Barvení - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Transkript

Barvení - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC
MGD
LWE
LIPCOF
barvení

rohovky
MOMENT 5
MOMENT 6
MOMENT 7
MOMENT 8
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
INSPIRUJÍCÍ PÉČE
Jak pečovat o pacienty s barvením rohovky
1. Co potřebujete vědět
Vyšetření na štěrbinové lampě:
1. Paralelní řez nebo difúzní osvětlení
2. Vysoké zvětšení (16–30x)
Třídění podle rozsahu:
Stupeň 0: Bez nálezu
Stupeň 1: 1–20 tečkovitých defektů
Stupeň 2: 21–40 tečkovitých defektů
Stupeň 1
Stupeň 2
Třídění podle hloubky:
Stupeň A: Bez stromální difúze
Stupeň B: Opožděná stromální difúze (30 – 60 sec)
Stupeň A
Stupeň B
3. Fluorescein s modrým kobaltovým filtrem
a žlutým bariérovým filtrem
4. Přímé osvětlení
Stupeň 3: Více než 40 tečkovitých defektů nebo
splývající defekty
Stupeň 4: Mnohočetné splývající defekty
Stupeň 3
Stupeň 4
Stupeň C: Stromální difúze okamžitá, ale nevýrazná
Stupeň D: Stromální difúze okamžitá a rozsáhlá
Stupeň C
Stupeň D
Třídění podle polohy: Nahoře, nazálně, dole, temporálně, centrálně
Incidence:
• Běžné u všech nositelů kontaktních čoček (až 60 %),
ale často klinicky nevýznamné
Etiologie:
• Může se vyskytovat u nenositelů čoček (35 %)
• Mechanická - trauma, cizí tělísko, poškozená čočka,
okraj čočky, tuhost materiálu, tloušťka čočky
• Toxická — přecitlivělost na systém péče (1-10 % nositelů
hydrogelových čoček)
• Zevní vliv – roztržení slzného filmu a následující osychání
• Alergická — opožděná nebo okamžitá hypersenzitivní
reakce
• Metabolická - hypoxie, hyperkapnie (tkáňová acidosa)
a deskvamace epiteliálních buněk)
• Barvení rohovky vyvolané roztoky (SICS) lze pozorovat za
2-4 hod. po nasazení čočky při určité kombinaci silikon-hydrogelu a multifunkčního roztoku
• Infekční - systémové onemocnění, celkové choroby
(např. chřipka, angína)
THE VISION CARE INSTITUTE® je registrovaná ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2013
MOMENT 15
MGD
LWE
LIPCOF
barvení

rohovky
MOMENT 5
MOMENT 6
MOMENT 7
MOMENT 8
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
INSPIRUJÍCÍ PÉČE
Jak pečovat o pacienty s barvením rohovky
1. Co potřebujete vědět
Příznaky:
Nález :
• Může být asymptomatické – záleží na etiologii a závažnosti (při stupni 3/4, nepohodlí případně až bolest)
• Může se projevovat nesnášenlivostí kontaktních čoček,
zkrácenou dobou nošení, suchostí, podrážděním
• Zhoršené vidění u závažnějšího postižení v ose pohledu
• Povrchní tečkovitá epiteliopatie (SPEE) (rozsah,
hloubka a lokalizace závisí na etiologii)
• Slzení
• Slzení
• Hyperémie bulbární spojivky
• Změny tarsální spojivky
2. Co doporučíte svým pacientům
Doporučení:
• Řešte při nálezu 2. a vyššího stupně nebo pokud se
nález 1. stupně zhoršuje
• Vysaďte čočky u stupně 2 na 24 hodin, u stupně 3 na
2 – 3 dny a u stupně 4 na 7 dní
• Zvažte léčbu u stupně 3 a 4
• Zvlhčující oční kapky pro zmírnění příznaků
• Zjistěte příčinu a řešte ji — změňte systém péče,
změňte typ čoček, zlepšete zásobení kyslíkem, mrkání,
zvlhčující kapky
• Při SICS: doporučte mnutí
a oplachování čoček (obrázek
vpravo), změňte kombinaci
silikon-hydrogelu a multifunkčního roztoku, přejděte
na roztoky bez konzervačních látek nebo přejděte na
jednodenní čočky
Prognóza: Dobrá (pokud není poškozena Bowmanova membrána
s následnou jizvou)
Diferenciální diagnóza: • Infekční keratitida (obrázek vpravo)
•N
adměrné mnutí očí: známky tlaku
3. Jak zjistit více
• Klikněte zde pro osvěžení technik používaných na štěrbinové lampě
• Klikněte zde pro tabulku barvení rohovky od Andraska - Corneal staining grid (text je v anglickém jazyce)
• Klikněte zde pro další údaje/odkazy
Tato řada je adaptována z A Handbook of Contact Lens Management (3. vydání) publikované v THE VISION CARE INSITUTE®
THE VISION CARE INSTITUTE® je registrovaná ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2013
MOMENT 15
MGD
LWE
LIPCOF
barvení

rohovky
MOMENT 5
MOMENT 6
MOMENT 7
MOMENT 8
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
INSPIRUJÍCÍ PÉČE
Jak pečovat o pacienty s barvením rohovky
Případová studie
Když jste přečetli našeho průvodce a doporučení, proč se nezúčastnit kvízu THE VISION CARE INSTITUTE®, při kterém sami
vyhodnotíte Vaše klinické, diagnostické a léčebné dovednosti. Vyberte pouze jednu odpověď na každou otázku a potom si
zkontrolujte správnost odpovědí na konci této strany. Hodně štěstí!
Pacient GC je 38letý prodavač, který úspěšně nosil 3 roky silikon-hydrogelové čočky a při
každé následné kontrole byl bez potíží. Nyní přichází na kontrolu do naší praxe a stěžuje si na
zhoršené pohodlí se svými čočkami v minulém týdnu. Nedávno přešel z námi doporučeného
multifunkčního roztoku na jinou značku.
Otázky:
1. Jaké vyšetřovací techniky na štěrbinové lampě byste použili k vyšetření tohoto pacienta na barvení rohovky?
A. Úzký paprsek C. Bílé světlo
B. Nízké osvětlení
D. Fluorescein a modré kobaltové světlo
2. Která doba je nejvhodnější pro vyšetření pacienta s barvením rohovky vyvolaným roztoky?
A. Okamžitě po nasazení čoček
C. 6-8 hodin po nasazení
B. 2-4 hodiny po nasazení
D. Na konci doby denního nošení
3. Vyšetření na štěrbinové lampě ukazuje, že tento pacient má přibližně 30 tečkovitých defektů na rohovce.
Jakým stupněm byste ohodnotili tento rozsah barvení?
A. Stupeň 1
C. Stupeň 3
B. Stupeň 2 D. Stupeň 4
4. Které z následujících řešení byste zvažovali jako první?
A. Odeslat k medikamentózní léčbě
C. Vysadit nošení na 24 hodin, potom pokračovat
s námi doporučeným roztokem
B. Přejít na jednodenní čočky D. Oční zvlhčovací kapky
1.S
právná odpověď je D. Nejlepší metoda pro zviditelnění barvení rohovky je kápnutí fluoresceinu a použití modrého
kobaltového a žlutého bariérového filtru.
2. Správná odpověď je B. Studie ukázaly, že nejlepší doba pro vyšetření barvení rohovky vyvolané roztoky je 2 až
4 hodiny po nasazení čočky.
3. Správná odpověď je B. Celkový počet 21-40 tečkovitých defektů, které nesplývají, značí stupeň rozsahu 2 barvení
rohovky.
4. Správná odpověď je C. Poraďte pacientovi, aby používal pouze ten roztok, který jste mu doporučili a napište mu
značku vhodnou pro jeho kontaktní čočky.
THE VISION CARE INSTITUTE® je registrovaná ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2013
MOMENT 15

Podobné dokumenty

Limbální - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Limbální - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC • Řešit stupeň 2 nebo vyšší, pokud se stupeň 1 zhoršuje nebo při příznacích • Přerušit nošení čoček do vymizení, aplikovat čočky z materiálů s vysokou propustností pro kyslík (SH, RGP)

Více

pterygium - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

pterygium - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC • Kontaktní čočky lze nosit do doby, kdy je to fyzicky pocitově únosné • V případě chirurgického odstranění je prognóza ucházející, ačkoliv ve 40% případů se vrací • Poznámka: tento stav je dopr...

Více

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC • Rozsah a vzhled závisí na typu čočky: u nositelů RGP je spíše podél horizontálního meridiánu (chronické osychání); u nositelů hydrogelových čoček je spíše difúzní hyperémie Strana 1 NOVÁ VZDĚLÁV...

Více

VZDĚLÁVACÍ MOMENTY

VZDĚLÁVACÍ MOMENTY Když jste přečetli našeho průvodce a naše doporučení, proč byste se nezúčastnili kvízu THE VISION CARE INSTITUTE®, při kterém sami vyhodnotíte vaše klinické, diagnostické a léčebné dovednosti. Vybe...

Více