Bravo-Brava

Transkript

Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Obsah
55.
strana
AIRBAG
- Úvod
- Postup plnění airbagu
- Modul airbagu řidiče
- Modul airbagu spolujezdce
- Zařízení se spirálovou propojkou
- Bezpečnostní pokyny pro manipulaci
s moduly airbagů
- První pomoc
- Schéma zapojení
- Zásady bezpačnosti při zásazích do vozů
vybavených systémem airbag
- Zásady bezpačnosti při používání
modulů airbag
- Odpojení zařízení airbag řidiče
- Odpojení spirálového zařízení
- Zapojení spirálového zařízení
- Nutnost provedení některých kontrol
před montáží zařízení airbagu řidiče
- Zapojení zařízení airbagu
- Odpojení a zapojení zařízení
airbagu spolujezdce
- Výměna povlaku zařízení airbagu
spolujezdce
- Kontrolní kroky před montáží zařízení
airbagu spolujezdce
- Vypojení - zapojení centrálky
zařízení airbagu
- Demontáž a montáž airbagu řidiče
- Demontáž a montáž airbagu spolujezdce
- Demontáž a montáž řídící jednotky
FIAT CODE
1
2
5
7
7
8
14
15
17
17
27
28
32
36
37
38
40
41
42
43
45
46
AUTOALARM
- Úvod
- Nouzový klíč
- Umístění prvků
- Programování
- Programování dálkového ovladače
s uzavřenou pamětí
- Programování kódu s manuálním přístupem
- Poznámky a speciální funkce
- Diagnostika poruch
- Vstupní a výstupní signály řídící
jednotky autoalarmu
- Přijímač ve stropní svítilně
- Schéma zapojení hlavní části
- Schéma zapojení
- Demontáž a montáž řídící jednotky autoalarmu
strana
48
48
49
50
58
59
63
63
66
67
68
69
70
- Úvod
- Složení systému
- Programování klíčů
- Propojení mezi řídící jednotkou Fiat Code
a řídící jednotkou motoru
- Manuální diagnostika poruch
- Diagnostika poruch s testerem Fiat / Lancia
- Postup nouzového startování
- Upozornění pro výměnu prvků
v systému Fiat Code
- Výměna vysílače
- Postupy oprav systému Fiat Code
- Schéma zapojení systému Fiat Code
(zážehový motor)
- Schéma zapojení systému Fiat Code
(vznětový motor)
- Demontáž a montáž řídící jednotky Fiat Code
72
73
77
85
86
87
88
89
90
92
98
99
101
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
- Přístrojová deska S, SX
- Přístrojová deska EL, ELX
- Přístrojová deska GT
- Přístrojová deska HGT
- Kontrolky
- Palivoměr
- Teploměr chladící kapaliny motoru
- Rychloměr
- Elektronický rychloměr s mechanickým
počítadlem kilometrů
- Otáčkoměr
- Demontáž a montáž
102
104
106
109
112
113
113
114
115
115
117
POJISTKOVÁ A RELÉOVÁ JEDNOTKA,
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- Pojistková a reléová jednotka
- Umístění řídící jednotky
vstřikování / zapalování
- Umístění elektrohydraulické řídící jednotky
protiblokovacího systému brzd (ABS)
118
122
122
pokračování obsahu
☞
Elektrické příslušenství
Obsah
55.
strana
OSVĚTLENÍ
- Přední združená svítilna s ukazatelem směru
- Výměna žárovek přední združené svítilny
- Seřizování světlometu
- Elektrický seřizovač světlometu
- Boční ukazatel směru
- Zadní združená svítilna
- Přídavné brzdové světlo
- Přední mlhová světla
- Osvětlení SPZ
- Osvětlení interiéru
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ
123
124
125
126
128
128
134
135
137
137
RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ
- Demontáž a montáž motoru stěračů
čelního okna
- Motor stěrače zadního okna
- Čerpadlo osrřikovače čelního a zadního okna
- Jednotka ovládacích prvků u volantu
- Identifikace vývodů konektorů
- Pravá páčka jednotky ovládacích
prvků u volantu
- Spínací skříňka
- Elektrické kontakty zadních sklopných dveří
- Spínač brzdových světel
- Spínač světel zpátečky
- Demontáž a montáž ventilátoru chladiče
- Snímací jednotka palivoměru
139
141
142
143
145
145
147
149
150
150
151
152
AUTORÁDIO
- Autorádio s kazetovým přehrávačem
GRUNDIG AD 182L
- Display
- Seřizování digitálních hodin
- Technické údaje
- Demontáž a montáž autorádia
- Umístění komponentů autorádia
- Demontáž a montáž reproduktorů
154
155
156
156
156
157
158
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
- Zařízení zabezpečená horkými vodiči
160
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA
- Popis funkce
- Demontáž a montáž řídící jednotky
- Umístění komponentů a vodičů elektricky
ovládaného střešního okna
strana
162
163
164
- Demontáž a montáž řídící jrdnotky
165
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
- Demontáž a montáž venkovního
zpětného zrcátka
167
DOBÍJENÍ
- Baterie
- Alternátor
- Alternátor MARELLI A115l 14V 3B / 65A
(u verzí 1370 12V, 1929D)
- Alternátor MARELLI A115l 14V 40 / 75A
- Alternátor MARELLI A127l 14V 50 / 85A
168
168
170
174
176
STARTOVÁNÍ
- Startér MARELLI E80 - 0,9 / 12
- Startér MARELLI M70 R 1,4 / 1,2
- Startér MARELLI E95 RL - 2,2 / 1,2
- Kontroly
- Diagnostika poruch funkce startéru
181
186
188
189
189
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
ÚVOD
Airbag je bezpečnostní zařízení sestávající z vaku, který se v případě čelního nárazu automaticky naplní
a zabrání nárazu těla řidiče do pevných částí interiéru vozidla.
Za účelem dosažení nejvyšší možné účinnosti tohoto zařízení je nezbytně nutné poutání bezpečnostními
pásy s napínači.
Vhodným způsobem kalibrované snímače zpomalení, umístěné uvnitř řídící jednotky, detekují podmínky
nárazu. Řídící jednotka spouští chemickou reakci (dusičnan sodný), který vytváří plyn, jehož hlavní složkou je dusík. Tento plyn rychle naplní vak ze syntetické tkaniny, umístěný v hlavě volantu a nad schránkou
v přístrojové desce před spolujezdcem.
Systém se uvede v činnost při zpomalení vozidla odpovídajícím čelnímu nárazu vozidla do pevné přepážky rychlostí nejméně 28 km/h.
Tyto údaje jsou čistě informativní, konkrétní hodnoty závisí na různých faktorech: hmotnosti vozidla, konstrukci karoserie, a tedy nejsou shodné pro všechny modely.
Systém airbagů se skládá z následujících prvků:
1. Řídící jednotka:
- obsahuje elektronické obvody se dvěma snímači zpomalení;
- vyhodnocuje parametry nárazu, spouští plnění airbagů a ukládá poruchy do paměti.
2. Modul airbagu řidiče
3. Modul airbagu spolujezdce (zvláštní výbava)
4. Červená kontrolka na přístrojové desce pro signalizaci poruch systému a signalizaci diagnostických
kódů
5. Konektor pro připojení testeru Fiat/Lancia
6. Propojovací jednotka
7. Reléová jednotka
8. Napínače bezpečnostních pásů
9. Závaží
1
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
Postup plnění airbagu
NÁRAZ
Na obrázku je uveden postup plnění airbagu. z důvodu zjednodušení je uveden pouze airbag řidiče, přičemž funkce airbagu spolujezdce je přesně totožná. Grafy jsou pouze ilustračního charakteru a nevztahují
se ke konkrétnímu vozidlu.
Graf A: znázorňuje časovou závislost tlaku plynu v airbagu během nárazu.
Graf B: znázorňuje polohu těla vzhledem k volantu a airbagu během nárazu.
2
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
Elektronická řídící jednotka se skládá z následujících prvků:
- hermeticky uzavřená hliníková skříňka; pokud není skříňka dokonale uzavřená,nesmí být použita a musí
se zlikvidovat.
- elektronický snímač, který rozhoduje na základě zpomalení vozidla o spuštění airbagů;
- elektromechanický snímač, který působí paralelně s elektronickým snímačem; aby byly airbagy spuštěny, musí spustit oba snímače;
- logická část, která analyzuje signály od těchto dvou snímačů a případně aktivuje spuštění generátoru
plynu.
Logická část taktéž provádí autodiagnostické funkce, přičemž kontroluje, zda je klíč ve spínací skříňce
v poloze ON, zda celý systém pracuje správně; během této kontroly na přístrojové desce svítí červená
kontrolka, která v případě, že systém pracuje správně, po šesti sekundách zhasne.
Pokud červená kontrolka airbagu zůstane rozsvícená po nastartování motoru déle než
4 sekundy, případně se rozsvítí za jízdy, vozidlo musí být v nejbližší možné době přistavené do autorizovaného servisu Fiat ke kontrole systému airbagů.
4
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
MODUL AIRBAGU ŘIDIČE
Vak je vyroben z nylonu potaženého silikonovou hmotou; jeho objem v naplněném stavu činí 40 litrů. Airbag je složen ve speciálním plastovém pouzdře umístěném ve volantu.
Pouzdro má kryt se zeslabenými místy uprostřed; tato zeslabená místa umožňují rozlomení střední části
krytu a naplnění vaku.
Jelikož je kryt vyroben z plastu, nesmí být za žádných okolností čištěn kyselinami, brusivy nebo substancemi, které by mohly jakýmkoli způsobem narušovat plochu a nepříznivě ovlivňovat funkci.
Generátor plynu je pyrotechnického typu a má hliníkový prstenec.
Generátor plynu se skládá z následujících prvků:
- hliníkové nádoby se dvěma plášti, kde jeden pl᚝ směřuje do interiéru vozu různými otvory pro únik
plynu; celý systém je hermeticky utěsněn;
- v prstenci se nachází dusičnan sodný, který při zahřívání vytváří velké množství plynu.
1.
2.
3.
4.
5.
Volant
Generátor plynu
Základová deska airbagu
Vak
Kryt
5
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
1.
2.
3.
4.
Modul airbagu
Vak
Generátor plynu
Roznětka
5. Pyrotechnická náplň (dusičnan sodný)
6. Základová deska airbagu
7. Výkyvná deska pro spínač houkačky
Po inovaci volantu je ovládání houkačky umístěno uprostřed. Ovládací plocha houkačky je umístěna uprostřed a prostřednictvím výkyvné desky umístěné v dolní části umožňuje funkci celého zařízení. Elektrický
kontakt zajišují 4 pružiny umístěné po stranách.
6
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
MODUL AIRBAGU SPOLUJEZDCE
1.
2.
3.
4.
5.
Reakční skříňka
Generátor plynu
Držák vaku
Vak
Kryt
Modul airbagu spolujezdce je umístěn ve skříňce, která je upevněná ke kovovému rámu. Složení a princip
činnosti jsou shodné s modulem airbagu řidiče.
Vak je vyroben z nylonu pokrytého silikonem; objem zcela naplněného vaku je 90 litrů. Vak je složen
ve speciální plastové skříňce a je umístěn nad schránkou v přístrojové desce.
Kryt obsahuje zeslabená místa, která umožňují rozlomení střední části při plnění airbagu.
Jelikož je kryt vyroben z plastu, nesmí být za žádných okolností čištěn kyselinami, brusivy nebo substancemi, které by mohly jakýmkoliv způsobem narušovat plochu a nepříznivě ovlivňovat funkci.
Generátor plynu je pyrotechnického typu a je umístěn v hliníkovém válci.
ZAŘÍZENÍ SE SPIRÁLOVOU PROPOJKOU
7
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
Spirálová propojka je prvek upevněný ke spínači sloupku řízení, umožňující otáčení volantu a zajišující
elektrické propojení mezi airbagem řidiče a kabelovým svazkem.
Spirálová propojka se skládá z pouzdra, ze kterého vycházejí tři kabely, jeden je připojen ke kabelovému
svazku od řídící jednotky a dva směřují do prostoru pro cestující a jsou propojeny se spínačem houkačky
a airbagem.
Uvnitř modulu spirálové propojky je navinuta spirála, která umožňuje pohyb volantu.
Spirálová propojka je vybavena speciálním zařízením, které automaticky zablokuje otáčení při demontáži
volantu. Tím brání hornímu kroužku, aby v době, kdy není mechanicky spojen s volantem, aby se volně
otáčel a odvinul kabely s následnou možností jejich poškození.
Při instalaci volantu se toto zařízení automaticky odblokuje.
Při demontáži a instalaci spirálové propojky je nezbytně nutné zajistit instalaci do shodné polohy.
Pokud z jakéhokoli důvodu dojde během demontáže k pootočení horního kroužku vůči dolnímu,
je zapotřebí spirálovou propojku vyměnit.
Jako náhradní díl se spirálová propojka dodává spolu se spínačem sloupku řízení. Musí se instalovat s předními koly natočenými do přímého směru, nebo je v této poloze dodávána. Náhradní
díl je vybaven bezpečnostním klíčem, který zajišuje blokování; tento bezpečnostní klíč se při instalaci volantu musí odstranit, aby bylo umožněno otáčení systému.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S MODULY AIRBAGŮ
Za normálních podmínek jsou airbagy řidiče a spolujezdce aktivovány řídící jednotkou při nárazu. Vyvíjený
plyn se skládá hlavně z dusíku a není jedovatý.
Airbagy patří do kategorie výbušnin V, skupiny A, a je proto důležité, aby osoby provádějící činnosti
na těchto zařízeních dodržovaly níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Osoby provádějící činnosti na těchto zařízeních musí být vhodným způsobem školeny.
POZNÁMKA Všechny konektory modulů airbagů mají vestavěné zkratovací zařízení, které brání nežádoucímu naplnění airbagů. Demontáž zkratovacího zařízení zevnitř konektoru není možná
bez poškození vnější části.
Náhodné nežádoucí naplnění modulu airbagu může proběhnout jedině při aktivaci zvenku
jinak, než řídící jednotkou (např. odstřižením kabelu a připojením napájení).
8
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
A Během demontáže a výměny nenaplněných airbagů používejte bezpečnostní
brýle. V případě již naplněných airbagů
manipulujte vždy pouze s jedním modulem
a při demontáži používejte brýle a rukavice.
B Modul airbagu vždy pokládejte lícní stranou nahoru a nikoliv dolů.
Po skončení práce si vždy umyjte ruce neutrálním mýdlem. Pokud se vám do očí dostane
prášek, důkladně si oči vypláchněte.
U všech verzí vozů s airbagy je zakázáno vykonávat jakékoliv práce, při nichž se sedí
na předních sedadlech, aniž by se předtím systém vyřadil z činnosti odpojením obou kabelů
od baterie a po následné desetiminutové přestávce.
Po naplnění jsou kovové části modulu airbagu
velmi horké, a proto se po dobu několika minut po naplnění modulu airbagu nedotýkejte.
C Nikdy nepřenášejte modul airbagu zavěšený za kabely nebo za konektor v dolní
části.
D Nikdy airbag nepřipojujte ke zdroji elektrického proudu, s výjimkou doporučených
postupů instalace a údržby.
E Moduly airbagu neopravujte. Vadné moduly odešlete dodavateli.
F Nevystavujte modul airbagu působení tepla (např. při svařování).
G Nikdy nepoužívejte moduly airbagu, které absolvovaly pád, příp. které vykazují známky poškození.
H Nikdy nepřipojujte zdroj proudu k vývodům naplněného airbagu, aniž byste postupovali dle instrukcí
pro měření odporu roznětky pomocí příslušného vybavení.
I Je zakázáno skladovat moduly airbagu spolu s hořlavinami.
L Generátory plynu nesmí přijít do styku s kyselinami, tuky a těžkými kovy: kontakt s těmito substancemi
může mít za následek vytváření jedovatých plynů nebo výbušných sloučenin.
M Pro účely veřejných demonstračních akcí vždy používejte atrapy jednotek airbagů, opatřené dobře viditelnými štítky s nápisem „ATRAPA“.
N Náhradní díly se musí skladovat v originálním balení a jejich dočasné ukládání musí probíhat způsobem shodným s moduly airbagů demontovanými z vozidla, tj. musí být za všech okolností uloženy
v odolných kovových skříních s ventilačními otvory.
Skříně musí být speciálně označeny (POZOR, VÝBUŠNINY, ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM
OHNĚM, NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN).
O Airbagy se musí transportovat ve speciálních kontejnerech v zavazadlovém prostoru; za žádných okolností nesmí být přepravovány v prostoru pro cestující.
9
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
P Při opravách elektrické instalace vozidla, případně při montáži autoalarmu nebo radiopřijímače do vozidla s airbagy je nezbytně nutné odpojit kabel od záporného pólu baterie a zaizolovat jej.
Po odpojení kabelu od baterie je zapotřebí počkat nejméně 10 minut, a teprve potom demontovat jednotky airbagů.
Likvidace modulů airbagů
Moduly airbagů se nesmí zneškodňovat ve vozidle, ve kterém jsou instalovány, nýbrž se musí demontovat.
Před zařazením do odpadu se airbagy musí zneškodnit.
Pokud při nehodě nedošlo k naplnění airbagu, musí být jednotka airbagu považována za schopnou naplnění.
Prodejní sí mimo Itálii
Je zapotřebí postupovat dle platných předpisů a informovat servisní sí značky Fiat.
Nedodržením výše uvedených předpisů může dojít k nežádoucímu naplnění airbagů s následným
zraněním osob. Jednotky airbagů, které nebyly naplněny, nesmí být likvidovány jako běžný odpad, nýbrž speciálními postupy. Jednotky airbagů, které nebyly naplněny, obsahují substance,
které při porušení těsnosti pouzdra během likvidace airbagu, jsou škodlivé lidskému zdraví a mohou také způsobit zranění.
Pokyny pro objednávání
V případě potřeby je možno zařízení objednat u firmy Volvera After Sales Parts Division, nebo prodejní sí
nemusí tyto díly udržovat ve skladových zásobách.
POZNÁMKA Před otevřením balení zkontrolujte neporušenost pečeti.
Vyřazení airbagu z činnosti
Při vyřazování airbagu z činnosti airbagu postupujte následovně:
1. Natočte přední kola do přímého směru.
2. Klíč ve spínací skříňce otočte do polohy OFF a vytáhněte jej.
3. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a z pojistkové skříňky vyjměte pojistku řídící jednotky.
Elektronická řídící jednotka je schopna akumulace takového množství energie, které dokáže aktivovat airbag i po otočení klíče ve spínací skříňce do polohy OFF, odpojení baterie a vyjmutí pojistky. Z tohoto důvodu po provedení výše uvedených operací počkejte nejméně 10 minut, a teprve potom začněte pracovat s airbagem nebo s jeho obvody.
10
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
Uvedení systému airbagů do provozu
Při opětovném uvádění airbagů do provozu postupujte následovně:
1. Natočte přední kola do přímého směru.
2. Klíč ve spínací skříňce otočte do polohy OFF a vytáhněte jej.
3. Připojte kabel k zápornému pólu baterie a zasuňte pojistku řídící jednotky.
4. Do spínací skříňky zasuňte klíč a otočte jej do polohy ON.
Demontáž modulů airbagů z vozidla
1. Výše uvedeným postupem vyřaïte systém airbagů z činnosti.
2. Vyšroubujte šrouby, jimiž je modul airbagu upevněn k volantu.
3. Odpojte modul airbagu od spirálové propojky tak, že rozpojíte konektor, přičemž dbejte, abyste netahali
za kabely, nýbrž za tělesa konektorů.
4. Položte airbag na pracovní stůl lícovou stranou nahoru.
5. Rozpojte konektor mezi modulem airbagu spolujezdce a kabelovým svazkem.
6. Vyšroubujte upevňovací šrouby airbagu spolujezdce.
7. Vyjměte modul airbagu z vozidla a položte jej na pracovní stůl lícovou stranou nahoru.
Demontáž airbagu řidiče (při poruše nebo po uplynutí doby expirace)
Pokud má být airbag řidiče vyměněn z důvodu poruchy, případně z důvodu uplynutí doby expirace, postupuje se následovně:
1. Odstraňte z nového modulu lepící pásku a do speciálního formuláře zapište k údajům o vozidle výrobní
číslo nového i starého modulu airbagu. Tento formulář uložte spolu s ostatními důležitými údaji o registraci pro účely pozdějších kontrol.
2. Před přilepením štítku na horní část schránky v přístrojové desce vyražte na štítek měsíc a rok, následující za 10 let (např. v roce 1995 vyznačte rok 2005).
3. Modul připojte ke speciálnímu konektoru ve volantu.
4. Modul airbagu umístěte do volantu, přičemž kontrolujte správnou polohu propojovacího kabelu. Šrouby
utáhněte předepsaným momentem (viz část 00 „Technické údaje“).
Instalace airbagu řidiče
1. Do tělesa spirálové propojky zasuňte hřídel sloupku řízení, přičemž dbejte, aby dvě kovové plošky
horní části spirálové propojky byly v pořádku.
2. Vyjmutím červeného plastového dílu uvolněte otáčení spirálové propojky. Nejprve však zajistěte, aby
byla kola vozu v přímém směru a mechanická část řízení byla ve funkčním stavu.
3. Vizuálně zkontrolujte stav kabelů vystupujících ze spirálové propojky.
4. Volant přibližte k jednotce spínače na sloupku řízení a kabely zaveïte do drážky na pravé straně volantu.
5. Zkontrolujte, zda jsou přední kola natočena do přímého směru. Nasaïte volant na jednotku spínače
sloupku řízení, přičemž kontrolujte, zda jsou dva výčnělky pro spirálovou propojku přesně vystředěny.
Během celé této činnosti dbejte, abyste nikde nepřiskřípli kabely.
6. Pomocí speciálního vybavení vyrovnejte kola, přičemž nesmíte pohnout volantem.
7. Zajistěte volant utažením matice předepsaným momentem (viz část 00).
8. Vizuálně zkontrolujte stav obalu. Pokud obal modulu airbagu vykazuje známky poškození, modul nepoužijte.
9. Vyjměte modul airbagu z obalu, přičemž zkontrolujte nepoškozenost modulu.
10. Zkontrolujte, zda není kabeláž pod napětím.
11. Bílý konektor houkačky připojte ke konektoru ve volantu. Konektor umístěte do speciálního držáku
ve volantu.
11
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
12. Žlutý konektor za generátorem plynu propojte s konektorem ve volantu, přičemž se musí ozvat klapnutí.
13. Modul umístěte do volantu.
14. Mírně utáhněte jeden z upevňovacích šroubů modulu (neutahujte jej úplně).
15. Utáhněte druhý upevňovací šroub modulu airbagu, přičemž modul airbagu ve volantu vystřeïte. Předepsaným postupem utáhněte dva šrouby modulu airbagu (viz část 00 „Technické údaje“).
16. Výše uvedeným postupem uveïte airbagy do provozu.
17. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy ON a zkontrolujte, zda kontrolka zhasne po cca 6 sekundách.
Při instalaci k modulu vždy přistupujte ze strany.
Při instalaci modulu nepoužívejte hranaté a ostré předměty.
Pokud nelze modul nainstalovat snadno, nevyvíjejte na něj velkou sílu.
Demontáž airbagu spolujezdce (při poruše nebo po uplynutí doby expirace)
Postup je podobný postupu demontáže airbagu řidiče. V tomto případě je též důležité sejmout štítek, zaznamenat výrobní číslo do formuláře a vedle štítku airbagu řidiče umístit štítek airbagu spolujezdce.
Po provedení činností na airbagu je zapotřebí provést testování pomocí testeru Fiat/Lancia nebo pomocí
diagnostického zařízení SDC. Pokud tester Fiat/Lancia nezaznamená žádnou poruchu, systém je v pořádku a je funkční.
1. Vizuálně zkontrolujte stav obalu. Pokud obal modulu airbagu vykazuje známky poškození, modul nepoužijte.
2. Štítek s čárkovým kódem a výrobním číslem sejměte z modulu a umístěte jej do speciálního registru.
3. Airbag umístěte do přístrojové desky a upevňovací šrouby utáhněte doporučeným momentem (viz část
00 „Technické údaje“).
4. Zkontrolujte, zda není kabeláž zachycena příčníkem.
5. Ze žlutého konektoru vyjměte simulační rezistor; nepokoušejte se rezistor odpojit od kabelu tahem
za vodiče.
6. Žlutý konektor za generátorem plynu propojte s konektorem kabelového svazku, přičemž se musí
ozvat klapnutí.
7. Výše uvedeným postupem uveïte airbagy do provozu.
8. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy ON a zkontrolujte, zda kontrolka zhasne po cca 6 sekundách.
Demontáž řídící jednotky
Řídící jednotka se musí vyměnit při každém nárazu, při němž došlo naplnění airbagů.
Již používanou řídící jednotku se nepokoušejte znovu použít v jiném voze.
Při demontáži řídící jednotky postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
12
Výše uvedeným postupem vyřaïte airbagy z funkce.
Rozpojením konektoru odpojte řídící jednotku od kabeláže airbagů.
Vyšroubujte upevňovací šrouby.
Vyjměte řídící jednotku z vozidla.
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
Poznámky a doporučení
Odpojování řídící jednotky při zasunutém klíči ve spínací skříňce se projeví tak, že se do paměti řídící jednotky uloží porucha. Kontrolka po opětovném propojení konektoru zhasne, avšak je nezbytně nutné vymazat pamě poruch řídící jednotky.
Moduly airbagů a řídící jednotka jsou konstrukčně určeny pro použití v přesně určeném modelu vozu.
Za žádných okolností tedy nesmějí být přizpůsobovány a používány v jiném vozidle. Pokus o přizpůsobování modulů airbagu a použití v jiném typu vozidla může způsobit cestujícím ve vozidle v případě nehody
těžká nebo, smrtelná zranění.
Instalace řídící jednotky
1. Při instalaci řídící jednotky musí být klíč ve spínací skříňce v poloze OFF a musí být odpojený kabel
od záporného pólu baterie.
2. Vizuálně zkontrolujte stav obalu. Pokud obal vykazuje známky poškození, řídící jednotku nepoužijte.
3. Štítek s čárkovým kódem a výrobním číslem sejměte z modulu a umístěte jej do speciálního registru.
4. Řídící jednotku umístěte, přičemž zkontrolujte, zda je šipka na skříňce řídící jednotky ve směru jízdy.
Při instalaci nevyvíjejte příliš velkou sílu.
5. Upevňovací šrouby utáhněte předepsaným momentem.
6. Po instalaci připojte kabel k zápornému pólu baterie, otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
ON a zkontrolujte, zda kontrolka zhasne po cca 6 sekundách.
Údržba po nehodě
Pokud při nehodě došlo k poškození kteréhokoliv prvku systému airbagů, musí být tento vyměněn.
Nepokoušejte se opravovat řídící jednotku, spirálovou propojku nebo moduly airbagů.
Nehody, při nichž dojde nebo nedojde k naplnění airbagů
Po nehodě, kdy došlo k plné, částečné aktivaci, případně vůbec nedošlo k aktivaci systému, je zapotřebí
zkontrolovat následující prvky:
-
sloupek řízení
upevnění sloupku řízení
místa upevnění řídící jednotky a modulů
spirálovou propojku
přístrojovou desku (v místě airbagu spolujezdce)
V případě deformací nebo trhlin je zapotřebí příslušný prvek vyměnit.
Nehody, při nichž dojde k naplnění airbagů
Při těchto nehodách je zapotřebí vyměnit několik prvků systému:
- moduly airbagů
- řídící jednotku
Do systému patří také kabeláž a její konektory, a proto musí být zkontrolována z hlediska známek spálení,
tavení izolace a jiných tepelných poškození.
Pokud vykazuje známky poškození spirálová propojka nebo místo upevnění řídící jednotky a modulů airbagu, je zapotřebí vyměnit příslušné díly.
13
Elektrické příslušenství
Tipo C
Airbag
55.
Lakýrnické práce
Pro lakýrnické práce a následné vypalování laku v peci nejsou stanoveny speciální bezpečnostní pokyny.
Systém airbagů snáší vypalování laku normálními teplotami bez poškození.
Použití otevřeného ohně v blízkosti modulů je zakázáno.
Řídící jednotky (včetně řídící jednotky airbagů) se musí při očekávaných teplotách nad 85 stupňů
Celsia demontovat.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Z HLEDISKA OCHRANY LIDSKÉHO ZDRAVÍ
Při manipulaci s již naplněnými moduly airbagů dodržujte následující zásady:
1. Používejte ochranné brýle a rukavice
2. Po manipulaci s jednotkami airbagů omyjte potřísněné části těla mýdlem a vodou.
Důsledky dlouhodobé expozice
Z důvodu kompletního utěsnění systému neexistuje potenciální nebezpečí styku s aktivním materiálem pyrotechnické nálože.
Materiál nálože je tuhého skupenství, takže není možné nadýchání ani v případě porušení těsnosti plynového generátoru. Vyvarujte se však potřísnění kůže a požití.
PRVNÍ POMOC
Požití
V případě požití materiálu pyrotechnické nálože vyvolejte u osob, které jsou při vědomí, zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.
Potřísnění kůže
V případě potřísnění kůže omyjte dotčené části těla mýdlem a vodou a poraïte se s lékařem.
Zasažení očí
V případě zasažení oči vymývejte velkým množstvím vody po dobu nejméně deseti minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nadýchání
V případě nadýchání odvěïte dotčenou osobu na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
14
Tipo C
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
* varianta zapojení pro verze EL/ELX/HGT
6.
4.
114.
115.
116.
Přístrojová deska
Propojovací skříňka
Řídící jednotka airbagů
Airbag spolujezdce
Airbag řidiče
130.
133.
213.
231.
Konektor diagnostiky airbagů
Pojistka systému airbagů 5 A
Ukostření airbagů
Propojení se spirálovou propojkou
15
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
Zařízení CLOCK SPRING (hodinkové perko) je zvláštnost, která je instalována na deviořízení. Umožňuje otáčení
volantu a garantuje stálý přívod elektřiny mezi modulem Air bagu řidiče a kabelovým vedením.
Clock spring je tvořen jednou skříňkou, ze které vedou 3 kabely, z nichž jeden se pojí s elektrickými kabely vedoucími z centrálky a dva jsou otočeny směrem do kabiny vozu a spojují se s akustickým signalizačním přístrojem
a s modulem Air bagu.
Uvnitř jsou kabely spojující modul a tlačítka akustických signalizačních přístrojů spirálovitě zatočeny, aby umožnily
sledovat pohyby volantu.
Clock spring je vybaven jedním zařízením, které automaticky blokuje jeho otáčení v momentě, kdy je volant uveden
do pohybu. Tato operace je potřebná k tomu, aby bylo vyloučeno volné otáčení horní již neupevněné hlavy volantu,
a tím bude zabráněno nežádoucímu pohybu a navíjení kabelů a k jejich následnému poškození.
Při montáži volantu se zařízení uvolní automaticky.
V případě vypojení - zapojení clock springu je nutné se přesvědčit, že bude namontován do stejné polohy,
ze které byl vyjmut.
Jestliže z nějakého důvodu dojde k otáčení horní hlavy clock springu vzhledem ke spodní tak, že již nebude možné určit výchozí polohu při vypojení, je nevyhnutelně nutné vyměnit clock spring.
V případě výměny je clock spring dodáván spolu s deviořízením.ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO
S KOLY V PŘÍMOČARÉ POLOZE, nebo tato je odpovídající poloha nového zařízení. Nové zařízení je
opatřeno bezpečnostním klíčem, který jej udržuje uzamčený. Tento klíč musí být odstraněn v momentě instalace volantu pro umožnění správného otáčení systému.
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI ZÁSAZÍCH DO VOZÚ VYBAVENÝCH SYSTÉMEM AIR BAG
Zde uvádíme některé zásady , kterých je třeba bezpodmínečně dbát v případech jakéhokoliv zásahu týkajícího se
vozů vybavených Air bagem.
Dále připomínáme, že moduly Air bagů jsou pyrotechnická zařízení. Použití, přeprava a uskladnění se řídí právními
předpisy pro výbušniny platnými pro tu zemi, ve které je vůz uveden na trh.
Před zahájením: – opravy karosérie, svařování
A. Vždy odpojit baterii: tzn: odpojit obě dvě svorky (+) a (-) od odpovídajících pólů a DŮKLADNĚ JE IZOLOVAT.
B. Poté co jsme odpojili baterii počkáme alespoň 10 minut a pak odpojíme spojující konektory centrálky.
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ MODULŮ AIR BAG.
Za normálních podmínek se Air bagy řidiče I spolujezdce aktivují činností ovladače elektronického zapalování během nárazu. Plyn,který vzniká za těchto podmínek je převážně dusík, který není toxický.
Air bag je zařízení, regulované právními předpisy o výbušninách, klasifikovaných v kategorii č.5, skupiny A podle
zákonů Veřejné Bezpečnosti; je důležité, aby personál, který zasahuje do těchto zařízení ,dbalvýslovně bezpečnostních předpisů. Personál, který zasahuje do těchto zařízení musí být odborně vyškolen.
POZNÁMKA:
Všechny konektory modulů Air bag mají uvnitř jeden klip zkratu, který zabraňuje nahodilé aktivaci.
Odstranění tohoto klipu z konektoru je nemožné bez evidentního vnějšího poškození a v každém
případě je aktivace modulu podřízena přívodu jeho samého. K náhodné aktivaci modulů Air bagu
dochází jen v případě,kdy jde přívod zvnějšku a nikoli z kontrolní centrálky (př. odstřihnutí kabelů
a následný přívod energie).
17
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
A. Při operacích odstranění a výměny uzavřených
Air bagu používejte bezpečnostní brýle. V případě otevřených (vybuchlých) Air bagu pohybujte vždy jen jedním modulem a použijte rukavice a brýle.
B. Pokládejte vždy modul Air bagu s přístupným
okénkem a vývodem směrem nahoru.Nikdy nic
nepokládejte na okénko.
Po skončení operace si důkladně umyjte ruce neutrálním mýdlem; v případě eventualního kontaktu
prachu a oči si umyjte důkladně obličej.
Ve všech verzích s Air bagem je zakázáno provádět
zásahy z předních sedadel, aniž by předtím byl odpojen systém prostřednictvím dvou kabelů baterie
(počkat 10 min.).
Kovové součástky právě vybuchlého Air bagu jsou
velmi horké.
Nedotýkejte se těchto součástek po dobu několika
minut od chvíle kdy byl Air bag aktivován.
I.
L.
M.
N.
O.
18
C. NIKDY nepřenášejte modul Air bagu za kabely
či konektory, které se nacházejí v jeho spodní
části.
D. Nevyživujte modul Air bagu elektrickým proudem, kromě předepsaných podmínek pro zapojení a údržbu.
E. Neprovádějte opravy na modulech Air bagu.
Všechny poškozené moduly posílejte dodavateli
GECMA Chivasso (Turin).
F. Nevystavujte teplu modul Air bagu (přiklad : sváření, náraz, vrtání, mech. práce, atd.).
G. Neinstalujite nikdy na vůz jednotky Air bagu,
které spadly či které nesou známky jakéhokoliv
druhu poškození.
H. Neaplikujte elektrické napětí do koncových svorek aktivované jednotky Air bagu; pouze v případě předpokládaných modalit pro uskutečnění
měření odporu obvodu iniciátoru, a to s náležitými přístroji.
Je zakázáno skladovat moduly Air bagu s hořlavými a vznětlivými materiály.
Plynové generátory nesmí přijít do styku s kyselinami, oleji a težkými kovy : styk s těmito látkami může mít za
následek vytváření jedovatých, škodlivých plynů a výbušných směsí.
Pro reklamní ukázky musí být stále používány inertní jednotky, na kterých musí být dobře viditelná nálepka nesoucí nápis „INERTNÍ“ (neaktivní).
Eventuální skladování náhr. součástek musí být uskutečňováno v originálním obalu a jeho dočasné uskladnění
musí sledovat identický postup modulu Air bagu odpojeného od vozu a neaktivovaného; tzn: že v každém případě bude muset být použita kovová skříň uzamčená klíčem, který je k tomu speciálně určen (kovová skríň
odolná vůči nárazu s mřížkami, které umožňují přirozenou ventilaci vnitřku).
Skříň bude muset být opatřena cedulemi nesoucími nápisy : (NEBEZPEČNÉ VÝBUŠNINY, ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ
OHNĚ, ZÁKAZ OTEVÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM).
Přeprava Air bagů musí být prováděna v nádobách k tomu určených v zavazadlovém prostoru. Je výslovně zakázáno převážet jej v prostoru pro cestující.
19
20
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
12. Spojte žlutý konektor uložený vzadu za plynovým generátorem se stejným, uloženým uvnitř volantu. Ohlašte,
že dojde ke spuštění.
13. Zapojte modul do vnitřku volantu na opěrné místo.
14. Utahněte jeden z přídržných šroubů modulu bez koncového dotažení.
15. Utahněte druhý přídržný šroub modulu a snažte se přitom zasáhnout modul na volantu. Utahněte dva šrouby
podle návodu (viz odd.00 Technické údaje).
16. Obnovte systém Air bagu jak je výše uvedeno.
17. Nastavte startovací klíč do polohy MAR( převodový stupeň) a ověřte, zda kontrolní žárovka zhasne
po cca 4 vteřinách.
Během fáze instalování modulu se stavte vždy ze strany k modulu.
Během fáze instalování modulu se doporučuje nepoužívat špičaté a ostré předměty.
Nemanipulujte násilně s modulem. I když z jakéhokoli důvodu nebude snadné zapojit jeho zařízení.
Demontáž Air bagu spolujezdce (z důvodu závadnosti či prošlé záruční doby)
Postup je téměř identický jako ten pro Air bag řidiče. Také v tomto případě je nutné ,aby byl opatřen etiketou,
aby bylo zaregistrováno sériové číslo do „dossier“ .
Po provedení zásahů do Air bagu musí být systém přezkoušen prostřednictvím Fiatu Lancia Tester nebo diagnostickou stanicí SDC. V případě, že Fiat Lancia Tester nezjistí žádnou chybu,je systém funkční.
Montáž modulu Air bag spolujezdce
1. Důkladně ověřte neporušenost obalu. Neinstalujte výrobek nesoucí viditelné známky poškození.
2. Sejměte etiketu s čárovým kódem a sériovým číslem z modulu a zaregistrujte jej.
3. Namontujte modul Air bagu na příslušné místo na palubní desce ,utahněte šrouby na předepsaný převod
( viz odd.OO Technické údaje).
4. Ověřte si, zda kabelové vedení není zachyceno mezi modulem a traverzou.
5. Odpojte simulační odpor od žlutého konektoru. Nesnažte se oddělit odpor od svazku kabelů tím, že budete tahat
za kabely.
6. Spojte žlutý konektor umístěný za plynovým generátorem se stejným konektorem umístěným na kabelovém vedení. Upozorněte na spuštění řazení konektorů.
7. Obnovte systém Air bagu jak je popsáno na předcházející stránce.
8. Nastavte startovací klíč do polohy MAR(rychlostní stupeň) a ověřte, že kontrolní žárovka zhasne po cca 4 vteřinách.
Demontáž elektronické centrálky
Elektrická centrálka musí být vždy vyměněna v případě nárazu, který má za následek aktivaci modulů Air bagu.
V žádném případě nepoužívejte znovu tuto el. centrálku.
Následující postup musí být proveden v případě, že je nutné přistoupit k demontáži el. centrálky z vozu.
1.
2.
3.
4.
Znefunkčněte systém Air bagu jak je popsáno na str.101.
Otevřete spojení a zároveň odpojte el. centrálku od kabelového vedení Air bagu.
Odstraňte utahovací šrouby.
Odstraňte el.centrálku z vozu.
21
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
Poznámky a doporučení
V případě, že jsou odpojena spojení na centrálce vloženým klíčem, jsou uložena do paměti jako havárie (FAULT
MEMORY). Kontrolní žárovka zůstává svítit I přesto, že uvedená spojení jsou znovu uložena. Je důležité vynulovat
pamě, abychom vyloučili havárie a kontrolní žárovka následně zhasne.
Moduly Air bagu a el. centrálky byly vyprojektovány specifickým způsobem, aby mohly být instalovány na
jeden model vozu. Proto nemohou být v žádném případě uzpůsobeny, instalovány a znovu použity pro vůz
odlišný od toho, pro který byly záměrně navrženy a vyrobeny. Jakýkoliv pokus o znovupoužití, přizpůsobení
nějakého modulu Air bagu či jeho součástek v jiném voze, může vyprovokovat závažné či smrtelné poranění cestujících ve voze v případě nehody.
Zkontrolujte každou centrálku,která utrpěla náraz či pád,přístroji Diagnozy a vymažte chybné
vzkazy.El.centrálky ovladače Air bagu musí být povinně nahrazeny v případě pádu na zem z výšky větší
než 75 cm. V případě změny vlastníka vozu je nezbytné, aby se nový vlastník seznámil se způsoby zacházení se zařízením Air bagu,které jsou obsaženy v příručce: POUŽITÍ A ÚDRŽBA.
Z důvodů výjimečných atmosférických událostí (záplavy, vlnobití atd.),když voda a bahno dosahují výšky
zařízení, je povinná jeho výměna.
Montáž elektronické centrálky
1.
2.
3.
4.
Během operace montáže držte startovací klíč v poloze STOP a odpojte záporný pól od baterie.
Ověřte důkladně neporušenost obalu a el. centrálky. Neinstalujte výrobek v případě evidentního poškození.
Sejměte etikety s čárovým kódem a sériovým číslem modulu a zaregistrujte jej spolu s údaji o voze.
Zapojte el. centrálku na určené místo a použijte při tom výhradně síly rukou. Zároveň si ověřte,jestli směr převodového stupně vozu souhlasí se šipkou, která je na skříňce.
5. Utahněte šroub centralky jak je předepsáno.
6. V případě, že ostatní části bezpečnostního systému byly již namontovány do vozu, spojte záporný pól baterie,
uveïte startovací klíč do polohy MAR(převodový stupeň) a ověřte si, že kontrolní žárovka na palubní desce
po cca 4 vteřinách zhasla.
Požadovaná údržba po havárii
V případě, že jakákoliv část bezpečnostního systému se jeví poškozena v důsledku havárie, musí být vyměněna.
Nesnažte se opravit el. centrálku, spirálové zařízení či moduly Air bagu.
Nehody s aktivací či bez aktivace systému Air bagu
Některé části bezpečnostního systému jsou prověřovány v případě, že je systém aktivován, ale I v případě částečné
či žádné aktivace.
Kontrolované části jsou:
–
–
–
–
–
sloup řízení
opěry sloupu řízení
zóna zakotvení centrálky a modulů
spirálové zařízení
palubní deska (v zóně modulu Air bagu spolujezdce)
Výskyt deformace,zlomení či ohybu musí vést k výměně částí.
22
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
Lakování
Zde není třeba dodržovat zvláštních bezpečnostních opatření (při práci s lakem s následným sušením v peci).
Bezpečnostní systém Air bagu je ve své celistvosti studován takovým způsobem, že je zahříván vnější povrch vozu.
Normálními systémy vysušování nátěrů zařízení neutrpí žádné škody.
Je zakázáno manipulovat s ohněm v blízkosti modulů. El.centrálky (včetně té ovladače Air bagu) jsou potřeba vždy odstranit v případě, kdy teplota může dosáhnout či přesáhnout 85˚C.
VŠEOBECNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOST/NEBEZPEČÍ OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ
Zvýšené opatrnosti je zapotřebí v případě manipulace s aktivovanými moduly Air bagu:
1. používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
2. po přímém styku s jednotkami Air bagu si umyjte ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem.
Důsledky přeexponování
Nehrozí žádné potenciální nebezpečí při vystavení zařízení pohonným látkám, jelikož se jedná o systém kompletně
zaplombován.
Směs pohonných látek je v pevném stavu, tudíž inhalace je vyloučena I v případě poškození pouzdra plynového
generátoru. Vyhněte se styku s kůží a nevdechujte pohonné látky.
PRVNÍ POMOC
Pozření
V případě pozření pohonných látek vyvolejte zvracení jestli osoba je při vědomí; zavolejte ihned lékaře.
Kontakt s kůží
V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte vystavené části vodou a mýdlem a zavolejte lékaře.
Kontakt s očima
V případě zasažení očí vymývejte tekoucí vodou alespoň po dobu 10 minut a zavolejte ihned lékaře.
Vdechnutí
V případě vdechování okamžitě vyneste subjekt na čistý vzduch a zavolejte lékaře.
23
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
PRVNÍ POMOC
Pozření
V případě pozření pohonných látek vyvolejte zvracení jestli osoba je při vědomí; zavolejte ihned lékaře.
Kontakt s kůží
V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte vystavené části vodou a mýdlem a zavolejte lékaře.
Kontakt s očima
V případě zasažení očí vymývejte tekoucí vodou alespoň po dobu 10 minut a zavolejte ihned lékaře.
Vdechnutí
V případě vdechování okamžitě vyneste subjekt na čistý vzduch a zavolejte lékaře.
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍ AIR BAGU
1. Vůz vybaven Air bagem
Vozy vybavené Air bagem mají speciální označení v příruční schránce na sloupu čelního skla či na vnitřní stěně
dveří. Moduly nesou vytlačený nápis Air bag. Kontrolní deska je vybavena kontrolkou Air bag a je vyznačena v Příručce: Použití a údržba.
2. Náraz
Při výhradně zadním nárazu Air bag nevejde v činnost, protože cestující ve voze jsou sraženi směrem dozadu
a ne dopředu směrem k volantu.Jestli je však naražený vůz tlačen na jiný předmět ,může Air bag vstoupit v činnost
jen jestli druhý náraz je čelní a dostatečně silný.
3. Boční náraz
Air bag se neuvede v činnost v případě,že náraz je čistě boční.Jestliže bočně nabouraný vůz se pohybuje dopředu,
nebo jestli náraz není kolmo ve smyslu převodového stupně, může boční názar do vozu vyprovokovat uvedení Air
bagu v činnost.
Zařízení je vyprojektováno k tomu, aby vešlo v činnost při všech čelních nárazech s podmínkou, že odchýlení
ve smyslu převodovky se vejde v případě nárazu do limitu ± 30˚.
4. Air bag nemůže vybuchnout, aniž by se uskutečnil náraz
Obtížné a přísné zkoušky,v průběhu kterých vznikly časté vážné škody na pérování a na karosérii následkem namáhání z důvodu neschůdného povrchu vozovky prověřily, že ani tyto skutečnosti neuvedou Air bag v činnost. Air
bag nevejde v činnost ani při prudkém brzdění v úzkých zatáčkách či na silnicích s nerovným povrchem.
5. Osoby nosící brýle
Protože se jedná o vzduchový vak,Air bag je vyprojektován k tomu,aby jakmile vybuchne, ,přenesl svůj tlak na
horní část těla dotyčné osoby (hlava a hrudník). Takže částečně zasáhne na eventuálně nasazené brýle u dotyčné
osoby. Je zřejmé, že způsobená škoda je menší než ta vyvolaná nárazem na volant či na čelní sklo.
Mimo jiné, pouzdro Air bagu je vhodně vytvarováno a opatřeno panty, takže I když se rozbije podle vyznačených
předpokládaných linií je celkově zadrženo, aniž by fragmenty či jiné materiály poškodily cestující ve voze.
4A239L
24
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
6. Air bag bez použití pásů ( s či bez předpínání)
Air bag je doplňkové zařízení vyprojektované pro operování s bezpečnostními pásy. Jeho účinnost je nejvyšší, když
má řidič připnutý bezpečnostní pás. V případě čelního nárazu je dotyčná osoba chráněná (hlava a hrudník) Air bagem; nepřipnutí bezpečnostních pásů může mít za následek těžká zranění kolen a nohou.
7. Vybuchlý Air bag je horký
Samotný vak není horký. Ale po krátkou dobu jsou horké vnitřní části modulu.Tyto části jsou přístupné a proto mohou způsobit problémy popálení.
8. Požár ve vozu s Air bagem
Air bag je vyprojektován tak,aby se normálně nafoukl v případě, že hořící vůz přesáhne teplotu 150˚C. Takže
je možné, že se uvede do do chodu I bez výbuchu či fragmentace zásobníku s pohonnými látkami (či nitridem sodíku). Pro uhašení požáru ve voze vybaveného Air bagem mohou být použity všechny protipožární nejúčinnější
prostředky včetně vody.
9. Havarovaný vůz s nevybuchlým Air bagem
Jestliže Air bag nevybuchl, již nebude moci vybuchnout, poněvadž senzory, které musí vyslat el. centrálce náležité
signály jsou vyprojektovány tak,aby reagovaly pouze v případech silných podnětů, které vznikají během nárazů.
Je nemožné, že takovéto podněty by se mohly vytvářet , když je vůz nehybný (pouze v průběhu pohotovostních zásahů či manipulace s nabouraným vozem). Před touto manipulací je nutné vypojit zařízení Air bagu. Pro deaktivaci
nevybuchlých Air bagů je nutné odpojit kabely baterie a počkat cca 10 minut (to je nezbytný čas k deaktivaci zdroje
rezervní energie) a poté může následovat zásah do zařízení.
10.Air bag a vzniklý hluk
Hluk, který vzniká při nárazu je větší než hluk, který vzniká při aktivaci Air bagu.
4A240L
25
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
ELEKTRICKÉ SCHÉMA
*. Varianty zapojení pro verze EL/ELX/HGT
4.
6.
114.
115.
116.
26
Derivační stanice
Přístrojová deska
Centrálka ovladače Air bagu
Air bag spolujezdce
Air bag řidiče
130.
133.
213.
231.
Diagnostická zásuvka pro zařízení Air bagu
Pojistka 5A ochrana zařízení Air bagu
Struktura pro Air bag
Zapojení zařízení spirál.kabelu
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ AIR BAG ŘÍDÍČE
Bezpečnostní opatření
Zásahy do prvků systému Air bagu musí být
prováděny jen odborně vyškoleným personálem, který striktně dodržuje zmíněná bezpečnostní opatření. Při operacích odpojení
či výměny je nutné použít polyetylenové rukavice a ochranné brýle. Nemanipulovat
s ohněm v blízkosti zařízení Air bagu a relativních prvků systému. Kovové prvky právě
aktivovaného Air bagu jsou horké, takže
se vyhněte přímému kontaktu s nimi alespoň po dobu 30 min. od okamžiku, kdy byl
Air bag aktivován. Jednotlivé poškozené
součásti nemohou být opraveny ani znovu
zapojeny, ale musí být nahrazeny integrálně.
Pro další vysvětlení o zásadách bezpečnosti viz str. 99 a následující.
Postup operací
1. Odpojte a opatřete izolační páskou póly baterie,
počkejte 10 min. před zahájením následujících
operací.
2. Uvolněte 2 šestiúhlé šrouby na vzdálenost 5 mm
nacházející se v zadní části volantu; pro přístup
ke každému šroubu otáčejte volantem tak jak
je zobrazeno na obrázku č. 2.
ertikální poloze s následným odpojením žlutého
dvojvýchodného konektoru.
27
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
1. Odpojte zařízení Air bagu od volantu.
Moduly neaktivovaných Air bagů jsou bezprostředně po odpojení uloženy do patřičné
skřínky náležitě označené a uzamčené.
Obrázek zobrazuje správný způsob, jakým
má být uložen modul s kovovou částí položenou na desce.
ODPOJENÍ SPIRÁLOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Předběžné operace
Zahýbejte zařízením Air bagu jak je zobrazeno na
předcházející straně a pokračujte jak je níže uvedeno.
2. Narovnejte kola a zablokujte tyč zařízení po celou dobu trvání operací odpojení a znovuzapojení spirálového zařízení.
3. Verze diesel: uvolněte upevňovací šrouby od
tlačítka sytiče tak, aby bylo umožněno vytažení
spodního krytu z tyče řízení.
4. Odpojte spodní kryt z tyče řízení tak, že uvolníte
3 šrouby s křížovou hlavou znázorněné šipkami.
28
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
Odpojení volantu
Následně popsané operace musí být prováděny s maximální opatrností.
1. Vyjměte z úložné skřínky konektor akustického
signalizačního přístroje (klakson).
2. Odpojte konektor klaksonu.
3. Vyveïte žlutý kabel z gumové očnice.
4. Odstraňte gumový kryt z matice držící voĺant na
tyči řízení.
5. Odšroubujte záchytnou matici volantu z tyče řízení.
29
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
1. Označte vzájemnou pozici mezi hlavou volantu
a tyčí řízení.
2. Vytáhňete úplně volant a dbejte přitom na to, aby
nebyly vytaženy 2 kabely spirálového zařízení.
V průběhu operací vytahování volantu
se vyvarujte úderům či nárazům na volant.
3. Vyndejte ze štěrbiny hlavy volantu napájecí kabel klaksonu s bílým konektorem
4. Vyndejte ze štěrbiny hlavy volantu napájecí kabel Air bagu se žlutým dvojvýchodným konektorem a odpojte volant od vozu.
Odpojení spirálového zařízení
5. Odpojte vrchní kryt tyče řízení tak, že uvolníte
dva připevňovací šrouby s křížovou hlavou.
30
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
1. Odpojte žlutý konektor z opěrného držáku spínací skříňky.
2. Odpojte žlutý spojovací konektor mezi centrálkou
Air bagu a spirálovým zařízením.
3. Uvolněte kabel spirálového zařízení z jeho pásky.
4. Uvolněte 3 šrouby s křížovou hlavou upevňující
spirálové zařízení a vyjměte ho z vozu.
Spirálové zařízení je vybaveno bezpečnostním blokovacím otáčením (svorky A obr. 5),
které začíná fungovat jakmile je volant odpojen.
5. Pro maximální bezpečnost zablokujte otáčení spirálového zařízení tím, že použijete pásku či izolepu
označenou šipkou.
4A241L
31
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
ZAPOJENÍ SPIRÁLOVÉHO ZAŘÍZENÍ
1. Jestli není třeba nahradit spirálové zařízení, odstraňte izolepu či pásku již předběžně připevněnou, aniž by bylo otáčeno horním kroužkem.
2. Horní část spirálového zařízení je charakterizována dvěma odlišnými barvami :
– Zelená pro vozy s posilováčem řízení
– Červená pro vozy bez posil. řízení.
3. Umístěte spirálové zařízení na deviořízení a připevněte jej třemi šrouby s křížovou hlavou.
4. V případě montáže nového spirálového zařízení
po té, co bylo upevněno na deviořízení, otáčejte
bezpečnostním klíčem až do konečného odpojení.
4A242L
32
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
1. Zaveïte spojující žlutý kabel v těsnící pásce uložené na deviořízení.
2. Pokračujte v blokaci spojujícího kabelu s těsnícím blokem umístěným na spínací skříňce.
3. Spojte kabel spirálového zařízení se zapojením
vedoucím z centrálky Air bagu a upevněte jej na
opěrnou hlavici.
4. Namontujte vrchní kryt sloupu řízení tak, že utahnete 2 upevňující šrouby s křížovou hlavou.
Připevnění volantu
5. Opatrně zaveïte do patřičné skříňky čtvercového
tvaru nacházející se na hlavě volantu napájecí
žlutý kabel Air bagu.
4A243L
33
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
1. Opatrně zaveïte do té samé skříňky na hlavě volantu napájecí kabel akustického signalizačního
přístroje.
2. Namontujte volant podle již popsaných instrukcí.
3. Utahněte těsnící matici volantu a zamkněte na
5,5 da Nm.
4. Nasaïte na bezpečnostní matici volantu gumový
kryt.
5. Spojte konektor (zvýrazněný na obr.) s konektorem akustických signalizačních přístrojů.
Veïte kabel akustického signalizačního přístroje patřičnými drážkami nacházejícími se
na okrajích prostoru volantu, aby nedocházelo k rušivým zásahům.
4A244L
34
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
Dokončení montáže
1. Vložte konektor a příslušný spojující kabel
do jeho úložného prostoru pod páskou akustického signalizačního přístroje.
2. Pozorně zapojte žlutý dvojvýchodný napájecí kabel Air bagu do patřičné gumové očnice.
3. Odblokujte hlavu řízení.
4. Verze diesel: utahnout těsnící šroub sytiče.
5. Namontujte spodní kryt sloupu řízení tak,
že upevníte 3 šrouby s křížovou hlavou – vyznačené šipkami (viz obr.).
4A245L
35
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
NUTNOST PROVEDENÍ NĚKTERÝCH KONTROL
PŘED MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ AIR BAGU ŘIDIČE
Postup operací
Před tím, než přistoupíme k zapojení zařízení Air bagu, je nutné provést kontrolu zařízení za pomoci použití Fiatu Lancia Tester
a postupovat tak, jak je následně popsáno.
POZNÁMKA:
Co se týče kontroly prostřednictvím
Fiatu Lancia Tester, musí být provedena dvakrát : s odporem a se
zapojeným zařízením.
1. Napojte simulační odpor R 46 dodávaný s paměovým modulem pro diagnózu Air bagu na
žlutý dvojvýchodný konektor spirálového zařízení; vytahněte klíč ze zapalování a připojte kabely baterie.
2. Vložte startovací klíč a otáčejte s ním do polohy
MAR (převodový stupeň): na přístrojové desce
se rozsvítí kontrolka (1) na několik vteřin. V případě , že tato kontrolka zůstane rozsvícená , je
třeba prostřednictvím Fiatu Lancia Tester zkontrolovat zařízení.
3. Spojte Fiat Lancia Tester se svorkami baterie
a s náležitou zásuvkou diagnózy centrálky Air
bagu umístěné pod příruční schránkou. Zkontrolujte a opravte zařízení.
Po ověření funkčnosti systému dejte startovací klíč do polohy OFF (vypnutý obraz),
odpojte svorky baterie, opatřete je páskou
a počkejte několik minut.
4.Odpojte odpor R 46, odpojte Fiat Lancia Tester.
4A246L
36
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ AIR BAGU
Bezpečnostní opatření
Zásahy do částí systému Air bagu musí být
prováděny odborně školeným personálem,
který striktně dodržuje uvedená bezpečnostní opatření. Při provádění operací odpojení či výměny je nutné používejte polyetylenové rukavice a ochranné brýle. Nemanipulujte s ohněm v blízkosti zařízení Air
bagu a příslušných částí systému. Jednotlivé poškozené části nesmí být v žádném
případě opraveny, ani znovu zapojeny, ale
musí být integrálně nahrazeny. (Ostatní připomínky na str. 99 atd.)
Postup operací
1. Před zapojením zařízení Air bagu zkontrolujte,
zda žlutý kabel vedoucí ze spirálového zařízení
prochází gumovou očnicí.
2. Uveïte zařízení Air bagu řidiče do polohy montáže na volantu a náležitě jej sklopte.
3. Spojte žlutý dvojvýchodný kabel vedoucí ze spirálového přístroje s konektorem Air bagu.
4. Nastavte zařízení Air bagu do správné polohy
a utáhněte 2 těsnící šestiúhlé šrouby na vzdálenost 5 mm od zařízení Air bagu na volantu.
Ověřte si funkčnost systému. Ujistěte se, že
kontrolka na přístrojové desce již nesvítí.
V opačném případě proveïte kontrolní
kroky popsané na předcházející stránce,
(bez montáže simulačního odporu R 46).
4A247L
37
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
ODPOJENÍ A ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ AIR BAGU
SPOLUJEZDCE
Bezpečnostní opatření
Zásahy do částí systému Air bagu musí být
prováděny odborně školeným personálem,
který striktně dodržuje uvedená bezpečnostní opatření. Při provádění operací odpojení či výměny je nutné používejte polyetylenové rukavice a ochranné brýle. Nemanipulujte s ohněm v blízkosti zařízení Air
bagu a příslušných částí systému. Jednotlivé poškozené části nesmí být v žádném
případě opraveny, ani znovu zapojeny, ale
musí být integrálně nahrazeny. (Ostatní připomínky na str. 99 atd.)
POZNÁMKA:
Kontrola prostřednictvím Fiatu Lancia Tester musí být provedena dvakrát, s odporem a se zapojeným zařízením.
Postup operací
1. Odpojte a izolujte póly baterie a počkejte 10 minut. Následně otevřete příruční schránku a otáčejte rukojetí dle návodu.(obr.)
2. Odstraňte horní část krytu nacházející se v příruční schránce.
3. Otevřete příruční schránku a odstraňte vnitřní
světlo.
4. Odstraňte vnitřní světlo z příruční schránky
poté,co byl odpojen konektor – dle obrázku.
4A248L
38
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
1. Uvolněte těsnící šrouby na příruční schránce
a vyndejte ji z vozu.
2. Odpojte napájecí konektor vedoucí z centrálky.
3. Uvolněte těsnící šrouby zařízení Air bagu na
skříňce.
4. Odstraňte zařízení Air bagu z vozu.
Neaktivované moduly Air bagu musí být po
odpojení bezprostředně uloženy do příslušné skříňky patřičně označené a uzamčené.
Obrázek popisuje způsob, jak má být uloženo zařízení Air bagu.
POZNÁMKA:
Před pokračováním v zapojovacích
operacích proveïte kontrolu zařízení Air bagu podle indikací uvedených na str.110/111. Následně pokračujte v zapojení zařízení Air
bagu a obrate účelně prováděné
operace pro vypojení.
Ověřte si funkčnost systému. Ujistěte se, že
kontrolka na přístrojové desce již nesvítí.
V opačném případě proveïte kontrolní
kroky jak je uvedeno na str.110/11 (bez
montáže simulačního odporu R 45).
4A249L
39
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
VÝMĚNA POVLAKU ZAŘÍZENÍ AIR BAGU
SPOLUJEZDCE
Bezpečnostní opatření
Zásahy do částí systému Air bagu musí být
prováděny odborně školeným personálem,
který striktně dodržuje uvedená bezpečnostní opatření. Při provádění operací odpojení či výměny je nutné používejte polyetylenové rukavice a ochranné brýle. Nemanipulujte s ohněm v blízkosti zařízení Air
bagu a příslušných částí systému. Jednotlivé poškozené části nesmí být v žádném
případě opraveny, ani znovu zapojeny, ale
musí být integrálně nahrazeny. (Ostatní připomínky na str. 99 atd.)
Postup operací
Kovové části právě aktivovaného Air bagu
jsou velmi horké. Vyhněte se přímému kontaktu s nimi alespoň po dobu 30 minut od
okamžiku aktivace Air bagu.
1. Odpojte zařízení Air bagu - viz popis na str.
110/8 a další.
2. Odstraňte kryt palubní desky ,jak je uvedeno
na str. 30 a násl. část 70 -Karosérie.
3. Odstraňte kryt zařízení Air bagu spolujezdce tak,
že uvolníte 4 šrouby s křížovou hlavou a 6 těsnících nýtů – dle obr.
Důkladně zkontrolujte bezchybné
a úplné umístění 4 šroubů a 6 nýtů
na povlaku palubní desky a neporušenost samotného povlaku.
Nemontujte nový povlak zařízení Air bagu
na poškozený povlak palubní desky.
POZNÁMKA:
4A250L
40
Pokračujte v nasazení povlaku zařízení Air bagu a účinně upravte prováděné operace pro odpojení.
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Air bag
55.
KONTROLNÍ KROKY PŘED MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ
AIR BAGU SPOLUJEZDCE
POZNÁMKA
V případě výměny povlaku zařízení
Air bagu musí proběhnout kontrola
až po montáži povlaku na palubní
desku.
Před pokračováním v zapojení zařízení Air
bagu se musí provést kontrola zařízení takovým způsobem, jak je následně uvedeno.
1. Namontujte rezistor (odpor) R 45, který je vybaven paměovým modulem pro diagnozu Air bagu,
ke žlutému napájecímu dvojvýchodnému konektoru Air bagu spolujezdce; vyndejte klíč ze zapalování a zapojte baterii.
V případě výměny obou Air bagů (řidiče
a spolujezdce) namontujte simulační odpor
R 46 ke žlutému dvojvýchodnému konektoru spirálového zařízení.(viz str. 110/6).
2. Otočte startovací klíč do polohy MAR (rychlostní
stupeň): na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka (1) na několik vteřin. Jestli tato kontrolka
nezhasne , proveïte prostřednictvím Fiatu Lancia Tester kontrolu zařízení.
3. Připojte Fiat Lancia Tester ke svorkám baterie
a k zásuvce diagnózy centrálky Air bagu umístěné v příruční schránce a zkontrolujte a opravte
zařízení.
Po ověření funkčnosti systému nastavte
klíče zapalování do polohy OFF (vypnutý
obraz); rozpojte svorky baterie, izolujte je
a počkejte několik minut.
4.Odpojte odpory (rezistory) R 45 a R 46, odpojte
Fiat Lancia Tester.
4A251L
41
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Air bag
55.
VYPOJENÍ – ZAPOJENÍ CENTRÁLKY ZAŘÍZENÍ
AIR BAGU
Odpojte a izolujte póly baterie a dbejte
přesně bezpečnostních předpisů (viz str. 99
a další)
1. Uvolněte šroub a odstraňte těsnící tlačítka; odstraňte panel krytu umístěný pod palubní deskou
(obr. pravý panel - provést stejný postup pro levou stranu)
2. Odstraňte kryt tunelu z vozu, jak je uvedeno
na str. 30, část 70 – Karosérie. Odpojte zapojení
na použití páky blokovacího zařízení ve směru
šipky.
3. Odpojte centrálku uvolněním 3 těsnících šestiúhlých šroubů na 5 mm.
Utáhněte současně těsnící šrouby centrálky
na 0,8 da Nm.
POZNÁMKA:
Prověřte správné umístění záchytné
spony zvukové izolace. Pokračujte
v zapojení centrálky s účinnou přeměnou prováděných operací pro vypojení.
Pořadí montáže opletení kabelu konstrukce
centrálky
4. Pořadí montáže opletení kabelu konstrukce centrálky je následující: spona zvukové izolace
(1) – opletený kabel konstrukce (2) – šroub (3).
Utahněte převodový šroub (3) na 0,8 da
Nm. Kabelová koncovka konstrukce musí
procházet mezi dvěma protirotačními klíny
vedené ze záchytné spony zvukové izolace.
42
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ AIRBAGU
ŘIDIČE
1. Vyšroubujte šrouby, které upínají modul
airbagu. Otáčejte přitom volantem.
2. Vyklopte airbag směrem doprava, rozpojte
elektrické propojky a demontujte jej
z vozidla.
Demontované airbagy jsou předmětem
bezpečnostních instrukcí uvedených
na straně 99.
3. Uvolněte zuby pojistné podložky matice
volantu.
4. Vyšroubujte matici volantu.
5. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte spodní kryt sloupku řízení.
43
Elektrické příslušenství
Airbag
Bravo-Brava
55.
1. U dieselových verzí: vyšroubováním
přídavného šroubu si usnadněte demontáž spodního krytu sloupku řízení.
2. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte vrchní kryt sloupku řízení.
3. Vyšroubujte označené šrouby, které
upínají pružinu k volantu.
4. Demontujte konektor pružiny z jeho lože
a rozpojte napájecí konektor od řídící
jednotky airbagu.
5. Vyšroubujte šroub, který zajišuje jednotku
ovládacích prvků u volantu ke sloupku
řízení.
44
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Airbag
55.
1. Rozpojte konektory ze zadní části
jednotky ovládacích prvků u volantu.
2. Rozpojte konektor jednotky ovládacích
prvků u volantu a vysuňte ji ze sloupku
řízení.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ AIRBAGU
SPOLUJEZDCE
3. Otevřete příruční schránku a otočte
označené páčky.
4. Demontujte horní část čalounění příruční
schránky z vozidla.
5. Vyšroubujte šrouby, které upínají příruční
schránku, a demontujte ji z vozidla. Tím
se usnadní přístup pro demontáž airbagu.
45
Elektrické příslušenství
Airbag
Bravo-Brava
55.
1. Vyšroubujte šrouby, které upínají modul
airbagu ke karosérii.
2. Rozpojte napájecí konektor od řídící jednotky a demontujte modul airbagu z vozidla.
3. Při výměně krytu modulu airbagu spolujezdce postupujte podle popisu pro
demontáž a montáž palubní desky. Po
vyšroubování upínacích šroubů je nutné
demontovat i nýty.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY
4. Po vyšroubování šroubů a demontování
plastových pojistek zobrazených na
obrázku demontujte čalounění pod palubní deskou.
5. Vyšroubujte šrouby, které upínají řídící
jednotku ke karosérii, a rozpojte propojení. Demontujte řídící jednotku airbagu.
46
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
ÚVOD
Tento systém poskytuje ochranu vnitřního prostoru a obvodových částí vozu; tj. je schopen sledovat stav
dveří a přítomnost pohybujících se předmětů v prostoru pro cestující.
Systém je obzvláště schopen:
-
přizpůsobení funkce dle zákonných předpisů různých zemí;
kompenzovat trvalé nebo občasné poruchy;
ukládat do paměti počet spuštěných poplachů a aktivací autoalarmu;
detekovat a ukládat do paměti specifické poruchy řídící jednotky;
detekovat problémy a poruchy kabelů spínače deaktivace systému.
NOUZOVÝ KLÍČ
Systém se skládá z přijímače ve stropní svítilně, vysílače integrovaného v klíči, snímačů vnitřního prostoru, spínačů ve dveřích a kapotě a z elektronické řídící jednotky (umístěné v podběhu kola u řidiče); řídící
jednotka obsahuje i sirénu.
Deaktivace
Po otočení nouzového klíče do polohy OFF se ozve akustický signál a autoalarm je deaktivován.
Aktivace
Po otočení nouzového klíče v řídící jednotce do polohy ON se neozve žádný signál a autoalarm je aktivován.
Umístění spínače nouzového klíče
Umístění řídící jednotky v podběhu
kola na straně řidiče
Při aktivace a deaktivace autoalarmu odmontujte spodní kryt přístrojové desky na straně řidiče a pomocí
klíče přepněte spínač.
48
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
UMÍSTĚNÍ PRVKŮ
3. Skříňka výkonových pojistek
4I. Propojovací skříňka
6C. Přístrojová deska (konektor C)
9. Ukostření vpravo vpředu
10. Ukostření baterie na karosérii
11. Baterie
12. Spínací skříňka
13. Propojení mezi pravým a levým předním kabelovým svazkem
18. Ukostření vlevo vzadu
22. Ukostření na motorové přepážce vlevo
27. Svorkovnice s integrovaným spínačem světla
v zavazadlovém prostoru
28. Propojení kabelových svazků přístrojové desky a podélných svazků
34. Spínač
35. Propojení kabelových svazků přístrojové desky a levých předních dveří
36. Propojení kabelových svazků přístrojové desky a pravých předních dveří
42. Ukostření na motorové přepážce vpravo
70. Propojení kabelových svazků přístrojové
desky/přední části
86. Propojení podélného svazku/svazku levých
zadních dveří
87. Propojení podélného svazku/svazku pravých zadních dveří
100. Řídící jednotka autoalarmu
103. Konektor diagnostiky autoalarmu
104. Pojistka autoalarmu 15 A
105. Spínač autoalarmu „VYP“
106. Spínač autoalarmu „ZAP“
107A. Přijímač dálkového ovládání centrálního
zamykání
108. Spínač centrálního zamykání levých zadních dveří a autoalarmu
109. Spínač centrálního zamykání pravých zadních dveří a autoalarmu
110. Spínač centrálního zamykání levých předních dveří a autoalarmu
111. Spínač centrálního zamykání pravých
předních dveří a autoalarmu
49
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
PROGRAMOVÁNÍ
Před použitím je nutno autoalarm naprogramovat, nebo z výroby obsahuje univerzální kód, který je řízen
univerzálním dálkovým ovládáním, umožňujícím testování vozidla a manipulaci s ním. Před tím, než se začne vozidlo používat, přijímač musí být naprogramován kódem odpovídajícím vysílači.
Způsoby indikace autoalarmu se mohou lišit v závislosti na zákonných předpisech konkrétní země. Může
tedy být nezbytné programovat systém zadáváním kódu příslušné země.
Existují dvě metody programování:
- před zadáním hesla: zjednodušené programování
- po zadání hesla: chráněné programování
Každý vysílač má papírový štítek se dvěma kódy: čtyřmístný kód je heslem pro ochranu před neoprávněným programováním (chráněné programování). Tento štítek může být uživatelem v okamžiku koupě odstraněn a umístěn na speciálním místě na zadní straně karty s kódem.
- Jelikož je programování velmi důležitou operací, je jí zapotřebí provádět alespoň zpočátku
za pomoci druhé osoby.
- Programování dálkových ovladačů se musí provádět při zavřených oknech a dveřích vozidla.
Zjednodušené programování
Při předávání vozidla je nutné zaznamenat kódy autoalarmu vozidla.
1.
2.
3.
4.
50
Programovací tlačítko
Infračervený přijímač ve stropní svítilně
LED dioda ve stropní svítilně
Vysílací část infračerveného dálkového ovladače
5.
6.
7.
8.
LED dioda vysílače
Kód vysílače (6 skupin čísel)
Heslo (4 čísla)
Ovládací tlačítko vysílače
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
Programování vysílače se musí provádět:
1) s nouzovým klíčem v poloze ON
2) při vypnutém autoalarmu pomocí dálkového ovládání (LED nesvítí)
3) s klíčem ve spínací skříňce v poloze OFF
LED nesvítí
LED bliká
LED svítí trvale
Začátek zjednodušeného programování (první dálkový ovládač)
Zjednodušené programování se může použít pouze za předpokladu, že pamě nebyla ještě uzavřena (viz
kapitola „Chráněné programování“).
Systém rozpozná kód dálkového ovladače bez omezení počtu dálkových ovladačů, avšak naprogramováno zůstane pouze posledních osm dálkových ovladačů (po zadání devátého dálkového ovladače je
první vymazán z paměti).
1) Stiskněte programovací tlačítko na přijímači. LED přijímače začne blikat, což znamená, že očekává přijetí kódu.
Pokud po stisknutí tlačítka zůstává
LED zhasnutá, znamená to, že:
a) autoalarm je aktivován; v takovém případě jej deaktivujte jedině univerzálním dálkovým
ovladačem.
b) přijímač je vadný nebo není napájen.
51
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
2) Držte tlačítko přijímače stisknuté;
- jeden z dálkových ovladačů nasměrujte
k přijímači (držte jej alespoň 20 cm daleko od přijímače;
- stiskněte tlačítko dálkového ovladače
(pouze jednou);
- LED dioda ve stropní svítilně musí zůstat
rozsvícená a signalizovat uložení kódu
do paměti.
3) V okamžiku uvolnění tlačítka musí LED dioda ve stropní svítilně zhasnout. Zde jsou
dvě možnosti:
a) programovat autoalarm dle zákonných
předpisů konkrétní země (kód země).
b) neměnit funkci naprogramovanou
v předchozí části.
Země
kód
země
kód
1
Itálie
6
Belgie
2
Německo
7
Holandsko
3
Francie
8
EHS (Evropa)
4
Švýcarsko
9
snížená hlasitost
(100 dB)
5
Velká Británie
10
Test
K programování autoalarmu dle bodu
„a“ je nutné stisknout programovací tlačítko tolikrát, jak je uvedeno v tabulce, a to během tří
sekund od okamžiku zhasnutí LED.
Po každém stisknutí zabliká kontrolka
LED.
52
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
x 6 = v pořádku
x 18 = není v pořádku
Pokud na konci tohoto postupu LED:
- bliká 6 krát, kód byl uložen do paměti
správně;
- bliká 18 krát, znamená to, že sériové vedení
mezi přijímačem a řídící jednotkou je přerušeno, případně předtím uložený kód zůstal
v paměti (nemůže přijmout nový kód).
Pokud se nestiskne programovací tlačítko stropní svítilny, je automaticky uvažován režim činnosti
pro země EHS (toto platí pro první provádění této činnosti). Pokud naopak byla tato činnost již
prováděna, systém bude pracovat v již naprogramovaném režimu.
POZNÁMKA K programování kódu země a k rozpoznávání režimů jednotlivých zemí použijte následující
postup:
1) - otevřete kapotu.
2) - klíč ve spínací skříňce otočte z polohy
ON do polohy PARK nebo OFF
3) - během 15 sekund proveïte následující
činnost:
- Tlačítko kapoty (A) 7 krát stiskněte v rychlém sledu.
Posledně jmenovaná činnost se musí
provést během doby kratší než 10
sekund.
53
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
- Ozve se 5 akustických signálů.
4) - Během těchto 5 aktustických signálů stiskněte spínač kapoty (A) a držte jej stisknutý.
- Pípnutí oznámí přijetí operace.
5) - Po celou dobu posledního pípnutí držte
spínač (A) stisknutý: tato operace signalizuje vstup do programování kódu země
a možnost jeho zadávání (viz tabulka
na straně 20).
Uvolněte spínač (A).
- Během následujících 10 sekund stiskněte
a uvolněte tento spínač dle pokynů v tabulce na straně 20 (při každém stisknutí
tlačítka uslyšíte potvrzovací tón).
POZNÁMKA K programování kódu země
je možno použít postup, při
němž se používá tester
Fiat/Lancia.
54
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
PROGRAMOVÁNÍ DALŠÍCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ ZJEDNODUŠENÝM POSTUPEM
Za účelem programování dalších dálkových ovladačů zopakujte zjednodušený postup programování.
Je možno programovat neomezený počet dálkových ovladačů, avšak přijato do paměti bude pouze posledních osm.
Tento postup je platný za následujících podmínek:
a) systém centrálního zamykání a autoalarmu byl dálkovým ovladačem 256 krát zapnut a vypnut.
b) bylo zadáno heslo jednoho z již naprogramovaných dálkových ovladačů (viz § O programování s manuálním přístupem).
Zjednodušený postup programování smaže univerzální kódy v přijímači ve stropní svítilně a v řídící jednotce autoalarmu.
Chráněné programování - manuální uzavírání paměti.
Za účelem ochrany před zadáváním kódu nepovolanými osobami je zapotřebí chránit (uzavřít) pamě.
Tato činnost se provádí následovně:
a) automaticky poté, kdy byl autoalarm zapnut/vypnut 256 krát;
b) zadáním hesla, pokud si přeje uživatel (čtyřmístný kód na štítku vysílače) před 256 cykly zapnutí/vypnutí, např. u nového vozidla po naprogramování kódů všech dálkových ovladačů.
Zadání hesla
- Postup zadávání hesla je následující:
1. Na dobu cca 2 sekund stiskněte tlačítko
na přijímači: LED bude po celou dobu
stisknutí tlačítka blikat.
2. Uvolněte tlačítko: po cca 2 sekundách
LED rychle zabliká na znamení,
že je možno zadat první číslici hesla.
55
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
5 impulsů
3. Okamžitě stiskněte tlačítko přijímače tolikrát, kolik činí první číslice hesla (v našem
případě pětkrát).
Při každém stisknutí se LED krátce rozsvítí.
4. Po cca 2 sekundách od posledního stisknutí (v našem případě od pátého stisknutí)
LED ještě blikne na znamení požadavku
zadání další číslice (2).
2 impulsy
5. Okamžitě stiskněte tlačítko přijímače tolikrát, kolik činí druhá číslice hesla (v našem
případě dvakrát).
Při každém stisknutí se LED krátce rozsvítí.
6. Po cca 2 sekundách od posledního stisknutí (v našem případě od druhého stisknutí) LED ještě blikne na znamení požadavku zadání další číslice (0).
56
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
0 impulsů
7. Pokud heslo obsahuje nulu, nesmí
se stisknout tlačítko na přijímači, nýbrž
se musí počkat na požadavek zadání následujíí číslice, signalizovaný následujícím
bliknutím.
8. Po cca 2 sekundách LED ještě blikne
na znamení požadavku zadání poslední
číslice (3).
3 impulsy
9. Okamžitě stiskněte tlačítko přijímače tolikrát, kolik činí poslední číslice hesla (v našem případě třikrát).
Při každém stisknutí se LED krátce rozsvítí.
Po zadání čtyř číslic hesla se LED přijímače
může chovat následujícím způsobem:
a) Nerozsvítí se; to znamená, že bylo heslo
zadáno správně a patří jednomu z naprogramovaných dálkových ovládačů.
b) Rozsvítí se na několik (10) sekund na znamení, že heslo nebylo zadáno správně
nebo nesouhlasí s heslem ani jednoho
z naprogramovaných dálkových ovládačů.
Pokud se tak stane, po zhasnutí LED
je nutné zadat heslo znovu tak, že začnete
od bodu 1.
- Po správném zadání hesla se pamě uzavře.
57
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE S UZAVŘENOU PAMĚTÍ
Při programování dálkového ovládače při uzavřené paměti - viz níže - na konci postupu LED zůstane rozsvícená na znamení nepřijaté operace.
Například
1. Stiskněte programovací tlačítko na přijímači. LED přijímače začne blikat na znamení očekávání příjmu kódu.
2. Držte tlačítko přijímače stisknuté, dálkový
ovládač nasměrujte k přijímači (držte jej
ve vzdálenosti nejméně 20 cm) a stiskněte
jeho tlačítko (pouze jednou).
3. Po přenosu nového kódu přestane LED
ve stropní svítilně blikat na znamení,
že operace neproběhla úspěšně. V takovém případě je k zadání kódu nového dálkového ovládače zapotřebí použít programování s manuálním přístupem.
58
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
PROGRAMOVÁNÍ KÓDŮ S MANUÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Od okamžiku uzavření paměti může zadávání kódů dalších dálkových ovládačů probíhat „manuálním otvíráním paměti“. Toto „otvírání“ se provádí provedením bodů 1 - 12 následujícího postupu v rychlém sledu.
Začátek manuálního otvírání paměti
(zadávání známého hesla)
- Postup zadávání hesla je následující:
1. Na dobu cca 2 sekund stiskněte tlačítko
na přijímači: LED bude po celou dobu
stisknutí tlačítka blikat.
2. Uvolněte tlačítko: po cca 2 sekundách
LED rychle zabliká na znamení,
že je možno zadat první číslici hesla.
5 impulsů
3. Okamžitě stiskněte tlačítko přijímače tolikrát, kolik činí první číslice hesla (v našem
případě pětkrát).
Při každém stisknutí se LED krátce rozsvítí.
59
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
4. Po cca 2 sekundách od posledního stisknutí (v našem případě od pátého stisknutí)
LED ještě blikne na znamení požadavku
zadání další číslice (2).
2 impulsy
5. Okamžitě stiskněte tlačítko přijímače tolikrát, kolik činí druhá číslice hesla (v našem
případě dvakrát).
Při každém stisknutí se LED krátce rozsvítí.
6. Po cca 2 sekundách od posledního stisknutí (v našem případě od druhého stisknutí) LED ještě blikne na znamení požadavku zadání další číslice (0).
0 impulsů
7. Pokud heslo obsahuje nulu, nesmí
se stisknout tlačítko na přijímači, nýbrž
se musí počkat na požadavek zadání následující číslice, signalizovaný následujícím bliknutím.
60
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
8. Po cca 2 sekundách LED ještě blikne
na znamení požadavku zadání poslední
číslice (3).
3 impulsy
9. Okamžitě stiskněte tlačítko přijímače tolikrát, kolik činí poslední číslice hesla (v našem případě třikrát).
Při každém stisknutí se LED krátce rozsvítí.
Po zadání čtyř číslic hesla se LED přijímače
může chovat následujícím způsobem:
a) Začne blikat; to znamená, že bylo heslo
zadáno správně (pamě je otevřená)
b) Rozsvítí se na několik sekund na znamení,
že heslo nebylo zadáno správně nebo nesouhlasí s heslem ani jednoho z naprogramovaných dálkových ovládačů. Pokud
se tak stane, po zhasnutí LED je nutné zadat heslo znovu tak, že začnete od bodu 1.
10. Během blikání LED stiskněte tlačítko
na stropní svítilně. LED bude pokračovat
v blikání.
61
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
11. Držte tlačítko přijímače stisknuté, dálkový
ovládač nasměrujte k přijímači (držte jej
ve vzdálenosti nejméně 20 cm) a stiskněte jeho tlačítko (pouze jednou).
LED ve stropní svítilně se musí rozsvítit
na znamení, že byl kód uložen do paměti.
12. Uvolněte tlačítko; LED ve stropní svítilně
musí zhasnout.
x 6 = v pořádku
x 18 = není v pořádku
Pokud na konci tohoto postupu LED:
- bliká 6 krát, kód byl uložen do paměti
správně;
- bliká 18 krát, znamená to, že sériové vedení
mezi přijímačem a řídící jednotkou je přerušeno.
Po zadání kódu nového dálkového ovládače se pamě automaticky uzavře. Při zadávání kódu
dalšího dálkového ovládače zopakujte postup od bodu 1.
62
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ FUNKCE
Autoalarm je schopen signalizovat jakýkoliv problém blikáním nebo svícením.
1. Při zapínání:
- svítí LED trvale, čímž signalizuje problémy s obvody snímačů ochrany vnitřního prostoru
- bliká LED pomalu, čímž signalizuje problémy se spínači dveří a kapoty
- bliká LED rychle, čímž signalizuje problémy s řídící jednotkou autoalarmu
2. Při vypínání:
- cykly impulsů (počet impulsů 1 - 10), čímž signalizuje příčinu poplachu (viz dekódování v tabulce
2 na straně 33).
Pokud LED signalizuje problémy, majitel vozu musí vyhledat pomoc v servisu značky Fiat.
Žádný z prvků autoalarmu instalovaný na vozidle nesmí být nainstalován v jiném vozidle (ani
ve vozidle shodného typu), nebo každý prvek je nedílnou součástí tohoto systému.
DIAGNOSTIKA PORUCH
Diagnostika poruch s testerem Fiat/Lancia
Systém je vybaven konektorem pro diagnostiku k připojení testeru Fiat/Lancia. Před připojováním testeru
Fiat/Lancia zkontrolujte, zda je klíč ve spínací skříňce v poloze ON.
Zobrazené parametry
- klíč v poloze On/Off
- levé přední dveře: otevřené/zavřené
- pravé přední dveře: otevřené/zavřené
- kapota: otevřeá/zavřená
- víko zavazadlového prostoru: otevřené/zavřené
- mikrospínač pro vypínání ultrazvuové části: zap/vyp
- vedení mezi stropní svítilnou a řídící jednotkou: zap/vyp
- řídící jednotka: aktivovaná/deaktivovaná
63
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
- Režimy:
1. Itálie
2. Německo
3. Francie
4. Švýcarsko
5. Velká Británie
6. Belgie
7. Holandsko
8. EHS
9. Snížená hlasitost sirény (100 dB)
10. Test
-
čítač poplachů spínací skříňky: XXX
čítač poplachů víka zavazadlového prostoru: XXX
čítač poplachů levých předních dveří: XXX
čítač poplachů pravých předních dveří: XXX
čítač poplachů ultrazvukové ochrany vnitřního prostoru: XXX
čítač poplachů spojených s přerušováním kabelů: XXX
Zobrazené poruchy
- porucha řídící jednotky
Příčiny: nesprávná funkce paměti řídící jednotky
- porucha spojená s přerušováním kabelů
Příčiny: nesprávná funkce kabeláže nebo nouzového klíče
- porucha ultrazvukové ochrany
Příčiny: nesprávná funkce ultrazvukového modulu, kabeláže nebo řídící jednotky
- porucha vedení mezi straopní svítilnou a řídící jednotkou (tato porucha se detekuje při aktivní diagnostice)
Příčiny: nesprávná funkce kabeláže, infračerveného přijímače nebo řídící jednotky
Spínač F/C
Stisknutím tohoto spínače je možno aktivovat následující funkce:
- Aplikační kód a kód dílu
Kód dílu odpovídá objednacímu číslu řídící jednotky; aplikační kód vozidlu, v němž je systém instalován.
- Identifikace
Identifikace odpovídá verzi hardware a software, datu výroby a výrobní sérii.
- Suspendované poruchy
Tato část programu umožňuje kontrolu poruch, které nebyly vyšetřeny, ačkoliv byly testerem Fiat/Lancia
zobrazeny.
Spínač M (aktivní diagnostika)
Je možno provádět následující aktivní testy:
- vedení mezi stropní svítilnou a řídící jednotkou
Kontroluje se vedení mezi stropní svítilnou a řídící jednotkou.
- kontrola LED
Bliká po dobu 5 sekund.
- Poplach
Je spuštěn na dobu 2 sekund
- Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
Jsou aktivovány po dobu několika sekund.
Pokud odpověï na otázku „Carry out active diagnosis esegui?“ zní OXK, tester Fiat/Lancia změní režim
země a vymaže poruchy. Vymazáním poruch se též vynuluje čítač poplachů.
64
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
Autodiagnostika
Při zapnutí provede systém autodiagnostický postup, který je signalizován blikáním LED frekvencí 4 Hz.
Pokud je v systému porucha, LED bude vysílat signál dle tabulky 1.
Tabulka 1. Signalizace autodiagnostiky
REŽIM BLIKÁNÍ
VÝZNAM
8 Hz, doba trvání 2,5 s
Dveře, kapota, víko zavazadl. prost. jsou otevřené nebo mají vadný spínač
Svítí trvale 2,5 s
Vadné snímače vnitřního prostoru
16 Hz, doba trvání 2,5 s
Porucha elektroniky řídící jednotky
Pokud je detekována porucha snímačů vnitřního prostoru, snímač je vyřazen z činnosti a okamžik po zapnutí systému se ozve pípnutí.
Při vypínání systém signalizuje prostřednictvím LED, který snímač spustil poplach (viz tabulka 2).
Tabulka 2. Signalizace příčiny poplachu
POČET IMPULSŮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trvale svítí
VÝZNAM
Pravé přední dveře
Levé přední dveře
Pravé zadní dveře
Levé zadní dveře
Případvné snímače - např. snímače u stropní svítilny
Kapota
Víko zavazadlového prostoru
+15
+30
Nejméně 3 příčiny poplachu
Baterie
Kódy mají interval 1,5 sekundy.
Manuální diagnostika poruch
Manuální diagnostiku poruch je možno provádět otevřením kapoty a otočením klíče ve spínací skříňce
z polohy ON do polohy OFF; v rychlém sledu (méně než 10 sekund) je zapotřebí do 15 sekund sedmkrát
stisknout spínač kapoty; pět pípnutí signalizuje počátek postupu manuální diagnostiky poruch. Po 10 sekundách jednou blikne LED nebo výstražná světla (všechny ukazatele směru).
Při vstupu do tohoto režimu se automaticky aktivuje autodiagnostický postup snímačů ochrany vnitřního
prostoru připojených k řídící jednotce.
Pokud postup nezjistí žádné problémy, ukazatele směru třikrát bliknou a současně se ozvou tři pípnutí.
Po tomto počátečním postupu bude mít každá změna stavu spínačů za následek bliknutí ukazatelů směru
a pípnutí, spojené s bliknutím LED v centrální konzoli.
Po otočení klíče ve spínací skříňce do polohy OFF bude znít po dobu 0,5 sekundy siréna a po dobu 2,5
sekundy budou blikat ukazatele směru.
Posledně jmenovanou činností je signalizováno opuštění manuální diagnostiky. Opustit manuální diagnostiku je možno také tak, že se po dobu 30 sekund neprovede žádná operace; signalizace je zprostředkována blikáním ukazatelů směru po dobu 2,5 sekundy a pípáním.
65
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SIGNÁLY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY AUTOALARMU
Vývod vstup/výstup Max. proud (A)
B1
výstup
6
Normálně rozpojený kontakt relé: pravé ukazatele směru
B2
výstup
6
Normálně rozpojený kontakt relé: levé ukazatele směru
B3
výstup
8
Normálně spojený kontakt relé: odpojení stop zařízení vstřikovacího čerpadla vznětového motoru + žhavících svíček / +15
kabeláže vstřikování / palivové čerpadlo
B4
vstup
8
Normálně spojený kontakt relé: +15 pro B3
B5
výstup
8
Normálně spojený kontakt relé: výstup napájení +50 startéru
B6
vstup
8
Normálně spojený kontakt relé: +50 pro B5 a B10
B7
vstup
12
Společný kontakt relé ukazatelů směru: +30 napájení ukazatelů směru
B8
vstup
*
Spínač otevření levých předních dveří (= sepnutý)
B9
vstup
*
Spínač otevření pravých předních dveří (= sepnutý)
B10
výstup
0,04
Kabeláž pro dvoubarevnou LED diodu
B11
vstup
0,04
Kabeláž pro dvoubarevnou LED diodu Fiat CODE
B12
vstup
2
Kladné napětí řízené zapalováním (+15)
B13
vstup
*
Klíč dálkového ovládání: společný
B14
výstup
0,3
B15
vstup
*
Spínač otevření levých zadních dveří (= sepnutý)
B16
vstup
*
Spínač otevření pravých zadních dveří (= sepnutý)
B17
vstup
*
Spínač otevření víka zavazadlového prostoru (= sepnutý)
B18
vstup
*
Spínač otevření kapoty (= sepnutý)
A1
výstup
0,04
Signál dvoubarevné blikající diody
A2
vstup/výstup
*
Sériové vedení ze stropní svítilny
A3
vstup
*
Přímé napájení, kladný pól (+30)
A4
vstup
*
Vnitřní napájení klíče dálkového ovládání
A5
výstup
0,03
Kladný pól napájení modulu
A6
vstup/výstup
*
Vedení K testeru Fiat/Lancia
A7
výstup
*
Vnější napájení klíče dálkového ovládání
A8
výstup
0,03
A9
vstup
2
Ukostření řídící jednotky Vas
A10
vstup/výstup
*
Kabeláž sériového vedení (napájení řídící jednotky)
A11
výstup
0,06
A12
vstup
*
* Proud signálu > 0,3 mA < 10 mA
66
Funkce
Kontrola systému: signalizace otevření dveří
Kladný pól napájení modulu ochrany vnitřního prostoru
Ukostření externích modulů
Signál poplachu pro externí moduly
(nízká úroveň signálu = poplach)
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
Vstupní a výstupní signály řídící jednotky autoalarmu
PŘIJÍMAČ VE STROPNÍ SVÍTILNĚ
Přijímač se skládá z modulu umístěného
ve střeše, za stropní svítilnou; obsahuje osmipólovový konektor s následujícími vývody:
1. Není připojeno
2. Sériové vedení k řídící jednotce autoalarmu
3. Kladný pól z baterie (+30)
4. Ukostření
5. Povel odemykání centrálního zamykání
6. Povel zamykání centrálního zamykání
7. Kladné napětí ze spínací skříňky (+15)
8. Není připojeno
Umístění konektoru pro diagnostiku
systému autoalarmu
67
Elektrické příslušenství
Tipo C
Autoalarm
55.
SCHÉMA ZAPOJENÍ HLAVNÍ ČÁSTI
1. Řídící jednotka centrálního zamykání
2. Stroponí svítilna s přijímačem, ultrazvukové
snímače
3. Spínací skříňka
4. Kontrolka
5. Kontrolka (LED) pro signalizaci zapnutého
stavu autoalarmu
6. Funkce dvoubarevné LED diody (funkce není
aktivována)
7. Konektor pro diagnostiku (k připojení testeru
Fiat/Lancia
8. Připojení relé (napájení +50 startéru)
9. Sériové vedení (řídící jednotka vstřikování)
10. Pojistka autoalarmu 15 A
11. Pravé ukazatele směru
68
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Levé ukazatele směru
Zajištění proti zvednutí
Rozšíření
Spínač otevření kapoty
Spínač otevření víka zavazadlového prostoru
Spínač otevření pravých zadních dveří
Relé (odpojení stop zařízení vstřikovacího
čerpadla vznětového motoru + žhavících svíček / +15 kabeláže vstřikování / palivové čerpadlo)
Spínač otevření levých zadních dveří
Spínač otevření pravých předních dveří
Spínač otevření levých předních dveří
Řídící jednotka autoalarmu
Tipo C
Elektrické příslušenství
Autoalarm
55.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
6.
9.
18.
22.
27.
34.
42.
70.
100.
103.
Přístrojová deska
Ukostření vpravo vpředu
Ukostření vlevo vzadu
Ukostření na motorové přepážce vlevo
Svorkovnice se sdruženým spínačem osvětlení zavazadlového prostoru
Řídící jednotka: kontrolka zapnutého stavu
autoalarmu
Ukostření na motorové přepážce vpravo
Konektor mezi kabelovými svazky přístrojové
desky/přední části
Řídící jednotka autoalarmu
Konektor pro diagnostiku autoalarmu
104.
105.
106.
107A.
108.
109.
110.
111.
Pojistka autoalarmu 15A
Spínač pro vypnutí autoalarmu
Spínač pro zapnutí autoalarmu
Přijímač dálkového ovládání centrálního
zamykání
Spínač centrálního zamykání levých zadních dveří a autoalarmu
Spínač centrálního zamykání pravých zadních dveří a autoalarmu
Spínač centrálního zamykání levých předních dveří a autoalarmu
Spínač centrálního zamykání pravých
předních dveří a autoalarmu
69
Elektrické příslušenství
Autoalarm
Bravo-Brava
55.
KONEKTOR PŘIJÍMAČE VE
STROPNÍ SVÍTILNĚ
Přijímač se skládá z modulu umístěného ve
střeše, za stropní svítilnou; obsahuje
osmipólový konektor s následujícími vývody:
1. Není připojeno
2. Sériové vedení k řídící jednotce autoalarmu
3. Kladný pól z baterie (+30)
4. Ukostření
5. Povel odemykání centrálního zamykání dveří
6. Povel zamykání centrálního zamykání
dveří
7. Kladné napětí ze spínací skříňky (+15)
8. Není připojeno
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY AUTOALARMU
Umístěte vozidlo na zvedák a demontujte
levé kolo.
1. Vyšroubujte upínací šrouby a demontujte
přední část podběhu kola.
2. Vyšroubujte upínací šrouby a demontujte
zbývající část podběhu kola.
3. Rozpojte elektrické propojení, vyšroubujte
označené matice a demontujte řídící
jednotku autoalarmu z vozidla.
70
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
ÚVOD
Za účelem zlepšení ochrany proti krádeži jsou vozidla vybavena elektronickým imobilizérem motoru, známých pod názvem „Fiat CODE“, aktivovaným v okamžiku vytažení klíče ze spínací skříňky. Klíče obsahují
vysílač kódovaného signálu; tento signál přijímá řídící jednotka Fiat CODE a nastartování motoru
je možné pouze za předpokladu, že je řídící jednotkou tento signál rozpoznán. Systém Fiat CODE (imobilizér) se skládá z následujících prvků:
-
řídící jednotka Fiat CODE
elektronické klíče (3 nebo 4 - v závislosti na modelu), obsahující vysílač elektronického kódu
speciální anténa ve spínací skříňce
řídící jednotka motoru se sériovým vedením, které je ve spojení s řídící jednotkou Fiat CODE
karta s kódem, kde je zaznamenán tajný kód pro účely nouzového startování
kontrolka Fiat CODE
1. Řídící jednotka vstřikování (u verzí 1370
12V, 1581 16V je umístěna v motorovém
prostoru)
2. Spínací skříňka
3. Řídící jednotka elektronického klíče
4. Anténa
5. Kontrolka Fiat CODE na přístrojové desce
Funkce řídící jednotky Fiat CODE jsou následující:
- rozpoznání zasunutí a otočení klíče ve spínací skříňce
- vytváření elektromagnetického pole k napájení a aktivaci vysílače (vysílače kódu klíče)
- přijímání tajného kódu
- programování maximálního počtu osmi klíčů
- zpracování kódů
- řízení komunikace po sériovém vedení k řídící jednotce
- řízení kontrolky
- rozpoznávání spojení s testerem Fiat/Lancia a u některých verzí použití sériového vedení pro účely diagnostiky
72
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
Systém Fiat CODE umožňuje činnost řídící jednotky na základě výměny kódů.
Pokud je klíč ve spínací skříňce v polze ON, řídící jednotka vysílá požadavek do řídící jednotky Fiat
CODE, která vyšle tajný kód pouze za předpokladu, že rozpozná známý elektronický klíč zasunutý do spínací skříňky (přes anténu).
Po rozpoznání kódu řídící jednotka umožní startování. Uložení tajného kódu do paměti je možné pouze
speciálním postupem.
1.
2.
3.
4.
Kontrolka Fiat CODE na přístrojové desce
Spínací skříňka s anténou
Řídící jednotka Fiat CODE
Klíč s vysílačem
5. Řídící jednotka motoru
A. Řídící jednotka vstřikování (zážehové motory)
nebo řízení vstřikovacího čerpadla (vznětové motory)
B. Stop zařízení vstřikovacího čerpadla
(vznětové motory)
6. Karta s kódem
7. Tester Fiat/Lancia
SLOŽENÍ SYSTÉMU
Řídící jednotka motoru
Řídící jednotka motoru je součástí systému Fiat CODE, nebo obsahuje tajný kód (Master kód).
V závislosti na modelu a verzi se řídící jednotka motoru skládá z následujících zařízení:
- řídící jednotka vstřikování/zapalování u zážehových motorů s integrovaným vstřikováním/zapalováním
- řídící jednotka vstřikování u vznětových motorů s elektronicky řízeným čerpadlem
- elektronické zařízení integrované ve ventilu stop zařízení vznětových motorů s mechanickým vstřikovacím čerpadlem
73
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Po otočení klíče ve spínací skříňce do polohy ON (+15) řídící jednotka motoru vyšle požadavek na kód
do řídící jednotky Fiat CODE. Po přijetí kódu tento porovná s hlavním kódem uloženým v paměti. Pokud
porovnáním zjistí, že je kód správný, umožní řídící jednotce motoru startování a normální chod motoru.
Pokud nastane porucha řídící jednotky Fiat CODE, řídící jednotka motoru spustí prostřednictvím testeru
Fiat/Lancia nebo (u zážehových motorů s integrovaným systémem vstřikování/zapalování) prostřednictvím
pedálu plynu postup nouzového startování.
Řídící jednotka motoru nesmí být za žádných okolností přemisována mezi vozidly za účelem kontroly funkce.
Při provádění diagnostiky si důkladně ověřte, zda je řídící jednotka skutečně vadná. Při připojení
nové řídící jednotky totiž dojde k uložení tajného kódu (Fiat CODE) do její paměti, čímž se tato řídící jednotka stane nepoužitelnou v jiném vozidle.
Řídící jednotka Fiat CODE
Hlavní funcí řídící jednotky Fiat CODE je rozpoznávání klíčů ve spínací skříňce.
Řídící jednotka Fiat CODE po přijetí požadavku z řídící jednotky motoru odešle (do řídící jednotky motoru):
- hlavní kód (klíč rozpoznán), čímž umožní startování a normální chod motoru;
- kód diagnostiky (klíč nerozpoznán), čímž neumožní startování motoru.
Řídící jednotka Fiat CODE má také následující funkce:
- řízení programování a přeprogramování klíčů;
- programování hlavního kódu (Master kódu) v řídící jednotce motoru (na základě požadavku řídící jednotky motoru);
- řízení kontrolky Fiat CODE
Mezi řídící jednotkou Fiat CODE a řídící jednotkou motoru je možno navázat komunikaci dvěma způsoby:
a. Po naprogramování klíčů spustí komunikaci s ještě nepoužívanou řídící jednotkou motoru. Výměna informací (záznam kódu) mezi řídící jednotkou motoru a řídící jednotkou Fiat CODE je řízen výhradně řídící jednotkou motoru; řídící jednotka Fiat CODE může pouze odpovídat na požadavky řídící jednotky
motoru.
b. Kontrola kódu je standardní postup, který se opakuje pokaždé, když uživatel zasune elektronický klíč
do spínací skříňky a otočí jej do polohy ON (+15); standardní postup kontroly pokračuje také po otočení klíče do polohy START (+50).
V poloze klíče ON (+15) může řídící jednotka Fiat CODE rozpoznat elektronický klíč dvěma způsoby:
- rozpoznání kódu řídící jednotkou Fiat CODE, kdy řídící jednotka motoru umožní startování a chod motoru (kontrolka Fiat CODE je zhasnutá);
- pokud rozpoznání proběhne s negativním výsledkem, řídící jednotka Fiat CODE odešle řídící jednotce
motoru signál, který neumožní startování motoru (kontrolka Fiat CODE trvale svítí).
74
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Obrázek řídící jednotky Fiat CODE a jejích konektorů
Identifikace vývodů konektorů
Konektor A
Konektor B
1. Anténa
2. Není připojeno
3. Ukostření antény
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sériové vedení k řídící jednotce vstřikování
7. Není připojeno
8. +12 V v poloze klíče
ON ve spínací skříňce (+15)
Není připojeno
Kontrolka Fiat CODE
+12 V z baterie (+30)
Ukostření
Není připojeno
Elektronické klíče
1.
2.
3.
3.
4.
Hlavní klíč (červený)
Hlavní klíč
Master klíč
Klíč s dálkovým ovládačem
Vysílač
Uživatel obdrží dva typy klíčů.
Klíč (1) s červenou rukojetí je Master klíč;
je dodáván pouze jeden a slouží k programován ostatních klíčů.
Master klíč je také schopen vykonávat
všechny funkce hlavního klíče. Nedoporučuje se jej však používat - s výjimkou nouzových případů.
Klíč (2) je určen k normálnímu používání (hlavní klíč); dodávají se dva. Používá se ke startování motoru,
odemykání a zamykání dveří, víka zavazadlového prostoru a schránky v přístrojové desce (pokud je uzamykatelná).
U vozidel s dálkovým ovládáním je místo klíče (2) dodáván klíč (3).
75
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
V rukojeti klíče je umístěn vysílač - elektronické zařízení, které není napájeno baterií. Vysílač vysílá kód
(vzduchem).
Při zasunutí klíče do spínací skříňky je vysílač aktivován prostřednictvím antény (elektromagnetickými vlnami) a automaticky odpoví vysláním kódu.
Každý klíč obsahuje vysílač s tajným kódem. Master klíč (červený) obsahuje hlavní kód (Master kód)
a musí se používat pouze k programování klíčů.
Kód pro master klíč je hlavní kód (Master kód), uložený v paměti řídící jednotky motoru a v paměti řídící
jednotky Fiat CODE; tímto je dáno nerozlučné spojení (přiřazení) řídící jednotky motoru a Master klíče. Při
ztrátě nebo poškození Master klíče nemůže být tento již použit k programování nových klíčů, a proto při
následné poruše řídící jednotky je nutné vyměnit (v případě chybějícího Master klíče) řídící jednotku Fiat
CODE a řídící jednotku motoru.
Uživateli vozidla se doporučuje přesně dodržovat následující pokyny:
- Master klíč musí být uložen na bezpečném místě (ne ve vozidle).
- Master klíč se musí používat pouze při programování nových klíčů.
- Karta s tajným kódem nesmí být ponechána ve vozidle, nebo v případě jeho odcizení by bylo
možno nastartovat motor nouzovým postupem.
- Master je součástí vozidla; v případě prodeje vozidla musí být Master klíč a karta s kódem odevzdány novému majiteli.
1. Anténa
2. Karta s kódem
Anténa
Úkoly antény:
- napájení vysílače pro vysílání kódu energií
- přijímání kódu od vysílače a odesílání do řídící jednotky Fiat CODE
Jelikož anténa potřebuje být v blízkosti vysílače (z důvodu odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, malých rozměrů a omezeného dosahu vysílače), je umístěna koaxiálně se spínací skříňkou.
Karta s kódem
Dodávají se dvě totožné karty s kódem, které obsahují:
- Elektronický kód, což je pětimístný kód, potřebný k nouzovému startování s použitím testeru Fiat/Lancia
nebo (u některých modelů) s použitím pedálu plynu.
- Mechanický kód, který slouží ke zhotovení duplikátu mechanické části klíče.
Na druhé straně karty jsou dvě políčka pro samolepící štítky.
76
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
Kontrolka Fiat CODE
Tato kontrolka je řízena řídící jednotkou Fiat CODE. Je umístěna na přístrojové desce. Při otočení klíče
ve spínací skříňce do polohy ON (+15) může řídící jednotka signalizovat jeden z následujících stavů:
- Krátké rozsvícení (0,7 s) a zhasnutí: klíč rozpoznán, správná funkce systému.
- Blikání: řídící jednotka motoru ani řídící jednotka Fiat CODE nemají v paměti uložený kód (systém nebyl
ještě použit). Popis režimů blikání viz „Manuální diagnostika“.
- Svícení: Kontrolka trvale svítí při klíči ve spínací skříňce v poloze ON na znamení následujících problémů:
a. Klíč nebyl řídící jednotkou Fiat CODE rozpoznán (chod motoru není možný).
b. Sériové vedení není propojeno nebo řídící jednotka motoru a řídící jednotka Fiat CODE neumožnily
spojení.
c. Postup přeprogramování klíčů neproběhl správně.
Dočasné nebo trvalé rozsvícení kontrolky CODE za jízdy nebo během startování nemusí znamenat poruchu systému, nebo v některých případech může signalizovat pokus o odcizení vozidla.
Pokud se tak stane, za účelem správného testování systému je nutné zastavit vozidlo, vypnout
motor a klíč ve spínací skříňce otočit do polohy OFF, potom klíč znovu otočit do polohy ON: kontrolka CODE se musí rozsvítit a po cca 1 sekundě zhasnout.
Pokud kontrolka po provedení předcházejícího postupu zůstane rozsvícená, zopakujte jej znovu,
přičemž nechte klíč v poloze OFF déle než 30 sekund. Pokud zůstává kontrolka opět rozsvícená,
proveïte diagnostiku systému Fiat CODE.
PROGRAMOVÁNÍ KLÍČŮ
První programování klíčů
První programování klíčů se provádí ve výrobním závodě. Kontrolu provedeného naprogramování
je možno provést zasunutím klíče do spínací skříňky a otočením do polohy ON (+15):
- pokud kontrolka Fiat CODE zhasne, programování bylo provedeno
- pokud po cca 2,5 sekundách kontrolka začne blikat rychleji, systém nebyl dosud ještě použit.
Zjistit skutečnost, že řídící jednotka Fiat CODE nebyl ještě dosud použita, je možno pomocí testeru
Fiat/Lancia během diagnostického postupu řídící jednotky motoru.
Programování klíčů v systému, který nebyl ještě dosud použit
Systém, který nebyl ještě dosud použit, obsahuje řídící jednotku motoru a řídící jednotku Fiat CODE, které
dosud nemají naprogramovaný žádný kód (např. po výměně obou řídících jednotek).
Před započetím tohoto postupu zkontrolujte, zda řídící jednotka Fiat CODE skutečně ještě nebyla
použita. Použití již naprogramované řídící jednotky Fiat CODE by mělo za následek naprogramování nesprávného kódu do řídící jednotky motoru, která by se tak stala nepoužitelnou v jiných vozidlech.
77
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Postup programování klíčů je rozdělen do dvou kroků:
a. tajný kód elektronických klíčů je naprogramován v řídící jednotce Fiat CODE.
b. řídící jednotka Fiat CODE řídí programování hlavního kódu v řídící jednotce motoru (pokud nebyla dosud použita).
Tento druhý krok proběhne automaticky po úspěšném ukončení prvního kroku, opětovným otočením klíče
do polohy ON.
Tento postup umožňuje programování maximálního počtu osmi klíčů včetně tří Master klíčů.
Postup programování se může spustit až po testu provedeném řídící jednotkou, který zjistí správné propojení a funkci (je aktivován univerzální kód a vozidlo není tedy chráněno).
Přítomnost univerzálního kódu je možno zkontrolovat na základě blikání kontrolky Fiat CODE; blikání
má frekvenci 1,6 Hz a začne 2,5 sekundy po otočení klíče do polohy ON (+15). Postup programování
může začít po této kontrole.
Abyste se vyvarovali chyb při programování klíčů, doporučuje se přečíst postup na předchozí
straně velmi pozorně, a teprve potom načít programovat na vozidle.
Během tohoto postupu je možno naprogramovat všechny klíče, které obdrží uživatel.
Do spínací skříňky v poloze OFF zasuňte červený Master klíč.
Po otočení Master klíče do polohy
ON se musí rozsvítit kontrolka Fiat CODE
na dobu 0,7 sekundy.
78
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
Po zhasnutí kontrolky otočte Master klíč
do polohy OFF.
Během 10 sekund:
- Vytáhněte Master klíč ze spínací skříňky.
- Do spínací skříňky zasuňte nový klíč (1)
a otočte jej do polohy ON. Kontrolka se musí
rozsvítit na dobu 0,7 sekund.
Po zhasnutí kontrolky otočte klíč (1) do polohy
OFF.
Během 10 sekund:
- Vytáhněte klíč (1) ze spínací skříňky.
- Do spínací skříňky zasuňte nový klíč (2)
a otočte jej do polohy ON. Kontrolka se musí
rozsvítit na dobu 0,7 sekund.
79
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Po zhasnutí kontrolky otočte klíč (2) do polohy
OFF.
Během 10 sekund:
- Vytáhněte klíč (2) ze spínací skříňky.
- Do spínací skříňky zasuňte opět Master klíč
a otočte jej do polohy ON. Kontrolka se musí
rozsvítit na dobu 0,7 sekund.
Po zhasnutí kontrolky otočte Master klíč
do polohy OFF.
Postup programování je ukončen (programování hlavního kódu v řídící jednotce motoru)
následujícím způsobem:
- Otočte Master klíč do polohy ON.
- Master klíč ponechte v poloze ON po dobu
cca 3 sekund.
- Kontrolka Fiat CODE se musí rozsvítit
na dobu cca 0,7 sekundy a za předpokladu,
že byl postup proveden správně, musí zhasnout.
- Kontrolka Fiat CODE se rozsvítí na dobu 0,7
sekundy a po dvou sekundách začne blikat,
pokud programování neproběhlo správně.
V takovém případě vytáhněte Master klíč
a zopakujte programování klíčů od začátku.
Viz též graf na straně 47.
80
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Tento postup programování klíčů systému, který dosud nebyl použit, neproběhne správně v následujících
případech:
-
Klíč byl zasunut dvakrát.
Stejný klíč byl zasunut dvakrát nebo vícekrát mezi dvěma zasunutími Master klíče.
Klíč byl v poloze ON déle než 2 sekundy.
Klíč byl v poloze OFF déle než 10 sekund.
Po naprogramování zkontrolujte, zda klíče mohou nastartovat motor; pokud některý z klíčů motor nastartovat nedokáže, zopakujte postup programování klíčů.
POZNÁMKA Postup programování byl popsán pro 3 klíče (včetně Master klíče), avšak může se provést
u všech klíčů dodaných s vozidlem, plus s rezervními klíči.
- Pokud postup nebyl proveden správně, je nutné bezpodmínečně přesně zopakovat postup programování.
- Pokud během programování zjistíte, že jste se dopustili chyby, otočte klíč do polohy ON na dobu delší
než 2 sekundy, nebo do polohy OFF na dobu delší než 10 sekund, a potom začněte postup programování klíčů znovu.
KLÍČ
Master
Klíč 1
Klíč 2
Master
Master
SVÍTÍ
NESVÍTÍ
ÚSPĚŠNÉ
PROVEDENÍ
PROGRAMOVÁNÍ
NEÚSPĚŠNÉ
PROVEDENÍ
PROGRAMOVÁNÍ
SVÍTÍ
NESVÍTÍ
SVÍTÍ
NESVÍTÍ
V grafu je uvedeno svícení kontrolky Fiat CODE při programování klíčů.
Programování klíčů s řídící jednotkou Fiat CODE, která dosud nebyla použita a řídící
jednotkou vstřikování, která již použita byla
Postup programování klíčů s dosud nepoužitou řídící jednotkou Fiat CODE a řídící jednotkou vstřikování
viz předchozí postup.
81
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Programování klíčů s řídící jednotkou Fiat CODE, která ještě dosud nebyla použita
a řídící jednotkou vstřikování
Tento postup je zapotřebí, pokud si přejete programovat další klíče, případně při výměně sady klíčů z důvodu výměny vložek zámků. Postup umožňuje naprogramování až osmi klíčů, přičemž minimum jsou tři
klíče (včetně Master klíče).
Abyste se vyvarovali chyb při programování klíčů, doporučuje se přečíst postup na předchozí
straně velmi pozorně, a teprve potom začít programovat na vozidle.
Přidání nového klíče má za následek
přeprogramování všech existujících
klíčů, nebo klíče nepoužité v tomto
postupu jsou z paměti vymazány.
Do spínací skříňky v poloze OFF zasuňte červený Master klíč.
Po otočení Master klíče do polohy
ON se musí rozsvítit kontrolka Fiat CODE
na dobu 0,7 sekundy.
Po zhasnutí kontrolky otočte Master klíč
do polohy OFF.
82
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
Během 10 sekund:
- Vytáhněte Master klíč ze spínací skříňky.
- Do spínací skříňky zasuňte nový klíč (1)
a otočte jej do polohy ON. Kontrolka se musí
rozsvítit na dobu 0,7 sekund.
Po zhasnutí kontrolky otočte klíč (1) do polohy
OFF.
Během 10 sekund:
- Vytáhněte klíč (1) ze spínací skříňky.
- Do spínací skříňky zasuňte nový klíč (2)
a otočte jej do polohy ON. Kontrolka se musí
rozsvítit na dobu 0,7 sekund.
Po zhasnutí kontrolky otočte klíč (2) do polohy
OFF.
83
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Během 10 sekund:
- Vytáhněte klíč (2) ze spínací skříňky.
- Do spínací skříňky zasuňte opět Master klíč
a otočte jej do polohy ON. Kontrolka se musí
rozsvítit na dobu 0,7 sekund.
Po zhasnutí kontrolky otočte Master klíč
do polohy OFF.
Po naprogramování zkontrolujte, zda klíče
mohou nastartovat motor; pokud některý
z klíčů motor nastartovat nedokáže, zopakujte
postup programování klíčů.
Tento postup ruší naprogramování klíčů z dřívějška.
Tento postup programování klíčů systému, který dosud nebyl použit, neproběhne správně v následujících
případech:
- Klíč byl zasunut dvakrát.
- Stejný klíč byl zasunut dvakrát nebo vícekrát mezi dvěma zasunutími Master klíče.
- Klíč byl v poloze ON déle než 2 sekundy.
- Klíč byl v poloze OFF déle než 10 sekund.
Pokud postup nebyl proveden správně, je nutné bezpodmínečně přesně zopakovat postup programování.
Pokud během programování zjistíte, že jste se dopustili chyby, otočte klíč do polohy ON na dobu delší než
2 sekundy, nebo do polohy OFF na dobu delší než 10 sekund, a potom začněte postup programování klíčů
znovu.
Pokud se během postupu přeprogramování rozsvítí kontrolka Fiat CODE, znamená to, že byl postup přerušen a neproběhl správně. V takovém případě zopakujte postup od začátku.
Trvalé rozsvícení kontrolky Fiat CODE (s Master klíčem v poloze ON) při druhém zasunutí Master
klíče nesignalizuje nesprávnou funkci systému, avšak otevření funkce přeprogramování (první zasunutí), a potom přerušení (druhé zasunutí). Po otočení Master klíče do polohy OFF se obnoví
správná funkce kontrolky Fiat CODE.
POZNÁMKA Postup programování byl popsán pro 3 klíče (včetně Master klíče), avšak může se provést
u všech klíčů dodaných s vozidlem, plus s rezervními klíči.
84
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Master
Klíč 1
Klíč 2
Master
ON
KLÍČ
KONTROLKA
FIAT CODE
OFF
ON
OFF
Graf ukazuje svícení kontrolky Fiat CODE při programování klíčů
Programování klíčů s již použitou řídící jednotkou Fiat CODE a dosud nepoužitou řídící
jednotkou vstřikování
Pokud byla vyměněna řídící jednotka vstřikování, je nutné naprogramovat její Master kód.
Při programování Master kódu do řídící jednotky vstřikování nejprve zkontrolujte, zda řídící jednotka Fiat
CODE funguje správně a potom otočte klíč do polohy ON.
Je přísně zakázáno vyměňovat řídící jednotky mezi vozidly a kontrolovat tak jejich správnou
funkci.
Během diagnostiky poruch, před výměnou řídící jednotky zkontrolujte, zda je tato skutečně vadná,
nebo při použití nové řídící jednotky vstřikování, dojde k jejímu naprogramování Master kódem,
čímž se stane nepoužitelnou v jiných vozidlech.
PROPOJENÍ MEZI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU FIAT CODE A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU MOTORU
Řídící jednotka Fiat CODE a řídící jednotka motoru spolu komunikují přes sériové vedení.
Sériové vedení je obousměrné, což znamená, že informace jsou přenášeny střídavě od řídící jednotky motoru do řídící jednotky Fiat CODE a naopak.
Přenášené informace mezi řídícími jednotkami se mohou vztahovat k následujícím podmínkám činnosti:
A. kontrola kódu - při každém otočení klíče do polohy ON (také při startování) řídící jednotka motoru,
předtím než umožní chod motoru, vyšle požadavek na zaslání Master kódu od řídící jednotky
Fiat CODE.
B. programování kódů - je zapotřebí v případě, kdy alespoň jedna z řídících jednotek nebyla dosud použita. Existují následující možnosti:
- Dosud nepoužitá řídící jednotka motoru i řídící jednotka Fiat CODE.
- Již použitá řídící jednotka Fiat CODE a dosud nepoužitá řídící jednotka motoru.
- Dosud nepoužitá řídící jednotka Fiat CODE a již použitá řídící jednotka motoru.
Příslušné postupy viz „Programování klíčů“.
C. Přenos dat po sériovém vedení pro diagnostiku - v závislosti na verzi propojení mezi řídící jednotkou
Fiat CODE a konektorem pro diagnostiku předpokládá následující konfigurace:
- u verzí se zážehovými motory s integrovaným systémem vstřikování/zapalování BOSCH
MONOMOTRONIC, IAW, HITACHI nemá systém Fiat CODE svůj vlastní konektor pro diagnostiku
(viz obrázek A na následující straně); kontrola funkce systému se musí provádět tak, že se provede
diagnostika poruch řídící jednotky motoru.
- u verzí se vznětovým motorem s mechanickým vstřikovacím čerpadlem má systém Fiat CODE svůj
vlastní konektor pro diagnostiku.
85
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
- U verzí se zážehovým motorem se systémem BOSCH MOTRONIC a u verzí se vznětovým motorem
s elektronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem řídící jednotka Fiat CODE má vedení pro diagnostiku
K (obrázek B).
Uvnitř řídící jednotky Fiat CODE je spínač dálkového ovládání, který přepíná spojení mezi řídící jednotkou motoru a konektorem pro diagnostiku nebo řídící jednotkou Fiat CODE.
Přepínač dálkového ovládání normálně umožňuje komunikaci mezi řídící jednotkou Fiat CODE a řídící
jednotkou motoru (základní nastavení).
Se započetím diagnostiky poruch pomocí testeru Fiat/Lancia (a po otočení klíče do polohy ON) řídící
jednotka Fiat CODE rozpozná režim diagnostiky a přepne přepínač dálkového ovládání tak, aby byly
propojeny vývody B5 a B6, čímž umožní komunikaci mezi testerem Fiat/Lancia a řídící jednotkou motoru.
Řídící jednotka Fiat CODE umožní propojení s testerem Fiat/Lancia, pokud:
- na sériovém vedení mezi řídící jednotkou Fiat CODE a řídící jednotkou motoru neprobíhá komunikace;
- na dobu 500 milisekund až 5 sekund je na vývodu B5 napětí nízké úrovně (napětí nízké úrovně trvající
déle než 5 sekund je považováno za zkrat na kostru).
Přepínač dálkového ovládání se přepne do základního nastavení, pokud na vývodu B5 neprobíhá komunikace déle než 30 sekund.
Pokud řídící jednotka rozpozná připojení testeru Fiat/Lancia, aktivuje kontrolku Fiat CODE na znamení
správného přepnutí přepínače dálkového ovládání.
1. Konektor pro diagnostiku
2. Řídící jednotka Fiat CODE
3. Řídící jednotka motoru
MANUÁLNÍ DIAGNOSTIKA PORUCH
Pokud kontrolka Fiat CODE zůstane v poloze klíče ON trvale rozsvícená, nastaly pravděpodobně následující problémy:
- řídící jednotka Fiat CODE nerozpoznala klíč;
- nebylo připojeno sériové vedení;
- postup přeprogramování klíčů neproběhl správně (byl přerušen).
Dosud nepoužitý systém a klíč v poloze ON
Dosud nepoužitý systém znamená současnou přítomnost řídící jednotky vstřikování a řídící jednotky Fiat
CODE na vozidle, kde obě tyto jednotky nebyly programovány kódem (např. po výměně obou těchto řídících jednotek). V takovém případě po otočení klíče do polohy ON může kontrolka Fiat CODE signalizovat
jeden z následujících stavů (viz graf):
a. pokud se kontrolka Fiat CODE rozsvítí na dobu 0,7 sekundy, a po dvou sekundách začne blikat, je vše
správně připojeno a správně funguje; je aktivován univerzální kód a vozidlo není chráněno.
b. pokud kontrolka Fiat CODE bliká s kódem 1 (jeden záblesk, pauza, jeden záblesk, atd.) znamená to,
že sériové vedení není připojeno nebo nebyla spuštěna komunikace řídících jednotek.
86
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
c. pokud kontrolka Fiat CODE bliká s kódem 2 (dva záblesky, pauza, dva záblesky, atd.) znamená to následující:
- porucha antény
- porucha vysílače
- chybějící vysílač
- řídící jednotka vstřikování přijala nesprávný kód.
Manuální diagnostika poruch dosud nepoužitého systému
ON
KLÍČ
OFF
SVÍTÍ
NESVÍTÍ
KONTROLKA
SVÍTÍ
FIAT CODE
NESVÍTÍ
SVÍTÍ
NESVÍTÍ
Vše fungoje
správně, reaktivován univerzální
kód, vozidlo není
chráněno, případně
postup programování klíčů
neproběhlo
úspěšně
Sériové vedení
není připojené.
Anténa je
poškozená
Vysílač je
poškozen nebo
chybí.
Řídící jednotka přijala nesprávný kód.
Dosud nepoužitá řídící jednotka Fiat CODE a klíč v poloze ON
V případě dosud nepoužité řídící jednotky Fiat CODE a již použité řídící jednotky vstřikování, pokud při
otočení klíče do polohy ON dojde k trvalému rozsvícení kontrolky Fiat CODE, znamená to jeden z následujících problémů:
- porucha antény
- porucha vysílače
- chybějící vysílač.
DIAGNOSTIKA PORUCH S TESTEREM FIAT/LANCIA
U zážehových motoru s integrovaným systémem vstřikování/zapalování a vznětových motorů s elektronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem systém Fiat CODE nemá svůj vlastní konektor pro diagnostiku.
Kontrola funkce systému se provádí tak, že se provede diagnostika poruch řídící jednotky vstřikování/zapalování (u zážehových motorů) nebo řídící jednotky vstřikování (u vznětových motorů).
Pomocí testeru Fiat/Lancia je možno zjistit:
Parametry
- STARTOVÁNÍ UMOŽNĚNO/NEUMOŽNĚNO (STARTING ALLOWED/NOT ALLOWED)
Znamená to, že řídící jednotka motoru rozpoznala kód umožňující startování motoru.
- ELEKTRONICKÝ KLÍČ NAPROGRAMOVÁN/NENAPROGRAMOVÁN (ELECTRONIC KEY STATE
PROGRAMMED/NOT PROGRAMMED)
Indikace NOT PROGRAMMED znamená, že řídící jednotka Fiat CODE ani řídící jednotka vstřikování
nebyly dosud použity (nebyly naprogramovány kódem).
87
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Porucha
- PORUCHA ELEKTRONICKÉHO KLÍČE (ELEKTRONIC KEY ERROR)
Porucha může být diagnostikou vyhodnocena jako přítomná (PRESENT) nebo přerušovaná (INTERMITTENT).
Provedením diagnostiky poruch je možno vzájemně rozlišit poruchu způsobenou řídící jednotkou nebo
prvky systému. Můžete se dostat až na obrazovku s indikací „DO YOU WANT TO RELEASE THE
ELECTRONIC KEY?“, která umožňuje startování motoru po zadání pětimístného kódu uvedeného
na kartě s kódem.
POSTUP NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍ
Tento postup umožňuje startování motoru v případě poruchy systému Fiat CODE (porucha řídící jednotky
Fiat CODE, nepoužitelný klíč, atd.).
Nouzový postup může být aktivován pouze ve stavu, kdy je blokován chod motoru (ENGINE MANAGEMENT PROHIBITED). Tento postup se může provádět buï s testerem Fiat/Lancia, nebo u některých verzí
pomocí pedálu plynu. Tato činnost umožní nastartování motoru a dojetí s vozidlem do nejbližšího značkového servisu k opravě. Nouzové startování s testerem Fiat/Lancia
Postup se spouští zadáním pětimístného kódu (je uveden na kartě s kódem) přes klávesnici testeru
Fiat/Lancia. Po nouzovém startování, jestliže se klíč otočí do polohy OFF, řídící jednotka vstřikování
se vrátí do stavu blokování startování motoru, takže za účelem dalšího startování motoru je nutno zopakovat postup nouzového startování.
Nouzové startování pomocí pedálu plynu
Tento postup může být použit pouze u vozidel se zážehovým motorem s integrovaným systémem vstřikování/zapalování a u vozidel se vznětovým motorem s elektronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem.
Tento postup umožňuje ovládáním pedálu plynu přenést elektronický kód do řídící jednotky vstřikování,
která tento kód detekuje snímačem polohy škrtící klapky (zážehové motory) nebo pedálem plynu (vznětové motory).
V daném pořadí proveïte následující činnosti:
1. Z karty s kódem zjistěte kód (pětimístný).
2. Klíč ve spínací skříňce otočte do polohy ON, sešlápněte a držte pedál plynu. Kontrolka vstřikování
by se měla na čtyři sekundy rozsvítit, potom krátce zhasnout (na cca 150 milisekund) a rozsvítit
se na další 4 sekundy.
3. Po zhasnutí kontrolky uvolněte pedál plynu.
4. Po uvolnění pedálu plynu musí začít kontrolka blikat (frekvence 0,8 Hz, doba svícení 25% cyklu).
5. V okamžiku, kdy je počet záblesků roven první číslici kódu, sešlápněte a držte pedál plynu.
6. Kontrolka vstřikování se znovu rozsvítí na čtyři sekundy a potom zhasne (první číslice byla přijata).
7. Po zhasnutí kontrolky uvolněte pedál plynu.
8. Po uvolnění pedálu plynu musí kontrolka začít znovu blikat tak, jak bylo popsáno v bodě 4.
9. V okamžiku, kdy bude počet záblesků roven druhé číslici kódu, sešlápněte pedál plynu. Kontrolka
se musí rozsvítit na čtyři sekundy (druhá číslice byla přijata) a potom je třeba uvolnit pedál plynu.
10. Zopakujte činnosti dle bodu 4, 5, 6 a 7 pro zbývající číslice elektronického kódu.
11. Po přijetí poslední číslice kódu při uvolnění pedálu plynu musí kontrolka blikat po dobu čtyř sekund
frekvencí 1,6 Hz s padesátiprocentní dobou svícení v cyklu na znamení, že byl kód přijat, případně
zůstane rozsvícená na znamení, že kód přijat nebyl. Pokud byl kód přijat, nastartujte motor, pokud přijat nebyl, otočte klíč do polohy OFF a postup zopakujte.
88
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
ON
KLÍČ
OFF
SEŠLÁPNUTÝ
PEDÁL
PLYNU
UVOLNĚNÝ
SVÍTÍ
ÚSPĚŠNÝ
PRŮBĚH
KONTROLKA
VSTŘIKOVÁNÍ
NEÚSPĚŠNÝ
PRŮBĚH
NESVÍTÍ
SVÍTÍ
NESVÍTÍ
POZNÁMKA V grafu je uvedena aktivace pedálu plynu a svícení kontrolky vstřikování pro kód 42173.
Postup umožňuje startování motoru pouze jednou, avšak použitím tohoto postupu je možno startovat motor v neomezeném počtu cyklů.
Po přijetí kódu řídící jednotka umožní startování motoru po dobu 10 minut, a potom se vrátí
do stavu blokování startování.
UPOZORNĚNÍ PRO VÝMĚNU PRVKŮ V SYSTÉMU FIAT CODE
Systém Fiat CODE se skládá z různých vzájemně propojených prvků a při práci na nich a jejich výměně
je zapotřebí postupovat opatrně.
Řídící jednotka motoru
Je přísně zakázáno zaměňovat řídící jednotky motoru mezi vozidly za účelem kontroly jejich
správné funkce.
Během postupů diagnostiky před výměnou řídící jednotky motoru nejprve ověřte, zda je řídící jednotka skutečně vadná, nebo v případě, že použijete novou řídící jednotku, do její paměti se uloží
Master kód, čímž se tato řídící jednotka stane v ostatních vozidlech nepoužitelnou.
Řídící jednotka Fiat CODE
Po výměně řídící jednotky Fiat CODE je nutné přeprogramovat všechny elektronické klíče postupem pro „dosud nepoužitý systém“.
Vložky zámků a sada nových klíčů
Pokud je zapotřebí vyměnit vložku zámku spínací skříňky, vyjměte vysílač ze starého Master klíče
a umístěte jej do nového klíče (viz obrázek výše), potom proveïte postup „programování klíčů již
použité řídící jednotky Fiat CODE a řídící jednotky vstřikování.
89
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
VÝMĚNA VYSÍLAČE
Dbejte, abyste nepoškodili nebo neztratili vysílač, nebo je velmi malý
(klíč rozebírejte na pracovním stole).
1. Mezi poloviny rukojetě klíče zasuňte malý
šroubovák.
2. Master klíč otevřete; vysílač je označen
šipkou.
3. Pomocí malého šroubováku vyjměte vysílač ze starého Master klíče.
4.5. Vysílač ze starého Master klíče vložte
do nového Master klíče, přičemž dbejte,
abyste jej nepoškodili.
90
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
- Mírným tlakem spojte dohromady poloviny
nového Master klíče.
- Po výměně vysílače proveïte programování
nové sady klíčů.
Pokud je vložka zámku spínací skříňky poškozena daleko od místa, kde je Master klíč,
je nutné provést nouzový postup:
- Vyměňte poškozenou vložku zámku.
- Do spínací skříňky zasuňte nový Master klíč
(1) bez vysílače.
- Starý klíč (2) s vysílačem umístěte do kontaktu s novým Master klíčem (1), v němž
není vysílač.
- Rukojeti klíčů držte ve vzájemném kontaktu
a otočte klíčem do polohy startování.
Vysílač ze starého klíče co nejdříve přemístěte do rukojeti nového Master klíče.
Master klíč (červený)
Pokud není Master klíč k dispozici, není možno programovat nové klíče, které by umožňovaly startování motoru.
V případě ztráty Master klíče nebo poruchy/ztráty vysílače je bezpodmínečně nutné vyměnit:
- sadu vložek zámků a klíčů (včetně karty s kódem)
- řídící jednotku Fiat CODE
- řídící jednotku vstřikování.
Tato výměna prvků se provádí v okamžiku, kdy je nutné použít Master klíč (např. v případě poškození vložky zámku spínací skříňky).
Vysílač
Je přísně zakázáno provádět neodborné zásahy, výměnu nebo záměnu vysílačů v klíčích (s výjimkou výměny vložek zámků a nové sady klíčů).
Přidávání nového klíče do sady
Přidání nového klíče do sady vyžaduje přeprogramování všech existujících klíčů vozidla, nebo
nezařazené do postupů budou z paměti vymazány.
91
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
POSTUPY OPRAV SYSTÉMU FIAT CODE
Master klíč
Následný problém řídící jednotky Fiat CODE
spojený s její výměnou znamená i výměnu řídící jednotky motoru a přeprogramování systému.
Ztráta
Následný problém řídící jednotky Fiat CODE
spojený s její výměnou znamená i výměnu řídící jednotky motoru a přeprogramování systému.
Porucha elektronické části (vysílač)
Původní vysílač se přitiskne k novému Master
klíči.
Mechanická závada
Ztráta Master klíče
Náhradní klíč je k dispozici nebo
je dostupný u uživatele.
Použije se náhradní klíč a vozidlo se nadále používá. Aby se
klíče nedostaly do nesprávných
rukou, doporučuje se zkompletovat sadu klíčů a všechny
klíče přeprogramovat.
ANO
NE
Karta s kódem je k dispozici.
ANO
NE
Sada klíčů se starým mechanickým kódem je k dispozici jako náhradní díl.
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní
díl.
ANO
NE
Při návštěvě servisu budou
k dispozici nové klíče (mechanická část). Vozidlo je uvedeno
do provozu nouzovým postupem. Aby se klíče nedostaly
do nesprávných rukou, doporučuje se zkompletovat sadu
klíčů a všechny klíče přeprogramovat.
NE
Je zapotřebí vyměnit řídící jednotku
Fiat CODE, řídící jednotku motoru
a naprogramovat elektronické
klíče.
ANO
Je zapotřebí vyměnit řídící jednotku
Fiat CODE, řídící jednotku motoru
a naprogramovat elektronické
klíče.
92
Je zapotřebí vyměnit všechny
vložky zámků a aktivovat nouzový postup. Nový Master klíč
ze sady nových vložek zámků
použijte k programování nových klíčů.
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Mechanická závada hlavního klíče (ne vložky zámku)
Náhradní klíč je k dispozici nebo
je dostupný u uživatele.
ANO
NE
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní
díl.
ANO
NE
Použije se náhradní klíč a vozidlo
se nadále používá. Pokud si uživatel
přeje mít kompletní sadu klíčů, je zapotřebí zkompletovat sadu klíčů
a všechny klíče přeprogramovat.
Provoz vozidla je možný pomocí mechanického klíče, kde se do kontaktu
s jeho rukojetí umístí rukoje vadného
klíče. Pokud si uživatel přeje mít kompletní sadu klíčů, je zapotřebí zkompletovat sadu klíčů a všechny klíče
přeprogramovat.
Je zapotřebí vyměnit všechny vložky zámků.
Provoz vozidla je možný pomocí mechanického klíče, kde se do kontaktu s jeho rukojetí
umístí rukoje vadného klíče. V okamžiku získání Master klíče je zapotřebí do rukojeti Master klíče nové sady klíčů, dodané spolu s novými vložkami zámků, umístit vysílač a nové
klíče přeprogramovat pomocí postupu přeprogramování.
Porucha elektroniky (vysílače) Master klíče
Náhradní klíč je k dispozici nebo
je dostupný u uživatele.
ANO
NE
Karta s kódem je k dispozici.
NE
ANO
Použije se náhradní klíč a vozidlo
se nadále používá. Pokud si uživatel
přeje mít kompletní sadu klíčů, je zapotřebí zkompletovat sadu klíčů
a všechny klíče přeprogramovat.
Vozidlo se uvede do provozu nouzovým postupem. Po obdržení Master
klíče je možno pomocí postupu přeprogramování opět uvést do provozu
sadu klíčů.
Je zapotřebí vyměnit řídící jednotku
Fiat CODE, řídící jednotku motoru
(možná také vložky zámků) a je zapotřebí aktivovat postup programování.
93
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Mechanická závada hlavního klíče v zámku dveří nebo víka zavazadlového prostoru
Master klíč je k dispozici
nebo je dostupný u uživatele.
NE
ANO
ANO
Sada klíčů se starým
mechanickým kódem
je k dispozici jako náhradní díl.
NE
Vymění se vložky zámků. Provoz vozidla je možný pomocí
rezervního klíče. V případě potřeby je možno zkompletovat
sadu klíčů a pomocí starého Master klíče celou sadu přeprogramovat.
Vymění se vložky zámků. Je bezpodmínečně nutné umístit
vysílač vysílač ze starého Master klíče do nového Master
klíče a nové klíče přeprogramovat.
K dispozici je rezervní klíč.
ANO
NE
ANO
Sada klíčů se starým
mechanickým kódem
je k dispozici jako náhradní díl.
NE
Vymění se vložky zámků. Provoz vozidla je možný pomocí
rezervního klíče. V případě potřeby je možno zkompletovat
sadu klíčů a pomocí starého Master klíče celou sadu přeprogramovat (po jeho obdržení).
Vymění se vložky zámků dveří a víka zavazadlového prostoru. Po obdržení Master klíče je také možné vyměnit vložku
zámku spínací skříňky, umístit vysílač starého Master klíče
do nového Master klíče a naprogramovat novou sadu klíčů
(použitím postupu přeprogramování).
Karta s kódem je k dispozici.
ANO
NE
ANO
Sada klíčů se starým
mechanickým kódem
je k dispozici jako náhradní díl.
NE
ANO
Sada klíčů se starým mechanickým kódem je k dispozici jako náhradní díl.
NE
94
Vymění se vložky zámků. Provoz vozidla je možný buï použitím nouzového postupu nebo umístěním rukojeti vadného klíče do blízkosti antény v okamžiku startování pomocí
Master klíče z nové sady. Po obdržení Master klíče
je možno zkompletovat sadu klíčů pomocí postupu přeprogramování.
Vymění se vložky zámků. Provoz vozidla je možný buï použitím nouzového postupu nebo umístěním rukojeti vadného klíče do blízkosti antény v okamžiku startování pomocí
Master klíče z nové sady. Po obdržení Master klíče
je možno zkompletovat novou sadu klíčů umístěním vysílače ze starého Master klíče do nového Master klíče a použitím postupu přeprogramování.
Vymění se vložky zámků. Provoz vozidla je možný buï použitím nouzového postupu nebo umístěním rukojeti vadného klíče do blízkosti antény v okamžiku startování pomocí
Master klíče z nové sady. Po obdržení Master klíče
je možno zkompletovat novou sadu klíčů použitím postupu
přeprogramování.
Vymění se vložky zámků. Provoz vozidla je možný umístěním rukojeti vadného klíče do blízkosti antény v okamžiku
startování pomocí Master klíče z nové sady. Po obdržení
Master klíče je možno zkompletovat novou sadu klíčů umístěním vysílače ze starého Master klíče do nového Master
klíče a použitím postupu přeprogramování.
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Mechanická závada Master klíče ve spínací skříňce
Ostatní klíče jsou dostupné.
ANO
ANO
NE
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní díl.
NE
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní díl.
ANO
NE
ANO
Vymění se vložky zámků (především u spínací skříňky). Provoz vozidla je možný pomocí náhradního klíče. V případě potřeby
je možno zkompletovat sadu klíčů a pomocí starého Master klíče celou sadu přeprogramovat.
Vymění se vložky zámků (především u spínací skříňky). Je bezpodmínečně nutné
umístit vysílač vysílač ze starého Master
klíče do nového Master klíče a nové klíče
přeprogramovat.
Vymění se vložky zámků (především u spínací skříňky). Provoz vozidla je možný buï
použitím nouzového postupu nebo umístěním rukojeti vadného klíče do blízkosti antény v okamžiku startování pomocí Master
klíče z nové sady. Po obdržení Master
klíče je možno zkompletovat novou sadu
klíčů umístěním vysílače ze starého Master klíče do nového Master klíče a použitím
postupu přeprogramování.
Karta s kódem je k dispozici.
NE
Karta s kódem je k dispozici.
NE
Vymění se vložky zámků (především u spínací skříňky). Provoz vozidla je možný
umístěním rukojeti vadného klíče do blízkosti antény v okamžiku startování pomocí
Master klíče z nové sady. Po obdržení
Master klíče je možno zkompletovat novou
sadu klíčů umístěním vysílače ze starého
Master klíče do nového Master klíče a použitím postupu přeprogramování.
ANO
Vymění se vložky zámků (především u spínací skříňky). Provoz vozidla je možný jedině umístěním rukojeti vadného klíče do
blízkosti antény v okamžiku startování pomocí Master klíče z nové sady.
Po obdržení Master klíče je možno zkompletovat novou sadu klíčů použitím postupu přeprogramování.
Vymění se vložky zámků (především u spínací skříňky). Provoz vozidla je možný buï
nouzovým postupem nebo umístěním rukojeti vadného/náhradního klíče do blízkosti antény v okamžiku startování pomocí
Master klíče z nové sady. Po obdržení
Master klíče je možno zkompletovat novou
sadu klíčů umístěním vysílače ze starého
Master klíče do nového Master klíče a použitím postupu přeprogramování.
95
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Poškozená nebo vadná vložka zámku dveří nebo víka zavazadlového prostoru
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní díl.
ANO
NE
Vložka je vyměněna za vložku se shodným kódem.
Vymění se vložky zámků dveří a víka zavazadlového prostoru. Po obdržení Master klíče
je také možné vyměnit vložku zámku spínací
skříňky, umístit vysílač starého Master klíče
do nového Master klíče a naprogramovat novou sadu klíčů (použitím postupu přeprogramování).
Vložka zámku spínací skříňky je poškozená nebo vadná
Ostatní klíče jsou dostupné.
ANO
NE
Vymění se vložka zámku.
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní díl.
NE
Sada klíčů se starým mechanickým
kódem je k dispozici jako náhradní díl.
ANO
Vymění se vložky zámků (především u spínací
skříňky). Je bezpodmínečně nutné umístit vysílač vysílač ze starého Master klíče do nového
Master klíče a nové klíče přeprogramovat.
Vymění se vložka zámku.
NE
Karta s kódem je k dispozici.
NE
Vymění se vložky zámků (především
u spínací skříňky). Provoz vozidla
je možný umístěním rukojeti vadného
klíče do blízkosti antény v okamžiku
startování pomocí Master klíče z nové
sady. Po obdržení Master klíče
je možno zkompletovat novou sadu
klíčů umístěním vysílače ze starého
Master klíče do nového Master klíče
a použitím postupu přeprogramování.
96
ANO
Vymění se vložky zámků (především u spínací
skříňky). Provoz vozidla je možný buï nouzovým postupem nebo umístěním rukojeti vadného/náhradního klíče do blízkosti antény
v okamžiku startování pomocí Master klíče
z nové sady. Po obdržení Master klíče
je možno zkompletovat novou sadu klíčů umístěním vysílače ze starého Master klíče do nového Master klíče a použitím postupu přeprogramování.
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
Vadná anténa ve spínací skříňce
Vyměňte anténu.
Ztráta karty s kódem
Kód je k dispozici (je zaznamenán
i na jiném místě).
ANO
Není možno zhotovit duplikát. V případě potřeby je možno použít nouzový postup.
NE
Není možno zhotovit duplikát. Není
možno aktivovat nouzový postup.
Kontrolka Fiat CODE nefunguje správně
Vyměňte kontrolku, nebo jinak by nebylo možno použít postup přeprogramování.
Kontrolka vstřikování nefunguje správně
Vyměňte kontrolku, nebo jinak by nebylo možno použít
nouzový postup s pedálem plynu.
Řídící jednotka Fiat CODE je vadná
Vyměňte řídící jednotku Fiat CODE a použitím postupu
přeprogramování naprogramujte klíče znovu.
Řídící jednotka motoru je vadná
Vyměňte řídící jednotku motoru (programování kódu je automatické).
97
Elektrické příslušenství
Tipo C
Fiat CODE
55.
SCHÉMA ZAPOJENÍ SYSTÉMU FIAT CODE (verze se zážehovým motorem)
* Varianty zapojení pro EL/ELX/HGT
** Varianty zapojení pro verzi 1581
4.
6.
131.
139.
Propojovací skříňka
Přístrojová deska
Řídící jednotka Fiat CODE
Konektor pro diagnostiku systému vstřikování
140. Řídící jednotka vstřikování/zapalování
(1370)
98
*** Varianty zapojení pro verzi 1747
**** Varianty zapojení pro verzi 1998
148.
160.
190.
195.
199.
Ukostření vstřikování
Řídící jednotka vstřikování/zapalování (1747)
Řídící jednotka vstřikování/zapalování (1998)
Řídící jednotka vstřikování/zapalování (1581)
Anténa systému Fiat CODE
Tipo C
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
SCHÉMA ZAPOJENÍ SYSTÉMU FIAT CODE (verze se vznětovým motorem)
4. Propojovací skříňka
6. Přístrojová deska
19. Ukostření vzadu
56B. Propojení pravého předního kabelového
svazku a kabelového svazku motoru
57. Nárazový spínač
131. Řídící jednotka Fiat CODE
199. Anténa Fiat CODE
200. Relé obvodu pomocného spínače
226. Konektor pro diagnostiku systému Fiat
CODE
229. Elektromagnetické stop zařízení motoru
230. Ukostření systému Fiat CODE
99
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Fiat CODE
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY FIAT CODE
1. Odpojte záporný pól baterie a demontujte
krytku.
2. Vyšroubujte šroub, který upíná řídící
jednotku Fiat CODE, a stlačte ji směrem
k motoru.
3. Rozpojte elektrické propojení od řídící
jednotky.
4. Demontujte řídící jednotku z vozidla.
101
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
PŘÍSTROJOVÁ DESKA: S, SX
Přístrojová deska při pohledu zepředu
1. Palivoměr
2. Teploměr chladící kapaliny motoru
3. Ukazatele směru
Schéma zapojení
102
4. Analogový rychloměr a digitální počítadlo kilometrů
5. Kontrolky (viz str. 76)
6. Kontrolky (viz str. 76)
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
Pohled zezadu (s vyobrazením konektorů)
Konektor A
Konektor B
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
1.
HN
Alternátor
1.
VN
Dálková světla
2.
BN
Hladina brzdové kapaliny
2.
GR
Osvětlení přístrojové desky
3.
LN
Porucha nárazového spínače
3.
GN
Obrysová světla
4.
R
+30 baterie (pro počítadlo km)
4.
-
5.
-
Není připojeno
5.
BN
Park. brzda/hladina brzd. kap.
6.
-
Není připojeno
6.
GR
Osvětlení přístrojové desky
7.
-
Není připojeno
7.
N
Ukostření
8.
BR
Opotřebení brzdových destiček
8.
-
Výstup rychloměru 1
9.
MN
Fiat CODE
9.
-
Výstup rychloměru 2
10.
CL
Žhavící svíčky
10.
AN
Levý ukazatel směru
11.
-
Není připojeno
11.
A
Pravý ukazatel směru
12.
HG
Nízký tlak oleje
12.
N
Kostra
13.
HM
Signál mudulu rychloměru
13.
-
Není připojeno
14.
-
Není připojeno
14.
NZ
15.
CN
Signál od rychloměru
15.
-
16.
-
Není připojeno
16.
HR
Palivoměr
17.
HB
Teplota chladící kapaliny motoru
17.
AR
+15 baterie
18.
-
Není připojeno
18.
LG
Airbag
19.
RV
ABS
19.
-
Výstup rychloměru 3
20.
-
Není připojeno
20.
-
Výstup rychloměru 4
Není připojeno
Ukostření elektronické části
Není připojeno
103
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
PŘÍSTROJOVÁ DESKA:EL,ELX
Pohled zepředu
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrolka rezervy paliva
Palivoměr
Otáčkoměr
Ukazatel směru
Analogový rychloměr a digitální počítadlo kilometrů
Schéma zapojení
104
6. Teploměr chladící kapaliny motoru
7. Kontrolky (viz strana 76)
8. Kontrolky (viz strana 76)
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
Pohled zezadu (s vyobrazením konektorů)
Konektor A
Konektor B
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
1.
HN
Alternátor
1.
VN
Dálková světla
2.
BN
Hladina brzdové kapaliny
2.
GR
Osvětlení přístrojové desky
3.
LN
Porucha nárazového spínače
3.
GN
Obrysová světla
4.
R
+30baterie (pro počítadlo km)
4.
-
5.
-
Není připojeno
5.
BN
Park. brzda/hladina brzd. kap.
6.
-
Není připojeno
6.
GR
Osvětlení přístrojové desky
7.
-
Přeplňování
7.
N
Ukostření
8.
BR
Opotřebení brzd. destiček
8.
-
Výstup rychloměru 1
9.
VN
Fiat CODE
9.
-
Výstup rychloměru 2
10.
-
Žhavící svíčky
10.
AN
Levý ukazatel směru
11.
-
Není připojeno
11.
A
Pravý ukazatel směru
12.
HG
Nízký tlak oleje
12.
N
Kostra
13.
HN
Signál mudulu rychloměru
13.
-
Není připojeno
14.
-
Není připojeno
14.
NZ
15.
CN
Signál od rychloměru
15.
-
16.
L
Signál otáčekoměru
16.
HR
Palivoměr
17.
HB
Teplota chladící kap. motoru
17.
AR
+15 baterie
18.
-
Není připojeno
18.
LG
Airbag
19.
RV
ABS
19.
-
Výstup rychloměru 3
20.
-
Není připojeno
20.
-
Výstup rychloměru 4
Není připojeno
Ukostření elektronické části
Není připojeno
105
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
1.
VB
Dveře
2.
RG
Porucha levého brzd. světla
3.
RN
Porucha pravého brzd.světla
4.
AR
+15 baterie
5.
N
Ukostření elektronické části
6.
-
Není připojeno
7.
R
Brzd. světla (+ z pedálu brzdy)
8.
-
Není připojeno
Konektor C
PŘÍSTROJOVÁ DESKA: GT
Pohled zepředu
1. Kontrolka rezervy paliva
2. Palivoměr
3. Analogový rychloměr a digitální počítadlo kilometrů
4. Ukazatel směru
5. Kontrolka dálkových světel
106
6.
7.
8.
9.
Otáčkoměr
Tepoloměr chladící kapaliny motoru
Kontrolky (viz strana 76)
Kontrolky (viz strana 76)
Tipo C
Elektrické příslušenství
Přístrojová deska
55.
Schéma zapojení
Pohled zezadu (s vyobrazením konektorů)
107
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
Konektor A
Konektor B
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
1.
HN
Alternátor
1.
VN
Dálková světla
2.
BN
Hladina brzdové kapaliny
2.
GR
Osvětlení přístrojové desky
3.
LN
Porucha nárazového spínače
3.
GN
Obrysová světla
4.
-
Není připojeno
4.
-
5.
-
Není připojeno
5.
BN
Park. brzda/hladina brzd. kap.
6.
-
Není připojeno
6.
GR
Osvětlení přístrojové desky
7.
-
Přeplňování
7.
N
Ukostření
8.
BR
Opotřebení brzdových destiček
8.
-
Výstup rychloměru 1
9.
MN
Fiat CODE
9.
-
Výstup rychloměru 2
10.
-
Žhavící svíčky
10.
AN
Levý ukazatel směru
11.
-
Není připojeno
11.
A
Pravý ukazatel směru
12.
HG
Nízký tlak oleje
12.
N
Kostra
13.
HN
Signál mudulu rychloměru
13.
-
Není připojeno
14.
-
Není připojeno
14.
NZ
15.
CN
Signál od rychloměru
15.
-
16.
L
NSignál otáčekoměru
16.
HR
Palivoměr
17.
HB
Teplota chladící kapaliny motoru
17.
AR
+15 baterie
18.
-
Není připojeno
18.
LG
Airbag
19.
RV
ABS
19.
-
Výstup rychloměru 3
20.
-
Voda v palivu (vznětové motory)
20.
-
Výstup rychloměru 4
Není připojeno
Ukostření elektronické části
Není připojeno
Na přístrojové desce verze s přeplňovaným vznětovým motorem je osazen rychloměr do 220 km/h a otáčkoměr do 6 000 1/min.
108
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
PŘÍSTROJOVÁ DESKA: HGT
Pohled zepředu
1. Kontrolka rezervy paliva
2. Palivoměr
3. Analogový rychloměr a digitální počítadlo kilometrů
4. Ukazatel směru
5. Kontrolka dálkových světel
6.
7.
8.
9.
Otáčkoměr
Tepoloměr chladící kapaliny motoru
Kontrolky (viz strana 76)
Kontrolky (viz strana 76)
Pohled zezadu (s vyobrazením konektorů)
109
Elektrické příslušenství
Přístrojová deska
55.
Schéma zapojení
110
Tipo C
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
Konektor A
Konektor B
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
Číslo barva
vývodu vodiče
Obvod
1.
HN
Alternátor
1.
VN
Dálková světla
2.
BN
Hladina brzdové kapaliny
2.
GR
Osvětlení přístrojové desky
3.
LN
Porucha nárazového spínače
3.
GN
Obrysová světla
4.
-
Není připojeno
4.
-
5.
-
Není připojeno
5.
BN
Park. brzda/hladina brzd. kap.
6.
-
Není připojeno
6.
GR
Osvětlení přístrojové desky
7.
-
Přeplňování
7.
N
Ukostření
8.
BR
Opotřebení brzdových destiček
8.
-
Výstup rychloměru 1
9.
MN
Fiat CODE
9.
-
Výstup rychloměru 2
10.
-
Žhavící svíčky
10.
AN
Levý ukazatel směru
11.
-
Není připojeno
11.
A
Pravý ukazatel směru
12.
HG
Nízký tlak oleje
12.
N
Kostra
13.
HN
Signál mudulu rychloměru
13.
-
Není připojeno
14.
-
Není připojeno
14.
NZ
15.
CN
Signál od rychloměru
15.
-
16.
L
Signál otáčekoměru
16.
HR
Palivoměr
17.
HB
Teplota chladící kapaliny motoru
17.
AR
+15 baterie
18.
-
Není připojeno
18.
LG
Airbag
19.
RV
ABS
19.
-
Výstup rychloměru 3
20.
-
Voda v palivu (vznětové motory)
20.
-
Výstup rychloměru 4
Není připojeno
Ukostření elektronické části
Není připojeno
Konektor C
1.
VB
Dveře
2.
RG
Porucha levého brzd. světla
3.
RN
Porucha pravého brzd. světla
4.
AR
+15 baterie
5.
N
Ukostření elektronické části
6.
-
Není připojeno
7.
R
Brzd. světla (+ z pedálu brzdy)
8.
-
Není připojeno
Konektor C
111
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
Kontrolky: S,SX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontrolka systému airbagů
Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka rezervy paliva
Kontrolka vstřikování
Kontrolka nabíjení
Kontrolka nízkého tlaku oleje
8. Kontrolka parkovací brzdy/nízké hladiny
brzdové kapaliny
9. Kontrolka opotřebených brzdových destiček
10. Kontrolka systému Fiat CODE
11. Kontrolka systému ABS
12. Kontrolka maximálního plnícího tlaku přeplňování
13. Kontrolka žhavících svíček
Kontrolky: EL, ELX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kontrolka systému airbagů
Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka vstřikování
Kontrolka nabíjení
Kontrolka nízkého tlaku oleje
Kontrolka poruchy brzdových světel
Kontrolka dveří
9. Kontrolka parkovací brzdy/nízké hladiny
brzdové kapaliny 10 Kontrolka opotřebených brzdových destiček.
11. Kontrolka systému Fiat CODE
12. Kontrolka systému ABS
13. Kontrolka maximálního plnícího tlaku přeplňování
14. Kontrolka žhavících svíček
Kontrolky: GT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontrolka žhavících svíček
Kontrolka maximálního tlaku přeplňování
Kontrolka systému vstřikování
Kontrolka nabíjení
Kontrolka nízkého tlaku oleje
Kontrolka obrysových světel
7. Kontrolka parkovací brzdy/nízké hladiny
brzdové kapaliny
8. Kontrolka opotřebených brzdových destiček
9. Kontrolka systému Fiat CODE
10. Kontrolka systému ABS
11. Kontrolka systému airbagů
Kontrolky: HGT
1.
2.
3.
4.
5.
112
Kontrolka systému vstřikování
Kontrolka nabíjení
Kontrolka nízkého tlaku oleje
Kontrolka obrysových světel
Kontrolka parkovací brzdy/nízké hladiny brzdové kapaliny
6. Kontrolka opotřebených brzdových destiček
7. Kontrolka systému Fiat CODE
8. Kontrolka systému ABS
9. Kontrolka poruchy brzdových světel
10. Kontrolka dveří
11. Kontrolka systému airbagů
Tipo C
Elektrické příslušenství
Přístrojová deska
55.
PALIVOMĚR
Palivoměr je řízen elektronickým interface.
Plovák v palivové nádrži odesílá signál
v době, kdy je klíč v poloze ON (+15).
Pokud hladina v nádrži dosáhne stavu rezervy
(cca 7 litrů) na přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka. Rozsvícení kontrolky má zpoždění
30 sekund, aby se předešlo rozsvěcení kontrolky při vyšší hladině paliva.
Hodnoty pro kontrolu kalibrace
Poloha ručky
Hodnota v ohmech
F(4/4)
0-6
1/2
116 - 126
Počátek rezervy
252 - 258
E(0)
290 - 304
E=prázdná
F=plná
TEPLOMĚR CHLADÍCÍ KAPALINY
MOTORU
Teploměr chladící kapaliny je řízen přímo snímačem, umístěným na hlavě válců (má červenou barvu). Měří teplotu chladící kapaliny motoru. Teploměr dostává signál v době, kdy
je klíč v poloze ON (+15).
Hodnoty pro kontrolu kalibrace
Část stupnice
Hodnota v ohmech
C
0
B (Střed stupnice)
175 +/-15
A
74,5 +/-5,5
113
Elektrické příslušenství
Tipo C
Přístrojová deska
55.
RYCHLOMĚR
Rychloměr je řízen elektronickým interface;
jeho obvod detekuje signál rychlosti z generátoru impulsů, umístěného na převodovce.
Na vozidle se používají dva typy generátoru
impulsů stejného principu činnosti, pouze
s odlišným tvarem.
Používají se rychloměry se dvěma stupnicemi:
- 0 - 220 km/h pro S,SX,EL,ELX
- 0 - 240 km/h pro GT,HGT
Při rychlostech 0 - 4 km/h ručka zůstává
na spodním dorazu, při překročení rychlosti
4 km/h ukazuje rychlost vozidla.
Generátor impulsů umístěný na převodovce
je napájen přímo z přístrojové desky.
Generátor impulsů pracuje na principu Hallova
jevu a na vstup rychloměru dodává již zesílené zvlněné napětí; každé otáčce hřídele
rychloměru odpovídá 16 impulsů; pro správnou funkci rychloměru být nižší hodnota signálu pod 1 V a vyšší hodnota signálu nad 7 V.
114
Tipo C
Elektrické příslušenství
Přístrojová deska
55.
ELEKTRONICKÝ RYCHLOMĚR
S MECHANICKÝM POČÍTADLEM
KILOMETRŮ
Tento přístroj má stupnice rychloměru
do 220/240 km/h a je řízen elektronickým interface.
Počítadlo kilometrů je mechanické se 6 řády
(celkové počítadlo kilometrů a nulovatelné počítadlo kilometrů se 4 řády. Mechanické počítadlo kilometrů je řízeno miniaturním motorem
na stejnosměrný proud; používá signál od Hallova generátoru impulsů, zpracovává jej elektronický interface a signál odesílá miniaturnímu
motoru, který zajišuje otáčení kotoučků jednotlivých řádů počítadla.
ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO
KILOMETRŮ
Počítadlo kilometrů je elektronického typu;
uprostřed rychloměru má umístěný LCD displej. Na přístrojové desce je umístěno nulovací tlačítko nulovatelného počítadla kilometrů.
Displej má dva řádky, první patří celkovému
počítadlu kilometrů, druhý nulovatelnému počítadlu kilometrů.
Informace je zobrazena sedmisegmentovými
prvky.
LCD displej je aktivován v době, kdy je klíč
v poloze ON (+15). Jsou zobrazeny hodnoty,
které byly zobrazeny před posledním otočením klíče do polohy OFF.
Odpojením baterie (+30) se nevymaže údaj
celkového počítadla kilometrů. Údaj nulovatelného počítadla kilometrů se vymaže při každém odpojení baterie (+30).
OTÁČKOMĚR
Otáčkoměr je řízen elektronickým interface.
Řídící signál otáčkoměru přichází z řídící jednotky vstřikování. Řídící jednotka vstřikování
dostává signál od snímače rychlosti vozidla
(generátor impulsů, platí pouze pro zážehové
motory).
115
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Přístrojová deska
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ
1. Demontujte ochranný kryt z pojistkové
a reléové jednotky. Vyšroubujte vnější
šroub, který upíná rámeček panelu.
2. Vyšroubujte vnější šrouby, které upínají rámeček panelu.
3. Po rozpojení dvou konektorů - od potenciometru osvětlení přístrojové desky a potenciometru seřizovače světlometů (označené šipkami) - demontujte rámeček panelu.
4. Vyšroubujte šrouby, které upínají přístrojovou desku k palubní desce.
5. Rozpojte konektory vodičů přístrojové desky a demontujte ji z vozidla.
117
Elektrické příslušenství
Pojistková a reléová jednotka, řídící jednotka
Bravo-Brava
55.
POJISTKOVÁ A RELÉOVÁ JEDNOTKA
Demontáž - montáž
1. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte kryt jednotky.
2. Rozpojte konektory vodičů připojené
v přední části jednotky.
3. Vyšroubujte šrouby, které upínají jednotku
k palubní desce.
4. Odsuňte jednotku na stranu, rozpojte konektory připojené v zadní části jednotky
a demontujte jednotku z palubní desky.
118
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Pojistková a reléová jednotka, řídící jednotka
55.
Pohled zepředu na pojistkovou a reléovou jednotku
a označení pojistek.
Konektory není
možné připojit nesprávně, nebo
každý má jiný tvar.
Písmena označující konektory jsou
stejná jako ta, která
jsou
použita
ve schématech zapojení.
Pohled zezadu na pojistkovou a reléovou jednotku
a umístění jednotlivých
relé.
E1. Relé odpojení spínací skříňky
E2. Relé houkačky
E3. Relé vyhřívaného zadního
okna
119
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Pojistková a reléová jednotka, řídící jednotka
55.
Číslo
Hodnota Symbol
pojistky
Světla zpátečky - Brzdová
světla - Přídavné brzdové
světlo (pokud je jím vozidlo
vybaveno) - Přerušovač ukazatelů směrů - Napájení pro
kontrolu přístrojového panelu
(pokud je jím vozidlo vybaveno) - Elektricky ovládaná
okna (pokud je jimi vozidlo
vybaveno) - Obvod airbagu
- Uvedení ABS do funkce.
1
2
3
120
Chráněný
obvod
15
10
Pravé přední obrysové světlo
- Levé zadní obrysové světlo
- Pravé osvětlení SPZ
- Osvětlení autorádia - Osvětlení přístrojové desky a kontrolka obrysových světel
- Osvětlení panelu spínačů.
Levé přední obrysové světlo
- Osvětlení ovládacích prvků
vytápění/klimatizace - Pravé
zadní obrysové světlo - Levé
osvětlení SPZ.
4
10
Potkávací světlo levého světlometu.
5
10
Potkávací světlo pravého
světlometu - Seřizovače světlometů.
Číslo
Hodnota Symbol
pojistky
Chráněný
obvod
6
10
Pravý dálkový světlomet.
7
10
Levý dálkový světlomet
- Kontrolka dálkových světlometů.
8
10
Zadní mlhová světla.
9
10
Přerušovač výstražných světel.
10
15
Osvětlení interiéru - Světlo
v zavazadlovém prostoru
- Napájení hodin - Napájení
přijímače dálkového ovládání
(pokud je jím vozidlo vybaveno) - Napájení autorádia
- Světlo v příruční schránce.
11
20
Vyhřívané zadní okno - Kontrolka vyhřívaného zadního
okna - Odmlžování zpětných
zrcátek (pokud je jím vozidlo
vybaveno).
12
30
Není použitá.
13
20
Houkačky.
14
20
Stěrače čelního okna - Stěrač zadního okna - Ostřikovač čelního a zadního okna
- Tlačítko ostřikovače světlometů.
15
20
Motor klimatizace a rezistor
pro nastavování jeho rychlosti - Relé pro první a druhou rychlost ventilátorů kondenzátoru a chladiče a zpožïovací jednotku druhé rychlosti - Relé kompresoru klimatizace - Zapalovač cigaret.
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Pojistková a reléová jednotka, řídící jednotka
55.
Schéma vnitřního zapojení pojistkové a reléové jednotky
E1. Relé odpojení spínací skříňky
E2. Relé houkačky
E3. Relé vyhřívaného zadního okna
121
Elektrické příslušenství
Pojistková a reléová jednotka, řídící jednotka
Bravo-Brava
55.
UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY VSTŘIKOVÁNÍ/ZAPALOVÁNÍ
A. motor 1370 SPI 12V
B. motory 1747 MPI
16V; 1998 MPI 20V (interiér vozidla)
C. motor 1581 MPI 16V
UMÍSTĚNÍ ELEKTROHYDRAULICKÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PROTIBLOKOVACÍHO SYSTÉMU BRZD (ABS)
Pro demontáž a montáž jednotek zobrazených na této
straně - viz Kapitola
33 (Brzdy).
122
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
PŘEDNÍ SDRUŽENÁ SVÍTILNA
S UKAZATELEM SMĚRU
Demontáž - montáž
1. Vyšroubujte šrouby, které upínají sdruženou svítilnu do karosérie.
2. Odpojte konektory vodičů od sdružené svítilny.
3. Demontujte kompletní kontrolku z vozidla.
4. Při sestavování vložte čep A do jeho lože
v karosérii.
123
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo-Brava
55.
VÝMĚNA ŽÁROVEK PŘEDNÍ
SDRUŽENÉ SVÍTILNY
Žárovky světlometu - dálkové a potkávací světlo
1. Stlačením označené páčky, která zajišuje
plastové krytky ke sdružené svítilně, tyto
krytky demontujte.
2. Vysuňte odpovídající žárovku (po uvolnění
příchytky) ze sdružené svítilny. Odpojte žárovku od konektoru a vyměňte ji; nedotýkejte se jí holýma rukama.
Žárovky obrysových světel
3. Opakujte operaci č. 1; vyprostěte objímku
žárovky ze sdružené svítilny a poté vyjměte žárovku z objímky.
Žárovky ukazatelů směrů
4. Otočte objímkou žárovky o 900 a vysuňte
ji ze sdružené svítilny.
5. Odpojte konektor od objímky žárovky
a otáčením uvolněte žárovku z objímky.
124
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
SEŘIZOVÁNÍ SVĚTLOMETŮ
A. Šroub pro svislé seřízení světlometu.
B. Šroub pro vodorovné seřízení světlometu.
Při seřizování světlometů musí být vozidlo vybaveno rezervním kolem, nářadím, doplněnými provozními kapalinami a rezervou paliva.
Pneumatiky musí být nahuštěné na provozní
tlak a řidič musí sedět ve vozidle.
Umístěte vozidlo na rovnou plochu tak, aby
světlomety byly 10 metrů od odrazové stěny,
na které jsou nakresleny tyto čáry:
V - V: Svislá čára odpovídající rovině symetrického středu vozidla.
C - C: Odpovídá svislým rovinám procházejícím středy sdružených svítilen.
HC - HC: Vodorovná čára odpovídající výšce
středů sdružených svítilen od země.
AC - AC: Vodorovná čára 10 cm pod čárou
HC - HC (hodnota pro nová vozidla, ale trvale
snížená, odpovídá 1% poklesu).
Přepněte světlomety sdružené svítilny na potkávací světla. Pomocí zařízení pro seřizování
světlometů postupujte následovně:
Svislé nastavení
Vyrovnejte vodorovnou dělící čáru přechodu
mezi tmavou a osvětlenou plochou s čárou
AC - AC.
Vodorovné nastavení
Vyrovnejte průsečík dvou dělících čar, vodorovné a stoupající, s průsečíky čar
C - C a AC - AC. Pokud je nutné umístit vozidlo blíže k odrazové stěně, musí být tyto hodnoty v odpovídajícím poměru zmenšeny.
Manuální seřízení předních mlhových
světel
Seřizování svítilny předního mlhového světla
se provádí pomocí klíče, který se umístí
do odpovídajícího otvoru (viz obrázek).
125
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo-Brava
55.
ELEKTRICKÝ SEŘIZOVAČ SVĚTLOMETŮ
Svislé nastavení přední sdružené svítilny
se nastavuje v závislosti na zatížení vozidla
pomocí potenciometru umístěného v přístrojové desce.
Čtyři polohy uvedené na potenciometru odpovídají čtyřem různým podmínkám zatížení.
- Poloha 0:
pouze řidič nebo řidič se spolujezdcem
na předním sedadle.
- Poloha 1:
všechna sedadla obsazena (5 osob).
- Poloha 2:
všechna sedadla obsazena plus náklad
v zavazadlovém prostoru.
- Poloha 3:
řidič plus maximální dovolené zatížení
v zavazadlovém prostoru.
Umístění komponentů a vodičů elektrického seřizovače světlometů
3(C).50A pojistka přídavných volitelných zařízení
4. Pojistková a reléová jednotka
5. Relé dálkového světlometu
7. Jednotka ovládacích prvků u volantu
10.Ukostření baterie na karosérii
11. Baterie
12.Spínací skříňka
126
13.Propojení pravého/levého svazku vodičů
22.Levé ukostření palubní desky
42.Pravé ukostření palubní desky
43.Seřizovací motor levého světlometu
44.Seřizovací motor pravého světlometu
45.Ovládání seřizovače světlometů
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
Popis funkce
Elektrické seřizování světlometů je možné provádět při rozsvícených potkávacích světlech. Pohyb světlometů je prováděn dvěma motory (43 - 44) umístěnými přímo na sdružených svítilnách. Ovládání (45)
je zajištěno potenciometrem, jehož otočné kolečko, které je možné nastavit do čtyř různých poloh, je umístěno v přístrojové desce. Tyto polohy odpovídající čtyřem polohám, do kterých je možné sdružené svítilny
nastavit. Schéma zapojení zobrazuje propojení různých zařízení, která jsou součástí systému.
Celý systém je napájen napětím 12V vyvedeným od spínací skříňky a je chráněn pojistkou (F5) umístěnou
v pojistkové a reléové jednotce (4). Výkonný člen se skládá z motoru, na kterém je namontován převodník
polohy potenciometru, a z elektronické řídící jednotky.
Schéma zapojení zobrazující propojení zařízení pro seřizování světlometů
127
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo-Brava
55.
BOČNÍ UKAZATEL SMĚRU
Demontáž - montáž
1. Šroubovákem umístěným do bodu označeného šipkou vyprostěte boční ukazatel
směru z karosérie.
2. Rozpojte konektor napájení od objímky žárovky a otáčením objímky jej vyprostěte
z průsvitného krytu.
ZADNÍ SDRUŽENÁ SVÍTILNA
Demontáž - montáž zadní sdružené
svítilny (3 - dveřová verze)
3. Vyšroubujte šrouby a odstraňte příchytky
upínající čalounění zadního příčníku
a poté toto čalounění demontujte.
4. Vyšroubujte šrouby (označené šipkami)
a demontujte kryt sdružené svítilny.
5. Vyšroubujte označené matice a vyjměte
sdruženou svítilnu z jejího lože.
128
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
1. Rozpojte označené propojení a demontujte zadní
sdruženou svítilnu z vozidla.
Výměna žárovek zadní sdružené svítilny
2. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte
čalounění.
3. Vyšroubujte označené dorazy, rozpojte zobrazené propojení a demontujte držák žárovek z vozidla.
4. Demontujte příslušnou žárovku.
129
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo-Brava
55.
Demontáž - montáž zadní sdružené
svítilny (5 - dveřová verze)
1. Vyšroubujte šrouby a odstraňte příchytky
upínající čalounění zadního příčníku
a poté čalounění demontujte.
2. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte kryt sdružené svítilny.
3. Vyšroubujte šrouby, které upínají sdruženou svítilnu ke karosérii, a rozpojte odpovídající konektor.
4. Demontujte sdruženou svítilnu z vozidla.
130
Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
Výměna žárovek zadní sdružené svítilny (pětidveřová verze)
1. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte čalounění.
2. Rozpojte konektor a vyjměte držák žárovek z vozidla.
3. Vyměňte příslušné žárovky.
131
Brava
Elektrické zařízení
Osvětlení
55.
Výměna zadní optické jednotky
1. Odmontovat zadní optickou jednotku podle návodu na straně 26.
2. Před montáží zadní optické jednotky se ubezpečit, že upevňovací rám optické jednotky na karosérii je umístěn uprostřed délky šroubů regulace
těsnění; v opačném případě upravit šrouby podle
obrázku.
3. Zadní optickou jednotku správně umístit na karosérii, zašroubovat upevňovací šrouby ukázané na
obrázku.
4. Postupně zašroubovat šrouby v naznačeném
pořadí; potom pokračovat ve šroubování až do jejich zlomení.
Popsaná operace má zajistit správný tlak
perimetrálního těsnění zadní optické jednotky na karosérii.
Poznámka:
Montáž sejmutých částí se dokončí
v opačném pořadí úkonů prováděných při demontáži zadní optické jednotky.
133
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo
55.
PŘÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVĚTLO
Demontáž - montáž (pětidveřová
verze)
1. Vyšroubujte šrouby a odstraňte příchytky,
které upínají čalounění k zadním sklopným
dveřím vozidla; následně čalounění demontujte.
2. Vyšroubujte plastové matice, které upínají
přídavné brzdové světlo k zadním sklopným dveřím.
3. Demontujte přídavné brzdové světlo z vozidla.
134
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA
Demontáž - montáž
1. Umístěte vozidlo na stojany, zvedněte jej
a vyšroubujte označené šrouby.
2. Demontujte přední mlhové světlo z vozidla.
3. Vyšroubujte označený šroub.
4. Vyšroubujte označené šrouby.
5. Oddělte rám od předního mlhového světla.
135
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo-Brava
55.
Výměna žárovky předního mlhového
světla
Nejprve proveïte operace 1,2 a 3 popsané
na předcházející straně.
1. Vyšroubujte kryt umístěný v zadní části
sestavy předního mlhového světla.
2. Rozpojte označené propojení vodičů.
3 - 4. Otočte označenou páčkou, která
zajišuje žárovku.
5. Vyjměte žárovku z objímky.
136
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Osvětlení
55.
OSVĚTLENÍ SPZ
Demontáž - montáž
1. Uvolněte označený doraz. Tím umožníte
vyjmutí jednotky světla ze zadního
nárazníku.
2. Rozpojte označený konektor a demontujte
světlo.
OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
Demontáž - montáž stropního světla
v interiéru
3. Demontujte prvky krytu (označené šipkou).
4. Vyšroubujte označené šrouby, které
upínají světlo ke karosérii.
5. Rozpojte konektory vodičů a demontujte
světlo z vozidla.
137
Elektrické příslušenství
Osvětlení
Bravo-Brava
55.
Výměna žárovek osvětlení interiéru
1. Rozpojte propojení a demontujte označenou
součást.
2. Demontujte ochranný kryt a vyměňte
příslušnou žárovku.
Demontáž - montáž světla v příruční
schránce a výměna žárovky
3. Uvolněte hrany světla a vyjměte jej z jeho lože.
4. Rozpojte označený konektor a demontujte
světlo z příruční schránky.
5. Vyměňte žárovku.
Demontáž - montáž a výměna žárovky
světla v zavazadlovém prostoru
6. Vyjměte světlo z jeho lože, rozpojte
konektor a demontujte světlo.
POZNÁMKA Žárovku je možné vyměnit
i bez vyjmutí světla z vozidla.
138
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ MOTORU
STĚRAČŮ ČELNÍHO OKNA
1. Demontujte ochranné kryty, poté
vyšroubujte matice a demontuje raménka
stěračů čelního okna.
2. Otevřete víko motorového prostoru,
vyšroubujte označené šrouby a demontujte čalounění pod čelním oknem.
3. Nadzvedněte ochranný kryt motoru
stěračů čelního okna a rozpojte označený
konektor.
139
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
Bravo-Brava
55.
1. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte sestavu stěračů čelního okna z vozidla.
2. Vyšroubujte označené šrouby a matice.
3. Oddělte motor stěračů čelního okna od
pákoví.
Výměna stírátek stěračů čelního okna
4. Při výměně stírátka stěračů čelního okna
stiskněte zobrazenou pojistku a vysuňte
jej ve směru šipky.
140
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
MOTOR STĚRAČE ZADNÍHO OKNA
Demontáž - montáž
1. Zdvihněte označený ochranný kryt,
vyšroubujte matici a demontujte raménko
stěrače zadního okna.
2. Otevřete zadní sklopné dveře, vyšroubujte
upínací příchytky a demontujte čalounění.
3. Rozpojte označené elektrické propojení,
vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem
a demontujte motor stěrače zadního okna z
vozidla.
Výměna stírátka stěrače zadního okna
4. Způsobem zobrazeným na obrázku
postupujte na obou stranách stěrače
a demontujte stírátko z vozidla.
141
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
Bravo-Brava
55.
ČERPADLO OSTŘIKOVAČE ČELNÍHO
A ZADNÍHO OKNA
Demontáž - montáž
Otevřete víko motorového prostoru. Vypuste
kapalinu z nádržky ostřikovače čelního okna
a uschovejte ji.
1. Vyšroubujte šrouby, které upínají nádržku
chladící kapaliny ke karosérii, a přesuňte
ji k jedné straně.
2. Rozpojte konektor napájení čerpadla.
3. Demontujte čerpadlo z vozidla.
142
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
JEDNOTKA OVL. PRKŮ U VOLANTU
Demontáž - montáž
(pro verze bez airbagu)
POZNÁMKA Pro verze s airbagem viz
odpovídající odstavec.
1. Rozpojte záporný pól baterie. Po rozpojení
konektoru spínače houkačky demontujte jeho
kryt.
2. Vyšroubujte matici (označená šipkou)
a demontujte volant z vozidla.
3. Vyšroubujte šrouby (označené šipkami)
a demontujte spodní kryt sloupku řízení.
4. Vyšroubujte šrouby (označené šipkami)
a demontujte vrchní kryt sloupku řízení.
5. Vyšroubujte šroub s vnitřním šestihranem
a rozpojte odpovídající konektory. Demontujte
jednotku ovládacích prvků u volantu
z vozidla.
143
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Různá zařízení
55.
Schéma zapojení jednotky ovládacích prvků u volantu
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Písmena označují zásuvky pro konektory odpovídajících názvů. Identifikační čísla označují první
a poslední vývod konektoru.
144
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Různá zařízení
55.
IDENTIFIKACE VÝVODŮ KONEKTORŮ
Konektor A
Vývod Barva
č.
vodiče
Konektor B
Vývod Barva
č.
vodiče
Obvod
1
HN
2
H
Stěrače čelního okna - Vysoká
rychlost
3
-
Není použit
4
HG
Cyklovač stěračů
okna/Nízká rychlost
5
S
Obousměrné čerpadlo
6
SN
Obousměrné čerpadlo
7
SG
Ovládání ostřikovače světlometů
8
N
Ukostření
9
-
Kontrolka ukazatelů přívěsu
Stěrače čelního okna a brzda
Konektor C
Vývod Barva
č.
vodiče
-
2
HL
Zadní mlhová světla
3
AG
Int/A
4
AN
Pravý ukazatel směru
5
LR
Výstražná světla
A
čelního
Obvod
1
6
Obvod
Není použit
Pravý ukazatel směru
PRAVÁ PÁČKA JEDNOTKY OVLÁDACÍCH
PRVKŮ U VOLANTU
1
-
Pro severní Evropu
2
-
Pro severní Evropu
3
HR
Potkávací světlomety
4
LR
Dálkové světlomety
5
CB
Int/A
6
AG
Int
7
GV
Obrysová světla
Konektor D
Vývod Barva
č.
vodiče
Obvod
1
-
2
LB
+30
3
LN
Houkačka
4
-
5
CN
Kladný pól k ostřikovači /
stěračům čelního okna ostřikovači zadního okna
6
CL
Stěrač zadního okna
7
CB
Stěrač zadního okna a brzda
Není připojen
Není připojen
Pravá páčka jednotky ovládacích prvků u volantu ovládá stěrač čelního okna (dvě rychlosti + cyklovač)
a čerpadlo ostřikovače čelního okna. Funkce je následující:
- Při pohybu pravé páčky o jednu polohu dolů se aktivuje spínač funkce cyklovače stěračů čelního okna.
Počet cyklů je přibližně 15 za minutu.
- Při pohybu pravé páčky o dvě polohy dolů je počet cyklů přibližně 35 za minutu. Rychlost stírání je
v obou případech stejná, pouze se zkrátí prodleva mezi jednotlivými cykly na 2 vteřiny.
- Při pohybu pravé páčky o tři polohy dolů je sepnuto plynulé stírání čelního okna rychlostí 45 cyklů
za minutu. Pokud je páčka přemístěna z polohy STOP směrem nahoru a držena v této poloze, je
zvoleno plynulé stírání čelního okna, ale páčka není v zajištěné poloze. Jinými slovy: stěrače čelního
okna stírají pouze po dobu, po kterou je páčka držena v této poloze a zastaví se po uvolnění páčky.
145
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
Bravo-Brava
55.
Motor stěračů čelního okna
Na tělese motoru je umístěno pouzdro se spínacím obvodem. Tento obvod obsahuje relé a spínač
pro automatický návrat stěračů do základní polohy.
Ostřikovač čelního okna
Pokud je pravá páčka jednotky ovládacích prvků u volantu přitažená nahoru, směrem k věnci volantu,
dochází k napájení čerpadla ostřikovačů čelního okna el. proudem. Po uvolnění páčky se čerpadlo
zastaví, zatímco stěrače čelního okna během čtyř dalších vteřin ještě dokončí stírání čelního okna.
Čerpadlo ostřikovače čelního okna
Čerpadlo ostřikovače čelního okna je namontováno přímo na nádržku kapaliny ostřikovače.
Stěrač zadního okna
Stěrač zadního okna a čerpadlo ostřikovače jsou ovládány pravou páčkou jednotky ovládacích prvků
u volantu, která má dva přídavné spínače; jeden je prstencového typu pro ovládání stěrače zadního
okna a druhý pro ovládání čerpadla ostřikovače. Motor stěrače zadního okna je vybaven spínačem
a relé, které tvoří ovládací obvod stěrače zadního okna.
A. Pokud je otočen prstencový spínač, který je umístěný na pravé páčce jednotky ovládacích prvků
u volantu, dojde k ukostření vývodu řídícího relé, a tím k nepřerušovanému napájení motoru stěrače.
B. Pokud je páčka stlačena směrem k palubní desce, dojde k současnému zapnutí čerpadla ostřikovače
a motoru stěrače zadního okna. Ostřikovač i stěrač se zastaví až po uvolnění páčky.
Ostřikovač zadního okna
Čerpadlo je obousměrného typu a má dvě propojení, do kterých jsou připojeny dvě trubičky. Těmi je
rozváděna kapalina do trysek ostřikovače čelního okna a trysky ostřikovače zadního okna.
Směr proudění kapaliny, a tedy i její místo určení, jsou závislé na směru otáčení čerpadla. Ten je určen
polohou, do které je stlačena pravá páčka jednotky ovládacích prvků u volantu. Jinými slovy, stlačením
páčky dopředu ve svislém směru je čerpadlo napájeno kladným pólem prostřednictvím vodiče SN
a záporným pólem prostřednictvím vodiče S.
Kapalina je v tomto případě směrována do ostřikovače zadního okna a v tomtéž okamžiku je spuštěn
i stěrač zadního okna až do uvolnění páčky.
Ostřikovače světlometů
Systém ostřikovačů světlometů se skládá z čerpadla umístěného na nádržce kapaliny ostřikovače
čelního okna, vedle čerpadla ostřikovače čelního okna. K čerpadlu jsou prostřednictvím odpovídajících
trubiček připojeny dvě trysky ostřikovače, namontované na předním nárazníku. Součástí systému je dále
časovač.
Pokud jsou rozsvíceny potkávací světlomety a pravá páčka jednotky ovládacích prvků u volantu je
přitažená nahoru směrem k věnci volantu, jsou v závislosti na sepnutí ostřikovače čelního okna
aktivovány i ostřikovače světlometů.
Popis funkce
Časovač je napájen napětím 12V vedeným přímo z baterie a chráněn pojistkou 20 A připojenou
vývodem k levému přednímu ukostření.
Pokud jsou rozsvíceny potkávací světlomety nebo přední a zadní mlhová světla, je prostřednictvím
prstencového spínače jednotky ovládacích prvků u volantu napájen časovač na vývodu konektoru
a systém je připraven pro aktivování.
146
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
Demontáž - montáž
1. Odpojte záporný pól baterie a demontujte
spodní i vrchní kryt sloupku řízení.
Zasuňte klíč do bloku zámku spínací
skříňky a přepněte ji do polohy ON
(ZAPNUTO).
2. Podle vyobrazení stiskněte přídržnou
pojistku.
3. Vysuňte blok zámku ze spínací skříňky.
4. Demontujte pojistný kroužek na zadním
konci bloku zámku spínací skříňky.
5. Stiskněte páčku pro zapínání parkovacích
světel a otočte klíčem tak, aby doraz A byl
umístěn ve stejné poloze, jako je
zobrazeno na obrázku.
147
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
Bravo-Brava
55.
1. Vysuňte blok zámku ze spínací skříňky.
Demontáž - montáž spínací skříňky
2. Odpojte záporný pól od baterie a proveïte
operaci č. 3, popisovanou na straně 37.
Rozpojte propojení vodičů od spínací
skříňky.
3. Vyšroubujte označené šrouby.
Při sestavování tyto šrouby musí být
vyměněny.
4. Demontujte spínací skříňku z vozidla.
Demontáž - montáž bloku kontaktů
spínací skříňky
5. Proveïte operaci č. 2. Postupujte podle
obrázku a vyprostěte blok kontaktů
z vozidla.
148
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
ELEKTRICKÉ KONTAKTY ZADNÍCH
SKLOPNÝCH DVEŘÍ
Demontáž - montáž (na dveřích)
1. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte blok kontaktů zadních sklopných dveří.
2. Uvolněním upínacích pojistek demontujte
čalounění zadních sklopných dveří.
3. Rozpojte zobrazená propojení a demontujte kontakty zadních sklopných dveří
s odpovídajícími vodiči.
Demontáž - montáž (na karosérii)
4. Vyšroubujte označené šrouby a vysuňte
blok kontaktů z karosérie.
5. Odpojte napájecí konektory a demontujte
blok kontaktů z vozidla.
149
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
Bravo-Brava
55.
SPÍNAČ BRZDOVÝCH SVĚTEL
Při výměně spínače brzdových světel přesně
dodržujte následující postup:
Demontáž
- Odpojte blok elektrických kontaktů;
- Otočením o 60 0 proti směru chodu
hodinových ručiček vysuňte spínač.
Tuto operaci si usnadníte přiložením klíče
na šestihrannou plochu (1) - viz prostřední
obrázek.
Montáž
- Umístěte nový spínač spolu s pouzdrem (2)
a montážní rozpěrkou (3) do jeho lože (4)
následujícím způsobem:
- Podržte stlačený brzdový pedál, poté
umístěte nový spínač do zasunuté polohy
v držáku (4);
- Otočte spínačem přibližně o 600 ve směru
chodu hodinových ručiček až na doraz.
Mělo by být slyšet zapadnutí upínací
pojistky (5) na své místo (6).
Nastavení
- Uvolněte brzdový pedál do horní polohy;
spínač bude nastaven automaticky
ve vztahu k pouzdru (2);
- Stlačte pedál tak, aby montážní rozpěrka
(3), použitá pro ochranu při nastavování,
mohla být demontována.
POZNÁMKA Montážní rozpěrka (3)
uvolňuje vnitřní doraz
upínáku, který zabraňuje
dalším pohybům mezi
spínačem a pouzdrem (2).
SPÍNAČ SVĚTEL ZPÁTEČKY
3. Rozpojte
označený
konektor
a vyšroubujte spínač v převodovce.
Snažte se zabránit úniku oleje.
150
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ
VENTILÁTORU CHLADIČE
1. Umístěte vozidlo na stojany, odpojte
záporný pól baterie a poté demontujte
vzduchový kanálek.
2. Vyšroubujte vrchní šrouby ventilátoru
a označená propojení.
3. Zdvihněte vozidlo a demontujte spodní
protihlukový kryt z vozidla.
4. Vyšroubujte spodní šrouby ventilátoru.
5. Demontujte ventilátor z vozidla.
Operace popsané výše nemusejí být
použitelné, pokud motor nebo verze
není stejná jako je zobrazená na
obrázku.
151
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
Bravo-Brava
55.
SNÍMACÍ JEDNOTKA PALIVOMĚRU
Demontáž - montáž
1. Otevřete zadní sklopné dveře a demon
tujte poličku na zavazadla.
2. Odklopte zadní sedadla a vyjměte kryt
rezervního kola.
3. Vyšroubujte označené šrouby a demon
tujte ochranný kryt.
4. Rozpojte elektrická propojení a trubičky
od snímací jednotky palivoměru.
152
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Různá zařízení
55.
1 - 2. Umístěte přípravek 1860893000
na snímací jednotku palivoměru
a demontujte upínací korunovou
matici.
3. Demontujte
snímací
jednotku
palivoměru z vozidla.
Palivoměr
Hodnoty pro kontrolu kalibrace
Poloha ručky
Hodnota v Ohmech
4/4
0-6
3/4
59 - 69
1/2
116 - 126
1/4
186 - 201
Začátek rezervy (A)
255 +/- 3
0
290 - 304
153
Elektrické příslušenství
Autorádio
Bravo-Brava
55.
AUTORÁDIO S KAZETOVÝM PŘEHRÁVAČEM GRUNDIG AD 182 L
Ve standardní verzi je vozidlo vybaveno autorádiem, které zahrnuje následující hlavní komponenty:
- autorádio s kazetovým přehrávačem GRUNDIG AD 182 L (nevyjímatelné), které je umístěno ve střední
části palubní desky. Jeho čelní stěna je přizpůsobena a plně integrována do jednotné linie palubní
desky;
- dva reproduktory umístěné ve vnitřních panelech předních dveří;
- prutová anténa umístěná uprostřed přední části střechy.
1. Knoflík pro zapínání autorádia (stlačením) a nastavování hlasitosti poslechu (otáčením);
2. Válcový knoflík pro nastavování intenzity tónů (stlačením a otáčením) a pro nastavování poměru
hlasitosti mezi oběma reproduktory (stlačením, vytažením a otáčením);
3. Tlačítko pro volbu pásma (FM1 - FM2 - MW - LW);
4. Tlačítko pro automatické nebo manuální vyhledávání stanice (krátký stisk, nebo dlouhotrvající
stlačení). Stanice jsou vyhledávány při postupném zvyšování frekvence;
5. Tlačítko pro automatické nebo manuální vyhledávání stanice (krátký stisk, nebo dlouhotrvající
stlačení). Stanice jsou vyhledávány při postupném snižování frekvence;
6. Tlačítko pro předvolbu stanice č. 1 - volba priority zobrazení času / frekvence rádia na displeji;
7. Tlačítko pro předvolbu stanice č. 2 - seřízení hodin zvyšováním hodnoty;
8. Tlačítko pro předvolbu stanice č. 3 - seřízení hodin snižováním hodnoty;
9. Tlačítko pro předvolbu stanice č. 4 - seřízení minut zvyšováním hodnoty;
10. Tlačítko pro předvolbu stanice č. 5 - seřízení minut snižováním hodnoty;
11. Tlačítko pro přepínání mezi zobrazením frekvence rádia / času (pouze jeden stisk) a pro volbu
nastavení času (dlouhotrvající stlačení);
12. Místo pro stlačení a otevření víčka, které zakrývá otvor pro vkládání kazety;
13. Tlačítko pro rychlé převíjení kazety na její začátek a pro vysunutí kazety z přehrávače (stlačit spolu
s tlačítkem 14);
14. Tlačítko pro rychlé převíjení kazety na její konec a pro vysunutí kazety z přehrávače (stlačit spolu
s tlačítkem 13);
15. Displej pro zobrazení pásma / frekvence poslouchané stanice, dále zobrazuje stereo příjem / citlivost
vyhledávání / čas.
154
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Autorádio
55.
Pohled na autorádio zezadu
ZÁSUVKA PRO KONEKTOR B
ZÁSUVKA PRO KONEKTOR A
Číslo
vývodu
Propojení
Číslo
vývodu
Propojení
5
Servis
3
Pravý reproduktor
6
Osvětlení
4
Pravý reproduktor
7
Napájení: kladný pól
5
Levý reproduktor
8
Napájení: záporný pól (ukostření)
6
Levý reproduktor
POZNÁMKA Vývody, které nejsou v tabulkách zmiňované, nejsou použité.
DISPLEJ
Kódy označující pásma a rozsahy
Kód
M
Střední vlny - MW
L
Dlouhé vlny - LW
U
Velmi krátké vlny - FM
M (*)
A. Rozlišovací písmeno pro pásmo - aktivace
manuálního vyhledávání stanic - zvolená priorita
zobrazování času / frekvence
B. Vodorovné linky signalizují pásma FM
C. Číslo předvolené stanice nebo zvolení priority
zobrazování času / frekvence
D. Čísla označující naladěnou frekvenci
E. Desetinná čárka u frekvence
F. Symbol označující stereo příjem
G. Symbol citlivosti vyhledávání stanic
Pásmo a rozsah
Manuální vyhledávání stanic
U-
FM 1
U=
FM 2
(*) = Tlačítko
155
Elektrické příslušenství
Autorádio
Bravo-Brava
55.
F. Hodiny
G. Blikající dvojtečka
H. Minuty
SEŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH HODIN
Při seřizování hodin postupujte přesně podle uvedeného pořadí:
- Nejméně dvě vteřiny podržte stisknuté tlačítko E, dokud se v levé části displeje nezobrazí písmeno M
doprovázené číslem 1 nebo 2.
- Hodiny (F) seřiïte tlačítky A a B (pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty).
- Minuty (H) seřiïte tlačítky C a D (pro zvětšení nebo zmenšení hodnoty).
- Tlačítkem E uložíte nově seřízený čas do paměti. Čas bude rovněž zobrazován při zastaveném vozidle
a vypnutém rádiu. Dvojtečka bude blikat.
TECHNICKÉ ÚDAJE
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ AUTORÁDIA
Počet výstupních kanálů
2
Hudební výstupní výkon
maximálně okolo 8W
(na jeden kanál)
Nominální výstupní výkon
Impedance
156
< na 4W RMS
4 Ohmy
Podle obrázku umístěte přípravek
1860897000. Zdvihněte víčko, které zakrývá
otvor pro vkládání kazety, a vysuňte
autorádio.
Po rozpojení elektrických propojení na zadní
straně demontujte autorádio z vozidla.
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Autorádio
55.
UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ AUTORÁDIA
1. Baterie
2. Pojistková a reléová jednotka
3. Autorádio
4. Pravý reproduktor
5. Levý reproduktor
6. Prutová anténa
Schéma zapojení
1. Ukostření na pravé straně palubní desky
2. Autorádio
3. Reproduktor v levých dveřích
4. Vodiče k reproduktoru na levé straně palubní desky
5. Vodiče k reproduktoru na pravé straně palubní
desky
6. Reproduktor v pravých dveřích
7. Napájení od baterie (+30)
8. Napájení od osvětlení
9. Napájení od spínací skříňky (+15)
10. Prutová anténa
157
Elektrické příslušenství
Autorádio
Bravo-Brava
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ
REPRODUKTORŮ
Reproduktory v palubní desce
1. Demontujte ochrannou mřížku z palubní
desky.
2. Vyšroubujte šrouby, které upínají reproduktor k palubní desce.
3. Rozpojte elektrický konektor a demontujte
reproduktor z vozidla.
Zadní reproduktory
4. Vyšroubujte šrouby, které upínají reproduktor, a demontujte jej z vozidla.
158
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Autorádio
55.
Reproduktory v předních dveřích
1. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte páčku na dveřích.
2. Demontujte jednotku spínače elektricky
ovládaných oken a rozpojte elektrické
vodiče.
3. Vyšroubujte upínací šrouby a demontujte
dveřní panel.
4. Vyšroubujte šrouby, které upínají sestavu
reproduktoru, a demontujte ji z vozidla.
5. Uvolněním pojistných příchytek oddělte
ochrannou mřížku od reproduktoru.
159
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Ochranná a bezpečnostní zařízení
55.
ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÁ HORKÝMI VODIČI
Elektrické napětí je v elektrických obvodech rozváděno prostřednictvím vodičů, které jsou schopny
odolávat proudu spotřebovávaného elektrickými zařízeními. Plochy průřezu vodičů se zvětšují, aby při
používání byla zajištěna jejich bezpečnost.
Horké vodiče ochraňují vozidlo před přetížením, které by mohlo poškodit všechny elektrické systémy v
těch místech, která nejsou ochráněna klasickým způsobem.
Termín „horký vodič“ označuje vodiče, které propojují kladný pól baterie s elektrickými zařízeními bez
ochrany pojistkou; to je možné díky speciálnímu opláštění vodiče.
Ve vozidle je sedm horkých vodičů, týkající se následujících komponentů:
- Propojení mezi kladným pólem generátoru (1) a startérem motoru (2).
- Propojení mezi startérem motoru (2) a alternátorem (3).
- Propojení mezi kladným pólem generátoru (1) a pojistkovou skříňkou (4).
- Propojení mezi kladným pólem generátoru (1) a pojistkou ABS (5).
- Propojení mezi kladným pólem generátoru (1) a pojistkou klimatizace (6).
- Propojení mezi kladným pólem generátoru (1) a pojistkou klimatizace (7).
- Propojení mezi kladným pólem generátoru (1) a řídící jednotkou žhavení (8) (u dieselových verzí).
Toto vozidlo je vybaveno ochranným systémem, který
využívá pojistkovou skříňku (obsahuje šest pojistek,
z nichž tři jsou volitelné v závislosti na modelu vozidla).
Tento systém se liší od předchozích systémů, které
používají jednotlivé pojistky, protože zajišuje různé
operace odděleně, a proto v případě, že se projeví
chyba, není vozidlo zablokováno.
Použité pojistky:
A. Vstřikování paliva (50A)
B. Zapalování (50A)
C. Ventilátor chladiče (40A)
D. Pojistková a reléová jednotka (80A)
E. Přídavná volitelná zařízení (50A)
F. Klimatizace (50A)
G. Systém ABS (60A)
160
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Ochranná a bezpečnostní zařízení
55.
Schéma zapojení zařízení připojených horkými vodiči
* Pouze u dieselových verzí
3.
Pojistková skříňka
10. Ukostření baterie ke karosérii
11. Baterie
96. 60A pojistka elektrického systému
119. 30A pojistka systému klimatizace
129. 50A pojistka ochlazovacího ventilátoru motoru
143. Alternátor
145. Startér motoru
201. Řídící jednotka žhavení
161
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Elektricky ovládaná okna
55.
POPIS FUNKCE
Elektronická řídící jednotka ve vozidle zajišuje funkci motoru elektricky ovládaného okna u řidiče
(ovládané v automatickém a manuálním módu) a elektricky ovládaného okna u spolujezdce (ovládané
pouze v manuálním módu).
Manuální mód - spuštění a zastavení motoru pro pohyb okna určené stisknutím ovládacích tlačítek
(doba stlačení od 60 do 300 ms).
Automatický mód - spuštění a zastavení motoru pro pohyb okna je napájeno po stlačení ovládacích
tlačítek po dobu delší než 300 ms. Pokud okno ukončilo posuv až na doraz, vrátí se do uvolněné polohy.
Okna je přesto možné zastavit dalším stisknutím jednoho ze dvou tlačítek.
Ovládací tlačítko u řidiče je dvojité a je jím možné ovládat i okno u spolujezdce, ale pouze v manuálním
módu (při zapnutém zapalování).
Ovládací tlačítko u spolujezdce je jednoduché a umožňuje ovládání pouze v manuálním módu.
U verze FASTBACK je jednotka ovládacích tlačítek u řidiče vybavena i ovládacími tlačítky pro zadní
okna (pouze v manuálním módu). Může rovněž vyloučit možnost používání jednotek ovládacích tlačítek
pro zadní okna (tlačítko A).
Jednotky ovládacích tlačítek pro zadní okna pracují stejným způsobem, jako jednotka u předního
spolujezdce.
Verze Bravo
Verze Brava
Bezpečnostní systém HLUKOVÝ DETEKTOR
Jestliže je ovládací tlačítko stisknuté a okno se nachází až na dorazu, přeruší elektronická jednotka
automaticky napájení motoru. Tento stav je rozpoznán elektronickým obvodem nazývaným „HLUKOVÝ
DETEKTOR“, který zasáhne na základě analýzy rušení generovaného kartáči motorů při otáčení.
Při otáčení motoru se vlivem komutace, vznikající mezi kartáči a komutátorem, generuje rušivý signál,
který je napájecím vedením vysílán do řídící jednotky. Frekvence tohoto signálu je závislá na rychlosti
otáčení motoru.
Překročí-li frekvence signálu 15 +/- 5 Hz, rozpozná řídící jednotka, že se motor otáčí volně.
Pokud okno dosáhne až na doraz nebo z důvodu mechanické závady zadrhává, dochází ke značnému
snížení normální rychlosti. Frekvence rušivého signálu je zmenšena v odpovídajícím poměru ke snížení
rychlosti a jestliže klesne pod specifikovanou hodnotu (15 +/- 5 Hz) přeruší HLUKOVÝ DETEKTOR
napájení motoru.
162
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Elektricky ovládaná okna
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY ELEKTRICKY
OVLÁDANÝCH OKEN
1.
Otevřete příruční schránku a otočte
označené páčky.
2.
Demontujte čalounění schránky
z vozidla.
3 - 4. Vysuňte řídící jednotku z jejího lože.
163
Elektrické příslušenství
Elektricky ovládané střešní okno
Bravo-Brava
55.
UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ A VODIČŮ
3. Pojistková skříňka
4. Pojistková a reléová jednotka
10. Ukostření baterie
11. Baterie
12. Spínací skříňka
19. Zadní ukostření
22. Levé ukostření palubní desky
Schéma zapojení
164
91. Proudové relé
92. 20A pojistka
92A. Propojení vodičem se střešním oknem
93A. Řídící jednotka střešního okna
93B. Tlačítko ovládání střešního okna
93C. Motor střešního okna
93D. Koncový spínač (Bravo)
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Centrální zamykání dveří
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY CENTRÁLNÍHO
ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ
1.
Otevřete příruční schránku a otočte
označené páčky.
2.
Demontujte čalounění schránky
z vozidla.
3 - 4. Vysuňte řídící jednotku z jejího lože.
165
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka
55.
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ
VENKOVNÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA
1. Demontujte vnitřní čalounění zpětného
zrcátka.
2. Rozpojte konektor elektrického napájení.
3. Vyšroubujte šrouby, které upínají zpětné
zrcátko ke dveřím, a demontujte jej.
167
Elektrické příslušenství
Dobíjení
Bravo-Brava
55.
BATERIE
Baterie použité u všech verzí tohoto vozidla jsou
zapouzdřeného typu a jsou bezúdržbové. Tyto baterie
mají na rozdíl od ostatních typů následující přednosti:
- omezená spotřeba elektrolytu, dosažená použitím
nového typu slitiny v konstrukci mřížek a desek;
- omezené samovybíjení, které posouvá začátek až na
dobu 7 měsíců, to znamená, že tyto baterie mají delší
dobu skladovatelnosti (při teplotě pod 280C);
- omezené množství plynů vznikajících při nabíjení,
které způsobují korozi a následný špatný kontakt na
pólech baterie.
Jestliže se baterie zdá být vybitá, změřte její napětí, bez
zatížení, pomocí digitálního voltmetru připojeného na
póly. Předtím ji však nechejte minimálně dvě hodiny
odpojenou od elektrického obvodu. Pokud je napětí
menší než 12,30 V, je nabitá z 50%, dosahuje-li napětí
12,48 V, je nabitá ze 75% a při 12,66 V je nabitá na 100%.
V případě, že je hladina elektrolytu v jednom nebo více článcích baterie pod čárou minima,
označené na plastovém plášti baterie, otevřete kryt sady víček a doplňte ji destilovanou,
neionizovanou vodou (jako u normálních baterií).
POZNÁMKA Nenechávejte nikdy baterii nabíjet rychlým nabíjením při napětí překračujícím 15,5 V
nebo vysokým proudem.
ALTERNÁTOR
Pomocí digitálního multimetru a speciálních
ampérmetrových kleští zkontrolujte napětí a maximální
proudovou intenzitu dodávanou alternátorem.
Popis a použití ampérmetrových kleští Toto jsou
kleště připojené k multimetru, které umožňují změřit:
nabíjecí a vybíjecí proud baterie, proud ovládaný
SCR (silicon controlled diode), proud spotřebovaný
startérem, od 10 do 600A bez nutnosti přerušení
obvodu. Před začátkem měření je nutné provést:
- přepnout spínač „LO - HI“ do polohy „LO“ při měření
proudu do 200A nebo do polohy „HI“ při měření
proudu v rozmezí 200 - 600 A.
V obou polohách je zaručeno zobrazení naměřené
hodnoty, ale přepnutí spínače zajišuje odečtení
přesnější hodnoty z displeje.
- s kleštěmi připojenými k multimetru je nutné nastavit
multimetr na rozsah 200mV nebo 2V, střídavý nebo
stejnosměrný proud podle toho, jaký proud budete měřit. Zvolíte-li rozsah 200mV, budou zobrazované
hodnoty v ampérech, při rozsahu 2V bude hodnota násobena tisícem.
- V tomto místě měření je nutné vynulovat zobrazenou hodnotu pomocí knoflíku „NULOVÁNÍ“. Jestliže
se dá očekávat působení magnetických polí, doporučujeme Vám nastavit knoflík nulování s kleštěmi
umístěnými 5 až 10 cm od konduktoru.
V případě měření stejnosměrného proudu je z důvodu hystereze nemožné nastavit hodnotu přesně na
nulu. Několikrát proto rozevřete a zavřete kleště a znovu proveïte nulování.
168
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Dobíjení
Spotřebiče
POZNÁMKA Při demontáži krytu (1)
(umístěného na kladném pólu
baterie) působte za pomoci
šroubováku v označeném
místě, dokud upínací úchyty
nepovolí.
1. Kontrola hodnoty proudu
- Upevněte ampérmetrové kleště na propojovací
jednotku alternátoru;
- nastartujte motor vozidla a nechejte jej běžet
při rychlosti 3000 až 4000 ot/min;
- zapněte všechny dostupné spotřebiče proudu;
- digitálním multimetrem změřte maximální
proudovou intenzitu napájení.
Jestliže je hodnota o více než 5A pod doporučenou hodnotou, je nutné provést generální
opravu alternátoru.
Spotřebiče
Napětí (V)
2. Kontrola napětí
- Umístěte měřící hroty multimetru do kontaktu s
póly baterie;
- nastartujte motor vozidla a nechejte jej běžet
při rychlosti 3000 až 4000 ot/min;
- postupně zapínejte několik spotřebičů, dokud
spotřeba neodpovídá přibližně polovině
maximálního zatížení.
Za těchto podmínek by měla být naměřená hodnota
mezi maximální a minimální hodnotou (viz diagramy) v závislosti na okolní teplotě elektronického
regulátoru (alternátoru).
Napětí (V)
Diagram A zobrazuje hodnoty
odpovídající elektronickému
regulátoru RT 121A, který je
součástí
alternátorů
M.Marelli, zatímco diagram
B zobrazuje hodnoty odpovídající elektronickému regulátoru EL 14V 4C, který je
součástí alternátorů Bosch.
Okolní teplota elektronického regulátoru
169
Elektrické příslušenství
Dobíjení
Bravo-Brava
55.
Před prováděním demontáží, popisovaných v této kapitole, nejprve odpojte
záporný pól baterie.
ALTERNÁTOR MARELLI A115I 14V
38/65A (u verzí 1370 12V; 1929D)
Demontáž - montáž (pro verze 1370 12V)
1. Vyšroubujte matice a pojistnou pásku
(zobrazené na obrázku) a odsuňte sací
vzduchovou trubici.
2. Vyšroubujte matici, která upíná napínák
řemenu, a uvolněte napnutí řemenu.
3. Vyšroubujte matici, která upíná držák
alternátoru, a matici, která zajišuje druhou k
vrchní části motoru.
4. Demontujte napínák řemenu od motoru
a vyjměte řemen z řemenic.
5. Vyšroubujte spodní upínací šroub, rozpojte
elektrické propojení a demontujte alternátor
z vozidla.
170
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Dobíjení
55.
Generální oprava
V případě chybného nebo nesprávného
dobíjení alternátorem demontujte alternátor
a proveïte následující kontroly:
- zkontrolujte napnutí řemene;
- zkontrolujte dotažení matice na kladném
pólu alternátoru (B+); ujistěte se, že je
použita podložka;
- zkontrolujte dotažení matice na budícím
pólu (D+); ujistěte se, že je použita podložka;
- zkontrolujte dotažení matic na bloku konektoru kladného pólu v motorovém prostoru;
- zkontrolujte dotažení šroubů, které upínají
záporný pól baterie ke karosérii;
- zkontrolujte, jestli jsou póly baterie čisté
a správně dotažené.
1. Umístěte alternátor podle obrázku
a působením na označené příchytky
demontujte plastovou krytku.
2. Vyšroubujte označené matice;
3. Vyšroubujte označené šrouby;
4. Pilkou na železo oddělte všechny
označené kontakty a demontujte desku.
P4A115L03
P4A115L04
171
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Dobíjení
55.
Kontrola diod
Kontrola polovodičových diod
1. Podle obrázku umístěte měřící hroty
ohmmetru.
POZNÁMKA Při měření tří polovodičových
diod musí být hodnota zobrazovaná ohmmetrem
rovna nekonečnu (proud neprochází). Vzájemná
výměna měřících hrotů ohmmetru by měla
umožnit zobrazení hodnoty odporu na ohmmetru
(proud prochází).
Kontrola kladných diod
2. Otočte desku diod. Podle obrázku
umístěte měřící hroty ohmmetru.
POZNÁMKA Při měření tří kladných diod
musí být hodnota zobrazovaná ohmmetrem
rovna nekonečnu (proud neprochází). Vzájemná
výměna měřících hrotů ohmmetru by měla
umožnit zobrazení hodnoty odporu na ohmmetru
(proud prochází).
Kontrola záporných diod
3. Podle obrázku umístěte měřící hroty
ohmmetru.
POZNÁMKA Při měření tří záporných diod
musí být hodnota zobrazovaná ohmmetrem
rovna nekonečnu (proud neprochází). Vzájemná
výměna měřících hrotů ohmmetru by měla
umožnit zobrazení hodnoty odporu na ohmmetru
(proud prochází).
Rozebírání
4. Postupujte podle obrázku. Vyšroubujte
matici, která upíná řemenici, a poté
vyšroubujte druhou.
172
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Dobíjení
55.
1. Vyšroubujte označené šrouby, které
upínají sestavu alternátoru.
2. Demontujte následující komponenty
alternátoru:
A. Zadní desku s vinutím statoru
B. Rotor
C. Přední desku
3. Kontrola odporu vinutí induktoru (rotoru)
ve sběrných kroužcích
- Umístěte dva měřící hroty ohmmetru
(nastavený na rozsah Ohm x 1) do kontaktu se sběrnými kroužky (označené šipkou):
ohmmetr by měl zobrazit určitou hodnotu
odporu.
POZNÁMKA Pokud je odpor roven
nekonečnu (přerušený
obvod), je nutné rotor
vyměnit.
4. Kontrola izolace vinutí statoru
- Umístěte dva měřící hroty ohmmetru
(nastavený na rozsah Ohm x 1) postupně
do kontaktu s vinutím a tělesem statoru;
- zobrazená hodnota na ohmmetru by měla
být rovna nekonečnu. Jestliže tomu tak
není, vyměňte rotor.
173
Elektrické příslušenství
Dobíjení
Bravo-Brava
55.
1. Kontrola izolace vinutí statoru:
- Umístěte dva měřící hroty ohmmetru
(nastavený na rozsah Ohm x 1) do kontaktu s tělesem statoru;
- zobrazená hodnota na ohmmetru by měla
být rovna nekonečnu. Jestliže tomu tak
není, vyměňte rotor.
2. Kontrola nepřerušenosti vinutí statoru:
- Umístěte dva měřící hroty ohmmetru
(nastavený na rozsah Ohm x 1) do kontaktu s vinutím statoru (1 - 2), (3 - 4), (5 - 6);
- při každém měření by na ohmmetru měl
být zobrazena určitá hodnota odporu.
Pokud se hodnota odporu nezmění z
počáteční hodnoty na ohmmetru
(nekonečno) nebo dosahuje až na okraj
stupnice (nulový odpor), znamená to, že měřená
fáze je poškozená nebo zkratovaná, a je nutné
stator vyměnit.
ALTERNÁTOR MARELLI
A115I 14V 40/75A
(pro verze s motory 1580 16V; 1747 16V)
Demontáž - montáž (pro verzi 1580 16V)
Umístěte vozidlo na zvedák a demontujte
pravé kolo.
3. Vyšroubujte horní šroub, který upíná
alternátor.
4. Zdvihněte vozidlo a po uvolnění šroubů
demontujte podběh kola.
174
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Dobíjení
55.
1. Povolte šrouby, které upínají držák
napínáku řemene, uvolněte řemen
a demontujte jej z vozidla.
2. Rozpojte elektrické propojení a vyšroubujte spodní šroub, který upíná alternátor.
3. Podle obrázku umístěte hydraulický
zvedák pod podpěru motoru.
4. Vyšroubujte šrouby, které upínají podpěru
motoru ke karosérii.
5. Snižte hydraulický zvedák. Tak si
umožníte přístup k demontáži alternátoru.
175
Elektrické příslušenství
Dobíjení
Bravo-Brava
55.
ALTERNÁTOR MARELLI
A127I 14V 50/85A
(pro verze s motory 1747 16V; 1998 20V;
1910 TD)
Demontáž - montáž (pro verzi 1747 16V)
1. Umístěte vozidlo na zvedák a rozpojte
konektor Lambda sondy.
2. Vyšroubujte označený šroub a uvolněte
vodiče pro Lambda sondu.
3. Zdvihněte vozidlo a po vyšroubování
šroubů demontujte podběh kola. Poté
demontujte řemen.
4. Demontujte upnutí první části výfukové
trubice ke katalyzátoru.
5. Vyšroubujte matice, které upínají první
část výfukové trubice k výfukovému
potrubí.
176
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Dobíjení
55.
1. Vyšroubujte matice, které upínají první
část výfukové trubice k hnací jednotce,
a demontujte ji z vozidla.
2. Podle obrázku umístěte hydraulický
zvedák pod hnací jednotku.
3. Vyšroubujte šroub podpěry motoru. Snižte
hydraulický zvedák. Tím dojde k pohybu
hnací jednotky a umožní se demontování
alternátoru.
4. Otevřete ochranný kryt a rozpojte
elektrické propojky alternátoru.
5. Vyšroubujte šrouby, které upínají
alternátor k hnací jednotce, a demontujte
ji z vozidla.
177
Elektrické příslušenství
Dobíjení
Bravo-Brava
55.
Demontáž - montáž (pro verze 1998 20V)
Umístěte vozidlo na zvedák a vypuste
kapalinu systému klimatizace (viz kapitola
50 - Příslušenství).
Demontujte pravou přední sdruženou svítilnu (viz popis na straně 19).
1. Zdvihněte vozidlo, demontujte spodní
ochranný kryt (viz strana 15) a povolte
držák napínáku řemene.
2. Snižte vozidlo a demontujte označený kryt
kompresoru.
3. Rozpojte elektrické propojky a označenou
trubičku k systému řízení klimatizace.
4. Otvorem po demontované sdružené svítilně odpojte trubičku systému řízení klimatizace od kompresoru.
5. Povolte šroub, který upíná držák upínáku
alternátoru.
178
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Dobíjení
55.
1.
Vyšroubujte horní šrouby, které upínají
kompresor.
2. Vyšroubujte spodní šrouby, které
upínají kompresor.
3. Demontujte řemen a otvorem po pravé
přední sdružené svítilně vytáhněte
kompresor z vozidla.
4. 5. Vyšroubujte šrouby, které upínají
základní desku kompresoru a opatrně ji
přesuňte ke straně.
179
Elektrické příslušenství
Dobíjení
Bravo-Brava
55.
1. Zdvihněte vozidlo a rozpojte elektrické
propojení k alternátoru.
2. Vyšroubujte spodní šroub, který upíná
alternátor.
3. Snižte vozidlo a demontujte horní šroub,
který upíná alternátor. Poté jej demontujte
z vozidla.
180
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Startování
55.
Před prováděním demontáží, popisovaných v této kapitole, nejprve odpojte
záporný pól baterie.
STARTÉR M.MARELLI E80-0.9/12
(pro verze s motory 1370 12V; 1580 16V)
Demontáž - montáž (pro motor 1370 12V)
1. Umístěte vozidlo na zvedák a otevřete
víko motorového prostoru. Vyšroubujte
horní šroub, který upíná startér k hnací
jednotce.
2. Zdvihněte vozidlo, poté rozpojte elektrická
propojení ke startéru.
3. Vyšroubujte spodní šroub, který upíná
startér k hnací jednotce.
4. Demontujte startér z vozidla.
181
Elektrické příslušenství
Startování
Bravo-Brava
55.
Demontáž - montáž (pro motor 1580 16V)
Umístěte vozidlo na zvedák.
1. Zdvihněte vozidlo a odsuňte ochranou
manžetu kontaktů napájení startéru.
2. Rozpojte napájecí kontakty startéru.
3. Vyšroubujte šrouby, které upínají startér k
hnací jednotce, a demontujte jej z vozidla.
182
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Startování
55.
Generální oprava na pracovním
stole
1. Podle obrázku umístěte startér
a vyšroubujte označené matice.
2. Vyšroubujte označené šrouby a demontujte kovovou krytku startéru.
3. Podle obrázku, působením tlaku na hrany
demontujte příchytky.
4. Vyšroubujte označenou matici, která
upíná elektrické propojení.
183
Elektrické příslušenství
Startování
Bravo-Brava
55.
1. Demontujte sestavu držáku statoru/desky
ze startéru.
2. Vyšroubujte označené matice, které
upínají elektromagnet ke startéru.
3. Demontujte elektromagnet.
4. Vyjměte pouzdro vodítka pružiny
ze startéru.
5. Šroubovákem demontujte a vysuňte
sestavu vypínací vidličky rotoru/pastorku
z přední základny startéru.
184
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Startování
55.
1. Demontujte a přesuňte níže označený
bezpečnostní kroužek.
2. Demontujte pojistný kroužek z hřídele
rotoru.
3. Demontujte volnoběžné kolo s pastorkem
z rotoru.
Při montáži postupujte v obráceném
sledu operací než při demontáži.
Komponenty startéru
A. Přední základna
B. Elektromagnet
C. Pouzdro vodítka pružiny
D. Bezpečnostní tlumič
E. Vypínací vidlička pastorku
F. Zadní základna
G. Sestava desky držáku statoru/kartáče
H. Sestava rotoru/pastorku s volnoběžným
kolem
185
Elektrické příslušenství
Startování
Bravo-Brava
55.
STARTÉR MARELLI M70 R-1.4/12
(pro verze s motory 1747 16V; 1998 20V)
Demontáž - montáž (pro motor 1747 16V)
1. Vyšroubujte označenou matici a demontujte baterii z vozidla.
POZNÁMKA Při
demontáži
krytu
umístěného na kladném pólu
baterie viz popis na straně
113.
2. Vyšroubováním označených šroubů
demontujte průtokoměr od karosérie.
3. Rozpojte propojení a pásky a demontujte
kompletní průtokoměr včetně potrubí
z vozidla.
4. Vyšroubujte šrouby, které upínají těleso
škrtící klapky, a odsuňte jej na stranu.
186
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Startování
55.
1. Rozpojte označený konektor a odsuňte
těleso škrtící klapky tak daleko, abyste
byli schopni dosáhnout na startér.
2. Přípravkem 1850167000 vyšroubujte
horní šrouby, které upínají startér k hnací
jednotce.
3. Zdvihněte vozidlo a vyšroubujte spodní
šroub, který upíná startér k hnací
jednotce.
4. Demontujte startér z vozidla.
187
Elektrické příslušenství
Startování
Bravo-Brava
55.
STARTÉR MARELLI E 95 RL-2.2/1.2
(pro verze s motory 1747 16V; 1998 20V;
1910 TD)
Demontáž - montáž (pro motor 1998 20V)
1. Demontujte baterii, vyšroubujte označené
šrouby a pásku a demontujte rezonátor.
P O Z N ÁM K A
Při demontáži krytu
umístěného na kladném pólu baterie viz
popis na straně 113.
2. Vyšroubujte pásky a rozpojte označená
propojení, poté demontujte vzduchový
kanálek, který propojuje průtokoměr
a vzduchový filtr.
3. Rozpojte propojení k průtokoměru.
4. Vyšroubujte šrouby, které upínají průtokoměr, odsuňte jej na stranu a vyšroubujte
horní šrouby, které upínají startér.
5. Zdvihněte vozidlo, demontujte napájecí
propojky, vyšroubujte spodní upínací
šroub a demontujte startér z vozidla.
188
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Startování
55.
KONTROLY
Komponenty startéru by měly být předmětem následujících testů:
rotor:
stator:
držák kartáče:
elektromagnet:
test nepřerušenosti obvodu, zkratování a izolovanosti k ukostření
test nepřerušenosti obvodu a izolovanosti k ukostření
izolace k ukostření
test nepřerušenosti obvodu a izolovanosti k ukostření
V případě že uslyšíte zvuk od startéru v průběhu startování, je nutné vyměnit sestavu pastorku /
volnoběžného kola.
DIAGNOSTIKA PORUCH FUNKCE STARTÉRU
1. Startér se neotáčí
Možná příčina:
- póly baterie jsou zoxidované;
- vývod napájecího kabelu startéru je opotřebovaný;
- vývod napájecího kabelu startéru je poškozený nebo zoxidovaný;
- baterie je zcela vybitá;
- ztráta kontaktu kartáčů na komutátoru;
- zkratovaný kladný kartáč;
- kontakty spínače startéru zoxidované, opotřebené nebo izolované drobnými úlomky;
- rotor nebo komutátor zkratovaný na kostru;
- házející rotor nebo komutátor;
- poškozené nebo ukostřené vinutí elektromagnetu pastorku.
2. Startér se otáčí velmi pomalu
Možná příčina:
- opotřebované kartáče;
- zkratované části vinutí rotoru nebo lamely komutátoru;
- zoxidované póly baterie;
- baterie je velmi vybitá nebo jeden (nebo více) z jejích článků je v horším stavu.
3. Nadměrný hluk při startování
Možná příčina:
- opotřebovaný mechanismus pastorku volnoběžky;
- nesprávná vzájemná poloha startéru a ozubeného věnce setrvačníku;
- některé zuby ozubeného věnce setrvačníku nadměrně opotřebované na záběrové straně;
- poškozené nebo nadměrně opotřebované ozubené kolo redukčního převodu.
189
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schémata zapojení
55.
strana
ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Popis použitých symbolů
- Vysvětlení postupu při čtení
schémat zapojení
- Schémata zapojení
- Klíč
1
6
7
59
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
- Schemata
- Svorkovnice
64
69
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
POPIS
S
Bravo
SX
GT HGT
S
Brava
SX
EL
ELX
5
6
5
7
6
5
11
7
6
5
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
13
12
11
7
6
5
1581 16v 1747 16v 1581 16v 1747 16v
5
6
7
11
12
13
1929 D
5
6
7
11
12
13
1370 12v 1581 16v
5
6
7
11
12
13
1929 D
5
6
7
11
12
13
1747 16v 1998 20v 1370 12v 1581 16v
6
7
11
12
13
1929 D
5
7
11
12
13
1370 12v 1581 16v
6
11
12
13
1929 D
Mlhová světla a kontrolka - Zadní mlhová světla a
kontrolka
7
12
13
1370 12v 1581 16v
U verzí s klimatizací: Chlazení motoru - Teploměr
chladící kapaliny
11
13
Parkovací světla a kontrolka - Potkávací
světlomety - Dálkové světlomety a kontrolka Parkovací světla - Osvětlení SPZ
Systém autorádia (verze na přání - H) 12
Zapalovač cigaret
Systém autorádia (standardní verze - L) Zapalovač cigaret
13
U verzí s autoalarmem: Centrální zamykání dveří 42
Centrální zamykání dveří
Zařízení Fiat CODE
Protiblokovací systém brzd - ABS
21
19
17
16
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
23
22
21
20
42
19
17
16
15
23
22
21
20
42
19
17
16
15
23
22
21
20
42
19
17
16
15
23
22
21
20
42
19
17
16
15
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládané střešní okno
22
23
Elektricky ovládaná zadní okna
Zařízení pro seřizování světlometů
23
Elektricky ovládaná venkovní vyhřívaná zpětná
20
zrcátka
Vyhřívaná přední sedadla
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
POPIS
S
Bravo
SX
GT HGT
S
1929 D
Brava
SX
1747 16v 1998 20v 1370 12v 1581 16v 1929 Dv 1370 12v 1581 16v
EL
ELX
1581 16v 1747 16v 1581 16v 1747 16v
24
1929 D
24
1370 12v 1581 16v 1929 D 1370 12v 1581 16v
24
24
24
24
27
Startování - Dobíjení a kontrolka - Kontrolka
nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka
žhavicích svíček
24
26
31
24
27
30
34
24
26
31
34
36
24
30
34
36
37
24
32
34
36
37
39
Palivoměr a kontrolka rezervy - Kontrolka parkovací
brzdy/nedostatečného množství brzdové kapaliny Kontrolka nedostatečného množství brzdové
kapaliny - Rychloměr - Ukazatel ujetých denních
a celkových kilometrů a nulovací tlačítko - Teploměr
chladící kapaliny - Kontrolka nedostatečného tlaku
oleje v motoru - Kontrolka opotřebení předních
brzdových destiček - Otáčkoměr
24
30
33
36
37
39
45
24
30
33
35
37
39
44
48
24
32
33
36
37
39
45
48
50
24
30
33
35
37
38
44
48
50
53
24
30
33
35
37
38
47
48
50
53
54
24
30
33
36
37
38
44
48
50
53
54
24
31
34
35
37
38
44
48
49
53
54
Zařízení airbagu a kontrolka poruchy systému
32
33
36
37
38
47
48
49
53
54
26
30
33
36
37
38
44
48
49
53
54
25
30
33
35
37
41
44
48
49
53
54
26
32
33
36
37
40
46
48
49
53
54
25
30
33
35
37
38
45
48
49
53
54
28
30
33
35
37
38
47
48
52
53
54
27
33
36
37
38
44
48
51
53
54
26
U verzí bez klimatizace: Chlazení motoru - Teploměr
chladící kapaliny - Ventilace interiéru vozidla
35
37
38
44
48
49
53
54
25
Ukazatele směrů a kontrolky - Výstražná světla
a kontrolky - Brzdová světla - Světla zpátečky
37
38
47
48
49
53
54
26
Stěrače/ostřikovače čelního okna - Stěrač/ostřikovač
zadního okna - Elektrická houkačka - Vyhřívané
zadní okno a kontrolka - Ostřikovače světlometů
38
44
48
49
53
54
25
Osvětlení interiéru - Osvětlení ideogramu
44
48
49
53
54
Startování - Elektronické vstřikování/zapalování Dobíjení a kontrolka - Kontrolka nedostatečného
tlaku oleje v motoru - Kontrolka poruchy systému
vstřikování
Klimatizace
48
49
53
54
29
Systém autoalarmu
49
53
54
29
Propojení přístrojové desky
53
54
29
Propojovací jednotka
54
29
Propojení diagnostikační zásuvky
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Popis použitých symbolů
Obrysová světla
Startování v zimě
(sytič)
Rozpojení spínací
skříňky
Dálkové světlo
světlometu
Voda v palivovém filtru
Potkávací světla
lometů
svět-
Vyhřívané sedadlo
Žhavicí svíčky
Ukazatele směru s centrálním zamykáním
dveří
Bezpečnostní pásy
Tlak přeplňování
Elektrická houkačka
Vyhřívané zadní okno
Zadní mlhové světlo
Levý ukazatel směru
Parkovací brzda a
nedostatečné množství
brzdové kapaliny
Mlhové světlo
Pravý ukazatel směru
ABS
Opotřebení brzdových
destiček
Výstražná světla
Tlak přeplňování
Ukazatele směru
Teplota oleje v automatické převodovce
Chlazení motoru
Stěrače čelního okna
Elektricky ovládané
střešní okno
Parkovací brzda a
nedostatečné množství
brzdové kapaliny
Rychlostní omezení
Teplota tlumiče
katalyzátoru
Dobíjení
Hladina paliva
Odpor
Tlak oleje v motoru
Teplota chladící
kapaliny motoru
Dioda
P4A001N01
3
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Popis použitých symbolů
Kontrolka
Funkce denního
počítadla kilometrů
Uzávěrka diferenciálu
Žárovka
Elektronické vstřikování
Teplota oleje autometické převodovky
Pojistka
Hladina oleje v motoru
Teplota
Rozpojený spínač
Hladina brzdové
kapaliny
(pouze Japonsko)
Bezpečnostní zařízení
proti odcizení
Elektricky ovládaná
okna
Přepínač
Otevřené dveře
Rozpojené tlačítko
Centrální zamykání
dveří
Ukostření
Spínač ovládaný
cívkou (relé)
Ovládané pružení tlumičů - Sportovní
charakter
Osvětlení SPZ
Motor
Tranzistor
Generátor impulzů
(Časovač)
Stěrač zadního okna
Airbag
Analogové hodiny
Ostřikovače světlometů
ABS (Japonská verze)
Stěrače/ostřikovače
čelního okna
Porucha na vozidle
Rychloměr
Stěrač/ostřikovač zadního okna
Stěrač čelního okna
Otáčkoměr
Digitální hodiny
P4A002N01
4
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Popis použitých symbolů
Digitální rychloměr
Digitální otáčkoměr
Digitální palivoměr
Analogový palivoměr
Analogový teploměr chladící kapaliny motoru
Ekonoměr
Digitální teploměr chladící kapaliny motoru
Teplota oleje v motoru
Ukazatel tlaku oleje v motoru
Voltmetr
P4A003N01
5
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Vysvětlení postupu při čtení schémat zapojení
Klíč
A
B
C
D
E
6
Číslo součásti
Číslo propojení
Označení konektoru na součásti
Číslo vývodu propojení
Ultrazvukově pájený spoj uvnitř svazku vodičů
Bravo-Brava
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Parkovací světla a kontrolka - Potkávací světlomety - Dálkové světlomety a kontrolka
- Parkovací světla - Osvětlení SPZ - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
7
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Mlhová světla a kontrolka - Zadní mlhová světla a kontrolka (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Ve verzi Bravo neexistuje
8
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
U verzí s klimatizací: 1370 - 1581
Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
** Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
*** Odchylné zapojení pro modely EL - ELX
9
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
U verzí s klimatizací: 1747
Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro modely EX - EXL
10
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
U verzí s klimatizací: 1998
Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
11
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
U verzí s klimatizací: 1929 D Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
12
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Systém autorádia (standardní verze - L) - Zapalovač cigaret (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro model SX
13
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Systém autorádia (verze na přání - H) - Zapalovač cigaret (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro model SX
14
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Modely: S - SX
Elektricky ovládaná přední okna - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
15
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Modely: EL - ELX - GT - HGT
Elektricky ovládaná přední okna - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
16
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Modely: EL - ELX
Elektricky ovládaná zadní okna - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
17
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Protiblokovací systém brzd - ABS - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro modely EL - ELX - HGT
18
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Modely se zážehovým motorem
Zařízení Fiat CODE - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro modely EL - ELX
** Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
*** Odchylné zapojení pro verzi 1747 - 16V
**** Odchylné zapojení pro verzi 1998 - 20V
19
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Verze: Diesel
Zařízení Fiat CODE - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
20
Bravo-Brava
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Verze bez bezpečnostního zařízení proti odcizení: S - SX - GT
Centrální zamykání dveří - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Ve verzi Bravo neexistuje
21
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Elektricky ovládaná venkovní vyhřívaná zpětná zrcátka (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení vyhřívaného zadního okna
22
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektricky ovládané střešní okno - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
23
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Zařízení pro seřizování světlometů - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
24
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Vyhřívaná přední sedadla - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
25
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Zařízení airbagu a kontrolka poruchy systému - (viz klíč na konci kapitoly Schéma
zapojení)
* Odchylné zapojení pro modely EL - ELX - HGT
26
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro verzi: 1370
Startování - Elektronické vstřikování/zapalování - Dobíjení a kontrolka - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru Kontrolka poruchy systému vstřikování - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení Fiat - CODE
** Viz schéma zapojení klimatizace
27
Pro verzi: 1581
Startování - Elektronické vstřikování/zapalování - Dobíjení a kontrolka - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka
poruchy systému vstřikování - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
** Viz schéma zapojení Fiat - CODE
*** U modelů S - SX neexistuje
28
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro verzi: 1747
Startování - Elektronické vstřikování/zapalování - Dobíjení a kontrolka - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka
poruchy systému vstřikování - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
** Viz schéma zapojení Fiat - CODE
29
Pro verzi: 1998
Startování - Elektronické vstřikování/zapalování - Dobíjení a kontrolka - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka
poruchy systému vstřikování - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
** Viz schéma zapojení Fiat - CODE
30
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro verzi: 1929 D
Startování - Dobíjení a kontrolka - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka žhavicích svíček (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení klimatizace
** Viz schéma zapojení Fiat - CODE
31
U verzí bez klimatizace: 1370 - 1581 - 1998
Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny - Ventilace interiéru vozidla - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro modely EL - ELX
** Viz schéma zapojení obrysových světel
32
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
U verzí bez klimatizace: 1747
Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny - Ventilace interiéru vozidla - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro modely EL - ELX
** Viz schéma zapojení obrysových světel
33
U verzí bez klimatizace: 1929 D
Chlazení motoru - Teploměr chladící kapaliny - Ventilace interiéru vozidla - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení obrysových světel
34
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Modely: S - SX - GT
Ukazatele směrů a kontrolky - Výstražná světla a kontrolky - Brzdová světla - Světla zpátečky (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Ve verzi Bravo neexistuje
35
Modely: EL - ELX - HGT
Ukazatele směrů a kontrolky - Výstražná světla a kontrolky - Brzdová světla - Světla zpátečky (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Ve verzi Bravo neexistuje
36
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Modely: 1370 - 1929 D
Stěrače/ostřikovače čelního okna - Stěrač/ostřikovač zadního okna - Elektrická houkačka - Vyhřívané zadní okno a kontrolka Ostřikovače světlometů - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* U modelu S neexistuje
** Jednoduchý konektor ve verzi Bravo
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
37
38
Modely: 1581 - 1747 - 1998
Stěrače/ostřikovače čelního okna - Stěrač/ostřikovač zadního okna - Elektrická houkačka - Vyhřívané zadní okno a kontrolka Ostřikovače světlometů - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* U modelu S neexistuje
** Jednoduchý konektor ve verzi Bravo
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Osvětlení interiéru - Osvětlení ideogramu - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* U modelů SX - GT neexistuje
** Odchylné zapojení pro modely S - SX
*** Ve verzi Bravo neexistuje
39
40
Modely: S - SX
Palivoměr a kontrolka rezervy - Kontrolka parkovací brzdy/nedostatečného množství brzdové kapaliny - Kontrolka
nedostatečného množství brzdové kapaliny - Rychloměr - Ukazatel ujetých denních a celkových kilometrů a nulovací tlačítko - Teploměr
chladící kapaliny - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka opotřebení předních brzdových destiček - Otáčkoměr - (viz klíč
na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
** Odchylné zapojení pro verzi 1929 D
*** Viz schéma zapojení obrysových světel
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Modely: EL - ELX
Palivoměr a kontrolka rezervy - Kontrolka parkovací brzdy/nedostatečného množství brzdové kapaliny - Kontrolka
nedostatečného množství brzdové kapaliny - Rychloměr - Ukazatel ujetých denních a celkových kilometrů a nulovací tlačítko - Teploměr
chladící kapaliny - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka opotřebení předních brzdových destiček - Otáčkoměr - (viz klíč
na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
** Odchylné zapojení pro verzi 1747 - 16V
*** Viz schéma zapojení obrysových světel
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
41
Model: GT Palivoměr a kontrolka rezervy - Kontrolka parkovací brzdy/nedostatečného množství brzdové kapaliny - Kontrolka nedostatečného
množství brzdové kapaliny - Rychloměr - Ukazatel ujetých denních a celkových kilometrů a nulovací tlačítko - Teploměr chladící kapaliny Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka opotřebení předních brzdových destiček - Otáčkoměr - (viz klíč na konci kapitoly
Schéma zapojení)
42
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Model: HGT
Palivoměr a kontrolka rezervy - Kontrolka parkovací brzdy/nedostatečného množství brzdové kapaliny - Kontrolka
nedostatečného množství brzdové kapaliny - Rychloměr - Ukazatel ujetých denních a celkových kilometrů a nulovací tlačítko - Teploměr
chladící kapaliny - Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v motoru - Kontrolka opotřebení předních brzdových destiček - Otáčkoměr (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
43
44
U verzí s bezpečnostním zařízením proti odcizení: S - SX - GT
Centrální zamykání dveří - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Ve verzi Bravo neexistuje
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro verze: EL - ELX - HGT
Centrální zamykání dveří a dveře vozidla neovládají výstražný systém - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verze bez autoalarmu
** Ve verzi Bravo neexistuje
45
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
46
Pro verze: 1370 - 1581
Klimatizace - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Pro verzi: 1747
Klimatizace - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení obrysových světel
47
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
48
Pro verzi: 1998
Klimatizace - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení obrysových světel
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro verzi: 1929 D
Klimatizace - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
49
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Systém autoalarmu - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Viz schéma zapojení obrysových světel
** U modelů S - SX neexistuje
*** Ve verzi Bravo neexistuje
50
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro modely: S - SX
Propojení přístrojové desky - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verzi 1929 D
** Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
51
Pro modely: EL - ELX
Propojení přístrojové desky - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verze bez autoalarmu (Viz centrální zamykání dveří)
** Odchylné zapojení pro verzi 1747 - 16V
52
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Pro model: GT
Propojení přístrojové desky - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
* Odchylné zapojení pro verzi 1747 - 16V
53
Pro model: HGT
Propojení přístrojové desky - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
54
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Propojovací jednotka - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
E1. Relé odpojení spínací skříňky
E2. Relé houkačky
E3. Relé vyhřívaného zadního okna
55
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
Propojení diagnostikační zásuvky - (viz klíč na konci kapitoly Schéma zapojení)
** Odchylné zapojení pro verzi 1581 - 16V
*** Odchylné zapojení pro verzi 1747 - 16V
**** Odchylné zapojení pro verzi 1998 - 20V
***** Odchylné zapojení pro benzínové verze
56
Bravo-Brava
Elektrické zařízení
Schémata
55.
Zařízení Air bagu a příslušný indikátor havárie - (viz dolní část schématu)
* Varianta zapojení pro verze EL-ELX-HGT
** Pojistka 60A pro verze DS/TD
4A338N
57
Elektrické zařízení
Bravo-Brava
Svorkovnice
55.
A4339N
58
Přístrojová deska
Přístrojová deska
Elektronická centrálka ovladače Air bagu
Air bag spolujezdce
Air bag řidiče
Zapojení kabelů Air bagu/palubní deska
Diagnostická zásuvka pro zařízení Air bagu
Zapojení zařízení spirálového
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
Klíč
1 Levá přední sdružená svítilna
2 Pravá přední sdružená svítilna
3 Pojistková skříňka
A Pojistka 50A systému vstřikování (60A u verzí D)
B Pojistka 50A systému zapalování
C Přídavná pojistka 50A
D Pojistka 80A propojovací jednotky
4 Propojovací jednotka
E1. Relé odpojení spínací skříňky
E2. Relé houkačky
E3. Relé vyhřívaného zadního okna
5 Relé potkávacích světel světlometů
6 Přístrojová deska
A Kontrolka dobíjení baterie
B Kontrolka nedostatečného tlaku oleje v
motoru
C Kontrolka levého ukazatele směru
D Kontrolka pravého ukazatele směru
E Kontrolka obrysových světel
F Osvětlení ideogramu přístrojové desky
G Kontrolka dálkových světel světlometů
H Kontrolka poruchy systému airbagu
I Kontrolka poruchy systému ABS
J Řídící modul obvodu rezervy paliva
J1 Kontrolka rezervy paliva
K Palivoměr
L Kontrolka poruchy zařízení Fiat CODE
M Kontrolka poruchy vstřikování paliva
N Kontrolka maximálního tlaku přeplňování
O Kontrolka žhavicích svíček
Q Kontrolka opotřebování destiček předních
brzd
R Kontrolka parkovací brzdy/nedostatečného
množství brzdové kapaliny
S Elektronický modul poruchy brzdových
světel
T Kontrolka poruchy brzdových světel
U Kontrolka otevření dveří
V Řídící modul rychloměru
V1 Rychloměr
W Otáčkoměr
X Teploměr chladící kapaliny
Z Displej počítadla denních/celkových ujetých
kilometrů
Z1 Nulovací tlačítko počítadla denních kilometrů
7 Jednotka ovládacích prvků u volantu
A Přepínač rychlosti stěračů čelního okna
B Spínač ostřikovače čelního okna /
ostřikovače světlometů / ostřikovače
zadního okna
C Ovládací spínač stěrače zadního okna
D Ovládání blikače
E Spínač dálkových / potkávacích světel světlometů
F Spínač obrysových světel
H Spínač ukazatelů směrů
I Spínač houkačky
8 Levé přední ukostření
9 Pravé přední ukostření
10 Ukostření baterie na karosérii
10A Ukostření motoru
11 Baterie
12 Spínací skříňka
13 Propojení pravého / levého předního svazku
vodičů
14 Levé osvětlení SPZ
15 Pravé osvětlení SPZ
16 Levá zadní sdružená svítilna
17 Pravá zadní sdružená svítilna
18 Levé zadní ukostření
19 Pravé zadní ukostření
20 Levý přední boční ukazatel směru
21 Pravý přední boční ukazatel směru
22 Levé ukostření palubní desky
23 Spínač výstražných světel
A Kontrolka výstražných světel
B Spínač výstražných světel
C Osvětlení ideogramu výstražných světel
24 Motor stěračů čelního okna
25 Čerpadlo ostřikovače čelního / zadního okna
26 Motor stěrače zadního okna
27 Svorkovnice se sdruženým osvětlením
zavazadlového prostoru
28 Propojení svazku vodičů
28 Propojení průběžných svazků vodičů / palubní
desky
28A Propojení průběžných svazků vodičů / palubní
desky
29 Propojení předních svazků vodičů / mlhových
světel
30 Levé mlhové světlo
31 Pravé mlhové světo
32 Relé mlhových světel
33 Pojistka 20 A mlhových světel
59
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
34 Ovládací jednotka spínačů
A Kontrolka autoalarmu
B Spínač zadních mlhových světel
C Relé zadních mlhových světel
D Kontrolka zadních mlhových světel
E Spínač zadního vyhřívaného okna
F Kontrolka zadního vyhřívaného okna
G Osvětlení ideogramu spínací jednotky
H Kontrolka mlhových světel
I Spínač mlhových světel
35 Propojení mezi svazky vodičů palubní desky /
levých předních dveří
36 Propojení mezi svazky vodičů palubní desky /
pravých předních dveří
37 Resistor vyhřívání levého venkovního zpětného
zrcátka
38 Resistor vyhřívání pravého venkovního
zpětného zrcátka
39 Vyhřívané zadní okno
40 Spínač brzdových světel
41 Přídavné brzdové světlo
41A Propojení pro svazky vodičů přídavného
brzdového světla
42 Pravé ukostření palubní desky
43 Elektrický výkonný člen pro seřizování levého
světlometu
44 Elektrický výkonný člen pro seřizování pravého
světlometu
45 Řídící jednotka seřizovače světlometů
46 Levá elektrická houkačka
47 Pravá elektrická houkačka
48 Autorádio s hodinami
49 Levý přední reproduktor (výškový)
50 Pravý přední reproduktoru (výškový)
51 Reproduktoru v levých předních dveřích
52 Reproduktoru v pravých předních dveřích
53 Levý zadní reproduktor
54 Pravý zadní reproduktor
55 Propojení předních svazků vodičů motoru
55A Propojení levého předního svazku vodičů /
motoru
55B Propojení pravého předního svazku vodičů /
motoru
55C Propojení levého předního svazku vodičů /
motoru
56 Řídící jednotka palivoměru
A Snímač hladiny paliva
B Elektrické palivové čerpadlo
57 Nárazový spínač
58 Regulátor osvětlení přístrojové desky
59 Tlačítko v levém předním sloupku dveří
k osvětlení interiéru
60
60 Tlačítko v pravém předním sloupku dveří k
osvětlení interiéru
61 Tlačítko v levém zadním sloupku dveří k
osvětlení interiéru
62 Tlačítko v pravém zadním sloupku dveří k
osvětlení interiéru
63 Termospínač na chladiči
64 Světlo v příruční schránce se spínačem
65 Osvětlení zavazadlového prostoru / zapínání
autoalarmu
66 Řídící
jednotka
elektricky
ovládaných
venkovních zpětných zrcátek
67 Elektricky ovládané levé venkovní zpětné
zrcátko
68 Elektricky ovládané pravé venkovní zpětné
zrcátko
69 Zapalovač cigaret
70 Propojení pro přední svazek vodičů / palubní
desky
71 Řídící jednotka elektricky ovládaných předních
oken
72 Pojistka 30A elektricky ovládaných předních
oken
73 Řídící jednotka levého předního elektricky
ovládaného okna
74 Řídící panel pravého předního elektricky
ovládaného okna
75 Řídící panel pravého předního elektricky ovládaného okna v levých předních dveřích
76 Motor levého předního okna
77 Motor pravého předního okna
78 Obsluha levého zadního elektricky ovládaného
okna v levých zadních dveřích
79 Obsluha
pravého
zadního
elektricky
ovládaného okna v pravých zadních dveřích
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
80 Spínač zablokování zadních elektricky
ovládaných oken
81 Pojistka 30 A zadních elektricky ovládaných
oken
82 Řídící panel levého zadního elektricky
ovládaného okna v levých zadních dveřích
83 Řídící panel pravého zadního elektricky
ovládaného okna v pravých zadních dveřích
84 Motor levého zadního okna
85 Motor pravého zadního okna
86 Propojení mezi podélným svazkem vodičů /
levých zadních dveří
87 Propojení mezi podélným svazkem vodičů /
pravých zadních dveří
88 Snímač nedostatečného množství brzdové
kapaliny
89 Snímač opotřebení brzdových destiček levé
brzdy
89A Propojení pro svazky vodičů snímače
opotřebení brzdových destiček levé brzdy
90 Spínač zatažené parkovací brzdy
91 Výkonné relé
92 Pojistka 20A elektricky ovládaného střešního
okna
92A Propojení
svazku
vodičů
elektricky
ovládaného střešního okna
93A Řídící jednotka elektricky ovládaného
střešního okna
93B Tlačítko elektricky ovládaného střešního okna
93C Motor elektricky ovládaného střešního okna
93D Koncový spínač elektricky ovládaného
střešního okna
94 Pojistka 5A protiblokovacího systému brzd ABS
95 Propojení svazku vodičů systému ABS /
předního vodiče
96 Pojistka 60A elektrického příslušenství
97 Elektrické čerpadlo ostřikovačů světlometů
98 Přerušovač ostřikovače světlometů
99 Pojistka 20A ostřikovačů světlometů
100 Elektronická řídící jednotka autoalarmu
101 Ultrazvukový snímač autoalarmu
102 Ultrazvukový snímač autoalarmu
103 Diagnostikační zásuvka autoalarmu
104 Pojistka 15 A autoalarmu
105 Spínač autoalarmu - VYPNUTO
106 Spínač autoalarmu - ZAPNUTO
107A Přijímač signálu dálkového ovladače
centrálního zamykání dveří
107B Osvětlení interiéru
108 Levé zadní centrální zamykání / zapnutí
autoalarmu
109 Pravé zadní centrální zamykání / zapnutí
autoalarmu
110 Levé přední centrální zamykání / zapnutí
autoalarmu
111 Pravé přední centrální zamykání / zapnutí
autoalarmu
112 Řídící jednotka centrálního zamykání dveří
113 Pojistka 20 A centrálního zamykání dveří
114 Elektronická řídící jednotka airbagu
115 Airbag spolujezdce
116 Airbag řidiče
117 Propojení svazku vodičů airbagu / palubní
desky
119 Pojistka 40 A systému klimatizace
120 Propojení svazku vodičů jednotky klimatizace
121 Třístupňový tlakový spínač
122 Relé nízké rychlosti ventilátoru chlazení
motoru
123 Časovač vysoké rychlosti ventilátoru chlazení
motoru
123A Relé vysoké rychlosti ventilátoru chlazení
motoru
124 Relé kompresoru klimatizace
125 Jednotka kanálku ventilátoru chladiče
chlazení motoru
126 Propojení předního svazku vodičů /
klimatizace
127 Propojení levých svazků vodičů / svazku
vodičů na držáku relé 128 Propojení předního
svazku vodičů / klimatizace
129 Pojistka 50 A ventilátoru chlazení motoru
130 Diagnostikační zásuvka zařízení airbagu
131 Elektronická řídící jednotka Fiat CODE
132 Elektromagnetický ventil uzavření palivových
výparů (v nádrži)
133 Pojistka 5A systému airbagu
134 Propojení zadního svazku vodičů /
vyhřívaného sedadla řidiče
134A Vyhřívací deska vyhřívaného sedadla řidiče
135 Propojení zadního svazku vodičů /
vyhřívaného sedadla spolujezdce
135A Vyhřívací deska vyhřívaného sedadla
spolujezdce
136 Snímač detonací
136A Snímač detonací
137 Snímač rychlosti vozidla
138 Výkonný člen seřizování volnoběhu
139 Diagnostikační zásuvka systému vstřikování
61
Elektrické příslušenství
Bravo-Brava
Schéma zapojení
55.
140 Řídící jednotka vstřikování / zapalování
(1370 spi Bosch)
141 Vyhřívaná Lambda sonda
142 Spínač signalizace nedostatečného tlaku oleje
v motoru
143 Alternátor
144 Snímač otáček a horní úvrati
145 Startér
146 Potenciometr škrtící klapky
147 Kompresor klimatizace
147A Kompresor klimatizace
148 Ukostření elektronického vstřikování
149 Vstřikovač
150 Napájecí relé systému vstřikování
151 Relé Lambda sondy, elektrického palivového
čerpadla a vstřikovače
152 Pojistka 10A systému vstřikování (25A pro
1581, 30A pro 1747, 7,5 A pro 1998)
153 Pojistka 10A elektrického palivového čerpadla, Lambda sondy (15A pro 1747)
154 Ventilátor chlazení motoru
155 Zapalovací cívky
156 Zapalovací svíčky
157 Snímač teploty kapaliny pro systém
zapalování
158 Snímač teploty kapaliny pro vstřikovač
159 Ovládací spínač světel zpátečky
160 Elektronická řídící jednotka vstřikování /
zapalování (1747 HITACHI)
161 Výkonný modul zapalování
162 Vstřikovač (1§)
163 Vstřikovač (2§)
164 Vstřikovač (3§)
165 Vstřikovač (4§)
165A Vstřikovač (5§)
166 Výkonný člen nastavování volnoběhu
167 Průtokoměr vzduchu
168 Snímač časování
170 Rezistor pro ventilátor chladiče
171 Vyhřívací jednotka
172 Dvoupolohový termospínač
173 Příprava pro připojení CD přehrávače
174 Hlavní ukostření systému ABS
175 Propojení kabelu baterie k systému ABS
176 Diagnostikační zásuvka systému ABS
177 Snímač na levém předním kole systému ABS
178 Snímač na levém zadním kole systému ABS
179 Snímač na pravém předním kole systému
ABS
180 Snímač na pravém zadním kole systému ABS
181 Hydraulická řídící jednotka systému ABS
182 Snímač opotřebení brzdových destiček pravé
brzdy
62
182A Propojení pro svazky vodičů snímače
opotřebení brzdových destiček pravé brzdy
183 Zapalovací cívka (§1)
184 Zapalovací cívka (§2)
185 Zapalovací cívka (§3)
186 Zapalovací cívka (§4)
187 Zapalovací cívka (§5)
188 Ukostření zapalovací cívky
189 Variátor fáze vačkového hřídele
190 Elektronická řídící jednotka vstřikování /
zapalování (1998)
191 Relé variátoru fáze vačkového hřídele
192 Snímač teploty vzduchu
193 Ukostření elektronického vstřikování
194 Propojení svazků vodičů vstřikování / můstků
vstřikování
195 Elektronická řídící jednotka vstřikování /
zapalování (1581)
196 Několikanásobné relé
197 Snímač absolutního tlaku
198 Pojistka 5A elektronické řídící jednotky
vstřikování / zapalování
199 Anténa zařízení Fiat CODE
200 Napájecí relé nárazového spínače
201 Řídící jednotka žhavicích svíček
202 Osvětlení ideogramů jednotky vytápění /
klimatizace
203 Řízení klimatizace:
A Spínač recirkulovaného vzduchu
B Spínač zapínání klimatizace
204 Napájecí relé první rychlosti elektrického
ventilátoru (206)
205 Napájecí relé elektrického ventilátoru (206)
206 Elektrický ventilátor vnitřní klimatizace vozidla
207 Přepínač rychlosti elektrického ventilátoru
(206)
208 Rezistor elektrického ventilátoru (206)
209 Výkonný člen klapky sání vzduchu
210 Elektronická řídící jednotka kompresoru
211 Snímač proti zamrznutí kondenzátoru (N.T.C.)
212 Napájecí relé ventilátoru chladiče ochlazování
motoru
213 Ukostření systému Airbagu
222 Ukostření systému dodávky paliva (Ds)
223 Snímač otáček
224 Vstřikovač (Ds)
225 Průtokoměr
226 Diagnostikační zásuvka systému Fiat CODE
227 Diagnostikační zásuvka systému vstřikování
(1750)
228 Žhavící svíčky
Bravo-Brava
Elektrické příslušenství
Schéma zapojení
55.
229 Elektronické zastavení motoru
230 Ukostření Fiat CODE
231 Propojení zařízení se spirálovou propojkou
Kódy barev vodičů
A
B
C
G
H
L
M
N
R
S
V
Z
AB
AG
AN
AR
AV
BG
BL
BN
BR
BV
BZ
CA
CB
CN
GN
GL
GR
GV
HG
HN
HR
HV
LB
LG
LN
LR
LV
MB
MN
NZ
RB
RG
RN
RV
SN
VB
VN
VR
ZB
Růžová / Černá
Zelená / Bílá
Zelená / Černá
Zelená / Červená
Fialová / Bílá
Světle modrá
Bílá
Oranžová
Žlutá
Šedá
Modrá
Hnědá
Černá
Červená
Růžová
Zelená
Fialová
Světle modrá / Bílá
Světle modrá / Žlutá
Světle modrá / Černá
Světle modrá / Červená
Světle modrá / Zelená
Bílá / Žlutá
Bílá / Modrá
Bílá / Černá
Bílá / Červená
Bílá / Zelená
Bílá / Fialová
Oranžová / Světle modrá
Oranžová / Bílá
Oranžová / Černá
Žlutá / Černá
Žlutá / Modrá
Žlutá / Červená
Žlutá / Zelená
Šedá / Žlutá
Šedá / Černá
Šedá / Červená
Šedá / Zelená
Modrá / Bílá
Modrá / Žlutá
Modrá / Černá
Modrá / Červená
Modrá / Zelená
Hnědá / Bílá
Hnědá / Černá
Černá / Fialová
Červená / Bílá
Červená / Žlutá
Červená / Černá
Červená / Zelená
63
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Bravo-Brava
Schémata
55.
Brava
NÁZEV
S
SX
GT
HGT
S
SX
EL
ELX
1370 12v 1581 16v 1929 D 1370 12v 1581 16v 1929D 1747 16v 1998 20v 1370 12v 1581 16v 1929 D 1370 12v 1581 16v 1929 D 1581 16v 1747 16v 1581 16v 1747 16v
Poziční světlo a příslušná kontrolka - Potkávací světla - Dálková světla a příslušná kontrolka Parkovací světla - Osvětlení SPZ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Světlomety do mlhy a příslušná kontrolka - Zadní svítilna do mlhy a příslušná kontrolka
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Provedení s klimatizací
Chlazení motoru - Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru
9
9
15
9
9
15
11
13
9
9
15
9
9
15
9
11
9
11
Zvuková aparatura - nízká úroveň - Zapalovač
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Zvuková aparatura - vysoká úroveň - Zapalovač
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Elektrické ovládání předních oken
21
21
21
21
21
21
23
23
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
25
25
25
25
Elektrické ovládání zadních oken
Protiblokovací zařízení kol (ABS)
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Zařízení Fiat CODE
29
29
31
29
29
31
29
29
29
29
31
29
29
31
29
29
29
29
Provedení bez autoalarmu: elektrické blokování dveří
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Provedení s autoalarmem: elektrické blokování dveří
79
79
79
79
79
79
79
81
79
79
79
79
79
79
81
81
81
81
Vnější elektrická vyhřívaná zpětná zrcátka
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Elektrické otevírání střešního okna
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
Nastavení sklonu světlometů
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
Vyhřívání předních sedadel
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Copyright by Fiat Auto
64
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Bravo-Brava
Schémata
55.
Bravo
NÁZEV
S
Brava
SX
GT
HGT
S
SX
EL
ELX
1370 12v 1581 16v 1929 D 1370 12v 1581 16v 1929D 1747 16v 1998 20v 1370 12v 1581 16v 1929 D 1370 12v 1581 16v 1929 D 1581 16v 1747 16v 1581 16v 1747 16v
Vzduchový vak a příslušná signalizace závady
43
43
Spouštění - Elektronické vstřikovaná a zapalování - Dobíjení a příslušná kontrolka - Optická
signalizace nedostatečného tlaku motorového oleje - Signalizace závady vstřikovací soustavy
45
47
Spouštění - Dobíjení a příslušná kontrolka - Optická signalizace nedostatečného tlaku
motorového oleje - Optická signalizace žhavení svíček
43
43
43
45
47
53
43
43
43
43
43
49
51
45
47
53
43
43
43
45
47
53
43
43
43
43
43
47
49
47
49
53
Provedení bez klimatizace
Chlazení motoru - Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru - Vnitřní ventilace kabiny
55
55
59
55
55
59
57
55
55
55
59
55
55
59
55
57
55
57
Směrová světla a příslušná kontrolka - Výstražná světla a příslušná kontrolka - Brzdová světla - Světla zpětného pojezdu
61
61
61
61
61
61
61
63
61
61
61
61
61
61
63
63
63
63
Ostřikovač předního skla - Ostřikovač zadního skla - Elektroakustická výstražná zvuková
znamení - Zadní vyhřívané sklo a příslušná kontrolka - Ostřikovače světlometů
65
67
65
65
67
65
67
67
65
67
65
65
67
65
67
67
67
67
Osvětlení uvnitř vozidla - Osvětlení piktogramů
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
Palivoměr a příslušná kontrolka záložní zásoby paliva - Kontrolka zatažení parkovací brzdy
/ nedostatečné hladiny brzdové kapaliny - Kontrolka nedostatečné hladiny brzdové kapaliny
- Rychloměr - Počitadlo dílčích / celkových kilometrů a příslušné nulovací tlačítko - Ukazatel
teploty chladicí kapaliny motoru - Optická signalizace nedostatečného tlaku motorového
oleje - Optická signalizace opotřebení předních brzdových obložení - Otáčkoměr
71
71
71
71
71
71
75
77
71
71
71
71
71
71
73
73
73
73
Klimatizační jednotka
83
83
89
83
83
89
85
87
83
83
89
83
83
89
83
85
83
85
Autoalarm - Optická signalizace zapnutí autoalarmu
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
Zapojení přístrojové desky
93
93
93
93
97
99
93
93
93
93
93
93
95
95
95
95
Pojistkový a reléový panel
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Zapojení diagnostických zásuvek
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
Vzduchový vak a příslušná optická signalizace závady
44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1 44/1
44/1
93
93
Provedení: 1581 se samočinnou převodovkou - Spouštění - Elektronické vstřikovaná
a zapalování - Dobíjení a příslušná kontrolka - Optická signalizace nedostatečného tlaku
motorového oleje - Signalizace závady vstřikovací soustavy
104
104
104
Provedení 1581 Samočinná převodovkou - Optická signalizace závady samočinné
převodovky
104/1
104/1
104/1
Provedení: Severní Evropa - Spojené království - Irsko
Poziční světla a příslušná kontrolka - Potkávací světla a příslušná kontrolka - Světelné
výstražné znamení - Osvětlení SPZ - Vyhřívání předních sedadel
65
104/3
104/3 104/3
104/3 104/3 104/3
104/3 104/3
104/3 104/3 104/3
Bravo-Brava
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Schémata
55.
Pojistkový a reléový panel - (viz legendu na konci schémat)
E1 Relé vybíjení spínací skříňky
E2 Relé ovládání elektroakustických výstražných znamení
E3 Relé ovládání vyhřívání zadního okna
Copyright by Fiat Auto
66
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Bravo-Brava
Schémata
55.
Provedení: 1581 se samočinnou převodovkou
Spouštění - Elektronické vstřikovaná a zapalování - Dobíjení a příslušná kontrolka - Optická signalizace
nedostatečného tlaku motorového oleje - Signalizace závady vstřikovací soustavy (viz legendu na str. 104/3)
*
**
***
67
Viz schéma klimatizace
Viz schéma Fiat CODE
Neexistuje u S - SX
Bravo-Brava
1581
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Schémata
55.
Provedení: 1581
Samočinná převodovka - Optická signalizace závady samočinné převodovky
*
Neexistuje u provedení Bravo
Copyright by Fiat Auto
68
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
1581
Svorkovnice
55.
Elektronická řídicí jednotka samočinné převodovky
Elektronická řídicí jednotka samočinné převodovky
Umístění komponentů na vozidle - Samočinná převodovka - Optická signalizace závady
samočinné převodovky
Propojení kabelu samočinné
převodovky s kabelem vstřikování
Propojení předního kabelu s kabelem
samočinné převodovky
Propojení kabelu palubní desky s
kabelem samočinné převodovky
Propojení zadního kabelu s kabelem
samočinné převodovky
Legenda:
3 Skříňka výkonových pojistek:
A Pojistka 30A - jištění vstřikovací soustavy
B Pojistka 40A - jištění zapalovací soustavy
C Pojistka 60A - jištění přídavných zařízení na objednávku
D Pojistka 80A - jištění pojistkového a reléového panelu
4 Pojistkový a reléový panel
6 Přístrojová deska
P Optická signalizace závady samočinné převodovky
P1 Modul ovládání obvodu samočinné převodovky
8 Přední levá kostra
10 Ukostření akumulátoru na skeletu
11 Akumulátor
12 Spínací skříňka
16 Zadní levá optická skupina
17 Zadní pravá optická skupina
18 Zadní levá kostra
19 Zadní pravá kostra
22 Kostra levé části palubní desky
40 Spínač ovládání brzdových světel vozidla
41 Třetí brzdové světlo
41A Zadní zapojení kabelu třetího brzdového světla
55 Propojení předních kabelů a motoru
59 Tlačítko na předním levém sloupku ovládání osvětlení
60 Tlačítko na pravém levém sloupku ovládání osvětlení
129 Pojistka 40 A jištění elektrického ventilátoru chlazení motoru
145 Spouštěč
195 Elektronická řídicí jednotka zapalování / vstřikování (1581)
254 Pojistka 15 A jištění samočinné převodovky
255 Relé uvolnění spouštění pro samočinnou převodovku
69
256 Pojistka 5 A jištění samočinné převodovky
257 Pojistka 10 A jištění elektrického oběžného kola chlazení
oleje samočinné převodovky
259 Elektrické oběžné kolo chlazení oleje samočinné převodovky
260 Propojení předního kabelu s kabelem samočinné
převodovky
261 Spínač Kick-Down
262 Propojení kabelu palubní desky s kabelem samočinné
převodovky
263 Elektrický magnet na spínací skříňce
264 Propojení zadního kabelu s kabelem samočinné převodovky
265 Propojení kabelu samočinné převodovky s kabelem
vstřikování
266 Víceúčelový spínač na samočinné převodovce
267 Přídavný spínač Parking
268 Elektrický magnet Shift-Lock
269 Spínač volby Normal/Sport/Ice
270 Zapojení kabelů na převodovce
271 Zajišovací řídicí jednotka samočinné převodovky
272 Diagnostická zásuvka pro samočinnou převodovku
273 Elektronická řídicí jednotka samočinné převodovky
274 Skupina modulačních ventilů
275 Elektromagnetický snímač rychlosti vozidla
276 Elektromagnetický snímač otáček na vstupu do převodovky
277 Snímač teploty oleje v samočinné převodovce
POZN.: Ultrazvukové páskové svary v kabelovém svazku
Kabely uvedené v elektrickém schématu jsou označeny hvězdičkou.
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Bravo-Brava
Svorkovnice
Zahraniční trhy
55.
Relé volávání potkávacích světel
Přístrojová deska
Propojení kabelů palubní desky a podélných kabelů
Výkonové relé
Pojistka 40 A jištění elektrického střešního
okna a vyhřívání sedadel
Propojení zadních kabelů a vyhřívaného
sedadla řidiče
Propojení zadních kabelů a vyhřívaného
sedadla spolujezdce
Umístění komponentů na vozidle - Poziční světla a příslušná kontrolka - Potkávací světla - Dálková světla a
příslušná kontrolka - Parkovací světla - Osvětlení SPZ - Vyhřívání předních sedadel
Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Přední levá optická skupina
Přední pravá optická skupina
Skříňka výkonových pojistek:
A Pojistka 30A - jištění vstřikovací soustavy
B Pojistka 40A - jištění zapalovací soustavy
C Pojistka 60A - jištění přídavných zařízení na objednávku
D Pojistka 80A - jištění pojistkového a reléového panelu
Pojistkový a reléový panel
Relé ovládání potkávacích světel
Přístrojová deska
E Optická signalizace pozičních světel
G Optická signalizace dálkových světel
Sdružený přepínač:
D Tlačítko světelného výstražného znamení
E Přepínač ovládání potkávacích / dálkových světel
F Přepínač ovládání pozičních světel
Přední levá kostra
Přední pravá kostra
Ukostření akumulátoru na skeletu
Akumulátor
Spínací skříňka
Propojení pravého a levého předního kabelu
Levé osvětlení SPZ
Pravé osvětlení SPZ
Zadní levá optická skupina
Zadní pravá optická skupina
Zadní levá kostra
19 Zadní pravá kostra
28A Propojení kabelů palubní desky a podélných kabelů
42 Kostra levé části palubní desky
91 Výkonové relé
92 Pojistka 20 A jištění elektrického ovládání střešního okna
a vyhřívaných sedadel
134 Propojení zadních kabelů a vyhřívaného sedadla řidiče
134A Ohřívač vyhřívaného sedadla řidiče
135 Propojení zadních kabelů a vyhřívaného sedadla
spolujezdce
135A Ohřívač vyhřívaného sedadla spolujezdce
POZN.: Ultrazvukové páskové svary v kabelovém svazku
Kabely uvedené v elektrickém schématu jsou označeny hvězdičkou.
70
Bravo-Brava
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Zahraniční trhy
Schémata
55.
Provedení: RU/I - N.E.
Legenda:
Poziční světla a příslušná optická signalizace - Potkávací světla a příslušná optická signalizace - Osvětlení
SPZ - Vyhřívání předních sedadel
3
6
9
10
11
12
13
19
42
55
55A
56
57
121
124
127
131
132
137
138
139
141
142
143
144
145
146
148
152
155
156
157
162
163
164
165
168
192
193
194
195
196
197
198
255
260
265
273
*
71
Existuje pouze u provedení N.E.
Skříňka výkonových pojistek:
Přístrojová deska
Přední levá kostra
Ukostření akumulátoru na skeletu
Akumulátor
Spínací skříňka
Propojení pravého předního a levého kabelu
Zadní pravá kostra
Kostra pravé části palubní desky
Propojení předních kabelů a motoru
Propojení předních levých kabelů a motoru
Skupina ovládání hladiny paliva
A Snímač hladiny paliva
B Elektrické palivové čerpadlo
Bezpečnostní spínač
Tříúrovňový tlakový spínač
Relé ovládání kompresoru klimatizace
Propojení levého předního kabelu s kabelem na držáku
reléového panelu
Elektronická řídicí jednotka Fiat CODE
Ventil odvětrávání benzínových par (tvz. canister)
Snímač rychlosti vozidla
Akční člen seřízení volnoběhu
Diagnostická zásuvka vstřikovací soustavy
Vyhřívaná lambda sonda
Spínač signalizace nedostatečného tlaku motorového
oleje
Alternátor
Snímač otáček a HÚ
Spouštěč
Potenciometr na škrticí klapce
Ukostření elektronického vstřikování
Pojistka 25 A jištění vstřikovací soustavy
Skupina zapalovacích cívek
Zapalovací svíčky
Snímač teploty vody pro vstřikovací soustavu
1. vstřikovač
2. vstřikovač
3. vstřikovač
4. vstřikovač
Snímač fáze
Snímač teploty vzduchu
Ukostření elektronického vstřikování
Propojení kabelů vstřikování s držákem vstřikovačů
Elektronická řídicí jednotka ovládání
zapalování/vstřikování (1581)
Mnohokontaktové relé
Snímač absolutního tlaku
Pojistka 5A jištění elektronické řídicí jednotky ovládání
zapalování/vstřikování
Relé uvolnění spouštění pro samočinnou převodovku
Propojení předního kabelu s kabelem samočinné
převodovky
Propojení kabelu samočinné převodovky s kabelem
vstřikování
Elektronická řídicí jednotka samočinné převodovky
** Varianta pouze u provedení RU/I
Copyright by Fiat Auto

Podobné dokumenty

AKČNÍ cena

AKČNÍ cena Zařízení s třemi vidiovýmy břity (dle výrobce je není nutno brousit), které se používá k čištění drátů např. vývodů u statoru alternátoru. Je vybaven plynulou regulací otáček (až 1000 ot. / min). P...

Více

M - VF servis

M - VF servis Pojistkové odpojovače E90 jsou konstrukčně navrženy pro připojení a odpojení obvodů pod zátěží. Chrání zařízení proti zkratům a přetížení. Pouzdro je vyrobeno z termoplastového materiálu se samozhá...

Více

podhledové systémy

podhledové systémy Pro Vaši jednodušší a přehlednější orientaci jsme se rozhodli náš sortiment nově rozdělit. Programová část 1, kterou právě držíte v ruce, obsahuje náš klasický sortiment minerálních desek a také př...

Více

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA č. 18 - Federace ortopedických protetiků

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA č. 18 - Federace ortopedických protetiků Obr. č. 3 Biomechanicky-funkcionální cíle vývoje kolenního kloubu Genium.

Více