GLP-1 - Léčba cukrovky

Komentáře

Transkript

GLP-1 - Léčba cukrovky
Léčba diabetu 2. typu
GLP-1 analogy
Porozumějte své
léčbě diabetu
Porozumějte své léčbě diabetu
GLP-1 analoga v léčbě diabetu 2. typu
Existuje řada léků, které různými
mechanismy snižují hladinu cukru
v krvi, ale některé léky umějí
víc než to, např. skupina léků
nazvaná GLP-1 analoga.
Jak fungují
Napodobují účinek hormonu,
který lékaři označují zkratkou
GLP-1 (z anglických slov glukagon-like peptid 1). Ten se tvoří
ve střevní stěně a do krevního
oběhu se dostává hlavně po
jídle. Když jíte, pomáhá hormon
GLP-1 kontrolovat hladinu cukru
v krvi. Dělá to různými způsoby,
především tím, že zvyšuje tvorbu
inzulínu ve slinivce břišní.
U lidí s diabetem 2. typu může
být hladina tohoto hormonu
snížena. Jednou z možností, jak
hladinu GLP-1 uměle zvýšit, je
do organismu dodat chybějící,
moderními technologiemi
2
vyrobený, hormon, který napodobuje účinky tělu vlastního
GLP-1, a to umožňují právě
tzv. GLP-1 analoga.
Je to tedy léčba, která je založena na principu přirozeného
fungování těla.
GLP-1 analoga mají z hlediska
léčby diabetu celou řad pozitivních účinků:
Účinně snižují hladinu cukru
v krvi díky zvýšené stimulaci
tvorby inzulínu a také tím, že
omezují uvolňování glukózy
(cukru), která je nahromaděna
v játrech.
Zpomalením vyprazdňování
žaludku ovlivňují pocit sytosti,
čímž se snižuje chuť k jídlu.
Výsledkem je nižší příjem
potravy až o 20 % a tím
i pokles tělesné hmotnosti.
Příznivě působí na beta buňky
slinivky – to jsou buňky, které
vyrábějí inzulín. Prodlužuje se
jejich životnost a tím i produkce vlastního inzulínu,
takže v konečném důsledku
mohou pomoci zpomalit
rozvoj onemocnění.
Léčba prostřednictvím GLP-1
analog má ještě jednu zásadní
výhodu – není spojena s vyšším
výskytem hypoglykemií.
Pro koho jsou vhodná?
Zejména pro pacienty s diabetem 2. typu se zachovanou
sekrecí inzulínu. To znamená, že
nemusí být vhodná pro pacienty
již léčené inzulínem. Jako nejúčinnější se jeví zahájení léčby
GLP-1 analogy krátce po zjištění
diagnózy diabetu, pokud léčba
jedním druhem léku (metforminem) nevede k uspokojivé
kompenzaci diabetu.
3
Porozumějte své léčbě diabetu
Naučte se
základní pojmy
Následující základní informace
vám pomůžou pochopit nejen
co se odehrává ve vašem těle
při onemocnění cukrovkou, ale
také jakým způsobem funguje
vaše léčba.
Glukóza
Část potravy, kterou sníte, se
rozštěpí na glukózu (což je druh
cukru). Tento cukr putuje vaším krevním oběhem ke všem
buňkám těla, které jej využívají
jako zdroj energie. I když vám
cukr poskytuje energii, kterou
potřebujete ke zdravému životu,
je zároveň nutné jej udržet pod
kontrolou a jeho hladinu v krvi
na odpovídajících hodnotách.
Ten, kdo trpí diabetem 2. typu,
s tím může mít potíže. Příliš
vysoký obsah cukru v krvi se
nazývá hyperglykémie, zatímco
příliš nízký obsah cukru v krvi
hypoglykémie.
4
Inzulín
Klíčovou úlohou inzulínu je,
aby se po jídle snížila hladina
cukru v krvi.
HLADINA
CUKRU V KRVI
INZULÍN
Inzulín snižuje hladinu krevního
cukru tím, že napomáhá jeho
odvádění z krevního oběhu
k buňkám, v nichž se využívá
jako zdroj energie.
BEZ DIABETU
(NORMÁLNÍ HLADINA CUKRU V KRVI)
buňka
inzulín
cukr
Lidé s diabetem 2. typu mohou
mít nedostatek inzulínu, i jeho
nadbytek – problém pramení
z neschopnosti těla vyrábět
dostatek inzulínu nebo ho
patřičně využít.
S DIABETEM
(ZVÝŠENÁ HLADINA CUKRU V KRVI)
buňka
inzulín
cukr
Nedostatek inzulínu má za
následek, že se k buňkám
nepřesouvá dostatek cukru,
aby pokryl energetické
potřeby organizmu.
Beta buňky
Beta buňky jsou důležité buňky
slinivky břišní (slinivka břišní
nebo také pankreas je malá žláza
nacházející se pod žaludkem).
Mají za úkol vyrábět správné
množství inzulínu ve správnou
dobu proto, aby udržely hladinu
krevního cukru v normě.
U osob s diabetem 2. typu tyto
buňky přestávají pracovat a odumírají. V době diagnózy diabetu
2. typu už většinou bývá funkce
beta buněk snížená o 50 %.
bez diabetu
s diabetem
BEZ DIABETU
INZULÍN
S DIABETEM
SLINIVKA
BŘIŠNÍ
POŠKOZENÉ BETA BUŇKY
PRODUKUJÍ MENŠÍ
MNOŽSTVÍ INZULÍNU
INZULÍN
Poškozené beta buňky produkují menší množství inzulinu
5
Porozumějte své léčbě diabetu
bez diabetu
GLP-1
Když jíte, pomáhá hormon
GLP-1 kontrolovat hladinu cukru
v krvi. Dělá to různými způsoby,
především tím, že zvyšuje tvorbu
inzulínu ve slinivce břišní. U lidí
s diabetem 2. typu bývá hladina
tohoto hormonu snížena.
INZULÍN
Poškozené beta buňky pr
GLP-1
ŽALUDEK
6
GLP-1 a inzulín
Když se zvýší obsah krevního
cukru (hyperglykémie), signalizuje GLP-1 slinivce břišní, aby
vytvářela inzulín. Ten pomáhá
odvádět cukr z krevního oběhu
k buňkám, kde je ukládán nebo
použit jako zdroj energie.
GLP-1 a trávení
GLP-1 rovněž zpomaluje
trávení tak, aby se hodnoty
krevního cukru po jídle příliš nezvýšily. To pomáhá delší
dobu udržet pocit sytosti.
GLP-1 a játra
Nevyužitý cukr (glukóza) se
ukládá v játrech. Když je potřeba, uvolní se prostřednictvím
hormonu zvaného glukagon.
U lidí s diabetem 2. typu bohužel játra uvolňují příliš mnoho
cukru ve špatnou dobu.
JÁTRA
KREVNÍ
CUKR
GLP-1 pomáhá snížit hladinu
glukagonu a zastavit uvolňování
cukru z jater do krevního oběhu
v době, kdy to není potřeba.
7
Porozumějte své léčbě diabetu
Diabetes
2. typu
Diabetes 2. typu vzniká v případech, kdy je organizmus schopen produkovat jen minimální
množství inzulínu, nebo když
inzulín uvolněný z beta buněk
slinivky břišní nedokáže tělo
a jeho tkáně efektivně využít.
Tento typ cukrovky postihuje
častěji starší osoby a osoby
s nadváhou či obezitou.
V ranných začátcích lze onemocnění léčit pouze dodržováním doporučené diety a pravidelnou tělesnou aktivitou.
Obě tato opatření by měla vést
v ideálním případě nejen k redukci tělesné hmotnosti, ale
také k dosažení uspokojivých
hladin cukru v krvi.
8
Pozdní komplikace
diabetu
S vývojem onemocnění nastává
situace, kdy léčba dietou nestačí. Pak je nutné přistoupit
k léčbě perorálními antidiabetiky (tablety), GLP-1 analogy
nebo inzulínem. Hlavním cílem
léčby diabetu je snížit hladiny
cukru v krvi k doporučeným
cílovým hodnotám. Pokud se to
dlouhodobě nedaří, ocitá se pacient ve zvýšeném riziku vzniku
a rozvoje závažných dlouhodobých komplikací, postihujících
řadu orgánů v těle a vyvolávajících závažné dlouhodobé zdravotní problémy.
Které části těla mohou
být postiženy?
Pokud dochází k častému překračování cílových hodnot hladin
cukru v krvi, znamená to zvýšení
rizika vzniku onemocnění srdce
a cév, protože vysoké hladiny
cukru v krvi urychlují průběh
změn při onemocněních tepen.
Toto riziko se navíc ještě
zvyšuje v případě, že kouříte,
máte zvýšenou hodnotu krevního tlaku nebo vysokou
hladinu cholesterolu.
Poškození drobných cév může
způsobovat poruchy v dalších
částech těla včetně ledvin,
nervů, nohou a očí. Poškození
nervů může navíc vést ke vzniku
dalších komplikací (snížení
citlivosti v dolní končetině může
mít např. za následek vznik tzv.
diabetické nohy).
Z těchto důvodů je důležité
udržet hladiny cukru v krvi
pod kontrolu a minimalizovat
všechny další rizikové faktory.
Jen takovým způsobem je
možné si udržet dobrý zdravotní
stav po co nejdelší dobu.
9
Porozumějte své léčbě diabetu
Moderní léčba GLP-1 analogy dokáže
více, než snížit hladinu cukru v krvi.
GLP-1 analoga regulují
hladinu krevního cukru
Pomáhají stimulovat slinivku břišní, aby
po jídle produkovala více inzulínu. To je
důležité proto, že jedním z úkolů inzulínu je udržovat hladinu cukru v krvi.
Omezují uvolňování glukózy (cukru)
z jater do krve v době, kdy to není
potřeba. Především po jídle.
10
GLP-1 analoga pomáhají
snižovat tělesnou hmotnost
Ovlivněním některých receptorů
v mozku můžou snížit chuť k jídlu,
což může vést k úbytku hmotnosti.
Zpomalením vyprazdňování
žaludku – člověk se díky
tomu může cítit déle sytý.
GLP-1 analoga zpomalují
rozvoj onemocnění
Ochraňují buňky slinivky břišní (ß–buňky),
které produkují inzulín. Prodlužuje se
jejich životnost a tím i produkce
vlastního inzulínu.
11
Porozumějte své léčbě diabetu
Možné vedlejší účinky
Stejně jako všechny léky, i léčba
GLP-1 analogy může vyvolat
některé vedlejší účinky.
Vyhýbejte se jídlům a vůním,
které váš pocit nevolnosti
zhoršují.
Nejběžnějšími vedlejšími účinky
jsou nevolnost a průjem.
Obojí obvykle odezní po
několika týdnech.
Pomáhá, pokud nemusíte
sami vařit. Pokud to však není
možné, připravujte chuťově
nedráždivá a netučná jídla.
Co vám může pomoci
při nevolnosti
Může vám pomoci jídlo obsahující zázvor. Oblékejte se
pohodlně – oděvy s těsným
pasem nevolnost zhoršují.
Pamatujte na dostatečný přísun tekutin (vody), abyste se
vyhnuli dehydrataci.
Pomoci vám může, budete-li
jíst menší porce, nebudete se
přejídat a omezíte tučná jídla.
Snažte se rozptýlit a na nevolnost nemyslet – stává se, že
čím více o ní přemýšlíte, tím
horší nevolnost bývá.
12
Pokud máte pocit, že některé
věci nemůžete dělat nebo
potřebujete psychickou podporu, požádejte o pomoc své
blízké.
Zde je výčet nejběžnějších
vedlejších účinků, které můžete
pocítit při léčbě pomocí
GLP-1 analog.
Bolest hlavy
Zvracení
Zažívací potíže
Zácpa
Závratě
Únava
Snížená chuť k jídlu
13
Porozumějte své léčbě diabetu
Zdravé stravování a aktivní životní
styl vám umožní vzít kontrolu
diabetu do svých rukou
Abyste co nejlépe zvládali
onemocnění diabetem 2. typu,
je důležité zdravě jíst a zachovávat životosprávu tak, jak vám to
doporučuje váš lékař.
Zdravá strava
Lidé s diabetem 2. typu nemusí
jíst speciální jídla. Díky správnému rozhodování o tom, co jíst
a co ne, si můžete snížit a udržet takovou tělesnou hmotnost,
která prospívá vašemu tělu.
Správná volba jídla je rovněž
důležitá pro udržení dobré
kontroly hladiny cukru v krvi
a cholesterolu. Zdravá strava
může rovněž zabránit vzniku
onemocnění srdce a cév.
Zásady zdravého
stravování u diabetu
2. typu
Jezte pravidelně 3–6krát
denně. Budete mít pocit
nasycení a zkonzumujete
méně potravin.
Kupujte potraviny nízkoenergetické (light). I když mají
méně energie, nemůžete je
konzumovat ve větším množství.
Upřednostňujte pekárenské
výrobky z celozrnné mouky.
Po celozrnné mouce hladina
glykémie stoupá pomaleji než
po mouce bílé.
14
Celozrnná mouka obsahuje
vlákninu a ta příznivě působí
na střeva.
glykémie po nich bývá vysoká.
Pokud je budete konzumovat
často, přiberete na hmotnosti.
Jezte denně 600 g zeleniny
a ovoce v poměru 2:1
Vynechejte nápoje s obsahem alkoholu. Ve větším
množství mohou zastírat příznaky
hypoglykémie a jsou také bohaté
na energii.
Zelenina a ovoce obsahuje
nejen prospěšnou vlákninu, ale
také vitamíny a minerály, důležité pro vaše tělo. Přesto si však
musíte dávat pozor na ovoce,
obsahuje sacharidy. Výjimečně
konzumujte banány, hroznové
víno, hrušky, švestky. Glykémie
po tomto ovoci stoupá rychleji.
Značné množství vlákniny
obsahují luštěniny a ve vašem
jídelníčku by neměly chybět.
Slaďte nekalorickými sladidly
např. sukralóza, stévie apod.
Vždy si přečtěte složení výrobku
a dbejte na to, aby neobsahoval
kalorická sladidla, jako je například cukr, sorbit nebo fruktóza.
Omezte, nejlépe vynechejte
z jídelníčku uzeniny a masné
výrobky. Obsahují značné
množství živočišného tuku a ve
vašem jídelníčku by neměly být.
Živočišný tuk je nejen značně
energetický, ale obsahuje i velké
množství cholesterolu a má
špatný vliv na cévy. Místo uzenin zařaďte do jídelníčku
2–3x týdně ryby. Ty obsahují
tuky, které na vaše cévy působí
příznivěji.
Nekonzumujte sladkosti
a sladké nápoje. Obsah cukru
a energie sladkostí a sladkých
nápojů je značný a hladina
15
Porozumějte své léčbě diabetu
Zdravý životní styl
Mezi jednu z příčin vzniku diabetu 2. typu patří beze sporu také
nevhodná životospráva. Nehovoříme zde pouze o špatných návycích spojených se stravováním, ale celkově o nedodržování životosprávy – přílišné stresové zátěži, nepravidelném stravování nevhodnými potravinami, nedostatku pohybu, potažmo relaxace.
Tipy pro správnou životosprávu
Zdravě jezte
Z kuste přemýšlet nad tím,
jaké potraviny jsou pro vás
vhodné a jestli neděláte ve
stravování chyby.
Dodržujte pitný režim
enní příjem tekutin by se měl
D
pohybovat mezi 1,5 a 2,5 litry.
V horku nebo při velké námaze
může být potřeba tekutin mnohem vyšší.
Dopřejte svému tělu
dostatek pohybu
P ravidelně sportujte a hýbejte se.
Aby mohl mít pohyb příznivý
dopad, je potřeba, aby byl dost
16
intenzívní. Doporučuje se
nejméně třikrát týdně po dobu
30–45 minut, během nichž by se
měl člověk potit a být zadýchaný.
P okud sportujete velmi málo
nebo vůbec, bude lepší začínat
postupně a konzultovat s lékařem, zejména patříte-li mezi
starší generaci a máte nadváhu.
Zpočátku se nějaké aktivitě
věnujte 1–2krát denně po dobu
10–15 minut a pomalu dobu
i intenzitu prodlužujte.
Vhodné jsou pro začátek rychlé
procházky, chůze do kopce
nebo do schodů, později třeba
jízda na kole, plavání a spousta
dalších sportů.
P ravidelný pohyb vám může
pomoci udržovat optimální
tělesnou hmotnost a umožnit
inzulínu, aby efektivněji snižoval
hladinu cukru v krvi a poskytoval vám tak více energie.
Vyvarujte se kouření
a omezte pití alkoholu
Pěstujte své zájmy a koníčky,
práce by vás měla bavit
a uspokojovat.
Najděte si práci která vás baví
a střídejte ji s odpočinkem.
Dostatečně dlouho
a klidně spěte.
P okud kouříte, má smysl přestat
v každém věku! Nebezpečné je
i pasívní kouření, tedy přítomnost v zakouřeném prostoru.
Zdravý životní
styl znamená být
psychicky v pohodě
Důležité je cítit se psychicky
v pohodě. Vlivem stresu se
naše tělo dostává do zcela jiné
polohy, než když jsme dobře
naladěni, a díky tomu nám
rychleji stárne či jednodušeji
onemocní.
Dbejte na čistotu těla i ducha,
neopomíjejte duševní hygienu
a relaxaci.
Udržujte dobré rodinné
a partnerské vztahy.
17
Poznámky
18
Novo Nordisk s.r.o.
Evropská 33c, 160 00 Praha 6
[email protected]
www.novonordisk.cz
www.lecbacukrovky.cz
DIA_318/14

Podobné dokumenty

Stahněte si náš PROFIL

Stahněte si náš PROFIL společností, v některých případech i těch menších. Prosadit realizaci dlouhodobých aktivit je ovšem mnohdy náročné a to především díky tlaku managementu na hospodářské výsledky. Pokud se podaří pro...

Více

Vybrané diety a nemoci související s výživou člověka

Vybrané diety a nemoci související s výživou člověka Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14 tryptofanu (aminokyselina) a prevenci nervových a revmatických onemocnění. Může pomoci v léčbě akné a ledvinových kamenů. Zvýšené množství potřebují těhotné ženy nebo ...

Více