A Třídní profesorka Věra Mikšíková
Drdáková Alena, Gattermayer Ondřej, Hronec Ladislav, Chalupová Marie, Jablunka Lubomír, Jančík
Lubomír, Kadlec Jaromír, Kaštil Vladimír, Kozel Jaroslav, Kráčina Luděk, Látal Vojtěch, Nejezchleb
Zdeněk, Němeček Vladimír, Parobek Jaromír, Pekárek Karel, Pekárková Jitka, Plaček Vladimír, Prokop
Zdeněk, Přikryl Jaroslav, Satinský Jiří, Sázel Karel, Smejkalová Marie, Svobodník Milan, Štěpánek Karel,
Šubčík Ladislav, Tesař Vladimír, Vraník Emil, Vychopeň Petr, Závidčák Miroslav
IV. B Třídní profesorka Anna Boudová (Mgr. Marie Prokešová)
Bajer Oldřich, Beranová Jaroslava, Brázdil Stanislav, Brňáková Libuše, Frajt Petr, Hanák Jaroslav, Horká
Lydie, Janoušková Jaroslava, Jurkovičová Eva, Kadlíková Marie, Konečníková Jaroslava, Kousal
Antonín, Kubernát Jan, Malíková Helena, Mrňousová Eva, Navrátilová Radmila, Navrátilová Vladimíra,
Otáhalová Jiřina, Rubíčková Renáta, Rudolf Ivo, Sigmundová Jaroslava, Slováčková Sylvie, Svobodová
Věra, Šišková Hana, Tobolová Eva, Velčická Bohumila, Vítek Jaromír, Vyzula Rostislav, Zimák Evžen,
Zrnová Věra
IV. C Třídní profesorka Miroslava Rozsypalová (Marie Vašková, Čeněk Malý, Mgr. Jarmila Hozová,
Josef Šubert)
Cimra Jan, Dostálová Eva, Drápal Jiří, Dubovská Alice, Dvořáková Jaroslava, Handlová Hana, Helísková
Zora, Hermanová Helena, Hetmerová Jitka, Janoušková Iva, Jelínek Otto, Kamelander Zdeněk, Kučerová
Vlastimila, Lázenská Jarmila, Lechner Jan, Malenovská Miroslava, Němcová Věra, Poledňáková
Ludmila, Prchal Vladimír, Řezáčová Jana, Smíšek Karel, Spáčil Antonín, Sýkora Milan, Šedá Marie,
Šénová Zdeňka, Šestáková Helena, Štrublík Vojtěch, Tichá Marie, Večerková Alena, Zapletalová Marie
IV. D Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep
Adamíková-Obručová Dagmar, Andrejší Ján, Blešová Vilma, Bradová Zuzana, Dlapová Hana, Dvořáková
Anežka, Gregorová Eva, Holubníčková Marie, Horák Emil, Hrabalová Ludmila, Kirilenko Ladislav,
Kohout Antonín, Koutský Jaroslav, Kubík Vladimír, Malá Eva, Malenovská Blanka, Okálková Ivana,
Pátíková Jaroslava, Pávišová Věra, Pavlík Jiří, Ryndová Jana, Řezníčková Jana, Schiller Pavel, Tománek
Petr, Vaculík Jiří, Valníčková Ludmila, Vybíralová Vladimíra, Vymětalová Danuše
1973
IV. A Třídní profesor Mgr. Otakar Lukáš
Bakalík Milan, Dolečková Jarmila, Foltýn Antonín, Frajtová Alena, Halaška Vlastimil, Havelová Helena,
Hofírek Zdeněk, Horák Jiří, Horáková Dagmar, Horníček Zdeněk, Koukal Ladislav, Kozmík Karel,
Meduna Dušan, Mojžíš Vojtěch, Novotný František, Otýpková Jana, Procházka Jan, Slanina Čestmír,
Slavík Zdeněk, Ticháček Vít, Tvrdá Eva, Vinklát Jaromír, Vykoupil Pavel, Zmrzlík Jiří
IV. B Třídní profesorka dr. Zdeňka Malcherová
Bajerová Drahomíra, Dostálová Hana, Filgasová Květoslava, Francek Lumír, Gern Karel, Horák
František, Horký Jan, Hubík Hubert, Hýžová Alena, Chmelová Pavla, Jančová Ivanka, Kadlecová Libuše,
Koníčková Martina, Kostruhová Marie, Koutský Petr, Krůpa Vladimír, Mácová Eva, Mládková Markéta,
Mračková Jana, Nádeníček Miroslav, Odstrčilíková Dana, Piska Miloslav, Ředina Radovan, Slatinová
Zdeňka, Stuchlík Miroslav, Štěpaník Stanislav, Tesařová Jana, Tovaryšová Jarmila, Vacková Eva, Vlček
Jan, Vrtěl Luděk, Zahradníková Marta
IV. C Třídní profesorka Jana Zemánková
Bubeníková Olga, Čech Stanislav, Dubovský Aleš, Dupák Josef, Gejda Oldřich, Glozygová Jiřina,
Hambálková Marie, Hartl Zdeněk, Hůrek Lubomír, Chaloupková Marie, Juráň Luděk, Kaněčka Bohumil,
Kohnová Alena, Kopčilová Vlastimila, Kučerová Jitka, Láníková Jiřina, Nehoda Bohumír, Nováková
Milena, Páter Alois, Přikrylová Květoslava, Rumplíková Miroslava, Řičánek Ladislav, Simerský
Miroslav, Skýbová Alice, Šlapetová Edita, Valničková Miluše, Pešáková Šárka
IV. D Třídní profesor Miloš Foltýn (Jarmila Potměšilová-Goláňová)
Buksa Jaromír, Drulák Ladislav, Fuleková Daniela, Jenerál Jiří, Jurčíková Zdeňka, Jurčík Zdeněk,
Klašková Danuše, Korešová Ludmila, Kornelová Bohumíra, Korseltová Iva, Kubernátová Eva, Kytlicová
Marie, Ludíková Marie, Lukšíková Alena, Navrátilová Miluše, Pektorová Miroslava, Rajmišová Libuše,
Růžičková Věra, Růžička Jiří, Rozsypalová Magda, Ředina Pavel, Scholasterová Alena, Strnadová Marie,
Suchomelová Jitka, Šimčíková Alena, Šišková Libuše, Ulman Břetislav, Velikovská Michaela,
Venclíková Olga, Zoufalá Dagmar, Spěváčková Zlata, Zvěřinová Olga, Poláková Marie, Polčáková Anna
1974
IV. A Třídní profesor Zdeněk Pacek
Bezděk Vladimír, Bosák Zdeněk, Capíková Evženie, Ivan Jaromír, Ivánková Alena, Kadlec Martin, Kenša
Miloš, Kochaníček Jaroslav, Konečný Lubomír, Koranda Jan, Krouman Milan, Krybus Josef, Kučeříková
Marta, Kukla Pavel, Mika Vojtěch, Mrhálková Naděžda, Páleníček Miloslav, Plaček Miroslav, Plachá
Marie, Pospíšilová Jiřina, Rošek Jiří, Stachoň Zdeněk, Surynek Alois, Svobodová Zdeňka, Škrabal Ota,
Vítek Lubomír, Vychopeň Jiří
IV. B Třídní profesorka Věra Bénová
Bilanič Petr, Brázdová Olga, Brückner František, Dadej Leopold, Daňková Eva, Exnerová Marie,
Fránková Vlasta, Homolková Iva, Houserková Marie, Jašek Vítězslav, Justin Bedřich, Kapitán Josef,
Kojetínská Nataša, Kopečková Zdenka, Koplíková Vladimíra, Korandová Iva, Marčonková Eva, Mikeš
Jaromír, Mlčák Jiří, Ondrušková Irena, Páč Jiří, Pektorová Zdenka, Pospíšilová Hana, Prnka Miroslav,
Přidalová Jitka, Reichlová Alice, Rožičová Jarmila, Skopalíková Drahomíra, Štibora Vladimír, Vávrová
Věra, Vozihnojová Helena, Vybíralová Dagmar, Žůrková Marie
IV. C Třídní profesorka Marcela Šulcová
Bartošková Milada, Brázdilová Hana, Brychta Jiří, Bubrjak Ivo, Buksa Drahomír, Dostalíková Eva, Flašar
Jan, Foltýn Miloš, Hejhal Oldřich, Kremr Michal, Kronďáková Alena, Laská Marta, Lupínková Zdeňka,
Mazák Ladislav, Mikulová Ludmila, Nehoda Alois, Nejedlá Simona, Nováková Marcela, Pecháčková
Jana, Ptáček Přemysl, Sovadinová Milada, Němečková Libuše, Spáčil Miroslav, Šimek Zdeněk, Šimorda
Vladimír, Tichý Svatomír, Tomaštíková Anna, Vacl Jaroslav, Vrbová Dana, Zubíček Milan, Ptáčková
Marie
IV. D Třídní profesor Jaromír Mikeš
Adamíková Naděžda, Altmannová Vladimíra, Bilíková Ludmila, Burešová Miroslava, Brožková Věra,
Černá Alena, Franková Alena, Hejtmánek Václav, Hlavinková Danuše, Hrebíková Hana, Chalupová
Jindřiška, Chovancová Marie, Jarková Milena, Jarošová Irena, Jarušková Alena, Kadlčíková Marta,
Kostková Alena, Legátová Anna, Martináková Zdenka, Navrátilová Boleslava, Nos Zdeněk, Otáhalová
Ivanka, Tobolová Luďka, Trpíková Ivana, Vaněčková Dagmar, Vojtová Helena, Vysloužilová Eva,
Zapletal Milan, Zanášková Ludmila, Zborková Eva
1975
IV. A Třídní profesor Mgr. Bohuslav Janáč
Bráblík Zdeněk, Brňáková Jaroslava, Hebnar Radomír, Hrouza Oldřich, Jančík Lubomír, Juřena František,
Klesnil Drahomír, Krybus Miloš, Matušovičová Ljuba, Navrátilová Jana, Pečinková Vlasta, Pergl Aleš,
Poledňáková Ludmila, Polišenská Jitka, Pospíšil Jaroslav, Ptáček Zdeněk, Růžička Jan, Stratil Stanislav,
Šamánková Jarmila, Štrosová Jana, Ticháčková Anna, Trubelík Jaromír, Vala Miloslav, Vaněk Jiří,
Večerková Zdeňka, Vratislavská Magda, Zapletal Petr, Zeman Jiří, Král Josef
IV. B Třídní profesorka Mgr. Marta Pořízková
Francková Alice, Frkalová Drahomíra, Gattermayerová Halina, Geráková Irena, Haška Pavel, Havlíčková
Radmila, Horák Stanislav, Hrabec Alois, Chmelař Jaroslav, Mertová Hana, Obrtelová Nora, Olšina
Vladislav, Paligová Zdenka, Pekárková Ludmila, PolachSvatopluk, Procházková Anna, Rachůnek
Antonín, Rakušan Drahomír, Roubalová Jana, Snídalová Milada, Sova Jiří, Spáčil Jaroslav, Skočovská
Milena, Vojtek Pavel, Večerková Alena, Večerková Vladimíra, Vosyková Alena, Zelinková Jaroslava
IV. C Třídní profesorka Františka Kronďáková
Bartl Miroslav, Bechná Daniela, Císařová Danuše, Frkal Stanislav, Halabalová Marie, Hánečková Helena,
Jelínková Marie, Jašková Ludmila, Kašpárek Otakar, Klabal Antonín, Konečná Eva, Kramářová Jitka,
Kratochvílová Svatava, Kučík Dan, Lechnerová Miloslava, Lupínková Jindra, Matoušek Pavel,
Němečková Vlastimila, Plachý Jan, Pospíšil Jaroslav, Potěšil Ladislav, Rybnikář Antonín, Sochorec
Antonín, Šumická Hedvika, Velčovská Drahomíra, Vilímek Zdeněk, Vrána Jiří, Žůrková Ilona
IV. D Třídní profesorka Mgr. Květa Ceéová
Báňar Miroslav, Friedl Bronislav, Hanáková Libuše, Hemola Hanuš, Horáková Blanka, Hradečná Marie,
Jaroněk Aleš, Kadlečíková Květoslava, Krpcová Ludmila, Majdová Marie, Packová Ivana, Páclová
Genovefa, Pešíková Eva, Picek Radomír, Pospíšilová Dagmar, Pospíšilová Marie, Psotková Eva,
Pumprlová Vladimíra, Rušáková Yvona, Ryšánková Hana, Silná Alena, Streichsbierová Zdeňka, Šišková
Dagmar, Šušlíková Evženie, Tvrdoňová Ivana, Vlachová Hana, Vrbecká Vojtěška, Zapletalová Jarmila,
Zapletalová Milada, Žďára Petr, Votoupalová Marie, Gardavská Iva, Prudilová Alena
1976
IV. A Třídní profesorka Olga Beranová
Bahounková Eva, Bochořák Jaroslav, Dostalík Roman, Drechsler Pavel, Hetmer František, Hrabal Gustav,
Hrubý Miroslav, Jařábková Kateřina, Káňa Ivo, Kenšová Bronislava, Kostka František,Kotek Vlastimil,
Kovařík Josef, Krejčí Petr, Michal Ladislav, Mikeška Zdeněk, Moudrý Ota, Mračková Věra, Nezdařil
Vlastimil, Seidl Jiří, Skopal Augustin, Sova Miroslav, Šikula Radomír, Šíma Milan, Šlapeta Leo, Šmíd
Marcel, Švec Jiří, Tvrdý Vladimír, Vodák Jiří
IV. B Třídní profesorka Mgr. Marie Prokešová
Adamčíková Marie, Bajerová Anna, Burešová Hana, Fabrika Tomáš, Frkal Jiří, Hradilová Eva,
Jurnečková Eva, Kalasová Magdalena, Kovářová Bohumila, Lišková Lenka, Mazák Jan, Michálková
Zuzana, Motalíková Helena, Najmanová Pavla, Ondrová Alena, Petlová Miloslava, Rulíšková Dagmar,
Ryšánková Jiřina, Sumová Alexandra, Svoboda Vladimír, Šabatka Vladimír, Škranc Pavel, Štulajterová
Eva, Vetešková Alena, Vláčilíková Věra, Vránová Stanislava
IV. C Třídní profesorka Miroslava Rozsypalová (Mgr. Stanislav Chládek)
Burešová Jarmila, Císařová Dagmar, Čeladníková Helena, Drbal Milan, Foltýnová Libuše, Hladná
Milada, Hricová Helena, Kadlec Jan, Hýbnerová Věra, Kocourková Ludmila, Masný Vojtěch, Mekysková
Miroslava, Navrátil Augustin, Nevřalová Olga, Novotný Jaroslav, Otýpková Marie, Půdová Dobromila,
Schystalová Hana, Studená Yvona, Suldovská Božena, Šajdák Otto, Šidlejová Eva, Šimčíková Jana,
Šimková Jarmila, Švarcová Hana, Tylová Dana, Vavřík Jaroslav, Žák Milivoj
IV. D Třídní profesorka Marie Stáhalová
Belfínová Irena, Bousková Blanka, Burešová Naděžda, Čepová Zdeňka, Dostálová Miloslava, Droběnová
Pavla, Grézlová Ludmila, Hanáková Marie, Hubík Květoslav, Churá Ludmila, Jelšíková Helena,
Kadlecová Eva, Karkanová Marie, Kozák Leopold, Kratinová Blanka, Matoušek František, Obdržálková
Dagmar, Podešvová Radomíra, Popelová Hana, Ptáčková Libuše, Prnková Libuše, Ráčková Alena,
Šamánková Dagmar, Ševčíková Marie, Štěpánková Vladimíra, Štolfová Věra, Tichý Ivo, Urbanová
Božena, Veselá Irena, Vitochová Anna, Horská Eva
1977
IV. A Třídní profesorka Mgr. Marta Pořízková (PhDr. Josef Kašuba)
Adámková Danuše, Babušík Josef, Bartáková Helena, Buksová Eva, Buksová Veronika, Dřímalová Hana,
Formánek Petr, GerákLubomír, Hrubý Miroslav, Chmela Jiří, Chytilová Jitka, Chytilová Pavla, Kašík Jiří,
Kenša Jan, Kořínková Jana, Lutonská Iva, Lysák Lubomír, Martišek Jiří, Nezdařilová Zina, Sedlák
Stanislav, Ševelová Jana, Švendová Jitka, Týma Roman, Vašinová Soňa, Vorálková Eva, Vraník Aleš,
Ženčák Vojtěch
IV. B Třídní profesorka Věra Mikšíková
Dvořáčková Alena, Gerychová Eva, Horáková Jarmila, Hudeček Antonín, Chmelík Miloš, Janda
Vladimír, Janoušek Miloš, Kolářová Eva, Kolomazníková Alena, Koudeláková Ilona, Mikulčík Jan,
Myšková Marta, Nejezchlebová Jitka, Otáhal Jaromír, Pavelka Radovan, Pavlíková Jindřiška, Pížová
Marie, Polčák Pavel, Pospíšilová Lenka, Ptáčková Ingrid, Rušáková Jana, Růžičková Miroslava,
Sedlářová Ludmila, Stolář Petr, Šubertová Marcela, Trtková Daniela, Valouch Jaromír, Vrzal Jaroslav,
Vyzulová Dana, Zapletal Josef, Zvěřinová Zdeňka
IV. C Třídní profesorka Mgr. Jindra Petrášová
Adámková Eva, Adamovská Alena, Bartončíková Marie, Bosák Bedřich, Brázda Miloš, Capíková
Marcela, Capík Petr, Dadejová Jana, Ducháčková Věra, Hanáková Jana, Chlud Michael, Jurčíková Jitka,
Kopečková Věra, Lukášová Růžena, Lyčková Zdeňka, Manďáková Milena, Melichárková Elvíra,
Miklíková Jiřina, Ministrová Zdislava, Mitková Ilona, Novák Petr, Opršalová Eva, Pekárková Jana,
Pitnerová Hana, Stratilová Eva, Sýkora Jan, Šafařík Jaromír, Štouračová Jiřina, Šubčík Stanislav,
Šuráňová Irena, Trávníčková Drahomíra, Vašinová Božena, Vojíková Ivana
IV. D Třídní profesorka dr. Růžena Černá
Březinová Hana, Čejková Anna, Hlaváčová Hana, Horáková Jana, Hradečná Drahomíra, Jášková Helena,
Jochová Věra, Kršková Hana, Kulišťáková Radomila, Kurfürstová Hana, Mlýnek Rudolf, Neulingerová
Dagmar, Novotná Marie, Olšanský Evžen, Páleník Milan, Petrová Irena, Schmidtová Eva, Silná Dagmar,
Slavičínská Zdeňka, Střížová Jitka, Šlosarová Irena, Trávníček Adolf, Večeřová Marie
1978
IV. A Třídní profesor Zdeněk Pacek
Bartel Miroslav, Coufal Jiří, Funk Alexandr, Hošek Petr, Hrabal Jiří, Hubík Petr, Huťková Věra, Hýža
Bohumil, Chmelová Věra, Jurnečka Petr, Krajčovičová Zdenka, Kubiš Vladimír, Kulfánková Olga,
Leinert Petr, Malinková Jiřina, Minaříková Jitka, Netopil Jaroslav, Petr Zdeněk, Plačková Eva, Plesník
Josef, Rumplík Jaromír, Stavinoha Luděk, Šanda Pavel, Šišák Jiří, Šušlík Jan, Švábeník Milan, Tovaryš
Jiří, Tuček Vlastimil, Vojtková Zita, Zenzingerová Inge
IV. B Třídní profesor Miloš Foltýn
Čajka Roman, Čech Svatopluk, Dostál Miroslav, Drábek Lubomír, Fuksa Drahomír, Hudcová Jana,
Hudečková Božena, Klapilová Zdeňka, Králová Věra, Kutý Jaroslav, Vobecká Miluše, Martínková
Zdeňka, Oharková Milena, Páčová Jindra, Patáková Iva, Pátíková Jana, Pluhař Josef, Přidalová Jarmila,
Ševčíková Hana, Tasová Hana, Úlehla Radomil, Večeřa Petr
IV. C Třídní profesor Mgr. Otakar Lukáš
Adamík Zdeněk, Daňková Lenka, Dvořáková Hana, Fejfar Petr, Foltýn Ivan, Hladilová Květoslava, Churá
Ivana, Karlíková Radoslava, Kučerová Dagmar, Mariánková Helena, Melichárková Vladimíra, Mikulová
Jana, Sedláček Aleš, Smola Václav, Stiborová Ivana, Suchánková Marie, Svoboda Jiří, Šťastníková Jiřina,
Štěrbová Marie, Šváb Jan, Teclová Olga, Vrbecká Naděžda, Vymětal Jindřich
IV. D Třídní profesor Jaromír Mikeš
Dolníčková Jiřina, Ehrlichová Eliška, Hudečková Eva, Javoříková Jana, Kocmanová Eva, Kudrna Jiří,
Kytlicová Karin, Loučková Alena, Malá Zdeňka, Majtánová Eva, Medková Irena, Mohylová Sylvie,
Musilová Miroslava, Novotná Zdeňka, Němečková Yveta, Pěčková Helena, Peprlová Dagmar,
Pospíšilová Helena, Rothová Ludmila, Říkovská Eva, Smyčková Alena, Slováková Eva, Šamánková
Vlastimila, Šebestíková Miroslava, Večerková Marie, Vybíral Radomír, Zimmermannová Zdeňka
1979
IV. A Třídní profesorka dr. Zdeňka Malcherová
Bergerová Ruth, Czap Ladislav, Derková Renata, Dolečková Radomíra, Ducháček Josef, Dusíková
Dagmar, Fuksa Karel, HaltmarováNaděžda, Herman Oldřich, Chytil Radek, Indra Zdeněk, Janoušek
Milan, Junák Tomáš, Konečný Pavel, Kořínek Jindřich, Kubiš Miroslav, Kunčar Petr, Lajkep Petr,
Machačová-Papežíková Marta, Novák Lubomír, Pátík Zdeněk, Pekařová Marta, Pištělka Zdeněk, Pšeja
Milan, Řiháček Jaromír, Sehnalová Vladimíra, Stibora Jaroslav, Ticháčková Marie, Ulmannová Olga,
Vezdenková Alena, Vlach Petr, Voňka Dan
IV. B Třídní profesorka Marcela Šulcová
Arnošt Ivan, Bomerová Eva, Brázdil Jaromír, Capíková Olga, Černocký Miroslav, Dubašáková Marie,
Fryšták Ivo, Havlíčková Eva, Janišová Hana, Judas Rostislav, Jurečková Marta, Kalčíková Jana, Koutný
Ladislav, Krhutková Yveta, Lužný Jiří, Mlčáková Dagmar, Mlčoch Josef, Mlčochová Soňa, Nováková
Bronislava, Novotný Josef, Paták Miloslav, Pospíšil Jiří, Procházková Ivana, Rozehnal Václav, Štefková
Jana, Štěpáníková Jana, Voharková Táňa, Zimmermannová Marta
IV. C Třídní profesor dr. Zdeněk Lajkep
Bukvajová Věra, Čech Petr, Černá-Danielová Jitka, Dvorský Dan, Eim Josef, Fall Jiří, Formánková
Dagmar, Hejhalová Ivana, Hlaváčová Jaroslava, Hoppová Zuzana, Horáková Jana, Kajanovičová Dana,
Karčeva Slavka Ilieva, Kočár Aleš, Luběnová Ivanka, Marková-Kotková Dagmar, Matoušek Rostislav,
Navrátil Josef, Novák Martin, Opatrná Bronislava, Otýpková Pavla, Pavlík Petr, Pevná Zdeňka, Řezníček
Ivo, Šišma Ivan, Vdolečková Jana, Velikovská Dana, Zábojníková Světluše, Zlámalová Hana, Zoufalá
Tamara, Žurmanová Eva
IV. D Třídní profesorka Věra Křivánková
Bártková Anna, Brožková Jana, Drbalová Eva, Drobiszová Ladislava, Hradečná Květa, Ivánek Ladislav,
Jurásková Hana, Královičová Taťána, Krejčí Hana, Linhartová-Strašáková Milena, Molzerová Ladislava,
Palmanová Anna, Petrová Libuše, Procházková Zora, Slavíková Carmen, Ševčíková Helena, Šober
František, Tasová Miloslava, Trmalová Ivana, Valenčíková Alena, Vrublová Naděžda, Zdílnová Hana,
Wadelová Anna, Rakušanová-Juřičková Marcela
IV. E Třídní profesorka Věra Bénová
Buřič Libor, Císařová Dagmar, Čepec Pavel, Daniel František, Dohnal Pavel, Drbalová Eva, Ešler
Jindřich, Hadraba Petr, Hlobilová Libuše, Hýsek Jaroslav, Konečný Petr, Krpenská Ludmila, Kučeříková
Alena, Kunová Olga, Lekeš Jaroslav, Marek Luboš, Nakládal Petr, Nebenführová Ladislava, Němcová
Dagmar, Pechalová Marta, Petrová Naděžda, Pěnčíková Irena, Picková Radka, Plintovič Michal, Satinská
Věra, Skopalová Blanka, Sumcová Svatava, Slezáčková Alena, Svobodová Jarmila, Šišková Věra, Štěpán
Libor, Tomečková Dana, Velikovská Lada, Vodáková Hana, Vychodil Leo
1980
IV. A Třídní profesorka Jana Zemánková
Bajza Ivo, Forýtek Jaroslav, Hanáková Jana, Horák Pavel, Hošková Zuzana, Indra Miroslav, Jesenská
Hana, Klabal Leopold, Kratochvílová Iva, Makovcová Michaela, Navrátil Jaromír, Němec Roman,
Opravilová Hana, Osohová Taťána, Palich Ctibor, Petříčková Olga, Schrott Walter, Skopalová Olga,
Slavík Vojtěch, Stavinohová Vlasta, Šebestík Dalibor, Šilháková Marta, Šilhánek Petr, Tóthová Dagmar,
Třeštík Pavel, Tušková Jana, Urválková Lenka, Vik Libor, Vrtěl Milan, Zapletalová Marie
IV. B Třídní profesor Mgr. Bohuslav Janáč
Foltýn Pavel, Horáková Lenka, Janečková Zdeňka, Káňová Lenka, Keprdová Hana, Krčmová Hana,
Krejčíř Jiří, Krmíčková Jana, Mariánek Jiří, Měrkovská Zdeňka, Mužík Milan, Navrátilová Pavla,
Nesázelová Libuše, Nesvadbová Jitka, Řezáč Ivo, Svátková Olga, Svobodová Eva, Symerská Dagmar,
Šlosar Jaroslav, Šťastná Soňa, Tetera René, Zicháčková Jitka, Žůrková Věra, Cielecký Petr
IV. C Třídní profesorka Mgr. Marie Prokešová (Alena Duchtíková)
Bátrlová Věra, Brunátová Jana, Paľová-Číhalová Jana, Dočkal Vladimír, Dudíková Miriam, Dvořáčková
Jarmila, Hudcová Šárka, Juřena Stanislav, Konečná Jindřiška, Lejsal Ivo, Málek Pavel, Marek Rostislav,
Mlčák Milan, Nováková Zdeňka, Pánek Jiří, Řezáč Martin, Stárková Marie, Sedlářová-Šimíková Dagmar,
Večerka Jiří
IV. D Třídní profesor Oldřich Kozmík
Derka Mojmír, Hanzal Lambert, Hlaváčová Marta, Horáková Tamara, Chalany Vratislav, Chromý
Augustin, Jägerová Hana, JelínekPavel, Konečný Jaromír, Kunc Dalibor, Lajda Luděk, Mikšík Petr, Ondo
Milan, Otáhal Alexander, Pekař Miloslav, Plachá Helena, Plachý Richard, Plachý Zdeněk, Strnadel
Miroslav, Sukup Petr, Syrovátka Jiří, Šimíková Taťána, Šmerda Jiří, Trubelík Libor, Valenčík Michal,
Vlach Jaromír, Zapletal František, Zapletalová Jitka, Zezula Martin, Kočí Pavel
1981
IV. A Třídní profesorka Jarmila Kryštofová
Blaťák Libor, Dufka Martin, Dvorský Ilja, Foukal Radomír, Franková Lenka, Gottvaldová Karla,
Gremlicová Věra, Ivánková Renata, Junášek Ivo, Juříková Miroslava, Kenšová Taťána, Křepelka
Rostislav, Kytlicová Irena, Lejsková Marie, Lužný Ivo, Machálková Jana, Michalíková Jitka, Müller
Roman, Nováková Eva, Pittnerová Olga, Pochylová Hana, Raclavský Pavel, Rozsypalová Vladimíra,
Řezáčová Yveta, Slováková Jarmila, Svobodníková Ludmila, Šimčík Tomáš, Šmídová Dagmar, Štulajter
Petr, Tichý Pavel, Vráblíková Yvona, Vystrčil Jaroslav, Zehnulová Helena
IV. B Třídní profesorka Mgr. Jindra Petrášová
Bobek Pavel, Bochořáková Inge, Brázdil Richard, Čermák Jiří, Foltýnová Jarmila, Frýdl Milan,
Garguláková Zdenka, Günterová Kateřina, Janíková Marie, Janoušková Hana, Jelínek Josef, Kajanovičová
Jaroslava, Kalábová Dana, Kochaníčková Lada, Kornel Petr, Kutý Vladimír, Láníková Lenka, Ludvíková
Iveta, Macháček Jiří, Moric Petr, Mrhálková Dana, Neckař Milan, Němčeková Alena, Pátíková Hana,
Procházka Milan, Roubalík Petr, Slámová Ilja, Spitzer Tomáš, Svobodová Zina, Šafařík Vladimír, Ščudlík
Radek, Šťastná Anna, Vranová Václava, Zlámalová Luďka
IV. C Třídní profesorka Eva Kranzová
Balínová Lenka, Benešová Věra, Ečerová Marcela, Ehrlichová Naděžda, Gajdošíková Dobromila,
Gregorová Růžena, Hudcová Radka, Chytilová Soňa, Kalabusová Iva, Karásková Radana, Králová
Jarmila, Ledvinová Eva, Lejsalová Iva, Málková Svatava, Medková Blanka, Mikušová Dana, Moravská
Dagmar, Muchová Zdeňka, Najmanová Magda, Nesvadbová Zdenka, Opelíková Emílie, Prokešová Jitka,
Prokopová Jasna, Rojíčková Helena, Sedláčková Marie, Slobodová Iva, Juřenová Dagmar, Šilerová
Miriam, Šišková Jitka, Štěpaníková Jarmila, Vyhlídalová Simona, Woloszczuková Elena, Žourková Květa
IV. D Třídní profesorka Mgr. Marie Broncová
Bakalová Ilona, Csizmaziová Helena, Čech Petr, Funderák Marcel, Hájek Petr, Hanák Drahomír, Hanák
Roman, Horák Karel, Hýsek Ivan, Chmelařová Maria, Kavan Luboš, Krmíčková Jitka, Lajda Ivo, Lekeš
Vladimír, Macháček Ladislav, Malinová Jana, Manďák Vladimír, Mudroch Antonín, Navrátilová Jana,
Netopil Miroslav, Novotná Romana, Ohlídal František, Plintovič Martin, Přikrylová Jana, SedláčkováKubová Věra, Stratil Jaroslav, Surynek Milan, Špaček Bořek, Tvarůžek Ludvík, Vaculíková Milada,
Vajdík Jiří, Vrbíčková Svatava, Vrbková Jana, Zámečníková Alena, Zavadilová Helena
1982
IV. A Třídní profesorka Věra Mikšíková
Bénová Věra, Doležel Zdeněk, Forejtová Ivana, Gazdíková Hana, Grebíková Daniela, Grepl Roman,
Hladůvková Pavla, Huťková Ivana, Chlebníčková Taťána, Karhánek Václav, Kišová Iveta, Konupčíková
Libuše, Králová Ivona, Krpenský Jan, Kučera Michal, Kučerová Dana, Melichárková Dana, Najmanová
Zita, Oheralová Dagmar, Opatrný Vladimír, Ostrčilová Helena, Plachá Jaroslava, Polášková Hana,
Pospíšilová Alena, Slamenková Ivanka, Ševčík Pavel, Šišková Bronislava, Švestková Renata, Tichá
Magda, Třeštík Václav, Úlehla Roman, Vojta Eduard, Vyhlídalová Ivana
IV. B Třídní profesor Mgr. Stanislav Chládek
Havelová Věra, Chovanec Zdeněk, Klimentová Alena, Klyšová Miriam, Krajča Jiří, Kutějová Pavlína,
Melichárková Zdeňka, Mrhálek Antonín, Navrátil Martin, Nováková Jana, Polášek Roman, Panáková
Jarmila, Pečinková Alexandra, Polišenský Jan, Pospíšilová Lenka, Robíčková Jana, Rušáková Simona,
Šamánková Jana, Šebestíková Věra, Štěrbová Bohdana, Šubartová Ludmila, Švec Libor, Uherková Ilona,
Utíkal Zdeněk, Vašinová Jana, Večerka Dalibor, Vlčková Eva, Vrtělová Eva, Zapletalová Marie, Zdražil
Karel, Zemánková Helena
IV. C Třídní profesorka dr. Růžena Černá
Adamčíková Hana, Bálek Dušan, Blažková Dagmar, Deutschelová Iweta, Dolečková Zita, Ferková Dana,
Gern Kamil, Gregorová Marcela, Hilšer Vladislav, Hoza Lubomír, Hrabalová Zdeňka, Hudec Petr,
Janoušek Pavel, Juřenová Miroslava, Karlíková Eva, Kočař Milan, Koutská Alena, Kratochvíl Aleš, Krpec
Radoslav, Kučeřík Pavel, Lachendro Dan, Manďáková Ivana, Obruča Jiří, Petříková Eva, Rumplík Pavel,
Řiháková Jarmila, Suchánek Jiří, Šlesingerová Jitka, Tesař Ladislav, Večerka Pavel, Vodák Petr, Voharek
Leopold, Vrbka František, Žáčková Monika
IV. D Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák
Beránek Petr, Blažková Jana, Brada Jan, Černá Jana, Drábková Iva, Fryč Petr, Hluštík Petr, Horáková
Lenka, Hrabalová Ivana, Karlík Zdeněk, Kopp Karel, Krejčíř Petr, Kubáček Svatopluk, Lačík Petr,
Minaříková Věra, Míšová Jana, Navrátilová Ilona, Němec Miloš, Nesázel Jiří, Ostřanská Miroslava,
Postavová Hana, Sedlář Marian, Spáčilová Ivana, Stachoň Pavel, Svoboda Jan, Vaněk Miroslav, Videman
Jan, Vojtášková Olga, Vostatek Ivo, Vybíralová Dagmar, Zakravač Vladimír, Zapletalová Daniela
1983
IV. A Třídní profesor Jaromír Mikeš
Beutelová Šárka, Čelustková Marta, Černá Vladimíra, Drábková Jana, Drábek Jiří, Halas Pavel,
Hofmanová Doris, Holotík Miroslav, Jeřábková Alojzia, Keprdová Alena, Konrádová Alena, Kovářová
Jana, Králíková Hana, Kucián Libor, Majdová Dáša, Malenovská Světlana, Moravčík Ivan, Mrhálková
Lenka, Navrátil Vladimír, Nemček Dalibor, Neuman Jiří, Nováková Michaela, Novák Vladimír,
Obdržálková Dita, Pluhař Viktor, Polášková Michaela, Rašková Milena, Řezníčková Světlana,
Sedlaříková Ivana, Spisarová Blanka, Stanková Jitka, Vaculová Dagmar, Vrtělová Alena, Vyoralová
Šárka, Vystrčil Petr
IV. B Třídní profesor Mgr. Miroslav Molík
Bučková Marcela, Czap Bronislav, Černá Miroslava, Doleželová Jana, Dvorská Senta, Foltýn Ladislav,
Hauerland Přemysl, Horák Stanislav, Jarý Radomil, Kohlová Pavla, Kotášová Věra, Lechnerová Eva,
Majerová Jitka, Medková Ivana, Mráz Vladimír, Muchová Marie, Otýpka Petr, Pavlíčková Alena,
Pluhařová Jana, Pospíšil Miroslav, Pucharová Jitka, Řezníček Svatopluk, Sedláková Iva, Sedlářová
Františka, Stachoň Roman, Staněk Radovan, Šímová-Pečivová Iveta, Šiška František, Štěpánková Eva,
Valová Dagmar, Vrtěl Jiří, Zapletalová Věra, Zdražilová Marie
IV. C Třídní profesor Mgr. Otakar Lukáš
Antošová Lenka, Balada Petr, Bleša Přemysl, Cenková Leona, Doležel Jiří, Dratvová Zdeňka, Francková
Alexandra, Chromcová Marie, Joklová Martina, Juříček Jindřich, Kazíková Vladimíra, Koláček Miroslav,
Kopálková Zuzana, Kopůn Petr, Lančíková Alena, Malík Libor, Morong Pavel, Novotná Jana, Novotný
Jan, Pláňavová Marcela, Ponížil Petr, Různarová Simona, Silný Miroslav, Slaminková Hana, Suchánková
Ilona, Faltysová-Svarovská Dana, Šulcová Vladislava, Vach Radek, Vašáková Alexandra, Vašíčková Eva,
Zahradníková Milena, Zámečník Stanislav, Mrázek Michael
IV. D Třídní profesor Mgr. Jiří Kubáček
Adámková Alena, Bartončík Radovan, Bečvaříková Xenie, Bučková Yvonna, Budík Roman, Dostál
Vladimír, Foukalová Jana, Hanák Karel, Handlová Jolana, Hebnarová Bronislava, Imrýšková Ivana,
Kartous Ronald, Kolomazník Libor, Konderlová Marcela, Koutný Jaromír, Krčková Zdeňka, Kučeravcová
Jarmila, Menšíková Jana, Nesvadbová Soňa, Pálková Jana, Polišenský Richard, Raška Jan, Růžičková
Šárka, Smetánka Ivo, Svobodová Eva, Šafařík Pavel, Švestková Miroslava, Trubelíková Jana, Trubelíková
Lenka, Víchová Zdeňka, Zdráhalová Jana
IV. E Třídní profesorka Alena Duchtíková
Bída Marian, Brablcová Ivana, Daněk Oldřich, Daňková Zdeňka, Ferčáková Romana, Fornál Pavel,
Hlobilová Jana, Hubík Petr, Hulleová Jana, Chmelařová Jolana, Karásková Marcela, Klíma Pavel,
Komenda Antonín, Kubáčková Ludmila, Lačíková Jana, Láníková Ivana, Ligurský Radek, Miklíková
Blanka, Müllerová Renata, Nováková Iva, Ohlídalová Hana, Páleník Miroslav, Pátíková Milena,
Polišenský Vlastimil, Přikrylová Iveta, Sedlaříková Jitka, Smočková Eva, Sušil Michal, Šilerová Lenka,
Šimková Iva, Vaďurová Ilona
1984
IV. A Třídní profesorka Mgr. Marie Broncová (Mgr. Marta Pořízková)
Blažková Blanka, Bučková Ludmila, Caisová Ivana, Diblíková Dana, Dočkálek Petr, Domorád Marek,
Dřímal Jaromír, Günterová Martina, Halama Petr, Hanáková Ilona, Havlíková Zdeňka, Hrubá Jana,
Hubíková Magda, Kopecký Miloš, Kráčinová Iva, Krutilová Ivana, Krystoň Jan, Lechnerová Renata,
Neišlová Marcela, Olišarová-Chromcová Lenka, Olšová Hana, Polišenská Soňa, Pouperová Marta,
Raclavský Oldřich, Sklářová-Vojtková Olga, Šindler Marek, Škrabal Ivo, Štěrbová Anna, Šťastníková
Karla, Tománek Libor, Uličná Lenka, Vaculíková Hana, Večerková Alena, Ventrubová Jena, Vychodilová
Lenka, Žourková Hana, Frkalová Jitka
IV. B Třídní profesorka dr. Zdeňka Malcherová
Barnetová Jana, Bejdová Lenka, Csizmazia Ivo, Číhalová Ivana, Daňková Dagmar, Drozd Zdeněk,
Dufková Radka, Chalupa Slavomír, Kolomazník Kamil, Konečný Allan, Konečný Oldřich, Kovačičová
Hana, Kubánek Miroslav, Ludvík Radek, Motalová Zuzana, Mrhálková Stanislava, Navrátil Marek,
Novotná Ivana, Polišenská Marie, Pospíšilová Irena, Sas Roman, Sedláčková Jana, Sehnal Marian, Slezák
Jiří, Šikula Marek, Šindlerová-Václavíková Martina, Šrámek Vladimír, Štouračová Marcela, Šulc Marcel,
Švec Jaroslav, Švejcarová Lenka, Trundová Vladimíra, Zapletalíková Iva, Zapletalová Jarmila,
Zeithammerová Olga, Žůrek František
IV. C Třídní profesorka Marcela Šulcová
Bartelová Šárka, Budík Petr, Čubová Hana, Daněk Jaroslav, Doležalová Marcela, Dvorník Rudolf,
Filipčíková Renata, Goldmanová Marie, Haldinová Yveta, Hanáková Eva, Chalupová Lenka, Jarý Libor,
Judasová Marta, Kotrncová Dagmar, Kranzová Eva, Macůrková Simona, Nechvátal Dušan, Nesvadbíková
Dagmar, Nováková Iva, Ondráčková Iveta, Petřík Pavel, Pospíšil Jiří, Pospíšil Pavel, Rakušan Marian,
Slivanská Helena, Sýkora Jiří,Šafařík Jiří, Šmachová Martina, Štěpánková Kamila, Tesaříková Eva,
Vykydal Martin, Zapletal Otto, Zavadilová Iveta, Zavadil Pavel
IV. D Třídní profesorka Věra Bénová
Burianová Jana, Čechová Lenka, Dančíková Lenka, Dohnal Petr, Fleischmann Karel, Havlíček Jiří,
Holubář Karel, Hrdličková Dagmar, Janoštíková Jana, Jenerálová Zora, Ježek Zdeněk, Juhaňák Stanislav,
Konečný Pavel, Konupčíková Pavlína, Křemeček Dušan, Macášek Igor, Mášová Světlana, Palich Zbyněk,
Peštuková Blanka, Popelková Renáta, Reichel Petr, Rudá Iveta, Řezáčová Petra, Sviták Pavel, Šedivý
Michal, Šimůnková Iveta, Štěpánková Monika, Štolfa Julius, Tichá Dagmar, Tušková Zdeňka, Vaculík
Milan, Vaculíková Marcela, Vachová Renata, Voňka Tomáš, Zapletalová Pavla, Žižková Marcela
IV. E Třídní profesorka Věra Křivánková
Bajgar Michael, Bartoníková-Švecová Jana, Bosáková Radomíra, Dohnálková Lenka, Doležalová Aranka,
Držálek Vratislav, Dvořák Richard, Křeháčková-Fialová Ivana, Fic Martin, Fryštáková Miluše, Gazda
Radislav, Hetmánková Marie, Jakšová-Krejčí Brigita, Janda Pavel, Možná Soňa, Palica Jiří, Pecníková
Jana, Pěčková Alena, Procházka Jiří, Rozkošná-Crháková Jana, Rumlová Miroslava, Řezníček Tomáš,
Tomečková Stanislava, Urbanová Yveta, Vabroušková Věra, Vaňatková Dagmar, Vašáková Stanislava,
Večerka Petr, Vězdová Eva, Zmeškalová Kateřina, Zona Jan, Žibrůnová Růžena
1985
IV. A Třídní profesor Oldřich Kozmík
Baštinec Karel, Bátrlová Ivona, Blešová Renáta, Dvorníková Petra, Herodesová Ivana, Hluchý Igor,
Husovská Lenka, Chytilová Marcela, Kuželová Andrea, Kvasničková Marie, Matieska Libor, Měsíc
Václav, Nevřalová Radka, Němec Jaroslav, Němečková Zdeňka, Novosadová Dagmar, Páníková Lenka,
Piškulová Marie, Pospíšil Radek, Procházková Pavlína, Řehová Eva, Šišková Ivana, Vaculík Ivo,
Vašíková Eva, Zaoralová Lenka, Zubková Ingrid
IV. B Třídní profesorka Jana Zemánková
Baran Radomír, Borovičková-Gáliková Dáša, Dočkalová Iva, Dvořáková Martina, Filip Vladimír,
Gardavská Jana, Havlíčková Irena, Heger Radek, Herš Roman, Hofmanová Drahomíra, Hoza Roman,
Janoštík Roman, Kadeřábková Petra, Krybusová Martina, Menšík Jiří, Mrhálková Jolana, Němeček
Dušan, Plachá Věra, Pražák Richard, Prokš Milan, Rupertová Hana, Skácelová Alena, Štěpančík Jan,
Štěpánková Evženie, Váňa Tomáš, Vavrušková Simona, Zapletalová Simona
IV. C Třídní profesor Mgr. Roman Zahnaš
Adamčíková Marie, Baladová Lenka, Bůžková Miroslava, Černý Miroslav, Exnerová Taťána, Gargulák
Radek, Grechová Jana, Havlíček Karel, Hlaváčová Eva, Honzírek Richard, Hrabalová Alena, Hurdálek
Ivo, Chlopáňová Pavlína, Jungová-Bajajová Kateřina, Kotas Libor, Macháček Radovan, Machovská
Dagmar, Mitková Dagmar, Mullerová Jana, Pouč Karel, Schmidtová Zuzana, Stolička Milan, ŠvecováKavečková Irena, Vlček Stanislav, Vystrčilová Karla, Zaoral Bronislav, Zavadilová Marcela, Zedníček
Rostislav
IV. D Třídní profesorka Mgr. Marie Prokešová
Bartošek Jaromír, Daňková Alena, Hlaváčová Jana, Hrabalová Dagmar, Hudečková Renata, Junášek
Milan, Jurášková Monika, Kabilková Martina, Koplík Josef, Krejčí Petr, Kylišová Jeanette, Linhartová
Romana, Macková Věra, Mrázová Hana, Nedoma Petr, Opravilová Jana, Palánková Lenka, Pechanec Petr,
Plachá Marie, Polišenská Nelly, Řiháková Sylva, Silný Pavel, Šindler Tomáš, Šošolová Ivana, Štěpánová
Jana, Štercl Pavel, Štercl Petr, Tisoňová Helena, Trdlica Luděk, Volníková Iveta, Zapletalová Ivana
IV. E Třídní profesor Zdeněk Pacek
Bártková Marcela, Dudík Miroslav, Dunajová Alena, Ďurišová Marie, Gazárková Šárka, Ginter Marek,
Grigar Roman, Hanáková Eva, Horák Radek, Hradečná Jitka, Jančík Bohumil, Koláčková Alena, Koukal
Dominik, Letková Petra, Mazánková Alena, Mičíková Blanka, Moric Aleš, Navrátilová Jana, Nohava Jan,
Pifka Igor, Posoldová Lenka, Robíčková Ivana, Schmiedová Jana, Šťastníková Renata, Šťastný Tomáš,
Tomeček Vratislav, Trunda Vítězslav, Vydrová Eva, Zbranek Vladimír
1986
IV. A Třídní profesorka Eva Kranzová
Akubžanová Michaela, Bátrlová Michaela, Blažek Antonín, Brázdilová Jitka, Čejková Alice, Daňková
Alena, Drozd Pavel, Drozdová Eva, Hamadová Ilona, Hatala Martin, Ivanová Lenka, Kolmanová
Michaela, Kramářová Ivana, Lachendrová Jana, Lehká Vlasta, Mikesková Olga, Mlčouch Karel, Nedvěd
Petr, Obručová Hana, Pavelka Jaroslav, Pektorová Simona, Petráš Martin, Pražák Vladimír, Sklenářová
Jindra, Štěpánková Marcela, Štos Dalibor, Talčíková Lenka, Váňa Leoš, Vaverková Petra, Veselá
Vladimíra, Vymětalová Markéta, Zavřelová Ivona, Zoufalá Dana, Juřička Roman, Petříková Dominika,
Skopalíková Vladimíra
IV. B Třídní profesor Mgr. Bohuslav Janáč
Baďuříková Alena, Čápová Alena, Čermák Milan, Čermáková Michaela, Černý Petr, Derková Leona,
Diblíková Jana, Dohnalová Lenka, Drnovská Helena, Dřímalová Jarmila, Foltýn Vlastimil, Hladká Jana,
Křetínská Eva, Kusák Ivan, Malinková Renáta, Mrvová Ivanka, Nábělková Eva, Novotná Markéta,
Obdržálek Adam, Poledňáková Alena, Smola Jaroslav, Svarovský Miroslav, Svobodová Simona,
Šindelková Ilona, Šumberová Iva, Šušlík Lubomír, Talaša Libor, Ticháček Martin, Uhlířová Romana,
Vaculíková Marcela, Valenta Miroslav, Valová Marcela, Vítková Lenka, Zelmanová Zdeňka
IV. C Třídní profesorka Mgr. Jindra Petrášová
Antošová Markéta, Brychtová Libuše, Čelůstková Vladimíra, Goldemund Miroslav, Hladný Marek,
Hlaváčková Olga, Horáčková Marcela, Horáková Romana, Jančář Jiří, Janečková Hana, Janušková Thea,
Koukalová Lenka, Králová Marta, Krejčí Ivana, Kuklová Bohumila, Kvapilík Martin, Mariánková
Pavlína, Medková Zdeňka, Možná Michaela, Novotná Lenka, Prokopová Lada, Přibylová Kateřina, Sas
Radovan, Štěpánek Vít, Štouračová Petra, Šustek Vladimír, Trnčík Pavel Valenčíková Jana, Vázlerová
Magdalena, Vymlátilová Andrea, Zapletalová Petra, Zbořilová Ludmila, Zemánek Pavel, Foltýn Robert,
Moser Jiří
IV. D Třídní profesorka Mgr. Marie Prokešová (Helena Trojanová)
Adamec Radek, Bartáková Jindra, Beránková Marie, Berečková Ludmila, Dluhoš Marek, Fižová Blanka,
Hanáková Sylva, Janšta Marek, Klimková Anna, Konečná Květoslava, Koukolová Michaela, Krčová
Martina, Kubáník Radovan, Kunčar Radek, Lehkoživ Zdeněk, Malenovská Stanislava, Maňasová
Kateřina, Němcová Leona, Olšanská Jiřina, Olšovský Pavel, Ospalíková Monika, Pařízková Eva,
Podhorská Vilma, Syslová Kateřina, Šindler Martin, Škopíková Iveta, Štěpánková Hana, Švec František,
Švestková Martina, Tobolíková Kateřina, Večerková Jana, Vojtášková Leona, Vondruška Michal, Vrbíček
Roman, Zavřel Marek, Zubálová Dana
1987
IV. A Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák
Ballner Zdeněk, Bjaček Jan, Brožovič Jaroslav, Čechmánek Jaroslav, Dočkalová Bronislava, Foltýnová
Eva, Gahurová Miroslava, Grebík Ondřej, Gröpl Petr, Hoza Tomáš, Jurčíková Romana, Justová Šárka,
Kišnerová Lenka, Korčáková Jana, Kučerová Jolana, Kühnová Radmila, Malcher Aleš, Matlochová Olga,
Pavličíková Alexandra, Pražáková Pavla, Skácel Roman, Šišma Jiří, Štolfová Jiřina, Štollová Kamila,
Tomcová Alena, Trčala Radek, Valerian Pavel, Vašina Ladislav, Voždová Iveta, Zapletal Roman
IV. B Třídní profesorka Věra Mikšíková
Adamíková Olga, Daňková Stanislava, Dillenz René, Dohnálková Silvie, Hrbasová Eva, Hrušková
Martina, Ingrová Irena, Kadlečíková Iveta, Králíková Zuzana, Kroupová Irena, Macháčková Renáta,
Mazánek Vratislav, Michalec Zdeněk, Navrátil Tomáš, Nováková Světlana, Ohlídalová Marcela,
Ospalíková Simona, Pelikánová Gabriela, Přikryl Ladislav, Sedlářová Jitka, SehnalováOlga, Studenec
Tomáš, Šerá Simona, Šoustek Jaroslav, Štěpánek Libor, Tomaštíková Lenka, Vach Martin, Vaněk Petr,
Vinkler Jaromír, Zapletal Petr
IV. C Třídní profesor Mgr. Jiří Kubáček (dr. Růžena Černá)
Fritzová Lenka, Hradečná Ingrid, Chmelařová Helena, Chrástková Pavla, Kopernická Helena, Koutský
Ladislav, Krejčířová Jana, Kubíčková Radmila, Kubík Richard, Laskafeldová Hana, Mácka Josef,
Martečíková Eva, Melounová Lenka, Mikuláštíková Martina, Nováková Pavla, Ohnoutek René, Orlová
Marcela, Palkovský Marek, Peňázová Hana, Soldán Petr, Stodůlková Bronislava, Strašáková Marie,
Svačinová Pavla, Svoboda Petr, Todavčičová Doris, Trdlica Viktor, Úlehlová Monika, Urban Robert,
Vaculíková Romana, Vybíralová Dagmar, Zapletal Karel, Zavadilová Gabriela
IV. D Třídní profesorka Jarmila Kryštofová
Adamčík Libor, Bezslezinová Jolana, Doležel Michal, Jehlář Pavel, Jenerálová Šárka, Kahajová Marta,
Katrňáková Blanka, Kolomazníková Michaela, Krčmařová Pavlína, Lačík Jiří, Míša Petr, Navrátilová
Pavla, Neruda Marek, Neruda Roman, Nohejl Martin, Pirnosová Eva, Procházková Hana, Řezáč Pavel,
Schubertová Lea, Skipalová Renata, Slanina Aleš, Světlíková Lenka, Šebestíková Martina, Vojáčková
Jitka, Vybíral Jan, Žižková Irena
IV. E Třídní profesorka ing. Věra Sáhová
Bardonová Soňa, Burianová Eva, Herzán Jiří, Housová Renata, Churá Jitka, Jelínek David, Juřenová
Iveta, Kohnová Renata, Korčáková Miroslava, Kozárek Libor, Lehkoživová Eva, Martiš René, Mičová
Miroslava, Mikalová Hana, Mužík Jiří, Němec René, Novotný Radomír, Plaček Libor, Pospíšilová
Marcela, Procházková Petra, Racl Roman, Sichová Renata, Spáčilová Helena, Stratilová Hana, Sukovitá
Miluše, Šanda Ludvík, Vdolečková Karla, Zaoralová Michele, Málková Jana, Lišková Marcela
1988
IV. A Třídní profesor Mgr. Otakar Lukáš
Barták Roman, Černošková Jana, Hložek Jiří, Hrňa Pavel, Janásková Andrea, Kaplánková Leona,
Klapilová Ilona, Konečný Ivo, Krejčí Iveta, Krejčová Eva, Matulíková Jana, Mazalová Lenka,
Odehnalová Marie, Ohéralová Leona, Opravil Karel, Plachý Roman, Polišenský Ivo, Pucharová Alice,
Sekaninová Irena, Švagerová Andrea, Švecová Martina, Urban Josef, Vičar Václav, Vostatková Martina,
Zachová Jana, Zelinková Lenka, Židlíková Jana, Korčák Dušan, Menšík Petr, Fojtík Radim
IV. B Třídní profesor Mgr. Miroslav Molík
Bláhová Radka, Bukový Ivo, Čermáková Barbora, Dostálová Romana, Dubják Jiří, Hrůza Jan, Klečka
Radovan, Kostková Pavla, Kubíčková Petra, Mohlerová Dita, Mojžíšková Zdenka, Novotný Bronislav,
Pekařová Jitka, Pospíšilová Petra, Rudolfská Jana, Slezák Dalibor, Sukup Marek, Tesařová Lenka, Trněná
Zuzana, Valachová Regina, Vašák Libor, Vojtková Margareta, Vybíralová Miroslava, Vysloužilová
Šárka, Zdražilová Ilja, Zlámal Bohdan, Šviriková Ingrid
IV. C Třídní profesor dr. Petr Krejčí
Adámková Jana, Čadová Renata, Dočkálek Jiří, Dosoudilová Hana, Gregorová Dana, Hanzlíková
Michaela, Hrdá Svatava, Chládková Jitka, Chytil Petr, Janovská Miroslava, Juráň Jiří, Klepšová Markéta,
Kotěrová Pavla, Kunderová Jarmila, Ležáková Alena, Neshybová Pavla, Novák Jaroslav, Ořechovský
Zbyněk, Pátíková Jolana, Sedlák Marek, Skácelová Eliška, Slováčková Eva, Strnadová Jana, Štachová
Pavla, Urban Daniel, Valenčíková Lenka, Valeš Jan, Vlček Roman, Petrášová Věra
IV. D Třídní profesorka Marcela Šulcová (Zuzana Chvátalová)
Adamíková Marcela, Beránková Jitka, Bursík Martin, Daňková Stanislava, Dostálová Kamila, Foltýnová
Renata, Hladíková Marcela, Horáček Petr, Hrůzová Iva, Juřička Ludvík, Kavan Petr, Kotasová Yvona,
Kramaříková Gabriela, Kunc Petr, Lančarič Pavel, Měrková Ivana, Pátíková Eva, Petruš Imrich, Ptáček
Leoš, Rozsypal Jiří, Stavinoha Milan, Svobodová Vlasta, Šťastníková Radka, Urbanová Jaroslava, Veselá
Monika, Vondráček Jan, Zdražilová Jaroslava, Zonová Eva, Skácelová Milena
1989
IV. A Třídní profesorka dr. Zdeňka Malcherová
Andrýsková Dana, Filip Oldřich, Goliášová Olga, Gregorová Gabriela, Horáček Dalibor, Horňáček
Martin, Hrabáková Monika, Hrabal Pavel, Jandáček Petr, Janštová Pavla, Jedková Jarmila, Kadlíková
Jarmila, Kolmanová Petra, Konečná Ivana, Kutějová Lenka, Malenovská Simona, Malina Rudolf, Netopil
Libor, Ošťádalová Kamila, Patíková Alice, Pavlínek Vladimír, Petreková Michaela, Pišťáčková Alena,
Polách Karel, Regentíková Irena, Stavinoha Aleš, Ševčík Jaroslav, Ševčíková Renata, Ševelová Daniela,
Škrabánková Martina, Vacl Jan, Válek Martin, Vlčková Dita, Zapletal Stanislav
IV. B Třídní profesorka Mgr. Olga Hořáková - Teclová
Albrechtová Jitka, Blažková Martina, Čičatka Kamil, Foukalová Pavla, Hajduková Hana, Hanušová
Bohdana, Hladůvka Martin, Joska Marek, Kalinec Stanislav, Kolmanová Gabriela, Kozárková Jana,
Kroutil Aleš, Lučanová Kateřina, Mazochová Lenka, Novotná Leona, Oralová Dagmar, Petrechová
Ludmila, Prokeš Radim, Přikryl Lubomír, Rakušan Petr, Říhová Pavlína, Skálová Dagmar, Slavík Jiří,
Smočková Iva, Šilerová Andrea, Škrabala Libor, Štefek Alexandr, Štěpánek Martin, Vránová Lubomíra,
Vykydalová Magdaléna, Zámecová Jana, Zavadil Roman, Rakušan Pavel, Šmíd Martin
IV. C Třídní profesorka Mgr. Milana Slezáková
Akubžanová Mlada, Burian Aleš, Bělašková Dagmar, Černošková Alena, Drbal Jiří, Foltýnová Klára,
Hejč Vojtěch, Horáková Yweta, Hutyrová Alena, Chmelinová Dagmar, Janalíková Renáta, Krejčířová
Eva, Kudláček Jaromír, Lapčíková Regína, Lejsalová Dagmar, Macášková Hana, Malá Stanislava,
Mikulcová Alice, Navrátilová Jiřina, Němeček Martin, Nevřalová Lea, Onderková Kateřina, Rakušan
Miroslav, Růžička Zdeněk, Řihák Martin, Skipala Radek, Svobodová Hana, Šírová Bohdana, Valentová
Hana, Vernerová Martina, Vrbíček Jan, Vrzal Vladimír, Zelinková Světlana, Zlámal Tomáš
IV. D Třídní profesorka Mgr. Milena Babušníková
Aronová Kateřina, Doleželová Lenka, Druláková Světlana, Dvorníková Jarmila, Fritzová Erika,
Gruberová Miroslava, Horváth Pavel, Humpová Romana, Hurdálek Aleš, Jurtíková Dita, Kolařík Michal,
Krátký Zdeněk, Křížová Šárka, Lakatoš Josef, Lukášová Pavlína, Janoštíková-Maříková Lenka, Medek
Martin, Mentlík Miroslav, Měrka Pavel, Možný Petr, Nesvadbová Lenka, Nováková Jana, Opluštil
Vladimír, Pospíšil Richard, Repiská Iveta, Řihák Vojtěch, Sekerová Eva, Szcotka Jiří, Špunar Marian,
Trávníčková Daniela, Valerián Martin, Valová Eva, Zavřelová Andrea, Župková Hana
1990
IV. A Třídní profesorka Mgr. Marie Broncová
Bartíková Petra, Berka Boris, Brablík Libor, Dragon Jan, Filip Milan, Hlaváčková Pavla, Horáková
Ladislava, Hošek Martin, Janoušek Petr, Kochaníček Ludvík, Kolářová Monika, Koutský David, Kudrová
Lenka, Maráková Ivana, Mezuliáník Petr, Nádvorníková Lenka, Netušil Pavel, Otrubová Růžena, Peštuka
Vít, Pospíšilová Eva, Rataj Jan, Reissingerová Andrea, Sekaninová Renata, Šišková Renata, Šnajdrová
Ludmila, Špunarová Miroslava, Tvrdoňová Silvie, Vabroušková Ladislava, Veselá Alena, Zavřel Josef
IV. B Třídní profesor Mgr. Stanislav Chládek
Bajerová Eva, Daňhelová Soňa, Dostál Radoslav, Dvořák Přemysl, Gregorová Jitka, Hanáková Marcela,
Hauptová-Mrázová Olga, Horváth Radek, Chytrý Jiří, Indrová Šárka, Klučárová Lenka, Knoll Aleš,
Kobza Richard, Kočenda Tomáš, Koleníková Zdeňka, Koupil Ondřej, Kračmerová Ivana, Kvasnička
Josef, Mucha Pavel, Najkerová Martina, Orlíčková Radmila, Petráš Zdeněk, Polášková Iveta, Potočná
Ivana, Pšeja Jan, Riegrová Jana, Šafářová Martina, Škrabal Arnošt, Tesařová Hana, Ticháčková Petra,
Turková Marie, Večerková Hana, Zapletal Libor
IV. C Třídní profesor Mgr. Roman Zahnaš
Bolfová Vladimíra, Borovičková Lada, Boubelík Michal, Čechová Kateřina, Dobiášová Andrea,
Dvořáková Hana, Foltýn Karel, Háčková Gabriela, Horáková Jarmila, Hrabal Vítězslav, Juráň Petr,
Jurtíková Jana, Konečný Zdeněk, Kopečková-Strašáková Sylva, Kubík Ivo, Kvasničková Danuše, Mikulík
Vladimír, Navrátilová Lenka, Palička Libor, Pavelková Bronislava, Pavlík Rudolf, Režná Marcela,
Samsonková Kateřina, Skácel Libor, Smejkalová Ilona, Smějová Šárka, Smolková Jitka, Šišková
Miloslava, Šuléř Jaroslav, Tobolič Bronislav, Vajglová Alena, Vránová Jana, Zelenka Martin
IV. D Třídní profesorka Věra Křivánková
Černochová Jitka, Číšecký Martin, Dufek Bronislav, Foltýn Roman, Fuksová Kateřina, Gazárková
Romana, Haderková Markéta, Hurta David, Juřičková Zdenka, Kahaja Rostislav, Koňařík Jiří, Kotula
Dalibor, Kozubíková Pavla, Kovářová Martina, KrčmářováJarmila, Krejčiřík Pavel, Kvintová Magdaléna,
Labuťová Marcela, Měrka Petr, Mlčoch Igor, Pálka Petr, Petrikovits Erik, Plevová Anna, Přidalová Jana,
Skopalíková Simona, Stoklas Jiří, Stratilová Ivana, Stratilová Jana, Světlíková Hana, Unger Radovan,
Vaňatková Eva, Vaňharová Martina, Vraspírová Marcela, Žallmann Miroslav
IV. E Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák (Mgr. Hana Horáčková)
Derka Marian, Drápalová Veronika, Dvořáček Pavel, Gazdík Antonín, Hanáková Eva, Hlaváčová Věra,
Holzmannová Věra, Kalousková Šárka, Klech Pavel, Knotková Gabriela, Koudelka Ladislav, Kučera
David, Mičíková Lada, Michálek Aleš, Michlíček Marian, Milerová Marie, Mrhálek Jaroslav, Nevřalová
Dagmar, Poláchová Ivana, Přikryl Roman, Rašková Kateřina, Svobodová Lenka, Šimčák Marek,
Šlahorová Markéta, Šošolová Alena, Tallová Pavla, Úradník Daniel, Zakopalová Kateřina, Žůrek Jaromír
1991
IV. A Třídní profesorka Mgr. Jindra Petrášová
Ambrusová Marie, Bednařík Jan, Blahová Jana, Bouchal Martin, Cafourková Hana, Čápová Petra, Čekal
Daniel, Ešlerová Hana, Hanáčková Zuzana, Horčička Dušan, Hozová Irena, Hönig Martin, Chocholatá
Marie, Jiříčková Jitka, Klaper Lubomír, Kramářová Dana, Kubačka Roman, Labuťová Andrea, Malotová
Jana, Mazoch Jiří, Olšaníková Marcela, Ošťádal Miroslav, Pšenica Marek, Ptáčková Veronika, Sedláček
Jaroslav, Schillerová Jitka, Šrámek Vladimír, Todavčičová Renata, Vítek David, Zachová Jitka,
Němečková Jitka, Svoboda Zdeněk, Pantůček Oldřich
IV. B Třídní profesorka Eva Kranzová
Bartíková Jana, Bednaříková Ivana, Bolf Pavel, Bolfová Jaroslava, Brázdil Jan, Červinková Hana, Dostál
Karel, Fedorková Jolana, Hausnerová Světlana, Hradečná Petra, Hrdý Roman, Churá Helena, Jarka
Radek, Kalaicidisová Marta, Klaška Michal, Křepelková Radana, Kužel Lukáš, Lančová Zuzana,
Matoušková Andrea, Mikula Vladimír, Nadymáčková Dagmar, Olšinová Blanka, Pešek Miroslav,
Pláteníková Jana, Raclavský Zdeněk, Sigmund Dušan, Sigmundová Hana, Sýkora Miroslav, Svozilová
Romana, Uhlíř Miroslav, Valihrachová Sylva, Vojta Viktor, Zapletal David, Zapletalová Alena
IV. C Třídní profesor Mgr. Bohuslav Janáč
Bernardová Veronika, Březovják Štěpán, Bubeníčková Alena, Danišová Eva, Fránek Jaroslav, Frgalová
Ladislava, Holíková Zuzana, Hriňová Andrea, Hýža Radomír, Chutná Julie, Juránek Ivo, Kaštilová
Martina, Kolman Patrik, Koutská Michaela, Lakomý Radek, Lehkoživová Jitka, Navrátilová Ivana,
Nesvadba Pavel, Očenášková Jitka, Opravilová Esma, Peštuka Bronislav, Pospíšilová Iva, Rajskup Mário,
Skřivánek Tomáš, Slezáková Sabina, Strašáková Petra, Šimčík Petr, Šimčíková Dagmar, Vacl Zdeněk,
Vozda Václav, Zakravač Lumír, Zapletal Michal, Zezulová Pavla
IV. D Třídní profesor Oldřich Kozmík
Batůšek Robert, Bezděková Radka, Bleša Jiří, Bubeníčková Renata, Coufal Jan, Coufalová Marcela,
Denešová Andrea, Friese Michal, Frkalová Hana, Geráková Petra, Hladká Eva, Horňáčková Bohdana,
Hubíková Petra, Cheryn Lumír, Jurtík Milan, Kunčarová Marcela, Kopp Robert, Liška Martin, Lukášková
Andrea, Manová Michaela, Navrátilová Jana, Novotný Petr, Orosová Marcela, Plachý Michal, Přibylová
Petra, Rytíř Michal, Slavík Otto, Šmíd Luděk, Štěrbová Olga, Večerková Simona, Vraspír Roman,
Zdráhal Marek, Skypala Petr, Novotná Mirka
IV. E Třídní profesor Mgr. Adolf Trávníček
Běťáková Dita, Bílek Jiří, Čala David, Doleželová Kateřina, Dvořáková Radka, Hájek Pavel, Halaštová
Kateřina, Hošková Lenka, Charvátová Zuzana, Chrástecký Jiří, Jandová Miroslava, Justin Petr, Kenšová
Vladimíra, Korvas David, Kranz Jan, Kvapilíková Markéta, Malinová Markéta, Miklíková Petra,
Mojžíšová Markéta, Mrhálková Dita, Omasta František, Pecníková Radka, Pilátová Markéta, Plšková
Marta, Procházka Roman, Růžičková Hana, Řezníček Richard, Slováčková Pavlína, Smýkal František,
Šolc Boris, Šuriková Jana, Vavřík Jiří, Výsmek Vladimír, Žárský Jiří
1992
IV. A Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák
Adamčík David, Bajgarová Lenka, Císař Ondřej, Čápová Jana, Daňková Gabriela, Dryeová Renata,
Dubjáková Eva, Dubják Mojmír, Gřiva Martin, Hanáková Andrea, Hladná Gabriela, Holcová Michaela,
Hradil David, Huťařová Ivona, Chutný Tomáš, Janáčová Olga, Janík Jan, Jarošová Petra, Klimt Rostislav,
Koplíková Andrea, Maceška Petr, Mikisek Miroslav, Ondrová Monika, Pácl Jan, Pecina Pavel, Ryzyová
Iveta, Srovnalík Petr, Strašáková Martina, Šimkovičová Daniela, Škrabal Petr, Zavadil Marek, Zelenka
Svatopluk
IV. B Třídní profesorka Zuzana Chvátalová
Adamčík Michal, Brabcová Hana, Cihelková Pavlína, Dufková Jitka, Frýbortová Šárka, Halas Milan,
Hanzlíková Lenka, Hošková Hana, Chmelař Zdeněk, Jurníková Gabriela, Katrňák Tomáš, Krejčí Petra,
Krejčířová Dana, Ludvová Markéta, Machulová Martina, Marčíková Ingrid, Matějová Anna, Mazlová
Jitka, Mikoláš Roman, Musil Aleš, Piliar František, Procházková Dana, Spálovská Leona, Sýkorová Hana,
Syručka Milan, Šindler Marek, Tobolič Jiří, Toul Vojtěch, Vaculík Ondřej, Vašina Marek, Zábojníková
Martina, Zaoralová Hana
IV. C Třídní profesorka Mgr. Ludmila Michalová
Bedřichová Jana, Bodejček Hubert, Čalová Petra, Dohnalová Radka, Dubovská Denisa, Hejný Ivo, Horák
Vladislav, Hovadík Jiří, Karasová Lenka, Katrňáková Romana, Kobliha David, Kočí Pavlína, Koupilová
Markéta, Kozderková Miluše, Krupař Tomáš, Loučková Hana, Malacka Michal, Melicharová Vladimíra,
Mojžíš Zdeněk, Mršťáková Martina, Ovčačík Radek, Ohnoutková Monika, Pátík Ladislav, Petrikovitsová
Karin, Podsedníček Václav, Sokolínský Ivo, Strašák Ladislav, Šmídová Pavla, Ujková Jana, Vaníčková
Petra, Váňová Marie, Vodáková Martina, Vondráček Radek, Zapletalová Marcela
IV. D Třídní profesorka Věra Bénová (Mgr Jiří Kubáček)
Andrš René, Baláš Michal, Bosáková Leona, Bráník Petr, Dedková Šárka, Foltýnová Romana, Geprtová
Kateřina, Hrabák Radim, Chytilová Šárka, Kocourek Tomáš, Křížek Marek, Kyšnerová Simona,
Mařáková Helena, Měrka Patrik, Mitková Veronika, Mlčouchová Hana, Nábělková Šárka, Nádeníček
David, Pátková Markéta, Pospíšilová Marta, Regentová Marcela, Sedláček Roman, Spurná Pavla,
Stoklásková Martina, Stratil Karel, Štětinová Jana, Švecová Monika, Švrčinová Alena, Vaňková Helena,
Vavřina Rostislav, Voříšková Barbora, Židlík Josef
IV. E Třídní profesorka Helena Trojanová
Adamčík Tomáš, Brožovičová Vendulka, Hrdlička Milan, Chytilová Kateřina, Jedličková Simona,
Jurášková Lenka, Korčák Zdeněk, Kostková Martina, Kotlaba David, Křupala Roman, Křupka Tomáš,
Malovaná Alena, Maňásková Zdeňka, Matýšková Magdaléna, Meitner Marek, Nedoma Radek, Pektorová
Hana, Pokorná Alžběta, Procházka Lukáš, Přecechtělová Leona, Rec Tomáš, Rozsypalová Petra, Sedlařík
Dušan, Stloukalová Pavlína, Stupňánek David, Svoboda Miroslav, Šimíková Simona, Šimoníková
Daniela, Vozábalová Silvie, Zahradník Petr, Zajacová Martina, Zbořil Josef
1993
IV. A Třídní profesorka Mgr. Marie Prokešová
Bartošek Daniel, Bednařík Miloš, Cafourková Jiřina, Dvořáček David, Fuksová Pavlína, Hájek Tomáš,
Indráková Lucie, Kamrlová Jitka, Koryčanová Pavla, Koryčanová Romana, Kovář Jaroslav, Kučerová
Eva, Lukáš Martin, Matzenauerová Hana, Moučková Monika, Navrátil Roman, Němec Radek, Novák
Jaroslav, Polišenská Pavla, Pořízek Vladimír, Růžičková Petra, Řezníčková Monika, Skříčková Petra,
Soušková Leona, Švajdová Soňa, Tichý Robert, Toman Ondřej, Urbanová Markéta, Valentová Iva,
Váverka Petr, Vojáček Aleš, Vojtek Ivo, Zapletal Tomáš, Zelená Dagmar, Železná Jarmila
IV. B Třídní profesorka Mgr. Ruth Vašíčková
Bjačková Alena, Brázdilová Monika, Bubeníček Radek, Fabian Michal, Gašpárková Jitka, Gazda Dalibor,
Hánová Silvia, Horáková Marcela, Hrušák Josef, Ištvánková Lucie, Janišová Michaela, Komínková Věra,
Kováčiková Soňa, Kozáčková Petra, Krejčí Ivo, Krška Michal, Kudela Robert, Malenovská Kateřina,
Miláček Zdeněk, Mokranová Eva, Motal Petr, Obručová Lenka, Polišenská Veronika, Přibyl David, Přibyl
Tomáš, Sedlář Jaroslav, Slováčková Lada, Šívarová Marcela, Štěrba Milan, Štolfová Jana, Valihrach
Jaroslav, Zachovalová Naděžda, Zapletalová Olga, Zavřel Roman
IV. C Třídní profesorka Mgr. Kateřina Melicharová (Michaela Šlesingerová)
Blažková Martina, Buráňová Jitka, Doležalová Eva, Ganjuškin Viktor, Gorková Stanislava, Horáková
Pavla, Hronec Ladislav, Hýža David, Chmelař Petr, Juříček Jan, Kaláb Emil, Karas Tomáš, Lehkoživ
Radek, Leváková Markéta, Lukeszová Ludmila, Mahelová Sandra, Müllerová Leona, Nezhybová Zuzana,
Ondrušková Markéta, Otevřelová Renata, Pavlík Martin, Pecina Bohumír, Petříková Natálie, Salač Marek,
Sedláčková Lenka, Sedláčková Pavlína, Schüsslerová Miroslava, Skřítek Jiří, Spálovský Petr, Svobodová
Petra, Svozil Martin, Šlesingerová Šárka, Tobolíková Vlasta, Vozdová Lenka, Zapletal Martin, Židlíková
Ema
IV. D Třídní profesorka Zora Fuksová
Bezděková Adéla, Brázdilíková Pavla, Bukový Tomáš, Čermáková Irena, Doleželová Sylva, Drápalová
Karolína, Forman Vojtěch, Háčková Kateřina, Hebnar Roman, Hubáčková Petra, Humpa David, Chlápek
Jan, Klechová Hana, Kobzová Marta, Kopčilová Zuzana, Krejčířová Jaroslava, Kurfürst Ivo, Machálková
Petra, Mazánková Kateřina, Michálek Dušan, Mikulcová Gabriela, Navrátilová Eva, Nesvadbová Edita,
Novák Zdeněk, Otrubová Dana, Puršová Lucie, Rejpal Petr, Skrip Mario, Stehlík Radim, Svozilová
Monika, Tomečková Evelyna, Valenta Tomáš, Vlčková Soňa, Zaoral Milan, Zatloukalová Šárka, Zítka
Jan
1994
IV. A Třídní profesor RNDr. Tomáš Mikulenka (RNDr. Petr Krejčí)
Bartošková Kateřina, Birková Kateřina, Bleša Jan, Bolf David, Černochová Hana, Frajtová Daniela,
Horváthová Veronika, Hrňa Tomáš, Hrouzek Stanislav, Hudeček Ladislav, Joklová Luďka, Kaštil Tomáš,
Kuželová Ilona, Lukášová Daniela, Malý Jiří, Najman Stanislav, Palík Tomáš, Petr Roman, Pírková
Jarmila, Rajtr Jan, Reissinger Martin, Řihák Marek, Soukalová Petra, Spálovská Edita, Šebek Viktor,
Šebík Ladislav, Ševelová Kamila, Štajnrt Michal, Štěpánek Stanislav, Vlček Michal, Výsmek Kamil
IV. B Třídní profesor Mgr. Miroslav Molík
Denešová Monika, Dolníček Zdeněk, Dostál Ivo, Dostálová Markéta, Foltýn Otakar, Frgalová Daniela,
Hrabalová Hana, Jakeš Radim, Janotová Karin, Krejčiříková Sylva, Kytlicová Jarmila, Lukesz Maxmilián,
Malyšková Jitka, Mrázková Nikol, Navrátil Martin, Navrátilová Natálie, Nesiba Radek, Netopilová Šárka,
Podsedníček Josef, Polášková Petra, Polčáková Dagmar, Pospíšil Lukáš, Skřičková Monika, Smutná
Simona, Staňková Gabriela, Stuchlíková Eva, Sýkorová Lucie, Šlosarová Radka, Velinská Denisa, Vítek
Martin, Vraník Petr, Zapletal Petr, Zatloukal Pavel, Zezulka Lukáš, Zrna Pavel
IV. C Třídní profesorka Mgr. Marie Broncová (Mgr. Milena Levíčková)
Bartek Jan, Cveková Bronislava, Derková Marie, Fochrová Bohdana, Heinzová Petra, Horáková
Michaela, Hrabalová Hana, Kemény Roland, Kroutil Vít, Kuzníková Petra, Mohelník Vladan, Mrvová
Veronika, Nábělková Markéta, Navrátilová Ludmila, Okálová Leona, Omelková Eva, Opravilová Lada,
Otýpková Zdenka, Palička Petr, Paligová Michaela, Procházková Lenka, Řezníčková Libuše, SlámováHandlová Petra, Ševela Milan, Šíchová Radana, Štolfa Jaromír, Tupý Daniel, Valošková Martina,
Vejvoda František, Vlčková Markéta, Vypušťák Radek, Zlámalová Gabriela
IV. D Třídní profesorka Mgr. Irena Procházková
Burianová Petra, Coufalíková Renata, Dudová Petra, Fritz Martin, Gabrhelík Jiří, Hána Marek, Hanáček
Ivo, Hýbner Tomáš, Chytil Miloslav, Koutský Tomáš, Kozmíková Kateřina, Krist Miloš, Landsmannová
Šárka, Michalčík Jan, Moural Michal, Mrhálková Ladislava, Musil Jan, Pecina Michal, Perničková Alena,
Pitnerová Lenka, Raclavský Lumír, Skácel Richard, Skripová Bibiana, Suchánková Petra, Syslová Hana,
Šafářová Veronika, Šiler Michal, Šimek Pavel, Španger Aleš, Tománek Martin, Vavrušová Nicol,
Vrbecká Bronislava, Vymětalová Pavla
IV. E Třídní profesorka Mgr. Milena Babušníková
Adamčík Stanislav, Adamčíková Radka, Apolenářová Martina, Bábková Helena, Bolf Petr, Bosáková
Daniela, Černá Silvie, Henzélyová Linda, Hlavinková Barbora, Hrabčíková Andrea, Kabelková Markéta,
Konrádová-Škrobová Markéta, Koutňák Ladislav, Lapčíková Kateřina, Lorencová Andrea, Mráčková
Markéta, Němcová Ivona, Nováková Marcela, Pleslová Romana, Pšenicová Barbora, Rozsypalová
Michaela, Řepňáková Ivona, Řepňáková Markéta, Šemnický Mojmír, Tichý Michal, Trávníčková
Veronika, Třasoňová Lenka, Žemlíková Ladislava
1995
IV. A Třídní profesorka Mgr. Jaroslava Štanglová
Bleša Pavel, Bubík Jan, Dostál Pavel, Dvořák Vít, Františ Petr, Hanelová Petra, Hublík Vladimír, Ivánek
Jiří, Kočař Radim, Koukal Jakub, Koutňák Pavel, Kováčik Lubomír, Květák Jiří, Málek Aleš, Mazánek
Jan, Michlíčková Martina, Němcová Veronika, Novotný Michal, Plachý Libor, Plašil Miroslav, Pospěch
Roman, Ředinová Vendula, Řihošek Pavel, Salašová Michaela, Stupňánková Ivona, Suchánková Pavla,
Šenkyřík Martin, Toman Karel, Valášková Kateřina, Vlachová Drahomíra, Vokoun Michal, Zubík Boris
IV. B Třídní profesor Mgr. Stanislav Chládek
Bumbálek Tomáš, Dvořáková Zuzana, Gabriel Michal, Horáková Ivana, Junášková Ivana, Kalina David,
Kaudlová Alexandra, Knoppová Jana, Konečná Martina, Kupčíková Eva, Lehkoživová Lenka, Malíková
Zuzana, Mazel Hubert, Mítková Iva, Motalová Šárka, Nešporová Barbora, Očenášková Alena, Otáhalová
Kateřina, Polčáková Dagmar, Prchalová Eva, Račanská Dana, Rataj Ondřej, Staňková Barbora, Ševčík
Petr, Škrabalová Kateřina, Vaňharová Jana, Večerková Kamila, Veselá Jitka, Vaculíková-Vlachová Eva,
Vymětalová Petra, Zahradník Pavel, Zatloukalová Kateřina, Zavadil Tomáš, Zbořilová Marie
IV. C Třídní profesorka Mgr. Milana Slezáková
Barátová Linda, Grundzová Radka, Chládková Pavla, Isakidis Jiří, Kamencová Magdaléna, Kartous
Bohumil, Kolaříková Jitka, Kolomazník Michal, Kříž Michal, Kucián Miloš, Kuchařová Jitka, Kulíšek
Martin, Kuraczeková Pavla, Lisý Vladimír, Lochman Petr, Machálek Stanislav, Michalová Lenka,
Nováková Pavlína, Oborný Zbyněk, Poláchová Kateřina, Polášek Martin, Procházka Petr, Přikrylová
Soňa, Richtrová Pavlína, Rohelová Markéta, Ryšavá Martina, Rýznar Václav, Sumová Iva, Svobodová
Martina, Sýkorová Hana, Tobolíková Alena, Topičová Monika, Uličník Bohumil, Valenta Jindřich,
Vránová Jana
IV. D Třídní profesor Mgr. Adolf Trávníček
Bábek Petr, Brázdilová Leona, Cveková Lenka, Dedková Martina, Habartík Radim, Hyžďalová Hana,
Hyžďalová Petra, Jurčík Zdeněk, Klapilová Petra, Kovářová Miriam, Kubíková Kateřina, Kučerová Petra,
Lejsal Jan, Loučková Simona, Malegová Marta, Manová Markéta, Navrátilová Petra, Nohejlová Petra,
Nováková Denisa, Odložilíková Dagmar, Olle Richard, Pátíková Petra, Plachá Petra, Pospěchová Pavlína,
Pražák Petr, Rumplová Vladimíra, Skácelová Petra, Skopal Oldřich, Šottnerová Marcela, Štětkář Jan,
Tichá Zdeňka, Trávníčková Andrea, Vymětalová Markéta
1996
IV. A Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák
Bařinka Vít, Benešová Olga, Brožík Josef, Daňková Soňa, Dostálová Kateřina, Filgas Tomáš, Hájek Filip,
Jančová Stanislava, Kafka Roman, Levák Petr, Novotný Radek, Obr Aleš, Palička Vratislav, Parobková
Ludmila, Podmolíková Marie, Pospíšilová Soňa, Raková Lucie, Růžičková Jana, Snítilý Michal, Stratil
Bronislav, Stratilová Markéta, Šamánek Josef, Šimeková Jana, Šmíd Milan, Švrčinová Eva, Úlehla
Tomáš, Váňová Petra, Vojta Jan, Vondrášek Jan, Žitníková Zuzana
IV. B Třídní profesorka Mgr. Jindra Petrášová
Alexa Michal, Bašná Martina, Brázdil Pavel, Bubíková Alena, Burian Tomáš, Dillenz Antonín, Frajt
Miroslav, Frýdecká Jana, Hajná Libuše, Havránková Petra, Hradilová Blanka, Hrdlička Zbyněk, Janelová
Soňa, Junášková Petra, Konečný Ladislav, Kratochvílová Kateřina, Krhut Martin, Lančová Barbora,
Lechner Martin, Lechner Petr, Lechner Radim, Mašková Soňa, Možná Monika, Olšovská Hana, Plačková
Marie, Sláma Jiří, Varadínková Petra, Zapletal Martin, Zádrapa Milan, Zítka Tomáš
IV. C Třídní profesorka Eva Kranzová
Baďurová Miriam, Bastlová Zita, Birková Alexandra, Crhák Filip, Filipová Hana, Fišer Michal, Foltýnová
Lenka, Frajtová Pavlína, Gejdoš Jindřich, Hanáková Radka, Hudečková Zuzana, Janáčová Jana, Justinová
Lenka, Kozmík Petr, Kucián Radek, Kudelová Barbora, Kulhánková Helena, Macků Kateřina, Molík
Miroslav, Němec Richard, Novák Richard, Omelková Jana, Parobková Vladimíra, Stratilová Pavla,
Šebková Lucia, Štourač František, Tupá Ladislava, Úlehla Miroslav, Vejvodová Eva, Žitná Martina
IV. D Třídní profesorka Mgr. Hana Horáčková
Balcárková Šárka, Belzová Zuzana, Buksová Lucie, Dočkalíková Martina, Dospíšil Antonín,
Halamíčková Petra, Havlíčková Lenka, Horáčková Martina, Horáková Jana, Ivanová Petra, Jančíková
Eva, Konečná Petra, Krasnovská Zuzana, Krutilová Lucie, Michlíčková Jitka, Morongová Veronika,
Motalová Silvie, Muchová Hana, Otáhalová Kateřina, Pillerová Vladana, Pospěchová Kateřina, Rašková
Zuzana, Staňková Gabriela, Straková Kamila, Svačinová Evženie, Vaculíková Petra, Válková Marcela,
Vondrová Jana, Zdráhalová Lenka, Zubíková Pavlína
1997
IV. A Třídní profesor Mgr. Bohuslav Janáč
Babušíková Petra, Bolfová Vladimíra, Botíková Marie, Brázdil Vladimír, Dočkalová Alena, Dostál Petr,
Habrová Veronika, Hošek Leopold, Hýbnerová Ludmila, Hýžová Jana, Jadrníčková Markéta, Job Kamil,
Klárová Daniela, Křenek Ondřej, Kuchařík Zdeněk, Kvasničková Sylva, Matušková Blanka, Mück Petr,
Navrátil Ladislav, Nosová Kateřina, Rozkopal Josef, Růžičková Jana, Sedláčková Kateřina, Stančík
Zdeněk, Straková Sylva, Suchomelová Eva, Úlehla Jan, Vrtal Aleš, Zapletalová Markéta
IV. B Třídní profesor Oldřich Kozmík
Bardounová Jana, Buksa Tomáš , Bureš Michal, Dostalík David, Droběnová Radmila, Dundáček Josef,
Gabrielová Zuzana, Hejtmánek Lukáš, Horáková Naděžda, Hrazdilová Blanka, Hubáčková Blanka,
Kaňová Alena, Malá Martina, Malíková Jana, Maňásková Lenka, Novotná Kateřina, Ondra Jaroslav,
Petrušová Monika, Polišenská Eva, Pospíšilová Adriana, Recová Helena, Roubal Zdeněk, Rýznarová
Jaroslava, Řihošková Romana, Steiger Radek, Svobodníková Dagmar, Šimková Michaela, Špičková
Naďa, Zlámalová Iva
IV. C Třídní profesorka Mgr. Ludmila Michalová
Babica Pavel, Doněk Antonín, DundálekRadim, Dvořák Zdeněk, HanelMartin, Havránková Gabriela,
HolíkováVeronika, HurajtováSilvie, ChuráMartina, Jablunková Petra, Jindříšková Jana, Krajčová
Romana, Krejčíř Jiří, Križanovičová Monika, Kučerová Andrea, Mík Roman, Opravilová Kateřina,
Prachařová Pavlína, Surýnek David, Šívara Rostislav, Šumberová Klára, Švehlík Martin, Trávníček René,
Vaculíková Hana, Valášek Jan, Vašinová Jitka, Zahradník Jan, Zezulová Lenka, Šimčáková Ivana,
Šupčíková Lenka
IV. D Třídní profesorka Mgr. Hana Navrátilová (PaedDr. Eva Kočařová)
Apolenářová Kateřina, Burgetová Vladislava, Čevelová Zuzana, Darebníková Silvie, Dorazilová Lenka,
Frajtová Veronika, Hašková Klára, Havránková Lenka, Hilšerová Eva, Hudečková Vladislava, Juřenová
Eva, Krčál Martin, Kubík Vladimír, Lemberková Pavlína, Mirwaldová Libuše, Mlčáková Petra, Nováková
Michaela, Olleová Kateřina, Opálková Veronika, Perutíková Radka, Petřík Evžen, Podešvová Daniela,
Přívarová Alena, Šamánková Barbora, Tunker Michael, Urbánková Táňa
1998
IV. A Třídní profesorka Mgr. Jaroslava Štanglová (Bohumír Lačík)
Cagášková Alena, Dobrovská Dana, Fabian Pavel, Frgalová Kamila, Hofírek Ondřej, Jášek Ondřej, Kalina
Lukáš, Kamarád Přemysl, Karásek Lukáš, Klapilová Martina, Kosatíková Jitka, Kubiková Sabina, Kuriš
Jakub, Lovas Tomáš, Luňáková Petra, Petráš Libor, Pírková Jana, Pokorná Petra, Procházka Zdeněk,
Ředinová Barbora, Sedláček Lukáš, Sklenář Hynek, Slezáček Martin, Stachoň Zdeněk, Šášová Jana, Šiška
Filip, Šustková Martina, Veselá Simona, Vlček Miloslav, Žabková Simona
IV. B Třídní profesor Mgr. Pavel Lovas
Brychtová Kateřina, Domanský Martin, Dostál Roman, Dreiseitlová Jana, Dvořáková Dana, Foltýnová
Renata, Hašek Jakub, Kadava Petr, Kohnová Marta, Konečný Tomáš, Krejčířová Marie, Křemenek
Radim, Křivánek Jaroslav, Malá Radka, Málek Petr, Mamrilla Petr, Medek Pavel, Pallová Petra, Parobek
Jaromír, Pěnčíková Marie, Piska Přemysl, Plšková Dagmar, Polišenská Zuzana, Rýznar Jiří, Vajnrajchová
Romana, Vejs Lukáš, Vrbecká Dita, Vrtaníková Eva, Wiedermann Jaroslav, Zamazalová Petra, Zapletal
Petr
IV. C Třídní profesorka Mgr. Kateřina Melicharová
Dvořáková Martina, Franková Michaela, Foltýnová Jana, Gabrhelík Martin, Cháb Jaromír, Chmelová
Jana, Jadrníčková Šárka, Jirásek David, Jordán Petr, Kopecký Vojtěch, Křížová Petra, Kubíková
Veronika, Lehkoživová Eva, Macháček Zdeněk, Molíková Radka, Planičková Eva, Pohořelský Petr, Polák
Bedřich, Pořízková Eva, Slezáková Ladislava, Spáčilová Radka, Štroblík Roman, Tichá Miluše, Topič
Jan, Třasoň Tomáš, Úlehla Aleš, Valášek Jiří, Zámec Radim
IV. D Třídní profesor Mgr. Roman Zahnaš
Bachanová Petra, Bláhová Věra, Bosáková Edita, Brňovjáková Dana, Čečatková Radmila, Dohnal
Lubomír, Gerychová Jitka, Chrastinová Petra, Kalousek Dan, Klepš Jaromír, Kneislová Petra, Kubíková
Milana, Kůrková Hana, Mikulcová Markéta, Míša Lukáš, Nejezchlebová Simona, Olšinová Iva, Páterová
Iva, Pražáková Petra, Ptáčková Kateřina, Slaměníková Petra, Smékalová Anna, Svobodová Veronika,
Šušlíková Marie, Urbánková Jitka, Zítková Kateřina, Zbořilová Petra
1999
IV. A Třídní profesorka Mgr. Milana Slezáková
Adamíková Jana, Ambrožová Lucie, Bařinka Jan, Doležel Vladimír, Domesová Lucie, Fialíková Marie,
Fialová Petra, Foltýn Radim, Hábová Alena, Hriňová Petra, Hůlka Karel, Karásek Petr, Koutňáková Soňa,
Křupková Martina, Kuchař Jan, Lapčíková Soňa, Lisý Jiří, Mareš Filip, Melichárek Kamil, Mikisková Iva,
Mylková Veronika, Pálková Iva, Plšek Martin, Roubalová Jana, Rudolf Ondřej, Sedláčková Martina,
Šebestík Radek, Vašek Jiří, Vízdal Aleš, Vraníková Alena, Vránová Lucie, Vrbecká Kateřina,
Zámečníková Lenka
IV. B Třídní profesor RNDr. Tomáš Mikulenka
Babušník Jiří, Bastyanová Olga, Černý Slavomír, Daňová Martina, Dočkalíková Jarmila, Doležel Martin,
Hajdin Tomáš, Jurčíková Lenka, Karafiátová Markéta, Klabalová Kamila, Klesnilová Lenka, Košinová
Lucie, Kovalovský Valdemar, Krotký Jaromír, Křupka Jaromír, Kudláčková Petra, Luzar Radek, Mitková
Markéta, Neplech Pavel, Opravilová Lucie, Rakůsová Magdalena, Spáčilová Lenka, Stuchlíková Šárka,
Šebestík Jiří, Štěbrová Lucie, Štecková Jarmila, Šušlíková Eva, Tesaříková Ivana, Vodák Viktor,
Wiedermannová Jana, Zapletalová Anežka, Zapletalová Marika, Zavřelová Petra, Železná Eva
2000
IV. A Třídní profesor Mgr. Stanislav Chládek
Bambuch, Jan, Bambuchová Taťána, Bořuta Jaroslav, Bubrjak Tomáš, Daňková Michaela, Doležel
Martin, Dospíšilová Zuzana, Drozd Michal, Dvořák Tomáš, Frühbauer Aleš, Hebnar Jan,
ChlubnáDagmar, Jenerál Jiří, Kukučka Ondřej, Lendelová Linda, Lorenc Martin, Machaníčková Radana,
Mazáková Michaela, Nehoda Radek, Paťava Jan, Polášková Petra, Strnad Ondřej, Škrabalová Pavlína,
Štefek Michal, Vachalová Lenka, Vybíral Petr, Zapletalová Lucie, Zbořilová Jana, Zehnulová Radka
2001
IV. A Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák
Bleša Marek, Čermánková Petra, Domanská Pavlína, Fialík Ivan, Frajt Marek, Heydová Lada, Janoušek
Martin, Klapil Lukáš, Krajčová Vendula, Králík Pavel, Krejčiříková Šárka, Křenek Martin, Kříž Tomáš,
Kučeřík Milan, Kudr Martin, Marešová Štěpánka, Melichárková Barbora, Milotová Andrea, Mizera
Vítězslav, Mráz Michal, Prchal Jiří, Procházková Martina, Skopal Karel, Slezáčková Zdeňka, Stratilová
Hana, Sýkorová Petra, Táborská Lenka, Topičová Kamila, Vacula Ladislav, Vážanská Lucie, Zelinková
Martina, Žádný Jaroslav
IV. B Třídní profesorka Mgr. Jindra Petrášová
Badanková Gabriela, Daňková Barbora, Doňková Olga, Dostál Vítězslav, Ebergényiová Milena, Haraga
Juraj, Havránek František, Jančík Petr, Juřenčáková Marie, Karasová Pavla, Korvasová Zina, Košařík
Radim, Kvasničková Kristýna, Láníková Kateřina, Ležák Jaroslav, Lukešová Lucie, Okálková Pavla,
Olšinová Hana, Ondrušek Jiří, Pospíšilová Kateřina, Rozehnalová Jana, Stránský Igor, Sum David,
Swobodnik Theodor, Šerá Veronika, Třasoňová Pavla, Veselá Pavla, Vrzalová Veronika, Zaoralová
Lenka, Zelinková Petra, Zelinková Soňa, Židlík Vladimír
VIII. Třídní profesorka Mgr. Marie Prokešová (Mgr. Dagmar Myšáková)
Bumbálek Petr, Dostál Marek, Dvořáková Jana, Geráková Lenka, Gürtlerová Lucie, Hofírková Veronika,
Horáková Veronika, Horníček Jan, Janáčová Eva, Jelínková Petra, Komenda Petr, Košaříková Kateřina,
Králová Tereza, Kučera Přemysl, Lovas Petr, Majdloch Tomáš, Malinovská
Lenka, Mezírka Michal,
Mlčoch Ondřej, Mrázek Jiří, Mušková Petra, Polešáková Radka, Steigerová Barbora, Strašák Tomáš,
Trávníček Tomáš, Urválková Eva, Vítek Karel, Živná Hana
2002
IV. A Třídní profesor Mgr. Bohuslav Janáč
Dokládalová Lucie, Dvořák Zbyněk, Gejdošová Lucie, Hepnarová Monika, Chmelová Jana, Janková Eva,
Jelínek Tomáš, Kamarádová Michaela, Pivnička Jakub, Pospíšilík Radovan, Rozsypalová Hana, Říha
Kamil, Skácelová Pavla, Sklář David, Staňková Iveta, Ševčík Zdeněk, Šimkovič Petr, Švančárek Petr,
Tykvartová Eva, Váňová Michaela, Veselá Petra, Zámec Michal, Zezulová Daniela, Zlámalová Klára
IV. B Třídní profesor Oldřich Kozmík
Baďurová Eliška, Báňarová Michaela, Boháčková Olga, Brázdilová Iveta, Daňhel Miroslav, Dočkalová
Iveta, Fiala Martin, Hašlová Martina, Hrabcová Alena, Hradilová Kristýna, Řezníčková Irena, Job Václav,
Karafiát Tomáš, Klabalová Hana, Klega Vratislav, Klechová Andrea, Komenda Tomáš, Kuhn Martin,
Ležáková Lenka, Lišková Barbora, Loučka Jakub, Machálková Michaela, Musil Lukáš, Patloková Lenka,
Pospíšilová Alžběta, Ptáčková Ivana, Schrott Walter, Stuchlík Martin, Typlt Jan, Váňová Zdeňka
VIII. A Třídní profesor Mgr. Ruth Vašíčková
Balounová Marta, Bednář Ondřej, Drábková Lenka, Gürtlerová Stanislava, Havlová Šárka, Horáková
Lenka, Chvátalová Kristýna, Ivánková Jana, Karas Miroslav, Klimešová Jolana, Kozáková Jana,
Kubáčková Jana, Kuna Vlastimil, Lipl Martin, Michalcová Kateřina, Prchalová Jana, Přemyslovská
Helena, Reková Michaela, Skybová Kateřina, Sovadina Zdeněk, Ševčík Petr, Ševelová Helena, Šimák
Daniel, Vašáková Lucie, Vykoukalová Michaela, Vystrčilová Renata, Zámečník Michal, Zaoral Petr
VIII. B Třídní profesor Zora Fuksová
Bastyan Vojtěch, Bakajová Barbora, Buksová Barbora, Butula Marek, Dostalík Martin, Fochr Evžen,
Geryková Jolana, Hloušek Matouš, Janča Filip, Kadlčík Tomáš, Kaliňák Stanislav, Kotasová Michaela,
Kozárková Klára, Kubáčková Eva, Kubová Lucie, Kučeravcová Jitka, Kukla Ondřej, Mikulíková
Veronika, Ondruch Radek, Pedliková Markéta, Skopal Roman, Staněk Petr, Staněk Rostislav, Špička Petr,
Švik Jan, Šviková Martina, Vojtek André, Zubíček Jan
2003
IV. A Třídní profesor Mgr. Vlastimil Tuček
Ambrožová Zdenka, Bednarovská Michaela, Berková Veronika, Čupalka Josef, Frűhbauerová Monika,
Horáček Jakub, Husaříková Jana, Janasová Eva, Jančík Pavel, Keményová Ágnes, Košťálová Barbora,
Kubáčková Věra, Majchrák Michal, Masná Tereza, Nakládal Jiří, Navrátil Lukáš, Oharek Zdeněk,
Pechálová Alžběta, Rozehnalová Helena, Říkovská Kateřina, Slavičínská Markéta, Spálovský Antonín,
Stavinohová Michaela, Strašáková Lenka, Sýkorová Lucie, Šiková Pavla, Vasil Ondřej, Večerková
Zuzana, Vrtělová Barbora, Vymětalová Zdeňka, Židlíková Eva
IV. B Třídní profesor Mgr. Miroslav Molík
Čížková Lenka, Dobrá Gabriela, Ebergényiová Zuzana, Francek Lumír, Honešová Jana, Hůlka Jan,
Javoříková Alice, Jiřičková Petra, Káčerová Lenka, Kadlíková Alena, Klabal Jan, Kolouchová Barbora,
Kopečková Ivana, Krejčířová Dana, Krofta Jiří, Kunčar Ondřej, Kvasnička Tomáš, Meluzínová Markéta,
Michajlovič Miroslav, Petrová Jana, Sedláček Petr, Skočovská Gabriela, Slováčková Taťána, Stratil
Zdeněk, Stratilová Martina, Šebestíková Renáta, Tomaníková Simona, Valášek Petr, Vymětalová Zuzana
VIII. Třídní profesor Mgr. Adolf Trávníček
Dvořák Pavel, Fišer Petr, Franková Eliška, Haldinová Alexandra, Hřibňák Petr, Knapek Michael,
Kočařová Stanislava, Koňarik Jan, Košaříková Petra, Křížek Josef, Kučerová Jana, Líška Lukáš, Mazoch
Karel, Menčlová Eva, Menšíková Soňa, Obrtelová Jarmila, Pisková Lenka, Remeš Marek, Rokytová
Lenka, Skřebský Vít, Smíšková Karolína, Strašáková Dita, Suchánková Lucie, Šiška Miroslav, Vašíček
Radim, Vízdal Ondřej, Voříšková Petra, Vranová Marie, Šáro Ondřej
2004
IV. A Třídní profesor Mgr. Roman Zahnaš
Adamec Radek, Apolenářová Eva, Bařinková Eliška, Brablíková Jana, Bušová Andrea, Cagášková Hana,
Coufalová Jana, Kadeřábek Jakub, Kadlíková Michaela, Kolářová Klára, Kolínek Ondřej, Kupcová Jana,
Loučková Pavla, Navrátilová Lenka, Navrátilová Radka, Netopilová Pavla, Pecháčková Barbora, Pěnčík
Jaromír, Pšikalová Šárka, Rosypalová Zuzana, Rygálová Daniela, Spálovský Mojmír, Staněk Jan, Šípková
Barbora, Váňová Kateřina, Vrána Tomáš, Chudobová (Vyorálková) Lucie, Zapletal Jakub, Zbránková
Ema
VIII. A Třídní profesor Mgr. Milena Babušníková
Beranová Marie, Blümel Michal, Brázdová Jarmila, Černá Lucie, Dostálová Tereza, Dungl Martin, Hába
Stanislav, Hoffmanová Helena, Hřibňáková Eva, Janek Petr, Jedlička Jiří, Kašpárková Irena, Kohnová
Silvie, Korandová Michaela, Kouřilová Petra, Kukla Pavel, Majdloch Radek, Moravčík Ondřej, Olšina
Jan, Opatrný Tomáš, Pálka Karel, Pšenková Veronika, Šafařík Radan, Šimák Jakub, Tovaryšová Marcela,
Vávrová Alena, Vlčková Martina, Vodáková Zuzana, Zbořilová Tereza, Zehnulová Aneta, Židlíková
Veronika
VIII. B Třídní profesor Mgr. Stanislava Daňková
Butulová Bronislava, Fuksa Adam, Hanková Lenka, Horáková Kateřina, Churý František, Chvátalová
Karolína, Kolkop Michal, Králík Zdeněk, Krejčiřík Vojtěch, Křeháček Josef, Loučka Ladislav, Loučka
Martin, Marková Helena, Mazáková Jana, Navrátil Jiří, Novák Jiří, Rybnikář Michal, Ryšavý Benjamin,
Sigmund Stanislav, Ševčík Radim, Šívarová Jana, Tykvart Jan, Vymětal Jiří, Zahnašová Radka, Zapletal
David, Zlámalová Martina, Žůrková Lenka
2005
IV. A Třídní profesor Mgr. Stanislav Chládek
Bukovjanová Eva, Červinková Lucie, Danielová Zuzana, Danišová Markéta, Faconová Nina, Gremlica
Petr, Guřan Marcel, Hložková Jana, Hudáková Monika, Chlubná Pavla, Jahodová Veronika, Jančeková
Blanka, Jonášová Petra, Jordánová Renata, Kostková Iva, Koupil Karel, Kuzníková Monika, Majdová
Jarmila, Mazúrková Markéta, Melichárková Daniela, Mitko Pavel, Mitková Dagmar, Mlčochová Lenka,
Soukeník Petr, Stavinoha Zdeněk, Šemnická Eliška, Tichavová Zuzana, Vašalovská Petra, Wachal Ondřej,
Zapletalová Zuzana, Zezula Pavel, Zezulová Petra
VIII. A Třídní profesor Mgr. Ludmila Michalová
Adamík Martin, Basovník Stanislav, Boček Michal, Czereová Kamila, Dřímalová Klára, Fišer Vít,
Francková Linda, Hlobilová Kristýna, Chalupová Markéta, Jandlová Petra, Jašková Jitka, Kadlecová
Veronika, Kaliňák Jan, Koutná Jana, Kozmík Roman, Miková Magdalena, Nováková Tereza, Pokorná
Jana, Popelková Jana, Pšenko Robert, Řehola Marek, Sobek Jakub, Šafer Jaroslav, Šimková Anna,
Vážanská Olga
VIII. B Třídní profesor Mgr. Helena Havelová (Mgr. Irena Procházková)
Adamovová Tereza, Andrýsková Jana, Barnetová Michaela, Blažek Jan, Doleželová Eliška, Havlíčková
Marie, Chvátal Zdeněk, Juříčková Renata, Králík Martin, Královič Jakub, Loučková Milena, Majdová
Hana, Maráková Ivana, Menšíková Zdeňka, Mikešková Adéla, Minks Jiří, Mudrochová Monika, Navrátil
Vladimír, Olšanská Barbora, Pirnosová Zita, Polišenská Monika, Šťastová Veronika, Valerová Kristýna,
Vykydalová Martina
2006
IV. A Třídní profesor: Mgr. Martina Skřivánková
Alan Martin, Bradová Tereza, Čupalková Lenka, Dostalíková Aneta, Držálek Jakub, Dvořáčková Jana,
Hýbner Tomáš. Kašpar Petr, Kubáček Svatopluk, Malinová Kateřina, Matysíková Jana, Mercová Petra,
Navrátilová Petra, Netušil Marek, Olejníčková Kateřina, Olejníčková Zuzana, Olšina Jakub, Piškulová
Radka, Poledňák Michal, Sousedíková Zdena, Symerská Michaela, Šiška Adam, Šišková Martina,
Tesaříková Kristýna, Utěkalová Alice, Vybíralová Petra, Vymětalíková Lenka, Zapletal Jan, Zemanová
Petra, Žárská Dana
VIII. A Třídní profesor RNDr. Anna Zámečníková
Bařinová Markéta, Deutschel Lukáš, Divilková Jana, Drozenová Blanka, Dvořáková Jitka, Hegerová Eva,
Hrabalová Hana, Chmelová Pavla, Jelínek Martin, Knotová Michaela, Konečná Eva, Kopecký David,
Ledvinová Iveta, Marek Ivan, Matesková Alena, Mrhálková Soňa, Nováková Lenka, Olbertová Lenka,
Opravilová Eliška, Pěnčíková Jana, Procházka Lukáš, Rygálová Jana, Ryšavý Ilja, Sigmundová Silvie,
Stiborová Martina, Tvarůžková Zuzana, Zdražilová Kristína, Žilinská Lenka
VIII. B Třídní profesor Mgr. Ladislav Slezák (Mgr. Jarmila Pírková, Mgr. Eva Hrubčová)
Blahutová Kateřina, Daňková Petra, Dvorská Arina, Hadrabová Markéta, Hrabalová Marie, Jedličková
Tereza, Kameník Josef, Kašíková Pavla, Kroumanová Eva, Krybus Miroslav, Kučeříková Lenka,
Macejová Petra, Martišek Jiří, Masná Zuzana, Mašík Ondřej, Navrátilová Edita, Nováková Kateřina,
Nováková Věra, Procházka David, Schrottová Jana, Šibor Lubomír, Šutová Romana, Tovaryšová Jitka,
Typltová Hana, Verbíková Tereza, Vilímek Jakub, Vítková Hana, Vybíralíková Hana,Voříšková Dana,
Vránová Kristýna
2007
IV.A Třídní profesor Mgr. Václav Horák
Bělka Miloslav, Břečková Kristýna Březovjáková Nikola, Bušová Lucie, Daňhelová Jana, Dočkalová
Markéta, Dočkalová Veronika, Dostálová Monika, Drobník Tomáš, Firychová Petra, Hofbauer Tomáš,
Hubíková Petra, Hůka Jakub, Jančová Hana, Jurinová Zuzana, Koláčková Lucie, Kouřilová Nela, Králová
Bohdana, Leciánová Martina, Macíčková Kamila, Martinec Jiří, Mrhálková Eva, Mrhálková Hana,
Němcová Kateřina, Novák Jiří, Podešva Marek, Smilek Jiří, Šušlíková Veronika, Tichý Jaroslav, Tran
Thu Huyen
VIII. A Třídní profesor Mgr. Ruth Vašíčková (Mgr. Olga Hořáková)
Czereová Lenka, Dadák Pavel, Darebník Vojtěch, Hoffman Maria, Jarošová Ivana, Koňarik Petr,
Kopřivová Světlana, Kotková Lucie, Kovář Hynek, Kozlová Zuzana, Ladzianský Jiří, Malinovský Karel,
Mlčáková Monika, Mutlová Martina, Netušil Erik, Pattermanová Lucie, Pokusová Lenka, Pšejová Alena,
Sedláčková Iveta, Skalická Ivona, Stachoň Roman, Šesták Martin,Šmaková Lenka, Šot Ondřej,
Tesaříková Zuzana, Uhercová Daniela, Valášek Štěpán, Zapletalová Michaela
VIII. B Třídní profesor Mgr. Kateřina Melicharová
Binasová Michaela, Brázdová, Iveta, Doleček Jan, Doleželová Pavla, Frkal Jan, Fuksa Karel, Heger
Zbyněk, Horáková Ditte, Hýsková Tereza, Hýža Bohumil, Knapková Kristýna, Kočař Michal, Lorencová
Barbora, Mikšík Ondřej, Motalová Veronika, Nezdařilíková Martina, Pergnerová Veronika, Plevová
Monika, Randula Daniel, Strnadová Jana, Šafer Radim, Vašák Petr, Velčovský Martin, Vincencová
Martina, Vlčková Kateřina, Volná Lucie, Vraníková Jana, Vrubl Michal, Zahnaš Roman, Zahradníková
Marie
2008
IV.A Třídní profesor Mgr. Miroslav Molík
Blešová Monika, Brablík Stanislav, Brokešová Zuzana, Daňková Michaela, Derková Zuzana, Držálek
Martin, Gašpařík Lukáš, Gremlica Michal, Hebnar Vojtěch, Kadlecová Markéta, Krčková Kateřina,
Krčková Veronika, Kroumanová Jana, Kryl Jiří, Mikšánková Jana Muchová Zuzana, Netroufalová Petra,
Novák Jiří, Opatrný Vladimír, Pavelková Alena, Plachý Vojtěch, Rozsypalová Martina, Sas Marek,
Sátorová Kateřina, Sedlářová Patricia, Skácel Petr, Svoboda Vít, Tesaříková Klára, Vykydal Jakub,
Zemanová Veronika
VIII. A Třídní profesor Mgr. Marie Turková (Mgr. Jitka Armová – Schillerová)
Ambruz Pavel, Bařinková Lenka, Blažek Ondřej, Bukovský Martin, Doleželová Lucie, Guřanová Linda,
Hanulíková Gabriela, Hrabalová Jitka, Hruban Lubomír, Hýbnerová Zuzana, Janoušková Markéta,
Kadlčík Roman, Kolář Petr, Kuzník Pavel, Minařík Svatopluk, Omelka Jakub, Otýpková Petra, Peprný
Radim, Říha David, Straka Michael, Svašek Jiří, Ševčíková Barbora, Šindlerová Tereza, Vacek Vladislav,
Valachová Petra, Vašalovská Pavla, Vítková Kateřina, Winter Martin, Zabadalová Kateřina, Zapletalová
Klára, Zavadil Jaroslav
VIII. B Třídní profesor PaedDr. Eva Kočařová (Mgr. Markéta Sivková-Dvořáčková)
Arm Jakub, Blažek Jakub, Daňková Kristýna, Dubina Radek, Florián Tomáš, Hlisnikovská Eva, Horáček
Matěj, Hýža Petr, Kelnar Jiří, Kočařová Andrea, Kostka Michal, Koutný Petr, Kříčka Martin, Kuběna
Martin, Láníček Jan, Lukášová Petra, Mrhálková Hana, Nakládalová Eva, Navrátil Jan, Pěnčík Martin,
Pecháčková Renata, Pospíšilová Veronika, Roman Jan, Rumanová Veronika, Řezníčková Alena,
Struminská Dominika, Szabóová Barbora, Talašová Andrea, Vymětalová Anna
2009
IV.A Třídní profesor Mgr. Hana Horáčková
Beránková Klára, Blažková Barbora, Gregorová Michaela, Hloušek Jaroslav, Hložková Michaela,
Honzírek Stanislav, Hrabalová Eva, Hrabalová Martina, Hradilová Kristýna, Hudeček Petr, Indráková
Marie, Jonášová Simona, Kocmanová Barbora, Kočí Pavel, Koláček Michal, Kunc Petr, Kutálek Karel,
Lechnerová Žaneta, Melichárková Kristýna, Moravcová Vlasta, Nakládalová Markéta, Odstrčilová
Monika, Pavličík Lukáš, Petrášová Markéta, Pudelková Vendula, Suchánková Andrea, Špunar Lukáš,
Vacek Tomáš, Vymětal Jan, Žilinská Monika
VIII. A Třídní profesor RNDr. Tomáš Mikulenka
Bartoníková Klára, Blšták Jan, Cinkl Ondřej, Dunglová Eva, Gočaltovský Samuel, Hanáková Klára,
Hauschwitzová Šárka, Christovová Silvia, Jedličková Zuzana, Koppová Zuzana, Králová Andrea, Láníček
Jiří, Lesáková Lucie, Luběna Jan, Morales Anna, Nováková Radka, Olšová Alexandra, Palášková
Martina, Pavlů Daniel, Račinská Anna, Ryšavý Erik, Smetana Tomáš, Spáčilová Klára, Švec Tomáš,
Tofflová Adéla, Vojtová Kamila, Wachalová Veronika
VIII. B Třídní profesor Mgr. Marek Sedlák
Doleček Pavel, Dostálová Lenka, Drozen Jan, Hánečková Nikol, Hostička Petr, Jarošová Hana, Jurtíková
Pavlína, Král Jakub, Kuchařík Pavel, Kunc Dalibor, Laurenčíková Emma, Macejová Michaela, Pospíšil
Jan, Přidalová Petra, Ryšavý Jaroslav, Slavík Miroslav, Stachoňová Monika, Šišáková Lenka, Šišková
Stanislava, Šťastná Eva, Tomečková Jana, Vaculíková Šárka, Valenta Jan, Vaverka Petr, Vilímková
Kateřina, Vrublová Martina, Vrublová Veronika, Zahradníček Pavel, Zycháčková Pavlína
2010
IV.A Třídní profesor Mgr. Helena Havelová
David Jaroslav, Dočekal Jakub, Dupáková Eva, Dvořáková Markéta, Havelková Ludmila, Horáček
Marek, Horáková Monika, Indra Luděk, Indrová Dominika, Kadlec Tomáš, Konečný Tomáš, Kovařík
Jaroslav, Krylová Eva, Kubáčková Tereza, Nedbálková Šárka, Paulu Veronika, Raczová Jana, Rudá
Romana, Slaníková Tereza, Smolinková Petra, Sobek Martin, Stavinohová Romana, Strašáková Monika,
Stubley Daniel, Svojanovská Barbora, Šašková Karolína, Trnčíková Helena, Večerková Michaela,
Vondráčková Michaela, Vrzal Martin, Zezulová Alice
VIII.A Třídní profesor Mgr. Martina Skřivánková (Mgr. Hana Navrátilová)
Adamíková Denisa, Bisaha Miloš, Blűmelová Jana, Derková Vladimíra, Gregorová Sandra, Hájková Eva,
Hlobilová Veronika, Janoušková Veronika, Klímová Pavla, Kotek Karel, Luběna Patrik, Michal Jiří,
Netopilová Monika, Oplt Tomáš, Rusnáková Kristýna, Rybnikář Lukáš, Sláma Tomáš, Stiborová Ivana,
Svarovský Jiří, Svašek Jan, Sysel Jakub, Štěrbáková Dominika, Valášková Jana, Váňová Hana, Vrtělová
Jana, Zatloukal Martin, Zbránková Soňa
VIII.B Třídní profesor Mgr. Marek Sedlák (Mgr. Václav Horák, Mgr. Alena Pechancová, Mgr. Eva
Prchalová)
Blažek Vojtěch, Bočková Petra, Bráníková Jiřina, Daňková Gabriela, Gorčík Pavel, Holeček Radomír,
Hořáková Martina, Hrdlička Jakub, Hrubanová Kateřina, Jakubec Radek, Junáková Denisa, Karas Martin,
Kartousová Diana, Kavanová Elena, Konečný Jan, Kostková Jitka, Lajkepová Kamila, Mrhálková Lucie,
Navrátilová Jana, Navrátilová Lenka, Nevřalová Jana, Přecechtělová Petra, Rušák Lubomír, Šantora Jiří,
Šerková Tereza, Skácelová Markéta, Smrčková Daniela, Šiška Robert, Zborek Jakub
2011
IV.A Třídní profesor Oldřich Kozmík
Dohnal Matěj, Holemá Kristýna, Hradilová Markéta, Chalupová Lucie, Kainerová Simona, Klammert
Pavel, Kořínek Adam, Krejčířová Lenka, Labudová Martina, Lišková Silvie, Lorencová Beáta, Lukášová
Kateřina, Michlíčková Kristýna, Nakládalová Nikol, Novák Kamil, Pekař Tomáš, Petrová Veronika,
Řičicová Jana, Sedláčková Dominika, Staňková Andrea, Starečková Alena, Svoboda Petr, Sýkora Petr,
Sýkorová Daniela, Večerka Tomáš, Virgl Vítězslav, Zápecová Denisa, Zapletalová Renata
VIII.A Třídní profesor Mgr. Adolf Trávníček
Bakalová Zuzana, Blažek Jan, Brabcová Adéla, Caletka Petr, Daněk Jakub, Hauschwitz Jan, Hermanová
Veronika, Honzírková Marcela, Horáková Michaela, Kopuletá Jana, Maňásková Martina, Martišek Petr,
Moric Tomáš, Moserová Veronika, Nedoma Petr, Němec Richard, Ondrůšková Barbora, Otgonchimeg
Zandariya, Ourodová Aneta, Podaný Miroslav, Schönweitz Jiří, Skopalová Adéla, Sobková Nikola,
Stoličková Karolína, Šafařík Pavel, Šílová Dominika, Šindler David, Špičáková Michaela, Šromová
Barbora, Vait Martin, Werner Karel
VIII.B Třídní profesor Mgr. Lubomír Dohnal (Mgr. Lenka Maňásková-Topičová)
Babuka David, Blahut Václav, Brezanská Kateřina, Černohorský Vojtěch, Dolečková Alžběta, Dvorský
Václav, Hrušková Marie, Indrák Jonáš, Kopp Karel, Ligurská Martina, Macháček Marek, Maryšková
Ivana, Molčan Michal, Motalová Martina, Patrmanová Marie, Pětrošová Kateřina, Řezáč Jan, Řípová
Hana, Sedláček Tomáš, Sehnal František, Štěpánková Pavla, Švehláková Markéta, Švehláková Martina,
Vysloužilová Ludmila, Zatloukalová Alena
Dva ročníky nematurovaly v důsledku reorganizace po roce 1945 na našem ústavu. Přesto je
počítáme k našim abiturientům, protože převážnou dobu studia absolvovali u nás.
1947
VIII. tř. Třídní profesorka Olga Kristová
Beneš Jiří, Čech Zdeněk, Doležal Zdeněk, Fiala Zdeněk, Fuksová Helena, Halata Josef, Horák
Jaroslav, Horáková Milada, Hurábová Svatava, Janovský Antonín, Katzer Zdeněk, Kocourková
Dagmar, Kotek Alois, Kouřil Antonín, Lorenz Vratislav, Mourek Jindřich, Neoral Antonín,
Neoral Vojtěch, Ondráková Zdeňka, Pražáková Věra, Sedláček Antonín, Přikryl Vítězslav,
Štěrbová Adolfína, Vrbík Cyril, Zavadil Bedřich
1948
VIII.A Třídní profesor Oskar Kunovský
Doležalová Vojtěška, Dvořáková Zdeňka, Jančář František, Jarková Eva, Johanisová Jarmila,
Kučerová Jarmila, Malá Dagmar, Pospíšil Ladislav, Růžička Jiří, Sládková Marie, Smékal
Odolen, Souček Viktor, Straková Irena, Sýkora Ladislav, Šebestíková Marie, Šlapeta Albín,
Tomeček Ladislav, Večerka Zdeněk, Vyoral Jaromír, Zaoralová Helena, Zapletalová Jarmila,
Zemánková Miluše, Žalio Milan
VIII.B Třídní profesorka Kamila Burešová
Arnošt Vladimír, Blažková Miluše, Březinová Irena, Calábková Věra, Daňková Alena,
Dočkalová Libuše, Dubovská Alena, Kačena Vojtěch, Kratochvílová Olga, Kraus Zdeněk,
Kvasnička Stanislav, Listopadová Eva, Mach Milan, Malíková Věra, Navrátil Jaroslav, Ostrčil
Otakar, Peprla Oldřich, Rakovský Otto, Roháčková Eva, Sálík Vladimír, Šustová Ludvika,
Vlčková Dagmar, Zavadil Emil, Žitná Jiřina
Jako externisté maturovali na našem ústavu:
1946
Beran Václav, Hrabal Stanislav, Jarka Oldřich, Koplík Otakar, Krejčíř Václav, Sklenářová
Zdeňka, Škubal Rudolf, Valach Zdeněk
1947
Janík Alois, Měrka Josef, Muchová Ludmila, Smetana Lumír, Zlámal František

Podobné dokumenty