Handle ECVET

Transkript

Handle ECVET
Handle ECVET
Kreditový systém ECVET v oblasti zdravotnictví a
sociální péče (Health AND sociaL carE) – výzkum a
přenos implementovaných nástrojů a principů.
Projekt HANDLE ECVET přivedl ke spolupráci devět
vzdělávacích institucí z osmi evropských zemí, jejichž
společným cílem je rozvinout užívání kreditového systému
ECVET v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Projekt trvá
od října 2011 do července 2013 a je spolufinancován z
prostředků Evropské komise poskytnutých v rámci programu
celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci.
Naše společné motto, které
definuje
smysl
naší
spolupráce:
Většina evropských zemí si je
vědoma potřebností zkušeného
a kvalifikovaného personálu
v oblasti
zaměstnanosti
ve
zdravotnictví a poskytování
sociální péče pro stárnoucí
populaci a další potřebné
sociální péče.
Věříme, že v příštím desetiletí
dojde
k rapidnímu
nárůstu
poptávky
po
tomto
kvalifikovaném personálu.
v rozsahu
norem
ECVET,
Budeme
spolupracovat,
na
zvýšení příležitostí v celé oblasti
zdravotních
a
sociálních
pracovních sil a na zavedení
uznávání odborných standardů
vně našeho konsorcia a u širší
veřejnosti.
Hlavním
cílem
projektu
je
podpořit
uznávání
standardizovaných výstupů vzdělávání, včetně formálního,
neformálního a informálního vzdělávání za účelem podpory
odborného vzdělávání a příležitosti pracovních nabídek,
které vyžadují stejné nároky. Takto dojde k vyšší
geografické a profesní mobilitě v oblasti zdravotní a sociální
péče po celé Evropě.
Evropský systém přenosu kreditů v odborném
vzdělávání (ECVET)
Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání
(ECVET) si klade za cíl dát lidem větší kontrolu nad
vlastním individuálním vzděláváním a zatraktivnit jej pro
přesun mezi jednotlivými zeměmi a vzdělávacími zázemími.
Cílem systému je usnadnění ověření, uznávání a
akumulování dovedností spojených s prací a vědomostí
získaných během pobytu v zahraničí, či na jiné pracovní
pozici. To by mělo zajistit, že tyto zkušenosti přispívají
k odborné kvalifikaci.
Systém ECVET usiluje o dosažení lepší kompatibility mezi
rozdílnými evropskými systémy odborného vzdělávání a
přípravy a jejich kvalifikací.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
Chtěli byste se dozvědět víc…?
Navštivte naši internetovou stránku http://www.handle-ecvet.eu, nebo kontaktujte některého z partnerů:
Německo
Akademie für berufliche Bildung gGmbH
http://www.ausbildung-und-studium.de
Sylvia Keusch, [email protected]
Belgie
Alter – Form AID asbl
http://www.aid-com.be/
Christine Dudzinski, [email protected]
Slovinsko
Izobraževalni center Kadis 2002, zavod
http://sl.kadis.si
Peter Činkole, [email protected]
Česká Republika
MEROSYSTEM s.r.o.
http://www.merosystem.cz/
Martina Pilařová, [email protected]
Velká Británie
Siawns Teg Limited
http://www.siawnsteg.co.uk/
Tony Blunden, [email protected]
Itálie
TENDA - SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE BRESCIA EST
Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Sociale
http://www.consorziotenda.it/
Lidia Copetta, [email protected]
Lotyšsko
Rīgas 1. medicīnas koledžā
http://www.rmk1.lv/
Ilze Sipeniece, [email protected]
Rumunsko
GROUP FOR EUROPEAN INTEGRATION
http://www.gie.ro/
Georgeta Chirlesan, [email protected]
Itálie
OESSE - Officina Sociale
http://www.oesse.org
Francesco Calmarini, [email protected]
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.