D116 1989, 8.listopad, Praha. – Velvyslanec NDR Ziebart

Komentáře

Transkript

D116 1989, 8.listopad, Praha. – Velvyslanec NDR Ziebart
i
i
dokumenty — 2009/9/20 — 22:27 — page 171 — #171
i
D116
i
1989, 8. listopad, Praha. – Velvyslanec NDR Ziebart ministerstvu zahraničních věcí v Berlíně.1 Tlumočí žádost vlády ČSSR a vedení KSČ, aby se výjezdy
občanů NDR do Spolkové republiky odbývaly přímo z území NDR.2
BStU Berlin. MfS, Arbeitsbereich Neiber, 553, Bl. 2. – Přeloženo z němčiny.
Blesk
CT /
. Dne . . mne pozval s. Sadovský na FMZ a sdělil mi, že vládě ČSSR a ÚV KSČ
docházejí dotazy a podání od obyvatel ze Severočeského a Západočeského kraje, jejichž pisatelé vyjadřují údiv nad tím, že od . . se přes území ČSSR realizuje výjezd občanů NDR do BRD. S ohledem na tento tlak v obou jmenovaných,
ale i v dalších krajích ČSSR s. Sadovský z pověření vlády ČSSR a oddělení mezinárodní politiky ÚV [KSČ] poprosil o předání žádosti, aby se výjezdy občanů
NDR do SRN odbývaly přímo, a nikoli přes území ČSSR.
Odpověděl jsem s. Sadovskému, že momentální dočasnou praxí se vyhovělo
podnětu generálního tajemníka ÚV KSČ k uvolnění situace na konci minulého
týdne – změnil se tím tehdejší stav na velvyslanectví SRN, a tedy i v Praze. Dále
jsem informoval s. Lenárta o tom, že v NDR se ještě před přijetím cestovního
zákona uvažuje o vydání směrnic pro cesty do zahraničí. Sadovský odpověděl,
že soudruzi se obávají, že to ještě nějakou chvíli potrvá, a proto vyslovuje shora
uvedený požadavek.
. Předal jsem s. Sadovskému z pověření vlády NDR nótu velvyslanectví o dočasném suspendování dodatkového protokolu o bezvízovém styku v souladu s textem telegramu CT  s. H. Otta.3 S. Sadovský nótu přijal a slíbil, že ji postoupí
dál. Požádal však, aby se zvážilo, zda do první věty by se nemohlo vložit konstatování „… na žádost vlády NDR“. Přislíbil jsem prověření této otázky. S. Sadovský poznamenal, že rovněž s. Langer obdržel pověření, aby v Berlíně předložil
záležitost prezentovanou v bodě .4
Ziebart
1 | Opis telegramu uložený ve spisech MStB má v záhlaví jako adresáty uvedeny ministra zahraničí Oskara Fischera, jeho náměstka Harryho Otta a vedoucího příslušné sekce ministerstva, jímž byl Schwiesau. V ministerstvu
státní bezpečnosti byl telegram distribuován ministrovi, jeho náměstkům a oddělení ZAIG.
2 | V knize Hanse-Hermanna Hertleho Chronik des Mauerfalls (Kronika pádu berlínské zdi) začíná podkapitola
„8. 11. 1989: Das Ultimatum der ČSSR“ citací tohoto telegramu, o němž Hertle píše, že žádost československé
strany byla formulována diplomaticky zdvořile, v podtónu však byla zřetelně ostrá. (Christoph Links Verlag,
11. vydání z dubna 2009, s. 113 n. a 303.)
3 | Editor neměl tento dokument k dispozici.
4 | František Langer, velvyslanec ČSSR v Berlíně.
1989, 8. listopad | D116 | Dokumenty | 171
i
i
i
i

Podobné dokumenty

AC 1000 - AEG Power Solutions

AC 1000 - AEG Power Solutions Spínaný zdroj s komunikací (SNT) AC 1000 od AEGSVS sestává z pěti různých typů přístrojů. Je sestrojen pro různorodé použití : jak pro napájení řídící techniky v konvenčních elektrárnách jakož i v ...

Více

Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky

Průmyslové převodovky pro pásové a korečkové dopravníky dohromady tvoří pohonný agregát skládající se z převodovky, elektromotoru, konzoly, spojky, brzdy, popř. západkové brzdy, vhodného těsnícího systému a v případě potřeby může být vybaven vytápěcím p...

Více

stav

stav Vodovodní systém zásobování Sudína je ucelený, vybudovaný před deseti lety, a vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním drobným doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovíd...

Více

- - - - - - ⓪ +① +② +③ +④ +⑤ 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6

-   -   -   -   -   -   ⓪ +① +② +③ +④ +⑤ 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 včetně úpravy teplotního odstínu použitého pigmentu.

Více

O čem se mluví - Do USA bez víz

O čem se mluví - Do USA bez víz informaci o zpracovávání, což znamená systém zkontrolovat znovu třeba druhý den, nebo nepovolení cesty. V případě zamítnutí musí člověk na velvyslanectví žádat o vízum. Lidé, kteří už nyní mají v p...

Více